GODE RÅD. Sæt fokus på trivslen MAGASINET. Vi skal give plads til det, folk brænder for 4. Positive forventninger hjælper på stress 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODE RÅD. Sæt fokus på trivslen MAGASINET. Vi skal give plads til det, folk brænder for 4. Positive forventninger hjælper på stress 6"

Transkript

1 MAGASINET JANUAR 2009 TILLÆG 5 GODE RÅD Sæt fokus på trivslen 5 Vi skal give plads til det, folk brænder for 4 Positive forventninger hjælper på stress 6 Succes med at mindske volden 10

2 MAGASINET TILLÆG 10 Succes med at mindske volden Voldelige episoder er hverdagskost på mange institutioner. Det kan være en stor belastning for medarbejderne. Men på Udviklingscenteret Spurvetoften er det lykkedes at mindske volden, fordi man aktivt har arbejdet med medarbejdernes trivsel. 16 Plejecentret Lindegården: Menneskelighed er det vigtigste Medarbejderne møder beboerne som mennesker frem for som demente plejehjemsbeboere. Også ledere og medarbejdere møder først og fremmest hinanden som mennesker. Det har stor betydning for medarbejdernes trivsel. 06 Positive forvent ninger hjælper på stress Det er meget individuelt, hvad der får os til at føle os stressede. Ifølge Roger Persson, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, handler vores reaktion og oplevelsen af stress i høj grad om, hvilke forventninger vi har til, om vi kan klare en situation. INTERVIEW Vi skal give plads til det, folk brænder for Trivsel har ikke noget med penge at gøre. Det handler om empati og om at give plads til det sjove og skæve, siger kommunaldirektør i Vejle Kommune, Niels Ågesen. 04 LÆS OGSÅ 3 Ny kampagne sætter fokus på stress og trivsel 5 Børnefri tid til papirarbejde 8 Klædt på til stress 12 Trivsel kræver fælles indsats 18 Fem skarpe til trivselskonsulenten 19 Lean gav arbejdsglæden tilbage Redaktion Chefredaktør: Hannah Maimin Weil Redaktionssekretær og journalist: Marianne Troelsen Skou Journalister: Anne Tortzen, Pia Bundgaard Hansen, ph kommunikation Fotograf: Søren Svendsen Illustrationer: Lars Andersen Layout og tryk: Datagraf A/S Dette tillæg er udgivet af Videncenter for Arbejdsmiljø og finansieret af den særlige indsats rettet mod offentlige arbejdspladser. Som led i trepartsaftalen mellem Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og LO, FTF og AC i 2007 blev det besluttet at styrke Videncenter for Arbejdsmiljøs formidling af viden til den offentlige sektor.

3 Ny kampagne sætter fokus på stress og trivsel En ny kampagne Fra stress til trivsel fra Videncenter for Arbejdsmiljø skal informere og skabe debat om trivsel og stress på danske arbejdspladser. Kampagnen er et led i kvalitetsreformen og er særligt rettet mod offentlige arbejdspladser. Tekst: Marianne Troelsen Skou Sygeplejersker smider kitlen. Pædagoger går ned med stress. Skolelærerne får nok af uregerlige børn og forældre. Avisoverskrifterne handler dagligt om rekrutterings- og fastholdelsesproblemer på skoler, sygehuse, institutioner og mange andre steder i den offentlige sektor, og stress er konstant omtalt som et problem. Videncenter for Arbejdsmiljø har fået til opgave at styrke formidlingen af viden om arbejdsmiljø til den offentlige sektor. Videncentret starter derfor en national kampagne Fra stress til trivsel. Kampagnen skal informere, inspirere og skabe debat om, hvad stress er, hvordan den skadelige stress kan forebygges, og hvad der skal til for at skabe god trivsel på arbejdspladsen. Mange tilbud Første led i kampagnen er et brev til godt offentlige ledere og en kampagnepakke, som henvender sig til hele arbejdspladsen. Brevet opfordrer lederne til at gøre en aktiv indsats og præsenterer forskellige tilbud til de offentlige arbejdspladser blandt andet en publikation om, hvordan man som arbejdsplads kan skabe trivselsprocesser, der virker, og en pjece om, hvordan man får styr på stress og fremmer trivslen. Der vil samtidig via de faglige organisationer blive udsendt en mail til repræsentanter for medarbejderne. Et andet af kampagnens elementer er indsamling af en lang række gode eksempler fra forskellige arbejdspladser til inspiration for andre. Endelig er et rejsehold ved at blive etableret. Målet med kampagnen er på lang sigt at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet især i den offentlige sektor men også privatansatte medarbejdere og ledere kan få inspiration til at arbejde med trivsel på deres arbejdspladser. Læs mere om kampagnen Fra stress til trivsel på Stress rammer individuelt Men skal løses i fællesskab Det, der er stressende for den ene, er måske ikke stressende for den anden. Stress opleves individuelt. Men alle på arbejdspladsen både medarbejdere, arbejdsgrupper og ledere har et ansvar for at tage hånd om stressen. En åben dialog kan være første skridt på vejen til mindre stress og mere trivsel på arbejdspladsen. Kom videre på arbejdsmiljoviden.dk/trivsel Det kan du læse 28332_Ann_A_210x297.indd 1 18/12/08 11:51:44 Stress er en naturlig reaktion Men skal tages alvorligt Stress er en naturlig reaktion på uforudsete udfordringer. Men det er skadeligt, når stressen bliver langvarig. Derfor har alle på arbejdspladsen både medarbejdere, arbejdsgrupper og ledere et ansvar for at tage hånd om stressen. En åben dialog kan være første skridt på vejen til mindre stress og mere trivsel på arbejdspladsen. Kom videre på arbejdsmiljoviden.dk/trivsel 28332_Ann_B_210x280.indd 1 18/12/08 10:54:13 Læs på de følgende sider meget mere om stress og trivsel. Læs, hvordan vores forventninger til en situation er afgørende for, om vi bliver stressede. Og om, at trivsel på en arbejdsplads kræver, at alle i organisationen tager ansvar. Læs også om Vejle Kommune, der aktivt har arbejdet med trivsel på arbejdspladserne. Vi bringer blandt andet et interview med kommunaldirektøren. Læs reportagen fra døgninstitutionen Spurvetoften, hvor det er lykkedes at nedbringe volden betydeligt. Eller se, hvad tre forskellige plejehjem har gjort for at forbedre arbejdsmiljøet.

4 Vi skal give plads til det, folk brænder Trivsel har ikke noget med penge at gøre. Det handler om empati og om at give plads til det sjove og skæve, siger kommunaldirektør i Vejle Kommune, Niels Ågesen. Tekst: Anne Tortzen Foto: Søren Svendsen Når man kommer ind på en arbejdsplads, kan man mærke intuitivt i løbet af de første tre minutter, om medarbejderne trives. Føler man sig velkommen? Fornemmer man en glæde og stolthed over arbejdet? For Vejles kommunaldirektør, Niels Ågesen, er spørgsmålet om trivsel egentlig ret ligetil: Medarbejdernes trivsel har ikke nødvendigvis noget med penge at gøre. Men det har meget at gøre med ledelse. Det handler om at give plads til idéen var at lade medarbejderne på de enkelte arbejdspladser selv formulere projekter, som gav mening for dem. Ingenting fungerer, hvis der ikke er legesyge, stolthed, innovation, mod på livet. Og det kommer af det alternative projekt, af de skøre og skæve vinkler, siger kommunaldirektøren. Energi og ejerskab Kommunen oprettede blandt andet en såkaldt postkortpulje, hvor energien folk følte selv et ejerskab til deres egen sundhed. Og det gav medarbejderne mulighed for at tale om sundhed og trivsel, siger Niels Ågesen. Det var før kommunesammenlægningen, hvor Vejle Kommune næsten fik fordoblet sin medarbejderskare til medarbejdere. I takt det, folk brænder for. medarbejdere, der havde idéer til med at kommu- Det er nogle år siden, Vejle Kommune et sundhedstiltag, med et postkort nen er vok- begyndte at interessere sig for medarbej- kunne søge om penge til at sætte et ini- dernes trivsel. Dengang blev det kaldt en tiativ i gang. Idéerne strakte sig fra frugt- sundhedsindsats og kommunen satte ordninger til polynesisk massage, team- gang i en række projekter, der skulle for- building med øksekast, latterkurser osv. bedre medarbejdernes sundhed. Grund- Vi kunne mærke, at det løste op for Ingenting fungerer, hvis der ikke er legesyge, stolthed, innovation, mod på livet. Og det kommer af det alternative projekt, af de skøre og skæve vinkler. Niels Ågesen, kommunaldirektør i Vejle Vejles indsats for trivsel I dag har Vejle Kommune et team Arbejdsmiljø og Trivsel på fem medarbejdere. Teamet skal fremme det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder sundhed og trivsel blandt medarbejderne. Og trivslen er på den politiske dagsorden. De sidste år er der kommet en voksende accept også blandt politikerne af, at medarbejderne er den vigtigste ressource. Det afspejles blandt andet i Vejle Kommunes personalepolitik. Kommunen har tilbud til alle arbejdspladser om hjælp og støtte til både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, blandt andet i form af temadage om stress og personlige samtaler. Og flere arbejdsområder har fået certifikat på deres arbejdsmiljø. 4 Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg

5 Børnefri tid til papirarbejde for Medarbejderne i børnehaven Gadkjærgaard behøver ikke klare papirarbejdet med et barn på skødet. De har fået forberedelsestid, som er med til at formindske stress i hverdagen. set, er det blevet vigtigt at systematisere indsatsen for at fremme trivsel og arbejdsglæde, siger Niels Ågesen. En trivselsundersøgelse blandt alle kommunens medarbejdere er på vej. Med afsæt i resultaterne skal der gøres en ind- Tekst: Anne Tortzen Foto: Søren Svendsen Medarbejderne i den økologiske børnehave Gadkjærgaard har tre timer om ugen, som er deres egne. Tid, hvor de kan sidde i fred og forberede sig eller få ordnet papirarbejde. Det lyder som lidt, men for medarbejderne betyder det meget. Det virker afstressende. I løbet af en uge har medarbejderne en hel del opgaver, som er vanskelige at løse med et barn på skødet. Der er ture, som skal forberedes, samtaler med forældre, sprogscreening af børnene, arbejdernes arbejdsskema og der skal meget til at vælte den: Medarbejderne siger, det er noget af det bedste. Det har den meget afstressende virkning, at man ved, der er afsat tid til at forberede forældremødet eller den næste tur. Og det betyder, at medarbejderne kan være mere nærværende i den tid, hvor de er sammen med børnene, fortæller lederen af børnehaven Gadkjærgaard, Inger Bak Larsen. sats for at forbedre trivslen, hvor der er behov for det: som skal dokumenteres. Og for øjeblikket laver børnehaven en børne-apv Web-tv: Mød en medarbejder fra Gadkjærgaard på I gamle dage reagerede vi nok for (arbejdspladsvurdering), hvor der også sent, hvis der var problemer med trivslen er en del papirarbejde. på en arbejdsplads. I dag har vi heldigvis en række nye metoder til at skabe god trivsel, understreger kommunaldirektør Plads til nye opgaver Medarbejderne oplever, at forberedel- Fokus på trivslen Niels Ågesen. Medarbejdernes trivsel afhænger af ledelsen, som blandt andet skal give plads til det, folk brænder for, mener kommunaldirektør Niels Ågesen. sestiden er en god måde at få plads til nogle af de nye opgaver såsom læreplaner og dokumentation, som institutionerne har fået. Det betyder meget, at man kan få gjort tingene effektivt. Og det giver en tryghed, at der er en fast tid til det, så man kan planlægge med det, fortæller Helle Hvid Jelling, som er tillidsmand for institutionens pædagoger. På Gadkjærgaard har man valgt at Børnehaven Gadkjærgaard har en række indsatser for trivslen: En trivselsrunde på hvert personalemøde. En velkomstfolder til nye medarbejdere. Omsorgs- og sygefraværspolitik. Mulighed for at få massage og zoneterapi. Sociale arrangementer for medarbejderne to gange om året. lægge forberedelsestiden ind i med- Det er afstressende for medarbejderne i børnehaven Gadkjærgaard, at de har fået skemalagt tid til papirarbejdet. Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 5

6 Positive forventninger hjælper på stress Vi reagerer alle forskelligt, selv om vi bliver udsat for den samme situation. Nogle føler sig stressede, mens andre bare fortsætter uanfægtet. Det handler, ifølge eksperter, blandt andet om, at vi har forskellige forventninger til, om vi kan klare situationen eller ej. Tekst: Pia Bundgaard Hansen Illustration: Lars Andersen Det skratter i højtalerne på banegården, og en stemme meddeler alvorligt, at du skal passe på lommetyve. Nogle skæver nervøst til medpassagererne, som er på vej ind i toget, andre tager sig til lommerne, mens en anden gruppe bare gumler uberørt videre på de medbragte sandwich. Situationen viser, at det er meget individuelt, hvad der får os til at føle os stresset. Ifølge Roger Persson, der er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), handler vores reaktion og oplevelsen af stress i høj grad om, hvilke forventninger man har til situa tionen. Hvis man forventer at blive røvet på banegården, bliver man stresset. Men hvis man er overbevist om, at tyvene hopper på et andet tog, vil man ikke mærke stressen kravle under huden. Ifølge to af verdens førende stressforskere Holger Ursin og Hege Eriksen fra Norge kan man forstå og analysere stress ud fra den såkaldte CATS-model (The Cognitive Activation Theory of Stress), som er udviklet af de to forskere. CATS Stress-reaktionen BE- GIVENHED BE- GIVENHED HJERNE HJERNE STRESS- RESPONS STRESS- RESPONS Begivenhed/ stressor Deadlines tidligere Begivenhed/ Hjernen erfarringer subjektiv oplevelse bearbejder Stressrespons Nedbrudte servere Hvilke erfaringer har jeg af begivenheden stressor begivenheden ud fra Reaktion ud fra en Dårlige relationer til kolleger/leder at trække på Deadlines tidligere erfarringer subjektiv oplevelse Omstruktureringer Forventer jeg, at jeg kan Nedbrudte servere Hvilke erfaringer har jeg af begivenheden Forsinkede fly håndtere situationen Dårlige relationer til kolleger/leder at trække på Omstruktureringer Forventer jeg, at jeg kan Forsinkede fly håndtere situationen Coping Ikke-coping Kortvarig COPING IKKE-COPING Langvarig stressrespons stressrespons Positive Coping Negative forventninger til Ikke-coping forventninger Kortvarig muligheder og egne evner COPING IKKE-COPING til muligheder stressrespons og egne evner Positive forventninger til muligheder og egne evner CATS the Cognitive Activation Theory of Stress Denne figur CATS er udarbejdet the med Cognitive udgangspunkt i CATS teorien, som er udviklet af de norske Activation Theory of Stress Hjernen bearbejder begivenheden ud fra stressforskere Holger rsin og Hege Eriksen. Department Denne of Biological figur er udarbejdet and Medical med Psychology, udgangspunkt i niversity CATS teorien, of Bergen som er udviklet af de norske stressforskere Holger rsin og Hege Eriksen. Department of Biological and Medical Psychology, niversity of Bergen 6 Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg Læring Læring LÆRING dvikling Trivsel Læring Positive Læring LÆRING erfaringer dvikling Trivsel Positive erfaringer Erfaringer lagres i hjernen Stressrespons Reaktion ud fra en Erfaringer lagres i hjernen Langvarig stressrespons Negative forventninger til muligheder og egne evner Belastning BELASTNING Negative erfaringer Hjælpeløshed Håbløshed Belastning BELASTNING Nedslidning Negative erfaringer Hjælpeløshed Håbløshed Nedslidning

7 CATS CATS er en teori, der kan bruges til at forstå og analysere stress. Der findes også andre stress-teorier. Når CATS-teorien er beskrevet i dette tillæg, er det, fordi Videncenter for Arbejdsmiljø netop har igangsat en kampagne om stress og trivsel, der tager udgangspunkt i CATSteorien. Årsagen er, at teorien er med til at supplere og give ny viden til vores forståelse og håndtering af stress. tegner et billede af, hvordan vi reagerer, når vi bliver konfronteret med noget, som stresser os (se figur). Modellen knytter altså vores fortolkning af omgivelserne sammen med vores kropslige reaktioner på dem. CATS kan vise os, at vores måde at håndtere hverdagen på er afhængig af vores forventninger til, hvordan vi vil klare arbejdet. Det er med andre ord den enkelte medarbejders tro på egne evner og et positivt resultat, som gør forskellen. På arbejdspladsen vil lederen for eksempel opdage, at én medarbejder ikke har noget problem med at overtage et projekt med kort varsel og fremlægge det for 100 mennesker, mens en anden medarbejder føler sig stresset, fordi han synes, der er for kort tid til at forberede sig, og egentlig kan han slet ikke lide at tale i store forsamlinger. Den første medarbejder har sandsynligvis en positiv forventning om, at tingene går godt, og dermed mestrer han situationen. Den anden medarbejder har ikke en god mavefornemmelse med projektet. Hvis denne medarbejder ikke kan rumme situationen og også har negative forventninger til andre situationer, kan de negative forventninger i værste fald udvikle sig til generel hjælpeløshed og håbløshed på længere sigt og det er en trussel for helbredet, siger seniorforsker Roger Persson. Trængt op i en krog Man kan, ifølge Roger Persson, kende hjælpeløsheden ved, at stressen ikke forsvinder ud af kroppen. Det er følelsen af at være trængt op i en krog uden selv at kunne gøre til eller fra. Når det handler om arbejdspladsen, er følelsen af hjælpeløshed ofte forbundet med lav indflydelse og et lavt ansvar. Derfor er det vigtigt, at den enkelte tager et ansvar og får sagt fra, hvis opgaverne er for stor en mundfuld. Følelsen af håbløshed er anderledes. Her kan du stadig handle, men har ikke forventninger om et positivt resultat. Medarbejderen føler måske ikke, at det giver mening at takke nej til opgaven, fordi lederen så bare vil komme med nye og flere uoverskuelige arbejdsopgaver. Medarbejderen står med følelsen af, at uanset hvad han/hun gør, så vil det gå dårligt, forklarer Roger Persson. Han fortæller desuden, at det derfor er vigtigt at tale sammen på arbejdspladsen, så man lærer hinanden at kende. Vi reagerer alle forskelligt. Derfor er det vigtigt at tale sammen. Lederen skal være bevidst om den enkelte medarbejders behov, kompetencer og ressourcer, siger Roger Persson. Læs mere i pjecen Fra stress til trivsel udgivet af Videncenter for Arbejdsmiljø. Den kan købes i Arbejdsmiljøbutikken eller downloades på Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 7

8 Klædt på til stress Clemen Krægpøth, familekonsulent og psykoterapeut, Dagbehandlingen Hans Jessen, leder af en børnehave Tekst: Anne Tortzen Foto: Søren Svendsen De sidste par år har hver tiende af Vejle Kommunes over medarbejdere været på temadag om stress. Tilbuddet har været så stor en succes både blandt ledere og medarbejdere, at det har været nødvendigt at skrue op for holdstørrelsen. Trivselsvejleder Hanne Kirstein fortæller: Temadagene skal skærpe medarbejdernes bevidsthed om, hvad stress er, hvilke signaler man sender, og hvad man kan gøre ved det. Vi tror på, at jo flere, der Hvilke erfaringer har du med stress? Jeg har prøvet at gå ned med stress. Jeg fik et blackout og var væk i fire timer. Det er usikkerheden og manglen på klare planer for fremtiden, der stresser. Ikke så meget arbejdsopgaverne i sig selv, mere omstruktureringen. Fra den ene dag til den anden er der mange kompetencer og arbejdsområder, som er totalt anderledes. Hvad fik du ud af temadagen? Hvilke erfaringer har du med stress? Heldigvis har hverken jeg selv eller nogen af mine medarbejdere for alvor været ramt af stress. Jeg tror, vi er meget gode til at snakke åbent om det, når der er hårde perioder. Nu har vi besluttet, at vi skal have udarbejdet en stresspolitik for institutionen. Det er et meget aktuelt emne, for vi er under pres og oplever, at der forsvinder hænder fra institutionerne for øjeblikket. kender til symptomerne og ved, hvad de Jeg har fået genopfrisket min viden om Hvad fik du ud af temadagen? dækker over jo bedre kan vi blive til stress og har fået understreget, at vi skal Det var lidt af en gave at sidde der sam- at tage hånd om os selv og hinanden på fortælle, hvordan vi har det og gå op i men med en masse medarbejdere for så arbejdspladserne. systemet med det. fik jeg deres vinkel på det. Det er noget Magasinet Arbejdsmiljø var med på en andet at være til møde kun med andre temadag og spurgte nogle af deltagerne ledere. Og jeg synes, dagen gav masser at om deres erfaringer med stress, og hvad arbejde videre med i forhold til en stress- de fik ud af temadagen. politik. 8 Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg

9 Rita Petersen, pædagog, bofællesskab for fysisk og psykisk handicsappede Kirsten Spøer, sundhedsvejleder, Sundhedsafdelingen Sara Nielsen, udviklingskonsulent, Kultur- og Borgerservice Hvilke erfaringer har du med stress? Jeg har selv været sygemeldt på grund af stress. Jeg sagde nok ja til alt for meget og sagde fra til de forkerte ting. Den institution, jeg arbejder på, var oprindeligt i amtet, så overgik den til regionen og derefter til kommunen. Og hver gang var der nye pc-systemer, der skulle læres, nye dagbogssystemer osv. Der kommer flere og flere krav om dokumentation i hverdagen uden at der er kommet flere ressourcer til. Heldigvis har min arbejdsplads været meget åben og parat til at hjælpe mig. Hvad fik du ud af temadagen? Jeg synes, det var en rigtig god dag. Især kunne jeg bruge beskrivelserne af, hvad stress er, og hvilke symptomer det kan give. Og konkret hvordan man kan træne sig selv. Hvilke erfaringer har du med stress? Jeg har selv prøvet at have stress. Sammenlægningen var medvirkende, men også det, at der ikke var nogen til at lære mig op, da jeg startede i jobbet. Kommunen har taget godt hånd om mig: Jeg havde ikke lyst til at blive sygemeldt, så jeg fik mulighed for at gå ned i tid i fire måneder og få samtaler med trivselskonsulenten og med en NLP-konsulent. Hvis det var sket på nogle af mine andre arbejdspladser, var jeg nok endt med en sygemelding. Hvad fik du ud af temadagen? Jeg har fået viden om, hvordan stress virker fysiologisk, og hvad det gør ved kroppen. Jeg har fået nogle værktøjer, som jeg kan bruge både i forhold til mig selv og til kolleger og omgangskreds. Og viden om de signaler, man skal være opmærksom på, så man kan tage det i opløbet. Hvilke erfaringer har du med stress? Det er meget relevant i forbindelse med mit arbejde som lean-konsulent, hvor jeg blandt andet har været med til at gennemføre et lean-projekt i sygedagpenge. Her var vi opmærksomme på, hvor vigtigt det er at have fokus på trivsel undervejs. Lean er jo en kæmpe forandringsproces, og forandringer kan nemt give stress. Hvad fik du ud af temadagen? Jeg fik god viden om, hvilke ting der stresser, og hvordan det giver sig udslag også fysiologisk. Jeg tror, det betyder, at vi begynder at tale mere om det, og at alle bliver mere opmærksomme på hinanden. Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 9

10 Succes med at mindske volden Voldelige episoder er hverdagskost på mange institutioner. Det præger medarbejdernes hverdag og kan være en stor belastning. Men på Udviklingscenteret Spurvetoften er det lykkedes at mindske volden, fordi man aktivt har arbejdet med medarbejdernes trivsel.

11 Tekst: Anne Tortzen Foto: Søren Svendsen Det kan lade sig gøre at mindske volden. Det viser indsatsen på Udviklingscenteret Spurvetoften i Brejning. Her har man valgt at sætte ind på to fronter at uddanne medarbejderne fagligt til opgaven og at udvikle en kultur, hvor kolleger taler åbent om episoderne og bruger hinanden til sparring og til at læsse af på. Spurvetoften har således målrettet arbejdet med at udvikle medarbejdernes faglighed efter devisen: Jo større indsigt strerede, kan de reagere ved at blive voldsomme enten over for sig selv eller andre. Her gælder det om at forstå og forudsige, hvad der skal til, for at den enkelte føler sig tryg. Det er et større detektivarbejde, hvor medarbejderne skal være kreative og finde på nye løsninger: En beboer, der ikke bryder sig om fysisk kontakt, er hurtigere at klæde på, hvis tøjet er løst og uden knapper. En anden beboer kan langsomt vænne sig til at få børstet tænder, når man tager et lille område velser alvorligt, understreger pædagog Pia Bay. Følordning og mentorer En følordning skal sikre, at nye medarbejdere bliver oplært af mere erfarne medarbejdere og ikke bare bliver kastet uforberedt ud i opgaverne. Nye medarbejdere følger en erfaren medarbejder, og derefter er der omvendte føldage, hvor den erfarne medarbejder følger den uerfarne kollega og giver gode medarbejderne har i beboernes handicap, hver dag. Og en tredje beboer trives bedst råd om, hvad der skal til for at forebygge desto nemmere er det at undgå, at de bli- med at få sit program for dagen præsente- udadreagerende adfærd, fortæller Pia ver frustrerede og reagerer voldsomt. ret som billeder. Fenger. Det er lykkedes at mindske volden betydeligt. Og de voldelige episoder Taler åbent Desuden har Spurvetoften en mentorordning. Nye medarbejdere får tilknyttet fylder i dag mindre i medarbejdernes Medarbejderne på Spurvetoften tager en erfaren kollega som mentor det første bevidsthed. ansvar for hinandens trivsel. Alle medar- halve år. De holder konferencetimer og Med den faglige viden, vi har, kan vi bejdere har en kontaktperson, de selv har taler om, hvad der fungerer godt, og hvad bevæge os ud og ind af situationerne og udpeget. En person, der skal være særlig der undrer den nye medarbejder ved den reflektere over dem. Vi ser på beboerne opmærksom på ens trivsel, opsøgende, måde, de arbejder på. på en helt anden måde og har fået en hvis der er behov for dialog, og skal yde Det er utroligt givende. De nye med- bedre forståelse af, hvad det er, der sker, psykisk førstehjælp, når der er behov arbejdere får noget kultur med sig. Det er fortæller afdelingsleder Pia Fenger. for det. en måde at få formidlet den tavse viden Reagerer voldsomt Desuden er der fokus på åbenhed om de vanskelige situationer, medarbejderne videre på. Og så skaber det udvikling, når der bliver stillet spørgsmål ved, hvorfor vi Beboerne på Spurvetoften er svært han- oplever, hvilket gør dem nemmere at gør sådan og sådan, fortæller Pia Bay. dicappede mennesker med autisme, der bære. mentalt befinder sig på et tidligt udvik- Når man som medarbejder kommer lingsstadie og derfor ikke har lært at ud for en ubehagelig episode, er det utro- tale. De har ofte vanskeligt ved kontakt lig vigtigt, at vi kan tale åbent om det, så til andre mennesker og føler sig trygge man ikke går hjem med noget på skuld- i helt faste, forudsigelige rammer. Hvis rene. Vi er alle sammen omsorgspersoner beboerne bliver bange, utrygge eller fru- for hinanden. Og vi tager hinandens ople- Spurvetoften i Vejle Kommune Spurvetoften er et døgntilbud for mennesker med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Spurvetoften har 34 beboere i alderen år fordelt i seks huse. Der er ca. 90 fastansatte medarbejdere. Det er hen over nogle år lykkedes at mindske antallet af fastholdelser af beboere meget betydeligt. Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 11

12 Trivsel kræver fælles indsats Tekst: Pia Bundgaard Hansen Illustration: Lars Andersen Trivsel på arbejdspladsen handler ifølge eksperter i høj grad om, at alle lige fra den enkelte medarbejder til hele organisationen tager et ansvar. Det kræver en samlet indsats og en synlig ledelse, der sikrer trivsel både for medarbejderne og for lederen selv. Det kræver en fælles indsats at skabe trivsel. Hvis alle er opmærksomme på at styrke trivslen, har man ifølge forskere et godt udgangspunkt for at sikre glade medarbejdere, øge kvaliteten i det daglige arbejde og nedbringe sygefraværet. Det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvor man skal tage fat. Ifølge erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen og arbejds- og organisationspsykolog Michael Martini Jørgensen er det såkaldte IGLO-princip et godt værktøj, som alle på arbejdspladsen kan få gavn af. IGLO står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Det centrale for IGLO er, at alle fire niveauer skal spille sammen, for det nytter ikke, at lederne kæmper for trivsel, hvis organisationen trækker i en anden retning. Eller at medarbejderne holder trivselsmøder, hvis lederen mener, det er spild af tid. 12 Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg

13 Det styrker jo ikke trivslen, hvis lederen den ene dag taler om gode rollemodeller for næste dag at styrte forvildet og stresset rundt på morgenmødet. Michael Munch-Hansen, erhvervspsykolog En vigtig pointe i IGLO-princippet er, at lederen har en central rolle og er bevidst om den. Det styrker jo ikke trivslen, hvis lederen den ene dag taler om gode rollemodeller for næste dag at styrte forvildet og stresset rundt på morgenmødet. Lederen skal være bevidst om sin egen ledelsesstil og være god til at kommunikere med medarbejderne, forklarer Michael Munch-Hansen, der har udviklet IGLO-princippet sammen med Michael Martini Jørgensen. MUS-samtalen central Lederen kan bruge IGLO-princippet til at skabe bevidsthed om ansvaret og sikre trivslen hos den enkelte medarbejder. Lederen skal være opmærksom på medarbejdernes forskelligheder. Et fint sted at lære medarbejdernes ønsker, styrker og svagheder at kende er den obligatoriske MUS-samtale. Det er også her, at lederen kan tage temperaturen på klimaet i den enkelte afdeling og finde ud af, om medarbejderne trives, siger Michael Martini Jørgensen. Men medarbejderen bør, ifølge psykologerne, også tage ansvar og ikke bare læne sig tilbage og vente på lederens initiativ. MUS giver den enkelte medarbejder mulighed for at tage ansvar. For det er her, man kan ytre sine ønsker og gøre sig selv og sin leder bevidst om, hvad man kan gøre for at bidrage til den daglige trivsel på arbejdspladsen, fortæller Michael Munch-Hansen. Fælles kultur i gruppen Næste niveau i IGLO handler om grupper. Udfordringen er at udarbejde nogle retningslinjer for, hvordan opgaverne skal håndteres og skabe en fælles kultur. Forventer kollegerne for eksempel, at man tjekker sin mail flere gange om dagen, når man er på kursus? Eller er det o.k. at kræve, at kollegaen tjekker sin mail kl ? Hvis der ikke er skabt et fælles grundlag, kan gruppen hurtigt køre af sporet. Forventninger til samarbejdet skal være afstemt. Overordnet set er det lederens ansvar, at grupperne fungerer, men ifølge Michael Martini Jørgensen og Michael Munch-Hansen er trivsel baseret på, at alle tager et ansvar. Derfor spiller det enkelte gruppemedlem også en rolle, når forventningerne skal afstemmes. En god leder lytter Lederen skal, ifølge psykologerne, være opmærksom på sin egen ledelsesstil og være en god kommunikator, som samler medarbejderne. En god leder lytter og inspirerer sine medarbejdere. På organisationsniveauet handler det ifølge IGLO-princippet om, at den øverste ledelse udstikker nogle gode rammer og visioner for arbejdspladsen, så man får skabt en kultur, hvor medarbejdere og ledere har noget at arbejde hen imod. Læs mere om IGLO i bogen Teamledelse med det rette twist, af Michael Munch-Hansen, Michael Martini Jørgensen og Karina Nielsen. Du kan også læse mere om trivselsarbejdet i publikationen Gode trivselsprocesser udgivet af Videncenter for Arbejdsmiljø. Den kan købes i eller downloades på NDIVIDNIVEAU RUPPENIVEAU EDELSESNIVEAU RGANISATIONSNIVEAU Hele arbejdspladsen skal tage aktivt del i trivselsarbejdet fra den enkelte medarbejder til topledelsen. Iglo-princippet er udviklet af erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen og arbejds- og organisa tionspsykolog Michael Martini Jørgensen. Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 13

14 Trivselsmåling som afsæt for dialog Vejle Kommune tager temperaturen på trivslen blandt alle kommunens ansatte. Resultaterne ligger klar til december. Undersøgelsens resultater skal bruges som afsæt til dialog på den enkelte arbejdsplads om trivslen og ledelsesformen. Evaluering af lederne er et vigtigt punkt i undersøgelsen, fordi lederne spiller en vigtig rolle for, om medarbejderne trives. Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne medarbejdernes og lederens tilbagemelding på trivslen. Samtidig har kommunen valgt en undersøgelsesform, der gør det muligt at sammenligne svarene i Vejle Kommune med andre offentlige og private arbejdspladser. Når resultaterne af trivselsundersøgelsen ligger klar til december, vil de blive drøftet i kommunens MED-udvalg, som skal beslutte, hvilke indsatser der er brug for. Det er meningen, at trivselsundersøgelsen skal gentages hvert 2. eller 3. år, så kommunen på lang sigt kan følge udviklingen i medarbejdernes trivsel. Fakta om Vejle Kommune Ved kommunesammenlægningen 1. januar 2007 blev den nuværende Vejle Kommune lagt sammen med Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner samt Grejs Sogn. Vejle Kommune har i dag ca indbyggere og er landets 6.-største kommune. Kommunen har ca ansatte. Næsten dobbelt så mange som før kommunesammenlægningen. Vejle Kommunes værdier Antallet af medarbejdere blev næsten fordoblet ved kommunesammenlægningen. For at have et fælles ståsted at arbejde ud fra valgte man at udvikle et fælles værdigrundlag for den nye kommune. Alle institutioner i kommunen blev spurgt, hvilke værdier de mente skulle med over i den nye kommune. Resultatet blev Vejle Kommunes fem personalepolitiske værdier, nemlig: Anerkendelse Sig det Frie rammer Synergi og netværk Brug forskelligheden Jobcentret træner Jobcentret i Vejle Kommune har kørt et projekt om fysisk velvære, sundhedsprofiler og træning inden for og uden for murene. Rigtig mange af medarbejderne har fået lavet en sundhedsprofil. Desuden er der indført Pilates to gange om ugen på arbejdspladsen, og alle medarbejdere har mulighed for at træne i et træningscenter. Sundheden og trivslen har fået et pift, og der er høj motivation. 14 Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg

15 Husk at sige godmorgen og farvel! En dag oplevede medarbejderne i Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune, at en af deres kolleger gik rundt og gav hånd fredag eftermiddag og ønskede alle en rigtig god weekend. Det var med til at skærpe deres opmærksomhed på måden at hilse på hinanden på. På en temadag blev der sat fokus på, hvor vigtigt det er at få sagt godmorgen, goddag og farvel til sine kolleger på den fede måde. Siden har afdelingen arbejdet med godmorgen-øvelser. Belønning til dem, der kommer på arbejde Døgninstitutionen Tinghøj for psykisk syge besluttede at prøve noget nyt for at mindske fraværet. I 2007 satte man derfor særligt fokus på de medarbejdere, der kom på arbejde. Hver måned honorerede institutionen de afdelinger, hvor der var 100 pct. fremmøde, med 500 kr., der som regel blev brugt til sociale aktiviteter. I nogle afdelinger gik der sport i det, men det er vanskeligt at se, om det har givet mindre fravær på den lange bane. Temadag om den gode arbejdsplads Ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter fra Voksenservice i Vejle Kommune har brugt en temadag på at udveksle erfaringer om den gode arbejdsplads, arbejdsmiljø, trivsel og indsatser for at nedbringe sygefraværet. Nogle af centrene er langt i arbejdet med arbejdsmiljø, og andre er ikke særlig langt. Efter oplæg fra tre af centrene blev der afholdt en markedsplads, hvor deltagerne kunne melde sig på det tema, de syntes var mest relevant. Dagen sluttede af med en opsamling på drøftelserne i de forskellige workshopper. Vil være Danmarks bedste Danmarks bedste borgerbetjening. Det er målet for Seniorrådgivning og Visitation under Vejle Kommune, og for at blive det arbejdes der med fælles kultur og værdigrundlag. Alle medarbejdere er involveret i projektet, der bygger på en anerkendende tilgang. Medarbejderne arbejder blandt andet i grupper med temaer som arbejdsliv: prioritering/kompromis, ligeværdighed og den gode myndighedsrolle. Projektet, som startede i slutningen af 2007, kører til begyndelsen af Vejle Kommune og Naturgas Midt-Nord/Kortcenter.dk Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 15

16 Menneskelighed, omsorg og girafsprog Ældreplejen er presset af nedskæringer, sygefravær og mangel på medarbejdere. Nogle steder trives medarbejderne alligevel. Her er tre eksempler fra Vejle Kommune. Plejecentret Lindegården: Menneskelighed er det vigtigste Fælles værdier og anerkendelse løfter arbejdsglæden på plejecentret Lindegården. Tekst: Anne Tortzen Foto: Søren Svendsen Plejecentret Lindegården har valgt at arbejde efter modellen Eden Alternative, som er udviklet af en amerikansk læge. Kort fortalt handler det om at sætte mennesket i centrum: Medarbejderne møder beboerne som mennesker frem for som demente plejehjemsbeboere. Også ledere og medarbejdere møder først og fremmest hinanden som mennesker. Det kan lyde banalt, men det har stor betydning for medarbejdernes trivsel. Der ligger det i det, at vi møder hinan- så meget overskud, gælder det om at kunne rumme hende alligevel. Vi er her for hinanden og for beboerne som mennesker, siger en sygehjælper, som gerne vil være anonym. Vi kalder hende Lise Jensen. Lederne får det bedste frem I sine 30 år i faget har Lise Jensen ikke oplevet en arbejdsplads, hvor hun følte sig så godt tilpas. Jeg har aldrig haft en arbejdsplads, der tilgodeså personalet så meget. Vi har at se, hvad man er god til, og henter det bedste frem i den enkelte. Det kan være, lederne giver rundstykker en morgen, eller der står en skål med chokolade og et Tak, fordi I er så gode. Ifølge Lise Jensen betyder den anerkendelse, at medarbejderne virkelig yder deres bedste, meget. Det er ikke bare et arbejde, der skal overstås, siger hun. Frihedsgrader den lige der, hvor vi er. Hvis en kollega for stor indflydelse på vores eget arbejde, vi I praksis betyder værdierne, at medar- eksempel ikke ser så glad ud eller ikke har bliver anerkendt, og lederne er dygtige til bejderne har store frihedsgrader i deres Ældrecentret Højager: Af med frustrationerne På ældrecentret Højager i Jelling har medarbejderne lært at sige fra. Og det giver et bedre arbejdsmiljø. Tekst: Anne Tortzen Væk med brok i krogene! Når medarbejderne lærer at sige fra og komme af med deres frustrationer uden at såre hinanden, giver det et bedre arbejdsmiljø. Det er erfaringen på ældrecentret Højager i Jelling, hvor lederen Anna Laurberg ringspartner for medarbejdere, der for eksempel går og er frustrerede over en kollegas vane, men ikke kan få det sagt. Og alle møder starter med en runde, hvor medarbejderne siger, hvordan de har det fagligt, kollegialt og med de arbejdsopga- Og lederen har holdt oplæg om den svære samtale. Alt sammen for at komme brok i krogene til livs og give medarbejderne mulighed for at komme frem med deres ønsker og behov på rette tid og sted og til rette vedkommende. Det giver en bedre gennem en årrække har haft fokus på at ver, de har. stemning på arbejdspladsen. udvikle medarbejdernes kommunikationsfærdigheder. Nogle af medarbejderne har lært girafsprog, dvs. at formulere sig på en Web-tv: Mød en medarbejder fra ældrecentret Højager på Anna Laurberg tilbyder sig som spar- måde, der tager hensyn til modtageren. 16 Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg

17 Beboerne på plejecentret Lindegården må gerne have kæledyr. For øjeblikket bor der både en hund og to katte. Gode råd til andre Souschef Inge Meier Thode og medarbejder Lise Jensen fra Plejecentret Lindegården har disse råd til andre arbejdspladser: For souschef på plejecentret Lindegården, Inge Meier Thode, er det vigtigt at give plads til, at medarbejderne selv tager initiativer. Sørg for at have nogle værdier og lev efter dem. Hold fokus på det, der lykkes. Som ledelse skal man have øje for medarbejdernes stærke sider. Personalepleje kan man ikke få for meget af. Medarbejderne skal have mulighed for at tanke op. arbejde. For eksempel er de selv med til at planlægge deres vagter og kan altid få en dag fri med kort varsel, hvis de har behov for det. Vi forsøger at give plads til, at medarbejderne selv kan tage initiativer. De må gerne være lidt skøre. Det kræver spontanitet at være med til at give beboerne en god dag, fortæller plejecentrets souschef, Inge Meier Thode. Hun understreger, at det er afgørende at holde fast i værdierne, også når hverdagen er presset for eksempel på grund af sygdom: Vi vil have, at beboerne skal være i centrum. Og jo færre vi er på arbejde, jo sjovere skal det være. Så må vi sortere i opgaverne i stedet for at løbe stærkere, understreger souschefen. For Lise Jensen er det netop noget af det vanskeligste: Vi har den tilgang, at vi skal have det bedste ud af det, der er. Også når vi mangler hænder. Det synes jeg er rigtig svært for eksempel at springe et bad over. Der skal vi hele tiden tænke på, hvad beboeren selv ville prioritere. Redaktionen kender Lise Jensens rigtige identitet. Plejecentret Holmegården: En omsorgsfuld leder Når lederen viser omsorg for sine medarbejdere, falder antallet af sygedage. Tekst: Anne Tortzen Det er erfaringen på plejecenter Holmegården i Vejle, hvor lederen, Hanne Lise Hansen, har indført den praksis, at medarbejderne skal melde sig syg direkte til hende. Så sørger hun også for at finde en afløser eller flytte rundt på opgaverne. en del af sygefraværet væk især fredagsmandagssyge. Lederens ønske om at få sygemeldingerne direkte er ikke udtryk for mistillid, men for omsorg for medarbejderne. Og det sætter medarbejderne, ifølge På eksempel af på arbejdsglæden, at det ikke giver kollegerne problemer, hvis man har barns første sygedag. Web-tv: Mød en medarbejder fra plejecentret Holmegården på Ifølge Hanne Lise Hansen tænker med- Job, som er et internt blad i Vejle Kom- arbejderne sig om en ekstra gang, når de mune, pris på. For det giver mulighed for skal ringe til deres leder for at melde sig at få talt om mange ting, som man måske syg. Den nye praksis har da også skåret ellers ikke ville få talt om. Det smitter for Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 17

18 5 skarpe til trivselskonsulenten Hanne Kirstein er trivselskonsulent i Vejle Kommune og har arbejdet med trivsel og sundhed i kommunen i fem år. Hun er en del af Team Arbejdsmiljø og Trivsel i Kommunens sundhedsafdeling. Tekst: Anne Tortzen Foto: Søren Svendsen Hvad laver du som trivselskonsulent? For tiden afholder jeg blandt andet temadage om stress for ledere og medarbejdere i samarbejde med en ekstern konsulent. Og så bruger jeg meget af min tid på samtaler med medarbejdere, som er overbelastede. Det kan være regulær stress eller det kan være én, der har behov for at afklare sin situation. For mig er det ligegyldigt, hvor problemet stammer fra. Det afgørende er, at det har at det har en effekt. Og jeg ved fra de medarbejdere, jeg møder, at stress-temadagene har en betydning. De er medvirkende til, at medarbejderne tager ting op på arbejdspladsen, og at de bliver mere opmærksomme på tegn hos sig selv og hos kollegerne. Hvad er den største udfordring? Trivsel er noget, der skal arbejdes løbende med. Vi skal hele tiden forholde os til det niveau af pres, niveauer samtidig. Det rykker, når man både har tilbud til den enkelte medarbejder, til grupper af medarbejdere i form af temadage og så samtidig sætter ind på det organisatoriske niveau ved at udarbejde retningslinjer om stress på arbejdspladserne. betydning for arbejdet. vi udsætter medarbejdere og Hvordan arbejder Vejle Kommune med trivsel? ledere for. Og så er der nogle særlige udfordringer for eksempel på ældreområdet, hvor der lige nu Vi satser på at forebygge. Tanken bag er en sparerunde i gang. I sådan en vores stressindsats er, at med temadage situation er det en stor udfordring at kan vi klæde medarbejdere og ledere på til bevare trivslen. at håndtere situationen, hvis den opstår og ikke mindst forebygge ved at diskutere Hvad er dit råd til andre? det på arbejdspladsen. Det er min erfaring, at I forbindelse med fusionen har vi satset det er en god idé at meget på kompetenceudvikling af med- sætte fokus på et arbejderne, og vi har tilbudt coaching til bestemt tema, for medarbejdere og ledere i forbindelse med eksempel stress. forandringer. Og så sætte en Hele indsatsen bygger på, at det er de sammenhæn- lokale ledere, der har ansvaret for at bære gende ind- det igennem på den enkelte arbejdsplads. sats i gang Hvilken forskel gør dit arbejde? på flere Desværre er det jo nærmest umuligt at måle, hvilken forskel indsatsen gør på sådan et blødt område. Men jeg tror på, 18 Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg

19 Læs på arbejdsmiljoviden.dk: Sådan arbejder de med trivsel i Natur- og Miljøforvaltningen i Vejle Kommune. Det er rart at følge tingene til dørs Større indflydelse på arbej- grad af selvforvaltning. først omkring chefen, og det spørgsmål om for eksem- det. Og større trivsel og Målet er en kortere arbejds- er medarbejderne selv, der pel energi, klima og moral i arbejdsglæde hos medarbej- gang, som giver bedre og fremlægger sager for de poli- teamet, som bruges til at tage derne. Det er resultatet af, at hurtigere beslutninger. tiske udvalg. en snak om klimaet i teamet Natur- og Miljøforvaltningen Teamene er sammensat af Hver tredje måned udfyl- og få eventuelle konflikter op i Vejle Kommune har indført 6-12 medarbejdere med for- der medarbejderne i de selv- til overfladen. en helt ny organisation base- skellige kompetencer. Deres forvaltende team desuden en ret på team med en udstrakt faglige afgørelser skal ikke såkaldt perfekt måling med Læs hele artiklen på Lean gav arbejdsglæden tilbage Et lean-projekt har betydet, at medarbejderne på Sygedagpengekontoret i Vejle Kommune ikke længere sidder med hver deres sagsbunker. Nu arbejder de som et team og arbejdsglæden er tilbage. Tekst: Anne Tortzen Sagsbunkerne på Sygedagpengekontoret hobede sig op på skrivebordene, og medarbejdernes arbejdsglæde var i bund. Mængden af sager bare voksede og voksede, uden at der kom flere hænder til at behandle dem. Og samtidig Alle personlige og telefoniske henvendelser er samlet i modtagelses-/visitationsenheden. Et af problemerne med den gamle organisering var alle de afbrydelser, man var udsat for på en dag. Nu har vi samlet siden vi startede projektet, fortæller Lone Lisby. Sygedagpengekontoret behandler samme antal sager som før. Antallet af medarbejdere er også det samme, men sagsbehandlingstiden er reduceret med betød sammenlægningen af fem kommu- telefonbetjeningen, så de medarbejdere, flere uger. ner, at medarbejdere fra fem forskellige der sidder med sager, ikke bliver forstyr- kulturer skulle arbejde sammen. ret hele tiden, fortæller Lone Lisby. Vi forsøgte med alt muligt. For eksem- Og der ligger ikke længere bunker af pel lavede vi standarder for sagsbehandlin- sager på medarbejdernes skriveborde. Nu gen og forsøgte med telefonfri dage, men det var ikke nok. Lige meget hvor stærkt vi løb, var det op ad bakke i modvind, fortæller faglig koordinator Lone Lisby. Slut med afbrydelser Derfor valgte afdelingen at sætte et lean- er der indført en styringsreol, hvor alle indkommende sager kommer ind og bliver fordelt og prioriteret. Medarbejderne indgår i et vagtskema, hvor de hver dag er på en bestemt opgave. Og alle prøver alle funktioner i en dag ad gangen. Det er blevet en fælles opgave at få Om lean Lean er opfundet som begreb af forskerne Jim Womack og Daniel Jones og beskrevet af dem i bogen Lean Thinking fra Med lean forsøger man at opnå følgende: projekt i gang (se boks). Alle forslag til at ændre arbejdsgangene kom fra medarbejderne selv. Det har betydet ændringer, som giver medarbejderne bedre mulighed for fordybelse og dermed større effektivitet. Lige meget hvor stærkt vi løb, var det op ad bakke i modvind. Lone Lisby, faglig koordinator på Sygedagpengekontoret i Vejle Kommune behandlet sagerne. Vi er blevet til et team, som prioriterer sammen og sætter ind der, hvor det sander til. Vi har fået skabt en vifølelse, siger Lone Lisby. Arbejdsglæden tilbage De nye arbejdsgange har betydet, at medarbejderne har fået arbejdsglæden tilbage: Vi har lavet trivselsmålinger løbende, og vi kan se, at trivslen er steget støt, Kortere sags- og ordrebehandlingstid. Overblik over administrative opgaver. Orden og systematik i fælles arkiver. Mere jævn arbejdsbelastning bedre fordeling af opgaverne. Fundamentet for en forbedringskultur, der sikrer de fortsatte gevinster. Magasinet Arbejdsmiljø Tillæg 19

20 Stress rammer individuelt Men skal løses i fællesskab Det, der er stressende for den ene, er måske ikke stressende for den anden. Stress opleves individuelt. Men alle på arbejdspladsen både medarbejdere, arbejdsgrupper og ledere har et ansvar for at tage hånd om stressen. En åben dialog kan være første skridt på vejen til mindre stress og mere trivsel på arbejdspladsen. Kom videre på arbejdsmiljoviden.dk/trivsel

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage 3:2008:September Tema: Anerkendende kultur: I gang

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser

Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser Styr på det? Fortællinger fra grafiske arbejdspladser GRAFISK BAR Historier til inspiration om psykisk arbejdsmiljø i den grafiske branche Medlemmer i Grafisk BAR: Grafisk Arbejdsgiverforening Danske Mediers

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

skal løses i fællesskab

skal løses i fællesskab skal løses i fællesskab Indhold: 3 Stress et arbejdsmiljøproblem 4 Stress er kroppens naturlige alarmberedskab 7 Vi reagerer forskelligt 8 Forebyg den skadelige stress 10 En fælles indsats 12 Hvad gør

Læs mere

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr.

Blå blink og blå mærker. voldsomudtryksform. Autoritetstab skaber konflikt. Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes. Nyhedsmagasin nr. Nyhedsmagasin nr. 1 Gør vold på din arbejdsplads til historie Autoritetstab skaber konflikt Blå blink og blå mærker Nyt fra NFA: Voldspolitik skal målrettes voldsomudtryksform 2 Dialog på afveje Bestil

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

Vi gjorde noget ved volden!

Vi gjorde noget ved volden! Vold som Udtryksform og Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 1 Vi gjorde noget ved volden! Erfaringer fra 12 arbejdspladsers målrettede indsats for at forebygge vold og voldens skadevirkninger 2 Vi

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere