Brugervejledning. Triax ST-220 HDTV Kombi-modtager. Digital satellit og terrestrisk modtager DVB-S2 / DVB-T A DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Triax ST-220 HDTV Kombi-modtager. Digital satellit og terrestrisk modtager DVB-S2 / DVB-T1 305030A DK"

Transkript

1 Brugervejledning Triax ST-220 HDTV Kombi-modtager Digital satellit og terrestrisk modtager DVB-S2 / DVB-T A DK

2 Copyright Triax A/S Der tages forbehold for ændringer, fejl og mangler. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Typografiske konventioner... 5 Sikkerhedsoplysninger... 6 Grundlægende sikkerhedsinformationer... 6 Forklaring til sikkerhedsinstruktioner... 8 Oversigt... 9 Beskrivelse General Produkt beskrivelse Fjernbetjening Tilslutning af modtageren Tilslutning af TV med HDMI- eller scart-kabel Forbindelse med YUV-Komponent Forbindelse med digital audio-modtagere (optisk digital udgang) CA-modul og smartcard Modtageren i brug Fjernbetjeningen bruger 2 batterier: LR 03/AAA/1,5 V Førstegangs Installation Vælg sprog Vælg region (land) Billede og lyd Valg af satelliter DVB-T modtagelse Modtagerens menuer Information ved kanal skift Brugergrænsefladen på tv-skærmen Menu oversigt Hvordan du navigerer i menuerne Media player Skift kanalliste (Symbol: TV) Installation DVB-S (Symbol: Sat-Antenne) Installation DVB-T (Symbol: Sat-Antenne) Sytemindstilling (Symbol: Tandhjul) Indstilling (Symbol: Mappe)

4 Taster med speciel funktioner Skift TV/R Sleeptimer 0 tasten CH- / CH VOL+ / VOL MENU TEXT BACK OK V+ / V CH+ / CH FAV EPG INFO SUB AUDIO Knapper til PVR Rengøring af modtageren Afmonter modtageren Tips og gode råd Bortskaffelse Tekniske Data Garanti Konformitetserklæring

5 Forord Denne brugsvejledning hjælper dig med at få et overblik over hvordan din nye digitale modtager (herefter forkortet til modtageren ) fungerer. Vi forudsætter alment kendskab til elektroniske apparater såsom tv, radio, video- eller dvd-optager. Vi anbefaler at du læser denne vejledning grundigt igennem inden modtageren tages i brug, samt at du gemmer denne vejledning til senere opslag. Værd at vide Med denne modtager kan du modtage såvel ikke-kodede som kodede digitale satellit- og terrestriske programmer via en parabol og antenne. Modtageren har gennemgået en omfattende forprogrammering, således at du hurtigt kan få adgang til dine foretrukne kanaler. Samtlige funktioner er lette at indstille via fjernbetjeningen og understøttes af et omfattende skærmbaseret menusystem. Typografiske konventioner For at gøre det lettere at skelne mellem forskellige typer af tekst, har vi brugt følgende typografiske elementer: normal tekst, Opstilling af punkter Anvisninger på hvad du skal gøre Menunavne, - denne skrifttype bruges til menuer og undermenuer, ikon navne/beskrivelser, knapper og lignende på skærmen og fjernbetjeningen. 5

6 Sikkerhedsoplysninger Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående sikkerhedsanvisninger for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på personer eller udstyr. Grundlægende sikkerhedsinformationer Sæt modtageren på et fast, jævnt underlag ved en let tilgængelig stikkontakt. Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden ordentlig ventilation. Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre elektroniske enheder. Undgå at sætte modtageren på steder med stærkt sollys eller meget støv. Modtageren må udelukkende benytte den på mærket angivne strømkilde. Frakobl modtagerens netledning ved at tage fat i netstikket og ikke i ledningen. Sørg for at anbringe netledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på. Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk. Sæt ikke genstande oven på modtageren da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation. Sæt ikke varme eller brændende genstande såsom stearinlys oven på modtageren. Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande såsom vaser på modtageren. Ved tordenvejr eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. Modtageren må kun åbnes af autoriseret personale. Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. 6

7 Du skal straks trække netstikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør: hvis der er fejl på netledning eller tænd/sluk afbryder hvis der er løbet væske i apparatet hvis apparatet ikke virker hvis apparatets ydre er kraftigt beskadiget Modtagerens funktion er at modtage ikke-kodede (free-to-air) og kodede digitale programmer. Enhver anden brug kan medføre materiel skade og måske også personskade, samt bortfald af garantien. Fabrikanten kan på ingen måde drages til ansvar for skader forvoldt på modtageren som følge af ukorrekt brug, eller at sikkerhedsinstruktionerne ikke følges. Batterier Forsigtig! Bemærkning om strømafbrydelse: Standby knappen afbryder ikke apparatet fra lysnettet. Der er stadig strøm til modtageren i standby tilstand. For helt at slukke (uden elektricitet), skal du trykke på afbryderen på bagsiden. For helt at afbryde fra vekselstrøm (fx i forbindelse arbejde, eller tordenvejr), tage netledningen ud af stikkontakten. Fjernbetjeningen bruger 2 AAA batterier. Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med batterierne: Vær omhyggelig med at sætte batterierne rigtigt i (+/-). Lad være med at bruge forskellige batterityper eller gamle og nye batterier samtidig. Gamle batterier kan blive utætte og skade fjernbetjeningen, derfor bør batterierne tages ud af fjernbetjeningen hvis modtageren ikke bruges i længere perioder. Børn bør ikke lege med batterierne da de kan indeholde giftstoffer. Desuden kan børn komme til at sluge batterierne. 7

8 Forklaring til sikkerhedsinstruktioner I vejledningen vil du finde følgende kategorier af sikkerhedsinstruktioner: Fare! Vejledning med ordet FARE advarer om eventuel personskade. Forsigtig! Vejledning med ordet FORSIGTIG advarer mod mulige skader. Disse noter giver oplysninger til den almindelige brug af modtageren. Korrekt brug: modtageren er beregnet til modtagelse af ukodet og krypteret digital satellit- og jordbaserede digitale programmer i den private sektor. Den er udelukkende beregnet til dette formål og må kun bruges til det. Enhver anden brug betragtes som forkert og kan resultere i materielle skader eller endda personskade. Det betyder også det umiddelbare tab af garanti. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader forårsaget af forkert brug. 8

9 Oversigt Kontroller indholdet efter køb. Pos. Stk Beskrivelse 1 1 Modtager 2 1 Fjernbetjening 3 2 Batterier Type LR 03/AAA/1,5 V - 1 Brugervejledning (ikke vist) Coaxial kabel, HDMI kabel og Scart kabel medleveres ikke. 9

10 Beskrivelse General Med denne modtager kan du modtage såvel ikke-kodede som kodede digitale programmer via en parabol og antenne. For at kunne anvende modtageren skal du have en passende parabolantenne og DVB-T antenne, som er opsat og optimalt justeret. Modtageren har gennemgået en omfattende forprogrammering, således at du hurtigt kan få adgang til dine foretrukne kanaler. Da der løbende kommer nye kanaler fra satellitterne bør du med jævne mellemrum foretage en kanalsøgning for at være up to date. Samtlige funktioner er lette at indstille via fjernbetjeningen og understøttes af et omfattende skærmbaseret menusystem. Den flersprogede brugerflade understøtter følgende sprog: Engelsk Fransk Tysk Italiensk Spansk Portugisisk Russisk Tyrkisk Polsk Arabisk Dansk Følgende satelliter er forprogrammeret som standard: Astra1 19 E Hotbird 13 E Eutelsat W3A 7 E Flere funktioner: 10

11 HDTV & SDTV Opskalering af SD-Tv-programmer Software-Updatering via USB-interface Unicable (SCR) Teknologi Afkodning af kodede kanaler med et CI eller CI+ CAM-modul og smartcard. Gemmer automatiske sidste sete kanal (Last Station Memory) 3 knapper på frontpanelet Plug and Play Lav strømforbrug I standby < 1W Strømforsyning V, 50/60 Hz 4500 kanalpladser Forældre kontrol (standard password: 0000) 12 favoritlister Automatisk kanalsøgning Kanalliste redigering Optical digital udgang (Dolby Digital Sound) 1 Euro-SCART-stik til TV HDMI-udgang YPbPr (YUV)-udgang Super-hurtigt tekst-tv (800 siders hukommelse) Digital DVB-Radio modtagelse Viser program information ved kanal skift DiSEqC 1.0, 1.2, USALS TV-Formater 4:3, 16:9 og letterbox 8 Timer, Sleep-Timer Elektronisk Program Guide EPG (op til 7 dage, afhænger af programmet). 11

12 Produkt beskrivelse Modtagerens frontpanel Modtagerens bagpanel 12

13 Fjernbetjening 13

14 Pos. Symbol Short Description 1 Standby Tænd og sluk (Standby-function) Vælg kanal / talindtastning 3 TV/R Skift mellem tv- og radiokanaler 4 V-FMT (RØD) Ændre billedopløsning 5 GRØN Ingen primær funktion 6 CH+ Skift til næste kanal / bevæger markøren op ad 7 V- Dæmper lyden/bevæger markøren mod venstre 8 CH- Skift til forige kanal/ bevæger markøren ned ad 9 EPG Viser EPG 10 MENU Viser Hovedmenuen 11 FAV Viser favoritlisten 12 BACK Forlad menupunkt eller menu 13 Mute (Sluk/tænd for lyden) 14

15 14 TEXT Tekst-tv 15 TIMER (BLÅ) Timer 16 GUL 17 OK Ingen primær funktion Viser listen over tv-kanaler Bekræfter valget i menuen 18 V+ Øger lyden / flytter markøren til højre 19 SUB Undertekstning 20 AUDIO Vis/skift lydspor 22 INFO Viser info banner 23 USB Direkte adgang til USB mappe 24 MOVIE Direkte adgang til optagelser 25 Option Multifeed option for sub kanaler 26 Optage Start en optagelse 27 Stop Stop en afspilning 28 Pause Sætter en afspilning på pause 29 Play Starter en afspilnning 30 FRW Hurtig afspiling tilbage 31 FFW Hurtig afspilning frem 31 >> Spring frem i afspilningen 32 << Spring tilbage i afspilningen 15

16 Tilslutning af modtageren Tilslut modtageren via et coaxial kabel til parabol og antenne. Coax kabel er ikke inkluderet i denne pakke. Attention! Sæt ikke modtageren til lysnettet førend at den er forbundet med parabolen samt alle andre relevante apparater såsom tv, video/dvd optager og hi-fi-anlæg, da modtageren ellers kan risikere at blive beskadiget. Montering af stik på antennekablet: Se hvordan på 16

17 Tilslutning af TV med HDMI- eller scart-kabel HDMI og Scart kabel medleveres ikke. 17

18 Forbindelse med YUV-Komponent Forbindelse med digital audio-modtagere (optisk digital udgang) 18

19 CA-modul og smartcard Denne modtager har bag frontpanelet plads til at indsætte et CA- modul (Conditional Access) og et smartcard, sådan at du kan få adgang til de kodede kanaler og betalingstjenester som det pågældende modul og kort kan afkode. Dit smartcard indeholder også dine abonnementsoplysninger. Indsæt dit smartcard i CA-modulet. Indsæt CA-modulet i CI-indgangen på modtageren. På tvskærmen kommer en besked om at Slot 1 Initializing. Hvis du allerede har de kanaler som smartcard og CA-modul giver adgang til i din kanalliste så kan du se kanalerne med det samme ellers skal du lave en søgning efter dem via menuen Installation. Knappen til højre i CI-indgangen bruges til at få det CA-modul ud som sidder i modtageren. 19

20 Modtageren i brug Fjernbetjeningen bruger 2 batterier: LR 03/AAA/1,5 V Vær omhyggelig med at sætte batterierne rigtigt I (+/-) samt at lukke dækslet omhyggeligt. Forsigtig! Batterier kan indeholde giftige stoffer, der er skadelige for sundhed og miljø. Bortskaf batterierne i henhold til de relevante lovbestemmelser. Smid ikke batterier i dit husholdningsaffald. For at bruge fjernbetjeningen skal du rette den mod modtagerens forside og trykke på den ønskede knap. Fjernbetjeningen benytter sig af infrarøde stråler til at kommunikere med modtageren. Forsigtig! Kontrollér forbindelserne til alle apparater og antennen, før du tilslutter modtageren til lysnettet. Sæt strømstikket af de tilsluttede enheder i stikkontakten, og tænd for det tilsluttede udstyr. Tænd for den korrekte kanal (f.eks HDMI) på TV-apparatet. Tænd for modtageren på afbryderen bag på. Enheden er i normal tilstand. Det aktuelle program nummer vises. Modtageren er forsynet med forvalgte TV-kanaler og kan anvendes direkte efter den første installation processen. For at afgøre om der er nye programmer, kan du køre en program søgning.. 20

21 Førstegangs Installation Den første opstart tager cirka 15 sekunder. Under opstarts processen viser displayet "Strt" og på Tv et vises velkomst installationsguiden. Sørg for at modtageren er tilsluttet tv'et via HDMI- eller Scartudgang. Med hjælp fra installationsguiden, kan du meget nemt vælge de vigtigste indstillinger på din digitale modtager. Vælg sprog Vælg v.h.a. tasterne CH + eller CH- det sprog du ønsker. Bekræft med OK tasten. Tryk på den blå taste for næste menu. 21

22 Vælg region (land) Vælg v.h.a. tasterne V- eller V+. Tryk på den blå taste for at gå til næste menu. Billede og lyd Her har du mulighed for at indstille det foretrukne billede og lydformat. Brug CH+ eller CH- til at naviger op og ned med. Tryk OK for at få vist mulige indstillinger. Vælg og bekræft med OK. Videoopløsnning: Her vælger du video-opløsning, 576i, 720p eller 1080i Billedeformat: Her vælger du billedeformat, 4:3 eller 16:9 Video-signal: Her vælger du video-signal, CVBS eller RGB Digital audio-udgang: Her vælger du audioformat, LPCM eller BS (BS = Bit Stream) Tryk på den blå taste for næste menu. 22

23 Valg af satelliter I denne menu vælger/fravælger du hvilke satelliter du ønsker at modtage fra. Er Parabolen indstillet til kun at modtage fra Astra satelliten fravælger du de satelliter der er markeret med et hjerte undtagen Astra Marker satelliten og tryk OK for at vælge/fravælge. Modtageren er forprogrammeret med en liste af kanaler fra de fra fabrikken markerede satelliter. Derfor behøver du ikke foretage en satellitsøgning. Tryk på den blå taste for næste menu. 23

24 DVB-T modtagelse Bekræft DVB-T med OK tasten for at foretage en automatisk søgning af terrestriske kanaler. Ønsker du ikke at søge DVB-T kanaler, så tryk på EXIT tasten for at afslutte førstegangsinstallationen. 24

25 Modtagerens menuer Information ved kanal skift Når man skifter kanal vil informationsbanneret blive vist nederst I billedet. I banneret vil du få vist flg. informationer. Program navn Modtaget via satellit eller via DVB-T Aktuel dato Aktuel tid TTX- Symbol EPG- Symbol Hjerte- Symbol $-Symbol Information Dette symbol vises hvis der udsendes tekst-tv. Dette symbol vises hvis der udsendes EPG informationer. Dette symbol vises hvis programmet er tilvalgt I en favoritliste. $ symbolet vises hvis det valgte program er kodet, (er et betalings program). Information om aktuel og næste program. 25

26 Brugergrænsefladen på tv-skærmen Med menuerne i den grafiske brugerflade kan du individuel ændre indstillingerne på din modtager. Det forudsætter at både modtager og tv er tændt og forbundet med et kabel (feks. HDMI). Tryk på MENU tasten. Hovedmenuen vises. Brug BACK tasten til at forlade menuen igen. Menuen: Øverst vises: Til venstre: I midten: Menu navn Menu symbols Undermenu punkter 26

27 Menu oversigt Hovedmenu PVR (Symbol: Play) Rediger kanaler (Symbol: TV) Installation (Symbol: Sat-Antenne) Systemindstilling (Symbol: Tandhjul) Indstilling (Symbol: Mappe) Sub menu PVR Video Musik Billeder Tv-kanalliste Radio-kanalliste Slet alle DVB-S Installation DVB-T Installation Sprog TV-System Indstil lokal tid Timer-indstilling PIN OSD-indstilling Favorit Andet HDD information PVR indstillinger Information Fabriksindstilling Othello (spil) Sudoku (spil) Common Interface Software opdatering 27

28 Hvordan du navigerer i menuerne I de forskellige menuer kan du navigere med tasterne CH+, CH-, V+, V-. Det aktive menupunkt vil blive fremhævet. Tryk OK tasten for at vælge undermenuen til det aktive menupunkt. For at forlade menuen tryk på BACK tasten. Alle ændringer skal bekræftes. Nogle ændringer skal bekræftes to gange. 28

29 Media player Media Playeren er begrænset til USB PVR-funktion. Den er kun aktiv, når der er indsat USB-læsbart medie. Tilslut en USB enhed til USB stikket på modtagerens frontpanel. Fundne filer vises. Tryk på EPG tasten for at skifte mellem de forskellige kategorier. Skift mellem PVR(egne optagelser), Musik, Billeder og Video. 29

30 PVR Her vises dine optagelser. For at afspille en optagelse: Marker den optagelse(fil) som ønskes afspillet og tryk på OK knappen. Med Play knappen kan du starte afspilningen i vinduet. Med den Røde knap kan du omdøbe filnavnet. Med den Grønne knap kan man låse optagelsen så man kun kan afspille den ved at indtaste PIN-koden først. Med den Gule knap sletter man optagelsen. Med EPG knappen skifter man mellem de forskellige funktioner, PVR Musik Billeder Video. For at forlade denne menu tryk på BACK. Billeder Kendte billedfiler vises I det lille preview vindue når de markeres. Billedfiler (JPG- og BMP-filer) Billedfiler, som er vist i preview vinduet kan vises i fuld skærm ved at trykke på OK knappen. Ønsker du at vise flere billeder, kan du oprette et diasshow. Hvis du ikke allerede har oprettet et diasshow, kan du markere alle billeder ved at trykke på den gule funktionstast. Tryk på Grøn(FAV) knap for at tilføje billeder til et diasshow. Tryk OK knappen for at starte diasshowet. 30

31 Brug BACK knappen for at stoppe diasshowet. Med INFO knappen åbnes en menu hvor billede visnings tiden kan indstilles. Diasshow tid: Hvor længe billedet skal vises i et diasshow. 31

32 Gentag diasshow: Til / Fra, vælg om diasshowet skal gentages. Med den gule funktions taste kan du vælge/fravælge alle billederne i diasshowet. Med den blå funktions taste kan du redigerer. Musik Marker musikfilen og tryk OK for at starte afspilningen. Musikfiler i formatet MP3 og Ogg understøttes. 32

33 Video Under video kan du afspille filer i formaterne: Container Video codec extension AVI MPEG4-Xvid.avi AVI AVC(H.264).avi AVI MPEG4 part 2.avi MP4 MPEG4-Xvid.mp4 MP4 AVC(H.264).mp4 MP4 MPEG4 part 2.mp4 DAT MPEG1.dat TS MPEG2.ts TP MPEG2.tp MPEG MPEG1.mpg MPEG MPEG2.mpg 33

34 Skift kanalliste (Symbol: TV) På de følgende sider beskrives hvordan du kan redigere kanallisten og opretter favorit lister. 34

35 TV- Kanalliste Kanalen du ønsker at redigere er markeret med gul. Følgende 5 redigerings muligheder kan vælges: 1. FAV: Lav en favoritliste Tryk FAV knappen på fjernbetjeningen. FAV hæves og aktiveres. Vælg den ønskede kanal, som skal tildeles en favoritliste og bekræft ved at trykke på knappen OK, samt vælg en favoritgruppe, og tryk på knappen OK igen. Favoritgruppen er nu markeret med et flueben. Forlad udvælgelsen af de foretrukne grupper med BACK knappen. Programmet er nu markeret med et hjerte symbol. Tryk på FAV knappen for at afslutte. Forlad menuen med BACK knappen, og bekræfte JA for at gemme dine favoritter. 2. Lås: Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen. Lås hæves og aktiveres. Vælg og marker den kanal du ønsker at låse, og tryk derefter på OK knappen. Du skal nu indtaste PIN-koden. Efter indtastning af PINkoden, vil den aktuelle kanal blive markeret med en lås. Du kan nu vælge supplerende kanaler ved at trykke på OK knappen. Tryk på den 35

36 røde funktionstast for at afslutte funktionen. Når du forlader menuen med BACK knappen, bekræfte JA for at gemme. De låste kanaler kan nu først ses efter indtastning af den aktuelle PIN-kode. Bemærk: I menuen under Systemindstillinger PIN, indstiller du PINkoden. Fra fabrikken er PIN-koden Skip: (Spring over) Tryk grøn funktionstast på fjernbetjeningen. Skip hæves og aktiveres. Vælg den ønskede kanal, som skal springes over og tryk på OK knappen. Kanalen bliver markeret med en pil. Du kan nu vælge andre kanaler ved at trykke på OK knappen. Tryk på den grønne funktionstast for at afslutte funktionen. Forlad menuen med BACK knappen, og bekræfte JA for at gemme. Når du "zappe" med CH+/CH- vil disse kanaler springes over. Ændringerne kan ændres tilbage ved samme fremgangsmåde. 4. Flyt: Tryk på gul funktionstaste på fjernbetjeningen. Flyt hæves og aktiveres. Vælg og marker de kanaler du ønsker at flytte ved at trykke på OK knappen. Du kan markere og flytte flere kanaler på en gang. Brug CH+ og CH- knappen og vælg den kanal hvor kanalerne efterfølgende skal indsættes. Tryk på den gule funktionstaste for at indsætte kanalerne. Forlad menuen med BACK knappen og bekræft JA for at gemme. 5. Redigér: Tryk på den blå funktionstaste på fjernbetjeningen. En ny menu åbnes. 36

37 Sortér: Tryk rød funktionstaste. Der er mulighed for at sortere kanalerne i alfabetisk orden, efter kodet/frie kanaler og låste kanaler. Redigér: Tryk på grøn funktionstaste. Tryk OK for at redigere den valgte kanal. Slet: Tryk blå funktionstaste. Vælg og marker med OK, de kanaler du ønsker at slette. Kanalerne bliver markeret med X. Tryk på BACK knappen for at forlade menuen og bekræft JA for at gemme (de markerede kanaler bliver nu slettet). Radio kanalliste Fremgangsmåden er den samme for radiokanaler som for tv-kanaler. Slet alle Denne funktion vil slette alle gemte radio- og tv-kanallister. Ved at udføre en Fabriksindstilling kan du geninstallere standard kanallisten igen. 37

38 Installation DVB-S (Symbol: Sat-Antenne) Antennetilslutning Her indstiller du om du anvender en fixed (fast) parabol eller en parabol med rotor/motor. Satellitliste Listen indeholder alle de kendte satellitter. Du kan vælger/fravælge med OK knappen, hvilke satellitter der skal være aktive. Aktiver kun den/de satellitter parabolen kan modtage. De aktive satellitter vises med et hjerte symbol. Redigér (rød knap): Redigering af satellitnavn og position. Ny (grøn knap): Manuel tilføjelse af satellitter. Slet (blå knap): Slet en satellit og dens kanaler. 38

39 Antenneindstilling a.) Indstilling af fast parabol (fixed). Satellit: Valg af satellit. Tryk OK for at se hvilke satellitter der er aktive. Vælg en satellit for at redigere. LNB frek: Angiv LNB type(frekvens) for den valgte satellit. Standard indstillingen er universal( ). Unicable: Et nyt vindue åbner. Vælg IF kanal. Med center frek. Indstilles den tilhørende frekvens. Eksempel: Den første modtager får IF kanal 1 og frekvens 1210 MHz. IF kanalerne med tilhørende frekvenser er specificeret af SCR enheden (LNB, multiswitch) Transponder: Liste med transponderer for den aktuelle satellit. DiSEqC1.0: Indstilling af DiSEqC indgang ved modtagelse fra flere satelliter. 22K: Indstilles automatisk af modtageren. Polarisation: Standard indstillingen er AUTO. Men, horisontal eller vertikal LNB forsyning kan vælges.. b.) Indstilling af bevægelig parabol. (Parabol med rotor/motor) LNB Typ: Standard indstillingen er universal( ). Kan ændres efter hvilken LNB der anvendes. Motor type: Vælg mellem DiSEqC 1.2 eller USALS. lokal længde/breddegrad: Anvendes USALS angives disse. 39

40 Slet alle: Sletter alle tidligere gemte satellitpositioner I motorens hukommelse. Funktionen er ikke tilgængelig når der anvendes USALS. Motorindstilling: I denne menu kan du indstille parabolen (dreje) til de forskellige satellitpositioner som du ønsker at modtage. Grænse indstilling: Indstilling af øst/vest grænser. Indstiller det punkt parabolen maks. må dreje til øst og vest. Enkelt satellitsøgning Indstillinger ved søgning af én satellit. Satellit: Vælg den satellit som skal søges. Kun frie: frie = gratis kanaler. Ja = kun gratis kanaler vil blive søgt. Nej = Både gratis og betalings kanaler (kodet) vil blive søgt. Søg kanaler: Vælg om kun tv-kanaler, kun radiokanaler, eller både tv- og radio-kanaler skal søges. Netværkssøgning: Vælg ja eller nej. Forudindstillet søgning skal være valgt i søgemodus. Søgemodus: Autosøgning, Forudindstillet søgning og Nøjagtig søgning. Autosøgning: Hele satelliten vil automatisk blive søgt igennem for (nye) kanaler. Forudindstillet søgning: Kun de frekvenser der findes i den tilhørende transponderliste vil blive søgt. Søg: Tryk OK for at starte søgningen. De fundne kanaler vil blive tilføjet til slut I kanallisten. Multi Satellit søgning Her har du mulighed for at søge alle aktive satelliter på én gang. De øvrige indstillinger er beskrevet i det foregående afsnit. 40

41 TP list I denne menu kan du redigere de transponder data for de satelliter som er aktive i satellitlisten. Redigér (rød knap): Redigering af parametrene for den valgte transponder. Bemærk, at denne ændring har indflydelse på programmerne fra den modificerede transponder! Tilføj (grøn knap): Tilføj en ny transponder. Slet (gul knap): Slet den valgte transponder Søg (blå knap): Søg den valgte transponder for nye kanaler. Eksempel på program søgning: Du ved, at på en bestemt frekvens sendes der nye programmer. Satellit: ASTRA 19,2 Ost - Frekvens MHz Symbolrate: Ks/s - Polarisation: horisontal Gør følgende: Submenu TP-liste Tryk på den grønne funktionstaste på fjernbetjeningen. Tilføj TP åbner. Indtast frekvensen med 0-9 tasterne på fjernbetjeningen. Indtast symbolraten med 0-9 tasterne på fjernbetjeningen. Indstil polarisationen H for horisontal med V+ og V-. Gem indstillingerne ved at markér Gem og tryk på OK. 41

42 Den nyoprettede transponder vil blive oprettet i slutningen af transponderlisten over ASTRA 19,2 øst. Tryk blå knap på fjernbetjeningen. TP søgning åbner. 42

43 Indstil søgekriterier. Start søgningen ved at markerer OK, og tryk på OK knappen. De nye programmer vil blive tilføjet i slutningen af den eksisterende kanalliste. 43

44 Installation DVB-T (Symbol: Sat-Antenne) DVB-T kanalsøgning Søg en specifik kanal for programmer. DVB-T Auto-søgning Søger hele det terrestriske frekvensområde for programmer. Du kan indstille om du kun vil søge frie (gratis) eller alle programmer (også kodet betalingsprogrammer). Antenne strøm 5V Indstil 5V strømforsyning til aktiv terrestrisk antenne. 44

45 Sytemindstilling (Symbol: Tandhjul) Sprog Sprog: Vælg menu sprog Første Audiokanal: Vælg foretrukken lydsprog Anden Audiokanal: Vælg sekundær lydsprog. Tekst-tv: Vælg Tekst-tv sprog. TV-System Videoopløsning: Valg af videoopløsning For at få den bedste kvalitet til HDTV vælges 720p eller 1080i. Videosignal indstilles til: CVBS Tilslut Tv et via HDMI Skærmformat: 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9, Auto 45

46 Video-signal: Indstilling af billedsignal. For at opnå fuld HD kvalitet skal CVBS vælges. Digital audioudgang: Vælg det foretrukne audiostream format Indstil lokal tid Uret indstilles automatisk under den første installation, og kan ikke ændres. Timer-indstilling Med timerfunktionen kan du programmere modtageren til at starte på et bestemt tidspunkt for at optage. Der er 8 uafhængige Timer til rådighed. Undermenu Beskrivelse Timer Nummer Vælg TIMER 1-8 Timer Mode Timer Service Én gang, Dagligt, Ugentligt, off. Timeren vil blive deaktiveret når off vælges Kanal: På den programmerede tid vil modtageren skifter til den programmerede begivenhed. Optagelse: Hvis en ekstern USBlagringsenhed er tilsluttet korrekt, kan du planlægge optagelse af et program via EPG(tjeneste er afhængig af tv-selskabet). Start-kanal Start-dato Aktiverings-tid Varighed Valg af kanal Indtast start dato. Indtast start tid. Indtast varighed af programmet. Markér Gem og tryk OK for at gemme. 46

47 PIN (Standard PIN-kode: 0000) Lås menu: Er funktionen aktiv vil den låse for Hovedmenuen og man kan kun få adgang til den ved at indtaste PIN-koden. Program lås (Rating lock): Her kan du alders bestemme hvilke udsendelser (film) der må vises, før der skal anvendes PIN-kode for at se udsendelsen. Bemærk: Denne funktion afhænger at tv-udbyderen. Ikke alle tv-udbydere bruger denne funktion. Ny Password: Indtast ny password. Bekræft password: Indtast igen det nye password. OSD-indstilling Favorit Andet OSD-forsinkelse(sec.): Indstil hvor længe infobanneret skal vises. Fra 1-10 sekunder. OSD transparens: off, 10%, 20%, 30%, 40% Omdøb favoritliste navn. LNB power: Til/Fra. Tænd og sluk for LNB forsyningen. Som standard skal den være tændt. Lydsignal: Til/Fra. Tænd og sluk for den indbyggede signalstyrke lydgenerator, som kan være til stor hjælp når parabolen skal indstilles. Auto Standby: Til/Fra Modtageren vil automatisk slukke (gå i standby) efter 3 timer hvis den ikke er blevet brugt skifte kanal osv. HDD Information Viser informationer om den tilsluttede USB enhed 47

48 PVR indstillinger Tidsforskydning: ON/OFF. Vælg om tidsforskydning (TimeShift) skal være aktiv eller ej Hop: Vælg hvor mange sekunder/minutter der kan hoppes frem ad gangen ved en afspilning. Tidsforskydning til opt: Vælg om en tidsforskydning skal kunne optages (gemmes). PS Record: ON/OFF Vælg om optagelsen skal være I PS format eller TS format. PS formatet fylder mindre en TS formatet. MPEG4 (H264) programmer vil altid blive optaget i TS formatet. 48

49 Indstilling (Symbol: Mappe) Information Viser information om software og hardware version i modtageren. Fabriksindstilling Genskaber fabriksindstillingerne. Modtageren vil starte op med førstegangsinstallationen. Spil, e.g. Othello / Sudoku Spil Othello eller Sudoku Common Interface CI / CI+ modul og smart card er ikke inkluderet i pakken Med denne modtager kan du også se kodede betalings programmer. Du skal have et programkort fra programudbyderen og et passende CI eller CI + modul. Modtageren har et CI + modul slot. Udtrykket Common Interface henviser til "Common Interface" til plugin CI + / CI-moduler (også kendt som CAM). Dette punkt giver oplysninger om det indsatte CI + / CI-modul. Menuen afhænger af det isatte 49

50 CI+ / CI-modul. Før du indsætter modulet, skal du slukke receiveren helt, afbryd på bagpanelet. Så kan du åbne lågen til CAM-modulet på modtagerens frontpanel. Indsæt modulet i CI-slottet. Bemærk: Hvis du indsætter CI+ / CI modul eller programkort forkert i modtageren, kan modulet eller programkort blive beskadiget. Bemærk venligst, læs instruktionen fra leverandøren af din modtager, og dit CI+ / CI-modul og dit programkort. Indsæt nu programkortet i modulet. Så kan du tænde for modtageren igen. Modulet bliver initialiseret. Afhængigt af tv-selskab vises en meddelelse på skærmen. Følg disse anvisninger. Denne proces kan tage flere minutter at fuldføre. Så længe du ønsker at se betalings-tv skal CAM-modulet og programkort blive i Common Interface slottet. For at fjerne modulet skal du åbne lågen på frontpanelet og trykke på knappen til højre for modulet for at skubbe modulet ud. Når modulet er skubbet lidt ud kan det fjernes. Software-opdatering USB-opdatering: Software-opdatering via USB port. Software opdatering via USB-interface er den hurtigste og mest bekvemme måde opdatere på. Hvis du skal foretager en softwareopdatering, er metoden via USBinterfacet at foretrække. Aktuel software findes på Opdatering via satellit: De nødvendige data er forudindstillet. Processen starter, når du vælger Start og tryk på OK. Modtageren er forberedt til denne service, dvs at der ikke altid er en ny softwareversion til rådighed via satellit. Software opdatering via satellit har intet at gøre med at gemme nye tv-kanaler, men tjener kun til at opdatere 50

51 systemsoftwaren på modtageren. Softwareopdateringen er ikke for den almindelige drift af modtageren. Du er nødt til at justere dit satellitsystem til satellitten ASTRA 19,2 øst, for at udføre softwareopgraderingen via satellit. Software opdateringen kan tage op til en time. Det anbefales som supplement til opgraderingen at indlæse standardindstillingerne (Fabriksindstilling). Bemærk, at din specielt skabte kanalliste så vil gå tabt. Gem kanalliste. De aktuelle kanallister kan gemmes på en USB enhed. Hent kanalliste Har du gemt kanallisten på en USB enhed kan den hentes ind igen. Funktioner findes I menuen Indstilling > Softwareopdatering Bemærk: Der er kun adgang til Software-opdatering såfremt der er tilsluttet en USB enhed. Sikker fjernelse af USB enhed Brug denne funktion før du fjerner USB enheden fra modtageren. 51

52 Taster med speciel funktioner Skift TV/R Med TV/R tasten kan man skifte mellem TV og radio kanaler. Sleeptimer 0 tasten Sleeptimeren kan indstilles med 0 tasten. Følgende indstillinger er mulige ved at trykke gentagende gange på 0 tasten: off (OFF), 10, 30, 60, 90, 120 minutter. Efter den valgte tid vil modtageren automatisk slukke. CH- / CH+ Kanal skift op og ned VOL+ / VOL- Lydstyrke op og ned. MENU Giver adgang til hovedmenuen. Fungere også som tilbage i menuerne. TEXT Tekst-tv. BACK Forlad eller gå tilbage i menuerne. OK TV mode: Viser kanallisten. Hovedmenu: Bekræft 52

53 V+ / V- TV- / radio mode: Lydstyrke op og ned. I kanallisten: Spring 10 kanaler af gangen. I menu: Flyt markøren. CH+ / CH- TV mode og kanalliste: Skift én kanal af gangen. I menu: Flyt markøren. FAV Viser favoritlisterne. Vælg favoritliste og bekræft med OK 53

54 EPG Elektronisk Program Guide EPGen viser oplysninger om programmerne i tabelform, hvis de er til rådighed fra programudbyderen. Med V-, V +, CH- og CH+ navigere du i EPG tabellen. Yderligere oplysninger om en udsendelse er tilgængelige ved at vælge det og derefter trykke på knappen OK. Et nyt vindue åbnes... Med den grønne knap Timer kan du indstille den fremhævede hændelse direkte til timeren. Med den røde knap Tid vil du få mulighed for at navigere frem og tilbage i tid 54

55 For neden I menuen kan følgende vælges v.h.a. V- / V+ og OK: Tilbage til foregående side (BACK). Tilbage til aktuel tid. Spring mellem udsendelserne. Spring med 2 timers interval Spring med 1 dags interval. 55

56 INFO Akustisk signal til indstilling af parabolen. Tryk 2 gange på knappen INFO. Nu vises de aktuelle parametre, herunder signalstyrke og signalkvalitet. Den akustiske signalbipper vil gengive signalstyrke med en tone. En dyb tone svare til lav signalstyrke og en høj tone svare til høj signalstyrke. BEMÆRK: Det akustiske lydsignal skal være aktiveret. Det gøres i menuen Systemindstillinger > Andet > Lydsignal En høj tone / høj signal viser at parabolen er korrekt indstillet. SUB Brug SUB tasten til at vælge undertekster til og fra, såfremt de udsendes sammen med programmet. AUDIO Vælg mellem forskellige lydspor, såfremt de udsendes. 56

57 Knapper til PVR Tryk én gang: Direkte optagelse af igangværende program. Tryk igen: Indstil tiden (varigheden) af optagelsen i tt : mm Som standard er tiden indstillet til 2 timer. Stop en optagelse/afspilning Afspilning. Pause: PVR mode: pause/afspilning Normal mode: Start tidsforskydning, sætter aktuel udsendelse på pause. FRW / FFW Hurtig tilbage / hurtig frem (Fast Rewind / Fast forward) Flere tryk på samme taste vil ændre hastigheden. / Spring frem / tilbage taster ved afspilning. MOVIE Direkte adgang til dine optagelser. såfremt der er tilsluttet en USB enhed. USB Direkte adgang til USB enheden. 57

58 Rengøring af modtageren Forsigtig! Modtageren må ikke blive våd så den skal rengøres med en tør klud. Brug ikke rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler som benzin eller fortynder, da det kan ødelægge modtagerens overflade. Rengør kun ydersiden af modtageren med en tør klud. Rengør displayet på modtageren med en let fugtig klud. Afmonter modtageren Tag modtageren og de tilsluttede apparater fra lysnettet. Skru LNB-kablet fra modtageren. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen hvis den ikke skal bruges I længere tid. Anbring modtager, kabel og fjernbetjening I en papkasse. Opmagasiner modtager og al tilbehøret et tørt og støvfrit sted. Beskyt modtageren mod frost. 58

59 Tips og gode råd Hvis de beskrevne løsninger ikke fjerner funktionsforstyrrelserne, udfør da en fabriksindstilling som følger: Tryk og hold standby-knappen på forsiden af din modtager inde i mere end 10 sekunder. Fabriksindstillingerne vil blive genindlæst. Bemærk! Derved mister du dine personlige indstillinger. Problem Kan ikke finde satellitten, ikke noget signal. Displayet på modtagerens front lyser ikke. Mulig årsag og løsning Tjek at LNB kablet er monteret korrekt i modtageren og ved LNBen. Tjek at parabolen er indstillet korrekt til at modtage den ønskede satellit. Netledningen er ikke tilsluttet. Tilslut netledningen til lysnettet. Tænd kontakten bag på modtageren. Der kan være tale om en kortslutning i antennetilslutningen: Afprøv tilslutningerne. Hverken lyd eller billede, men modtagerens menufunktion er tilgængelig. Kanalpladsen er synlig, tv et viser ikke noget billede. Dårligt billede, billedpixelering, lydstop Parabolen er ikke indstillet på satellitten. Indstil parabolen rigtigt. Intet signal (med ikon). Undersøg kabelforbindelserne mellem LNB en og modtageren, samt forbindelserne mellem modtageren og de tilsluttede apparater. Indstil antennen. Kablerne er ikke tilsluttet rigtigt. Tjek tilslutning af HDMI-/SCART-kabel Tv et er ikke indstillet til den aktuelle HDMI-/AV-Modus. Indstil Tv et til den rigtige indgang. Antennen eller parabolen er ikke indstillet korrekt. Juster antennen eller parabolen til bedst mulig signal. Tryk info tasten 2 gange for at få vist signalstyrke og kvalitet. 59

60 Intet billede, ingen lyd, signalstyrken vises men ingen signalkvalitet Parabolen er indstillet til en forkert satellit Software crash Modtageren hænger (modtageren kan ikke betjenes) I tilfælde af et software nedbrud Træk stikket til modtageren ud af stikkontakten. Sæt den i igen efter 10 sekunder. Bemærk venligst, at et software nedbrud ikke er en fejl. Fjernbetjeningen virker ikke. Batterierne er flade. Skift batterierne. Fjernbetjeningen er ikke rettet mod det rigtige sted. Ret fjernbetjeningen mod satellitmodtagerens frontpanel, og sørg for at der ikke er noget der blokerer mellem fjernbetjeningen og modtageren. Kanal har fået nye frekvens. Slet kanalen og lav en ny automatisk kanalsøgning. Password (PIN-kode) Standard password er 0000 Hvis du har ændret koden og glemt den, så kontakt din forhandler. Ekstern USB-enhed bliver ikke fundet. Sluk for modtageren. Tilslut USB-enheden. Tænd for modtageren igen. De velkendte, kommercielt tilgængelige USBlagringsenheder er kompatible med denne modtager. For nogle USB-harddiske, skal du bruge en ekstern strømforsyning, i overensstemmelse med instrukserne for USBdrevet. Hvis ovenstående ikke løser dit problem med modtager, modtagelse m.m. så skal du henvende dig til en autoriseret fagmand. 60

61 Bortskaffelse Europæiske affalds direktiv 2002/96/EF Bortskaf aldrig batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du forpligtet til at aflevere brugte batterier på rette sted. Du kan aflevere dem på en genbrugsstation i din kommune eller på steder, hvor der sælges nye batterier af samme type. Følgende mærkninger forekommer på batterier, der indeholder farlige stoffer: Pb = batteret indeholder bly Cd = batteret indeholder cadmium Hg = batteret indeholder kviksølv Anbefalinger vedr. bortskaffelse Elektrisk og elektronisk udstyr og indeholdte batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være sundhedsfarlige og miljøskadelige, hvis produkterne (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med den overstregede affaldsspand, som kan ses her. Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men i stedet skal bortskaffes separat. Som slutbruger er det meget vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier på et godkendt opsamlingssted. På denne måde sikres det, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet. Alle byer har etablerede opsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer eller andre opsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Yderligere oplysninger kan indhentes hos teknisk forvaltning i din by. 61

62 Tekniske Data Modtager Størrelse mm (B D H) Vægt (g) Indgangs frekvens Terrestrisk Satellit IF- Båndbrede 310 x 200 x 50 Modtager 1400 g Fjernbetjening 80 g (uden batterier) 50,5 MHZ 865 Mhz 950 MHz ~ 2150 MHz 55 MHz/8 MHz (< 5MS/s) 13/18 V, 300m A max. +5V, 100mA Spænding, LNB Spænding Terr. Antenne LNB-kontrol 22 KHz ± 2 KHz, 0,6 V pp ± 0,2 V DiSEqC-kontrol Version 1.0, Version 1.2, Tone-Burst A/B Symbolrate 1 ~ 45 MS/s Bit Stream MPEG-2 ISO/IEC Bit-Strom Specifikation Fejlrate (FEC) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, auto Video MPEG-2 Audio MPEG -1/2 Audio-Layer 1 / Layer 2 Skærmformater 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9, Auto Billedopløsning 720 x 576 (Pal), 720 x 480 (NTSC) 1280 x 720, 1920 x 1080 Lyd Venstre, Højre, Stereo, Mono, AC3, HE-AAC Tilslutninger LNB IF-indgang Typ F, IEC TV-SCART (udgang) Video output YUV, RGB, Audio L, R RCA (CINCH) Phono Audio L,R COAXIAL Digital Audioudgang HDMI - udgang Tilslutning for digital transmission af audio og video 62

63 signal YPbPr udgang Komponent signal USB USB 2.0 port CI Slot CI+ interface (1 x) Strømforsyning AC spænding V ~, 50/60 Hz Strømforbrug ca. 15 W (ON mode med Single LNB) ca. 1 W (Stand by) max. 33 W Anvendelses temperatur 0 ºC ~ +40 ºC Opbevarings temperatur 40 ºC ~ + 65 ºC Garanti Kære forbruger, Du har købt et Triax produkt af høj kvalitet. Hvis der trods alt skulle opstå fejl på produktet, yder Triax garanti i henhold til lovgivningen. Denne garanti omfatter reparation af den defekte del eller udskiftning, alt efter hvorledes vi vurderer defekten. Garantien dækker ikke ved ændringer i eller på apparatet som ikke er udført af Triax (f.eks. ved hard- eller software-modifikationer). Der ydes ingen garanti ved skader, som er opstået ved fejlagtig installation eller betjening, samt ved ændrede eller ulæselige produktnumre eller mekaniske skader pga. uheld eller stød. Hvis produktet fejler. Ved fejl på produktet bedes du rette henvendelse til, der hvor du har købt produktet. 63

64 Konformitetserklæring Producenten erklærer hermed at dette produkt TRIAX ST-220 overholder følgende retningslinjer og normer: Lavspændingsregulativet 2006/95/EC EN Retningslinjer for EMC 2004/108/EC EN EN EN EN Producent Triax A/S Bjørnkærvej Hornsyld Danmark Svend Kristiansen Quality Manager

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

TRIAX SR 110 Digital satellit modtager. Brugervejledning

TRIAX SR 110 Digital satellit modtager. Brugervejledning TRIAX SR 110 Digital satellit modtager 350008 Brugervejledning 1 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Værd at vide...5 Typografiske konventioner...6 Sikkerhedsoplysninger...7 Batterier...8 Bortskaffelse af

Læs mere

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning

TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager. Brugervejledning TRIAX T-HD409 VA Digital terrestrisk modtager 305049 Brugervejledning 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 4 Bortskaffelse af batterier og modtager... 5 Oversigt... 6 Frontpanel inkl. CA-modul

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager MX 01. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager MX 01 Dansk brugermanual Version: 20.04.2009 Forord Forord Kære kunde, Tak fordi De har valgte en SMART MX 01 Receiver. Læs venligst denne manual igennem, før ibrugtagning af receiveren.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI

Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Digital Satellit modtager FaVal Mercury SP 150 HDMI Brugervejledning In power save mode: stand-by max. 0.6 Watt! Digital Satellit modtager med USB interface, PVR funktion og HDMI Version 1.0_02.08.2010

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A

TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A TRIAX T-HD505 VA Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager 305060-A Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger... 3 Bortskaffelse af batterier og modtager... 4 Oversigt... 5 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual

Digital Satellitmodtager. Digital M 40. Dansk brugermanual Digital Satellitmodtager Digital M 40 Dansk brugermanual Indhold Indhold... - 2 - Sikkerhed... - 4 - Elektrisk tilslutning... - 4 - Korrekt håndtering af batterier... - 5 - Passende Brug... - 5 - Produktets

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX u2 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u2 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OK Q EPG E Previous WR

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

Digital satellit antenne

Digital satellit antenne Digital satellit antenne Kronings MobilSat + Model: MSP-S / MSP-C Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. Indledning... 2 1.1. Brug... 2 1.2. Generelle noter... 3 1.3. Kontrolpanel... 3 2. Basis funktioner...

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Brugervejledning YouSee Boks

Brugervejledning YouSee Boks Brugervejledning YouSee Boks (Samsung SMT-H3126) Guide til din nye fjernbetjening STB: Til betjening af boksen. Tryk på denne knap, hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at virke på HD-boksen. TV: Til

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

LDR 270T. Brugervejledning

LDR 270T. Brugervejledning LDR 270T Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3 Bagpanelets

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning

TRIAX DVB T1 M. Brugervejledning TRIAX DVB T1 M Brugervejledning INDHOLD 1. Introduktion...3 2. Funktioner...4 3. Sikkerhed...5 4. Din modtager og dens funktioner...6 4.1 Fjernbetjeningens funktioner...6 4.2 Frontpanelbetjening...8 4.3

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk

OneRemote INT Converter. Type 30012669. Brugervejledning. OneRemote DVB-C III. Kabel-TV Modtager. B&O styret. 30012669u3dk OneRemote INT Converter Type 30012669 Brugervejledning OneRemote DVB-C III Kabel-TV Modtager B&O styret 30012669u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Optage og afspille fra monteret USB-enhed Tast

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere