EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret GENERALDIREKTORATET FOR UNIONENS INTERNE POLITIKKER 30. juni 2005 CM\ doc PE v01-00

2 Janusz LEWANDOWSKI Formand for Budgetudvalget Om: Forslag til bevillingsoverførsel C 18 - Regnskabsåret 2005 I henhold til artikel 24 og 43 i finansforordningen af 25. juni 2002 fremsender jeg vedlagt et forslag til overførsel. De bedes så vidt muligt forelægge dette forslag for udvalget på mødet den juli Med venlig hilsen Josep BORRELL FONTELLES Bilag: Forslag til bevillingsoverførsel C 18/2005 PE v /7 CM\ doc

3 I. BESKRIVELSE Bevillingsoverførsel C 18/2005 inden for kapitel 20 - "Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed" fra: Artikel 209 "Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom" til: Artikel 206 "Ejendomserhvervelser" Artikel 208 "Andre udgifter vedrørende bygninger" II. BEVILLINGSSITUATIONEN: pr. 29. juni 2005 på grundlag af Finics-oplysninger Oprindelige bevillinger +/- ÆB +/- overførsler Indgåede forpligtelser Gennemførte betalinger Disponible bevillinger før overførsel Foreslået overførsel Disponible bevillinger efter overførsel FRA Artikel 209 "Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom" TIL Overf. C I ALT Artikel 206 "Ejendomserhvervelser" p.m Artikel 208 "Andre udgifter vedrørende bygninger" I ALT III. BEGRUNDELSE Artikel 206 "Ejendomserhvervelser" Artikel 208 "Andre udgifter vedrørende bygninger" Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser og ekstraudgifter, herunder teknisk bistand i forbindelse med omfattende bygge- og anlægsarbejder. Der var opført et p.m i artikel 206 i begyndelsen af regnskabsåret Gennem bevillingsoverførsel C4 er der opført på denne budgetpost til at dække udgifter i forbindelse med erhvervelsen af en underjordisk lagerfacilitet i Bruxelles og en supplerende parkeringsplads til det eksterne kontor i Lissabon. Der er opført på artikel 208 på 2005-budgettet. CM\ doc 3/7 PE v01-00

4 Formålet med forslaget er at anmode om overførsel af , som der er behov for, fra artikel 209 "Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom" til budgetpost 206 "Ejendomserhvervelse" og 208 "Andre udgifter vedrørende bygninger" til dækning af udgifter i forbindelse med erhvervelse af 2 ejendomme: a) en bygning i København, Gothersgade 115, med henblik på at etablere et Europahus i fællesskab med Kommissionen b) en grund i Warszawa, Pieknagade, med henblik på at opføre et Europahus i fællesskab med Kommissionen. 2. Den nuværende politik for oprettelse af informationskontorer er, at Europa-Parlamentets og Kommissionens kontorer bør ligge samme sted i "Europahuse", og at mulighederne for at købe fremfor at leje bør udnyttes. Erhvervelse af en bygning i København 3. I København er Parlamentets og Kommissionens informationskontorer ikke placeret samme sted. Parlamentets kontor ligger på anden etage i en bygning i Christian IX's gade, og det er ikke særlig synligt udefra. Denne adresse blev valgt for nogle år siden som midlertidigt hjemsted for kontoret. Kommissionens kontorer ligger på de øverste etager i en anden bygning, og de er ikke synlige fra gaden. 4. I betragtning af ovenstående, Kommissionens lejekontrakts snarlige udløb (ved udgangen af 2005) og i betragtning af, at Parlamentets lejekontrakt er særdeles fleksibel med hensyn til varighed (det er muligt at sige den op når som helst med tre måneders varsel), blev der foretaget en undersøgelse af ejendomsmarkedet med henblik på at finde andre passende bygninger til det kommende "Europahus". 5. I løbet af de indledende undersøgelser blev der fundet 5 bygninger, der muligvis passede til formålet. Ud af disse fire blev to forkastet, idet de ikke opfyldte Parlamentets/Kommissionens praktiske krav. 6. Mandag den 18. april 2005 beså næstformanden med ansvar for ejendomspolitik og Kvæstoren med ansvar for informationskontorerne de resterende tre bygninger. Ejeren af den mest passende bygning af de tre, Gothersgade 115, gav et salgstilbud i stedet for at tilbyde en lejekontrakt. 7. Under høringerne af de danske medlemmer blev de valgte lokaler godkendt næsten enstemmigt. 8. Den 6. juni 2005 besluttede Præsidiet i princippet at købe ejendommen på Gothersgade 115, med forbehold af: - at Kommissionen indvilliger i at deltage i projektet - at drøftelserne om de finansielle og retlige aspekter ved erhvervelsen afsluttes på tilfredsstillende vis - at der indgås en administrativ aftale med Kommission, der fastsætter Kommissionens bidrag til købsomkostningerne, og besluttede at kontakte Budgetudvalget i overensstemmelse med artikel 179, stk. 3, i finansforordningen, så snart alle disse elementer var på plads. PE v /7 CM\ doc

5 9. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 179, stk. 3, og artikel 14 i de interne bestemmelser blev Budgetudvalget hørt om forslaget, og på mødet den 28. juni 2005 vedtog det ikke at afgive udtalelse i henhold til denne artikel i finansforordningen. Erhvervelse af en grund i Warszawa 10. I Warszawa ligger Parlamentets informationskontor midlertidigt på 19. etage i en kontorbygning, hvor det ikke er synligt for offentligheden, og hvortil der er begrænset adgang på grund af strenge sikkerhedsforanstaltninger. 11. Som et resultat af den undersøgelse af ejendomsmarkedet, som Parlamentets og Kommissionens administrationer har gennemført for nylig, er en grund blevet tilbudt institutionerne. Denne grund er hensigtsmæssigt placeret i nærheden af de bygninger, der tilhører det polske parlament. 12. Under høringerne af de polske parlamentsmedlemmer blev den valgte adresse godkendt næsten enstemmigt. 13. I betragtning af at det ville tage lang tid af opføre en bygning på grunden, besluttede Præsidiet at vedtage forslaget om at leje nogle lokaler i Jasna-centret sammen med Kommissionen. 14. den 6. juni 2005 besluttede Præsidiet i princippet at købe grunden i Pieknagade, med forbehold af: - at Kommissionen indvilliger i at deltage i projektet - en definition af de finansielle, tekniske og juridiske aspekter ved opførelsen af bygningen - at drøftelserne om de finansielle og retlige aspekter ved erhvervelsen afsluttes på tilfredsstillende vis - at der indgås en administrativ aftale med Kommissionen, der fastsætter Kommissionens bidrag til købsomkostningerne og byggeprojektet, og besluttede at kontakte Budgetudvalget, så snart alle disse elementer var på plads i overensstemmelse med artikel 179, stk. 3, i finansforordningen. 15. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 179, stk. 3, og artikel 14 i de interne bestemmelser blev Budgetudvalget hørt om forslaget, og på mødet den 28. juni 2005 vedtog det ikke at afgive udtalelse i henhold til denne artikel i finansforordningen. CM\ doc 5/7 PE v01-00

6 Økonomiske konsekvenser af de to køb 16. København, Gothersgade 115: Salgspris for bygningen i den nuværende tilstand Moms (se nedenstående) Reparationer, der vil blive udført af den nuværende ejer inden overtagelsen: ruminddeling, konferencerum, kabler, sikkerhed og supplerende elektriske installationer (detaljerede overslag på baggrund af de planlagte arbejder er fremsendt af Parlamentets/ Kommissionens tjenestegrene. Bekræftes senere på baggrund af det endelige salgstilbud fra ejerens byggeentreprenører Moms på reparationer 25 % (se nedenstående) I alt Warszawa Piekagade Købspris I alt for køb af de to ejendomme anslåede udgifter til skøde og andre omkostninger I alt Vedr. moms: Parlamentets regnskabsfører har igangsat en undersøgelse ved de danske skattemyndigheder for at slå fast, om Parlamentet har ret til refusion af momsudgifter eller ej. 17. Opførelsen af en bygning i Warszawa ville høre under budgetterne for 2006, 2007 og 2008 og anslås foreløbigt til Der vil rettidigt blive fremsendt detaljerede oplysninger til Præsidiet og til Budgetudvalget. 18. Kommissionen har ikke øremærket bevillinger til dette specifikke formål, og den ville ikke kunne bidrage til udgifterne i forbindelsen med erhvervelsen af ejendommene. Institutionen ville dog efterfølgende godtgøre sin del af de udgifter, som Parlamentet har haft i forbindelse med erhvervelsen i hvert enkelt tilfælde over en årrække, hvilket aftales indbyrdes mellem institutionerne. 19. De nødvendige bevillinger forefindes under artikel 209 "Formålsbestemt reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom". Under disse omstændigheder foreslås det, at overføres fra artikel 209 til artikel 206 "Ejendomserhvervelser"( ) og artikel 208 "Andre udgifter vedrørende bygninger" ( ). PE v /7 CM\ doc

7 IV. DEN VED DELEGATION BEMYNDIGEDE ANVISNINGSBERETTIGEDES ANMODNING Nicolas Pierre RIEFFEL Underskrift: Dato: V. DEN VED DELEGATION BEMYNDIGEDE ANVISNINGSBERETTIGEDES GODKENDELSE Nicolas Pierre RIEFFEL Underskrift: Dato: CM\ doc 7/7 PE v01-00

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2010 European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Tekst Regnskabsåret

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere