EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN"

Transkript

1 EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN

2 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. tv 1550 København Tlf: EVALUERING AF LADCYKELORDNING Evaluering af udlånet af ladcykler fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i perioden juli 2012 til oktober HVAD ER FORMÅLET MED MILJØPUNKTETS LADCYKELORDNING? Den eksisterende ladcykelordning giver en unik platform for indsamling af data om kørselsformål og omstillingspotentiale. Miljøpunktet har også rettet fokus på at opsamle erfaringer fra brugerne og videregive grønne mobilitetsfortællinger. På opfordring fra Lokaludvalget har Miljøpunktet i slutningen af 2013 valgt at fokusere på ordningen til at videnopsamle ved at udlåne en flåde af cykler til familier og erhvervsdrivende med henblik på at teste om de selv investerer i en ladcykel efter testperiodens udløb. Det er afgørende, at der i 2014 er en opfølgende dialog med brugerne, og der i fremtiden satses på indsamling af data fra spørgeskemaer samt interview om adfærdsændringer med gruppen af faste testbrugere af ladcyklerne. For at opsamle relevant data forudsætter det en fast gruppe af forskellige testbrugere. Miljøpunktet ønsker derfor med udgangspunkt i de ønsker, der er rejst i Lokaludvalget, at sætte fokus på ordningen som en platform for at videnopsamle. Miljøpunktets ønske er derfor i 2014 udelukkende skal udlånes til fast testkørsel og efterfølgende udarbejdes grønne mobilitetsfortællinger (i lighed med fortællinger i inspirationskataloget Hverdagens Grønne Cykelhelte). MINDSKE LUFTFORURENING OG STØJ Hver gang lånet af en ladcykel erstatter en bil, er vi med til at forbedre CO2 udslip og luftforureningen i indre by. Hertil kommer, at ladcyklerne er et godt alternativ til privatbilen og erhversvejkøretøjet da man undgår unødvendig forurening, som følge af kørsel i forbindelse med søgning efter parkeringspladser. I anledning af, at EU's grænseværdi for luftforurening overskrides flere steder i København er der bred konsensus om, at de nødvendige løsninger lader vente på sig. I Indre by er luftforureningen så stor, at EU s basale grænseværdi for kvælstofdioxid har været overskredet siden den trådte i kraft i Der er derfor gode miljø og klimamæssige grunde til at tænke i alternativer til privatbilismen og forurenende lastbiler. Formålet med at låne ladcykler i større skala projekter er at mindske luft og støjforureningen idet sådanne ordninger fremmer brugen af cykler til erhvervsformål og mindsker personkørslen i indre by. INDSTILLING PÅ BAGGRUND AF UDLÅN OG EVALUERING Med baggrund i nedenstående statistik, som viser udlånet af Miljøpunktets cykler i perioden juli 2012 til oktober 2013 opfordrer Miljøpunkt Indre By-Christianshavn til, at låneordningen i 2014 ændres til en ordning hvor udlån til faste testbrugere med henblik på Baggrunden for opfordringen er todelt: 1) Udlånsstatistikken viser, at udlånsordningen er en succes. 2) Der er et ønske om at bruge den eksisterende ordning til at indsamle data og Miljøpunkt Indre by Christianshavn har modtaget flere henvendelser fra andre kommuner i landet, som ønsker at trække på erfaringerne med ordningen med henblik på at etablere en lignende ordning i deres kommune. BAGGRUND FOR LADCYKELORDNINGEN Miljøpunkt Indre by Christianshavn har siden 2009 udlånt ladcykler til borgere i København. Eftersom der har været stor efterspørgsel efter ordningen har Miljøpunktet (med finansiering fra Lokaludvalgene) løbende udvidet ordningen, sådan at Miljøpunktet nu har i alt 15 cykler til udlån og Miljøpunktet har i løbet af 2013 haft særligt fokus på om udlånsprocenten på cyklerne var gode. Pt. udlånes 5 ladcykler fra kontoret på Rådhuspladsen, 2 ladcykler udlånes til udbringning af varer til en lokal erhvervsdrivende, 2 ladcykler er udlånt til Beboerhuset på Christianshavn og 5 ladcykler er udlånt til testkørsel ved familier mens Miljøpunktet har 1 ladcykel fast til Miljøpunktets. Miljøpunktets ordning er en unik låneordning, idet det er den eneste eksisterende ladcykelordning, hvor borgerne i København gratis kan booke en ladcykel for en dag eller over flere dage. Det er den eneste ordning i København, hvor Miljøpunktet dagligt er i kontakt med ladcykelbrugerne. OVERVEJELSER OM POTENTIALER I UDVIDELSE AF ORDNINGEN Miljøpunktet har med udgangspunkt i de mange henvendelser overvejet om de potentialer der kunne ligge i en udvidelse af cykelordningen. Skal ordningen udvides er det væsentligt, at den både er fleksibel og fortsat billig i drift. Skal dette ske, vil det forudsætte investering i flere cykler og udvikling af en egentlig forretningsmodel. Med løbende donationer og indsamling fra Miljøpunktets loppemarked har udgiften til cykelordningen begrænset sig til at belaste Miljøpunktets samlede budget med ca kr. årligt (se regnskab, slut denne evaluering). Ønsker man at udvide ordningen i større skala kan der f.eks. etableres en forretningsmodel, som minder om Københavns Delebiler. I forbindelse med at København bliver Miljøhovedstad er der ligeledes et stort potentiale i at synliggøre ordningen til hele verden, herunder evt. ved at oversætte inspirationskataloget, Hverdagens Grønne Cykelhelte til engelsk. Men alt dette ville forudsætte en væsentlig udvidelse af ordningen og implementeringen af et storskala projekt.

3 INDSAMLING AF DATA PÅ UDLÅN HVAD VISER UDLÅNS- TATISTIKKEN? I forbindelse med udlånet af ladcykler har vi indsamlet nogle data, der gør os i stand til at udarbejde en lille analyse over brugen af ladcyklerne. I denne analyse er der lagt vægt på følgende: Hvad er udlånsprocenten på cyklerne? Hvem har lånt ladcyklerne? Hvor længe har ladcyklerne i gennemsnit været udlånt. 15 LADCYKLER STØRRE UDLÅN OM SOMMEREN Udlån af ladcyklerne er meget årstidsbetonet. Udlån er ekstraordinært stort når vejret er godt. I juli og august 2012 ligger udnyttelsesprocenterne på over 75 % og der er flere dage, hvor alle ladcyklerne er udlånt, specielt sommerweekender er populære. Udnyttelsesprocenten i juli og august 2012 ligger på 80 % og 89 %. Mens den i juni, juli og august 2013 ligger på henholdsvis 75 %, 94 % og 95 %. Der har i sommeren 2013 gentagne gange været fuldt udlån. I juli og august 2013 ligger udnyttelsesprocenten helt oppe på 87 % og 85 %. STØRRE KENDSKAB TIL ORDNINGEN Udlånsordningen er kendt i København nu og forbindes særligt med Miljøpunkt Indre by Christianshavn. Dette afspejles bl.a. i, at efterspørgslen af cykler kommer fra større dele (geografisk set) af København. Kendskabet til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns ladcykelordning har bredt sig til resten af København, endog til andre kommuner. Det betyder, at der er mange borgere fra både Nørrebro og Østerbro, der benytter sig af muligheden for at låne en ladcykel fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. De primære grunde til, at de at Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har en fleksibel lånetid og dels, at de andre Miljøpunkter kun har et meget lille antal cykler. Dette er vi opmærksomme på og har derfor valgt at prioritere oplysning om ladcykelordningen i lokalområdet. Miljøpunktet har, desuden, efter udgivelse af publikationen Hverdagens Grønne Cykelhelt, som omfatter interview af ordningens faste brugere, fået henvendelser fra flere kommuner, som er interesseret i at kopiere ordningen til deres kommuner. ANTAL AF CYKLER VED MILJØPUNKTET OG TIL TESTKØRSEL UDE AF HUSET Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har i alt 15 ladcykler. Af disse 15 ladcykler har et varierende antal været udlånt til et antal alternative udlånssteder. De ladcykler, som har været udlånt til disse alternative udlånssteder, er ikke medtaget i denne analyse. Det skyldes, at lånestederne har bemærket, at tidsforbruget ved udlånet af ladcyklerne allerede er relativt omfattende, hvorfor vi ikke har kunnet forlange materiale og dokumentation til brug for analyser. Derfor omfatter de følgende diagrammer og analyser kun de ladcykler, der har været udlånt til borgerne fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavns kontor på Rådhuspladsen. HVOR MEGET HAR LADCYKLERNE VÆRET UDLÅNT? Diagrammerne på de følgende sider, hvor x-aksen angiver datoen og y-aksen angiver antallet af udlånte ladcykler, præsenterer udnyttelsesgraden af ladcyklerne udlånt fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavns kontor på Rådhuspladsen. Det er værd at bemærke, at statistikken på udlån af ladcyklerne varierer fra 5 11 ladcykler i tidsperioden. Diagrammerne dækker de ladcykler, som har været udlånt fra Miljøpunkt Indre By- Christianshavns kontor på Rådhuspladsen, hvorfor en fordeling af de 15 ladcykler (i den forløbende periode) er nævnt under hvert diagram.

4 75,3% 1. juli 2012 til 31. juli 2012 så fordelingen af de 15 48,6% 1. november 2012 til 30. november 2012 så fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By- 8 stk. udlånt fra 5 udlånssteder 6 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder 81,8% 1. august 2012 til 19. august 2012 så fordelingen af de 15 48,8% 1. december 2012 til 31. december 2012 så fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By- 9 stk. udlånt fra 5 udlånssteder 5 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder Mens fordelingen fra 20. august 2012 til 31. august 2012 så således ud: 9 stk. udlånt fra 5 udlånssteder 4 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 59,5% 1. september 2012 til 30. september 2012 så fordelingen af de 15 56,6% 1. januar 2013 til 31. januar 2013 så fordelingen af de 15 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder 63,1% 1. oktober 2012 til 31. oktober 2012 så fordelingen af de 15 52,8% 1. februar 2013 til 31. februar 2013 så fordelingen af de 15 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder

5 43% 1. marts 2013 til 31. marts 2013 så fordelingen af de 15 87,8% 1. juli 2013 til 31. juli 2013 så fordelingen af de 15 37,4% 1. april 2013 til 30. april 2013 så fordelingen af de 15 85,2% 1. august 2013 til 31. august 2013 fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 10 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 42,3% 1. maj 2013 til 31. maj 2013 så fordelingen af de 15 82,6% 1. september 2013 til 19. september 2013 fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 10 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Men fordelingen fra 20. september 2013 til 30. september 2013 så således ud: Christianshavns 2 stk. udlånt fra Christianshavns Beboerhus 11 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 50% 1. juni 2013 til 30. juni 2013 så fordelingen af de 15 75,4% 1. oktober 2013 til 13. oktober 2013 fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 2 stk. udlånt fra Christianshavns Beboerhus 5 stk. udlånt til Projekt Børnefamilier Mens fordelingen fra 14. oktober 2013 til 31. oktober 2013 så således ud: 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 5 stk. udlånt til Projekt Børnefamilier 5 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

6 Samlet har udnyttelsesprocenten for hele perioden været: 63,2% HVOR LÆNGE HAR LADCYKLERNE VÆRET LÅNT? Samlet har ladcyklerne igennem perioden været udlånt i dage, hvilket vil sige, at der gennemsnitligt har været minimum 6 cykler udlånt hver eneste dag. Dertil kommer, at udlånsstederne har meldt om meget stor efterspørgsel med ugentlige opkald fra stederne, hvor man ikke har kunne efterkomme ønske om cykelbooking. Vi har med andre ord hvor grund til at antage, at udlånsprocenten også har været meget stor derfra. OPSAMLENDE KONKLUSIONER HVEM HAR LÅNT LADCYKLERNE? Der har været indgået 440 forskellige låneaftaler i løbet af året. Kønsfordelingen på lånerne var en lille overvægt af kvindelige lånere. De kvindelige lånere tegner sig for 51,8% af lånene mens mændene tegner sig for 44,5% af lånene. Ser vi endvidere på aldersfordelingen af lånerne, ser vi, at det primært er yngre borgere, der benytter tilbuddet om gratis lån af ladcyklerne. Gennemsnitsalderen har været på godt 32 år. Billedet af, hvor lånerne bor viser tydeligt, at størstedelen er borgere bosiddende i København. Godt 81% af lånerne er bosat i København, knapt 11% er bosiddende på Frederiksberg. En nærmere analyse af lånerne viser dog, at langtfra alle er bosiddende i vores umiddelbare fokusområde: Indre By og Christianshavn. Kun knapt 21% af alle lånerne været bosiddende i København K. Dette skyldes, at der ikke findes en fleksibel ordning i de andre områder af København og Miljøpunktet ikke varetager booking og service dagligt. VEJR PÅVIRKER UDLÅNSPROCENT Hvis man vurderer Miljøpunkt Indre By-Christianshavns ladcykelordning udelukkende på baggrund af den årlige udnyttelseprocent kunne man mene, at antallet af ladcykler i låneordningen er stor nok. Dog skal man huske, at der er tale om gennemsnitstal. I sommermånederne har der i en fjerdedel af tiden været fuld udnyttelse. Årstiderne har en mærkbar indvirkning på udlånsprocenten. I de kolde og våde vintermåneder, hvor sne- og isglatte veje strakte sig helt ind i april 2013, kan man se en klart lavere udnyttelsesprocent, hvilket jo igen påvirker gennemsnittet. Desuden kan man ikke se i statistikken, hvor ofte vi ikke har kunnet efterkomme borgernes ønske om at låne en ladcykel, da borgerens ønsker om låneperiode har kollideret med reservationer fra andre borgere. Endvidere skal man bemærke årstidernes indvirkning på udlånsprocenten. I de kolde og våde vintermåneder, hvor sne- og isglatte veje strakte sig helt ind i april 2013, kan man se en klart lavere udnyttelsesprocent, hvilket jo igen påvirker gennemsnittet. REPARATION AF CYKLER Et andet element, der påvirker udnyttelsesprocenten, er reparationer af cyklerne. Når en ladcykel skal til reparation går der hurtigt en uge før den atter indgår i flåden, da der både er transport til og fra cykelsmeden og cykelsmedens tid man skal tage i betragtning. Når man tager disse elementer i betragtning er den gennemsnitlige udnyttelsesprocent i sommermånederne på 76 % (juni, juli og august måned) og en årlig gennemsnitlig udnyttelsesprocent på 63,2 % ganske pæn. Det er efterhånden blevet tydeligere og tydeligere på ladcyklernes stand, at udlånsordningen har været meget anvendt af forskellige borgere. Stort set samtlige ladcykler har derfor været igennem en gennemgribende renovering (med hjælp fra bruger donationer) og i udvalgte cykler er der blevet etableret børnesæder (med finansiering fra Nihola), så de har kunne anvendes af børnefamilier til testbrug. Miljøpunkt Indre By-Christianshavns sommerloppemarked har givet et lille overskud, som har kunne dække dele af renoveringsomkostningerne. Dog har det ikke kunne dække hele udgiften, hvis samtlige nuværende ladcykler skal renoveres.

7 PLAN FOR UDLÅN AF LADCYKLERNE TIL TESTKØRSEL I 2014 Januar marts 2014 April juni 2014 UDBREDELSE AF ORDNINGEN OG ERFARINGERNE TIL ANDRE KOMMUNER OG LANDE Med udgangspunkt i denne evaluering og Lokaludvalgets ønske om længere testforløb med fokus på dataindsamling vil Miljøpunktet i 2014 fokusere på interview og dataindsamling fra testfamilier og lokale erhvervsdrivende. Er der et ønske om på længere sigt at lave et storskalaprojekt der kan tilgå flere unikke brugere ville det være en forudsætning, at der investeres i flere cykler og ønskværdigt at få udbredt kendskabet til ladcykelordningen i større stil. En måde kunne være, at få trykt et større antal postkort til runddeling på de københavnske caféer, herunder f.eks. genoptryk og oversættelse til engelsk af inspirationskataloget Hverdagens Grønne Cykelhelt til brug i forbindelse med, at København er miljøhovedstad i 2014 (Sharing Copenhagen). Udlån af ladcykler til 4 testfamilier med efterflg. fokusinterview og indsamling af data om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Udlån af i alt 4 ladcykler til lokale erhvervsdrivende med erfølgende fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre Fokus på restauration, herunder pizza og sandwichuddeling, indkøb i Inco. Udlån af i alt 4 ladcykler til daginstitutioner/ skoler med efterflg. fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Udlån af 4 ladcykler til 4 testfamilier med efterflg. fokusinterview og indsamling af data om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Udlån af i alt 4 ladcykler til 4 lokale erhvervsdrivende med erfølgende fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Fokus på håndværkere Udlån af i alt 4 ladcykler til 4 daginstitutioner eller skoler med efterflg. fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre. TESTKØRSEL HOS FAMILIER OG LOKALE ERHVERVSDRIVENDE Miljøpunktet har som tidligere nævnt allerede igangsat testkørslen ved familier og lokale erhvervsdrivende. I 2014 vil der være fokus på testkørslen til fragt af varer og til testkørsel hos børnefamilier, som skal omstille sig fra bil/og eller investere i en ladcykel selv. Udlån af i alt 3 ladcykler til Miljøpunktets og LU herunder til udlån LU og Christianshavns beboerhus og fast frivillig ved Miljøpunktet. Udlån af i alt 3 ladcykler til Miljøpunktets herunder til udlån LU og Christianshavns beboerhus og fast frivillig ved Miljøpunktet. UDGIFTER TIL VEDLIGEHOLDELSE I 2013 I nedenstående lille regnskab fremgår den udgift til reparationer og vedligeholdelse, der har været på ladcyklerne i Som det fremgår er Miljøpunkt Indre By-Christianshavns primære drift blevet påvirket med ca ,00 kroner. Ved et eventuelt fremtidigt storskalaprojekt kan det overvejes om netbooking af ladcyklerne skulle være en mulighed. Tekst Indtægt Udgift Resultat Donationer fra ladcykellånere 2.182, Overskud fra loppemarked juni 2013 Ca kr. - - Småreperationer - 999,00kr. - Reperationer hos Nihola - Ca kr. - Resultat ca PLAN FOR TESTKØRSEL HOS FAMILIER OG LOKALE ERHVERVSDRIVENDE I 2014 Miljøpunktet har som tidligere nævnt allerede igangsat testkørslen ved familier og lokale erhvervsdrivende. I 2014 vil der være fokus på testkørslen til fragt af varer og til testkørsel hos børnefamilier, som skal omstille sig fra bil/og eller investere i en ladcykel selv.

8 GRAFISK DESIGN & LAYOUT: Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. tv 1550 København Tlf: CVR:

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger Index Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011

Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Undervisningsmiljøvurdering for CKU Viborg og Skive 2011 Nedenstående er en oversigt over fokusområder i undervisningsmiljøvurderingen for CKU i Viborg og Skive Kommuner i 2011. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Årsplan 2014 for det lokale Miljøarbejde v. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 for det lokale Miljøarbejde v. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 for det lokale Miljøarbejde v. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt

Læs mere

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger Index Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Airbnb i Danmark Et overblik

Airbnb i Danmark Et overblik Airbnb i Danmark Et overblik Airbnb i Danmark - Et overblik / 1 Hvem er vores værter og gæster? / 2 Et nærmere kig på København / 3 Definitioner / 4 Airbnb i Danmark - Et overblik Airbnb-værter i Danmark

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

BÆREDYGTIGE KOLLEKTIVE TRANSPORTKONCEPTER I LANDDISTRIKTER Seminar d. 22. juni 2017, Kværs

BÆREDYGTIGE KOLLEKTIVE TRANSPORTKONCEPTER I LANDDISTRIKTER Seminar d. 22. juni 2017, Kværs BÆREDYGTIGE KOLLEKTIVE TRANSPORTKONCEPTER I LANDDISTRIKTER Seminar d. 22. juni 2017, Kværs 2Dato Indhold Baggrund Kørselsdata Analyser Delebiler i Fynshav I SØNDERBORG HAR MAN EN PLAN OG EN VISION 4 Opbygning

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013

Notat. drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. Kulturudvalgsmøde. Aarhus Kommune. Den 12. september 2013 Notat Emne: Til: Orientering til Kulturudvalget vedr. evaluering af anlæg og drift af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune Kulturudvalgsmøde Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Den 12. september

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Delebilisme som alternativ til privatbilismen

Delebilisme som alternativ til privatbilismen Delebilisme som alternativ til privatbilismen Privatbilismens naturlov? Der er mange, der forbinder stigningen i bilejerskabet, som en naturlov, der hænger sammen med et samfund i vækst. Denne tese er

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Knallerter til brug for ledige i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Ninna Thomsen den 3. juni angående børn uden dagpasning

Svar på spørgsmål fra Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Ninna Thomsen den 3. juni angående børn uden dagpasning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Svar på spørgsmål fra Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Ninna Thomsen den 3. juni angående børn uden dagpasning Sagsbeskrivelse Økonomiudvalget

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne

Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Dato 11.3.2013 Dok.nr. 39458-13 Sagsnr. 13-1314 Ref. MLPE Evaluering af koldtvandsforsøg i Ølgod Hallerne Indledning: Idræt og drikkevaner: Børn, unge og voksne skal drikke mindst 1-1½ liter væske om dagen.

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017

NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017 01 02 NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017 Ny Mobilitet er et pilotprojekt udviklet til at teste alternative transportformer på 100 beboere i to områder omkring hhv. Henrik Ibsens

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen?

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Respondenter Respondent Køn Alder Personer i husstanden Indkomst ca. efter skat pr. måned (ikke for husstanden

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Kendte til Lokaludvalget i forvejen

Kendte til Lokaludvalget i forvejen Samlet data fra bydelsplanundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 2.-24. januar 217 (5 dage). Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Referat Dato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 16:15 Møde afsluttet: 16:40 Mødelokale: Medlemmer: Atletikklubbens klublokale. Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Mikkel Dencker, Ømer

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere