Meget vellykket jubilæums-arrangement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meget vellykket jubilæums-arrangement"

Transkript

1 Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004 blev på flere måder en stor succes. Ikke mindst blev foreningens navn slået fast i manges bevidsthed som en forening, der virkelig gør en forskel. Dernæst fik foreningen mange nye medlemmer i forbindelse med jubilæet, der blev fejret med et velbesøgt arrangement i Espergærde Centret. Og endelig blev jubilæumsbogen en stor succes, der tegner til at blive udsolgt i løbet af få måneder. Foreningens formand, Mogens Aarsleff Hansen (t.v.) og borgmester Per Tærsbøl, der holdt festtalen, ses her i forbindelse med borgmesterens overrækkelse af kommunens gave til foreningen. Nr. 4 December

2 Glimt fra jubilæumsfestlighederne Fotos: Sven Raagaard og Henrik Gullaksen Borgmester Per Tærsbøl holdt festtalen Helsingør Jernbaneorkester underholder på Øster Torv i Espergærde Centret. Det var en speciel fornøjelse for formanden at kunne byde velkommen til foreningens tre æresmedlemmer. Fra venstre Poul Antvorskov, Søren Larsen og Henrik Gullaksen. Medlemmer m.fl. kunne komme med forslag til hvor en ny bænk skulle placeres. Her foretages lodtrækningen af Sven Raagaard og Mogens Aarsleff Hansen

3 Ballonuddeling, ansigtsmaling og ponyridning gav mange børn en god dag i Espergærde Centret... Egegaardens Jazzorkester gav god stemning Jubilæumsbogens forfatter, Kjeld Damgaard havde travl med at signere. Til højre ses et glimt af udstillingen, der her betragtes af Poul og Inger Antvorskov samt foreningens tidl. kasserer, Alice Boie.

4 B&G s jubilæumsbænk sættes op i Skotterup af Mogens Aarsleff Hansen, formand. Ved 100 års jubilæumsfesten den 21 august 2004 blev der trukket lod. Lodtrækningen skete mellem forslag til placering af den flotte B&Gjubilæumsbænk, som kunne tages i øjesyn på festpladsen på Espergærde Center. Præmien var 3 flasker rødvin, som den heldige vinder, Henning Johannessen Snekkersten, har fået overrakt. heldig, at forslaget kan realiseres, idet Kronborg Skovdistrikt har givet lov til, at jubilæumsbænken sættes op på Skotterup Strand oven for den kommunale badebro. Det sker engang i det kommende forår, hvorefter såvel bade- som strandgæster vil kunne glæde sig over og hvile sig på den nye bænk. Til lykke til vinderen og tak for deltagelse i forslagskonkurrencen. Vinderen og foreningen er oven i købet så

5 B&G s 100 års jubilæumsbog har solgt over forventning af Kjeld Damgaard Allerede på jubilæumsdagen stod det klart, at B&G med udgivelsen af Sydkysten gennem 100 år havde ramt et såkaldt hul i markedet. Eller sagt med andre ord: Der var rift om bogen allerede fra første dag, og selv om salget sidenhen er faldet lidt, ser vi nu i begyndelsen af december, at salget gennem de lokale boghandlere atter er stigende. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var en stor økonomisk satsning, som bestyrelsen besluttede at gøre, da man besluttede at udgive denne bog. Faktisk var budgettet for bogen 4 gange større end foreningens samlede formue, så hele projektet har kun været muligt fordi en række sponsorer har troet på projektet. Sponsorerne var Helsingør Kommune, Danske Bank, Nordea-Fonden, Meydan Møller& Landschultz samt Fonden Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat. Bestyrelsen ønsker atter en gang at takke disse fonde og virksomheder for støtten. Bogen er i øvrigt blevet godt modtaget. Mange har udtrykt glæde over bogens opbygning - d.v.s. de mange små artikler med forholdsvis korte historier, som man kan læse i den rækkefølge som man vil. Der er med andre ord god grund til at sikre sig et eksemplar medens der endnu er nogle tilbage. Faktisk kan bunden begynde at skimtes - så det er nu Du skal sikre Dig en god julegave! Prisen i boghandlen er 230 kr og den forhandles af B.O.Bøger i hhv. Espergærde Centret og Helsingør Bycenter samt af Arnold Busck på Stengade i Helsingør. Desuden forhandles bogen af Flynderupgaard Museet - samt af bestyrelsens medlemmer samt af forfatteren selv. Adresser på sidstnævnte kan ses på bagsiden af denne publikation. Der er endnu mulighed for at sikre sig et eksemplar af Sydkysten gennem 100 år - f.eks. til en julegave?

6 Tibberup Mølle - købt eller solgt? Midt i det gamle Tibberup ligger Tibberup Mølle på Gl. Strandvej. Et vartegn der rejser sig i landskabet og som man på vej ad Hornbækvejen ned Espergærde kan nyde synet af ligesom fra vandsiden, hvor den er et kendt pejlemærke på kyststrækningen. Møllen blev fredet allerede i 1952 og står i det ydre, som den blev bygget i sin tid, mens alt der hører en mølle til inden døre er væk. Møller har ligesom gamle sejlskibe noget fascinerende og dragende over sig. Der er stemning, miljø og magi! Fantasien får frit Tibberup Mølle er opført som hollandsk mølle i Den var kun i drift frem til starten af tallet, hvorefter den var ude af drift og forfaldt. Det var genboen, skibsreder Poul Carl, der under 1. verdenskrig reddede møllen fra totalt at forsvinde. Allerede da kunne han se, at møllen var et vartegn og en kvalitet for området. (Foto: 1960)

7 løb, bygningens struktur og udformning giver nogle helt anderledes, spændende oplevelser at være i end andre bygninger, som jo stort set alle er temmelig ens, rektangulære og firkantede og kedelige. Møllen har været kommunens ejendom i en længere årrække og anvendt til udlejning som bolig og til udstilling, men nu er dens fremtid usikker. Skal møllen sælges til privatbolig, fortsat udlejes eller kan der etableres en aktivitet på stedet, som kunne være til glæde for flere end en enkelt familie? Et spørgsmål som bør interessere mange. På et tidspunkt fungerede stedet som galleri som adgang for mange. Kunne noget tilsvarende tænkes igen? Var en café en mulighed? En netcafé? Eller en eller anden form for værested? Er der en forening eller en gruppe mennesker i byen, som kunne tage hånd om stedet? Vedligeholde det og skabe en ramme for en offentlig tilgængelig aktivitet på stedet? Var det et projekt for den nærliggende Øresund Efterskole? Eller Espergærde Ungdomsskole? Hvad siger naboerne i området? Har I nogen bud? Selvfølgelig skal en almennyttig anvendelse af møllen ikke være til last for de omkringboende, men en supplerende kvalitet til det eksisterende Gl. Strandvejs miljø. B&G vil gerne opfordre naboer, foreninger, institutioner som enkeltpersoner til at give bud på hvad Tibberup Mølle kan bruges til i fremtiden. Det vil være ærgerligt at forspilde chancen at finde på en fælles brug af møllen, nu hvor muligheden er der. B&G ser meget gerne, at der findes forslag frem, som betyder, at vi på Gl. Strandvej bliver mødt af et Velkommen på Tibberup Mølle istedet for et Til salg skilt! Forslag modtages meget gerne - enten til undertegnede eller til foreningens formand Mogens Aarsleff Hansen dk). Anlægget trimmes Det gamle Anlæg for enden af hhv. Anlæggets Allé og Mørdrupvænget i Mørdrup trænger alvorligt til at blive kigget efter i sømmene. Arealet ejes dels af Helsingør Kommune, dels af Borger- og Grundejerforeningen - og det var da også på initiativ af disse, at der lørdag den 27. november blev afholdt et møde med alle naboerne til området. Formålet var at lodde stemningen for hvad naboerne synes der skal ske med området. Kort fortalt var resulatet, at de naboer, der lå i skygge af de høje træer, naturligvis ønskede en udtynding - medens beboere på solsiden, ikke ønskede så kraftig en trimning. B&G og kommunen forhandler - på baggrund af de indkomne kommentarer - i den kommende tid videre om detaljerne i en kommende plejeplan for området.

8 Strandvejen under forandring - fra villakvarter til af Dan B. Hasløv, næstformand De fleste tror nok at bebyggelserne omkring Strandvejen nærmest er fredet og i fremtiden vil ligne sig selv: En pragtfuld vej vi alle nyder omgivet af store og små villaer, haver og dejlige kig mod skov og strand. I al sin enkelhed handler det vel om at villaerne langs Strandvejen med deres afvekslende, ofte bevaringsværdige arkitektur, haverne, den åbne grønne karakter mv. er det billede alle forbinder med kvaliteterne ved det gamle Espergærde og Snekkersten. Den efterhånden gamle Strandvejsrapport Strandvejen 98 - hjørnet af Strandvejen og Stubbedamsvej - foreslås bebygget med 2 tre-etagers punkthuse omtrent med samme højde som hovedhuset. De nye huse vil dog have et helt andet arkitektonisk præg, ligesom husenes profil vil være en ganske anden end det oprindelige hus, der forudsættes at blive liggende, medens de nye huse i givet fald placeres nord herfor.

9 fremhæver det samme og for nylig er det igen blevet understreget i Helsingør Kommunes atlas over bevaringsværdierne i kommunen. I de sidste par år er der gennemført mange store byggesager langs Strandvejen og flere er på vej. De fortæller at Strandvejen er ved at skifte karakter. Villakvarteret bliver gradvist omdannet til et stadig tættere etageboligområde. I Espergærde fremstår bebyggelsen af Solhavegård ud mod Strandvejen nu som et etagehus i ikke mindre end 4 etager. Strandhøj er bebygget med høje blokke ud mod vandet der svarer til huse med 3 etager. I Snekkersten ombygges villaen på Strandvejen nr. 234C til et etagehus med 3 etager. Hotel og restaurant på den nordlige del af Kystens Perle skal rives ned og erstattes af en tæt etagehusbebyggelse også med 3 etager. Sidste nyt er, at Strandvejen 98, Abildgaards villa, nu skal udstykkes og den store parkprægede have skal bebygges med to store boligblokke igen med 3 etager. Læser man kommuneplanen tror man at Strandvejen stadig skal fremstå som et villakvarter med et grønt præg men de byggerier kommunen godkender viser noget helt andet. Vi gætter på at byrådet i sine afgørelser har et vigtigt mål at trække flere, rige skatteydere til kommunen. Her er Strandvejsområdet et sikkert kort at satse på. Det er her de rigtige skatteydere helst vil bo. Da Strandvejen ikke kan blive længere end den allerede er, skal bebyggelserne selvfølgelig blot gøres tættere og højere for at få plads til flere. En gammel villa på en stor grund kan med byrådets velsignelse i et snuptag rives ned og bebygges med 3 eller flere lejligheder med sundudsigt. Mængden af klagesager fra naboer og lokalområde omkring de nye projekter er stor og er ikke kun udtryk for almindeligt brokkeri. Det er byrådet, der er inde på et helt galt spor. I stedet for at forsætte som hidtil, hvor Strandvejen om få årtier vil ligge i en grøft mellem stadig højere etagehuse, skal vi forslå at byrådet iværksætter en lokalplanlægning for de områder hvor presset for udstykninger, nedrivninger, ny, tæt bebyggelse osv. er størst. En sådan planlægning kunne tage mange temaer op som vi tror der vil være en stor interesse i at diskutere: Bebyggelsesprocenter Grundstørrelser Antal boliger pr. grund Bebyggelseshøjder F o r h o l d t i l b e b y g g e l s e p å nabogrund Ændringer af det naturlige terræn Bevaringsværdige huse og grønne træk Områder der ikke må bebygges Borger- og Grundejerforeningen håber at denne opgave vil blive taget op af byrådet det haster!

10 Den nye Ewaldspark bliver klar til næste sommer... af Jan Arnt, arkitekt MAA Borger & Grundejerforeningen (B&G) er, som oplyst i sidste nummer af bladet, med til at skabe den nye lille bypark Ewaldsparken på hjørnet af Ewaldsvej og Stokholmsvej. Arbejdet foregår i godt samarbejde med Kommunens Parkafdeling, Ewalds Vejlaug og Historisk Forening Sideløbende med planlægningen af selve parken er arbejdsgruppen ved, at fremsende en ansøgning til kommunen, hvor man foreslår, at parkens officielle navn bliver: Ewaldsparken. Begrundelsen for navnet er bl.a. at ære digteren Johannes Ewald, der boede på området fra 1775 til 1777 og her bl.a. skrev ode til Sielen, men nok mest er kendt for ordene til kongesangen. Navngivningen er dog også vigtigt for at markere, at området nu er en integreret geografisk og historisk del af byen. Arbejdsgruppen har inddelt parken i følgende 4 delområder, der kort skal omtales: 1. Område omkring Mindelunden og Ewaldstenen På hjørnet af Stokholmsvej og Ewaldsvej fjernes en del af hækken, hvorfra der føres en bred sti ind til Ewaldstenen, der kommer til at ligge 5-6 meter længere inde ind i parken end i dag. For at give mindestenen mere karakter er den foreslået opstillet på en lille ca. 70 cm forhøjning, hvor den i dag står direkte på jorden. Disse indgreb har til formål at åbne parken ud mod vejen og således, at man fra vejen kan se ind på den hævede mindesten og anlæg. Gruppen har desuden foreslået, at hovedparten af de eksisterende høje nåletræer fældes og, at der tyndes ud i den øvrige beplantning, så mindeområdet ikke ligger i skygge som i dag. Da området kommer til at ligge lyst, har vi samtidig foreslået, at der opsættes 2 bænke, så man kan sidde i solen og meditere over Mindestenen på sin lille Høj og samtidig have det store overblik ind over parken. B&G har vedtaget at de vil sponserer den ene af bænkene, som vore økonomiske bidrag. Ewalds Vejlaug har tilsvarende sponseret malerbehandling af den nye pergola for at få gennemført, så mange af ideerne som mulig. Holger Dahl fra Historisk Forening og undertegnede har forelagt ovenstående ideer for skaberen af mindestenen Carl Otto Johansen, der har samtykket og udtrykt stor tilfredshed med, at stenen trækkes lidt tilbage og hæves, så man kan sidde i fred og ro og se på relieffet af Johannes Ewald og læse

11 indskriften Her boede Johannes Ewald og På dette sted laa Søbækhuset og nederst en tekst, der efterhånden er lidt svær at læse, men henviser til, at her blev Ode til Sielen skrevet. Lidt om Ewaldstenen, som er et nationalt monument Da Grundejerforeningen (identisk med den nuværende B&G) allerede i 1940 erne var involveret i grundkøbet med mere, fristes man til her i vores 100 års jubilæumsår, at genopfriske et par lokalhistoriske detaljer. Ikke uventet har lokalhistoriker Kjeld Damgaard fodret mig med flere af efterfølgende historiske data. Det var således Søbækgaards ejer Gunnar Aage Hagemann, der i 1942 skænkede granitstenen til den nette sum af ca. 400,- kr.. En anden af områdets mere velstillede og kendte personer tømrermester Harald Tjellesen skænkede grunden. Det vil sige, det gjorde han i første omgang, men senere opstod der en del komplikationer, da han ikke ville give skøde på grunden. Det var også samme Tjellesen, der så skammeligt fjernede Lindehøjen, der muligvis var en gammel jernalderhøj, da han opførte den lange gule beboelsesblok, der i dag hedder Sing Sing. At mindestenen overhovedet er rejst skyldes Ewaldstenen var færdig allerede i 1942 og overvintrede bag planker og plader indtil den blev sat på plads 10 dage før afsløringen den 27. juni Her trækkes stenen til sin nuværende plads. Når det nye anlæg står færdigt, har stenen atter fået en ny plads.

12 Harald Tjellesen havde godt nok lovet, at stenen kunne placeres på hans grund, men nu ville han ikke give skøde på grunden, hvilket naturligvis betød, at en ny ejer ved ejerskifte kunne forlange stenen fjernet. Efter diverse bryderier mellem Tikøb Sogneråd og Tjellesen erhvervede kommunen hjørnegrunden og stenen bliver i december 1942 flyttet til den nyerhvervede grund, hvor den beskyttes med træplader indtil afsløringen den 27. juni Det var folkeskolelærer Arne Meyling, der fik idéen til at opsætte Ewaldstenen på det sted, som nu indrettes til Ewaldsparken. Meyling er her fotograferet den 27.juni 1943 da stenen blev afsløret.. kommunelærer Arne Meyling, der i 1941 blev virkelig fortørnet over, at Lindehøjen (også kaldet Ewaldshøjen) blev fjernet. Meyling foreslog derfor, at man i stedet for den gamle og historiske Lindehøj kunne opsætte en Nordisk kampesten ved Vejen så denne nordiske kampesten kunne øve sin skjulte virkning på Sindet. Ved Grundejerforeningens generalforsamling samme år fik Arne Meyling opbakning og der blev i september1941 nedsat et udvalg bestående af gartner C.V. Hansen, murermester Einar Andersen og naturligvis Arne Meyling. Året efter i september 1942 er stenen næsten færdig, men der opstår alvorlige problemer. At stenen blev rejst netop under Anden verdenskrig er ikke en tilfældighed og er et smukt eksempel på den åndelige modstandskamp, der blev ført af mange almindelige danskere. Ved afsløringen deltog da også en meget stor del af Espergærdes befolkning og der blev afholdt taler og sunget sidste vers af Ewalds Kongesang Kong Christian stod ved højen mast Spørgsmålet er i dag om mindestene siger befolkningen noget og om der over hovedet er ret mange, der går forbi Ewaldstenen, der ved noget om folkene bag. Jeg drøftede i sommer dette problem med tidligere programdirektør Piet van Deurs, der vidst mest i sjov foreslog, at vi burde sætte musik i stenen. Så måske burde vi bede Carl Otto Johansen om at hugge et lille hul, så der kunne installeres en chip og fotocelle, der med passende intervaller kunne fremføre nogle toner af Ewalds kendte digte og digte. Nu er ideen i hvert fald givet videre. Apropos emnet kunne man også overveje, at give de 2 nye bænke ved Ewaldstenen navne. Den bænk B&G lader opstille, kunne man f.eks. give navnet Meylings bænk eller Carl-Ottos bænk.

13 I starten af december 2004 så området således ud - efter at byggepladsen var ryddet. Under betondækket ligger de nye tekniske anlæg, der rummer det nye forsinkelsesbassin på kloakanlægget. Det hele bliver skjult af ny beplantning og jord når Ewaldsparken står færdigt. 2. Voksen området For at skabe et arkitektonisk parkelement har arbejdsgruppen forslået en pergola med slyngplanter mod Stokholmsvej og ned foran transformerbygningen. I Stadsgartnerens skitse er pergolaen desværre skrumpet betydeligt og er kun vist langs Stokholmsvej. Syd for pergolaen opsættes enkelte bænke og der anlægges en petanque bane. I dette område er også forslået, at der opstilles en eller anden form for kunst, da Espergærde stort set ingen offentlig kunst har. Dette kunstværk er desværre ikke med i stadsgartnerens skitse. Transformerstationen af gule mursten er skæmmet af graffiti og bør skjules af beplantning ind mod parken, hvorfor arbejdsgruppen har foreslået, at der plantes vin op ad muren. 3. Mellemområdet. Den tætte lave beplantning, der i dag adskiller det nordlige og sydlige område tyndes kraftigt ud, men vi har dog forlangt, at de store løvtræer skånes. For at hægte den sydlige og nordlige del af parken bedre sammen vil skråningen enkelte steder jævnes lidt ud. 3. Børne området. Her etableres en boldbane med græsbelægning ligesom gruppen har forslået en naturlegeplads med træstammer og hvor der på jorden udlægges en flis/bark belægning.

14 Da der ikke er råd til egentlig kunst, har vi foreslået, at der sættes nogle store marksten op. De kan i princippet placeres solitært rundt på arealet eller indgå i en kunstnerisk bearbejdet form. Arbejdsgruppen har bl.a. foreslået, at stenene lægges i en rundkreds. Stadsgartneren har om dette skrevet, at vi må drøfte kampestenenes placering i en cirkel nærmere, da han er betænkelig ved børnenes leg på stenene, da det kan gå ud over tænder og knæ. Dette ene eksempel viser hvor svært det kan være, at udforme en lille bypark til alles tilfredshed. Grundejerforeningen har også været aktiv i grundkøbet. Der har tidligere været legeplads på området. For dem der har glemt detaljerne kan oplyses, at Tikøb Sogneråd i april 1946 behandlede et forslag om etablering af legeplads og at forslaget en måned senere blev vedtaget som en Legeplads for mindreårige Børn. Af et referat fra august 1947 fremgår, at Grundejerforeningen i fællesskab med Forældreforeningen på skolen har købt parcellen for kr Beløbet var stablet på benene gennem en forudgående indsamling, hvor man fik indsamlet kr ,56. Året efter i april 1948 overlodes parcellen til Tikøb Sogneråd sammen med det overskydende beløb fra salget kr. 146,56. Så også dengang havde grundejerforeningen en grundig kasserer. Efter nogen tid starter arbejdet. Af billeder fra 1950 kan man se, at der er plantet buskads langs skel mod øst kantet af brosten. Selve arealet er belagt med grus og der er i hvert fald opstillet en vippe. Kulturhistorie. Arbejdsgruppen har endnu ikke fået etableret kontakten med Helsingør kommunes museumsfolk om opsætning af informationstavle og folder om områdets interessante fortid bl.a. om Johannes Ewald, Søbækhus, Lindehøjen (Ewaldshøjen) og den tidligere græsmølle. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at det er Historisk Forening, der må tage initiativer til dette. Arbejdsgruppen har bestået af: Teit Frederiksen, Søren Jensen, Mogens Aarsleff Hansen, Karin Rosenkrands, Holger Dahl og Jan Arnt. Efter befrielsen blev denne tekst indhugget på siden af stenen - efter flytningen vil denne tekst komme mere frem i lyset.

15 Tæt på en fredning af Kelleris-kilen Frederiksborg Amt arbejder i disse måneder med at lægge sidste hånd på den fredningssag, der en gang for alle skal stoppe al yderligere byggeri i hele det område, som på ovenstående kort er markeret med rød skravering. Borgerbladet vender tilbage med yderligere beskrivelse, når der er nyt i sagen. Indtil da kan vi alle blot glæde os over, at denne fredning kommer nu - kort før amternes nedlæggelse. Vi tør ikke tænke på hvilken skæbne, der ville være overgået en sådan sag i hænderne på kommunerne - eller de regionsråd, som ingen endnu kender sammensætningen på...

16 Gurrehus - bør være Nationalpark Center af Jan Arnt,arkitekt MAA Problemet er, at Helsingør byråd forventes at sige JA til, at der kan indrettes 28 ejerlejligheder i det historiske Gurrehus, der ligger lige op til Gurre slotsruin. En vedtagelse der er i strid med både Regionplanen og Kommuneplane. Vi føler os dog ikke sikker på, at dette er nok, da vi fra andre sager ved, at Helsingør byråd ofte dispenserer og laver et tillæg til Kommuneplanen og Amtet et tillæg til Regionplanen Vi håber IKKE, at dette bliver slutresultatet for Gurrehus og sætter vores lid til, at den alternative plan, som Gurrehus Venner har udarbejdet vil ændre politikernes holdning. Gurrehus venner foreslår Nationalpark Center Kongernes Nordsjælland. En gruppe borgere har dannet foreningen Gurrehus Venner, der har udarbejdet en alternativ Lokalplan, der giver muligheder for, at der kan skabes et Nationalpark Center Kongernes Nordsjælland, da området forventes at blive en integreret del af den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det er en slags pendant til Helsingborgs Sofiero men skal rumme langt mere. Centerets hovedformål skal være, at formidle og skabe spændende events omkring den nye nordsjællandske Nationalpark. Samtidig skal der på Gurrehus indrettes det længe savnede hjemsted for de arkæologiske udgravninger i Gurre området og dermed en mulighed, for på en spændende måde, at fortælle historien om Kongernes Nordsjælland, da Gurre fra ca tallet og mere end 150 år frem var en af kongemagtens højborge. For at styrke disse aktiviteter, skal ejendommen og den smukke park samtidig udnyttes og bruges til de mange aktiviteter, som vores broderfolk med så stor succes har fået indpasset på Sofiero. Oplagte aktiviteter er kunstudstillinger, koncerter, spisehus, skoleundervisning og formidling af malerens og digternes Nordsjælland. Ja kun fantasien sætter grænser for mulighederne Kommunen får aktivet, men mange skal betale. Umiddelbart kan det synes som en vanskelig sag, hvorfor borgmesteren allerede til pressen har oplyst, at selv om han finder Nationalpark Centeret for en god ide, så er det ikke det, han i første omgang vil bruge kommunens penge på. Udtalelsen skyldes måske, at han har troet, at kommunen skal betale for indretning og drift af et Nationalpark Center. Da projektet ikke er et lokal projekt, men et

17 projekt af national interesse, skal hovedparten af udgifterne naturligvis komme fra staten, regionen og diverse fonde. Da en del af centerets funktion bliver at beskrive historierne omkring Dronning Margrete den første og Kalmarunionen samt den lange periode, hvor den sydlige del af Sverige var dansk område er en del af projektet grænseoverskridende. Dette betyder, at der også findes en del tilskudsmuligheder fra EU. Projektet skal derfor også ses, som et positivt bidrag til integrationen af Øresundsregionen ligesom en del turister fra især Skånelandene vil have interesse i centerets udstillinger og øvrige aktiviteter. arbejdspladser samt sikrer vores kulturarv. Men naturligvis er livskvalitet og kulturarv da ikke gratis. Vi håber derfor på et byråd, der tænker langsigtet og vil skabe noget kvalitet for hele Danmark i en ejendom, der emmer af atmosfære og ligger det rigtige sted Gurrehus Venner blev dannet af Marianne Jacobi, Piet van Deurs, Holger Dahl, Kjeld Damgaard og Jan Arnt. Senere er gruppen vokset, så det overvejes, at danne en mere formel forening. Helsingør får et spændende aktiv, der vil medføre øgede turistindtægter, lokale

18 Helsingør Byråd behandler klage over Helsingør Byråd af Kjeld Damgaard I den efterhånden langvarige sag om det ulovlige hegn omkring Søbækgaard-parken, er der - som det vil være Borgerbladets læsere bekendt sket det, at Helsingør Byråd har vedtaget at dispensere fra den lokalplan, som man igennem flere år har undladt at kontrollere om den blev overholdt. Det betyder, at bebyggelsen Søbæk Hovedgaard har fået lov at beholde flere af de hegn, som lokalplanen ellers klart bestemte skulle fjernes. Imidlertid har B&G besluttet at klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, idet bestyrelsen har fundet sagen af så principiel interesse, at sagen burde prøves ved en højere instans. Her gengives uddrag af den skrivelse, der er sendt til nævnet, der behandler sagen medens disse linier skrives: Det bestrides bl.a., at Helsingør Kommune har ret til at give dispensation til mindre væsentlige ændringer i denne sag, idet det er B&G s opfattelse, at når der i lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser bl.a. klart står at - Desuden fastholder lokalplanen dele af det markante haveanlæg, der strækker sig fra fra søen med den omgivende bevoksning i det sydlige hjørne af arealet og over den store græsplæne med bøgehækkene på hver side op til hovedbygningen. Dette område har sammenhæng med den grønne kile der er etableret i bebyggelsen på Søbækgaard Avlsgård og som med tiden kan føres over Villa Helleområdet frem til Kløvermarken; - at alle eventuelle hegn i forbindelse med bebyggelsen skal være levende hegn bestående af bøgehække; - og at lokalplanens formål er tillige at sikre, at nybyggeri indpasses under videst mulig hensyn til de værdifulde landskabstræk der er på ejendommen; - så er det B&G s opfattelse, at der er retspraksis for, at når der er tale om formåls- og anvendelsesbestemmelser, kan en kommune ikke ifølge Planlovens 19, dispensere, således som Helsingør Kommune og bebyggelsens advokat påstår. Der henvises i den forbindelse til Vestre Landsrets kendelse af 22. juni 2001 stadfæstet af Højesteret i kendelse af 22. april Det er desuden B&G s opfattelse, at der sker en alvor krænkelse af retsbevidstheden, såfremt Søbækgaard-bebyggelsen ikke skal følge den lokalplan, som kom i stand efter adskillige

19 års intensiv debat om arealets udnyttelse og anvendelse. Hele baggrunden for debatten var jo, at området indtil lokalplanens vedtagelse, havde været udlagt til offentlig park. Det var derfor en forudsætning og et uomtvisteligt krav fra foreninger, naboer m.v. at der fortsat også efter en evt. bebyggelse af parken skulle være fri adgang til området. det, som var en meget væsentlig del af hele lokalplandebatten. Dermed lykkedes det samtidig for kommunen at undgå at skulle forklare, hvorfor man ikke havde fundet det vigtigt at gribe ind inden ibrugtagningen af byggeriet. I virkeligheden har Helsingør byråd behandlet en klage over Helsingør Byråd og givet sig selv ret! Det virker derfor dobbelt urimeligt at kommunen så alligevel nu accepterer, at der skal være hegn omkring området og at der skal være låger til bl.a. Sennepsmarken. Dertil kommer det faktum, at Helsingør Kommune/byråd rent faktisk havde forsømt at tilse, at betingelserne i lokalplanen rent faktisk blev overholdt. Man undlod således at stille som krav til bebyggelsens ibrugtagen, at de gamle trådhegn skulle fjernes og at der blev etableret stiforbindelser til hhv. Sennepsmarken og den grønne kile på avlsgårdsområdet. Heraf følger også den vigtige pointe, at der jo ikke har været tale om en ansøgning fra bygherren til Helsingør Kommune om dispensation. Bygherren har bare gjort tingene og tænkt: Den går nok eller Det er der nok ingen der opdager. Bygherren har - efter B&G s opfattelse - bevidst forsøgt at undergrave bestemmelserne i lokalplanen. Først da B&G gjorde opmærksom på overtrædelserne i lokalplanen reagerede kommunen trægt og efter endeløse påbud og skriverier med Søbækgaardbebyggelsens advokat, ender det så med at kommunen bagatelliserer sagen og lovliggør Søbækgaard Parkbebyggelse har i gennem flere år med flere midler forsøgt at omgå lokalplanens bestemmelser om mulighed for offentlig færdsel gennem området. Et af argumenterne har i fuld alvor været, at uden hegn og skilte ville beboerne være udsatte for indbrud. B&G har imidlertid haft svært ved at se hvorfor man skulle være mere udsat her end i resten af byen.

20 Returneres ved varig adresseændring Returadresse: Strandvangsvej 3 A 3060 Espergærde Velkommen til de nye medlemmer I forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i august meldte der sig et stort antal nye beboere ind i foreningen. Bestyrelsen ønsker særligt at byde disse medlemmer velkommen - med håbet om, at både nye og gamle medlemmer vil finde foreningens aktiviteter og forslag gode for både enkeltpersoner som for lokalsamfundet som helhed. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår Bestyrelsen Borger- og Grundejerforeningens bestyrelse m.v.: Formand: Mogens Aarsleff Hansen, Strandvejen 175, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf E-post: 1. Næstformand: Stig G. Lund, Strandvangsvej 3 B, 3060 Espergærde, tlf Næstformand: Dan B. Hasløv, Toftevej 22, 3060 Espergærde, tlf Kasserer: Peter Winther, Strandvangsvej 3 A, 3060 Espergærde, tlf Sekretær: Henrik Anton Svendsen, Bredgade 4 I tv, 1260 København K, tlf Best.medlem: Jan Arnt, Stokholmsvej 23, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf Best.medlem: Bodil Sund, Mørdrupvej 4, 3060 Espergærde, tlf Ansvh. redaktør af Borgerbladet: Kjeld Damgaard, Helgavej 8, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf ; E-post:

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

NR 2 - JUNI ÅRGANG. Sankt Hans. - her mødes børn, unge, ældre og gamle til en hyggelig aften

NR 2 - JUNI ÅRGANG. Sankt Hans. - her mødes børn, unge, ældre og gamle til en hyggelig aften 1 NR 2 - JUNI. 2012-58.ÅRGANG Sankt Hans - her mødes børn, unge, ældre og gamle til en hyggelig aften 2 PROGRAM Sankt Hans aften 2012 Kl 20.00: Pladsen og baren åbnes Jazzensemblet Trio Swing underholder

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Søbæk græsmølle, Mørdrup Mellemvang fra år ca. 1550

Søbæk græsmølle, Mørdrup Mellemvang fra år ca. 1550 Søbæk græsmølle, Mørdrup Mellemvang fra år ca. 1550 Af Arkitekt MAA Jan Arnt, juni 2005 Fund af gamle lejesten og akselsten er måske rester fra den gamle Sobechis Mølle og nye undersøgelser af de topografiske

Læs mere

Generalforsamling på Espergærde Bibliotek

Generalforsamling på Espergærde Bibliotek Generalforsamling på Espergærde Bibliotek Onsdag den 14. februar 2007 kl 19.30 Efter generalforsamlingen præsenterer Dan Hasløv og Stig Lund fra B&G de to forslag til nye pladser hhv. ved Mørdrupvejs udmunding

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Boligbyggeri på Søbækgård Hovedgård

Lokalplan nr. 3.20 Boligbyggeri på Søbækgård Hovedgård Lokalplan nr. 3.20 Boligbyggeri på Søbækgård Hovedgård INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens baggrund...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til tidligere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Referat af debatten ved borgermødet om Venligbolig Plus projektet 21. juni

Referat af debatten ved borgermødet om Venligbolig Plus projektet 21. juni Referat af debatten ved borgermødet om Venligbolig Plus projektet 21. juni Venligbolig Plus projektet består af tre boligkuber med i alt 37 boliger. Ud mod kirkegården plantes en høj hæk med Thuja, som

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Multihuset Kultur, Miljø & Vækst Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att. Anne Mette Lassen Hvidovre den 14 juli 2016 Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Vi har modtaget

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

Forslag til ny bebyggelse bag det Gl. Varmeværk i Odder

Forslag til ny bebyggelse bag det Gl. Varmeværk i Odder Forslag til ny bebyggelse bag det Gl. Varmeværk i Odder Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur samt Miljøforeningen i Odder, marts 2005 Alle byens

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.)

Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Strandvejskvarteret Kurvet forløb på Herluf Trollesvej i Willemoeskvarteret (tv.) og retlinet forløb på Strandvej i Lunden (th.) NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Betragter

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne

Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Jomsborgvej September 2011 Formanden skriver Det har været den vådeste sommer i 100 år, og mange medlemmer af grundejerforeningen har haft oversvømmelser

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget.

Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget Svanevænget. Teknik- og Miljøforvaltningen Plan & Arkitektur Bilag 1 Til: Fra: Vedr.: Til sagen Christina Lund Referat af borgermøde tirsdag den 23. maj 2006 på Strandvejsskolen, Sionsgade 1 vedrørende lokalplanforslaget

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde.

Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Gennemgang og behandling af høringssvar Forudgående offentlig høring vedr. kommende kommuneplantillæg for omdannelse af Scandia fra erhverv til blandet byområde. Sagsnummer: 01.02.05 P16 69 16 Dato: 01

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i.

Det mindede os om, hvilken elendig stand, vores fortove efterhånden er i. Beretning 2014/15 Grundejerforeningen Kløverbladet Vejene For et års tid siden, lige efter sidste generalforsamling blev bestyrelsen underrettet om seks grundejere, der havde fået påbud fra kommunen om

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune.

Afgørelse i sagen om nedrivning af Kvægtorvet i Aalborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. august 2003 J.nr.: 03-33/800-0102 INV Afgørelse i sagen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

Værftshallerne. i Helsingør

Værftshallerne. i Helsingør Værftshallerne i Helsingør I det hæfte, du nu står med i hånden, har vi samlet en række spørgsmål og svar omkring Værftshallerne i Helsingør. Spørgsmålene og svarene handler om bygningerne, Nordhavnen

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

Kultur- og formidlingscenter Gurrehus

Kultur- og formidlingscenter Gurrehus Projektbeskrivelse for: 1 Kultur- og formidlingscenter Gurrehus -åbner for historien, kulturen, naturen, miljøet og fantasien 1.0 Gurrehus Venner Formål Gurrehus Venner blev dannet i april 2004 med det

Læs mere