Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader (første halvår)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)"

Transkript

1 Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader (første halvår) August 2013

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter Behandlingsskader Anmeldelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Færøerne Afgørelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Færøerne Fordelt på udvalgte dækningsområder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Fordelt på udvalgte dækningsområder - offentlige hospitaler Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Nordjylland Fordelt på udvalgte dækningsområder - private hospitaler Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Fordelt på afgørelsestyper Hele landet Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Færøerne Tilkendte erstatninger Fordelt på dækningsområder Hele landet Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Færøerne Fordelt på de enkelte erstatningsposter Hele landet Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Færøerne

3 2. Lægemiddelskader Anmeldelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Færøerne Afgørelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Fordelt på afgørelsestyper Hele landet Tilkendte erstatninger Fordelt på dækningsområder Hele landet Fordelt på de enkelte erstatningsposter Hele landet

4 Indledning Denne publikation indeholder foreløbige tal for første halvår Patientforsikringen opdaterer og reviderer løbende de statistiske oplysninger for de enkelte år. Oplysninger vedrører sager, der ofte er under behandling i meget lang tid. Tidligere afsluttede sager kan f.eks. blive genoptaget, og afgørelser kan blive ændret i Patientskadeankenævnet eller ved domstolene. Derfor kan de statistiske oplysninger i denne udgivelse adskille sig fra tidligere udgivelser. Efter en sag er blevet anerkendt beregnes erstatningen. En del af erstatningen kan blive udbetalt sammen med anerkendelsen, men ofte må den sidste del af erstatningen afvente, at patienten indsender forskellige former for dokumentation, eller at patientens tilstand ikke ændrer sig. Udbetalingen kan ske indenfor samme kalenderår som afgørelsen eller over et eller flere af de efterfølgende år. Fra 1. januar 2012 blev lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet sat i kraft for Færøerne. I løbet af 2012 har vi modtaget de første anmeldelser vedrørende skader sket ved det færøske sundhedsvæsen. Opgørelser for Færøerne vises særskilt i det omfang, der er registreret relevante sager, afgørelser eller tilkendt erstatninger. I første halvår 2013 modtog Patientforsikringen i alt anmeldelser. I denne periode blev der i alt tilkendt 383,5 mio. kr. i erstatning for behandlingsskader og 178 lægemiddelskader. Vi modtog anmeldelser i første halvår af Antallet af sager i første halvår af 2013 er altså betydeligt lavere end 1. halvår Vi vurderer, at det først og fremmest skyldes et ekstraordinært højt anmeldelsestal i første halvdel af Ud fra en 3-årig prognose med en jævn stigning i anmeldelsesantallet har vi i første halvår af 2012 modtaget 700 flere anmeldelser end forventet. Antallet af anmeldelser i første halvår 2013 er således igen på niveau med den generelt jævnt stigende tendens, hvilket bekræftes af den foreløbige udvikling i 2. halvår År Prognose* Faktisk antal Forskel halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår * Ved beregningen af prognosen er 1. halvår af 2012 udeladt. De godt 700 ekstra sager i først halvdel af 2012 har fordelt sig forholdsvis jævnt på regioner og ansvarlige specialer. Dog adskiller ortopædkirurgien sig ved at have haft en 4

5 ekstra tilgang af sager i 1. halvår af 2012, hvor der blev anmeldt ca. 250 sager udover det forventede. Læsning af opgørelsen De tal, der præsenteres i denne opgørelse, er halvårstal for den første halvdel af indeværende år samt helårstal for de seneste to år. Når opgørelsen anfører antal (fx antal anmeldelser i en periode), kan halvårstallene derfor som en tommelfingerregel ganges med 2 for sammenligning med helårstal, men der kan være betydelige sæsonudsving. Når det gælder procent-angivelser (fx anerkendelsesprocenten), kan tallene sammenlignes direkte. Anmeldelser, afgørelser og erstatningsudbetalinger Udsving i antallet af anmeldelser inden for en periode afspejler direkte anmeldelsesaktiviteten. Det er kendt, at en lang række faktorer har betydning for antallet af anmeldelser, herunder aktiviteten indenfor de enkelte dækningsområder og kendskabet til erstatningsordningen. Sidstnævnte er stærkt påvirket af fx medieomtale, og er derfor ofte knyttet til specifikke typer af patientskader. En tredje vigtig faktor er forekomsten af specifikke behandlingstyper, som viser sig at være problematiske. Det gælder fx metalmod-metal proteser, som netop har været et problem, og som talmæssigt kan identificeres i denne opgørelse (Tabel ff.). Udsving i antallet af afgørelser og størrelsen af erstatningsudbetalinger inden for en periode kan påvirkes af sagsbehandlingstiden i Patientforsikringen, på sygehusene, hos praktiserende læger osv. Erstatningsudbetalingen for en given periode afspejler således ikke periodens aktivitetsniveau på sundhedsområdet eller kvaliteten af samme. Anerkendelsesprocenter Anerkendelsesprocenten udtrykker hvor stor en andel af anmeldelserne, der anerkendes, og som derfor munder ud i en erstatning til patienten. Anerkendelsesprocenten varierer afhængigt af dækningsområde og medicinsk speciale. Det er fx kendt, at de kirurgiske specialer generelt har en høj anerkendelsesprocent. Inden for samme type af dækningsområde antages det sædvanligvis, at en lav anerkendelsesprocent er udtryk for en mere sikker behandling. Overfor dette står spørgsmålet om forventningsafstemning mellem behandler og patient forud for behandlingen og en god vejledning efter behandlingen. Forventningsafstemning før behandling En realistisk forventningsafstemning før behandlingen vil - alt andet lige - føre til færre anmeldelser, der afvises, fordi patienten enten afstår fra behandlingen eller i højere grad accepterer det opnåede funktionsniveau efter behandlingen. En indsats på dette område vil altså føre til færre afvisninger. 5

6 God vejledning efter behandlingen God vejledning efter behandlingen, hvor behandleren opdager og gør opmærksom på, at noget måske er gået galt, vil sandsynligvis føre til en højere anerkendelsesprocent. Vi vil modtage anmeldelser, der er langt mere kvalificeret, fordi en fagperson har været opmærksom på, at der kan være sket en erstatningsberettigende skade. Vejledningen kan også drejer sig om at forklare patienten, at eventuelle symptomer ikke skyldes behandlingen men patientens grundsygdom (og derfor ikke nødvendigvis er en skade, der berettiger til erstatning). Anerkendelsesprocenten kan direkte sammenlignes over tid og mellem dækningsområder, men det frarådes, når opgørelsen er baseret på færre end 50 anmeldelser, fordi udsving inden for samme dækningsområde næsten altid vil være udtryk for tilfældig variation. Selv iøjnefaldende forskelle er ofte ikke statistik signifikante. Fx er anerkendelsesprocenterne for de 3 opgjorte perioder for privatpraktiserende speciallæger i Region Syddanmark (tabel ) på henholdsvis 27 %, 30%, og 18 % (baseret på 55, 76 og 33 anmeldelser) ikke signifikant forskellige fra hinanden. Når anerkendelsesprocenterne for samme dækningsområde er baseret på store tal, ligger de ofte meget tæt på hinanden, når de sammenlignes over tid. 6

7 1. Behandlingsskader 1.1. Anmeldelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Dækningsområde Antal anmeldelser Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger Private hospitaler speciallæger Vagtlæger ergo- og fysioterapeuter Kommunale sundhedsordninger kiropraktorer Ambulancetjeneste jordemødre 2 3 Radiografer 1 2 Akuttelefon 1 Kliniske tandteknikere fodterapeuter psykologer Tandplejere 1 Bandagister 11 tandlæger 3 Uddannelsesinstitutioner 1 Øvrige Uoplyst I alt antal anmeldelser I alt antal personer Uoplyste omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden egentlig sagsbehandling, og helt nye anmeldte sager, der endnu ikke er fuldt registrerede. Antallet af anmeldelser og antal personer er forskelligt. En patientbehandling kan involvere flere forskellige dækningsområder, eksempelvis alment praktiserende læge, privatpraktiserende speciallæge og hospital. 7

8 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Første halvår 2013 Dækningsområde Antal anmeldelser Offentlige hospitaler Private hospitaler speciallæger Alment praktiserende læger Vagtlæger Ambulancetjeneste ergo- og fysioterapeuter kiropraktorer jordemødre 1 2 Radiografer 1 2 fodterapeuter Tandplejere 1 Bandagister 4 Kliniske tandteknikere 4 tandlæger 1 Øvrige Uoplyst 10 2 I alt Uoplyst omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden sagsbehandling, og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er fuldt registrerede Region Sjælland Region Sjælland Første halvår 2013 Dækningsområde Antal Anmeldelser Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger speciallæger Vagtlæger Private hospitaler ergo- og fysioterapeuter kiropraktorer Akuttelefon 1 Ambulancetjeneste Kliniske tandteknikere 1 fodterapeuter 1 Øvrige 6 5 Uoplyst 4 3 I alt Uoplyst omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden sagsbehandling, og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er fuldt registrerede. 8

9 Region Syddanmark Region Syddanmark Første halvår 2013 Dækningsområde Antal Anmeldelser Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger Private hospitaler speciallæger Vagtlæger ergo- og fysioterapeuter kiropraktorer Ambulancetjeneste jordemødre 1 1 psykologer 1 Bandagister 2 Kliniske tandteknikere 1 tandlæger 2 Øvrige Uoplyst 3 2 I alt Uoplyst omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden sagsbehandling, og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er fuldt registrerede Region Midtjylland Region Midtjylland Første halvår 2013 Dækningsområde Antal Anmeldelser Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger Private hospitaler speciallæger Vagtlæger ergo- og fysioterapeuter Ambulancetjeneste kiropraktorer Kliniske tandteknikere 1 1 Bandagister 3 fodterapeuter 1 psykologer 1 1 Øvrige Uoplyst 9 2 I alt Uoplyst omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden sagsbehandling, og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er fuldt registrerede. 9

10 Region Nordjylland Region Nordjylland Første halvår 2013 Dækningsområde Antal Anmeldelser Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger speciallæger Private hospitaler Vagtlæger Ambulancetjeneste ergo- og fysioterapeuter kiropraktorer Bandagister 1 Kliniske tandteknikere 1 Øvrige Uoplyst 1 1 I alt Uoplyst omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden sagsbehandling, og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er fuldt registrerede Færøerne Færøerne 2012 Første halvår 2013 Dækningsområde Antal anmeldelser Offentlige hospitaler 1 2 Øvrige 4 3 I alt antal anmeldelser 5 5 I alt antal personer 5 5 Uoplyst omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden sagsbehandling, og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er fuldt registrerede. 10

11 1.2. Afgørelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Offentlige hospitaler , , ,2 Private hospitaler , , ,2 Alment praktiserende læger , , ,5 speciallæger , , ,0 Uddannelsesinstitutioner , ,6 Vagtlæger , , ,6 ergo- og fysioterapeuter , , ,2 Kommunale sundhedsordninger , , ,5 kiropraktorer , , ,3 fodterapeuter 3 0, , ,0 Ambulancetjeneste , ,6 15 0,0 Bandagister 7 0,0 4 0,0 Kliniske tandteknikere 3 0,0 3 0,0 2 0,0 jordemødre 3 0,0 1 0,0 psykologer 1 0,0 2 0,0 1 0,0 tandlæger 3 0,0 Radiografer ,0 1 0,0 Tandplejere 1 0,0 Øvrige , , ,0 Uoplyst 10 0, ,9 3 I alt , , ,3 Uoplyst omfatter sager, der er afvist uden egentlig sagsbehandling, eller sager uden egentlig skadevolder i lovens forstand Færøerne Færøerne 2012 Første halvår 2013 Anerkendelser Afgørelser Anerkendelser i alt ser Afgørelser Anerkendel- i alt Anerkendelser Offentlige hospitaler 2 0,0 Øvrige ,0 2 0,0 I alt ,3 2 0,0 Uoplyst omfatter sager, der er afvist uden egentlig sagsbehandling, eller sager uden egentlig skadevolder i lovens forstand. 11

12 Fordelt på udvalgte dækningsområder Region Hovedstaden Region Hovedstaden Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- speciallæger , , ,0 Alment praktiserende læger , , ,7 Vagtlæger* , , ,5 ergo- og fysioterapeuter , , ,3 kiropraktorer 6 0, , ,2 Ambulancetjeneste ,1 6 0,0 6 0,0 fodterapeuter 1 0, , ,0 Tandplejere 1 0,0 1 0,0 Bandagister 3 0,0 1 0,0 Kliniske tandteknikere 2 0,0 jordemødre 1 0,0 psykologer 1 0,0 tandlæger 1 0,0 Radiografer ,0 Øvrige , , ,5 Uoplyst , ,3 I alt , , ,8 Uoplyst omfatter sager, der er afvist uden egentlig sagsbehandling, eller sager uden egentlig skadevolder i lovens forstand. *Anerkendelsesprocenten har været faldende på vagtlægeområdet fra 2011 til 2013, men faldet er ikke signifikant, og må derfor anses for tilfældig variation Region Sjælland Region Sjælland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Alment praktiserende læger , , ,4 speciallæger , , ,0 Vagtlæger , , ,8 Ambulancetjeneste 1 0,0 2 0,0 3 0,0 Kliniske tandteknikere 1 0,0 ergo- og fysioterapeuter 3 0, ,3 1 0,0 fodterapeuter 1 0,0 kiropraktorer 4 0, ,0 3 0,0 Tandplejere Øvrige 3 0,0 3 0,0 Uoplyst ,0 I alt , , ,4 Uoplyst omfatter sager, der er afvist uden egentlig sagsbehandling, eller sager uden egentlig skadevolder i lovens forstand. 12

13 Region Syddanmark Region Syddanmark Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Alment praktiserende læger , , ,0 speciallæger , , ,2 Vagtlæger , , ,8 Ambulancetjeneste 4 0, ,3 1 0,0 Bandagister 1 0,0 1 0,0 Kliniske tandteknikere 2 0,0 ergo- og fysioterapeuter ,3 3 0,0 7 0,0 jordemødre 2 0,0 1 0,0 kiropraktorer 3 0, ,0 8 0,0 psykologer 1 0,0 tandlæger 2 0,0 Øvrige , ,0 3 0,0 Uoplyst 1 0, ,0 I alt , , ,2 Uoplyst omfatter sager, der er afvist uden egentlig sagsbehandling, eller sager uden egentlig skadevolder i lovens forstand Region Midtjylland Region Midtjylland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Alment praktiserende læger , , ,1 speciallæger , , ,5 Vagtlæger , , ,7 Ambulancetjeneste 4 0,0 4 0,0 4 0,0 Bandagister 1 0,0 2 0,0 Kliniske tandteknikere 1 0,0 1 0,0 ergo- og fysioterapeuter , ,5 3 0,0 fodterapeuter 2 0, ,0 kiropraktorer , ,3 4 0,0 psykologer 2 0,0 Øvrige , , ,3 Uoplyst , ,3 I alt , , ,2 Uoplyst omfatter sager, der er afvist uden egentlig sagsbehandling, eller sager uden egentlig skadevolder i lovens forstand. 13

14 Region Nordjylland Region Nordjylland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Alment praktiserende læger , , ,4 speciallæger , , ,3 Vagtlæger , , ,7 ergo- og fysioterapeuter , , ,0 Ambulancetjeneste ,0 2 0,0 1 0,0 Bandagister 1 0,0 Kliniske tandteknikere 1 0,0 fodterapeuter kiropraktorer 2 0,0 2 0,0 Øvrige ,0 3 0,0 Uoplyst 1 0,0 1 0,0 I alt , , ,3 Uoplyst omfatter sager, der er afvist uden egentlig sagsbehandling, eller sager uden egentlig skadevolder i lovens forstand. 14

15 Fordelt på udvalgte dækningsområder - offentlige hospitaler Region Hovedstaden Region Hovedstaden Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Rigshospitalet , , ,3 Herlev Hospital , , ,2 Hvidovre Hospital , , ,1 Glostrup Hospital , , ,4 Gentofte Hospital , , ,2 Frederiksberg Hospital , , ,1 Bispebjerg Hospital , , ,6 Nordsjællands Hospital i Hillerød , , ,8 Bornholms Hospital , , ,3 Amager Hospital , , ,9 Nordsjællands Hospital i Frederikssund , , ,0 Nordsjællands Hospital i Helsingør , , ,6 Psykiatrien i Region Hovedstaden , , ,1 Montebello 3 0,0 3 0, ,0 Nordsjællands Hospital i Hørsholm , , ,7 Nordsjællands Hospital i Esbønderup 2 0,0 1 0,0 Øvrige 1 0,0 I alt , , ,6 Anerkendelsesprocenten indenfor de enkelte dækningsområder er samlet set uændret over tid, men der er signifikant forskel mellem hospitalerne. Der er en lav anerkendelsesprocent indenfor psykiatrien i Hovedstaden, men også blandt de øvrige hospitaler er der indbyrdes forskelle. Herlev Hospital ligger således signifikant lavere end Frederiksberg Hospital og Amager Hospital. Forskellen kan formentlig forklares med forskelle i specialesammensætning. Eksempelvis har kirurgisk behandling generelt en højere anerkendelsesprocent. 15

16 Region Sjælland Region Sjælland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Køge Sygehus , , ,3 Slagelse Sygehus , , ,8 Næstved Sygehus , , ,9 Nykøbing Falster Sygehus , , ,6 Roskilde Sygehus , , ,7 Holbæk Sygehus , , ,1 Ringsted Sygehus , , ,4 Garantiklinikken Region Sjælland , , ,3 Kalundborg Sygehus , , ,0 Psykiatrien i Region Sjælland 3 0, , ,7 Fakse Sygehus , , ,0 Nakskov Sygehus , ,0 1 0,0 Epilepsihospitalet Filadelfia 1 0, ,3 Kolonien Filadelfia ,0 Korsør Sygehus 1 0,0 Nykøbing Sjælland Sygehus , ,0 Roskilde Sygehus Fjorden 4 0,0 1 0,0 Sorø Sygehus 1 0,0 Storstrømmens Sygehus Maribo 1 0,0 Storstrømmens Sygehus Stege Vordingborg Sygehus I alt , , , Region Syddanmark Region Syddanmark Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- OUH (Odense, Assens, Faaborg, Nyborg, Ringe, Rudkøbing, Svendborg, Æreskøbing) , , ,6 Sygehus Lillebælt (Fredericia, Give, Kolding, Middelfart, Vejle) , , ,7 Sygehus Sønderjylland , , ,3 Sydvestjysk Sygehus (Brørup, Esbjerg, Grindsted, Varde) , , ,6 Friklinikken i Region Syddanmark , , ,0 Rygcenter Syddanmark, Middelfart , ,8 Psykiatrien i Region Syddanmark 9 0, ,6 8 0,0 Sct. Josephs Hospital ,0 Øvrige 1 0,0 I alt , , ,8 16

17 Region Midtjylland Region Midtjylland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Århus Universitetshospital , , ,1 Hospitalsenheden Midt , , ,6 Hospitalsenheden Vest , , ,5 Regionshospitalet Randers , , ,8 Hospitalsenheden Horsens (Horsens, Brædstrup, Odder) , , ,5 Psykiatrien i Region Midtjylland , ,0 8 0,0 De Vestdanske Friklinikker, Brædstrup , , ,0 Friklinik Silkeborg, Øjenklinikken ,7 Mammografiscreening i Region Midtjylland ,0 1 0,0 Marselisborg Centret 1 0,0 Øvrige 2 0,0 I alt , , , Region Nordjylland Region Nordjylland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Aalborg Universitetshospital (Aalborg, Brovst, Dronninglund) , , ,0 Sygehus Thy-Mors (Nykøbing Mors, Thisted) , , ,0 Ortopædkirurgien i Region Nordjylland (Aalborg, Farsø, Frederikshavn, Hjørring, Thisted) , , ,0 Sygehus Vendsyssel (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Skagen) , , ,8 Sygehus Himmerland (Farsø, Hobro) , , ,2 Psykiatrien i Region Nordjylland ,0 3 0,0 3 0,0 Anæstesien i Region Nordjylland , ,0 Friklinik Frederikshavn , ,5 1 0,0 Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 0,0 Aalborg Jordemodercenter 1 0,0 Aalborg Sygehus Tværfagligt Smertecenter ,0 I alt , , ,6 17

18 Fordelt på udvalgte dækningsområder - private hospitaler Region Hovedstaden Region Hovedstaden Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Aleris-Hamlet , , ,4 Center for Rygkirurgi , , ,9 Privathospitalet Danmark , , ,5 Københavns Privathospital , , ,5 Glostrup Privathospital , , ,0 Kysthospitalet, Skodsborg Privathospital , , ,3 Gildhøj Privathospital , , ,0 Teres Hospitalet Parken , , ,0 Nørmark Privathospital , , ,4 Furesø Privathospital A/S , , ,0 Nygart Privathospital , ,3 3 0,0 Memira, Dansk Synskirurgi Aps , , ,0 Herlev Privathospital ,0 1 0,0 Absalon Privatklinik 1 0,0 Allerød Privathospital , ,3 Amartro Privathospital og Idrætsklinik A/S 2 0, ,7 Arresødal Privathospital A/S , ,7 Bariatric Center København 1 0,0 Lukas Øjenhospital ,0 Skadestuen.nu , ,0 Steno Diabetes Center 1 0,0 1 0,0 Søllerød Privathospital ,3 1 0,0 Øjenhospitalet Danmark 2 0,0 I alt , , ,3 Aleris-Hamlet omfatter afdelingen Aleris-Hamlet Søborg 18

19 Region Sjælland Region Sjælland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Privathospitalet Valdemar , , ,5 Privathospitalet Sorana , , ,3 Roskilde Privathospital 3 0, ,0 2 0,0 Greve Privathospital Gråbrødreklinikken på Sorana ,0 Privathospitalet Memira , ,3 Privathospitalet Møn A/S 2 0, ,0 I alt , , , Region Syddanmark Region Syddanmark Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Privathospitalet Mølholm , , ,4 Privathospitalet Kollund , , ,9 Damp Sundhedscenter , , ,0 Aleris-Hamlet , , ,0 Center for Rygkirurgi Odense A/S , ,4 4 0,0 Privathospital Hjertecenter Varde A/S , , ,0 Privathospitalet Hunderup 1 0,0 2 0,0 Kong Christian X s Gigthospital , ,3 1 0,0 Memira Odense 1 0,0 1 0,0 Ortopædkirurgisk Center Varde , , ,0 Privatsygehus Danmark , ,4 1 0,0 Danske Privathospitaler Odense ,0 Dronning Sophies Hospital - Kolding Privathospital 1 0,0 Esbjerg Privathospital ,0 Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken ,0 3 0,0 Privathospitalet Mariahjemmet 1 0,0 I alt , , ,1 Aleris-Hamlet omfatter afdelingen Aleris-Hamlet Esbjerg 19

20 Region Midtjylland Region Midtjylland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Aleris-Hamlet , , ,0 Ciconia Aarhus Privathospital , , ,0 OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S , , ,0 AROS Privathospital , , ,0 Viborg Privathospital , , ,0 Eira , ,0 5 0,0 Teres Hospitalet Aarhus , , ,0 Ortopædkirurgisk Hospital Århus A/S , ,0 2 0,0 Memira Århus 1 0,0 Privathospitalet Dalgas Herning A/S 2 0, , ,0 Dagkirurgisk Hospital Viborg ,0 Dan Clinic ,0 Endoskopiklinikken Århus A/S Kirurgisk Klinik Århus - Privathospital i Århus 1 0,0 Memira, Dansk Synskirurgi ,0 MR Scanner Viborg Specialhospitalet Akselholm 1 0,0 Øjenklinikken AROS , ,0 I alt , , ,9 Aleris-Hamlet omfatter afdelingerne Aleris-Hamlet Herning og Aleris-Hamlet Århus Region Nordjylland Region Nordjylland Første halvår 2013 Afgørelsekendelrelsekendelrelsekendel- Anerkendelsedelsedelsekenken- Artros, Aalborg Privathospital A/S , , ,1 Skørping Privathospital , , ,0 Aleris-Hamlet , , ,0 Thava Aalborg A/S ,0 I alt , , ,5 Aleris-Hamlet omfatter afdelingen Aleris-Hamlet Aalborg 20

21 Fordelt på afgørelsestyper Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ikke optimal diagnose eller behandling , , ,3 Svigt i udstyr eller apparatur * 35 0, ,3 87 1,8 Skaden kunne være undgået ved anden metode 17 0,2 6 0,1 6 0,1 Sjælden og alvorlig skade 766 9, , ,7 Ulykkestilfælde 4 0,1 5 0,1 13 0,3 Donor og forsøgspersoner 126 1, ,4 58 1,2 I alt antal anerkendte sager , , ,3 Afvisninger Erstatningsbetingelser ikke opfyldt , , ,0 Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK 635 8, , ,6 Forældelse 270 3, , ,1 Øvrige 173 2,2 98 1,1 50 1,0 Uoplyst 0,0 1 0,0 0,0 I alt antal afviste sager , , ,7 I alt antal afgjorte sager , , ,0 * Andelen af afgørelser med anerkendelse af skade som følge af svigt i udstyr eller apparatur stiger fra 0,4 % i 2011 til 1,8 % i Denne stigning er statistisk signifikant og skyldes MoM-proteserne Region Hovedstaden Region Hovedstaden Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ikke optimal diagnose eller behandling , , ,0 Svigt i udstyr eller apparatur * 15 0,6 47 1,7 40 2,4 Skaden kunne være undgået ved anden metode 3 0,1 2 0,1 3 0,2 Sjælden og alvorlig skade 263 9, , ,8 Ulykkestilfælde 2 0,1 1 0,0 9 0,5 Donor og forsøgspersoner 67 2,5 64 2,3 29 1,7 I alt antal anerkendte sager , , ,6 Afvisninger Erstatningsbetingelser ikke opfyldt , , ,9 Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK 213 7, , ,5 Forældelse 101 3, ,7 69 4,1 Øvrige 60 2,2 35 1,2 15 0,9 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt antal afviste sager , , ,4 I alt antal afgjorte sager , , ,0 * Andelen af afgørelser med anerkendelse af skade som følge af svigt i udstyr eller apparatur stiger statistisk signifikant fra 2011 til

22 Region Sjælland Region Sjælland Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ikke optimal diagnose eller behandling , , ,7 Svigt i udstyr eller apparatur 2 0,2 4 0,3 0,0 Skaden kunne være undgået ved anden metode 2 0,2 0,0 0,0 Sjælden og alvorlig skade 86 8,6 77 6,5 38 6,3 Ulykkestilfælde 1 0,1 0,0 0,0 Donor og forsøgspersoner 15 1,5 27 2,3 10 1,7 I alt antal anerkendte sager , , ,7 Afvisninger Erstatningsbetingelser ikke opfyldt , , ,2 Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK 89 8,9 93 7,9 40 6,7 Forældelse 27 2,7 33 2,8 17 2,8 Øvrige 11 1,1 9 0,8 4 0,7 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt antal afviste sager , , ,3 I alt antal afgjorte sager , , , Region Syddanmark Region Syddanmark Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ikke optimal diagnose eller behandling , , ,2 Svigt i udstyr eller apparatur 8 0,4 15 0,8 7 0,7 Skaden kunne være undgået ved anden metode 7 0,4 2 0,1 0,0 Sjælden og alvorlig skade , , ,1 Ulykkestilfælde 0,0 2 0,1 1 0,1 Donor og forsøgspersoner 13 0,7 9 0,5 10 0,9 I alt antal anerkendte sager , , ,0 Afvisninger Erstatningsbetingelser ikke opfyldt , , ,4 Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK 139 7, ,1 65 6,2 Forældelse 57 3,2 58 2,9 53 5,0 Øvrige 33 1,8 23 1,2 5 0,5 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt antal afviste sager , , ,0 I alt antal afgjorte sager , , , Region Midtjylland Region Midtjylland Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ikke optimal diagnose eller behandling , , ,6 Svigt i udstyr eller apparatur * 9 0,6 40 2,3 33 3,0 Skaden kunne være undgået ved anden metode 4 0,2 1 0,1 3 0,3 Sjælden og alvorlig skade , , ,2 Ulykkestilfælde 0,0 1 0,1 2 0,2 Donor og forsøgspersoner 27 1,7 18 1,1 8 0,7 I alt antal anerkendte sager , , ,1 Afvisninger Erstatningsbetingelser ikke opfyldt , , ,7 Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK 134 8, ,0 86 7,9 Forældelse 70 4,3 55 3,2 33 3,0 Øvrige 39 2,4 16 0,9 14 1,3 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt antal afviste sager , , ,9 I alt antal afgjorte sager , , ,0 * Andelen af afgørelser med anerkendelse af skade som følge af svigt i udstyr eller apparatur stiger statistisk signifikant fra 2011 til

23 Region Nordjylland Region Nordjylland Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ikke optimal diagnose eller behandling , , ,5 Svigt i udstyr eller apparatur * 1 0,1 7 0,9 7 1,6 Skaden kunne være undgået ved anden metode 1 0,1 1 0,1 0,0 Sjælden og alvorlig skade 69 10,1 73 9, ,0 Ulykkestilfælde 1 0,1 1 0,1 1 0,2 Donor og forsøgspersoner 3 0,4 6 0,8 1 0,2 I alt antal anerkendte sager , , ,6 Afvisninger Erstatningsbetingelser ikke opfyldt , , ,8 Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK 58 8,5 64 8,3 26 5,9 Forældelse 14 2,1 30 3,9 24 5,5 Øvrige 16 2,4 7 0,9 5 1,1 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt antal afviste sager , , ,4 I alt antal afgjorte sager , , ,0 * Andelen af afgørelser med anerkendelse af skade som følge af svigt i udstyr eller apparatur stiger statistisk signifikant fra 2011 til 2013, men i absolutte tal er det uden betydning Færøerne Færøerne 2012 Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Ikke optimal diagnose eller behandling 1 100,0 Svigt i udstyr eller apparatur Skaden kunne være undgået ved anden metode Sjælden og alvorlig skade Ulykkestilfælde Donor og forsøgspersoner I alt antal anerkendte sager 0 0, ,0 Afvisninger Erstatningsbetingelser ikke opfyldt Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK Forældelse Øvrige 2 100,0 Uoplyst I alt antal afviste sager 2 100,0 0 0,0 I alt antal afgjorte sager 2 100, ,0 23

24 1.3. Tilkendte erstatninger Fordelt på dækningsområder Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Alment praktiserende læger 51,0 49,3 45,1 Ambulancetjeneste 0,4 0,2 0,0 Kommunale sundhedsordninger 0,1 1,1 0,4 Offentlige hospitaler 604,1 548,3 247,3 Private hospitaler 78,4 92,2 27,4 ergo- og fysioterapeuter 0,7 0,8 0,5 fodterapeuter 0,0 0,0 0,1 kiropraktorer 3,6 0,2 0,1 speciallæger 17,7 26,5 18,6 Radiografer 0,6 4,0 0,0 Uddannelsesinstitutioner 0,0 0,0 0,0 Vagtlæger 8,2 13,5 15,2 Øvrige 1,0 0,9 1,2 Uoplyst 0,0 0,0 1,3 I alt 765,9 737,9 357,3 Tilkendte erstatninger vedr. private hospitaler ligger betydeligt lavere i 1. halvår af 2013 end forventet. Omvendt er der tilkendt langt mere i erstatning i sager vedr. lægevagten. Patientforsikringens data kan ikke forklare disse udsving, men som nævnt i indledningen kan det både bero på ændret aktivitetsniveau indenfor dækningsområderne samt på variation i sagsbehandlingstiden i Patientforsikringen. 24

25 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Alment praktiserende læger 6,7 15,1 6,1 Ambulancetjeneste 0,1 0,0 0,0 Offentlige hospitaler 192,8 134,3 73,9 Private hospitaler 37,5 43,1 12,4 ergo- og fysioterapeuter 0,1 0,5 0,4 fodterapeuter 0,0 0,0 0,1 kiropraktorer 0,0 0,0 0,1 speciallæger 7,5 17,8 11,4 Radiografer 0,6 4,0 0,0 Vagtlæger 2,0 2,0 0,4 Øvrige 0,9 0,7 1,0 Uoplyst 0,0 0,0 0,1 I alt 248,2 217,5 106, Region Sjælland Region Sjælland Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Alment praktiserende læger 13,9 8,1 7,4 Ambulancetjeneste 0,3 0,0 0,0 Offentlige hospitaler 61,8 64,4 31,4 Private hospitaler 9,6 1,6 0,3 ergo- og fysioterapeuter 0,1 0,0 0,0 fodterapeuter 0,0 0,0 0,0 kiropraktorer 0,1-0,1 0,0 speciallæger 1,8 2,3 1,8 Vagtlæger 1,2 3,9 3,9 Øvrige 0,0 0,0 0,0 Uoplyst 0,0 0,0 0,5 I alt 88,7 80,3 45,4 25

26 Region Syddanmark Region Syddanmark Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Alment praktiserende læger 17,6 9,0 13,0 Ambulancetjeneste 0,0 0,2 0,0 Offentlige hospitaler 155,8 145,3 58,9 Private hospitaler 22,0 21,9 4,3 ergo- og fysioterapeuter 0,3 0,0 0,0 kiropraktorer 0,1 0,2 0,0 speciallæger 4,8 1,7 0,8 Vagtlæger 2,4 2,5 0,9 Øvrige 0,1 0,1 0,0 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt 203,2 180,9 77, Region Midtjylland Region Midtjylland Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Alment praktiserende læger 11,3 10,7 16,2 Offentlige hospitaler 142,6 135,4 52,3 Private hospitaler 7,4 20,5 7,8 ergo- og fysioterapeuter 0,1 0,2 0,0 fodterapeuter 0,0 0,01 0,0 kiropraktorer 3,4 0,1 0,0 speciallæger 2,7 2,7 3,7 Vagtlæger 1,0 4,4 6,2 Øvrige 0,0 0,0 0,0 Uoplyst 0,0 0,0 0,2 I alt 168,4 173,9 86,4 26

27 Region Nordjylland Region Nordjylland Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Alment praktiserende læger 1,6 6,4 2,3 Ambulancetjeneste 0,04 0,0 0,0 Offentlige hospitaler 51,1 69,3 30,8 Private hospitaler 1,9 5,0 2,6 ergo- og fysioterapeuter 0,0 0,1 0,0 kiropraktorer 0,0 0,0 0,0 speciallæger 0,9 2,0 1,0 Vagtlæger 1,6 0,8 3,8 Øvrige 0,0 0,0 0,0 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt 57,1 83,6 40, Færøerne Region Nordjylland 2012 Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Øvrige 0,03 I alt 0,0 0,03 27

28 Fordelt på de enkelte erstatningsposter Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 7,0 7,6 4,0 Tabt arbejdsfortjeneste 102,8 81,6 39,4 Svie og smerte 59,1 66,1 37,1 Varigt mén 169,5 178,0 96,6 Erhvervsevnetab 334,5 344,5 133,3 Begravelsesomkostninger 1,5 1,4 0,6 Forsørgertab ægtefælle 64,7 38,5 33,0 Forsørgertab børn 5,5 4,6 3,9 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 Overgangsbeløb 14,8 11,6 9,2 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 759,6 733,8 357,1 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 6,2 3,7 0,2 I alt 765,8 737,5 357,3 Udbetaling af erstatning til patienter, som dør på grund af skaden. I 2011 døde 284 personer som følge af deres skade. Ud over de 86,5 mio. kr., der blev udbetalt i begravelsesomkostninger, forsørgertab og overgangsbeløb til de efterladte, fik de afdøde sammenlagt tilkendt 18 mio. kr. fordelt på de øvrige erstatningsposter før døden indtraf. Denne beregning er kun foretaget for 2011, idet kun 2011 er fuldstændigt opgjort på opgørelsestidspunktet. 28

29 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 2,1 2,5 1,5 Tabt arbejdsfortjeneste 39,4 21,8 11,0 Svie og smerte 19,5 22,1 12,2 Varigt mén 53,0 55,7 33,1 Erhvervsevnetab 104,9 97,5 33,3 Begravelsesomkostninger 0,5 0,4 0,3 Forsørgertab ægtefælle 18,2 12,0 10,4 Forsørgertab børn 1,9 2,0 0,9 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 Overgangsbeløb 4,0 3,2 3,0 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 243,6 217,1 105,8 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 4,6 0,4 0,2 I alt 248,2 217,5 106, Region Sjælland Region Sjælland Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 0,7 0,9 0,4 Tabt arbejdsfortjeneste 10,6 8,5 7,7 Svie og smerte 7,1 8,2 4,6 Varigt mén 21,1 21,6 12,7 Erhvervsevnetab 32,7 31,0 15,1 Begravelsesomkostninger 0,1 0,3 0,2 Forsørgertab ægtefælle 13,5 4,6 3,3 Forsørgertab børn 0,5 0,9 0,3 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 Overgangsbeløb 2,3 1,4 1,1 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 88,6 77,5 45,4 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 0,2 2,8 0,0 I alt 88,7 80,3 45, Region Syddanmark Region Syddanmark Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 1,6 1,8 0,9 Tabt arbejdsfortjeneste 28,1 22,1 7,5 Svie og smerte 14,5 15,7 8,8 Varigt mén 41,9 43,4 20,6 Erhvervsevnetab 90,0 84,7 28,6 Begravelsesomkostninger 0,2 0,2 0,0 Forsørgertab ægtefælle 19,5 9,1 8,2 Forsørgertab børn 1,7 0,7 1,0 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 Overgangsbeløb 4,8 3,1 2,3 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 202,4 180,8 77,9 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 0,8 0,1 0,0 I alt 203,2 180,9 77,9 29

30 Region Midtjylland Region Midtjylland Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 2,1 1,8 0,8 Tabt arbejdsfortjeneste 15,8 19,7 8,2 Svie og smerte 13,1 13,8 8,1 Varigt mén 38,6 36,8 20,3 Erhvervsevnetab 83,4 87,7 36,0 Begravelsesomkostninger 0,4 0,4 0,1 Forsørgertab ægtefælle 10,8 10,1 9,3 Forsørgertab børn 1,3 0,6 1,7 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 Overgangsbeløb 2,7 2,7 2,0 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 168,1 173,7 86,4 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 0,3 0,2 0,0 I alt 168,4 173,9 86, Region Nordjylland Region Nordjylland Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 0,6 0,6 0,4 Tabt arbejdsfortjeneste 8,8 9,5 5,0 Svie og smerte 4,9 6,2 3,4 Varigt mén 14,8 20,3 9,6 Erhvervsevnetab 23,5 43,6 20,2 Begravelsesomkostninger 0,2 0,2 0,0 Forsørgertab ægtefælle 2,7 2,1 1,2 Forsørgertab børn 0,1 0,3 0,0 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 Overgangsbeløb 1,0 0,8 0,6 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 56,7 83,6 40,5 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 0,4 0,0 0,0 I alt 57,1 83,6 40, Færøerne Region Nordjylland 2012 Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 0,00 Tabt arbejdsfortjeneste 0,00 Svie og smerte 0,03 Varigt mén 0,00 Erhvervsevnetab 0,00 Begravelsesomkostninger 0,00 Forsørgertab ægtefælle 0,00 Forsørgertab børn 0,00 Forsørgertab andre 0,00 Overgangsbeløb 0,00 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 0,0 0,03 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 0,0 0,00 I alt 0,0 0,03 30

31 2. Lægemiddelskader 2.1. Anmeldelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Dækningsområde Antal anmeldelser Alment praktiserende læger Kommunale sundhedsordninger 1 Offentlige hospitaler Private hospitaler 2 5 psykologer 2 speciallæger tandlæger 9 2 Vagtlæger 1 2 Øvrige Uoplyst I alt Uoplyst omfatter eksempelvis sager, der er afsluttet uden sagsbehandling, sager vedr. håndkøbsmedicin samt helt nye anmeldelser, der endnu ikke er fuldt registrerede Færøerne Der er ikke anmeldt lægemiddelskader fra Færøerne i 2012 og første halvår

32 2.2. Afgørelser Fordelt på dækningsområder Hele landet Hele landet 2012 Afgørelser i alt Anerkendelser Anerkendelser i % Afgørelser i alt Anerkendelser Anerkendelser i % Afgørelser i alt Anerkendelser Anerkendelser i % Alment praktiserende læger , , ,3 Kommunale sundhedsordninger 1 0,0 Offentlige hospitaler , , ,5 Private hospitaler ,0 2 0,0 psykologer 2 0,0 speciallæger , , ,3 tandlæger 1 0,0 3 0,0 4 0,0 Uddannelsesinstitutioner 1 0,0 Vagtlæger ,0 2 0,0 Øvrige ,1 4 0, ,0 Uoplyst ,3 I alt , , ,4 32

33 Fordelt på afgørelsestyper Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Afgørelsestype Anerkendelser Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Anerkendt 79 21, , ,4 I alt antal anerkendte sager 79 21, , ,4 Afvisninger Uden for lovens dækningsområde 52 14, , ,9 Forældet 26 7,2 27 7,0 9 4,2 Erstatningsbetingelserne ikke opfyldt , , ,1 Erstatninger under minimumsgrænsen på DKK 14 3,9 6 1,6 3 1,4 Øvrige 4 1,1 3 0,8 2 0,9 I alt antal afviste sager , , ,6 I alt antal afgjorte sager , , ,0 33

34 2.3. Tilkendte erstatninger Fordelt på dækningsområder Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Dækningsområde mio. kr. Alment praktiserende læger 14,6 12,7 7,8 Offentlige hospitaler 25,3 30,7 18,1 Private hospitaler 0,0 0,0 0,0 speciallæger 4,9 0,2 0,1 tandlæger 0,0 0,0 0,0 Vagtlæger 0,0 0,0 0,0 Øvrige 3,3 0,0 0,2 Uoplyst 0,0 0,0 0,0 I alt 48,0 43,7 26, Fordelt på de enkelte erstatningsposter Hele landet Hele landet Første halvår 2013 Erstatningsposter mio. kr. Udgifter og andet tab 0,7 0,2 0,4 Tabt arbejdsfortjeneste 5,0 4,4 1,1 Svie og smerte 2,2 1,9 1,3 Varigt mén 10,7 8,8 5,8 Erhvervsevnetab 27,1 24,3 14,5 Begravelsesomkostninger 0,1 0,1 0,0 Forsørgertab ægtefælle 1,6 3,0 2,2 Forsørgertab børn 0,0 0,1 0,6 Forsørgertab andre 0,0 0,0 0,0 Overgangsbeløb 0,7 0,7 0,3 I alt tilkendt efter ny erstatningslov 48,0 43,6 26,2 I alt 48,0 43,7 26,2 I alt tilkendt efter g. erstatningslov 0,0 0,2 0,0 34

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der Udviklingen i anmeldel, afgørel og erstat vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader der 2010 2012 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 1. Behandlingsskader... 5 1.1.

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om behandlingsskader 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområdet

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 16/03-2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på regioner mv. (hele landet)...3 Anmeldelser vedr.

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

LUP 2012 - Ambulante. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Ambulante. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Ambulante Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 95086 45,5 54,5 Privathospitalerne 4014 46,6 53,4 Parkens Privathospital 59 44,1 55,9 ScanSleep, Søvnmedicinsk Klinik, Københvn

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader 6 Anmeldte sager 8 Anerkendelser 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Indlagte. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Indlagte Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 40137 49,1 50,9 Privathospitalerne 1150 41,7 58,3 Aleris-Hamlet Hospitaler 316 61,4 38,6 Steno Diabetes Center 33 45,5 54,5 Center

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk Årsberetning 0 www.patientforsikringen.dk Indhold Patientforsikringens organisation.... 4 Styrket rettighedsbevidsthed flere anmeldelser af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen.... 6 Direktørens beretning....

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i kommunale segregerede tilbud, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for de kommunale segregerede tilbuds planlagte

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010

Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Samletabel nr. 1 Kommunal udligning og tilskud mm. 2010 Landsudligning Hovedstadsudligning Statstilskud (ordinært) Statstilskud (betinget) Korrektion overudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Prisstigninger på huse over hele landet

Prisstigninger på huse over hele landet P R E S S E M E D D E L E L S E Prisstigninger på huse over hele landet For første gang siden begyndelsen af 2007 oplever alle landsdele fremgang i huspriserne i forhold til året før. Hovedstaden spurter

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Kliniske retningslinjer Plagsomme symptomer/opgaver Medicinering de sidste levedøgn Åndelig omsorg Søvn og hvile Træthed Sociale forhold Smerter Sansning, guiding Pårørende, elerladte (både børn og voksne

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere