PACKARD BELL GPS 400 BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PACKARD BELL GPS 400 BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 PACKARD BELL GPS 400 BRUGERVEJLEDNING

2 Bemærkninger & fralæggelse af ansvar Bemærkning om copyright Brugervejledning til Packard Bell GPS 400. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må reproduceres eller overføres, i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, fotokopiering, optagelse eller informationslagrings- og hentesystemer, til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Packard Bell B.V. Fralæggelse af ansvar Se side 55. Varemærke Packard Bell er et registreret varemærke tilhørende Packard Bell B.V. Destinator ND er et varemærke tilhørende Destinator Technologies Inc. (DTI). Alle øvrige firma- eller produktnavne er varemærker, registrerede varemærker eller servicemærker for deres respektive ejere. Forsigtig Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. Destruer eller skil ikke apparatet ad; apparatet kan eksplodere eller frigøre giftige materialer. Kortslut ikke apparatet, da dette kan forårsage brandsår. Bortskaffelse af produkter Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) kræves, at brugte elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes særskilt fra normalt husholdningsaffald for at fremme genanvendelse, genbrug og andre former for genvinding og formindske den affaldsmængde, der skal fjernes, med henblik på at reducere affaldsdeponering. Dette omfatter din computer og alt tilbehør såsom tastaturer, mus, fjernbetjeninger, højttalere osv. Ved bortskaffelse af sådanne produkter, bedes du venligst følge de kommunale myndigheders vejledning og/eller spørg din forhandler, når du køber et nyt produkt. Meddelelse om batterier UDSKIFT IKKE BATTERIET. RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER SOM ANVIST. Bortskaffelse af batterier skal ske i overensstemmelse med lokal lovgivning. Smid ikke kasserede batterier ud sammen med husholdningsaffald: I de fleste lande er det forbudt ved lov at brænde batterier, deponere dem på lossepladser eller at blande dem med kommunalt, fast affald. Kontakt de lokale myndigheder for yderligere oplysninger om miljømæssig korrekt indsamling, genanvendelse og bortskaffelse af batterier. Bemærk: Visse mindre (underordnede) kommuner indeholder evt. ikke nogen gadedata. I sådanne tilfælde bedes du venligt vælge den større (overordnede) kommune, der er vist i parenteser, for at søge disse gader. Du kan også ændre søgerækkefølgen til Gade>By eller Postnummer>Gade for at finde gadedata i mindre kommuner. 2

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell GPS Æskens indhold Funktioner Betjeningselementer... 5 Kapitel 2 - Kom godt i gang Tænde/slukke Tilslutning til din computer Frakobling fra din computer Opladning af batteri... 8 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af GPS Nulstilling af apparatet Teknisk support... 9 Kapitel 4 - Installering af Packard Bell GPS 400 i din bil Opsætning af apparatet Kapitel 5 - Destinator ND til Packard Bell GPS Introduktion Funktioner i Destinator ND Tutorial (selvstudium) Kapitel 6 Bliv fortrolig med din Packard Bell GPS Hvad er der på kortet? GPS-signal Kortvisninger Én drejning ad gangen Punkt på kortet Menuer Menuen Destinationer Menuen Funktioner Menuen Indstillinger Skærmknapper Arbejde med en navigationsliste Kapitel 7 Søg efter en position Indtast adresse Adressemodes Adressehandlinger Gå til din destination Tidligere positioner Foretrukne Foretrukne grupper Meddelelse om foretrukne Foretrukne positioner POI (Interessante steder) Underkategorier Søg tæt ved en position Handlinger Ruteoversigt eller Annuller rute Vælg kort Kapitel 8 Rutefunktioner Multistopplanlægger Definition af rutegrupper

4 Indstilling af stop langs med ruten Stophandlinger Undgå veje Undgå vejgrupper Undgå vejpositioner Ruteafspilning Fodgængermode Søgning på kort Kapitel 9 Indstillinger Kort Beskeder Hurtig navigation GPS-signal Måleenheder Udseende Om Hjælp Kapitel 10 Installationskrav Pc-krav Installation af konsollen Konsolværktøjslinje Kapitel 11 - Kortinstallation fra konsollen Kortskærminterface Installation af et kort Kortbeskæringsinterface Fokuser på kortet Fokuser på kortet efter rute Beskær kort Indlæs kort Kapitel 12 - Import af en foretrukken Filstruktur for import af foretrukne Import af en.csv-fil Kapitel 13 - MP3-afspiller Oversigt Oprettelse af en afspilningsliste Grundlæggende betjening Kapitel 14 - Photo Viewer Oversigt Grundlæggende betjening Kapitel 15 Indstillinger Indstilling af volumen Indstilling af strøm Indstilling af baggrundsbelysning Indstilling af tid Indstilling af sprog Systeminformation Specifikationer

5 Kapitel 1 - Præsentation af Packard Bell GPS Æskens indhold 12V adapter til cigarettænder + DC netledning Vekselstrømsnetadapter Adapter til stikkontakt (Europa eller Storbritannien) Bilholdersæt USB-kabel MMC-kort (med landkort) Beskyttelsestaske Companion CD/DVD (dokumentation & software) Quickstartvejledning 1.2 Funktioner Plug & Play GPS-enhed 3,5' TFT-LCD berøringsfølsom farveskærm SD/MMC kortlæser 256/512 MB MMC-kort med landkort MP3-afspiller og fotoviser Højttaler af høj kvalitet GPS-modul: SiRF Star III Processor: 266 MHz Hukommelse: 64 MB (intern hukommelse) + 256/512 MB Batteri: Integreret genopladeligt li-ion 2 batteri, 100 mah Opgraderbar firmware Understøtter Windows 2000/XP MMC-kort 1.3 Betjeningselementer 5

6 1 Berøringsfølsom I dette vindue kan du aflæse status og informationer. Bank på skærmen skærm for at indtaste data og navigere gennem programmerne. 2 LED for batteristatus Viser batteriets ladetilstand. 3 Zoom ind/ud Tryk på knappen for at justere den nuværende visning. 4 Menu-knap Tryk på knappen for at gå tilbage til hovedskærmen. 5 Navigationsknap Tryk på denne knap for at starte navigeringsprogrammet. 6 5-vejs rulleknap Tryk på knappen for at gå op/ned/til venstre/til højre eller vælg Enter. 7 Lydstyrke op/ned Tryk på knappen for at indstille lydstyrken. 8 Standby-knap Tryk kort på knappen for at tænde eller slukke apparatet. Tryk på og 9 Slot til SD/MMC-kort hold knappen nede for at tænde eller slukke for baggrundsbelysningen. Indsæt her et SD- eller MMC-kort for at læse kort, lytte til musik eller se 10 USB-konnektor fotos. Slut apparatet til din computer ved hjælp af det USB-kabel, der følger med apparatet. 11 Strømafbryder Tryk på denne afbryder for at afbryde strømforsyningen til apparatet. (nulstilling) Bemærk, at dette også sletter samtlige data i apparatets hukommelse. Du skal udføre den første startproces igen (kalibrering af skærm, indstillinger, oprettelse af GPS-forbindelse, osv.). 12 Reset-knap Genstart apparatet, hvis det ikke reagerer eller bliver ustabilt. 13 Konnektor til ekstern Hvis din bil har en termisk eller varmereflekterende forrude, har du GPS-antenne (MMCX) måske brug for en ekstern antenne for at opnå en bedre GPSmodtagelse. 14 Bøsning til øretelefoner Til tilslutning af øretelefoner. 15 AC-bøsning Til tilslutning af den AC-netadapter, der følger med apparatet. 16 Højttaler For at lytte til retningsanvisningerne. 17 Slidser til bilholder Bruges til at anbringe apparatet i bilholderen. Besøg regelmæssigt Packard Bell webstedet på for at downloade ekstra kort, den nyeste firmware og købe tilbehør for at du får det meste ud af din Packard Bell GPS

7 2.1 Tænde/slukke Kapitel 2 - Kom godt i gang Tryk på Standby-knappen for at tænde eller slukke Packard Bell GPS Tilslutning til din computer Du skal slutte Packard Bell GPS 400 til din computer for at hente de nyeste kort, interessante steder eller opdateringer af software (Internet-forbindelse påkrævet). 1. Slut den lille ende af det medleverede USB-kabel til din GPS 400 og kablets anden ende til en fri USB-port på din computer. 2. Sæt Companion CD/DVD i computerens cd-rom-drev. 3. Vælg Auto scan for driver (Automatisk scan for driver) og installer Microsoft ActiveSync Følg anvisningerne på skærmen og vælg "Files" (Filer) i vinduet Synchronisation Settings (Indstillinger for synkronisering). 5. Nu kan du kopiere og indsætte for at overføre filer til eller fra MMC-kortet i GPS

8 2.3 Frakobling fra din computer 1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet (ved siden af tidsangivelsen). 2. Klik på Sikker fjernelse af USB-lagerenhed. 3. Vent til meddelelsen Hardwaren kan fjernes sikkert vises. 4. Fjern apparatet. 2.4 Opladning af batteri LED en for batteristatus angiver batteriets ladetilstand: Blinker rødt: Batterikapaciteten er mindre end 10% (der afgives en biplyd) Lyser gult: Batteriet bliver ladet op. Lyser grønt: Batteriet er fuldt opladt. Ladeindikatoren (de to sidstnævnte) virker kun, når apparatet forsynes med vekselstrøm. Det anbefales at lade batteriet helt op, hver gang apparatet er helt afladet. Dette sikrer, at der opnås maksimal ydelse. Batteriet må ikke aflades helt for ofte, da dette er en ekstra belastning for batteriet. Mange delvise afladninger med hyppige opladninger er bedre for litiumionbatterier end én hel afladning. Sørg for at oplade batteriet i tide, når batteriets ladetilstand er for lav. Ellers bliver apparatet slukket automatisk og kan ikke tændes igen. Følg nedenstående procedure, hvis apparatet bliver helt afladet og ikke kan startes. 1. Slut apparatet til AC-adapteren mindst tre minutter, før du tænder det. 2. Efter dette korte tidsrum, er batteriet tilstrækkeligt opladet, til at apparatet kan fungere normalt, når det er tilsluttet AC-adapteren eller computeren. Opladning med AC-adapteren: Sæt adapteren i strømkonnektoren. Apparatet oplades nu automatisk. Fuld opladning i slukket tilstand tager cirka 4 timer. Opladning med adapter til cigarettænder: Du kan tilslutte adapteren til cigarettænderen for at oplade GPS 400 i din bil. 8

9 Kapitel 3 - Fejlfinding & opgradering af GPS Nulstilling af apparatet Reset-knap: Hvis GPS 400 fryser eller bliver ustabil, kan du sætte en udrettet papirclips i Reset-kontakten i højre side af apparatet. Herefter genstarter apparatet. Koldstart: Sæt en udrettet papirclips i Reset-kontakten og tryk samtidigt på Standby-knappen. Ved hjælp af denne fremgangsmåde gendannes apparatet med fabrikkens standardstillinger. Standby-knap Down-knap Reset-knap 3.2 Teknisk support Se Destinators side med hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) for registrerede brugere på følgende internet-adresse: klik på Community, log dig på og vælg FAQ. Hvis du har yderligere spørgsmål om Destinator PN, bedes du kontakte din leverandør eller Destinator Technical Support pr. på adressen 9

10 Kapitel 4 - Installering af Packard Bell GPS 400 i din bil 4.1 Opsætning af apparatet Se venligst figurerne på de følgende sider og nedenstående anvisninger for at installere og opsætte apparatet korrekt. 1. For at montere bilholdersættet skal holderen først monteres til svanehalsen, der monteres til bilruden med en sugekop. Kontroller, at pilen 'CLOSE' peger i den retning, som holderen skal monteres i. 2. Anbring bilholdersættet et passende sted på forruden og frigør clipsen i svanehalsens bund. 3. Skub clipsen tilbage på plads for at fiksere svanehalsen med sugekoppen fast på forruden. 4. Monter GPS 400 i bilholdersættet: Anbring først undersiden af GPS 400 og vip dernæst toppen af GPS 400 tilbage på plads. Træk forsigtigt i den øverste clips, indtil den klikker på plads. Drej svanehalsen for at indstille positionen af GPS 400 således, at skærmen kan ses let fra dit synsfelt. 5. Hvis du vil oplade GPS 400, mens den er i bilen, skal du slutte DC-netledningen til ACbøsningen på GPS 400 og sætte den anden ende af kablet i cigarettænderen. Packard Bell GPS 400 er nu klar til brug! Læs venligst instruktionerne til Destinator ND for at lære, hvordan du bruger din GPS. ADVARSEL: Lad ikke apparatet ligge i din bil. Apparatet kan beskadiges, hvis det udsættes for sollys. 10

11 11

12 12

13 Kapitel 5 - Destinator ND til Packard Bell GPS Introduktion Destinator ND er et mobilt satellitnavigationssystem med alle funktioner. Systemet anvender GPS (Global Positioning System)-satellitter for nøjagtigt at lokalisere dit sted ved hjælp af den nyeste kortdatateknologi, så du når din bestemmelse på den mest effektive og hurtige måde, og det hjælper dig med at planlægge din rute vha. sving efter sving, stemme og visuelle instruktioner. Foruden Destinator ND er Packard Bell GPS 400 udstyret med en MP3-funktion til at overføre og afspille dine yndlingsnumre såvel som Photo Viewer, hvormed du kan få vist dine fotos. Med MP3-afspilleren kan du overføre dine yndlingsnumre fra et SD- eller CF-kort og oprette en afspilningsliste. Med Photo Viewer kan du overføre og få vist dine digitale fotos på Packard Bell GPS. Figur 1 - Hovedmenu 5.2 Funktioner i Destinator ND Destinator har følgende funktioner for ukompliceret navigation: Systemet lader dig skelne mellem bil- og fodgængernavigation Mulighed for at installere og bruge dit navigationsapparat på få minutter 2D/3D dag- og natkort i fuldskærmsvisning med præcis talevejledning Mulighed for hurtig oprettelse af ruter for alle afstande 13

14 Navigation over landegrænser uden at skifte kort Intuitive menuer og berøringsfølsomme knapper for nem indtastning Hurtig hentning af adresser fra tidligere besøgte steder, favoritte bestemmelser eller interessante steder Planlægning af ruter med ophold undervejs Undgå afgiftspligtige veje, trafikpropper eller veje gennem farlige områder Giver trafikmeldinger (valgfrit) Et stort udvalg af kort fra hele verden Mulighed for at vælge mellem flere end 10 sprog Tiltrækkende kort- og skærmformat Kan anvendes i køretøjer eller af fodgængere på dine daglige ruter eller når du holder ferie 5.3 Tutorial (selvstudium) I menuen Settings (Indstillinger), kan du trykke på knappen Tutorial (selvstudium) for at åbne programmet Destinator Guide Tour (omvisning i Destinator med guide). Omvisningen med guide er en glimrende måde at blive fortrolig med de forskellige navigationsfunktioner, der er tilgængelige i Destinator ND. 14

15 Kapitel 6 Bliv fortrolig med din Packard Bell GPS Hvad er der på kortet? Når du først tænder for Destinator, vises skærmbilledet Kort. Du kan bruge de ikoner, som vises på dette skærmbillede, til at planlægge og se din rute. Aktuelle sted GPS-genererede oplysninger Zoom ind Kompas Hurtig nav. Zoom ud Strømindikator Menuknap Lydstyrke GPS-status Illustration 2 Kortskærmbillede Din aktuelle position i Kørselsmode. Din aktuelle position i Fodgængermode. Din sidst kendte position ved GPS-signal ikke fundet. Den genererede rute Din valgte destination Disse ikoner viser din strømkilde, elektricitet eller batteri. Batteriikonet er grønt, gult eller rødt afhængigt af, om batteriet er fuldt eller svagt opladet. 15

16 Den røde GPS-modtager pålideligt GPS-signal. betyder, at navigationsenheden endnu ikke har lokaliseret et Den grønne GPS-modtager betyder, at navigationsenheden har lokaliseret et pålideligt GPS-signal, og at du er klar til at navigere. Når en destination bliver indtastet, vil denne skifteknap vise den resterende distance og kørselstid, estimeret ankomsttid samt hastighed og højde. Når du har beregnet en rute, viser Retningslinjen oplysningerne vedrørende dit næste drejning. Klik på denne linje for at få en komplet liste over retningerne én drejning ad gangen. 6.2 GPS-signal Når du starter navigationsenheden første gang, hører du beskeden Signal for lavt. Denne besked betyder, at din navigationsenhed endnu ikke har lokaliseret et pålideligt GPS-signal. Kontroller, at antennen er tilsluttet, og at der er frit udsyn til himlen. Kontroller, at: Antennen har klart udsyn til himlen for at få optimal og uafbrudt GPS-modtagelse. Destinator ND kan ikke beregne ruten, hvis der ikke er nogen GPS-modtagelse (f.eks. i en tunnel). Navigationsenheden er fuldt opladet. 6.3 Kortvisninger Du kan bestemme, hvorvidt du ønsker at se et todimensinelt eller tredimensionelt kort i dagslys eller under aftensbelysning. 2D-visningen i dagtilstand er optimeret til visning i dagtimerne. 2D-visninger lader dig panorere eller zoome manuelt. Du kan se et eksempel i Illustration 2-2D-visning i dagtilstand. 2D-visning i aftentilstand er optimeret til aftenkørsel eller ugunstige vejrforhold. Du kan se et eksempel i Illustration 3-2D-visning i aftentilstand. 3D-visning i dag- eller aftentilstand forsyner dig med et tredimensionelt kort til dag- eller aftenkørsel. Du kan se et eksempel i Illustration 4-3D-visning i dagtilstand og Illustration 5-3D-visning i aftentilstand. Fra menuen Valg klikker du på knappen 3D-tilstand for at se et tredimensionelt kort. Hvis kortet allerede vises tredimensionelt, vises 2D-tilstand på skifteknappen. Du kan klikke på knappen Aftentilstand for at vise kortet under aftenbelysning. Hvis kortet allerede vises i aftentilstand, vises Dagtilstand skifteknappen. på 16

17 Figur 3 - Kortvisning i 2D dagmode Figur 4 - Kortvisning i 2D natmode Figur 5 - Kortvisning i 3D dagmode Figur 6 - Kortvisning i 3D natmode 6.4 Én drejning ad gangen Når du har indtastet en destination og beregnet en rute, vises Retningslinjen nederst på Kortskærmen med følgende oplysninger: Næste drejningsretning Afstanden til næste drejning Gadenavnet på næste drejning Når du trykker på Retningslinjen, viser Destinator ND en komplet række af drejninger fra dit nuværende punkt til din valgte destination. Brug browse-knapperne til at rulle op eller ned gennem retningslisten. Figur 7 - Visningen Én drejning ad gangen 17

18 Følgende funktioner er til rådighed: Knappen Ruteoversigt viser hele din rute på Kortskærmen plus kørselsafstanden og den estimerede Resterende kørselstid (ETR). Knappen Vis drejnning Viser den næste drejning på Kortskærmen, herunder gadenavnet, afstanden til gaden og drejningsretningen. Brug knappen Undgå til at undgå den valgte drejning i retningslisten. Destinator ND genberegner ruten automatisk. 6.5 Punkt på kortet Du kan navigere til et hvilket som helst punkt ved at trykke direkte på stedet på skærmbilledet Kort. Denne funktion er især praktisk, når du ønsker at navigere til et specifikt punkt på kortet, men du ikke har gadeadressen. Når du trykker på kortet, vises den indholdsafhængige menu. Naviger Denne knap lader dig beregne en rute fra kortpunktet. Foretrukne Denne knap lader dig gemme et punkt på kortet som en foretrukken destination. Dette er praktisk, hvis du ser et sted, som du gerne vil vende tilbage til senere. Angiv som udgpkt. Denne knap lader dig angive det valgte punkt som udgangspunktet og ikke det angivne. Dette er praktisk, når du ønsker at beregne en rute fra et andet punkt end din aktuelle position. Illustration 8 Valg for punkt på kortet 6.6 Menuer Du kan trykke på knappen Menu for at få vist menuerne i Destinator ND som vist herunder. Figur 9 - Menuer i Destinator Knappen More i Menu 1 - Destinationer giver dig mulighed for at rulle gennem menuerne i Destinator ND. Med knappen Kort kan du gå tilbage til Kortskærmen. Med knappen Afslut kan du lukke Destinator ND navigationssystemet. 18

19 Menuen Destinationer Denne menu indeholder følgende valgmuligheder: Med knappen Adresse kan du navigere til en adresse. Med knappen Tidligere adresse kan du navigere til en tidligere besøgt destination. Med knappen Foretrukne kan du navigere til en gemt position. Knappen POI giver dig mulighed for at navigere til hundredvis af interessante steder, f.eks. strande, parker, hoteller, museer og restauranter. Knappen Annuller rute afbryder og sletter den aktuelle navigation. Denne knap er deaktiveret, hvis der ikke findes nogen rute. Knappen Ruteoversigt giver dig mulighed for at vise hele ruten på Kortskærmen. Denne knap er deaktiveret, hvis der ikke findes nogen rute. Knappen Løbende lader dig se de komplette, trinvise anvisninger til destinationen. Knappen Vælg kort lader dig vælge blandt forskellige kort på dit SD memory card. Menuen Funktioner Denne menu indeholder følgende valgmuligheder: Med knappen Undgå veje kan du undgå bestemte vejtyper, f.eks. betalingsveje eller udvalgte gader. Knappen Multistopplanlægger giver dig mulighed for at oprette op til 12 stop på en rute og optimere disse stop for at oprette den mest effektive rute. Knappen Ruteafspilning lader dig indspille din rute og afspille den senere. Med knappen Fodgængermode/Kørselsmode kan du skifte mellem anvendelse som fodgænger og som kørende. I Fodgængermode er navigationsområdet begrænset til 10 km, og Talt besked er ikke tilgængelig. Skifteknappen 2D/3D-tilstand lader dig se kortet i 2-dimensionel eller 3-dimensionel visning enten til dag- eller aftenkørsel. Skifteknappen Dag/Aftentilstand lader dig se kortvisningen enten til dag- eller aftenkørsel. 19

20 Knappen Søg på kort lader dig søge på kortet uden nogen forbindelse til den aktuelle placering. I denne tilstand bruges GPS-systemet ikke. Din aktuelle position detekteres ikke, og Destinator ND holder ikke styr på din kørselsstatus. Menuen Indstillinger Denne menu indeholder følgende valgmuligheder: Med knappen Kortindstillinger kan du specificere kortets retning, skrifttyper og zoomfunktioner. Med knappen Beskeder kan du specificere de typer af talte og visuelle beskeder, som du vil benytte. Knappen Hurtig nav. Indstilling giver dig mulighed for at specificere en adresse eller POI-kategori, som du kan navigere til, med et enkelt tryk på knappen Hurtig nav. Med knappen GPS kan du få vist GPS-signaloplysninger. Knappen Måleenheder bruges til at specificere de måleenheder, der skal bruges i systemet. Skærmbilledet Udseende giver dig mulighed for at tilpasse udseende og lyde i Destinator ND. Denne informationsboks giver oplysninger om version og copyright. Knappen Hjælp åbner hjælpefilen Destinator ND. 6.7 Skærmknapper Følgende knapper vises på mange af navigationsskærmbillederne i Destinator ND. Når du trykker på knappen Næste for en valgt adresse eller gruppe eller et sted, åbner Destinator ND automatisk næste skærmbillede i rækken. Når du har specificeret din destination, skal du trykke på knappen Næste for at få vist en kortskærm over den valgte position. Dette kort giver dig mulighed for at bestemme en rutetype og indeholder en GOknap, der instruerer Destinator ND om at beregne ruten fra din aktuelle position til den valgte destination. Når du trykker på knappen Tilbage, går Destinator ND tilbage til det forrige skærmbillede med en valgt adresse eller et valgt sted. Når du trykker på knappen KØR, vil Destinator ND beregne ruten til den valgte destination. Knappen Handlinger indeholder en liste over kommandoer, der er tilgængelige til den valgte adresse eller det valgte sted. Med skifteknappen Skjul/Vis tastatur kan du få vist tastaturet eller skjule det. Knapperne Gem, OK eller Udført bekræfter dine værdipræferencer og går tilbage til menuen eller kortet. 20

21 6.8 Arbejde med en navigationsliste Hver Destinator ND navigationsliste (f.eks. Adresse, Tidligere positioner eller POI) består af en række skærmbilleder. Du kan køre gennem disse lister ved at gøre et af følgende: Vælge og trykke på en adresse, en gruppe eller et sted (afhængigt af navigationsfunktionen) Vælge en adresse, en gruppe eller et sted og trykke på knappen Næste Rækken ender med skærmbilledet Vis på kort, hvor adressen eller stedet vises på kortet, og knappen KØR er tilgængelig for dig, så du kan beregne en rute. En adresse, en gruppe eller et sted skal være fremhævet, for at du kan køre gennem rækken, og for at knapperne Handlinger, Næste og Tilbage er aktive. 21

22 Kapitel 7 Søg efter en position 7.1 Indtast adresse Når du klikker på knappen Adresse, vises skærmen Adresse som vist herunder Figur 10 - Vis Adresse-skærmbilledet Du kan bruge tastaturet til at indtaste de første par tegn i adressen. Tegnene vises i feltet Adresse. Destinator ND søger automatisk i listen Adresse efter den første forekomst af de indtastede tegn. Når du har valgt en by, viser Destinator ND det næste adressefelt, f.eks. gadenavn og nr. Du kan også trykke på knappen Næste for at blade gennem rækken af adresseskærmbilleder. Følgende kommandotaster er til rådighed til at udvide din søgeproces: Hvis den automatiske søgefunktion ikke finder dit specificerede navn, skal du bruge knappen Søg til at udføre en sub-søgning, der især er nyttig, når adressenavnet består af to eller flere ord. Med Browse-knapperne kan du flytte op eller ned på listen over adresseemner som f.eks. by- eller gadenavne. Med skifteknappen Skjul/Vis tastatur kan du udvide eller indskrænke adresselisten ved at skjule eller vise tastaturet. Vælg-tasten lader dig flytte mellem forskellige tastaturvisninger. Du kan dobbeltklikke på bogstavtasten for at skrive bogstavet med små bogstaver. Med Slet-tasten kan du slette et tegn i et adressefelt. Du kan skifte adressesøgemetode ved at trykke på knappen Mode for at vælge mellem flere adresseformater som beskrevet i "Adressemodes". 22

23 Bemærk: Hvis de indtastede tegn ikke findes i starten af noget navn i adresselisten, vil Smart Search System automatisk søge efter de indtastede tegn i hele listen, f.eks. i midten eller slutningen af navnene. Destinator ND giver dig mulighed for at søge efter by- og gadenavne, uden at du behøver at skrive accenter, der bruges i mange europæiske sprog. Adressemodes Du kan definere de oplysninger, der bruges til at lokalisere en adresse, ved at trykke på knappen Mode som beskrevet nedenfor. By-gade. Destinator ND giver mulighed for en lang række adresseformater Denne mode indeholder følgende adressefelter: By, Gade, Husnummer. Du kan også navigere til by eller gade alene. Når du har valgt en by, er første emne i Gadenavn-listen Bycentrum. Når du har valgt en gade, er første emne i Husnummer-listen Gademidtpunkt. By-Gade er standardformatet. Gade-By Tværgade Postnummer På andre kort De viste adressefelter er: Gade, By, Husnummer. Denne mode giver lov til at indtaste et gadenavn, uden at man først skal angive en by. Det er nyttigt, hvis du leder efter en adresse i et storbyområde, hvor der er mange bydele og forstæder. De viste adressefelter er: By, Gade 1, Gade 2. I denne mode kan du lokalisere et kryds ved at indtaste navnene på de to krydsende gader. De viste adressefelter er: Postnummer, Gade, Husnummer. Denne mode giver lov til at lokalisere en gade ved at indtaste postnummeret uden at skulle indtaste et bynavn. Det er nyttigt, hvis du ikke har nogen byoplysninger, eller hvis byen har mange postnumre. Med denne mode kan du vælge fra andre kort, som du kan køre til med et køretøj, på dit SD memory card. Denne funktion bliver kun tilgængelig, hvis du har følgende kort installeret: Andre kort over lande på samme kontinent som det valgte kort Det kort over store veje på det pågældende kontinent, der knytter ét kort til et andet (f.eks. de store veje i Europa) Hvis du f.eks. ønsker at køre fra Paris til München, skal du vælge kortet over Tyskland og angive München centrum som din destination. Destinator ND viser automatisk kortet over Frankrig, mens du kører ad lokale veje i dette land, et kort over de store veje i Europa, hvis du kører på en af de store hovedveje og endelig kortet over Tyskland, hvis du kører på lokale veje i dette land. Adressehandlinger Når du har specificeret en adresse, skal du trykke på knappen Handlinger for at vælge ud fra følgende kommandoer: 23

24 Sæt som udgangspunkt Vis på kort Tilføj til foretrukne Lader dig angive den valgte adresse som ruteudgangspunkt. Brug denne kommando ved beregning af en rute ud fra et andet punkt end din aktuelle position. Navigationsenheden viser kun den valgte position som udgangspunkt i et par sekunder, før du kommer tilbage til din aktuelle position. Bemærk: Du modtager stadig GPS-signalet. Lader dig se den valgte adresse på kortet. Giver dig mulighed for at tilføje en adresse til din liste over foretrukne positioner som vist i nedenstående figur. Figur 11 - Tilføj adresse til foretrukne Information Viser oplysninger om positionsadressen. Gå til din destination Når du har specificeret adressen, skal du trykke på knappen Næste. Destinator ND viser din destination på skærmbilledet Kort før beregning af en rute. Kontroller, at destinationsadressen øverst på skærmen er korrekt. Hvis du ønsker at ændre destinationen, skal du trykke på knappen Tilbage og ændre dine adresseindtastninger Figur 12 - Beregn din destination Hvis destinationen er korrekt, kan du instruere Destinator ND om, hvordan din rute skal beregnes, ved at trykke på en af knapperne Hurtigere eller Kortere som beskrevet herunder. Med denne funktion vælges den rute, der tager kortest tid. Hurtigere er standardværdien. 24

25 Med denne funktion vælges den rute, der har den korteste distance. Husk, at den korteste rute ikke altid er den hurtigste, da du har lov til at køre hurtigere på nogle veje end på andre. Bemærk: Route Generation undgår omveje, stop eller forsinkelser på ruten. Når du er klar, skal du trykke på knappen KØR for at oprette en rute til den valgte destination. 7.2 Tidligere positioner Med skærmbilledet Tidligere positioner kan du vælge en eksisterende destination ud fra en liste over destinationer, som du tidligere er kørt til. Destinator ND gemmer automatisk de sidste 64 destinationer i hukommelsen. Når der tilføjes en ny rute øverst på listen, slettes den ældste destination i bunden af listen. For at navigere til en destination, som du tidligere er kørt til, skal du trykke på knappen Tidligere positioner. På skærmbilledet Tidligere positioner skal du vælge en position og trykke på knappen Næste. Et kort med den specificerede position vises. Tryk på knappen KØR for at beregne ruten Figur 13 - Kørsel til en tidligere position I dette skærmbillede kan du trykke på knappen Handlinger for at vælge blandt følgende kommandoer. Sæt som udgangspunkt Tilføj til foretrukne Slet emne Slet liste Information Lader dig angive den valgte adresse som ruteudgangspunkt. Brug kun denne kommando ved beregning af en rute ud fra et andet punkt end din aktuelle position, hvis du har et GPS-signal. Giver dig mulighed for at tilføje en adresse til din liste over foretrukne positioner. Giver dig mulighed for at slette en tidligere position. Lader dig slette alle positioner i skærmbilledet Tidligere positioner. Viser oplysninger om positionsadressen. 7.3 Foretrukne En foretrukken destination er en destination, som du har gemt med henblik på at bruge den igen senere. Hvis du ønsker at få adgang til en foretrukken destination, skal du åbne menuen Destinationer og trykke på knappen Foretrukne. Skærmbilledet Foretrukne viser listen over dine foretrukne grupper. Når du trykker på en valgt gruppe, viser Destinator ND automatisk de gemte positioner. Tryk på den valgte position for at få vist din destination på et kort. Tryk på KØR for at beregne ruten. 25

26 Figur 14 - Kørsel til en foretrukken position Bemærk: Mappen Foretrukne er en standardmappe, hvor alle foretrukne gemmes, hvis de ikke er tildelt til en gruppe. I skærmbilledet Vis kort kan du desuden indstille din rutetype, Hurtigere eller Kortere. Foretrukne grupper Du kan trykke på knappen Handlinger på skærmbilledet Foretrukne for at tilføje, redigere eller slette grupper som beskrevet nedenfor. Tilføj gruppe Rediger gruppe Slet gruppe Når du trykker på denne knap, vises skærmbilledet Foretrukken gruppe. Tast gruppenavnet og vælg et ikon, der skal identificere gruppen. Ikonet identificerer alle destinationer, der er i den pågældende gruppe, som vist på kortet. Når du trykker på denne knap, vises skærmbilledet Foretrukken gruppe med navnet og det valgte billede i den fremhævede gruppe. Du kan ændre navnet og ikonet. Når du trykker på denne knap, fjernes den valgte gruppe og dens tilknyttede emner. Gruppen Foretrukne kan ikke slettes. Meddelelse om foretrukne Meddelelser giver dig besked, når du er inden for en bestemt afstand af en foretrukken position. Du kan trykke på knappen Meddelelse for at indstille afstandene for 1. og 2. meddelelse. Når du befinder dig tættere på den foretrukne position end den angivne afstand, lyder meddelelsen som vist herunder. 26

27 1. 2. Figur 15 - Indstilling af dine meddelelser om foretrukne Eksempler: Du har en gruppe kaldet Shopping, som inkluderer alle dine foretrukne butikker. En meddelelse vises på skærmen, når du er nærmere end den angivne afstand på butikkerne i din gruppe, så du får en chance for at overveje, om du ønsker at standse og shoppe. Du har en gruppe kaldet Projekter, der inkluderer adresser på banken, supermarkedet, værkstedet, hardwareforretningen, lægens kontor, posthuset osv. Når meddelelsen er indstillet, vil Destinator ND minde dig om disse steder, når du er kommet inden for deres nærhed. Du skal ud at køre, og venner har anbefalet nogle bestemte restauranter, der er på din rute. Du kan oprette en gruppe kaldet Restauranter og indtaste restauranternes adresser. Mens du kører, kommer der meddelelser, hvis du kommer inden for disse restauranters radius. Bemærkninger: Indstillingerne i meddelelserne om foretrukne påvirker alle grupper af foretrukne. Den 2. meddelelse skal sættes til at blive bragt ved en nærmere afstand end 1. meddelelse. Meddelelser kan indstilles for en gruppe, men ikke for individuelle positioner. Du kan naturligvis altid oprette en gruppe, der kun har én position. Du kan deaktivere meddelelserne for alle grupper ved at sætte 1. meddelelse på Off. Du kan deaktivere meddelelserne for en bestemt gruppe ved at vælge gruppen og trykke på knappen Skjul symbol på kort. Deaktiverede meddelelser er identificeret med en rød diagonal linje gennem symbolet. Aktiver den deaktiverede meddelelse ved at vælge gruppen og trykke på knappen Vis symbol på kort. 27

28 Foretrukne positioner Tryk på Foretrukne eller en anden valgt gruppe, som du har oprettet, for at få vist dens positioner. Du kan gemme en position for dine foretrukne grupper fra skærmbillederne Adresse, Tidligere positioner, POI eller direkte fra Kortskærmen. I dette skærmbillede kan du trykke på knappen Meddelelser for at få vist følgende kommandoer. Sæt som udgangspunkt Vis kort Rediger foretrukken position Slet foretrukken position Information Lader dig angive den valgte position som ruteudgangspunkt. Brug denne kommando ved beregning af en rute ud fra et andet punkt end din aktuelle position. Bemærk: Du modtager stadig GPS-signalet. Giver dig mulighed for at se kortet med den valgte foretrukne destination, så du kan kontrollere den, før du opretter ruten. Lader dig ændre navnet, kommentaren eller gruppepositionen for den valgte position. Tryk på knappen for at fjerne den valgte position. Denne knap viser ekstra adresseoplysninger, f.eks. adresseoplysninger, telefonnummer og andre kommentarer om din foretrukne position, som du har indtastet. 7.4 POI (Interessante steder) POI-listen er en samling på hundreder af interessante eller nyttige steder, der er organiseret i let genkendelige kategorier. Du kan for eksempel bruge Destinator ND til at føre dig til et storcenter, et hotel, en restaurant eller en benzintank. På menuen Destinationer skal du trykke på knappen POI. Skærmen POI vises. Du kan søge en kategori ved at indtaste tekst. Smart Search System viser automatisk de POI-kategorier, der matcher de indtastede tegn. Hvis den første søgning ikke fandt kategorien, kan du bruge knappen Søg til at udføre en sub-søgning, der især er nyttig, når kategorinavnet består af to eller flere ord. Du kan også browse gennem listen POI-kategori ved at bruge Browse-knapperne. Når du har valgt en kategori, viser Destinator ND automatisk kategoriemnerne og de afstande, som hvert emne har til din aktuelle position. Vælg dit emne og tryk eller klik på knappen Næste for at få vist din valgte destination på kortet, og tryk derefter på KØR for at beregne din rute. På skærmbilledet Vis kort kan du angive en rutetype, Hurtigere eller Kortere. 28

29 Figur 16 - Nyttige steder Bemærk: På skærmbilledet Emnehandlinger skal du klikke på knappen Sorter alfabetisk for at få vist kategoriemnerne i alfabetisk rækkefølge. Underkategorier Mange kategorier har underkategorier for at gøre udvalget endnu bredere. For eksempel kan benzintanke have mange underkategorier, der hver for sig repræsenterer et bestemt varemærke. Det samme gælder for hoteller. Restauranter har underkategorier, der repræsenterer forskellige køkkener, f.eks. amerikansk, italiensk eller fransk mad som vist nedenfor. Søg tæt ved en position Du kan trykke på knappen Tæt ved for at bestemme det positionsområde, hvor du ønsker at søge efter et bestemt sted, f.eks. en benzintank, et hotel eller en restaurant. De tilgængelige valgmuligheder er vist i det følgende. 29

30 Aktuel position Destination Anden adresse Søgeradius Vis eller skjul symbol på kort Lader dig søge tæt ved din aktuelle position. Dette er standardværdien. Lader dig søge tæt ved en specificeret destination. For eksempel kender du din generelle destination, men du kender ikke meget til de interessante steder, der er i området. Du kan bruge Destinator ND til at lokalisere de turistattraktioner, der er mest interssante for dig selv, din familie eller dine venner. Bemærk, at denne knap kun bliver aktiveret, når der er indtastet en destination. Lader dig søge tæt ved en anden adresse. Du har for eksempel indstillet en destination, men på vejen beslutter du dig for at standse ved en anden position. Du kan bruge denne funktion til at søge tæt ved denne position efter restauranter, logi, historiske steder, eller hvad du ønsker. Indtast positionsafstanden for at søge efter et angivet sted. Hvis du for eksempel indtaster 5 km, vil Destinator ND kun søge inden for en radius på 5 km. Når du vælger en stor søgeradius, risikerer du at finde for mange positioner, hvilket gør det sværere at finde det sted, som du søger efter. Det er bedst at starte med en lille søgeradius og derefter gøre den større efter behov. Bemærk: Hvis du ikke specificerer en søgeradius, vil Destinator ND søge på hele kortet. Hermed kan du tilpasse din POI-liste til at vise eller skjule de POIkategorisymboler, som du ikke ønsker. Når du skjuler en kategori, vises et rødt mærke. Mærket betyder blot, at dette kategorisymbol ikke vises på dit kort. Kategoriens positioner er stadig tilgængelige for dig. Du kan altid få vist et skjult kategorisymbol ved at vælge kategorien og trykke på knappen Vis symbol på kort. Handlinger Når du har valgt en POI-position, skal du trykke på knappen Handlinger for at få vist nedenstående kommandoliste. Sæt som udgangspunkt Vis på kort Tilføj til foretrukne Sorter alfabetisk eller efter afstand Information Lader dig angive den valgte position som ruteudgangspunkt. Brug denne kommando ved beregning af en rute ud fra et andet punkt end din aktuelle position. Bemærk: Du modtager stadig GPS-signalet. Giver dig mulighed for at se kortet med den valgte destination, så du kan kontrollere den, før du opretter ruten. Giver dig mulighed for at tilføje en POI til din liste over foretrukne positioner. Giver dig mulighed for at sortere emnerne i den valgte kategori alfabetisk eller efter afstand fra din aktuelle position. Bemærk: Destinator ND viser først emnerne efter afstand. Viser telefonnummer og adresseoplysninger samt alle de oplysninger, som systemet har på det valgte POI. 30

31 7.5 Ruteoversigt eller Annuller rute Med knappen Ruteoversigt kan du få vist en oversigt over hele ruten på Kortskærmen, hele kørselsafstanden til din destination, den estimerede kørselstid og hele destinationsadressen. Figur 17 - Vis rute Knappen Annuller rute afbryder den aktuelle navigation og sletter ruten. Funktionen er kun aktiv, efter at der er sat en destination. 7.6 Vælg kort Med denne funktion kan du skifte fra det aktuelt valgte kort til et andet kort, der er gemt på dit SD memory card. Hvis du ønsker at gemme flere kort på dit memory card. Du kan trykke på knappen Vælg kort på menuen Funktioner for at få vist de kort, der er gemt på dit SD memory card. I skærmbilledet Vælg kort vises kortdetaljer og versionsnumre. Kortet vises aktuelt øverst på listen. Følgende kommandoer i Vælg kort er: Vælg Slet Opdater Lader dig angive et valgt kort som det aktuelle kort. Giver dig mulighed for at fjerne et valgt kort permanent. Giver dig mulighed for at opdatere skærmen, når et nyt memory card indsættes i enheden. 31

32 Kapitel 8 Rutefunktioner 8.1 Multistopplanlægger Med Multistopplanlægger kan du planlægge en rute med op til 12 standsninger. Når du trykker på knappen KØR, beregnes ruten i etaper fra afgangspunkt til første stop. Når du når første stop, genberegnes ruten til næste stop osv Figur 18 - Kørsel til flere ruter I skærmbilledet Vis på kort har du følgende rutetyper: Hurtigere og Kortere. Du kan vælge Kortere for at beregne en rute med kortere fysisk afstand mellem din aktuelle position og den valgte betegnelse. Når du trykker på knappen KØR, vil Destinator ND automatisk beregne den hurtigere rute. Definition af rutegrupper En Rutegruppe repræsenterer en gruppe af stop. På skærmbilledet Multistopplanlægger skal du vælge knappen Handlinger og trykke på fanen Tilføj gruppe. På skærmen Tilføj gruppe skal du indtaste Gruppenavn og gemme. I skærmbilledet Handlinger kan du også redigere eller slette en valgt gruppe. 32

33 Figur 19 - Definition af rutegruppen Indstilling af stop langs med ruten Du kan indstille stop ved at vælge Rutegruppe og trykke på knappen Næste. På skærmbilledet Stop skal du trykke på knappen Handlinger for at tilføje eller slette en destination. Tilføj et stop efter Adresse, POI, Foretrukne eller Tidligere positioner. Vælg en af disse valgmuligheder, specificer en position og klik på knappen OK. Skærmbilledet Tilføj stop vises. Du kan ændre positionsnavnet, indtaste en kommentar eller angive en anden gruppe. Når du er færdig, skal du trykke på Gem. Figur 20 - Specifikation af et stop Når du er i skærmbilledet Stop, kan du bruge følgende kommandoer: Du kan bruge knapperne Flyt op eller Flyt ned til at ændre rækkefølgen af din rute. Du kan vælge en rutetype, Hurtigere eller Kortere, og trykke på KØR for at genberegne det valgte stop. Vælg knappen Vis for at få vist den valgte stopbetegnelse på kortet. 33

34 Stophandlinger Du kan trykke på knappen Handlinger for at få følgende kommandomuligheder: Sæt som udgangspunkt Tilføj stop Omdøb stop Slet stop Optimer rute Information Lader dig angive den valgte adresse som ruteudgangspunkt. Brug denne kommando ved beregning af en rute ud fra et andet punkt end din aktuelle position. Bemærk: Du er stadig tilsluttet GPS-signalet. Hermed kan du tilføje en position ved at specificere en adresse ud fra de tidligere positioner, foretrukne positioner eller forud definerede POI'er, f.eks. benzintanke, spisesteder eller logier. Lader dig ændre stopoplysningerne, f.eks. navn, kommentarer eller rutegruppe. Giver dig mulighed for at slette et valgt stop. Din turrute oprettes i rækkefølge efter de indtastede stop. Dette er måske ikke den mest effektive rute. Når du klikker på Optimer stop, vil Destinator ND ændre rækkefølgen af stoppene og beregne den mest effektive rute. Knappen viser adresseoplysninger for positionen. 8.2 Undgå veje Du kan specificere, at bestemte veje permanent skal udelukkes fra dine ruteberegninger. Brug denne funktion, når du vil undgå trafikerede boulevarder, betalingsveje eller usikre gader. På menuen Destinationer skal du trykke på knappen Undgå veje. Skærmen Undgå veje vises med grupperne Betalingsveje og Mine undgåelsesveje Figur 21 - Undgå eller benyt veje Undgå vejgrupper På skærmbilledet Undgå veje skal du trykke på knappen Handlinger. I skærmbilledet Handlinger kan du vælge ud fra følgende kommandoer: 34

35 Tilføj gruppe Rediger gruppe Slet gruppe Opret en ny gruppe af veje, du vil undgå. Du kan for eksempel oprette en gruppe kaldet San Francisco-veje, hvor du angiver de veje i dette område, som du vil undgå. Når du trykker på knappen Tilføj gruppe, vises skærmbilledet Undgå vejgruppe. Indtast gruppenavnet og tryk på Gem. Vælg en gruppe, og tryk på denne knap for at ændre gruppenavnet. Når du trykker på knappen Rediger gruppe, vises skærmbilledet Undgå vejgruppe, der viser gruppenavnet. Ret gruppenavnet og tryk på Gem. Det nye navn vises på skærmen Undgå veje. Vælg en gruppe, og tryk på denne knap for at fjerne gruppen fra skærmbilledet Undgå veje. Vejindtastningerne i denne gruppe fjernes også. Når du vælger en grupperute, kan du trykke på knappen Tillad for at inkludere eller udelukke alle veje, der er i gruppen. eller Undgå Undgå vejpositioner Når du trykker på Standard eller på en Undgå veje-gruppe, vil Destinator ND vise gruppeskærmbilledet, hvor du kan vælge de veje, du ønsker at undgå. Fra dette skærmbillede kan du bruge knapperne Tillad eller Undgå for at inkludere eller udelukke en valgt vej ved beregning af en rute. Bemærk: Du kan ikke specificere en bestemt betalingsvej. En eller alle betalingsveje skal undgås eller benyttes. Du kan trykke på knappen Handlinger fra dette skærmbillede fra følgende kommandoer. Tilføj vej Giver dig mulighed for at vælge en vej. Et adresseskærmbillede vises, så du kan specificere en by og en gade. Når du er færdig med at opdatere dine vejoplysninger, skal du trykke på Gem. Rediger vej Slet vej Vis på kort Information Giver dig lov til at omdøbe vejen og vælge en anden gruppe. Når du har foretaget ændringerne, skal du trykke på Gem. Vælg en vej og tryk på denne knap for at fjerne vejen fra din gruppe. Destinator ND vil ikke længere genkende det fjernede emne som en vej, der skal undgås. Giver dig mulighed for at se kortet med den valgte destination, så du kan kontrollere den, før du opretter ruten. Knappen viser adresseoplysninger for positionen. 35

36 8.3 Ruteafspilning Denne funktion giver dig mulighed for at indspille din rute, mens du kører, og derefter afspille den på skærmbilledet Kort. Fra menuen Valg trykker du på knappen Ruteafspilning. Du indspiller en rute ved at trykke på knappen Optag på skærmbilledet Ruteafspilning. Destinator ND viser skærmbilledet Kort og navigerer dig til din valgte destination. Du stopper indspilningen ved at vende tilbage til skærmbilledet Ruteafspilning og trykke på knappen Stop. Illustration 22 Indspilning af en rute Du afspiller indspilningen ved at vælge datafilen og trykke på knappen Afspil. Destinator ND viser skærmbilledet Kort for at afspille den indspillede rute. Du stopper afspilningen ved at vende tilbage til skærmbilledet Ruteafspilning og trykke på knappen Stop. Du kan trykke på knappen Handlinger for at vise følgende kommandoer: Slet indspilning Ryd alle indspilninger Afspilningshastighed Denne knap lader dig fjerne en valgt indspilning. Denne knap fjerner alle indspilninger. Brug piletasterne til at justere afspilningshastigheden. Området strækker sig fra 100% til 300%. 8.4 Fodgængermode Med knappen Fodgængermode kan du skifte mellem anvendelse som fodgænger og som kørende. Når du er i Fodgængermode, er dit navigationsområde begrænset til 10 km. Når du opretter en fodgængerrute, undgår Destinator ND hovedveje og andre veje, som fodgængere ikke må benytte. Talte beskeder er ikke aktuelle i denne mode. Fodgængermode viser en skygge, der angiver solens position. Det er nyttigt, når du skal prøve at orientere dig i forhold til Kortskærmen om dagen. Du har for eksempel beregnet en rute, men du ved ikke, om den går til højre eller til venstre i forhold til din nuværende position. Hvis din skygge er bag dig, er solen foran dig. Hold navigationsenheden i retning af solen og følg ruten. Om natten vises der ikke nogen skygger. Bemærk: Solen er altid i modsat retning af skyggen. 8.5 Søgning på kort Denne funktion lader dig søge på kortet, uden at GPS-modtageren sender dig tilbage til din aktuelle position. Tryk på knappen Søg på kort for at frakoble GPS-modtageren. 36

37 Kapitel 9 Indstillinger 9.1 Kort Du kan klikke på knappen Kortpræferencer på menuen Indstillinger for at tilpasse din kortvisning som vist i nedenstående figur. Følgende kortindstillinger er: Figur 23 - Kortindstillinger Kortretning Zoom: Automatisk zoom Brug større bogstaver Fremad peger opad - Vender kortet således, at din retning fremad altid vender opad. Nord peger opad - Vender kortet således, at nord altid vender opad. Når funktionen er valgt, er zoom hastighedsafhængigt. Kortet zoomer ud ved højere hastigheder og viser et større kortområde. Det zoomer ind ved lavere hastigheder og viser et mindre kortområde. Hvis du ændrer zoom manuelt, vil automatisk zoom vende tilbage til systemets standardniveau efter nogle sekunders inaktivitet. Forstørrer gadenavnene for at gøre kortet lettere at læse. 9.2 Beskeder Du kan vælge de typer talte og viste angivelser, som du ønsker at bruge ved navigation. På menuen Indstillinger skal du trykke på knappen Beskeder. Skærmen Beskeder kommer frem som vist i nedenstående figur. 37

38 Figur 24 Beskedindstillinger Talte beskeder Hastighedsadvarsel Denne besked advarer dig, når din bil overskrider hastighedsgrænsen. Denne besked er kun aktiv, når den er valgt. Rutegenberegning Upålideligt GPS-signal Kør forsigtigt Visuelle beskeder Tekst Symboler Ingen Denne besked aktiveres, når Destinator ND genberegner en ny rute. Denne besked er kun aktiv, når den er valgt. Denne besked advarer om, at GPS-signalet er for lavt og dermed ikke pålideligt nok til navigation. Denne besked er automatisk aktiv. Dette er en venlig henstilling, når turen starter. Denne besked er automatisk aktiv. Retningsbeskeder vises skriftligt. Retningsbeskeder vises i diagramform, f.eks. som en pil. Retningsbeskeder vises ikke. 9.3 Hurtig navigation Du kan definere Hurtig nav.-position ved at enten Til forud defineret adresse eller Til nærmeste POI-kategori i skærmbilledet Hurtig nav. indstillinger Når positionen er valgt, kan du navigere til adressen ved at trykke på knappen Hurtig nav. Kortskærmen., der vises på Hvis du for eksempel har valgt "Benzintanke" som Hurtig nav.-destinationen, når du klikker på Hurtig nav. i skærmbilledet Kort, vil Destinator ND automatisk oprette en rute til den nærmeste benzintank. 38

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING

PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING PACKARD BELL COMPASSEO BRUGERVEJLEDNING Bemærkninger & fralæggelse af ansvar Bemærkning om copyright ackard Bell Compasseo - Brugervejledning. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

etrex 10 lynstartvejledning

etrex 10 lynstartvejledning etrex 10 lynstartvejledning Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Når du bruger

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Ovi Kort til mobiltelefoner

Ovi Kort til mobiltelefoner Ovi Kort til mobiltelefoner 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Oversigt over Kort 3 Min position 3 Visning af dit sted og kortet 3 Ændring af kortets udseende 4 Hentning og opdatering

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R

INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R INA-W910R Brugervejledning Navigationssoftware til INA-W910R Dansk Februar 2011, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INA-W910R som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Brugervejledning. F-Series. med SmartS 2006. Dansk

Brugervejledning. F-Series. med SmartS 2006. Dansk Brugervejledning F-Series med SmartS 2006 da Dansk Supportoplysninger Besøg vores website http://support.navman.com for 24 timers hjælp og teknisk support. Her fi nder du de oftest stillede spørgsmål under

Læs mere

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade.

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien lynstartvejledning. Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien lynstartvejledning Til brug med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold TomTom GO 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom GO inklusive Easy Click-holderen USB-kabel USB-biloplader Monteringstegning 2 2. Læs dette først Læs dette først Montering af din enhed i bilen Sørg for,

Læs mere

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD DK TRUST WIRELESS KEYBOARD Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Quick Reference Guide Kurzreferenz Guide de référence rapide Guida rapida Guía de referencia rápida Beknopte handleiding Snabbreferensguide Lynguide Краткий справочник PMD-B00P DA-1 Montering af Blackbird

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE

Del filer i hjemmet. Hvis dit hjem har to eller. 5-10 min. NY SERIE DEL DET HELE I denne artikelserie lærer du de bedste og letteste metoder til at dele filer, printere og internetforbindelse med andre både på dit netværk i hjemmet og via internettet. Del filer i hjemmet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning

Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Dakota 10 og 20 lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Dakota-enheder bruger to AAbatterier

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S-serien. Brugervejledning. Dansk

S-serien. Brugervejledning. Dansk S-serien Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN S-Serie Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig Se mere om GPS-TRACKER+ på: www.danbit.dk/info/gps Sporing

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Mobile Navigation TravelPilot 200

Mobile Navigation TravelPilot 200 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 200 Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 6 7 5 10 9 8 2 11 12 Systemoversigt 1 Display (berøringsfølsom

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TomTom Referencevejledning

TomTom Referencevejledning TomTom Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 8 Æskens indhold 9 Æskens indhold... 9 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning...

Læs mere

OPTAC overførselsenhed Brugermanual

OPTAC overførselsenhed Brugermanual OPTAC overførselsenhed Brugermanual Telefonnummer support: +44 870 887 9256 E-Mail: optac@elc.stoneridge.com Document version 2.0 Document No. 6939-170 1 1 TERMINOLOGI... 4 2 INTRODUKTION... 4 2.1 Hvad

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK

ZOOMAX M5. Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK ZOOMAX M5 Dansk brugsvejledning LYS OG LUP APS ERHVERVSVEJ 40 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 WWW.LYSOGLUP.DK Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Om denne vejledning... 2 Sikkerhed og vedligehold... 2 Tilbehør...

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

Brugervejledning til OdenseGuide til Android

Brugervejledning til OdenseGuide til Android Brugervejledning til OdenseGuide til Android Odense Kommune, 02.02.2012 Installation af OdenseGuide OdenseGuide kan downloades fra Android Market. Søg på Odense, og vælg gratis-app en OdenseGuide fra a2i

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Google Chrome side 1 af13

Google Chrome side 1 af13 Google Chrome side 1 af13 Indholdsfortegnelse: Download Google Chrome... Side 2 Overblik... Side 3 Angiv startside... Side 7 Søg direkte i adresselinjen... Side 8 Bogmærker sider... Side 8 Bogmærkeadministratoren...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere