ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune"

Transkript

1 ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

2 Indhold Uddannelsen....5 Vejledning Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger Skoleophold Videreuddannelse Eleverne imellem Viborg Kommune...41 Elevhåndbog En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Udgave: 6. udgave, 2014 Tryk: Digisource, Viborg Fotos: Karsten Mortensen, AV-Picture Colourbox Anne Mette Kleis, My Mind Ansvarshavende: Rikke Vedel Kjærulff Redaktionsgruppe: Eleverne i Viborg Kommune Rikke Vedel Kjærulff, Uddannelsesansvarlig Layout: Bodil Rom-Jensen 2

3 Velkommen til Viborg Kommune Kære elev! Velkommen til Viborg Kommune. Kommunen skal være din arbejdsplads i de næste to år. Vi håber på, at årene vil blive lærerige, og vil give dig lyst til at fortsætte indenfor den kommunale sektor. Formålet med denne elevhåndbog er, at give nytilkomne kontorelever nyttige informationer og praktiske oplysninger, som kan være en hjælp op til, og i løbet af elevtiden. Elevhåndbogen opdateres løbende af Viborg Kommunes elever. Det er elevernes ansvar, at elevhåndbogen er ajourført, hvis der sker ændringer i forholdene i Viborg Kommune. Da elevhåndbogen bliver opdateret en gang årligt, tages der dog forbehold for ændringer. Vi håber, at elevhåndbogen kan besvare nogle af dine spørgsmål, som ny kontorelev i Viborg Kommune. Hvis du har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til kommunens uddannelsesansvarlige, vejledere eller de andre kontorelever. Vi glæder os til to års spændende samarbejde, og vi ser frem til at byde dig velkommen den 1. september Du kan også søge information på Viborg Kommunes hjemmesider: 3

4 Vidste du, at der er 114 trin fra stueetagen til 5 sal i det nye Rådhus? 4

5 Uddannelsen

6 Uddannelsens opbygning Uddannelsen er opbygget på den måde, at der er en god veksling mellem praktik og teori. Størstedelen af elevtiden er et praktikforløb i to af kommunens forvaltninger. I praktikforløbet får du egne opgaver. Du anses stort set som en almindelig ansat, dog med visse forbehold. Udover praktikforløbet er der tre teoriforløb, af i alt 13 ugers varighed. På disse skoleophold får du teoretisk viden, som du kan bruge på din arbejdsplads. Til slut skal det gerne ende ud i, at du har får en god sammenhæng mellem teori og praktik, og vil være rustet til et job i Viborg Kommune. Uddannelsesaftale Kort tid inden du starter som elev i Viborg Kommune, får du tilsendt en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen er et papir på, at du og Viborg Kommune har indgået en aftale om et 2-årigt elevforløb. Derudover er uddannelsesaftalen også en skoletilmelding til den erhvervsskole, som du skal gå på i dine skoleophold. Praktikplan Der vil fra starten af din elevtid foreligge en specifik praktikplan til dig. Praktikplanen er et værktøj, som giver et overblik over de funktioner du skal igennem i din elevtid, og ved hvilket praktiksted du får færdighederne. Praktikplanen beskriver også indlæringsmålene for de enkelte funktioner. Vidste du, at alle medarbejdere på rådhuset har en bærbar pc? 6

7 Mål for uddannelsen Eleven skal gennem sin praktiske uddannelse udvikle personlige kvalifikationer, der styrker samarbejdsevnen, den personlige gennemslagskraft, beslutsomhed, præcision, fleksibilitet og kreativitet. Eleven skal opnå konkret faglig viden og færdighed samt personlig kompetence til selvstændigt at planlægge og varetage almindeligt forekommende kontorfunktioner. Derfor skal uddannelsen tilrettelægges således, at den i sit sigte orienterer sig mod fremtidig beskæftigelse inden for både almene og specialiserede funktioner på det merkantile område. Derudover skal uddannelsen skabe grundlag for videre at kunne besidde et arbejde indenfor den kommunale/offentlige sektor. Uddrag fra Viborg Kommunes Uddannelsesplan. Lidt om kontorelevpladserne Viborg Kommune er en stor organisation, som har gode vilkår og muligheder for, at udbyde nogle spændende og attraktive kontoruddannelsespladser. Fagligt vil du komme til at arbejde med opgaver indenfor de administrative områder i Viborg Kommune. Som kontorelev i Viborg Kommune vil du, få gode muligheder, for at arbejde med både din personlige og faglige udvikling. Gennem vejledning vil du blive støttet i at vise initiativ, selvstændighed, samarbejdsevne og kreativitet, samt i evnen til at rådgive og kommunikere. Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne varierer alt afhængigt af, hvilken afdeling du er i. Nogle af de forudbestemte arbejdsopgaver du skal igennem er: Borgerbetjening Økonomi Sekretariatsmæssige og administrative opgaver IT Kommunikation Sagsbehandling Personale- og lønadministration 7

8 Den første tid som kontorelev Vi lægger stor vægt på, at give dig en god introduktion. Du vil derfor allerede inden din opstart blive inviteret på et besøg i den afdeling, hvor du skal være det første år. Den første dag i din uddannelse mødes du med din vejleder i afdelingen, hvor du vil blive præsenteret for afdelingens ansatte, organisationsdiagram og arbejdsopgaver. Oftest bliver der også givet en rundvisning i afdelingen eller forvaltningen. Det vil give dig mulighed for at få et lille indblik i, hvad der sker i afdelingen og forvaltningen. I løbet af september måned vil der blive afholdt to introduktionsdage for alle jer nye elever. Over de to dage vil du møde kommunaldirektøren, Fælles-tillidsrepræsentanten for HK, en medarbejderrepræsentant fra Hoved-MED, den uddannelsesansvarlige og en af tovholderne for elevgruppen. Du vil blandt andet høre om; Viborg Kommune som arbejdsplads, hvilke krav vi stiller til dig som elev, praktiske oplysninger om det at være elev, elevgruppen og MED systemet. Der vil i løbet af de to dage ligeledes være et socialt indslag, hvor alle bliver kastet ud i en lille udfordring. Som ny kontorelev ved Viborg Kommune deltager du i en ryste-sammen-dag, som den uddannelsesansvarlige arrangerer. Prøvetid Funktionærloven giver mulighed for, at aftale en prøvetid på højst tre måneder. I Viborg Kommune betragtes de første tre måneder som gensidig prøvetid. I prøvetiden kan arbejdsgiver, såvel som elev, opsige uddannelsesaftalen uden varsel. Efter prøvetiden kan aftalen normalt ikke opsiges. Se mere på Hvornår må du tiltræde en fast stilling? Du må tiltræde en fast stilling i Viborg Kommune tidligst fire måneder før endt elevtid. Du vil dog stadig modtage elevløn indtil endt elevtid pr. 25. august. Hvis du ønsker at søge en stilling, som ikke er i Viborg Kommune, kan du først tiltræde, når din elevtid er afsluttet. 8

9 Studiebesøg og udlandspraktik Du kan som elev selv være med til at tilrettelægge en del af din elevuddannelse, idet du har mulighed for studiebesøg på en anden arbejdsplads. Det kan f.eks. være et andet sted i Viborg Kommune, eller hos en anden offentlig myndighed. Din vejleder vil støtte dig i at undersøge mulighederne, og planlægge et godt forløb sammen med dig. Alle elever tilbydes udlandspraktik på det 2. elevår. Praktik i udlandet kan fx foregå i USA, Spanien, Wales eller et helt fjerde sted. Turen tilrettelægges i samarbejde med den uddannelsesansvarlige, men du skal være indstillet på selv at gøre en indsats. Til gengæld får du stor indflydelse på land, praktiksted og varighed. Ex.: Ni uger udlandspraktik til Swansee, i Wales. Hvor man arbejder ved en offentlig myndighed fire dage om ugen og går i skole en dag om ugen. Udlandspraktik i Wales tilbydes i samarbejde med Odense og Århus Kommune samt Region Midtjylland. Turen er EU-finansieret igennem Leonardo Da Vinciprojektet og gennemførelsen af turen afhænger af, at EU fortsat giver tilskud hertil. Voksenelev En voksenelev er en elev over 25 år. Som voksenelev i Viborg Kommune får du mere i løn, end en elev under 25 år. Derudover få du også en pensionsordning. Ellers er en voksenelev elev på samme vilkår som alle andre elever i Kommunen. Fremtidsmuligheder i Viborg Kommune Viborg Kommune gør meget ud af, at give sine kontorelever en god og alsidig uddannelse. Derfor gør vi også meget for at beholde eleverne efter endt uddannelse - uden at Kommunen dog kan garantere fast job. 9

10 Vidste du, at der er ansatte i Viborg Kommune og at de 900 er ansat på Rådhuset 10

11 Vejledning

12 Uddannelsesansvarlig Uddannelsesansvarlig, Rikke Vedel Kjærulff, er overordnet ansvarlig for alle kontorelever i Viborg Kommune. Derudover fungerer hun som konsulent i forhold til vejlederne. Rikke Vedel Kjærulff har til opgave, sammen med vejlederne, at vejlede og orientere eleverne, samt sørge for de generelle opgaver vedrørende eleverne. Disse opgaver består eksempelvis af elevernes placering i forvaltningerne, og kontakten til Handelskolen Mercantec, Viborg. Du kan kontakte Rikke Vedel Kjærulff på tlf.nr.: , eller på mail: Vejledere Der vil blive tilknyttet en vejleder til dig, i hver af de to forvaltninger du skal i. Vejlederen er din sparringspartner, som du altid kan stille spørgsmål om stort og småt. Evaluerings- og refleksionssamtaler Der skal i løbet af elevuddannelsen afholdes tre evalueringssamtaler med eleverne. Evalueringssamtalerne skal handle om, hvordan den foregående periode er gået, og hvilke mål der er for den kommende periode. Den første evalueringssamtale skal afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. De to andre samtaler, vil ofte ligge i slutningen af første og andet elevår. Din vejleder vil løbende afholde refleksionssamtaler med dig. De vil typisk ligge før og efter et teoriforløb. Formålet er at reflektere over, hvordan du kan koble din teori og praksis. Vidste du, at Viborg Kommune vægter vejledning af deres kontorelever meget højt? 12

13

14 Løn Løn pr. måned udgør: Elever under 25 år 1. år kr. 2. år kr. Elever over 25 år 1. og 2. år kr. Voksenelever får en pensionsordning. Arbejdstider På rådhuset er arbejdstiderne: Mandag onsdag Torsdag Fredag Hvis du bliver elev i en decentral afdeling/institution kan arbejdstiderne variere fra ovenstående. Fleksible arbejdstider Pauser Arbejdstiden som elev er 37 timer om ugen. Viborg Kommune vil dog gerne være en fleksibel og effektiv arbejdsplads. Hvor der er mulighed for fleksible arbejdstider. Det vil sige, at du kan tilrettelægge din arbejdstid under hensyn til dine personlige forhold. Afdelingen skal dog kunne fungere tilfredsstillende i forhold til telefontider, åbningstider og opgaver. Dine fleksible arbejdstider skal planlægges i samarbejde med din afdeling og din leder. For medarbejdere i Viborg Kommune er der en frokostpause på en halv times varighed. Herudover er der mulighed for en kortere pause på minutter. Som udgangspunkt tilrettelægges og afholdes pauserne under hensyntagen til arbejdets udførelse og kollegaer. Pauserne er inkluderet i arbejdstiden. Derfor skal medarbejderne være til rådighed for ekspedition, telefonsamtaler mv. under pauserne. 14

15 Lukkedage Det er besluttet, at administrationen i Viborg Kommune holder lukket for betjening af borgere den 1. maj, Grundlovsdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår. Medarbejderne har mulighed for at holde ferie, afspadsere eller være på arbejde de pågældende dage. Ferie Som kontorelev i Viborg Kommune har du fra uddannelsens start, den 1. september, og indtil slutningen af ferieåret, den 30. april, ikke betalt ferie. Du har dog mulighed for at afholde i alt 185 ferietimer uden løn. Når det nye ferieår starter 1. maj, har du ret til at afholde 6 ugers ferie med løn. Feriekort Hvis du har et feriekort fra tidligere ansættelse, kan du, fra uddannelsens start og indtil slutningen af ferieåret, den 30. april, bruge dette. Fra det nye ferieår, 1. maj, får du, som før nævnt 6 ugers betalt ferie. Herefter følger du de almindelige ferieregler. Tjenestefrihed Viborg Kommune ønsker en fleksibel og individuelt tilpasset brug af tjenestefrihed. Derfor vil der ikke være nogle bestemte retningslinjer for tjenestefrihed med løn. Afgørende er den enkelte medarbejders situation, og det konkret vurderede behov. Tjenestefrihed med løn kan aftales med nærmeste leder i nødvendigt omfang. Tjenestefrihed med løn kan eksempelvis være i forbindelse med: Sygdomsbehandling/lægebesøg for medarbejderen eller nære pårørende Sygdom for nære pårørende Dødsfald eller begravelse blandt dem, der står medarbejderen nær Mærkedage for medarbejderen og/eller medarbejderens nærmeste Ekstraordinære eller særligt opståede situationer Kurser og uddannelse 15

16 Sygdom og barnets første og anden sygedag Hvis du har en sygedag, barnets første eller anden sygedag, eller omsorgsdag, har du pligt til at anmelde det overfor din arbejdsgiver. Ring derfor ind på kontoret, gerne omkring kl og meld dit fravær. Den kollega, som modtager din sygemelding, skal herefter sørge for, at der bliver foretaget en indberetning af dit fravær. Det er vigtigt, at du husker at raskmelde dig igen. Omsorgsdage Kontorelever i Viborg Kommune er omfattet af aftalen om Fravær af familiemæssige årsager. Det vil sige at hvis du har børn, har du ret til to omsorgsdage pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Barsel som elev Hvis du eller din partner bliver gravid under din uddannelse, er reglerne for dig de samme som dine kollegaers. Du skal dog huske, at du får elevløn under din barsel. Desuden vil din elevtid blive forlænget med den tid, som du har været på barsel. Vidne til borgerlige vielser Som elev i Viborg Kommune, er det en del af dine opgaver at være vidne til borgerlige vielser. Til borgerlige vielser skal der altid bistå to vidner. Eleverne bliver brugt som vidner, hvis de der skal vies, ikke selv stiller med to vidner. Vielseskontoret tager kontakt til eleverne, når de har brug for vidner. 16

17 Praktiske oplysninger

18 Kantine Arbejdsmiljø I rådhusets kantine har du mulighed for at købe morgenbrød og frokost. Der er både kolde og lune retter hver dag. Åbningstider: Mandag fredag (fredag til 13.00) Betaling sker med adgangskort/dankort. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er en forudsætning, for et godt arbejdsliv. Viborg Kommune har en arbejdsmiljøstrategi, som skal sikre at kommunen lever op til lovgivningen, og sætter fokus på de særlige udfordringer på arbejdspladsen. I arbejdsmiljøstrategien fokuseres der på seks indsatsområder: 1. Skabelse og vedligeholdelse af den gode arbejdsmiljøkultur 2. Det psykiske arbejdsmiljø 3. Det fysiske arbejdsmiljø 4. Arbejdsrelateret sygefravær 5. Sundhedsfremme 6. Arbejdsskader 1. Skabelse og vedligeholdelse af den gode arbejdsmiljøkultur En god arbejdsmiljøkultur er grundstenen for et godt arbejdsmiljø. En forudsætning for skabelse af en god arbejdsmiljøkultur er, at alle aktivt deltager i arbejdsmiljøarbejdet og at der overalt sker en løbende refleksion i dagligdagen. Synlige tegn på en god arbejdsmiljøkultur er blandt andet at: Der arbejdes forebyggende Arbejdsmiljøet er integreret i det daglige arbejde Læring og videndeling er en af arbejdspladsens måder at tænke på Der udvises respekt for egen og andres sikkerhed Der rapporteres og informeres når farlige situationer opstår Der er en fornuftig sammenhæng mellem opgaver og ressourcer 18

19 Mål Alle bidrager aktivt til skabelse af en god arbejdsmiljøkultur med et forebyggende sigte. Centrale indsatsområder: Løbende opdatering af arbejdsmiljøhåndbogen - løbende fokus på udvikling og forbedring af arbejdsmiljøet Hoved-MED sikrer, at der afholdes 2 årlige møder med arbejdsmiljøgrupperne - opfølgning og drøftelse af relevante emner Løbende udvikling og tilpasning af arbejdsmiljøuddannelsen Udbygning af kontakten og dialogen med Arbejdstilsynet Fokus på arbejdsmiljø ved nybyggeri og ombygninger Netværk og videndeling for arbejdsmiljøgrupper 2. Det psykiske arbejdsmiljø Et godt psykisk arbejdsmiljø skal fastholdes og udvikles. Kommunen vil særligt arbejde med trivsel og sætter fokus på forebyggelse af vold og stress. Mål At vi i Viborg Kommune oplever en stor grad af trivsel på arbejdspladsen præget af godt psykisk arbejdsmiljø. Centrale indsatsområder: Viden om stress udbygges gennem konferencer, videnindsamling og videnformidling internt i Kommunen Udarbejdelse af handleplan for forebyggelse af stress, eksempelvis stress-coaches og uddannelsestiltag Udarbejdelse af handleplan for bl.a. voldsforebyggelse og konflikthåndtering Løbende måling af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel Fokus på særlige problemstillinger i forbindelse med skiftende arbejdstider 19

20 3. Det fysiske arbejdsmiljø Et godt fysisk arbejdsmiljø er en forudsætning for at ledelse og medarbejdere kan fungere på arbejdspladsen. Mål At vi i Viborg Kommune oplever et godt fysisk arbejdsmiljø. Centrale indsatsområder: En løbende opdateret arbejdspladsvurdering (APV), der skaber overblik over de fysiske arbejdsmiljøudfordringer Fokus på støj og indeklima, herunder rengøringens betydning herfor Fokus på ergonomi 4. Arbejdsrelateret sygefravær Vi ønsker ikke, at arbejdet skal være årsag til sygefravær. Mål At det samlede sygefravær inden 2014 reduceres med 10 % (i forhold til 2011). At alle i Viborg Kommune oplever, at der arbejdes med reduktion af det arbejdsrelaterede sygefravær. Centrale indsatsområder: MED drøfter, hvorledes det arbejdsrelaterede sygefravær kan reduceres Udarbejdelse af inspirationsmateriale til MED om arbejdsrelateret sygefravær Kursustilbud om sygefravær 20

21 5. Sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse er en naturlig del af vores dagligdag. Forebyggelsesudvalget har igangsat udarbejdelsen af en sundheds- og forebyggelsespolitik for Viborg Kommune. Mål At vi oplever vores arbejdsplads som et sted, hvor sundhed er i fokus. Centrale indsatsområder: Udarbejdelse af en handleplan for sundhedsfremme Tilstræbe at alle Kommunens medarbejdere har adgang til sund kost i dagligdagen Via motionsordninger sikres at alle Kommunens medarbejdere har adgang til motionstilbud Via rygestopkurser og kampagner mv. sikres at medarbejderne kan tilbydes rygeafvænning Der arbejdes med guidelines og værktøjer i forbindelse med misbrug og alkohol 6. Arbejdsskader Arbejdsskader er en samlet betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Hertil kommer nærved-ulykker. Mål At antallet af anmeldelsespligtige arbejdsulykker nedbringes med 15 % inden Centrale indsatsområder: Udarbejde værktøjer til analyse af ulykker Etablere kampagne for at sikre, at alle ulykker og nærved-ulykker analyseres i arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg En særlig dybtgående analyse på områder med mange ulykker Uddrag fra Viborg Kommunes Arbejdsmiljøstrategi. Du kan læse mere om arbejdsmiljøstrategien på viborg.dk. 21

22 Personalepolitik Personalepolitikken i Viborg Kommune skal bygge på værdier og ikke på regler. Det er i sig selv en vigtig pointe, som er med til at skabe en ny kultur. Viborg Kommunes værdier er mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod. Læs mere om Viborg Kommunes værdier senere i elevhåndbogen. Det personalepolitiske ståsted understreger det fælles ansvar for at skabe attraktive arbejdspladser, hvor medindflydelse og medbestemmelse er en naturlig del af hverdagen for alle i organisationen. Ståstedet rummer en række udsagn, som udtrykker de holdninger og den adfærd, som værdsættes i Viborg Kommune. Med afsæt heri kan ledere og medarbejdere finde frem til de bedste løsninger. Det betyder samtidig, at der er mulighed for at indrette sig forskelligt ud fra de behov, der måtte være på den enkelte arbejdsplads. De personalepolitiske grundholdninger er: Samarbejde Arbejdspladsen skal kunne udføre sine opgaver, herunder betjene borgere, politikere, samarbejdspartnere osv. ud fra det niveau, der er vedtaget politisk. Ved at samarbejde opnår vi det bedste resultat i den givne situation. Dialog og videndeling Dialog, åbenhed og videndeling er nødvendigt før der træffes beslutninger, der vedrører den enkeltes/teamets/afdelingens arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse. Alle har ret og pligt til at stille spørgsmål og komme med forslag til nytænkning i en løbende læreproces, således at vi bliver bedre til at træffe velbegrundede beslutninger. Accept af forskellighed Arbejdspladsen kan kun fungere, hvis alle accepterer at mennesker er forskellige. Netop nu kommer vi med forskellige udgangspunkter og må respektere hinanden som ligeværdige for at vi kan samarbejde om at opbygge en god arbejdsplads. Der skal være plads til forskellighed når denne er velbegrundet. Sund fornuft og ordentlighed Vi skal bruge vores sunde fornuft og behandle alle ordentligt. Vi skal være opmærksomme på hinandens trivsel og bakke hinanden op. Uddrag fra Viborg Kommunes Personalepolitik. Du kan læse mere om personalepolitikken på viborg.dk. 22

23 Rygepolitik Tavshedspligt På rådhuset er der indført totalt rygeforbud på hele matriklen, med undtagelse af den anviste plads ved cykelskuret. Hvis man ønsker at stoppe med at ryge, kan man deltage i et gratis rygestop-kurser, som tilbydes for alle ansatte ved Viborg Kommune. Kontakt Anne Trangbæk på mail: eller tlf eller mobil: Du har som kommunalt ansat i Viborg Kommune tavshedspligt om de oplysninger, du kommer i berøring med. Tavshedspligten bortfalder ikke ved ophør af kommunal beskæftigelse. Det er en alvorlig forseelse at bryde tavshedspligten og det er strafbart efter straffelovens 152. Du kan straffes med bøde eller fængsel indtil seks måneder. I grovere tilfælde kan du straffes helt op til to år. Fagforening og A-kasse HK/Kommunal og HK-Ungdoms opgave er at sikre elever gode arbejds- og uddannelsesforhold. Derudover vil de gerne skabe et socialt og fagligt sammenhold blandt eleverne. Via et medlemsskab i HK/Kommunal, kan du bl.a. få følgende praktiske og økonomiske fordele: Gratis medlemskab i de tre første måneder, hvis indmeldelse er modtaget når der er mindst 15 mdr. tilbage af uddannelsen. Rådgivning og støtte i løn- og arbejdsspørgsmål Jobrådgivning Rabat på forsikringer Aftenarrangementer med andre elever Økonomisk støtte når du er færdig som elev Billigere fagforeningskontingent i elevtiden Rygning er ikke tilladt; men vi spiser torsdagskage 23

24 Der er ikke fagforeningspligt i Viborg Kommune. Det er dog HK/Kommunal, som løbende forhandler overenskomster i form af løn- og arbejdsforhold for elever. Hvis disse ikke overholdes på din elevplads, giver HK/Kommunal dig den nødvendige rådgivning. Medlem af HK kan opdeles i 2 slags medlemskaber. Et fagligt medlemskab som elev og et A-kasse medlemskab. Det faglige medlemskab koster 95 kr. om måneden for elever + 8 kr. til HK Klubben ved Viborg Kommune + evt. forsikringer du måtte have valgt. A-kasse medlemskab kan koste 0 kr. eller 450 kr. Der er forskellige betingelser du skal opfylde for at være omfattet af kontingentet til 0 kr. Da betingelser kan være meget individuelle, er det en god ide at søge vejledning hos HK omkring dette forhold. Et medlemskab af A-kasse under uddannelsen giver dig ret til dagpenge - efter dimitendsats straks efter uddannelsens afslutning. Betingelserne for ret til dagpenge fra første dag er at du skal have været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder. Dimittendsatsen udgør kr. pr. måned. Hvis du ikke har været medlem i 12 måneder før endt uddannelse eller du først melder dig i a-kassen i forbindelse med, at du er udlært, er du først dagpengeberettiget med dimittendsats én måned efter uddannelsens afslutning.: Du skal udfylde en optagelsesblanket til A-kassen senest 14 dage efter, at du er færdig med din uddannelse. Hvis du er medlem af HK s fagforening, får du automatisk tilsendt en optagelsesblanket til A-kassen ca. en måned før, du er udlært Hvis du allerede er medlem af A-kassen, kan du bevare dit medlemskab under din uddannelse. Kontakt HK for mulighed for nedsat kontingent. Hvis du efter uddannelsen bliver ledig og har minimum 12 måneders medlemskab af A-kassen, vil du umiddelbart have ret til dagpenge fra din første ledighedsdag. Når du er færdig med din uddannelse, kan du vælge at få enten dimittendsats eller dagpenge. Beløbet beregnes ud fra din løn de seneste 3 måneder. Du skal fortælle din A-kasse, om du vælger det ene eller det andet senest 14 dage efter, at du har afsluttet din uddannelse. Viborg Kommune har en fællestillidsrepræsentant fra HK/Kommunal, som hedder Lene Rasmussen. Lene Rasmussen er medlem af HK-klubbestyrelsen og kan svare på yderligere spørgsmål omkring HK/ Kommunal som fagforening. Udover fællestillidsrepræsentanten er der tillidsrepræsentanter i forvaltningerne. Du har også mulighed for at kontakte din lokale HK/Kommunal-afdeling. Uddrag fra HK s hjemmeside. Du kan læse mere om HK som fagforening og A-kasse på 24

25 Skoleophold 25

26 Teoriforløb I løbet af din 2-årige elevtid, skal du tilegne dig teoretisk viden inden for området offentlig administration. Du skal på tre teoriforløb fordelt på 4, 4 og 5 uger 13 uger i alt. Det sidste teoriforløb kommer til at omhandle din fagprøve og udarbejdelse af din fagprøvekontrakten. Undervisningen foregår på Handelskolen Mercantec, Viborg og omhandler bl.a. følgende fag: Lovgivning Kommunikation Organisation og samarbejde Politik og økonomi Elevens mødetider er mandag-fredag, kl Derudover må eleven påregne at skulle have hjemmearbejde i form af forberedelse i omfang af ca. 7 ugentlige arbejdstimer. Ethvert fravær på teoriforløbet skal meddeles til både Handelskolen Viborg, og din afdeling. Teoriforløbene er med fuld løn. Der er ingen udgifter til materialer. Vidste du, at du er på skoleophold med elever fra andre kommuner, regionen og staten? 26

27 Fagprøve Ca. 6-9 måneder før du er udlært, skal du i gang med din fagprøve. Du skal vælge et emne fra din arbejdsplads, som du har interesse i. Du kan enten vælge at lave en analyse- eller en produktopgave, som din arbejdsplads eventuelt kan bruge bagefter. Skolen er behjælpelig med at finde et emne, hvis ikke selv du har en idé. Du skal vælge en eller flere sparringspartnere fra din arbejdsplads, som kan støtte dig og være dig behjælpelig igennem hele fagprøveforløbet. Det vil være en fordel, hvis din sparringspartner har viden indenfor dit emnevalg. Det er vigtigt, at du vælger en sparringspartner, som du kan samarbejde med, og har tillid til. På det sidste teoriforløb skal du i samarbejde med din lærer, og eventuelt din sparringspartner, udarbejde din fagprøvekontrakt, som er hele grundlaget for din fagprøve. Din fagprøve skal forsvares med en mundtlig eksamen af ca. 30 minutters varighed. Du skal som minimum have karakteren 02 på 7-trins skalaen, for at bestå din eksamen. Du får 10 fridage inkl. eksamensdag fra din afdeling, som du skal bruge på din fagprøve således: Udformning og udarbejdelse af fagprøve Eksamensforberedelse Eksamensdagen Dette her er en meget kort gennemgang af fagprøveforløbet. Du vil få yderligere oplysninger, og en mere omfattende gennemgang af fagprøven, på dine teoriforløb. Uddannelsesbevis Det faglige udvalg på elevens uddannelsesområde udsteder et uddannelsesbevis, som Handelskolen Viborg udleverer til eleven til dimissionen. Beviset dokumenterer, at eleven har bestået fagprøven, og har opnået faglig kompetence indenfor sin uddannelse. Uddannelsesbeviset viser, at eleven nu er udlært. 27

28 Handelskolen Viborg Beliggenhed Handelskolen Mercantec, Viborg, Vinkelvej 20, 8800 Viborg. Transport og parkeringsforhold Du skal selv sørge for transport til skolen. Du kan enten vælge at køre selv, eller du kan tage tog, eller bus. Rutebil- og togstationen ligger lige ved siden af hinanden. Fra rutebilstationen kører der flere busser til Handelskolen Viborg. Hvis du er i bil, har Handelskolen Viborg gode parkeringsforhold lige foran skolen. Skolehjem Hvis du bor mere end fem kvarters transporttid fra Handelskolen Viborg, Mercantec, er du skolehjemsberettiget. Skolehjemmet er på Mercantec, EUC-midt, H.C. Andersensvej 9, 8800 Viborg. Yderligere information Du vil få udleveret materiale fra Handelskolen Viborg med praktiske oplysninger om mødetidspunkter, befordringsrefusion, undervisere mm. Derudover kan du kontakte skolen på tlf.nr.:

29 Videreuddannelse 29

30 Videreuddannelse Viborg Kommune giver dig mulighed for videreuddannelse indenfor flere områder. Der er mulighed for at tage Akademiuddannelser på aftenskole under elevtiden, og fortsætte med Kommunom-uddannelsen, når du er blevet uddannet assistent. Kommunom-uddannelsen Kommunom-uddannelsen er den eneste uddannelse, som er direkte målrettet til ansatte i kommuner og regioner. Uddannelsen giver adgang til en lang række uddannelser på diplomniveau. Uddannelsens omfang Uddannelsen består af tre dele: fællesdelen, specialedelen og et afgangsprojekt. Uddannelsens omfang svarer til 60 ECTS-point. ECTS-point er et fælles europæisk system, som beskriver omfanget og arbejdsmængden af en uddannelse. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsuddannelse. Fag Det er muligt at tage dele af uddannelsen, f.eks. fællesdelen eller et specialefag. Det er dog kun den samlede uddannelse, der giver adgang til uddannelser på diplomniveau. Fællesdelen består af tre fagområder: Administration i kommuner og regioner Psykologi kommunikation og samarbejde Organisationsudvikling og metodelære Vidste du, at Viborg Kommune betaler for din evt. videreuddannelse som Kommunom? 30

31 Specialedelen består af to fag, som du målrettet kan vælge til dit og arbejdspladsens behov. Der er følgende fagmuligheder: Administration og jura Borgerservice Børn, unge og undervisning Løn og personaleadministration IT og digital forvaltning Personlig udvikling Plan og byggeri/natur og miljø Projektledelse og konsulentværktøjer Social-, beskæftigelses- og ydelsesområdet Sundhed Økonomi Formål med uddannelsen Uddannelsens formål er at give ansatte i kommuner og regioner: En kommunalfaglig uddannelse, der kan sammensættes sådan, at personalets og arbejdspladsens eksisterende og kommende behov for bestemte kvalifikationer til givne opgaveområder dækkes Faglige og metodiske kvalifikationer til at kunne analysere og vurdere problemstillinger i den kommunale og regionale administration Kompetencer til at foretage selvstændig og korrekt sagsbehandling Kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige relationer i den kommunale og regionale organisation Varighed Undervisningen foregår én dag om ugen i dagtimerne med 6 undervsiningstimer pr. gang på specialefag og med 8 undervisningstimer pr. gang på fællesdelen. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over 2,5 år. Eksamen Alle fag på fællesdelen og specialedelen afsluttes med en eksamen. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse og bedømmelse af et afgangsprojekt. Uddrag fra COK s hjemmeside. Du kan læse mere om kommunom-uddannelsen på 31

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11

01-06-2013. Elevpolitik. Elever med specialet Offentlig Administration. Bygningsstyrelsen, april 2013. Side 1 af 11 01-06-2013 Elevpolitik Elever med specialet Offentlig Administration Bygningsstyrelsen, april 2013 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem er hvem i BYGST?...3 Uddannelsesansvarlig...4 Elevadministrator...4

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011

Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 HR og Personale Forhåndsaftale for kontorpersonale m.fl. indgået af HK/KOMMUNAL og Odsherred Kommune gældende fra 1. april 2011 Sag 306-2009-89642 - kic 1. Afgrænsning Denne forhåndsaftale omfatter kontorpersonale

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev Elevhåndbog -Den bedste start for en kontorelev Indholdsfortegnelse Velkommen til Fredericia Kommune 4 Fredericias vision 4 Om Fredericia Kommune 5 Byrådet 5 Direktionen 5 Fredericia Kommunes organisation

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere