TRÆSEJLET. 32. årgang Nr. 2 marts 2016 SKANDERBORG ROKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 32. årgang Nr. 2 marts 2016 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 32. årgang Nr. 2 marts 2016 SKANDERBORG ROKLUB

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf / Ungdomsleder og næstformand: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf / Kasserer: John Rasmussen Hybenparken 21 Tlf Aktivitetschef: Dorthe Jørgensen Møllebakken 10 Tlf Rochef: Uffe Høgh Laursen Nybakken 99, Østbirk Tlf Materialeforvalter: Mogens K. Nielsen Hybenparken 2 Tlf Sekretær: Birgitte Kiærskou Oddervej 150 Tlf Husforvalter: Georg Eggertsen Damgårdsvej 85 Tlf Kaproning Carsten Nøgler Georg Langture Uffe Svømmeprøve Uffe Gæstekontakt Birgitte Outrigger roning Carsten HUSK! Standerhejsning den 19. marts Forsidebillede: Veteranernes gåtur 1. februar Foto: Georg (Desværre ikke plads til flere billeder i dette nr.) Materialeudvalget Kontaktperson: Materialeforvalter Mogens K. Nielsen Derunder: Bjarne Peters Finn Sørensen John Rasmussen Peder Jensen Uffe Høgh Laursen Ungdomsudvalget Kontaktperson: Ungdomsleder Carsten L. Christiansen Husudvalget Kontaktperson: Husforvalter Georg Eggertsen Derunder: Rita Følbæk Anna Rosenqvist Bitten Hermann Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto

3 Træsejlet Redaktion: Hanne Løkke Leth Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf / Adresseændring: Kontakt kassereren TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for opfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. TRYKKERI: Mercoprint Digital Oplag: 135 stk. Nyt fra formanden... 5 Mindeord års jubilæum... 6 Ref. af best.møde 14/ Ref. af generalforsamling d. 4/ Ejner og Poul takkede af... 9 Ref. af best.møde 11/ Kontingentsatser Standerhejsning Kvikbådene er nu afskaffet Rengøring af skinner Gummimåtter til årerne Placering i bådhallen Førstehjælpskursus Nye ungdomsinstruktører på vej.14 Vinsmagningen i januar Rejseforedrag om Jordan Elektronisk udgave af Træsejlet DFfR tilbyder Vinterens sidste gåture Kalenderen Tillykke med fødselsdagen Rengøring af klubhuset

4 Støt vore sponsorer de støtter os Nybolig Skanderborg Adelgade Skanderborg nybolig.dk Tlf

5 Nyt fra formanden Først den triste meddelelse: Klubbens æresmedlem Hans Jørgen Nielsen afgik ved døden den 12. februar i en alder af 85 år. Der er mindeord her i bladet. Vi har haft generalforsamling, hvor 36 var mødt frem. Ejner og Poul havde meddelt, at de ønskede at holde i bestyrelsen, og i stedet for blev Georg Eggertsen og Uffe Høgh Laursen valgt. Dorthe Jørgensen og Carsten Lykke Christiansen blev også valgt. Allan Lund og Mogens Lindekilde blev genvalgt som revisorer. Beretning, regnskab og budget blev godkendt. I budgettet er medtaget en kontingentstigning på ca. 2 %. Der var fremsat forslag vedrørende forsikring af både på ture i udlandet. Der var en god debat og mange uddybende spørgsmål og svar, og forslaget blev ikke sendt til afstemning. Jeg kan sige, at jeg dels ikke er imponeret over den hjælp, vi får fra forbundet, og dels vil arbejde videre med emnet i den kommende tid, så vi kan få undersøgt eventuelle muligheder for at forsikre os. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig. Georg bliver husforvalter og Uffe bliver rochef, mens alle andre fortsætter på deres poster. Christian og Thomas har været på instruktørkursus, som er målrettet ungdomsroere. Anette Bruun har også været på instruktørkursus. Det er godt med flere instruktører. 5 Sidste weekend i januar havde vi besøg af to instruktører, som underviste i førstehjælp. Baggrunden er et krav fra Søfartsstyrelsen om, at der er instruktører med førstehjælpsbevis, hvis vi har med f. eks. skoleelever at gøre. Derfor var det i første omgang instruktører, vi inviterede til kurset. Da der var ledige pladser, tilbød vi det til langtursstyrmænd og materieludvalget. Og så var der et par ledige pladser tilbage, som gik til de hurtigste. Det var en rigtig lærerig weekend og tak til instruktø-rerne. Ejner, Georg og andre hjælpere er ved at renovere toiletterne med nye døre og maling. Vi har fået en ny varmeveksler, da den gamle var utæt. Carsten og jeg har været til møde med Morten Børup skolen omkring muligheder for samarbejde. Det var et godt møde med snak om flere mulige måder at samarbejde på. Jeg har været til møde med klubberne i Østjysk Ronetværk, hvor jeg var formand for sidste gang nu har Ry Roklub taget over for de næste 2 år. Vi talte en del om ansvar og forsikringer, og jeg kan fortælle, at det ikke kun er hos os, der er forvirring og frustration over emnet. Vi arbejder videre med det. Rospinningen og gåturene fortsætter med fin tilslutning, og lørdag 19. marts er der standerhejsning og navngivning af singlesculleren. Om aftenen er der spisning. Vi vil lave et PR-arrangement lørdag den 2. april. Lørdag den 16. april er der åbent hus. Vi har booket 6 EDON-både hos DFfR i 2 uger fra 9. maj til 22. maj. EDON-både er begyndervenlige scullere, så man hurtigere lærer at ro outrigger. Støt vore sponsorer de støtter os Erik Jensen

6 Mindeord Hans Jørgen Nielsen afgik ved døden fredag den 12. februar. Hans Jørgen blev født den 13. september Hans Jørgen startede med at ro i 1960 erne, og han var formand i perioden I 1971 brændte klubhuset på Oddervej, og Hans Jørgen var primus motor og tovholder i den svære tid for klubben med at få bygget det nye klubhus, som vi stadigvæk har fornøjelsen af. Det fik bestyrelsen til at udnævne ham til æresmedlem i I en periode roede Hans Jørgen ikke, men han begyndte igen som morgenroer, og i en del år var han på vandet alle hverdage i rosæsonen. Her fik han mange gode år, inden hans helbred blev for dårligt for 2 ½ år siden. Hans Jørgen var en meget venlig og rar person med et smil på læben, og han var vellidt af alle; hvilket også kunne ses af fremmødet i kirken. Han var æresmedlem og betalte derfor ikke kontingent, men til en standerhejsning kom han med en fin check svarende til det kontingent, han ellers skulle have betalt. En flot gestus som ikke havde været nødvendig efter alt det, han havde gjort for klubben. Fra klubbens side sender vi vore tanker til Birthe og den øvrige familie, som har mistet et kært familiemedlem, og vi siger tak for hans store indsats for roklubben. Æret være Hans Jørgens minde. På bestyrelsens vegne Erik Jensen 80 års jubilæum 80 Fredag d. 1/4 er 80 år siden de første damer blev meldt ind i roklubben. Det skal vi da fejre!!! Så derfor skal alle kvindelige medlemmer reservere Lørdag d. 2/4 til en festlig pigekomsammen I vil høre nærmere om tid og sted. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen! På festudvalgets vegne Birgitte. 6

7 Referat af bestyrelsesmøde d. 14/ Tilstede var: Erik, Poul, Carsten, Mogens, Ejner, John, Dorthe, Birgitte. 1. Referat Godkendt 2. Kalender Næste møde torsdag d. 11/2 kl Hverve kampagne ved Bloms lørdag d. 2/4 kl Åbent hus lørdag d. 16/4 kl Generalforsamling Der er indkommet et forslag fra Per Brødsted. Forslaget blev drøftet og bestyrelsen enedes om en fælles holdning, som Mogens fremlægger. Dorthe køber brød og pålæg På valg er: Ejner ønsker ikke genvalg Poul er i tvivl. Kan vi finde ny kandidat? Dorthe modtager valg Carsten modtager genvalg Ejner havde talt med Georg om indtrædelse i bestyrelsen. Erik bør kontakte ham. 4. Emner til debat/beslutning 4/a Renovering af toilet Ejner forslog nye hjørner, hånvaske, døre, dørtrin, maling. Bestyrelsen bad Ejner om at gå i gang. 4/b Årshjul Blev gennemgået og ændret. Dorthe fremsender revideret skema. 4/c Frivillige Vi finder frivillige ad hoc. 4/d Aktivitet Kaniner Birgitte og Ejvind Byskov havde udarbejdet et forslag. Bestyrelsen syntes godt om dette. Rochefen indkalder instruktørerne for at opnå enighed om klubbens fremtidige instruktion. Lisbeth vil lave en mappe, som kan udleveres til kommende kaniner. Rochefen kontakter sidste års kaniner og inviterer til samling med instruktørerne. 5. Budget 2016 Blev gennemgået og tilrettet. Vi diskuterede anbringelse af scullere. Det blev vedtaget se på udfasning af ældre inriggere og derved skabe plads i bådhuset. Der blev afsat beløb til indkøb af to ro ergometre, samt diverse kurser. 6. Gensidig orientering Poul: datoer for svømmeprøver marts. Rengøring af Kvikbådene er ofte for dårlig. Da det er meget sjældent bådene bruges til kvikroning afskaffer vi begrebet. Alle både skal derefter enten spules eller støvsuges hver gang. Materielchefen og rochefen har påtale ret. Broen ved Fuldbro er ødlagt. Erik kontakter Lars Møller. 7 Forsættes næste side

8 7/ Eventuelt Ingen punkter. Ejner: der er mange udestående nøgler. Prøver at få at i disse. Forslag om at vi indfører elektronisk nøglekort. Carsten vil undersøge priser. Erik: Førstehjælpskurset: aktive instruktører og langturs styrmænd inviteres. Næste møde torsdag d. 11/2 kl Referent Birgitte Kiærskou Referat af generalforsamling d. 4/ Valg af dirigent Tommy H Madsen blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig. 2. Fremlæggelse af formandens beretning. Beretningen kan læses i Træsejlet fra januar Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren. John gennemgik regnskabet. Der var stor ros til forholdet mellem regnskab og budgetlægningen. Bemærkning vedr. besøg af Holstebro Roklub: Der var omkostninger ved besøget for vandforbruget. Ved evt. nyt besøg afregnes efter forbrug. Regnskabet blev godkendt. 4. Indkomne forslag. Der var kommet forslag fra Per Brødsted vedr. forsikring. Forslaget kan læses i Træsejlet fra januar Efter Per Brødsteds kommentarer vedr. udlån til DFfR i forbindelse med deltagelse af klubroer på langture samt klubbens tur til Slien, fremlagde Mogens Kastberg bestyrelsens svar: Bestyrelsen kunne ikke anbefale det stillede forslag. Begrundelse: Roning er en kerneaktivitet, som udøves i dagligt ro farvand og udenfor. Indenfor de seneste ca. 10 år har der været tre skader, heraf to i dagligt ro farvand. Bestyrelsen vil ikke udskille dele af klubbens aktiviteter, som medlemmer selv skal bære risikoen for eller finansiere. Bestyrelsen er i gang med at endevende hele forsikringsområdet, bl.a. sammen med netværket. Som det er nu, er det ikke muligt at forsikre sig som foreslået. Klubben vil fortsat stå bag sine medlemmer, når de er på tur. Ved udlån til DFfR er bådene både transport - og kaskoforsikrede. Det er deltagerne i de enkelte 8 Forsættes næste side

9 ture der betaler disse forsikringer. Der laves båd rapport efter hver af DFfR`s langture. Efter denne debat trak Per Brødsted forslaget. 5. Fremlæggelse af budget. Budgettet kan rekvireres hos kassereren. Mogens Lindekilde stillede spørgsmål vedr. kontingentstigningen. Forsamlingen var dog enige om at kontingentet bør stige i takt med pristallet. Budgettet blev vedtaget. 6. Valg af bestyrelse. På valg er: Ejner Grønhøj: Poul Mathiasen: Dorthe Jørgensen: Carsten Christiansen Valgt blev: modtager ikke genvalg modtager ikke genvalg modtager valg modtager genvalg Carsten Christiansen, Dorthe Jørgensen, Uffe Laursen, Georg Eggertsen. 7. Valg af Revisorer Allan Lund og Mogens Lindekilde blev genvalgt 8. Eventuelt. Ønske om at tidspunktet for start/slut leje af klublokalet blev ændret. Formanden takkede de afgående bestyrelses medlemmer for deres store arbejde for Roklubben, og overrakte et par flasker vin. Dirigenten takkede for god ro og orden og formanden afsluttede generalforsamlingen. Referent Birgitte Kiærskou Ejner og Poul takkede af fra bestyrelsen Ejner har været husforvalter i 6 år. I de år er der sket en hel del større forbedringer med huset. Vi har fået nyt parketgulv i en del af stuen, ny facade mod søen og lydisoleret loftet i stuen. Her har Ejner været både planlægger og en stor del af det udførende arbejde. Der er også lavet mange andre forbedringer, og der er malet mange steder. Poul har været rochef i 5 år. Poul har arrangeret mange langture, og han har implementeret rokort.dk. Han har også forhandlet en bedre aftale vedrørende vores forsikringer. Han har registreret svømmeprøver og har haft kontakten med nye medlemmer og fundet instruktører til dem. Der skal lyde en stor tak til Ejner og Poul for indsatsen. Erik 9

10 Referat fra bestyrelsesmødet den 11. februar 2016 Til stede var: Erik Jensen, Carsten Lykke Christiansen, John Rasmussen, Dorthe Jørgensen, Mogens Kastberg, Uffe Høgh Laursen og Georg Eggertsen. Der var afbud fra Birgitte Kiærskou. 1. Referat fra sidste møde Formuleringen ældre inriggere ændres til både, som ikke længere anvendes. Herefter var referatet godkendt. 2. Konstituering Husforvalter: Rochef: Kasserer: Ungdomsleder og næstformand: Formand: Aktivitetschef: Sekretær: Materialeforvalter: Georg Eggertsen Uffe Høgh Laursen John Rasmussen Carsten Lykke Christiansen Erik Jensen Dorthe Jørgensen Birgitte Kiærskou Mogens Kastberg Nielsen 3. Fordeling af opgaver: Gæstekontakt: Birgitte Kiærskou Nøgler: Georg Eggertsen Hjemmeside: Carsten Lykke Christiansen Outrigger/kaproning: Carsten Lykke Christiansen Svømmeprøver, tilrettelæggelse, registrering i Winkas og Rokort: Uffe Høgh Laursen Uffe og Georg sender tlf. numre og adresser til Carsten ad hjemmesiden. 4. Praktiske forhold og diverse om arbejdet i bestyrelsen Erik sender nyeste medlemsliste rundt. Oplysninger om, hvornår den enkelte skal forny svømmeprøve, skal være tilgængelig for alle. Uffe begynder tilrettelæggelse af langture. Vedr. huset, så har Rita, Anna og Bitten indtil videre stået for opfyldning af forbrugsstoffer. Georg kontakter dem for evt. fortsættelse. Vedr. årshjul, Erik sender navne på instruktører til Uffe, der indkalder til instruktørmøde. 5. Standerhejsning, incl. dåb af sculler Standerhejsning foregår lørdag den 19. marts kl. 14. Aftenarrangementet: Dorthe koordinerer, inkl. mad. Der blev aftalt en ny systematik for navngivning af scullere og et navn til den nye båd. Begge dele holdes inden for bestyrelsen. Mogens skaffer klæber til båden. 10

11 6. PR og Åbent hus Arrangement den 2. april i Bloms. Erik laver aftalen med Bloms. Det drøftedes evt. at tage en sculler (Neptun) med. Digital skiltning på Ladegårdsbakken: Rammer kun en lille del af målgruppen (de der kører på Ladegårdsbakken), og der gøres ikke yderligere. Facebook: Carsten spørger emner om de vil kunne sætte det i gang. Åbent hus den 16. april. Erik skriver til ugebladet. Tages på instruktørmødet. 7. Gensidig information Georg: Renovering af toiletter er i gang. Bestyrelsen tilsluttede sig forslag om anskaffelse af slangerulle i bådhallen. Uffe: På Uffe s spørgsmål blev det præciseret, at passive medlemmer kan deltage i sociale arrangementer, men ikke roaktiviteter, incl. spinning. Mogens: Har sammen med Uffe være på Epoxy kursus. Det forekommer nu overskueligt og enkelt at reparere glas- og kulfiberskader. Carsten: Thomas og Christian har været på instruktørkursus. Her har de fået at vide, at der mest effektivt styres under rotaget. Erik: Har deltaget i et møde mellem skoler og idrætsorganisationer om muligheder for samarbejde. Der er varslet et møde vedr. et arrangement, Wateweek, som en kommende sportshøjskole vil tage initiativ til. Et OK arrangement i Kvickly gav 2 nye bidragydere. Ry overtager formandsskabet i Netværket. 8. Næste møde Tirsdag den 8. marts kl. 19. Mogens Kontingentsatser 2016 På generalforsamlingen blev følgende kontingentsatser vedtaget som en del af budgettet: Seniorroere og veteranroere: Kr Ungdomsroere: Kr. 665 Ungseniorer: Kr. 997,50 2 eller flere personer i en husstand: Kr personer i en husstand hvor den ene højst ror 75 km: Kr Passive: Kr. 200 Støt vore sponsorer de støtter os 11

12 Lørdag d. 19. marts 2016 kl i Roklubben Standerhejsning afholdes traditionen tro om eftermiddagen kl og festen holdes om aftenen kl Der bliver bestilt en menu fra Slagter Byskov (pris: 150 kr.) og der kan købes drikkevarer i klubben til fantastisk favorable priser. Betaling (kontant) sker i forbindelse med festen. Tilmelding senest fredag d. 11. marts 2016 på Rokort. Dorthe 12

13 Kvikbådene er nu afskaffet Bestyrelsen har besluttet, at der fra rosæsonen 2016 ikke længere er kvikbåde til rådighed. Kvikbådene blev indført for at gøre det nemmere for travle medlemmer at tage en hurtig tur på søen. Bådene var Næsset, Åkandevigen og Skvæt Mølle. Målgruppen var primært seniorroere, som har svært ved at afse 2-4 timer til en roaften. Kvikbådene var færdigpakkede med alt grej og skulle ikke rengøres efter tur. Kvikbådene nedlægges nu, fordi de ikke er blevet brugt, som det var hensigten. Stort set ingen seniorroere har benyttet sig af muligheden. Fremover skal Næsset, Åkandevigen og Skvæt Mølle rengøres efter hver tur, akkurat som andre både. Bemærk venligst, at der også i 2016 til stadighed skal ligge bådshage, øsekar og fendere i alle både. Løsdelene skal altså ikke hænges op i bådhallen efter tur. Mogens Rengøring af skinner Når sæsonen begynder, vil I formentlig bemærke, at der er kommet nye skinner og undervogne (hjul) i Skanderborg og Temnæs. Sæderne kører nu som en drøm, men det er heller ikke en helt billig operation. Alle øvrige både har fået hjul og skinner efterset og er i orden, om end enkelte nærmer sig tidspunktet for en udskiftning. Runde hjul og glatte skinner er afgørende for rooplevelsen. Hjul og skinner ødelægges, hvis snavs i skinnerne presses ned i materialet og i hjulene. Derfor skal de rengøres efter hver rotur. Det sker med et stykke papir fra rullen i bådhallen. Brug ikke rensemidler eller lignende. Mogens Gummimåtter til årerne Nogle har sikkert bemærket, at afslutningerne på håndtagene på bl.a. årerne til Sct. Helene er slidt skæve. Andre, bl.a. de helt nye årer til Skvæt Mølle, er desværre på samme vej. Sliddet opstår, når man efter en rotur stiller årerne op mod balkonen. De vender altid samme vej, og betonen rasper træet væk. For at undgå dette, er der indkøbt to store gummimåtter, som kommer til at ligge på betondækket. Vi håber, at det er et mere skånsomt underlag at sætte årerne på. Vi havde overvejet et stativ til at lægge årerne i, men i første omgang forkastet det, fordi vi ikke lige kunne se en hensigtsmæssig placering. Materialeudvalget Placering i bådhallen Når sæsonen begynder, vil enkelte både have fået ny plads i bådhallen. Især bådene på gulvet bliver ofte foretrukket, mens både på 1. sal er 2. valg. Sct. Helene og Temnæs vil få plads på gulvet, og flere ændringer kommer måske. Placeringen vil fremgå af skiltene og gælder indtil andet meldes ud. Materialeforvalteren 13

14 Førstehjælpskursus I weekenden januar afholdt Roklubben førstehjælpskursus. Årsagen var at Søfarts Styrelsen nu kræver vi, hvis vi vil lave skoleroning eller tilsvarende arrangement for unge, skal have en instruktør pr. 10 unge. Klubben valgte derfor at bede Ulla og Torben Stoltze om at gennemføre et 12 timers kursus. Deltagerne var dels roinstruktører og spinninginstruktører, samt materialeudvalget. Vi havde et par meget spændende og morsomme dage. Mange ro scenarier blev gennemgået. Bl.a. Hjertestop, mand over bord og værkstedsulykker. Der var meget stof til eftertanke. Og også et par ting i forbindelse med roning, der skal tages op i bestyrelsen. Det var rigtig spændende at være med. Tak for et flot kursus. Birgitte Nye ungdomsinstruktører på vej I weekenden d februar 2016 var Thomas Lykke Christiansen og Christian Kirkedal Jørgensen afsted på det første modul i DffR s ungdomsinstruktøruddannelse. Kurset blev holdt i Odense Roklub, - som jo ellers er hårdt ramt på grund af en påsat brand i august Heldigvis var klubben frisk på at afholde kurset på trods af lokaleudfordringerne og de havde allieret sig med søde naboer (HK), som lagde kursuslokaler til samt sørgede for bespisningen. Kurset indeholdt bl.a. ro-teori-analyse, løfteteknik, scullermetode, den gode træner samværspolitik/rollemodel, teori angående opvarmning samt såvel kropsbygnings- samt materiellets indflydelse på selve rotaget. Det var et par trætte kommende ungdomsinstruktører, der kom hjem efter et langt weekendkursus men de havde haft en god weekend med mange nye ideer og information og de klar til at tage af sted på modul 2, som afholdes den første weekend i marts Dorthe Jørgensen Slagter Byskov Møllegade Skanderborg Telefon: slagter-byskov.dk Alt i kolde anretninger og varm mad ud af huset 14

15 Vinsmagningen i januar Årets vinsmagning var den bedst besøgte nogensinde. 30 deltagere mødte frem til 8 vine fra Vinobles udvalg. Der var 2 hvide, en rosé og 4 røde. Og så var der en portvin. Selv om smag og behag er forskellig, var der vist ret stor enighed om, at de fleste af vinene var gode til prisen, og nogle var faktisk rigtig gode. Portvinen var helt forrygende, men det forhindrede os nu ikke i at drikke sjatter og øl bagefter. Lotte og Ilsa kom med hjemmelavet brød og tapanade, så der også var lidt fast føde. Jeg håber ikke, at alt for mange havde ondt i hovedet dagen efter. Tak for jeres opbakning. Erik Rejseforedrag om Jordan Torsdag 17. marts kl holdes der et spændende rejseforedrag om Jordan. Det er gratis og der serveres kaffe og kage. Tilmelding på rokort.dk Mogens Sarenbæk Elektronisk udgave af Træsejlet Der er allerede nogle, der får tilsendt Træsejlet pr. mail i stedet for en papirudgave. Hvis du gerne vil have bladet elektronisk, så giv besked. Det sparer udgifter til trykning, og det er lettere at omdele og så kan du se det i farver. Erik DFfR tilbyder DFfR har annonceret årets ferielangture. De går til Bodensøen, Lofoten og kysten af Østsjælland. Der er ikke kommet nyt omkring ungdomslandslejr eller outriggerskole endnu. Man kan læse mere på 15

16 Mandagens sidste gåtur Turen starter fra Roklubben kl med mindre der kommer anden besked. Mandag d. 14/3 Dahlgård fra Øm, Gudensø, Emborg. Arr. Anna. Vinterens sidste gåture Velling og Vrads Søndag 28. februar kl Vi mødes i roklubben og kører til Lystrupminde. 1. halvdel af turen går rundt om Kulsø og forbi Vrads Station samt en lille afstikker til Lystrup Åhus. Så har vi gået ca. 9 km, og der er tid til at spise den medbragte frokost ved det nedlagte savværk sikkert i selskab med en vandstær. Vi er nu ved bilerne, så man kan tage hjem, hvis man ikke har tid eller lyst til 2. halvdel af turen, som blandt andet går til de smukke udsigtspunkter Velling Gavl, Velling Kalv og Svinsbjerg. Denne del af turen er 7 10 km afhængig af deltagernes ønsker. Erik Jensen Tur syd for Horsens Lørdag 5. marts kl Vi mødes i roklubben og kører til Horsens havn, hvor vi går ud af planetstien til Boller Slot og derfra sydpå gennem Klokkedalen til Uth. Så videre sydpå til Ustrup, hvor vi går op på Purhøj det jyske Bloksbjerg med 121 meter. Herefter vender vi tilbage via Christiansminde, Boller Nederskov og planetstien. Turens længde er ca. 25 km. Niels Thernøe Den genfundne bro Lørdag 12. marts Der er samkørsel fra Skanderborg Station kl til Steen Christensen på Birknæsvej 2, 8752 Østbirk, hvor vi mødes kl Første del (6,5 km): Først langs Bryrupbanestien forbi Vestbirk Sø. Dernæst til dæmningen ved Bredvadmølle Sø og videre til Den Genfundne Bro, som blev gravet frem i 2014, efter at have været begravet i en dæmning over Gudenåen i 85 år. Vi besøger også det 91 år gamle Vestbirk Vandkraftværk, hvorefter vi går tilbage til udgangspunktet og spiser madpakke. Anden del (5,5 km) Efter frokost går vi ned gennem et mindre skovområde og videre forbi Sandvad Kro mod Østbirk. Før Østbirk følger vi Bryrupbanestien tilbage til udgangspunktet. Steen Støt vore sponsorer de støtter os 16

17 Kalenderen Februar Søndag 28/2 kl Gåtur Velling Vrads Mandag 29/2 kl Mandagsgåtur Botanisk have i Århus Marts Lørdag 5/3 kl Gåtur syd for Horsens Lørdag 12/3 kl ved banegården Den genfundne bro Mandag 14/3 kl Mandagsgåtur Øm Torsdag 17/3 kl Rejseforedrag om Jordan Lørdag 19/3 kl Standerhejsning og navngivning af båd Lørdag 19/3 kl Spisning. Tilmelding på rokort April Lørdag 2/4 PR-arrangement Lørdag 16/4 kl Åbent hus En uventet blomst vækker dobbelt glæde Støt vore sponsorer - de støtter os 17

18 Vroldvej 59 Skanderborg Tlf KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER Sponsor af brød til Skanderborg Roklub VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET Vi har en holdning til de varer, vi handler med. Over 600 økologiske varer. SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL - ADELGADE TLF Det du bruger mest, skal koste mindst. Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

19 Træsejlet udkommer i 2016 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Marts 10 Hans Dollerup 10 Else Marie Herskind 10 Thomas Høi 13 Knud Dalgård Kristensen 15 Kurt Mathiassen 16 Kasper Tygesen 17 Mikkel Duus-Hansen 19 Jonna Holst 19 Marianne Hareskov 19 Patrick Christensen 25 Jan Jaap Rothuizen 31 Bjarne Peters 31 Pia Danielsen April 1 Birthe Andersen 3 Georg Eggertsen 11 Annalis Lauridsen 11 Else Plum 12 Peder Jensen Rengøring af klubhuset Uge 8 Veteraner Uge 11 Tommy H. Madsen Marianne Hareskov Kasper Thygesen Anette Bruun Pia Danielsen Jens Ulrik Østergaard Mikkel Duus Hansen Anders Kirkedal Nielsen Uge 14 Helle Kragelund Poul Erik Jensen Dorthe Enevoldsen Anita Kjær Mogens Sarenbæk Anne Cathrine Lorentzen Anders Hildebrandt-Eriksen Kim Sommerr Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 19

20 Du kan støtte Skanderborg Roklub, hver gang du tanker. Det eneste du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb, jo mere du tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig. Kontakt Skanderborg Roklub og hør, hvordan du hurtigt og nemt kommer i gang med at tanke penge til dem.

TRÆSEJLET. 32. årgang Nr. 1 januar 2016 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 32. årgang Nr. 1 januar 2016 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 32. årgang Nr. 1 januar 2016 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Ungdomsleder og næstformand: Carsten L. Christiansen

Læs mere

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54

Læs mere

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 1 januar 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 1 januar 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 1 januar 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 6 august 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 6 august 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 6 august 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2014 Læs inde i bladet: HVAD SKER DER I ET JUBILÆUMSÅR? INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING RENOVERING AF YDERMOLEN ER I FULD GANG 1 SØRUP HAVNS

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25.02.2009, kl. 19.00

Referat af bestyrelsesmøde den 25.02.2009, kl. 19.00 Referat af bestyrelsesmøde den 25.02.2009, kl. 19.00 Til stede var: Søren Kabel Birgitte Andersen Claus Pedersen referent. Mette Dencker Johansen Henrik Danø Sørensen Jesper Duelund Jensen Finn Lund Mette

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. OIF INVITERER TIL GRATIS PØLSE OG OSTEBORD... 1 2. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGERNE... 2 3. NYE TILTAG I BADMINTONAFDELINGEN... 2

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015

Generalforsamling Snebærhavens Grundejerforening 3. marts 2015 Dagsorden: 1 Valg af dirigent Til dirigent valgtes Torben (nr. 118). Til referent valgtes Kristian (nr. 50) 2 Beretning fra bestyrelsen 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Faaborg Fjord 1. januar 2016. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 1 Januar 2016 35. årgang Faaborg Fjord 1. januar 2016 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Generalforsamling Herreaften/Pigeaften Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06

Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Referat af generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.06 Tilstede: 5 fra bestyrelsen og 19 medlemmer. Præcis klokken 19.06 bød formanden de mange fremmødte velkommen til generalforsamlingen 2013.

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE

Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE Nr. 185 april 2013 Revy 2013 - EN ROYAL AFFÆRE Titlen hentyder til et par af numrene, der beskæftiger sig med regentparrets visit i Bogense 5. juni. EN ROYAL AFFÆRE indeholder i alt nogle og tyve numre,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 Referat 27. januar 2015 1. Valg af dirigent Der var mødt 24 repræsentanter for 17 husstande op. Som dirigent blev valgt Peter Kamp Knudsen, nr. 18. Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovlig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011)

Dagsorden og referat, møde nr. 1, tirsdag 19.04.2011 (+ forts. mandag 02.05.2011) - Dato: Tirsdag den 19. april 2011 (opr. og start) + fortsættelse: Mandag den 2. maj 2011, begge dage kl. 19:00 Sted: Hos Finn Hjortholm Bestyrelse: Finn Hjortholm, Ann Larsen, Kirstine Pepping, Linda

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 10. marts 2015 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. Dato Sted Turleder Telefon 04.01. Granpavillonen, Fyrvejen 5 Poul Hansen

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2014

Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2014 Medlemsblad for Tange Roklub Nr. 2 Marts 2014 Aktivitetskalender... side 2 Konstituering af bestyrelsen.. side 8 Standerhejsning side 10 Arbejdsdag side 15 AKTIVITETSKALENDER '14 Sæsonplan 2014 for Tange

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 8 november 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 8 november 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 8 november 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Ungdomsleder og næstformand: Carsten L. Christiansen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere