CSR-rapportering. Kom godt i gang. September Copyright Reliance A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR-rapportering. Kom godt i gang. September 2009. Copyright Reliance A/S"

Transkript

1 CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009

2 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen om CSR-rapportering? Overblik over interessenters viden om og fokus på CSR Valg af ambitionsniveau for arbejdet med CSR Gennemgående elementer for virksomheder med best practice CSR Eksempler på best practice CSR i Danmark og internationalt CSR-rapporteringsprocessen (minimum-, mellem-, og best practiceindsats) Kompetenceplacering for CSR-arbejdet Hvordan kommer vi i gang? (for nybegyndere ) Opsummering Appendiks Hvem er omfattet af CSR-rapportering regnskabsteknisk definition Nyttige links Værdifulde publikationer og værktøjer FN s Global Compact Oversigt over udvalgte best practice virksomheder (CSR) 2

3 Forord De ca største danske virksomheder blev fra den 1. januar 2009 pålagt ved lov at redegøre i deres årsrapport for deres arbejde med samfundsansvar, internationalt betegnet corporate social responsibility (CSR). Formålet med denne præsentation er at give en introduktion til CSR efterfulgt af en praktisk anvisning til at komme i gang med forberedelsen til CSR-redegørelsen i den kommende årsrapport. Præsentationen er ment som en håndsrækning til virksomheder, som ikke har et udbredt kendskab til eller erfaring inden for området. 3

4 Definition af CSR CSR, på dansk virksomhedens samfundsansvar, er betegnelsen for, hvorledes virksomheder frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter (jf. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven af 17. december 2008) Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet, 4

5 Eksempler på CSR Arbejdet med CSR omfatter bl.a. at: Tilslutte sig internationalt anerkendte standarder for CSR og integrere principper for CSR i virksomheden Arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden, og inddrage medarbejdere i CSR-arbejdet Udvikle nye produkter eller ydelser, der indeholder en social eller miljømæssig dimension Involvere og stille krav til leverandører om at overholde menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder mv. Udvikle og integrere, i samarbejde med leverandører, forbedrede sociale og miljømæssige forhold i virksomhedens forsyningskæde Arbejde systematisk med miljø- og klimaledelse og implementere processer internt i virksomheden Udvikle samarbejde med offentlige myndigheder og/eller NGO er 5

6 Potentialet i CSR-rapportering Rapportering om CSR omhandler mere end blot filantropiske aktiviteter, selvom disse også anerkendes som væsentlige bidrag CSR-rapportering anno 2009 lægger op til, at der udarbejdes en balanceret og relevant rapportering af forretningsmæssig værdi, som ligeledes er væsentlig for virksomhedens interessenter CSR-rapporteringen bør således anskues som et potentielt værdifuldt strategisk ledelsesværktøj for virksomheden CSR-rapportering CSR-rapportering Strategisk Strategisk ledelsesværktøj ledelsesværktøj Forretningsmæssig værdiskabelse værdiskabelse Værdiskabelse Værdiskabelse for for interessenter interessenter Kilde: Reliance A/S 6

7 Potentialet i CSR-rapportering (fortsat) Medvirker til at fastholde og styrke virksomhedens omdømme Imødekommer interessenters stigende forventninger og krav ift. bl.a. samfund, miljø og medarbejderforhold Fungerer som et udvidet visitkort, og kan profilere virksomheden over for nye kunder, investorer, samarbejdspartnere, medarbejdere mv. Skaber merværdi for virksomhedens produkter og/eller ydelser Skaber legitimitet og goodwill for virksomheden på kort og lang sigt Medvirker til at skabe medarbejderstolthed og engagement internt i virksomheden 7

8 CSR ift. virksomhedens strategi Virksomhedens CSR-arbejde bør være en integreret del af virksomhedens overordnede strategi Det kan i stigende grad betale sig at arbejde forretningsstrategisk med CSR og integrere en egentlig CSR-strategi i virksomhedens kerneforretning Arbejdet med CSR har fordel af at fokusere sin indsats, så det passer ind i virksomhedens øvrige aktiviteter, udfordringer og markedsrelationer CSR-strategi CSR-tiltag CSR som integreret del af virksomhedens strategi Kilde: Reliance A/S Overordnet virksomhedsstrategi 8

9 Hvad siger lovgivningen om CSRrapportering? Den 1. januar 2009 trådte en lovændring i kraft, som tilføjelse til årsregnskabslovens 99a, som pålægger de ca største danske virksomheder at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar (CSR) i forbindelse med deres årsrapport *) Hvis ikke virksomheden har en decideret politik for samfundsansvar skal dette også oplyses Loven forpligter ikke virksomheder til at arbejde med bestemte aktiviteter inden for samfundsansvar, eller at arbejde med samfundsansvar i det hele taget, da dette fortsat er frivilligt I årsrapporten skal man som virksomhed redegøre for: Hvilke politikker vi har for samfundsansvar, dvs. hvad vi vil? Hvordan vi omsætter vores politikker til handling, dvs. hvad vi gør? Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af arbejdet i regnskabsåret samt eventuelle forventninger til arbejdet fremover, dvs. hvad vi får ud af det? *) Kilde: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (vedtaget ), 9

10 Hvad siger lovgivningen om CSRrapportering? (fortsat) Gældende fra det regnskabsår, som starter den 1. januar 2009 og fremefter Omfatter virksomheder i regnskabsklasse D *) og store virksomheder i regnskabsklasse C *), jf. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven af 17. december 2008 Selve redegørelsen placeres i ledelsesberetningen, eller som et bilag til ledelsesberetningen Alternativt kan redegørelsen placeres i en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside Rapporteringen kan eventuelt tage udgangspunkt i, hvordan virksomheden efterlever de ti principper for samfundsansvar i FN s Global Compact eller andre internationalt anerkendte standarder for samfundsansvar Minimumskravet ifm. lovkravet om redegørelse for samfundsansvar omfatter ikke en kvantitativ redegørelse af virksomhedens CSR-arbejde, men blot en redegørelse for arbejdet Det anbefales endvidere at benytte vejledningen Redegørelse for samfundsansvar, udgivet af Center for Samfundsansvar ( 10 *) Definition i appendiks

11 Overblik over interessenters viden om og fokus på CSR Interessenter Relevant viden om CSR (1-5)* Relevant fokus på CSR (1-5)* CSR-fokus (næste 3 år) Analytikere (3) Hvis relevant for virksomheden (2) Kortsigtet fokus med begrænset vægt på CSR Forøget Forbrugere (2) Begrænset viden om CSR (3) Afhænger af produktanvendelse og politisk korrekthed Stærkt forøget Investorer (3) Viden om generelle CSR-processer og -standarder (4) Langsigtet fokus på forretningsmæssig bæredygtighed Forøget Kunder (B2B) (3) Viden om CSR-supply chainmerværdi og CSR-processer (3) Ser ofte værdi i CSR Stærkt forøget Medarbejdere (2) Begrænset viden om CSR (3) Påvirkes af medier og intern dagsorden Forøget Medier (4) På forkant med CSR-udvikling og -anvendelse (4) Fokus på best practice eller window-dressing Forøget Leverandører (3) Afhænger af branche og tilknytning til virksomhed (3) Konkurrence-parameter eller addon Stærkt forøget Lokalsamfund (2) Relativt lille viden (3) Fokus på generelle standarder/ certificeringer Forøget NGO er (5) Vidensambassadører og vejledende (5) Udvikling af brugbare værktøjer Uændret Offentlige myndigheder (5) Lovgivende dagsorden (4) Styrkelse af samfundsansvar og nationale konkurrenceparametre Forøget Interessenternes fokus på CSR er stigende! 11 *) 1=lavest; 5=højest Kilde: Reliance A/S

12 Valg af ambitionsniveau for arbejdet med CSR Arbejdet med CSR og CSR-rapportering kan overordnet inddeles i tre forskellige ambitionsniveauer, hvor best practice bygger videre på de to foregående niveauer Anvendelsesområde for CSR 1. Minimum CSRindsats 2. Mellem CSR-indsats 3. Best practice CSRindsats Sammenhæng med forretning Tilfældig anvendelse af CSR-arbejde i virksomheden CSR-arbejde integreres med nogen sammenhæng til virksomhedens forretning CSR-arbejde og-strategi fuldt integreret i forretningsstrategi og -mål Orientering Virksomhedsorienteret Orienteret om virksomhed og nærmeste interessenter 360-graders fokus og supply chain-orienteret Interessentdialog Reaktiv interessentdialog Lytter til interessentkrav og -forventninger Inddrager proaktivt interessenter i CSR-arbejdet Kommunikation Begrænset og snævert beskrivende kommunikation Tilpasser kommunikation til ydre krav og forventninger Følger op på CSRkommunikation og -mål, og fokuserer på værdiskabelse Rapportering Forsøger at identificere og rapportere, hvad der umiddelbart ligner CSR Rapporterer alt til alle på én gang Rapporterer om det væsentlige til de vigtigste, og perspektiverer Kilde: Reliance A/S 12

13 Valg af ambitionsniveau for og imod For best practice Et ambitiøst CSR-arbejde vil potentielt styrke virksomhedens omdømme, og skabe øget interesse blandt investorer En integreret CSR- og forretningsstrategi kan udgøre en stærk konkurrenceparameter og tilføre virksomhedens ydelser merværdi Kan skabe øget legitimitet og goodwill for virksomheden Det potentielt styrkede omdømme kan tiltrække nye medarbejdere, kunder mv., og åbne op for nye samarbejder Imod best practice Stort ressourcebrug, herunder ledelsens og medarbejderes tid samt virksomhedens penge Ringe erfaring med CSR kan gøre arbejdet mindre overskueligt, og øge risikoen for fejltagelser En ambitiøs CSR-strategi vil blotte virksomheden og kan invitere til kritiske synspunkter vedr. virksomheden Interessenter har høje krav til, at der arbejdes systematisk med rapportering og indarbejdes klare og målbare mål Valget af ambitionsniveau bør overvejes i samspil med virksomhedens strategi, værdier, ressourcer mv. Det er afgørende, at virksomheden kan stå inde for de oplysninger, den giver, og de aktiviteter den foretager inden for CSR Kilde: Reliance A/S 13

14 Gennemgående elementer for virksomheder med best practice CSR Anser og anvender CSR som et forretningsstrategisk værktøj, der skaber værdi for virksomheden og dens interessenter Ser CSR som et afgørende element i hele virksomhedens værdikæde Inddrager interessenter i stort omfang og sikrer sammenhæng med virksomhedens værdiskabelse Anvender konsistente målingsværktøjer og indikatorer for arbejdet med CSR Tillægger stor værdi i at formidle virksomhedens CSR-strategi og -mål Kommunikerer balanceret og fokuserer på det mest væsentlige og relevante for CSR-rapporteringen Har sikret fuld opbakning hos ledelsen for CSR-arbejdet 14

15 Eksempler på best practice CSR i Danmark og internationalt Kilde: Reliance A/S 15

16 CSR-rapporteringsprocessen (minimum-, mellem- og best practice indsats) Kortlægning og analyse Interessentanalyse og -dialog Målsætning og strategi Implementering og evaluering Rapportering og kommunikation Minimum CSR-indsats Skabe overblik over CSR-dagsordenen Kortlægge eksisterende CSRarbejde ift. lovkrav om redegørelse Analysere interessentkrav og forventninger Gennemføre intern interessentdialog Fastlægge ambitionsniveau for arbejdet med CSR Definere merværdi, som skabes over for interessenter Evt. udforme og implementere konkrete processer og aktiviteter* Evt. uddanne medarbejdere i CSR *) Prioritere interne og eksterne modtagere af CSRkommunikation Redegøre for arbejdet med CSR ift. lovkrav Mellem CSR-indsats Identificere branchetendenser, og hvad konkurrenter gør Identificere CSRfordele, -ulemper og -risici Gennemføre ekstern interessentanalyse og -dialog Prioritere arbejdet med væsentligste interessenter Udarbejde konkrete og klare mål for CSR Anvende balanced scorecards mv. til at illustrere værdiskabelse Løbende tilpasse aktiviteter mht. eksterne krav og forventninger Anvende kvantitative indikatorer til måling af merværdi Tilpasse kommunikation til interessenter Sikre sammenhæng med CSR-strategi og følge op på CSR-mål Best practice CSR-indsats Integrere CSRværktøjer og opstille modeller til mulige scenarier Analysere forretningsmæssig værdiskabende muligheder for CSR Løbende og systematisk interessentdialog Proaktiv involvering af interessenter i arbejdet med CSR Udarbejde CSRstrategi og -politik med udgangspunkt i virksomhedens kerneforretning Sikre ledelsesforankring for CSRarbejdet Integrere CSR i hele værdikæden Evaluere CSR-tiltag på basis af internationalt anerkendte standarder Inkludere de mest væsentlige og relevante områder for rapportering Udarbejde balanceret CSR-kommunikation med fokus på værdiskabelse *) Dog ingen formelle lovkrav for implementering og evaluering af CSR jf. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (vedtaget ), 16 Kilde: Reliance A/S

17 Kompetenceplacering for CSR-arbejdet *) Virksomheden Analysere forretningsmæssige muligheder, risici og værdi ift. CSR Kortlægge og prioritere væsentligste interessenter Afdække ressourcer for arbejdet med CSR og fastlægge ambitionsniveau Sikre interesse og forankring af CSR i topledelsen og øvrige organisation Reliance A/S Skabe overblik over vigtigste begreber, modeller, standarder og lovkrav Analyse og benchmarking af konkurrenters brug af CSR, samt interessentanalyse ift. krav, forventninger, lydhørhed, dialog mv. Sparring ifm. valg af ambitionsniveau, CSRstrategi og politik, herunder muligheder og risici Intern og ekstern kommunikation og rapportering af CSR, herunder formidling af CSR-strategi, -tiltag, og -mål, samt forretningsværdiskabelse NGO er Anvendelse af relevante værktøjer, guidelines, principper, standarder mv. Tilslutte virksomheden til relevante initiativer og principper, f.eks. FN s Global Compact Indgå i og udvikle partnerskaber Søge inspiration og/eller udfordring ift. branche og nicheområder Andre (f.eks. revisor og advokat) Certificering ift. klima-, miljø-, processtandarder mv. Auditing af virksomhedens CSR-arbejde Rådgivning ift. branchespecifik viden, procesimplementering, lovgivning mv. Benchmarking af CSR-tiltag og kvantitativ rapportering 17 *) Udgangspunkt, men kan variere

18 Hvordan kommer vi i gang? (for nybegyndere ) Virksomheder, som har begrænset eller ingen viden om arbejdet med CSR, kan anvende oversigten nedenfor til at danne sig et overblik over den indledende fremgangsmåde 1. Nedsættelse af projektgruppe, herunder valg af projektdeltagere 2. Præliminær analyse og anbefaling af ambitionsniveau samt målformulering 3. Opnåelse af mandat fra topledelsen Valg af ambitionsniveau Sigte efter minimum CSR-indsats og fokusere på eksisterende CSR-tiltag, eller helt fravælge at arbejde med CSR Stile efter mellem- eller best practice CSR-indsats, og lade projektgruppen videreudvikle sit arbejde med CSR Kilde: Reliance A/S Fortsættes på næste side 18

19 Hvordan kommer vi i gang? (for nybegyndere ) (fortsat) Ved valg af en mellem- eller best practice CSR-indsats kan det illustrerede overblik angive en typisk fremgangsmåde for det videre arbejde med CSR 1. Nedsættelse af projektgruppe, herunder valg af deltagere 2. Præliminær analyse og anbefaling af ambitionsniveau samt målformulering 3. Opnåelse af mandat fra topledelsen til at videreudvikle CSR-arbejde 4. Projektarbejdet fortsættes og systematiseres 5. Gennemførelse af intern og ekstern interessentanalyse 6. Udarbejdelse af specifikke mål og egentlig CSR-strategi 7. Implementering af konkrete CSR-aktiviteter i virksomheden 8. Integrering af måleværktøjer og tilpasning af indikatorer for målopnåelse Identifikation og rapportering af det væsentligste CSR-arbejde Efterfølgende bør virksomheden tilstræbe en konsistent måling af CSR, samt implementere eventuelle forbedringer af måleværktøjer og rapportering Kilde: Reliance A/S

20 Opsummering Det er blevet lovpligtigt for de ca største danske virksomheder at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar (CSR) Arbejdet med CSR kan anskues som et værdiskabende forretningselement og strategisk ledelsesværktøj Virksomheden bør afklare, hvilke interne muligheder som kan være værdifulde for arbejdet med CSR, og hvordan CSR kan skabe værdi for interessenterne Virksomheden kan med fordel skabe overblik over de vigtigste modeller og vejledninger samt best practice Forankring i ledelsen af CSR-arbejdet bør efterstræbes så tidligt som muligt Kommunikation og rapportering af CSR bør fokusere på en væsentlig, balanceret og konsistent formidling af, hvad der konkret er opnået gennem arbejdet med CSR, samt målsætningen for CSR-arbejdet 20

21 Appendiks 21

22 Hvem er omfattet af CSR-rapportering regnskabsteknisk definition Loven omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C samt børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber i regnskabsklasse D. Store virksomheder i regnskabsklasse C er virksomheder, som overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser: En balancesum på 143 mio. kr. En nettoomsætning på 286 mio. kr. Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede medarbejdere på 250 Datterselskaber er fritaget fra at oplyse om samfundsansvar, hvis moderselskabet oplyser om samfundsansvar for hele koncernen. Endelig indføres samme oplysningskrav for institutionelle investorer, investeringsforeninger og børsnoterede finansielle virksomheder i øvrigt (pengeinstitutter og forsikringsselskaber mv.), som ikke er omfattet af årsregnskabsloven. Oplysningskravet for disse virksomheder fastsættes af Finanstilsynet i bekendtgørelser. Kilde: Faktaark lov om redegørelse for samfundsansvar, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 22

23 Nyttige links AccountAbility Carbon Disclosure Project Csr.dk Dansk Standard Global Reporting Initiative International Organisation for Standardization Rådet for samfundsansvar Samfundsansvar.dk Social Accountability International Transparency International UN Global Compact Initiative UN Principles for Responsible Investment Virksom.nu

24 Værdifulde publikationer og værktøjer Danske CSR-kompasset Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Klimakompasset Overskud med omtanke Redegørelse for samfundsansvar Internationale AA1000-serien FN s Global Compact FN s principper for ansvarlige investeringer GRI s sustainability reporting guidelines Indhold Et internetværktøj, som kan hjælpe danske virksomheder med at håndtere sociale, etiske og miljømæssige forhold Regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar, som lægger op til en række initiativer for at fremme arbejdet med CSR Et webbaseret værktøj, der kan inspirere og hjælpe virksomheder til at beregne og udarbejde deres CO2-regnskaber Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Vejledning til at støtte og vejlede virksomheder i arbejdet med at redegøre for samfundsansvar, og gøre arbejdet så overskueligt som muligt AA1000 er en serie værktøjer, som kombinerer virksomheders værdier med økonomiske, etiske, sociale og miljømæssige præstationsmål FN s ti principper for CSR (menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption) som virksomheder kan tilslutte sig FN s seks principper for ansvarlige investeringer, primært målrettet investorer En serie af internationalt anerkendte vejledninger og rammer for måling og rapportering om CSR Materialeudgiver og website DI og Erhvervs- og selskabsstyrelsen Den danske regering Økonomi- og Erhvervsministeriet, DI og Institut for Menneskerettigheder Erhvervs- og selskabsstyrelsen og Rambøll Management Center for samfundsansvar AccountAbility United Nations Global Compact UN Global Compact og UNEP FI Global Reporting Initiative 24 Kilde: Reliance A/S

25 FN s Global Compact De ti principper i FN s Global Compact: Menneskerettigheder 1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, og 2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, 4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og 6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø 7. Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, 8. tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og 9. tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption 10.Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Kilde: Global Compact, små og mellemstore virksomheder på vej til global ansvarlighed, Udenrigsministeriet og FN s udviklingsprogram, 25

26 Oversigt over udvalgte best practice virksomheder (CSR) Danmark Danske Bank- DONG Energy- NORDEN- Novo Nordisk - Novozymes- Internationalt 3M- BP- British American Tobacco - Hewlett-Packard - Shell- Kilde: Reliance A/S 26

27 Poul Lykkesfeldt Seniorrådgiver, partner Dir Mob

September Copyright Reliance A/S

September Copyright Reliance A/S CSR-rapportering Kom godt i gang September 2009 Indhold Forord Definition af CSR Eksempler på CSR Potentialet i CSR-rapportering CSR ift. virksomhedens strategi Hvad siger lovgivningen g om CSR-rapportering?

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISORS TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISORS TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til årsregnskabslovens 99 a skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar, herunder specifikt

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer

Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer Brønderslev, den 22. januar 2010 Dia Wolffhechel Chefkonsulent, Center for Samfundsansvar Erhvervs- og

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Konkrete eksempler. på kommunikation af samfundsansvar i årsregnskaber for 2009

Konkrete eksempler. på kommunikation af samfundsansvar i årsregnskaber for 2009 Konkrete eksempler på kommunikation af samfundsansvar i årsregnskaber for 2009 Konkrete Eksempler FSR er som supplement til rapporten om samfundsansvar blevet bedt om at komme med enkelte konkrete eksempler

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne)

Eksempler på gode forklaringer, når en anbefaling følges (i henhold til 2011-anbefalingerne) Anbefaling 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven L 5 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT

REVISION & REGNSKAB SKAT KORT NYT RÅDGIVNING REVISION REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/Juni 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning CSR i små og mellemstore virksomheder Corporate Social

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Communication On Progress 09/10

Communication On Progress 09/10 Communication On Progress 09/10 Afrapportering om Bordings CSR indsatser, der relaterer sig til Global Compact Side 1 af 7 Brief description of nature of business F.E. Bording A/S F.E. Bording har selskaber

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar en introduktion for bestyrelse & direktion Samfundsansvar.dk Redegørelse for samfundsansvar en introduktion for bestyrelse & direktion Hvordan kan vejledningen bruges?.....................................................

Læs mere

Socialt ansvar på din virksomhed

Socialt ansvar på din virksomhed Socialt ansvar på din virksomhed Fremmer det sociale engagement og rummeligheden på arbejdsmarkedet Cabi er jobcentre og virksomheders partner i deres indsats for at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet

Læs mere

NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING

NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING BUSINESS ASSURANCE NÅ VIRKSOMHEDENS MÅL MED CSR RAPPORTERING DNV GL er specialister inden for viden om fremtidens CSR udfordringer. Denne informationsfolder hjælper dig med at skabe overblikket over CSR

Læs mere

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 12. februar 2015 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo åbnede mødet

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Årsregnskabs - loven

Årsregnskabs - loven DI Sådan > SÅDAN Kom sikkert gennem årsregnskabslovens rapporteringskrav Årsregnskabs - loven > Rapporteringskrav om interne kontroller 107 b Forord Med ændringen af Årsregnskabsloven i 2008 stilles der

Læs mere

Hvor langt rækker det sociale ansvar?

Hvor langt rækker det sociale ansvar? Hvor langt rækker det sociale ansvar? CSR Corporate Social Responsibility EU Kommissionen definerer samfundsansvar som: "..virksomhedernes ansvar for deres indflydelse på samfundet". Rådet for Samfundsansvar:

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

20. juni 2011 Bæredygtigt indkøb 1. Bæredygtigt indkøb. Muligheder og begrænsninger Faldgrupper og eksempler

20. juni 2011 Bæredygtigt indkøb 1. Bæredygtigt indkøb. Muligheder og begrænsninger Faldgrupper og eksempler 20. juni 2011 Bæredygtigt indkøb 1 Bæredygtigt indkøb Muligheder og begrænsninger Faldgrupper og eksempler 20. juni 2011 Bæredygtigt indkøb 2 Program Kort om SKI Hvad er samfundsansvarlige indkøb? Muligheder

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Samfundsansvar Global Compact

Samfundsansvar Global Compact Samfundsansvar Global Compact Alle leverandører på rammeaftalerne 12.01: Bygge- og el materialer, værktøj og beklædning og 12.02: Byggemarkeder har skrevet under på, at de efterlever principperne i FN

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

ER VI PARATE TIL DE NYE LOVKRAV? Danske virksomheders CSR-rapportering

ER VI PARATE TIL DE NYE LOVKRAV? Danske virksomheders CSR-rapportering ER VI PARATE TIL DE NYE LOVKRAV? Danske virksomheders CSR-rapportering ER VI PARATE TIL DE NYE LOVKRAV? DANSKE VIRKSOMHEDERS CSR RAPPORTERING Carve Consulting 2016 CARVE CONSULTING Nørre Voldgade 11, 2.

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt

Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt Finansudvalget, Europaudvalget 2005 FIU Alm.del Bilag 41, 2698 - Økofin Bilag 5 Offentligt 30. november 2005 Supplerende samlenotat vedr. ECOFIN den 6. december 2005 Dagsordenspunkt 8: 4. og 7. selskabsdirektiv

Læs mere

Corporate social responsibility 2011

Corporate social responsibility 2011 Corporate social responsibility 2011 CVR NR. 27 49 26 49 Indholdsfortegnelse 03 03 03 04 04 06 09 Indledning Regelgrundlag Offentliggørelsespolitik CSR rapportering Medarbejdere Miljø og klima Korruption

Læs mere

frivilligt miljøarbejde og csr for mindre og mellemstore virksomheder De rette metoder

frivilligt miljøarbejde og csr for mindre og mellemstore virksomheder De rette metoder den ansvarlige virksomhed frivilligt miljøarbejde og csr for mindre og mellemstore virksomheder Syv virksomheder om CSR Mød syv mindre og mellemstore danske virksomheder, der tager ansvar for miljø og

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven 2008/1 BTL 5 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 27. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere