FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!"

Transkript

1 FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1

2 Udstyrsregler for kapsejlads udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af en opstået tvivl i oversættelsen er den engelske tekst gældende. Forsidefoto: mbbirdy / istockphoto.com Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 4 DEL 1 BRUG AF UDSTYR... 6 AFSNIT A UNDER ET STÆVNE... 6 AFSNIT B UNDER KAPSEJLADS... 7 DEL 2 DEFINITIONER... 8 AFSNIT C GENERELLE DEFINITIONER... 8 AFSNIT D SKROGDEFINITIONER AFSNIT E SKROGVEDHÆNG DEFINITIONER AFSNIT F RIGDEFINITIONER AFSNIT G - SEJLDEFINITIONER UNDERAFSNIT A TRESIDET SEJL UNDERAFSNIT B TILLÆG FOR ANDRE SEJL DEL 3 REGLER FOR UDSTYRSKONTROL OG INSPEKTION AFSNIT H UDSTYRSKONTROL OG INSPEKTION APPENDIKS 1 KAPSEJLADSREGLER, DER STYRERE BRUGEN AF UDSTYR INDEKS OVER DEFINITIONER

4 INTRODUKTION Udstyrsregler for kapsejlads omfatter og referencer: Regler for brug af udstyr. Udstyrs definitioner, målepunkter og målinger til brug i klasseregler og andre regler og bestemmelser. Regler for certificeringskontrol og udstyrsinspektion. Terminologi Et udtryk, som anvendes ved dets definerede betydning, er anført med fede typer, såfremt det er defineret i ERS og med kursive typer, hvis det er defineret i RRS. Andre ord og udtryk er benyttet i den betydning, som normalt forstås ved maritim eller almindelig brug på dansk. Forkortelser ISAF MNA ICA NCA ERS RRS International Sailing Federation Member National Authority (National Myndighed, Dansk Sejlunion) International Class Association (International Klasseorganisation) National Class Association (National Klasseorganisation) The Equipment Rules of Sailing (Udstyrsreglerne) The Racing Rules of Sailing (Kapsejladsreglerne) Revision Udstyrsreglerne revideres og udgives hver fjerde år af International Sailing Federation (ISAF), den internationale myndighed for sporten. Denne udgave er gældende fra 1. januar 2013, undtaget er dog stævner påbegyndt i 2012, hvor datoen kan udsættes af kapsejladsindbydelsen og sejladsbestemmelserne. Ændringer af udstyrsreglerne er tilladt i henhold til ISAF Regulations og Ingen ændringer er påtænkt før 2017, men enhver ændring, som anses for vigtig inden, vil blive bekendtgjort gennem de nationale myndigheder og vist på ISAF s hjemmeside (www.sailing.org). Anvendelse ERS kan gøres gældende gennem: (a) Klasseregler. (b) Indførelse i sejladsindbydelsen og sejladsbestemmelserne for et stævne. (c) Forskrifter fra en MNA for kapsejlads i dens myndighedsområde. (d) ISAF Regulations (e) Andre dokumenter, der styrer kapsejlads. Ændringer ERS kan kun ændres af: (a) Forskrifter fra en MNA kan ændre en regel i ERS Del 1 for kapsejladser i dens myndighedsområde. (b) Klasseregler kan ændre ERS regler, som tilladt af regel A.1. 4

5 Disse restriktioner er ikke gældende, hvis regler ændres med det formål at udvikle eller afprøve foreslåede regler under lokale kapsejladser. Den nationale myndighed kan foreskrive, at dennes godkendelse er påkrævet ved sådanne ændringer. 5

6 DEL 1 BRUG AF UDSTYR I tillæg til reglerne i Del 1 indeholder klasseregler og Kapsejladsreglerne regler, som styrer brugen af udstyr. Appendiks 1 indeholder en liste over disse Kapsejladsregler. AFSNIT A UNDER ET STÆVNE A.1 KLASSEREGLER Klasseregler kan ændre regel B.1 og B.2. A.2 CERTIFIKAT A.2.1 Besiddelse af et certifikat Båden skal være i besiddelse af det gyldige certifikat, som kræves i dens klasseregler eller af den certificerende myndighed. A.2.2 Overensstemmelse med et certifikat Båden skal være i overensstemmelse med dens certifikat. Se også RRS regel 78, Overholdelse af klasseregler, certifikater. 6

7 AFSNIT B UNDER KAPSEJLADS B.1 POSITION AF UDSTYR B.1.1 Mast øverste begrænsningsmærke Storsejlet skal være under mastens øverste begrænsningsmærke. B.1.2 Mast nederste begrænsningsmærke Når sejlet er sat på en storbom, formastebom eller mesanbom, skal forlængelsen af rundholtens overkant skære maste rundholten over mastens nederste begrænsningsmærke, med bommen sat i maste rundholtens centerplan og 90 o på maste rundholten. B.1.3 Bom yder begrænsningsmærke et af ethvert sejl sat på en bom, forlænget om nødvendigt, skal skære overkanten af bom rundholten foran bommens yder begrænsningsmærke. B.1.4 Bovspryd yder begrænsningsmærke Halsbarmen på ethvert forsejl sat på et bovspryd skal være fastgjort agten for bovsprydets yder begrænsningsmærke. B.1.5 Bovspryd inder begrænsningsmærke Bovsprydets inder begrænsningsmærke må ikke være udenfor skroget, når bovsprydet er sat. B.2 FORSEJLSBOMME Den forreste ende af en forsejlsbom skal være tættest muligt på bådens centerplan. B.3 SPILER STAGSEJL OG MESAN STAGSEJL Halsbarmen på et spiler stagsejl eller mesan stagsejl skal være indenfor springlinjen. 7

8 DEL 2 DEFINITIONER AFSNIT C GENERELLE DEFINITIONER C.1 KLASSE C.1.1 Klassemyndighed Organisationen, der styrer klassen som defineret i klassereglerne. C.2 REGLER C.2.1 Klasseregler Regler som specificerer: Båden og dens brug, certificering og administration Besætning Personlig udrustning og dens brug, certificering og administration Flytbar udrustning og dens brug, certificering og administration Øvrig udrustning og dens brug, certificering og administration Ændringer til Kapsejladsreglerne som tilladt af RRS 86.1(c) Regler for handicap og rating systemer defineres også som klasseregler. C.2.2 Lukkede klasseregler Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig tilladt gennem klassereglerne, er forbudt. C.2.3 Åbne klasseregler Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig forbudt gennem klassereglerne, er tilladt. C.2.4 Klasseregelmyndighed Organisationen, der sørger for endelig godkendelse af klassereglerne, klasseregel ændringer og klasseregel tolkning. C.3 CERTIFICERING C.3.1 Certificeringsmyndighed For skroget: ISAF, ejerens MNA, eller deres beskikkede myndigheder. For andre dele: ISAF, MNA i det land hvor certificering skal finde sted, eller deres beskikkede myndigheder. C.3.2 Certificere/Certificering At udstede et certifikat (målebrev/klassebevis) eller at påsætte et certifikat mærke efter en godkendt certificeringskontrol. 8

9 C.3.3 Certifikat Dokumentarisk bevis udstedt af certificeringsmyndigheden på en godkendt certificeringskontrol af skroget eller enhver anden del krævet af klassereglerne eller en certificeringsmyndighed. Betingelsen gælder også handicap og rating certifikater. C.3.4 Certifikat mærke Bevis på en godkendt certificeringskontrol af en del, der kræver certificering, påsat eller udført, som krævet af klassereglerne eller en certificeringsmyndighed. C.4 CERTIFICERINGSKONTROL OG UDSTYRSINSPEKTION Se H.1 og H.2. C.4.1 Grundlæggende måling De kontrolmetoder, der bruges som de primære midler til at tilvejebringe de fysiske egenskaber for udstyr. C.4.2 Certificeringskontrol De metoder, der bruges ved kontrol af udstyr for certificering krævet af klasseregler eller en certificeringsmyndighed. C.4.3 Udstyrsinspektion Kontrol gennemført ved et stævne, krævet af indbydelsen til kapsejladsen og sejladsbestemmelserne, som kan indeholde grundlæggende måling. C.4.4 Officiel måler En person udpeget eller anerkendt af den MNA, i hvis land kontrollen finder sted, til at gennemføre certificeringskontrol og certificering, når klassereglerne tillader det. En MNA kan uddelegere dette ansvar. C.4.5 In-House officiel måler En officiel måler udpeget i overensstemmelse med ISAF In-House Certificeringsprogram. C.4.6 Udstyrsinspektør En person udpeget af en kapsejladskomite til at gennemføre udstyrsinspektion. C.4.7 Begrænsningsmærke Et tydeligt synligt mærke, der indikerer et målepunkt. Mærket skal være i én enkel farve, som er i kontrast til delen(e) det er placeret på. C.4.8 Stævne begrænsningsmærke Et mærke anbragt af en kapsejladskomite på udstyr, hvis udskiftning under stævnet er styret af klassereglerne. 9

10 C.5 PERSON DEFINITIONER C.5.1 Besætning En deltager, eller et hold af deltagere, som betjener en båd. C.5.2 Skipper Et besætningsmedlem ombord som er bestemmende over båd og besætning og alle andre personer ombord. C.5.3 Personligt udstyr Alle personlige ting, der medbringes eller haves på og beklædningsdele, der bæres om bord for at holde én varm og/eller tør og/eller til at beskytte kroppen, personligt opdriftsmiddel, sikkerhedsseler og hængeanordninger for at holde personen ombord eller flydende i vandet. C.5.4 Personligt opdriftsmiddel Personligt udstyr, som kræves af reglerne for at hjælpe brugeren med at holde sig flydende i vandet. C.6 BÅD DEFINITIONER C.6.1 Båd Redskabet brugt af besætningen for at deltage i en kapsejlads. Det omfatter: skrog, struktur(er), som forbinder flere skrog, skrogvedhæng, ballast, rig, sejl, fittings, båd korrektionsvægte, og alle andre benyttede dele af udstyr, dog undtaget hvad der kan fortæres og personligt udstyr og flytbart udstyr C.6.2 Bådtyper (a) ENKELTSKROG En båd med et skrog. (b) FLERSKROG En båd med mere end et skrog. (c) WINDSURFER En båd. 10

11 (d) KITE-BOARD En båd. C.6.3 Båd kontrol definitioner (a) HOVED AKSER De tre hoved akser på båden, som står 90 o på hinanden lodret, langskibs og tværskibs skal relateres til basislinjen og skrogets centerplan. Se H.3. (b) MÅLETRIM Måletrim er opnået, når enten, som specificeret i klassereglerne, (i) to punkter på skroget(ne), er anbragt i faste afstande vinkleret på et plan planet, punkterne og afstandene skal være defineret i klassereglerne, eller (ii) båden flyder i den kondition, som er specificeret i klassereglerne. (c) VANDLINJE Linjen(rne) som dannes ved skæringen mellem den udvendige side af skroget(ne) og (i) (ii) et plan specificeret i klassereglerne, eller vandoverfladen, når båden flyder i måletrim. (d) VANDPLAN Planet gående gennem vandlinjen. (e) BALLAST Vægt installeret for at påvirke stabiliteten, flydelejet eller bådens totale vægt. Ballast typer: (i) (ii) INDVENDIG BALLAST Ballast placeret indvendigt i et skrog. UDVENDIG BALLAST Ballast placeret udvendigt på et skrog. (iii) FLYTBAR BALLAST Indvendig ballast eller udvendig ballast, som kan flyttes. (iv) VARIABEL BALLAST Vand ballast, hvor mængden kan varieres. (v) KORREKTIONSVÆGT Vægt installeret i overensstemmelse med klassereglerne for at korrigere for manglende vægt og/eller dens fordeling. C.6.4 Båd dimensioner (a) BÅD LÆNGDE Langskibs afstanden mellem det agterste punkt og det forreste punkt på båden, med sejl og rundholter sat som bestemt. Se H.3.4. (b) BÅD BREDDE Den tværskibs afstand mellem de yderste punkter på båden. 11

12 (c) VANDLINJE LÆNGDE Den langskibs afstand mellem det agterste punkt og det forreste punkt på vandlinjen. (d) VANDLINJE BREDDE Den tværskibs afstand mellem de yderste punkter på vandlinjen. (e) DYBGANG Den lodrette afstand mellem vandplanet og bådens laveste punkt. (f) MINIMUM DYBGANG Dybgangen med alle skrogvedhæng i deres højeste position. (g) MAKSIMUM DYBGANG Dybgangen med alle skrogvedhæng i deres laveste position. (h) BÅD VÆGT Vægten af båden. C.6.5 Flytbart udstyr Udstyr tilladt af klasseregler, dog undtaget: båden, personligt udstyr og hvad der kan fortæres Typiske eksempler på flytbart udstyr kunne omfatte fortøjninger, padler og øse(kar). 12

13 AFSNIT D SKROGDEFINITIONER D.1 SKROG BETEGNELSER D.1.1 Skrog Klædningen inklusiv ethvert agterspejl, dæk inklusiv overbygning, den indvendige struktur inklusiv ethvert cockpit, fittings tilhørende disse dele og enhver korrektionsvægt. D.1.2 Springlinje D.1.3 Linjen dannet ved skæringen mellem oversiden af dækket og den udvendige side af skrog klædning, begge forlænget om nødvendigt. Spring Projektion af springlinjen ind på center-planet. Springlinje og spring Skrog centralplan Spring Dæk Typisk spant gennem skrog Springlinje Fribord D.2 SKROG MÅLEPUNKTER D.2.1 Skrog referencepunkt Et punkt på skroget specificeret i klassereglerne og hvorfra skrog mål kan tages. D.3 SKROG DIMENSIONER D.3.1 Skroglængde Den langskibs afstand mellem det agterste punkt og det forreste punkt på skroget(-ne) eksklusiv fittings. Se H.3.4. Skrog, længde D.3.2 Skrogbredde Den maksimale tværskibs afstand mellem de yderste punkter på skroget(-ne) eksklusiv fittings. D.4 VÆGT D.4.1 Skrogvægt Vægten af skroget. 13

14 AFSNIT E SKROGVEDHÆNG DEFINITIONER E.1 SKROGVEDHÆNG BETEGNELSER E.1.1 Skrogvedhæng Enhver udstyrsdel inklusive dele nævnt i E.1.2 der er: helt eller delvist under springlinjen eller dens forlængelse, enten når den er fast eller fuldstændig nede, hvis den kan trækkes op, fastgjort til skrogklædningen eller andet skrogvedhæng, og brugt til at påvirke: stabilitet, afdrift, styring, retningsstabilitet, bevægelses dæmpning, trim, fortrængte volumen. Enhver af følgende skal være inkluderet i skrogvedhænget: korrektionsvægt, indbygget ballast, og tilhørende fittings. E.1.2 Skrogvedhængstyper (a) KØL Et fast skrogvedhæng, fastgjort omtrent i skrogets centerplan. Primært brugt til at påvirke stabilitet og afdrift. (b) KIMINGKØL Et fast skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke stabilitet og afdrift. (c) SVINGKØL Et bevægeligt skrogvedhæng, primært brugt til at påvirke stabiliteten og fastgjort omtrent i skrogets centerplan og svingbar om en enkelt langskibs akse. (d) FINNE Et fast skrogvedhæng, der primært anvendes til at påvirke afdrift eller retningsstabilitet. (e) BULB Et skrogvedhæng indeholdende ballast ved den nederste ende af et andet skrogvedhæng. Primært anvendt til at påvirke stabilitet. (f) SKEG En finne fastgjort umiddelbart foran et ror. (g) SVINGSVÆRD Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og drejeligt om en tværskibs akse, som evt. kan bevæges i forhold til skroget. Primært brugt til at påvirke afdrift. (h) STIKSVÆRD Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og ikke drejelig. Primært anvendt for at påvirke afdrift. (i) KIMINGSVÆRD Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke afdrift. 14

15 (j) ROR Et bevægeligt skrogvedhæng. Primært anvendt for at påvirke styring. (k) TRIMKLAP Et bevægeligt skrogvedhæng ved agter- eller forkanten af et andet skrogvedhæng, som bruges sammen med et (eller flere) ror. 15

16 AFSNIT F RIGDEFINITIONER F.1 GENERELLE RIG BETEGNELSER F.1.1 Rig Rundholterne, salingshorn, rigningen, fittings og enhver korrektionsvægt. F.1.2 Rig konfigurationer (a) UNA RIG (CAT RIG) En enkeltmastet rig med kun et storsejl. (b) SLUP RIG En enkeltmastet rig med et storsejl og ét stagsejl forsejl. (c) KUTTER RIG En enkeltmastet rig med mere end et stagsejl forsejl. (d) KETCH RIG En tomastet rig med den forreste mast stormasten højere end agter masten mesanmasten placeret foran rorstammen. (e) YAWL RIG En tomastet rig med den forreste mast stormasten højere end agter masten mesanmasten placeret agten for rorstammen. (f) SKONNERT RIG En tomastet rig med den forreste mast formasten kortere end, eller med samme højde som agter masten stormasten. F.1.3 Rundholt Den primære strukturelle bestanddel(e) af riggen, hvorpå eller hvorfra sejl er fastgjort og/eller ført. F.1.4 Rundholt typer (a) MAST En rundholt, på hvilken faldbarmen af et sejl, eller en rå er sat. Inklusive dens stående rigning, løbende rigning, salingshorn, fittings og enhver korrektionsvægt, men ikke løbende rigning og fittings, der ikke er nødvendige for mastens funktion som en del af riggen. Mast, typer: (i) STORMAST (a) Den eneste mast i en una rig (cat rig), slup rig eller kutter rig. (b) Den forreste mast på en ketch rig eller en yawl rig. (c) Den agterste mast på en skonnert rig. (ii) FORMAST Den forreste mast på en skonnert rig. (iii) MESANMAST Den agterste mast på en ketch rig eller en yawl rig. 16

17 (b) BOM En rundholt fastgjort i den ene ende til en maste rundholt eller et skrog og på hvilken sejlets skødebarm er fastgjort og hvorpå halsbarmen og/eller underlig af sejlet kan være fastgjort. Inklusive dens rigning, fittings og enhver korrektionsvægt, men ikke løbende rigning, blokke i løbende rigning og/eller ethvert kicking strap/afstivnings arrangement. Bom, typer: (i) (ii) FORMASTESEJL BOM En bom fastgjort til en formast rundholt for at støtte et formastesejl. FORSEJLSBOM (PETERBOM) En bom fastgjort til et skrog for at støtte et forsejls skødebarm. (iii) STORSEJLSBOM En bom fastgjort til en stormast rundholt for at støtte et storsejl. (iv) MESANBOM En bom fastgjort til mesanmast rundholt for at støtte et mesansejl. (v) WISHBONE BOM En dobbelt bom fastgjort til en mast rundholt for at støtte et sejl og som har én rundholt på hver side af sejlet. (c) SKROG RUNDHOLT En rundholt fastgjort til skroget. (i) (ii) BOVSPRYD En skrog rundholt forlænget fremad for fastgørelse af rigning og/eller halsbarmen af et eller flere forsejl. KLODS En skrog rundholt forlænget agter ud til skødning af et sejl og/eller fastgøre rigning. (iii) DÆKSSALLING En skrog rundholt, som går ud tværskibs og fastgjort til stående rigning. (d) ANDRE RUNDHOLTER Andre rundholt typer inkluderer deres rigning, fittings og enhver korrektionsvægt, men ikke den løbende rigning. Andre rundholt typer: (i) (ii) SPILERBOM En rundholt fastgjort til maste rundholten for sætning af en spiler. WHISKERBOM En rundholt fastgjort til maste rundholten og et forsejls skødebarm. (iii) GAFFELBOM En rundholt fastgjort med én ende til en maste rundholt for sætning af sprydbarmen/nokken og/eller faldbarmen af et firkantet sejl. (iv) SPRYDSTAGE En rundholt fastgjort med én ende til en maste rundholt eller et skrog for sætning af kun sprydbarmen af et firkantet sejl. (v) RÅ En rundholt hejst på en maste rundholt ved et punkt mellem dens ender for føring af faldbarmen af et firkantet sejl eller forliget af et latiner sejl. 17

18 F.1.5 Sallingshorn Udstyr brugt til støtte for en rundholt, fastgjort med den ene ende til rundholten og den anden ende til rigningen og udsat for trykpåvirkning, når den er i brug. F.1.6 Rigning Enhver udstyrsdel fastgjort med en eller begge ender til rundholter, sejl eller anden rigning og som alene er i stand til at overføre trækpåvirkning. Inklusive tilhørende fittings som ikke er permanent fastgjort til et skrog, rundholt eller sallingshorn. F.1.7 Rigningstyper (a) STÅENDE RIGNING Rigning brugt til at sikre en maste rundholt eller skrog rundholt. Den kan være justerbar. Stående rignings typer: (i) (ii) VANT Rigning, der sørger for tværskibs støtte af en maste rundholt eller skrog rundholt og tillige kan støtte langskibs og ikke er afmonteret under kapsejlads. STAG Rigning, der hovedsagelig sørger for langskibs støtte af en maste rundholt eller skrog rundholt eller et sejl. (iii) FORSTAG Rigning, der sørger for fremad rettet støtte af en maste rundholt og ikke er afmonteret under kapsejlads. (b) LØBENDE RIGNING Rigning primært benyttet til at trimme en rundholt og/eller et sejl eller et skrogvedhæng. Løbende rignings typer: (i) (ii) FALD Rigning til at hejse et sejl, rundholt, flag eller en kombination heraf. HÆKSTAG Rigning, der hovedsagelig sørger for agter støtte af en maste rundholt over øverste begrænsningsmærke. (iii) LØBENDE BAGSTAG Rigning, der sørger for agter støtte af en maste rundholt fra et punkt, eller punkter, mellem øverste begrænsningsmærke og forstagets rignings punkt. (iv) CHECKSTAG Rigning, der sørger for agter støtte af en maste rundholt fra et punkt, eller punkter, mellem nederste begrænsningsmærke og forstagets rignings punkt. (v) UDHAL Rigning til trimning af skødebarmen på et sejl langs med en bom rundholt. (vi) SKØDE Rigning til trimning af skødebarmen på et sejl, eller en bom rundholt. 18

19 (vii) SPILERGAJ Rigning til trimning af halsbarmen på en spiler. (c) ANDEN RIGNING (i) TRAPEZ Rigning fastgjort til en maste rundholt brugt til at bære et enkelt medlem af besætningen. F.1.8 Fortrekant Arealet skabt ved forsiden af forreste maste rundholt, det forreste forstag og dækket inklusive enhver overbygning. F.1.9 Begrænsningsmærker (a) BEGRÆNSNINGSMÆRKE DIMENSION (i) BEGRÆNSNINGSMÆRKE BREDDE Minimum bredde, målt i rundholtens længderetning. F.2 MAST, MÅLE DEFINITIONER F.2.1 Mastemålepunkter (a) MASTE REFERENCEPUNKT Punktet på masten, angivet i klassereglerne, brugt som reference for måling. (b) HÆLPUNKT Det laveste punkt på rundholten og dens fittings. (c) TOPPUNKT Det højeste punkt på rundholten og dens fittings. (d) NEDERSTE PUNKT Det højeste punkt på det nederste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. Hælpunkt and Toppunkt Hælpunkt Toppunkt (e) ØVERSTE PUNKT Det laveste punkt på det øverste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. F.2.2 Mast, begrænsningsmærker (a) NEDERSTE BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærke for føring af bom rundholten eller sejl. (b) ØVERSTE BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærke for føring af et sejl. F.2.3 Mastedimensioner Se H.4. (a) MASTELÆNGDE Afstanden mellem hælpunktet og toppunktet. 19

20 (b) NEDERSTE PUNKTS HØJDE Afstanden mellem maste referencepunkt og det nederste punkt. (c) ØVERSTE PUNKTS HØJDE Afstanden mellem maste referencepunkt og det øverste punkt. (d) RIGNINGSPUNKT Når rigningen er fastgjort: VED EN T-TERMINAL: Det laveste punkt på terminalen hvor den skærer rundholten, forlænget om nødvendigt. VED LASKETERMINAL MED GEN- NEMGÅENDE FASTGØRELSE: Det laveste punkt på rundholtens gennemgående fastgørelse, hvor den skærer rundholten. Rigningspunkt T terminal Terminal med rundholt bolt VED ØJE MED BOLT ELLER ANDEN GENNEMGÅENDE FASTGØRELSE: Det laveste punkt på rundholt-bolten, eller den gennemgående fastgørelse, hvor den skærer rundholten. Rigningspunkt Rigningspunkt Rigningspunkt Rigningspunkt PÅ ANDEN MÅDE: Skæringen mellem udvendig side af rundholten, forlænget om nødvendigt, og centerlinjen af rigningen. (e) FORSTAG HØJDE Terminal uden rundholt bolt Afstanden mellem mastereferencepunktet og rignings punktet. Indvendig fastgjort rigning (f) VANT HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. Forstag, højde Vant, højde Rigningspunkt Rigningspunkt Højde Højde Mast, referencepunkt Mast, referencepunkt (g) BAGSTAG HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og det laveste af rignings punktet eller toppunktet. 20

21 (h) CHECKSTAG HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. (i) TRAPEZ HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. (j) SPILERFALD HØJDE Afstanden mellem maste Spilerfald, højde referencepunktet og skæringen mellem rundholten og undersiden af spilerfaldet, Fald, 90 på rundholt når det holdes 90 o på rundholten, begge forlænget om nødvendigt. (k) MAST RUNDHOLT KURVE Den største afstand mellem rundholten Mast, referencepunkt og en ret linje fra det øverste punkt til det nederste punkt, Mast, rundholt kurve målt 90 o til den rette linje når rundholten (l) ligger på den en side. MAST RUNDHOLT NEDBØJNING Øverste punkt Maste rundholten liggende på en side Forskellen i afstand, i en given afstand fra maste referencepunktet, mellem rundholten og en ret linje fra det øverste punkt til det nederste punkt, målt 90 o på den rette linje med og uden en given vægt placeret i en given afstand når rundholten er understøttet vandret ved disse punkter. (i) LANGSKIBS: Målt med agterkanten opad. Nederste punkt Rundholt kurve (ii) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. Se H.4.5. Mast, rundholdt nedbøjning Nedbøjning = B - A En afstand givet i klassereglerne A Uden vægt Øverste punkt Mast referencepunkt Nederste punkt En afstand givet i klassereglerne B Med vægt Mast referencepunkt kg 21

22 (m) MAST RUNDHOLT TVÆRSNIT (i) (ii) LANGSKIBS: Langskibs dimensionen inklusiv enhver skinne til sejl, i en given afstand fra maste referencepunktet. TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra maste referencepunktet. (n) MAST RUNDHOLT VÆGT Vægten af rundholten inklusiv fittings og korrektionsvægte. (o) MAST VÆGT Vægten af masten. (p) MAST TOP VÆGT Vægten af masten målt ved det øverste punkt, mens rundholten er understøttet ved det nederste punkt. Se H.4.6. (q) MAST TYNGDEPUNKT HØJDE Afstanden fra maste referencepunktet til mastens tyngdepunkt. Mast, rundholdt tværsnit Topvægt Langskibs Langskibs Tyngdepunkt højde Maste referencepunkt Tværskibs Tværskibs F.2.4 Mastefittings (a) SALINGSHORN DIMENSIONER (i) LÆNGDE: Afstanden fra indersiden af vantet ved undersiden af salingshornet til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. (ii) HØJDE: Afstanden fra maste referencepunkt til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. Salingshorn, længde Salingshorn Længde Højde Mast, referencepunkt 22

23 (b) SPILERBOM FITTING (i) HØJDE: Afstanden mellem maste referencepunktet og centret af den højeste bærende del af fittingen. Spilerbom, fitting Fremspring (ii) FREMSPRING: Den korteste afstand mellem det yderste punkt af fittingen og rundholten. Højde F.3 BOM MÅLEDEFINITIONER Mast, referencepunkt F.3.1 Bom målepunkter (a) YDER PUNKT Punktet på bommens yder begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest forenden af rundholten. F.3.2 Bom begrænsningsmærker (a) YDER BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærke for sætning af storsejl, forsejl og mesan. F.3.3 Bom dimensioner Se H.4. (a) YDER PUNKT AFSTAND Afstanden mellem det yder punkt og agterkanten af maste rundholten, med bom rundholten i maste rundholtens centerplan og holdt 90 o på maste rundholten. (b) BOM RUNDHOLT KURVE Den største afstand mellem Yder punkt, afstand Afstand Yder punkt rundholten og en ret linje fra den øverste forende af rundholten til yder punktet eller hvor der til ikke er et yder punkt, til den øverste agter ende af rundholten, Bom, rundholdt kurve Bom rundholten liggende på en side Kurve målt 90 o på den rette linje, når rundholten ligger på den en side. (c) BOM RUNDHOLT NEDBØJNING Forskellen i afstand, i en given afstand fra yder punktet mellem Yder punkt rundholten og en ret linje fra det yder punkt til overkanten af forenden af rundholten målt 90 o til den rette linje med og uden en given vægt placeret i en given afstand når rundholten er sikret vandret ved disse punkter. (i) LODRET: Målt med overkanten opad. (ii) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. Se H

24 Bom, rundholt nedbøjning Nedbøjning = B - A En afstand givet i klassereglerne A uden vægt Yder punkt B med vægt En afstand givet i klassereglerne kg (d) BOM RUNDHOLT TVÆRSNIT (i) LODRET: Den lodrette dimension, inklusiv enhver skinne til sejlet i en given afstand fra yder punktet. Bom, rundholdt tværsnit (ii) TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra Lodret Lodret yder punktet. (e) BOM VÆGT Vægten af bommen. Tværskibs Tværskibs F.4 SPILER-/WHISKERBOM MÅLEDEFINITIONER Se H.4. (a) SPILER-/WHISKERBOM LÆNGDE Afstanden mellem enderne på spiler- /whiskerbommen. Spiler- / Whisker bom, længde (b) SPILER-/WHISKERBOM RUNDHOLT TVÆRSNIT Tværsnitsdimensionen i en given afstand fra en ende af spiler-/whiskerbommen. (c) SPILER-/WHISKERBOM VÆGT Vægten af spiler-/whiskerbommen. 24

25 F.5 BOVSPRYD MÅLEDEFINITIONER F.5.1 Bovspryd målepunkter (a) BOVSPRYD INDER PUNKT Punktet på bovsprydets inder begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest den udenbords ende af rundholten. (b) BOVSPRYD YDER PUNKT Punktet på bovsprydets yder begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest den indre ende af rundholten, eller den udenbords ende af rundholten, hvis der ikke er noget yder begrænsningsmærke. F.5.2 Bovspryd begrænsningsmærker (a) BOVSPRYD INDER BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærket for sætning af rundholten. Bovspryd, mærker Inder begrænsnings punkt (b) BOVSPRYD YDER BEGRÆNSNINGS- MÆRKE Begrænsningsmærket for sætning af et forsejl. Yder begrænsnings punkt F.5.3 Bovspryd dimensioner Se H.4. (a) BOVSPRYD PUNKT AFSTAND Afstanden mellem bovspryd inder punktet og bovspryd yder punktet. Bovspryd, punkt afstand (b) BOVSPRYD RUNDHOLT TVÆRSNIT Tværsnitsdimensionerne i givne positioner. (c) BOVSPRYD VÆGT Vægten af bovsprydet. Inder punkt Yder punkt Yder punkt F.6 FORTREKANT MÅLEDEFINITIONER F.6.1 Fortrekant dimensioner (a) FORTREKANT BASIS (J) Langskibs afstand fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusive enhver overbygning, til skæringspunktet mellem forstagets centerlinje, forlænget om nødvendigt, og dækket eller bovspryd rundholten. Se H.3.4. Fortrekant, basis 25

26 (b) FORTREKANT HØJDE Afstanden fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusiv enhver overbygning til forstagets rignings punkt. Se H.4. Fortrekant, højde (c) FORTREKANT AREAL Det halve produkt af fortrekant basis og fortrekant højde. 26

27 AFSNIT G - SEJLDEFINITIONER UNDERAFSNIT A TRESIDET SEJL Definitioner relateret til sejl med kun tre sejlkanter: STORSEJL gælder også for formaste sejl og mesan FORSEJL gælder også for Fok, Genua SPILER gælder også for Gennaker. G.1 GENERELLE SEJLBETEGNELSER G.1.1 Sejl En udstyrsdel, som bruges til at drive båden fremad, inklusive enhver af følgende tilføjede dele: sejlforstærkninger sejlpindslommer vinduer afstivninger ligbånd lig tovværk og wire påsatte dele andre dele, som er tilladt af klassereglerne. G.1.2 Sat flyvende Et sejl sat uden sejlkanter fastgjort til riggen. G.1.3 Sejltyper (a) STORSEJL Et sejl med forliget fastgjort til en stormast rundholt. Når der er mere end ét sejl, er det kun det nederste af sejlene, som har forliget sat på denne rundholt. (b) FORMAST SEJL Et sejl med forliget fastgjort til en formast rundholt. Når der er mere end ét sejl, er det kun det nederste af sejlene, som har forliget sat på denne rundholt. (c) MESAN Et sejl med forliget fastgjort til en mesanmast rundholt. Når der er mere end ét sejl, er det kun det nederste af sejlene, som har forliget sat på denne rundholt. (d) FORSEJL Et sejl sat foran maste rundholten, eller foran den forreste maste rundholt, når der er mere end én mast. G.1.4 Sejlkonstruktion (a) HOVEDDEL AF SEJL Sejlet bortset fra områderne hvor dele er tilføjede som nævnt i G

28 (b) DUG Et lag sejlmateriale, som kan være fremstillet af flere lag. (c) BLØDT SEJL Et sejl, hvor hoveddelen af sejlet kan foldes fladt i enhver retning uden at dugen skades på anden måde end det bliver krøllet. (d) VÆVET DUG En dug, som deles i fibre uden at efterlade spor af film, når den rives fra hinanden. (e) LAMINERET DUG En dug, som består af mere end et lag. (f) ENKELT-DUG SEJL Et sejl, hvor alle dele i hoveddelen af sejlet, undtagen ved sømme, kun består at et lag dug. (g) SEJL MED DOBBELT FORLIG Et sejl med mere end ét forlig, eller et sejl, der svøbes rundt om en rundholt og er fastgjort til sig selv igen. (h) SØM Overlap i hoveddelen af sejlet, hvor to eller flere lag dug sammenføjes. (i) (j) INDSNIT Et overlap ved et lig, dannet ved at et område af sejlets hoveddel er bortskåret og dugen igen sammenføjet. LÆG Overlap, hvor en dug er foldet og sammenføjet. (k) SEJLPINDSLOMME Tilføjet dug, som danner en lomme til en sejlpind. (l) SEJLÅBNING Enhver åbning undtagen åbninger dannet af påsatte dele eller sejlpindslommer. (m) VINDUE En mere transparent dug end i sejlets hoveddel. (n) AFSTIVNING Hjørneplader og sejlpinde. (o) PÅSATTE DELE ringe stropper løjerter slæder justeringsøjer justeringspunkter rebeøjer rebepunkter, og blokke og deres fastgørelsesbeslag. Se H.5.3. (p) SEJLKANT/-LIG FACON Faconen af en sejlkant/-lig sammenlignet med en ret linje mellem 28

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 The Equipment Rules of Sailing for 2001-2004 1 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Klasseregler: Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Formålet med klassereglerne: Formålet med reglerne er, at bådene på sigt vil blive mere ens, hvad angår rig og sejl. Reglerne

Læs mere

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr.

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr. MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Bygger:.. Bygge:.. Produktionsår:. BB 10 meter Registrerings: Nation Sejl DANSK BB10m KLUB Sejl:... Bygge:... Byggeår:... Ejers Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:...

Læs mere

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE MÅLESKEMAER 2005 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Sejl: DEN... DASP bygge:... Byggeår:... Ejer: Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:... 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 A.11.3 D.8.2

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads:

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: 1 Dansk Knarr Klub Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: Gyldigt klassebevis: For at starte som klassebåd i kapsejlads skal båden være udstyret med et gyldigt klassebevis. Klassebeviset er udstedt

Læs mere

Dansk Sejlunion International Sailing Federation

Dansk Sejlunion International Sailing Federation Udstyrsregler for kapsejlads 2009 2012 del 2 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2009 2012 The Equipment Rules of Sailing for 2009-2012 Dansk Sejlunion International Sailing Federation 1 Udstyrsregler for kapsejlads

Læs mere

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 1 KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 2011 afsnit indhold side nr. 1. Almindelige bestemmelser 2 2. Skrog, dæk, ror, køl og aptering 2 3. Mast, bom, spilerstage, stående og løbende rig 3 4. Sejl 4 5. Sikkerhedsudstyr

Læs mere

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen erer dit rig- og sejltrim l trim af bådens rig. EN gør for at sejle hurtigt. Trimning handler bare i lige så høj grad om at få en komfor- tabel sejlads i al slags vejr. Når jeg er med familien på sommertur,

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler SeaWind klasseregler 1. GENERELT OM KLASSEN: SeaWind er en entypebåd. Klassens mål er kapsejlads, hvor skipperens dygtighed til at trimme og sejle båden vil være afgørende for at vinde. Reglernes hensigt

Læs mere

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion. KLASSEBESTEMMELSER FOR LUFFE 37 februar 2013 Seneste ændringer ( 2. 9. stk. b & c, 10. stk. b, 15, 16. stk. 1 samt 18. stk. a.) vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2013 i Nyborg.

Læs mere

Når din båd skal måles:

Når din båd skal måles: Side 1 af 5 Når din båd skal måles: Til alle stævner, hvor du deltager med din Folkebåd, er du underlagt klassereglerne (I det følgende CR =Class Rules). Hvis du har et gyldigt klassebevis, har du også

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34 Klasseregler lørdag, november 03, 2012 http://kdyjunior.dk/?page_id=34 De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008 Afsnit A Hoveddimensioner:

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer:

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: Linietegning Olle Enderleins konstruktion nr. 395-1 (17/9-1969) eller modificeret udgave dateret d.

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Bemærk: Længdemål er i mm (med tommer i parentes) Vægt er i kg (med pounds i parentes)

Læs mere

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Bemærk: Længdemål er i mm (med tommer i parentes) Vægt er i kg (med pounds i parentes)

Læs mere

2007 klasseregler for international OPTIMIST

2007 klasseregler for international OPTIMIST 2007 klasseregler for international OPTIMIST 2007 klasseregler. Version: 9. april. 2007. Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Side Regel 3 1 GENERELT 3 2 ADMINISTRATION 3 2.1 Engelsk sprog 3 2.2 Byggere 3

Læs mere

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2005-2008 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright Dansk Sejlunion 2005 Oversættelse: Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg Redigering:

Læs mere

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE DANSK BB10m KLUB DANSK SEJLUNION Fejl! KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Dansk BB10m Klubs Klasseregler BB10m eren blev konstrueret i 1977 af Børge og Anders

Læs mere

DANSK ACCENT KLUB. Klassebestemmelser for ACCENT 26

DANSK ACCENT KLUB. Klassebestemmelser for ACCENT 26 DANSK ACCENT KLUB Klassebestemmelser for ACCENT 26 23. februar 1992 5. 1. Almindelige bestemmelser. 1.1 Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre skrogets, dækkets, kølens

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene.

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene. Information om tilrigning af 29er og sejlads tips 1. udgave 29er tilrignings manual 29eren er enkel og tilrigges på få minutter. Du skal først sikre dig at alle fald, vant og forstag er klar og uden knuder.

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Dansk Handicap DANSK HANDICAP. Dansk Sejlunions nationale måleregel. Version 2009

Dansk Handicap DANSK HANDICAP. Dansk Sejlunions nationale måleregel. Version 2009 DANSK HANDICAP Dansk Sejlunions nationale måleregel Version 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning............ 3 1.1 Baggrund............. 3 1.2 Forbedringer........... 4 1.3 Formål.............. 4 1.4

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER

NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER 1 NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Regel Emne Side Titelblad 1 Indholdsfortegnelse 2 1. GENERELT 4 1.10 Klassereglernes formål 4 1.20 Myndighed 4 1.24 Reklame 4 1.30 Sprog 5 1.40 Fortolkning

Læs mere

Klasseregler for. Albin Express. Danske klasseregler2013 1

Klasseregler for. Albin Express. Danske klasseregler2013 1 Klasseregler for Albin Express Danske klasseregler2013 1 Del I Administration AFDELNING A GENERELLE BESTEMMELSER A.1 Type af klasseregler A.1.1 A.1.2 Entypeklausul. Disse regler er lukkede klasseregler.

Læs mere

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER Sydbank Cup Faaborg Sejlklub 10-11 maj SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2013-2016 kapsejladssignaler Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder, at et visuelt signal

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 1 KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 2013 afsnit indhold side nr. 1. Almindelige bestemmelser 2 2. Skrog, dæk, ror, køl og aptering 2 3. Mast, bom, spilerstage, stående og løbende rig 3 4. Sejl 4 5. Sikkerhedsudstyr

Læs mere

2009-2012 WORLD SAILING

2009-2012 WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2009-2012 WORLD SAILING KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af synlige signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad ( ), betyder, at et synligt signal

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

J/80 Liga Cup maj 2016

J/80 Liga Cup maj 2016 J/80 Liga Cup 7. 8. maj 2016 Sejladsbestemmelser - foreløbig udgave 23-04-2016 0. Arrangør Nivå Bådelaug i samarbejde med Tårbæk Sejlklub, Helsingør Sejlklub og KDY. 1. Regler 1.1 Stævnerne sejles efter

Læs mere

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER ! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic

Læs mere

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer 1. Formål: At dokumentere, at fartøjet i vandfyldt tilstand kan holde sig flydende med et fribord på minimum 50 mm. 2. Ækvivalent regel /

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl.

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. H-BÅD TRIMGUIDE Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. De angivne værdier er erfaringsværdier og kan afhængigt af de enkelte båd- og

Læs mere

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2009-2012 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2009-2012 Copyright Dansk Sejlunion 2009 Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.sejlsport.dk Oversættelse: Dansk Sejlunions

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226.

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226. Kattegatbåd SVALEN Kort beskrivelse af skibets tidligste historie, som den er fundet og dokumenteret af bådebygger Hans Bendix og Jes Kroman, SKIBSBEVARINGSFONDEN. SVALEN er bygget af bådebygger Andreas

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2005

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2005 Referat fra Ordinær Generalforsamling 2005 12. marts, 2005, Lundeborg Sejlklubs lokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Årsregnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Åbent for alle. Nivå Bådelaug Nivå Havn 27. September 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne udskrives IKKE ved stævnet! 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. Danmarksmesterskab for klubhold 2014

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. Danmarksmesterskab for klubhold 2014 INDBYDELSE Dansk Sejlunions Sejlsportsliga Danmarksmesterskab for klubhold 2014 1. Indledning Dansk Sejlunions Sejlsportsliga er en serie af kapsejladser for sejlklubber. 2. Stævner Der sejles fire stævner

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions statutter

Læs mere

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK 17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK Mange mindre trawlere har ikke haft problemer med at sænke tyskertrækkets trækpunkt ned til lønningen, sådan som nye regler foreskriver.

Læs mere

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28.

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. Harboe Cup 2014 Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8 Ranglistestævne Optimist A Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Optimist Trim Guide fra UK Sails

Optimist Trim Guide fra UK Sails Optimist Trim Guide fra UK Sails Der er ikke nogen præcis facitliste på hvordan vores Optimistsejl skal trimmes. Det afhænger nemlig af flere faktorer, bl.a: Sejlerens vægt Sejlerens fysiske styrke Sejlerens

Læs mere

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 Sejladsbestemmelser ORC/DH/TEXEL 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for Zoom8 Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Reglerne er

Læs mere

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds

Læs mere

Brugte forsejl, salgsliste

Brugte forsejl, salgsliste Brugte forsejl, salgsliste Salgsbetingelser for brugte sejl: Priserne på vore brugte sejl er sat så tilpas lavt for at sikre dig at du får mest muligt sejl for pengene. Når vi sætter et sejl på listen,

Læs mere

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag.

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig.

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. 38 Af Søren Stensgård. Foto: Lasse Hansen. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 7/2003 Også uden skamlen

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer Kapsejladsreglerne 2001-04 Forklaringer og kommentarer Velkommen til Dansk Sejlunions forklaringer og kommentarer til kapsejladsreglerne 2001-2004. Dette er et elektronisk opslagsværk, hvor man ved hjælp

Læs mere

KAPSEJLADSREGLERNE

KAPSEJLADSREGLERNE 2017-2020 KAPSEJLADSREGLERNE Pantaenius bådejerens sikre valg Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Østerbro 11 7800 Skive Tel. +45-9751 3388 info@pantaenius.dk www.pantaenius.dk

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER Helly Hansen Cup 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez 5. - 6. juni 2015 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix

Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 2015 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 15 17maj 2015. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Glyngøre Cup TORM Ungdoms Grandprix 20 Sallingsund Sejlklub Maritim Center Skive Glyngøre 17maj 20. 2 afdeling af TORM ungdoms Grandprix Yderligere deltager Finn, RS: X, 49er, 49er FX, SL1 samt Nacra SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

199 KR. KLUBBOGEN. Sejler. håndbogen VEJL. PRIS 280 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 60 maj 2016

199 KR. KLUBBOGEN. Sejler. håndbogen VEJL. PRIS 280 KR. WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 60 maj 2016 MEDLEMSBLAD Nr. 60 maj 2016 WEILBACHS BOGKLUB er en komplet guide til r at vide, inden du kaster er. r til dit behov r nob ofast hjælper, Du lærer alle else for båd, under Sejlerhåndbogen Sejler håndbogen

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab For Knarr 2017 Kongelig Dansk Yachtklub - Rungsted 16. 17. september 2017 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler.

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. DS Danmarksmesterskab for klubhold 2015. 1. division

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. DS Danmarksmesterskab for klubhold 2015. 1. division INDBYDELSE Dansk Sejlunions Sejlsportsliga DS Danmarksmesterskab for klubhold 2015 1. division 1. Indledning Dansk Sejlunions Sejlsportsliga er en serie af kapsejladser for sejlklubber. 2. Stævner Der

Læs mere

Vejledning til køb af en laser joller

Vejledning til køb af en laser joller Vejledning til køb af en laser joller Når man køber en brugt Laser jolle, skal man huske nogle få ting der skal være i orden. Laser jollen holder normalt i mange år og, en 10 til 15 år gammel laserjolle

Læs mere

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser

Home Cup. 4. september Sejladsbestemmelser Home Cup 4. september 2016 Sejladsbestemmelser 1. Regler Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb. Tilbud 25840 Hans Jørgensen Havløkkevej 9 4600 Køge 4600 Køge Kundenr: 53652404 København d. 8. oktober 2007 Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Læs mere

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011 Harboe Cup 2011 Hobie 16 Danish Open Nationals A-cat Sjællandsmesterskab for Hobie 16 Spi. Danmarksmesterskab for RS:X, Kona og Formula Se også DBO-sejladsbestemmelser for RS:X og Formula Skælskør Amatør-Sejlklub

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Denne skabelon for indbydelse er udarbejdet med væsentlige stævner for øje, fx danske mesterskaber. Den svarer i indhold og

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE Deltagere Kun aktive medlemmer af Rørvig Sejlklub kan medregnes i præmierækken. Kapsejladslederen kan lade andre

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

Lotus 40 s rorkonstruktion er som de fleste tidlige 70ér både simpel og relativ stærk med nederste rorleje placeret i bunden af skægget.

Lotus 40 s rorkonstruktion er som de fleste tidlige 70ér både simpel og relativ stærk med nederste rorleje placeret i bunden af skægget. Beskrivelse og billeder Ror forandring. Lotus 40 s rorkonstruktion er som de fleste tidlige 70ér både simpel og relativ stærk med nederste rorleje placeret i bunden af skægget. Konstruktionen med skæg

Læs mere

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2

TM-WBP BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb. TM-WBP_manual_dk_v2 TM-WBP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom North Sails OptiCup 5. maj 06 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 9 er - Zoom KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 5. maj 06 SEJLADSBESTEMMELSER Regler. Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub

Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub Nordisk Folkebåd Åbent Fynsmesterskab, Storebæltsmesterskab samt ranglistestævne 2016 og klubmesterskab Kerteminde Sejlklub 20. - 21. august 2016 SEJLADSBESTEMMELSER STOREBÆLTSMESTERSKAB og ÅBNE FYNSMESTERSKAB

Læs mere

Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding.

Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding. Byggetips Træskrog Først sættes spanterne helt vinkelret på kølen. Dette gøres nemmest på en byggebedding. (Fig. 1). Derefter monteres dæk og evt. skot. Når dette er tørt, slibes spanterne i smig (fig.

Læs mere

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter

Læs mere