Meget vellykket jubilæums-arrangement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meget vellykket jubilæums-arrangement"

Transkript

1 Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004 blev på flere måder en stor succes. Ikke mindst blev foreningens navn slået fast i manges bevidsthed som en forening, der virkelig gør en forskel. Dernæst fik foreningen mange nye medlemmer i forbindelse med jubilæet, der blev fejret med et velbesøgt arrangement i Espergærde Centret. Og endelig blev jubilæumsbogen en stor succes, der tegner til at blive udsolgt i løbet af få måneder. Foreningens formand, Mogens Aarsleff Hansen (t.v.) og borgmester Per Tærsbøl, der holdt festtalen, ses her i forbindelse med borgmesterens overrækkelse af kommunens gave til foreningen. Nr. 4 December

2 Glimt fra jubilæumsfestlighederne Fotos: Sven Raagaard og Henrik Gullaksen Borgmester Per Tærsbøl holdt festtalen Helsingør Jernbaneorkester underholder på Øster Torv i Espergærde Centret. Det var en speciel fornøjelse for formanden at kunne byde velkommen til foreningens tre æresmedlemmer. Fra venstre Poul Antvorskov, Søren Larsen og Henrik Gullaksen. Medlemmer m.fl. kunne komme med forslag til hvor en ny bænk skulle placeres. Her foretages lodtrækningen af Sven Raagaard og Mogens Aarsleff Hansen

3 Ballonuddeling, ansigtsmaling og ponyridning gav mange børn en god dag i Espergærde Centret... Egegaardens Jazzorkester gav god stemning Jubilæumsbogens forfatter, Kjeld Damgaard havde travl med at signere. Til højre ses et glimt af udstillingen, der her betragtes af Poul og Inger Antvorskov samt foreningens tidl. kasserer, Alice Boie.

4 B&G s jubilæumsbænk sættes op i Skotterup af Mogens Aarsleff Hansen, formand. Ved 100 års jubilæumsfesten den 21 august 2004 blev der trukket lod. Lodtrækningen skete mellem forslag til placering af den flotte B&Gjubilæumsbænk, som kunne tages i øjesyn på festpladsen på Espergærde Center. Præmien var 3 flasker rødvin, som den heldige vinder, Henning Johannessen Snekkersten, har fået overrakt. heldig, at forslaget kan realiseres, idet Kronborg Skovdistrikt har givet lov til, at jubilæumsbænken sættes op på Skotterup Strand oven for den kommunale badebro. Det sker engang i det kommende forår, hvorefter såvel bade- som strandgæster vil kunne glæde sig over og hvile sig på den nye bænk. Til lykke til vinderen og tak for deltagelse i forslagskonkurrencen. Vinderen og foreningen er oven i købet så

5 B&G s 100 års jubilæumsbog har solgt over forventning af Kjeld Damgaard Allerede på jubilæumsdagen stod det klart, at B&G med udgivelsen af Sydkysten gennem 100 år havde ramt et såkaldt hul i markedet. Eller sagt med andre ord: Der var rift om bogen allerede fra første dag, og selv om salget sidenhen er faldet lidt, ser vi nu i begyndelsen af december, at salget gennem de lokale boghandlere atter er stigende. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var en stor økonomisk satsning, som bestyrelsen besluttede at gøre, da man besluttede at udgive denne bog. Faktisk var budgettet for bogen 4 gange større end foreningens samlede formue, så hele projektet har kun været muligt fordi en række sponsorer har troet på projektet. Sponsorerne var Helsingør Kommune, Danske Bank, Nordea-Fonden, Meydan Møller& Landschultz samt Fonden Conrad Nellemann og Hustrus Mindelegat. Bestyrelsen ønsker atter en gang at takke disse fonde og virksomheder for støtten. Bogen er i øvrigt blevet godt modtaget. Mange har udtrykt glæde over bogens opbygning - d.v.s. de mange små artikler med forholdsvis korte historier, som man kan læse i den rækkefølge som man vil. Der er med andre ord god grund til at sikre sig et eksemplar medens der endnu er nogle tilbage. Faktisk kan bunden begynde at skimtes - så det er nu Du skal sikre Dig en god julegave! Prisen i boghandlen er 230 kr og den forhandles af B.O.Bøger i hhv. Espergærde Centret og Helsingør Bycenter samt af Arnold Busck på Stengade i Helsingør. Desuden forhandles bogen af Flynderupgaard Museet - samt af bestyrelsens medlemmer samt af forfatteren selv. Adresser på sidstnævnte kan ses på bagsiden af denne publikation. Der er endnu mulighed for at sikre sig et eksemplar af Sydkysten gennem 100 år - f.eks. til en julegave?

6 Tibberup Mølle - købt eller solgt? Midt i det gamle Tibberup ligger Tibberup Mølle på Gl. Strandvej. Et vartegn der rejser sig i landskabet og som man på vej ad Hornbækvejen ned Espergærde kan nyde synet af ligesom fra vandsiden, hvor den er et kendt pejlemærke på kyststrækningen. Møllen blev fredet allerede i 1952 og står i det ydre, som den blev bygget i sin tid, mens alt der hører en mølle til inden døre er væk. Møller har ligesom gamle sejlskibe noget fascinerende og dragende over sig. Der er stemning, miljø og magi! Fantasien får frit Tibberup Mølle er opført som hollandsk mølle i Den var kun i drift frem til starten af tallet, hvorefter den var ude af drift og forfaldt. Det var genboen, skibsreder Poul Carl, der under 1. verdenskrig reddede møllen fra totalt at forsvinde. Allerede da kunne han se, at møllen var et vartegn og en kvalitet for området. (Foto: 1960)

7 løb, bygningens struktur og udformning giver nogle helt anderledes, spændende oplevelser at være i end andre bygninger, som jo stort set alle er temmelig ens, rektangulære og firkantede og kedelige. Møllen har været kommunens ejendom i en længere årrække og anvendt til udlejning som bolig og til udstilling, men nu er dens fremtid usikker. Skal møllen sælges til privatbolig, fortsat udlejes eller kan der etableres en aktivitet på stedet, som kunne være til glæde for flere end en enkelt familie? Et spørgsmål som bør interessere mange. På et tidspunkt fungerede stedet som galleri som adgang for mange. Kunne noget tilsvarende tænkes igen? Var en café en mulighed? En netcafé? Eller en eller anden form for værested? Er der en forening eller en gruppe mennesker i byen, som kunne tage hånd om stedet? Vedligeholde det og skabe en ramme for en offentlig tilgængelig aktivitet på stedet? Var det et projekt for den nærliggende Øresund Efterskole? Eller Espergærde Ungdomsskole? Hvad siger naboerne i området? Har I nogen bud? Selvfølgelig skal en almennyttig anvendelse af møllen ikke være til last for de omkringboende, men en supplerende kvalitet til det eksisterende Gl. Strandvejs miljø. B&G vil gerne opfordre naboer, foreninger, institutioner som enkeltpersoner til at give bud på hvad Tibberup Mølle kan bruges til i fremtiden. Det vil være ærgerligt at forspilde chancen at finde på en fælles brug af møllen, nu hvor muligheden er der. B&G ser meget gerne, at der findes forslag frem, som betyder, at vi på Gl. Strandvej bliver mødt af et Velkommen på Tibberup Mølle istedet for et Til salg skilt! Forslag modtages meget gerne - enten til undertegnede eller til foreningens formand Mogens Aarsleff Hansen dk). Anlægget trimmes Det gamle Anlæg for enden af hhv. Anlæggets Allé og Mørdrupvænget i Mørdrup trænger alvorligt til at blive kigget efter i sømmene. Arealet ejes dels af Helsingør Kommune, dels af Borger- og Grundejerforeningen - og det var da også på initiativ af disse, at der lørdag den 27. november blev afholdt et møde med alle naboerne til området. Formålet var at lodde stemningen for hvad naboerne synes der skal ske med området. Kort fortalt var resulatet, at de naboer, der lå i skygge af de høje træer, naturligvis ønskede en udtynding - medens beboere på solsiden, ikke ønskede så kraftig en trimning. B&G og kommunen forhandler - på baggrund af de indkomne kommentarer - i den kommende tid videre om detaljerne i en kommende plejeplan for området.

8 Strandvejen under forandring - fra villakvarter til af Dan B. Hasløv, næstformand De fleste tror nok at bebyggelserne omkring Strandvejen nærmest er fredet og i fremtiden vil ligne sig selv: En pragtfuld vej vi alle nyder omgivet af store og små villaer, haver og dejlige kig mod skov og strand. I al sin enkelhed handler det vel om at villaerne langs Strandvejen med deres afvekslende, ofte bevaringsværdige arkitektur, haverne, den åbne grønne karakter mv. er det billede alle forbinder med kvaliteterne ved det gamle Espergærde og Snekkersten. Den efterhånden gamle Strandvejsrapport Strandvejen 98 - hjørnet af Strandvejen og Stubbedamsvej - foreslås bebygget med 2 tre-etagers punkthuse omtrent med samme højde som hovedhuset. De nye huse vil dog have et helt andet arkitektonisk præg, ligesom husenes profil vil være en ganske anden end det oprindelige hus, der forudsættes at blive liggende, medens de nye huse i givet fald placeres nord herfor.

9 fremhæver det samme og for nylig er det igen blevet understreget i Helsingør Kommunes atlas over bevaringsværdierne i kommunen. I de sidste par år er der gennemført mange store byggesager langs Strandvejen og flere er på vej. De fortæller at Strandvejen er ved at skifte karakter. Villakvarteret bliver gradvist omdannet til et stadig tættere etageboligområde. I Espergærde fremstår bebyggelsen af Solhavegård ud mod Strandvejen nu som et etagehus i ikke mindre end 4 etager. Strandhøj er bebygget med høje blokke ud mod vandet der svarer til huse med 3 etager. I Snekkersten ombygges villaen på Strandvejen nr. 234C til et etagehus med 3 etager. Hotel og restaurant på den nordlige del af Kystens Perle skal rives ned og erstattes af en tæt etagehusbebyggelse også med 3 etager. Sidste nyt er, at Strandvejen 98, Abildgaards villa, nu skal udstykkes og den store parkprægede have skal bebygges med to store boligblokke igen med 3 etager. Læser man kommuneplanen tror man at Strandvejen stadig skal fremstå som et villakvarter med et grønt præg men de byggerier kommunen godkender viser noget helt andet. Vi gætter på at byrådet i sine afgørelser har et vigtigt mål at trække flere, rige skatteydere til kommunen. Her er Strandvejsområdet et sikkert kort at satse på. Det er her de rigtige skatteydere helst vil bo. Da Strandvejen ikke kan blive længere end den allerede er, skal bebyggelserne selvfølgelig blot gøres tættere og højere for at få plads til flere. En gammel villa på en stor grund kan med byrådets velsignelse i et snuptag rives ned og bebygges med 3 eller flere lejligheder med sundudsigt. Mængden af klagesager fra naboer og lokalområde omkring de nye projekter er stor og er ikke kun udtryk for almindeligt brokkeri. Det er byrådet, der er inde på et helt galt spor. I stedet for at forsætte som hidtil, hvor Strandvejen om få årtier vil ligge i en grøft mellem stadig højere etagehuse, skal vi forslå at byrådet iværksætter en lokalplanlægning for de områder hvor presset for udstykninger, nedrivninger, ny, tæt bebyggelse osv. er størst. En sådan planlægning kunne tage mange temaer op som vi tror der vil være en stor interesse i at diskutere: Bebyggelsesprocenter Grundstørrelser Antal boliger pr. grund Bebyggelseshøjder F o r h o l d t i l b e b y g g e l s e p å nabogrund Ændringer af det naturlige terræn Bevaringsværdige huse og grønne træk Områder der ikke må bebygges Borger- og Grundejerforeningen håber at denne opgave vil blive taget op af byrådet det haster!

10 Den nye Ewaldspark bliver klar til næste sommer... af Jan Arnt, arkitekt MAA Borger & Grundejerforeningen (B&G) er, som oplyst i sidste nummer af bladet, med til at skabe den nye lille bypark Ewaldsparken på hjørnet af Ewaldsvej og Stokholmsvej. Arbejdet foregår i godt samarbejde med Kommunens Parkafdeling, Ewalds Vejlaug og Historisk Forening Sideløbende med planlægningen af selve parken er arbejdsgruppen ved, at fremsende en ansøgning til kommunen, hvor man foreslår, at parkens officielle navn bliver: Ewaldsparken. Begrundelsen for navnet er bl.a. at ære digteren Johannes Ewald, der boede på området fra 1775 til 1777 og her bl.a. skrev ode til Sielen, men nok mest er kendt for ordene til kongesangen. Navngivningen er dog også vigtigt for at markere, at området nu er en integreret geografisk og historisk del af byen. Arbejdsgruppen har inddelt parken i følgende 4 delområder, der kort skal omtales: 1. Område omkring Mindelunden og Ewaldstenen På hjørnet af Stokholmsvej og Ewaldsvej fjernes en del af hækken, hvorfra der føres en bred sti ind til Ewaldstenen, der kommer til at ligge 5-6 meter længere inde ind i parken end i dag. For at give mindestenen mere karakter er den foreslået opstillet på en lille ca. 70 cm forhøjning, hvor den i dag står direkte på jorden. Disse indgreb har til formål at åbne parken ud mod vejen og således, at man fra vejen kan se ind på den hævede mindesten og anlæg. Gruppen har desuden foreslået, at hovedparten af de eksisterende høje nåletræer fældes og, at der tyndes ud i den øvrige beplantning, så mindeområdet ikke ligger i skygge som i dag. Da området kommer til at ligge lyst, har vi samtidig foreslået, at der opsættes 2 bænke, så man kan sidde i solen og meditere over Mindestenen på sin lille Høj og samtidig have det store overblik ind over parken. B&G har vedtaget at de vil sponserer den ene af bænkene, som vore økonomiske bidrag. Ewalds Vejlaug har tilsvarende sponseret malerbehandling af den nye pergola for at få gennemført, så mange af ideerne som mulig. Holger Dahl fra Historisk Forening og undertegnede har forelagt ovenstående ideer for skaberen af mindestenen Carl Otto Johansen, der har samtykket og udtrykt stor tilfredshed med, at stenen trækkes lidt tilbage og hæves, så man kan sidde i fred og ro og se på relieffet af Johannes Ewald og læse

11 indskriften Her boede Johannes Ewald og På dette sted laa Søbækhuset og nederst en tekst, der efterhånden er lidt svær at læse, men henviser til, at her blev Ode til Sielen skrevet. Lidt om Ewaldstenen, som er et nationalt monument Da Grundejerforeningen (identisk med den nuværende B&G) allerede i 1940 erne var involveret i grundkøbet med mere, fristes man til her i vores 100 års jubilæumsår, at genopfriske et par lokalhistoriske detaljer. Ikke uventet har lokalhistoriker Kjeld Damgaard fodret mig med flere af efterfølgende historiske data. Det var således Søbækgaards ejer Gunnar Aage Hagemann, der i 1942 skænkede granitstenen til den nette sum af ca. 400,- kr.. En anden af områdets mere velstillede og kendte personer tømrermester Harald Tjellesen skænkede grunden. Det vil sige, det gjorde han i første omgang, men senere opstod der en del komplikationer, da han ikke ville give skøde på grunden. Det var også samme Tjellesen, der så skammeligt fjernede Lindehøjen, der muligvis var en gammel jernalderhøj, da han opførte den lange gule beboelsesblok, der i dag hedder Sing Sing. At mindestenen overhovedet er rejst skyldes Ewaldstenen var færdig allerede i 1942 og overvintrede bag planker og plader indtil den blev sat på plads 10 dage før afsløringen den 27. juni Her trækkes stenen til sin nuværende plads. Når det nye anlæg står færdigt, har stenen atter fået en ny plads.

12 Harald Tjellesen havde godt nok lovet, at stenen kunne placeres på hans grund, men nu ville han ikke give skøde på grunden, hvilket naturligvis betød, at en ny ejer ved ejerskifte kunne forlange stenen fjernet. Efter diverse bryderier mellem Tikøb Sogneråd og Tjellesen erhvervede kommunen hjørnegrunden og stenen bliver i december 1942 flyttet til den nyerhvervede grund, hvor den beskyttes med træplader indtil afsløringen den 27. juni Det var folkeskolelærer Arne Meyling, der fik idéen til at opsætte Ewaldstenen på det sted, som nu indrettes til Ewaldsparken. Meyling er her fotograferet den 27.juni 1943 da stenen blev afsløret.. kommunelærer Arne Meyling, der i 1941 blev virkelig fortørnet over, at Lindehøjen (også kaldet Ewaldshøjen) blev fjernet. Meyling foreslog derfor, at man i stedet for den gamle og historiske Lindehøj kunne opsætte en Nordisk kampesten ved Vejen så denne nordiske kampesten kunne øve sin skjulte virkning på Sindet. Ved Grundejerforeningens generalforsamling samme år fik Arne Meyling opbakning og der blev i september1941 nedsat et udvalg bestående af gartner C.V. Hansen, murermester Einar Andersen og naturligvis Arne Meyling. Året efter i september 1942 er stenen næsten færdig, men der opstår alvorlige problemer. At stenen blev rejst netop under Anden verdenskrig er ikke en tilfældighed og er et smukt eksempel på den åndelige modstandskamp, der blev ført af mange almindelige danskere. Ved afsløringen deltog da også en meget stor del af Espergærdes befolkning og der blev afholdt taler og sunget sidste vers af Ewalds Kongesang Kong Christian stod ved højen mast Spørgsmålet er i dag om mindestene siger befolkningen noget og om der over hovedet er ret mange, der går forbi Ewaldstenen, der ved noget om folkene bag. Jeg drøftede i sommer dette problem med tidligere programdirektør Piet van Deurs, der vidst mest i sjov foreslog, at vi burde sætte musik i stenen. Så måske burde vi bede Carl Otto Johansen om at hugge et lille hul, så der kunne installeres en chip og fotocelle, der med passende intervaller kunne fremføre nogle toner af Ewalds kendte digte og digte. Nu er ideen i hvert fald givet videre. Apropos emnet kunne man også overveje, at give de 2 nye bænke ved Ewaldstenen navne. Den bænk B&G lader opstille, kunne man f.eks. give navnet Meylings bænk eller Carl-Ottos bænk.

13 I starten af december 2004 så området således ud - efter at byggepladsen var ryddet. Under betondækket ligger de nye tekniske anlæg, der rummer det nye forsinkelsesbassin på kloakanlægget. Det hele bliver skjult af ny beplantning og jord når Ewaldsparken står færdigt. 2. Voksen området For at skabe et arkitektonisk parkelement har arbejdsgruppen forslået en pergola med slyngplanter mod Stokholmsvej og ned foran transformerbygningen. I Stadsgartnerens skitse er pergolaen desværre skrumpet betydeligt og er kun vist langs Stokholmsvej. Syd for pergolaen opsættes enkelte bænke og der anlægges en petanque bane. I dette område er også forslået, at der opstilles en eller anden form for kunst, da Espergærde stort set ingen offentlig kunst har. Dette kunstværk er desværre ikke med i stadsgartnerens skitse. Transformerstationen af gule mursten er skæmmet af graffiti og bør skjules af beplantning ind mod parken, hvorfor arbejdsgruppen har foreslået, at der plantes vin op ad muren. 3. Mellemområdet. Den tætte lave beplantning, der i dag adskiller det nordlige og sydlige område tyndes kraftigt ud, men vi har dog forlangt, at de store løvtræer skånes. For at hægte den sydlige og nordlige del af parken bedre sammen vil skråningen enkelte steder jævnes lidt ud. 3. Børne området. Her etableres en boldbane med græsbelægning ligesom gruppen har forslået en naturlegeplads med træstammer og hvor der på jorden udlægges en flis/bark belægning.

14 Da der ikke er råd til egentlig kunst, har vi foreslået, at der sættes nogle store marksten op. De kan i princippet placeres solitært rundt på arealet eller indgå i en kunstnerisk bearbejdet form. Arbejdsgruppen har bl.a. foreslået, at stenene lægges i en rundkreds. Stadsgartneren har om dette skrevet, at vi må drøfte kampestenenes placering i en cirkel nærmere, da han er betænkelig ved børnenes leg på stenene, da det kan gå ud over tænder og knæ. Dette ene eksempel viser hvor svært det kan være, at udforme en lille bypark til alles tilfredshed. Grundejerforeningen har også været aktiv i grundkøbet. Der har tidligere været legeplads på området. For dem der har glemt detaljerne kan oplyses, at Tikøb Sogneråd i april 1946 behandlede et forslag om etablering af legeplads og at forslaget en måned senere blev vedtaget som en Legeplads for mindreårige Børn. Af et referat fra august 1947 fremgår, at Grundejerforeningen i fællesskab med Forældreforeningen på skolen har købt parcellen for kr Beløbet var stablet på benene gennem en forudgående indsamling, hvor man fik indsamlet kr ,56. Året efter i april 1948 overlodes parcellen til Tikøb Sogneråd sammen med det overskydende beløb fra salget kr. 146,56. Så også dengang havde grundejerforeningen en grundig kasserer. Efter nogen tid starter arbejdet. Af billeder fra 1950 kan man se, at der er plantet buskads langs skel mod øst kantet af brosten. Selve arealet er belagt med grus og der er i hvert fald opstillet en vippe. Kulturhistorie. Arbejdsgruppen har endnu ikke fået etableret kontakten med Helsingør kommunes museumsfolk om opsætning af informationstavle og folder om områdets interessante fortid bl.a. om Johannes Ewald, Søbækhus, Lindehøjen (Ewaldshøjen) og den tidligere græsmølle. Arbejdsgruppen er af den opfattelse, at det er Historisk Forening, der må tage initiativer til dette. Arbejdsgruppen har bestået af: Teit Frederiksen, Søren Jensen, Mogens Aarsleff Hansen, Karin Rosenkrands, Holger Dahl og Jan Arnt. Efter befrielsen blev denne tekst indhugget på siden af stenen - efter flytningen vil denne tekst komme mere frem i lyset.

15 Tæt på en fredning af Kelleris-kilen Frederiksborg Amt arbejder i disse måneder med at lægge sidste hånd på den fredningssag, der en gang for alle skal stoppe al yderligere byggeri i hele det område, som på ovenstående kort er markeret med rød skravering. Borgerbladet vender tilbage med yderligere beskrivelse, når der er nyt i sagen. Indtil da kan vi alle blot glæde os over, at denne fredning kommer nu - kort før amternes nedlæggelse. Vi tør ikke tænke på hvilken skæbne, der ville være overgået en sådan sag i hænderne på kommunerne - eller de regionsråd, som ingen endnu kender sammensætningen på...

16 Gurrehus - bør være Nationalpark Center af Jan Arnt,arkitekt MAA Problemet er, at Helsingør byråd forventes at sige JA til, at der kan indrettes 28 ejerlejligheder i det historiske Gurrehus, der ligger lige op til Gurre slotsruin. En vedtagelse der er i strid med både Regionplanen og Kommuneplane. Vi føler os dog ikke sikker på, at dette er nok, da vi fra andre sager ved, at Helsingør byråd ofte dispenserer og laver et tillæg til Kommuneplanen og Amtet et tillæg til Regionplanen Vi håber IKKE, at dette bliver slutresultatet for Gurrehus og sætter vores lid til, at den alternative plan, som Gurrehus Venner har udarbejdet vil ændre politikernes holdning. Gurrehus venner foreslår Nationalpark Center Kongernes Nordsjælland. En gruppe borgere har dannet foreningen Gurrehus Venner, der har udarbejdet en alternativ Lokalplan, der giver muligheder for, at der kan skabes et Nationalpark Center Kongernes Nordsjælland, da området forventes at blive en integreret del af den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det er en slags pendant til Helsingborgs Sofiero men skal rumme langt mere. Centerets hovedformål skal være, at formidle og skabe spændende events omkring den nye nordsjællandske Nationalpark. Samtidig skal der på Gurrehus indrettes det længe savnede hjemsted for de arkæologiske udgravninger i Gurre området og dermed en mulighed, for på en spændende måde, at fortælle historien om Kongernes Nordsjælland, da Gurre fra ca tallet og mere end 150 år frem var en af kongemagtens højborge. For at styrke disse aktiviteter, skal ejendommen og den smukke park samtidig udnyttes og bruges til de mange aktiviteter, som vores broderfolk med så stor succes har fået indpasset på Sofiero. Oplagte aktiviteter er kunstudstillinger, koncerter, spisehus, skoleundervisning og formidling af malerens og digternes Nordsjælland. Ja kun fantasien sætter grænser for mulighederne Kommunen får aktivet, men mange skal betale. Umiddelbart kan det synes som en vanskelig sag, hvorfor borgmesteren allerede til pressen har oplyst, at selv om han finder Nationalpark Centeret for en god ide, så er det ikke det, han i første omgang vil bruge kommunens penge på. Udtalelsen skyldes måske, at han har troet, at kommunen skal betale for indretning og drift af et Nationalpark Center. Da projektet ikke er et lokal projekt, men et

17 projekt af national interesse, skal hovedparten af udgifterne naturligvis komme fra staten, regionen og diverse fonde. Da en del af centerets funktion bliver at beskrive historierne omkring Dronning Margrete den første og Kalmarunionen samt den lange periode, hvor den sydlige del af Sverige var dansk område er en del af projektet grænseoverskridende. Dette betyder, at der også findes en del tilskudsmuligheder fra EU. Projektet skal derfor også ses, som et positivt bidrag til integrationen af Øresundsregionen ligesom en del turister fra især Skånelandene vil have interesse i centerets udstillinger og øvrige aktiviteter. arbejdspladser samt sikrer vores kulturarv. Men naturligvis er livskvalitet og kulturarv da ikke gratis. Vi håber derfor på et byråd, der tænker langsigtet og vil skabe noget kvalitet for hele Danmark i en ejendom, der emmer af atmosfære og ligger det rigtige sted Gurrehus Venner blev dannet af Marianne Jacobi, Piet van Deurs, Holger Dahl, Kjeld Damgaard og Jan Arnt. Senere er gruppen vokset, så det overvejes, at danne en mere formel forening. Helsingør får et spændende aktiv, der vil medføre øgede turistindtægter, lokale

18 Helsingør Byråd behandler klage over Helsingør Byråd af Kjeld Damgaard I den efterhånden langvarige sag om det ulovlige hegn omkring Søbækgaard-parken, er der - som det vil være Borgerbladets læsere bekendt sket det, at Helsingør Byråd har vedtaget at dispensere fra den lokalplan, som man igennem flere år har undladt at kontrollere om den blev overholdt. Det betyder, at bebyggelsen Søbæk Hovedgaard har fået lov at beholde flere af de hegn, som lokalplanen ellers klart bestemte skulle fjernes. Imidlertid har B&G besluttet at klage over afgørelsen til Naturklagenævnet, idet bestyrelsen har fundet sagen af så principiel interesse, at sagen burde prøves ved en højere instans. Her gengives uddrag af den skrivelse, der er sendt til nævnet, der behandler sagen medens disse linier skrives: Det bestrides bl.a., at Helsingør Kommune har ret til at give dispensation til mindre væsentlige ændringer i denne sag, idet det er B&G s opfattelse, at når der i lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser bl.a. klart står at - Desuden fastholder lokalplanen dele af det markante haveanlæg, der strækker sig fra fra søen med den omgivende bevoksning i det sydlige hjørne af arealet og over den store græsplæne med bøgehækkene på hver side op til hovedbygningen. Dette område har sammenhæng med den grønne kile der er etableret i bebyggelsen på Søbækgaard Avlsgård og som med tiden kan føres over Villa Helleområdet frem til Kløvermarken; - at alle eventuelle hegn i forbindelse med bebyggelsen skal være levende hegn bestående af bøgehække; - og at lokalplanens formål er tillige at sikre, at nybyggeri indpasses under videst mulig hensyn til de værdifulde landskabstræk der er på ejendommen; - så er det B&G s opfattelse, at der er retspraksis for, at når der er tale om formåls- og anvendelsesbestemmelser, kan en kommune ikke ifølge Planlovens 19, dispensere, således som Helsingør Kommune og bebyggelsens advokat påstår. Der henvises i den forbindelse til Vestre Landsrets kendelse af 22. juni 2001 stadfæstet af Højesteret i kendelse af 22. april Det er desuden B&G s opfattelse, at der sker en alvor krænkelse af retsbevidstheden, såfremt Søbækgaard-bebyggelsen ikke skal følge den lokalplan, som kom i stand efter adskillige

19 års intensiv debat om arealets udnyttelse og anvendelse. Hele baggrunden for debatten var jo, at området indtil lokalplanens vedtagelse, havde været udlagt til offentlig park. Det var derfor en forudsætning og et uomtvisteligt krav fra foreninger, naboer m.v. at der fortsat også efter en evt. bebyggelse af parken skulle være fri adgang til området. det, som var en meget væsentlig del af hele lokalplandebatten. Dermed lykkedes det samtidig for kommunen at undgå at skulle forklare, hvorfor man ikke havde fundet det vigtigt at gribe ind inden ibrugtagningen af byggeriet. I virkeligheden har Helsingør byråd behandlet en klage over Helsingør Byråd og givet sig selv ret! Det virker derfor dobbelt urimeligt at kommunen så alligevel nu accepterer, at der skal være hegn omkring området og at der skal være låger til bl.a. Sennepsmarken. Dertil kommer det faktum, at Helsingør Kommune/byråd rent faktisk havde forsømt at tilse, at betingelserne i lokalplanen rent faktisk blev overholdt. Man undlod således at stille som krav til bebyggelsens ibrugtagen, at de gamle trådhegn skulle fjernes og at der blev etableret stiforbindelser til hhv. Sennepsmarken og den grønne kile på avlsgårdsområdet. Heraf følger også den vigtige pointe, at der jo ikke har været tale om en ansøgning fra bygherren til Helsingør Kommune om dispensation. Bygherren har bare gjort tingene og tænkt: Den går nok eller Det er der nok ingen der opdager. Bygherren har - efter B&G s opfattelse - bevidst forsøgt at undergrave bestemmelserne i lokalplanen. Først da B&G gjorde opmærksom på overtrædelserne i lokalplanen reagerede kommunen trægt og efter endeløse påbud og skriverier med Søbækgaardbebyggelsens advokat, ender det så med at kommunen bagatelliserer sagen og lovliggør Søbækgaard Parkbebyggelse har i gennem flere år med flere midler forsøgt at omgå lokalplanens bestemmelser om mulighed for offentlig færdsel gennem området. Et af argumenterne har i fuld alvor været, at uden hegn og skilte ville beboerne være udsatte for indbrud. B&G har imidlertid haft svært ved at se hvorfor man skulle være mere udsat her end i resten af byen.

20 Returneres ved varig adresseændring Returadresse: Strandvangsvej 3 A 3060 Espergærde Velkommen til de nye medlemmer I forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i august meldte der sig et stort antal nye beboere ind i foreningen. Bestyrelsen ønsker særligt at byde disse medlemmer velkommen - med håbet om, at både nye og gamle medlemmer vil finde foreningens aktiviteter og forslag gode for både enkeltpersoner som for lokalsamfundet som helhed. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår Bestyrelsen Borger- og Grundejerforeningens bestyrelse m.v.: Formand: Mogens Aarsleff Hansen, Strandvejen 175, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf E-post: 1. Næstformand: Stig G. Lund, Strandvangsvej 3 B, 3060 Espergærde, tlf Næstformand: Dan B. Hasløv, Toftevej 22, 3060 Espergærde, tlf Kasserer: Peter Winther, Strandvangsvej 3 A, 3060 Espergærde, tlf Sekretær: Henrik Anton Svendsen, Bredgade 4 I tv, 1260 København K, tlf Best.medlem: Jan Arnt, Stokholmsvej 23, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf Best.medlem: Bodil Sund, Mørdrupvej 4, 3060 Espergærde, tlf Ansvh. redaktør af Borgerbladet: Kjeld Damgaard, Helgavej 8, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf ; E-post:

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune

Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Høringssvar fra borgere, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner i Assens Kommune Klik på nummer eller navn for at springe ned til høringssvaret 1 Assens På vegne af Bor i området 1.1 Finn

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere