Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom og følg mig. Unge Piger 1. Undervisningsmateriale for unge"

Transkript

1 Kom og følg mig Unge Piger 1 Undervisningsmateriale for unge

2 undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder, der gennemgår fundamentale lærdomme i Jesu Kristi gengivne evangelium. Hver lektion fokuserer på spørgsmål, som unge kan have, samt lærdomsmæssige principper, der kan hjælpe dem til at finde svar. Lektionerne er udarbejdet, så du kan forberede dig åndeligt ved selv at lære om læresætningerne og derefter planlægge måder at engagere de unge i stærke læringsoplevelser. Mere på nettet Du kan finde flere materialer og undervisningsforslag til hver af disse lektioner på lds. org/youth/learn. Online-lektioner indeholder: Link til de seneste udtalelser fra de levende profeter, apostle og andre kirkeledere. Disse link blive opdateret jævnligt, så tjek dem ofte. Link til videoer, billeder og andre medier, som du kan bruge til at forberede dig selv åndeligt og til at undervise de unge. Videoer, der demonstrerer effektiv undervisning, så du kan styrke din evne til at hjælpe de unge til at blive omvendt. Yderligere forslag til undervisningen. Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

3 2012 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Engelsk original godkendt: 9/12 Godkendt til oversættelse: 9/12 Oversættelse af Come, Follow Me: Learning Resources for Youth, Young Women 1 3 Danish

4 Indhold Januar: Guddommen Hvad ved vi om Guddommens natur? Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Hvad er Helligåndens opgave? Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? Februar: Frelsesplanen Hvad er frelsesplanen? Hvad skete der i mit førjordiske liv? Hvad er livets formål? Hvorfor har de valg, jeg træffer, betydning? Hvorfor har vi modgang? Hvordan kan jeg finde trøst, når nogen, jeg holder af, dør? Hvorfor skal jeg behandle mit legeme som et tempel? Marts: Jesu Kristi forsoning Hvad er Jesu Kristi forsoning? Hvad vil det sige at have tro på Jesus Kristus? Hvordan kan omvendelse hjælpe mig hver dag? Hvad er nåde? Hvorfor skal jeg tilgive andre? Hvad er opstandelsen? Hvordan kan forsoningen hjælpe mig i mine prøvelser?

5 MÅNEDSOVERSIGT Januar: Guddommen»Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn, Jesus Kristus, og på Helligånden«(TA 1:1). Oplæggene i denne måneds emne vil hjælpe de unger piger til at forstå den sande natur hos Guddommens medlemmer, og de roller de hver især udfylder i vor himmelske Faders frelsesplan. Denne viden vil hjælpe dem til bedre at forstå deres egen guddommelige identitet og formål som Guds døtre. Undervisningsoplæg Søg Åndens inspiration, når du vælger mellem oplæggene herunder. Lad de unge pigers spørgsmål og interesser vejlede dig, når du beslutter, hvilke oplæg du skal undervise i, og hvor lang tid du skal bruge på et emne. Det er ikke meningen, at disse oplæg skal diktere, hvad du siger og gør i klassen. De har til formål at hjælpe dig til selv at forstå læresætningen og forberede læringsoplevelser, der er tilpasset behovene hos de unge piger, du underviser. Hvad ved vi om Guddommens natur? Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Hvad er Helligåndens rolle? Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? Forbered dig åndeligt For at hjælpe de unge piger til at forstå læren om Guddommen er det nødvendigt, at du selv forstår og efterlever denne lære. Studer de skriftsteder og andre hjælpekilder, der er omtalt i undervisningsoplægget, og find udtalelser, historier eller eksempler, der er særligt relevante eller inspirerende. Brug derpå undervisningsoplægget til at planlægge, hvordan du kan hjælpe eleverne til selv at opdage sandhederne, opnå et vidnesbyrd om dem og efterleve det, de lærer. Overvej at fortælle de unge piger om nogle af talerne eller videoerne, før klassen begynder. Besøg lds.org/youth/learn for at se denne måneds materiale online.

6 Rådfør jer med hinanden Rådfør jer med klassepræsidentskabet og med andre lærere og ledere om de unge piger. Hvilke spørgsmål og behov har de unge piger? Hvad lærer de om Guddommen i andre omgivelser derhjemme, til seminar og i søndagsskolen? Hvordan vil dette påvirke dig i din forberedelse til at undervise i dette emne? (Hvis der bliver udvekslet følsomme informationer under disse samtaler, så behandl dem fortrolige). GUF Mange af lektionsemnerne og -aktiviteterne i denne måned kan med fordel bruges ved aktiviteter i GUF. Samarbejd med klassepræsidentskabet om at udvælge og planlægge passende aktiviteter, der skal understøtte det, de unge piger lærer om søndagen. Personlig fremgang Følgende aktiviteter fra Personlig fremgang passer til lektionerne i denne måned: Værdinormen Tro opgave 5 Værdinormen Guddommelighed opgave 1, 2 og 6 Værdinormen Personlig værdi opgave 1 Bemærkning til læreren Mens du underviser i dette måneds emne, kan du minde de unge piger om, at navnene på Guddommen er hellige (se L&P 63:61). Bed dem om at omtale disse navne med ærbødighed og respekt.

7 Januar: Guddommen Hvad ved vi om Guddommens natur? Guddommen omfatter Gud den evige Fader, Frelseren Jesus Kristus og Helligånden. Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med hver deres roller, er de ét i formål. De samarbejder i fuldstændig enighed for at opfylde vor himmelske Faders frelsesplan. Forbered dig åndeligt Hvordan kan en forståelse af Guddommen hjælpe dig til at vide, hvem du er? Hvordan adskiller vores kundskab om Guddommen sig fra andre religioners overbevisninger? Forstår de unge piger, hvordan de tre medlemmer af Guddommen arbejder sammen? Hvordan vil en forståelse af Guddommens natur hjælpe de unge piger? Hvilke skriftsteder og taler kan hjælpe de unge piger med at forstå Guddommens natur og den rolle, Guddommen spiller i deres tilværelse? 1 Mos 1:27 (Mennesket er skabt i Gordon B. Hinckley,»Jeg tror på disse Guds billede) tre«, Liahona, juli 2006, s Matt 3:16-17; Joh 14:16; ApG 7:55-56; 3 Robert D. Hales,»At få et vidnesbyrd Ne 11:4-11; JS-H 1:17; TA 1:1 (Der er om Gud Faderen, hans søn, Jesus Kristus, og Helligånden«, Liahona, maj tre medlemmer af Guddommen) 2008, s Luk 24:39; Joh 1:14; L&P 130:20 (To medlemmer af Guddommen har fysiske legemer) Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Kristus«, Liahona, nov. 2007, s Joh 17:21; 1 Joh 5:7; Alma 11:44; L&P 20:28 (Guddommen er forenet) Video:»Genoprettelsen«; se også Lære og Pagter visuelle ressourcer dvd er»guddommen«, Tro mod sandheden, 2005, s. 61. Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag.

8 Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Skriv følgende på tavlen:»hvad ved vi om Guddommens natur?«bed de unge piger om at læse Trosartiklerne 1:1 eller Lære og Pagter 130:22 for at finde svar på dette spørgsmål. Skriv ordene fra Lære og Pagter 130:22 på tavlen, men undlad at skrive adskillige nøgleord og efterlad i stedet nogle tomme felter. Bed de unge piger om at overveje, hvilke ord, der mangler, og skriv dem som klasse der, hvor de mangler. Bed de unge piger om at lave et rollespil over, hvordan de kan undervise nogen, som har en anden tro, om de tre forskellige medlemmer af Guddommen. Hvilke skriftsteder kan de anvende? Hvorfor føler de, at denne viden er så vigtig? Lær sammen Undervisningstip Du kan bruge undervisningsaktiviteterne i dette afsnit til at finde ud af, hvad de unge piger allerede kender til læresætningen, og hvad de stadig har brug for at lære. Vær parat til om nødvendigt at justere din lektionsplan for at opfylde deres behov. Hvert af forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå Guddommens natur. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Skriv»Gud Faderen«,»Jesus Kristus«og»Helligånden«på tavlen.»guddommen«i Tro mod sandheden. Bed hver ung pige om at læse Vælg afsnit fra præsident Gordon B. Bed en af de unge piger om at fortælle, hvad hun lærte af det, hun Hinckleys artikel»jeg tror på disse tre«som vil hjælpe de unge piger til at forstå Guddommen. Giv hver ung pige et om at gentage, hvad den første unge læste. Bed derpå en anden ung pige afsnit, som de skal læse for sig selv, og pige sagde, og derpå fortælle om derefter med egne ord opsummere det noget, hun selv lærte. Gentag, indtil for resten af klassen. Mens hun fortæller, så lad hende skrive, hvad hun for at fortælle. Spørg de unge piger, alle de unge piger har haft mulighed lærte om medlemmet af Guddommen hvordan vores syn på Guddommen under den rigtige overskrift på tavlen. måske afviger fra andre religioners Hvorfor føler de unge piger, at det er opfattelse. Hvordan kan det velsigne vigtigt at forstå disse sandheder om de unge piger at have et korrekt syn Guddommen? Hvordan vil de forklare på Guddommen? deres overbevisninger til dem, der har et andet syn på Guddommen?

9 Læs som klasse ældste Jeffrey R. Hollands beskrivelse af andre kristne overbevisninger vedrørende Guddommen (i hans tale»den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus«). Vis de unge piger scenen med det første syn i videoen»genoprettelsen«eller vis et billede af det første syn (se hæftet Evangelisk kunst, s. 90). Hvad lærte Joseph om Guddommen? Hvordan var det, han lærte, forskelligt fra det, andre kristne troede? Hvorfor er det, han lærte, vigtigt? Hvordan tror de unge piger, at denne oplevelse ændrede, hvad Joseph troede om sig selv? Skriv følgende tre overskrifter på tavlen:»der er tre medlemmer i Guddommen«,»Guddommen er forenet i formål«og»vor himmelske Fader og Jesus Kristus har fysiske legemer«. Skriv skriftstedshenvisninger om Guddommen (såsom dem, der er nævnt i dette oplæg) på små kort. Bed de unge piger om at skiftes til at vælge et kort, læse skriftstedet højt og skrive henvisningen under den korrekte overskrift på tavlen (nogle af skriftstederne hører under mere end én overskrift). Hvordan kan viden om disse sandheder om Guddommen være til velsignelse for de unge piger? Bed de unge piger til at have en liste med disse henvisninger i deres skrifter, så de kan bruge dem til at undervise andre om Guddommen. Giv de unge piger et stykke papir med følgende spørgsmål:»hvordan fik ældste Hales et vidnesbyrd om Guddommen?Hvordan kan du få dit eget vidnesbyrd?hvordan kan et vidnesbyrd om Guddommen måske påvirke de valg, du træffer hver dag?«bed dem om at overveje disse spørgsmål, mens de ser, lytter til eller læse ældste Robert D. Hales tale»at få et vidnesbyrd om Gud Faderen, hans Søn, Jesus Kristus, og Helligånden«. Giv dem tid til at nedskrive deres svar, og inviter dem til at fortælle, hvad de skrev. Bed de unge piger om at fortælle om det, de har lært i dag. Forstår de Guddommens natur? Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning?

10 Undervisning på Frelserens måde Frelseren forberedte sig til at undervise ved at søge vor himmelske Faders vejledning. Hvad kan du gøre for at søge vor himmelske Faders vejledning for at hjælpe dig i din forberedelse til at undervise med Ånden? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Overveje og lære den første trosartikel udenad og fortælle andre om familieaften ved hjælp af de skriftste- Undervise om Guddommen ved en den. der, de har studeret i løbet af denne lektion. Færdiggøre værdinormen Gudommelighed opgave 2 i Personlig fremgang. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion.

11 Udvalgte materialer»guddommen«, Tro mod sandheden, 2005, s Kirkens første trosartikel siger:»vi tror på Gud, den evige Fader, på hans Søn Jesus Kristus og på Helligånden.«De tre udgør Guddommen. De præsiderer over denne verden og alle andre af vor himmelske Faders skabelser. Den sande lærdom om Guddommen gik tabt i det frafald, som fulgte efter Frelserens jordiske tjenestegerning og hans apostles død. Denne lærdom begyndte at blive gengivet, da den 14-årige Joseph Smith modtog sit første syn (se JS-H 1:17). Fra profetens beretning om det første syn og hans øvrige lærdomme ved vi, at medlemmerne af Guddommen er tre adskilte væsener. Faderen og Sønnen har legemer af kød og knogler, men Helligånden er en person, der består af ånd (se L&P 130:22-23). Selv om medlemmerne af Guddommen er særskilte væsener med særskilte roller, er de et i formål og lære. De er fuldstændig enige om at opfylde vor himmelske Faders guddommelige frelsesplan. Uddrag fra Jeffrey R. Holland,»Den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2007, s I år I år 325 e.kr. sammenkaldte den romerske kejser Konstantin koncilet i Nikæa for bl.a. at diskutere det omsiggribende emne om Guds påståede»treenighed i enhed«. Det, der kom ud af denne ophedede diskussion mellem kirkens mænd, filosoffer og høje gejstlige, blev (efter endnu 125 år og tre yderligere større råd) kendt som den nikænske trosbekendelse med senere omformuleringer som fx den athanasianske trosbekendelse. Disse forskellige forløb og gentagelser af trosbekendelser samt andre, der kom til gennem århundrederne bekendtgjorde, at Faderen, Sønnen og Helligånden er abstrakte, absolutte, transcendente, allestedsnærværende, kan som samme substans manifestere sig forskelligt, er evige hver især og kan ikke kendes, er uden legeme, legemsdele eller passioner og dvæler uden for tid og rum. I sådanne trosbekendelser er alle tre medlemmer særskilte personer, men de er ét væsen, oftest nævnt som»treenighedens mysterium«. Der er tre adskilte personer, dog ikke tre Guder, men én. Alle tre personer er ubegribelige, dog er det én Gud, som er ubegribelig.

12 Januar: Guddommen Hvordan kan jeg kende min himmelske Fader? Vi er døtre af vor himmelske Fader, som elsker os og ønsker, at vi kommer ham nærmere. Han har givet os mulighed for at bede til sig og har lovet at høre og besvare vore bønner. Vi kan også lære ham at kende, når vi studerer skrifterne og de sidste dages hellige profeters ord, og når vi stræber efter at blive mere som han ved at følge hans vilje. Forbered dig åndeligt Tænk over dit forhold til din himmelske Fader. Hvornår har du følt dig tættest på ham? Hvad gjorde du, der muliggjorde, at du følte dig nærmere ham? Hvilke personlige følelser har de unge piger i din klasse om sig selv? Hvordan kan et stærkt forhold til vor himmelske Fader styrke deres følelse af selvværd? Hvordan kan du hjælpe de unge piger til at styrke dette forhold? Hvilke skriftsteder og andre hjælpekilder vil hjælpe de unge piger til at lære deres himmelske Fader at kende? Joh 17:3 (Vigtigheden af at kende vor Robert D. Hales,»Søg efter at kende himmelske Fader) Gud, vor himmelske Fader, og hans Søn, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2009, 1 Joh 2:3-5; 4:7-8; En 1:1-7; Mosi 4:9-12; s :13; L&P 88:63-65; 93:1 (Sådan lærer vi vor himmelske Fader at kende) Jeffrey R. Holland,»Guds storhed«, Liahona, nov. 2003, s Richard G. Scott,»Anvend bønnens himmelske gave«, Liahona, maj 2007, s. Video:»Bøn«8-11»Jeg ved min Fader lever«, Salmer og sange, nr. 196;»O min Fader«, Salmer og sange, nr. 189 Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. 12

13 Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Syng»Jeg ved min Fader lever«(salmer og sange, nr. 196) eller»o min Fader«(Salmer og sange, nr. 189). Drøft med de unge piger, hvad disse salmer lærer os om vor himmelske Fader, og hvordan vi kan lære ham at kende. Bed med biskoppens tilladelse en far til en af de unge piger om at fortælle om sine følelser ved at være far. Han kunne tale om sine følelser for sin datter, hvad han håber, at hun opnår i livet, og hvordan han håber at kunne hjælpe hende med at opnå succes. Bed de unge piger om at sammenligne det, som denne far sagde, med deres himmelske Faders følelser for dem. Skriv følgende spørgsmål på tavlen: Hvornår har I følt jer tættest på vor himmelske Fader? Hvad gjorde I, der muliggjorde, at I følte jer nær ham? Bed de unge piger om at skrive deres svar ned og fortælle om dem, hvis de føler sig trygge ved at gøre det. Lær sammen Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvordan de kan lære deres himmelske Fader bedre at kende. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Vis nogle genstande, der repræsenterer bøn, Helligånden og profeternes himmelske Fader. Hvad finder de ord kan hjælpe dem til at kende vor ord (for eksempel en mobiltelefon, en ellers i denne tale, der inspirerer dem lommelygte og et kort). Fortæl de til at ønske at lære vor himmelske unge piger, at hver af disse genstande Fader bedre at kende? Bed dem om at repræsenterer noget, som vor himmelske Fader har givet os til at hjælpe melske Fader. fortælle om deres følelser for vor him- os til at lære ham bedre at kende. Bed Tildel hver ung pige et af følgende dem om at foreslå, hvad disse genstande kan repræsentere. Læs sam- skriftsteder: 1 Joh 2:3-5; 4:7-8; En 1:1-7; Mosi 4:9-12; 5:13; L&P 88:63-65; 93:1. men i klassen ældste Robert D. Hales Bed de unge piger om at studere deres tale»søg efter at kende Gud, vor himmelske Fader, og hans Søn, Jesus Kri- skriftsteder og se efter måder, hvor de kan lære vor himmelske Fader at stus«. (Overvej at opfordre de unge kende. Bed dem om at fortælle, hvad piger til at læse denne tale, før klassen de har lært, og oplevelser, som de har begynder). Bed de unge piger om at haft med at lære vor himmelske Fader finde udtalelser, der lærer dem, hvordan bøn, Helligånden og at kende på disse måder. profeternes Undervisningstip»Når en person har svaret på et spørgsmål eller er kommet med en kommentar, så bed de andre om enten at føje noget til kommentaren eller give udtryk for en anden mening. Når nogen stiller et spørgsmål, så giv det videre til andre i stedet for selv at besvare det. Du kan for eksempel spørge: Er der nogen, som gerne vil besvare dette spørgsmål?«(undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 67).

14 Undervisning på Frelserens måde Frelseren forberedte sig på at undervise ved at tilbringe tid alene i bøn og under faste. Han søgte sin himmelske Faders vejledning. Når du forbereder dig til at undervise de unge piger i, hvordan de kan kende vor himmelske Fader, så følg Frelserens eksempel og tilbring tid med bøn og faste og søg vor himmelske Faders vejledning. Stræb i din forberedelse efter at komme ham nær, og bær dit vidnesbyrd om vor himmelske Fader for de unge piger. Bed de unge piger om at læse Fader i nogle minutter og tænke over, Johannes 17:3 og bed dem om at forklare forskellen på at kende til nogen hvad de kan gøre for at forbedre det. Skriv på tavlen:»vor himmelske og at kende nogen. Bed dem om at Fader elsker os og ønsker, at vi kommer ham nær. Han har givet os mulig- tænke på en person, de kender rigtig godt. Hvad har de gjort for at lære hed for at bede til ham.«bed en ung den person at kende? Skriv deres svar pige om at læse disse udsagn op, og på tavlen. Hvordan kan vi bruge lignende metoder til at lære vor himmel- bed klassen om at fortælle om oplevelser, som de har haft med bøn. Vis ske Fader at kende? Bed halvdelen af videoen»bøn«. Hvad gør indtryk på klassen om at læse Enosh 1:1-7, og de unge piger ved præsident Monsons vidnesbyrd? Hvad lægger de bed den anden halvdel om at læse de første to afsnit af ældste Richard G. unge piger mærke til ved søster Scotts tale»anvend bønnens himmelske gave«. Bed de unge piger om at se Ogandos forhold til vor himmelske Fader? Hvilken rolle spillede bøn i det efter måder, hvorpå de kan forbedre forhold? Giv de unge piger nogle få deres kommunikation med vor himmelske Fader. Når de har drøftet det, minutter til at tænke over deres forhold til vor himmelske Fader og over, de har fundet, så bed dem om at overveje deres forhold til vor himmelske hvordan de kan forbedre det forhold. Bed de unge piger om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvordan de kan lære vor himmelske Fader bedre at kende? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Skrive noget i deres dagbog, som de planlægger at gøre for at forbedre deres forhold til vor himmelske Fader, og følge op på deres plan. Færdiggøre værdinormen Personlig værdi opgave 1 i Personlig fremgang. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion.

15 Udvalgte materialer Uddrag fra Richard G. Scott,»Anvend bønnens himmelske gave«, Liahona, maj 2007, s Bønnens gave Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Overvej dette: Den Allerhøjeste, det mest alvidende, altseende og almægtige væsen opfordrer i al vores ubetydelighed dig og mig, til at samtale med ham som vor Fader. Netop fordi han ved, hvor desperat vi har brug for hans vejledning, befaler han:» du skal bede lydeligt så vel som i dit hjerte; ja, over for verden så vel som i løndom, offentligt så vel som i enrum«(l&p 19:28). Vore omstændigheder er uden betydning, vi kan være ydmyge eller arrogante, fattige eller rige, frie eller fangne, lærde eller uvidende, elskede eller svigtede, men vi kan komme til ham. Vi behøver ikke at have en aftale. Vores bøn kan være kortfattet, eller den kan tage al den tid, der er nødvendig. Den kan give udtryk for kærlighed og taknemlighed eller være et indtrængende råb om hjælp. Han har skabt det uendelige kosmos og befolket det med verdener og alligevel kan du og jeg tale med ham personligt, og han svarer altid. Hvordan bør vi bede? Vi beder til vor himmelske Fader i hans elskede Søns hellige navn, Jesus Kristus. Bøn har den største virkning, når vi stræber efter at være rene og lydige, med værdige motiver og er villige til at gøre, hvad han beder os om. Ydmyg, tillidsfuld bøn medfører vejledning og fred. Du skal ikke bekymre dig om, at du måske udtrykker dine følelser på en klodset måde. Bare tal til din barmhjertige, forstående Fader. Du er hans kære barn, som han elsker fuldkomment og ønsker at hjælpe. Når du beder, skal du vide, at vor himmelske Fader er nær, og at han lytter. En nøgle til bedre bøn er at lære at stille de rigtige spørgsmål. Overvej at gå bort fra at bede om det, du ønsker, til ærligt at søge det, han ønsker for dig. Når du har lært hans vilje at kende, kan du bede om, at du må få styrke til at udføre den. Hvis du nogensinde skulle føle afstand til vor Fader, kan der være mange grunde. Uanset hvad grunden er, vil han lede dig, hvis du fortsat beder inderligt om hjælp, til at gøre det, der vil genopbygge din tillid til, at han er nær. Bed, selv om du ikke har lyst til at bede. Sommetider, har du måske ligesom et barn handlet forkert og føler, at du ikke kan komme til vor himmelske Fader med et problem. Det er hér, du har mest brug for at bede. Føl aldrig, at du er for uværdig til at bede.

16 Januar: Guddommen Hvorfor er Jesus Kristus vigtig i min tilværelse? Jesus Kristus blev udvalgt til at være vor Frelser. Hans forsoning gør det muligt for os at opstå og omvende os og blive tilgivet, så vi kan vende tilbage til vor himmelske Faders nærhed. Udover at frelse os fra vore synder, tilbyder Jesus Kristus, vores Frelser, os fred og styrke i tider med prøvelser. Han er det fuldkomne eksempel for os, og hans lærdomme er fundamentet for lykke i dette liv og evigt liv i den næste verden. Forbered dig åndeligt Gennemgå nogle af dine yndlingsskriftsteder om Frelseren, og grund over dit vidnesbyrd om ham. Hvordan har du lært ham at kende? Hvilke oplevelser har gjort dig taknemlig for Jesus Kristus og hans sonoffer? Hvordan kan et stærkere vidnesbyrd om Jesus Kristus være til velsignelse for de unge piger? Hvad kan de gøre for i højere grad at stole på Frelserens lærdomme og forsoning? Hvilke skriftsteder og andre hjælpekilder kan hjælpe de unge piger til at forstå Jesus Kristus og hans indflydelse i deres hverdag? Joh 14:6 (Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet) nesbyrd«liahona, apr. 2000, s. 2-3 (se»den levende Kristus: Apostlenes vid- også Tro mod sandheden, s , Personlig fremgang, s. 102) Joh 15:4-5 (Vi kan intet gøre uden Jesus Kristus) Dallin H. Oaks,»Jesu Kristi Mosi 3:17; Hel 14:15-18; L&P 18:11-12; lære«,liahona, nov. 2011, s :41-42 (Kristus overvandt synd og død) Jeffrey R. Holland,»Det første store bud«, Liahona, nov Es 41:10, 13; Matt 11:28-30; Joh 14:27; Fil 4:13; Mosi 24:14-15; Alma 7:11-12; Videoer:»He Will Give You Help«36:3, 27; Eter 12:27 (Kristi forsoning (tekstet på dansk),»reclaimed«(tekstet på dansk) giver fred og styrke i prøvelser eller fristelse) Videoer:»Løft byrder«,»han lever«,»den eneste sande Gud, og ham, han har udsendt, Jesus Kristus«, (Der er ingen tilgængelig download) 16

17 Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Vis billeder af Frelseren, der hjælper andre (se hæftet Evangelisk kunst, s ). Lad de unge piger bruge et par minutter på at overveje og drøfte de forskellige måder, hvorpå Frelseren har hjulpet dem, deres familier og andre, de kender. Bed dem om at fortælle om deres følelser for Frelseren. Bed de unge piger om at tænke over Frelserens liv og lærdomme, mens de synger eller lytter til en salme om Jesus Kristus (såsom»han lever! Vor Forløser stor«, Salmer og Sange, nr. 70). Bed dem om at skrive deres eget svar på spørgsmålet:»hvorfor er Jesus Kristus vigtig i mit liv?«lær sammen Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvorfor Jesus Kristus er vigtig i deres liv. Følg Åndens inspiration, og vælg den eller de, der vil virke bedst i din klasse: Vis et billede af Frelseren. Skriv følgende spørgsmål på tavlen:»hvem er vidnesbyrd på deres dagligdag? Kristus. Hvilken betydning har deres Jesus Kristus?Hvad har han gjort Bed de unge piger om at slå op på for os?hvordan kan vi vide, at han»jesus Kristus«i Guide til Skrifterne lever i dag?«bed de unge piger om at og gennemgå listen under overskriften. Bed dem om at finde ord og læse»den levende Kristus: Apostlenes vidnesbyrd«for at finde svar på begreber, der beskriver Kristi rolle og disse spørgsmål. Bed dem fortælle, mission. Hvad lærer de om Jesus Kristus, når de ser denne liste? Hvad er hvad de har fundet frem til. Bed et par af dem om at forklare, hvordan de deres følelser for ham, nu de har gennemgået, hvad han har gjort for har fået deres vidnesbyrd om Jesus os? Undervisningstip»Du bør passe på med ikke at tale mere end nødvendigt eller med ikke at give udtryk for din egen mening for ofte. Disse fremgangsmåder kan forårsage, at eleverne mister interessen. Betragt dig selv som en vejleder på en studierejse, der kommer med relevante kommentarer for at holde dem, som du underviser, på rette vej«(undervisning, den største kaldelse, 2000, s. 64).

18 Bed hver af de unge piger om at læse et af de skriftsteder, der er foreslået i dette oplæg. Bed hende om med egne ord at forklare, hvilken hjælp Jesus Kristus tilbyder at give til dem, der følger ham. Overvej at opfordre dem til at lære skriftstedet udenad. Vis»Løft byrder«eller en anden passende video. Bed de unge piger om at fortælle om situationer, hvor de har bevidnet Frelserens fred eller styrke i deres eller andres tilværelse. Find i det seneste generalkonferencenummer af Liahona vidnesbyrd fra Det Første Præsidentskab om Jesus Kristus (disse vidnesbyrd er typisk sidst i talen). Hæng dem op på væggen. Bed de unge piger om at læse disse vidnesbyrd eller se videoen»han lever«. Spørg dem, hvad de føler, når de hører eller læser vidnesbyrd fra Frelserens særlige vidner. Spørg dem, hvordan deres vidnesbyrd om Kristus påvirker deres handlinger i hverdagen. Afsæt tid til, at eleverne kan udtrykke deres kærlighed til og vidnesbyrd om Jesus Kristus. Læs afsnittet under overskriften»det han har gjort for os«i ældste Dallin H. Oaks tale»jesu lære«. Hvordan vil de unge piger besvare kvindens spørgsmål:»hvad har han gjort for mig?«skriv de efterfølgende ni overskrifter fra talen på tavlen (fra»verdens liv«til»forsoningen«). Bed de unge piger om at vælge en eller flere af disse overskrifter og forberede en til to sætninger, som de ville bruge for at undervise kvinden om, hvad Jesus Kristus har gjort for hende. De kan bruge ældste Oaks tale, passende skriftsteder (såsom de, der er foreslået i dette oplæg) og deres egne oplevelser og vidnesbyrd. Bed dem om at fortælle, hvad de har forberedt. Bed de unge piger om at kigge i salmebogen i emneregistret under»jesus Kristus«for at finde en salme, der lærer dem om, hvad Jesus Kristus har gjort for dem. Bed dem om at nævne nogle linjer fra de salmer, de har valgt. Overvej at synge en af salmerne sammen i klassen. Bed de unge piger om at læse de sidste fire afsnit i ældste Jeffrey R. Hollands tale»det første store bud«og overveje spørgsmålet:»hvad kan jeg gøre for at vise, hvor vigtig Jesus Kristus er i min tilværelse?«inviter dem til at nedskrive deres tanker, og giv dem mulighed for at fortælle om dem, hvis de føler sig trygge ved det. Vis videoen Reclaimed«(tekstet på dansk). Hvad lærer videoen de unge piger om, hvad Jesus Kristus kan gøre for dem? Hvordan kan de bruge denne videos budskab til at hjælpe mennesker, der har svært ved at tilgive sig selv, eller føler, at Frelserens hjælp er udenfor deres rækkevidde? Hvilke skriftsteder kan de bruge? (se for eksempel Es 1:18; Alma 36:3, 27; Eter 12:27; L&P 58:42-43). Bed de unge piger om at fortælle, hvad de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de vigtigheden af Jesus Kristus i deres tilværelse? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning?

19 Undervisning på Frelserens måde Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Færdiggøre værdinormen Tro Tænke på nogen, der vil have gavn opgave 5 i Personlig fremgang. af at vide, hvad Frelseren har gjort for os, og planlægge en måde, hvorpå de Stræbe efter at være mere som Frelseren og fortælle om deres oplevelser kan dele deres vidnesbyrd med denne person. i en kommende klasse. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion. Frelseren opfordrede sine tilhængere til at bære vidnesbyrd, og når de gjorde det, rørte Ånden deres hjerte. Når du opfordrer de unge piger til at dele deres vidnesbyrd om Kristus og hans rolle i deres tilværelse, så vidner Ånden for dem om sandheden af det, de siger. De unge pigers vidnesbyrd vil også blive styrket ved at høre andre (især deres jævnaldrende) bære vidnesbyrd om Frelseren.

20 Udvalgte materialer DEN LEVENDE KRISTUS APOSTLENES VIDNESBYRD JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nu, hvor vi mindes Jesu Kristi fødsel for to tusind år siden, bærer vi vores vidnesbyrd om, at han virkelig levede et enestående liv, og at hans store sonoffer rummer uendelig kraft. Ingen anden har haft så vidtrækkende indflydelse på alle, der har levet, og som kommer til at leve på jorden. Han var Det Gamle Testamentes store Jehova (Jahve) og Det Nye Testamentes Messias. Under sin Faders ledelse skabte han jorden.»alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er«(joh 1:3). Skønt han var uden synd, lod han sig døbe for at opfylde al retfærdighed. Han»færdedes overalt og gjorde vel«(apg 10:38), men blev foragtet for det. Hans evangelium var et budskab om fred og velvilje. Han opfordrede alle til at følge sit eksempel. Han vandrede ad Palæstinas veje, hvor han helbredte de syge, gjorde de blinde seende og opvakte de døde. Han forkyndte evighedens sandheder, virkeligheden af vores førjordiske tilværelse, formålet med vores liv på jorden og Guds sønners og døtres muligheder i det kommende liv. Han indstiftede nadveren som en påmindelse om sit store sonoffer. Han blev pågrebet og anklaget på falsk grundlag, kendt skyldig for at stille pøblen tilfreds og dømt til at dø på Golgatas kors. Han gav sit liv for at sone for hele menneskehedens synder. Hans gave var en storslået gave som stedfortræder for alle mennesker, der nogensinde kommer til at leve på jorden. Vi bærer højtideligt vidnesbyrd om, at hans liv, der spiller en central rolle i menneskets historie, hverken begyndte i Betlehem eller endte på Golgata. Han var Faderens Førstefødte, den Enbårne Søn i kødet, verdens Forløser. Han opstod fra graven som»førstegrøden af dem, der er sovet hen«(1 Kor 15:20). Som den opstandne Herre besøgte han dem, han havde elsket i dette liv. Han virkede også blandt sine»andre får«(joh 10:16) i oldtidens Amerika. I vore dage viste han og hans Fader sig for drengen Joseph Smith og indvarslede den lovede»tidernes fylde«(ef 1:10). Om den levende Kristus skrev profeten Joseph:»Hans øjne var som en ildslue, hans hår var hvidt som nyfalden sne, og hans ansigt overgik solen i klarhed. Hans røst var som store vandes brusen, ja, Jehovas røst, som sagde: Jeg er den første og den sidste. Jeg er den, som lever. Jeg er den, der blev slået ihjel, og jeg er jeres Talsmand hos Faderen«(L&P 110:3-4). Om ham har profeten også sagt:»og nu, efter de mange vidnesbyrd, som er blevet givet om ham, er dette det sidste vidnesbyrd, som vi giver om ham: at han lever! Thi vi så ham ved Faderens højre hånd, og vi hørte røsten, som vidnede, at han er Faderens Enbårne, at ved ham, gennem ham og af ham, eksisterer og skabtes verdenerne, og at deres indbyggere er sønner og døtre, født af Gud«(L&P 76:22-24). Vi erklærer i al højtidelighed, at hans præstedømme og hans Kirke er blevet gengivet til jorden»bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten«(ef 2:20). Vi bærer vidnesbyrd om, at han en dag vil vende tilbage til jorden.»herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den«(es 40:5). Han skal herske som Kongernes Konge og regere som Herrernes Herre, og hvert knæ skal bøje sig og hver tunge skal tilbede ham. Enhver af os skal fremstilles for Gud for at blive dømt efter vore gerninger og vores hjertes ønsker. Vi bærer, som hans behørigt indsatte apostle, vidnesbyrd om, at Jesus er den levende Kristus, Guds udødelige Søn. Han er den store kong Immanuel, som i dag står ved sin Faders højre hånd. Han er verdens lys og liv og håb. Hans vej er den sti, der fører til glæde i dette liv og evigt liv i den kommende verden. Vi takker Gud for den enestående gave, som han gav os i form af sin guddommelige Søn. DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB DE TOLVS KVORUM 1. januar 2000

21 Januar: Guddommen Hvad er Helligåndens opgave? Helligånden, der er et medlem af Guddommen, vidner om vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Han er kilden til personlig vidnesbyrd og åbenbaring. Han kan vejlede os i vore beslutninger og beskytte os mod fysisk og åndelig fare. Han er kendt som Talsmanden, og han kan berolige og trøste os og fylde os med håb. Gennem hans kraft bliver vi helliggjort, når vi omvender os, modtager frelsende ordinancer og holder vore pagter. Det er gennem Helligåndens påvirkning, at vi modtager kundskab om vor himmelske Fader og Jesus Kristus og føler deres kraft, godhed og kærlighed. Forbered dig åndeligt Hvilke oplevelser har lært dig om Helligåndens roller? Hvordan kan Helligånden hjælpe de unge piger i alle aspekter af deres tilværelse? Hvordan kan du hjælpe dem til at genkende hans påvirkning? Hvilke skriftsteder og andre hjælpekilder vil hjælpe de unge piger til at forstå Helligåndens rolle? 1 Kong 19:11-12; Hel 5:30; L&P 85:6 Moro 8:26 (Helligånden fylder os med (Helligånden taler med en stille, sagte håb og kærlighed) stemme) Moro 10:5 (Helligånden belærer os Joh 14:26 (Talsmanden kan undervise om sandheden) os og minde os om alt) L&P 42:17; Moses 1:24 (Helligånden Rom 8:16 (Ånden vidner om, at vi er aflægger vidnesbyrd om Faderen og Guds børn) Sønnen) Gal 5:22-23 (Paulus beskriver Åndens frugt) 2 Ne 32:5 (Helligånden vil vise os, hvad vi skal gøre) 3 Ne 27:20 (Modtagelse af Helligånden helliggør os) Craig C. Christensen,»En ubeskrivelig gave fra Gud«, Liahona, nov. 2012»Helligåndens roller«, Tro mod sandheden, 2005, s Video:»Åndens røst«

22 Fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres hverdag. Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Bed de unge piger om at skrive om et tidspunkt, hvor de har følt Helligåndens påvirkning i deres tilværelse. Hvad gjorde de for at modtage hans påvirkning? Hvilken forskel gjorde hans påvirkning? Hvis det er passende, så bed adskillige af dem om at fortælle om deres oplevelser. Bed de unge piger om at synge»guds gode Helligånd«, (Salmer og sange, nr. 203) og fortælle, hvad ordene lærer dem om Helligåndens rolle. Undervisningstip»Når du ved hjælp af bøn forbereder dig til at undervise [kan du] blive vejledt til at fremhæve bestemte principper. Du kan nå til en forståelse af, hvordan du bedst kan forelægge visse tanker. Du kan få øjnene op for eksempler, illustrationer, og inspirerende historier i livets enkle gøremål. Du kan føle dig tilskyndet til at bede en bestemt person om at hjælpe med lektionen. Du kan blive mindet om en personlig oplevelse, som du kan fortælle om«(undervisning, den største kaldelse, 2000, s ). Lær sammen Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå Helligåndens rolle. Følg Åndens inspiration, og vælg et eller flere af de forslag, der vil virke bedst i din klasse: Bed de unge piger om at kigge i af klassen, hvad hendes gruppes salmebogen i emneregistret under skriftsteder forklarede om Helligåndens rolle. Inviter de unge piger til at»helligånden«for at finde en salme, der belærer om, hvordan Helligånden fortælle om nogle personlige oplevelser, de har haft, hvor Helligånden har kan hjælpe os. Bed dem om at dele nogle linjer fra den salme, de har hjulpet dem på en af disse måder. valgt. Overvej at synge en af salmerne Bed hver ung pige om at studere sammen i klassen. afsnittet»hvad er Helligåndens mission«fra ældste Craig C. Christensens Del de unge piger op i små grupper. Bed hver gruppe om at læse tale»en ubeskrivelig gave fra Gud«nogle skriftsteder om Helligånden og forberede sig til at fortælle resten (såsom de, der er foreslået i dette af klassen, hvad hun har lært om Helligånden. Inviter hende til at fortælle oplæg). Bed en ung pige fra hver gruppe om at fortælle resten om oplevelser, hvor Helligånden har

23 hjulpet hende sådan, som ældste Christensen beskriver. Vis videoen»åndens røst«, og bed de unge piger om at lytte efter svarene på følgende spørgsmål: Hvorfor har vi brug for Helligånden? Hvordan kan Helligånden hjælpe os? Fortæl om nogle passende oplevelser, hvor du har lyttet til Helligånden, og inviter de unge piger til at fortælle om oplevelser, de har haft. Lav sammen en liste over ting, de kan gøre for bedre at høre Helligåndens tilskyndelser. Bed de unge piger om at læse»helligåndens roller«i Tro mod sandheden (s ). Bed hver ung pige om at vælge en af Helligåndens roller og finde skriftsteder eller historier fra skriften, der belærer om denne rolle. Bed de unge piger om at fortælle hinanden, hvad de har fundet. Opfordr dem til at fortælle om oplevelser, hvor Helligånden har hjulpet dem på disse måder. I hvilke situationer fremover vil de have brug for Helligåndens hjælp? Find nogle historier fra nylige generalkonferencetaler, der illustrerer Helligåndens forskellige roller (i Liahona fra maj 2012 er der for eksempel historien om Cheryl A. Esplins barnebarn Ashley i»lær vore børn at forstå«, s , ældste Larry Y. Wilsons datter fra»kun efter retfærdighedens principper«, s og historien om den unge Dieter F. Uchtdorf, der bliver kaldet som præsident for diakonernes kvorum, i»præstedømmetjenestens hvorfor«, s ). Bed de unge piger om hver især at læse en af historierne, fortælle den til klassen med egne ord og forklare, hvilken rolle Helligånden spillede i den historie. Inviter de unge piger til at fortælle om deres egne personlige oplevelser, hvori Helligånden har hjulpet dem på en af disse måder. Undervisning på Frelserens måde Frelseren elskede dem, han underviste. Han bad for dem og tjente dem konstant. Hvordan kan du øge din kærlighed til de unge piger, du underviser? Bed de unge piger om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de Helligåndens roller? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være værd at bruge mere tid på denne læresætning? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Finde en måde, hvorpå de bedre kan forberede sig til at høre Helligåndens stille, sagte stemme. Nedskrive og handle ifølge en tilskyndelse, de modtager fra Helligånden i løbet af ugen. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion.

24 Udvalgte materialer»helligåndens roller«, Tro mod sandheden, 2005, s Helligånden arbejder i fuldkommen harmoni med vor himmelske Fader og Jesus Kristus og opfylder adskillige roller for at hjælpe dig med at leve retskaffent og modtage evangeliets velsignelser. Han»vidner om Faderen og Sønnen«(2 Ne 31:18) og åbenbarer og underviser i»sandheden af alt«(moro 10:5). Du kan kun modtage et sikkert vidnesbyrd om vor himmelske Fader og Jesus Kristus gennem Helligåndens kraft. Hans kommunikation til din ånd bringer langt større sikkerhed end nogen anden kommunikation, som du kan modtage gennem dine naturlige sanser. Mens du stræber efter at forblive på den sti, som leder til evigt liv, vil Helligånden»vise [dig] alt det, som [du] skal gøre«(se 2 Ne 32:1-5). Han kan vejlede dig i dine beslutninger og beskytte dig mod fysisk og åndelig fare. Du kan gennem ham modtage Åndens gaver til egen gavn og til gavn for dem, som du elsker og tjener (se L&P 46:9-11). Han er Talsmanden (Joh 14:26). Som en beroligende røst fra en kærlig forælder kan gøre en grædende barn stille, kan Åndens tilskyndelser berolige dig, stilne de nagende bekymringer i dit liv og trøste dig, når du sørger. Helligånden kan fylde dig med»med håb og fuldkommen kærlighed«og»lære dig om rigets fredelige anliggender«(moro 8:26; L&P 36:2). Gennem hans kraft bliver du helliggjort efterhånden, som du omvender dig, modtager ordinancerne dåb og bekræftelse og forbliver tro mod dine pagter (se Mosi 5:1-6; 3 Ne 27:20; Moses 6:64-68). Han er forjættelsens Helligånd (se Ef 1:13; L&P 132:7, 18-19, 26). I denne kapacitet bekræfter han, at de præstedømmeordinancer, som du har modtaget, og de pagter, som du har indgået, er acceptable for Gud. Denne godkendelse afhænger af din fortsatte trofasthed.

25 Januar: Guddommen Hvem er jeg, og hvem kan jeg blive? Vi er vor himmelske forældres elskede, åndelige døtre, og som sådanne har vi en guddommelig natur og potentiale. Vi er guddommeligt skabt med unikke gaver og talenter, der hjælper os til at fuldføre vores rolle som Guds døtre. Kundskaben om, hvem vi er, giver vores liv et formål og hjælper os til at træffe de rigtige valg. Forbered dig åndeligt Hvad betyder det for dig at være en datter af Gud? Hvordan velsigner og påvirker kundskaben om, at du er Guds datter, dig i de beslutninger, du træffer? Hvordan kan du hjælpe de unge piger til at forstå betydningen af at vide, at de er Guds døtre? Hvordan påvirker denne viden de valg, de træffer, den måde de føler vedrørende sig selv samt deres vision for fremtiden? Hvilke skriftsteder og taler vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvem de er, og hvem de kan blive? 1 Mos 1:26-27 (Vi er skabt i Guds Dieter F. Uchtdorf,»Lev lykkeligt til billede) jeres dages ende«, Liahona, maj 2010, s Sl 82:6; Moses 1:39; Abr 3:22-26 (Vi har guddommeligt potentiale til at arve Susan W. Tanner,»Vor himmelske evigt liv) Faders døtre«, Liahona, maj 2007, s Luk 15:4-6, 11-32; Joh 3:16; L&P 18:10-15 (Sjæle er af stor værdi)»budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab«, Til styrke for de unge, Dieter F. Uchtdorf,»I betyder noget 2011, s. ii-iii for ham«, Liahona, nov. 2011, s Videoer:»Betydningsfuld på alle måder«,»vores sande identitet«fortæl om oplevelser Bed i begyndelsen af hver lektion de unge piger om at fortælle, undervise og vidne om oplevelser, de har haft, der vedrører det, de har lært i den foregående uges lektion. Det vil fremme personlig omvendelse og hjælpe de unge piger til at se betydningen af evangeliet i deres dagligdag.

26 Præsentér læresætningen Vælg nogle af disse forslag eller udtænk selv nogle til at præsentere denne uges lektion: Skriv de unge pigers navne på hver sin seddel. Bed hver ung pige om at tage en tilfældig seddel og nævne en guddommelig egenskab, som den unge pige, hvis navn står på papiret, har. Nævn andre guddommelige egenskaber, som du har set hos de unge piger. Skriv på tavlen:»hvem er jeg, og hvem kan jeg blive?«bed de unge piger om at lede efter svar på disse spørgsmål i Unge Pigers valgsprog. Hvad føler de om deres forhold til vor himmelske Fader, når de siger dette valgsprog? Lær sammen Undervisningstip»Det betyder mindre, hvor meget stof du når at gennemgå, end hvordan det påvirker tilværelsen for dem, som du underviser. Da for mange begreber på én gang kan forvirre eller trætte eleverne, er det for det meste bedst at fokusere på ét eller to hovedprincipper«(undervisning, den største kaldelse, 2000, s ). Alle forslagene herunder vil hjælpe de unge piger til at forstå, hvem de er, og hvem de kan blive. Følg Åndens inspiration, og vælg den eller de, der vil virke bedst i din klasse: Sørg for, at hver ung pige har Til som Guds børn, er ligesom det frø. styrke for de unge. Bed en af de unge Bed dem om at læse det sidste afsnit i piger om at læse det Første Præsidentskabs budskab (s. ii-iii), mens betyder noget for ham«(eller læs præsident Dieter F. Uchtdorfs tale»i resten af klassen finder og understreger sætninger, der beskriver, hvem de Joh 3:1-3; L&P 84:37-38; 88:107; 132:20) nogle af de følgende skriftsteder: 1 er, og hvem de kan blive. Bed dem og fortæl om det, de finder, der lærer fortælle, hvad de har fundet frem til. dem om, hvem de er, og hvem de kan Inviter de unge piger til at fortælle om blive. Bed dem om at fortælle, hvordan denne viden påvirker deres hand- deres følelser vedrørende det, Det Første Præsidentskab siger om dem. linger, og den måde, de behandler Hvad siger Det Første Præsidentskab, Guds andre børn på. Som en del af at de skal gøre for at fuldføre den gerning, Gud har planlagt for dem? læse følgende udtalelse af præsident denne drøftelse kan du overveje at Gordon B. Hinckley:»Hele hensigten Vis de unge piger et frø og spørg med evangeliet [er] at føre os videre dem, hvilken plante de tror, det kan og opad til større resultater, ja til blive til. Vis dem den plante (eller et syvende og sidst til guddommelighed«(»tab ikke bolden«, Stjernen, jan. billede af den plante), som frøet bliver til. Spørg de unge piger, hvordan vi, 1995, s. 47).

27 Del de unge piger op i to eller tre grupper, og bed hver gruppe om at læse Susan W. Tanners tale»vor himmelske Faders døtre«og være opmærksomme på måder, hvorpå de kan vide, at de er vor himmelske Faders døtre, og at han elsker dem. Bed dem om at fortælle klassen om deres yndlingsafsnit og forklare, hvorfor sandhederne i dette afsnit er vigtige at forstå for unge piger. Bed de unge piger om at nævne nogle af verdens budskaber angående kvinder, hvem vi er, og hvilke kvaliteter, der gør os betydningsfulde. Vis videoen»betydningsfuld på alle måder«eller»vores sande identitet«, og bed de unge piger om at sætte disse videoers budskaber op mod verdens budskaber. Bed dem om at finde skriftsteder, herunder historier fra skriften, der lærer dem om deres værdi som Guds døtre (såsom de skriftsteder, der er foreslået i dette oplæg). Hvad kan unge piger gøre for at støtte hinanden, idet de stræber efter at leve op til deres sande identitet som Guds døtre? Læs sammen i klassen afsnittet»evangeliet er vejen til at leve lykkeligt til jeres dages ende«fra præsident Dieter F. Uchtdorfs tale»lev lykkeligt til jeres dages ende«, og bed de unge piger overveje, hvordan historien om deres liv vil være. Bed dem om at skrive et par afsnit om, hvordan»lykkeligt til deres dages ende«vil være i historien om deres liv. Bed dem om at nævne nogle valg, de kan træffe nu, der vil føre dem til denne lykkelig slutning. Lad et par unge piger fortælle, hvad de har skrevet, hvis de har lyst til det. Undervisning på Frelserens måde Frelseren hjalp andre til at lære, udvikle sig åndeligt og blive omvendt til hans evangelium. Han vidste, hvem de var, og hvem de kunne blive. Når du underviser de unge piger, så hjælp dem til at forstå, at de er Guds døtre, og de kan blive ligesom ham og bo hos ham igen. Bed de unge piger om at fortælle om det, de har lært i dag. Hvilke følelser eller indtryk har de fået? Forstår de, hvem de er, og hvem de kan blive? Har de yderligere spørgsmål? Vil det være nyttigt at bruge mere tid på dette emne? Efterlev det, vi lærer Bed de unge piger om at overveje, hvordan de kan efterleve det, de har lært i dag. De kan for eksempel: Fuldføre værdinormen Guddommelighed opgave 1, 2 eller 6 i Personlig fremgang. Lære Salmerne 82:6 udenad og jævnligt gentage det for at minde dem om deres guddommelige potentiale. Fortæl de unge piger, hvad de skal studere næste uge. Hvad kan de gøre for at forberede sig på at lære? De kunne for eksempel læse en tale, se en video eller studere et skriftsted, der vedrører næste uges lektion.

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 3. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 3 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger Juli-september 2013 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2012 Intellectual

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Unge Piger 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Unge Piger 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Unge Piger 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014 Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge

Kom og følg mig. Søndagsskolen 1. Undervisningsmateriale for unge Kom og følg mig Søndagsskolen 1 Undervisningsmateriale for unge undervisning og læring til omvendelse Søndagsskolen Januar-marts 2013 Om dette hæfte Lektionerne i dette hæfte er organiseret i enheder,

Læs mere

Når man får til opgave at tale

Når man får til opgave at tale Ældste Neil L. Andersen De Tolv Apostles Kvorum Læs en historie om Jesus En stærkere, personlig tro på Jesus Kristus forbereder [jeres børn] til de udfordringer, som de helt sikkert vil møde. Når man får

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge

Kom og følg mig. Det Aronske Præstedømme 2015. Undervisningsmaterialer for unge Kom og følg mig Det Aronske Præstedømme 2015 Undervisningsmaterialer for unge undervisning og læring til omvendelse Det Aronske Præstedømme 2015 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2014

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER

MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER MODSTÅ ALLE DJÆVELENS FRISTELSER Ældste W. Rolfe Kerr De Halvfjerds Første Kvorum CES-foredrag for Unge Voksne Den 5. februar 2006 Brigham Young University I er samlet her på Brigham Young University og

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed

Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 4: Det hellige præstedømmes magt og myndighed Oprettet: 21. december 2005 Gud overdrager præstedømmet til sit folk til deres velsignelse og ophøjelse. Fra

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund

Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 5 - Trøst i dødens stund Oprettet: 14. december 2005 Vor himmelske Faders fred og trøst kan have en helende virkning for alle, som sørger over deres kæres

Læs mere

Kapitel 9 - Glæden ved missionering

Kapitel 9 - Glæden ved missionering Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 9 - Glæden ved missionering Oprettet: 14. december 2005 Der påhviler os et stort ansvar for at forkynde Jesu Kristi evangelium. Opfylder vi denne pligt, vil

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

FAMILIE V E J L E D N I N G

FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G FAMILIE V E J L E D N I N G Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 1992, 1999, 2001, 2006 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240

Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Prædiken til 2.påskedag Joh. 20,1-18; Sl. 16,5-11; 1 Kor. 15,12-20 Salmer: 227; 218; 236--233; 241 (alterg.); 447; 123 v7; 240 Lad os bede! Herre, kald os ud af det mørke, som vi fanges i. Og kald os ind

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Missionærforberedelse Lærerens vejledning

Missionærforberedelse Lærerens vejledning Missionærforberedelse Lærerens vejledning Religion 130 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og forslag er velkomne. Send kommentarer, forslag eller fejl

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

At udbedre det ødelagte

At udbedre det ødelagte Ældste Jeffrey R. Holland, De Tolv Apostles Kvorum At udbedre det ødelagte Oprettet: 23. september 2007 Når han siger: "Kom til mig" til de fattige i ånden, mener han, at han kender vejen ud, og han kender

Læs mere

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 1 Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 30. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 380/31/172/459//662/439/467/122 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Så er det blevet den fjerde søndag

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten 3.søndag i advent, 15.12.2013. Domkirken 10 og Gråbrødre 17: (90 Op glædes alle), 80 Tak og ære, 89 Vi sidder i mørket, 86 Hvorledes skal jeg møde, 117 En rose, Nadver: D. 88 Hør det, Zion, G: 78 Blomstre

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME

Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME Seminar GRUNDLÆGGENDE LÆRDOMME 1. GUDDOMMEN Der er tre særskilte personer i Guddommen: Gud den evige Fader, hans Søn Jesus Kristus og Helligånden (se ApG 7:55-56). Faderen og Sønnen har legemer af kød

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN

DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Luk 7,36-50 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 19. august 2012 Tekst: Luk 7,36-50 DEN BRUDTE GAV ALT DEN VELBJERGEDE HOLDT IGEN Kvindens mod til at trodse forhindringsmure Vi hører om

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus.

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus. 7.s.e.trin. 14.7.2013. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 29 Spænd over os, 163 Fugle han rede, 365 Guds kærlighed, 748 Nu vågne. Altergang: Musik. Dåb: 674 Sov sødt, v.1-3+7. Gråbrødre 17: 392 Himlene

Læs mere