Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus"

Transkript

1 Beretning ved KDF s generalforsamling 16. januar 2011, Århus Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde umiddelbart efter. Årets tema er i vores øjne særdeles vigtigt og interessant da vi med en lang række af fodboldens interessenter skal diskutere strategi for elitekvindefodboldens fremtid. Hvis vi, pige- og kvindefodboldens interessenter, kan blive enige om hvilken vej vi vil er muligheden for opbakning fra hele fodbold Danmark større! Som nævnt er der indbudt en række interessenter fra 3F, DBU, lokalunioner og herredivisionsforeningen. Herudover har vi været meget heldige med at Karen Espelund, som er tidligere generalsekretær for det norske fodboldforbund, har sagt "ja" vores indbydelse. Dette vil forhåbentlig medvirke til at skabe en fælles forståelse, netværk og blive bedre til at bruge hinanden i den fælles bestræbelse for at forbedre dansk kvindefodbold. Årets forløb i Kvindedivisionsforeningen. Bestyrelsen har været uændret det seneste år hvilket har medført god kontinuitet i arbejdet med at gennemføre den i 2009/10 vedtagne strategi og handlingsplan. Bestyrelsen holder aktivitetstrenden fra de seneste år og har i løbet af året udført en række aktiviteter, herunder: 1. Bestyrelsesmøder 2. tema møde for klubberne 3. Strategi og handlingsplaner 4. Pokalfinalen 5. Turneringsafvikling 6. Turneringsstruktur 7. Dommeraftale 8. Klub og landsholdsaktiviteter 9. Synliggørelse og Kommunikation Ad 1: bestyrelsesmøder De jævnlige telefonmøder medvirker til at holde kontinuiteten samt til en god og konstruktiv debat. Referaterne kan fortsat ses på hjemmesiden. Ad 2, temamøder for klubberne I lighed med sidste år afholdes temamøde i forlængelse af generalforsamlingen. I 2010 var emnet: Inspiration til klubudvikling hvor Brian Mollerup lagde op til debat. I 2011 afholdes mødet med DBU som medværter, idet alle gerne vil have en dialog om elitekvindefodboldens fremtid og udvikling. 1

2 Ad 3, strategi Bestyrelsen udarbejdede i 2009 en strategi og handlingsplan for hvordan vi ser opgaverne og prioriteringer i løsningen af dem. Vi har i vores strategi 3 overordnede områder: indflydelse, synliggørelse og forankring, som vi præsenterede på generalforsamlingen i 2010 og som vi fik klubbernes opbakning til. Denne strategi har vi fulgt i Om end resultaterne heraf lader vente på sig så har vi skabt dialog med en række af de parter, der er vigtige for vores udvikling herunder DBU s formand og herredivisionsforeningen (HD). Pt. Har dette ikke resulteret i noget konkret, men vi er nødt til at lægge fundamentet før huset kan bygges og må erkende at dette tager tid. I foråret 2010 tog KDF initiativ til en drøftelse med DF på herresiden om et tættere samarbejde eller i yderste konsekvens en egentlig sammenlægning således at al elitefodbold i DK på klubplan er samlet i én og samme organisation. I bestyrelsen tror vi på, at det bør kunne give begge parter fordele omkring profilering, sponsorater og varetagelse af eliteklubbernes interesser i DBU. Vi har holdt et par arbejdsmøder med DF, og begge parter finder idéen interessant og principiel rigtig. For KDF vil det åbne op for adgang til nogle administrative ressourcer, som vi i dag slet ikke råder over i KDF. Hvordan samarbejdet skal udmyntes og hvordan en struktur skal være er ikke afklaret endnu, men i bestyrelsen er vi principielt enige om at vi i fællesskab står stærkere. Det er et arbejde vi skal fortsætte med i 2011, og derfor vil vi meget gerne have jeres synspunkter på og evt. opbakning til at arbejde videre med den model. Èn af konsekvenserne vil blive, at eliteklubbernes bidrag til KDF/DF vil blive betydeligt højere end i dag mod at vi så også for adgang til flere og stærkere ressourcer. I 2010 er vi lykkedes med at bibeholde "vores" personer i alle de udvalg vi har fået adgang til i de senere år. Således er Mette Bach Kjær formand for kvindeeliteungdomsudvalget, hvor også Torben Poulsen og Birgit Schrøder er med. Mette Bach Kjær er i DBUs bestyrelse. Torben Poulsen er suppleant og desuden i turneringsudvalget, mens Birgit Schrøder og Lene Filholm er i licensudvalget. Johnny Jensen er i Futsaludvalget. Det er fortsat vores klare vurdering, at for at få indflydelse, er vi nødt til at deltage mere aktivt i de forskellige udvalg ikke bare i DBU, men også i lokalunionerne. Her mangler vi jeres hjælp hvor vil du bidrage? Slutteligt, men særdeles vigtigt, er Mette Back Kjær opstillet til kassererposten i DBU, der skal vælges på repræsentantskabsmødet i marts Vi håber alle, at vi med fælles hjælp får valgt Mette til posten - ikke mindst fordi Mette tænker nyt og i helheder og så rigeligt har de faglige kvalifikationer. Det vil gavne hele DBU og at hun er kvinde, er vel en ekstra fjer i hatten til DBU, der gør meget for at få flere kvinder i spil. Ad 4, pokalfinalen Der blev indgået en aftale med DBU om afholdelse af pokalfinalen i Parken samme dag som herrernes pokalfinale for en ny 3-årig periode. Efterfølgende er dette ændret da herrernes finale pga. u21 EM-afholdelsen skal spilles tidligere. Der var fastsat ny dato for et fællesarrangement, men DBU havde overset at Østerbro har et stort løbearrangement samme dag og derfor anbefalede politiet at der ikke blev spillet tidligere end kl. 17. På denne baggrund mente DBU, modsat KDF, at der ikke kunne spilles to finaler samme dag, da det blev al for sent! Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. KDF, 3F, DBU. Gruppen fore- 2

3 slog, at den naturligt skulle spilles på Vejle Stadion, som er landsholdets nye hjemmebane, og fastholdt vores normale finaledag, kristi himmelfart. Dette var imod DBU s hensigt, da vi ikke bare skal finde nyt sted, men også ny dato, da vi skal oparbejde vores eget koncept. Vi har meget svært ved at følge denne begrundelse, men har ikke noget valg. I 2011 bliver finalen spillet på Vejle Stadion, men datoen er ikke fastlagt endnu. Hvad der skal ske de følgende år afhænger nok af finalen i DBU har lovet, at bakke 100% op om arrangement det glæder vi os til. ad 5, turneringsafvikling KDF har igennem længere tid forsøgt at få større indflydelse på planlægningen af turneringen bl.a. i forhold til landstrænernes ønsker. I starten af juni 2010 blev der på A-landstrænerens opfordring afholdt møde mellem turneringsafdelingen, A landstræneren og repræsentanter fra KDF om fastsættelse af datoplan for 2010/11 sæsonen. Der var store udfordringer, ikke mindst hvis DK som alle håbede kvalificerede sig til VM i Tyskland, der afholdes sommeren Det var et godt og konstruktivt møde, hvor det også blev fastlagt, hvordan turneringen skulle afvikles i tilfælde af manglende kvalifikation på de enkelte stadier. Som eneste input til planlægning af U18 ligaen anmodede vi så vidt muligt om samkørsel, hvor det var muligt. Desværre kvalificerede landsholdet sig ikke og den planlagte afvikling var ikke opfattet af alle klubber selvom det var meldt ud i planen. Endvidere er vi skuffede over at vi anmoder om samkørsel og at klubberne så ikke kan finde ud af at udnytte denne mulighed, bl.a. fordi de ikke koordinerer indbyrdes. Vi vil derfor ikke arbejde for samkørsel fremover. Set med økonomiøjne, har vi svært ved at forstå den manglende opbakning hertil! Det kan ikke understreges nok, at klubberne også har forpligtelser i den sammenhæng og det er særdeles vigtigt, at klubberne agerer professionelt. Vi kan og skal blive endnu bedre hertil. Ad 6, Turneringsstruktur KDF har i årets løb deltaget i en arbejdsgruppe nedsat af DBU's bestyrelse med Mette Bach Kjær som formand. Formålet var at komme med oplæg til hvad der skal ske, når KTU afsluttes. Gruppen var bredt repræsenteret og har præsenteret et oplæg omfattende bl.a. et licenssystem. Bestyrelsen har indtil videre ikke godkendt dette oplæg, ej heller et revideret oplæg. Vi vil diskutere dette yderligere i eftermiddag, men for os har det været essentielt at der i en fremtidig model også fokuseres på opbygning af klubbernes organisation. Ad 7, dommeraftale Den nuværende treårige aftale med honorering af dommere til 3F ligakampe udløber sommeren KDF har modtaget oplæg til ny 3 årig aftale og vi har afholdt indledende møde for at høre deres argumenter. Eneste væsentlige ændring i forhold til den nuværende aftale er en foreslået takstændring for de kvindelige 3F ligadommere. Da den først aftale blev indgået var der 2 kvindelige dommere i 3F ligaen, begge Fifa dommere, og argumenterne dengang var: - DFU mener øget honorar tiltrækker flere kvindelige dommere - Der stilles væsentlig højere krav til Fifa dommere end til DS dommere - DFU mener ikke det er rimeligt at Fifa dommer skal honoreres efter breddeaftalen 3

4 Der er nu 5 kvindelige 3F ligadommere og 2 af dem er fortsat Fifa dommere. Øvrige dommere i 3F ligaen modtager fortsat omkostningsgørelse jf. den aftalte sats for Herre DS. Vi har fået opbakning fra alle 3F klubber til at indgå en aftale. Når den endelige aftale foreligger, vil vi orientere alle. DFU opfordrer i øvrigt klubberne til at bruge de kvindelige dommere til klubaftener og lignende, hvilket vi kun kan opfordre til. Ad 8, Klub og landsholdsaktiviteter På KDF's opfordring afholdt repræsentanter fra Fortuna Hjørring, Brøndby, OB og Skovbakken et dialogmøde med A-landstræneren og DBU i september Baggrunden for mødet var, at klubberne følte at landsholdets aktiviteter for enhver pris går forud for klubbernes ønsker. I februar 2010 fremsendte vi et brev til DBU s generalsekretær, hvori vi opfordrede til at se på den sportslige model som DBU har valgt på kvindesiden. Brevet var underskrevet af bestyrelsen samt repræsentanter fra Fortuna, Brøndby, Skovbakken og OB alle de danske klubber med a-spillere (på det tidspunkt). I det konstruktive brev beskrev vi de nuværende forhold samt forslag til en ny model. Set i lyset af den manglende kvalifikation var brevet om muligt endnu mere aktuelt. Vi har desværre aldrig modtaget et svar på brevet hverken et vi har modtaget, men er ikke enige eller en invitation til en dialog herom. Det er utroligt skuffende og virker noget arrogant overfor en organisation som har lagt mange kræfter i at udarbejde et oplæg til en konstruktiv dialog. KDF vil selvfølgelig fortsat arbejde på en tættere dialog og en forståelse for klubbernes forhold og ønsker. Alle har jo samme mål om konstant at forbedre niveauet, men det er uomtvisteligt, at det grundlæggende arbejde sker og fortsat skal ske i klubberne og at dette kræver respekt fra alle parter. Vi håber, at eftermiddagens seminar vil give en god dialog og en konstruktiv debat. ad 9, synlighed og kommunikation Som led i synliggørelsen og promoveringen af KDF er der lavet en række tiltag: Soccerway: Hjemmesiden "Socccerway" omfatter en lang række af de største ligaer og klubber. Efter indledende øvelser i efteråret 2009 enedes alle klubber om at sende de relevante data efter kampene til Lone. Det er der mange klubber der har gjort, men der er desværre en række klubber der på trods af at have givet tilsagn, ikke kan/vil sende dataene. Det har betydet et stort arbejde for Lone, da Soccerway ikke accepterer at modtage halve løsninger. Vi har derfor besluttet, at vi kun vil fortsætte arbejdet hvis vi kan finde en egnet person, der vil gøre det. Vi vil gerne betale herfor, da vi stadig er af den opfattelse at siden er vigtig for vores turnerings synlighed. KDF-folder: Som led i synliggørelsen af hvem KDF er og hvad KDF laver, er KDF folderen opdateret i Den kan ses på hjemmesiden, men vi har den også med i dag. Den bliver opdateret igen i løbet af de næste måneder. 4

5 Hjemmeside: Vi har som led i strategien fået ny og mere venlig hjemmeside i Hjemmesiden vedligeholdes fortsat af Peter Hansen. Nyhedsbrev: Som noget nyt udsendes nyhedsbrev til alle der har tilmeldt sig. Det er desværre al for få, så vi vil opfordre jer til at tilmelde jer via hjemmesiden på DBU og UEFA turneringer Året startede med DM i Futsal, der afholdtes for anden gang. Viborg vandt finalen over KoldingQ. Tillykke til Viborg med deres første DBU titel på seniorplan. I U18 rækken vandt Skovbakken finalen over OB. Brøndby vandt i foråret pokalfinalen over Skovbakken. Tillykke til Brøndby. Fortuna Hjørring genvandt i suveræn stil det det danske mesterskab. Mesterskabet blev vundet foran Brøndby efter en imponerende sejrsrække. Bronzemedaljerne gik for andet år i træk til Skovbakken. Tillykke til alle tre hold med deres fortjente medaljer. Vi anser fortsat modellen med et slut- og et kvalifikationsspil som en succes. Vi vil naturligvis hele tiden følge udviklingen og være lydhøre overfor eventuelle ændringsforslag. De to nedrykkere fra 3F ligaen blev Damsø og SønderjyskE. De to direkte oprykkere fra 1. division blev et gensyn med Skjold og et ny bekendtskab i 3F Ligaen med Aab. Tillykke til de to oprykkede klubber. Nye hold i 1. division blev Slagelse, Ålborg Freja og Vorup. Tillykke og velkommen i divisionerne. Ud af 1. division rykkede Vildbjerg, Lunde og Tårnby. Nye hold i DS er BSF, Frederiksværk og Sundby i Østkredsen samt ASA, Randers og Skovbakken i Vestkredsen. Ud af DS rykkede Skjold, B1921 og B1901 fra Østkredsen samt Jerne, Årslev og OB fra Vestkredsen. Viborg vandt det danske mesterskab for U18 foran Horsens, mens KoldingQ vandt bronze. Tillykke med medaljerne. I tidligere år har der været en række udeblivelser i Danmarksserien. Dette er i år forbedret, så det nu i stedet er aflysninger. Det er dog stadig uheldigt for kvindefodbolden og vi håber der fortsat sker fremskridt. 3F har endnu engang virkeligt bakket op om deres sponsorat og kvindefodbolden i Danmark, en stor tak for det. Vi er meget glade for at 3F ønsker at spille med. Vi er særdeles tilfredse med sponsoratet og glade for at der gives pengepræmier til pokalfinalisterne samt til guld-, sølv- og bronzevinderne. Champions League Womens Cup er ændret således at der er flere deltagende hold, der er kun en indledende kvalifikations-runde og turneringen har ændret navn til Champions League. Som følge af Brøndbys gode resultater i tidligere år har Danmark fået to hold med i turneringen fra 2009/2010 sæsonen. De to danske 5

6 deltagende hold er nr. 1 og 2 i 3F Ligaen. Som nr. 1 gik Fortuna Hjørring direkte ind i hovedturneringen, hvor de efter sejr over Bardolino (Italien) tabte 8' dels finalen til de tyske vice- og pokalmestre fra Duisburg. Brøndby vandt deres pulje i kvalifikationsrunden, vandt 16' dels finalen over Unia Raciborz (Polen) og tabte 8' dels finalen til de engelske vice- og pokalmestre fra Everton. Rent sportsligt var Duisburg og Everton bedre end de danske hold og vi må konstatere, at dansk kvindefodbold bestemt er på rette vej, men at verden omkring os også ændrer sig meget hurtigt både i de lande der traditionelt har haft kvindefodbold i mange år, men så sandelig også i de "nye" lande. Vi må også erkende, at de europæiske klubber på dette niveau, har en helt anden økonomi end de danske klubber. Dette er endnu en årsag til at stå endnu mere sammen og kæmpe for udviklingen til gavn for dansk kvindefodbold. Vi må dog også konstatere, at dommerpåsætningen fra Uefa er katastrofal, da der også efter de indledende gruppespil, påsættes kvindelige dommere fra nationer med meget lavt niveau. Dette er ikke rimeligt overfor halv eller helprofessionelle spillere og klubber. Vi forsøger, at opnå indflydelse udenfor Danmarks grænser, så vi kan være med til at påvirke kvindefodboldens udvikling internationalt. KDF fremover Bestyrelsen forsætter arbejdet jf. den strategi der blev fastlagt sidste år, dvs.: - Indflydelse - Synliggørelse - Forankring Som omtalt tidligere i beretningen vil opgaverne primært omfatte: - Samarbejdet med DF Vi fortsætter dialogen med DF og håber at finde frem til en for begge parter positiv løsning. - Et evt. kommende licenssystem Vi synes ideen om et licenssystem er den rigtige vej for klubudviklingen og at det er helt i overensstemmelse med den licensordning, der allerede er på U18. Vi vil arbejde for at få mest mulig indflydelse på udformningen heraf. I forbindelse med et evt. Licenssystem vil vi også vurdere antallet af hold i Ligaen. - Samarbejdet med DBU Vi fortsætter med at søge mest mulig indflydelse i de organer som er vigtige for os. - DFU Vi skal indgå en endelig aftale med DFU om dommerhonorarer for de kommende 3 år. 6

7 - Turneringsafviklin set i lyset af den manglende kvalifikation behøver turneringen ikke slutte så tidligt. Herudover lytter vi hele tiden til input og håber selvfølgelig på, at eftermiddagens dialog vil medvirke hertil. Klubrelationer og netværk Der skal selvfølgelig være en sund konkurrence mellem klubberne, men også en god dialog og respekt for hinandens arbejde. Der er rigtig mange frivillige involveret og det er demoraliserende når andre ikke respekterer dette arbejde. Vi vil gerne medvirke til en god og sund dialog klubberne imellem. Vi håber at der i 2011 vil være endnu flere, der vil tage en tørn om fælles projekter. Til slut vil vi gerne sige tak til alle de, der har deltaget i forskellige arbejder for KDF i løbet af Det er vigtigt at så mange som muligt deltager aktivt i divisionsforeningen og vi er altid lydhøre for ideer og oplæg. Vi vil også sige tak til Skovbakken, der har stået for den praktiske del af arrangementet i dag. Slutteligt vil jeg sige tak til Lone for hendes indsats i bestyrelsen i de forløbne år. Lone har fungeret som sekretær og derudover utrætteligt søgt at få klubberne til at levere oplysninger til Soccerway. Lone er i dagligdagen pt. ikke engageret i fodbolden og hun har derfor valgt at trække sig. Bestyrelsen for Kvindedivisionsforeningen 7

Beretning ved KDF s generalforsamling 5. februar 2012, Kolding

Beretning ved KDF s generalforsamling 5. februar 2012, Kolding Beretning ved KDF s generalforsamling 5. februar 2012, Kolding Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense

Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense Beretning ved KDF s generalforsamling 10. februar 2013, Odense Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 7. februar 2010, Odense

Beretning ved KDF s generalforsamling 7. februar 2010, Odense Beretning ved KDF s generalforsamling 7. februar 2010, Odense Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

Referat af VETU-møde

Referat af VETU-møde Referat af VETU-møde Afholdt i HBC s lokaler fredag den 28. oktober 2011 Tilstede var: Peter Mikkelsen, Morten Aarup, Helle Sjørring, Anne Birgitte Nielsen, Ellen Aagaard Tak til VETU s tidligere formand/medlemmer

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012

Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012 Generalforsamling Beretning for Fortuna 2012 Velkommen alle sammen, - en speciel velkomst til vores gæst fra DBU Thomas Jensen, samt Jørgen Dahl, der for andet år skal overrække Ries mindelegat. Jeg vil

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00

FINAL 4-2016 GRATIS ENTRÉ GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 FUTSAL FINAL 4-2016 GYMNASIEHALLEN I SKANDERBORG GRATIS ENTRÉ U15, U17 OG U19 DRENGE: LØRDAG DEN 5. MARTS FRA KL. 10.00 U15 OG U17 PIGER: SØNDAG DEN 6. MARTS FRA KL. 11.00 SE KAMPPROGRAMMET PÅ WWW.DBU.DK/FUTSAL

Læs mere

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015

Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 Brøndby, den 8. december 2014 Til - klubberne i 1. division i Herre-DM (NordicBet Ligaen) i sæsonen 2014/2015 DBUs klublicenssystem NordicBet Ligaen Ansøgning om licens for sæsonen 2015/2016 Kære klubber,

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Rønne, d. 20. august 2013 Kære klubledere Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc en for at sende et

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2013

Bestyrelsens Beretning 2013 Bestyrelsens Beretning 2013 Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for Klubben! Nu skal vi jo ikke i krig, men ordlyden passer jo godt til stort set alle klubber/foreninger.

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Brøndby den 24. maj 2016 Journalnummer 1278-16-mcn Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Weekenden den 21.-22. maj 2016 kl. 10.00 på Hotel Niels Juel, Køge Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber

Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber Respekt Kvinder der vinder Fodboldhistorie 1887-2013 Lennart Weber 1 Illustrationskilder Foto på omslag: Anders Kjærbye. Desuden har Scanpix

Læs mere

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6

VANDPOLOSEKTIONEN. 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Vandpolosektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 4. Orientering om sektionens

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt

Danske Politimesterskaber i håndbold for herrer Politiidræt Danske Politimesterskaber i 6 håndbold for herrer Det er igen blevet tirsdag i uge 10, kl. er 08.30 og rammerne er dette år en halvkold Helsingør hal. De to første hold står klar på banen og dommeren har

Læs mere

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL

REFERAT FRA TURNERINGSUDVALGSMØDE 07. MAJ 2015 I BRISTOL Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

Århus, den 29. februar 2015

Århus, den 29. februar 2015 Århus, den 29. februar 2015 Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget onsdag den 24. februar i Vibyhallen. 1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. Følgende foreninger var repræsenteret:

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem

Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Europa Cup - rangerings- og seedningssystem Informationsmateriale: Rangering og seedning gældende fra 2002/2003 Baggrund Tilbage i 2002/2003 blev større ændringer implementeret hvad angår Champions League

Læs mere

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U

Børne- Ungeudvalget. Udvalget: U-4,U Endnu en sæson er ved at være afsluttet. Igen har vi måtte konstatere nedgang i antallet af spillere. Det er foruroligende. Årsagen hertil skal sikkert findes med baggrund i forskellige faktorer. Nogen

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

Beretning ved KDF s generalforsamling 19. januar 2008, København

Beretning ved KDF s generalforsamling 19. januar 2008, København Beretning ved KDF s generalforsamling 19. januar 2008, København Velkomst Jeg vil på bestyrelsens vegne byde alle velkommen til vores årlige generalforsamling. Vi har igen i år valgt at afholde et temamøde

Læs mere

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold

Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs Fodbold Koncept Indendørs DGI Midtjylland fodbold - Koncept for Indendørs Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse i DGI Midtjylland... 3 Terminer... 3 Rækker... 4 Puljenummerering... 6 Puljeinddeling... 6 Placeringer...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division

Årsberetning. Medlemmer: Resultater: 2. Division Årsberetning Medlemmer: Medlemstal 84 aktive, betalende via klubmodul Derudover har vi haft et dame hyggehold og der er blevet brug 26 spillere på damer serie 2 og 36 spillere på herre serie 3, indtil

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2010 Rettet : 17.2: 6. klasse Uøvet, 8. klasse Øvet / Uøvet i Skanderborg Kommune Rettet : 22.2: 6. klasse Uøvet, 6. klasse Øvet Rettet: 24.2: 8. klasse Uøvet Rettet 25.2 7. klasse Øvet Program for indefodboldstævnet

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev April 2013 Dato: 31/3 2013 Forårssæson 2013. Efter en lang men herlig opstart, med træning på vores lækre kunststofbane, og et par rigtig gode sociale arrangementer, med højt

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00

Velkommen til. Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 Velkommen til Livredningssektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 1 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

PROGRAM. Lørdag den 27. januar 2007 i Solrød Idrætscenter. Danmarksmesterskabet Indefodbold for Kvinder og Pigejuniorer KVINDEFODBOLD ER COOL

PROGRAM. Lørdag den 27. januar 2007 i Solrød Idrætscenter. Danmarksmesterskabet Indefodbold for Kvinder og Pigejuniorer KVINDEFODBOLD ER COOL IndeDM KVINDEFODBOLD ER COOL www.dbu.dk PROGRAM TIL LØRDAG DEN 27. JANUAR 2007 Danmarksmesterskabet Indefodbold for Kvinder og Pigejuniorer PROGRAM Lørdag den 27. januar 2007 i Solrød Idrætscenter www.3f.dk/fodbold

Læs mere

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt.

Vi er alle meget ærgerlige over situationen. Men vi føler, at dette er nødvendigt. Konflikt! 25. februar 2013 Kære fodbolddommer/dommerudvikler! Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) og alle regionsformænd for de danske dommerklubber har i fællesskab besluttet, at såfremt ikke andet sker,

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde.

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. Kvindekonference 2016 RC Odense, 31. januar kl. 11-16 Deltagerlisten nederst 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. 2. Evaluering af turnering

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN

Tema: Eliteklubberne og ligaen. Status og udfordringer for eliteklubberne og 3F-Ligaen KVINDEDIVISIONSFORENINGEN KVINDEDIVISIONSFORENINGEN 1) Udgangspunkt i Projektkoordinatorens statusrapporter (31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010) Projektkoordinatorens stillingsbeskrivelse: Sikre en ambitiøs klubudvikling

Læs mere

Jeg kunne i min beretning sidste år fortælle om en del problemer på stadion. De fleste af disse er heldigvis siden blevet løst.

Jeg kunne i min beretning sidste år fortælle om en del problemer på stadion. De fleste af disse er heldigvis siden blevet løst. Sportslig beretning SAK 77 har undergået en utrolig forvandling fra 2001, da vi indviede Silkeborg Atletikstadion, til i dag. Dengang havde vi måske 20-25 ungdomsmedlemmer, alle var begyndere og de fleste

Læs mere

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014

Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Rema 1000 Marienlund Pige Cup 2014 Stævneprogram Lørdag og søndag den 16-17. august 1 Rema 1000 Pige Cup 2014 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Rema 1000 Pige Cup 2014 Praktiske

Læs mere

Formandens beretning 2006

Formandens beretning 2006 Formandens beretning 2006 Når jeg tænker tilbage på år 2005, er succes og modgang ord som dukker op. Vi startede året med 113 medlemmer, aldrig har tallet været så højt. Det er dejligt med en så stor skare

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2012.

Bestyrelsen beretning for 2012. Bestyrelsen beretning for 2012. Indledning. En fodboldklub er ikke stærkere end dens ledere. Måske noget af en påstand men hvis vi kigger på alle ledere i en klub så er det måske ikke helt forkert. Hvis

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

U6 - U7 3 mands kampe

U6 - U7 3 mands kampe U6 - U7 3 mands kampe Sommer Cup 16.. august ugust 2014 Velkommen til de yngste Vi er glade for at kunne byde de yngste årgange velkommen til, for nogens vedkommende, deres første stævne. Det er vigtigt

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Sommer Cup 16.. august

Sommer Cup 16.. august U11 8 mands kampe Sommer Cup 16.. august ugust 2014 Velkommen til de ældste Vi er glade for at kunne byde de ældste drenge velkommen til, for nogens vedkommende, deres første stævne med 8 mands fodbold.

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat. Ansvarlig og deadline

Referat. Ansvarlig og deadline Deltagere: Simon, Lene, Ulrik, Steffen, Marina Afbud: Referent: Miriam,, Susanne Lene Emne Referat Referat 1. Godkendelse af Dagsordenen godkendes. dagsorden 2. Referat fra sidste møde Referatet fra sidste

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Marienlyst Pige Cup 2012

Marienlyst Pige Cup 2012 Stævneprogram lørdag den 18. august 1 Stor tak til vores sponsorer Hovedsponsor Præmiesponsor 2 Praktiske informationer Velkommen Det er med stor glæde og lidt sommerfugle i maven at vi kan byde velkommen

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 11. oktober 2007 REFERAT MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerkub DATO: Den 4. oktober 2007 kl. 18:00 STED: KFIU-Hallen, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby DELTAGERE: Michael Poulsen

Læs mere

Beretning 2012. Arrangementer

Beretning 2012. Arrangementer Når der gøres status på 2012, kan vi se tilbage på et på flere måder spændende år. Det har været fuldt af både sjove og krævende opgaver samt flotte resultater såvel organisatorisk som sportsligt. Arrangementer

Læs mere

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge.

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Kære Roer, 2015 har været et spændende år for Aarhus Roklub. Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Langtur i Sognefjorden Årets Naturfoto af Torben

Læs mere

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Mikkel Høgh og Søren Mortensen blev Jysk og Dansk mester.. med en Aalestrup træner ved roret. Stregspilleren Mikkel Høgh og bagspilleren Søren Mortensen

Læs mere

Stolte over at være en del af denne fodboldklub, som har en kultur og nogle værdier, der er "second to none".

Stolte over at være en del af denne fodboldklub, som har en kultur og nogle værdier, der er second to none. Brøndbyernes IF - Beretning 2015 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Peter Gulløv John Jensen " Lille John" Rene Ierst Stephanie Sørensen Henning Jensen Æret være deres

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen.

N Y H E D S B R E V. Infoskærm. Bella Italia Cup. Flot sejr til U9-drenge. Klubben har fået ny infoskærm i kælderen. 14. juni 2012 Bella Italia Cup Infoskærm Vi nærmer os fristen for tilmelding af hold til klubbens ungdomsstævne Bella Italia Cup, der løber af stablen søndag den 1. juli. Med foreløbig 64 tilmeldte hold

Læs mere

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 2. Nyt fra Hanne Skaarup a. Inklusionstema: Har været på som rød tråd i forgangne år der har været samarbejdet

Læs mere

DANMARKS OPDATERET PROGRAM UDSENDT FREDAG D. 5-2 KL. 15:45

DANMARKS OPDATERET PROGRAM UDSENDT FREDAG D. 5-2 KL. 15:45 OPDATERET PROGRAM UDSENDT FREDAG D. 5-2 KL. 15:45 Velkommen til Møns Fodbold Klub s Fastelavnsstævne det skøreste i hele Danmark Stævnet hvor alt kan ske og hvor det er rigtig fodboldsjovt at deltage.

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 2010 har været et rigtig godt år for D.K.T.F. Der er sket rigtig mange ting i vort forbund. Vores klubber har konkurreret lige som sidste år i udlandet og det at DKTF støtter

Læs mere

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004

Formandsberetning. Nyhedsbrev Januar 2004 Nyhedsbrev Januar 2004 Formandsberetning År 2004 bliver foreningen Den Sikre Vejs andet leveår, et år vi i foreningens bestyrelse glæder sig meget til, da vi har store forhåbninger for foreningens udvikling

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30. BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle

Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30. BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Årsmøde El-hockey 2013 27/4 kl. 10:30 BYGNINGEN Ved Anlæget 14B 7100 Vejle Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Optælling af stemmeberettigede 3. Valg af stemmetællere 4. Valg af referent. 5. Godkendelse

Læs mere

Fankoordinator Brian Sørensen fremhæver bl.a. den fantastiske støtte og sang, der var til bronzekampen mod AaB i Aalborg.

Fankoordinator Brian Sørensen fremhæver bl.a. den fantastiske støtte og sang, der var til bronzekampen mod AaB i Aalborg. Lyden skal komme fra Nord! En fantastisk sæson er netop overstået, vi står med bronze om halsen og en Europa League kval-billet i hånden. Kan vi ønske os mere end det? ja da, en guld medalje og en CL-plads,

Læs mere

- Sponsoroplæg - FC Odense. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - FC Odense. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! FC Odense 5250 Odense SV Fodbold - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/fc-odense Intro FC Odense er en mindre

Læs mere