Meget vellykket jubilæums-arrangement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meget vellykket jubilæums-arrangement"

Transkript

1 Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004 blev på flere måder en stor succes. Ikke mindst blev foreningens navn slået fast i manges bevidsthed som en forening, der virkelig gør en forskel. Dernæst fik foreningen mange nye medlemmer i forbindelse med jubilæet, der blev fejret med et velbesøgt arrangement i Espergærde Centret. Og endelig blev jubilæumsbogen en stor succes, der tegner til at blive udsolgt i løbet af få måneder. Foreningens formand, Mogens Aarsleff Hansen (t.v.) og borgmester Per Tærsbøl, der holdt festtalen, ses her i forbindelse med borgmesterens overrækkelse af kommunens gave til foreningen. Nr. 4 December

2 Glimt fra jubilæumsfestlighederne Fotos: Sven Raagaard og Henrik Gullaksen Borgmester Per Tærsbøl holdt festtalen Helsingør Jernbaneorkester underholder på Øster Torv i Espergærde Centret. Det var en speciel fornøjelse for formanden at kunne byde velkommen til foreningens tre æresmedlemmer. Fra venstre Poul Antvorskov, Søren Larsen og Henrik Gullaksen. Medlemmer m.fl. kunne komme med forslag til hvor en ny bænk skulle placeres. Her foretages lodtrækningen af Sven Raagaard og Mogens Aarsleff Hansen

3 Ballonuddeling, ansigtsmaling og ponyridning gav mange børn en god dag i Espergærde Centret... Egegaardens Jazzorkester gav god stemning Jubilæumsbogens forfatter, Kjeld Damgaard havde travl med at signere. Til højre ses et glimt af udstillingen, der her betragtes af Poul og Inger Antvorskov samt foreningens tidl. kasserer, Alice Boie.

4 B&G s jubilæumsbænk sættes op i Skotterup af Mogens Aarsleff Hansen, formand. Ved 100 års jubilæumsfesten den 21 august 2004 blev der trukket lod. Lodtrækningen skete mellem forslag til placering af den flotte B&Gjubilæumsbænk, som kunne tages i øjesyn på festpladsen på Espergærde Center. Præmien var 3 flasker rødvin, som den heldige vinder, Henning Johannessen Snekkersten, har fået overrakt. heldig, at forslaget kan realiseres, idet Kronborg Skovdistrikt har givet lov til, at jubilæumsbænken sættes op på Skotterup Strand oven for den kommunale badebro. Det sker engang i det kommende forår, hvorefter såvel bade- som strandgæster vil kunne glæde sig over og hvile sig på den nye bænk. Til lykke til vinderen og tak for deltagelse i forslagskonkurrencen. Vinderen og foreningen er oven i købet så

5 B&G s 100 års jubilæumsbog har solgt over forventning af Kjeld Damgaard Allerede på jubilæumsdagen stod det klart, at B&G med udgivelsen af Sydkysten gennem 100 år havde ramt et såkaldt hul i markedet. Eller sagt med andre ord: Der var rift om bogen allerede fra første dag, og selv om salget sidenhen er faldet lidt, ser vi nu i begyndelsen af december, at salget gennem de lokale boghandlere atter er stigende. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var en stor økonomisk satsning, som bestyrelsen besluttede at gøre, da man besluttede at udgive denne bog. Faktisk var budgettet for bogen 4 gange større end foreningens samlede formue, så hele projektet har kun været muligt fordi en række sponsorer har troet på projektet. Sponsorerne var Helsingør Kommune, Danske Bank, Nordea-Fonden, Meydan Møller& Landschultz samt Fonden Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat. Bestyrelsen ønsker atter en gang at takke disse fonde og virksomheder for støtten. Bogen er i øvrigt blevet godt modtaget. Mange har udtrykt glæde over bogens opbygning - d.v.s. de mange små artikler med forholdsvis korte historier, som man kan læse i den rækkefølge som man vil. Der er med andre ord god grund til at sikre sig et eksemplar medens der endnu er nogle tilbage. Faktisk kan bunden begynde at skimtes - så det er nu Du skal sikre Dig en god julegave! Prisen i boghandlen er 230 kr og den forhandles af B.O.Bøger i hhv. Espergærde Centret og Helsingør Bycenter samt af Arnold Busck på Stengade i Helsingør. Desuden forhandles bogen af Flynderupgaard Museet - samt af bestyrelsens medlemmer samt af forfatteren selv. Adresser på sidstnævnte kan ses på bagsiden af denne publikation. Der er endnu mulighed for at sikre sig et eksemplar af Sydkysten gennem 100 år - f.eks. til en julegave?

6 Tibberup Mølle - købt eller solgt? Midt i det gamle Tibberup ligger Tibberup Mølle på Gl. Strandvej. Et vartegn der rejser sig i landskabet og som man på vej ad Hornbækvejen ned Espergærde kan nyde synet af ligesom fra vandsiden, hvor den er et kendt pejlemærke på kyststrækningen. Møllen blev fredet allerede i 1952 og står i det ydre, som den blev bygget i sin tid, mens alt der hører en mølle til inden døre er væk. Møller har ligesom gamle sejlskibe noget fascinerende og dragende over sig. Der er stemning, miljø og magi! Fantasien får frit Tibberup Mølle er opført som hollandsk mølle i Den var kun i drift frem til starten af tallet, hvorefter den var ude af drift og forfaldt. Det var genboen, skibsreder Poul Carl, der under 1. verdenskrig reddede møllen fra totalt at forsvinde. Allerede da kunne han se, at møllen var et vartegn og en kvalitet for området. (Foto: 1960)

7 løb, bygningens struktur og udformning giver nogle helt anderledes, spændende oplevelser at være i end andre bygninger, som jo stort set alle er temmelig ens, rektangulære og firkantede og kedelige. Møllen har været kommunens ejendom i en længere årrække og anvendt til udlejning som bolig og til udstilling, men nu er dens fremtid usikker. Skal møllen sælges til privatbolig, fortsat udlejes eller kan der etableres en aktivitet på stedet, som kunne være til glæde for flere end en enkelt familie? Et spørgsmål som bør interessere mange. På et tidspunkt fungerede stedet som galleri som adgang for mange. Kunne noget tilsvarende tænkes igen? Var en café en mulighed? En netcafé? Eller en eller anden form for værested? Er der en forening eller en gruppe mennesker i byen, som kunne tage hånd om stedet? Vedligeholde det og skabe en ramme for en offentlig tilgængelig aktivitet på stedet? Var det et projekt for den nærliggende Øresund Efterskole? Eller Espergærde Ungdomsskole? Hvad siger naboerne i området? Har I nogen bud? Selvfølgelig skal en almennyttig anvendelse af møllen ikke være til last for de omkringboende, men en supplerende kvalitet til det eksisterende Gl. Strandvejs miljø. B&G vil gerne opfordre naboer, foreninger, institutioner som enkeltpersoner til at give bud på hvad Tibberup Mølle kan bruges til i fremtiden. Det vil være ærgerligt at forspilde chancen at finde på en fælles brug af møllen, nu hvor muligheden er der. B&G ser meget gerne, at der findes forslag frem, som betyder, at vi på Gl. Strandvej bliver mødt af et Velkommen på Tibberup Mølle istedet for et Til salg skilt! Forslag modtages meget gerne - enten til undertegnede eller til foreningens formand Mogens Aarsleff Hansen dk). Anlægget trimmes Det gamle Anlæg for enden af hhv. Anlæggets Allé og Mørdrupvænget i Mørdrup trænger alvorligt til at blive kigget efter i sømmene. Arealet ejes dels af Helsingør Kommune, dels af Borger- og Grundejerforeningen - og det var da også på initiativ af disse, at der lørdag den 27. november blev afholdt et møde med alle naboerne til området. Formålet var at lodde stemningen for hvad naboerne synes der skal ske med området. Kort fortalt var resulatet, at de naboer, der lå i skygge af de høje træer, naturligvis ønskede en udtynding - medens beboere på solsiden, ikke ønskede så kraftig en trimning. B&G og kommunen forhandler - på baggrund af de indkomne kommentarer - i den kommende tid videre om detaljerne i en kommende plejeplan for området.

8 Strandvejen under forandring - fra villakvarter til af Dan B. Hasløv, næstformand De fleste tror nok at bebyggelserne omkring Strandvejen nærmest er fredet og i fremtiden vil ligne sig selv: En pragtfuld vej vi alle nyder omgivet af store og små villaer, haver og dejlige kig mod skov og strand. I al sin enkelhed handler det vel om at villaerne langs Strandvejen med deres afvekslende, ofte bevaringsværdige arkitektur, haverne, den åbne grønne karakter mv. er det billede alle forbinder med kvaliteterne ved det gamle Espergærde og Snekkersten. Den efterhånden gamle Strandvejsrapport Strandvejen 98 - hjørnet af Strandvejen og Stubbedamsvej - foreslås bebygget med 2 tre-etagers punkthuse omtrent med samme højde som hovedhuset. De nye huse vil dog have et helt andet arkitektonisk præg, ligesom husenes profil vil være en ganske anden end det oprindelige hus, der forudsættes at blive liggende, medens de nye huse i givet fald placeres nord herfor.

9 fremhæver det samme og for nylig er det igen blevet understreget i Helsingør Kommunes atlas over bevaringsværdierne i kommunen. I de sidste par år er der gennemført mange store byggesager langs Strandvejen og flere er på vej. De fortæller at Strandvejen er ved at skifte karakter. Villakvarteret bliver gradvist omdannet til et stadig tættere etageboligområde. I Espergærde fremstår bebyggelsen af Solhavegård ud mod Strandvejen nu som et etagehus i ikke mindre end 4 etager. Strandhøj er bebygget med høje blokke ud mod vandet der svarer til huse med 3 etager. I Snekkersten ombygges villaen på Strandvejen nr. 234C til et etagehus med 3 etager. Hotel og restaurant på den nordlige del af Kystens Perle skal rives ned og erstattes af en tæt etagehusbebyggelse også med 3 etager. Sidste nyt er, at Strandvejen 98, Abildgaards villa, nu skal udstykkes og den store parkprægede have skal bebygges med to store boligblokke igen med 3 etager. Læser man kommuneplanen tror man at Strandvejen stadig skal fremstå som et villakvarter med et grønt præg men de byggerier kommunen godkender viser noget helt andet. Vi gætter på at byrådet i sine afgørelser har et vigtigt mål at trække flere, rige skatteydere til kommunen. Her er Strandvejsområdet et sikkert kort at satse på. Det er her de rigtige skatteydere helst vil bo. Da Strandvejen ikke kan blive længere end den allerede er, skal bebyggelserne selvfølgelig blot gøres tættere og højere for at få plads til flere. En gammel villa på en stor grund kan med byrådets velsignelse i et snuptag rives ned og bebygges med 3 eller flere lejligheder med sundudsigt. Mængden af klagesager fra naboer og lokalområde omkring de nye projekter er stor og er ikke kun udtryk for almindeligt brokkeri. Det er byrådet, der er inde på et helt galt spor. I stedet for at forsætte som hidtil, hvor Strandvejen om få årtier vil ligge i en grøft mellem stadig højere etagehuse, skal vi forslå at byrådet iværksætter en lokalplanlægning for de områder hvor presset for udstykninger, nedrivninger, ny, tæt bebyggelse osv. er størst. En sådan planlægning kunne tage mange temaer op som vi tror der vil være en stor interesse i at diskutere: Bebyggelsesprocenter Grundstørrelser Antal boliger pr. grund Bebyggelseshøjder F o r h o l d t i l b e b y g g e l s e p å nabogrund Ændringer af det naturlige terræn Bevaringsværdige huse og grønne træk Områder der ikke må bebygges Borger- og Grundejerforeningen håber at denne opgave vil blive taget op af byrådet det haster!

10 Den nye Ewaldspark bliver klar til næste sommer... af Jan Arnt, arkitekt MAA Borger & Grundejerforeningen (B&G) er, som oplyst i sidste nummer af bladet, med til at skabe den nye lille bypark Ewaldsparken på hjørnet af Ewaldsvej og Stokholmsvej. Arbejdet foregår i godt samarbejde med Kommunens Parkafdeling, Ewalds Vejlaug og Historisk Forening Sideløbende med planlægningen af selve parken er arbejdsgruppen ved, at fremsende en ansøgning til kommunen, hvor man foreslår, at parkens officielle navn bliver: Ewaldsparken. Begrundelsen for navnet er bl.a. at ære digteren Johannes Ewald, der boede på området fra 1775 til 1777 og her bl.a. skrev ode til Sielen, men nok mest er kendt for ordene til kongesangen. Navngivningen er dog også vigtigt for at markere, at området nu er en integreret geografisk og historisk del af byen. Arbejdsgruppen har inddelt parken i følgende 4 delområder, der kort skal omtales: 1. Område omkring Mindelunden og Ewaldstenen På hjørnet af Stokholmsvej og Ewaldsvej fjernes en del af hækken, hvorfra der føres en bred sti ind til Ewaldstenen, der kommer til at ligge 5-6 meter længere inde ind i parken end i dag. For at give mindestenen mere karakter er den foreslået opstillet på en lille ca. 70 cm forhøjning, hvor den i dag står direkte på jorden. Disse indgreb har til formål at åbne parken ud mod vejen og således, at man fra vejen kan se ind på den hævede mindesten og anlæg. Gruppen har desuden foreslået, at hovedparten af de eksisterende høje nåletræer fældes og, at der tyndes ud i den øvrige beplantning, så mindeområdet ikke ligger i skygge som i dag. Da området kommer til at ligge lyst, har vi samtidig foreslået, at der opsættes 2 bænke, så man kan sidde i solen og meditere over Mindestenen på sin lille Høj og samtidig have det store overblik ind over parken. B&G har vedtaget at de vil sponserer den ene af bænkene, som vore økonomiske bidrag. Ewalds Vejlaug har tilsvarende sponseret malerbehandling af den nye pergola for at få gennemført, så mange af ideerne som mulig. Holger Dahl fra Historisk Forening og undertegnede har forelagt ovenstående ideer for skaberen af mindestenen Carl Otto Johansen, der har samtykket og udtrykt stor tilfredshed med, at stenen trækkes lidt tilbage og hæves, så man kan sidde i fred og ro og se på relieffet af Johannes Ewald og læse

11 indskriften Her boede Johannes Ewald og På dette sted laa Søbækhuset og nederst en tekst, der efterhånden er lidt svær at læse, men henviser til, at her blev Ode til Sielen skrevet. Lidt om Ewaldstenen, som er et nationalt monument Da Grundejerforeningen (identisk med den nuværende B&G) allerede i 1940 erne var involveret i grundkøbet med mere, fristes man til her i vores 100 års jubilæumsår, at genopfriske et par lokalhistoriske detaljer. Ikke uventet har lokalhistoriker Kjeld Damgaard fodret mig med flere af efterfølgende historiske data. Det var således Søbækgaards ejer Gunnar Aage Hagemann, der i 1942 skænkede granitstenen til den nette sum af ca. 400,- kr.. En anden af områdets mere velstillede og kendte personer tømrermester Harald Tjellesen skænkede grunden. Det vil sige, det gjorde han i første omgang, men senere opstod der en del komplikationer, da han ikke ville give skøde på grunden. Det var også samme Tjellesen, der så skammeligt fjernede Lindehøjen, der muligvis var en gammel jernalderhøj, da han opførte den lange gule beboelsesblok, der i dag hedder Sing Sing. At mindestenen overhovedet er rejst skyldes Ewaldstenen var færdig allerede i 1942 og overvintrede bag planker og plader indtil den blev sat på plads 10 dage før afsløringen den 27. juni Her trækkes stenen til sin nuværende plads. Når det nye anlæg står færdigt, har stenen atter fået en ny plads.

12 Harald Tjellesen havde godt nok lovet, at stenen kunne placeres på hans grund, men nu ville han ikke give skøde på grunden, hvilket naturligvis betød, at en ny ejer ved ejerskifte kunne forlange stenen fjernet. Efter diverse bryderier mellem Tikøb Sogneråd og Tjellesen erhvervede kommunen hjørnegrunden og stenen bliver i december 1942 flyttet til den nyerhvervede grund, hvor den beskyttes med træplader indtil afsløringen den 27. juni Det var folkeskolelærer Arne Meyling, der fik idéen til at opsætte Ewaldstenen på det sted, som nu indrettes til Ewaldsparken. Meyling er her fotograferet den 27.juni 1943 da stenen blev afsløret.. kommunelærer Arne Meyling, der i 1941 blev virkelig fortørnet over, at Lindehøjen (også kaldet Ewaldshøjen) blev fjernet. Meyling foreslog derfor, at man i stedet for den gamle og historiske Lindehøj kunne opsætte en Nordisk kampesten ved Vejen så denne nordiske kampesten kunne øve sin skjulte virkning på Sindet. Ved Grundejerforeningens generalforsamling samme år fik Arne Meyling opbakning og der blev i september1941 nedsat et udvalg bestående af gartner C.V. Hansen, murermester Einar Andersen og naturligvis Arne Meyling. Året efter i september 1942 er stenen næsten færdig, men der opstår alvorlige problemer. At stenen blev rejst netop under Anden verdenskrig er ikke en tilfældighed og er et smukt eksempel på den åndelige modstandskamp, der blev ført af mange almindelige danskere. Ved afsløringen deltog da også en meget stor del af Espergærdes befolkning og der blev afholdt taler og sunget sidste vers af Ewalds Kongesang Kong Christian stod ved højen mast Spørgsmålet er i dag om mindestene siger befolkningen noget og om der over hovedet er ret mange, der går forbi Ewaldstenen, der ved noget om folkene bag. Jeg drøftede i sommer dette problem med tidligere programdirektør Piet van Deurs, der vidst mest i sjov foreslog, at vi burde sætte musik i stenen. Så måske burde vi bede Carl Otto Johansen om at hugge et lille hul, så der kunne installeres en chip og fotocelle, der med passende intervaller kunne fremføre nogle toner af Ewalds kendte digte og digte. Nu er ideen i hvert fald givet videre. Apropos emnet kunne man også overveje, at give de 2 nye bænke ved Ewaldstenen navne. Den bænk B&G lader opstille, kunne man f.eks. give navnet Meylings bænk eller Carl-Ottos bænk.

13 I starten af december 2004 så området således ud - efter at byggepladsen var ryddet. Under betondækket ligger de nye tekniske anlæg, der rummer det nye forsinkelsesbassin på kloakanlægget. Det hele bliver skjult af ny beplantning og jord når Ewaldsparken står færdigt. 2. Voksen området For at skabe et arkitektonisk parkelement har arbejdsgruppen forslået en pergola med slyngplanter mod Stokholmsvej og ned foran transformerbygningen. I Stadsgartnerens skitse er pergolaen desværre skrumpet betydeligt og er kun vist langs Stokholmsvej. Syd for pergolaen opsættes enkelte bænke og der anlægges en petanque bane. I dette område er også forslået, at der opstilles en eller anden form for kunst, da Espergærde stort set ingen offentlig kunst har. Dette kunstværk er desværre ikke med i stadsgartnerens skitse. Transformerstationen af gule mursten er skæmmet af graffiti og bør skjules af beplantning ind mod parken, hvorfor arbejdsgruppen har foreslået, at der plantes vin op ad muren. 3. Mellemområdet. Den tætte lave beplantning, der i dag adskiller det nordlige og sydlige område tyndes kraftigt ud, men vi har dog forlangt, at de store løvtræer skånes. For at hægte den sydlige og nordlige del af parken bedre sammen vil skråningen enkelte steder jævnes lidt ud. 3. Børne området. Her etableres en boldbane med græsbelægning ligesom gruppen har forslået en naturlegeplads med træstammer og hvor der på jorden udlægges en flis/bark belægning.

14 Da der ikke er råd til egentlig kunst, har vi foreslået, at der sættes nogle store marksten op. De kan i princippet placeres solitært rundt på arealet eller indgå i en kunstnerisk bearbejdet form. Arbejdsgruppen har bl.a. foreslået, at stenene lægges i en rundkreds. Stadsgartneren har om dette skrevet, at vi må drøfte kampestenenes placering i en cirkel nærmere, da han er betænkelig ved børnenes leg på stenene, da det kan gå ud over tænder og knæ. Dette ene eksempel viser hvor svært det kan være, at udforme en lille bypark til alles tilfredshed. Grundejerforeningen har også været aktiv i grundkøbet. Der har tidligere været legeplads på området. For dem der har glemt detaljerne kan oplyses, at Tikøb Sogneråd i april 1946 behandlede et forslag om etablering af legeplads og at forslaget en måned senere blev vedtaget som en Legeplads for mindreårige Børn. Af et referat fra august 1947 fremgår, at Grundejerforeningen i fællesskab med Forældreforeningen på skolen har købt parcellen for kr Beløbet var stablet på benene gennem en forudgående indsamling, hvor man fik indsamlet kr ,56. Året efter i april 1948 overlodes parcellen til Tikøb Sogneråd sammen med det overskydende beløb fra salget kr. 146,56. Så også dengang havde grundejerforeningen en grundig kasserer. Efter nogen tid starter arbejdet. Af billeder fra 1950 kan man se, at der er plantet buskads langs skel mod øst kantet af brosten. Selve arealet er belagt med grus og der er i hvert fald opstillet en vippe. Kulturhistorie. Arbejdsgruppen har endnu ikke fået etableret kontakten med Helsingør kommunes museumsfolk om opsætning af informationstavle og folder om områdets interessante fortid bl.a. om Johannes Ewald, Søbækhus, Lindehøjen (Ewaldshøjen) og den tidligere græsmølle. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at det er Historisk Forening, der må tage initiativer til dette. Arbejdsgruppen har bestået af: Teit Frederiksen, Søren Jensen, Mogens Aarsleff Hansen, Karin Rosenkrands, Holger Dahl og Jan Arnt. Efter befrielsen blev denne tekst indhugget på siden af stenen - efter flytningen vil denne tekst komme mere frem i lyset.

15 Tæt på en fredning af Kelleris-kilen Frederiksborg Amt arbejder i disse måneder med at lægge sidste hånd på den fredningssag, der en gang for alle skal stoppe al yderligere byggeri i hele det område, som på ovenstående kort er markeret med rød skravering. Borgerbladet vender tilbage med yderligere beskrivelse, når der er nyt i sagen. Indtil da kan vi alle blot glæde os over, at denne fredning kommer nu - kort før amternes nedlæggelse. Vi tør ikke tænke på hvilken skæbne, der ville være overgået en sådan sag i hænderne på kommunerne - eller de regionsråd, som ingen endnu kender sammensætningen på...

16 Gurrehus - bør være Nationalpark Center af Jan Arnt,arkitekt MAA Problemet er, at Helsingør byråd forventes at sige JA til, at der kan indrettes 28 ejerlejligheder i det historiske Gurrehus, der ligger lige op til Gurre slotsruin. En vedtagelse der er i strid med både Regionplanen og Kommuneplane. Vi føler os dog ikke sikker på, at dette er nok, da vi fra andre sager ved, at Helsingør byråd ofte dispenserer og laver et tillæg til Kommuneplanen og Amtet et tillæg til Regionplanen Vi håber IKKE, at dette bliver slutresultatet for Gurrehus og sætter vores lid til, at den alternative plan, som Gurrehus Venner har udarbejdet vil ændre politikernes holdning. Gurrehus venner foreslår Nationalpark Center Kongernes Nordsjælland. En gruppe borgere har dannet foreningen Gurrehus Venner, der har udarbejdet en alternativ Lokalplan, der giver muligheder for, at der kan skabes et Nationalpark Center Kongernes Nordsjælland, da området forventes at blive en integreret del af den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det er en slags pendant til Helsingborgs Sofiero men skal rumme langt mere. Centerets hovedformål skal være, at formidle og skabe spændende events omkring den nye nordsjællandske Nationalpark. Samtidig skal der på Gurrehus indrettes det længe savnede hjemsted for de arkæologiske udgravninger i Gurre området og dermed en mulighed, for på en spændende måde, at fortælle historien om Kongernes Nordsjælland, da Gurre fra ca tallet og mere end 150 år frem var en af kongemagtens højborge. For at styrke disse aktiviteter, skal ejendommen og den smukke park samtidig udnyttes og bruges til de mange aktiviteter, som vores broderfolk med så stor succes har fået indpasset på Sofiero. Oplagte aktiviteter er kunstudstillinger, koncerter, spisehus, skoleundervisning og formidling af malerens og digternes Nordsjælland. Ja kun fantasien sætter grænser for mulighederne Kommunen får aktivet, men mange skal betale. Umiddelbart kan det synes som en vanskelig sag, hvorfor borgmesteren allerede til pressen har oplyst, at selv om han finder Nationalpark Centeret for en god ide, så er det ikke det, han i første omgang vil bruge kommunens penge på. Udtalelsen skyldes måske, at han har troet, at kommunen skal betale for indretning og drift af et Nationalpark Center. Da projektet ikke er et lokal projekt, men et

17 projekt af national interesse, skal hovedparten af udgifterne naturligvis komme fra staten, regionen og diverse fonde. Da en del af centerets funktion bliver at beskrive historierne omkring Dronning Margrete den første og Kalmarunionen samt den lange periode, hvor den sydlige del af Sverige var dansk område er en del af projektet grænseoverskridende. Dette betyder, at der også findes en del tilskudsmuligheder fra EU. Projektet skal derfor også ses, som et positivt bidrag til integrationen af Øresundsregionen ligesom en del turister fra især Skånelandene vil have interesse i centerets udstillinger og øvrige aktiviteter. arbejdspladser samt sikrer vores kulturarv. Men naturligvis er livskvalitet og kulturarv da ikke gratis. Vi håber derfor på et byråd, der tænker langsigtet og vil skabe noget kvalitet for hele Danmark i en ejendom, der emmer af atmosfære og ligger det rigtige sted Gurrehus Venner blev dannet af Marianne Jacobi, Piet van Deurs, Holger Dahl, Kjeld Damgaard og Jan Arnt. Senere er gruppen vokset, så det overvejes, at danne en mere formel forening. Helsingør får et spændende aktiv, der vil medføre øgede turistindtægter, lokale

18 Helsingør Byråd behandler klage over Helsingør Byråd af Kjeld Damgaard I den efterhånden langvarige sag om det ulovlige hegn omkring Søbækgaard-parken, er der - som det vil være Borgerbladets læsere bekendt sket det, at Helsingør Byråd har vedtaget at dispensere fra den lokalplan, som man igennem flere år har undladt at kontrollere om den blev overholdt. Det betyder, at bebyggelsen Søbæk Hovedgaard har fået lov at beholde flere af de hegn, som lokalplanen ellers klart bestemte skulle fjernes. Imidlertid har B&G besluttet at klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, idet bestyrelsen har fundet sagen af så principiel interesse, at sagen burde prøves ved en højere instans. Her gengives uddrag af den skrivelse, der er sendt til nævnet, der behandler sagen medens disse linier skrives: Det bestrides bl.a., at Helsingør Kommune har ret til at give dispensation til mindre væsentlige ændringer i denne sag, idet det er B&G s opfattelse, at når der i lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser bl.a. klart står at - Desuden fastholder lokalplanen dele af det markante haveanlæg, der strækker sig fra fra søen med den omgivende bevoksning i det sydlige hjørne af arealet og over den store græsplæne med bøgehækkene på hver side op til hovedbygningen. Dette område har sammenhæng med den grønne kile der er etableret i bebyggelsen på Søbækgaard Avlsgård og som med tiden kan føres over Villa Helleområdet frem til Kløvermarken; - at alle eventuelle hegn i forbindelse med bebyggelsen skal være levende hegn bestående af bøgehække; - og at lokalplanens formål er tillige at sikre, at nybyggeri indpasses under videst mulig hensyn til de værdifulde landskabstræk der er på ejendommen; - så er det B&G s opfattelse, at der er retspraksis for, at når der er tale om formåls- og anvendelsesbestemmelser, kan en kommune ikke ifølge Planlovens 19, dispensere, således som Helsingør Kommune og bebyggelsens advokat påstår. Der henvises i den forbindelse til Vestre Landsrets kendelse af 22. juni 2001 stadfæstet af Højesteret i kendelse af 22. april Det er desuden B&G s opfattelse, at der sker en alvor krænkelse af retsbevidstheden, såfremt Søbækgaard-bebyggelsen ikke skal følge den lokalplan, som kom i stand efter adskillige

19 års intensiv debat om arealets udnyttelse og anvendelse. Hele baggrunden for debatten var jo, at området indtil lokalplanens vedtagelse, havde været udlagt til offentlig park. Det var derfor en forudsætning og et uomtvisteligt krav fra foreninger, naboer m.v. at der fortsat også efter en evt. bebyggelse af parken skulle være fri adgang til området. det, som var en meget væsentlig del af hele lokalplandebatten. Dermed lykkedes det samtidig for kommunen at undgå at skulle forklare, hvorfor man ikke havde fundet det vigtigt at gribe ind inden ibrugtagningen af byggeriet. I virkeligheden har Helsingør byråd behandlet en klage over Helsingør Byråd og givet sig selv ret! Det virker derfor dobbelt urimeligt at kommunen så alligevel nu accepterer, at der skal være hegn omkring området og at der skal være låger til bl.a. Sennepsmarken. Dertil kommer det faktum, at Helsingør Kommune/byråd rent faktisk havde forsømt at tilse, at betingelserne i lokalplanen rent faktisk blev overholdt. Man undlod således at stille som krav til bebyggelsens ibrugtagen, at de gamle trådhegn skulle fjernes og at der blev etableret stiforbindelser til hhv. Sennepsmarken og den grønne kile på avlsgårdsområdet. Heraf følger også den vigtige pointe, at der jo ikke har været tale om en ansøgning fra bygherren til Helsingør Kommune om dispensation. Bygherren har bare gjort tingene og tænkt: Den går nok eller Det er der nok ingen der opdager. Bygherren har - efter B&G s opfattelse - bevidst forsøgt at undergrave bestemmelserne i lokalplanen. Først da B&G gjorde opmærksom på overtrædelserne i lokalplanen reagerede kommunen trægt og efter endeløse påbud og skriverier med Søbækgaardbebyggelsens advokat, ender det så med at kommunen bagatelliserer sagen og lovliggør Søbækgaard Parkbebyggelse har i gennem flere år med flere midler forsøgt at omgå lokalplanens bestemmelser om mulighed for offentlig færdsel gennem området. Et af argumenterne har i fuld alvor været, at uden hegn og skilte ville beboerne være udsatte for indbrud. B&G har imidlertid haft svært ved at se hvorfor man skulle være mere udsat her end i resten af byen.

20 Returneres ved varig adresseændring Returadresse: Strandvangsvej 3 A 3060 Espergærde Velkommen til de nye medlemmer I forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i august meldte der sig et stort antal nye beboere ind i foreningen. Bestyrelsen ønsker særligt at byde disse medlemmer velkommen - med håbet om, at både nye og gamle medlemmer vil finde foreningens aktiviteter og forslag gode for både enkeltpersoner som for lokalsamfundet som helhed. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår Bestyrelsen Borger- og Grundejerforeningens bestyrelse m.v.: Formand: Mogens Aarsleff Hansen, Strandvejen 175, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf E-post: 1. Næstformand: Stig G. Lund, Strandvangsvej 3 B, 3060 Espergærde, tlf Næstformand: Dan B. Hasløv, Toftevej 22, 3060 Espergærde, tlf Kasserer: Peter Winther, Strandvangsvej 3 A, 3060 Espergærde, tlf Sekretær: Henrik Anton Svendsen, Bredgade 4 I tv, 1260 København K, tlf Best.medlem: Jan Arnt, Stokholmsvej 23, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf Best.medlem: Bodil Sund, Mørdrupvej 4, 3060 Espergærde, tlf Ansvh. redaktør af Borgerbladet: Kjeld Damgaard, Helgavej 8, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf ; E-post:

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere