Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det"

Transkript

1 Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det offentlige, for kommunerne skal opfylde kvoter fra staten, og desuden får jobcentrene en økonomisk gevinst. Af Linda Rye Eskesen Der er de seneste to år sket en fordobling af antallet af ledige, der bliver ansat i løntilskudsjob i det offentlige. De ledige skal have en genvej til et arbejde, men undersøgelser viser, at de tværtimod i gennemsnit er arbejdsløse i lidt længere tid end ledige, der ikke bliver aktiveret på en offentlig arbejdsplads. Man har lavet et kontrolleret forsøg, der viser, at offentlige løntilskudsjob, i bedste fald, ikke har en virkning. Og meget tyder på, at løntilskudsjob forlænger ledighedsperioden, siger Thomas Bredgaard, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Han er medforfatter til forskningsprojektet Hvad virker i aktiveringsindsatsen, som er lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland. Resultaterne kan ifølge Thomas Bredgaard bruges på jobcentre i hele landet, og rapporten er sendt til beskæftigelsesministeren. Økonomisk gevinst for jobcentrene Kommunernes jobcentre fokuserer mere på at få 85 den ledige i aktivering, end på om det vil være gavnligt for den enkelte. Det er en af grundene til at løntilskudsjob ikke hjælper den ledige ud af arbejdsløshed, mener flere fagforeninger, blandt andet BUPL. 90 Løntilskudsordningen bliver brugt af jobcentrene til at få refusion og er uden perspektiv efter aktiveringen er slut, for der er jo ingen job at få, siger Lis Pedersen formand for BUPL's A-kasse og medlem af BUPL's forretningsudvalg. BUPL er 95 pædagogernes fagforening, og oplever, at stadig flere af deres medlemmer bliver sendt i udsigtsløs aktivering. Jobcentrenes iver efter at sende ledige i løntilskud skyldes, at de får halvdelen af udgifterne til 100 dagpenge refunderet af staten. De får kun 30 procent i refusion, hvis den ledige bliver tilbudt uddannelse, eller hvis man ikke gør noget. Det er et problem mener BUPL's politikere, for det betyder, at de ledige kommer i løntilskud, uanset om det er det rigtige for vedkommende eller ej. Man burde give refusion, når det virker, fremfor at kommunerne får det pr. automatik. Det er resultatet, der skal tælle, siger Lis Pedersen. Hos Kommunernes Landsforening (KL) er man er enig: Den differentierede refusion er ikke god. Det giver kassetænkning i kommunerne, der er pressede på økonomien, siger Vivian Jordansen, der er konsulent i KL. Gode intentioner med ordningen Løntilskudsordningen fungerer godt, når der er lav arbejdsløshed. Den gruppe der skal gøre en ekstra indsats for at vise, at de er gode til deres arbejde, får mulighed for det siger Lis Pedersen. Men når der er lav arbejdsløshed, er der også job for dem at få efter en løntilskudsperiode. Fagforbundene ser det desuden som en god måde for nyuddannede at komme ud i deres første job. Eller for langtidsledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det bekræftes i forskningsprojektet fra Aalborg Universitet, at disse grupper ledige kan have gavn af en periode i løntilskud. Aktivering i løntilskud er derimod mere formålsløst for dem, der har lang erfaring, et godt netværk og gode kvalifikationer. Og også de kommer i løntilskud i øjeblikket. For store kvoter Beskæftigelsesministeriet udmelder hvert år, hvilket antal løntilskudsstillinger de enkelte offentlige arbejdspladser skal oprette. Denne kvote bliver beregnet efter hvor høj ledigheden er, og deres størrelse er derfor steget de seneste år. Problemet er kvoterne. For kommunerne skal bruge mange ressourcer bare på at opfylde statens krav om at oprette stillinger nok. Det går ud over løntilskudsjobbets kvalitet, siger Thomas Bredgaard. Lige meget hvem man tilrettelægger et forløb for, er kravet for succes, at det tilrettelægges, så det passer til den enkelte, og så vedkommende får meningsfyldte opgaver, der er opkvalificerende. I praksis kan en ordentlig tilrettelæggelse være et problem, fordi kommunerne er forpligtet til at tage imod flere ledige i løntilskudsjob, end de har tid og plads til. Per Steck er faglig konsulent ved HK Kommunal og kender til problemstillingen: Arbejdspladserne er ikke godt nok forberedt på at få en ledig ud, og vores medlemmer får ofte ikke

2 et ordentligt forløb, der for eksempel kvalificerer dem til et job i det private, hvor jobbene er. Men kommunerne er pressede og har skåret ind til benet ressourcemæssigt. De har derfor ikke har tid 150 til den nyansatte i løntilskud. Kommunernes Landsforening er enige i, at kvoterne er noget af det, der skal tages op til evaluering: Det skævvrider indsatsen og for mange kommer i 155 løntilskudsjob. Men kommunerne kan ikke afvige fra den generelle instruks fra staten, siger Vivian Jordansen fra KL. Ordinære job fortrænges Der er en risiko for at løntilskudsstillingerne også er medvirkende til, at der oprettes færre job. Måske erstatter løntilskudsstillinger allerede eksisterende job, selvom det strider mod loven, der regulerer løntilskudsordningen. Det betyder, at der bliver endnu færre job at søge. Arbejdsmarkedsforskeren mener, der er en reel mulighed for, at det forekommer. Men der er endnu ikke lavet tilstrækkelige undersøgelser, der afdækker, om det sker, siger Thomas Bredgaard. BUPL mener, at løntilskudsstillingerne erstatter de ordinære job og, at man udnytter de ledige som billig arbejdskraft: Kommunerne afskediger pædagoger, og sætter herefter de fyrede ud i løntilskud i kommunen. Vores ledige medlemmer laver rigtig pædagogarbejde, mens de er i løntilskudsjob, siger Lis Pedersen. De ansatte i løntilskud er blevet en uundværlig arbejdskraft for især skoler og institutioner. Thomas Bredgaard er enig i, at der er en reel mulighed for at ordinære job fortrænges. Men hans forskning viser også, at det er vigtigt, at de der kommer ud i løntilskud laver noget reelt opkvalificerende arbejde, som relaterer sig til det fag de har. Det vil for eksempel sige, at en pædagog skal ud og lave pædagogarbejde, før et løntilskudsforløb skal have en effekt. Uddannelse i stedet Fagforbundene peger på, at man bør sende nogle af de ledige på opkvalificerende kurser i stedet for at sende dem i udsigtsløs aktivering. De ledige kan bruge tiden bedre, for eksempel ved at opkvalificere sig via uddannelse, siger Lis Pedersen fra BUPL. KL er ikke enig: Fagforeningerne ønsker altid mere uddannelse, men det forlænger også ledighedsperioden. Rapporten bekræfter, at uddannelse forlænger ledigheden, da de ledige er utilbøjelige til at afbryde forløbet for at tage et arbejde. Men uddannelse kan, på den anden side, være med til at mindske risikoen for, at man ender i arbejdsløshed igen senere hen. Gratis arbejdskraft forventes Fortsætter ordningen som hidtil, ser Thomas Bredgaard en risiko for, at arbejdsgiverne bliver forvænte med den gratis arbejdskraft. Konsekvensen kan på sigt være, at arbejdsgiveren forlanger, at de nyansatte er ansat i løntilskudsjob, inden de ansætter dem i ordinært arbejde. Det vil måske især gøre sig gældende for nyuddannede. Politikerne har planer om at gribe ind, så det ikke kommer så vidt. Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale, hvoraf det fremgår, at de i år vil få undersøgt løntilskudsordningen. Herunder få foretaget en granskning af refusionsordningen og undersøge, om der sker en fortrængning af ordinære stillinger. Der er begået mange fejl i beskæftigelsespolitikken gennem de seneste år. Den refusionsordning der gælder i dag, er en af dem, sagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til DR den 14. november. Sidste år Regeringen vil desuden sikre, at kommunerne får større frihed til at finde den bedste løsning for den ledige.

3 Alle ledige, uanset uddannelse, har mulighed for at komme i løntilskudsjob, nogle eksempler er: Ufaglært der er fyret efter mange års arbejde på fabrik: omskoles til et andet job via løntilskudsjob Jurist, nyuddannet og har svært ved at finde arbejde: løntilskud giver praktisk erfaring, der kan hjælpe med at få job Lærer, fyret i forbindelse med besparelser: i løntilskud for at holde kontakten til arbejdsmarkedet Kontorassistent der har været ledig i mange år kommer i løntilskudsjob for at blive opdateret Fakta om løntilskudsjob i det offentlige Løntilskud er en aktiveringsform for ledige, hvor de bliver ansat ved en offentlig arbejdsgiver under normale vilkår, bortset fra lønnen. Godt dagpengemodtagere var ansat i løntilskud i det offentlige i Arbejdsgiveren får en økonomisk støtte svarende til dagpengesatsen. Lønnen kan maksimum svare til dagpengesatsen. Den ledige får en løntilskudsstilling for at genoptræne eller styrke sine kvalifikationer. Den ledige kan maksimalt være ansat i løntilskud i et år. De fleste er i løntilskud mellem 6 og 12 måneder Løntilskudsstillingen må ikke erstatte en ordinær ansættelse. Der skal ske en nettoudvidelse af medarbejderstaben (merbeskæftigelseskravet) Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte i løntilskud og de ordinært ansatte (rimelighedskravet) Mens man er i løntilskud, betragtes man stadig som ledig. Dvs. man bruger af sin dagpengeret, skal til møder med A-kassen og jobcentret og er forpligtet til at søge job.

4 I løntilskud uden udsigt til job Lis Dokkedal og Lone Eskildsen er glade for at have noget at stå op til hver dag, men det har endnu ikke hjulpet dem i arbejde. Lis Dokkedal har en lang erfaring som pædagog, men måtte i 2009 sige farvel til sit job og har, 250 udover nogle vikariater, været ledig siden Derfor er hun tvunget i aktivering. Hun måtte dog selv vælge, hvor hun ville hen, og tog også selv kontakt til sin nuværende arbejdsgiver, et behandlingshjem for handicappede. Her har hun 255 været i løntilskudsjob siden januar Det har haft stor betydning, at jeg selv kunne bestemme, hvilken aktivering jeg kom i. Jeg er rigtig glad for jobbet. Det giver mig selvtillid, og det er godt at holde sig i gang, siger Lis Dokkedal. Arbejdspladsen var forberedt på at få Lis Dokkedal som medarbejder, og hun laver stort set det samme som sine kolleger. Jeg har dog ikke helt det samme ansvar. Jeg har for eksempel lidt færre børn end de andre, siger hun Løntilskudsjobbet udløber 1. februar i år, uden mulighed for forlængelse, da Lis Dokkedal har været i løntilskud i et år. Aktiveringen har dog ikke hjulpet Lis Dokkedal i job. Siden sommer har jeg nok sendt ansøgninger, men jeg kommer ikke i betragtning. Så selvom hun er glad for at holde sig i gang og have noget at stå op til hver dag, har det ikke hjulpet Lis Dokkedal i arbejde. Dagpengene udløber i oktober næste år. Løntilskudsansat er nødvendig arbejdskraft Lone Eskildsen havde været ledig i et par måneder, da hun fik at vide, at nu var der en måned til hun blev sendt i aktivering. Lone Eskildsen kom kort efter i løntilskudsjob i en SFO, hvor hun er glad for at være. Hun er uddannet fra Odense Pædagogseminarium i juni i år, og løntilskudsjobbet er hendes første job. Lone Eskildsen er 29 år, og det betyder at hun skal i aktivering allerede efter tre måneders ledighed. Det skal alle under 30 år. Men hun bestemte selv at det var løntilskud, hun skulle i og fandt selv stedet. Det har været vigtigt for mig, at jeg selv har kunne bestemme, og at arbejdspladsen har taget godt i mod mig. Jeg fungerer på lige fod med de andre, siger Lone Eskildsen. 245 Lone Eskildsens arbejdsgiver var positivt stemt for muligheden for at få den nyuddannede pædagog ud og hjælpe til. Ikke mindst fordi de har stort behov for ekstra arbejdskraft, ovenpå de mange nedskæringer. De håber på at få penge til at fastansætte Lone Eskildsen til februar. Men det er langt fra sikkert. Lykkes det ikke, forlænges hendes løntilskudsstilling i op til et år, og Lone Eskildsens må fortsætte som jobsøgende, mens hun trækker på sin dagpengeret. Jeg bliver nok klædt bedre på til at søge job, men der er bare ikke nogen job at søge, siger Lone Eskildsen. Antal anslag i alt:

5 Refleksionsrapport 1. Begrundelse for den journalistiske/samfundsmæssige relevans af emnet samt valg af vinkel og fortælleform: Løntilskud er et aktuelt og relevant emne, da ledigheden (som er overemnet) stadig er stigende og kan ramme enhver. Problemstillingen er, at aktiveringen, i form af løntilskudsforløb, i det offentlige ikke virker men tværtimod holder folk i ledighed i længere tid. Det er en væsentlig problemstilling, da det der skulle hjælpe de ledige i stedet for er til skade for dem, og fastholder dem i ledighed. Der er altså tale om en politik og nogle regler, der ikke virker efter hensigten længere. Samfundsmæssigt betyder det brug af ressourcer, uden det har nogen effekt. Og for den enkelte betyder det fastholdelse i ledighed og aktivering uden perspektiv. Jeg har skrevet en længere hovedartikel, der udreder problemstillingen ved hjælp ad partskilder og eksperter, der citeres vekslet med baggrundsinformation. Hertil har jeg lavet to faktabokse, hvor jeg har samlet de baggrundsinformationer/fakta, man kan have behov for at forstå artiklen. For at få ansigt på dem, det handler om, har jeg valgt en sideartikel med to erfaringsinterviews med to der er i løntilskudsjob. Vinklen er: løntilskudsjob i det offentlige virker ikke efter hensigten og forlænger ledigheden, fordi for mange kommer ud i løntilskudsjob, og fordi forløbende ikke tilrettelægges ordentligt. Jeg har valgt den vinkel,fordi det er her løntilskudsordningens problem er lige nu, jf. de kilder jeg har talt med og da nyere undersøgelser, viser at det forlænger ledigheden. 2. Medie og målgruppen. Mediet er Jyllandsposten, erhvervssektionen. Læseren er interesseret i arbejdsmarked og konjunkturerne i samfundet. Det kan være for eksempel være læsere fra arbejdsgiversiden eller repræsentanter fra medarbejdersiden, der er engageret i ansættelsesforhold. Pga. målgruppen, 355 har jeg ikke haft så meget fokus på selve individet, (jeg har fx fravalgt at beskrive, at det er stressende at være ledig og i løntilskud, eller at de får et økonomisk problem, når dagpengeretten udløber.) Men jeg har fokus på, hvad der virker for gruppen af ledige, og hvad der ikke virker. 3. Kildeliste Skriftlige kilder Rapport: Hvad virker i aktiveringsindsatsen? af Thomas Bredgaard m.fl. fra september 2011: en rapport lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland, Arbejdsmarkedsstyrelsen. Rapport Effekter af den virksomhedsrettede aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik, Michael Rosholm og Michael Svarer, Aarhus Universitet, maj Rapport. Virksomheders sociale engagement, lavet af SFI Hjemmesider Dr.dk: kort artikel om problemerne med løntilskudsordningen med Mette Frederiksens citat. ams.dk: arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside med info om løntilskudsordningen bupl.dk: hk.dk: Djoef.dk dlf.org kl.dk De fem er mest brugt til at finde baggrundsinformation om emnet, og til at belyse hvad organisationen mener om løntilskudsordningen. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten: Bedre vilkår for ledige af 19. november 2011 Mundtlige kilder Partkilder BUPL Lis Pedersen, formand for BUPL-A og medlem af BUPL's forretningsudvalg Kontakt: Anna Eistrup, praktikant i kommunikation, BUPL, Kontakt: , Anna Eistrup satte mig i forbindelse med tre case

6 emner og Lis Pedersen. Jeg kontaktede BUPL, som det første for at få et overblik over, hvad arbejdstagerrepræsentanterne ser som det største problem med løntilskudsordningen, samt for at blive sat i forbindelse med nogle, der har prøvet det i praksis, som jeg kunne bruge til en casehistorie. Lis Pedersen havde kompetence til at sige, hvad BUPL mener politisk, og hvad de arbejder for. Hun er i dialog med regeringen i forbindelse med undersøgelsen af ordningen. Hun udtaler sig om, at kvoter og refusionsordningen er det største problem, og at deres medlemmer bruges som billig arbejdskraft. HK Per Steck, faglig konsulent, HK Kommunal kontakt: Per Steck arbejder med de problemstillinger tillidsrepræsentanterne, og medlemmerne løber ind i, når der skal ansættes i løntilskudsjob. Han har derfor en indgående viden til problemerne i praksis. 435 Han udtaler at det største problem, er at for mange kommer i løntilskudsjob, og forløbene ikke tilrettelægges ordentligt samt, at for mange kommer i løntilskud. KL Vivian Jordansen, Kommunikationskonsulent, Kontakt: , Hun var godt inde i emnet, men var også ansat til 445 at sige det rigtige. Derfor var hun svært at få til at svare på de kritiske spørgsmål. Fx om kommunerne håndterer løntilskudsforløbene ordentligt, og om de er medvirkende til at ordinære job fortrænges. Jeg ville have talt med 450 en faglig konsulent, der arbejder med området. Men jeg kunne kun få et interview med Vivian Jordansen. KL skulle have fyldt mere i artiklen. Vivian Jordansen udtaler, at det største problem er retningslinierne fra staten om kvoter, som 455 kommunerne skal overholde. Det fordrejer indsatsen, da det mere handler om at få folk ud i aktivering, end om det er det rigtige for den enkelte. Ekspertkilde Thomas Bredgaard lektor og arbejdsmarkedsforsker, speciale i aktivering, Aalborg Universitet, kontakt: , Han forsker i aktivering, og hvordan det virker. Han står bag en undersøgelse fra september, hvor man undersøgte effekten af aktivering. Den er lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland, men har givet erfaringer, man kan bruge i hele landet. Thomas Bredgaard kunne uddybe, hvad der fremgår af rapporten og uddrage hovedkonklusionerne. Det væsentligste var, at for mange kommer i løntilskudsjob, og mange får løntilskudsforløb, der ikke er ordentligt tilrettelagt samt, at det kun virker, hvis kommunerne, som arbejdsgivere, laver et ordentligt forløb for den ansatte. Jeg fik fat i Thomas Bredgaard sent i forløbet. Han gjorde mig opmærksom på en rapport, der var relevant for artiklen, og jeg kunne med fordel have talt med ham tidligere. Erfaringskilder Lone Eskildsen, pædagog, i ansat i løntilskud i SFO, Kontakt Er nyuddannet og kan fortælle om fordele og ulemper ved ordningen. Hun bliver brugt til at sætte et ansigt på, hvad løntilskudsordningen er. Lone Eskildsen kan fortælle, at hun er glad for at være i løntilskud, men at det samtidig er svært at søge job. Lis Dokkedal, pædagog, ansat i løntilskudsjob Kontakt: Hun har mange års erfaring og har været ledig i et par år uden udsigt til at komme i job, trods et år i løntilskud. Hun er også glad for aktiveringen og har meningsfulde opgaver. Men har ikke fået arbejde endnu. Problemet med de erfaringskilder jeg har kunne få fat i er, at de er rigtig glade for deres løntilskudsjob. De mener, de får noget ud af at være i løntilskud, og de er ikke blevet presset ud i et meningsløst forløb. Men de kan dog illustrere, hvem det er der kommer i løntilskud, og at de ikke er kommet i arbejde. Kilder jeg mangler Arbejdsmarkedsordfører fra SF, Eigil Andersen Arbejdsmarkedsordfører fra Venstre, Ulla Tørnæs Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Jeg ville meget gerne have haft en udtalelse fra ovenstående, men det lykkedes desværre ikke. Jeg ville gerne have spurgt dem om, hvilke ændringer de mener, der skal til for at få

7 løntilskudsordningen til at fungere efter hensigten, 510 i forbindelse med at regeringen skal se på forslaget. Desuden ville jeg have undersøgt, om der er enighed om, at refusionsordningen skal laves om. Politkercitatet skulle bruges til at fortælle, hvad der bliver gjort, og om de er opmærksomme på problemstillingen. Det fremgår af tidligere udtalelser til pressen samt af det faktum, at regeringen vil undersøge ordningen i det nye år. I mangel på bedre har jeg valgt at tage et citat fra ministeren udtalt til DR. Jeg har bevidst valgt, at organisationerne og ekspert/rapport skal fylde mest i artiklen, frem for politikerne. Organisationerne kan fortælle, hvad problemet egentlig er, og hvordan det kan løses. 525 Mange af de eksisterende artikler, der behandler emnet (udover i fagpressen), bruger kun citater fra politikere. Organisationernes vinkel på det mangler således i dagspressen. 4. Argumentanalyse Påstand: løntilskudsordningen i det offentlige virker ikke efter hensigten, da de omfattede er ledige i længere tid. Styrkemakør: påstanden er ret sikker. Flere 535 rapporter peger på at ledigheden forlænges. Der kan dog ikke generaliseres, da nogle har gavn af ordningen. Men der er bred enighed om at der skal gøres noget. Belæg: Rapport fra beskæftigelsesregion Nord, 540 rapport fra AU (jf. kildelisten) Undersøgelser viser at ledige i løntilskud er ledige i længere tid end dem der ikke er. Ekspertkilde redegør for problemer ved ordningen Hjemmel: de er arbejdsløse i længere tid, fordi 545 løntilskud ikke er det rigtige tilbud, og forløbet ikke tilrettelægges ordentligt. Rygdækning: problemstillingen bakkes op af organisationerne og politikere Gendrivelse: Ordningen virker for nogle og er ofte bedre end at gå ledig. Desuden kan den øgede ledighed skyldes, at det er en svagere gruppe ledige end gennemsnittet, og de ville være ledige uanset hvad. 5. Etiske og juridiske overvejelser: Der har ikke været anledning til etiske og juridiske overvejelser. 6. En kort redegørelse for arbejdsforløbet : Jeg valgte emnet løntilskud i det offentlige, da der viser sig at være flere problemer ved ordningen. Det har flere undersøgelser vist. Regeringen har fornyeligt besluttet, at ordningen skal undersøges til bunds i det nye år. Så det er et aktuelt emne. Til at begynde med var min vinkel, at løntilskudsordningen er overenskomstforvridende, fordi det kan virke løntrykkende at have billig arbejdskraft. Men da jeg kom længere ind i stoffet og fik talt med fagforbundene og læst nogle rapporter, viste det største problem sig at være, at de ledige ikke hjælpes i job af ordningen. Desuden var det mere væsentligt og aktuelt for læseren, at behandle den lidt mere jordnære problemstilling. Min vinkel er derfor også ændret i forhold til synopsen. Jeg startede med at kontakte BUPL og fik fat i formanden for a-kassen, der kunne opridse de problemer, de mente der var. Efterfølgende kontaktede jeg KL, der blev konfronteret med BUPL's synspunkter. De viste sig at være enige om problemets kerne. Jeg kontaktede herefter HK, for at have en fagforening for en anden faggruppe med, så det ikke fremstår som et pædagogproblem. Der er en svaghed i konfrontationen med KL, da det var svært at få konsulenten under det korte interview - til at svare på spørgsmålene, der vedrørte kommunernes ansvar for ordentlige forløb for de ledige. En anden svaghed er, at jeg ikke har fået kontakt med de relevante politikere. Det mangler for at komme hele vejen omkring. Men da det i medierne rimelig klart fremgår, hvad de mener og har tænkt sig at gøre, har jeg valgte at citere, hvad ministeren sagde til DR. Antal anslag:

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere

Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Ungereglernes konsekvenser for ledige akademikere Forsidetegning: Stine Illum Tegningen må ikke publiceres i trykte eller digitale medier uden forudgående aftale med tegneren 2 FORORD I en tid, hvor arbejdsløsheden

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Nye tider for a-kasserne

Nye tider for a-kasserne Nye tider for a-kasserne Henrik Hegner Larsen Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, K3, forår 2009 Vejleder: Herman Schmid Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Problemfelt...5

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Hun kæmper på alle fronter. dm privat

Hun kæmper på alle fronter. dm privat dm privat NR. 4 18. NOVEMBER 2011 SEKTOREN FOR PRIVATANSATTE Støt kolleger i løntilskud 2 Sådan kan I hjælpe 5 DM-medlemmer bliver udnyttet 6 Humanister ofre for myte 7 Videnpilot landede sikkert 8 Studerende

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Enlig mor frygter økonomisk ruin Af Anders Hjelmer Paulsen Søren Eibye Svenstrup og Ronja Ryde ahp@jv.dk

Enlig mor frygter økonomisk ruin Af Anders Hjelmer Paulsen Søren Eibye Svenstrup og Ronja Ryde ahp@jv.dk 6 INDLAND tirsdag 18. september 2012 ikke kunne få kontanthjælp. JydskeVestkysten fortæller de kommende uger om10 ledige sydjyder, Enlig mor frygter økonomisk ruin LEDIG: drømmer om at komme tilbage på

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Fra uddannelse til arbejdsmarked

Fra uddannelse til arbejdsmarked Sammenslutningen af Unge Med Handicap Fra uddannelse til arbejdsmarked - en undersøgelse af muligheder og barrierer for nyuddannede med handicap INDHOLD INDHOLD 3 Indledning 4 Rapportens formål 5 KAPITEL

Læs mere

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012

- en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden. Juli 2012 Når man rammer muren - en kvalitativ undersøgelse af nyuddannede akademikeres møde med arbejdsløsheden Juli 2012 Udført for Danske Studerendes Fællesråd af UngdommensAnalyseEnhed Indhold: Side 2: Undersøgelsens

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere