Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS TEMA. TEMABLAD Sommer Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd. Fedmebehandling uden kirurgi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS TEMA. TEMABLAD Sommer 2012. Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd. Fedmebehandling uden kirurgi"

Transkript

1 TEMABLAD Sommer 2012 Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd Fedmebehandling uden kirurgi Nyt tilbud til madmisbrugere Etiske problemstillinger Kurser hjælper overvægtige gravide Verdens bedste kur TEMA Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS

2 T EMABLAD - SOMMER Klumme! Af Birgitte Hansen, Formand Diskussion om behandlingstilbud fortsætter Debatten om behandlingstilbud til svært overvægtige er blusset op igen. Den gode nyhed er, at der nu er afsat en pulje på 20 millioner kroner til indhentning af erfaringer omkring tvangs-overspisning, Binge-Eating-Disorder (BED). Puljen skal bidrage til at øge viden om BED, dels om patient-gruppen, forekomst, behandlingsmuligheder, effekt og evidens. har naturligvis ansøgt om at få del i midlerne til netop det nye behandlingstilbud, som er omtalt i dette blad. Vi vil gerne være med til at kortlægge området BED og tvangsoverspisning, og bruge den viden og de erfaringer, vi allerede har indhentet på en konstruktiv måde. Når vi taler om behandling, handler det om evidens, altså om at kunne dokumentere, hvilken effekt behandlingen har, hvordan den virker og i hvilke doser. Fedmebehandling skal kunne gennemanalyseres og behandlingsresultaterne skal kunne anvendes til videre forskning. Det er til dette formål vi søger satspuljemidler. Den dårlige nyhed er, at der stadig ikke er lydhørhed for, at lidelsen overvægt kan forebygges og behandles. Når den overvægtige glider ud af arbejdsmarkedet som følge af sin overvægt, er jobcentret ikke indstillet på at afhjælpe problemet. Tværtimod. Den overvægtige skal igennem de almindelige obligatoriske aktiveringsforløb m.v. uagtet, at det er overvægten, der spærrer vejen for en videre karriere på arbejdsmarkedet og i sidste ende sandsynligvis betyder, at personen ender på førtidspension. Den svært overvægtige er lige så dårligt stillet, når han henvender sig til sin læge om hjælp. Lægen kan stort set intet stille op. Han kan måske tilbyde kontrolvejning, måske nogle få timer hos en diætist eller en fysioterapeut men enhver overvægtig ved, at der skal langt større indsatser til, før det overhovedet får nogen effekt. Der spildes uhyre summer på små og nyttesløse indsatser. Lægen kan, som sidste udvej, indstille patienten til fedmeoperation. Patienten skal så igennem et 3 måneders forforløb på en medicinsk afdeling. Dette forløb består af nogle få samtaler og et krav om et mindre vægttab. Derefter kan lægerne vurdere, om patienten er egnet til operation. Hvis ikke, ja, så er der ikke noget at stille op. Temablad - Sommer Redaktionen: Formand Birgitte Hansen, Fagjournalist Jette Nikolajsen, Redaktion Henvendelse om indlæg sendes til Redaktionen: eller til, Skrænten 4, 7600 Struer, Telefon Deadline Til nummer : 1. september 2012 Forsidefoto: Anja Dahl Freund Sats og tryk: Stiftsbogtrykkeriet, tlf ISSN-nr.: Annoncer i bladet er ikke nødvendigvis et udtryk for s holdning. 2

3 TEMABLAD - SOMMER Ny undervisningsfilm: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd Af Naima Halse Kirkefeldt Et menneskes værdi, uanset normalvægt, overvægt eller undervægt, bør ikke måles i kilo vi bør i stedet se på menneskers personlige styrker og kvaliteter. Dette budskab gennemsyrer en ny undervisningsfilm med titlen: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd. Der er udviklet et undervisningsmateriale til filmen, som henvender sig til alle elever i klasse. Filmen er desuden relevant for social- og sundhedsassistenter, pædagoger, vægtstopsrådgivere og -formidlere samt andre, der arbejder med unge og vægtproblematikker. Filmen handler om Rico og Line, og vi hører om deres tanker og dilemmaer i relation til overvægt. Filmen beskriver dette på en måde, så den brede gruppe af børn og unge i Danmark kan identificere sig med det. Derved sættes fordomme om overvægt i perspektiv, og der skabes et ligeværdigt møde imellem alle slags børn og unge. Undervisningsmaterialet beskriver et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med fordomme, livskvalitet, rollemodeller og nye måder at etablere selvværd og positiv selvopfattelse på. Målet er at nedbryde fordomme og hjælpe en større accept af hinanden på vej. Gennem arbejdet med filmen flyttes fokus fra overvægt til personlighed, og målet er således også, at alle elever får øje på indre kvaliteter og styrrløker. Undervisningsforløb kan gennemføres som en temadag på 7 lektioner. Formen omfatter filmfrem-fremvisning, individuelle opga- ver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Materialet er udarbejdet af Pædagogisk Teenage e Coach Naima Halse Kirkefeldt, eldt, som også har været tilknyttet som børnog ungekonsulent for Adiposi- tasforeningen under filmens tilblivelse. UDDRAG FRA PRESSEMEDDELELSEN Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? En dokumentarfilm om overvægtige unge Jeg ville ønske, at den film var lavet, dengang jeg var barn. Det kunne have ændret mit liv. Citat: Gæst til premieren i Bio Silkeborg den 25. marts 2012 Filmen tager udgangspunkt i den store gruppe børn og unge, der af mange forskellige årsager ikke taber sig så meget, som samfundet/behandlerne/sundhedssystemet forsøger at få dem til og som aldrig kommer til at leve op til de former og faconer, der af modeverdenen i dag udråbes som idealmål og kvalitetsbærende i sig selv. I denne film udfordres din, min og vores allesammens fordomme om overvægt og det meget store fokus på udseende. Citat: anmeldelse i Midtjyllands Avis den 26. marts Jeg blev meget rørt. Det kom bag på mig, så tydeligt det er i filmen, at vi har fordomme om folk med overvægt Citat: Lines veninde efter premieren Filmen er finansieret af Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet 3

4 T EMABLAD - SOMMER Fedmebehandling uden kirurgi I august 2012 åbner Danmarks første Adipositascenter: Adipositas Center Limfjorden ApS i Struer. Her tilbydes behandling til svært overvægtige, som lider af tvangsoverspisning. Af formand for Birgitte Hansen Behandlingen består af en helhedsorienteret indsats med hovedvægt på den psykoterapeutiske behandling. Behandlingsmetoderne bygger på erfaringer fra lignende behandlingstilbud i udlandet og fra indsatser på misbrugsområdet. Behandlingsmetoderne er udviklet af Adipositascentrets psykologer i samarbejde med psykologer på alkoholbehandlingscentret Ringgården i Middelfart. Alternativ til fedmeoperation Indtil nu har de svært overvægtige med BMI over 40/50 fået tilbudt fedmeoperation, Gastric Bypass, vel vidende, at operation ikke løser problemet med tvangsoverspisning. Tvangsoverspiseren har stadig trangen til mad efter operation. Desuden er der dukket et antal bivirkninger op. I s seneste medlemsblad var der for eksempel et interview med ledende overlæge Lone Jensen fra Århus Kommunehospital. Hun fortalte om, hvor mange fedmeopererede patienter hun modtager hver uge, til observation for tarmslyng, som følge af Gastric Bypass. I har vi det grundsynspunkt, at overvægt og svær overvægt er meget sammensatte lidelser, som fortjener en bred palette af behandlingsmuligheder. Der for gik vi i gang med at undersøge, om der kunne være andre veje at gå end den kirurgiske. FOTO: ANJA DAHL FREUND Et nyt behandlingstilbud og Adipositas Center Limfjorden ApS har så gennem de seneste år udviklet et nyt behandlingskoncept til svært overvægtige med tvangsoverspisning. Udviklingen er sket gennem et tre- årigt forskningsprojekt, støttet af Sygekassernes Helsefond. Udviklingsforløbet har indeholdt kortlægning af internationale publikationer og erfaringer i emnekredsen: fedmebehandling, tvangsoverspisning, BED. Der er gennemført flere pilotprojekter og et antal mindre forløb alle med særdeles lovende resultater. Kognitiv adfærdsterapi og misbrugsbehandling Tvangs-overspisning og madmisbrug ytrer sig ved, at den madafhængige får såkaldte ædeflip og har en så stærk trang til visse madvarer, især sukker, fedt, mælk, at han på trods af bedre viden indtager store mængder. Der er tre kendte diagnoser for spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi og BED (binge eating disorder, karakteriseret ved ædeflip og kontroltab). Tvangsoverspiseren lider af den sidstnævnte diagnose i en eller anden grad. Der findes i det danske sundhedssystem flere anerkendte behandlingstilbud for de to førstnævnte diagnoser. Der findes på nuværende tidspunkt kun cirka 14 behandlingspladser i Danmark til dem, der lider af BED. Det er ambitionen at Adipositas Center Limfjorden kan tilbyde behandling til sidstnævnte målgruppe. Behandlingsplan Fedmebehandlingen varer i alt et år og består af 40 behandlerdøgn plus løbende internetkontakt til Adipositascentret. Forløbet indledes med et intensivt forløb på 30 døgns indlæggelse på Adipositascentret. Herefter kommer deltageren tilbage til centret to døgn hver anden måned i alt fem gange. I hjemmeperioderne er der ugentlig internetkontakt til behandlerne. Programmet rummer også et weekendkursus, hvor ægtefælle/ samlever inviteres med. Den samlede pris er kr. Se Forskning Adipositas Center Limfjorden ApS anerkender kravet om at bygge metoderne på evidens. Selvom det ikke er muligt at teste på samme måde som medicinske eller dobbeltblindforsøg, søger vi at inddrage forskning i aktiviteterne. 4

5 TEMABLAD - SOMMER FOTO: ANJA DAHL FREUND Medarbejdernes professionalisme betyder, at de kender og forstår forskning og den systematiske tilgang til resultatvurdering, som indgår i tilrettelæggelsen af behandlings-for løbene. Med inddragelse af kompetencer inden for forsknings-sektoren blandt andet Center for Forskning i Samfund og Eksistens, Københavns Universitet, vil erfaringer kunne høstes i form af stringente undersøgelser. Adipositas Center Limfjorden arbejder hårdt for videnskabeligt at kunne dokumentere effekten af fedmebehandlingen, for derigennem at kunne søge godkendelse af de offentlige sundheds-myndigheder, som en anerkendt behandling af BED, samt grader heraf, og som et supplement/alternativ til et kirurgisk indgreb. Målgruppen Målgruppen for behandlingen er svært overvægtige med BMI>40, eller BMI>36 ved følgesygdomme som f.eks. diabetes og hjerte-karlidelser. Det er en forudsætning at deltageren ikke lider af væsentlige diagnoser, såvel psykisk som somatisk. Der er ingen geografiske hensyn, deltagerne kan komme fra hele landet. Deltagerne vil blive henvist fra egen læge og derefter indskrevet til behandling via en visitationssamtale med Adipositascentrets ledende psykolog. Succeskriterier Succeskriterierne for fedmebehandlingen er, at den svært overvægtige opnår et betydeligt vægttab: mellem 8 % af startvægten og 50 % af overvægten over et år i behandling, fortsætte vægttabet yderligere et år og derefter fastholde vægttabet over tid. Erfaringer Fedmebehandlingen på Adipositas Center Limfjorden ApS er helt ny. Alligevel bygger behandlingen på flere års erfaringer. Disse erfaringer er hentet fra Livsstilskurser på StruerSkolens Kursusafdeling. Her har man højtuddannet personale og en tilgang til sundhed og vægttab, som hviler på faglighed og evidens. Se Erfaringerne herfra viser, at der er tre centrale elementer i et vægttabsforløb: 1. Teoretisk viden og færdighedstræning inden for mad (mængder og indhold), tilberedning, motion og træning. 2. Psykologisk indsigt, øget selvforståelse og handlemuligheder gennem psykologsamtaler og kognitiv terapi 3. Tidsfaktoren er yderst vigtig. Behandlingen bør strække sig over mindst 1 år. De Livsstilskursister, som er svært overvægtige BMI>30, taber mindst 50 % af deres overvægt i løbet af 1 år. Vægttabet bliver herefter mindre, men det afgørende er, at personen opnår det ønskede realistiske mål og holder vægten over tid (5-10 år). Fedmebehandling Adipositas Center Limfjorden ApS Skrænten Struer Tlf.:

6 T EMABLAD - SOMMER Nyt tilbud til madmisbrugere Adipositas Center Limfjorden ApS tilbyder en målrettet behandling til madmisbrugere. Behandlingen starter den 15. august i år. Af Jette Nikolajsen I en tid hvor fedmeoperationer hører til dagens orden, viser psykolog Martin Helfer nye veje i behandlingen af madmisbrug. Som projektansvarlig har han igennem tre år udviklet en metode, der angriber madmisbrug som et afhængighedsproblem på lige fod med alkoholmisbrug. Behandlingen foregår som et intensivt behandlingsforløb, der strækker sig over et år. Målet med behandlingen er, at madmisbrugeren lærer at håndtere sin overdrevne madtrang. Det sker ved at hjælpe personen til en dybere forandring i den måde, vedkommende ser på sig selv og verden på. Der er foretaget pilotprojekter, som viser gode resultater. Nogle resultater er virkelig gode Erfaringer fra pilotprojekterne konkluderer, at nogle af deltagerne har opnået virkelig gode resultater, som ser ud til at holde. Andre har taget på igen. Enkelte har haft svært ved at indgå i behandlingen, hvor der arbejdes intensivt med det psykiske. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke har været lejlighed til at afprøve den intensive model, der forløber over et år. Det vil alt andet lige være sandsynligt, at den fører til bedre behandlingsresultater. Kilde: Martin Helfer Baggrunden for behandlingen Martin Helfer tager udgangspunkt i misbrugsbehandlingen, fordi der er mange ligheder imellem de mennesker der drikker for meget, og dem der spiser for meget. Nyere hjerneforskning viser, at der sker de samme systematiske ændringer i hjernen hos en alkoholmisbruger og hos en, der indtager store mængder mad. Derfor er hypotesen, at samme type behandling vil kunne virke på begge tilstande, siger Martin Helfer. Han har udviklet behandlingsmetoden i samarbejde med centerleder Per Nielsen, Ringgården i Middelfart, som er et center for alkoholbehandling. En af stedets metoder er, at arbejde med et såkaldt dobbelt fokus, hvor både afhængighed og personlighedsmønster er i centrum. Ringgården har stor erfaring for, at deres behandling virker. Dobbelt fokus nytter Erfaringer i alkoholbehandlingen på Ringgården viser, det er nyttigt, hvis behandleren både har fokus på afhængighed og personlighedsmønster. Det betyder bedre fastholdelse af en konstruktiv terapirelation, højere gennemførelsesrate og større sandsynlighed for et godt behandlingsresultat. Kilde: publikationer/dobbelt/dobbelt.html Nye tanker giver nye handlinger I det terapeutiske forløb er der et meget stort antal timer med en psykolog. Der vil være små grupper, hvor man igennem øvelser og samtaler undersøger den enkeltes mulighed for en adfærdsændring. Der arbejdes med en psykologisk model, der siger, at den måde vi handler på som mennesker, bygger på vores grundopfattelse af os selv og verden. Før den svært overvægtige kan handle på nye og mere hensigtsmæssige måder, er det derfor nødvendigt at se på vedkommendes personlighedsmønster. Adfærd og personlighedsmønstre Målet med terapien er at skabe forandringer, der gør personen i stand til at regulere sit indtag af mad. I terapien dukker mange forskellige problemer op, som psykologen griber fat i. Det kan handle om en persons kræsenhed over for grønsager, hvor det er personens opfattelse, at det ikke kan være anderledes. Det kan også handle om, at arbejde med de impulser, der udløser et ædeflip. Eller en person siger måske: Jeg kan ikke lade være med at spise det og det, selv om jeg ikke vil. Her går psykologen et spadestik dybere og ser på, hvad der kan gøres for at aflede trangen. Det kan være at sende tanken i en anden retning. Det kan også Hvad synes du om den behandling, som det nye Kim Poulsen Tidligere institutionsleder, Maribo Jeg mener, det er rigtigt set, at der er en del timer med psykologen. Behandlingen skal kunne flytte de blokeringer og stopklodser, der er i ens indre. Når man er nået dertil, er man klar til at give den en spand kul. Michelle A. Kaptain Psykologistuderende, Ålborg Det er et fantastisk tiltag. Jeg tror, det er rigtigt at se overspisning som et misbrugsproblem, og jeg tror den kognitive behandling er nøglen til problemet. Man skal ikke handle først. Man skal bag om problemet og acceptere sig selv først. 6

7 TEMABLAD - SOMMER Hvordan tilmelder jeg mig behandlingen på Adipositas Center Limfjorden ApS? Start: Adipositascentret åbner den 15. august Behandlingerne begynder mandag den 20. august For at blive indskrevet til behandling skal du: 1. have en henvisning fra egen læge eller 2. henvende dig direkte til Adipositascentret for at få en visitationssamtale med ledende psykolog på centret Tilmelding sker herefter skriftlig ved at sende en mail til Adipositas Center Limfjorden ApS på adressen: Se mere på være, at gå tilbage til barndommen og arbejde med nogle af de ting, der ligger der. Jeg vil sige, at der meget, meget ofte ligger en følelse af håbløshed bag. Disse personer tænker, at det kan være lige meget, om de prøver at bevare deres vægttab. De har lettere ved at give op end andre, så at sige. Centerleder Per Nielsen fra Ringgården Psykolog Martin Helfer Leder af Madmisbrugsprojektet på StruerSkolen. Sygekassernes Helsekasse støttede projektansættelsen Leder af Børn og Ungeklinikken i Holstebro Kommune i Middelfart mener, at den psykologiske behandlingsform er en god tilgang til madmisbrugere, fordi den respekterer, hvor kompliceret overvægtsproblemet er. Det er en styrke, at der er fokus på hvilke tanker, den enkelte forbinder med maden. Det åbner op for en proces, hvor den overvægtige opnår en ny bevidsthed, der gør ændringer mulige, siger han. Resultater Målet er, at vi kan matche de resultater, som fedmekirurgien mønstrer. Det vil jo være helt fantastisk, men vi ved det endnu ikke, for vi har ikke kørt disse behandlinger før. Men modsat så opretholder alle fedmeopererede ikke deres vægttab, siger Martin Helfer. I behandlingsmetoder uden kirurgi siger forskningen, at det er et godt resultat, hvis man efter endt behandling kan be vare et vægttab på 8 % af startvægten. Her skal man være opmærksom på, at det er 8 % af startvægten og ikke af overvægten, for der er en forskel her, påpeger han. Men jeg vil også sige, at 8 % er et godt resultat, så længe personen fortsat taber sig og bevarer sit vægttab. Det er det, der er det afgørende. Men jeg er optimistisk med hensyn til de vægttabsresultater, den enkelte kan opnå, siger han. Konceptet er nyskabende Behandlingskonceptet er udviklet på StruerSkolens Kursusafdeling af psykolog Martin Helfer i tæt samarbejde med skolens øvrige fagpersoner og ledelse. Centerleder Per Nielsen mener, det er en fantastisk skole fyldt med progressive mennesker, der tænker store tanker. Det beviser konceptet med misbrugsbehandling til svært overvægtige, siger han. Adipositas Center Limfjorden ApS tilbyder? Niels Weiglin Kommunikationskonsulent, Næstved Behandlingen er dyr. Jeg ser den lidt som at spille i lykkehjulet, der er ingen garanti. Mange vil klare sig godt igennem, men ikke alle. Modsat vil jeg også sige, at jeg har selv lige fået en fedmeoperation og denne metode er ikke lettere end andre. Bestemt ikke. Kjeld Berthelsen Direktør, Struer Kommune Det er glædeligt at der nu kommer et Adipositascenter i Struer Kommune og at man med dette tiltag ser borgere og brugere fra en helt anden faglig vinkel. Den enkelte borger får nye værktøjer i form af psykologisk støtte til at mestre sin aktuelle livssituation hvilket er meget konstruktivt. 7

8 T EMABLAD - SOMMER 2012 Sundhedsstyrelsen: Fakta om fysisk aktivitet Hvad er fysisk aktivitet? Begrebet fysisk aktivitet dækker ethvert muskelarbejde, der øger energiomsætningen. Motion bruges både i forbindelse med ustruktureret aktivitet og mere bevidst, målrettet, regelmæssig træning. Her bruges begreberne fysisk aktivitet og Ny bog Gastric Bypass af Carsten Olsen Den Skaldede Kok og Stine Junge Albrechtsen er en bog for mennesker, der har været igennem en gastric bypass-operation eller venter på at få det. Bogen sætter både fokus på tiden før og efter operationen og den tvivl og frustration, der kan opstå i forbindelse med at skulle lægge sit liv helt om. Carsten Olsen alias Den Skaldede Kok har selv gennemgået operationen og kommer i bogen med sine personlige erfaringer og oplevelser om tiden efter operationen. Derfor er det svært at styre, hvor meget man... Fedme er i dag et kæmpe problem til trods for, at vi har massiv viden om, hvordan vi lever og spiser sundt. Ny forskning viser i den forbindelse, at det er sværere at spise sundt, end man lige tror. Det skyldes en række ubevidste faktorer, som påvirker os til at spise usundt. Det kan blandt andet være emballagen til chokolade. Det er fødevareforskeren Brian Wansink fra Cornell University, som står bag undersøgelsen, som han har lavet i sit Madlaboratorium. Herhjemme er et lignende laboratorium motion synonymt. Træning er planlagt og struktureret fysisk aktivitet, der gennemføres jævnligt for at vedligeholde og/eller forbedre fysisk form og velbefindende. I modsætning hertil er begrebet inaktivitet, som betegner en tilværelse uden bevægelse. Inaktive personer indgår ikke i nogen form for fysisk udfoldelse, hverken struktureret eller ustruktureret. Effekten af fysisk aktivitet Den aktuelle forskning af fysisk aktivitets effekt på kroppen viser at: Personer, som normalt er inaktive, kan forbedre deres helbred og fysiske velvære ved at bevæge sig regelmæssigt. Personer i alle aldre, børn, voksne, ældre, kvinder som mænd, opnår positive fysiologiske ændringer som følge af fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet behøver ikke at være anstrengende for, at man opnår sundhedsmæssige fordele. Fysisk aktivitet har mange positive effekter på kroppens funktioner. Virkningerne på hjerte, kredsløb og muskler har i mange år været kendt. Det er også værd at bemærke motions positive indflydelse på stofskiftet og på hormon- og immunsystemet. Mange af de positive effekter fra fysisk aktivitet både fra udholdenhedstræning og fra styrketræning aftager i løbet af få uger. Hvis aktiviteten helt ophører forsvinder effekten inden for 2 til 8 måneder. Fysisk aktivitet medfører socialpsykologiske gevinster i form af livsglæde, overskud, social trivsel, selvtillid og handlekompetencer, endvidere er det bevist, at der er en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som forudsætter læring hos børn. p.t. under opbygning ved Aalborg Universitets nye campusområde i København. Formålet med laboratoriet er at afdække, hvordan psykologiske faktorer i samspil med vores omgivelser påvirker, hvad vi spiser, uden at vi selv lægger mærke til det. AALBORG UNINVERSITET I PRESSEN Tvangsoverspisning Sundhedsstyrelsen har i april 2012 fået bevilliget 40 millioner kroner til blandt andet at indhente viden og udvikle behandlingstilbud for overspisere. Det er en rigtig god nyhed. I håber vi nu på et gennembrud, når det handler om en bedre forståelse af hvor kompliceret det er at hjælpe svært overvægtige, og at vi nu får bedre behandlingsmuligheder til netop denne målgruppe. KILDE: BIRGITTE HANSEN Bornholmere til kamp for bedre sundhed Kort nyt Som så mange andre danskere i dag spiser bornholmerne forkert og bevæger sig for lidt, men et fire årigt forskningsprojekt vil forbedre bornholmernes sundhed. Erfaringerne fra projektet, som støttes af Nordea-fonden, skal senere gavne resten af landet. Projektet foregår i tæt samarbejde mellem lokalmiljøets forskellige parter og forskere. KILDE: KILDE: AAU.DK/NYHEDER/VIS+NYHED/ 8

9 TEMABLAD - SOMMER Etiske problemstillinger i relation til behandling af overvægt Lotte Hvas, Praktiserende læge, dr. med, medlem af Det Etiske Råd Forleden dag havde en mor og hendes 17 år gamle søn lad os kalde dem Karina og Søren - bestilt tid til en konsultation. Jeg smilede da jeg så deres navn på tidsskemaet. Jeg kendte dem godt, men for 14 år siden havde de flyttet til et andet sted i landet. Nu var de øjensynlig vendt tilbage til gamle græsgange. Jeg måtte smile endnu mere da jeg så Søren, som jeg ikke havde set siden tre-års-undersøgelsen: Ind kom der en stor kleppert, som havde vokset sin mor over hovedet med mindst 20 cm. Der er da godt nok sket noget siden sidst! udbrød jeg. Sikken en stor og flot fyr, din dreng er blevet! Karina smilede stolt, men Sørens reaktion kom bag på mig: Nej, jeg er ikke flot svarede han prompte. Jeg lignede ét stort spørgsmålstegn, og han fortsatte: Jeg vejer jo alt for meget. Det blev helt stille. Men i mit baghoved kværnede det. I løbet af et splitsekund havde alle dilemmaerne omkring overvægt havnet på mit skrivebord: Skulle jeg gribe ind og snakke om hans overvægt? Eller skulle jeg netop respektere, at han tilsyneladende havde hørt så meget om sin vægt, at hans overflødige kilo var det eneste han tænkte på dag og nat? Jeg forestillede mig hvor mange fordømmende udtalelser han allerede havde mødt i sit korte liv, og at han sikkert havde været gennem utallige uvirksomme slankekure og vægtkontroller, uden at det havde haft anden effekt end lavere selvtillid og dermed et par yderligere kilo på vægten. Der er et paradoks i forhold til vores viden om overvægt: Vi ved at flere og flere bliver overvægtige, ligesom Søren. Vi ved at overvægt især ved æbleform, er forbundet med risiko for sygdom senere i livet. Men til gengæld ved vi meget lidt om hvordan vi bedst kan få mennesker til at tabe sig, vel at mærke så vægttabet holder ved. Og vi ved meget lidt om hvorfor nogle bliver overvægtige, mens andre ikke gør. Det stigende overvægtsproblem gør, at såvel læger som politikere har en etisk forpligtigelse til at handle. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet fordi vi ikke har fundet Løsningen med stort L. Men manglen på gode løsninger betyder at vi skal gå frem med en vis ydmyghed, og huske at vi ikke må tilføre mere skade end gavn. Problemets omfang giver os ikke ret til at gøre hvad som helst. Hverken til at presse mennesker til at tage sig sammen eller til at ukritisk tilbyde operationer, som vi endnu ikke kender de fulde effekter af. Hvis det overhovedet skal lykkes at gøre noget ved problemet, så må vi forstå, at vi alle er i samme båd: Vi lever i et samfund, hvor tilbuddet af kalorier er for stort, og hvor der ikke er behov for, at vi bevæger os. Og vi har stort set alle sammen en forkert livsstil: Vi vælger elevatoren frem for trappen, hygger os omkring kagebordet ved familiefesterne og kører børnene i skole. Nogle af os kan ikke tåle den cocktail og bliver overvægtige. Det sker i Danmark, og det sker i resten af verden. Ikke fordi mennesker har fået mindre moral eller viljestyrke, men fordi levevilkårene forandrer sig. Skal der varige løsninger til, må vi lave om på strukturerne, så vi får lettere ved at lave de sunde valg. Og så kunne Søren måske slippe for at se det hele som et personligt nederlag? Flere har tydelig sundhedspolitik Af Birgitte Hansen 7 ud af 10 danskere mener nu, at det er helt i orden at arbejdspladsen blander sig i medarbejderens helbredstilstand, herunder også hans overvægt. Det er en glædelig udvikling. Tidligere har helbredsanliggender været tabu at bringe ind i en medarbejderudviklingssamtale. Sådan er det ikke mere. Medarbejderens trivsel og sundhed herunder vægtproblemer skal være et naturligt emne ved samtalen. Kort nyt Mange virksomheder har fået en tydelig sundhedspolitik, hvor der bliver satset på et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, gode bespisning-forhold for medarbejderne, frisk vand og frugt i stedet for kager og slik og så videre. I denne kontekst er medarbejder-sundhed et naturligt tema. Det er en ren win win situation. Virksomheden får sunde medarbejdere med få sygedage og medarbejderen får hjælp til at komme i gang med forskellige sundhedsindsatser for eksempel vægttab. Der findes allerede flere steder lokalaftaler, som rummer mulighed for 2 ugers selvvalgt kursus om året. Det kursus kunne være et vægttabskursus og så er den gode udvikling sat i gang. 9

10 T EMABLAD - SOMMER 2012 Kurser hjælper gravide Igennem tre år har man på Sygehus Thy-Mors hjulpet overvægtige gravide til et sundere liv. Metoden er et tværfagligt kursus, hvor den enkelte kvinde finder sin egen motivation til forandring. Af Jette Nikolajsen Flere og flere gravide vejer for meget den første gang, de står på vægten hos jordemoderen. Det er et alvorligt problem, fordi det øger risikoen for komplikationer i forbindelse med fødslen. På Sygehus Thy-Mors viste en regional sundhedsprofilundersøgelse for nogle år siden, at problemet var særligt stort hos dem. Derfor var vi nødt til at gøre noget, så i 2008 gik vi i gang med et sundhedsfremme projekt til denne gruppe, siger sundhedskoordinator Mona Klit. Resultaterne er rigtig gode. Kvinderne fortæller, at kurset har gjort dem mere bevidste om deres egen sundhed, og de har generelt forbedret deres kost- og motionsvaner. De har kunnet bruge, det de har lært. Ikke kun på sig selv, men også på deres familie, når barnet er født. I alt 220 kvinder har fulgt kurset, som fremover er et fast tilbud til alle overvægtige gravide på Thy-Mors Sygehus. Det skal give mening Kvinderne får ny viden om kost og motion af forskellige fagfolk som jordemoder, diætist, fysioterapeut og en konsulent fra Dansk Gymnastik og Idrætsforening, DGI Nord. De lærer nye ting og prøver dem af. For eksempel får kvinderne et nyt syn på det at være god ved sig selv. Førhen var det måske at spise chokolade hver dag, men nu kan det være at gå en lille tur. Det er centralt i processen, at det er kvindernes egen drivkraft, der fører til forandringer. Vi er inspireret af en sundhedspædagogik, som siger, at det vi foretager os, som mennesker, skal give mening for os hver især, siger Mona Klit. DGI-konsulent Louise Berthelsen er en af underviserne. Hun hjælper kvinderne til at komme ind i det lokale foreningsliv, og hun fortæller dem, at foreningerne også er til for deres skyld. Jeg starter en proces hos kvinderne, hvor de reflekterer over deres motionsvaner, erfaringer og muligheder. Dernæst styrker jeg deres mod og glæde til at komme i gang, siger Louise Berthelsen. Hun peger også på, at det er en fordel at dyrke motion sammen med andre, fordi det gør det lettere at fastholde aktiviteten. Mona Klit forklarer, at alle underviserne fokuserer på refleksioner. Det hjælper kvinderne til at se, hvad der er vigtigt for dem hver især. Formanden for Etisk Råd Jakob Birkler har afholdt en temadag på Sygehus Thy-Mors om Forebyggelse i sundhedsvæsenet under kritisk belysning. Temadagen har været en inspirationskilde til projektets udførelse. FOTO: COLOURBOX Hver tredje gravide er overvægtig Hver tredje gravide kvinde i Danmark er overvægtig defineret ud fra deres BMI, som er over 25. Hvis man sætter grænsen til en BMI på 30, så er 12 % af de gravide stærkt overvægtige. Disse kvinder oplever oftere en besværlig fødsel, måske som en følge af, at de føder større børn. Og der er især risiko for, at de kommer ud for at skulle have et akut kejsersnit, og det er forbundet med større risiko, når man har et højt BMI. Overvægtige gravide har også større risiko for at udvikle graviditetsbetinget sukkersyge. Ugeskrift for læger den Tilbud gøres permanent Sygehus Thy-Mors gør sundhedskurser til gravide overvægtige til et fast tilbud. Flere kommuner, samt Danske Regioner viser interesse for projektet. Sygehuset har siden 2008 kørt et projekt med sundhedskurser til overvægtige gravide. Resultaterne er så gode, at tilbuddet nu er gjort permanent. Sundhedskoordinator på Thy-Mors Sygehus, Mona Klit, oplyser, at mange kommuner er interesserede i deres arbejde. Det samme gælder Danske Regioner, som sidste år præsenterede projektet på en stor konference om overvægt. Det var specialkonsulent Jane Pedersen, Region Nord, der fik projektet med på konferencen. Hun siger: Jeg synes, det er et godt projekt at bringe videre, fordi det når en meget vigtig målgruppe. Det kan få fatale følger, hvis en gravid kvinde er overvægtig. 10

11 TEMA BLAD - SOMME R Det vil præge vores sundhed TIL VENSTRE DORTE ANDERSEN, TIL HØJRE MAIBRITT PEDERSEN. FOTO: ANJA DAHL FREUND Dorte Andersen og Maibritt Pedersen er veninder efter et kursus for overvægtige gravide på Syge hus Thy-Mors. De har haft et stort udbytte af kurset. Deres babyer er nu omkring seks måneder gamle. Af Jette Nikolajsen De to veninder har skruet godt op for de sunde vaner. De har tabt sig, de motionerer og de har fundet ud af, hvad sundhed betyder for netop dem. I forhold til starten af deres graviditet har Dorte Andersen tabt 14 kilo og Maibritt Pedersen 12 kilo. De mener begge, at det, de har lært, vil påvirke dem fremover. Kurset er absolut anbefalelsesværdigt, siger Maibritt Pedersen. Det skal komme indefra Dorte Andersen og Maibritt Pedersen var dog skeptiske til at begynde med. Jeg frygtede virkelig, at det var noget med løftede pegefingre og kontrol af en diætist, men sådan var det slet ikke. Underviserne var meget lyttende. For dem var det vigtigt, at tingene skulle komme fra os selv, siger Dorte Andersen. Netop det, at de to veninder skulle spørge sig selv om, hvad de gerne ville, satte følelser og forhåbninger i spil. På grund af overvægt havde Maibritt Pedersen eksempelvis ikke været i svømmehallen i lang tid. Men inderst inde savnede hun det, og nu har hun været af sted flere gange sammen med Dorte Andersen. Nye vaner slår igennem Ud over deres babyer har de hver især et barn i forvejen. De er enige om, at de begge har rykket meget på kostområdet. Både med hensyn til deres egne og deres familiers kost. Under den første graviditet tog Maibritt Pedersen 30 kilo på, under denne var det fire kilo. Jeg ville ønske, at kurset havde været en mulighed for mig dengang. Så er jeg næsten sikker på, at det var gået mig helt anderledes, siger hun. Maibritt Pedersen fortæller også, at hun har spurgt om inspiration til salater, hvilket hun fik. Det har givet hende gå på mod i den henseende. Dorte Andersen fortæller, at hun især tænker på sin nye viden, når hun handler ind. Motion uden ansvar Dorte Andersen har tidligere spillet håndbold tre gange om ugen på et seriøst plan. Men efterhånden som de ekstra kilo sneg sig på, mistede hun lysten. Efter vægttabet er det omvendt. Nu er lysten her lige pludselig. Det er fantastisk. Det er på grund af kurset, siger hun. På kurset blev hun klar over, at hun godt kan dyrke motion på et mere afslappet niveau. Derfor vil hun gå til zumba en gang om ugen. Maibritt Pedersen traver mange kilometer med barnevognen. Hun henter og bringer sit første barn i børnehaven, og hun handler ind. Hun bruger desuden det lille tip, de også lærte på kurset, nemlig at lægge små omveje ind i ruten. At holde fast Det bedste vi har lært, er at indføre én god vane af gangen og holde fast i den, siger Maibritt Pedersen. Det vi har lært på kurset, vil præge vores sundhed langt ind i fremtiden, supplerer Dorte Andersen. Der er dog et lille men. De kunne begge have ønsket sig, at de var kommet i en mødregruppe udelukkende med nogle af deres medkursister. Det kunne have styrket den gode tendens yderligere, fastslår de samstemmende. 11

12 T EMABLAD - SOMMER Den faglige vinkel: Verdens bedste kur Af Camilla Spagner Cand Scient human ernæring Institut for Human Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Arne Astrup Institutleder, professor, dr.med. Institut for Human Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Verdens største kostinterventionsstudie Diogenes har vist, at et stort og effektivt vægttab kan opnås på en 800 kcal/ dag 8 ugers diæt baseret på måltidserstatninger (~11 kg), men at de nuværende kostråd ikke er tilstrækkelige til at forebygge vægtøgning efter vægttabet. 1 Studiet viste også, at overvægtige børn, som følger kostrådene, ikke taber sig. Derimod var en let øget ratio af protein til kulhydrat, samt fokus på lavglykæmiske kulhydrater, selv under ad libitum omstændigheder, effektivt til at forebygge vægtøgning hos voksne samt reducere forekomsten af overvægt og fedme hos børn. Første skridt: Hurtigt og stort vægttab Det har ikke tidligere været god praksis at anvende very-low-calorie-diets, idet der har været videnskabelig usikkerhed om risikoen. I dag er der dog, bl.a. med Diogenesstudiet, god dokumentation for anvendelse af en kcal/dag lavkaloriediæt (LCD). Denne er baseret på proteinrige måltidserstatninger, som giver god mæthed, og samtidig sikrer tilførslen af alle næringsstoffer. Den store udfordring for adipøse i vægttabsforløb er imidlertid vedligeholdelsen af det opnåede vægttab. Diogenes studiet sætter kosttyper under lup Diogenes er et pan-europæisk multicenter kostinterventionsstudie, der har undersøgt, hvordan man kan opretholde vægttabet efter en kur. Studiet er det største af sin slags, idet 772 familier har deltaget (938 voksne og 827 børn). Studiet blev indledt med en otte ugers vægttabsperiode, hvor overvægtige deltagere skulle tabe mindst 8 pct. af deres kropsvægt. Herefter fulgte en kostinterventionsperiode på 24 uger med vægtvedligeholdelse som mål. Her blev deltagerne ved lodtrækning fordelt til fem forskellige kosttyper, og alle fik løbende vejledning af diætister. Diæterne blev tilbudt ad libitum. De fem forskellige kosttyper: 2 Normal i protein (13 energiprocent) og høj GI Normal i protein og lav GI Høj i protein (25 energiprocent) og lav GI Høj protein og høj GI Kontrolkost følgende de eksisterende kostråd* (ingen instruktioner om protein eller GI) Råd om at spise frugt og grønt hver dag, spise fisk flere gange om ugen, spise kartofler, ris og pasta og fuldkornsbrød hver dag, begrænse sukkerindtaget (særligt fra læskedrikke, kage og slik), spise mindre fedt, spise varieret og holde vægten stabil. En kostsammensætning, der virker På kostområdet viser det store Diogenes studie, at særligt to hensyn er vigtige i den daglige kost, når adipøse skal vedligeholde vægten. Den første er sammensætningen af makronæringsstofferne i kosten, hvor undersøgelsen fandt en særlig gunstig effekt af en relativ beskeden forøgelse af proteinrige fødeemner. Det er tidligere vist, at en proteinrig kost mætter bedre, og den har en termogen effekt, der positivt indvirker på vægtvedligeholdelsen hos overvægtige og adipøse personer. 3 Et vægt vedligeholdelsesforløb skal derfor fremme indtaget af en proteinrig kost, via madvarer som magert kød, fjerkræ, fisk, æg, bælgfrugter og magre mejeriprodukter. Den anden kostfaktor, der spillede en rolle i Diogenes studiet, var kulhydrattypen. Det er almen kendt, at fint forarbejdede kulhydratkilder, såsom hvidt brød, ris og pasta, samt sukkerholdige kilder, som sodavand og slik, er tomme kalorier og kilder til ekstra energi. Men at GI også kunne spille ind på oddsene mod kiloene, må i Danmark betegnes som et relativt nyt fokusområde i behandlingen af adipositas. GI betegner kulhydraters evne til at hæve blodsukkeret. Det er en drilsk størrelse, da flere parametre spiller en rolle for stigning og fald i blodsukkeret. En madvare med et lavt GI vil give en stigning i blodsukkeret, der er langsommere, og til et lavere niveau, sammenlignet med kulhydratrige madvarer med et højt GI. Herudover vil eksempelvis indholdet af fedt, temperatur, syreindhold og forarbejdning af fødevaren indvirke på GI, og man kan ikke ud fra tallet konkludere, om en fødevare er sund eller ej. De nationale fødevaredatabaser indeholder ikke værdier for GI. Diogenes programmet er dokumenteret med en lang række publikationer i de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter, og en populær version Verdens Bedste kur 4 ligger i toppen af bestsellerlisterne. Diogenes-princippet er allerede taget op af flere kliniske diætister, og potentialet er til stede for, at diætistisk behandling i højere grad kan være et realistisk alternativ til kirurgisk behandling. 1 Larsen TM, Dalskov SM, van Baak M, Jebb SA, Papadaki A, Pfeiffer AF, et al. Diets with high or low protein content and glycemic index for weight-loss maintenance. N Engl J Med. 2010;363(22): Moore CS, Lindroos AK, Kreutzer M, et al. Dietary strategy to manipulate ad libitum macronutrient intake, and glycaemic index, across eight European countries in the Diogenes Study. Obes Rev 2010; 11: Mikkelsen PB, Toubro S, Astrup A. Effect of fatreduced diets on 24-h energy expenditure: comparisons between animal protein, vegetable protein, and carbohydrate. Am J Clin Nutr 2000; 72(5): Bitz, C og Astrup, A. Verdens bedste kur vægttab der holder. København: Politikens Forlag

13 TEMABLAD - SOMMER Fedme hænger sammen med hjertesygdom En undersøgelse, som forskere på Københavns Universitet har deltaget i, viser, at der er en sammenhæng mellem fedme og hjertesygdom. Et nyt studie med over deltagere påviser for første gang en klar sammenhæng mellem fedme og risikoen for at udvikle livsfarlig hjertesygdom. Studiet, der er offentliggjort i det anerkendte tidsskrift Plos Medicine, viser, at stigninger i det såkaldte BMI-tal (Body Mass Index) markant øger risikoen for hjertesygdom. Det skriver Københavns Universitet, der har været med til at lave undersøgelsen, i en pressemeddelelse. Videnskabeligt argument Vores forsøg understøtter eksisterende observationsstudier, men vejer langt tungere som videnskabeligt argument, siger professor og klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet. Han forklarer, at et BMI-spring på 4 kg/m² øger risikoen for hjertesygdom med hele 52 procent. Det vil sige, at en person, der er 1,80 meter høj, øger sin risiko for hjertesygdom med 52 procent, hvis han tager cirka 13 kilo på. 16 procent af den voksne, danske befolkning er svært overvægtig. Blodpropper, forsnævringer af kranspulsåren og hjertekrampe er den hyppigste dødsårsag blandt voksne i hele verden, og alene i USA dør en halv million mennesker om året af hjerterelaterede sygdomme, skriver Københavns Universitet. Budskabet er sevet et ind Selvom der altså er dokumenteret en klar sammenhæng mellem fedme og risikoen for hjertelidel-lser, er det svært at sige noget entydigt t om, hvorvidt fede personer med dårligt hjerte har fået dårligt hjerte af fedme, eller om de er blevet fede af et dårligt hjerte, påpeger Børge Nordestgaard. Han understreger også, at det ikke er Danmark, der står med de største fedmeudfordringer. I vores del af verden er budskabet om sund livsstil efterhånden ved at sive ind. Men i Østeuropa og i de nye voksende økonomier er tallet støt stigende, siger han. Kilde: DR.DK Nyheder d Fedt for Fight skolestarter Fedt for Fight skolestarter er en indsats for børn med svær overvægt i Aarhus Kommune. I 0. klasse tilbydes alle børn en indskolingsundersøgelse. Heri indgår blandt andet højde- og vægtmåling, som danner baggrund for at udregne barnets BMI. På baggrund af dette vil børn med svær overvægt sammen med deres forældre blive tilbudt deltagelse i Fedt for Fight - skolestarter. Fedt for Fight skolestarter er en tværfaglig kommunal indsats, som er familierettet og har barnet og dets trivsel i fokus. Indsatsen er individuel tilpasset, så barn og familie selv er med til at designe tilbuddet til lige præcist deres familie. En specialist-sundhedsplejerske er gennemgående fagperson i kontakten med barnet og familien. Efter indsatsen vil barnet i samarbejde med forældrene fortsat blive tilbudt opfølgning hos skolesundhedsplejersken. aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/boern-og-unge/pa/st/ Danske unge føler sig fede Selvom danske unge ikke er overvægtige sammenlignet med unge i andre lande, så føler danske unge sig fede, og det får flere til at forsøge at tabe sig i forhold til, hvad unge gør i vores nabolande. En undersøgelse fra WHO, som udkommer hvert fjerde år og sammenligner sundheden for skolebørn i alderen 11, 13 og 15 år i 39 lande, placerer den danske ungdom helt i top, når det gælder slankekure og forsøg på at tabe sig. Samtidig er Danmark et af de lande, der har færrest overvægtige i de samme aldersgrupper. Det overrasker ikke Birgit Petersson, speciallæge i psykiatri og lektor i kønsforskning ved Københavns Universitet, at Danmarks ungdom er mere opmærksom på at tabe sig end de unge i vores nabolande. Berlingske, Side: 4, fredag 18. maj 2012 i medierne Der har været livlig aktivitet i medierne. Debatten om fedmeoperation har kørt i højt gear og formanden har i den anledning rigtigt givet interviews til både aviser, radio og TV. Mandag den 7. maj var hun i Go Morgen Danmark sammen med Den skaldede Kok. Se indslaget på 13

14 T EMABLAD - SOMMER relevante parter bør bruge i bestræbelserne på at afhjælpe og forbygge overvægts problemerne i Danmark. Blev stiftet i 1999 med det mål, at inddrage den overvægtige, som den vigtige part i debatten omkring de indsatsinitiativer, der iværksættes omkring bekæmpelsen og forebyggelsen af den alarmerende stigning af overvægtige i Dan mark. Hvem er vi? er en frivillig interesseorganisation/patientforening, der repræsentere 1,3 millioner (40%) overvægtige mennesker i Danmark, hvoraf de (13%) er svært overvægtige. De af de svært overvægtige har direkte fysiske helbredskomplikationer. består af en gruppe mennesker der frivilligt stiller sin tid til rådighed for foreningens formål og bestyrelsen rummer mange fagområder og interesser. Vi er alle involveret i overvægtsproblematikken gennem vore pårørende, arbejde og eller eget overvægtsproblem. Eksterne samarbejdspartnere s eksterne samarbejdspartnere spænder vidt, da overvægtsproblematikken er infiltreret i mange faggrupper, patientforeninger og organisationer. Foreningens formål søger ved at inddrage det hele menneske fysisk, psykisk og socialt at: hjælpe overvægtige og andre med forebyggelse initiativer på vej til et sundere og bedre liv. tale de overvægtiges sag over for det private, fællesskaberne og offentlige regi. bryde de overvægtiges isolation og nedbryde tabuer og fordomme. fjerne diskrimination og mobning i skolerne og på arbejdspladser. arbejde for at forbedre livsvilkårene for overvægtige i Danmark. arbejde for at fremme forskning i og oplysning om overvægt. formidle viden om overvægtsproblematikken for politikere, fagfolk og enkelte personer. deltage i den offentlige debat og søge indflydelse i stat, amt og kommune. samarbejde med andre instanser og foreninger der arbejder for og om overvægtige. støtte initiativer for og om overvægtige lokalt som på landsplan. arbejde for at skabe behandlingssteder og rådgivningscentre for og om overvægtige. hjælpe med oprettelsen af lokalforeninger og derved give mulighed for at møde ligesindet og hente inspiration og støtte til sundere livsstilsvaner. Samt at udbrede kendskabet til foreningens formål og ved at deltage i den offentlig debat, påvirke lokalsamfundet både i det private (familien), i fællesskaberne (Skoler, institutioner og idrætsforeninger) og det offentlige (Kommunen og regioner). Det laver vi i samarbejder omkring mange forskellige opgaver inden for forskning og undersøgelser. Foreningen bliver ligeledes inviteret til at deltage i mange forskellige offentlige og private aktiviteter hvor man finder som en væsentlig samarbejdspartner. Mange skoleelever, universitets- og seminariestuderende samt PHD studerende benytter sig af vores ekspertise og vejledninger i deres opgave og projektarbejde. Projekt BigKids Projekt BigKids Livsstilsændringer for overvægtige børn og deres familier. Big- Kids er en del af s indsatsområder og der bliver søgt midler hos forskellige puljer, fonde og private virksomheder, sådan at projektet kan blive et mere permanent tilbud for børn, om børn og af børn. Formidlings- og informationsvirksomhed kan tilbyde mange forskellige formidlingsaktiviteter til offentlige og private virksomheder. er en naturlig samarbejdspartner omkring virksomhedernes sociale ansvar og i forhold til kommunernes Sundhedsaftaler med regionerne. har en række foredragsholdere, undervisere og sundhedsformidlere der tilbyder deres ekspertise inden for kost, motion, psyke og coaching. Mere information på Den Nationale handlingsplan mod svær overvægt en håndbog med løsninger og perspektiver. var med i Sundhedsstyrelsens eksterne gruppe, der udmønter sig i en rapport til politikerne, med forslag til forebyggelse af overvægt i fremtiden. betragter rapporten som en håndbog og opslagsværk som alle Bliv medlem gør en forskel! Bliver du medlem af s enten som privat person, forening, faggruppe eller organisation, så giver du foreningen bedre økonomisk mulighed for få indflydelse. Vi har følgende kontingentsatser: Og har du tid og lyst til at give en frivillig hjælpende hånd, vil du gøre foreningen stærkere. NUMO National Udviklingscenter Mod Overvægt. er en del af NUMO der har konceptudviklet og er ansvarlige for sundhedsstyrelsens Vægtstoprådgiveruddannelse, en uddannelse som tilbydes landets kommuners sundhedspersonaler og på sigt vil udbyde uddannelsen til andre aktører. Det mener : mener, at der skal være meget mere fokus på de psykologiske sider at overvægtsproblematikken. Dette kunne gøres ved mere tværfaglig tilgang til løsninger, bl.a. ved at etablere livsstilscentre med kost, motion og psykologi i behandlingstilbuddet. Slankekure og slankemidler kontra livsstilsændringer s holdninger til ikke dokumenteret slankekure og slankemidler kan siges meget kort. Vi mener ikke at nogen slankekure og eller slankemidler kan stå alene. Vi går ind for sunde livsstilsændringer. Diætist / psykolog på recept s mener at, der ud over motion på recept også skal tilbydes den overvægtige en recept til diætist og psykolog. Respektere forskelligheder Stop mobning. mener, at vi skal se og opfatte hinanden som ligeværdige mennesker, tyk som tynd, og respektere at vi er forskellige. Ved en større accept af hinanden, har vi mulighed for at hjælpe hinanden til en sundere livsstil. Opfordring til Politikkerne mener at vores politikere skal give klare valg. Vores samfund må sætte standarder for hvilket slags tilværelse vi skal gå efter. anbefaler at man forbyder reklamer for de meget usunde produkter. Det skal ikke via reklame gøres trendy og sejt at drikke søde sodavand og spise chokoladebarrer og chips eller opfordre vores børn at gå på burgerbar via farvestrålende reklamer med klovne, balloner og legetøjsfigurer. Studerende/pensionister/ efterlønnere kr. 100 Personligt medlemskab kr. 200 Grupper/foreninger/ institutioner kr

15 TEM ABLA D - SO M M ER 2012 Siden sidst Lørdag den 31. marts 2012 havde vi generalforsamling i vores endnu ikke helt færdige nye lokaler på Adipositas Center Limfjorden ApS. Det blev en hyggelig generalforsamling, hvor vi traf gode beslutninger, og hvor vi fik valgt en ny bestyrelse. Tak til Ina Jasper, Ida Oxholm og Anders Gantxhorn, som er gået ud af bestyrelsen. Nyvalgt blev Naima Kirkefelt og Maria Trærup, København samt Klaus Lundberg Olsen, Herning. Susanne Nielsen, Odense blev indvalgt som 1. suppleant og Kim Poulsen, Maribo blev indvalgt som 2. suppleant. Præsentation af bestyrelsen Formand Birgitte Hansen Tlf.: Kursusleder og underviser på og StruerSkolen. Udvikler og ansvarlig for forskningsprojektet Madmisbrug. Arbejder i bestyrelsen med udadvendte aktiviteter med bl.a. foredrag, konference og messer. Er en del af foreningens blad- og webudvalg. Jette Ingerslev Medlem og talskvinde Mail: Overlæge, dr. med. Kolding Hospital. Forskningsaktiv siden Publiceret 15 bøger og bog kapitler samt skrevet over 200 artikler. Har holdt over foredrag. Gennem mange år været optaget af geriatri, hypertension og bariatri (svær overvægtigt). Deltaget i mange arbejdsgrupper, blandt andet om overgreb mod ældre, overmedicinering, genoptræning, hypertension og forebyggelse af blodpropper. Var leder af og en del af drivkræfterne bag landets første Bariatisk Center, etableret på Fakse Sygehus. Et center for udredning, behandling, forskning og udvikling for svær overvægtige patienter. Medlem Naima Halse Kirkefeldt Tlf.: Se til højre under Big Kids. Medlem Maria Trærup Tlf Uddannet Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Human Ernæring. Har arbejdet på Institut for Sygdomsforebyggelse på Projekt Sund Start. Arbejder nu på Rygestoplinien, som rådgiver samt afholder rygestopkurser. Deltager i foreningens arbejde omkring vægttabscafeerne samt foreningens øvrige aktiviteter. Medlem Lene Plambech Tlf.: / Uddannet ergoterapeut, MPM med videreuddannelse i medicinsk antropologi. Har arbejdet i mange år indenfor folkesundhed og arbejdsmiljø områderne. Er selvstændig med konsulentvirksomhed, rådgivning, undervisning og udvikler indenfor sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på svær overvægt. Medforfatter til undervisningsmaterialet Svær overvægt forflytning og etik til brug for personaler på sygehuse og i sundhedsplejen, der udløste arbejdsmiljøprisen Medlem Klaus Olsen Tlf Er højskolelærer og rådgiver på Familiehøjskolen Skærgårdens Livsstilslinje. Underviser bl.a. i overvægtens psykologi samt ernæring. Er coach, ernæringskonsulent, foredragsholder, forfatter og er p.t. ved at uddanne sig til ID-psykoterapeut. Er supervisor for Dansk Firmaidræt. Har egen erfaring med overvægt - fra 5 års alderen frem til en topvægt på 245 kilo i Har siden 2002 fastholdt et vægttab på mere end 100 kilo. Medlem Kirsten Bertelsen Kirsten Bertelsen er sygeplejerske og har stor erfaring i arbejdet med overvægtsproblematikker både som fag- professionel og som privatperson. 1. Suppleant Susanne Nielsen Læser litteraturvidenskab på Syddansk Universitet i Odense. Har personlig erfaring med overvægtsproblematikken. Er korrekturlæser på bladet. 2. Suppleant Kim Poulsen Tidl. institutionsleder i Maribo. Har personlige erfaringer med overvægtsproblematikken. s kontor, Skrænten 4, 7600 Struer Tlf BigKids Tlf Big Kids Naima Halse Kirkefeldt Tlf.: BigKids stifter og pædagogisk livsstilscoach. Uddannet Socialpædagog, NLP Master Practitioner, Coach og Mindfulness instruktør. Efteruddannet og arbejder med kognitiv terapi og supervision samt i den løsningsfokuseret samtale. Her selvstændig virksomhed der tilbyder coaching, undervisning, foredrag, kommunikationsrådgivning, konsulentbistand og i kommuner med Ung Base - specielt tilbud for unge. Er i partnerskab med bl.a. samt i www. center-for-integration.dk. Stifter og konceptudvikler på BigKids projektet. Fungere som konsulent og underviser frivillige og ansatte i BigKids projekter og ved kontaktpersonsuddannelsen. Kvalitetssikre s aktiviteter vedr. børn/ unge og deres familier. 15

16 Returadresse: TEMABLAD - EFTERÅR 2010 NR. 1/04 Lise Rasmussen Åderupvej Næstved Hvad får du ud af et medlemskab i? Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse. Aktivt at være talerør for de overvægtige i kampen mod den globale fedme epidemi Hjemmeside med aktuelle informationer Økonomisk støtte til bl.a. transport, så medlemmerne af hovedbestyrelsen, lokal foreninger og andre undergrupper får mulighed for at arbejde aktivt for s formål. Lobbyaktivitet overfor myndigheder og indflydelsesrige faggrupper, f.eks. for skere og læger. At indgå i relevante samarbejdsrelationer, lokalt såvel som på landsplan, i forbindelse med forskellige konkrete initiativer, bl.a. forskning og udviklingsprojekter. Modtager temablade og anden relevant informations flere gange om året. som sparringspartner er et rigtig godt udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde mellem behandlere, myndigheder og den enkelte borger imod den alvorlige og globale overvægtsepidemi. i. Vore gode samarbejdsrelationer viser sig bl.a. ved at vi via Sundheds mi ni steriet har fået forskningsmidler til en målrettet, tværfaglig efteruddannelse af behandlere (f.eks. læger, diætister og psykologer) med direkte kontakt til den overvægtige. TEMABLAD Efterår ratis diæ Sund mad sparkes ind i idrætshallerne Mange fedmeopererede indlægges Av, av og atter er av av Overvægt og og følgesygdomme sygdomme dagbøger dagbøger fra fra gastric gastric by-pass by-pass opererede opererede personer personer Boganmeldelse Boganmeldelse BigKids: BigKids: TEMABLAD Forår 2012 Krisetid i Danmark Ny Fedtskat TEMA Politik & overvægt Tilbud om gratis diætisthjælp Socialdemokratiet vil forbedre tilbud Konservative arbejderfor målrettet indsats Ny mini uddannelse I De fede skal svede Tilbud Tilbud om om gratis gratis Heftig fedmedebat I Derfor bruger vi mange kræfter på at styrke interessen for at bruge foreningen til at få iværksat ny forskning, behandlingsmetoder og andre aktiviteter, også på lokalt plan. ætisthjælp So arbejderfor målrettet bat I TE efteruddannelse efteruddannelse Overvægt og følg følgesygdomme Verdens bedst kur Kurser hjælper overvægtige gravide Nyt tilbud til madmisbrugere Etiske problemstillinger TEMABLAD Sommer 2012 Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd Fedmebehandling uden kirurgi Returadresse: Skrænten Struer Læs mere på: Nyt Adipositas Center Limfjorden ApS TEMA Eftersendes ikke ved vedvarende adresseændring men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse.

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion Patientinformation Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M ost ygning Alkohol Motion ost A M Forekomsten af fedme i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40%

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv

Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Diætisten - Din hjælp til et sundere liv Udgivet af Foreningen af Kliniske Diætister Redaktion: Lisa Bolting Heidi Dreist Pia Houmøller Udarbejdelse: PRspektiv Layout og design: ekvator ApS Fotos: GettyImages

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

Vejen til et varigt vægttab

Vejen til et varigt vægttab Vejen til et varigt vægttab Sådan taber du dig hurtigt og effektivt SlankekurDerVirker.dk OM EBOGEN Læs hvordan du opnår et varigt vægttab ved at følge en fornuftig slankekur. Indholdsfortegnelse Hvilken

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år

Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret. MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år Vi SPRINGER over sukkeret 1 vi SPRINGER over sukkeret MAD-, MÅLTIDS- & BEVÆGELSESSTRATEGI 0-18 år 2 Vi SPRINGER over sukkeret Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn og unges sundhed er et fælles ansvar.

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Guide: Sandt og falsk om slankekure

Guide: Sandt og falsk om slankekure Guide: Sandt og falsk om slankekure Verdens førende fedmeforskere afliver i nyt, stort studie nogle af de mest sejlivede myter om fedme og slankekure. F.eks. er en lynkur bedre, end de fleste tror Af Torben

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Selandia Park 4-4100 Ringsted Tlf. 70 70 22 18 - www.selandiaklinikken.dk SK patientinformation KRAM vers1 070417 KOST Forekomsten af fedme i

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke.

Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke. Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Ny uddannelse Bliv mentor i mad & psyke Lær hvordan du hjælper andre til vægttab ved at forstå og arbejde med forholdet mellem mad og psyke. Motivation og relation vejen til varigt vægttab Sund kost og

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten

Kapitel 3. Kost. Tabel 3.1 Anbefalinger for energifordeling i kosten Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge De unge spiser oftere mere

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd?

Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd? Hvordan bliver data fra kostundersøgelserne brugt i udvikling og evaluering af kostråd? Ulla Holmboe Gondolf, Postdoc Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet Nye kostråd lanceres 17/9-2013 Arbejdet

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Vi giver et kram. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress K R AM Vi giver et kram Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress Kost K R A M Forekomsten af overvægt i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40% af alle danskere

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

LIVTAG # 5 2015. Cecilia har omlagt sin kost totalt og har ud over færre kilo fået større livskvalitet. Mig og min hjælper. s. 30. s.

LIVTAG # 5 2015. Cecilia har omlagt sin kost totalt og har ud over færre kilo fået større livskvalitet. Mig og min hjælper. s. 30. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG # 5 2015 Cecilia har omlagt sin kost totalt og har ud over færre kilo fået større livskvalitet s. 30 Mig og min hjælper

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes?

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? Inge Tetens Afdelingen for Ernæring Kostrådene som de er nu! 1 Kostrådene 2005 Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen)

Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Bilag 4 - LOGBOG Mandag den 6/9 Projektgruppemøde MultiMinen (Mad og motion tilbud til overvægtige børn i indskolingen) Deltagere: Birgitte Projektleder, halvdelen af tiden på MultiMinen Annette Træner

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til svært overvægtige Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL

Ungdomskursus KOST, MOTION OG TRIVSEL Detaljeret Mål: Målet med Viljensvej.coms ungdomskursus er, at 1. forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos den enkelte deltager, 2. give den enkelte deltager en bedre fysik, 3. give den enkelte deltager

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring

Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Spis efter din alder - Sund mad til 65+ Pia Christensen, Klinisk diætist, MSc, Ph.D, Institut for Idræt og Ernæring Email: piach@nexs.ku.dk How do they work? Ny forskningsrapport fra DTU udkom 3. maj 2017

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL sider Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 14 sider SMART- METODEN SÅDAN NÅR DU DINE SUNDHEDSMÅL Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 4 Vær konkret, når du går i gang med en livsstilsændring. Læg dig fast på,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Problemformulering. Hvor går grænsen?

Problemformulering. Hvor går grænsen? Problemformulering Hvor går grænsen? Program 1) Problemformulering og de 4 spørgsmålstyper 2) Emnearbejde vs. Projektarbejde 3) Arbejd med JERES problemformulering 1) Problemformulering og de 4 spørgsmålstyper

Læs mere

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Hvorfor slanke dig alene, når du klarer dig bedre sammen med ligevægtige. BT guider dig gennem seks slankefællesskaber. Af Line Felholt, januar 2012 03 Få succes

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Mental sundhed... 4 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 5 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2 Indledning

Læs mere

Artikel 1: Energi og sukker

Artikel 1: Energi og sukker Artikel 1: Energi og sukker Selvom der er meget fokus på, hvor vigtigt det er at spise sundt, viser de seneste undersøgelser, at danskerne stadig har svært at holde fingrene fra de søde sager og fedtet.

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Konference: Brainfood, sundhed og kvikkere børn (Aarhus)

Konference: Brainfood, sundhed og kvikkere børn (Aarhus) Konference: Brainfood, sundhed og kvikkere børn (Aarhus) Underviser Per Brændgaard Søren Tange Kristensen Få den nyeste viden om kostens betydning for børns udvikling, intelligens og helbred. Vær med til

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Anmeldelse: Glimrende bog om tics og Tourettes syndrom i fin formidling

Anmeldelse: Glimrende bog om tics og Tourettes syndrom i fin formidling Anmeldelse: Glimrende bog om tics og Tourettes syndrom i fin formidling Af Flemming André Philip Ravn, lektor i psykologi Publiceret 24. august 2014. Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere