HUGin. Årets Hylke Borgerere ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen."

Transkript

1 HUGin Årets Hylke Borgerere 2004 Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. 21. ÅRG. NR. 2

2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej Skanderborg Tlf Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl er Hydro Texaco Horsensvej 140 Tebstrup 8660 Skanderborg Telefon Telefax Danmarks stærkeste kontantkort Auto-reservedel e til gør-det-selv-folk FYRINGSOLIE kan afhente s. GRATIS lån af trailer. Rep. & Se rvice af dieselmotorer Diesel Specialist Wal ker udstødnings-og katalysat or speci ali st 2

3 Ansvarshavende redaktør Valborg Haagaard Båstrupvej 19, Båstrup Tlf.: Mail: Kasserer Niels Kr. Poulsen Brørupvej 32, Brørup Tlf.: Mail: Fotograf Henning Strand Olsen Lyngvejen, Brørup Tlf.: Mail: Supervisor Mikael Nielsen Hylkevej 126, Hylke Tlf.: Mail: Deadline Stof til næste nummer skal være afleveret inden den 2. november Hilsen Redaktionen Indhold: Redaktørens klumme... 4 Nyt fra HSV (Sildtur)... 5 Lokalhistorisk indlæg... 6 Nyt fra Fodbold...10 Nyt fra Spejderne Nyt fra Træningscenter Nyt fra Gymnastikafd Nyt fra håndbold Nyt fra biblioteket Tour de Hylke Hylke skole (kursus) Annoncer Bladet trykkes i et oplag på 500. Bladet udkommer i februar, april, august og november. Bladet omdeles til alle husstande i Hylkes to postdistrikter. Opsigelse eller ændring af annoncer skal finde sted senest den 1. marts. Har vi ikke hørt fra annoncørerne senest den 1. marts, forudsætter vi, at annoncen kører videre i næste årgang. 3

4 Redaktørens Klumme. Sommertid= agurketid? Ja,det siges om alle landets nyheder. Hugin deler vist denne teori, for der kunne godt være flere indlæg, men det kommer efter agurketiden, tror jeg. I dette nummer er der skrevet et spændende indlæg af en af Hylkes unge mennesker, Kenneth Christensen. Han læser historie på Aarhus Universitet og har brugt vores egnsarkiv og formentlig Anna Rasmussens viden til at undersøge andelsbevægelsen og Hylke Mejeri. Et læseværdigt indlæg. Redaktøren har arbejdet hele sommeren, så det er gået min næse forbi, at sommeren måske ikke har været så god. Det kommer, tror jeg, for min sommerferie venter. Det kan ikke siges at være et udslag af agurketid, når indkøbsmulighederne i Hylke igen kalder til samling. Vores dejlige købmand Bente ønsker ikke at forsætte, og nogle brave folk i Hylke har derfor indkaldt til møde i forsamlingshuset for at vi sammen kan finde ud af, hvordan vi løser dette problem. Atter engang må vi i Hylke vise sammenhold, og det lykkes, tror jeg, eller håber jeg? Jeg venter spændt på referat og især handling efter dette møde. Valborg Haagaard Du kan afleverer stof: Pr. eller i Valborg s postkasse, Båstrupvej 19 Båstrup Mail eller diskette: Når du sender indslag til os, må du gerne tænke på følgende: Word-fil:: Skrifttype: Times New Roman Str. 11 4

5 Nyt fra HSV. Tur til Sild Så nærmer tiden sig igen for et besøg på Sild. Den 4. september drager HSV endnu engang til Sild, med et forhåbentlig stort hold Hylke børn. Det er også denne gang børn i klasser der kan deltage i udvekslingsbesøget, hvor vi besøger en dansk Idrætsforening/ Skole i Vesterland. Vi har sendt indbydelser ud til alle børn, der står på klasselisterne i Virring Skole, men skulle der være nogle vi har overset, måske fordi du går i en anden skole, er flyttet til Hylke her i sommerferien, eller din indbydelse er forsvundet, så henvend dig til en af HSV folkene (adresseliste andetsteds i bladet), og forhør dig om turen. Vi skulle gerne have tilmeldingerne midt i august, men skulle der komme enkelte til senere, klarer vi også det. Henning Strand Olesen HUGin deadlines 21. årg. HUGin udkommer Deadline 21.årg. Nr.1 april april 2004 uge16 21.årg. Nr.2 august august 2004 uge årg. Nr.3 november november 2004 uge årg. Nr.4 februar februar 2005 uge 5 5

6 Lokalhistorisk indlæg Artikel om Hylke Sognehistoriske Arkiv og etableringen af Hylke Andelsmejeri. Af Kenneth Christensen, tidl. bosat i Båstrup sammen med familien, Gunnar og Kirsten Christensen Dette er en artikel, som kom til verden, da jeg stod og skulle til eksamen i formidling ved Historisk Afdeling på Aarhus Universitet. Artiklen er som sådan en meget forkortet udgave af mit bachelorprojekt, der omhandlede etableringen af Hylke Andelsmejeri. Selve bacheloropgaven blev skrevet ved hjælp af det ret omfattende materiale, som Hylke Sognehistoriske Arkiv ligger inde med og jeg kan kun takke for den velvillighed som er blevet vist mig fra biblioteksudvalget og især fra Anna Rasmussen. At arkivet efterfølgende er blevet flyttet om til Skanderborg Egnsarkiv, det har næsten ingen hvis nogen relevans i denne sammenhæng. Til selve artiklen medhører en arbejdsrapport på ti sider omkring de forskellige overvejelser, jeg fik gjort mig under arbejdet med og udarbejdelsen af artiklen. Arbejdsrapporten er dog her udeladt. Hylke har altid været rigt på initiativ, men bølgerne går som oftest højt, når initiativer ser dagens lys. Det siger sig selv, at et velfungerende lokalsamfund aldrig kommer af sig selv. Det kræver først og fremmest, at der i lokalsamfundet bor personer, som kan og vil gøre en indsats. Når man i dag læser salgsannoncerne over huse i Hylke, er det jo tydeligt for enhver, at lokalsamfundet bliver betragtet som et virkeligt aktiv. At det er sådan, det kan kun skyldes indbyggerne i Hylke. Ved at læse Anna Rasmussens to bøger om Hylke sogn i henholdsvis det attende og nittende århundrede og ikke mindst ved at se det store materiale på arkivet, får man virkelig indtrykket af, at Hylke sogn til alle tider har været fyldt med personer, som både kunne og gjorde en indsats. De besad initiativ. Beviset på et af disse initiativer kan enhver stadig se, hvis blot vejen slås omkring Gammel Hylke. På Hylkevej 31 ligger fabrikken ROMA og der har den efterhånden ligget en del år. Men bygningerne rummer en længere historie. De fleste af de lidt ældre generationer er sikkert klar over, at det var her i ROMA s bygninger, at Hylke Andelsmejeri havde til huse. Helt præcist hvem af datidens Hylkebønder, der kom op med ideen om etableringen af et Andelsmejeri, det er ikke nemt at sige. Selve opstarten af mejeriet er ikke så lige til at følge i materialet, da bønderne først begyndte at føre forhandlingsprotokol efter deres andet møde. Intet afslører, hvem som indkaldte til møde den 26. februar på 6

7 skolen omkring oprettelsen af et andelsmejeri i Hylke. Ligesom intet afslører, hvordan indkaldelsen blev foretaget eller hvem som var til stede på mødet. Men mødet, ja det blev holdt. I forhandlingsprotokollen fra Hylke Andelsmejeri og i Skanderborg Amtsavis fremgår det, at bønderne i Hylke holdt to møder i løbet af februar og marts Præcist hvad der blev sagt og af hvem på de to møder, det kan vi kun gisne om. Jeg tror personligt, at der blev diskuteret både inderligt og højtlydt. En af sangene fra Andelsmejeriets 25-års jubilæum giver et muligt billede af, der nok ikke ligefrem var enighed blandt bønderne. Tredje vers indeholder således disse linier: Hvor noget nyt begyndes, med Kamp det ofte gaar, og sindigt maa der hejses og hales, og Hylke Mejeri havde Fødselsve saa haard, af fremmede der tales. Den stemning kom også til udtryk i en sang fra indvielsen af Hylke Forsamlingshus: I Hylke sogn der altid strides, naar man skal have noget gjort, og der hales, der maa slides, om det er smaat, om det er stort. Om Mejeri, om Brugs og Skoler Degne og Sortekjoler om alt saa kæmpes der. En ting kan vi sige med sikkerhed omkring det andet afholdte møde, nemlig at bønderne tog næste skridt mod oprettelsen af et andelsmejeri. Skridtet bestod i nedsættelsen af et udvalg på i alt fem personer, der sammen skulle gjøre Udkast til Love for et Andelsmejeri i Hylke. Udvalget kom til at bestå af Niels Edvard Secher, Niels Mikkelsen, Anders Jensen Munkhøj, Søren Jensen og Rasmus Jacobsen. Hvorfor det netop blev disse fem, som blev valgt til udvalget, det ved vi ikke. Stemningen fra sangene tydede jo på alt andet end enighed, hvorfor det er nærliggende at tro, at disse personer først og fremmest blev valgt på baggrund af deres tilhørsforhold. Sognets fire landsbyer (Båstrup, Ustrup, Brørup, Hylke) blev i hvert fald repræsenteret. Efter et stykke tid blev der igen afholdt møde og det et vigtigt et af slagsen. På mødet skete der flere ting. Igen må det stå hen i det uvisse, hvad der rent faktisk foregik på mødet den 12. marts i Resultatet blev dog, at 59 bønder skrev under på lovene for Hylke Andelsmejeri, men bønderne valgte også et byggeudvalg, et udvalg til at forestå planlægningen af mælkeruterne og ikke mindst den første bestyrelse. Bestyrelse blev også sammensat, så alle fire landsbyer var repræsenteret. Medlemmerne var henholdsvis Mads Friis fra Hylke Mølle, Niels Mikkelsen fra Båstrup, Johannes Sørensen fra Ustrup, Rasmus Nielsen fra Brørup og Rasmus Jacobsen fra Hylke. Selvom landsbyerne var repræsenteret, var sammensætningen af bestyrelsen alligevel lidt speciel. Formanden for bestyrelsen Rasmus Jacobsen var gift med Ane Marie Sørensen fra Ustrup. Ane Marie havde en søster ved navn Inger Petrea, en søster ved navn Ane og en broder ved navn Johannes. Inger Petrea var gift med bestyrelsesmedlem Mads Friis fra Hylke Mølle. Søsteren Ane var gift med Anders Jensen 7

8 BYENS MODEMAGAS IN TLF.: ADELGADE SKANDERBORG MATAS SKANDERBORG v/ Anne Mette Kallestrup Reeslev Adelgade Skanderborg Tlf TØMRER og SNEDKERARBEJDE RIIS TØMRER og SNEDKERFORRETNING IS Reparationer Nybygninger Uds kiftn ing af vindue r og døre Alle renoveringsopgaver Riisvej 48, Ri is 8660 Skanderborg

9 Munkhøj, der jo havde været medlem af udvalget omkring udkastet til lovene, mens broderen Johannes selv indtog en plads i bestyrelsen. Familiebåndene var med andre ord ret så tætte, da tre ud af fem bestyrel-sesmedlemmer var svogre til hinanden. Nu burde alt jo være fryd og gammen og stemningen fra sangene gemt godt af vejen. Men allerede ved det første møde mellem bestyrelsen og byggeudvalget kom det igen til uenigheder. Et punkt på dagsordenen var nemlig, hvor skulle mejeriet ligge? Som historien senere har vist er dette noget alle har en mening om i Hylke. Bølgerne under diskussionerne om både skolens og forsamlingshusets placering kom også til at gå ret højt. Det er derfor næsten muligt at høre et lettelsenssuk, når Rasmus Jacobsen i forhandlingsprotokollen har skrevet: Efter nogen Raadslagning opnaaedes Enighed. Enigheden bestod i at købe to skæpper jord af Jens Christian Jørgensen. Med købet var Hylke Andelsmejeri så godt som en realitet. Langsomt men sikkert kunne bønderne se, hvordan deres bestyrelse og byggeudvalg fik sat skik på det hele og fik opført bygninger, indkøbt maskiner osv. Et punktum for kapitlet om initiativet Hylke Andelsmejeri kom med antagelsen af mejeribestyrer Peder Nielsen, men vigtigst af alt ved indleveringen af den første mælk den 27. september Årets konfirmander

10 Nyt fra fodbold. Datoer for hjemmekampe: 10-8 kl Puslinge 10-8 kl Miniputter 16-8 kl Senior Herre 18-8 kl Senior Damer 24-8 kl Miniputter 25-8 kl Senior Herre 01-9 kl Senior Damer 07-9 kl Miniputter 15-9 kl Senior Herre 15-9 kl Senior Damer 21-9 kl Puslinge 22-9 kl Senior Damer 28-9 kl Miniputter Vi håber at rigtig mange vil komme ned på fodboldbanerne og følge kampene, der vil selvfølgelig være åben i Ishuset. Fodboldafdelingen 10

11 Nyt fra Ejer Baunehøj Gruppen Distriktsturnering. 13 bævere og 13 ulve fra Ejer Baunehøj Gruppe, havde en rigtig god dag, da de blandt 256 bævere og ulve fra Lovring distrikt, den 17 april deltog i Distriktsturnering ved Spejdercentret Æbleskoven ved Daugård. Temaet var Opdagelsesrejsende, så det var spændende opgaver der skulle løses på de forskellige poster. Undervejs på løbsruten, kunne de hold der havde lyst tælle mærker med æbler, som var hængt op i træerne for at markere ruten, og til de der kom nærmest det rigtige tal, var der præmier. En af vore bæverfamilier og en af vore ulvebander løb med disse trofæer, som var et æble drejet i træ. Flot indsats. Det var også de eneste præmier vi tog ved denne turnering, men vent, vi vender frygtelig tilbage til næste år. Anny Gåtur på 30 km. Bededag De var med: 4 ulve (Karoline, Laura, Kasper og Tim). 2 spejdere (Tanja og Louise V.) 1 forælder ( Lene) og 2 ledere (Anny og Jytte). Kl skulle vi møde, da alle var kommet begyndte den lange tur. Da vi havde gået 4-5 km holdt vi den 1. pause på 10 min. Derefter gik vi videre, vi skulle hen til Østbirk Kirke hvor Peter Skrams mindesten er. Så plukkede vi nogle mælkebøtter, rev hovedet af dem, smed dem på vejen. Så lige pludselig begyndte de at trille på siden hen af vejen, det så sjovt ud. Vi kedede os, mens vi gik, så begyndte vi at synge nogle spejdersange. Endelig blev det frokosttid, vi skulle spise vore store madpakker. Efter nogen tid skulle vi gå igen, vi skulle hen til et shelter, der fortalte Anny en historie om Peter Skram. På vej til den gamle bøg fandt vi en stålorm, den var ca. 25 cm lang. Så kom vi ned til den gamle bøg, den kunne de 4 ulve nå rundt om. Bagefter skulle vi hen til Peter Skrams hus, på vejen fandt vi 4-5 dobbelthovedet mælkebøtter. Kl var vi nede ved Urup, som har været Peter Skrams, der fik vi ½ æble. Så var det med at komme videre. Vi kom forbi mange søde heste og ved en af foldene 11

12 Hylke El v/dennis Winther En Grundtvig/Koldsk efterskole for årrige. Sk olefag: Dansk, matematik, e ngelsk, tysk, fysik. (FSA/FSU) Linie fag: Billedkunst, frilufts liv, heste- og r idelinie, idræt, medie (TV/ video), mus ik- og teater. Valgfag. Fællesfag: Fællestimer gymna stik fællessang - tematimer Få den nye skolefolder tilsendt. Telefon: Fax: E-ma il: Forstanderpar: Ingebjørg Sandøy & To rben Ho lmgaard 12

13 var der et lille sødt føl. Så kom der en stor bakke, vi sagde til hinanden at vi aldrig kom op over den bakke, men det gjorde vi alligevel!! Da vi kom op på toppen, havde vi meget ondt i vores ben, men der var ikke ret langt tilbage. Da var 3 (Kasper, Louise og Lene) foran de andre, de andre holdt lige pludselig en pause, men de tre foran gad ikke gå tilbage, så de fortsatte med at gå. Kl var Kasper, Louise og Lene oppe ved Dalskovhytten meget trætte og ondt i benene. Kl kom Tanja og Karoline med ondt i fødderne. Kl kom Laura meget træt og øm i fødderne, AV sagde hun hele tiden. Kl kom Anny og Jytte med ondt i fødderne og benene. Kl kom Tim meget træt og ondt i fødderne, som den sidste. Så skulle vi lige tjekke om vi havde nogle vabler, det havde vi ikke. Endelig fik vi vore vandreskjolde efter en anstrengende tur. De var rigtig flotte. Spejder Louise Vognsen. Bæver-Ulvesommerlejr Endelave juni. 15 bævere-17 ulve- 1 onkel og 1 tante + 1 barn og 7 ledere var med på lejren, som forløb rigtig godt trods det kølige vejr. Der blev ikke badet (det var der ingen brok over så ikke engang børnene har følt trang til det) men vi havde en rigtig god Hike langs stranden og på kryds og tværs af øen, en tur på knap 10 km. Af højdepunkter på lejren, kan nævnes flyvende besøg af Niels Marius. Brunhilde Svenningsen (Pernille) gjorde også lykke ved hendes entre ved lejrbålet, det var ikke så få ting hun havde opserveret. Brunhilde er et fast indslag ved sommerlejrbål, hun fortæller lidt om hvad der er sket på lejren og der kan komme et par sandheder pakket pænt ind og alle får sig en god latter. Ellers en helt igennem god oplevelse med overnatning i telt, mad over bål (kaningryde,selvfølgelig) som en rigtig spejderlejr skal være. P. g. v. Anny 13

14 Nyt fra Træningscentret Nu har Hylke haft et træningscenter i 10 år, og der er det største antal medlemmer af centeret som der nogen sinde har været, der er nemlig 50 betalende medlemmer. I bestyrelsen oplever vi at medlemmerne træner målrettet og seriøst, der er en bevidsthed om at det er nødvendigt at træne for at forebygge sygdomme og for at have det godt i hverdagen. Styrketræningen kan stå alene eller kan bruges som supplement til anden idræt. Det var præcis det arbejdsgruppen for Hylke Træningscenter beskrev som værende formålet med centeret for 10 år siden. Vi er godt tilfredse med forløbet og håber at der fortsat kan være tilbud om styrketræning i Hylke i mange år fremover. Bestyrelsen har besluttet at ændre på vilkårene for medlemskab. Fremover skal alle brugere af centeret betale kontingent for et år; men prisen er fortsat kun 500 kr. Vi tilbyder stadig 3 gratis prøvegange, for at man kan finde ud af om det er noget for én. En anden ændring er, at alle medlemmer fremover skal være fyldt 16 år når de starter i Træningscenteret. Vi har hidtil haft en praksis, hvor vi har dispenseret fra denne regel, hvis forældrene trænede og påtog sig ansvaret for den unges træning. Det vil ikke berøre de unge som er i gang med træning, de får lov at fortsætte. Vi har fået lavet nye nøgler til træningscenteret. Det kan betyde at der stadig er nogle medlemmer, som ikke har fået byttet deres nøgle, så de kan komme til at træne. Hvis det skulle være tilfældet, så kan nøglen byttes ved henvendelse til Karen Pedersen Brørupvej 31 B, tlf.: Træningscenteret starter instruktion onsdag d. 1. september kl Herefter er der instruktion alle ONSDAGE fra KL. l

15 Instruktion i efteråret sker i september, oktober og november. Instruktører er: Eigil, Elin, Mike og Karen. Betaling for træning i Hylke Træningscenter: Alle brugere skal betale 500 kr. for et års medlemskab. Nøgledepositum: 100 kr. Efter instruktion kan køb af nøgle og betaling ske til instruktøren. Når du beslutter dig for at stoppe med træning skal du aflevere din nøgle til en fra bestyrelsen eller lægge nøglen i postkassen ved trappen ned til kælderen. Du er forpligtet til at betale kontingent så længe du beholder nøglen til træningscenteret. Vi vil minde dig om, at hvis du har et behov for at få tilpasset din træning i udstyret eller med de frie vægte, så har du mulighed for at skrive dig i instruktionsplanen, der ligger i lokalet. Har du lyst til at træne, så kan henvendelse ske til: Eigil Helle Mike Karen Elin Træningscenteret 15

16 Her er plads til din annonce Uforbindende tilbud gives på alt tømrer - og snedkerarbejde - nybyg og reparation Vi giver gerne en hjælpende hånd til gør det selv - folk. Salg af byggematerialer til billige priser. HYLKE TØMRER- & SNEDKERFORRETNING V/ Aksel Nielsen Hylkevej 92 Hylke 8660 Skanderborg Tlf Biltlf:

17 Teknik er en vidunderlig ting, når det virker, men det gør det desværre ikke altid. På grund af en nedbrudt computer kom dette indlæg ikke med i Hugin, men leveres som løsblad. Redaktionen beklager. Nyt fra Hovedbestyrelsen, august 2004 Siden sidst: Det største og eneste arrangement siden sidst har været Sommerfesten Selv om sommeren først synes at være begyndt her i august er det allerede 2 måneder siden vi holdte den årlige sommerfest. Ugen forløb efter det gammel kendte manuskript med gudstjenste, banko, Tour de Hylke, Sommerløb, familie bilorienteringsløb, sportsog familiedag og selvfølgelig det store teltbal lørdag aften. Alle arrangementerne var vel tilrettelagte og blev gennemført til UG. Alle frivillige der hjalp til ydede en fantastisk indsats som I skal have en stor tak for. Jeg håber I, ind imellem alle jeres gøremål, fik tid til at hygge og snakke sammen, så I også har lyst at deltage næste år. Endnu en gang formåede Tour de Hylke at overgå sig selv med hensyn til køre penge ind til Borger- og Idrætsforeningerne. Det er godt at se, der bliver støttet så godt op om den gode idé fra både private og erhvervsdrivende både i og uden for Hylke. Samtidig oplever jeg et engagement og kammeratskab hos arrangørerne, som ikke kan gøres op i penge. Det er dette kammeratskab, der er drivmidlet for det frivillige arbejde og er med til at skabe nye fantastiske idéer og tiltag. Også Sommerløbet er et produkt af engagement og humør. Lis og Jens og deres hjælpere gjorde igen i år en fantastisk indsats. Jeg synes, at Sommerløbet er et godt eksempel på at engagement, godt humør og kammeratskab altid vil give et positivt resultat.

18 Jeg håber, at mange flere har fået lyst til at blive en del af kammeratskabet og hjælpe til ved næste års Sommerfest. Du kan allerede nu melde dig til hos forretningsudvalget. Det samme gør sig gældende, hvis du har en god idé til et nyt arrangement til næste års Sommerfest. Har du energien og lysten til at få det på programmet, så skal du bare tage fat i din Idrætsforening, så har vi økonomien og rammerne til at hjælpe dig i gang. Desværre havde vi i år svært ved at sælge alle billetterne til teltballet. I alt var vi 110 til spisning. Selvom det gav lidt ekstra plads omkring baren, vil vi både af hensyn til stemningen og vores økonomi gerne have alle 150 billetter solgt til næste år. Har du en forklaring på hvorfor, vi ikke kunne sælge de sidste 40 billetter i år, er vi meget interesseret i at høre fra dig. Alle vores annoncører og sponsorer, der har støttet os på den ene eller den anden måde skal have en stor tak. Også Bente i Dagli Køb skal have en stor tak, hun har været en uvurderlig hjælp ved slag af billetter, levering af varer og opbevaring af vores sager. På gensyn næste år. I den kommende tid: Den 19. august holder vi evaluering af årets Sommerfest. Her gennemgår vi årets arrangementer for ris og ros. Ved mødet vil datoen for næste år Sommerfest blive fastlagt. 21. september afholdes hovedbestyrelsesmøde, kl i klublokalet på skolen oktober er der generalforsamling i Hylke UGF. Generalforsamlingen afholdes i klublokalet på skolen kl Alle er meget velkommen også selvom man ikke ønsker at komme i en bestyrelse. 27. november afholdes der julemarked på skolen. Hvis du vil reservere en standplads kan du kontakte Ole Kristensen tlf eller Jacob Skaar tlf

19 H.T.M. D IN LO KA LE HÅ N DV Æ R KE R Hovedgård Tømrer og Maskinsnedkeri A/S H.T.M. udfører alt i tømrerarbejde. Kontakt Henrik på HÅNDVÆRK.. KVALITET.. RÅDG IVNING.. HSV s udlejningscentral Skal du holde havefest, gadefest, byfest,rejsegilde eller lignende, så kig her på vore udlejningstilbud: Stole (125 stk.) kr. 4,00 Pølsekoger kr Bordplader (3,5/1,75 m) kr. 15,00 Brødrister kr Flagstænger med flag kr. 10,00 Kaffemaskine (10 L.) kr Grill (2 stk.) kr. 40,00 Højtaleranlæg kr Pølserister kr.100,00 Alle priser er pr.dag pr.stk. Henvendelse til Elmer Nielsen, Stenløkkeparken 8, tlf.:

20 Tjek HYLKE MASKINSTATION Spredning af gødning, såning af majs, snitni ng af græs, helsæd og majs, høstning, rotorsåning m.m. Tlf:

21 Nyt fra Gymnastikafdelingen Tilmelding til gymnastikhold i sæsonen 2004/2005 Vi takker for den store opbakning vi fik sidst år vedrørende den nye tilmeldingsprocedure og forstætter derfor: Tilmelding og betaling til gymnastikholdene sker i klublokalet d klokken Der er begrænset antal pladser på nogle af holdene. Mød repræsentanter fra bestyrelsen og få lidt frisk frugt og saft. Du vil som tilmeldt medlem kunne få dit kontingent refunderet hvis du finder ud af at holdet ikke passer til dine behov. Refusionen af kontingentet kan ske ved henvendelse til Dorthe Nielsen Tebstrupvej 27 vores kasser senest efter 3. gang holdet er afviklet. Gymnastikafdelingen efterlyser frivillige trænere. Da vi desværre ikke kan finde en træner til vores meget eftertragtede damehold, prøver vi via denne vej at finde en løsning. Karen Petersen som vi, igennem mange år, har nydt rigtig godt af har valgt at holde en pause. Håkon skal vi desværre også tage afsked med, og det betyder at vi kommer til at mangle en træner til at hjælpe Conny og Jan med de fantasktiske Hylkespringere fra årsskiftet. Desuden vil vi meget gerne finde trænere til et mor/far-barn gymnastik for børn i 2-3 års alderen og deres forældre. Skulle der være nogen der vil tage udfordringen op så kontakt en fra bestyrelsen. DGI har mange relevante kurser som kun venter på din tilmelding. Med venlig Hilsen Gymnastikafdelingens bestyrelse. Læs om Gymnastikafdelingens formål og visioner på her finder du også bestyrelsens telefonnumre og adresser. 19

22 Hylke bibliotek Åbningstider: Mandag:15 18 mandag fra kl Tirsdag og Onsdag: tirsdag og Torsdag: onsdag 15 kl torsdag kl Biblioteket ligger på Hylkevej 45. Tlf: Gunner Rasmussen Kran og vognmandsforretning Hylkevej 86, Hylke 8660 Skanderborg Tlf Kør m ed Skanderborg Turistfart p ers. Turist bus ser Ud flu gter og selskabsture Såvel ind som udland Vi hjælper Dem gerne med arrangementer Ove Iversen Danm arksvej Skanderborg Banevænget 3 Telefon Skanderborg Fax Tlf.: Fax:

23 Nyt fra fodbold. Nyt fra håndbold Så startede håndbold sæsonen i Hylke og den er desværre også sluttet igen. I et forsøg på at forlænge den korte sæson, startede vi i år indendørs i gymnastiksalen, da gymnastikafdelingen havde afsluttet vintersæsonen. Det gjorde lige sæsonen 1 måned længere, og det var vellykket, så det gør vi igen til næste år. I år har vi haft 11 micro piger og drenge spillere, og det er faktisk nok til 2 hold, så det var rigtig flot. Vi har også haft 11 miniput spillere både piger og drenge. Det har været dejligt, at der har været så mange børn, som har haft lyst til at prøve håndboldspillet. Håber de kommer igen næste år sammen med en masse nye spillere. 1.maj havde DGI det første micro stævne, og det blev holdt i Hylke. Samtidig skulle miniputterne spille deres første turneringskampe, så vi fik lige en ekstra lille sportsfest. Der deltog 8 micro hold samt 3 miniput hold. Så der blev spillet mange kampe den formiddag samt først på eftermiddagen. Samtidig havde DGI arrangeret T-shirt maling, så alle micro spillere kunne selv male en T-shirt de kunne få med hjem. En rigtig hyggelig dag. En stor tak til alle de forældre som stillede velvilligt op som hjælpere. Micro spilleren har været til alle DGI micro stævner, og miniputterne har spillet turneringskampe. Alle hold spillede også til vores egen sportsfest mod Virring. Micro erne spillede vist lige op, men miniputterne vandt en flot sejr, så det resulterede i guldmedaljer til alle spillere. Dagen efter sportsfesten var alle hold igen af sted. Denne gang var det Amstmesterskaberne i Rask Mølle. Micro erne skulle spille 4 kampe. Det var lige i overkanten efter en hård sportsfest, men de klarede det flot, og det resulterede igen i guldmedaljer samt en T-shirt, da det var et 25 års jubilæumsstævne for micro er. Miniputterne spillede 2 flotte kampe. Desværre blev det ikke til sejr, selvom vi lavede mange mål, men nogle rigtig flotte kampe, hvor spændingen holdt til det sidste. Bestyrelsen havde i år besluttet at belønne det flotte fremmøde, den gode opbakning samt et lille overskud fra DGI stævnet, med en ordentlig håndholdafslutning. Så torsdag den 17. juni drog alle 22 børn til Skanderborg Bowlinghal, igen med god opbakning til kørsel fra forældre, hvor vi bowlede 1 time og bagefter fik vi mad og 21

24 Tlf.:

25 sodavand og til slut en is, inden forældrene igen kom og hentede. Det har været nogle rigtig dejlige børn, at arbejde med. Tak for lån, håber vi får lov at låne dem igen i næste sæson. En stor tak til alle de forældre som straks står klar, når vi spørger om hjælp. Det er dejligt, at I bakker op om jeres børns fritidsinteresser. Hvis børnene skulle få / har fået lyst til at spille mere håndbold, ved vi at de er meget velkomne i Virring i den kommende vintersæson. Virrings træningstider plejer ikke at falde sammen med vores gymnastik spring træningstider. De vil så komme til at spille med deres klassekammerater eller kommende klassekammerater. Men vi håber selvfølgelig, at de igen kommer ned på Hylke sportsplads til næste sommer. Tak for sæsonen På bestyrelsens og trænernes vegne Maibrit Søgaard Grumstrup Autoværksted Start på Hylkeløbet år

26 Hylke sommerfest

27 Nyt fra biblioteket Videnscentret afvikles Pc erne på biblioteket er ved at være gamle og kan ikke honorere nutidens krav til pc ere. Man kan dog fortsat søge på internettet og på bibliotekets databaser, samt skrive dokumenter sende mails og lignende Vi har overvejet at udskifte dem til nye, men har i stedet besluttet at afvikle videnscentret efterhånden som pc erne ikke kan mere. Vi vil diskutere, om der skal købes én ny pc til at søge på bibliotekets database og på internettet. Begrundelserne for at afvikle videnscentret er: Der er for få, der bruger det. Det er svært at få nogen til at passe det - vedligeholde pc ere og printere. Vi har en anden situation i dag, end da vi startede videnscentret. Nu har de fleste familier egen pc og internetadgang. Det havde de færreste den gang. Dem, der ikke har egen pc, kommer ikke i videnscentret heller, så de har formodentlig ikke behov for at bruge pc og internet-adgang. Hylke bør i stedet - som lokalsamfund - prioritere penge til at stille pc ere eller playstation til rådighed i Ungdomsklubben for de unge som tidligere kom og spillede på biblioteket. Bibliotekets penge kan bruges til andre ting, som fortælle-dage, teaterforestillinger, foredrag og andet. Nye åbningstider Åbningstiden torsdag reduceres fremover med én time, idet der stort set ingen aktivitet er fra , så vi har besluttet at reducere åbningstiden med én time om torsdagen fra 1. august. Laila Bach, som er bibliotekar, er på Hylke Bibliotek om mandagen. Biblioteket vil fra 1. august være åbent: Bibliotekets åbningstider: Mandag:15 18 Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Biblioteket ligger på Hylkevej 45. Tlf:

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde

Referat. Mødedato: 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 19.00 Klublokalet, Hylke Skole Hovedbestyrelsesmøde Side 1 af 5 Deltagere: Repræsenterende: Maibritt Søgaard Ungdomsklubben Simon Stouby Fodboldafdelingen Ikke tilstede Henning Strand Hylke Sportens Venner (HSV) Afbud Olesen Anders Jensen Ketchersport Ole

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009

REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 REFERAT GENERALFORSAMLING I HUGF D. 27 OKTOBER 2009 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formændenes beretninger samt godkendelse af disse. 3. Fremlæggelse af regnskaber og budget for det

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HUGin Lopper 2 22. ÅRG. NR. 1 April 2005

HUGin Lopper 2 22. ÅRG. NR. 1 April 2005 HUGin Lopper 2 22. ÅRG. NR. 1 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE. SKANDERBORG TURISTFART BUSTIDER for afgang til BANKO i Hylke Forsamlingshus. Skanderborg Politi 86 56 14 48

NYTTIGE TELEFONNUMRE. SKANDERBORG TURISTFART BUSTIDER for afgang til BANKO i Hylke Forsamlingshus. Skanderborg Politi 86 56 14 48 NYTTIGE TELEFONNUMRE Skanderborg Politi 86 56 14 48 Lægevagt 86 20 10 22 Falck, assistance 70 10 20 30 Borgerbutikken, Skanderborg 87 94 20 00 Skanderborg Apotek 86 52 03 11 Taxa 86 51 00 00 Teletaxa 86

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30.

Sommerfest. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til. Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) Fredag den 30. Hallen, Idræts- og Borgerforeningen vil gerne invitere alle til Sommerfest Torsdag den 29. maj: (Kr. Himmelfartsdag) kl. 10.30 kl. 12.00 14.00 kl. 14.00 kl. 17.00 kl. 19.00 21.00 Fredag den 30. maj: kl.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

HUGin. Anna Rasmussen ved receptionen

HUGin. Anna Rasmussen ved receptionen HUGin Anna Rasmussen ved receptionen 22. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

HUGin. billed 1. Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet

HUGin. billed 1. Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet HUGin billed 1 Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet 23. ÅRG. NR. 1 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere