Hesten og uskyldens morgenrøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hesten og uskyldens morgenrøde"

Transkript

1 Hesten og uskyldens morgenrøde Om Arthur Krasilnikoffs Et vintereventyr, en uskyldig historie fra 1955 Af Johs. Nørregaard Frandsen Institut for Kulturvidenskaber: H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet Fortællingen Et vintereventyr, en uskyldig historie fra 1955 af Arthur Krasilnikoff ( ) udkom første gang i Gyldendals Magasin i Siden er den optrykt i flere samlinger og blandt andet i Krasilnikoffs egen opsamling af sære uskyldige skyldigheder i Kalkunens himmelfart og andre uskyldige historier (1987). Krasilnikoff skrev fine ting i moderne dansk prosa, eksempelvis er dobbeltromanen Som landet ligger (1983) og Lindas tid (1985) et hovedværk i efterkrigstiden, når det gælder skildringen af opbruddet fra land til by. Her vil jeg beskæftige mig med en lille novelle eller historie, som Krasilnikoff kaldte genren, og som i titel såvel som i indhold refererer til mindst fire af de danske forfattere, han som ung forfatter følte sig inspireret af. De fire er for det første Klaus Rifbjerg og Villy Sørensen, som begge så et stort talent i og opmuntrede den unge Arthur Krasilnikoff omkring hans debut med Skyggehunde i 1966, og desuden er det H.C. Andersen og Karen Blixen. Den lille novelle er ikke bare en dejlig kærligheds- og begærhistorie, men også en kunstnerfortælling, der som de fleste af Krasilnikoffs historier også er en fortælling om fortællingens tilblivelse og om det at der fortælles. Vintereventyret skildrer en forelskelse og dens udvikling en eftermiddag mellem skolekammeraterne, drengen Beske og pigen Usha. Ligesom det for Beske bliver et møde, der åbner for fantasi og muligheder, fabulerer eventyret over mødet mellem kunstneren og hans historie som en forløsende oplevelse. I indledningssekvensen etableres der billedmæssigt en forbindelse mellem naturen, der ligger i dvale under det hvide vinterdække, den årige Beske, som drifterne er ved at vågne i, og en hest, der spejler sig i isfladen: Ved den første overisede eng var der ingen skøjteløbere. Men en hest stod ved kanten. Den var mørkebrun, vinterpelsen tyk, og vinden rev hårene op i totter. Dens krop blev spejlet i den glatte isflade. Dyret løftede benene op og ned i sneen med bløde katteagtige bevægelser, snuste ned i det snedækte græs, trippede på kanten og opdagede pludselig sit spejlbillede. Den slog op i luften med halsen, tumlede sidelæns med højt løftede ben, så sneen fløj om hovene. Den vendte tilbage og snuste hen over isspejlet. Beske råbte til den, lo og svingede med skøjterne. Det lådne dyr virrede med hovedet og galoperede væk. Hovslagene lød som torden under sneen. (Krasilnikoff 1987: 7)

2 96 Med sit råb træder Beske ind i et landskab af muligheder. Kraft, styrke og livsdrift ligger endnu bundet under den glatte, hvide spejlflade. Beskes navn udgøres af de første stavelser i det gammeldanske substantiv beskeler, der var betegnelsen for en hingst, som var udset til avlsformål. Beske sættes i forbindelse med hestens brune lød, og i brun er driftens og blodets røde tilstede som en bunden farve. Han tillægges altså styrke, beherskelsesdrifter og manddomskraft, ligesom han qua sit navn repræsenterer en evne til at skabe frugtbarhed. Mens Beske er skildret med associationer til en bunden drift, så er Usha med det lange, flagrende røde hår forlenet med et rigere og stadigt omskifteligt farvespekter. Hun beskrives i fuglebilleder, natursammenligninger og solspejlinger, der spiller i utallige nuancer i hendes øjne. Hendes navn er på sanskrit ordet for morgenrøde og i hinduistisk mytologi er ushaerne morgenrødens guddom, som symboliserer tilværelsens og naturens kvindelige, fødende kræfter. Pigen Usha repræsenterer altså eros og livsfornyelse. Mens eventyrets indledningssekvens er præget af bundethed og Beskes ensomme entring, så er der leben og mangfoldighed på den tilisede eng længere ude: Ude ved de yderste enge vrimlede det. Huer og halstørklæder i rødt, gult og brunt, orange, blåt og lilla. Jakker, trøjer og bukser i gråt, grønt, sort og blåt i hvirvler over isen. Alle var i gang med at feje. Beske fik skøjterne på og lånte en riskost. På den engstrækning, hvor han fejede, lavede de stier i slyngninger og geometriske figurer med indbyrdes forbindelser, så de kunne løbe i alle mulige cirkler og drejninger. (Ibid.: 7-8) Alle muligheder spiller som farver og figurer på vandspejlets tilfrosne flade. Beske melder sig frivilligt til at være førstefanger i kongelegen på isen, og Usha bliver hans byttedyr: Han opdagede Usha, den rødhårede. Hun havde langt, vindstrømmende hår, en grå kæmperullekravesweater ned om lårene, og benene langstrakte i sorte giraftrusser. Opfanget gennem øjenkrogen virkede hun som en glidende dyreagtig bevægelse. Håret, armene og benene var bløde forlængelser af farten. Smidig, slank og drillende gled hun som en sort grårød flamme i udkanten af hans synsfelt. (Ibid.: 8) Jagten gennem de labyrintiske stier skifter karakter for Beske. Fra at være en barndoms leg bliver det til en manddoms prøve, en indvielse, og det er tvingende nødvendigt for ham at fange og bemægtige sig Usha med vindhåret: Han satte alt ind på at styrke sig selv ved at tvinge sin hjerne til at tro, at fik han hende ikke nu, fik han hende aldrig, og så kunne han lige så godt gå hjem. Han gjorde fangsten til en nødvendighed for at opnå den. Han så på hende. Det kiksede i ham.

3 97 Et sted i hans hjerne var der ligesom en stump glas, der pludselig vendte sig, så lyset gennem hans øjne blev opfanget på en ny måde. Farverne skiftede retning og ramte ham andre steder. Og gennem glasstumpens nye stilling så han en ny Usha. (Ibid.: 9) Usha er den ydre genstand for Beskes jagt, noget han må erobre. Men jagten er eller bliver i ikke mindre grad rettet fortolkende ind mod hans egne driftsimpulser. Det der sker i ham, den sexuelle energi der rejser sig, gør ham usikker og tvinger ham til forsøg på at genvinde beherskelsen over sig selv ved at beherske sin omverden. Imidlertid åbner driften samtidig også bundne sanse- og følelsesmæssige ressourcer i ham, der lukker op for nye erkendelsesveje. Den umiddelbare omverden reflekteres og changerer på nye måder i hans vidtåbne sanser. Han fanger Usha. Men det er nu nok så meget hende, der indfanger ham i hans egne driftssnarer, og hende der forårsager at han kastes ud i nye fortolkninger, hvor den barnlige forståelse ikke længere rækker. Berøringer med hendes krop lammer ham, så han: Følte sig ufri, fanget som en vild hest. Han sparkede, det bedste han kunne. Hun lo ad ham. I forsøget på at slippe fri og genvinde herredømmet over sig selv, forsøger han at undvige og holde sig blandt drengene på isen, men flugtvejene tilbage til barndommens psykiske landskab er lukkede. Således kastes Beske rundt mellem følelser af at være sakset i en fælde og af at betræde en nyvunden frihed, der har Usha som forlokkende katalysator. Sirenen kalder ham ud i farefulde brændinger. Han er udleveret til et elveragtigt spil, som overgår hans vilje og forståelse, og som med hende som medium uafladeligt udfordrer nye sider i ham. Hun lukker ham op så hver en sansningens pore står pivåben: Hun ventede, til han var parat og vidste, at mørket susede på sine blanke skøjter. Hun ventede, til han stod vidt åben ved hver eneste port i sin krop, til han sansede hver eneste rystelse i isen, de usynlige kuldeslør i luften, den våde, bitre englugt, og hans næse kom til at sitre. Hun holdt ham i hånden, så han mærkede bloddunket fra hendes fingre. Igen et stød af lyst til at gribe og klemme hende fast ind til sig. Det var som om hun glødede indvendig. Han følte, hvordan varmen dirrede ud fra hende. Hun ventede længere endnu og til sidst, da det forekom ham, at hele verden flød gennem hans krop på én gang, fortsatte hun med den stemme, som hverken var tale eller hvisken, men hendes vejrtrækning, pulsslaget i blodet og alting. Han blev så forskrækket, så tryllebundet var han, at han følte det, som om hvert eneste ord rørte ved ham som en hånd. Det gøs over hele huden på ham. Jeg har et dyr i maven. Hun holdt ham med øjnene. Usha med vindhåret. Usha fra skoven. Usha med navnet som vind gennem træer. (Ibid.: 15-16) Med Usha som et hjerte sanser Beske sig som ét med naturens og med et kosmisk pulsslag. Tvungne former, bånd og grænser i ham bliver sprængt og døre åbnes i hans sind i dette øjeblik af potenseret livsfylde, hvor han mærker tilværelsen strømme igennem sig.

4 98 Her sker et skifte i Beske. Det er en indvielse, han er ude for, og ikke til manddommens magt- og besidderverden, men til kunstens erosunivers og ushaernes morgenrøde. I dette uendeligt udstrakte øjeblik, hvor tid og rum udvider sig i et fastholdt nu, falder forstillelsernes barrierer i Beske. Hans forsøg på at beherske byttedyret og omverden løbes overende af hende. Hun er større end ham. Og det er hun ikke som behersker, men som formidler. Beske får da i egentligste forstand magten over sig selv. Det får han ved ikke bare at åbne sig for medmennesket Usha, men for myten Usha, og ved at frisætte sin evne til hengivelse i stedet for trangen til beherskelse. I det øjeblik løber også erindringer igennem ham, én om engang i skolen hvor Usha fortalte en skrøne om sin tilblivelse: Hun blev født som en lille vind, sagde hun og lo, blæste gennem skovene og fik sit røde hår fra efterårsblade, som hun hvirvlede op og tog med. Videre ud over søerne, som hun sugede i sig, til hendes øjne var blinkende blå og grønne. (Ibid.: 16) Blandt kammeraterne er det kun Beske, der ikke griner ad hendes skrøne, og derfor bliver han selv til grin: Fordi han kunne se det, hun fortalte. Se vinden gro og langsomt blive til Usha. Og mærkede farten over skovene og den rødstribede bladflugt, og hvordan de blågrønne søpletter blev hvirvlet op som bagvendt regn, indtil hendes ansigt dukkede op. Beske kan se historien blive til som en krop og mærke den som stof. Hvad de andre spottere afviser som det pure opspind, er for ham indsigt i en forbindelse mellem håndgribelige og uhåndgribelige sider af tilværelsen. Beske er da digteren, mens Usha er myten, en historie om tilværelsen som det skabende sted. Men myten er troløs for den, der ikke kan håndtere den. Også Usha griner ad ham. Det er ikke nok for Beske-digteren at fantasere, han skal ville historien med alt i sig, lade den gro og blive til i sig selv. Digteren kan ikke fastholde og beherske myten, han er kun det redskab, som skaber sprogligt rum for den. Efter det lange fortættede øjeblik fortsætter Usha: Jeg har et dyr i maven, sagde hun igen. Nu lo hendes øjne. Hun var godt klar over, hun havde fanget ham igen. Latteren kravlede i ordene, men han var nødt til at tro på det, om så isen brast under ham. Det kravler ud i mine arme og mine ben, så jeg blir til en abe, når jeg klatrer i træer. Og et rådyr, når jeg løber i skoven. En fugl, når jeg løber på skøjter. Jeg kan være alting. Jeg kan mærke min far inden i mig. Hvordan han har det, når han gaber. Eller griner. Eller klør sig i panden. Og min mor har jeg osse inden i mig. Hendes måde at gå på. Jeg kan forstå dem meget bedre. Der sker næsten det samme inden i mig, når jeg gør den samme bevægelse. Og min farmor og min mormor. Dem alle sammen. Har du det ikke sådan? (Ibid.: 17-18) Usha tvinger Beske til at fortælle selv, til at møde hendes historie og lade den føde dét, der er i ham selv. Digterens møde med myten er ingen religiøs vederfarelse, men en inspiration han skal lukke sig op for med alle sine sanser, lade tilværelsen strømme

5 99 igennem sig for at høre historien, åben som i kærlighedsmødet. Han skal lukke sig op mod myten og have tillid til den, og derfor lade alle barrierer falde i sig selv. Han skal afgive sig selv for at komme frem til historien. Så får han magten over sig selv og frihed til at fortælle historien: Hun låste smilet inde igen. Han var ikke fri endnu. Det virkede pludselig så overspændt. Han kunne ikke rive sig løs. Så endelig fattede han, at spændingen var inde i ham og ikke i Usha. Hun var ikke ude på at træde lige igennem ham og smide ham væk som krøllet papkarton, hvis han ikke duede. Han så hende i øjnene. Der var ingen hjælp dér. Han skulle selv. (Ibid.: 18-19) Fortællingen er handlingsmæssigt tilrettelagt, så begivenhederne forløber fra eftermiddagens dagslys ind i vinteraftenens mørke, og der dannes en tematisk modsætning til morgenrøde-symbolikken. Da mørket bliver tæt og de unge skal hjem, afhentes de i bil. Bag i bilen besegles kærlighedsmødet mellem Usha og Beske i et kys, og man skulle jo mene, at eventyret så fik sin lykkelige ende med foreningen, hvad det da også gør på det handlingsmæssige plan. Imidlertid finder kysseriet sted i bilens beklumrede indelukke, og den rumlige lukning forårsager på det billedmæssige plan en lukning af perspektivet. Denne mørke og indelukkethed står i et stærkt kontrastforhold til legen og det eventyrlige kogleri på isens åbne og solbeskinnede flader. Ligesom Ushas øjne i eftermiddagens sollys snart reflekterer solens gule og røde strålefarver, snart havets blå og grønne, så skifter hendes gyldentrøde hår og ansigtstræk nu til sort og blændende hvidt: Skæret fra lygterne viftede gennem ruderne hen over hendes ansigt. Hun havde lagt hovedet bagover mod hjørnestolpen. Hun stirrede på ham. Øjnene var sorte. Ansigtet hvidt. Næsebuen sås tydeligt. Læberne. Hun drejede hovedet lidt. Lyset blev fanget af fugt i hornhinden og oplyste den. Hendes hænder lå over hinanden i skødet. Ansigtet var ubevægeligt. Det trak lidt i læberne og næseborene udvidede sig af og til. Øjenbrynene var sorte vingeskygger. Håret fulgte kindbuen ned mod hagen. Det blev blændende hvidt, når lysviften for hen over det. (Ibid.: 20-21) I det kunstigt blitzende lysstrejf forvandler scenen sig til en fotografisk optagelse, der fastfryser det livfulde og levende i sort og hvid, og hun forandrer sig til en varslende havfugl. Det er den sanseligt levende histories skæbne, at den for at blive fastholdt må støbes ind i et principielt dødt, sprogligt tegnmateriale. Sådan følger en dysfori efter den voldsomt opladte euforiske oplevelse i naturen, og denne dysforiske standsning af de to unge i bilen markerer historiens lukning. Usha har imidlertid fortalt Beske, at hun har noget til ham, noget som er faldet ud af hans skoletaske for et par dage siden. Hun giver ham altså et pant, løfte om at de mødes igen, og at tilværelsen vil få nye euforier, nye historier at fortælle, og dermed kan denne slutte i et overskud af livsbekræftende røde splinter:

6 100 Husk jeg har noget til dig i morgen. Bilen kørte. Han stod tilbage i vejkanten. En glohed kugle af glæde hvirvlede rundt i ham. Han blev nødt til at slippe et skingrende hyl efter bilen, slyngede sine skøjter op i luften i et vinkende kast. De drejede om sig selv, og faldt ned på vejen. Gnisterne fløj i røde splinter ud i sneen. (Ibid.: 23) Beske, der entrede et ladet og symbolspændt landskab i fortællingens indledningssekvens, er her i dens afslutningsscene i en befrielsens rus. Historien slutter forventningsfuldt i modsætning til de fleste tidligere i Arthur Krasilnikoffs forfatterskab, der slutter i katastrofer, drab, lemlæstelser og menneskers undergange. I samlingen Skyggehunde er der eksempelvis historien Beske fortæller om sin død, som skildrer en Beske, der må dø for at kunne være fortæller og forløser af sin egen historie. Den Beske, der optræder her i Et vintereventyr, erfarer, at historier skal søges i tilværelsens mangfoldighed. Han møder en livsmyte i Ushas morgenrøde skikkelse. En række af Arthur Krasilnikoffs fortællinger fra 1960 erne og de tidlige 70 ere, her under romanerne Omkring Charlie. En roman af stumper fra 1973 og Gruppen Mandril fra 1975 samt den lille vampyrhistorie Blodtapperen, der ligeledes er fra 1975, er knugende, næsten desperat fortalte. Men Et vintereventyr, en uskyldig historie fra 1955 fra 1978 er sprudlende, livsglad, befriet og fabulerende. I vintereventyret folder fortællerens begejstring og overskud sig ud mod den frie naturs farver, mod lugte og skønhed og mod Usha. Fascinationen løber tydeligt fortælleren i pennen i mødet med Ushas livfuldhed og udstråling. Hun skildres med sanselig nærhed og intensitet, og i en beskrivelse som den følgende er det nok Beske, oplevelsen er tillagt, men det er dog ikke hans sprog der formidles, derimod den overordnede fortællers: Hendes lange ben i de sorte giraftrusser og den smidige krop, tandglimtet, når hun lo. Hun holdt sit hoved som en rådyrhind, frit, og bevægede lænderne, så kroppen og benene fulgte med i bløde glid. Og håret, der strømmede om hendes soløjne, næsen, som dirrede udspilet af vejrtrækning. (Ibid.: 11-12) Der er mange elementer i den historie, hvor fortælleren røber sit overskud i forhold til stoffet. Ikke mindst som glimt i øjet til læseren og en fabuleren, der demonstrerer, at fortælling er en leg med muligheder. Novellens titel betoner jo også mildt sagt, at der er tale om en historie, digt. Ikke nok med at novellen i titlen er et eventyr, men også en uskyldig historie, og så handler historien endda om Beskes tab af barndommens uskyldsverden. Der er mere spil i den titel: Et eventyr er definitorisk en fortælling uden specificeret tidsfastsættelse af handlingens rum, men denne er altså fastlagt til at udspille sig i Der er den lille biografiske pointe, at Arthur Krasilnikoff i 1955 var på den alder, som Beske har i vintereventyret, og handlingsrummet ligner strandengene mellem Skælskør og Kobæk Strand, hvor den 14-årige Arthur kunne skøjte. Ellers er der intet i for-

7 101 tællingen, der binder den til årstallet 1955, tværtimod, det hedder et sted i tætheden mellem Beske og Usha: Du lugter godt, sagde han ned i hendes hår. Jeg har osse lige vasket det, svarede hun uden at flytte læberne. Det kildede, gøs i ham i en strøm ned ad ryggen. Brugsens urteshampoo. Ugens tilbud, fortsatte hun og grinede. (Ibid.: 22) Usha kan nok have grunde til at grine, for i 1955 var der hverken noget der hed urteshampoo eller Ugens tilbud. Begge dele er opfindelser der gøres i løbet af 1960 erne. Det er en bevidst leg med tiden fra Krasilnikoffs side, så eventyret er altså alligevel fortalt tidsuafhængigt eller så der ligger en tidens spænding i den uskyldige historie. En drøm om det tidløse i kærlighedsmødet og størst af alt er kærligheden. Litteratur Dines Johansen, Jørgen (2003): Litteratur og begær. Ti studier i dansk og norsk tals litteratur. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Dines Johansen, Jørgen & Johs. Nørregaard Frandsen, red. (2012): Skyld og uskyld i mellemtiden. Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld. Odense: Syddansk Universitetsforlag. Frandsen, Johs. Nørregaard (2000): Arthur Krasilnikoff, i Anne-Marie Mai, red.: Danske digtere i det 20. århundrede. København: Gads forlag. Frandsen, Johs. Nørregaard (1994): Udkant og magi, Den centrale periferi. Aarhus: Hovedland. Krasilnikoff, Arthur (1987): Et vintereventyr. En uskyldig historie fra 1955, Kalkunens himmelfart og andre uskyldige historier. København: Gyldendal.

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet.

Et hjerte. Skal vi være kærester? Emma kiggede spørgende op på Kasper, som hurtigt kiggede ned i vandet. Et hjerte. Dag 1 En gang i fremtiden fandt en klog mand på, at man kunne erstatte adoptivbørn med robotter. Robotterne lignede og opførte sig som almindelige børn, men forskellen var, at robotterne ikke

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

"Noma" Scene. Fra. "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp

Noma Scene. Fra. Hvidt i Hvidt Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp "Noma" Scene Fra "Hvidt i Hvidt" Udviklet og skrevet i Feb 2015 på Isbjørnens Forfatter Camp INT. NOMA. AFTEN Karoline og Anne træder ind i den fine restaurant. Du ved jeg elsker nye eventyr, men er du

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

KAPITEL 1 Forfølgeren

KAPITEL 1 Forfølgeren KAPITEL 1 Forfølgeren Jeg er på vej hen til de røde fodboldbaner på Vesterbro for at spille fodbold med min bedste ven, Tommy, og nogle drenge fra hans klasse på Oehlenschlægersgades Skole. Første skoledag

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Sagnet om Sorte Hans

Sagnet om Sorte Hans Sagnet om Sorte Hans Vidste I, at der engang her på dette sted lå et hus? Hvis vi i morgen, når der er lyst, går lidt ind i træerne der, så vil I kunne se nogle sten, som udgør ruinerne af, hvad der var

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Jeg bliver farligere, end du aner

Jeg bliver farligere, end du aner KAPITEL 51 Jeg bliver farligere, end du aner Estrid lægger øret mod yderdøren og lytter. Den omstrejfende hund hænger slapt hen over skuldrene på hende. Kan I høre det? hvisker hun. Magnar, Viggo og Damir

Læs mere

DEN SORTE RIDDERS VREDE

DEN SORTE RIDDERS VREDE DEN SORTE RIDDERS VREDE Lasse ligger alene på jorden under det store blommetræ. Der er helt stille omkring ham. Hans shorts sidder ikke længere nede om anklerne, og hans øjne er ikke længere våde af tårer.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere