HUGin. Årets Hylke Borgerere ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUGin. Årets Hylke Borgerere 2004 21. ÅRG. NR. 2. Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen."

Transkript

1 HUGin Årets Hylke Borgerere 2004 Jan og Connie + Håkon, som ikke var tilstede ved fotograferingen. 21. ÅRG. NR. 2

2 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej Skanderborg Tlf Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl er Hydro Texaco Horsensvej 140 Tebstrup 8660 Skanderborg Telefon Telefax Danmarks stærkeste kontantkort Auto-reservedel e til gør-det-selv-folk FYRINGSOLIE kan afhente s. GRATIS lån af trailer. Rep. & Se rvice af dieselmotorer Diesel Specialist Wal ker udstødnings-og katalysat or speci ali st 2

3 Ansvarshavende redaktør Valborg Haagaard Båstrupvej 19, Båstrup Tlf.: Mail: Kasserer Niels Kr. Poulsen Brørupvej 32, Brørup Tlf.: Mail: Fotograf Henning Strand Olsen Lyngvejen, Brørup Tlf.: Mail: Supervisor Mikael Nielsen Hylkevej 126, Hylke Tlf.: Mail: Deadline Stof til næste nummer skal være afleveret inden den 2. november Hilsen Redaktionen Indhold: Redaktørens klumme... 4 Nyt fra HSV (Sildtur)... 5 Lokalhistorisk indlæg... 6 Nyt fra Fodbold...10 Nyt fra Spejderne Nyt fra Træningscenter Nyt fra Gymnastikafd Nyt fra håndbold Nyt fra biblioteket Tour de Hylke Hylke skole (kursus) Annoncer Bladet trykkes i et oplag på 500. Bladet udkommer i februar, april, august og november. Bladet omdeles til alle husstande i Hylkes to postdistrikter. Opsigelse eller ændring af annoncer skal finde sted senest den 1. marts. Har vi ikke hørt fra annoncørerne senest den 1. marts, forudsætter vi, at annoncen kører videre i næste årgang. 3

4 Redaktørens Klumme. Sommertid= agurketid? Ja,det siges om alle landets nyheder. Hugin deler vist denne teori, for der kunne godt være flere indlæg, men det kommer efter agurketiden, tror jeg. I dette nummer er der skrevet et spændende indlæg af en af Hylkes unge mennesker, Kenneth Christensen. Han læser historie på Aarhus Universitet og har brugt vores egnsarkiv og formentlig Anna Rasmussens viden til at undersøge andelsbevægelsen og Hylke Mejeri. Et læseværdigt indlæg. Redaktøren har arbejdet hele sommeren, så det er gået min næse forbi, at sommeren måske ikke har været så god. Det kommer, tror jeg, for min sommerferie venter. Det kan ikke siges at være et udslag af agurketid, når indkøbsmulighederne i Hylke igen kalder til samling. Vores dejlige købmand Bente ønsker ikke at forsætte, og nogle brave folk i Hylke har derfor indkaldt til møde i forsamlingshuset for at vi sammen kan finde ud af, hvordan vi løser dette problem. Atter engang må vi i Hylke vise sammenhold, og det lykkes, tror jeg, eller håber jeg? Jeg venter spændt på referat og især handling efter dette møde. Valborg Haagaard Du kan afleverer stof: Pr. eller i Valborg s postkasse, Båstrupvej 19 Båstrup Mail eller diskette: Når du sender indslag til os, må du gerne tænke på følgende: Word-fil:: Skrifttype: Times New Roman Str. 11 4

5 Nyt fra HSV. Tur til Sild Så nærmer tiden sig igen for et besøg på Sild. Den 4. september drager HSV endnu engang til Sild, med et forhåbentlig stort hold Hylke børn. Det er også denne gang børn i klasser der kan deltage i udvekslingsbesøget, hvor vi besøger en dansk Idrætsforening/ Skole i Vesterland. Vi har sendt indbydelser ud til alle børn, der står på klasselisterne i Virring Skole, men skulle der være nogle vi har overset, måske fordi du går i en anden skole, er flyttet til Hylke her i sommerferien, eller din indbydelse er forsvundet, så henvend dig til en af HSV folkene (adresseliste andetsteds i bladet), og forhør dig om turen. Vi skulle gerne have tilmeldingerne midt i august, men skulle der komme enkelte til senere, klarer vi også det. Henning Strand Olesen HUGin deadlines 21. årg. HUGin udkommer Deadline 21.årg. Nr.1 april april 2004 uge16 21.årg. Nr.2 august august 2004 uge årg. Nr.3 november november 2004 uge årg. Nr.4 februar februar 2005 uge 5 5

6 Lokalhistorisk indlæg Artikel om Hylke Sognehistoriske Arkiv og etableringen af Hylke Andelsmejeri. Af Kenneth Christensen, tidl. bosat i Båstrup sammen med familien, Gunnar og Kirsten Christensen Dette er en artikel, som kom til verden, da jeg stod og skulle til eksamen i formidling ved Historisk Afdeling på Aarhus Universitet. Artiklen er som sådan en meget forkortet udgave af mit bachelorprojekt, der omhandlede etableringen af Hylke Andelsmejeri. Selve bacheloropgaven blev skrevet ved hjælp af det ret omfattende materiale, som Hylke Sognehistoriske Arkiv ligger inde med og jeg kan kun takke for den velvillighed som er blevet vist mig fra biblioteksudvalget og især fra Anna Rasmussen. At arkivet efterfølgende er blevet flyttet om til Skanderborg Egnsarkiv, det har næsten ingen hvis nogen relevans i denne sammenhæng. Til selve artiklen medhører en arbejdsrapport på ti sider omkring de forskellige overvejelser, jeg fik gjort mig under arbejdet med og udarbejdelsen af artiklen. Arbejdsrapporten er dog her udeladt. Hylke har altid været rigt på initiativ, men bølgerne går som oftest højt, når initiativer ser dagens lys. Det siger sig selv, at et velfungerende lokalsamfund aldrig kommer af sig selv. Det kræver først og fremmest, at der i lokalsamfundet bor personer, som kan og vil gøre en indsats. Når man i dag læser salgsannoncerne over huse i Hylke, er det jo tydeligt for enhver, at lokalsamfundet bliver betragtet som et virkeligt aktiv. At det er sådan, det kan kun skyldes indbyggerne i Hylke. Ved at læse Anna Rasmussens to bøger om Hylke sogn i henholdsvis det attende og nittende århundrede og ikke mindst ved at se det store materiale på arkivet, får man virkelig indtrykket af, at Hylke sogn til alle tider har været fyldt med personer, som både kunne og gjorde en indsats. De besad initiativ. Beviset på et af disse initiativer kan enhver stadig se, hvis blot vejen slås omkring Gammel Hylke. På Hylkevej 31 ligger fabrikken ROMA og der har den efterhånden ligget en del år. Men bygningerne rummer en længere historie. De fleste af de lidt ældre generationer er sikkert klar over, at det var her i ROMA s bygninger, at Hylke Andelsmejeri havde til huse. Helt præcist hvem af datidens Hylkebønder, der kom op med ideen om etableringen af et Andelsmejeri, det er ikke nemt at sige. Selve opstarten af mejeriet er ikke så lige til at følge i materialet, da bønderne først begyndte at føre forhandlingsprotokol efter deres andet møde. Intet afslører, hvem som indkaldte til møde den 26. februar på 6

7 skolen omkring oprettelsen af et andelsmejeri i Hylke. Ligesom intet afslører, hvordan indkaldelsen blev foretaget eller hvem som var til stede på mødet. Men mødet, ja det blev holdt. I forhandlingsprotokollen fra Hylke Andelsmejeri og i Skanderborg Amtsavis fremgår det, at bønderne i Hylke holdt to møder i løbet af februar og marts Præcist hvad der blev sagt og af hvem på de to møder, det kan vi kun gisne om. Jeg tror personligt, at der blev diskuteret både inderligt og højtlydt. En af sangene fra Andelsmejeriets 25-års jubilæum giver et muligt billede af, der nok ikke ligefrem var enighed blandt bønderne. Tredje vers indeholder således disse linier: Hvor noget nyt begyndes, med Kamp det ofte gaar, og sindigt maa der hejses og hales, og Hylke Mejeri havde Fødselsve saa haard, af fremmede der tales. Den stemning kom også til udtryk i en sang fra indvielsen af Hylke Forsamlingshus: I Hylke sogn der altid strides, naar man skal have noget gjort, og der hales, der maa slides, om det er smaat, om det er stort. Om Mejeri, om Brugs og Skoler Degne og Sortekjoler om alt saa kæmpes der. En ting kan vi sige med sikkerhed omkring det andet afholdte møde, nemlig at bønderne tog næste skridt mod oprettelsen af et andelsmejeri. Skridtet bestod i nedsættelsen af et udvalg på i alt fem personer, der sammen skulle gjøre Udkast til Love for et Andelsmejeri i Hylke. Udvalget kom til at bestå af Niels Edvard Secher, Niels Mikkelsen, Anders Jensen Munkhøj, Søren Jensen og Rasmus Jacobsen. Hvorfor det netop blev disse fem, som blev valgt til udvalget, det ved vi ikke. Stemningen fra sangene tydede jo på alt andet end enighed, hvorfor det er nærliggende at tro, at disse personer først og fremmest blev valgt på baggrund af deres tilhørsforhold. Sognets fire landsbyer (Båstrup, Ustrup, Brørup, Hylke) blev i hvert fald repræsenteret. Efter et stykke tid blev der igen afholdt møde og det et vigtigt et af slagsen. På mødet skete der flere ting. Igen må det stå hen i det uvisse, hvad der rent faktisk foregik på mødet den 12. marts i Resultatet blev dog, at 59 bønder skrev under på lovene for Hylke Andelsmejeri, men bønderne valgte også et byggeudvalg, et udvalg til at forestå planlægningen af mælkeruterne og ikke mindst den første bestyrelse. Bestyrelse blev også sammensat, så alle fire landsbyer var repræsenteret. Medlemmerne var henholdsvis Mads Friis fra Hylke Mølle, Niels Mikkelsen fra Båstrup, Johannes Sørensen fra Ustrup, Rasmus Nielsen fra Brørup og Rasmus Jacobsen fra Hylke. Selvom landsbyerne var repræsenteret, var sammensætningen af bestyrelsen alligevel lidt speciel. Formanden for bestyrelsen Rasmus Jacobsen var gift med Ane Marie Sørensen fra Ustrup. Ane Marie havde en søster ved navn Inger Petrea, en søster ved navn Ane og en broder ved navn Johannes. Inger Petrea var gift med bestyrelsesmedlem Mads Friis fra Hylke Mølle. Søsteren Ane var gift med Anders Jensen 7

8 BYENS MODEMAGAS IN TLF.: ADELGADE SKANDERBORG MATAS SKANDERBORG v/ Anne Mette Kallestrup Reeslev Adelgade Skanderborg Tlf TØMRER og SNEDKERARBEJDE RIIS TØMRER og SNEDKERFORRETNING IS Reparationer Nybygninger Uds kiftn ing af vindue r og døre Alle renoveringsopgaver Riisvej 48, Ri is 8660 Skanderborg

9 Munkhøj, der jo havde været medlem af udvalget omkring udkastet til lovene, mens broderen Johannes selv indtog en plads i bestyrelsen. Familiebåndene var med andre ord ret så tætte, da tre ud af fem bestyrel-sesmedlemmer var svogre til hinanden. Nu burde alt jo være fryd og gammen og stemningen fra sangene gemt godt af vejen. Men allerede ved det første møde mellem bestyrelsen og byggeudvalget kom det igen til uenigheder. Et punkt på dagsordenen var nemlig, hvor skulle mejeriet ligge? Som historien senere har vist er dette noget alle har en mening om i Hylke. Bølgerne under diskussionerne om både skolens og forsamlingshusets placering kom også til at gå ret højt. Det er derfor næsten muligt at høre et lettelsenssuk, når Rasmus Jacobsen i forhandlingsprotokollen har skrevet: Efter nogen Raadslagning opnaaedes Enighed. Enigheden bestod i at købe to skæpper jord af Jens Christian Jørgensen. Med købet var Hylke Andelsmejeri så godt som en realitet. Langsomt men sikkert kunne bønderne se, hvordan deres bestyrelse og byggeudvalg fik sat skik på det hele og fik opført bygninger, indkøbt maskiner osv. Et punktum for kapitlet om initiativet Hylke Andelsmejeri kom med antagelsen af mejeribestyrer Peder Nielsen, men vigtigst af alt ved indleveringen af den første mælk den 27. september Årets konfirmander

10 Nyt fra fodbold. Datoer for hjemmekampe: 10-8 kl Puslinge 10-8 kl Miniputter 16-8 kl Senior Herre 18-8 kl Senior Damer 24-8 kl Miniputter 25-8 kl Senior Herre 01-9 kl Senior Damer 07-9 kl Miniputter 15-9 kl Senior Herre 15-9 kl Senior Damer 21-9 kl Puslinge 22-9 kl Senior Damer 28-9 kl Miniputter Vi håber at rigtig mange vil komme ned på fodboldbanerne og følge kampene, der vil selvfølgelig være åben i Ishuset. Fodboldafdelingen 10

11 Nyt fra Ejer Baunehøj Gruppen Distriktsturnering. 13 bævere og 13 ulve fra Ejer Baunehøj Gruppe, havde en rigtig god dag, da de blandt 256 bævere og ulve fra Lovring distrikt, den 17 april deltog i Distriktsturnering ved Spejdercentret Æbleskoven ved Daugård. Temaet var Opdagelsesrejsende, så det var spændende opgaver der skulle løses på de forskellige poster. Undervejs på løbsruten, kunne de hold der havde lyst tælle mærker med æbler, som var hængt op i træerne for at markere ruten, og til de der kom nærmest det rigtige tal, var der præmier. En af vore bæverfamilier og en af vore ulvebander løb med disse trofæer, som var et æble drejet i træ. Flot indsats. Det var også de eneste præmier vi tog ved denne turnering, men vent, vi vender frygtelig tilbage til næste år. Anny Gåtur på 30 km. Bededag De var med: 4 ulve (Karoline, Laura, Kasper og Tim). 2 spejdere (Tanja og Louise V.) 1 forælder ( Lene) og 2 ledere (Anny og Jytte). Kl skulle vi møde, da alle var kommet begyndte den lange tur. Da vi havde gået 4-5 km holdt vi den 1. pause på 10 min. Derefter gik vi videre, vi skulle hen til Østbirk Kirke hvor Peter Skrams mindesten er. Så plukkede vi nogle mælkebøtter, rev hovedet af dem, smed dem på vejen. Så lige pludselig begyndte de at trille på siden hen af vejen, det så sjovt ud. Vi kedede os, mens vi gik, så begyndte vi at synge nogle spejdersange. Endelig blev det frokosttid, vi skulle spise vore store madpakker. Efter nogen tid skulle vi gå igen, vi skulle hen til et shelter, der fortalte Anny en historie om Peter Skram. På vej til den gamle bøg fandt vi en stålorm, den var ca. 25 cm lang. Så kom vi ned til den gamle bøg, den kunne de 4 ulve nå rundt om. Bagefter skulle vi hen til Peter Skrams hus, på vejen fandt vi 4-5 dobbelthovedet mælkebøtter. Kl var vi nede ved Urup, som har været Peter Skrams, der fik vi ½ æble. Så var det med at komme videre. Vi kom forbi mange søde heste og ved en af foldene 11

12 Hylke El v/dennis Winther En Grundtvig/Koldsk efterskole for årrige. Sk olefag: Dansk, matematik, e ngelsk, tysk, fysik. (FSA/FSU) Linie fag: Billedkunst, frilufts liv, heste- og r idelinie, idræt, medie (TV/ video), mus ik- og teater. Valgfag. Fællesfag: Fællestimer gymna stik fællessang - tematimer Få den nye skolefolder tilsendt. Telefon: Fax: E-ma il: Forstanderpar: Ingebjørg Sandøy & To rben Ho lmgaard 12

13 var der et lille sødt føl. Så kom der en stor bakke, vi sagde til hinanden at vi aldrig kom op over den bakke, men det gjorde vi alligevel!! Da vi kom op på toppen, havde vi meget ondt i vores ben, men der var ikke ret langt tilbage. Da var 3 (Kasper, Louise og Lene) foran de andre, de andre holdt lige pludselig en pause, men de tre foran gad ikke gå tilbage, så de fortsatte med at gå. Kl var Kasper, Louise og Lene oppe ved Dalskovhytten meget trætte og ondt i benene. Kl kom Tanja og Karoline med ondt i fødderne. Kl kom Laura meget træt og øm i fødderne, AV sagde hun hele tiden. Kl kom Anny og Jytte med ondt i fødderne og benene. Kl kom Tim meget træt og ondt i fødderne, som den sidste. Så skulle vi lige tjekke om vi havde nogle vabler, det havde vi ikke. Endelig fik vi vore vandreskjolde efter en anstrengende tur. De var rigtig flotte. Spejder Louise Vognsen. Bæver-Ulvesommerlejr Endelave juni. 15 bævere-17 ulve- 1 onkel og 1 tante + 1 barn og 7 ledere var med på lejren, som forløb rigtig godt trods det kølige vejr. Der blev ikke badet (det var der ingen brok over så ikke engang børnene har følt trang til det) men vi havde en rigtig god Hike langs stranden og på kryds og tværs af øen, en tur på knap 10 km. Af højdepunkter på lejren, kan nævnes flyvende besøg af Niels Marius. Brunhilde Svenningsen (Pernille) gjorde også lykke ved hendes entre ved lejrbålet, det var ikke så få ting hun havde opserveret. Brunhilde er et fast indslag ved sommerlejrbål, hun fortæller lidt om hvad der er sket på lejren og der kan komme et par sandheder pakket pænt ind og alle får sig en god latter. Ellers en helt igennem god oplevelse med overnatning i telt, mad over bål (kaningryde,selvfølgelig) som en rigtig spejderlejr skal være. P. g. v. Anny 13

14 Nyt fra Træningscentret Nu har Hylke haft et træningscenter i 10 år, og der er det største antal medlemmer af centeret som der nogen sinde har været, der er nemlig 50 betalende medlemmer. I bestyrelsen oplever vi at medlemmerne træner målrettet og seriøst, der er en bevidsthed om at det er nødvendigt at træne for at forebygge sygdomme og for at have det godt i hverdagen. Styrketræningen kan stå alene eller kan bruges som supplement til anden idræt. Det var præcis det arbejdsgruppen for Hylke Træningscenter beskrev som værende formålet med centeret for 10 år siden. Vi er godt tilfredse med forløbet og håber at der fortsat kan være tilbud om styrketræning i Hylke i mange år fremover. Bestyrelsen har besluttet at ændre på vilkårene for medlemskab. Fremover skal alle brugere af centeret betale kontingent for et år; men prisen er fortsat kun 500 kr. Vi tilbyder stadig 3 gratis prøvegange, for at man kan finde ud af om det er noget for én. En anden ændring er, at alle medlemmer fremover skal være fyldt 16 år når de starter i Træningscenteret. Vi har hidtil haft en praksis, hvor vi har dispenseret fra denne regel, hvis forældrene trænede og påtog sig ansvaret for den unges træning. Det vil ikke berøre de unge som er i gang med træning, de får lov at fortsætte. Vi har fået lavet nye nøgler til træningscenteret. Det kan betyde at der stadig er nogle medlemmer, som ikke har fået byttet deres nøgle, så de kan komme til at træne. Hvis det skulle være tilfældet, så kan nøglen byttes ved henvendelse til Karen Pedersen Brørupvej 31 B, tlf.: Træningscenteret starter instruktion onsdag d. 1. september kl Herefter er der instruktion alle ONSDAGE fra KL. l

15 Instruktion i efteråret sker i september, oktober og november. Instruktører er: Eigil, Elin, Mike og Karen. Betaling for træning i Hylke Træningscenter: Alle brugere skal betale 500 kr. for et års medlemskab. Nøgledepositum: 100 kr. Efter instruktion kan køb af nøgle og betaling ske til instruktøren. Når du beslutter dig for at stoppe med træning skal du aflevere din nøgle til en fra bestyrelsen eller lægge nøglen i postkassen ved trappen ned til kælderen. Du er forpligtet til at betale kontingent så længe du beholder nøglen til træningscenteret. Vi vil minde dig om, at hvis du har et behov for at få tilpasset din træning i udstyret eller med de frie vægte, så har du mulighed for at skrive dig i instruktionsplanen, der ligger i lokalet. Har du lyst til at træne, så kan henvendelse ske til: Eigil Helle Mike Karen Elin Træningscenteret 15

16 Her er plads til din annonce Uforbindende tilbud gives på alt tømrer - og snedkerarbejde - nybyg og reparation Vi giver gerne en hjælpende hånd til gør det selv - folk. Salg af byggematerialer til billige priser. HYLKE TØMRER- & SNEDKERFORRETNING V/ Aksel Nielsen Hylkevej 92 Hylke 8660 Skanderborg Tlf Biltlf:

17 Teknik er en vidunderlig ting, når det virker, men det gør det desværre ikke altid. På grund af en nedbrudt computer kom dette indlæg ikke med i Hugin, men leveres som løsblad. Redaktionen beklager. Nyt fra Hovedbestyrelsen, august 2004 Siden sidst: Det største og eneste arrangement siden sidst har været Sommerfesten Selv om sommeren først synes at være begyndt her i august er det allerede 2 måneder siden vi holdte den årlige sommerfest. Ugen forløb efter det gammel kendte manuskript med gudstjenste, banko, Tour de Hylke, Sommerløb, familie bilorienteringsløb, sportsog familiedag og selvfølgelig det store teltbal lørdag aften. Alle arrangementerne var vel tilrettelagte og blev gennemført til UG. Alle frivillige der hjalp til ydede en fantastisk indsats som I skal have en stor tak for. Jeg håber I, ind imellem alle jeres gøremål, fik tid til at hygge og snakke sammen, så I også har lyst at deltage næste år. Endnu en gang formåede Tour de Hylke at overgå sig selv med hensyn til køre penge ind til Borger- og Idrætsforeningerne. Det er godt at se, der bliver støttet så godt op om den gode idé fra både private og erhvervsdrivende både i og uden for Hylke. Samtidig oplever jeg et engagement og kammeratskab hos arrangørerne, som ikke kan gøres op i penge. Det er dette kammeratskab, der er drivmidlet for det frivillige arbejde og er med til at skabe nye fantastiske idéer og tiltag. Også Sommerløbet er et produkt af engagement og humør. Lis og Jens og deres hjælpere gjorde igen i år en fantastisk indsats. Jeg synes, at Sommerløbet er et godt eksempel på at engagement, godt humør og kammeratskab altid vil give et positivt resultat.

18 Jeg håber, at mange flere har fået lyst til at blive en del af kammeratskabet og hjælpe til ved næste års Sommerfest. Du kan allerede nu melde dig til hos forretningsudvalget. Det samme gør sig gældende, hvis du har en god idé til et nyt arrangement til næste års Sommerfest. Har du energien og lysten til at få det på programmet, så skal du bare tage fat i din Idrætsforening, så har vi økonomien og rammerne til at hjælpe dig i gang. Desværre havde vi i år svært ved at sælge alle billetterne til teltballet. I alt var vi 110 til spisning. Selvom det gav lidt ekstra plads omkring baren, vil vi både af hensyn til stemningen og vores økonomi gerne have alle 150 billetter solgt til næste år. Har du en forklaring på hvorfor, vi ikke kunne sælge de sidste 40 billetter i år, er vi meget interesseret i at høre fra dig. Alle vores annoncører og sponsorer, der har støttet os på den ene eller den anden måde skal have en stor tak. Også Bente i Dagli Køb skal have en stor tak, hun har været en uvurderlig hjælp ved slag af billetter, levering af varer og opbevaring af vores sager. På gensyn næste år. I den kommende tid: Den 19. august holder vi evaluering af årets Sommerfest. Her gennemgår vi årets arrangementer for ris og ros. Ved mødet vil datoen for næste år Sommerfest blive fastlagt. 21. september afholdes hovedbestyrelsesmøde, kl i klublokalet på skolen oktober er der generalforsamling i Hylke UGF. Generalforsamlingen afholdes i klublokalet på skolen kl Alle er meget velkommen også selvom man ikke ønsker at komme i en bestyrelse. 27. november afholdes der julemarked på skolen. Hvis du vil reservere en standplads kan du kontakte Ole Kristensen tlf eller Jacob Skaar tlf

19 H.T.M. D IN LO KA LE HÅ N DV Æ R KE R Hovedgård Tømrer og Maskinsnedkeri A/S H.T.M. udfører alt i tømrerarbejde. Kontakt Henrik på HÅNDVÆRK.. KVALITET.. RÅDG IVNING.. HSV s udlejningscentral Skal du holde havefest, gadefest, byfest,rejsegilde eller lignende, så kig her på vore udlejningstilbud: Stole (125 stk.) kr. 4,00 Pølsekoger kr Bordplader (3,5/1,75 m) kr. 15,00 Brødrister kr Flagstænger med flag kr. 10,00 Kaffemaskine (10 L.) kr Grill (2 stk.) kr. 40,00 Højtaleranlæg kr Pølserister kr.100,00 Alle priser er pr.dag pr.stk. Henvendelse til Elmer Nielsen, Stenløkkeparken 8, tlf.:

20 Tjek HYLKE MASKINSTATION Spredning af gødning, såning af majs, snitni ng af græs, helsæd og majs, høstning, rotorsåning m.m. Tlf:

21 Nyt fra Gymnastikafdelingen Tilmelding til gymnastikhold i sæsonen 2004/2005 Vi takker for den store opbakning vi fik sidst år vedrørende den nye tilmeldingsprocedure og forstætter derfor: Tilmelding og betaling til gymnastikholdene sker i klublokalet d klokken Der er begrænset antal pladser på nogle af holdene. Mød repræsentanter fra bestyrelsen og få lidt frisk frugt og saft. Du vil som tilmeldt medlem kunne få dit kontingent refunderet hvis du finder ud af at holdet ikke passer til dine behov. Refusionen af kontingentet kan ske ved henvendelse til Dorthe Nielsen Tebstrupvej 27 vores kasser senest efter 3. gang holdet er afviklet. Gymnastikafdelingen efterlyser frivillige trænere. Da vi desværre ikke kan finde en træner til vores meget eftertragtede damehold, prøver vi via denne vej at finde en løsning. Karen Petersen som vi, igennem mange år, har nydt rigtig godt af har valgt at holde en pause. Håkon skal vi desværre også tage afsked med, og det betyder at vi kommer til at mangle en træner til at hjælpe Conny og Jan med de fantasktiske Hylkespringere fra årsskiftet. Desuden vil vi meget gerne finde trænere til et mor/far-barn gymnastik for børn i 2-3 års alderen og deres forældre. Skulle der være nogen der vil tage udfordringen op så kontakt en fra bestyrelsen. DGI har mange relevante kurser som kun venter på din tilmelding. Med venlig Hilsen Gymnastikafdelingens bestyrelse. Læs om Gymnastikafdelingens formål og visioner på her finder du også bestyrelsens telefonnumre og adresser. 19

22 Hylke bibliotek Åbningstider: Mandag:15 18 mandag fra kl Tirsdag og Onsdag: tirsdag og Torsdag: onsdag 15 kl torsdag kl Biblioteket ligger på Hylkevej 45. Tlf: Gunner Rasmussen Kran og vognmandsforretning Hylkevej 86, Hylke 8660 Skanderborg Tlf Kør m ed Skanderborg Turistfart p ers. Turist bus ser Ud flu gter og selskabsture Såvel ind som udland Vi hjælper Dem gerne med arrangementer Ove Iversen Danm arksvej Skanderborg Banevænget 3 Telefon Skanderborg Fax Tlf.: Fax:

23 Nyt fra fodbold. Nyt fra håndbold Så startede håndbold sæsonen i Hylke og den er desværre også sluttet igen. I et forsøg på at forlænge den korte sæson, startede vi i år indendørs i gymnastiksalen, da gymnastikafdelingen havde afsluttet vintersæsonen. Det gjorde lige sæsonen 1 måned længere, og det var vellykket, så det gør vi igen til næste år. I år har vi haft 11 micro piger og drenge spillere, og det er faktisk nok til 2 hold, så det var rigtig flot. Vi har også haft 11 miniput spillere både piger og drenge. Det har været dejligt, at der har været så mange børn, som har haft lyst til at prøve håndboldspillet. Håber de kommer igen næste år sammen med en masse nye spillere. 1.maj havde DGI det første micro stævne, og det blev holdt i Hylke. Samtidig skulle miniputterne spille deres første turneringskampe, så vi fik lige en ekstra lille sportsfest. Der deltog 8 micro hold samt 3 miniput hold. Så der blev spillet mange kampe den formiddag samt først på eftermiddagen. Samtidig havde DGI arrangeret T-shirt maling, så alle micro spillere kunne selv male en T-shirt de kunne få med hjem. En rigtig hyggelig dag. En stor tak til alle de forældre som stillede velvilligt op som hjælpere. Micro spilleren har været til alle DGI micro stævner, og miniputterne har spillet turneringskampe. Alle hold spillede også til vores egen sportsfest mod Virring. Micro erne spillede vist lige op, men miniputterne vandt en flot sejr, så det resulterede i guldmedaljer til alle spillere. Dagen efter sportsfesten var alle hold igen af sted. Denne gang var det Amstmesterskaberne i Rask Mølle. Micro erne skulle spille 4 kampe. Det var lige i overkanten efter en hård sportsfest, men de klarede det flot, og det resulterede igen i guldmedaljer samt en T-shirt, da det var et 25 års jubilæumsstævne for micro er. Miniputterne spillede 2 flotte kampe. Desværre blev det ikke til sejr, selvom vi lavede mange mål, men nogle rigtig flotte kampe, hvor spændingen holdt til det sidste. Bestyrelsen havde i år besluttet at belønne det flotte fremmøde, den gode opbakning samt et lille overskud fra DGI stævnet, med en ordentlig håndholdafslutning. Så torsdag den 17. juni drog alle 22 børn til Skanderborg Bowlinghal, igen med god opbakning til kørsel fra forældre, hvor vi bowlede 1 time og bagefter fik vi mad og 21

24 Tlf.:

25 sodavand og til slut en is, inden forældrene igen kom og hentede. Det har været nogle rigtig dejlige børn, at arbejde med. Tak for lån, håber vi får lov at låne dem igen i næste sæson. En stor tak til alle de forældre som straks står klar, når vi spørger om hjælp. Det er dejligt, at I bakker op om jeres børns fritidsinteresser. Hvis børnene skulle få / har fået lyst til at spille mere håndbold, ved vi at de er meget velkomne i Virring i den kommende vintersæson. Virrings træningstider plejer ikke at falde sammen med vores gymnastik spring træningstider. De vil så komme til at spille med deres klassekammerater eller kommende klassekammerater. Men vi håber selvfølgelig, at de igen kommer ned på Hylke sportsplads til næste sommer. Tak for sæsonen På bestyrelsens og trænernes vegne Maibrit Søgaard Grumstrup Autoværksted Start på Hylkeløbet år

26 Hylke sommerfest

27 Nyt fra biblioteket Videnscentret afvikles Pc erne på biblioteket er ved at være gamle og kan ikke honorere nutidens krav til pc ere. Man kan dog fortsat søge på internettet og på bibliotekets databaser, samt skrive dokumenter sende mails og lignende Vi har overvejet at udskifte dem til nye, men har i stedet besluttet at afvikle videnscentret efterhånden som pc erne ikke kan mere. Vi vil diskutere, om der skal købes én ny pc til at søge på bibliotekets database og på internettet. Begrundelserne for at afvikle videnscentret er: Der er for få, der bruger det. Det er svært at få nogen til at passe det - vedligeholde pc ere og printere. Vi har en anden situation i dag, end da vi startede videnscentret. Nu har de fleste familier egen pc og internetadgang. Det havde de færreste den gang. Dem, der ikke har egen pc, kommer ikke i videnscentret heller, så de har formodentlig ikke behov for at bruge pc og internet-adgang. Hylke bør i stedet - som lokalsamfund - prioritere penge til at stille pc ere eller playstation til rådighed i Ungdomsklubben for de unge som tidligere kom og spillede på biblioteket. Bibliotekets penge kan bruges til andre ting, som fortælle-dage, teaterforestillinger, foredrag og andet. Nye åbningstider Åbningstiden torsdag reduceres fremover med én time, idet der stort set ingen aktivitet er fra , så vi har besluttet at reducere åbningstiden med én time om torsdagen fra 1. august. Laila Bach, som er bibliotekar, er på Hylke Bibliotek om mandagen. Biblioteket vil fra 1. august være åbent: Bibliotekets åbningstider: Mandag:15 18 Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Biblioteket ligger på Hylkevej 45. Tlf: