Rapport vedr. projekt Mere end nice - fra medproducent til medarbejder, Holbæk Museum, 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. projekt Mere end nice - fra medproducent til medarbejder, Holbæk Museum, 2013."

Transkript

1 Rapport vedr. projekt Mere end nice - fra medproducent til medarbejder, Holbæk Museum, Formål Formålet med projektet, som er en del af et større projekt om mangfoldighed og unges identitet, var i samarbejde med marginaliserede unge fra Vangkvarteret at lave en udstilling om, hvordan det er at være ung i Vangkvartet. Museets medarbejdere og de unge definerede og gennemførte projektet i fællesskab. Som en del af projektet tilbød vi de unge lønnet arbejde som værter i udstillingen. Projektet er inspireret af tanken om, at brugernes stemme både kan puste nyt liv og skabe ny viden i forhold til museets virke, og en vision om at fremme unges muligheder til et aktivt medborgerskab i deres hverdagsmiljø. Målgruppe for projektet har primært været unge i alderen år fra Vangkvarteret - sekundært andre unge fra lokalområdet. Med projektet ønskede vi at genererer ny viden om en befolkningsgruppe, der sjældent kommer på museet. Det var vores håb at samarbejdet og udstillingen ville øge denne befolkningsgruppes brug af museet. Samtidig ønskede projektet at skabe ny viden om formidling af og til unge. Proces Forud for udstillingsprojektet har der været afholdt en Breakdance workshop på museet, hvor de unge også fik mulighed for at mødes med museets personale. Desuden afholdte vi inden projektet, i samarbejde med Projekt 4300 Agervang, en Summercamp, hvor de unge fra Vangkvarteret var på studiebesøg på andre museer for at se, hvordan de har lavet udstillinger. Summercampen foregik tirsdag, onsdag, torsdag i uge og var åben for alle unge i Vangkvarteret. Tanken med summercampen var, at vi skulle finde de unge som ville være med i udstillingsarbejdet. Desværre viste det sig, at der gennemgående var et stort flow af drenge, der

2 deltog i summercampen. Kun en dreng var med i hele forløbet, og den kerne af unge piger som i princippet deltog i hele summercampen viste sig være en alt for stor pædagogisk udfordring til, at vi kunne have dem med i udstillingsprojektet. Derfor indledte vi udstillingsprojektet med at headhunte nogle nye piger og drenge som ville være med, og det gik der lidt tid med. Vi lavede i den her fase en lille præsentationsfolder om projektet som medarbejderne i "Projekt 4300 Agervang" uddelte til de unge. I slutningen af september mødte de unge fra Vangkvarteret her på museet. Vi begynde med at præsentere os for hinanden og de unge blev vist rundt på museet. Bagefter fik de mere at vide om projektet. I fællesskab aftalte vi, hvornår og hvor meget vi skulle mødes og prøvede at lave en tidsplan for perioden frem til udstillingsåbningen den 18. november. Til at begynde med mødtes vi en eftermiddag om ugen på Holbæk Museum for med tiden at lægge mere og mere tid i udstillingsarbejdet, når vi nærmede os udstillingsåbningen. Den anden gang vi mødtes for at arbejde med udstillingen, arbejdede vi med identitets- og holdningsdannelser og kulturforståelser ved at inddrage egne historier og omgivelser. Jeg konstruerede derfor til formålet nogle spørgsmålskort med følgende spørgsmål: Bor du i byen eller på landet? Hvad tror du, man har i byen men ikke på landet? Hvad tror du, man har på landet men ikke i byen? Hvad er specielt for det sted hvor du bor, f. eks. traditioner, dialekt eller noget helt tredje? Er dine forældre tilflyttere, der hvor I bor? Er du tilflytter eller født på egnen? Hvor vil du gerne bo, når du bliver voksen? Hvorfor vil du gerne blive boende eller flytte? Hvad laver du i din fritid? Ved du, hvad dine forældre lavede som unge i deres fritid? Hvor længe blev de unge almindeligvis boende hjemme på jeres bedsteforældres tid? Hvor længe tror du, du bliver boende hjemme? Hvis du skulle lave en film om din hverdag, hvad skulle den så handle om? Forestil dig Danmark om 100 år. Hvordan ser her ud? Hvordan er menneskene? Kig dernæst på din hverdag. Hvad mener du, at vi skal passe ekstra på for, at vores efterkommere kan se, hvordan vi har levet? Det gik lidt tid med at finde historien, som skulle fortælles i udstillingen. Nogle gange gik med meget livlige diskussioner som f.eks. når vi drøftede kærester og kønsroller. Nogle af de unge syntes, at der gik alt for meget tid med at snakke - de ville arbejde. De unge havde en forventning om, at de skulle lave plakater, for det gør man i skolen, når man laver udstilling.

3 Vi mødtes derfor på museet en søndag (som iflg. de unge er en kedelig dag, hvor der ikke sker noget) for i at fællesskab male bannere til udstillingen. De unge syntes også, at vi skulle stille nogle spørgsmål til publikum.. Derfor kunne man finde et reflekterende spørgsmål til publikum i hver af de fem tableauer som udstillingen var opbygget omkring

4 I samarbejde med 4300 Agervang og Center for Kultur og Udvikling afholdte vi i uge 41 en Rap Workshop med kunstnere fra Egypten. Som et led i workshoppen ville vi arbejde med, hvordan deltagerne kunne bruge rap som en fortælling om deres egen dagligdag og deres personlige historie med afsæt i projektet. Ved slutningen af workshoppen var tanken, at rap-teksterne skulle indspilles og bruges i udstillingen, hvis de unge havde lyst. Det var kommunen, som finansierede CKU s deltagelse i projektet og derfor var der fra kommunens side et ønske om, at museet skulle udsende en pressemeddelelse. Det gjorde vi og fik samme dag som arrangementet skulle foregå, en henvendelse fra TV Øst om, at de ville sende direkte fra museet og workshoppen. Det kunne vi ikke sige nej til. Set i bakspejlet burde vi have gjort det. I stedet for at de egyptiske rappere og de unge kom i centrum, blev det TV Øst og den direkte udsendelse som satte dagsordenen for aftenen. Workshoppen kom nemlig aldrig rigtig i gang og de unge sad meget og ventede. TV Øst var her i 2 timer og fyldte meget med deres udstyr og da udsendelsen var overstået, var der kun 30 minutter til de muslimske pigerne skulle hjem. Pigerne syntes aftenen havde været så kedelig, at de ikke ønskede at fortsætte med udstillingsprojektet. Derfor brugte jeg den efterfølgende dag med at opsøge pigerne på deres skoler og snakke med dem for at få dem overtalt til at fortsætte. Drengene blev lidt længere end pigerne, men vi nåede ikke at indspille noget den aften. Derfor arrangerede vi en uge senere mulighed for, at de unge kunne indspille deres egen rap, hvis de ønskede det. Der var kun en lille gruppe på 3 drenge, som ønskede det. Det blev til en lille rap af tre minutters varighed. Det var lidt trist, da 25 unge fra Vangkvarteret var mødt op til workshoppen.

5 Den 4. november åbnede vi udstillingen 4300 Agervang Når de unge fortæller. Museet havde lånt genstande af de unge. Genstandene blev forsikrede. Endvidere købte vi nogle genstande, en etageseng og et fodboldspil, da det er svært at låne ting som folk bruger. Alle de unge var med til udstillingsåbningen, hvor de fik en lille gave som tak for deres indsats i arbejdet med udstillingen. Ingen af de unges pårørende eller venner deltog i udstillingsåbningen. Som en del af projektet ansatte vi de unge, som havde været med i udstillingsprojektet som udstillingsværter i udstillingen, hvor "Projekt 4300 Agervang" finansierede de unges løn. En uge inden udstillingsåbningen afholdte vi derfor et møde, hvor vi i fællesskab med de unge aftalte nogle regler for arbejdet samtidigt med, at vi fandt ud af, hvem der havde mulighed for at arbejde hvornår. Vi talte om, hvad er det at arbejde, og hvilke regler der gælder, når man arbejder. De unge skulle arbejde efter skoletid, hvilket ikke var så godt i forhold til museets besøgende som gerne kommer tidligere på dagen. Vi havde også et par unge som arbejdede i udstillingen i weekenden. Inden de unge begyndte deres arbejde, afholdte vi et kursus for de blivende værter i udstillingen. Da de unge havde arbejdet i udstillingen en lille måned, lavede vi en kvalitativ evaluering med de unge udstillingsværter: De unge fortalte, at de i begyndelsen ikke tog projektet seriøst, men at det var dejligt, at vi troede på dem. De var overraskede og stolte over, at udstillingen var blevet så flot. De syntes, at det var sjovt at arbejde som udstillingsvært, da de hele tiden fik nye spørgsmål fra museets gæster. De unge pointerede, at de også fik en historie fortalt af gæsterne i udstillingen, og det var det meget begejstrede over. De var også glade for, at de med projektet også havde lært mange nye mennesker at kende. De unge syntes, at der skulle have været mere tid til at arbejde med udstillingen og at Rap Workshoppen, hvor vi havde besøg af TV Øst, var dårlig. De unge mente også, at det er svært at sidde og snakke, og at der godt kunne have været mere klippe klistre, men samtidig var alle enige om, at diskussionerne har givet et godt indblik i de unges liv. De unge fortalte, at det var sjov at arbejde på museet, fordi at her også kommer danskere, og en af de bedste ting med arbejdet som udstillingsvært var personalets eftermiddagspause, hvor mange for første gang oplevede, hvordan danskere taler med hinanden ( pinlige platte jokes ). Det at få indsigt i en almindelig dansk hverdag var meget værdsat af de unge. Flere af de unge kunne godt tænke sig at arbejde på museum som voksen. Udstillingsperioden på museet var fra den 7. november 2012 til den 28. april Generelt har vi haft meget få besøgende på museet i den periode, også i de unges udstilling. Dette kombineret med at de unge skulle arbejde efter skoletid gjorde, at vi hurtigt måtte finde andre arbejdsopgaver til de unge. De har derfor hjulpet med diverse mindre opgaver udover at være vært i udstillingen. De unge tog ofte en ven med på arbejde, fordi det var så hyggeligt her.

6 Museet holder lukket for besøgende mellem jul og vinterferie. I den periode havde de unge derfor ikke noget arbejde på museet. De unge opfordredes i den periode til at besøge os og få en kop kakao og lidt hyggesnak, men ingen af de unge besøgte os i den periode. Vi holdt dog kontakten via sms med de unge. Inden vi skulle åbne igen, afholdte vi et møde om vagtplanlægning i vinterferien og de fortsatte arbejdet udstillingsperioden ud. Da der i vinterferien også var brug for hjælp med børneaktiviteter skulle tre af de unge arbejde hver dag. Det viste sig, at det var meget svært for de unge at deltage som hjælpere i vores vinterferieaktiviteter. I stedet fandt de alle tre sammen i udstillingen, hvor de chillede med fuglefrø og energidrik, hvilket virkede skræmmende på mange af vores besøgende. Pludseligt opsøgte en af drengene museets personale og fortalte, at de to indlånte mandekjortler havde stået for tæt på radiatoren. Mandekjortlerne var smeltet, og de ville have erstatning. Personalet syntes dog, at det mere lignende, at nogle havde sat ild til kjortlerne med en lighter. Derfor fortalte vi drengene, at de skulle finde ud af, hvor disse kjortler kunne købes henne, for så ville museet købe et par nye til dem. Det blev drengene meget sure over og tog kontakt til nogle venner i byen. De venner opsøgte os en uge senere og smed udstillingens giner rundt i udstillingen. Nu mente projektets drenge, at de havde ret til erstatning. I det kaos der opstod den eftermiddag, blev drengene sendt hjem. Dagen efter prøvede vi at holde et møde med de involverede drenge, men ingen af dem mødte op til mødet. Vi besluttede derfor, at ingen af de involverede drenge skulle arbejde på museet, før de havde holdt et møde med os. De fik de at vide næste gang de mødte ind for at arbejde. Det medførte, at de fortsat ikke mødte op for at arbejde. Det tog en lille måned, inden de mødte op for at holde mødet med os. Her tilstod drengene, at de havde sat ild til deres egne kjortler med en lighter, fordi de kedede sig. Endvidere ønskede de tre drenge ikke at fortsætte i projektet.

7 I slutning af vinterferieugen blev også pigerne sendt hjem, da de gik helt i selvsving i personalestuen. De tre arbejdende piger havde hele dagen haft selskab af to veninder. Til sidst glemte de simpelthen, at de var på arbejde og begynde at sidde og synge højt i personalestuen, som grænser ud til besøgsarealet. Når de fik påtalt, at de ikke kunne synge i personalestuen, svarede de bare flabet og sang højere. Til sidst blev også pigerne sendt hjem. I anledning af vinterferieugens oplevelser afholdte museets medarbejder og medarbejdere fra Projekt 4300 Agervang et krisemøde. Vi besluttede, at de unge skulle have nogle arbejdsregler på skrift. Næste gang de unge mødte op på arbejdet fik de så arbejdsreglerne udleverede med en mundtlig (med skrå nedenfor) forklaring til, hvorfor vi havde disse regler: Arbejdsregler ved Holbæk Museum Man skal møde til tiden. Vi havde problemer med at nogle mere eller mindre havde indført flekstid. Hvis man er syg eller forsinket skal man meddele museet det på telefon Nogle udeblev uden at ringe mon du er kommet til skade? Man har ikke venner med på arbejdet. Venner kan god komme på besøg, men man har ikke venner med på arbejdet hele tiden du skal huske, at du er her for at arbejde. Der er pause mellem kl Der drikker vi kaffe, kakao etc. i spisestuen. Vi havde problemer med, at de unge godt kunne lide vores automat med kakao og tog kruset med ud i husene. Det er ikke sundt at spise og drikke i udstillingerne, hverken for dig eller for museets genstande. Desuden giver det gæsterne et dårligt indtryk. Efter pausen stiller vi vores krus i opvaskemaskinen. Din arbejdstid registreres på din timeseddel af museets personale i butikken, når du går. Vi har haft problemer med, at de unge selv skrev på timesedlen og gerne skrev lidt ekstra tid på. Efter denne episode i projektet var der nu kun fire unge tilbage i projektet, en dreng og tre piger. De tre drenge, som havde sat ild til mandekjortlerne, var stoppet. Desuden havde en anden dreng fået rigtigt arbejde på MC Donalds. Den yngste af pigerne (en klassekammerat til drengen som havde fået arbejde) droppede hurtigt ud af projektet efter, at han var stoppet. De havde arbejdet sammen på museet og hun syntes ikke, at det var sjov at arbejde alene. En anden af pigerne forsvandt også af personlige årsager. Den sidste af pigerne forsvandt til sidst, da alle de andre var stoppet. Dog kom hun efterfølgende forbi museet og fortalte stolt, at hun var blevet forlovet. Kun en af projektdeltagerne har været med hele vejen fra summercamp, via udstilling og arbejdet som museumsvært. Ham har museet nu ansat som piccolo på rigtig løn, dvs. museet betaler hans løn fremadrettet (i projektet er det som tidligere nævnt "Projekt 4300 Agervang" som har finansieret de unges løn).

8 Da vi havde de fremmede drenge på museet, som smed rundt med udstillingens giner, opstod der skader på de indlånte kvindekjoler. Disse skader har museet erstattet ved at købe kjolerne af pigernes mødre. Kjolerne indgår nu i museets samling. (Regin sagsnr. MHO Agervang). Her igennem fik vi kontakt til pigernes mødre. En af mødrene vil deltage i Håndarbejdets Dag på museet til november, hvor hun vil fremvise albansk perlebroderi. Den anden mor viste sig at arbejde i en butik ved siden af museet, hvor vi nu hilser på hinanden, når vi ses. Internt har museets personale evalueret projektet, som på mange måder har været grænseoverskridende. Det har kun været en person fra museet som har arbejdet med projektet, hvilket har været alt for lidt i henhold til projektets omfang. Denne ene person har mange gange oplevet, at hun skulle forsvare projektet i henhold til museets virke. En anden gang skal der også tænkes indsamling og kommunikation med i projektet fra starten. Endvidere skal vi huske at kommunikere vores projekter ud til museets mange frivillige. Samarbejdspartnere Projekt 4300 Agervang : et 4-årigt kriminalitetsforebyggende projekt forankret i Ungdomsområdet under SSP i Holbæk Kommune, hvor målgruppen er de årige i boligområdet Vangkvarteret. "Projekt 4300 Agervang" skal hjælpe områdets unge med at komme godt i gang med skole og uddannelse til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og et velfungerende fritidsliv. Center for kultur og udvikling: sammen afholdte vi i uge 41 en rap workshop med kunstnere fra Egypten. Vidensdeling Et seminar er under udformning sammen med Den gamle by. Seminaret bliver afholdt til oktober, når Den gamle by afslutter deres projekt i Gellerup. Her vil vi i fællesskab invitere til en dag, hvor vi fortæller om vores erfaringer. En artikel om projektet kommer i MID magasin til oktober.

9 Projektets resultater og læringsudbytte Med projekt Mere end nice - fra medproducent til medarbejder har museet genereret ny viden om en befolkningsgruppe, der sjældent kommer på museet. Samtidigt har vi fået ny viden om formidling af og til unge, hvilket museet kan anvende i sin fremadrettede formidling til denne målgruppe. Samarbejdet og udstillingen har givet museet netværk i henhold til målgruppen for projektet, unge i alderen år fra Vangkvarteret, som kan bruges i det fortsatte arbejdet med inklusion og mangfoldighed på museet.

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere