Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det"

Transkript

1 Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det offentlige, for kommunerne skal opfylde kvoter fra staten, og desuden får jobcentrene en økonomisk gevinst. Af Linda Rye Eskesen Der er de seneste to år sket en fordobling af antallet af ledige, der bliver ansat i løntilskudsjob i det offentlige. De ledige skal have en genvej til et arbejde, men undersøgelser viser, at de tværtimod i gennemsnit er arbejdsløse i lidt længere tid end ledige, der ikke bliver aktiveret på en offentlig arbejdsplads. Man har lavet et kontrolleret forsøg, der viser, at offentlige løntilskudsjob, i bedste fald, ikke har en virkning. Og meget tyder på, at løntilskudsjob forlænger ledighedsperioden, siger Thomas Bredgaard, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Han er medforfatter til forskningsprojektet Hvad virker i aktiveringsindsatsen, som er lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland. Resultaterne kan ifølge Thomas Bredgaard bruges på jobcentre i hele landet, og rapporten er sendt til beskæftigelsesministeren. Økonomisk gevinst for jobcentrene Kommunernes jobcentre fokuserer mere på at få 85 den ledige i aktivering, end på om det vil være gavnligt for den enkelte. Det er en af grundene til at løntilskudsjob ikke hjælper den ledige ud af arbejdsløshed, mener flere fagforeninger, blandt andet BUPL. 90 Løntilskudsordningen bliver brugt af jobcentrene til at få refusion og er uden perspektiv efter aktiveringen er slut, for der er jo ingen job at få, siger Lis Pedersen formand for BUPL's A-kasse og medlem af BUPL's forretningsudvalg. BUPL er 95 pædagogernes fagforening, og oplever, at stadig flere af deres medlemmer bliver sendt i udsigtsløs aktivering. Jobcentrenes iver efter at sende ledige i løntilskud skyldes, at de får halvdelen af udgifterne til 100 dagpenge refunderet af staten. De får kun 30 procent i refusion, hvis den ledige bliver tilbudt uddannelse, eller hvis man ikke gør noget. Det er et problem mener BUPL's politikere, for det betyder, at de ledige kommer i løntilskud, uanset om det er det rigtige for vedkommende eller ej. Man burde give refusion, når det virker, fremfor at kommunerne får det pr. automatik. Det er resultatet, der skal tælle, siger Lis Pedersen. Hos Kommunernes Landsforening (KL) er man er enig: Den differentierede refusion er ikke god. Det giver kassetænkning i kommunerne, der er pressede på økonomien, siger Vivian Jordansen, der er konsulent i KL. Gode intentioner med ordningen Løntilskudsordningen fungerer godt, når der er lav arbejdsløshed. Den gruppe der skal gøre en ekstra indsats for at vise, at de er gode til deres arbejde, får mulighed for det siger Lis Pedersen. Men når der er lav arbejdsløshed, er der også job for dem at få efter en løntilskudsperiode. Fagforbundene ser det desuden som en god måde for nyuddannede at komme ud i deres første job. Eller for langtidsledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det bekræftes i forskningsprojektet fra Aalborg Universitet, at disse grupper ledige kan have gavn af en periode i løntilskud. Aktivering i løntilskud er derimod mere formålsløst for dem, der har lang erfaring, et godt netværk og gode kvalifikationer. Og også de kommer i løntilskud i øjeblikket. For store kvoter Beskæftigelsesministeriet udmelder hvert år, hvilket antal løntilskudsstillinger de enkelte offentlige arbejdspladser skal oprette. Denne kvote bliver beregnet efter hvor høj ledigheden er, og deres størrelse er derfor steget de seneste år. Problemet er kvoterne. For kommunerne skal bruge mange ressourcer bare på at opfylde statens krav om at oprette stillinger nok. Det går ud over løntilskudsjobbets kvalitet, siger Thomas Bredgaard. Lige meget hvem man tilrettelægger et forløb for, er kravet for succes, at det tilrettelægges, så det passer til den enkelte, og så vedkommende får meningsfyldte opgaver, der er opkvalificerende. I praksis kan en ordentlig tilrettelæggelse være et problem, fordi kommunerne er forpligtet til at tage imod flere ledige i løntilskudsjob, end de har tid og plads til. Per Steck er faglig konsulent ved HK Kommunal og kender til problemstillingen: Arbejdspladserne er ikke godt nok forberedt på at få en ledig ud, og vores medlemmer får ofte ikke

2 et ordentligt forløb, der for eksempel kvalificerer dem til et job i det private, hvor jobbene er. Men kommunerne er pressede og har skåret ind til benet ressourcemæssigt. De har derfor ikke har tid 150 til den nyansatte i løntilskud. Kommunernes Landsforening er enige i, at kvoterne er noget af det, der skal tages op til evaluering: Det skævvrider indsatsen og for mange kommer i 155 løntilskudsjob. Men kommunerne kan ikke afvige fra den generelle instruks fra staten, siger Vivian Jordansen fra KL. Ordinære job fortrænges Der er en risiko for at løntilskudsstillingerne også er medvirkende til, at der oprettes færre job. Måske erstatter løntilskudsstillinger allerede eksisterende job, selvom det strider mod loven, der regulerer løntilskudsordningen. Det betyder, at der bliver endnu færre job at søge. Arbejdsmarkedsforskeren mener, der er en reel mulighed for, at det forekommer. Men der er endnu ikke lavet tilstrækkelige undersøgelser, der afdækker, om det sker, siger Thomas Bredgaard. BUPL mener, at løntilskudsstillingerne erstatter de ordinære job og, at man udnytter de ledige som billig arbejdskraft: Kommunerne afskediger pædagoger, og sætter herefter de fyrede ud i løntilskud i kommunen. Vores ledige medlemmer laver rigtig pædagogarbejde, mens de er i løntilskudsjob, siger Lis Pedersen. De ansatte i løntilskud er blevet en uundværlig arbejdskraft for især skoler og institutioner. Thomas Bredgaard er enig i, at der er en reel mulighed for at ordinære job fortrænges. Men hans forskning viser også, at det er vigtigt, at de der kommer ud i løntilskud laver noget reelt opkvalificerende arbejde, som relaterer sig til det fag de har. Det vil for eksempel sige, at en pædagog skal ud og lave pædagogarbejde, før et løntilskudsforløb skal have en effekt. Uddannelse i stedet Fagforbundene peger på, at man bør sende nogle af de ledige på opkvalificerende kurser i stedet for at sende dem i udsigtsløs aktivering. De ledige kan bruge tiden bedre, for eksempel ved at opkvalificere sig via uddannelse, siger Lis Pedersen fra BUPL. KL er ikke enig: Fagforeningerne ønsker altid mere uddannelse, men det forlænger også ledighedsperioden. Rapporten bekræfter, at uddannelse forlænger ledigheden, da de ledige er utilbøjelige til at afbryde forløbet for at tage et arbejde. Men uddannelse kan, på den anden side, være med til at mindske risikoen for, at man ender i arbejdsløshed igen senere hen. Gratis arbejdskraft forventes Fortsætter ordningen som hidtil, ser Thomas Bredgaard en risiko for, at arbejdsgiverne bliver forvænte med den gratis arbejdskraft. Konsekvensen kan på sigt være, at arbejdsgiveren forlanger, at de nyansatte er ansat i løntilskudsjob, inden de ansætter dem i ordinært arbejde. Det vil måske især gøre sig gældende for nyuddannede. Politikerne har planer om at gribe ind, så det ikke kommer så vidt. Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale, hvoraf det fremgår, at de i år vil få undersøgt løntilskudsordningen. Herunder få foretaget en granskning af refusionsordningen og undersøge, om der sker en fortrængning af ordinære stillinger. Der er begået mange fejl i beskæftigelsespolitikken gennem de seneste år. Den refusionsordning der gælder i dag, er en af dem, sagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til DR den 14. november. Sidste år Regeringen vil desuden sikre, at kommunerne får større frihed til at finde den bedste løsning for den ledige.

3 Alle ledige, uanset uddannelse, har mulighed for at komme i løntilskudsjob, nogle eksempler er: Ufaglært der er fyret efter mange års arbejde på fabrik: omskoles til et andet job via løntilskudsjob Jurist, nyuddannet og har svært ved at finde arbejde: løntilskud giver praktisk erfaring, der kan hjælpe med at få job Lærer, fyret i forbindelse med besparelser: i løntilskud for at holde kontakten til arbejdsmarkedet Kontorassistent der har været ledig i mange år kommer i løntilskudsjob for at blive opdateret Fakta om løntilskudsjob i det offentlige Løntilskud er en aktiveringsform for ledige, hvor de bliver ansat ved en offentlig arbejdsgiver under normale vilkår, bortset fra lønnen. Godt dagpengemodtagere var ansat i løntilskud i det offentlige i Arbejdsgiveren får en økonomisk støtte svarende til dagpengesatsen. Lønnen kan maksimum svare til dagpengesatsen. Den ledige får en løntilskudsstilling for at genoptræne eller styrke sine kvalifikationer. Den ledige kan maksimalt være ansat i løntilskud i et år. De fleste er i løntilskud mellem 6 og 12 måneder Løntilskudsstillingen må ikke erstatte en ordinær ansættelse. Der skal ske en nettoudvidelse af medarbejderstaben (merbeskæftigelseskravet) Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte i løntilskud og de ordinært ansatte (rimelighedskravet) Mens man er i løntilskud, betragtes man stadig som ledig. Dvs. man bruger af sin dagpengeret, skal til møder med A-kassen og jobcentret og er forpligtet til at søge job.

4 I løntilskud uden udsigt til job Lis Dokkedal og Lone Eskildsen er glade for at have noget at stå op til hver dag, men det har endnu ikke hjulpet dem i arbejde. Lis Dokkedal har en lang erfaring som pædagog, men måtte i 2009 sige farvel til sit job og har, 250 udover nogle vikariater, været ledig siden Derfor er hun tvunget i aktivering. Hun måtte dog selv vælge, hvor hun ville hen, og tog også selv kontakt til sin nuværende arbejdsgiver, et behandlingshjem for handicappede. Her har hun 255 været i løntilskudsjob siden januar Det har haft stor betydning, at jeg selv kunne bestemme, hvilken aktivering jeg kom i. Jeg er rigtig glad for jobbet. Det giver mig selvtillid, og det er godt at holde sig i gang, siger Lis Dokkedal. Arbejdspladsen var forberedt på at få Lis Dokkedal som medarbejder, og hun laver stort set det samme som sine kolleger. Jeg har dog ikke helt det samme ansvar. Jeg har for eksempel lidt færre børn end de andre, siger hun Løntilskudsjobbet udløber 1. februar i år, uden mulighed for forlængelse, da Lis Dokkedal har været i løntilskud i et år. Aktiveringen har dog ikke hjulpet Lis Dokkedal i job. Siden sommer har jeg nok sendt ansøgninger, men jeg kommer ikke i betragtning. Så selvom hun er glad for at holde sig i gang og have noget at stå op til hver dag, har det ikke hjulpet Lis Dokkedal i arbejde. Dagpengene udløber i oktober næste år. Løntilskudsansat er nødvendig arbejdskraft Lone Eskildsen havde været ledig i et par måneder, da hun fik at vide, at nu var der en måned til hun blev sendt i aktivering. Lone Eskildsen kom kort efter i løntilskudsjob i en SFO, hvor hun er glad for at være. Hun er uddannet fra Odense Pædagogseminarium i juni i år, og løntilskudsjobbet er hendes første job. Lone Eskildsen er 29 år, og det betyder at hun skal i aktivering allerede efter tre måneders ledighed. Det skal alle under 30 år. Men hun bestemte selv at det var løntilskud, hun skulle i og fandt selv stedet. Det har været vigtigt for mig, at jeg selv har kunne bestemme, og at arbejdspladsen har taget godt i mod mig. Jeg fungerer på lige fod med de andre, siger Lone Eskildsen. 245 Lone Eskildsens arbejdsgiver var positivt stemt for muligheden for at få den nyuddannede pædagog ud og hjælpe til. Ikke mindst fordi de har stort behov for ekstra arbejdskraft, ovenpå de mange nedskæringer. De håber på at få penge til at fastansætte Lone Eskildsen til februar. Men det er langt fra sikkert. Lykkes det ikke, forlænges hendes løntilskudsstilling i op til et år, og Lone Eskildsens må fortsætte som jobsøgende, mens hun trækker på sin dagpengeret. Jeg bliver nok klædt bedre på til at søge job, men der er bare ikke nogen job at søge, siger Lone Eskildsen. Antal anslag i alt:

5 Refleksionsrapport 1. Begrundelse for den journalistiske/samfundsmæssige relevans af emnet samt valg af vinkel og fortælleform: Løntilskud er et aktuelt og relevant emne, da ledigheden (som er overemnet) stadig er stigende og kan ramme enhver. Problemstillingen er, at aktiveringen, i form af løntilskudsforløb, i det offentlige ikke virker men tværtimod holder folk i ledighed i længere tid. Det er en væsentlig problemstilling, da det der skulle hjælpe de ledige i stedet for er til skade for dem, og fastholder dem i ledighed. Der er altså tale om en politik og nogle regler, der ikke virker efter hensigten længere. Samfundsmæssigt betyder det brug af ressourcer, uden det har nogen effekt. Og for den enkelte betyder det fastholdelse i ledighed og aktivering uden perspektiv. Jeg har skrevet en længere hovedartikel, der udreder problemstillingen ved hjælp ad partskilder og eksperter, der citeres vekslet med baggrundsinformation. Hertil har jeg lavet to faktabokse, hvor jeg har samlet de baggrundsinformationer/fakta, man kan have behov for at forstå artiklen. For at få ansigt på dem, det handler om, har jeg valgt en sideartikel med to erfaringsinterviews med to der er i løntilskudsjob. Vinklen er: løntilskudsjob i det offentlige virker ikke efter hensigten og forlænger ledigheden, fordi for mange kommer ud i løntilskudsjob, og fordi forløbende ikke tilrettelægges ordentligt. Jeg har valgt den vinkel,fordi det er her løntilskudsordningens problem er lige nu, jf. de kilder jeg har talt med og da nyere undersøgelser, viser at det forlænger ledigheden. 2. Medie og målgruppen. Mediet er Jyllandsposten, erhvervssektionen. Læseren er interesseret i arbejdsmarked og konjunkturerne i samfundet. Det kan være for eksempel være læsere fra arbejdsgiversiden eller repræsentanter fra medarbejdersiden, der er engageret i ansættelsesforhold. Pga. målgruppen, 355 har jeg ikke haft så meget fokus på selve individet, (jeg har fx fravalgt at beskrive, at det er stressende at være ledig og i løntilskud, eller at de får et økonomisk problem, når dagpengeretten udløber.) Men jeg har fokus på, hvad der virker for gruppen af ledige, og hvad der ikke virker. 3. Kildeliste Skriftlige kilder Rapport: Hvad virker i aktiveringsindsatsen? af Thomas Bredgaard m.fl. fra september 2011: en rapport lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland, Arbejdsmarkedsstyrelsen. Rapport Effekter af den virksomhedsrettede aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik, Michael Rosholm og Michael Svarer, Aarhus Universitet, maj Rapport. Virksomheders sociale engagement, lavet af SFI Hjemmesider Dr.dk: kort artikel om problemerne med løntilskudsordningen med Mette Frederiksens citat. ams.dk: arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside med info om løntilskudsordningen bupl.dk: hk.dk: Djoef.dk dlf.org kl.dk De fem er mest brugt til at finde baggrundsinformation om emnet, og til at belyse hvad organisationen mener om løntilskudsordningen. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten: Bedre vilkår for ledige af 19. november 2011 Mundtlige kilder Partkilder BUPL Lis Pedersen, formand for BUPL-A og medlem af BUPL's forretningsudvalg Kontakt: Anna Eistrup, praktikant i kommunikation, BUPL, Kontakt: , Anna Eistrup satte mig i forbindelse med tre case

6 emner og Lis Pedersen. Jeg kontaktede BUPL, som det første for at få et overblik over, hvad arbejdstagerrepræsentanterne ser som det største problem med løntilskudsordningen, samt for at blive sat i forbindelse med nogle, der har prøvet det i praksis, som jeg kunne bruge til en casehistorie. Lis Pedersen havde kompetence til at sige, hvad BUPL mener politisk, og hvad de arbejder for. Hun er i dialog med regeringen i forbindelse med undersøgelsen af ordningen. Hun udtaler sig om, at kvoter og refusionsordningen er det største problem, og at deres medlemmer bruges som billig arbejdskraft. HK Per Steck, faglig konsulent, HK Kommunal kontakt: Per Steck arbejder med de problemstillinger tillidsrepræsentanterne, og medlemmerne løber ind i, når der skal ansættes i løntilskudsjob. Han har derfor en indgående viden til problemerne i praksis. 435 Han udtaler at det største problem, er at for mange kommer i løntilskudsjob, og forløbene ikke tilrettelægges ordentligt samt, at for mange kommer i løntilskud. KL Vivian Jordansen, Kommunikationskonsulent, Kontakt: , Hun var godt inde i emnet, men var også ansat til 445 at sige det rigtige. Derfor var hun svært at få til at svare på de kritiske spørgsmål. Fx om kommunerne håndterer løntilskudsforløbene ordentligt, og om de er medvirkende til at ordinære job fortrænges. Jeg ville have talt med 450 en faglig konsulent, der arbejder med området. Men jeg kunne kun få et interview med Vivian Jordansen. KL skulle have fyldt mere i artiklen. Vivian Jordansen udtaler, at det største problem er retningslinierne fra staten om kvoter, som 455 kommunerne skal overholde. Det fordrejer indsatsen, da det mere handler om at få folk ud i aktivering, end om det er det rigtige for den enkelte. Ekspertkilde Thomas Bredgaard lektor og arbejdsmarkedsforsker, speciale i aktivering, Aalborg Universitet, kontakt: , Han forsker i aktivering, og hvordan det virker. Han står bag en undersøgelse fra september, hvor man undersøgte effekten af aktivering. Den er lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland, men har givet erfaringer, man kan bruge i hele landet. Thomas Bredgaard kunne uddybe, hvad der fremgår af rapporten og uddrage hovedkonklusionerne. Det væsentligste var, at for mange kommer i løntilskudsjob, og mange får løntilskudsforløb, der ikke er ordentligt tilrettelagt samt, at det kun virker, hvis kommunerne, som arbejdsgivere, laver et ordentligt forløb for den ansatte. Jeg fik fat i Thomas Bredgaard sent i forløbet. Han gjorde mig opmærksom på en rapport, der var relevant for artiklen, og jeg kunne med fordel have talt med ham tidligere. Erfaringskilder Lone Eskildsen, pædagog, i ansat i løntilskud i SFO, Kontakt Er nyuddannet og kan fortælle om fordele og ulemper ved ordningen. Hun bliver brugt til at sætte et ansigt på, hvad løntilskudsordningen er. Lone Eskildsen kan fortælle, at hun er glad for at være i løntilskud, men at det samtidig er svært at søge job. Lis Dokkedal, pædagog, ansat i løntilskudsjob Kontakt: Hun har mange års erfaring og har været ledig i et par år uden udsigt til at komme i job, trods et år i løntilskud. Hun er også glad for aktiveringen og har meningsfulde opgaver. Men har ikke fået arbejde endnu. Problemet med de erfaringskilder jeg har kunne få fat i er, at de er rigtig glade for deres løntilskudsjob. De mener, de får noget ud af at være i løntilskud, og de er ikke blevet presset ud i et meningsløst forløb. Men de kan dog illustrere, hvem det er der kommer i løntilskud, og at de ikke er kommet i arbejde. Kilder jeg mangler Arbejdsmarkedsordfører fra SF, Eigil Andersen Arbejdsmarkedsordfører fra Venstre, Ulla Tørnæs Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Jeg ville meget gerne have haft en udtalelse fra ovenstående, men det lykkedes desværre ikke. Jeg ville gerne have spurgt dem om, hvilke ændringer de mener, der skal til for at få

7 løntilskudsordningen til at fungere efter hensigten, 510 i forbindelse med at regeringen skal se på forslaget. Desuden ville jeg have undersøgt, om der er enighed om, at refusionsordningen skal laves om. Politkercitatet skulle bruges til at fortælle, hvad der bliver gjort, og om de er opmærksomme på problemstillingen. Det fremgår af tidligere udtalelser til pressen samt af det faktum, at regeringen vil undersøge ordningen i det nye år. I mangel på bedre har jeg valgt at tage et citat fra ministeren udtalt til DR. Jeg har bevidst valgt, at organisationerne og ekspert/rapport skal fylde mest i artiklen, frem for politikerne. Organisationerne kan fortælle, hvad problemet egentlig er, og hvordan det kan løses. 525 Mange af de eksisterende artikler, der behandler emnet (udover i fagpressen), bruger kun citater fra politikere. Organisationernes vinkel på det mangler således i dagspressen. 4. Argumentanalyse Påstand: løntilskudsordningen i det offentlige virker ikke efter hensigten, da de omfattede er ledige i længere tid. Styrkemakør: påstanden er ret sikker. Flere 535 rapporter peger på at ledigheden forlænges. Der kan dog ikke generaliseres, da nogle har gavn af ordningen. Men der er bred enighed om at der skal gøres noget. Belæg: Rapport fra beskæftigelsesregion Nord, 540 rapport fra AU (jf. kildelisten) Undersøgelser viser at ledige i løntilskud er ledige i længere tid end dem der ikke er. Ekspertkilde redegør for problemer ved ordningen Hjemmel: de er arbejdsløse i længere tid, fordi 545 løntilskud ikke er det rigtige tilbud, og forløbet ikke tilrettelægges ordentligt. Rygdækning: problemstillingen bakkes op af organisationerne og politikere Gendrivelse: Ordningen virker for nogle og er ofte bedre end at gå ledig. Desuden kan den øgede ledighed skyldes, at det er en svagere gruppe ledige end gennemsnittet, og de ville være ledige uanset hvad. 5. Etiske og juridiske overvejelser: Der har ikke været anledning til etiske og juridiske overvejelser. 6. En kort redegørelse for arbejdsforløbet : Jeg valgte emnet løntilskud i det offentlige, da der viser sig at være flere problemer ved ordningen. Det har flere undersøgelser vist. Regeringen har fornyeligt besluttet, at ordningen skal undersøges til bunds i det nye år. Så det er et aktuelt emne. Til at begynde med var min vinkel, at løntilskudsordningen er overenskomstforvridende, fordi det kan virke løntrykkende at have billig arbejdskraft. Men da jeg kom længere ind i stoffet og fik talt med fagforbundene og læst nogle rapporter, viste det største problem sig at være, at de ledige ikke hjælpes i job af ordningen. Desuden var det mere væsentligt og aktuelt for læseren, at behandle den lidt mere jordnære problemstilling. Min vinkel er derfor også ændret i forhold til synopsen. Jeg startede med at kontakte BUPL og fik fat i formanden for a-kassen, der kunne opridse de problemer, de mente der var. Efterfølgende kontaktede jeg KL, der blev konfronteret med BUPL's synspunkter. De viste sig at være enige om problemets kerne. Jeg kontaktede herefter HK, for at have en fagforening for en anden faggruppe med, så det ikke fremstår som et pædagogproblem. Der er en svaghed i konfrontationen med KL, da det var svært at få konsulenten under det korte interview - til at svare på spørgsmålene, der vedrørte kommunernes ansvar for ordentlige forløb for de ledige. En anden svaghed er, at jeg ikke har fået kontakt med de relevante politikere. Det mangler for at komme hele vejen omkring. Men da det i medierne rimelig klart fremgår, hvad de mener og har tænkt sig at gøre, har jeg valgte at citere, hvad ministeren sagde til DR. Antal anslag:

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Caserapporter December 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen

Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen Arbejdsmarkedsstyrelsen Styring AF og kommuner Notat Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen 26. oktober 2004 Vores sag 04-207-48 Vores ref. lml/jcs I forbindelse med den landsdækkende

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere