IPMA Certificering af projektledere på dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPMA Certificering af projektledere på dansk"

Transkript

1 Forår 2016 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret i Projektledelse Information om IPMA Certificering på engelsk Se Dansk Projektledelse Gydevang 39-41, 3450 Allerød Tlf

2 IPMAs 4 Niveau certificeringsordning Dansk Projektledelse certificerer projektledere i henhold til procedurer og indhold, som er udviklet og valideret af International Project Management Association IPMA. Det betyder, at du som IPMA Certificeret projektleder er internationalt anerkendt. Det samlede certificeringsprogram omfatter fire niveauer: Certificeret Projektchef bedømmelsesmetoder. Assessorerne rekrutteres blandt certificerede, professionelle projektledere i Danmark. Assessorer fra andre lande kan desuden involveres. Certificeringsrunder på niveau D, C og B, der omtales i denne brochure, foregår på dansk. Niveau A foregår på engelsk men rapportering og interview kan foregå på dansk. IPMA Certificering på engelsk på alle fire ni - ve auer beskrives i en separat brochure. Ved kompetencevurdering skelnes mellem ledelsesadfærd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse. Kompetent projektledelse forudsætter, at alle tre områder er dækket og at der er synergi mellem de tre typer af kompetencer. Det afspejles i logoet for certificeringsordningen: Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret i Projektledelse De forkortede betegnelser på de fire certifikater er: IPMA D, IPMA C, IPMA B og IPMA A. Alle titlerne er registrerede. Formålet med niveaudelingen er at underbygge målrettet kompetence - udvikling og karriereforløb inden for projektledelse. Det er en støtte både for den enkelte projektleder og for virksomheder, hvor projektledelse er en vigtig kompetence. IPMA Certificering går ud på at vurdere projektlederens udviste kompetencer i at lede projekter, herunder vurdere projektlederens evne til at anvende erfaring, metodeviden og ledelsesadfærd på en værdiskabende måde. IPMA Certificering på et givent niveau forudsætter ikke certificering på underliggende niveauer. På Niveau D, C, B og A foregår der recertificering hvert femte år. Re-certificeringen indebærer, at kandidaten har vedligeholdt og videreudviklet egne kompetencer i projektledelse. Bedømmelsen af hver kandidat foretages af to kompetente assessorer på grundlag af en række forskellige Værktøj til kompetencevurdering På alle certificeringsordningens niveauer benyttes bogen Kompetencer i projektledelse ( ), som dels giver en beskrivelse af kompetenceområderne ved ledelse af projekter dels benyttes til selvvurdering af kompetencer. Værktøjet er en dansk National Competence Baseline forkortet NCB, som også findes i en engelsk oversættelse. Bogen er på 173 sider og indeholder en CD med skemaer til selvvurdering. Bogen kan uafhængigt af deltagelse i certificeringen bestilles på eller via boghandel. Pris 600 kr. ekskl. moms. Ved tilmelding til certificering siden hen får indehavere af NCBen kr. 500 ekskl. moms på betalingen for certificering. Metodeanvendelse Erfaringsanvendelse Ledelsesadfærd Udbredelsen af IPMA Certificering Ved udgangen af 2014 havde mere end deltaget i IPMA Certificering i Danmark. Navnene på de certificerede fremgår af Dansk Projektledelses website, samt på IPMAs website, med mindre den certificerede har ytret ønske om ikke at få sit navn offentliggjort. Internationalt er IPMAs 4 Niveau Certificering foreløbig introduceret i mere end 40 lande Udstedte 5500 IPMA certifikater 5000 i Danmark

3 Fordele ved IPMA Certificering IPMA Certificering giver dig papir på dine kompetencer som projektleder. Samtidig indebærer deltagelse i certificeringsprocessen refleksioner og feedback, som i sig selv muliggør et klart kompetenceløft. For virksomheden: Dokumenterer over for markedet, at organisationen har kvalificerede projektledere. Stimulerer det faglige miljø for professionel projektledelse og bidrager til en stadig højnelse af kompetenceniveauet. Synliggør karrierevejen for projektledere i organisationen. Fremmer, at projektledelsen ligger i de rigtige hænder også ved nyansættelser af projektledere. For projektlederen: Dokumenterer viden, adfærd og erfaring altså kompetence i ledelse af projekter. Højner kompetenceniveauet, idet deltagelse i certificeringsprogrammet er en nyttig læringsproces. Giver feedback om de områder, hvor der er brug for yderligere kompetenceudvikling. Tilbyder en struktur for personlig udvikling som projektleder ved at anvende certificeringsniveauerne som afsæt. Information om certificeringsordningen Dansk Projektledelse afholder orienteringsmøder om certificeringsordningen. Enten som på-vej-hjem møder i foreningen, som webinarer eller som interne møder i virksomheder. Tilmelding sker på Desuden arrangeres hvert halve år halvdagsseminarer under overskriften Kompetenceudvikling for projektledere. Her er der lejlighed til at afprøve det vurderingsværktøj, der benyttes ved certificeringsordningen. Du får med andre ord lejlighed til at vurdere egne kompetencer inden du ansøger om en IPMA Certificering. Ved seminaret gives endvidere udførlig information om IPMA Certificeringen. Se Tilmelding og vederlag Tilmelding til en certificeringsrunde skal ske senest én uge før introduktionssessionen på den pågældende runde. Se datoerne i de forskellige niveaubeskrivelser. Vederlagene for deltagelse på certificeringsniveauerne er anført nedenfor og omfatter alt skriftligt materiale, herunder bogen Kompetencer i projektledelse, samt traktement ved mødesessioner. Alle priser er ekskl. moms. Der gives rabat til medlemmer af Dansk Projektledelse. For at opnå denne rabat er det dog en betingelse, at der for det pågældende år er/bliver betalt fuldt årligt medlemskontingent. ikke medlem medlem Niveau D Kr Kr Niveau C Kr Kr Niveau B Kr Kr Niveau A Kr Kr Vederlag for re-certificering på Niveau A, B, C og D efter fem år er ca. 40% af det aktuelle vederlag for fuld certificering på niveauet. Afmelding/flytning på niveau A, B, C og D Afmelding/flytning frem til en måned før Introduktionssessionen er vederlagsfrit. Ved afmelding fra en måned før og frem til to uger efter Introduk - tionssessionen, krediteres det fakturerede vederlag med fradrag af kr for Niveau D og kr for Niveau C, B & A. Ved flytning til næste certificeringsrunde, fra en måned før og frem til to uger efter Introduktionssessionen, faktureres et vederlag for flytningen på kr for Niveau D og kr for Niveau C, B & A. Ved flytning senere end to uger efter Introduktionssessionen faktureres et vederlag på kr for niveau D og kr for niveau C, B & A. Ved afmelding på Niveau C, B eller A fra to uger efter Introduktions - sessionen og frem til efter Trin 1 eller hvis kandidaten bliver stoppet ved Trin 1 krediteres 40% af det fakturerede vederlag. Ved senere afmelding bliver der ikke krediteret. Ved afmelding fra Niveau D senere end to uger efter Introduktionsses - sionen er der ingen tilbagebetaling. Studiegrupper for certificeringskandidater Vi tilbyder at fordele certificeringskandidater på studiegrupper, så I får et forum til at sparre om jeres selvvurdering og øvrige forberedelse. Deltagelse er gratis. På introsessionen får du mulighed for at tilmelde dig til en studiegruppe med andre kandidater fra holdet, hvor I på tværs kan hjælpe og støtte hinanden. 3

4 Det fik jeg ud af IPMA Certificeringen En rejse ind i mig selv og mit projektlederliv 52-årige Kim Menko Lorenzen, seniorprojektleder i Novo Nordisk, er blevet IPMA Certificeret på Niveau B, og det har været en yderst brugbar rejse ind i ham selv, ind i hans projektlederliv og en rejse mod at blive mere bevidst kompetent som projektleder. Kim Menko Lorenzen har med succes arbejdet som projektleder i 20 år. Det har bare været noget, han gjorde. Han arbejdede ikke efter nogen bestemt struktur i sine projekter, og det syntes han var fint. Dengang. Da jeg gik i gang med processen i 2007 med først at blive Niveau C Certificeret, fandt jeg ud af, hvor meget struktur kan gøre. Den selvvurderingsproces man er igennem gør, at man bliver gjort bevidst og opmærksom på sine egne personlige kompetencer og metoder. Jeg gik 10 år tilbage og gravede i mine projekter for at se på, hvad jeg gjorde dengang, hvilke udfordringer der var og hvordan jeg kunne bruge min erfaring derfra i nye projekter. Det var en rejse ind i mig selv og mit projektlederliv og mod at blive mere bevidst kompetent, siger Kim Menko Lorenzen. Tilbageblikket kan jeg bruge fremadrettet Hans Ellesen er projektchef hos NCC og blev IPMA Niveau C Certificeret. Han har under certificerings - forløbet fået god mulighed for at kigge tilbage på sine tidligere projekter, og den vigtige erfaring vil han tage med til sine fremtidige projekter. I NCC har man en tradition for at IPMA-certificere mange af medarbejderne, og Hans Ellesen, der er projektchef i NCC blev i slutningen af november 2012 Niveau C Certificeret. Vejen dertil var belagt med aha-oplevelser for projektchefen. De aha-oplevelser har jeg fået, når jeg har talt med andre projektledere om for eksempel håndteringen af kunder, tidsplanlægning, økonomi osv. Her har jeg kunnet se, at min egen måde at løse opgaver på, i visse tilfælde falder meget godt i tråd med certificeringens struktur og fælles begreber, siger Hans Ellesen. Efter et kig i bakspejlet med de værktøjer han har fået nu så kan han se, at han kunne have grebet nogle af sine tidligere projektledelsesopgaver anderledes an. Jeg har fået meget ud af at kigge tilbage, og det er en god erfaring at gøre sig, siger han og tilføjer, at certificeringen har fået ham til at strukturere sine mange kompetencer, så han nu er mere bevidst i sine ledelsesmæssige til- og fravalg. Utroligt, som projektledelse og IPMA kan åbne døre Dorthe Olsen, Risikomanager, Københavns Kommune - Bestået IPMA Niveau D Jeg havde aldrig fået dette job, hvis ikke det havde været for min projektlederuddannelse og min deltagelse i IPMA Certificering - det gjorde simpelthen, at jeg fik tilbudt to jobs!! Utroligt, som projektledelse og IPMA kan åbne døre :) Brugere af certificeringen: Fra følgende virksomheder har mere end 15 gennemført certificeringen Air Greenland Alectia Atea ATP Babcock & Wilcox Vølund Banedanmark Bang & Olufsen BEC BRF Kredit Dako Denmark Danfoss Danske Bank Deloitte Digitaliseringsstyrelsen Direktoratet for Kriminalforsorgen DONG Energy Oil & Gas Dong Energy Sales & Distribution DONG Energy Wind Power DR DSB EG Ericsson Danmark FDC Forsikringens Data Center Forsvarets Efterretningstjeneste Fujitsu Grønlands Energiforsyning/Nukissiorfiit Handelsskolen Sjælland Syd Henning Larsen Architects Hillerød Hospital HOFOR Implement Consulting Group JN Data KMD Københavns Kommune LEGO System National Oilwell Varco Denmark NCC Construction Nets Denmark NNE Pharmaplan NNIT Nokia Danmark Nomeco Nordea Bank Danmark Novo Nordisk NRGI Rådgivning Nykredit Oticon PFA Pension Post Danmark Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Sjælland Rehfeld Schneider Electric Danmark Siemens Siemens Wind Power Skandinavisk Data Center Skat Spar Nord Bank TDC Tele Greenland Telia Danmark Topdanmark Udenrigsministeriet Undervisningsministeriet Valcon Vattenfall Vejdirektoratet Vestas Control Systems YouSee Aalborg Kommune 4

5 IPMA Niveau D Certificeret i Projektledelse Runde D48 og D50 En IPMA Certificering på Niveau D kræver, at kandidaten har og kan anvende viden om projektledelse, der dækker et bredt spekter af metodeanvendelse og ledelsesadfærd i forbindelse med ledelse af mindre komplekse projekter. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af et trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen. Bedømmelsen på Niveau D foretages af to assessorer med udgangspunkt i CV, selvvurdering og eksamen. Som led i certificeringsprocessen modtager deltagerne Kompetencer i projektledelse, NCB. Efter 5 år gennemføres en re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Der anbefales mindst 6 mandmåneders erfaring som projektleder af ikkekomplekse projekter eller som projektdeltager i mindre komplekse projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten har eksplicit viden om én metode / ét værktøj inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer samt viden om disses anvendelse i mindre komplekse projekter. Certificeringsprocedure for Niveau D Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Dette gælder for følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have kendskab inden for kompetenceområdet: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten skal have indsigt i god ledelsesadfærd, være bevidst om egen udvist ledelsesadfærd og reflektere over denne. Det omfatter adfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. Samlet indsats for kandidaten op til 40 timer. D49 D50 Tilmelding Senest 22. januar Senest 8. april 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession 26. januar 12. april Vejledning om selvvurderingsværktøjet i Allerød kl i Allerød kl Kompetencer i projektledelse og om krav til certificering, * 27. januar *13. januar samt formen på den skriftlige eksamen. i Vejle kl i Vejle kl CV og Selvvurdering Udarbejdelse af CV og specifikation af projekterfaringer. Selvvurdering af metodeanvendelse og ledelsesadfærd. Endelig ansøgning om Niveau D Certificering fremsendes senest 29. februar 17. maj 1.4 Skriftlig eksamen i Allerød og Vejle 3 timer. Ingen hjælpemidler. 3. marts 19. maj Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. 1.5 Assessorvurdering Resultat foreligger sammen med svarbrev: Certifikat tilsendes 19. april 19. juni * ved mindre end 10 deltagere, gennemføres introduktionssessionen som web-session. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion til re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udfyldes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse. 5

6 IPMA Niveau C Certificeret Projektleder En IPMA Certificering på Niveau C kræver, at kandidaten er kompetent til at lede mindre komplekse projekter og kan assistere en projektleder af komplekse projekter i alle områder af projekt - ledelse. Ledelse af et mindre komplekst projekt indebærer også, at kandidaten kan lede en større gruppe projektdeltagere og/eller fungere som leder af et delprojekt i et komplekst projekt. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Planlægningssession Trin 3: Interview og godkendelse Bedømmelsen på Niveau C foretages af to assessorer og omfatter på trin 1: CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og referencer, og på trin 3 endvidere på indtryk fra planlægningssessionen og interview med assessorerne. Viser det sig ved selvvurderingen, at kandidatens kompetencer svarer til Niveau B, kan der skiftes niveau. Hvis kandidaten ikke består Niveau C, kan der udstedes et IPMA D certifikat, hvis CV, selvvurdering og skriftlig eksamen opfylder kravene for at bestå på Niveau D. Efter 5 år skal gennemføres en re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Certificering på Niveau C kræver mindst 36 mandmåneders erfaring som projektleder af mindre komplekse projekter, som f.eks. omfatter flere interessenter med en forudsigelig adfærd og udføres af et større projektteam. De 36 mandmåneders erfaring bør højst være 6 år gamle, men vi kan acceptere op til 9 år. Projektledelsen er udøvet med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Desuden er de indhøstede erfaringer blevet anvendt i nye situationer/projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten har eksplicit viden om enkelte varianter af metoder/værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCB-ens metodeelementer samt evne til at anvende disse i mindre komplekse situationer og til at evaluere metoden/værktøjet. Endvidere skal kandidaten have praktisk erfaring med at anvende disse sammen med flere deltagere i forskellige situationer i mindre komplekse projekter. Ovenstående er gældende indenfor følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have basalt kendskab inden for kompetenceområdet: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten er bevidst om og udviser jævnligt og i betydelig grad en omfattende og hovedsagelig passende ledelsesadfærd, selv under forholdsvis vanskelige vilkår. Reflekterer endvidere over egen adfærd og foretager fra tid til anden justeringer. Det kræver ledelsesadfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 6

7 Certificeringsprocedure for Niveau C Runde C35 Samlet indsats for kandidaten op til 80 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 17. januar 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen - inkl. eksamensformen. 19. januar i Allerød kl Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse, NCB * 20. januar i Vejle kl CV og selvvurdering Udarbejdelse af CV og rapportering om projekterfaring. Selvvurdering af metodeanvendelse og ledelsesadfærd. Endelig ansøgning til Niveau C 29. februar 1.4 Skriftlig eksamen 3 timer - Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 3. marts i Allerød og Vejle 1.5 Første tilbagemelding Assessorer bedømmer selvvurderinger og eksamen. 6. april Trin 2: Planlægningssession 2.1 Planlægningssession Grupper à 5-6 deltagere planlægger en projektcase, der afspejler ledelsesadfærd. Plenum med præsentation og dialog sammen med assessorerne. 26. april 9-17 i Allerød 3. maj 9-17 i Vejle 2.2 Assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelser fra trin 1 og planlægningssession. Trin 3: Interview og vurdering 3.1 Interviewsession Reserver hele dagen. Tidspunkt for interview aftales ved planlægningssessionen. Interview på 1 time med assessorer inkl. feedback 3.2 Endelig assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene i certificeringen og giver tilbagemelding til kandidaten inkl. interviewet. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. 27. april i Allerød og 4. maj i Vejle 27. april i Allerød og 4. maj i Vejle * ved mindre end 10 deltagere, gennemføres introduktionssessionen som web-session. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion om re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse eventuelt efterfulgt af et interview. 7

8 IPMA Niveau B Certificeret Seniorprojektleder En IPMA Certificering på Niveau B kræver, at kandidaten er kompetent til at lede komplekse projekter. Kandidaten kan herunder lede et projekt med mange delsystemer / elementer og relationer med flere involverede virksomheder og/ eller organisationer og med adskillige discipliner. Certificeringsforløbet Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse Trin 3: Projektledelsessession, interview og endelig vurdering. Bedømmelsen på Niveau B foretages af to assessorer heraf en assessor med erfaring inden for samme projekttype som kandidaten. Bedømmelsen er på trin 1 baseret på CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og referencer. På trin 3 inddrages projektrapporten, observationer fra sessionen med projektleders - sparring og interview med assessorerne. Certificeringsprocessen afsluttes med en translokation. Viser det sig ved selvvurderingen på trin 1, at kandidatens kompetencer svarer bedre til Niveau C, kan man i stedet tilmelde sig Niveau C i samme runde uden ekstra betaling. Efter 5 år gennemføres en recertificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Certificering på Niveau B kræver mindst 60 mandmåneders erfaring som projektleder, herunder ledelse af komplekse projekter i minimum 36 mandmåneder, dvs. projekter med mange interessenter med uforudsigelig adfærd og udøvet af en projektorganisation med flere underprojekter. De resterende mandmåneder kan være erfaring fra ledelse af mindre komplekse projekter det vil blandt andet sige projekter med flere forudsigelige interessenter udført af et større projektteam. De 60 mandmåneders erfaring bør formelt højst gå 8 år tilbage, men vi kan acceptere op til 12 år. Projektledelsen skal være udøvet med ansvar for alle ledelsesområder og med opnåelse af gode resultater. Opnåede erfaringer fra ledelse af projekter skal være anvendt i nye situationer/projekter. Metodeanvendelse: Kandidaten skal have solid viden om flere varianter af metoder og værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer og være i stand til at anvende disse i komplekse situationer, herunder at vurdere og kombinere variationer. Desuden bør kandidaten have praktisk erfaring fra anvendelse i adskillige situationer i komplekse projekter sammen med flere deltagere. Det gælder for følgende fire kompetenceområder: Planlægge og evaluere projektledelse. Organisere projektets ledelsesfaser. Udøve overordnet projektledelse. Udøve løbende projektledelse. Desuden skal kandidaten have godt kendskab inden for kompetence - området: Lede virksomhedens projektprocesser. Ledelsesadfærd: Kandidaten bør være bevidst om hensigtsmæssig ledelsesadfærd og ofte udføre den på forskellige måder, selv under vanskelige forhold der indebærer modstand. Kandidaten bør også reflektere over egen adfærd og foretage justeringer. Det gælder for ledelsesadfærd, der fremmer projektet på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 8

9 Certificeringsprocedure for Niveau B Runde B38 Samlet indsats for kandidaten op til 120 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 12. januar 1.1 Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession 19. januar i Allerød Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen - inkl. eksamensformen. kl og Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse NCB. 21. januar i Vejle Vejledning i valg af projektforslag og forberedelse af projektrapport. kl CV og selvvurdering Udarbejde CV og specificere projekterfaring. Selvvurdering af metode- og adfærdskompetencer. Udarbejde projektforslag. Endelig ansøgning om Niveau B certificering Fremsendes 29. februar 1.4 Skriftlig eksamen 2. marts Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 3 timer. i Allerød /Vejle 1.5 Første tilbagemelding Assessorer bedømmer selvvurderinger, projektforslag og eksamen. 7. april Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse 2.1 Andres vurdering af ledelsesadfærd fire personer der kender kandidatens udøvede adfærd. Respondenterne afl. 25. april 2.2 Projektledelsesrapport Med beskrivelse af projektet og vurdering af ledelsesindsatsen. 9. maj kl Trin 3: Projektsparring, interview og godkendelse 3.1 Rapportvurdering Assessorerne gennemgår projektrapporten og sammenfatter med bedømmelsen fra trin Sparringssession med aktuelt projekt Behandling af projektcase fra anden virksomhed efterfulgt samme dag af: 3.3 Interviewsession med assessorer eller 26. maj kl Reserver alle dagene. Tidspunkt meddeles efter trin 1. Interview på 1 1/2 time med assessorer, hvor både skriftligt materiale og interaktion vurderes. 3.4 Endelig assessorvurdering eller 26. maj Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene i certificeringen inkl. interviewet. Resultatet oplyses. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion om re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering skal udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i projektledelse eventuelt efterfulgt af et interview. 9

10 IPMA Niveau A Certificeret Projektchef For at erhverve IPMA Certificering på Niveau A er det overordnede krav, at kandidaten besidder en bred kompetence i at lede en virksomheds projektprocesser. Dette omfatter to typer af situationer: Ledelse af en virksomheds eller afdelings komplekse projektportefølje, hvilket omfatter projekter af varierende kompleksitet. Ledelse af komplekse programmer, som omfatter forskellige projekttyper og initiativer til at opnå programmernes mål. For at udfylde disse funktioner besidder kandidaten også kompetencer i følgende: Bidrage til strategisk ledelse, inklusiv udformning af forslag til virksomhedsledelsen, Lede virksomhedens støttefunktioner til ledelse af projekter, programmer og porteføljer, og Lede processer, der fremmer program- og projektledelse inklusiv højnelse af projektlederes og andre deltageres kompetencer. Kandidaten skal endvidere have kompetencer i overordnet projektledelse. Certificeringsforløbet Du kan vælge om rapportering og interview skal foregå på dansk eller engelsk. Certificeringsprocessen består af 3 trin: Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Trin 2: Adfærdsvurdering og rapportudarbejdelse Trin 3: Virksomhedssparring, interview og endelig godkendelse Bedømmelsen på Niveau A foretages af to assessorer heraf én med kendskab til kandidatens branche. Bedømmelsen er under trin 1 baseret på CV, selvvurdering, skriftlig eksamen og reference. Trin 3 omfatter andres adfærdsvurdering, virksomhedsrapport, sparringsession og interview. Viser det sig ved selvvurderingen under trin 1, at kandidatens kompetencer svarer bedre til Niveau B, kan man i stedet tilmelde sig Niveau B uden ekstra betaling. Efter 5 år skal gennemføres re-certificering. Kompetencekrav Erfaringsanvendelse: Mindst 60 mandmåneders erfaring i porteføljeledelse og/eller programledelse med strategisk relevans. Kandidaten bør have: Minimum 36 mandmåneders ansvarlig ledelsesfunktion i ledelse af komplekse porteføljer eller programmer. De resterende mandmåneder op til 60 bør være fra involvering i porteføljeledelse, programledelse og/eller håndtering af projektorienterede ledelsesfunktioner. De 60 mandmåneders erfaring bør formelt højst gå 8 år tilbage, men vi kan acceptere op til 12 år. Program-/porteføljeledelsen skal være udøvet med ansvar for alle ledelses - områder. Endvidere skal kandidaten have anvendt opnåede erfaringer i nye situationer/ projekter. Kandidaten skal også have mindst to års erfaring i projektledelse. Metodeanvendelse: Kandidaten skal have en både solid og bred eksplicit viden om adskillige metoder/værktøjer inden for de fleste delkompetencer under NCBens metodeelementer, samt evne til at anvende dem i komplekse situationer, herunder at vurdere og optimere varianter. Derudover skal kandidaten have praktisk erfaring fra anvendelse med mange deltagere i adskillige komplekse situationer. Dette gælder for de følgende seks elementer ved ledelse af virksom - hedens projektprocesser: Håndtere strategiske ledelsesprocesser. Håndtere projektorienterede ledelsesfunktioner. Håndtere ledelse af projektporteføljer. Håndtere ledelse af programmer. Udvikle professionalisme i projektledelse. Dette omfatter også de følgende kompetenceområder svarende til projektledelse Planlægge og evaluere ledelsen af program/portefølje. Organisere ledelsesfaser hvad angår program/portefølje. Udøve overordnet ledelse af program/portefølje. Ledelsesadfærd: Kandidaten bør være bevidst om og meget tit udvise en optimal ledelses - adfærd på flere måder, selv under vanskelige vilkår, der indebærer modstand. Bør endvidere reflektere over egen ledelsesadfærd og foretage justeringer. Det omfatter adfærd, der fremmer porteføljer, programmer og projekter på tre måder: Opbygge tillid Håndtere relationer Fremme samspillet. 10

11 Certificeringsprocedure for Niveau A Runde A23 og A23E Niveau A afholdes kun én gang årligt Samlet indsats for kandidaten op til 160 timer. Trin 1: CV, selvvurdering og skriftlig eksamen Tilmelding Senest 19. okt Forberedelse Selvstudier / undervisning efter eget behov og valg. 1.2 Introduktionssession Introduktion til de enkelte trin i certificeringsprocessen, inkl. eksamensformen. Udførlig vejledning i brug af værktøjet Kompetencer i projektledelse, NCB. Vejledning i valg af fire cases fra ledelse af virksomheders programmer/porteføljer. 1.3 Selvvurdering og ansøgning Udarbejde CV og specifikation af erfaring. Selvvurdering af metode- og adfærdskompetencer. Caseforslag. 1.4 Skriftlig eksamen Kun hvis kandidaten ikke er Niveau B certificeret. Flervalgsspørgsmål, åbne spørgsmål og case. Ingen hjælpemidler. 26. oktober kl i Allerød 5. december 7. december kl i Allerød 1.5 Første assessorvurdering Assessorerne bedømmer selvvurderinger, caseforslag og eksamen. Resultat foreligger 16. januar 2017 Trin 2: Adfærdsvurdering & rapportudarbejdelse 2.1 Andres vurdering af ledelsesadfærd Fra fire personer der kender kandidatens udøvede adfærd. Fra sekretariatet mailes link og password til værktøjet. Respondenterne afl. 2.2 Udarbejdelse af virksomhedsrapport Beskrivelse af virksomheden/-erne samt de fire cases om ledelse af programmer/porteføljer i virksomheden. 10. februar 20. februar Trin 3: Virksomhedssparring, interview og godkendelse 3.1 Rapportvurdering Assessorerne foretager review af rapporten og sammenfatter med bedømmelsen fra trin Sparringssession med virksomhed 14. marts Behandling af udfordringer i en projektbaseret virksomhed. kl i Allerød 3.3 Interviewsession med assessorer 14. marts 1½ times interview med assessorer både skriftligt materiale og interaktion vurderes. kl i Allerød 3.4 Endelig assessorvurdering Assessorer sammenfatter bedømmelserne af alle trinnene inkl. sparringssession og interviewet. Certifikat tilsendes gyldigt i 5 år. Trin X: Re-certificering Efter 5 år inviteres kandidaten til introduktion til re-certificering. Opdateret CV og selvvurdering udarbejdes med specificering af opnået og planlagt udvikling af kompetencer i ledelse af porteføljer, programmer og projekter eventuelt efterfulgt af et interview. 11

12 Certificeringens organisering International Project Management Association Certificeringsordningen er underlagt IPMAs fælles retningslinier. Inden for IPMA forestås certificeringsordningen af IPMAs Certification Validation Management Board Dansk Projektledelse Foreningen har indgået aftale med IPMA om at gennemføre certificeringsprogrammet her i landet. Foreningens bestyrelse er den overordnede, ansvarlige for certificeringsordningen som i forhold til foreningen er skilt ud som en selvstændig, økonomisk enhed. Udvikling og administration af ordningen forestås i Danmark af certificeringsstyregruppen. Certificeringens styregruppe og ledergruppe,svend Aage Laxager, Formand for certificeringsstyregruppen Kjeld Vognsen, Medlem af certificeringsstyregruppen Mads Hjortkjær Medlem af certificeringsstyregruppen Erik Borg Medlem af certificeringsstyregruppen Ledergruppe ogforeningssekretariat Morten Fangel, Certificeringsleder og Administrator for Niveau A Allan Krüger-Jensen, Del af ledelsen og Administrator for Niveau B Annemarie Fjeldborg, Certificeringskoordinator Niveau A og B Lene Larsen Certificeringskoordinator Niveau C og D Thue Harild, Certificeringskoordinator Niveau C og D Certificeringsassessorer Assessorerne er certificerede projektledere og bredt anerkendte projektledere og konsulenter: Allan Krüger-Jensen, BEC Anders Find, Peak Consulting Group Anette Zobbe, Peak Consulting Anette Franzpötter, BEC Birgitte Adler, KMD Bjarke Blücher Brink, GN Resound Carsten Tang, Forca Charlotte Bundgaard Christina Lyng, Schantz Dan Sletten, Spar Nord Bank Erik Brender, Århus Kommune, Teknik og Miljø Helene Bech Rosenbrandt, Region Midtjylland Henrik Timm, Peak Consulting Group Henrik V. Hougaard, LEGO Company Henrik Schjerlund, KMD Inger Vanggaard Jacob Jespersen, JKJ Consult Jacob Høeg, Telenor Jan Chr. Rasmussen, Valcon Jens Laugesen, Nordea Bank Danmark Jesper Schreiner, Dansk Projektledelse Jesper Stang, Region Hovedstaden, Center for IT Jesper Wedel Eskildsen, Grundfos Jørgen Kejlberg, DTU Karin Soelberg, Alectia Kim Menko lorenzen, Novo Nordisk Kim Wehrs, Weteco Lars Norup, 2Lead - Consulting Group Lasse Friis, Lise-Lotte Bach, BRFKredit Mads Hjortkjær, Topdanmark Marianne Dall, Danske Bank Martin Eisenhardt, Novo Nordisk Michael Poulsen, Nordea Bank Michael Larsen, Steria Michael Boe Sørensen, DONG Energi Morten Berger, Topdanmark Morten Mørch Sørensen, Sandoz Per Frank Povlsen, PF Projects Peter Lundin, TDC Hosting Peter Søndergaard Kirkvald, Forsvarets Efterretningstjeneste Rikke Saltoft Andersen, Statens Seruminstitut Susanne Hviid Jönsson, BEC Søren Truelsen, Connector Søren Andersen, ST-Consult Thomas Klysner, Danske Bank Tom Kønig, KMD Torben Bertelsen, EG A/S Ulrik Vesterbæk, KMD Winie Enevoldsen, Telia Danmark Gydevang 39-41, 3450 Allerød Tlf

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2015 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 14-10-03

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 14-10-03 1 Jesper Garde Schreiner Senior konsulent i Fangel Consulting A/S Med i ledelsen af Dansk Projektledelse Redaktør på tidsskriftet Projektledelse Administrator på Eksklusive Netværksgrupper for IPMA Certificerede

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Forår 2017 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Certificeret Projektchef Certificeret Seniorprojektleder Certificeret Projektleder Certificeret

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Efterår 2008 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

IPMA Certificering af projektledere på dansk

IPMA Certificering af projektledere på dansk Forår 2011 IPMA Certificering af projektledere på dansk Via internationale standarder med 4 certificeringsniveauer Information om IPMA Certificering på engelsk Se www.danskprojektledelse.dk Dansk Projektledelse,

Læs mere

Projektledercertificering

Projektledercertificering Projektledercertificering Kompetenceudvikling, karrieremuligheder og fagligt fællesskab Program for webinaret Hvorfor få en projektledercertificering? Certificeringsmuligheder generelt Generel information

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28

IPMA Certificering IPMA 3-2-4 / 11-01-28 1 2 Denne præsentation Præsentationen findes på: www.danskprojektledelse.dk under Certificering / Orienteringsmøder 3 - kort fortalt Teste projektlederens kompetence til at lede et projekt ved at forstå

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse

HR & Uddannelse. Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse HR & Uddannelse Region Hovedstadens Tværgående Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen i Region Hovedstaden version 2.0 Formål Det er projektlederuddannelsens formål at: styrke lokalt projektarbejde

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

NLP OG COACH UDDANNELSE

NLP OG COACH UDDANNELSE NLP OG COACH UDDANNELSE www.tradium.dk Kunne du tænke dig at blive bedre til at forstå, hvad der foregår i kommunikationen mellem mennesker? Blive bedre til at lytte og forstå hvad andre fortæller og dermed

Læs mere

KOLLEGIALT SAMARBEJDE

KOLLEGIALT SAMARBEJDE DIALOGKORT KOLLEGIALT SAMARBEJDE 1. Hvornår er det sjovt at gå på arbejde? a. Nævn dage, hvor du glæder dig til at gå på arbejde, og hvor du er tilfreds, når du går hjem. 2. Hvad er en god kollega for

Læs mere

1. Om CERTIFIED ORIGINAL NORDMANN

1. Om CERTIFIED ORIGINAL NORDMANN Original Nordmann ApS CVR: 32 78 62 43 Sekretariat: Scandvision Cph Silkegade 11, 2. sal 1113 København K Telefon +45 27 49 06 54 Fax: +45 88 53 69 45 original-nordmann@scandvision.dk www.original-nordmann.com

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

Certificeringer for projektledere

Certificeringer for projektledere Certificeringer for projektledere www.mannaz.com 1 2 Certificeringer få et overblik PMI, PRINCE2, IPMA Forkortelserne svirrer i luften, og de bliver slynget omkring med en selvfølgelighed, der gør, at

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes.

Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Et must for alle projektledere alt det du simpelt hen SKAL vide om projektledelse, så dit projekt når i mål med succes. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre

Læs mere

Ring til Jesper på telefon 70 22 52 12

Ring til Jesper på telefon 70 22 52 12 Ring til Jesper på telefon 70 22 52 12 Arranger et foredrag/workshop og boost dit og dine kunders salg Vind eller forsvind på internettet Onmondo A/S Kongevejen 400 2840 Holte Telefon 70 22 52 12 www.onmondo.dk

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Velkommen )l NGO- dag 2015

Velkommen )l NGO- dag 2015 Velkommen )l NGO- dag 2015 Sverri Hammer, Forfa8er af Meningsskabelse, organisering og ledelse. Foto; Carsten Lundgager Gerd Elmark, Director of Interna-onal Rehabilita-on, DIGNITY Steffen Jensen, Senior

Læs mere

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse.

For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. For den ambitiøse lær alt om komplekse projekter og få de avancerede værktøjer, der tager dig skridtet videre i din projektledelse. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering

BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE. I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering BYGGERIETS PROJEKTLEDERUDDANNELSE I alt 6 kursusdage + Nohrcon-diplom med sigte på IPMA Certificering Vi er glade for at kunne præsentere denne nye projektlederuddannelse, som dækker væsentlige dele af

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014

FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL. Program: MED-konference 22. september 2014 MED-konference FREMTIDENS KOMMUNALE KOMPETENCE- OG MOTIVATIONS- PROFIL Program: Tid: Mandag den 22. september 2014 kl. 8.00 15.30 Sted: MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, Herning Målgruppe: MED-repræsentanter

Læs mere

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen

Highlights fra Imageanalysen juni, Palle Klinke Hansen Highlights fra Imageanalysen 2016 9. juni, 2016 Palle Klinke Hansen Lidt om undersøgelsen. De 140 største og mest fremtrædende virksomheders image blandt erhvervsledere i dansk erhvervsliv I alt 4.081

Læs mere

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark

RepTrak Public 2013. Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark RepTrak Public 2013 Undersøgelse af de offentlige organisationer i Danmark Kort om RepTrak Public studiet RepTrak Public er en undersøgelse af omdømmelandskabet for offentlige organisationer blandt den

Læs mere

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011

Projektledelse som karrierevej. En personlig beretning 28. januar 2011 Projektledelse som karrierevej En personlig beretning 28. januar 2011 Agenda Præsentation af mig selv Kort præsentation af den virksomhed jeg kommer fra, BEC Hvordan begyndte det hele Min udvikling undervejs

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Notat 4. oktober 2017

Notat 4. oktober 2017 Til: IDAs medlemmer Fra: Jura & Arbejdsvilkår Notat 4. oktober 2017 Når din virksomhed bruger Mercer Vi har i IDA i de senere år modtaget flere henvendelser fra medlemmer der fortæller, at deres arbejdsplads

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Projektledelse i forandring

Projektledelse i forandring Invitation til Symposiet Projektledelse 2013 Projektledelse i forandring Onsdag d. 29. maj fredag d. 31. maj i København Bliv bedre til ledelse af projekter lær af de bedste på 2½ dag Afholdes i Ingeniørhuset,

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur

- Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur 1 Referenceliste for Projektledelse Offentlige organisationer Bramming Kommune - Projektleder på udvikling af ny forvaltningsstruktur Brøndby Kommune - Udvikling af projekthåndbog i kombination med kursus

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

W W W. M A N N A Z. CO M 2

W W W. M A N N A Z. CO M 2 2 Enabling real achievement 3 Velkommen til Mannaz det nye DIEU DIEU har gennem mere end 30 år udviklet menneskers og organisationers kompetencer. Vi er specialister i kompetenceudvikling. Vi rådgiver

Læs mere

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys

Fokus på innovation med Walt Disneys. kreativitetsstrategi? Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys Fokus på innovation med Walt Disneys kreativitetsstrategi Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er Walt Disneys kreativitetsstrategi? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af innovationsprojekter? Hvordan

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN VIBEKE AFDELINGSLEDEREN Vibeke er leder af en større arkitekttegnestues afdeling for bæredygtighed. Hun brænder for emnet og går op i at sikre, at det bliver en væsentlig del af virksomhedens brand og

Læs mere

Jobsøgning og kompetenceafklaring

Jobsøgning og kompetenceafklaring Jobsøgning og kompetenceafklaring Workshop, CBS Konsulent Annemette Kokholm Djøfs Karriere- og Kompetencecenter ANK@djoef.dk Dagens program Det afgørende match Kompetencer Øvelse: Tal med sidemanden om

Læs mere

Kompetenceplatformen

Kompetenceplatformen Kompetenceplatformen KOMPETENCEUDVIKLING MED STRATEGISK FOKUS Medarbejder vælger samtaleemner angiver kernekompetencer gør status på gamle aftaler Leder og medarbejder studerer samtaleskema Leder klikker

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006

Referat af Generalforsamling 2006 Referat af Generalforsamling 2006 Mødetid: Mandag d. 6. marts 2006 kl. 16:00 18:00 Sted: Tivoli Deltagere: Ca. 35 medlemmer Referent: Helene Harild Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015

Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 8. oktober 2015 Referat af møde i brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd den 8. oktober 2015 Mødet blev holdt i: SEGES, Mødelokale 4 Til stede: Niels Pedersen Qvist, Formand Danske Deltidslandmænd

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 De næste 60 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning

Læs mere

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det?

Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Velkommen Målbilledet for god økonomistyring eller snarere: hvordan realiserer vi det? Rettidig planlægning Tæt opfølgning Detaljeret budgettering Klart styrngsgrundlag Løftestænger Ledelse Data Implementeringsevne

Læs mere

Certificeringsbestemmelser (CMC)

Certificeringsbestemmelser (CMC) Certificeringsbestemmelser (CMC) 20. februar 2014 CMC Denmark INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Baggrund... 1 2. CMC-betegnelse... 1 3. Certificeret konsulent... 1 4. Opnåelse af certifikat... 2 5. Opretholdelse

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann Infomedia sætter med analysen CEO Superbrands 2015 for tredje år i træk fokus på de absolutte hovedpersoner

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Master i. projektledelse

Master i. projektledelse Master i projektledelse 2 Professionel projektledelse for dig, der vil videre En stor del af værdiskabelsen i samfundet sker gennem projekter. Det gælder inden for de fleste brancher både i den private

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.

DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL. DEN FACILITERENDE RÅDGIVER MODUL 5: VÆKST- OG KOMPETENCEUDVIKLINGSSTRATEGI II LEMMY K. JENSEN, CHEFKONSULENT LKLJ@RAMBOLL.COM 51612841 FORMÅL Forløbet skal klæde konsulenter på til at kunne håndtere/facilitere

Læs mere

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold

FM-uddannelse for drift og vedligeholdelse. Bliv certificeret i FM for Drift og Vedligehold Teknologisk Institut 2012 Uddannelse Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.teknologisk.dk/uddannelser A72734-001 FM-uddannelse

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet.

Det uanmeldte tilsyn forventes at vare ca. 2-3 timer og udføres af konsulent for dagtilbud fra Børne- og Skole sekretariatet. Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Lillemyr Adresse: Kannikegårdsvej 17. Povlsker 3730 Nexø Telefon: 56 48 98 28 Leder: Birgit Dam Tilsynsdato: 6. november 2012 Tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring

Indholdsfortegnelse. Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetenceudvikling ved omstilling & forandring KOMPETENCEUDVIKLING Indholdsfortegnelse Forord Hvad siger Samarbejdsaftalen om kompetenceudvikling? INSPIRATION: Kompetencestrategi INSPIRATION: Når MUSen gør en forskel INSPIRATION: Kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er " Danish Project Management Association".

Læs mere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere

MOBILITY. KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København. Konferencens hovedtemaer. Konferencens keynotetalere MOBILITY KONFERENCE 24. - 25. september 2008, Ingeniørforeningens Mødecenter, København Konferencens hovedtemaer Mobility som strategisk parameter IT-sikkerhed Fremtidens mobility Ledelse af mobile medarbejdere

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev Hejsa tidligere VUT-II elev Endnu engang tak for, at du vil medvirke i min undersøgelse i forbindelse med mit masterspeciale. Som lovet vil dit svar blive anonymiseret i opgaven. Selve spørgeskemaet består

Læs mere

member o WelfareTech Vækstbarometer 2013

member o WelfareTech Vækstbarometer 2013 SMART SO #3 member o WelfareTech Vækstbarometer 2013 Welfare Tech er en markedsdreven klynge for velfærdsteknologier, som udvikler forretning og skaber innovation gennem samarbejde. Målet er at opbygge

Læs mere

KAPITEL 5. De ti virksomheder

KAPITEL 5. De ti virksomheder e-bog KAPITEL 5 De ti virksomheder Bogens anden del består af bidrag skrevet af medarbejdere fra ti danske virksomheder, som alle har gjort sig nogle erfaringer med balanced scorecard. Kapitlerne er som

Læs mere