Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: NUMMER 1 -JANUAR 2010 Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 og 13. Støt Børnefonden. Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober Vingefanget JANUAR 2010

2 Nyt fra redaktionen Hjemmesiden: Jesper Priskorn: Britt Gråbæk: Britt Gråbæk Jesper Priskorn Medlemskab af FOA Din formand FOA Psykiatri Jesper Priskorn Hvorfor er det vi har en fagforening og hvorfor er det nu, man skal være medlem? Spørgsmålet er blevet aktuelt, da vi oplever der er flere og flere der ikke finder det nødvendigt, at være medlem af den organisation der betaler og forhandler sig frem til overenskomsten på området. Som tillidsrepræsentanter og ikke mindst som faglig klub, er vi meget forundrede over, at man som kollega affinder sig med, at det ikke er alle, der betaler til kaffekassen. For hvis det var den rigtige kaffekasse på din arbejdsplads, var der ingen tvivl om at alle betalte - ellers var der ingen kaffe Hvorfor skal man så ikke betale til det andet fællesskab!!?? Vi vil med dette bede jer, som er medlemmer, at tage det op som en naturligt drøftelse med din kollega på afdelingerne rundt omkring, for vi tror og håber at det er fordi din kollega ikke ved hvad det betyder at være medlem, og vælger måske bevidstløst en anden organisation, som på ingen punkter kan være behjælpelige, hverken med overenskomsten, forhandlinger eller lokal løndannelse alt dette ligger i FOA`s hænder og ikke i andres. Vi udlover præmier til de 3 personer/afsnit/arbejdspladser der skaffer flest nye medlemmer eller får flyttet flest medlemmer ind i FOA Århus og dermed i vores klub inden d. 1.februar Præmien vil være en hel kasse med 4 kartoner af vores jubilæums øl og ikke mindst en meget mere solidarisk arbejdsplads. Godt Nytår! FOA-PSYKIATRI's kontor Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken på Århus Universitetshospital, Risskov. Overfor gartneriet ved Motionshulen. Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside Her vil du kunne se, hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte. Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 600 stk. ISSN NR Vingefanget JANUAR 2010

3 Risskov er Danmarks bedste til psykiatri Af Jesper Priskorn Risskov vinder på det gode renommé. Vi får det røde kort for at overfylde behandlingsafdelingerne, men vinder prisen som Danmarks bedste til voksenpsykiatri på stemmepoint, skrev Dagens Medicin. Og her er det så, nogle der undres, - vi er selvfølgelig som alle andre stolte og syntes det er en kæmpe sejr til et hårdt arbejdende personale - en arbejdssejr, som den også beskrives som. Men undres gør vi fortsat, - hvem er det, der har stemt? - Jeg og mine tillidskollegaer kender ikke nogen hvem mon bestemmer denne kåring, og har man taget arbejdsmiljø situationen med ind i billedet? Hvis vi er de bedste i landet, - hvordan står det så til, på landets andre psykiatriske hospitaler, ja man kan blot gisne. Vi er kåret pga. af antallet af stemmer i en konkurrence i Dagens Medicin men når ingen vi kender har stemt, - hvem har så og hvor mange stemmer er det, - er det 10 er det 100, vi ved det ikke, - men at sådan en konkurrence kan fjerne det pres personalet har lagt på politikerne, for at forbedre arbejdsmiljøet, så det med et strøg går i glemmebogen, er lidt uhyggeligt. Vi frygter selvfølgelig, at vores politikker nu siger; at når de er kåret som landet bedste, hvorfor klynker de så over dårlige arbejdsforhold. Århus Universitets Hospital Risskov har de seneste år været udskældt i medierne for en sejlivet sag om dårligt arbejdsmiljø, et dårligt arbejdsmiljø har præget hverdagen og selvom man arbejder intenst på at forbedre forholdene, og det også er blevet bedre, kan det ikke fjerne billedet af de konstante overfyldte sengeafsnit og den daglige kamp for at skabe nye pladser til dem som venter. Normeringer er fortsat en sag for sig selv og en af de laveste i hele landet og det til trods for vi tager nogle at de tungeste og mest behandlingskrævende patienter, grundet vores ekspertise og grundighed, men det kan jo kunne slide de i forvejen nedslidte medarbejdere. Jeg ville anbefale, at man bad Dagens Medicin om lave en pris for Danmarks bedste arbejdsmiljø-rigtige arbejdsplads og så håbe vi en dag vandt den. Vi udkommer igen til april Godt nytår! Vingefanget JANUAR 2010

4 Vores løn udlignes OK08 Af Jesper Priskorn Vi har et stykke til haft en tyk sort sky hængende over os, - den private lønudvikling har på grund af krisen ikke været særlig stor og derfor er vores reguleringsordning gået i minus i stedet for plus. Meget tydede på vi skulle gå ned i løn pr. d som følge af den særlige reguleringsordning dette er nu reddet på mållinjen af organisationerne på det offentlige arbejdsmarked. Løn op og ned Reguleringsordningen sikrer en nogenlunde lige lønudvikling på de to arbejdsmarkeder ud fra, hvor meget de to grupper er steget i løn. Indtil videre har det tydet på, at der bliver tale om en lønnedgang på omkring en procent til oktober 2010, men de præcise tal er først klar fra Danmarks Statistik i maj Samme tal på lønseddel Der bliver dog ikke tale om lønnedgang. KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) har forhandlet med kommuner og regioner, og ved at holde en del af den planlagte lønstigning i april 2010 tilbage undgår de, at lønnen sættes ned i oktober Til gengæld kommer de offentligt ansatte til at skylde lidt, men det vil der blive taget højde for ved næste overenskomstforhandlinger, som går i gang i foråret Sagt med andre ord, de 0,32 % regionsansatte, og de 0,5 % de kommunalt ansatte skulle stige med virkning fra d , får vi ikke, men til gengæld skal vi ikke sættes ned i løn pr Vi har dog stadig mulighed for en beskeden lønstigning pr. d , hvis man for del i de lokallønsmidler, der skal under forhandling nu om lidt og som i er opfordret til at sende forslag ind på. Reguleringsordningen FOA ønsker en diskussion af, om vi skal kræve reguleringsordningen afskaffet næste gang, for ordningen er med til at forurene billedet af et overenskomstresultat. Jeg er dog forsat i syv sind, reguleringsordningen har gennem mange år slæb os op, så vi ikke sagtnede helt bagud af dansens med det private arbejdsmarked, men det bliver nok en at de store diskussioner til OK11 som starter op meget snart. Har du penge til gode hos din arbejdsgiver? Indsat af Jesper Priskorn Måske har du ret til fratrædelsesgodtgørelse? Er du blevet afskediget: med 6 måneders varsel til fratræden i perioden til efter mindst 12 års ansættelse, og var du på fratrædelsestidspunktet fyldt 60 år, men endnu ikke fyldt 65? Så har du måske ret til fratrædelsesgodtgørelse. Det afgør EF-domstolen. Hvis lønmodtagersiden vinder sagen, kan der være mulighed for efterbetaling af 1, 2 eller 3 måneders løn. Derfor skal du skynde dig at kontakte din lokale FOA-afdeling, før dit eventuelle krav forældes. Krav for fratræden i december 2004 forældes den 27. december Vingefanget JANUAR 2010

5 Tidligere Plejer får million-erstatning Af Jesper Priskorn En tidligere Plejer fra Århus er blevet tilkendt godt en million kroner i erstatning. Han har kæmpet i mange år og har nu i tæt samarbejde med FOA vundet. Han har gennem mange år været udsat for trusler og overgreb fra psykiatriske patienter og dette udløste en psykisk stresslidelse og denne har forhindret ham i at arbejde gennem de sidste år. I første omgang sagde Arbejdsskadestyrelsen nej, bl.a. begrundet i, at der ikke lå dokumentation fra vold og trussels registrering, noget man ikke var særlig dygtige til at udfylde før i tiden og fortsat ikke altid finder tid til. Derfor lå bevisbyrden pludselig på medlemmet skuldre, og det blev en mangeårig kamp. Ud over den kontante erstatning på over en million kroner vil den tidligere plejer modtage kroner om måneden, ind til han bliver folkepensionist, oveni sin førtidspension. Moralen med denne historie er, at du altid skal sikre dig at få beskrevet de forhold hvor du føler dig truet eller overfaldet, det kan komme dig til gode, hvis du pludselig bliver mentalt fyldt op. Vi har gennem de sidste 5-10 år haft flere lignede sager, som er endt med million erstatninger til medlemmerne, vi håber altid det er den sidste, men desværre er det jo ikke sådan, så pas på hinanden og dokumenter. Hvis du arbejder hjemme og kommer til skade, så er du også berettiget til arbejdsskadeerstatning, fastslår landsretten. Du har lige siddet og forberedt noget af dagens arbejde over morgenkaffen derhjemme. På vej til arbejde falder du og brækker benet. Får du så erstatning? Ja, det gør du. Det slog Vestre Landsret fast. Sagen drejede sig om en arkitekt, der faldt ned af trappen i sit hjem og kom alvorligt til skade. Han var på vej til et byggemøde, som han kort forinden havde siddet og forberedt. Efter faldet har han ikke kunnet arbejde, som han plejer. Når man arbejder hjemmefra, så skal man naturligvis kunne få arbejdsskadeerstatning, hvis der sker en ulykke. Dommen er væsentlig, da stadigt flere arbejder hjemmefra, og det er den første landsretsdom, hvor Ankestyrelsens praksis er blevet prøvet ved domstolene. Vingefanget JANUAR 2010

6 Generalforsamling FOA - Psykiatri Onsdag d.10. Marts 2010 kl i Den Gamle Festsal på Psykiatrisk Hospital DAGSORDEN: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag -skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg Næstformand 2 år Britt Graabæk Kasser 2 år Jan Skou Bestyrelsesmedlem 2 år Bent Lykke Sørensen Næstformandssupl. 1 år Bent Lykke Sørensen Kasserersupl. 1 år Anna Jensen 1. Bestyrelsesssupl. 1 år Sine Christiansen 2. Bestyrelsesssupl. 1 år Hanne Stormfeldt Bilagskontrollant 2 år Jesper Diederiksen Bilagskontrollantsupl. 1 år Tove Lilmoes Fanebærersupl. 1 år Peter Bugge Evt. valg i henhold til klublovenes 4, stk EVENTUELT GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS GL. FESTSAL.( ved tårnbygningen) - SPISNING KL HUSK Husk Husk..!!!!! Vingefanget JANUAR 2010

7 Din smøg viser hvem du er Dit fag betyder noget for dit valg af cigaretmærke, mener kommunikations-guru. Er du social- og sundhedsassistent, og har du hang til nikotin indrullet i papir? Så er det meget sandsynligt, at dit foretrukne cigaretmærke er Corner. I hvert fald hvis man skal tro ekspert i kommunikation Henrik Byager kendt fra TV og andre medier. Det mærke, vi ryger (hvis vi ryger), passer ifølge ham til vores identitet og vores job. Derfor kan man udpege hvilke cigaretmærker, der hører sammen med forskellige faggrupper, skriver avisen.dk. Skal kunne bummes For social- og sundhedsassistenter skulle det altså ifølge eksperten være Corner eller hvilket som helst af de nye billigmærker fra enten Aldi eller Lidl, smager ligeså godt og er meget billigere. En cigaret er en cigaret, og man skal også kunne byde sin kollega eller selv bumme en en dag, uden at det gør for ondt. Hvorfor betale mere?, lyder begrundelsen i avisen.dk. Rengøringsassistenternes favoritrøgpind er Grøn Look 100 med denne argumentation: En cigaret med en dejlig kølig smag, der ikke lugter så grimt. Den ekstra længde giver mere for pengene og passer godt til en kaffepause. Og kan skoddes halvvejs og gentændes på de særligt travle dage, lyder signalementet. Lugter af snobrød Sidste FOA-faggruppe, der er med i denne gang Kender du typen om forbrugere af smalle røgvarer, er pædagogerne. De skulle angiveligt være mest glade for Hvid Kings ud fra følgende ræsonnement: Skal man endelig ryge, så skal det sgu smage af noget. Med største forsigtighed, for forældrene er blevet helt hysteriske med den slags, og totalt forbud nærmest alle vegne. Kings lugter lidt af byggelegeplads, snobrød og Langelands Festival - årets højdepunkt med børn, papunger og nye og gamle ægtefæller i en stor fest. Der er ikke givet bud på andre FOA-faggrupper. Men buddet herfra er, hold da bare op Ingen erstatning for ulykke i rygepause Af Jesper Priskorn Så nu skal rygerne fremover være forsigtige: Har din chef besluttet, at rygning i arbejdstiden eller på arbejdspladsen er forbudt, skal du virkelig passe på, hvis du alligevel beslutter at ryge en cigaret. For er ulykken ude, og du for eksempel falder og brækker den ene albue, så gives der ingen erstatning. Det fastslår Ankestyrelsen i en ny principiel afgørelse, der får betydning for alle rygere. Sagen drejer sig om en kvinde, der i frokostpausen var på vej ned i gården for at ryge. Hun gled på vej ned ad trappen og brækkede den ene albue. Ifølge arbejdsgivers personalehåndbog måtte der ikke ryges i lokalerne på arbejdspladsen eller ved indgangen til arbejdspladsen. Der måtte ikke ryges i arbejdstiden, og hvis der skulle ryges, skulle der flekses ud. Men kvinden havde ikke flekset ud før rygepausen, da det ikke var muligt at gøre på det tidspunkt. Arbejdsgiveren og hans forsikringsselskab anser rygepausen for»et privat ærinde«. Det samme mener Ankestyrelsen: Ulykken foregik ikke i arbejdstiden - ergo var det ingen arbejdsulykke. Vingefanget JANUAR 2010

8 Studietur 2010 til Berlin Af Jesper Priskorn Vi har nøje evalueret turen til Benelux landene og syntes, at det på langt de fleste områder var en succes og vi vil derfor våge pelsen og arrangere endnu en tur til næste år denne gang, vil vi dog løfte det faglige endnu mere og se meget mere psykiatri og har derfor valgt et nyt land og en ny by Berlin. Vi satser på at se deres almenpsykiatri deres Retspsykiatri og deres form for Distrikts psykiatri/ hjemmebehandling og hvis det er muligt, noget der er helt specielt for Berlin. Hvis dette kunne være noget for dig, så reserver uge 39 og dagene d. 27. september 1. oktober Det vil igen være i samarbejde med Social og sundhedsassistent klubben og de vil selvfølgelig også have nogle besøgssteder, men vi vil holde det mere adskilt denne gang, så vi på den måde løfter det faglige og ikke kommer helt så mange til de enkelte besøgssteder, det skal dog ikke afholde fra, at man deltager på tværs hvor det er muligt. TIL SALG Vi har fortsat lidt Jubilæums øl i overskud og i den anledning vil vi udbyde de sidste gaveæsker med jubilæums øl til medlemmerne i psykiatrien. Du kan komme og købe gaveæsker med 2 jubilæums øl og 2 glas i gaveæske for blot 50,- kr. og det er først til mølle princippet. Du kan blot komme ned på tillidsrepræsentantkontoret Ring for en sikkerhedsskyld i forvejen på enten: eller Vingefanget JANUAR 2010

9 PenSam bedst til etik Af Jesper Priskorn Når vi nu sætter alle vores pensionsmidler i et selskab som PenSam, er det godt at vide at; DanWatch og Folkekirkens Nødhjælp placerer PenSam helt i top på etisk top 20. Se artiklen på nedenstående link Ud af de 20 største pensionsselskaber og investeringsforeninger har kun en enkelt aktier i producenter af klyngevåben. Til gengæld har halvdelen af dem i dag en formuleret etisk investeringspolitik, der nævner klyngevåben, og seks af dem opererer med en officiel sortliste over virksomheder, de finder etisk uegnede som investeringsobjekter. Det viser en undersøgelse, som den etiske vagthund DanWatch har foretaget for Folkekirkens Nødhjælp. Børnepension er en god ide Hvorfor betale til en obligatorisk børnepension, hvis man ingen børn har? Fordi en pensionsordning også er et forsikringsfællesskab. I de fleste pensionsordninger i PenSam er det obligatorisk at betale til en børnepension, der sikrer en udbetaling til børnene, hvis familiens økonomiske situation bliver klemt på grund af sygdom, dødsfald eller pensionering. Det er forbrugergrupperne der beslutter om børnepensionen skal være obligatorisk. Men hvorfor skal man betale til sådan én, hvis man ikke selv har børn? Fællesskab til fordel for den enkelte. Idéen med en arbejdsmarkedspensionsordning er, at medlemmerne sammen skaber et billigt og effektivt økonomisk sikkerhedsnet under hinanden og hinandens familier. Det sker først og fremmest gennem en række forsikringsordninger. Foruden børnepension er det for eksempel summer ved dødsfald og kritisk sygdom, og førtidspensionen hvis man bliver invalid. Pengene til forsikringer er spildt hvis man er heldig. Princippet i en forsikring som børnepension er, at alle er med til at betale til den, men kun dem, der får en skade - altså for eksempel bliver invalide eller kritisk syge - får en udbetaling. Princippet ved en børnepension er det samme som ved statens stormflodsdækning. Vi betaler alle samme til, at dem der bor i udsatte områder af Danmark, er sikret. For børnenes og familiens skyld. Når børnepensionen ofte er en obligatorisk, er det fordi en vigtig hensigt med arbejdsmarkedspensionsordningen er at sikre familien. Samtidig er der gode økonomiske argumenter for en børnepension, som alle betaler til: Børnepension er billigere, hvis alle deles om betalingen. Det er billigere at understøtte familiens økonomi ved at forsikre børn/unge, end det er at forsikre én selv eller ens ægtefælle, fordi en børnepension kun gælder for den begrænsede periode, hvor børnene er børn/unge. Erfaringen viser, at forældre ofte glemmer at forsikre deres børn for eksempel har under halvdelen af danske børn en ulykkesforsikring. Forbrugergrupperne har valget Forbrugergrupperne i PenSam beslutter, hvilke produkter der skal være i pensionsordningerne. Derfor er det forbrugergrupperne, der er valgt af kunderne, som beslutter, om børnepension skal være en obligatorisk del af den enkelte pensionsordning i PenSam. Fakta om obligatorisk børnepension i PenSam Børnepension sikrer, at dine børn får en løbende pension udbetalt indtil de fylder 18 eller 21 år, hvis du havner i en af de situationer, som pensionsordningen normalt dækker. Det vil sige: invaliditet, alderspensionering eller død.* Pensionen udbetales både til biologiske børn og adoptivbørn - i visse tilfælde også stedbørn. I øjeblikket modtager ca børn børnepension fra Pen- Sam. Vingefanget JANUAR 2010

10 Opsøgende teams skal forhindre psykisk syges kriminalitet Sakset i Nyt fra Regionerne Der sker for mange svigt i sager med psykisk syge, som begår farlig kriminalitet. Tæt og vedholdende kontakt gennem opsøgende teams skal motivere udskrevne patienter til at fortsætte deres behandlingsforløb I en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som analyserer 10 konkrete behandlingsforløb, hvor psykisk syge har begået alvorlig kriminalitet, er konklusionen klar: De involverede myndigheder og sektorer har ikke været gode nok til at koordinere indsatsen og til at følge op. I flere af de undersøgte sager i den såkaldte Havarirapport Læs mere: Årsberetning vedr psykisk syge kriminelles forløb - Sundhedsstyrelsens hjemmeside 2008 er der enten ikke udarbejdet udskrivningsaftaler, eller også er kontakten med patienten efter udskrivelsen hurtigt opgivet, fordi det ikke lykkedes at skabe et samarbejde med patienten om et fortsat behandlingsforløb. Opsøgende behandlerteams skal motivere Benedikte Kiær, 2. næstformand i Danske Regioner, mener, det er et svigt, når udskrivningsaftalerne ikke bliver lavet, og patienterne efterfølgende bliver overladt til sig selv. - Vi kan i regionerne helt klart gøre det bedre i forhold til at få udarbejdet de nødvendige udskrivningsaftaler. Men jeg ser egentlig hellere, at vi følger konsekvent op via regionernes opsøgende behandlerteams. Det er i den tætte og vedholdende kontakt, vi får motiveret de udskrevne patienter til at fortsætte deres behandlingsforløb, siger hun. Høj prioritering Samtidig kvitterer Benedikte Kiær for at folketingspartierne via satspuljen bakker op om en yderligere udbygning af regionernes opsøgende behandlerteams for i alt 255 millioner kroner over de næste 4 år. Vælg erhverv med omhu eller dø for tidligt Sakset i Penge Du skal vælge dit erhverv med omhu. Med en dødelighed, der er 70 procent højere end gennemsnittet, er fiskere, tjenere og kokke blandt de faggrupper, der risikerer at dø alt for tidligt. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik, som analyserer 20 til 64-åriges dødelighed i forhold til deres erhverv i tiåret mellem Danmarks Statistik, forklarer, at de har haft fokus på, hvilke grupper der har haft en stabil overdødelighed siden Dér kan vi se, at kokke, tjenere og fiskere har en særlig høj dødelighed. Tidligere død flere steder Selvom det over tid er værst med dødeligheden for netop de erhverv, står det i dag også slemt til med andre faggrupper. - Hvis man ser på overdødeligheden for de grupper, vi med rimelighed kan sige noget om, er dødeligheden størst for mandlige plejere og matroser. Ser vi på kvindernes overdødelighed, er det inden for restaurationsbranchen samt monterings- og samlebåndsarbejde. Der er ikke set på årsagerne, men at de typisk kan henføres til arbejdsmiljøet. 10 Vingefanget JANUAR 2010

11 I sne og slud - Christina rykker ud. Af Social og sundhedsassistent Christina Holm Thomsen, Lokalpsykiatri Vest Ungetemaet Ungetemaet, er for folk der bor i Vest, og jeg arbejder med Ung i Fokus, et tiltag som kun findes i Vest vi er 3 medarbejdere, som først og fremmest er rollemodeller, som laver aktiviteter, så som svømning, fitness og masser af kreative beskæftigelser vi arbejder også med afspændinger cafebesøg, bowling og masser af andre brugerbestemte aktiviteter med små brugerbetalinger.. Vi laver fælles aftensmad 2 gange om ugen, hvor brugeren selv står for den største del af arbejdet. Jeg er som sagt Social og sundhedsassistent og har i min fritid taget en kostvejlederuddannelse. Med denne kombination af uddannelser, har jeg nu fået stillet lokaler til rådighed, om fredagen på Hermodsvej, i Åbyhøj hvor jeg som noget nyt fra fredag d. 8. januar, åbner et tilbud for brugere, der har brug for hjælp og lyst til at få lavet små som store ændringer i deres dagligdag. Kost og motionsgruppen er åben alle fredage mellem kl Der kan også aftales individuel vejledning, udover denne tid. Her er det også meningen jeg skal stå for et nyt tiltag Pilatis en boldundervisning som skulle styrke motorikken og de vigtigste muskelgrupper - Det er de små skridt gang, men kan også, - hvis nogle har modet og kan overskue det være en meget mere grundig hjælp til at tabe sig, med kalorietælling mm. Forebyggelse er jo som bekendt bedre i alle henseender og et af mine mål med denne artikel er, at udbrede kendskabet til, at dette tilbud findes og kan bruges men desværre kun af Vest. Jeg kunne drømme om at man åbnede lignede tilbud i de andre lokalpsykiatriske centre, så vi kunne have et samarbejde på tværs og udveksle ideer og erfaringer. Hvorfor skal der være en sådan forskel mellem de lokalpsykiatriske Centre, kan godt undre mig og jeg ville ønske at kendskabet kunne skabe mulighed for et bredere samarbejde mellem lokalpsykiatrierne netop om dette emne men på sigt også et samarbejde med regionen. Mine drømme om fremtiden ville også være, at vi allerede når patienter kommer ind i det regionale tilbud i centrene, allerede der, tænkte dette tilbud ind som en mulighed. Nærmiljø tanken for dette som et tilbud ville være optimalt. Det ville være meget bedre, at starte op på kost og motion som forebyggelse da det ofte er svært, at få fat i brugerne, når de først er blevet inaktive - og mange tager på i vægt af medicinen og af forkerte kostvaner. Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte mig i Lokalpsykiatri Vest. 11 Vingefanget JANUAR 2010

12 Børnefonden - aktivitetsrapport 2009 Af Peter Bugge Foruden de personlige takkebreve fra vores sponsorbarn, modtager FOA Psykiatri også en årlig aktivitetsrapport fra området. Nedenstående er en oversættelse af det engelske brev fra Børnefonden. Uddannelse Tohouéta grundskole har i år fået råd til at bygge/konstruere 3 klasseværelser med kontor og opbevaringsrum og yderligere et set 3-rums klasseværelser i Kpodji grundskole. Tanvè og Kpodji skoler har fået 50 små stole, 25 små borde og 2 toiletter. For de 0-5 årige var der tilmeldt 10 % i Tallet er steget til 32,45 % i For eleverne fra 6-års alderen ligger tilmeldingsprocenten på 96,15 %. Der er et frafald (elever der dropper ud af skolen) på 1,78 % Familiebillede: Fra venstre ses faderen og lillebror Bertrand, i midten Sidoine og foran hende lillesøster Cécile, og til højre ses moderen. Sundhed/ernæring Underernæringsraten er faldet fra 24,38 % til 16,94 %. Man underviser gennem filmvisning i sundhed og korrekt ernæring. Man har bygget 37 familie toiletter. Man forsøger ihærdigt at reducere børnedødeligheden - og alle børn mellem 12 & 24 måneder modtager vaccinationer. 12 Vingefanget JANUAR 2010

13 Generelle aktiviteter I forhold til at forbedre landbruget i området, er man ved at uddanne 20 lokale landmænd i grundlæggende landbrug. For at modvirke ørken og skovdød har Børnefonden givet 1200 citrustræer, 5200 teaktræer og 200 skovtræer. Man har hjulpet en damhusbruger med at realisere en fiskedam, p.g.a. manglende fisk i området. 265 landmænd har fået korn, soya og ris til at så. Områdets bibliotek har fået 188 skolebøger. Ved en fodboldturnering med 14 skolers deltagelse, fik de to bedst placerede hold sportsudstyr som præmie. Børnefonden har ydet mindre lån til de unge mennesker, så de f.eks. kan lave diverse kager og mad, læderting m.m., som de så sælger, som en beskæftigelse/ tidsfordriv i stedet for at lave ballade og uro. Sidoines mor laver mad og Sidoine fylder den store krukke med vand Fortsatte mål for Børnefondens aktiviteter i området: - Forbedre elevernes kvalifikationer & evner - Bygge og opføre flere klasseværelser på Tanvè grundskole - Bringe fejl- og underernæring ned på 0% - Yde flere lån for at forbedre familiernes muligheder. Sidoine kommer med brænde til madlavningen 13 Vingefanget JANUAR 2010

14 Fælles tillidsrepræsentant Bent Lykke blev fejret Af Jesper Priskorn Mandag d. 7. december blev dagen hvor fællestillidsrepræsentanten Bent Lykke blev fejret for 25 års tro tjeneste i psykiatrien. Bent startede ud i Viborg i 1973 og endte i Risskov efter nogle år og tro har han ikke altid været, for hans skulle prøve noget andet og i en årrække var han på skift automekaniker, eksportchauffør og kranfører inden han igen vente tilbage til psykiatrien, som nu fejrede ham for de 25 år. Bent Han har i sin ansættelse prøvet at være ansat af først staten, siden amtet og sidst men ikke mindst regionen mon ringen sluttes inden han vælger sit otium at være statsansat igen. Ja, hvem ved. Der skal herfra lyde et stort tillykke. Tak Af Bent Lykke Jeg vil gerne sige mange tak for alle de gaver jeg fik til mit jubilæum den 7/ og til alle de personer som deltog - mange tak for de fine taler og for den fine sang som jeg fik. Maden nydes Trine Arngrim iklædt FOA farver holder en tale for Bent 14 Vingefanget JANUAR 2010

15 Orientering fra Fællestillidsrepræsentant Af Bent Lykke Sørensen Nyt fra HMU Psykiatri og Social Region Midt. Medarbejder repræsentanterne i HMU har afholdt kontaktudvalgsmøde for TR. SR. og næstformændene i LMU og CMU vi var ca. 85 personer samlet i Viborg hvor vi fik en orientering at Direktør Gert Pilgaard Christensen om organisationen Psykiatri og Social og hvor stor den rent faktisk er. Vi drøftede også hvad der er godt ved en organisation af den størrelse og hvad der var knap så godt. Der blev også drøftet den fremtidig mødestruktur i kontaktudvalget og der kom en del forslag til hvordan vi fremadrettet skulle få sammenhæng i MED strukturen. Der blev på kontaktudvalgsmødet besluttet at medarbejderrepræsentanterne i HMU skulle drøfte på et ekstra formøde hvordan møde strukturen i kontaktudvalget skulle være i 2010 og det blev aftalt at der skulle afholdes ekstra formøde for HMU medarbejderrepræsentanter den 30/ På det ekstra formøde for HMU medarbejderrepræsentanter blev det besluttet at der skulle afholdes 4 kontakt udvalgsmøder hvor næstformænd for LMU og CMU skulle mødes sammen med medarbejderrepræsentanter i HMU, Der blev også besluttet at der skulle holdes 1 årlig møde hvor sikkerhedsrepræsentanter/tillidsrepræsentanter/næstformænd for LMU CMU skulle mødes med HMU medarbejderrepræsentanter. Vi har i efteråret lavet en opdatering af vores medlemslister og det har vist sig at flere og flere medarbejdere vælger ikke at være medlem af FOA. Dette kan give nogle problematikker i forhold til løn og ansættelsesforhold. Vi har i tillidsmandskollegiet drøftet denne problematik og vil efterfølgende have en større opmærksomhed på hvor medarbejder er organiseret. Vi har fået flere eksempler på, at organisatiner (eks e m p e l v i s " D e t Fa g l i g e Hus") som ikke har overenskomsten på vores område og dermed ikke har kendskab til vores aftaler og overenskomst har sagt til deres medlemmer, at de bare skal være glade for at være udpeget eller valgt til forskellige funktioner, og de med stolthed skal løfte opgaven i deres fritid og disse medlemmer, har ikke fået at vide, at der i nogle tilfælde følger funktionsløn og overarbejdsbetaling med til denne form for funktioner, sagt med andre ord, de kender ikke overenskomsten og de vejleder forkert. Er det pengene værd..? Retspsykiatrisk afdeling har været igennem en større omorganisering og der er den 1/10 - åbnet et nyt retspsykiatrisk afsnit R 2 og de gamle afsnit R1 og R2 er blevet lagt sammen til et nyt afsnit som hedder afsnit R1. Afsnit R3 er flyttet til en anden bygning (det gamle N2) som er blevet renoveret til formålet der er også i afsnit R1 og R2 fortaget renovering. Der har i alle 3 afsnit været introduktionsforlød i det nye afsnit R2 har det haft en varighed af 14 dage og i de andre afsnit har det været af en lille uges varighed. HUSK - OBS - HUSK! Ny Løns forhandling i januar/februar Husk at give din tillidsrepræsentant besked hvis du mener at du har nogle kvalifikationer/ funktioner eller opgaver som du mener, må kunne give mere i løn. Sidste Nyt! Sidste Nyt! Sidste Nyt! Arbejdstilsynet har ved endnu en gennemgang godkendt forholdene i afsnit N8 og udsat fristen for at forbedre forholdende i afsnit N1 endnu et halvt år. 15 Vingefanget JANUAR 2010

16 Indsatsen for psykisk syge bør forbedres Sakset fra KL.dk Det er på tide, at vi styrker hele indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. På Christiansborg er der et alt for ensidigt fokus på at forbedre forholdene i behandlingspsykiatrien, skriver Tove Larsen i et debatindlæg. Og opmærksomheden på, hvordan patienter med sindslidelser bliver hjulpet videre i livet, når de udskrives fra en psykiatrisk afdeling, ligger desværre på et lille sted. Det er afgørende, at den sociale indsats i kommunerne vedrørende fx bolig, arbejde og støttende foranstaltninger går hånd i hånd med den sundhedsfaglige indsats i regionerne. Derfor opfordrer KL i et nyt udspil Indenrigs- og Socialministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til at samarbejde om en samlet national strategi for en bedre indsats for psykisk syge. Det er nemlig den sammenhængende indsats, der giver de bedste resultater for borgerne. De seneste år har der været et stigende pres på den kommunale socialpsykiatri. Det skyldes blandt andet en generel stigning i antallet af borgere med psykiske lidelser og lang ventetid til udredning i psykiatrien. Kommunerne oplever også, at patienter bliver udskrevet før de er færdigbehandlede, uden at den nødvendige opfølgning er på plads. Den kommunale hjemmesygepleje er fx alt for ofte alene om at hjælpe nogle af de mest udsatte borgere med både psykisk sygdom og misbrug. Det er ikke godt nok hverken for borgerne eller hjemmesygeplejen. Hvis kommunerne skal være rustet til de fremtidige udfordringer, vil det især kræve, at medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien bliver opkvalificeret. Derfor foreslår KL, at landspolitikerne prioriterer efteruddannelse og ansættelse af flere psykologer og sygeplejersker i de socialpsykiatriske tilbud. Derudover bør de kommunale bo- og støttetilbud blive udbygget, og vi skal have mere viden om effekten af indsatser for borgere med sindslidelse. Det handler også om at skabe et bedre samarbejde mellem regioner, kommuner og praktiserende læger. Men man kommer ikke uden om, at der skal en betragtelig finansiel indsprøjtning til, hvis kvaliteten i socialpsykiatrien skal hæve sig derop, hvor borgere med psykiske lidelser reelt får glæde af den. Kommunerne er parate til at forbedre indsatsen for de sindslidende borgere. Men vi kan kun gøre det, hvis Folketinget vil prioritere det. Indtil da må vi fastholde regionerne på deres ansvar for en god og ansvarlig psykiatribehandling. Regionale FOA-medlemmer ud af KTO Sakset på FOA.dk FOAs hovedbestyrelse har i dag besluttet at melde sine regionale medlemmer ud af forhandlingsfællesskabet KTO. Udmeldelsen kommer i god tid inden næste runde af de offentlige overenskomstforhandlinger, der indledes i slutningen af Udmeldelsen omfatter cirka medlemmer, og skyldes dels erfaringerne ved de sidste overenskomstforhandlinger i 2008 og dels et ønske om at placere de regionalt ansatte stærkere ved de næste overenskomstforhandlinger. Vi står i dag med to meget selvstændige arbejdsgivermodparter i kommunerne og regionerne, og det er den situation, som er et resultat af kommunalreformen, som vi nu tager konsekvensen af, siger forbundsformand Dennis Kristensen. Overenskomsterne i kommunerne og i regionerne endte allerede i 2008 forskelligt. Vi kan se, at arbejdsgiverne agerer yderst selvstændigt - og det er den virkelighed, vi skal tackle stærkest muligt næste gang. Samtidig kan vi også se, at der i KTO vil blive et betydeligt demokratisk underskud på det regionale område, hvis de kommunale topforhandlere også skal lægge linien på det regionale og sundhedsmæssige område, siger Dennis Kristensen. Han peger på, at FOA ser gode samarbejdsmuligheder på det regionale område, når det gælder lønmodtagersiden. Dennis Kristensen understreger også, at det stadig er meget afgørende med et stærkt KTO på det kommunale område. 16 Vingefanget JANUAR 2010

17 Ref. af bestyrelsesmøde FOA Psykiatri Fremmøde: Bent, Jesper, Britt & Peter 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt års jubilæum - afslutning. Den endelige opgørelse over afholdte udgifter er endnu ikke helt på plads. Der er mange gaveæsker (øl) i overskud. Folk er lidt sløve til at få hentet deres gave. Der opfordres igen. Endvidere får hver hjælper til 100 års jubilæet en kasse øl hver, som tak for deres hjælp. 4. Hjemmesiden. Hjemmesiden skal løbende tjekkes. Bent sender rettelser til Jan vedr. overenskomststoffet/ lokalaftaler. Nye billeder af sponsorbarnet Sidoine indsættes. 5.Vingefanget. Akademiuddannelsen har ikke ret mange ansøgere. Fristen for tilmelding er blevet forlænget. 6. Aktiviteter. Lars Klingert? Børn & Sindslidende. Act & Mindfullness - feb. mdr eller derefter. Studieturen Holland/Belgien: Generel ros til turen. Gav god almen viden, men mere psykiatri indhold ønskes fremadrettet. Det overvejes om der fremover skal arrangeres flere studieturer - forslag modtages gerne! Søren Risager har rettet henv. til Bent vedr. kurser i konfliktløsning. Det har ikke nogen aktuel interesse. 7. Generalforsamling. Den 10.marts 2010 med spisning kl Jesper booker den Gl.Festsal. 8. Kasserens punkt. Udsættes til næste møde, da Jan ikke er tilstede. 9. Evt. Intet. 24/11-09, pb Alternativ fagforening Den alternative fagforening i Esbjerg har medvind. Men det er varm luft, advarer ekspert. Mens fagforeningerne i LO fortsætter med at miste medlemmer, får Det Faglige Hus i Esbjerg flere for hvert år. Siden krisen har vi oplevet ekstra fremgang. Det er især unge, der melder sig ind, fordi de vil have trygheden af at være med i en A-kasse. Discount Men der er ikke meget fagforening over Det Faglige Hus, påpeger arbejdsmarkedsekspert Jesper Due. De har et billigt produkt, men det er uden indhold. De siger, det er en fagforening, men de har ingen overenskomster, og arbejder ikke for medlemmernes løn og arbejdsvilkår, forklarer Jesper Due, professor på Københavns Universitet. Der er mange der ikke kan gennemskue, at det ikke er en reel fagforening. Og når den ene fagforening svarer til den anden, vælger de den billigste, siger Jesper Due. 17 Vingefanget JANUAR 2010

18 FOA Psykiatrien Bestyrelsesmøde d Godkendelse af referat Godkendt fra d mangler endnu 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Hjemmesiden Bent Lykke vil opdatere de tillidsvalgte inden næste møde desuden vil han sikre at vores aftaler som ligger på nettet opdateres. Billeder fra sponsorbarn og billeder og tekst fra Benelux turen sættes også på nettet. 4. Vingefanget Deadline d Britt har nogle ting i støbeskeen fra Kommunen, bl.a. den nye struktur og Bent ville også skrive lidt Vi har desuden nye billeder fra sponsorbarnet som skal i bladet. 5. Aktiviteter TEMADAG: Vi har planlagt de første skridt i forhold til en Temadag d. 7 oktober 2010 Normalitetsbegrebet men oplæg til drøftelser fra Benedicte Schilling. Det, som vi umiddelbart synes kunne være interessant at tema-sætte er normalitetsbegrebet, hvem har deffinationsmagten til at bestemme, hvem der er syg og ikke. Er der nogen som har depressioner, og nogen som har rigtige "depressioner" Straffer vi mennesker for deres "unormalitet", eller giver vi dem behandling for at de kan vende tilbage til en normal tilværelse Hvordan kan vi som professionelle positionere os hensigtsmæssigt fremover, ud fra det normalitetsbegreb som er herskende i vor tid Recovery er over os, som stiller krav til den professionelle om at finde balancen ml. at udfordre borgeren, og samtidig drage omsorg for dem, hvor de er lige nu. Er samfundet klar til, at møde den borger som er præget af sin sygdom, eller er det bare noget vi leger... Det var en masse bud, som jeg håber giver mening i en eller anden form I FOA psykiatri er vi meget optaget af det psykiske arbejdsmiljø, som konstant bliver udfordret både ifht. ressourcer, men også ifht. skiftende vægtning af faglighed. Studietur: Vi er haft et evalueringsmøde med Social og sundhedsassistentklubben og vi var enige om det var en på alle måder dejlig og oplevelsesrig tur dog kunne vi godt have haft et endnu højere fagligt niveau på vores studiebesøg. Vi var enige om at ville give det en chance mere, hvis bestyrelserne er enige og vi for vores part har godkendt at vi arbejder videre med dette. Dog skal det være på et højt fagligt niveau og vi vil pege på Berlin som det næste ophold i studie øjemed. 6. Generalforsamling Intet Nyt 7. Kasseren punkt Vi bestemte at sætte restlageret af jubilæums øl til salg til halv pris. Gave til tillidsvalgte, bliver også ovenstående. 8. Evt. 18 Vingefanget JANUAR 2010

19 F R I K V A R T E R E T Et juleeventyr En ung mand ville købe en julegave til sin nye kæreste, da de ikke havde kendt hinanden særlig længe, bestemte han sig for et par handsker, da han følte, at det ville være passende romantisk, men ikke for personligt. I selskab med kærestens søster, gik han i magasin og købte et par hvide handsker. Søsteren købte et par hvide trusser til sig selv. Under indpakningen forveksler ekspedienten pakkerne, så kærestens søster fik handskerne og han fik trusserne. Uden at kontrollere indholdet sendte den unge mand gaven til sin kæreste sammen med følgende tekst: Jeg valgte disse, da du normalt ikke har nogen på, når vi går ud sammen om aftenen. Havde det ikke været for din søster, havde jeg valgt en længere model med knapper, men hun bruger korte, der er lettere at tage af. Disse er i en sart farve, men damen jeg købte den af, viste mig sine egne, som hun havde brugt de sidste tre uger, og de var ubetydelig beskidte. Jeg fik hende til at prøve dine, og de passede hende udmærket. Jeg ville ønske, jeg kunne være der for at sætte dem på dig første gang, da der sikkert kommer til at være hænder, der kommer i kontakt med dem, inden vi ses igen. HUSK at blæse luft i dem inden du lægger dem væk, da de højest sandsynlig bliver fugtige under brug. Tænk på hvor ofte jeg vil kysse dem gennem året - jeg håber du vil have dem på for mig på fredag aften. P.s. den sidste nye mode er at bære dem nedrullet med lidt pels synlig. F R I K V A R T E R E T Medlemsændringer Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri. NAVN CPR-NR. ADRESSE POSTNR. /BY TLF. NUMMER NYT TLF. NR. NY ADRESSE POSTNR. /BY NY ARBEJDSPLADS DATO Med venlig hilsen Bestyrelsen 19 Vingefanget JANUAR 2010

20 FOA-Psykiatri's TILLIDSVALGTE BESTYRELSEN TILLIDSVALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD. Formand: Jesper Priskorn Næstformand: Britt Graabæk Kasserer: Jan Skou Øvrige: Peter Bugge Nielsen Bent Lykke Region Midtjylland Fællestillidsrepræsentant: Bent Lykke Sørensen Tlf.: Mob: Århus Universitetshospital - Risskov Almenpsykiatrisk afdeling N Jesper Priskorn Tlf.: Mob: Almen psykiatrisk afdeling S Peter Bugge Nielsen Tlf.: Geronto psykiatrisk afdeling Heidi Rantala Møller Nielsen Tlf.: Retspsykiatrien afdeling Bent Lykke Sørensen Tlf.: Mob: Århus Universitetshospital Børn /- Unge Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Kirsten S. Christiansen Tlf.: Kommunerne Århus Fællestillidsrepræsentant Mag. 1 Britt Graabæk Tlf.: Mob: Lokal Psykiatrien Mag. 1 Nord: Britt Graabæk Tlf.: Syd: Allan Øhlenschläger Tlf.: Vest: Christina R. Thomsen Tlf.: Centrum: Pt. Britt Graabæk Tlf.: Socialpsykiatri MAG. 1 Tuesten Huse Korsager gården Kragelund Katrinebjerg Centret Windsor Haslekollegiet TR Anette Møller Tlf: Dagtilbudene Aktivitetscenter Nørre Alle` Rejsecafeèn Netværket gruppetilbud + netværket ungetilbud Industriværkstedet Skovkanten Fontæne huset Aktivitetscenter Katrinebjerg Appetitten Oluf Palmes Alle`35 Kontaktsteder: Aktivitetssted Biffen Aktivitetsted Annagade Kultur-og kontaktsted Kragelund kontaktsted Nord, Fristedet Pt. Britt Graabæk Tlf.: /Mob.: Akut- og opsøgende området: Midtbyen SKP LUT og LAT Netværksfamilier Flexbo Sletten FTR Britt Graabæk Tlf.: Mob: Østervang TR Pia Olsen Mob: Århus Klinikken TR Susanne Nickelsen Tlf: Stefanshjemmet TR Susanne Munk Tlf: Odder Samsø Kommuner Pt ingen valgt Du skal melde arbejdspladsskift til FOA-Psykiatri og/eller FOA-afdelingen Har du brug for hjælp angående arbejdsforhold? Så kontakt venligst din tillidsmand! Har du noget, du gerne vil have med i bladet -eller noget du ønsker, vi skal skrive om - så kontakt os Er der ikke nogen på konto- FOA-Psykiatri SKOVAGERVEJ RISSKOV FAX Vingefanget JANUAR 2010

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal

Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS. 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal Skriftlig beretning for Generalforsamlingen i PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS 2010-2011 Onsdag d.9. Marts 2011 kl. 18.00 i Den gamle festsal VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10.

Opsamling fra sidste møde vedr. Kost- og servicesektoren og Social- og sundhedssektoren tages under punkt 10. Til stede: Afbud: Malene Grønvaldt, Elin Gundorf, Laila Andersen. Dagsorden: Pkt 1. Valg af dirigent: Lene Vester. Pkt 2. Pkt 3. Valg af referent: Jane Buchholzer. Godkendelse af dagsorden: Opsamling fra

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA

bevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder - UgebrevetA OK18 Fagbevægelsen melder hårdt ud: Ingen ny overenskomst uden løft af lavtlønnede og kvinder Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Mandag den 11. december 2017 Der skal oprettes en pulje til at løfte

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015.

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Tilstede på mødet: Hanne Christensen, Pia Nymann, Henriette Eriksen, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, Peter Nielsen, Simona Honore',

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været:

FÆLLESTILLIDSMANDEN. Udover samlægningen har arbejdsopgaverne været: FÆLLESTILLIDSMANDEN Mange ting er sket siden sidste generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling, der er blevet ro om det, det drejer sig om, det faglige arbejde, ordentlige arbejdsforhold

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen.

Sektoren. Afdelingen. Kommunalreformen. Beretning 2007 Sektoren. Sektoren har afholdt bestyrelsesmøder 9 gange i løbet af året der er gået. Møderne holdes om aftenen med start kl. 18. Bestyrelsen består af 13 medlemmer fordelt med 3 dagplejepædagoger

Læs mere

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers

Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers www.facebook.com/foaranders Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 2 - APRIL 2010 Som sædvanlig foregik den årlige generalforsamling den 10. marts i en god stemning. Her ses nogle af de fremmødte.

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jan Hockey-turnering To

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere