JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport Aabenraa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa"

Transkript

1 Aabenraa den Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon Løgumkloster Distriktsskole Udvidelse af SFO Bendix Arkitektfirma ApS Afdeling Aabenraa - Møllemærsk 29, 2.sal, 6200 Aabenraa Afdeling Tønder Voddervej 17A, 6780 Skærbæk Telefon Statiske beregninger for udvidelse af SFO på Løgumkloster Distriktsskole - Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner (tidligere DS-norm: 409) - Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger (tidligere DS-norm: DS 410) - Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast - Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-4: Generelle laster - Vindlast - Nationale annekser til Eurocode anvendes. - Pris på udførelse statiske beregninger og tilhørende tegning til brug for ansøgning om byggetilladelse hos den stedlige Bygningsmyndighed i forbindelse med Løgumkloster Distriktsskole Udvidelse af SFO udbygning ca. 170 m 2. Ordrebekræftelse modtaget den fra Bendix Arkitektfirma ApS. - Arkitekttegninger fra Bendix Arkitektfirma ApS omhandlende: Stueplan til Ing Tværsnit A med tekst Generelt skal murerhåndbogen 2013 nøje følges. Jf. skal korrosionsbeskyttelse udføres og detailtegninger følges. Jf. skal dilatationsfuger i betongulv udføres for kontrollerede sætninger. Der skal udføres omstøbninger af stålsøjler op til overkant gulvkote. - Stålsøjler skal - med påsvejst fodplade pl. 15 mm med kantsøm 4 indstøbes i punkt- og randfundamenter og samlinger monteres i top til bærende stålbjælker med 4 stk. M12/M bolte pr. samling.

2 Side 2 af 16 - Stålbjælker og stålhøjprofiltagplader skal leveres således, at der ved færdig montering på tagkonstruktion skal være en udbøjning på 0 mm. Stålhøjprofiltagplader dimensioneres af leverandør/ fabrikant. - Alle indstøbninger og udsparinger i stålemner, stålhøjprofiltagplader og eventuelle ekstra udvekslingsbjælker for ovenlys, m.m. af stål skal medregnes. Samtlige samlinger med påsvejste laskeplader og bolte skal medregnes. - Der skal udføres Radonsikring mellem fundamenter og støbt terrændæk. Arkitektens tegninger og fabrikantens anvisninger skal nøje følges. - Geoteknisk rapport fra Geosyd A/S af den med sagsnr skal udleveres til de bydende murerentreprenører og indgår i udbudsmaterialet. Entreprenør skal nøje følge og medregne de i geoteknisk rapport angivne beskrivelser og anvisninger. Herunder skal murerentreprenøren medregne samtlige kontroller i forbindelse med udgravninger således, at der overalt funderes på intakte faste aflejringer til de under OSBL for fundamenter og gulve, jf. EC7 kapitel 4.3. Komprimering af sandfyld skal kontrolleres ved forsøg og rapport udføres til bygherren, jf. EC7 kapitel Sagkyndig inspektion og kontrol i udførelsesfasen skal medregnes med dokumentation til bygherren. Såfremt murerentreprenøren er i tvivl om jordens bæredygtighed skal geotekniker fra Geosyd A/S rekvireres efter aftale med tilsynet for, at sikre dokumentation for sammenhængen mellem de faktiske belastninger og jordens bæreevne. Jf. EC7 kapitel 2.8 skal der udarbejdes geoteknisk rapport. - Hårnåle bøjler Y16 omkring hver stålsøjle skal indstøbes med 2x3500 mm i jbt-gulvplade. Placeres ovenpå armering i jbt-gulvplade og bøjes omkring/ i kroppen af hver stålsøjle HE 120B. Hulboring udføres af stålleverandør. - Endelige mål af stålkonstruktioner skal tages på stedet.

3 Side 3 af 16 Belastninger: Iflg. arkitekttegninger bliver: Snelast: Iflg. Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle laster Snelast bliver snelast ved havoverfladen for Central-øst i zone 3 (Karakteristisk snelast bliver sk= 0,80 kn/m 2 ) Tabel C.1 Pulttag: Karakteristisk snelast på tag bestemmes af: S= µi x Ce x Ct x sk => Taghældning α=~ 0 til 1,44º (fald 1:40) til 3 medfører formfaktor µi = µ1 = 0,8 Eksponeringsfaktor Ce = 1,0 Termisk faktor Ct = 1,0 Den karakteristiske terrænværdi, sk = 0,90 kn/m 2 jf. det nationale anneks EN DK NA. Regningsmæssig snelast bliver: qd, sne = 1,5x 0,8x 1,0x 1,0x 0,90 = 1,08 kn/m 2 Vindlast: basisvindhastigheden regnes til, at være vb = 27 m/s fra vestkysten til lineært aftagende til vb = 24 m/s i landet. Randzone 25 km. Terrænkategori III med z0 = 0,3 og Zmin.= 5 m medfører, at karakteristisk max. hastighedstryk bliver: qmax(z)= 0,45 kn/m 2 Regningsmæssig vindlast bliver: qd, wind= 1,5x 0,45 = 0,68 kn/m 2 Last af tagkonstruktion: - 2 lag tagpap 0,10 kn/m 2 - Tagisolering: kileskåret+360 mm 0,32 kn/m 2 - Stålhøjprofiler 1,13 mm Corus 128 mm Dimensioneres af fabrikant ~ 0,18 kn/m 2 - Bærende stålkonstruktion - 25x70 mm monteringsprofil ~ 0,01 kn/m 2-0,20 mm PE-folie 0,05 kn/m 2-15 mm brandgips 0,14 kn/m 2-13 mm gipsplade 0,12 kn/m 2 - Skinnesystem til træbetonplader 0,09 kn/m 2-35 mm træbetonplader 0,21 kn/m 2 Last af tagkonstruktion, excl. stålbjælke karakteristisk last ~ 1,22 kn/m 2

4 Side 4 af 16 Fundamenter der føres til faste intakte bæredygtige jordlag/ komprimeret sandfyld ca. 1,60 til 1,75 m under terræn: Geoteknisk rapport skal nøje følges. Randfundamenter: bxh = 400x1350 mm ~ Randfundamenter med ud- / påstøbning: bxh= 562x1350 mm ~ 14,04 kn/m 19,73 kn/m Fundablokke 19 cm med trykfast isolering: Fundablokke med isolering bxh= 190x400 mm 2 stk. T6 i hvert murskifte og med 20 mm sokkelpuds ~ 2,19 kn/m

5 Side 5 af 16 Endelige mål: Endelige mål af bærende konstruktioner tages på stedet. Nærværende mål på statiske principper er kun til brug for beregninger. Såfremt der er væsentlige afvigelser skal ingeniør orienteres om ændringer og eventuel ny beregning skal foretages. Overfladebehandlinger af bærende konstruktioner: Samtlige indbyggede stålemner skal sikres mod korrosion og der udføres overfladebehandlinger. Indbyggede stålemner afrenses til SA 2,5 efter DS/ISO og derefter foretages varmgalvanisering af stålemner til zn 200, lagtykkelse 200 µm svarende til 0,2 mm. Gælder alle stålemner. Murerhåndbogen 2013, side 12 og 13 samt side 66. Indvendigt miljø: eksponeringsklasse MX1 i et tørt miljø. Korrosionsbeskyttelse af stål C2 med lagtykkelse min. 200 my eller bedre. Interimistiske / midlertidige afstivninger: Interimistiske / midlertidige afstivninger påhviler alene den udførende entreprenør. Entreprenøren har det fulde ansvar for eventuelle sætninger. Samlinger af stålbjælker med stålsøjler: Alle stålbjælker skal monteres til stålsøjler med 4 stk. M12/ M bolte. Alle påsvejste laskeplader og hulboringer skal medregnes. Brandsikring af bærende konstruktioner: Brandsikring af bærende konstruktioner udføres efter fabrikantens anvisninger. Udføres som 20 mm Promat L på 4 sider. Eller udføres som fabr. Danogips 2x15 mm Fireboard eller som fabr. Ivarsson Vermiculux. Alle indbyggede stålbjælker og stålsøjler skal brandsikres til BS60/ R 60 A2-s1,d0

6 Kontrol af B1 ny galv. IPE 360 for understøtning af tagkonstruktion i ny tilbygning for SFO: Side 6 af 16 Der vælges ny galv. IPE 360 for understøtning af del af egenlast, del af taglast og del af snelast i ny tilbygning for SFO. Ny galv. stålbjælke monteres til HE 120B stålsøjler og til trykfordelende galv. stålbjælke af HE 200B og HE 140B med 4 stk. M bolte pr. samling. Kropsafstivninger pl. 12 mm påsvejses med kantsøm 4 pr. max. 3 lbm.. Belastningsbredde svarer til ca. 2,38 m imellem stålbjælker. Spændvidde svarer til ca. 12,18 m. qd, sne = 1,5x 0,8x 1,0x 1,0x 0,90 = 1,08 kn/m 2 q taglast = 1,22 kn/m 2 g= 0,571 kn/m ,38 x 12,18 m x 1,54 x Momenter for bjælke bliver: M g = 1/8x 0,571x 12,18 2 = M q, taglast = 1/8x 1,22x 2,38x 12,18 2 = M qd, sne = 1/8x 1,08x 2,38x 12,18 2 = Regningsmæssigt moment for bjælke: Md= 1,0x (10,59+53,84+47,67) = 10,59 knm 53,84 knm 47,67 knm 112,10 knm Nødvendigt modstandsmoment bliver: Wnødv.= Md/ fyd => Wnødv.= Md, Dimensionerende moment/ fyd, tilladelig regningsmæssig spænding Wnødv.= 112,10x 10 6 / 214 = 524x 10 3 mm 3 IPE 360 har Wy = 904x 10 3 mm 3 Aktuel spænding bliver: бaktuel =Md/Wy,aktuel= 112,10x 10 6 / 904x 10 3 = 124 MPa < fyd= 214 MPa IPE 360 har tilstrækkelig bæreevne. Kontrol af udbøjning for egenlast, taglast og snelast (uden sikkerhedsfaktor/partialkoefficient): Umax.= (5/384)x 5,19x / 0,191x 10 6 x 162,7x10 6 = 48 mm < 12180/200 = 61 mm

7 Side 7 af 16 Kontrol af B2 ny galv. HE 200B for understøtning af eksist. og ny tagkonstruktion i ny tilbygning for SFO: Der vælges ny galv. HE 200B for understøtning eksist. og ny tagkonstruktion med del af egenlast, del af taglast og del af snelast i tilbygning for SFO. Ny galv. stålbjælke monteres via stålsøjler HE 120B til stålspær af galv. stålbjælker med 4 stk. M bolte pr. samling. Kropsafstivninger pl. 15 mm påsvejses med kantsøm 4 pr. max. 3 lbm.. Belastningsbredde for tilbygning svarer til ½x ca. 12,18 = 6,09 m. Belastningsbredde for eksist. tag i tagfladen svarer til ca. 8,20 m. Spændvidde svarer til ca. 3,57 + 4,76 + 3,57 m + vederlag q d, sne = 1,5x 0,90x 0,80 = 1,08 kn/m 2 q taglast = 1,22 kn/m 2 g= 0,613 kn/m x 3,57 m x 4,76 x 3,57 x Momenter for tilbygning bliver: M g = 1/8x 0,613x 4,76 2 = M q, taglast = 1/8x 1,22x 6,09x 4,76 2 = M qd, sne = 1/8x 1,08x 6,09x 4,76 2 = Momenter for eksist. bygning bliver: M q, taglast = 1/8x 1,22x 8,20x 4,76 2 = M qd, sne = 1/8x 1,08x 8,20x 4,76 2 = Regningsmæssigt moment ialt: Md= 1,0x (1,74+21,05+18,63+28,33+25,08) = 1,74 knm 21,05 knm 18,63 knm 28,33 knm 25,08 knm 94,83 knm Nødvendigt modstandsmoment bliver: Wnødv.= Md/ fyd => Wnødv.= Md, Dimensionerende moment/ fyd, tilladelig regningsmæssig spænding Wnødv.= 94,83x 10 6 / 214 = 443x 10 3 mm 3 HE 200B har Wy = 570x 10 3 mm 3 Aktuel spænding bliver: бaktuel =Md/Wy,aktuel= 94,83x 10 6 / 570x 10 3 = 166 MPa < fyd= 214 MPa HE 200B har tilstrækkelig bæreevne. Kontrol af udbøjning for egenlast, taglast og snelast (uden sikkerhedsfaktor/partialkoefficient): Umax.= (5/384)x 28,34x / 0,191x 10 6 x 57x10 6 = 17,4 mm < 4760/200 = 24 mm

8 Side 8 af 16 Reaktion til S1 stålsøjler: Md= 1,0x (1,74+21,05+18,63+28,33+25,08) = 94,83 knm qd = 8x 94,83/ 4,76 2 = 33,49 kn/m Reaktion til søjle fra 2 sider bliver: Rd = ½x 33,49x 4,76 + ½x 33,49x 3,57 = 139,50 kn Der vælges HE 120B stålsøjler der ved søjlelængde på 2,50 m kan belastes med 412 kn. Stålsøjler S2 vælges med samme dimension som stålsøjler S1 HE 120B se side 10.

9 Side 9 af 16 Kontrol af B3 ny galv. HE 140B kantbjælke for understøtning af del af tagkonstruktion og del af let facade i ny tilbygning for SFO mod gårdrum: Der vælges ny galv. HE 140B kantbjælke for understøtning af del af egenlast, del af taglast, del af snelast og del af let facade i ny tilbygning for SFO mod gårdrum. Ny galv. stålbjælke monteres til galv. stålbjælker med 4 stk. M bolte pr. samling. Belastningsbredde svarer til ca. 2,38 m imellem stålsøjler. Let facadehøjde vælges 60 cm. Spændvidde svarer til ca. 2,38 m. q d, sne = 1,5x 0,90x 0,80 = 1,08 kn/m 2 q taglast = 1,22 kn/m 2 q let facade = 0,90 kn/m 2 g = 0,337 kn/m x 2,38 m x Momenter for bjælke bliver: M g = 1/8x 0,337x 2,38 2 = M q, taglast = 1/8x 1,22x 2,38x 2,38 2 = M qd, sne = 1/8x 1,08x 2,38x 2,38 2 = M q, let facade = 1/8x 0,90x 0,60x 2,38 2 = Regningsmæssigt moment for bjælke: Md= 1,0x (0,24+2,06+1,82+0,39) = 0,24 knm 2,06 knm 1,82 knm 0,39 knm 4,51 knm Nødvendigt modstandsmoment bliver: Wnødv.= Md/ fyd => Wnødv.= Md, Dimensionerende moment/ fyd, tilladelig regningsmæssig spænding Wnødv.= 4,51x 10 6 / 214 = 21x 10 3 mm 3 HE 140B har Wy = 216x 10 3 mm 3 Aktuel spænding bliver: бaktuel =Md/Wy,aktuel= 4,51x 10 6 / 216x 10 3 = 21 MPa < fyd= 214 MPa HE 140B har tilstrækkelig bæreevne. Kontrol af udbøjning for egenlast, taglast og snelast (uden sikkerhedsfaktor/partialkoefficient): Umax.= (5/384)x 5,51x / 0,191x 10 6 x 15,1x10 6 = 0,8 mm < facade: 2380/400 = 6 mm

10 Side 10 af 16 Reaktion til S2 stålsøjler: Md= 1,0x (10,59+53,84+47,67) = 112,10 knm qd, tag = 8x 112,10/ 12,18 2 = 6,05 kn/m qd, facade, m.m. = 8x 4,51/ 2,38 2 = 6,37 kn/m Reaktion til søjle under spær af stålbjælker, m.m.: Rd = ½x 6,05x 12,18 + ½x 6,37x 2,38 = 44,43 kn Der vælges HE 120B stålsøjler der ved søjlelængde på 3,00 m kan belastes med 343 kn

11 Side 11 af 16 Kontrol af B4 ny galv. IPE 200 for understøtning af del af tagkonstruktion og del af snelast over grupperum: Der vælges ny galv. IPE 200 for understøtning af del af egenlast, del af taglast og del af snelast over grupperum. Ny galv. stålbjælke monteres til galv. stålbjælker med 4 stk. M bolte pr. samling. Belastningsbredde svarer til ca. 2,22 m imellem stålsøjler. Spændvidde svarer til ca. 4,615 m. q d, sne = 1,5x 0,90x 0,80 = 1,08 kn/m 2 q taglast = 1,22 kn/m 2 g = 0,224 kn/m x 4,615 m x Momenter for bjælke bliver: M g = 1/8x 0,224x 4,615 2 = M q, taglast = 1/8x 1,22x 2,22x 4,615 2 = M qd, sne = 1/8x 1,08x 2,22x 4,615 2 = Regningsmæssigt moment for bjælke: Md= 1,0x (0,60+7,21+5,91) = 0,60 knm 7,21 knm 5,91 knm 13,72 knm Nødvendigt modstandsmoment bliver: Wnødv.= Md/ fyd => Wnødv.= Md, Dimensionerende moment/ fyd, tilladelig regningsmæssig spænding Wnødv.= 13,72x 10 6 / 214 = 64x 10 3 mm 3 IPE 200 har Wy = 194x 10 3 mm 3 Aktuel spænding bliver: бaktuel =Md/Wy,aktuel= 13,72x 10 6 / 194x 10 3 = 71 MPa < fyd= 214 MPa IPE 200 har tilstrækkelig bæreevne. Kontrol af udbøjning for egenlast, taglast og snelast (uden sikkerhedsfaktor/partialkoefficient): Umax.= (5/384)x 4,41x / 0,191x 10 6 x 19,4x10 6 = 7 mm < 4615/200 = 23 mm

12 Kontrol af B5 ny galv. HE 140B for understøtning af del af tagkonstruktion og del af ovenlys i forbindelse med udveksling for ovenlys: Side 12 af 16 Der vælges ny galv. HE 140B for understøtning af del af egenlast, del af taglast, del af snelast og del af ovenlys i forbindelse med udveksling for ovenlys. Ny galv. stålbjælke monteres til galv. stålbjælker med 4 stk. M bolte pr. samling. Påsvejste laskeplader på IPE 360 stålbjælke skal medregnes. Belastningsbredde svarer til ca. ½x 2,02 = 1,01 m imellem ovenlys. Spændvidde svarer til ca. 2,38 m. q d, sne = 1,5x 0,90x 0,80 = 1,08 kn/m 2 q taglast = 1,22 kn/m 2 g = 0,337 kn/m x 2,38 m x Momenter for bjælke bliver: M g = 1/8x 0,337x 2,38 2 = M q, taglast = 1/8x 1,22x 2,02x 2,38 2 = M qd, sne = 1/8x 1,08x 2,02x 2,38 2 = Regningsmæssigt moment for bjælke: Md= 1,0x (0,24+1,75+1,55) = 0,24 knm 1,75 knm 1,55 knm 3,54 knm Nødvendigt modstandsmoment bliver: Wnødv.= Md/ fyd => Wnødv.= Md, Dimensionerende moment/ fyd, tilladelig regningsmæssig spænding Wnødv.= 3,54x 10 6 / 214 = 17x 10 3 mm 3 HE 140B har Wy = 216x 10 3 mm 3 Aktuel spænding bliver: бaktuel =Md/Wy,aktuel= 3,54x 10 6 / 216x 10 3 = 16 MPa < fyd= 214 MPa HE 140B har tilstrækkelig bæreevne.

13 Side 13 af 16 Kontrol af armering i punktfundamenter for stålsøjler S1, HE 120B modullinie A: For optagelse af reaktion fra B1 + B2 og del af egenlast fundament vælges punktfundamenter med bxdxh= 1000x1000x min mm. Stålsøjler - med fodplader pl.15x140x140 mm påsvejses med kantsøm 4 indstøbes 50 cm i fundament. Topplader påsvejses for montering til stålbjælker. Der vælges beton 25 MPa og med kurvearmering Ferronet (10x100x100 mm) bukket som U i 2 retninger. Dækkende beton er 50 mm. Der skal foretages omstøbninger på eksist. randfundament med T8/300 mm forankringer som klæbeankre. Generelt skal punktfundamenter føres til fast intakt bæredygtigt lag eller komprimeret sandfyld i henhold til geoteknisk rapport. Punktfundamenter skal føres til min. 1,2 m under gulvkonstruktion. Overside bæredygtigt lag OSBL 1,60 til 1,75 m under terræn iflg. geoteknisk rapport. Beton 25 MPa Armering: T550 fcd= 17,2 MPa fyd= 458 MPa Belastninger: Egenlast fundament: 26x 1,00x 1,00x 1,20 = 31,20 kn Reaktion fra S1: side 8 medfører 139,50 kn Regningsmæssige belastning bliver: Qd= 1,0x (31,20+139,50) = Regningsmæssigt moment bliver: Md=~ 1/4x 170,70x 1,00 = 170,70 kn 42,68 knm Dimensionering: 50 cm indstøbning medfører: d= = 640 mm µ= Msd / (bx d 2 x fcd)= 42,68x 10 6 / (1000x x 17,2) = 0,0060 ω= 1-(1-2x µ) ½ = 1-(1-2x 0,0060) ½ = 0,0061 ωmin.= 0,033 As, nødv.= 0,033x (1000x 640x 17,2)/ 458 = 793 mm 2 Ferronet (10x100x100 mm) i 2 lag har As= 2x9x79= 1422 mm 2 > As, nødv.= 793 mm 2

14 Side 14 af 16 Kontrol af armeringer i randfundamenter med bxh= 400x1350 mm og påstøbning 562x1350 mm: For optagelse af del egenlast, del af snelast, del af taglast, del af let ydervæg og 2 skifter fundablokke vælges randfundamenter med bxh= 400x1350 mm og påstøbning til 562x1350 mm ved stålsøjler. Randfundamenter skal føres til faste intakte jordlag eller komprimeret sandfyld iht. geoteknisk rapport. Der vælges 3 stk. Y12 i top og 5 stk. Y12 i bund. Dækkende beton er 50 mm. Der henvises til arkitektens snittegninger. Overside bæredygtigt lag OSBL 1,60 til 1,75 m under terræn iflg. geoteknisk rapport. Beton 25 MPa Armering: B550 fcd= 17,2 MPa fyd= 458 MPa Belastninger på facade: Egenlast randfundamenter: 26x 0,562x1,35 = 8,12 kn/m Reaktion fra S2: side 10 medfører 44,43 kn Last af let ydervæg: 1,10x 3,00 = 3,30 kn/m Regningsmæssige belastninger pr. lbm. randfundament: Qd = 44,43 kn qd= 1,0x (8,12+3,30) = 11,42 kn/m Regningsmæssigt moment pr. lbm. bliver: Md=~ 1/4x 44,43x 1,00 + 1/8x 11,42x 1,00 2 = 12,54 knm/m Dimensionering: d= = 794 mm µ= Msd / (bx d 2 x fcd)= 12,54x 10 6 / (562x x 17,2) = 0,0021 ω= 1-(1-2x µ) ½ = 1-(1-2x 0,0021) ½ = 0,0021 ωmin.= 0,033 Krav til det mekaniske armeringsforhold / armeringsgrad. As, nødv.= 0,033x (562x 794x 17,2)/ 458 = 553 mm 2 Der vælges 3 stk. Y12 i top og 5 stk. Y12 i bund der har As= 565 mm 2 > As, nødv.= 553 mm 2 John E. Pedersen

15 Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT PRODUCT DTU Byg Opstalt nord Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff Mikkelsen A101 Study number s110141 Scale DTU Byg Opstalt øst Scale Project group Date Drawn by 10 27.06.2013 Camilla Enghoff

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Davidsen stålcarport

Davidsen stålcarport Davidsen stålcarport 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 2016) - Carport - enkelt: Davidsen varenummer: 9136396 - Carport - dobbelt: Davidsen varenummer: 9136397 Ovennævnte produkter

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre

Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Homers Alle 18, 2650 Hvidovre Indhold Side Konstruktionsløsninger... 4 Karakteristiske laster... 5 Regningsmæssige laster...

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby

Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Statiske beregninger for Østergårdsvænget 2, Brøndby Indhold Side Vindlast... 1 Egenlaster... 5 Tværstabilitet... 7 Eftervisning af loftskive... 9

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Davidsen terrasseoverdækning

Davidsen terrasseoverdækning Davidsen terrasseoverdækning Denne vejledning er gældende for følgende produkter: (April 206) - Terrasseoverdækning - medium: Davidsen varenummer: 936398 - Terrasseoverdækning - large: Davidsen varenummer:

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner

Titelblad. Synopsis. Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Bygningen og dens omgivelser. Sven Krabbenhøft. Jan Kirchner 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Halbyggeri for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bygningen og dens omgivelser Jens Hagelskjær Ebbe Kildsgaard Sven Krabbenhøft Jan Kirchner Projektperiode:

Læs mere

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING

RAYCHEM A/5. og 7 as, Herstedøster. Udvidelse, godshal STATISK BEREGNING AF OVERBYGNING .***' R-K BETONELEMENTER K/S. 2670 Greve Strand Telf. {02)90 15 66 Postgiro: 5 5417 00 Bank: Kbh. Handelsbank DenneiIhenhører til byggetilladelse af Pt«BÆRENTZEN 2? III,, IQ* ALBERTSLUND KOMMUNE UULI '**?

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse

Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N. Statisk Dokumentation Diverse ombygninger trappeåbning i etageadskillelse Sag: Humlebækgade 35, st. tv., 2200 København N Statisk Dokumentation Adresse: Bygherre: Humlebækgade 35, st.tv 2200 København N Matrikel nr. 4878 Ejendoms nr. 62740 Amanda Steenstrup Udført af: Güner

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC

Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål. Brandpåvirkning og bæreevnebestemmelse. Eksempler september 2015/LC Stål og Brand. 1) Optegn standardbrandkurven. 2) Fastlæg ståltemperaturer for 3 uisolerede profiler efter 30 min. standardbrand:

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller

Ytong U-skaller Bæreevnetabeller Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 1/ Ytong U-skaller Xella Norge A/S Nedre Storgate 23 31 Drammen Telefon.: +47 32 23 24 4 Faks: +47 32 23 24 41 www.ytongsiporex.no Dato: Juni 9 - Blad: 212 - Side: 2/ Forudsætninger

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243332 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard

Læs mere

Tavlemontage på fladjernsbeslag Rondel

Tavlemontage på fladjernsbeslag Rondel Tavlemontage på fladjernsbeslag Rondel Rør lukkes med plastprop eller ved påsvejsning af plade Rustfri bolt M8 Bagbøjle Fladrundhovedet skrue M6 i aluminium* eller rustfri stål Rustfri skive Fladjernsbeslag

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

A2: Statiske beregninger

A2: Statiske beregninger OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Fyn Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf. 70 21 72 40 Fax 70 21 72 41 obh@obh-gruppen.dk www.obh-gruppen.dk A2: Statiske beregninger Sag: Familie- og ungdomsboliger på Østergade

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger.

Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Statisk projekteringsrapport og statiske beregninger. Sindshvilevej 19, st.tv. Nedrivning af tværskillevæg Underskrift Dato Udført af: Anja Krarup Hansen 09-03-2017 KONPRO ApS Rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema.

Statiske beregninger. Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj 11, 8520 Lystrup Direkte tlf: 8612 8672 Mail: ryan@trema. Statiske beregninger Sag: Ugelbølle Friskole Sags nr: 303 Matr. nr: Vedr: Beregning af drager i døråbning Tegningsnummer: Sags nr kommune: Dato: 15 okt 2010 Ryan Hald Tr ema Rådgivende Ingeniø rer Marøgelhøj

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI

STYRENFRI INJEKTIONSMASSE - ESI Generelt vedr. efterfølgende indlimning af armering (post-installeret. Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA i henhold til EOTA TR023 giver mulighed for indlimning af armering og design i henhold til EC 2.

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med projekt om renovering /nedrivning samt tilbygning til - hus på Nyvej 13 - M.nr.9ab

Ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med projekt om renovering /nedrivning samt tilbygning til - hus på Nyvej 13 - M.nr.9ab Strandholms Alle 2A 2650 Hvidovre Tlf: +45 27 28 90 05 Ansøgning om byggetilladelse i forbindelse med projekt om renovering /nedrivning samt tilbygning til - hus på Nyvej 13 - M.nr.9ab Projektet omhandler

Læs mere

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005

Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Festtelt, Aluminiumrammer Type 6,0-2,2-3,3 og Type 9,0-2,2-3,8 Statiske beregninger EN 13782:2005 Kibæk Presenning Lyager 11, 6933 Kibæk Udgivelsesdato : Juli 2009 Projekt : 14.7414.07 Rev. : A Udarbejdet

Læs mere