NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON"

Transkript

1 NY TEKNOLOGI TIL ANALYSE AF VORES GENER ÆNDRER MÅDEN VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYGDOM PÅ NYE MARKEDSMULIGHEDER FOR EXIQON

2 De sidste 5 års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk overkommeligt kan afkode vores arvemateriale (DNA) i mindste detalje. Snart vil det være billigere at afkode en patients arvemateriale end at foretage en MR-scanning. Den nye teknologi vil transformere diagnostik, behandling og ikke mindst forebyggelse af sygdomme i en grad, der ikke er set siden opdagelsen af penicillin. I slutningen af dette årti vil vi rutinemæssigt benytte højteknologiske DNA-analyser i sundhedssektoren ved infektioner, kræft, hjertekarsygdomme, metaboliske sygdomme, immunologiske sygdomme, psykiatriske og neurale lidelser m.v. samt til at forebygge en lang række sygdomme.

3 GENETISK MANGFOLDIGHED SKABER NY FORRETNING Alle mennesker er forskellige. Lige som vores ydre fysiske forskellighed er mangfoldig, er vi også yderst mangfoldige på det genetiske plan. Ny teknologi gør det i dag muligt at tegne det genetiske kort i mindste detalje og derved forklare vores mangfoldighed som en konsekvens af vores geners forskellighed. En sådan indsigt har skabt en forventning om, at vi sidst i dette årti vil forebygge og behandle sygdom på et langt mere oplyst grundlag end det er tilfældet i dag. Alle mennesker indeholder de samme gener, men genernes opbygning kan variere med op til 0,1%. Det lyder ikke af meget, men selv en enkelt ændring i genernes opbygning kan have afgørende betydning for, om en given medicinsk behandling vil være succesrig eller ej, eller for om man er disponeret for at få en given sygdom. Ændringerne kan være simple variationer i DNA-sekvensen (også kaldet polymorfisme), som der er identificeret millioner af, eller mutationer, som er mere sjældne polymorfismer er mistænkt for eller har vist sig at have helbreds- eller medicinsk indflydelse. Polymorfisme er nedarvet fra vores forældre og er ens i alle kroppens celler. Mutationer derimod opstår typisk i løbet af livet og findes derfor kun i visse celler f.eks. kræftceller. Men netop det faktum, at vi er forskellige som individer og dermed også har forskelligt DNA, giver forskerne mulighed for at relatere den genetiske forskel til en fysisk forskel. Helt simpelt kan vi for eksempel sammenholde den genetiske profil af mennesker med forskellig øjenfarve med genetiske forskelle og på basis heraf afgøre, hvilken genetisk signatur, der giver en specifik øjenfarve. Det er helt det samme princip, der anvendes, hvis vi ønsker at identificere, hvilket gen eller gen-variant, der har betydning for om en given medicinsk behandling vil virke og i sidste ende kunne afgøre, hvad der er det optimale behandlingsforløb. Indtil dette årti var det ikke muligt at bestemme denne forskellighed mellem individer hurtigt og billigt, men udvikling af ny teknologi indenfor IT, nanoteknologi og biologi har gjort det muligt at undersøge hele populationer for genetiske forskelligheder. Det er i den proces Exiqon har nye forretningsmuligheder. DNA, GENER OG KROMOSOMER Alt levende indeholder DNA, som tjener to formål; At lagre information. der kan leveres videre til næste generation, samt at sikre syntesen af protein, som er nødvendig for en lang rækkevitale funktioner. OM ORD OG TERMER Ord som DNA-analyse, DNA-sekvensanalyse, NGS-analyse, genom-analyse eller bare sekvensanalyse benyttes i flæng om den samme proces, som er at analysere arvemassen for rækkefølgen af DNA-byggestenene G, A, T og C. Det er den proces, der nu kan udføres effektivt med ny teknologi. Rækkefølgen af de fire DNA-baser i vores kromosomer kaldes DNA-sekvensen. NGS-analyse eller Næste Generations Sekvensanalyse er den samlende betegnelse for den proces, der udføres, når gener eller hele kromosomer DNA-sekvensanalyseres med de nye teknologier. DNA består af fire baser eller byggesten benævnt G, A, T og C. De fire baser er organiseret i en ganske bestemt orden i kromosomerne. Basernes rækkefølge bestemmer, hvem vi er - både som art og som individ. Mennesket indeholder 23 forskellige kromosomer i sæt a 2. I alt indeholder vores 23 kromosomer 3,2 milliarder DNA-baser organiseret i mere end gener, som hver beskriver koden til mindst et protein. I mennesket udgør de områder, der koder for protein kun omkring 3% af den samlede mængde DNA, hvilket dog ikke betyder, at det resterende DNA er uden betydning. Et nyligt tvær-europæisk samarbejde påviste i slutningen af 2012, at mere end 80% af vores DNA koder for vitale funktioner, hvoraf altså kun en mindre del relaterer sig til områder, der indeholder proteinkodende regioner.

4 TEKNOLOGISKE LANDVINDINGER DER TRANSFORMERER Da den komplette DNA-sekvens fra et menneske første gang blev bestemt, eller sekvenseret som det hedder, kostede det 3 milliarder US-dollars og tog et internationalt konsortium 13 år at fuldføre. I dag kan det samme gøres på få uger for nogle få tusinde US-dollars. Om få år forventes det, at analysen kan udføres på 1 dag for bare nogle få hundrede US-dollars. Grunden til at vi nu kan bestemme DNA-sekvensen effektivt er ny teknologi, som tillader millioner af parallelle DNA-sekvensaflæsende reaktioner at forløbe i en lille chip. Dette skaber en enorm mængde data, der for blot få år siden ikke kunne håndteres på en meningsfuld måde af normale computere. I dag er computerkapaciteten tilstrækkelig til at håndtere sådanne enorme mængder af information. De teknologiske landvindinger giver os mulighed for at aflæse DNA-sekvensen hurtigt og billigt, hvilket gør, at vi i dag kan digitalisere DNA et fra hvert individ i hele populationer. Den store udfordring er derfor flyttet fra at kunne skabe en digital indsigt i vores arvemateriale (DNA-sekvensen) til at kunne forstå den biologiske konsekvens af den genetiske forskellighed. Adskillige ambitiøse projekter er derfor påbegyndt med henblik på at sekvensere et stort antal mennesker raske som syge for at kunne sammenholde DNA-sekvensen med alverdens sygdomme og behandlingsmetoder. PRISEN PÅ DNA-SEKVENSANALYSE ER FALDET DRASTISK $100,000,000 Pris for sekvensering af menneskets genom $10,000,000 $1,000,000 $100,000 $10,000 $1,000 Introduktion af NGS-teknologien Sep-01 Mar-02 Sep-02 Mar-03 Sep-03 Mar-04 Sep-04 Mar-05 Sep-05 Mar-06 Sep-06 Mar-07 Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-09 Sep-09 Mar-10 Sep-10 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Prisen for at bestemme DNA-sekvensen af menneskets genom (arvemasse) er faldet drastisk som konsekvens af ny teknologi. I dag koster en fuld DNA-sekvensanalyse ca US-dollars. Bemærk at y-aksen er logarit-misk. Reference: Wetterstrand KA. DNA Sequencing Costs: Data from the NHGRI Genome Sequencing Program (GSP) som kan findes på:

5 KLINISK BRUG AF DNA-SEKVENSANALYSER I dag findes der mere end 50 registrerede genetiske analyser i USA, som udføres med de nye DNA-sekvensanalysemetoder. Disse analyser relaterer sig til et bredt spektrum af kliniske anvendelser, der spænder fra analyser af et fosters DNA baseret på en blodprøve taget fra moderen til detaljeret analyse af en kræftknude med henblik på at skræddersy behandlingen. Mange flere analyser vil se dagens lys i de kommende år. MAYO CLINIC I USA HAR PUBLICERET EN LISTE OVER 10 SUNDHEDSMÆSSIGE TILTAG, SOM ALLEREDE I DAG FREMMES AF DE NYE DNA-SEKVENSANALYSEMETODER 1. En del medicin kræver i dag, at der foretages en analyse af patientens DNA, før medicinen kan ordineres 2. En del medicin tåles kun i bestemte doser, som er afhængige af patientens DNA-sekvens 3. Nogle diagnostiske analyser kan udvikles hurtigere og bedre 4. Sygdom kan bedre forebygges baseret på indsigt i DNA-sekvensen 5. Det er nemmere at undgå at ordinere medicin til en patient, som er resistent overfor en given medicin 6. NGS-teknologien hjælper med at stille diagnosen, og man undgår til tider fejldiagnose 7. Kendskabet til DNA-sekvensen kan hjælpe ved at vejlede mht. optimal fødesammensætning for patienter med visse sygdomme i fordøjelseskanalen 8. Kræftbehandlingen kan skræddersys til den enkelte patient 9. Familier med arvelige sygdomme identificeres, hvorved der skabes bedre grundlag for familieplanlægning 10. Patienter, som har fået deres DNA sekvenseret, har fået stillet bedre diagnose og opnået bedre behandling EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR DANMARK I Danmark har vi en helt unik mulighed for at drage fordel af de nye DNA-sekvensanalysemetoder til gavn for patienter, behandlingssystem og erhvervsliv. Adskillige danske hospitaler har taget NGS-teknologien til sig og arbejder sammen med universiteter og private selskaber om at implementere teknologien i klinisk anvendelse. Store offentlige fonde som Højteknologifonden og Det Strategiske Forskningsråd samt flere private fonde har bevilget hundreder af millioner kroner til danske tiltag. Disse bevillinger har blandt andet betydet, at vi er førende i verden inden for analyse af genetiske og kliniske data. I Danmark har vi en lang tradition for at opbygge vævs- og blodbanker med tilhørende kliniske data af meget høj kvalitet. Senest er der etableret en national vævs- og blodbank. Ved at bestemme DNAsekvensen af de individer, der har doneret blod og væv til danske vævs- og blodbanker og sammenholde DNA-informationen med den kliniske information har vi i Danmark en enestående mulighed for at drage fordel af det sociale sundhedssystem til at effektivisere patientbehandlingen til gavn for patienter, samfund og erhvervsliv. DEN ETISKE UDFORDRING Efterhånden som prisen på en komplet analyse af ens eget DNA kommer i nærheden af, hvad den almindelige forbruger vil betale, vil mange måske vælge at få analyseret deres DNA. Dette kan selvfølgelig bruges positivt i tilfælde, hvor man identificeres til at være i risiko for at få en sygdom eller lidelse, der proaktivt kan gøres noget ved f.eks. forhøjet kolesterol. Men resultatet kan også være, at man er i risiko for at få en sygdom, som man ikke kan gøre noget ved. Derfor er der etableret etiske retningslinjer for forskere, der arbejder med DNA-sekvensanalyser.

6 SÅDAN VIL MEDICIN ORDINERES I ÅR 2020 I 2020 vil vi i langt højere grad forholde os proaktivt til sygdomme. Vi vil bruge kendskabet til vores arvemateriale til at sætte ind forebyggende i stedet for som i dag at være reaktive. Er man patient f.eks. med kræft, vil ens kræftknude rutinemæssigt blive DNAsekvensanalyseret før behandlingen igangsættes, hvorved vi vil opnå en langt højere succesrate i behandlingen af kræft end i dag. Fokus vil også være på at opdage f.eks. kræft langt tidligere end i dag. Her giver DNA-sekvensanalyser mulighed for at identificere en kræftpatient meget tidligt, idet DNA fra kræftceller vil kunne spores i en blodprøve. Udviklingen af ny medicin vil også være forandret, idet den detaljerede genetiske indsigt giver mulighed for en langt mere målrettet udvikling af medicin. Ny medicin vil til den tid ofte blive understøttet af en diagnostisk test, der kan fortælle, hvorvidt patienten vil have gavn af medicinen, og i hvilken dosis medicinen skal ordineres. PRODUKTER FOR 17 MILLIARDER KRONER I 2015 Den samlede værdi af produkter og ydelser solgt til DNAsekvensanalyser estimeres at nå mere end 17 milliarder kroner i 2015 og forventes at vokse med omkring 30% årligt. NGS-teknologien anvendes fortsat primært til forskningsformål. Dette kan være grundforskning, hvor forskere ønsker at forstå den grundlæggende biologi, men også andre forskningsområder såsom evolution og antropologi har stor gavn af NGS-teknologien. NGS-teknologien benyttes også i vid udstrækning til forskning i bakterier, vira, indenfor landbrug og en lang række andre områder. Exiqon har netop etableret et helt nyt produktudviklingsteam for at kunne drage fordel af de kommercielle muligheder i NGSmarkedet og indgår i samarbejder med en lang række hospitaler, universiteter og private selskaber indenfor NGS-teknologien. Exiqon har stor ekspertise indenfor bioinformatik og har patenter på reagenser, der med stor fordel kan benyttes eller bliver benyttet i selve NGS-processen. Fra tidligt i 2014 vil Exiqon kommercielt tilbyde analyse af microrna ved hjælp af NGS-teknologien gennem Exiqons serviceforretning. Serviceforretningen vil løbende udvide sit produktudbud. Exiqon vil sideløbende udvikle forskellige reagenser, som kan benyttes af vores kunder i deres egne sekvensanalyselaboratorier. Allerede i dag har Exiqon mange produkter i markedet, der hjælper forskerne med at identificere den biologiske funktion af en given DNA-sekvens, som er identificeret ved hjælp af NGS-teknologien. Det betyder, at salget af Exiqons nye NGS-serviceydelser og -produkter kan foregå via den eksisterende salgsstyrke. ET EKSEMPEL PÅ HVORDAN EXIQONS PATENTEREDE LNA TEKNOLOGI KAN FORBEDRE NGS-TEKNOLOGIEN Moderne behandling af mange kræftformer inkluderer en analyse for DNA-mutationer i kræftknuden. Desværre er de systemer, der benyttes i dag ikke særlig følsomme, idet de kun vil afsløre om DNA-mutationen er til stede i mere end en af hver tyvende celle i kræftknuden. Dette er i behandlingsmæssig sammenhæng utilstrækkeligt. Exiqons LNA teknologi kan øge følsomheden således at en DNA-mutation per tusind celle kan måles, dvs. 50 gange den følsomhed som er mulig i dag. Der er et stort behov for dette i udviklingen af ny medicin samt blandt kræftbehandlende læger. Kontakt information Telefon: v1.0-11/2013

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

har du taget stilling?

har du taget stilling? har du taget stilling? skal stamcellerne fra dit kommende barns navlesnor gemmes? Hvad kan stamceller bruges til? Hvorfor stamceller fra navlesnoren? Hvorfor er det ikke gratis? Hvordan foregår det? Hvad

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning Test dig selv! Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere