EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN"

Transkript

1 EVALUERING AF UDLÅNET AF LADCYKLER FRA MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN I PERIODEN JULI 2012 TIL OKTOBER 2013 EVALUERING AF LADCYKEL- ORDNINGEN

2 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. tv 1550 København Tlf: EVALUERING AF LADCYKELORDNING Evaluering af udlånet af ladcykler fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i perioden juli 2012 til oktober HVAD ER FORMÅLET MED MILJØPUNKTETS LADCYKELORDNING? Den eksisterende ladcykelordning giver en unik platform for indsamling af data om kørselsformål og omstillingspotentiale. Miljøpunktet har også rettet fokus på at opsamle erfaringer fra brugerne og videregive grønne mobilitetsfortællinger. På opfordring fra Lokaludvalget har Miljøpunktet i slutningen af 2013 valgt at fokusere på ordningen til at videnopsamle ved at udlåne en flåde af cykler til familier og erhvervsdrivende med henblik på at teste om de selv investerer i en ladcykel efter testperiodens udløb. Det er afgørende, at der i 2014 er en opfølgende dialog med brugerne, og der i fremtiden satses på indsamling af data fra spørgeskemaer samt interview om adfærdsændringer med gruppen af faste testbrugere af ladcyklerne. For at opsamle relevant data forudsætter det en fast gruppe af forskellige testbrugere. Miljøpunktet ønsker derfor med udgangspunkt i de ønsker, der er rejst i Lokaludvalget, at sætte fokus på ordningen som en platform for at videnopsamle. Miljøpunktets ønske er derfor i 2014 udelukkende skal udlånes til fast testkørsel og efterfølgende udarbejdes grønne mobilitetsfortællinger (i lighed med fortællinger i inspirationskataloget Hverdagens Grønne Cykelhelte). MINDSKE LUFTFORURENING OG STØJ Hver gang lånet af en ladcykel erstatter en bil, er vi med til at forbedre CO2 udslip og luftforureningen i indre by. Hertil kommer, at ladcyklerne er et godt alternativ til privatbilen og erhversvejkøretøjet da man undgår unødvendig forurening, som følge af kørsel i forbindelse med søgning efter parkeringspladser. I anledning af, at EU's grænseværdi for luftforurening overskrides flere steder i København er der bred konsensus om, at de nødvendige løsninger lader vente på sig. I Indre by er luftforureningen så stor, at EU s basale grænseværdi for kvælstofdioxid har været overskredet siden den trådte i kraft i Der er derfor gode miljø og klimamæssige grunde til at tænke i alternativer til privatbilismen og forurenende lastbiler. Formålet med at låne ladcykler i større skala projekter er at mindske luft og støjforureningen idet sådanne ordninger fremmer brugen af cykler til erhvervsformål og mindsker personkørslen i indre by. INDSTILLING PÅ BAGGRUND AF UDLÅN OG EVALUERING Med baggrund i nedenstående statistik, som viser udlånet af Miljøpunktets cykler i perioden juli 2012 til oktober 2013 opfordrer Miljøpunkt Indre By-Christianshavn til, at låneordningen i 2014 ændres til en ordning hvor udlån til faste testbrugere med henblik på Baggrunden for opfordringen er todelt: 1) Udlånsstatistikken viser, at udlånsordningen er en succes. 2) Der er et ønske om at bruge den eksisterende ordning til at indsamle data og Miljøpunkt Indre by Christianshavn har modtaget flere henvendelser fra andre kommuner i landet, som ønsker at trække på erfaringerne med ordningen med henblik på at etablere en lignende ordning i deres kommune. BAGGRUND FOR LADCYKELORDNINGEN Miljøpunkt Indre by Christianshavn har siden 2009 udlånt ladcykler til borgere i København. Eftersom der har været stor efterspørgsel efter ordningen har Miljøpunktet (med finansiering fra Lokaludvalgene) løbende udvidet ordningen, sådan at Miljøpunktet nu har i alt 15 cykler til udlån og Miljøpunktet har i løbet af 2013 haft særligt fokus på om udlånsprocenten på cyklerne var gode. Pt. udlånes 5 ladcykler fra kontoret på Rådhuspladsen, 2 ladcykler udlånes til udbringning af varer til en lokal erhvervsdrivende, 2 ladcykler er udlånt til Beboerhuset på Christianshavn og 5 ladcykler er udlånt til testkørsel ved familier mens Miljøpunktet har 1 ladcykel fast til Miljøpunktets. Miljøpunktets ordning er en unik låneordning, idet det er den eneste eksisterende ladcykelordning, hvor borgerne i København gratis kan booke en ladcykel for en dag eller over flere dage. Det er den eneste ordning i København, hvor Miljøpunktet dagligt er i kontakt med ladcykelbrugerne. OVERVEJELSER OM POTENTIALER I UDVIDELSE AF ORDNINGEN Miljøpunktet har med udgangspunkt i de mange henvendelser overvejet om de potentialer der kunne ligge i en udvidelse af cykelordningen. Skal ordningen udvides er det væsentligt, at den både er fleksibel og fortsat billig i drift. Skal dette ske, vil det forudsætte investering i flere cykler og udvikling af en egentlig forretningsmodel. Med løbende donationer og indsamling fra Miljøpunktets loppemarked har udgiften til cykelordningen begrænset sig til at belaste Miljøpunktets samlede budget med ca kr. årligt (se regnskab, slut denne evaluering). Ønsker man at udvide ordningen i større skala kan der f.eks. etableres en forretningsmodel, som minder om Københavns Delebiler. I forbindelse med at København bliver Miljøhovedstad er der ligeledes et stort potentiale i at synliggøre ordningen til hele verden, herunder evt. ved at oversætte inspirationskataloget, Hverdagens Grønne Cykelhelte til engelsk. Men alt dette ville forudsætte en væsentlig udvidelse af ordningen og implementeringen af et storskala projekt.

3 INDSAMLING AF DATA PÅ UDLÅN HVAD VISER UDLÅNS- TATISTIKKEN? I forbindelse med udlånet af ladcykler har vi indsamlet nogle data, der gør os i stand til at udarbejde en lille analyse over brugen af ladcyklerne. I denne analyse er der lagt vægt på følgende: Hvad er udlånsprocenten på cyklerne? Hvem har lånt ladcyklerne? Hvor længe har ladcyklerne i gennemsnit været udlånt. 15 LADCYKLER STØRRE UDLÅN OM SOMMEREN Udlån af ladcyklerne er meget årstidsbetonet. Udlån er ekstraordinært stort når vejret er godt. I juli og august 2012 ligger udnyttelsesprocenterne på over 75 % og der er flere dage, hvor alle ladcyklerne er udlånt, specielt sommerweekender er populære. Udnyttelsesprocenten i juli og august 2012 ligger på 80 % og 89 %. Mens den i juni, juli og august 2013 ligger på henholdsvis 75 %, 94 % og 95 %. Der har i sommeren 2013 gentagne gange været fuldt udlån. I juli og august 2013 ligger udnyttelsesprocenten helt oppe på 87 % og 85 %. STØRRE KENDSKAB TIL ORDNINGEN Udlånsordningen er kendt i København nu og forbindes særligt med Miljøpunkt Indre by Christianshavn. Dette afspejles bl.a. i, at efterspørgslen af cykler kommer fra større dele (geografisk set) af København. Kendskabet til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns ladcykelordning har bredt sig til resten af København, endog til andre kommuner. Det betyder, at der er mange borgere fra både Nørrebro og Østerbro, der benytter sig af muligheden for at låne en ladcykel fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn. De primære grunde til, at de at Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har en fleksibel lånetid og dels, at de andre Miljøpunkter kun har et meget lille antal cykler. Dette er vi opmærksomme på og har derfor valgt at prioritere oplysning om ladcykelordningen i lokalområdet. Miljøpunktet har, desuden, efter udgivelse af publikationen Hverdagens Grønne Cykelhelt, som omfatter interview af ordningens faste brugere, fået henvendelser fra flere kommuner, som er interesseret i at kopiere ordningen til deres kommuner. ANTAL AF CYKLER VED MILJØPUNKTET OG TIL TESTKØRSEL UDE AF HUSET Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har i alt 15 ladcykler. Af disse 15 ladcykler har et varierende antal været udlånt til et antal alternative udlånssteder. De ladcykler, som har været udlånt til disse alternative udlånssteder, er ikke medtaget i denne analyse. Det skyldes, at lånestederne har bemærket, at tidsforbruget ved udlånet af ladcyklerne allerede er relativt omfattende, hvorfor vi ikke har kunnet forlange materiale og dokumentation til brug for analyser. Derfor omfatter de følgende diagrammer og analyser kun de ladcykler, der har været udlånt til borgerne fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavns kontor på Rådhuspladsen. HVOR MEGET HAR LADCYKLERNE VÆRET UDLÅNT? Diagrammerne på de følgende sider, hvor x-aksen angiver datoen og y-aksen angiver antallet af udlånte ladcykler, præsenterer udnyttelsesgraden af ladcyklerne udlånt fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavns kontor på Rådhuspladsen. Det er værd at bemærke, at statistikken på udlån af ladcyklerne varierer fra 5 11 ladcykler i tidsperioden. Diagrammerne dækker de ladcykler, som har været udlånt fra Miljøpunkt Indre By- Christianshavns kontor på Rådhuspladsen, hvorfor en fordeling af de 15 ladcykler (i den forløbende periode) er nævnt under hvert diagram.

4 75,3% 1. juli 2012 til 31. juli 2012 så fordelingen af de 15 48,6% 1. november 2012 til 30. november 2012 så fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By- 8 stk. udlånt fra 5 udlånssteder 6 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder 81,8% 1. august 2012 til 19. august 2012 så fordelingen af de 15 48,8% 1. december 2012 til 31. december 2012 så fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By- 9 stk. udlånt fra 5 udlånssteder 5 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder Mens fordelingen fra 20. august 2012 til 31. august 2012 så således ud: 9 stk. udlånt fra 5 udlånssteder 4 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 59,5% 1. september 2012 til 30. september 2012 så fordelingen af de 15 56,6% 1. januar 2013 til 31. januar 2013 så fordelingen af de 15 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder 63,1% 1. oktober 2012 til 31. oktober 2012 så fordelingen af de 15 52,8% 1. februar 2013 til 31. februar 2013 så fordelingen af de 15 6 stk. udlånt fra 3 udlånssteder

5 43% 1. marts 2013 til 31. marts 2013 så fordelingen af de 15 87,8% 1. juli 2013 til 31. juli 2013 så fordelingen af de 15 37,4% 1. april 2013 til 30. april 2013 så fordelingen af de 15 85,2% 1. august 2013 til 31. august 2013 fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 10 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 42,3% 1. maj 2013 til 31. maj 2013 så fordelingen af de 15 82,6% 1. september 2013 til 19. september 2013 fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 10 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Men fordelingen fra 20. september 2013 til 30. september 2013 så således ud: Christianshavns 2 stk. udlånt fra Christianshavns Beboerhus 11 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 50% 1. juni 2013 til 30. juni 2013 så fordelingen af de 15 75,4% 1. oktober 2013 til 13. oktober 2013 fordelingen af de 15 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 2 stk. udlånt fra Christianshavns Beboerhus 5 stk. udlånt til Projekt Børnefamilier Mens fordelingen fra 14. oktober 2013 til 31. oktober 2013 så således ud: 1 stk. fast udlånt til Miljøpunkt Indre By-Christianshavns 5 stk. udlånt til Projekt Børnefamilier 5 stk. udlånes fra Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

6 Samlet har udnyttelsesprocenten for hele perioden været: 63,2% HVOR LÆNGE HAR LADCYKLERNE VÆRET LÅNT? Samlet har ladcyklerne igennem perioden været udlånt i dage, hvilket vil sige, at der gennemsnitligt har været minimum 6 cykler udlånt hver eneste dag. Dertil kommer, at udlånsstederne har meldt om meget stor efterspørgsel med ugentlige opkald fra stederne, hvor man ikke har kunne efterkomme ønske om cykelbooking. Vi har med andre ord hvor grund til at antage, at udlånsprocenten også har været meget stor derfra. OPSAMLENDE KONKLUSIONER HVEM HAR LÅNT LADCYKLERNE? Der har været indgået 440 forskellige låneaftaler i løbet af året. Kønsfordelingen på lånerne var en lille overvægt af kvindelige lånere. De kvindelige lånere tegner sig for 51,8% af lånene mens mændene tegner sig for 44,5% af lånene. Ser vi endvidere på aldersfordelingen af lånerne, ser vi, at det primært er yngre borgere, der benytter tilbuddet om gratis lån af ladcyklerne. Gennemsnitsalderen har været på godt 32 år. Billedet af, hvor lånerne bor viser tydeligt, at størstedelen er borgere bosiddende i København. Godt 81% af lånerne er bosat i København, knapt 11% er bosiddende på Frederiksberg. En nærmere analyse af lånerne viser dog, at langtfra alle er bosiddende i vores umiddelbare fokusområde: Indre By og Christianshavn. Kun knapt 21% af alle lånerne været bosiddende i København K. Dette skyldes, at der ikke findes en fleksibel ordning i de andre områder af København og Miljøpunktet ikke varetager booking og service dagligt. VEJR PÅVIRKER UDLÅNSPROCENT Hvis man vurderer Miljøpunkt Indre By-Christianshavns ladcykelordning udelukkende på baggrund af den årlige udnyttelseprocent kunne man mene, at antallet af ladcykler i låneordningen er stor nok. Dog skal man huske, at der er tale om gennemsnitstal. I sommermånederne har der i en fjerdedel af tiden været fuld udnyttelse. Årstiderne har en mærkbar indvirkning på udlånsprocenten. I de kolde og våde vintermåneder, hvor sne- og isglatte veje strakte sig helt ind i april 2013, kan man se en klart lavere udnyttelsesprocent, hvilket jo igen påvirker gennemsnittet. Desuden kan man ikke se i statistikken, hvor ofte vi ikke har kunnet efterkomme borgernes ønske om at låne en ladcykel, da borgerens ønsker om låneperiode har kollideret med reservationer fra andre borgere. Endvidere skal man bemærke årstidernes indvirkning på udlånsprocenten. I de kolde og våde vintermåneder, hvor sne- og isglatte veje strakte sig helt ind i april 2013, kan man se en klart lavere udnyttelsesprocent, hvilket jo igen påvirker gennemsnittet. REPARATION AF CYKLER Et andet element, der påvirker udnyttelsesprocenten, er reparationer af cyklerne. Når en ladcykel skal til reparation går der hurtigt en uge før den atter indgår i flåden, da der både er transport til og fra cykelsmeden og cykelsmedens tid man skal tage i betragtning. Når man tager disse elementer i betragtning er den gennemsnitlige udnyttelsesprocent i sommermånederne på 76 % (juni, juli og august måned) og en årlig gennemsnitlig udnyttelsesprocent på 63,2 % ganske pæn. Det er efterhånden blevet tydeligere og tydeligere på ladcyklernes stand, at udlånsordningen har været meget anvendt af forskellige borgere. Stort set samtlige ladcykler har derfor været igennem en gennemgribende renovering (med hjælp fra bruger donationer) og i udvalgte cykler er der blevet etableret børnesæder (med finansiering fra Nihola), så de har kunne anvendes af børnefamilier til testbrug. Miljøpunkt Indre By-Christianshavns sommerloppemarked har givet et lille overskud, som har kunne dække dele af renoveringsomkostningerne. Dog har det ikke kunne dække hele udgiften, hvis samtlige nuværende ladcykler skal renoveres.

7 PLAN FOR UDLÅN AF LADCYKLERNE TIL TESTKØRSEL I 2014 Januar marts 2014 April juni 2014 UDBREDELSE AF ORDNINGEN OG ERFARINGERNE TIL ANDRE KOMMUNER OG LANDE Med udgangspunkt i denne evaluering og Lokaludvalgets ønske om længere testforløb med fokus på dataindsamling vil Miljøpunktet i 2014 fokusere på interview og dataindsamling fra testfamilier og lokale erhvervsdrivende. Er der et ønske om på længere sigt at lave et storskalaprojekt der kan tilgå flere unikke brugere ville det være en forudsætning, at der investeres i flere cykler og ønskværdigt at få udbredt kendskabet til ladcykelordningen i større stil. En måde kunne være, at få trykt et større antal postkort til runddeling på de københavnske caféer, herunder f.eks. genoptryk og oversættelse til engelsk af inspirationskataloget Hverdagens Grønne Cykelhelt til brug i forbindelse med, at København er miljøhovedstad i 2014 (Sharing Copenhagen). Udlån af ladcykler til 4 testfamilier med efterflg. fokusinterview og indsamling af data om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Udlån af i alt 4 ladcykler til lokale erhvervsdrivende med erfølgende fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre Fokus på restauration, herunder pizza og sandwichuddeling, indkøb i Inco. Udlån af i alt 4 ladcykler til daginstitutioner/ skoler med efterflg. fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Udlån af 4 ladcykler til 4 testfamilier med efterflg. fokusinterview og indsamling af data om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Udlån af i alt 4 ladcykler til 4 lokale erhvervsdrivende med erfølgende fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre. Fokus på håndværkere Udlån af i alt 4 ladcykler til 4 daginstitutioner eller skoler med efterflg. fokusinterview om investeringspotentiale og kørselsmønstre. TESTKØRSEL HOS FAMILIER OG LOKALE ERHVERVSDRIVENDE Miljøpunktet har som tidligere nævnt allerede igangsat testkørslen ved familier og lokale erhvervsdrivende. I 2014 vil der være fokus på testkørslen til fragt af varer og til testkørsel hos børnefamilier, som skal omstille sig fra bil/og eller investere i en ladcykel selv. Udlån af i alt 3 ladcykler til Miljøpunktets og LU herunder til udlån LU og Christianshavns beboerhus og fast frivillig ved Miljøpunktet. Udlån af i alt 3 ladcykler til Miljøpunktets herunder til udlån LU og Christianshavns beboerhus og fast frivillig ved Miljøpunktet. UDGIFTER TIL VEDLIGEHOLDELSE I 2013 I nedenstående lille regnskab fremgår den udgift til reparationer og vedligeholdelse, der har været på ladcyklerne i Som det fremgår er Miljøpunkt Indre By-Christianshavns primære drift blevet påvirket med ca ,00 kroner. Ved et eventuelt fremtidigt storskalaprojekt kan det overvejes om netbooking af ladcyklerne skulle være en mulighed. Tekst Indtægt Udgift Resultat Donationer fra ladcykellånere 2.182, Overskud fra loppemarked juni 2013 Ca kr. - - Småreperationer - 999,00kr. - Reperationer hos Nihola - Ca kr. - Resultat ca PLAN FOR TESTKØRSEL HOS FAMILIER OG LOKALE ERHVERVSDRIVENDE I 2014 Miljøpunktet har som tidligere nævnt allerede igangsat testkørslen ved familier og lokale erhvervsdrivende. I 2014 vil der være fokus på testkørslen til fragt af varer og til testkørsel hos børnefamilier, som skal omstille sig fra bil/og eller investere i en ladcykel selv.

8 GRAFISK DESIGN & LAYOUT: Miljøpunkt Indre By - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. tv 1550 København Tlf: CVR:

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger

hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger hverdagens grønne cykelhelte Ren luft og bæredygtige mobilitetsfortællinger Index Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY

ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY ØGET AFFALDSSORTERING MEN HVORDAN? SMÅ GÅRDE I INDRE BY Udgivet af Miljøpunkt Indre by - Christianshavn Rådhuspladsen 77 st. 1550 København V www.a21.dk CVR: 31 69 00 80 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007

Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 RØRPOSTEN Information vedr. Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev 29. august 2007 Kære beboere i GF Rørløkken Gartnerdag Som annonceret i forrige Rørpost og på vores hjemmeside, så er det snart tid til

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Borgermåling om vindmøller i København

Borgermåling om vindmøller i København Borgermåling om vindmøller i København Københavns Energi Februar 2011 Konklusion Undersøgelse blandt myndige borgere i Københavns Kommune Stort set alle borgere i Københavns kommune er meget positive overfor

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen

Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data. Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Løsning af myndighedsopgaver med geografiske data Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen Indhold 1. Private leverandører af geodata sikrer roadpricing på tværs af grænser i EU 2. Hvor langt kom vi egentligt

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling

Ejendomsselskabet Volden 2 ApS. Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling Ejendomsselskabet Volden 2 ApS Orienteringsmøde & Forberedelse af Stiftende generalforsamling historik Historisk bygning for Skelhøje by, som bør bevares. En flot placering. Vi ønsker ikke en moderne bolig

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Udpegningsberettigede + bestyrelse til Agenda 21 center på Indre Nørrebro

Udpegningsberettigede + bestyrelse til Agenda 21 center på Indre Nørrebro Udpegningsberettigede + bestyrelse til Agenda 21 center på Indre Nørrebro 28-mar-06 Udpegningsberettiget forening/org. Udpegningsberettiget: Kriterier for udpegning: Udpeget: 3 Andelsforeningen Jo Jo Bestyrelsen

Læs mere

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med

Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering. Udgivet af Dansk Journalistforbund. i samarbejde med Et øjebliksbillede af priser, løn og andre vilkår for pressefotografering Udgivet af Dansk Journalistforbund i samarbejde med Pressefotograferne & Fotograferne i DJ. De indhentede oplysninger om gængse

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke Demonstrationspakke Hurtig og effektiv erfaring med elbiler, et tilbud til kommuner i hovedstadsregionen Demonstrationspakke til hurtig og effektiv erfaring med elbiler 4 tilbyder i samarbejde med Insero

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Årsberetning for Sundhed & Trivsel

Årsberetning for Sundhed & Trivsel Årsberetning for Sundhed & Trivsel 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vi laver gode resultater!... 3 80 pct. ønsker mere indblanding fra arbejdsgiver... 4 Statistik... 4 Fysioterapi... 4 Psykoterapi...

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet

Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Citylogistikk København Fra idé til virkelighet Urban Freight: Fremtiden innen bydistribusjon Transport & Logistikk 2014 Oslo Et projekt støttet af: Præsentation Citylogistik baggrund og ide Analyse- og

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund

Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Låne, dele og bytte - eksempler i Albertslund Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i Albertslund. Boligområder VA 4 Syd (lejeboliger)

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere