Kultur og Fritidspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur og Fritidspolitik"

Transkript

1 Kultur og Fritidspolitik

2 1. Velkommen til nye aktiviteter og livskvalitet Det er med stor glæde, at vi her kan præsentere Assens Kommunes Kultur og fritidspolitik med pejlemærker for udviklingen på kultur- og fritidsområdet. Den beskriver vision og målsætninger for den ønskede udvikling og de konkrete mål, som Assens Kommune vil gennemføre indenfor de kommende år. Assens Kommunes Kultur og Fritidspolitik er resultatet af en givende proces, hvor en lang række borgere, foreninger, aftenskoler og kulturaktører har været involveret, med afsæt i Folkeoplysningsudvalgets fritidsdebat Din fritid! Din mening! Mange borgere deltager i fritids- eller kulturelle aktiviteter for at hygge sig, lære nyt, udfordre sig selv og andre eller for samværets og oplevelsernes skyld. Det er en forankret del af vores sociale liv og er med til at definere, hvem vi er, og hvad vi ønsker at fylde vores liv med. Kultur- og fritidslivet udgør for de fleste danskere et fast fundament under fødderne i en aktiv, moderne hverdag. Det er som oftest i kultur- og fritidslivet, at vi tænder andre sider af livsgnisten. Hér bliver der regnet med vores indsats, og at vi kan regne med andre. Samtidig medvirker aktiviteterne til nye sider af kreativitet, livsglæde, velvære og sundhed og socialt samvær. Af borgerpanelundersøgelsen forud for Strategi 07 fremgik det, at en satsning på kultur og fritidstilbud udnævnes som den fjerdevigtigste faktor til at understøtte en udvikling af kommunens service på sigt, samtidig med at varierede fritidstilbud også er det tredjevigtigste trækplaster for at tiltrække nye borgere til kommunen. Kultur og Fritidspolitikken er derfor et vigtigt politikområde. Vi vil på byrådets vegne gerne takke for de mange bidrag fra borgere, foreninger og interessenter, som har deltaget i processen forud for denne kultur- og fritidspolitik. Og vi ser frem til at høste resultaterne af en dynamisk politik endnu flere oplevelser og endnu mere livskvalitet i Assens Kommune. På byrådets vegne Finn Brunse Borgmester Truels Schultz Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Side 2 af 11

3 2. Muligheder og udfordringer i Assens Kommune I Assens Kommune forholder vi os aktivt til verden og vil skabe noget I mange år hang der et skilt i Østergade i Assens med ordene: welt wo dw wilt, der betyder skab en verden, hvor du vil. Vi tror netop på, at borgerne i hele kommunen er rigtig gode til at skabe den bedst mulige livsverden for dem selv. Vi ønsker at bevare og styrke en kommune med mangfoldige by - og landområder, hvor vi har lyst til at opholde os, føler os underholdt, og hvor vi samtidig bidrager med noget til fællesskabet: at vi gør hinanden gode. Attraktive byer og landskaber Vores kommune rummer gode forudsætninger for et driftigt kultur- og fritidsliv i den gamle købstad og søfartsby Assens, i centerbyerne og ikke mindst i landområderne. Vores attraktivitet som geografisk spændende bosætningskommune er store natur- og kulturhistoriske kvaliteter, der kan tiltrække nye borgere, og som især giver grundlag for udviklingen af morgendagens motions- og sundhedstilbud, rekreativ afslapning og opladning, turisme og naturoplevelser i høj kvalitet. Gode og alsidige kulturtilbud og fritidsfaciliteter I fritidslivet findes levende foreninger og gode anlæg og haller. Vi arbejder på at udvikle tidssvarende faciliteter med mulighed for at kombinere forskellige typer aktiviteter og tilbud. På kulturscenen er vi stolte over Industrien i Aarup og Tobaksgården i Assens, der begge er driftige kulturinstitutioner, placeret i bygninger fra industrialiseringen tidsalder, og som peger ind i fremtiden som moderne kultur industri maskiner. Rum og rammer til ildsjæle som brænder for godt liv Borgere i Assens Kommune er involveret i et væld af foreninger, klubber, udvalg og råd. Der bryder hele tiden nye initiativer og tilbud frem. Det er kommune og kulturelle fællesskaber meget bevidste om at bygge på. Det folkelige og foreningsmæssige liv i Assens Kommunes byer og lokalsamfund udgør et fantastisk brændstof, både det traditionelle og det nye. Vi kigger fremad fokus på natur og motion Borgernes holdninger og interesser finder hele tiden nye veje. Udviklingen i arbejdsmønstrene påvirkes af globale strømme og ny teknologi. Oplevelsen af at bo i en global landsby med mediemæssigt tæppebombardement gør det endnu vigtigere, at vi i vores nære og levende lokalsamfund kan tage det bedste af det gamle med og i øvrigt i fællesskab samle os om ny energi i kultur- og fritidslivet. Tempo og levevis i det moderne samfund får borgerne til at efterspørge og drømme om endnu mere kreativ og fysisk udfoldelse i Assens Kommunes fantastiske natur og kystområder. Dette viser debatfasen bag denne kultur- og fritidspolitik, og derfor bærer denne politik præg af netop dét. Dialog og moderne politik I det hele taget er nærværende kultur- og fritidspolitik blevet til efter omfattende input fra borgere og foreninger. Sådan vil politikken også blive holdt levende, både når der skal sættes nyt i gang, og når resultaterne skal gøres op. Side 3 af 11

4 3. Vision I Assens Kommune ønsker vi aktiviteter, der - som led i et levende demokrati og aktivt medborgerskab - skaber udfoldelse, nye oplevelser, læring, livskvalitet, sundhed og socialt engagement. Vi understøtter og udbyder kultur- og fritidstilbud for alle, skaber rammer for de eksisterende tilbud, udvikler tilbuddene samt tilskynder og påskønner ny kreativitet. Assens Kommune vil være kendt som et sted, hvor borgere, foreninger, institutioner, virksomheder og kommune gør hinanden gode. Realisering heraf Kultur- og fritidspolitikken er en vigtig satsning i Assens Kommune. Derfor følger vi op og inviterer borgere og aktører til at synliggøre resultater og nye muligheder i evalueringen af kultur- og fritidspolitikken i slutningen af Kultur- og fritidspolitikken omsættes løbende i handlingsplaner, som Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og involverede borgere og foreninger kan finde sammen om for at få retning og effekt ud af de mange gode intentioner. Når vi evaluerer kultur- og fritidspolitikken ser vi spor af flere aktive brugere af fritids- og kulturtilbud kultur og fritid som drivkraft netværk og projekter på tværs Side 4 af 11

5 4. Indsatsområder VISION Flere aktive brugere af fritidsog kulturtilbud Kultur og fritid som drivkraft Netværk og projekter på tværs Handlingsplaner Initiativ Dokumentation af resultater, bl.a. ved evalueringen i slutningen af 2013 Side 5 af 11

6 Indsatsområde 1: Flere aktive brugere af fritids- og kulturtilbud Når vi evaluerer kultur- og fritidspolitikken i 2013 ser vi overordnet spor af : Flere udbudte kultur- og fritidstilbud og faciliteter, hvor flere borgere og gæster bliver involveret og ansporet til aktivitet, kreativitet og oplevelser Fritid Mål 1.1: At Assens Kommune understøtter fritidsfaciliteter, der kan danne ramme om varierede fritidstilbud til alle samt på tværs af traditionelle grænser - udvikling af fysiske rammer, der tilgodeser alle brugere - fortsat udvikling / udmøntning af halstrategien - udvikling af værksteder, multibaner og anlæg, bl.a. til klubber, aftenskoler og spejdere - mødesteder til selvorganiserede grupper og mindre klubber og foreninger - pulje til renovering og udbygning af klubhuse - lokale- og anlægslejepriser, der skaber bæredygtige vilkår for idrætsgrenene Mål 1.3: At udbyderne af fritidstilbud arbejder for fleksible tilbud - flere muligheder og mere fleksibel anvendelse af tilbud, over døgnet, ugen og året - sidste øjebliksbooking, klippekortsordninger og aktivitetsdating: online mulighed for at søge interesse- og træningspartnere Kultur Mål 1.2: At Assens Kommune understøtter kulturinstitutioner og kulturfaciliteter af kvalitet i hele kommunen - udvikling af de fysiske rammer for kulturlivet, både til øvede og amatører - Tobaksgården og Industrien som toneangivende spillesteder - at kvalitetsudbud kommer ud til flere borgere og benyttes af flere - udvikling af de lokalhistoriske arkiver Mål 1.4: At Assens Kommune understøtter og motiverer professionelles såvel som græsrødders muligheder for at skabe kulturelt indhold af kvalitet for de mange - Assens-aktører som del af det professionelle kulturliv og kreative vækstlag på Fyn, f.eks. via masterclasses - rådgivning til opstart af kulturelle foreninger og kulturelt iværksætteri - kulturel udvikling frem for kulturel drift Side 6 af 11

7 Mål 1.5: At kommunen bidrager aktivt til markedsføring af eksisterende og fornyede fritidstilbud - informationsindsatser, der specifikt målrettes henholdsvis de unge, karrierefamilierne, handicappede, nydanskere - brug af fælles hjemmeside for foreninger og aftenskoler, foreningsaviser, elektroniske storskærme, brug af sms er etc Mål1.6: At Assens Kommune fremmer en kulturformidling og markedsføring, der udnytter de digitale muligheder og øvrige kanaler -virtuelle oplevelser på oplevelsesstederne og rundt omkring i landskabet - digitalisering af kulturarven, e-museum, lokalhistoriske arkiver - opsøgende og digital bibliotekstjeneste og styrket turistinformation -at der via informationskanaler skabes overblik over kulturelle muligheder Mål 1.8: At Assens Kommune understøtter tilgængeligheden til kunst og kultur i det offentlige rum i form af såvel udsmykning som oplevelse - mere åben, overraskende og appellerende kultur, hvor folk i forvejen færdes arbejdspladser, skoler, byens pladser, indkøbscentrene, naturen, boligkvartererne etc. Side 7 af 11

8 Indsatsområde 2: Kultur og fritid som drivkraft Når vi evaluerer kultur- og fritidspolitikken i 2013 ser vi overordnet spor af : Kultur- og fritidstilbud med blik for de signaler og prioriteringer, der ligger i tiden og er i tråd med borgernes ønsker, muligheder og behov, og som bringer Assens Kommune på landkortet Fritid Kultur Mål 2.1: Sundhed, idræt og bevægelse for alle: At fremme åbenhed, dynamik og til stadighed refleksion over for nye konkrete aktiviteter - nye sundhedsfremmende tilbud -initiativer til udvikling af sund forplejning i kommunens haller, klubhuse, aftenskoler og institutioner - bevægelses- og livsstilsfag i aftenskolerne - at der sættes fokus på sunde kost- og motionsvaner (bl.a. via sundhed som støttekriterium) - endnu flere borgere og gæster som i nye kombinationer dyrker motion eller idræt, en væsentlig del af sundhed - synlige arrangementer eller initiativer for borgere og gæster med særlige forudsætninger eller handicaps - integration af borgere og gæster med anden etnisk eller kulturel identitet - udbydere af fritidstilbud stiller sig selv spørgsmålene : Skal vi fortsætte med denne aktivitet? Hvad rører sig? Hvordan skaber vi nyt og bedre? Mål 2.2: At prioritere nye kultursatsninger -konceptudvikling af lokale såvel som tværgående events og arbejde for større events til Assens - initiativer som motiverer ildsjæle til f.eks. billedskole, de gamle håndværksfags hus, bandskole - skoletjeneste på de lokale museer - kulturpas, så bestemte målgrupper tilbydes gratis smagsprøver på lokalt tilgængelige kulturtilbud Side 8 af 11

9 Mål 2.3: At rammerne for et aktivt friluftsliv i kommunen prioriteres og forbedres ikke mindst for at tilgodese de selvorganiseredes aktiviteter - et sammenhængende stisystem med shelters og oplevelsespunkter i naturen - naturlegepladser og tarzan - eller forhindringsbaner som ramme for kreativ legekultur især målrettet børn og unge - street-aktiviteter i byrum - info om motion og natur på nettet og udarbejdelse og mangfoldiggørelse af kort over stier og ruter Mål 2.4: At Assens Kommune understøtter og tilskynder til et aktivt kulturliv i lokalsamfundene - kultur i bevægelse teater og lignende på hjul og uden mure, koncerter og arrangementer i nærområderne - åbne lokalarkiver og lokale historieguider - pulje til renovering af samlingssteder - kultur som medvirken til øget bosætning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft - øget turisme bl.a. grundet i egnens særpræg og kulturelle arv Mål 2.6: En stærkere frivillighedskultur som understøtter øget læring og kreativitet bl.a. via anerkendelse og uddannelse. - at Assens Kommune understøtter og anerkender det frivillige arbejde bredt - at de frivillige i forenings- og kulturlivet engagerer sig for at lære nyt og spændende og videregiver gode oplevelser hermed - uddannelsesplaner for og gennemført uddannelse af (talenter blandt) ledere, trænere, undervisere - unglederuddannelse - udvikling af fælles skole- og turisttjenester for oplevelsessteder og museer - afholdelse af foreningsaften med hædring - mere omtale og flere gode historier, som løfter anerkendelse og status for frivillige ledere Side 9 af 11

10 Indsatsområde 3: Mere netværk og projekter på tværs Når vi evaluerer kultur- og fritidspolitikken i 2013 ser vi overordnet spor af: Mere fællesskab, mere ny faglighed og markant større synergi på tværs af tilbud og aktører en bølge af vi gør hinanden gode Fritid Kultur Mål 3.1: Fritid og kultur, der går hånd i hånd - borgere og gæster som glæder sig over og er tilfredse med fritids- og kulturlivets fælles arrangementer og initiativer - at Assens Kommune medvirker til at bringe fritid og kultur i bevægelse og i samarbejde på tværs af faglige, kulturelle, etniske og geografiske skel - helt nye fritids- og kulturtilbud, som involverer grupper, der hidtil har fravalgt fritids- og kulturtilbud - fritidsaktiviteter og kulturtilbud på utraditionelle steder og/eller med skæve indfaldsvinkler - at børn og unge ikke sætter traditionelle grænser mellem fritid og kultur; mere samarbejde mellem skoler, institutioner, ungdoms- og musikskoler og frivillige foreninger og netværk, f.eks. teater, motion i naturen mv. - glæde og selvværd bl.a. i kølvandet af fælles engagementer i den kommunale organisation og/eller i samarbejde med udviklingsråd/erhvervsvirksomheder, frivillige foreninger og ildsjæle omkring holdningstemaet: Vi gør hinanden gode Mål 3.3: At Assens Kommune iværksætter og koordinerer netværk og samarbejdsformer på tværs af foreninger, aftenskoler, institutioner mv. - koordinering af arrangementer og initiativer - etablering af startnetværk for nye tiltag f.eks. afholdelse af en sundhedsdag - øget samarbejde mellem idrætsforeninger, aftenskoler, skoler, daginstitutioner og fritidsordninger - undervisning for ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer, f.eks. i aftenskoleregi - Vi Gør Hinanden Gode- arrangementer Mål 3.2: At Assens Kommune og kulturaktørerne aktivt arbejder for øget kendskab til og mere samarbejde mellem kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, offentlige institutioner - initiativer, der sætter kommunen på det kulturelle landkort - stigende omtale i medier omkring arrangementer, af lokale aktører og ildsjæle - endnu mere koordinering af kulturel initiativkraft både i centerbyer og lokalsamfund - kreative alliancer/partnerskaber mellem virksomheder og kunstnere, oplevelser og events - kvalitet i børnenes kulturelle rygsæk, f.eks. ved at børn og unge introduceres til kunstneriske udtryksformer på en anderledes og kvalitativ måde Side 10 af 11

11 -etablering af en kreativ skole - internationale kontakter og inspiration -musikskolen som drivkraft for musikalske græsrødder -eksperimenter med netværksmodeller Mål 3.4: At Assens Kommune prioriterer samarbejde og fusionsprojekter på tværs af genrerne -samarbejde om multiforestillinger og kulturevents - nyt tema-samarbejde mellem f.eks. folkedansere, slægtsforskere, museer, handelsstandsforeninger og andre kulturaktører -institutionstilbud med musik, drama, maleri etc. -Tobaksgården som ny ramme for musikskole, kreativ skole, teater, café, åbne værksteder etc. Mål 3.5: At Assens Kommune medvirker til at bringe kulturen og fritiden i bevægelse og får borgere og gæster med rundt til fantastiske sydvestfynske oplevelser - at borgere og gæster tager ud i kulturlandskabet på jagt efter spændende oplevelser og kulturhistoriske steder - flere borgere som tager på opdagelsesrejse i kulturlivet i Assens Kommunes byer og lokalsamfund - kultur- og fritidstilbud, der bevæger sig hen, hvor brugerne er, i utraditionelle sammenhænge og med utraditionelle samarbejdspartnere - at kultur sætter mennesker i bevægelse både fysisk og åndeligt Mål 3.6: Foreninger, kulturaktører og institutioner arbejder målrettet med hvervning af frivillige - samarbejde mellem foreninger og skoler/institutioner med henblik på at gøre unge til frivillige og til ledere - samarbejde med ungdomsuddannelserne bl.a. via det nationale Projekt Frivillig om hvervning af unge frivillige -frivillige til mere fagligt specialiserede opgaver: hjælp til pressemeddelelser, infotavler og hjemmesider, systematisering af fundraising etc. - samarbejde med herboende udlændinge for at synliggøre og understøtte kulturelle ressourcer og etniske kulturer - flere frivillige som resultat af tema- og kursusdage mv. hvor der inspireres til at få flere frivillige medledere - flere frivillige og forældre involveres i og får oplevelser ved at bidrage til profilering og eksponering af unge talenter i kulturlivet Side 11 af 11

Mål Spor Allerede igangsatte handlinger 1.1. Mulige fremtidige handlinger Hvem er alle brugere? Er det foreninger og selvorganiserede grupper

Mål Spor Allerede igangsatte handlinger 1.1. Mulige fremtidige handlinger Hvem er alle brugere? Er det foreninger og selvorganiserede grupper Mål Spor Allerede igangsatte handlinger 1.1 Udvikling af fysiske rammer, der Assens Kommune understøtter tilgodeser alle brugere fritidsfaciliteter, der kan danne ramme om varierede fritidstilbud til alle

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Vision, værdier og indsatsområder:

Vision, værdier og indsatsområder: Vision, værdier og indsatsområder: I Assens Kommune ønsker vi aktiviteter som led i et levende demokrati og aktivt medborgerskab, der skaber udfoldelse, nye oplevelser, læring, livskvalitet, sundhed og

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering.

Maj 2012 NYT UDKAST TIL. Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde. Initiativ Aktiviteter / indhold. Evaluering. Maj 2012 NYT UDKAST TIL Handlingsplaner for kultur- og fritidspolitikken Indsatsområde 1 Initiativ Aktiviteter / indhold Evaluering Frivillighedsdatabase Markedsføring/ aktivitetskalender Database, hvor

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune Indhold Forord...4 1. Børnekultur...8 2. Biblioteker...10 3. Kulturhuse...12 4. Musik dans drama billedkunst...14 5. Skabende kunst...16 6. Idræt...18

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2011-2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Nyropsgade 1 1602 København V www.kk.dk Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen Layout

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune

FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune FORSLAG TIL Kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kommissorium... 3 Forslag til kulturpas... 4 Børn som kulturbrugere... 4 Kulturpas... 4 Erfaringer... 4 Formålet... 5 Målgruppe...

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Souschef med stedfortræderfunktion

Souschef med stedfortræderfunktion Souschef med stedfortræderfunktion Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig souschef med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Kultur og fritidsudvalget

Kultur og fritidsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Udvikling af kulturtilbud og kulturinstitutioner bidrager aktivt til at skabe gode rammer for bosætning,

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar

Gedser Idræts og Kulturhus. Workshop 1. Torsdag d. 09. februar Gedser Idræts og Kulturhus Workshop 1 Torsdag d. 09. februar Brugerinddragelse 1. workshop 9. februar 2. workshop 18. april kl. 17.00 19.30 Gennemgang af teammøder. 3. workshop 09. maj kl. 17.00 19.00

Læs mere

Ny Kultur- og fritidspolitik 2015-2019. 25. september 2014

Ny Kultur- og fritidspolitik 2015-2019. 25. september 2014 Ny Kultur- og fritidspolitik 2015-2019 25. september 2014 Politikker på Kultur- og Fritidsområdet Faxe Kommunes Planstrategi 2012-2015 Kommuneplan ( lovkrav ) Frivillig Strategisk ramme FOU Folkeoplysningspolitik

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere