Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det"

Transkript

1 Ledige i løntilskudsjob er arbejdsløse i længere tid Uanset effekten udebliver sendes stadig flere i løntilskudsjob i det offentlige, for kommunerne skal opfylde kvoter fra staten, og desuden får jobcentrene en økonomisk gevinst. Af Linda Rye Eskesen Der er de seneste to år sket en fordobling af antallet af ledige, der bliver ansat i løntilskudsjob i det offentlige. De ledige skal have en genvej til et arbejde, men undersøgelser viser, at de tværtimod i gennemsnit er arbejdsløse i lidt længere tid end ledige, der ikke bliver aktiveret på en offentlig arbejdsplads. Man har lavet et kontrolleret forsøg, der viser, at offentlige løntilskudsjob, i bedste fald, ikke har en virkning. Og meget tyder på, at løntilskudsjob forlænger ledighedsperioden, siger Thomas Bredgaard, lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Han er medforfatter til forskningsprojektet Hvad virker i aktiveringsindsatsen, som er lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland. Resultaterne kan ifølge Thomas Bredgaard bruges på jobcentre i hele landet, og rapporten er sendt til beskæftigelsesministeren. Økonomisk gevinst for jobcentrene Kommunernes jobcentre fokuserer mere på at få 85 den ledige i aktivering, end på om det vil være gavnligt for den enkelte. Det er en af grundene til at løntilskudsjob ikke hjælper den ledige ud af arbejdsløshed, mener flere fagforeninger, blandt andet BUPL. 90 Løntilskudsordningen bliver brugt af jobcentrene til at få refusion og er uden perspektiv efter aktiveringen er slut, for der er jo ingen job at få, siger Lis Pedersen formand for BUPL's A-kasse og medlem af BUPL's forretningsudvalg. BUPL er 95 pædagogernes fagforening, og oplever, at stadig flere af deres medlemmer bliver sendt i udsigtsløs aktivering. Jobcentrenes iver efter at sende ledige i løntilskud skyldes, at de får halvdelen af udgifterne til 100 dagpenge refunderet af staten. De får kun 30 procent i refusion, hvis den ledige bliver tilbudt uddannelse, eller hvis man ikke gør noget. Det er et problem mener BUPL's politikere, for det betyder, at de ledige kommer i løntilskud, uanset om det er det rigtige for vedkommende eller ej. Man burde give refusion, når det virker, fremfor at kommunerne får det pr. automatik. Det er resultatet, der skal tælle, siger Lis Pedersen. Hos Kommunernes Landsforening (KL) er man er enig: Den differentierede refusion er ikke god. Det giver kassetænkning i kommunerne, der er pressede på økonomien, siger Vivian Jordansen, der er konsulent i KL. Gode intentioner med ordningen Løntilskudsordningen fungerer godt, når der er lav arbejdsløshed. Den gruppe der skal gøre en ekstra indsats for at vise, at de er gode til deres arbejde, får mulighed for det siger Lis Pedersen. Men når der er lav arbejdsløshed, er der også job for dem at få efter en løntilskudsperiode. Fagforbundene ser det desuden som en god måde for nyuddannede at komme ud i deres første job. Eller for langtidsledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det bekræftes i forskningsprojektet fra Aalborg Universitet, at disse grupper ledige kan have gavn af en periode i løntilskud. Aktivering i løntilskud er derimod mere formålsløst for dem, der har lang erfaring, et godt netværk og gode kvalifikationer. Og også de kommer i løntilskud i øjeblikket. For store kvoter Beskæftigelsesministeriet udmelder hvert år, hvilket antal løntilskudsstillinger de enkelte offentlige arbejdspladser skal oprette. Denne kvote bliver beregnet efter hvor høj ledigheden er, og deres størrelse er derfor steget de seneste år. Problemet er kvoterne. For kommunerne skal bruge mange ressourcer bare på at opfylde statens krav om at oprette stillinger nok. Det går ud over løntilskudsjobbets kvalitet, siger Thomas Bredgaard. Lige meget hvem man tilrettelægger et forløb for, er kravet for succes, at det tilrettelægges, så det passer til den enkelte, og så vedkommende får meningsfyldte opgaver, der er opkvalificerende. I praksis kan en ordentlig tilrettelæggelse være et problem, fordi kommunerne er forpligtet til at tage imod flere ledige i løntilskudsjob, end de har tid og plads til. Per Steck er faglig konsulent ved HK Kommunal og kender til problemstillingen: Arbejdspladserne er ikke godt nok forberedt på at få en ledig ud, og vores medlemmer får ofte ikke

2 et ordentligt forløb, der for eksempel kvalificerer dem til et job i det private, hvor jobbene er. Men kommunerne er pressede og har skåret ind til benet ressourcemæssigt. De har derfor ikke har tid 150 til den nyansatte i løntilskud. Kommunernes Landsforening er enige i, at kvoterne er noget af det, der skal tages op til evaluering: Det skævvrider indsatsen og for mange kommer i 155 løntilskudsjob. Men kommunerne kan ikke afvige fra den generelle instruks fra staten, siger Vivian Jordansen fra KL. Ordinære job fortrænges Der er en risiko for at løntilskudsstillingerne også er medvirkende til, at der oprettes færre job. Måske erstatter løntilskudsstillinger allerede eksisterende job, selvom det strider mod loven, der regulerer løntilskudsordningen. Det betyder, at der bliver endnu færre job at søge. Arbejdsmarkedsforskeren mener, der er en reel mulighed for, at det forekommer. Men der er endnu ikke lavet tilstrækkelige undersøgelser, der afdækker, om det sker, siger Thomas Bredgaard. BUPL mener, at løntilskudsstillingerne erstatter de ordinære job og, at man udnytter de ledige som billig arbejdskraft: Kommunerne afskediger pædagoger, og sætter herefter de fyrede ud i løntilskud i kommunen. Vores ledige medlemmer laver rigtig pædagogarbejde, mens de er i løntilskudsjob, siger Lis Pedersen. De ansatte i løntilskud er blevet en uundværlig arbejdskraft for især skoler og institutioner. Thomas Bredgaard er enig i, at der er en reel mulighed for at ordinære job fortrænges. Men hans forskning viser også, at det er vigtigt, at de der kommer ud i løntilskud laver noget reelt opkvalificerende arbejde, som relaterer sig til det fag de har. Det vil for eksempel sige, at en pædagog skal ud og lave pædagogarbejde, før et løntilskudsforløb skal have en effekt. Uddannelse i stedet Fagforbundene peger på, at man bør sende nogle af de ledige på opkvalificerende kurser i stedet for at sende dem i udsigtsløs aktivering. De ledige kan bruge tiden bedre, for eksempel ved at opkvalificere sig via uddannelse, siger Lis Pedersen fra BUPL. KL er ikke enig: Fagforeningerne ønsker altid mere uddannelse, men det forlænger også ledighedsperioden. Rapporten bekræfter, at uddannelse forlænger ledigheden, da de ledige er utilbøjelige til at afbryde forløbet for at tage et arbejde. Men uddannelse kan, på den anden side, være med til at mindske risikoen for, at man ender i arbejdsløshed igen senere hen. Gratis arbejdskraft forventes Fortsætter ordningen som hidtil, ser Thomas Bredgaard en risiko for, at arbejdsgiverne bliver forvænte med den gratis arbejdskraft. Konsekvensen kan på sigt være, at arbejdsgiveren forlanger, at de nyansatte er ansat i løntilskudsjob, inden de ansætter dem i ordinært arbejde. Det vil måske især gøre sig gældende for nyuddannede. Politikerne har planer om at gribe ind, så det ikke kommer så vidt. Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale, hvoraf det fremgår, at de i år vil få undersøgt løntilskudsordningen. Herunder få foretaget en granskning af refusionsordningen og undersøge, om der sker en fortrængning af ordinære stillinger. Der er begået mange fejl i beskæftigelsespolitikken gennem de seneste år. Den refusionsordning der gælder i dag, er en af dem, sagde beskæftigelsesminister Mette Frederiksen til DR den 14. november. Sidste år Regeringen vil desuden sikre, at kommunerne får større frihed til at finde den bedste løsning for den ledige.

