FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!"

Transkript

1 FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1

2 Udstyrsregler for kapsejlads udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af en opstået tvivl i oversættelsen er den engelske tekst gældende. Forsidefoto: mbbirdy / istockphoto.com Dansk Sejlunion Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 4 DEL 1 BRUG AF UDSTYR... 6 AFSNIT A UNDER ET STÆVNE... 6 AFSNIT B UNDER KAPSEJLADS... 7 DEL 2 DEFINITIONER... 8 AFSNIT C GENERELLE DEFINITIONER... 8 AFSNIT D SKROGDEFINITIONER AFSNIT E SKROGVEDHÆNG DEFINITIONER AFSNIT F RIGDEFINITIONER AFSNIT G - SEJLDEFINITIONER UNDERAFSNIT A TRESIDET SEJL UNDERAFSNIT B TILLÆG FOR ANDRE SEJL DEL 3 REGLER FOR UDSTYRSKONTROL OG INSPEKTION AFSNIT H UDSTYRSKONTROL OG INSPEKTION APPENDIKS 1 KAPSEJLADSREGLER, DER STYRERE BRUGEN AF UDSTYR INDEKS OVER DEFINITIONER

4 INTRODUKTION Udstyrsregler for kapsejlads omfatter og referencer: Regler for brug af udstyr. Udstyrs definitioner, målepunkter og målinger til brug i klasseregler og andre regler og bestemmelser. Regler for certificeringskontrol og udstyrsinspektion. Terminologi Et udtryk, som anvendes ved dets definerede betydning, er anført med fede typer, såfremt det er defineret i ERS og med kursive typer, hvis det er defineret i RRS. Andre ord og udtryk er benyttet i den betydning, som normalt forstås ved maritim eller almindelig brug på dansk. Forkortelser ISAF MNA ICA NCA ERS RRS International Sailing Federation Member National Authority (National Myndighed, Dansk Sejlunion) International Class Association (International Klasseorganisation) National Class Association (National Klasseorganisation) The Equipment Rules of Sailing (Udstyrsreglerne) The Racing Rules of Sailing (Kapsejladsreglerne) Revision Udstyrsreglerne revideres og udgives hver fjerde år af International Sailing Federation (ISAF), den internationale myndighed for sporten. Denne udgave er gældende fra 1. januar 2013, undtaget er dog stævner påbegyndt i 2012, hvor datoen kan udsættes af kapsejladsindbydelsen og sejladsbestemmelserne. Ændringer af udstyrsreglerne er tilladt i henhold til ISAF Regulations og Ingen ændringer er påtænkt før 2017, men enhver ændring, som anses for vigtig inden, vil blive bekendtgjort gennem de nationale myndigheder og vist på ISAF s hjemmeside (www.sailing.org). Anvendelse ERS kan gøres gældende gennem: (a) Klasseregler. (b) Indførelse i sejladsindbydelsen og sejladsbestemmelserne for et stævne. (c) Forskrifter fra en MNA for kapsejlads i dens myndighedsområde. (d) ISAF Regulations (e) Andre dokumenter, der styrer kapsejlads. Ændringer ERS kan kun ændres af: (a) Forskrifter fra en MNA kan ændre en regel i ERS Del 1 for kapsejladser i dens myndighedsområde. (b) Klasseregler kan ændre ERS regler, som tilladt af regel A.1. 4

5 Disse restriktioner er ikke gældende, hvis regler ændres med det formål at udvikle eller afprøve foreslåede regler under lokale kapsejladser. Den nationale myndighed kan foreskrive, at dennes godkendelse er påkrævet ved sådanne ændringer. 5

6 DEL 1 BRUG AF UDSTYR I tillæg til reglerne i Del 1 indeholder klasseregler og Kapsejladsreglerne regler, som styrer brugen af udstyr. Appendiks 1 indeholder en liste over disse Kapsejladsregler. AFSNIT A UNDER ET STÆVNE A.1 KLASSEREGLER Klasseregler kan ændre regel B.1 og B.2. A.2 CERTIFIKAT A.2.1 Besiddelse af et certifikat Båden skal være i besiddelse af det gyldige certifikat, som kræves i dens klasseregler eller af den certificerende myndighed. A.2.2 Overensstemmelse med et certifikat Båden skal være i overensstemmelse med dens certifikat. Se også RRS regel 78, Overholdelse af klasseregler, certifikater. 6

7 AFSNIT B UNDER KAPSEJLADS B.1 POSITION AF UDSTYR B.1.1 Mast øverste begrænsningsmærke Storsejlet skal være under mastens øverste begrænsningsmærke. B.1.2 Mast nederste begrænsningsmærke Når sejlet er sat på en storbom, formastebom eller mesanbom, skal forlængelsen af rundholtens overkant skære maste rundholten over mastens nederste begrænsningsmærke, med bommen sat i maste rundholtens centerplan og 90 o på maste rundholten. B.1.3 Bom yder begrænsningsmærke et af ethvert sejl sat på en bom, forlænget om nødvendigt, skal skære overkanten af bom rundholten foran bommens yder begrænsningsmærke. B.1.4 Bovspryd yder begrænsningsmærke Halsbarmen på ethvert forsejl sat på et bovspryd skal være fastgjort agten for bovsprydets yder begrænsningsmærke. B.1.5 Bovspryd inder begrænsningsmærke Bovsprydets inder begrænsningsmærke må ikke være udenfor skroget, når bovsprydet er sat. B.2 FORSEJLSBOMME Den forreste ende af en forsejlsbom skal være tættest muligt på bådens centerplan. B.3 SPILER STAGSEJL OG MESAN STAGSEJL Halsbarmen på et spiler stagsejl eller mesan stagsejl skal være indenfor springlinjen. 7

8 DEL 2 DEFINITIONER AFSNIT C GENERELLE DEFINITIONER C.1 KLASSE C.1.1 Klassemyndighed Organisationen, der styrer klassen som defineret i klassereglerne. C.2 REGLER C.2.1 Klasseregler Regler som specificerer: Båden og dens brug, certificering og administration Besætning Personlig udrustning og dens brug, certificering og administration Flytbar udrustning og dens brug, certificering og administration Øvrig udrustning og dens brug, certificering og administration Ændringer til Kapsejladsreglerne som tilladt af RRS 86.1(c) Regler for handicap og rating systemer defineres også som klasseregler. C.2.2 Lukkede klasseregler Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig tilladt gennem klassereglerne, er forbudt. C.2.3 Åbne klasseregler Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig forbudt gennem klassereglerne, er tilladt. C.2.4 Klasseregelmyndighed Organisationen, der sørger for endelig godkendelse af klassereglerne, klasseregel ændringer og klasseregel tolkning. C.3 CERTIFICERING C.3.1 Certificeringsmyndighed For skroget: ISAF, ejerens MNA, eller deres beskikkede myndigheder. For andre dele: ISAF, MNA i det land hvor certificering skal finde sted, eller deres beskikkede myndigheder. C.3.2 Certificere/Certificering At udstede et certifikat (målebrev/klassebevis) eller at påsætte et certifikat mærke efter en godkendt certificeringskontrol. 8

9 C.3.3 Certifikat Dokumentarisk bevis udstedt af certificeringsmyndigheden på en godkendt certificeringskontrol af skroget eller enhver anden del krævet af klassereglerne eller en certificeringsmyndighed. Betingelsen gælder også handicap og rating certifikater. C.3.4 Certifikat mærke Bevis på en godkendt certificeringskontrol af en del, der kræver certificering, påsat eller udført, som krævet af klassereglerne eller en certificeringsmyndighed. C.4 CERTIFICERINGSKONTROL OG UDSTYRSINSPEKTION Se H.1 og H.2. C.4.1 Grundlæggende måling De kontrolmetoder, der bruges som de primære midler til at tilvejebringe de fysiske egenskaber for udstyr. C.4.2 Certificeringskontrol De metoder, der bruges ved kontrol af udstyr for certificering krævet af klasseregler eller en certificeringsmyndighed. C.4.3 Udstyrsinspektion Kontrol gennemført ved et stævne, krævet af indbydelsen til kapsejladsen og sejladsbestemmelserne, som kan indeholde grundlæggende måling. C.4.4 Officiel måler En person udpeget eller anerkendt af den MNA, i hvis land kontrollen finder sted, til at gennemføre certificeringskontrol og certificering, når klassereglerne tillader det. En MNA kan uddelegere dette ansvar. C.4.5 In-House officiel måler En officiel måler udpeget i overensstemmelse med ISAF In-House Certificeringsprogram. C.4.6 Udstyrsinspektør En person udpeget af en kapsejladskomite til at gennemføre udstyrsinspektion. C.4.7 Begrænsningsmærke Et tydeligt synligt mærke, der indikerer et målepunkt. Mærket skal være i én enkel farve, som er i kontrast til delen(e) det er placeret på. C.4.8 Stævne begrænsningsmærke Et mærke anbragt af en kapsejladskomite på udstyr, hvis udskiftning under stævnet er styret af klassereglerne. 9

10 C.5 PERSON DEFINITIONER C.5.1 Besætning En deltager, eller et hold af deltagere, som betjener en båd. C.5.2 Skipper Et besætningsmedlem ombord som er bestemmende over båd og besætning og alle andre personer ombord. C.5.3 Personligt udstyr Alle personlige ting, der medbringes eller haves på og beklædningsdele, der bæres om bord for at holde én varm og/eller tør og/eller til at beskytte kroppen, personligt opdriftsmiddel, sikkerhedsseler og hængeanordninger for at holde personen ombord eller flydende i vandet. C.5.4 Personligt opdriftsmiddel Personligt udstyr, som kræves af reglerne for at hjælpe brugeren med at holde sig flydende i vandet. C.6 BÅD DEFINITIONER C.6.1 Båd Redskabet brugt af besætningen for at deltage i en kapsejlads. Det omfatter: skrog, struktur(er), som forbinder flere skrog, skrogvedhæng, ballast, rig, sejl, fittings, båd korrektionsvægte, og alle andre benyttede dele af udstyr, dog undtaget hvad der kan fortæres og personligt udstyr og flytbart udstyr C.6.2 Bådtyper (a) ENKELTSKROG En båd med et skrog. (b) FLERSKROG En båd med mere end et skrog. (c) WINDSURFER En båd. 10

11 (d) KITE-BOARD En båd. C.6.3 Båd kontrol definitioner (a) HOVED AKSER De tre hoved akser på båden, som står 90 o på hinanden lodret, langskibs og tværskibs skal relateres til basislinjen og skrogets centerplan. Se H.3. (b) MÅLETRIM Måletrim er opnået, når enten, som specificeret i klassereglerne, (i) to punkter på skroget(ne), er anbragt i faste afstande vinkleret på et plan planet, punkterne og afstandene skal være defineret i klassereglerne, eller (ii) båden flyder i den kondition, som er specificeret i klassereglerne. (c) VANDLINJE Linjen(rne) som dannes ved skæringen mellem den udvendige side af skroget(ne) og (i) (ii) et plan specificeret i klassereglerne, eller vandoverfladen, når båden flyder i måletrim. (d) VANDPLAN Planet gående gennem vandlinjen. (e) BALLAST Vægt installeret for at påvirke stabiliteten, flydelejet eller bådens totale vægt. Ballast typer: (i) (ii) INDVENDIG BALLAST Ballast placeret indvendigt i et skrog. UDVENDIG BALLAST Ballast placeret udvendigt på et skrog. (iii) FLYTBAR BALLAST Indvendig ballast eller udvendig ballast, som kan flyttes. (iv) VARIABEL BALLAST Vand ballast, hvor mængden kan varieres. (v) KORREKTIONSVÆGT Vægt installeret i overensstemmelse med klassereglerne for at korrigere for manglende vægt og/eller dens fordeling. C.6.4 Båd dimensioner (a) BÅD LÆNGDE Langskibs afstanden mellem det agterste punkt og det forreste punkt på båden, med sejl og rundholter sat som bestemt. Se H.3.4. (b) BÅD BREDDE Den tværskibs afstand mellem de yderste punkter på båden. 11

12 (c) VANDLINJE LÆNGDE Den langskibs afstand mellem det agterste punkt og det forreste punkt på vandlinjen. (d) VANDLINJE BREDDE Den tværskibs afstand mellem de yderste punkter på vandlinjen. (e) DYBGANG Den lodrette afstand mellem vandplanet og bådens laveste punkt. (f) MINIMUM DYBGANG Dybgangen med alle skrogvedhæng i deres højeste position. (g) MAKSIMUM DYBGANG Dybgangen med alle skrogvedhæng i deres laveste position. (h) BÅD VÆGT Vægten af båden. C.6.5 Flytbart udstyr Udstyr tilladt af klasseregler, dog undtaget: båden, personligt udstyr og hvad der kan fortæres Typiske eksempler på flytbart udstyr kunne omfatte fortøjninger, padler og øse(kar). 12

13 AFSNIT D SKROGDEFINITIONER D.1 SKROG BETEGNELSER D.1.1 Skrog Klædningen inklusiv ethvert agterspejl, dæk inklusiv overbygning, den indvendige struktur inklusiv ethvert cockpit, fittings tilhørende disse dele og enhver korrektionsvægt. D.1.2 Springlinje D.1.3 Linjen dannet ved skæringen mellem oversiden af dækket og den udvendige side af skrog klædning, begge forlænget om nødvendigt. Spring Projektion af springlinjen ind på center-planet. Springlinje og spring Skrog centralplan Spring Dæk Typisk spant gennem skrog Springlinje Fribord D.2 SKROG MÅLEPUNKTER D.2.1 Skrog referencepunkt Et punkt på skroget specificeret i klassereglerne og hvorfra skrog mål kan tages. D.3 SKROG DIMENSIONER D.3.1 Skroglængde Den langskibs afstand mellem det agterste punkt og det forreste punkt på skroget(-ne) eksklusiv fittings. Se H.3.4. Skrog, længde D.3.2 Skrogbredde Den maksimale tværskibs afstand mellem de yderste punkter på skroget(-ne) eksklusiv fittings. D.4 VÆGT D.4.1 Skrogvægt Vægten af skroget. 13

14 AFSNIT E SKROGVEDHÆNG DEFINITIONER E.1 SKROGVEDHÆNG BETEGNELSER E.1.1 Skrogvedhæng Enhver udstyrsdel inklusive dele nævnt i E.1.2 der er: helt eller delvist under springlinjen eller dens forlængelse, enten når den er fast eller fuldstændig nede, hvis den kan trækkes op, fastgjort til skrogklædningen eller andet skrogvedhæng, og brugt til at påvirke: stabilitet, afdrift, styring, retningsstabilitet, bevægelses dæmpning, trim, fortrængte volumen. Enhver af følgende skal være inkluderet i skrogvedhænget: korrektionsvægt, indbygget ballast, og tilhørende fittings. E.1.2 Skrogvedhængstyper (a) KØL Et fast skrogvedhæng, fastgjort omtrent i skrogets centerplan. Primært brugt til at påvirke stabilitet og afdrift. (b) KIMINGKØL Et fast skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke stabilitet og afdrift. (c) SVINGKØL Et bevægeligt skrogvedhæng, primært brugt til at påvirke stabiliteten og fastgjort omtrent i skrogets centerplan og svingbar om en enkelt langskibs akse. (d) FINNE Et fast skrogvedhæng, der primært anvendes til at påvirke afdrift eller retningsstabilitet. (e) BULB Et skrogvedhæng indeholdende ballast ved den nederste ende af et andet skrogvedhæng. Primært anvendt til at påvirke stabilitet. (f) SKEG En finne fastgjort umiddelbart foran et ror. (g) SVINGSVÆRD Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og drejeligt om en tværskibs akse, som evt. kan bevæges i forhold til skroget. Primært brugt til at påvirke afdrift. (h) STIKSVÆRD Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og ikke drejelig. Primært anvendt for at påvirke afdrift. (i) KIMINGSVÆRD Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke afdrift. 14

15 (j) ROR Et bevægeligt skrogvedhæng. Primært anvendt for at påvirke styring. (k) TRIMKLAP Et bevægeligt skrogvedhæng ved agter- eller forkanten af et andet skrogvedhæng, som bruges sammen med et (eller flere) ror. 15

16 AFSNIT F RIGDEFINITIONER F.1 GENERELLE RIG BETEGNELSER F.1.1 Rig Rundholterne, salingshorn, rigningen, fittings og enhver korrektionsvægt. F.1.2 Rig konfigurationer (a) UNA RIG (CAT RIG) En enkeltmastet rig med kun et storsejl. (b) SLUP RIG En enkeltmastet rig med et storsejl og ét stagsejl forsejl. (c) KUTTER RIG En enkeltmastet rig med mere end et stagsejl forsejl. (d) KETCH RIG En tomastet rig med den forreste mast stormasten højere end agter masten mesanmasten placeret foran rorstammen. (e) YAWL RIG En tomastet rig med den forreste mast stormasten højere end agter masten mesanmasten placeret agten for rorstammen. (f) SKONNERT RIG En tomastet rig med den forreste mast formasten kortere end, eller med samme højde som agter masten stormasten. F.1.3 Rundholt Den primære strukturelle bestanddel(e) af riggen, hvorpå eller hvorfra sejl er fastgjort og/eller ført. F.1.4 Rundholt typer (a) MAST En rundholt, på hvilken faldbarmen af et sejl, eller en rå er sat. Inklusive dens stående rigning, løbende rigning, salingshorn, fittings og enhver korrektionsvægt, men ikke løbende rigning og fittings, der ikke er nødvendige for mastens funktion som en del af riggen. Mast, typer: (i) STORMAST (a) Den eneste mast i en una rig (cat rig), slup rig eller kutter rig. (b) Den forreste mast på en ketch rig eller en yawl rig. (c) Den agterste mast på en skonnert rig. (ii) FORMAST Den forreste mast på en skonnert rig. (iii) MESANMAST Den agterste mast på en ketch rig eller en yawl rig. 16

17 (b) BOM En rundholt fastgjort i den ene ende til en maste rundholt eller et skrog og på hvilken sejlets skødebarm er fastgjort og hvorpå halsbarmen og/eller underlig af sejlet kan være fastgjort. Inklusive dens rigning, fittings og enhver korrektionsvægt, men ikke løbende rigning, blokke i løbende rigning og/eller ethvert kicking strap/afstivnings arrangement. Bom, typer: (i) (ii) FORMASTESEJL BOM En bom fastgjort til en formast rundholt for at støtte et formastesejl. FORSEJLSBOM (PETERBOM) En bom fastgjort til et skrog for at støtte et forsejls skødebarm. (iii) STORSEJLSBOM En bom fastgjort til en stormast rundholt for at støtte et storsejl. (iv) MESANBOM En bom fastgjort til mesanmast rundholt for at støtte et mesansejl. (v) WISHBONE BOM En dobbelt bom fastgjort til en mast rundholt for at støtte et sejl og som har én rundholt på hver side af sejlet. (c) SKROG RUNDHOLT En rundholt fastgjort til skroget. (i) (ii) BOVSPRYD En skrog rundholt forlænget fremad for fastgørelse af rigning og/eller halsbarmen af et eller flere forsejl. KLODS En skrog rundholt forlænget agter ud til skødning af et sejl og/eller fastgøre rigning. (iii) DÆKSSALLING En skrog rundholt, som går ud tværskibs og fastgjort til stående rigning. (d) ANDRE RUNDHOLTER Andre rundholt typer inkluderer deres rigning, fittings og enhver korrektionsvægt, men ikke den løbende rigning. Andre rundholt typer: (i) (ii) SPILERBOM En rundholt fastgjort til maste rundholten for sætning af en spiler. WHISKERBOM En rundholt fastgjort til maste rundholten og et forsejls skødebarm. (iii) GAFFELBOM En rundholt fastgjort med én ende til en maste rundholt for sætning af sprydbarmen/nokken og/eller faldbarmen af et firkantet sejl. (iv) SPRYDSTAGE En rundholt fastgjort med én ende til en maste rundholt eller et skrog for sætning af kun sprydbarmen af et firkantet sejl. (v) RÅ En rundholt hejst på en maste rundholt ved et punkt mellem dens ender for føring af faldbarmen af et firkantet sejl eller forliget af et latiner sejl. 17

18 F.1.5 Sallingshorn Udstyr brugt til støtte for en rundholt, fastgjort med den ene ende til rundholten og den anden ende til rigningen og udsat for trykpåvirkning, når den er i brug. F.1.6 Rigning Enhver udstyrsdel fastgjort med en eller begge ender til rundholter, sejl eller anden rigning og som alene er i stand til at overføre trækpåvirkning. Inklusive tilhørende fittings som ikke er permanent fastgjort til et skrog, rundholt eller sallingshorn. F.1.7 Rigningstyper (a) STÅENDE RIGNING Rigning brugt til at sikre en maste rundholt eller skrog rundholt. Den kan være justerbar. Stående rignings typer: (i) (ii) VANT Rigning, der sørger for tværskibs støtte af en maste rundholt eller skrog rundholt og tillige kan støtte langskibs og ikke er afmonteret under kapsejlads. STAG Rigning, der hovedsagelig sørger for langskibs støtte af en maste rundholt eller skrog rundholt eller et sejl. (iii) FORSTAG Rigning, der sørger for fremad rettet støtte af en maste rundholt og ikke er afmonteret under kapsejlads. (b) LØBENDE RIGNING Rigning primært benyttet til at trimme en rundholt og/eller et sejl eller et skrogvedhæng. Løbende rignings typer: (i) (ii) FALD Rigning til at hejse et sejl, rundholt, flag eller en kombination heraf. HÆKSTAG Rigning, der hovedsagelig sørger for agter støtte af en maste rundholt over øverste begrænsningsmærke. (iii) LØBENDE BAGSTAG Rigning, der sørger for agter støtte af en maste rundholt fra et punkt, eller punkter, mellem øverste begrænsningsmærke og forstagets rignings punkt. (iv) CHECKSTAG Rigning, der sørger for agter støtte af en maste rundholt fra et punkt, eller punkter, mellem nederste begrænsningsmærke og forstagets rignings punkt. (v) UDHAL Rigning til trimning af skødebarmen på et sejl langs med en bom rundholt. (vi) SKØDE Rigning til trimning af skødebarmen på et sejl, eller en bom rundholt. 18

19 (vii) SPILERGAJ Rigning til trimning af halsbarmen på en spiler. (c) ANDEN RIGNING (i) TRAPEZ Rigning fastgjort til en maste rundholt brugt til at bære et enkelt medlem af besætningen. F.1.8 Fortrekant Arealet skabt ved forsiden af forreste maste rundholt, det forreste forstag og dækket inklusive enhver overbygning. F.1.9 Begrænsningsmærker (a) BEGRÆNSNINGSMÆRKE DIMENSION (i) BEGRÆNSNINGSMÆRKE BREDDE Minimum bredde, målt i rundholtens længderetning. F.2 MAST, MÅLE DEFINITIONER F.2.1 Mastemålepunkter (a) MASTE REFERENCEPUNKT Punktet på masten, angivet i klassereglerne, brugt som reference for måling. (b) HÆLPUNKT Det laveste punkt på rundholten og dens fittings. (c) TOPPUNKT Det højeste punkt på rundholten og dens fittings. (d) NEDERSTE PUNKT Det højeste punkt på det nederste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. Hælpunkt and Toppunkt Hælpunkt Toppunkt (e) ØVERSTE PUNKT Det laveste punkt på det øverste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. F.2.2 Mast, begrænsningsmærker (a) NEDERSTE BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærke for føring af bom rundholten eller sejl. (b) ØVERSTE BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærke for føring af et sejl. F.2.3 Mastedimensioner Se H.4. (a) MASTELÆNGDE Afstanden mellem hælpunktet og toppunktet. 19

20 (b) NEDERSTE PUNKTS HØJDE Afstanden mellem maste referencepunkt og det nederste punkt. (c) ØVERSTE PUNKTS HØJDE Afstanden mellem maste referencepunkt og det øverste punkt. (d) RIGNINGSPUNKT Når rigningen er fastgjort: VED EN T-TERMINAL: Det laveste punkt på terminalen hvor den skærer rundholten, forlænget om nødvendigt. VED LASKETERMINAL MED GEN- NEMGÅENDE FASTGØRELSE: Det laveste punkt på rundholtens gennemgående fastgørelse, hvor den skærer rundholten. Rigningspunkt T terminal Terminal med rundholt bolt VED ØJE MED BOLT ELLER ANDEN GENNEMGÅENDE FASTGØRELSE: Det laveste punkt på rundholt-bolten, eller den gennemgående fastgørelse, hvor den skærer rundholten. Rigningspunkt Rigningspunkt Rigningspunkt Rigningspunkt PÅ ANDEN MÅDE: Skæringen mellem udvendig side af rundholten, forlænget om nødvendigt, og centerlinjen af rigningen. (e) FORSTAG HØJDE Terminal uden rundholt bolt Afstanden mellem mastereferencepunktet og rignings punktet. Indvendig fastgjort rigning (f) VANT HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. Forstag, højde Vant, højde Rigningspunkt Rigningspunkt Højde Højde Mast, referencepunkt Mast, referencepunkt (g) BAGSTAG HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og det laveste af rignings punktet eller toppunktet. 20

21 (h) CHECKSTAG HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. (i) TRAPEZ HØJDE Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. (j) SPILERFALD HØJDE Afstanden mellem maste Spilerfald, højde referencepunktet og skæringen mellem rundholten og undersiden af spilerfaldet, Fald, 90 på rundholt når det holdes 90 o på rundholten, begge forlænget om nødvendigt. (k) MAST RUNDHOLT KURVE Den største afstand mellem rundholten Mast, referencepunkt og en ret linje fra det øverste punkt til det nederste punkt, Mast, rundholt kurve målt 90 o til den rette linje når rundholten (l) ligger på den en side. MAST RUNDHOLT NEDBØJNING Øverste punkt Maste rundholten liggende på en side Forskellen i afstand, i en given afstand fra maste referencepunktet, mellem rundholten og en ret linje fra det øverste punkt til det nederste punkt, målt 90 o på den rette linje med og uden en given vægt placeret i en given afstand når rundholten er understøttet vandret ved disse punkter. (i) LANGSKIBS: Målt med agterkanten opad. Nederste punkt Rundholt kurve (ii) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. Se H.4.5. Mast, rundholdt nedbøjning Nedbøjning = B - A En afstand givet i klassereglerne A Uden vægt Øverste punkt Mast referencepunkt Nederste punkt En afstand givet i klassereglerne B Med vægt Mast referencepunkt kg 21

22 (m) MAST RUNDHOLT TVÆRSNIT (i) (ii) LANGSKIBS: Langskibs dimensionen inklusiv enhver skinne til sejl, i en given afstand fra maste referencepunktet. TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra maste referencepunktet. (n) MAST RUNDHOLT VÆGT Vægten af rundholten inklusiv fittings og korrektionsvægte. (o) MAST VÆGT Vægten af masten. (p) MAST TOP VÆGT Vægten af masten målt ved det øverste punkt, mens rundholten er understøttet ved det nederste punkt. Se H.4.6. (q) MAST TYNGDEPUNKT HØJDE Afstanden fra maste referencepunktet til mastens tyngdepunkt. Mast, rundholdt tværsnit Topvægt Langskibs Langskibs Tyngdepunkt højde Maste referencepunkt Tværskibs Tværskibs F.2.4 Mastefittings (a) SALINGSHORN DIMENSIONER (i) LÆNGDE: Afstanden fra indersiden af vantet ved undersiden af salingshornet til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. (ii) HØJDE: Afstanden fra maste referencepunkt til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. Salingshorn, længde Salingshorn Længde Højde Mast, referencepunkt 22

23 (b) SPILERBOM FITTING (i) HØJDE: Afstanden mellem maste referencepunktet og centret af den højeste bærende del af fittingen. Spilerbom, fitting Fremspring (ii) FREMSPRING: Den korteste afstand mellem det yderste punkt af fittingen og rundholten. Højde F.3 BOM MÅLEDEFINITIONER Mast, referencepunkt F.3.1 Bom målepunkter (a) YDER PUNKT Punktet på bommens yder begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest forenden af rundholten. F.3.2 Bom begrænsningsmærker (a) YDER BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærke for sætning af storsejl, forsejl og mesan. F.3.3 Bom dimensioner Se H.4. (a) YDER PUNKT AFSTAND Afstanden mellem det yder punkt og agterkanten af maste rundholten, med bom rundholten i maste rundholtens centerplan og holdt 90 o på maste rundholten. (b) BOM RUNDHOLT KURVE Den største afstand mellem Yder punkt, afstand Afstand Yder punkt rundholten og en ret linje fra den øverste forende af rundholten til yder punktet eller hvor der til ikke er et yder punkt, til den øverste agter ende af rundholten, Bom, rundholdt kurve Bom rundholten liggende på en side Kurve målt 90 o på den rette linje, når rundholten ligger på den en side. (c) BOM RUNDHOLT NEDBØJNING Forskellen i afstand, i en given afstand fra yder punktet mellem Yder punkt rundholten og en ret linje fra det yder punkt til overkanten af forenden af rundholten målt 90 o til den rette linje med og uden en given vægt placeret i en given afstand når rundholten er sikret vandret ved disse punkter. (i) LODRET: Målt med overkanten opad. (ii) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. Se H

24 Bom, rundholt nedbøjning Nedbøjning = B - A En afstand givet i klassereglerne A uden vægt Yder punkt B med vægt En afstand givet i klassereglerne kg (d) BOM RUNDHOLT TVÆRSNIT (i) LODRET: Den lodrette dimension, inklusiv enhver skinne til sejlet i en given afstand fra yder punktet. Bom, rundholdt tværsnit (ii) TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra Lodret Lodret yder punktet. (e) BOM VÆGT Vægten af bommen. Tværskibs Tværskibs F.4 SPILER-/WHISKERBOM MÅLEDEFINITIONER Se H.4. (a) SPILER-/WHISKERBOM LÆNGDE Afstanden mellem enderne på spiler- /whiskerbommen. Spiler- / Whisker bom, længde (b) SPILER-/WHISKERBOM RUNDHOLT TVÆRSNIT Tværsnitsdimensionen i en given afstand fra en ende af spiler-/whiskerbommen. (c) SPILER-/WHISKERBOM VÆGT Vægten af spiler-/whiskerbommen. 24

25 F.5 BOVSPRYD MÅLEDEFINITIONER F.5.1 Bovspryd målepunkter (a) BOVSPRYD INDER PUNKT Punktet på bovsprydets inder begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest den udenbords ende af rundholten. (b) BOVSPRYD YDER PUNKT Punktet på bovsprydets yder begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest den indre ende af rundholten, eller den udenbords ende af rundholten, hvis der ikke er noget yder begrænsningsmærke. F.5.2 Bovspryd begrænsningsmærker (a) BOVSPRYD INDER BEGRÆNSNINGSMÆRKE Begrænsningsmærket for sætning af rundholten. Bovspryd, mærker Inder begrænsnings punkt (b) BOVSPRYD YDER BEGRÆNSNINGS- MÆRKE Begrænsningsmærket for sætning af et forsejl. Yder begrænsnings punkt F.5.3 Bovspryd dimensioner Se H.4. (a) BOVSPRYD PUNKT AFSTAND Afstanden mellem bovspryd inder punktet og bovspryd yder punktet. Bovspryd, punkt afstand (b) BOVSPRYD RUNDHOLT TVÆRSNIT Tværsnitsdimensionerne i givne positioner. (c) BOVSPRYD VÆGT Vægten af bovsprydet. Inder punkt Yder punkt Yder punkt F.6 FORTREKANT MÅLEDEFINITIONER F.6.1 Fortrekant dimensioner (a) FORTREKANT BASIS (J) Langskibs afstand fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusive enhver overbygning, til skæringspunktet mellem forstagets centerlinje, forlænget om nødvendigt, og dækket eller bovspryd rundholten. Se H.3.4. Fortrekant, basis 25

26 (b) FORTREKANT HØJDE Afstanden fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusiv enhver overbygning til forstagets rignings punkt. Se H.4. Fortrekant, højde (c) FORTREKANT AREAL Det halve produkt af fortrekant basis og fortrekant højde. 26

27 AFSNIT G - SEJLDEFINITIONER UNDERAFSNIT A TRESIDET SEJL Definitioner relateret til sejl med kun tre sejlkanter: STORSEJL gælder også for formaste sejl og mesan FORSEJL gælder også for Fok, Genua SPILER gælder også for Gennaker. G.1 GENERELLE SEJLBETEGNELSER G.1.1 Sejl En udstyrsdel, som bruges til at drive båden fremad, inklusive enhver af følgende tilføjede dele: sejlforstærkninger sejlpindslommer vinduer afstivninger ligbånd lig tovværk og wire påsatte dele andre dele, som er tilladt af klassereglerne. G.1.2 Sat flyvende Et sejl sat uden sejlkanter fastgjort til riggen. G.1.3 Sejltyper (a) STORSEJL Et sejl med forliget fastgjort til en stormast rundholt. Når der er mere end ét sejl, er det kun det nederste af sejlene, som har forliget sat på denne rundholt. (b) FORMAST SEJL Et sejl med forliget fastgjort til en formast rundholt. Når der er mere end ét sejl, er det kun det nederste af sejlene, som har forliget sat på denne rundholt. (c) MESAN Et sejl med forliget fastgjort til en mesanmast rundholt. Når der er mere end ét sejl, er det kun det nederste af sejlene, som har forliget sat på denne rundholt. (d) FORSEJL Et sejl sat foran maste rundholten, eller foran den forreste maste rundholt, når der er mere end én mast. G.1.4 Sejlkonstruktion (a) HOVEDDEL AF SEJL Sejlet bortset fra områderne hvor dele er tilføjede som nævnt i G

28 (b) DUG Et lag sejlmateriale, som kan være fremstillet af flere lag. (c) BLØDT SEJL Et sejl, hvor hoveddelen af sejlet kan foldes fladt i enhver retning uden at dugen skades på anden måde end det bliver krøllet. (d) VÆVET DUG En dug, som deles i fibre uden at efterlade spor af film, når den rives fra hinanden. (e) LAMINERET DUG En dug, som består af mere end et lag. (f) ENKELT-DUG SEJL Et sejl, hvor alle dele i hoveddelen af sejlet, undtagen ved sømme, kun består at et lag dug. (g) SEJL MED DOBBELT FORLIG Et sejl med mere end ét forlig, eller et sejl, der svøbes rundt om en rundholt og er fastgjort til sig selv igen. (h) SØM Overlap i hoveddelen af sejlet, hvor to eller flere lag dug sammenføjes. (i) (j) INDSNIT Et overlap ved et lig, dannet ved at et område af sejlets hoveddel er bortskåret og dugen igen sammenføjet. LÆG Overlap, hvor en dug er foldet og sammenføjet. (k) SEJLPINDSLOMME Tilføjet dug, som danner en lomme til en sejlpind. (l) SEJLÅBNING Enhver åbning undtagen åbninger dannet af påsatte dele eller sejlpindslommer. (m) VINDUE En mere transparent dug end i sejlets hoveddel. (n) AFSTIVNING Hjørneplader og sejlpinde. (o) PÅSATTE DELE ringe stropper løjerter slæder justeringsøjer justeringspunkter rebeøjer rebepunkter, og blokke og deres fastgørelsesbeslag. Se H.5.3. (p) SEJLKANT/-LIG FACON Faconen af en sejlkant/-lig sammenlignet med en ret linje mellem 28

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004

UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004 The Equipment Rules of Sailing for 2001-2004 1 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion.

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34 Klasseregler lørdag, november 03, 2012 http://kdyjunior.dk/?page_id=34 De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008 Afsnit A Hoveddimensioner:

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE DANSK BB10m KLUB DANSK SEJLUNION Fejl! KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Dansk BB10m Klubs Klasseregler BB10m eren blev konstrueret i 1977 af Børge og Anders

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb. Tilbud 25840 Hans Jørgensen Havløkkevej 9 4600 Køge 4600 Køge Kundenr: 53652404 København d. 8. oktober 2007 Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning Projekter: Kapitel Projekt.1: Parabolantenner og parabelsyning En af de vigtigste egenskaber ved en parabel er dens brændpunkt og en af parablens vigtigste anvendelser er som profilen for en parabolantenne,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007

OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007 OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007 Her bor Quantum Sails... 5 Quantum Sails Danmark... 6 Cruising linie...

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig kildeangivelse. Artikler og billeder i Bådnyt kan ikke uden forlagets

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

III 7 Fribordet rettes ind

III 7 Fribordet rettes ind Han Herred Havbåde III 7 Fribordet rettes ind Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 Den første tilnærmelse til en ekspliciteret skrogform rettes foreløbig til,

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Købes: Sælges: Side 1 af 6 *****************************************************************************************

Købes: Sælges: Side 1 af 6 ***************************************************************************************** Side 1 af 6 Købes: Sælges: Flot DN Isbåd sælges NY PRIS Komplet isbåd incl. Carlsen sejl. 2 sæt skøjter medfølger. Det ene sæt er rustfri. Alle beslag i alu eller rustfri. Overtræk til sejl og skrog medfølger.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Svensker bag ny succes

Svensker bag ny succes Nyt flerskrog Folde-trimaran: Svensker bag ny succes Jeg håber, at nogle kapsejlere vil skifte fra monohull til SeaCart, alene fordi det er så meget sjovere at sejle en flerskroget båd, siger Calle Hennix.

Læs mere

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området.

Tanken er derfor ligeledes at åbne for en dialog omkring netop denne problematik samt synliggøre nogle muligheder på området. INTRO Dette katalog er udfærdiget som et ide- og inspirationskatalog, der skal vise nogle muligheder for fastgørelse af p-kateter, når dette ikke er i brug. Alle løsninger tager sit udgangspunkt i dagligdagen,

Læs mere