Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen"

Transkript

1 Skoleåret 16/17 Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby Rudersdal Undervisningsoplæg, kurser, materialer, kirkebesøg og inspiration til undervisningen i grundskolen Værdier og symboler - flag og faner Hvilke værdier betyder noget for os? Og hvad forstår vi egentlig ved begrebet værdi? Hvor kommer vores værdier fra? I dette projekt arbejder eleverne med værdier og symboler og med eksempler på, hvor vi henter vores fælles værdier fra. Arbejdet med værdier tager afsæt i centrale bibelske fortællinger og uddrag af Grundloven og FNs erklæring om menneskerettigheder. Desuden kommer eleverne til at arbejde med de værdier, der har særlig betydning for dem selv. Udgangspunktet er de symboler, eleverne finder i forskellige flag og de værdier, der knytter sig hertil. I projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners betydning belyses. Elevernes arbejde med værdier og symboler udtrykkes gennem et kreativt undervisningsforløb i samarbejde med håndværk og design, hvor eleverne fremstiller flag og faner, der efterfølgende udstilles i en lokal kulturinstitution fx et museum, et bibliotek eller en kirke. Projektet konkretiserer undervisningsbegreberne innovation og entreprenørskab, der fra det nye skoleår skal indgå i alle fag. Tilmeldte lærere modtager: - Undervisningsoplæg med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver - En flagbog til hver elev, hvor der arbejdes med 14 udvalgte flag, og hvor flagene som små klistermærker placeres på et verdenskort - Adgang til hjemmeside med supplerende materialer - Skolen betaler selv for håndværk/design Klassetrin: årgang Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og håndværk og design Periode: Hele skoleåret Lektioner: 6-8 lektioner i kristendomskundskab/dansk/historie lektioner i håndværk og design Tilmelding senest 1.9 via bagsiden

2 Nyheder til indskolingen Grundtvigs gloser klasse: Intro til Grundtvig og hans glæde ved ord. Grundtvigs begrebsverden vises gennem skabelseshistorien og to af Grundtvigs salmer. Eleverne laver ordlege, vendespil, skaber nye ord med flipflapperen. Mulighed for at afslutte med et kirkebesøg, hvor de to salmer fra materialet synges sammen med et par andre salmer efter kontakt til lokal kirke/organist/præst. Se mere om mulighederne i de lokale folkekirker side 16. Emnet salmer er en del af Fælles Mål i musik, kristendomskundskab og dansk lektioner. Materialet indeholder klassesæt med elevhæfte, 16 sider med illustrationer, tekster, opgaver, ordliste lærervejledning med kopisider med elevopgaver flip-flapper-ark til hver elev. Skal klippes og samles dansk/kristendomskundskab og musik Symbolspillet klasse. Materialets symboler er både hverdagens symboler og en lang række religiøse symboler, herunder symboler, som er fælles for de tre monoteistiske religioner. Materialet udvider elevens ordforråd og begrebsverden. Skriftlige og mundtlige opgaver, symbolspil med spilleplade og 36 symbolkort. Brikkerne skal klippes ud og foldes, limes/klipses. Evt. mulighed for kirkebesøg med hovedvægt på symbolopdagelse i og omkring kirken. Se lokale kirker side 16. udførlig illustreret lærervejledning på 22 sider samt 3 kopiark med elevopgaver. 4 elever pr spil. Skolen får 7 spillesæt. dansk/kristendomskundskab min. 4 lektioner plus evt. kirkebesøg Lignelser i spil klasse. Lignelser er basisstof i kristendomskundskab. Kom tæt på ni af de mest berømte af Jesu lignelser. - Hvad er en lignelse? Hvad er pointen? Hvad er det overraskende? - Forslag til elevøvelser. Kendskabet til de ni lignelser samles i et kortspil, hvor hver lignelse udtrykkes i fire kort, to halve billeder og to halve tekststykker. Evt. mulighed for et afsluttende kirkebesøg. Se lokale kirker side 16. dansk/kristendomskundskab 5-8 lektioner Læreren modtager 8 sæt kortspil. 3-4 elever pr spil 32 siders lærervejledning med gennemgang af de ni lignelser

3 Helgi Daner - da danerne blev kristne Målgruppe: klasse Fag: Dansk, kristendomskundskab og historie Omfang: 15 timer Projektperiode: Forår 2017 Forfatteren Josefine Ottesens seneste historiske roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i Helgi Daners spændende fortælling arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester har i samarbejde med Josefine Ottesen udarbejdet en forkortet udgave af romanen på knap 100 sider, og tilmeldte klasser modtager et klassesæt af fortællingen. Arbejdet med bogen foregår ved at dele elevernes læsning op i otte afsnit. Efter hvert afsnit holdes et break, hvor der arbejdes med forskellige faglige temaer. Der arbejdes skiftevis med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og med mere klassiske aktiviteter. Temaer fra både dansk, kristendomskundskab og historie indgår i arbejdet. Efter arbejdet med romanen sættes der særligt fokus på kristendommens indførelse i Danmark. Som en del af projektet er der udarbejdet et live-rollespil med professionelle aktører, som udvalgte klasser kan få tilbud om at deltage i. I Kgs. Lyngby-Rudersdal kan 8 klasser deltage. Man skal påregne transport af egen klasse til rollespilsstedet, der bliver en lokalitet i Lyngby-Taarbæk eller Rudersdal. Se mere om rollespillet på den følgende side >>> Til projektet er knyttet et lærerkursus med Josefine Ottesen og lektor ved HistorieLab, Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, Jens Aage Poulsen. På kurset præsenteres endvidere undervisningsmaterialet fra de folkekirkelige skoletjenester. Tilmelding til dette kursus kan kun ske ved at læreren tilmelder sig selv til kurset på UCC professionshøjskolen, København på den følgende webadresse. Dato/tid: Man. 27. feb kl Kursusnr Kurset er gratis. Frist Samme kursus afholdes i Roskilde/CFU Tilmelding på bagsiden Du har tre muligheder: Tilmeld din klasse uden at søge om rollespillet Tilmeld din klasse og søg om rollespillet (8 klasser kan deltage fra Lyngby/ Rudersdal Tilmeld dig til lærer-kurset på UCC (anbefales)

4 Vinder af 2. prisen af undervisningsministeriets undervisningsmiddelpris 2016 Musik, eksistens og kristendom hænger tæt sammen. I dette projekt skal elever i indskolingen udforske, hvordan orgelmusik kan udtrykke følelser og stemninger på en anden måde end det talte sprog. Indgangen til arbejdet er et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori. På skolen arbejder eleverne med fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål: Noa, Jonas, Moses, Maria-historien og Den lamme i Kapernaum. Eleverne kommer således til at udforske sammenhængen mellem bibelfortælling, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk. Projektet er grundlæggende en æstetisk læreproces. Til projektet er udviklet en IT-platform, hvor eleverne online sampler deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik. Desuden indgår der i projektet en nytegnet animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd. Tilmeldte lærere modtager: Fyldig lærervejledning Link til animationsfilm Hjemmeside med lydprogram Lydsang skrevet til projektet Fag: Musik og kristendomskundskab Klassetrin: klasse Lektioner: 8-10 Periode: Hele skoleåret fra september Tilmeld din klasse senest 1. september Se lærerkurset på næste side >>> Eleverne skal arbejde sammen to og to, får eget login og kan vælge mellem fem bibelske fortællinger. Eleverness lydfortællnger gemmes online og kan videreudvikles og afspilles for hele klassen. Lydmaskinen kan principielt anvendes til alle typer fortællinger med sine mange orgelstemninger og reallyde

5 Lærerkursus til projektet Lydspor Som forberedelse til projektet Lydspor udbyder de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland et kursus for lærere, præster og organister. På kurset gives eksempler på, hvilke musikalske erfaringer eleverne kan gøre sig i projektet. Desuden uddybes begrebet æstetisk erfaring, der står centralt i projektet i forhold elevernes læring. Organist Povl Balslev fortæller om musikkens virkemidler, og hvordan musikken bruges i projektet. Derudover giver han musikalske eksempler, fortæller om orglet, og om hvordan orglets særlig lyd kan bruges til at gøre børn nysgerrige på klassisk musik. Filosof og idéhistoriker Dorthe Jørgensen, der er forfatter til blandt andet Den skønne tænkning og Nærvær og eftertanke: Mit pædagogiske laboratorium, taler om den æstetiske erfaring og dens betydning for os som mennesker. Desuden gives en praktisk introduktion til projektmaterialet samt en demonstration af, hvordan eleverne kan arbejde med projektets lydprogram (ITplatform). Dato: Onsdag den 31. august kl Målgruppe: Lærere, præster og organister Sted: uafklaret Tilmeldingsfrist: 1. juli 2016 Bemærk tilmeldingsfristen!!! Antal deltagere på kurset: max. 60 kursister Læreren får mail om optagelse på kurset og oplysninger om kursusstedet Program for kurset: 12:00 12:15: Velkomst og introduktion til projektet 12:15 13:00: Organist Povl Balslev om orglet og musikken 13:00 13:30: (PAUSE) 13:30 14:30: Dorthe Jørgensen om betydningen af æstetiske erfaringer 14:30 15:00: Gennemgang af det lydprogram (IT), eleverne skal arbejde med i klassen Rollespil til Helgi Daner ved Eventyrridderne Tidsplan for en rollespilsdag Kl Første afvikling med 4 klasser med kåring af vinderhold kl Frokostpause. Kl Anden afvikling med 4 klasser med kåring af vinderhold Opdeling i 12 hold. De ca. 100 elever bliver opdelt i 12 hold af 8-9 børn pr. hold. De 12 hold skal igennem 6 opgaver, hvor de dyster imod hinanden. De 6 opgaver ligger fysisk på en cirkulær rute, med ca. lige langt imellem. Opgaverne tager udgangspunkt i situationer fra den forkortede bogudgave, som eleverne har læst, og har hovedpersoner fra bogen som leder af opgaverne. Alle 6 hovedpersoner spilles af erfarne rollespillere. Ansøg om rollespil til din klasse bagest senest 1.9

6 Elevens spilleplade Hvad vælger eleven: 1 eller 2? Mod med mere - om mod og livsmod i Bibelen og Astrid Lindgrens fortællinger Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller er det noget man får? I dette projekt præsenteres eleverne i indskolingen for nogle af modets mange lag og udslag. Målet er dels, at eleverne får kendskab til begreberne mod og livsmod, som de kommer til udtryk i kristendommen og børnelitteraturen, dels at eleverne kan skelne mellem begreberne og de forskellige måder begreberne kan komme til udtryk på både i hverdagen, i litteraturen og i kristendommen. Eleverne skal arbejde med følgende fortællinger af Astrid Lindgren: Suser min lind, synger min nattergal Uddrag fra Pippi Og fra Bibelen: David og Goliat (GT) Zakæus (NT) Som introduktion til og igangsætning af projektet er der produceret en lille film, hvor børn fortæller, hvad de mener mod og livsmod er. Til projektet er desuden udviklet et spil, der med afsæt i den anvendte litteratur giver eleverne mulighed for at udforske forskellige nuancer af mod. Tilmeldte klasser modtager et lærerhæfte og koder til elev og lærerhjemmeside, hvorfra alle øvrige materialer kan hentes (6 lydfilerer med fortællinger og rap, spilleplade, spillekort, spillevejledning, kopisider) Målgruppe: klassetrin Fag: kristendomskundskab, dansk Lektioner: 10 Periode: oktober til juni skoleåret 16/17 Tilmeld din klasse senest 1. september Lærerkursus Se næste side

7 Lindgren, Leg og Livsmod - rundt om Astrid Lindgrens forfatterskab Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimisme og livsmod, og hendes fortællinger kendt af de fleste børn. Projektet kombinerer en mini-forfatterskabs-læsning med faglig indsigt i begrebet livsmod formidlet gennem uddrag af kendte Astrid Lindgren fortællinger - bl.a. Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Mio min Mio. Begrebet livsmod belyses yderligere gennem et udvalg af kendte bibelske fortællinger og der drages tematisk parallel mellem de bibelske fortællinger og Lindgrens fortællinger. Projektet formidles hovedsagligt til eleverne gennem leg. Målgruppe: klasse Projektperiode: oktober - juni skoleåret 16/17 Fag: dansk og kristendomskundskab Lektioner: 8-10 Tilmelding: tilmeld din klasse på bagsiden senest 1. september Tilmeldte klasser modtager: Lærervejledning (papirudgave) 6 sæt spilleplade og spillekort Koder til elev/lærer-hjemmeside. Hjemmesiden indeholder: Fortællende billedkort, tegneserier, spilleplade, spillekort, lydfiler med fortælling og sange og power-point til prof. Per Schulz Jørgensens Foredrag om karakterdannelse og livsmod. Fælles lærerkursus for de to undervisningsforløb om livsmod og mod hos Astrid Lindgren og i bibelske fortællinger Mod med mere + Lindgren, leg og livsmod I tilknytning til projekterne Mod med mere og Lindgren, Leg og Livsmod tilbydes et lærerkursus om Astrid Lindgren og livsmod med forfatter Jens Andersen og professor emeritus i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen. Jens Andersens udgav i 2014 den prisbelønnede biografi Denne dag, et liv om Astrid Lindgren. Per Schultz Jørgensen har bl.a. forsket i familieforhold, børns sociale identitet og udsatte børn og unge. Dato: Onsdag den 5. oktober 2016, kl (begrænset antal pladser) Målgruppe: lærere, der skal arbejde med projektet Sted: Magistergården v. Hvidovre Kirke, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre Kursustilmelding på bagsiden senest 1. september

8 Religionernes Dag 2016 Heldags lærerkursus i København Tirsdag den 13. september Tema: Det guddommelige Sted: Det Teologiske Fakultet/Københavns Universitet, Købmagergade 44-46, København K Siden 1993 har begrebet om den religiøse dimension stået som det, eleverne i folkeskolen først og fremmest skulle tilegne sig en forståelse af og en forholden sig til som resultat af skolens religionsundervisning og lige så længe har begrebets legitimitet været til debat. Med udgivelsen af lektor, dr.theol. Jakob Wolfs bog Det guddommelige sidste år, blev der i mere systematisk form sat ord på, hvordan det guddommelige kan kommer til udtryk, erfares og reflekteres. Med afsæt i disse forhold inviterer Religionslærerforeningen i samarbejde med Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet og landets centre for undervisningsmidler til Religionernes Dag over temaet Det guddommelige, hvor der sættes fokus på, hvordan der i det 21. århundrede kan tales meningsfuldt om det religiøse, og hvordan det kommer til udtryk i Bibelen og Koranen såvel som i musik og i relation til en naturvidenskabelig tilgang til verden. Der vil i løbet af dagen være oplæg fra en række af fakultetets lektorer og professorer ligesom der i lighed med tidligere vil være udstilling af undervisningsmaterialer fra diverse skolebogsforlag. PROGRAM 09:30-09:55: Morgenkaffe 09:55-10:00: Velkomst 10:00-10:45: Lektor Jakob Wolf om det guddommelige 10:45-11:00: Pause :30: Lektor Søren Holst om det guddommelige i Gammel Testamente 11:30-12:00: Orientering om undervisningsmaterialer : Frokostpause : Professor Jesper Tang Nielsen om det guddommelige i Ny Testamente : Professor Thomas Hoffmann om det guddommelige i Koranen : Pause : Lektor Sven Rune Havsteen om det guddommelige i musikken : Professor Niels Henrik Gregersen om grænsen imellem tro og viden 15: : Opsamling, afrunding og farvel Folkekirkens Skoletjenesten har på forhånd betalt for et antal deltagere. Ansøg om gratis kursus på bagsiden senest 1. sept. Svar modtages senest 3. september på den angivne mailadresse.

9 Materialer, som du stadig kan få til din undervisning På kant med Kierkegaard Udskolingsmaterialet om Søren Kierkegaard fra jubilæumsåret for ham i 2013 kan fortsat tilbydes skoleklasser i skoleåret 16/17. Projektet præsenterer Kierkegaard for elever i 7. til 10.klasse ud fra fem centrale begreber hos Kierkegaard: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed Kierkegaard havde blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til sit liv. Elevernes indgang til projektet er en tyve sider lang tegneserie. Fem nutidige kunstnere har hver fremstillet et værk over et af de fem begreber. Selve elevarbejdet foregår med afsæt i hjemmesiden: Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og til Kierkegaards tænkning. Formålet med projektet er således, at eleverne får et elementært kendskab til Kierkegaard og får mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning. Materialet er ganske omfattende. Derfor kan det anbefales af læse tegneserien, som giver en lille indføring i Kierkegaards liv og tænkning, og derefter arbejde i dybden med ét eller to af de fem begreber via begrebets plakat og opgaverne på hjemmesiden. Velegnet i faget kristendomskundskab, idet det giver eleven faglige begreber til besvarelse af et af fagets grundspørgsmålet: Hvad vil det sige at være et menneske? Hver deltagende klasse/skole får: Plakater i A1 af de fem kunstværker Klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard Et tatoveringsark med Kierkegaard-citater Adgang til projektets hjemmeside, Det Virtuelle Museum, hvor eleverne kan arbejde med kunstværker og begreber. Læreroplæg med baggrundsstof og forslag til konkrete undervisningsforløb og opgaver Login til hjemmesidens lærerdel Frihed til hvad? 70-året for Danmarks befrielse blev markeret i forbindelse med Auschwitz-dagen den 27. januar 2015 af de folkekirkelige skoletjenester ved et undervisningsoplæg over begrebet frihed. Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget? Udgangspunktet i elevernes indledende arbejde er en række øjenvidneberetninger fra bl.a. koncentrationslejre. Desuden præsenteres eleverne for forskellige idehistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til ud fra samtalekort at reflektere over, hvad frihed betyder for dem. Endvidere medfølger et omfattende billedmateriale, som søger at indkredse frihedsbegrebet. Læreren modtager en lærervejledning, en billedmappe og login til projektets hjemmeside. Målgruppe: klasse Lektioner: 6-8 Fag: Kristendom, historie, samfundsfag Bestil på bagsiden senest 1.9 Der arrangeres ikke længere kirkebesøg til disse projekter Side 2

10 Hører kortet mon hjemme i gamle babyloniske skrifter?, i gamle jødise skrifter? - I det gamle Testamente, - i det Nye Testamente, I Koranen, eller i Den Nordiske Mytologi??? Ind og Ud af Bibelen Fortællinger, myter og figurer bevæger sig fra forskellige kultruer og religioner ind i Bibelen og ud igen til andre religioner og fortællinger. Bibelens fortællinger har deres eget særpræg, men bygger samtidig videre på en tradition. Den samme proces fortsætter efter Bibelens tilblivelse i andre religioner. Gennem et spil stifter eleverne bekendtskab med disse bevægelser ind og ud af Bibelen. Eleverne får gennem deres arbejde en forståelse af fortællingernes indhold, funktion og virkningshistorie. Spillet er med til at skabe opmærksomhed omkring grundlæggende temaer, som eleverne senere møder i religion, kunst, film og litteratur. De grundlæggende temaer er: Skabelse Syndflod Havuhyrer Abraham Den onde Profeter Jomfrufødsel Messias Dommedag Til hvert af de ni temaer hører der sig et antal kort (30 kort i alt) med en original religiøs tekst på den ene side og et til teksten hørende billede på den anden side. Eleverne skal placere kortet i den korrekte religion og i det korrekte tema. Forskellige pædagogiske modeller kan anvendes i forbindelse med spillet. Eleverne kan selv hente faglig hjælp via hjemmesiden til at lægge kortene rigtigt. Læreren modtager undervisningsoplæg og klassen modtager 4-5 duge/plader med kort. Fag: kristendomskundskab og evt. dansk Lektionsantal: 6-8 lektioner Klassetrin: klasse, evt. senere Periode: hele skoleåret

11 Religionsfrihed - rum til at tænke og tro? - Målgruppe: klasse Fag: Samfundsfag, historie og kristendomskundskab Periode: Lærerkursus i uge 44. Projektet kører fra 1.11 Timetal: Timetallet er afhængigt af, om der arbejdes tværfagligt, - eller fx enkeltfagligt i 9. klasse Beskrivelse af projektet Projektet tager afsæt i en række cases, hvor religionsfriheden er på spil. De udvalgte cases er genkendelige fra elevernes skole- og samfundshverdag og omhandler konflikter og sameksistens med religion som omdrejningspunkt. Eksemplerne perspektiveres til faktiske begivenheder i dansk og international kontekst. Afslutningsvist skal eleverne med udgangspunkt i en case give bud på konkrete tiltag, der kunne være skridt på vejen mod en løsning af en given lokal konflikt. Eleverne udarbejder et løsningsforslag, som lægges op til demokratisk diskussion i klassen. I projektet får eleverne kendskab til centrale begreber som menneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og forholdet mellem stat og individ. Materialet indeholder baggrundsstof til eleverne, som giver dem viden om, hvordan religionsfriheden er blevet diskuteret og defineret igennem Europas historie. Hvordan forstås begrebet i den samfundsaktuelle debat, hvor forfølgelser og begrænsninger af religionsfriheden præger et stort antal af verdens konfliktområder? Materialet sætter også fokus på, hvor vi i en dansk kontekst møder krænkelser af religionsfriheden. Krænkelser af religionsfriheden spænder fra diskrimination og chikane til reel forfølgelse. Gennem materialets mange eksempler fra verdens konfliktområder får eleverne en erkendelse af, at alle religioner både krænkes og krænker, og til materialet hører en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres udbredelse, skrifter, grunddogmer og fraktioner. Skoletjenesten vil endvidere give et antal klasser mulighed for at møde repræsentanter fra forskellige religioner. Det kan omfatte transport til et fælles mødested. Sæt kryds i feltet på ansøgningsskemaet bagest. Ud over formidlingen af faglig viden og forståelse, såvel historie- og samfundsfagligt som danskog religionsfagligt, er det projektets formål at bidrage til at opfylde et af folkeskolelovens dannelsesmæssige formål, at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Der etableres en særskilt hjemmeside til projektet, hvorfra alle materialer: cases, korte videoer, viden og begreber, opgaver mv. bliver tilgængelig. Lærerkursus i Religionsfrihed - mandag d. 31. okt. kl Stedet for kurset følger pr mail. Oplægsholdere på kurset: Religionsfrihed Rum til at tænke og tro? Krænkelse eller Sameksistens? Eva Marie Lassen: Om religion og menneskeret, Dansk Institut for menneskerettigheder Journalist Bent Dahl Jensen, netavisen Sameksistens Den farvede nyhedsstrøm, ytringsfrihed i relation til religionsfrihed, eksempler på fredelig sameksistens Anne Kirstine Brandt, medforfatter til bogen Gud i skolen - religiøse dilemmaer i skolens praksis Gennemgang af projektets materialer Tilmelding via bagsiden senest 1. september

12 Elementært kendskab til Bibelen Tegn Bibelens fortællinger klasse A4-hæfte på 20 sider med tegnet for og bagside disponeret til elevens egne tegninger 18 tema-sider fra NT og GT. Siderne har kun overskrifter 2 felter på hver side til elevens tegninger Temaerne er indskolingens væsentligste bibelske fortællinger om: Skabelsen af verden, menneskets skabelse og syndefaldet, Vandfloden, Babelstårnet, Abraham og Sara, Jakob, Josef, Moses, konger, profeter, Jesu barndom, Jesu liv, påskedagene, påskens personer, Himmelfart og Pinse Du kan bestille et gratis klassesæt Hvad handler Bibelen om? klasse A4-hæfte til tegneserier, symboler mv. på 24 sider i s/h 18 disponerede tema-sider fra NT og GT, som giver oversigt over Bibelens væsentligste indhold, personer og temaer, fortællinger og begivenheder Hver side er ét tema og er opdelt i fire felter med undertemaer, der skal tegnes, symboliseres eller ultrakort beskrives 3 introsider om tegneserie-figurer (ansigts og kropsudtryk) Velegnet til et samarbejde mellem fagene kristendom og billedkunst Siderne har tre sværhedsgrader, fx til 4., 5. og 6. klasse Du kan bestille et gratis klassesæt Tegneseriekursus i klasse Et antal klasser kan i skoleåret 2016/17 få besøg af en professionel tegner, som i løbet af to lektioner (= ét forløb) vil indøve seks grundlæggende teknikker i tegneserieri Krav: 2-3 forløb/klasser samme dag på samme skole Tegneseriekurset er introduktion til arbejdet med hæftet: Hvad handler Bibelen om? Ansøgning om tegner bagest

13 Hvad vil det sige at være et menneske? - det grundlæggende spørgsmål i emnet livsfilosofi - Aftaleperiode: november - december 2016 Der anlægges livsfilosofiske og psykologiske perspektiver Robot eller menneske? Natur eller ånd? At være et individ At være selvstændig - alene og ensom Glæde - sorg, vrede, frygt Foredrag for 9. klasser At have et hjerte, en fornuft og en vilje Ansvar, godhed, skyld, angst og mening Man kan blive syg af at være et menneske! Den jødiske revolution i Bibelens urhistorie - den umiddelbare livsverden - eksistensens grundfortællinger - Aftaleperiode: januar - februar 2017 Den før-videnskabelige sandhed Den subjektive og den objektive synsvinkel Skabelsesberetningens syvtaller og religiøse postulater Mytebegrebet - grundfortællinger om menneskets eksistens Det jødiske grundsyn på menneskets gudbilledlighed Det revolutionære opgør med datidens - det babylonske og ægyptiske - grundsyn på Gud/guderne, verden og mennesket Hvordan kan menneskets særlige værdi begrundes? Foredrag med elevøvelser. Tilhørende elevhæfte, som eleverne får som pdf-fil. Rent praktisk Foredragene holdes af Poul Astrup og tilbydes kun én gang pr skole. Skolen må meget gerne samle flere 9. klasser til fælles foredrag Det er væsentligt med gode siddeforhold, samt projektor/storskærm Eleverne medbringer PC/Mac eller papir og skriveredskab til notater Tidsrammen er en dobbeltlektion, dvs. ca. 2 * 35 minutters foredrag/øvelser plus pause Læreren kan anvende emnerne som en del af pensum og får pdf-filer om begge foredrag Ansøgning om foredrag bagest

14 Musikalsk workshop klasse Fra slaveri til gospelmusik en musikalsk workshop ved Tina Robinson m. fl. Klassetrin: 4. klassetrin (plus evt. 3. eller 5. klasser) Antal: Mindstekrav er 3 klasser (max 6 klasser) Fag: Musik, historie, kristendomskundskab Sted: Normalt i den lokale folkekirke Krav til skolen: En musikærer som kontaktperson Klassernes forberedelse: Workshoppen er en relevant forlængelse af et historisk forløb om slaveriet i Amerika. - Eller som en del af et forløb i musik i forbindelse med forståelse af den rytmisk-kropslige musik, evt. i kombination med kristendomskundskab, hvor der kan arbejdes med de to forskellige religiøse udtryksformer: salmer og gospelmusik. Det forventes, at eleverne er så godt kendt med følgende sange/spirituals, at de kan synge det første vers udenad af: Swing low, sweet chariot Go down Moses Oh, when the saints Ansøgning bagest Angiv ønske om uger og mulige ugedage Ikke uge 41 Ikke december Teaterforestilling klasse klasse, elever Orlakarla er på arbejde og kender hver krog i kirken. Som turboguide fortæller hun om livet i kirken, rummets funktioner og om kunstens og musikkens kraft assisteret af orglets mange forskellige udtryk, sorg såvel som glæde! Efter teaterforestillingen kan klasserne evt. få en introduktion til den lokale præst, organist og kirke og opleve kirkens rum, inventar og bygningen. Se om forestillingen tilbydes via din lokale folkekirke. Se s. 16 og gå på nettet: kirke-skole.dk, forsiden til højre under kirketårnet

15 Morgen og aftensalmer koncert / workshop / kirkemusik Gospelinstruktør Lars Jochimsen med band har gennem flere år afviklet workshops over salmer i musikalsk børnehøjde på skolerne i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Til det kommende skoleår er konceptet justeret lidt. To salmer er udgået og to andre er kommet til. Morgen og aftensalmer tilbydes skolerne tilpasset tre aldersgrupper: klasse, klasse, 6. klasse. Stedet er normalt den lokale folkekirke, men kan også være et egnet lokale på skolen. Som udgangspunkt er organiseringen følgende: Hold 1: Hold 2: Et hold skal normalt bestå af mindst 4 klasser, evt. kan to skoler dele og tilmelde 4 klasser hver klasse Sjov og underholdende salmekoncert for mindre børn Koncept Eleverne har på forhånd lært nogle af de fem salmers første vers udenad. Eleverne lærer variationer, stemmer og bevægelser via en umiddelbar instruktion. Desuden billeder og kort fortælling klasse Workshop/koncert med rytmisk inspiration med elev-solister Koncept De fem salmers melodier er kendt og øvede på forhånd. Ligeledes gerne flere af de tostemmige wamps, der følger hver salme. Solister har forberedt enkeltvers. Tekster på projektor 6. klasse Kirkemusik Koncept Eleverne øver to salmer på forhånd. Eleverne instrueres i wamps til salmerne og lærer andre kirkemusiktraditioner, især sange fra gospeltraditionen. Tekster på projektor Krav til skolen: Der skal arrangeres et formøde mindst 5 uger før arrangementet med mindst én koordinerende musiklærer og gerne én dansk/ krist.lærer. Her træffes alle praktiske aftaler, og lærerne modtager umiddelbart efter materialer til uddeling/kopiering. Herunder CD ere med musikken med og uden sang, samt arrangementer. Salmerne er: Nu vågne alle Guds fugle små, Morgenstund har guld i mund, Lysets engel går med glans, I østen stiger solen op, Fred hviler over land og by. Projektet løfter den obligatoriske undervisning i salmer og giver en levende fællesskabsoplevelse med rytme, poesi og solistoptræden. Se trailer på kirke-skole.dk via forsiden Den åbne Skole Tilmelding bagest senest 1.9

16 Undervisning i den lokale folkekirke Se kirke-skole.dk forsiden/den åbne skole Se flere muligheder, der ikke fremgår af denne brochure Birkerød kirke Bistrup kirke Christianskirken Gammel Holte kirke Høsterkøb kirke Kgs. Lyngby kirke Lundtofte kirke Ny Holte kirke Nærum kirke Sorgenfri kirke Søllerød kirke Taarbæk kirke Vedbæk kirke Virum kirke

17 Hjemmesider Lokale Regionale kirke-skole.dk skolenivirkeligheden.dk folkekirkensskoletjeneste-ost.com Landsdækkende folkekirkensskoletjeneste.dk ikierkegaardsfodspor.dk paakant.dk lydspor.net frihedtilhvad.com (kræver password) Ny lærer i faget kristendomskundskab... Hvis du er ny lærer i faget kristendomskundskab er du særlig velkommen til at kontakte mig. Jeg har sikkert nogle materialer og lokale kontakter, som du kan have gavn af i din undervisning. Ring eller mail til mig, så aftaler vi en tid, hvor vi kan mødes på din skole. Venlig hilsen Poul Astrup Konsulent i folkekirkens skoletjeneste for grundskolen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste arbejder på skolens præmisser og beskæftiger sig alene med undervisning i relation til skolens faglige og dannelsesmæssige formål og er således ikke en del af kirkens forkyndelse. Kriteriet for vores arbejde er, at alle elever uanset religiøs eller areligiøs baggrund skal kunne deltage. Formand: provst Eigil Saxe, Kgs. Lyngby Tilsynsførende: provst Grete Bøje, Rudersdal Ansatte: cand.pæd. Poul Astrup cand. mag. Rikke Winch Adresse: Lundtofte Kirkevej 3, 2800 Lyngby Kontakt:

18 Tilmeldinger og ansøgninger senest 1. september til Folkekirkens Skoletjeneste Lundtofte Kirkevej Kgs. Lyngby????? Du kan også tilmelde dig elektronisk via kirke-skole.dk Gratis Materialer, events og kurser fra Folkekirkens Skoletjeneste er gratis

19 ... Klip ud og send... Udfyld og send tilmeldingsseddel Klassetilmeldinger, ansøgning om foredrag mv. O kl.: Værdier og Symboler, flag og faner. Klasse O kl.: Grundtvigs gloser. Klasse O kl.: Symbolspillet. Klasse O kl.: Lignelser i spil. Klasse O kl.: Lydspor, Leg med lyd i Bibelske fortællinger. Klasse O kl.: Mod med mere? Klasse O kl.: Lindgren, Leg og Livsmod. Klasse O kl.: På kant med Kierkegaard. Klasse O kl: Frihed til hvad? Klasse O kl.: Ind og ud af Bibelen. Klasse O kl.: Religionsfrihed. Klasse O kl: Tegn Bibelens fortællinger. Klassesæt til klasse O kl.: Hvad handler Bibelen om? Klassesæt til klasse O Jeg ansøger hermed om et tegneseriekursus til 4. ell. 5. kl. Klasser (2 eller 3 klasser/hold på samme dag. Hold af 2 lektioner) Ønske om uger Ønske om dato eller O Jeg ansøger hermed om 9. klassen(erne) til foredraget : Hvad vil det sige at være et menneske?, november og december Antal klasser Ønske om dato/uge eller O Jeg ansøger hermed om 9. klassen(erne) til foredraget : Den jødiske revolution i Bibelens urhistorie, januar og februar Antal klasser Ønske om dato/uge eller Ansøgning om Lærerkurser O LYDSPOR, orgelets musikalske muligheder og æstetiske læreprocesser Onsdag den 31. august, kl Begrænset antal pladser. NB: FRIST 1. JULI O Mod med mere + Lindgren leg og livsmod Onsdag den 5. oktober 2016, kl Begrænset antal pladser O Religionsfrihed Mandag den 31. oktober 2016, kl O Religionernes Dag - ansøgning om gratis deltagelse Tirsdag den 13. september Begrænset antal pladser O Helgi Daner Jeg har tilmeldt mig kurset via UCC >>>> vend >>>>

20 ... Klip ud og send... Ansøgning om events mv klasse: Morgen og aftensalmer O Skolen ansøger hermed om en koncert/workshop med Lars Jochimsen i den lokale folkekirke Hold 1 (ca ) med flg. klasser (mindst 4) (Bemærk de tre koncepters klassetrin) Hold 2 (ca ) med flg. klasser (mindst 4) (Bemærk de tre koncepters klassetrin) Ønske om uge (gerne flere muligheder) Mulige formiddage O mandag O tirsdag O onsdag O torsdag O fredag Ansvarlig musiklærer tlf Kontaktperson i ledelsen O 4. klasse: Fra slaveri til gospelmusik (+ evt. 3. eller 5. kl.) O Skolen ansøger hermed om en musikalsk workshop med Tina Robinsen med sanggruppe Klassernes navne Antal elever NB: 3. og/eller 5. klasser kan evt deltage sammen med 4. klasserne (mellem 3 og 6 klasser) Ønske om uge (gerne flere muligheder) Mulige formiddage O mandag O tirsdag O onsdag O torsdag O fredag Ansvarlig musiklærer tlf Kontaktperson i ledelsen O klasse: Helgi Daner O Jeg tilmelder klassen til projektet Helgi Daner, men søger ikke om at få et rollespil O Jeg tilmelder klassen til projektet Helgi Daner og søger også om at få et rollespil Klassen navn O Jeg har tilmeldt mig til lærerkurset på UCC den , kl Skal altid udfyldes Skolens navn Lærers navn Tlf:

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2015 2016 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved Årsplan Anne Sofie Klougart 2016/17 www.skoletjenesten-knips.dk Tilbud til alle grundskoler Folkekirkens skoletjeneste er et tilbud til alle skoler i Næstved Kommune

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Besøg ud af skolen / læringsrum / gæstelærer / kurser / kristendom / etik / musik / fortælling / rollespil / billedkunst / bevægelse / eksistens /

Læs mere

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE www.fsfisk.dk TILMELDING Årsplanens undervisningsforløb tilbydes gratis til skoler og lærere i Faxe, Stevns & Køge kommuner. Der er tilmelding

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov ÅRSPLAN 2016-2017 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov 2 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Favrskov er landets ældste folkekirkelige skoletjeneste. Den har gennem mere end 20 år tilbudt

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune.

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. KViST - Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste KViST Kirkerne

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj

ÅRSPLAN 2016-2017. KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj ÅRSPLAN 2016-2017 KILDEN Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj Velkommen Kære lærer I det kommende skoleår tilbydes 13 tværfaglige projekter og 3 lærerkurser. Projekterne spænder bredt, både

Læs mere

Årskatalog

Årskatalog Årskatalog 2017 2018 Gratis Alle tilbud er gratis for lærere og elever på folkeskoler og fri- og privatskoler i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Læs mere om FSO og undervisningstilbud

Læs mere

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2015 16 Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune Folkekirkens Skoletjeneste Odense FSO præsenterer her programmet for skoleåret 2015-16. Der er flere helt nye projekter, som

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Hadsten Sognegård Dagsorden og referat: 1. Velkomst og præsentation Formanden for Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

Årsplan 2016-2017 Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse

Årsplan 2016-2017 Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse Årsplan 2016-2017 Skolekirketjenesten i Kalundborg og Slagelse Nye projekter om: Astrid Lindgren Josefine Ottesen Religionsfrihed Star Wars 16 undervisningsmaterialer til elever og lærere på alle trin

Læs mere

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl

Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl - PROGRAM: Forenklede Fælles Mål v. John Rydahl -Rids af fagets udvikling - Ændringer i beskrivelsen af faget - Den nye portal - Materialer Dannelse Skolen og religionsundervisningen i 200 år Kundskabsformidling

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2016 2017 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skolestræde 1 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Dannelse i folkeskolen

Læs mere

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2009/2010 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Skoletjenestens logo Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Logoet består af et hvidt kors og en figur af grønne flader, der

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Generelt Klasserne modtager i forbindelse med de enkelte projekter et undervisningsoplæg (evt. med tilhørende cd, plakat eller andet)

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør. Årsplan for Skoleåret 2016-17. Undervisningstilbud Lærerkurser

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør. Årsplan for Skoleåret 2016-17. Undervisningstilbud Lærerkurser Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør Årsplan for Skoleåret 2016-17 Undervisningstilbud Lærerkurser Folkekirkens Skoletjenestes undervisningsog kursustilbud 2016/17 Indholdsfortegnelse Om

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion).

Problemstillingerne knytter sig til bøgernes tekster og kilder (også kilderne fra kopiarkene i lærervejledningen til Liv og religion). Forslag til problemstillinger og produkter Dette hjælpeark kan inspirere til arbejdet med selvvalgt problemstilling og udarbejdelse af produkter/kulturteknikker. I kan sikkert selv finde på mange flere

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Kristendom

Undervisningsplan. Fag : Kristendom Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Kristendom Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC

Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Enkeltfag Åben Uddannelse 3K/VIA UC Det kristendoms- og kirkefaglige område 2016 3K-uddannelsen ved VIA University College udbyder indenfor loven om åben uddannelse en række enkeltfag. Udbuddet indenfor

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde igen i år, at indbyde til et projekt for næste skoleårs 4.klasse. Mange af jer lærere har været med før, men for de kommende 4. klasser er det hele nyt. Et undervisningsprojekt

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indledning Faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. - 7./8. klasse og 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1. 3. kl.,

Læs mere

Lærervejledning. Baggrund

Lærervejledning. Baggrund Lærervejledning Formidlingsmaskinen er en hjemmeside, hvor Kulturhistorisk Museum stiller middelalderudstillingen Middelalderens mennesker til rådighed blandt andet for skoleklasser. Her kan eleverne ved

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2016 2017 Et tilbud til 7.-9. klasser på: Hendriksholm Skole, Rødovre Skole, Nyager Skole, Tinderhøj Skole og Islev Skole. Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7.,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres

KORT OM PROJEKTET. kirke. Og vi vil skabe anerkendelse af det kirkelige arbejde i forhold til børn og deres STØTTEFORENINGEN FOR DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER INVITERER JER TIL AT VÆRE EN DEL AF VORES ÅRSPROJEKT OG FEJRINGEN AF DKM S 25 ÅRS JUBILÆUM I 2013 Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter fortsætter

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte

Fordyb dig i. Bibelens fortælling. Videoer med. Studiehæfte gdette hæfte giver ad ang til videoerne Fordyb dig i Bibelens fortælling Videoer med Bibelens fortælling Studiehæfte til samtale og fordybelse 50 år med Bibellæser- Ringen Studiemateriale til Bibelens

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge.

I alle fag inddrages skolens værdigrundlag med dens temaer samt målsætningen om Why -tilgangen i alle meningsfulde sammenhænge. 2015-16 KLASSE UNDERVISNINGSPLANEN RELIGION 6. Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen Undervisningen i religion tager ikke udgangspunkt i de enkelte elevers personlige trosforhold, men derimod i

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Emil, Pippi og alle vi andre

Emil, Pippi og alle vi andre Emil, Pippi og alle vi andre Indhold side Formål og indledning 3 Livstema: At være jaloux 8 Livstema: At være med 13 Livstema: At hjælpe 17 Livstema: At dele glæden 21 Livstema: At være barn 25 Livstema:

Læs mere

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Bilag til ansøgning til Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Uddybelse af idéer: Nobelprisen i litteratur - Et seminar om litterær kvalitet De fleste læsere kan fornemme, genkende og identificere litterær

Læs mere

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012

Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN. - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Tilbud fra CFU til BØRNEHAVEKLASSEN - pædagoger og børnehaveklasseledere SKOLEÅRET 2011/2012 Mylius Erichsens vej 139, 9210 Aalborg SØ. Tlf. 7269 2000. Mail: cfu@ucn.dk CFU Skolevangen 45, 9800 Hjørring.

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Jer er en vinder -1. Guds fulde rustning sandhedens bælte

Jer er en vinder -1. Guds fulde rustning sandhedens bælte Jer er en vinder -1 Guds fulde rustning sandhedens bælte Mål: Børnene ser hvor vigtigt det er, at holde fast i sandheden. Sandheden må omslutte hele deres liv. Bibeltekst: Ap. G. 9, 1-9 (Paulus møder sandheden)

Læs mere

Fremtidens førstehjælpere

Fremtidens førstehjælpere Fremtidens førstehjælpere Undervisningsmateriale til brug i udskolingen, 1. kvartal 2015 Dine elever er fremtidens førstehjælpere Handling følger holdning At redde liv er ikke kun et spørgsmål om at kunne

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER OKTOBER 2014 Det sker i Brøndby Lørdag den 25. oktober kl. 20.00 Irsk aften med Trad Lads & Green Steps Kulturhuset Brønden Kulturkalender oktober 2014 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER

Læs mere

Ribe Stift, marts 2014. Kære præster og menighedsråd.

Ribe Stift, marts 2014. Kære præster og menighedsråd. Ribe Stift, marts 2014 Kære præster og menighedsråd. Her følger en lille opdatering på det religionspædagogiske arbejde i stiftet. I det sidste halve år er der sket nogle ændringer på personalefronten.

Læs mere

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren RIBE BRYGHUS Øl-arrangement BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag BOGCAFÉ De bedste bøger fra 2015 SANGAFTEN Syng med fra Højskolesangbogen JENS SMÆRUP SØRENSEN Forfatterforedrag

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Mødets Teologi - Hvad er

Mødets Teologi - Hvad er Teologi for Lægfolk Mødets Teologi - Hvad er forsoning? Sommerkonventet 2016 Teologi for Lægfolk Veterankursus 27. juni - 29. juni 2016 Mødets teologi - Hvad er forsoning? Årets sommerkonvent sætter fokus

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2013 2014 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2016 / 2017 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 1.-3. KL. KONTAKT LYDSPOR LEG MED LYD I BIBELSKE FORTÆLLINGER I år byder skoletjenesten som sædvanlig på en blanding af gamle og nye

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Kom til digitale inspirationsdage

Kom til digitale inspirationsdage Kom til digitale inspirationsdage GRATIS deltagelse med fuld forplejning Vi kommer rundt i hele landet også til en by i nærheden af dig! Digitale inspirationsdage vi kommer også til en by nær Dig! 24.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Indledning Hensigten med denne vejledning er at orientere om de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng,

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 3. klassetrin 4 Livsfilosofi og etik 4 Bibelske fortællinger 6 Kristendom 7 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 8 Livsfilosofi

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016 Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg www.fskf.dk Generelt Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med lektioner fra

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune?

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? ÅRSPLAN 2015-16 Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at tilbyde materialer, idéer og events til undervisningen i kristendomskundskab til

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark Fagformål for faget kristendomskundskab Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016 www.bornogengle.dk Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE i Frederikssund provsti 2015-2016 1 Indhold Projekter Skabelse og undergang i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi 5 Lydspor leg med lyd

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere