Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpengesystemet. Indhold. December 2014"

Transkript

1 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen. Målgruppen for undersøgelsen er beskæftigede og ledige ekskl. selvstændige. Resultaterne offentliggøres i DeFacto den 3. december Indhold Hovedresultater... 2 Om undersøgelsen... 2 Medlemskab af en a-kasse... 2 Efterlønsordning... 4 Lønforsikring... 4 Opsparing i tilfælde af ledighed... 5 Udbredt tilfredshed med a-kasserne Obligatorisk medlemskab... 6 Det solidariske dagpengesystem... 7 Dagpenge til nyuddannede Supplerende dagpenge Frygt for afskedigelse Vismandsrapporten oktober

2 Hovedresultater Der er i den danske befolkning markant opbakning til det solidariske A-kassesystem og stor tilfredshed med A-kasserne. 84 % af de beskæftigede danskere angiver, at de er medlem af en A- kasse. Meget få overvejer at melde sig ud (6 %). Det er især sikkerheden for økonomisk støtte ved ledighed, der er altafgørende vigtig for danskernes medlemskab af A-kasserne. A-kassesystemet er dermed det centrale security-ben i den berømmede danske model. Undersøgelsen dokumenterer dog samtidigt, at danskerne ønsker væsentlige ændringer af det nuværende A-kassesystem. Der ønskes større fleksibilitet og flere individuelle valgmuligheder. Spørgsmål vedrørende indhold kan rettes til: Arbejdsmarkedspolitisk chef i Djøf Lars Munck på Spørgsmål vedrørende metode kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Om undersøgelsen I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til holdningen til dagpengesystemet og til en række forskellige modeller for, hvordan man kan indrette dagpengesystemet i fremtiden. Der er taget udgangspunkt i nogle af de forslag, der har været bragt op i debatten om fremtidens dagpengesystem. Respondenterne er blevet bedt om at tage stilling til forskellige alternativer. Det er komplicerede spørgsmål at skulle forholde sig til. Derfor er der spurgt på en relativt simpel måde, så det har været muligt at svare uden at have et stort forhåndskendskab til dagpengesystemet. Spørgsmålene har været suppleret af en række hjælpetekster, der har givet en vis baggrundsviden inden besvarelsen. Medlemskab af en a-kasse 84 procent er medlem af en a-kasse, mens 16 procent ikke er medlem af en a-kasse. Den altoverskyggende årsag til at være medlem af en a-kasse er sikkerhed i tilfælde af ledighed. Hele 91 procent angiver dette som årsag til deres medlemskab, mens 24 procent svarer fordi man bør være medlem af solidariske årsager. Derudover svarer knap hver femte, at årsagen er medlemskab af efterlønsordningen, generel utryghed om deres arbejdssituation samt hjælp til at komme i beskæftigelse. 2

3 Figur 1: Hvorfor er du medlem af en a-kasse? (muligt at sætte flere kryds) Når der deles op på uddannelse, viser det sig, at der kun er ganske få forskelle i årsagerne til at være medlem af en a-kasse. Gruppen med en erhvervsfaglig uddannelse svarer i højere grad end gruppen med en videregående uddannelse, at muligheden for seniorjob er en årsag til medlemskab (17 procent mod 8 procent). De erhvervsfaglige svarer også i højere grad end gruppen uden en kompetencegivende uddannelse, at de er medlem pga. sikkerhed i tilfælde af ledighed (95 procent mod 86 procent). Det rykker dog ikke ved, at sikkerhed i tilfælde af ledighed er langt den vigtigste årsag for alle grupperne. Når årsagerne til medlemskab af a-kasser deles op på alder, viser det sig, at jo ældre man er, des oftere har man valgt medlemskab af efterlønsordningen samt muligheden for seniorjob som årsager til medlemskab af a-kasse. Omvendt har de årige samt årige valgt sikkerhed i tilfælde af ledighed i højere grad end gruppen på 55 år+. Gruppen på 55 år+ har i højere grad valgt svarmuligheden fordi man bør være medlem af solidariske årsager som årsag. Endelig har den yngste gruppe i højere grad valgt hjælp til at komme i beskæftigelse. Tabel 1: Hvorfor er du medlem af en a-kasse? (muligt at sætte flere kryds) Opdelt på alder år år 55 år+ Medlemskab af efterlønsordningen 3 % 14 %* 54 %*^ Muligheden for seniorjob 3 % 10 %* 27 %*^ Sikkerhed i tilfælde af ledighed 96 %~ 93 %~ 78 % Fordi man bør være medlem af solidariske årsager 19 % 22 % 35 %*^ Generel utryghed om min arbejdssituation 21 % 15 % 16 % Hjælp til at komme i beskæftigelse 24 %^~ 13 % 12 % Andet: 1 % 2 % 3 % Ved ikke 1 % 1 % 0 % *Signifikant forskellig fra år ^Signifikant forskellig fra år ~Signifikant forskellig fra 55 år+ 3

4 De vigtigste årsager til ikke at være medlem af en a-kasse er, jeg forventer ikke at blive ledig (27 procent) samt jeg forventer hurtigt at kunne finde et job, der giver mig mere end dagpengesatsen (24 procent). Tabel 2: Hvorfor er du ikke medlem af en a-kasse? Jeg forventer ikke at blive ledig 27 % Jeg forventer hurtigt at kunne finde et job, der giver mig mere end dagpengesatsen 24 % Det er for dyrt i forhold til udbyttet 17 % Jeg kan klare mig selv 13 % Kontingentet er for dyrt i forhold til min personlige økonomi 8 % Dagpengeniveauet er for lavt 4 % Kontingentet er for højt 4 % Det skattemæssige fradrag er for lavt 4 % Dagpengeperioden er for kort 4 % Andet: 43 % Ved ikke 6 % Når årsagerne til ikke at være medlem deles op på uddannelse viser det sig, at gruppen med en videregående uddannelse i højere grad end gruppen uden en kompetencegivende uddannelse angiver årsagen jeg forventer ikke at blive ledig (39 procent mod 18 procent). Derudover er der ikke nogen forskelle mellem uddannelsesgrupperne. Hvis der kigges på alder, fremgår det, at de to yngste grupper år og år i højere grad end 55+ årige mener, at de hurtigt kan finde et job, der giver dem mere end dagpengesatsen (henholdsvis 27 procent og 33 procent mod 5 procent i gruppen på 55 år+). De årige mener i højere grad end de to øvrige grupper, at dagpengeperioden er for kort (11 procent mod 1 procent). Efterlønsordning 34 procent indbetaler til efterlønsordningen. Gruppen uden en kompetencegivende uddannelse indbetaler oftere end gruppen med en videregående uddannelse (44 procent mod 30 procent). Tabel 3: Hvis medlem af a-kasse: Indbetaler du til efterlønsordningen? Ja 34 % Nej 66 % Lønforsikring 10 procent af medlemmerne af a-kasserne har tegnet en privat lønforsikring. De årige har i højere grad end de årige tegnet en privat lønforsikring (14 procent mod 7 procent). Der er ikke nogen forskel mellem uddannelsesgrupperne i forhold til lønforsikring. Tabel 4: Hvis medlem af a-kasse: Har du tegnet en privat lønforsikring? Ja 10 % Nej 90 % 4

5 Tabel 5: Hvis medlem af a-kasse: Har du tegnet en privat lønforsikring? Opdelt på alder år år 55 år+ Ja 7 % 14 %* 7 % Nej 93 %^ 86 % 93 % *Signifikant forskellig fra år ^Signifikant forskellig fra år ~Signifikant forskellig fra 55 år+ Opsparing i tilfælde af ledighed Knap halvdelen af de beskæftigede angiver, at de selv sparer op, så de kan klare sig i en periode, hvis de mister deres arbejde. Tabel 6: Hvis i beskæftigelse: Sparer du selv op, så du kan klare dig selv i en periode, hvis du mister dit arbejde? Ja 43 % Nej 57 % Gruppen mellem år sparer i højere grad op end gruppen fra 35 år til 54 år (55 procent mod 35 procent). Tabel 7: Hvis i beskæftigelse: Sparer du selv op, så du kan klare dig selv i en periode, hvis du mister dit arbejde? Opdelt på alder år år 55 år+ Ja 55 %^ 35 % 44 % Nej 45 % 65 %* 56 % *Signifikant forskellig fra år ^Signifikant forskellig fra år ~Signifikant forskellig fra 55 år+ Gruppen uden en kompetencegivende uddannelse samt dem med en videregående uddannelse sparer i højere grad op end gruppen med en erhvervsfaglig uddannelse, så de kan klare sig selv i en periode, hvis de mister deres arbejde. Tabel 8: Hvis i beskæftigelse: Sparer du selv op, så du kan klare dig selv i en periode, hvis du mister dit arbejde? Opdelt på alder. Ingen kompetence givende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Ja 54 %^ 35 % 44 %^ Nej 47 % 66 %~ 56 % *Signifikant forskellig fra Ingen kompetencegivende uddannelse ^Signifikant forskellig fra Erhvervsfaglig uddannelse ~Signifikant forskellig fra Videregående uddannelse Udbredt tilfredshed med a-kasserne. Der er en udbredt tilfredshed med a-kasserne. Adspurgt i hvilken grad man overvejer at melde sig ud af sin a-kasse, svarer 82 procent slet ikke, mens 12 procent svarer i mindre grad. Det betyder, at kun 6 procent i 5

6 nogen eller høj grad overvejer at melde sig ud af deres a-kasse. Derudover svarer 75 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres a-kasse, 23 procent svarer hverken tilfreds eller utilfreds, mens 3 procent svarer utilfreds eller meget utilfreds. Figur 2: Hvis medlem af en a-kasse: I hvilken grad overvejer du at melde dig ud af din a-kasse? Figur 3: Hvis medlem af en a-kasse: Hvor tilfreds er du alt i alt med din a-kasse? Obligatorisk medlemskab 33 procent mener, at det skal være obligatorisk at være medlem af en a-kasse, mens 62 procent mener, at det, som i dag, bør være frivilligt at være medlem af en a-kasse. 5 procent har ikke taget stilling til spørgsmålet. 6

7 Tabel 9: Mener du, at det skal være obligatorisk for alle lønmodtagere at være medlem af en a-kasse? Ja, medlemskab bør være obligatorisk 33 % Nej, medlemskab bør være frivilligt, som det er i dag 62 % Ved ikke 5 % Dem med en erhvervsfaglig uddannelse mener i højere grad end dem med en videregående uddannelse, at det skal være obligatorisk at være medlem af en a-kasse (39 procent mod 30 procent). Gruppen 55 år+ mener i højere grad end gruppen under 55 år, at det bør være obligatorisk at være medlem af en a-kasse, men det er dog forsat under halvdelen der mener, at det bør være obligatorisk (46 procent mod 34 procent af de årige og 25 procent af de årige). 69 procent af de årige mener, at medlemskab skal være frivilligt, og 61 procent af de årige mener, at det skal være frivilligt. Tabel 10: Mener du, at det skal være obligatorisk for alle lønmodtagere at være medlem af en a-kasse? Opdelt på alder år år 55 år+ Ja, medlemsskab bør være obligatorisk 25 % 34 %* 46 %*^ Nej, medlemskab bør være frivilligt, som det er i dag 69 %~ 61 %~ 51 % Ved ikke 6 % 5 % 3 % *Signifikant forskellig fra år ^Signifikant forskellig fra år ~Signifikant forskellig fra 55 år+ Blandt dem, der ikke er medlem af en a-kasse, er det færre, der ønsker obligatorisk medlemskab. 22 procent er for obligatorisk medlemskab, mens 35 procent af dem, der er medlem af en a-kasse, mener, at medlemskab skal være obligatorisk. Der er flere af dem, der ikke er medlem, der ikke har taget stilling til spørgsmålet. Tabel 11: Mener du, at det skal være obligatorisk for alle lønmodtagere at være medlem af en a-kasse? Opdelt på om man er medlem af en a-kasse Ja Nej Ja, medlemsskab bør være obligatorisk 35 %* 22 % Nej, medlemskab bør være frivilligt, som det er i dag 60 % 70 %* Ved ikke 4 % 9 %* *Forskellen er signifikant Det solidariske dagpengesystem Knap tre ud af fire mener, at det er et passende krav, at ledige lønmodtagere skal tage et arbejde, som de uden problemer kan klare, mens 7 procent mener, at kravet bør strammes og 14 procent mener, at kravet er for stramt. 6 procent har ikke taget stilling til spørgsmålet. Der er ikke nogen forskel mellem aldersgrupperne og uddannelsesgrupperne. 7

8 Tabel 12: I dag skal en ledig lønmodtager tage det arbejde, som vedkommende uden problemer kan klare. Mener du, at dette er et passende krav? Nej, kravet bør strammes 7 % Ja, kravet er passende 73 % Nej, kravet er for stramt 14 % Ved ikke 6 % 44 procent foretrækker i høj eller nogen grad, at man som medlem af en a-kasse kan vælge en højere månedlig udbetaling i tilfælde af ledighed mod at dagpengeperioden forkortes. Omvendt foretrækker 44 procent i mindre grad eller slet ikke sådan en model. 12 procent har ikke taget stilling. Der er højere opbakning i gruppen år sammenlignet med gruppen 55 år+, idet 48 procent i den yngste gruppe svarer i høj eller nogen grad, mens 36 procent i gruppen 55 år+ svarer i høj eller nogen grad. Der er ikke nogen forskel mellem uddannelsesgrupperne. Figur 4: Vil du foretrække en model, hvor man som medlem af en a-kasse kan vælge en højere månedlig udbetaling i tilfælde af ledighed mod at dagpengeperioden forkortes? 59 procent foretrækker i høj eller nogen grad en model, hvor man som medlem af en a-kasse kan betale et højere kontingent mod at få en højere månedlig udbetaling i tilfælde af ledighed, mens 34 procent i mindre grad eller slet ikke foretrækker denne model. 7 procent har ikke taget stilling. Der er ikke nogen forskel mellem aldersgrupperne, ligesom der ikke er nogen forskel mellem uddannelsesgrupperne. 8

9 Figur 5: Vil du foretrække en model, hvor man som medlem af en a-kasse kan betale et højere kontingent mod at få en højere månedlig udbetaling i tilfælde af ledighed? 54 procent foretrækker i høj eller nogen grad en model, hvor man kan få en højere månedlig udbetaling, hvis man har været medlem af en a-kasse i en længere periode uden at få udbetalt dagpenge, mens 39 procent i mindre grad eller slet ikke foretrækker sådan en model. 7 procent har ikke taget stilling. Der er ikke nogen forskel mellem aldersgrupperne, ligesom der ikke er nogen forskel mellem uddannelsesgrupperne. Figur 6: Vil du foretrække en model, hvor man kan få en højere månedlig udbetaling, hvis man har været medlem af en a-kasse i en længere periode uden at have fået udbetalt dagpenge? Og en lavere månedlig udbetaling, hvis man har været medlem i en kortere periode? Hele 76 procent foretrækker i mindre grad eller slet ikke en model, hvor man som medlem af en a-kasse skal betale et højere medlemskontingent, hvis ens faggruppe har en højere ledighedsrisiko end andre faggrupper. Kun 16 procent foretrækker i høj eller nogen grad denne model. 8 procent har ikke taget stilling. Der er ikke nogen forskel mellem aldersgrupperne. 9

10 Når der deles op på uddannelse fremgår det, at de erhvervsuddannede i mindre grad end dem med en videregående uddannelse foretrækker denne model. Blandt de erhvervsuddannede svarer 83 procent i mindre grad eller slet ikke, mens 9 procent svarer i høj eller nogen grad (resten svarer ved ikke). Blandt dem med en videregående uddannelse er de tilsvarende andele 72 procent og 19 procent. Figur 7: Vil du foretrække en model, hvor man som medlem af en a-kasse skal betale et højere medlemskontingent, hvis ens faggruppe har en højere ledighedsrisiko end andre faggrupper? 55 procent foretrækker i høj eller nogen grad en model, hvor dagpengeperioden er længere end de nuværende 2 år, hvis den generelle ledighed er høj, mens dagpengeperioden er kortere, hvis den generelle ledighed er lav. 35 procent foretrækker i mindre grad eller slet ikke denne model. 10 procent har ikke taget stilling. Gruppen 55 år+ foretrækker i højere grad denne model sammenlignet med gruppen år, idet 60 procent blandt 55 år+ svarer i høj eller nogen grad, mens 49 procent blandt de årige svarer i høj eller nogen grad. Der er ikke nogen forskel mellem uddannelsesgrupperne. Figur 8: Vil du foretrække en model, hvor dagpengeperioden er længere end de nuværende 2 år, hvis den generelle ledighed er høj, mens dagpengeperioden er kortere, hvis den generelle ledighed er lav? 10

11 Frem til 2016 er der mulighed for at få udbetalt en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når man har mistet retten til dagpenge. Arbejdsmarkedsydelsen er på mellem 60 procent og 80 procent af dagpengesatsen og skal sikre et forsørgelsesgrundlag, når dagpengeretten er udløbet. Adspurgt hvorvidt denne model bør gøre permanent, svarer 53 procent i høj eller nogen grad, mens 32 procent svarer i mindre grad eller slet ikke. 16 procent har ikke taget stilling. 56 procent i gruppen år svarer i høj eller nogen grad, mens det gælder 48 procent blandt de årige. Figur 9: Frem til 2016 er der mulighed for at få udbetalt en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, når man har mistet retten til dagpenge. Arbejdsmarkedsydelsen er på mellem 60 % og 80 % af dagpengesatsen og skal sikre et forsørgelsesgrundlag, når dagpengeretten er udløbet. I hvilken grad mener du, at denne ordning bør gøres permanent? Dagpenge til nyuddannede Der er en overvældende stor opbakning til, at nyuddannede kan modtage dagpenge. 84 procent mener, at nyuddannede fortsat skal have ret til efter færdiggørelse af en uddannelse på mindst 1½ år at modtage dagpenge på en lavere sats, mens 12 procent i mindre grad eller slet ikke mener, at nyuddannede skal have ret til dagpenge. 4 procent har ikke taget stilling. Når der deles op på uddannelse viser det sig, at gruppen med videregående uddannelse i højere grad end dem uden en kompetencegivende uddannelse mener, at de nyuddannede skal have ret til dagpenge, idet henholdsvis 87 procent og 76 procent svarer i høj eller nogen grad. Dette ændrer dog ikke på, at langt de fleste i alle grupperne mener, at nyuddannede skal have ret til dagpenge. 11

12 Figur 10: I dag kan nyuddannede efter færdiggørelse af en uddannelse på mindst 1½ år modtage dagpenge på en lavere sats. I hvilken grad mener du, at der fortsat skal være ret til dagpenge for nyuddannede? Supplerende dagpenge 78 procent erklærer sig i høj eller nogen grad enige i, at en lønmodtager med deltidsarbejde under bestemte betingelser skal kunne få supplerende dagpenge i op til 30 uger, mens 15 procent i mindre grad eller slet ikke mener, at der skal være ret til supplerende dagpenge. 7 procent har ikke taget stilling. Der er ikke nogen forskel mellem aldersgrupperne, ligesom der ikke er nogen forskel mellem uddannelsesgrupperne. Figur 11: En lønmodtager med deltidsarbejde kan under bestemte betingelser få supplerende dagpenge i op til 30 uger. I hvilken grad mener du, at der fortsat skal være ret til supplerende dagpenge? 12

13 Frygt for afskedigelse 21 procent af de beskæftigede danskere angiver, at de tror, der er nogen eller stor risiko for, at de bliver fyret i løbet af de kommende 12 måneder. Offentligt ansatte oplever en lidt højere grad af jobsikkerhed end privatansatte. Der er lavet tilsvarende målinger i 2011, 2012 og 2013, og der ser ikke ud til at være sket hverken en forbedring eller en forværring i perioden. Tabel 13: Hvor stor tror du, at risikoen er for, at du bliver afskediget i løbet af de kommende tolv måneder? Meget lille risiko 45 % Lille risiko 34 % Nogen risiko 14 % Stor risiko 7 % Tabel 14: Hvor stor tror du, at risikoen er for, at du bliver afskediget i løbet af de kommende tolv måneder? Opdelt på sektor. Offentlig ansat Privat ansat Meget lille risiko 50 %* 42 % Lille risiko 33 % 35 % Nogen risiko 12 % 15 % Stor risiko 5 % 8 % Vismandsrapporten oktober 2014 Efter DeFacto har gennemført sin undersøgelse, vurderer vismændene i redegørelsen fra oktober 2014 dagpengesystemets forsikringsfunktion, effekten på ledighed og beskæftigelse samt konsekvenser for indkomstfordelingen af en række mulige ændringer i dagpengesystemet. De undersøgte muligheder for ændringer svarer tematisk til en væsentlig del af de konkrete forslag, der er opsat i DeFactos survey. Vismændene påpeger, at afvejningerne mellem disse elementer i sidste ende er et politisk spørgsmål, men drager alligevel en række konklusioner, der har karakter af anbefalinger: Et regelbaseret konjunkturafhængigt dagpengesystem forbedrer forsikringselementet ved at stille personer, der bliver ledige i forskellige konjunktursituationer, mere lige. Det vil desuden øge den strukturelle beskæftigelse. For at forbedre forsikringsdækningen, der er blevet forringet ved halveringen af dagpengeperiodens længde, foreslås fx en 25 % højere dagpengesats de første tre måneder i ledighedsperioden. Tiltaget vil bidrage til at sikre et mere fleksibelt arbejdsmarked. For at begrænse udgifterne kunne det målrettes grupper med en såkaldt stærk beskæftigelseshistorik. Ordningen kunne finansieres enten ved en gradvis nedtrapning af ydelsen i resten af dagpengeperioden eller ved en beskeden stigning i bundskatten. Vismændene hælder til den første mulighed. Man vil kunne sikre arbejdsmarkedets kernetropper bedre. 13

14 Indførelse af permanent arbejdsmarkedsydelse på et år for dem, der har mistet dagpengeretten. Det sikrer forsørgelse for en stor gruppe, der ikke er berettiget til kontanthjælp og bidrager til en mere ligelig indkomstfordeling, men svækker incitamentet til at søge arbejde. Lempeligere genoptjeningskrav. Eventuelt alene for de personer, der har mistet retten til dagpenge. Det øger incitamentet til at finde beskæftigelse af kortere varighed og reducerer antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet. 14

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Januar 2012 Indhold Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår... 1 Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked...

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Boligejernes brug af afdragsfrie lån

Boligejernes brug af afdragsfrie lån Boligejernes brug af afdragsfrie lån Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække boligejernes brug af realkreditlån med en afdragsfri

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen

Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen 4. januar 2011 Regeringens forslag om afskaffelse af efterlønnen Sammenfatning Den typiske efterlønner er faglært eller ufaglært med mange år på arbejdsmarkedet

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Budgettet balancerer men tandlægen må vente

Budgettet balancerer men tandlægen må vente Budgettet balancerer men tandlægen må vente Dette faktaark handler om de studerendes indtægter og udgifter, herunder hvor meget de - efter låntagning - har i underskud eller overskud ved månedens udgang,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Udgifterne til bolig sluger SU en

Udgifterne til bolig sluger SU en Udgifterne til bolig sluger SU en Dette faktaark handler om de studerendes boligvilkår, herunder hvor mange der har oplevet at stå uden bolig, hvor vanskeligt de mener, det er at finde en bolig, de har

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Faggruppernes troværdighed

Faggruppernes troværdighed Radius Kommunikation Faggruppernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Finanslovforslaget for 2015 Sagsnr. 14-1613 Den 15. oktober 2014 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Det seneste år er kommet ca. 24.000 flere job i den private sektor. Opsvinget er dog stadig

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden

Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden 3.4.2006 Notat 12985 JEFR/MELA Pensionsfradrag i efterlønnen i fremtiden Skærpede modregningsregler for pension som en del af ændringer i efterlønnen Det er en udbredt opfattelse, at der vil blive gjort

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Arbejdsudbudsteori og Salamimetoden. Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser NETOEK.DK 17. MARTS 2017

Arbejdsudbudsteori og Salamimetoden. Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser NETOEK.DK 17. MARTS 2017 Arbejdsudbudsteori og Salamimetoden Verner Sand Kirk, direktør Danske A-kasser NETOEK.DK 17. MARTS 2017 Hvad er arbejdsmarkedspolitik? Flaskehalse Match Efterspørgsel Udbud Marginalisering Social sikring

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011

Prognose for udviklingen i brugen af efterløn. Notat. AK-Samvirke, 14. januar 2011 Prognose for udviklingen i brugen af efterløn Notat AK-Samvirke, 14. januar 2011 1 I den verserende efterlønsdebat har der været en del bud på, hvilke økonomiske konsekvenser en afskaffelse af efterlønnen

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

A K U TPAKKEN. Personer i målgruppen for akutpakken med høj grad af modtagelse af overførselsindkomst

A K U TPAKKEN. Personer i målgruppen for akutpakken med høj grad af modtagelse af overførselsindkomst A N A LYSE-MÅLGRUPPEN FOR A K U TPAKKEN Personer i målgruppen for akutpakken med høj grad af modtagelse af overførselsindkomst I denne analyse beskrives forskellige forhold for de personer i målgruppen

Læs mere