3 Alle ledige, uanset uddannelse, har mulighed for at komme i løntilskudsjob, nogle eksempler er: Ufaglært der er fyret efter mange års arbejde på fabrik: omskoles til et andet job via løntilskudsjob Jurist, nyuddannet og har svært ved at finde arbejde: løntilskud giver praktisk erfaring, der kan hjælpe med at få job Lærer, fyret i forbindelse med besparelser: i løntilskud for at holde kontakten til arbejdsmarkedet Kontorassistent der har været ledig i mange år kommer i løntilskudsjob for at blive opdateret Fakta om løntilskudsjob i det offentlige Løntilskud er en aktiveringsform for ledige, hvor de bliver ansat ved en offentlig arbejdsgiver under normale vilkår, bortset fra lønnen. Godt dagpengemodtagere var ansat i løntilskud i det offentlige i Arbejdsgiveren får en økonomisk støtte svarende til dagpengesatsen. Lønnen kan maksimum svare til dagpengesatsen. Den ledige får en løntilskudsstilling for at genoptræne eller styrke sine kvalifikationer. Den ledige kan maksimalt være ansat i løntilskud i et år. De fleste er i løntilskud mellem 6 og 12 måneder Løntilskudsstillingen må ikke erstatte en ordinær ansættelse. Der skal ske en nettoudvidelse af medarbejderstaben (merbeskæftigelseskravet) Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte i løntilskud og de ordinært ansatte (rimelighedskravet) Mens man er i løntilskud, betragtes man stadig som ledig. Dvs. man bruger af sin dagpengeret, skal til møder med A-kassen og jobcentret og er forpligtet til at søge job.

4 I løntilskud uden udsigt til job Lis Dokkedal og Lone Eskildsen er glade for at have noget at stå op til hver dag, men det har endnu ikke hjulpet dem i arbejde. Lis Dokkedal har en lang erfaring som pædagog, men måtte i 2009 sige farvel til sit job og har, 250 udover nogle vikariater, været ledig siden Derfor er hun tvunget i aktivering. Hun måtte dog selv vælge, hvor hun ville hen, og tog også selv kontakt til sin nuværende arbejdsgiver, et behandlingshjem for handicappede. Her har hun 255 været i løntilskudsjob siden januar Det har haft stor betydning, at jeg selv kunne bestemme, hvilken aktivering jeg kom i. Jeg er rigtig glad for jobbet. Det giver mig selvtillid, og det er godt at holde sig i gang, siger Lis Dokkedal. Arbejdspladsen var forberedt på at få Lis Dokkedal som medarbejder, og hun laver stort set det samme som sine kolleger. Jeg har dog ikke helt det samme ansvar. Jeg har for eksempel lidt færre børn end de andre, siger hun Løntilskudsjobbet udløber 1. februar i år, uden mulighed for forlængelse, da Lis Dokkedal har været i løntilskud i et år. Aktiveringen har dog ikke hjulpet Lis Dokkedal i job. Siden sommer har jeg nok sendt ansøgninger, men jeg kommer ikke i betragtning. Så selvom hun er glad for at holde sig i gang og have noget at stå op til hver dag, har det ikke hjulpet Lis Dokkedal i arbejde. Dagpengene udløber i oktober næste år. Løntilskudsansat er nødvendig arbejdskraft Lone Eskildsen havde været ledig i et par måneder, da hun fik at vide, at nu var der en måned til hun blev sendt i aktivering. Lone Eskildsen kom kort efter i løntilskudsjob i en SFO, hvor hun er glad for at være. Hun er uddannet fra Odense Pædagogseminarium i juni i år, og løntilskudsjobbet er hendes første job. Lone Eskildsen er 29 år, og det betyder at hun skal i aktivering allerede efter tre måneders ledighed. Det skal alle under 30 år. Men hun bestemte selv at det var løntilskud, hun skulle i og fandt selv stedet. Det har været vigtigt for mig, at jeg selv har kunne bestemme, og at arbejdspladsen har taget godt i mod mig. Jeg fungerer på lige fod med de andre, siger Lone Eskildsen. 245 Lone Eskildsens arbejdsgiver var positivt stemt for muligheden for at få den nyuddannede pædagog ud og hjælpe til. Ikke mindst fordi de har stort behov for ekstra arbejdskraft, ovenpå de mange nedskæringer. De håber på at få penge til at fastansætte Lone Eskildsen til februar. Men det er langt fra sikkert. Lykkes det ikke, forlænges hendes løntilskudsstilling i op til et år, og Lone Eskildsens må fortsætte som jobsøgende, mens hun trækker på sin dagpengeret. Jeg bliver nok klædt bedre på til at søge job, men der er bare ikke nogen job at søge, siger Lone Eskildsen. Antal anslag i alt:

5 Refleksionsrapport 1. Begrundelse for den journalistiske/samfundsmæssige relevans af emnet samt valg af vinkel og fortælleform: Løntilskud er et aktuelt og relevant emne, da ledigheden (som er overemnet) stadig er stigende og kan ramme enhver. Problemstillingen er, at aktiveringen, i form af løntilskudsforløb, i det offentlige ikke virker men tværtimod holder folk i ledighed i længere tid. Det er en væsentlig problemstilling, da det der skulle hjælpe de ledige i stedet for er til skade for dem, og fastholder dem i ledighed. Der er altså tale om en politik og nogle regler, der ikke virker efter hensigten længere. Samfundsmæssigt betyder det brug af ressourcer, uden det har nogen effekt. Og for den enkelte betyder det fastholdelse i ledighed og aktivering uden perspektiv. Jeg har skrevet en længere hovedartikel, der udreder problemstillingen ved hjælp ad partskilder og eksperter, der citeres vekslet med baggrundsinformation. Hertil har jeg lavet to faktabokse, hvor jeg har samlet de baggrundsinformationer/fakta, man kan have behov for at forstå artiklen. For at få ansigt på dem, det handler om, har jeg valgt en sideartikel med to erfaringsinterviews med to der er i løntilskudsjob. Vinklen er: løntilskudsjob i det offentlige virker ikke efter hensigten og forlænger ledigheden, fordi for mange kommer ud i løntilskudsjob, og fordi forløbende ikke tilrettelægges ordentligt. Jeg har valgt den vinkel,fordi det er her løntilskudsordningens problem er lige nu, jf. de kilder jeg har talt med og da nyere undersøgelser, viser at det forlænger ledigheden. 2. Medie og målgruppen. Mediet er Jyllandsposten, erhvervssektionen. Læseren er interesseret i arbejdsmarked og konjunkturerne i samfundet. Det kan være for eksempel være læsere fra arbejdsgiversiden eller repræsentanter fra medarbejdersiden, der er engageret i ansættelsesforhold. Pga. målgruppen, 355 har jeg ikke haft så meget fokus på selve individet, (jeg har fx fravalgt at beskrive, at det er stressende at være ledig og i løntilskud, eller at de får et økonomisk problem, når dagpengeretten udløber.) Men jeg har fokus på, hvad der virker for gruppen af ledige, og hvad der ikke virker. 3. Kildeliste Skriftlige kilder Rapport: Hvad virker i aktiveringsindsatsen? af Thomas Bredgaard m.fl. fra september 2011: en rapport lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland, Arbejdsmarkedsstyrelsen. Rapport Effekter af den virksomhedsrettede aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik, Michael Rosholm og Michael Svarer, Aarhus Universitet, maj Rapport. Virksomheders sociale engagement, lavet af SFI Hjemmesider Dr.dk: kort artikel om problemerne med løntilskudsordningen med Mette Frederiksens citat. ams.dk: arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside med info om løntilskudsordningen bupl.dk: hk.dk: Djoef.dk dlf.org kl.dk De fem er mest brugt til at finde baggrundsinformation om emnet, og til at belyse hvad organisationen mener om løntilskudsordningen. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten: Bedre vilkår for ledige af 19. november 2011 Mundtlige kilder Partkilder BUPL Lis Pedersen, formand for BUPL-A og medlem af BUPL's forretningsudvalg Kontakt: Anna Eistrup, praktikant i kommunikation, BUPL, Kontakt: , Anna Eistrup satte mig i forbindelse med tre case

6 emner og Lis Pedersen. Jeg kontaktede BUPL, som det første for at få et overblik over, hvad arbejdstagerrepræsentanterne ser som det største problem med løntilskudsordningen, samt for at blive sat i forbindelse med nogle, der har prøvet det i praksis, som jeg kunne bruge til en casehistorie. Lis Pedersen havde kompetence til at sige, hvad BUPL mener politisk, og hvad de arbejder for. Hun er i dialog med regeringen i forbindelse med undersøgelsen af ordningen. Hun udtaler sig om, at kvoter og refusionsordningen er det største problem, og at deres medlemmer bruges som billig arbejdskraft. HK Per Steck, faglig konsulent, HK Kommunal kontakt: Per Steck arbejder med de problemstillinger tillidsrepræsentanterne, og medlemmerne løber ind i, når der skal ansættes i løntilskudsjob. Han har derfor en indgående viden til problemerne i praksis. 435 Han udtaler at det største problem, er at for mange kommer i løntilskudsjob, og forløbene ikke tilrettelægges ordentligt samt, at for mange kommer i løntilskud. KL Vivian Jordansen, Kommunikationskonsulent, Kontakt: , Hun var godt inde i emnet, men var også ansat til 445 at sige det rigtige. Derfor var hun svært at få til at svare på de kritiske spørgsmål. Fx om kommunerne håndterer løntilskudsforløbene ordentligt, og om de er medvirkende til at ordinære job fortrænges. Jeg ville have talt med 450 en faglig konsulent, der arbejder med området. Men jeg kunne kun få et interview med Vivian Jordansen. KL skulle have fyldt mere i artiklen. Vivian Jordansen udtaler, at det største problem er retningslinierne fra staten om kvoter, som 455 kommunerne skal overholde. Det fordrejer indsatsen, da det mere handler om at få folk ud i aktivering, end om det er det rigtige for den enkelte. Ekspertkilde Thomas Bredgaard lektor og arbejdsmarkedsforsker, speciale i aktivering, Aalborg Universitet, kontakt: , Han forsker i aktivering, og hvordan det virker. Han står bag en undersøgelse fra september, hvor man undersøgte effekten af aktivering. Den er lavet for Beskæftigelsesregion Nordjylland, men har givet erfaringer, man kan bruge i hele landet. Thomas Bredgaard kunne uddybe, hvad der fremgår af rapporten og uddrage hovedkonklusionerne. Det væsentligste var, at for mange kommer i løntilskudsjob, og mange får løntilskudsforløb, der ikke er ordentligt tilrettelagt samt, at det kun virker, hvis kommunerne, som arbejdsgivere, laver et ordentligt forløb for den ansatte. Jeg fik fat i Thomas Bredgaard sent i forløbet. Han gjorde mig opmærksom på en rapport, der var relevant for artiklen, og jeg kunne med fordel have talt med ham tidligere. Erfaringskilder Lone Eskildsen, pædagog, i ansat i løntilskud i SFO, Kontakt Er nyuddannet og kan fortælle om fordele og ulemper ved ordningen. Hun bliver brugt til at sætte et ansigt på, hvad løntilskudsordningen er. Lone Eskildsen kan fortælle, at hun er glad for at være i løntilskud, men at det samtidig er svært at søge job. Lis Dokkedal, pædagog, ansat i løntilskudsjob Kontakt: Hun har mange års erfaring og har været ledig i et par år uden udsigt til at komme i job, trods et år i løntilskud. Hun er også glad for aktiveringen og har meningsfulde opgaver. Men har ikke fået arbejde endnu. Problemet med de erfaringskilder jeg har kunne få fat i er, at de er rigtig glade for deres løntilskudsjob. De mener, de får noget ud af at være i løntilskud, og de er ikke blevet presset ud i et meningsløst forløb. Men de kan dog illustrere, hvem det er der kommer i løntilskud, og at de ikke er kommet i arbejde. Kilder jeg mangler Arbejdsmarkedsordfører fra SF, Eigil Andersen Arbejdsmarkedsordfører fra Venstre, Ulla Tørnæs Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Jeg ville meget gerne have haft en udtalelse fra ovenstående, men det lykkedes desværre ikke. Jeg ville gerne have spurgt dem om, hvilke ændringer de mener, der skal til for at få

7 løntilskudsordningen til at fungere efter hensigten, 510 i forbindelse med at regeringen skal se på forslaget. Desuden ville jeg have undersøgt, om der er enighed om, at refusionsordningen skal laves om. Politkercitatet skulle bruges til at fortælle, hvad der bliver gjort, og om de er opmærksomme på problemstillingen. Det fremgår af tidligere udtalelser til pressen samt af det faktum, at regeringen vil undersøge ordningen i det nye år. I mangel på bedre har jeg valgt at tage et citat fra ministeren udtalt til DR. Jeg har bevidst valgt, at organisationerne og ekspert/rapport skal fylde mest i artiklen, frem for politikerne. Organisationerne kan fortælle, hvad problemet egentlig er, og hvordan det kan løses. 525 Mange af de eksisterende artikler, der behandler emnet (udover i fagpressen), bruger kun citater fra politikere. Organisationernes vinkel på det mangler således i dagspressen. 4. Argumentanalyse Påstand: løntilskudsordningen i det offentlige virker ikke efter hensigten, da de omfattede er ledige i længere tid. Styrkemakør: påstanden er ret sikker. Flere 535 rapporter peger på at ledigheden forlænges. Der kan dog ikke generaliseres, da nogle har gavn af ordningen. Men der er bred enighed om at der skal gøres noget. Belæg: Rapport fra beskæftigelsesregion Nord, 540 rapport fra AU (jf. kildelisten) Undersøgelser viser at ledige i løntilskud er ledige i længere tid end dem der ikke er. Ekspertkilde redegør for problemer ved ordningen Hjemmel: de er arbejdsløse i længere tid, fordi 545 løntilskud ikke er det rigtige tilbud, og forløbet ikke tilrettelægges ordentligt. Rygdækning: problemstillingen bakkes op af organisationerne og politikere Gendrivelse: Ordningen virker for nogle og er ofte bedre end at gå ledig. Desuden kan den øgede ledighed skyldes, at det er en svagere gruppe ledige end gennemsnittet, og de ville være ledige uanset hvad. 5. Etiske og juridiske overvejelser: Der har ikke været anledning til etiske og juridiske overvejelser. 6. En kort redegørelse for arbejdsforløbet : Jeg valgte emnet løntilskud i det offentlige, da der viser sig at være flere problemer ved ordningen. Det har flere undersøgelser vist. Regeringen har fornyeligt besluttet, at ordningen skal undersøges til bunds i det nye år. Så det er et aktuelt emne. Til at begynde med var min vinkel, at løntilskudsordningen er overenskomstforvridende, fordi det kan virke løntrykkende at have billig arbejdskraft. Men da jeg kom længere ind i stoffet og fik talt med fagforbundene og læst nogle rapporter, viste det største problem sig at være, at de ledige ikke hjælpes i job af ordningen. Desuden var det mere væsentligt og aktuelt for læseren, at behandle den lidt mere jordnære problemstilling. Min vinkel er derfor også ændret i forhold til synopsen. Jeg startede med at kontakte BUPL og fik fat i formanden for a-kassen, der kunne opridse de problemer, de mente der var. Efterfølgende kontaktede jeg KL, der blev konfronteret med BUPL's synspunkter. De viste sig at være enige om problemets kerne. Jeg kontaktede herefter HK, for at have en fagforening for en anden faggruppe med, så det ikke fremstår som et pædagogproblem. Der er en svaghed i konfrontationen med KL, da det var svært at få konsulenten under det korte interview - til at svare på spørgsmålene, der vedrørte kommunernes ansvar for ordentlige forløb for de ledige. En anden svaghed er, at jeg ikke har fået kontakt med de relevante politikere. Det mangler for at komme hele vejen omkring. Men da det i medierne rimelig klart fremgår, hvad de mener og har tænkt sig at gøre, har jeg valgte at citere, hvad ministeren sagde til DR. Antal anslag:

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Økonomiske konsekvenser:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Økonomiske konsekvenser: Vedrørende: Notat om konsekvenserne af Beboerlisten forsalg om begrænsing af løntilskud og Virksomhedspraktik Sagsnavn: Forslag fra Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, vedrørende løntilskudsjob (Møde 28.

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud

Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud Caserapporter December 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Undersøgelse af mulig fortrængning

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X

Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 146 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samrådet i AMU om Vestas - samrådsspørgsmål T, V, W og X 26. november 2010 J.nr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om løntilskudsordningen (beretning nr. 12/04) 3. august 2007 RN A103/07 1. I mit notat af 28. juni 2005 tilkendegav jeg, at jeg fortsat ville følge

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik

Hvis du bliver syg... arbejdsmarked. Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, Denne pjece giver dig et hurtigt overblik F O F A O F A O Marts 2011 Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse Ved men du, fastholdelse, at du kan fåhvis hjælp dettil eratmuligt! Løsningen på en sygemelding er blive ikke afskedigelse fastholdt,

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere.

Velfærdslisten har 19. marts 2014 fremsendt et forslag til byrådet med titlen: OK vilkår også for kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende: Notat vedr. Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

iddelfart sender hver anden ledig ud til virksomheder, Odense sender blot hver tiende - UgebrevetA4.d

iddelfart sender hver anden ledig ud til virksomheder, Odense sender blot hver tiende - UgebrevetA4.d KOMMUNALE SKEL Middelfart sender hver anden ledig ud til virksomheder, Odense sender blot hver tiende Af Josephine Blachman Fredag den 10. november 2017 Der er markant forskel på, i hvor høj grad kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk

Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver - UgebrevetA4.dk RO PÅ Færre mister dagpenge - men jubelen udebliver Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Tirsdag den 5. september 2017 Der er sket et markant fald i antallet af ledige, som mister dagpengene, fordi de har

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen. Holmens Kanal København K

Arbejdsmarkedsstyrelsen. Holmens Kanal København K Arbejdsmarkedsudvalget L 203 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1061 København K Høring om udkast til lovforslag. Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 17. marts 2006 fremsendt forslag

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

LEDIGGANG I TOMGANG Langt færre ledige kommer på kursus Af Ivan Mynster Fredag den 13. oktober 2017

LEDIGGANG I TOMGANG Langt færre ledige kommer på kursus Af Ivan Mynster Fredag den 13. oktober 2017 S M LEDIGGANG I TOMGANG Langt færre ledige kommer på kursus Af Ivan Mynster Fredag den 13. oktober 2017 I stedet for at komme på kursus bliver ledige sendt til samtale efter samtale. Aktiveringen af dagpengemodtagere

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk Nyhedsbrev

Arbejdsmarkedspolitisk Nyhedsbrev Juli - august 2011 Arbejdsmarkedspolitisk Nyhedsbrev Metal Himmerland Ole Madsen / Poul Bang Jensen www.metal-himmerland.dk tlf. 98521012 12 initiativer skal hjælpe unge arbejdsløse med at få job Der blev

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Brug nu kuren som får langtidssyge i job - UgebrevetA4.dk. OPFORDRING TIL REGERINGEN: Brug nu kuren som får langtidssyge i job

Brug nu kuren som får langtidssyge i job - UgebrevetA4.dk. OPFORDRING TIL REGERINGEN: Brug nu kuren som får langtidssyge i job OPFORDRING TIL REGERINGEN: Brug nu kuren som får langtidssyge i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 8. december 2017 Seks ud af ti forløb med såkaldt revalidering er en succes, for

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 3. december 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 3. december 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 3. december 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen 04-022-44 Beskæftigelsesministerens svar på samrådsspørgsmål om produktion i forbindelse med særligt tilrettelagte kommunale projekter

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015

Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt T A L E Ministerens tale til samrådsspørgsmål C og D om reformen af førtidspension og fleksjob den 20. oktober 2015 20.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker

Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker Aftale om kommunale løntilskud og virksomhedspraktikker 2015-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK OG/ELLER LØNTILSKUDSANSÆTTELSE... 3 FORMÅLET MED AFTALEN... 4 ARBEJDSGANGEN MED

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere