Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W"

Transkript

1 Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer rene linjer og funktionalitet i hverdagen med høj kvalitet. Dette karakteriserer alle vores produkter og er grunden til, at de er så værdsatte verden over. Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE EL-/GASKOMFUR CG9632W, CG9672S, CG9672W

2 FRITSTÅENDE EL-/ GASKOMFUR Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige brugsanvisning, så det er nemt at komme i gang med at bruge apparatet. Brugsanvisningen hjælper dig til at lære apparatet at kende. Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger apparatet første gang. Brugsanvisningen gælder kun for de lande, som fremgår af mærkningen på apparat. Hvis der IKKE er landemærker på apparatet, skal du sørge for, at apparatet tilsluttes i henhold til de regler og normer, der gælder i dit land. Kontrollér altid ved udpakningen, at apparatet ikke er beskadiget. Hvis du opdager en transportskade, skal du kontakte salgsstedet eller transportøren med det samme. Du kan se telefonnummeret på købskvitteringen eller på fragtbrevet. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Tilslutningsanvisning Apparatet skal tilsluttes lysnettet i overensstemmelse med anvisningerne i kapitlet Elektrisk tilslutning og i henhold til de gældende bestemmelser og standarder. Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør. Typeskilt Typeskiltet er placeret på kanten af ovnen og kan ses, når du åbner ovnlågen, og det indeholder grundlæggende oplysninger om apparatet. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT - LÆS FØR APPARATET TAGES I BRUG 4 Sikkerhedsforskrifter 4 Advarsler 4 Forskriftsmæssig brug 5 Hvis du bemærker fejl på gasforsyningen, eller hvis du kan lugte gas i rummet 5 BESKRIVELSE AF APPARATET 6 Elektrisk tænding 7 Dækplade 7 Køleblæser 7 Forlænget drift af køleblæseren 7 KOGEPLADE 8 Før du bruger apparatet første gang (afhængigt af modellen) 8 Vigtige advarsler 8 Vigtige advarsler vedrørende den glaskeramiske kogeplade 8 Kogegrej 8 Energispareråd 9 Før du bruger apparatet første gang 9 Vigtige advarsler 9 Kogegrej 9 BRUG AF KOGEZONERNE 10 Hi-light-kogezoner 10 BRUG AF GASBLUSSENE 11 Drejeknapper 11 Tænding og brug af gasblussene (afhænger af modellen) 11 OVN 12 Før du bruger ovnen første gang 12 Vigtige advarsler 12 Elektronisk timer med funktions- og temperaturvisning 12 Ovnens funktioner 16 Slukning af ovnen 17 Ovnens niveauer (afhænger af modellen) 17 Ovntilbehør (afhænger af modellen) 18 TILBEREDNING 19 Bagning af kager 19 Stegning/grillning af kød 22 Grillning og bruning 24 Programmeret tilberedning med stegetermometer 27 Konservering 28 Optøning 29 RENGØRING OG VEDLIGEHOLD 30 Rengøring 30 Vedligehold (afhænger af modellen) 33 Skuffe 35 Lågelås (kun nogle modeller) 35 Udskiftning af reservedele 35 SÆRLIGE ADVARSLER OG FEJLMELDING 36 Vigtigt 36 INSTRUKTIONER OM MONTERING OG TILSLUTNING 37 Vigtige advarsler 37 Installation af apparatet 37 Sikre apparatet mod at vælte 38 Tilslutning af apparatet til gasforsyningen 39 Omstilling til en anden gastype 39 Justeringsdele 40 Elektrisk tilslutning 40 TABEL OVER DYSER 42 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 43 Typeskilt 43 Indstilling af sluttidspunkt 13 Brug af ovnen 15 Indstilling af ovntemperaturen. 15 Temperaturindstilling med drejeknap (kun nogle modeller). 15 Hurtig forvarme 15 3

4 VIGTIGT - LÆS FØR APPARATET TAGES I BRUG Sikkerhedsforskrifter Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. ADVARSEL: Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme, når apparatet er i brug. Pas på ikke at berøre varmeelementerne inde i ovnen. Børn yngre end 8 år skal holdes på sikker afstand eller hele tiden være under opsyn. ADVARSEL: Risiko for brand: Opbevar ikke noget på tilberedningsfl aderne. ADVARSEL: Tilberedning med olie eller fedtstof uden opsyn kan være farligt og medføre brand. Forsøg aldrig at slukke ild med vand, men sluk for apparatet, og tildæk ilden med en låg eller et fugtigt klæde. Anvend kun det stegetermometer, der anbefales til ovnen. ADVARSEL: Sørg for, at apparatet er slukket, før du udskifter pæren, så du undgår risikoen for at få stød. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre ovnlågens glas, da glasset så kan blive ridset og senere sprænge. Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet, da det kan forårsage elektrisk stød. Før du åbner dækpladen skal du sikre dig, at den er ren, og at der ikke er væske på den. Dækpladen er lavet af lakeret glas, og må kun slås ned, når kogezonerne er kølet helt af. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at glaslåg kan sprænge, hvis de opvarmes. Sluk for alle brændere, da låget kan sprænge, hvis det opvarmes. Sluk alle brændere, før du lukker låget. Apparatet er ikke beregnet til at blive styret ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem. Advarsler Apparatet må kun tilsluttes af en autoriseret installatør, som er godkendt af gasforsyningsselskabet eller af et autoriseret servicecenter! Alle regler og tekniske krav vedrørende tilslutning til gasforsyningen skal overholdes. Læs de vigtige oplysninger i afsnittet Tilslutningsanvisning. Uautoriseret vedligehold eller reparation kan medføre risiko for eksplosion, elektrisk stød og kortslutning, hvilket kan medføre personskade eller skade på apparatet. Reparationer må kun udføres af autoriserede serviceteknikere. Før du monterer og tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at din model af apparatet kan fungere med gasforsyningen (gastype og -tryk) i dit hjem. Apparatets specifi kationer fremgår af typeskiltet. Apparatet må ikke sluttes til skorstene eller ventilationsskakte. Apparatet skal monteres og tilsluttes i henhold til alle gældende regler og standarder. Ved tilberedning opstår der varme, fugt og restprodukter ved forbrændingen i det rum, hvor apparatet er opstillet. Sørg for, at der tilstrækkelig udluftning i køkkenet, især når apparatet er i brug. Åbn de naturlige udluftningskanaler, eller monter en emhætte. Apparatet er i klasse 2/14. Apparatet må installeres side om side med køkkenelementer. På apparatets ene side må der være et køkkenelement, som er højere end apparatet, hvis det er mindst 10 cm fra apparatet. På apparatets anden side må køkkenelementet ikke være højere end apparatet. Afstanden mellem kogepladen og emhætten skal som minimum svare til den afstand, der angives i installationsvejledningen til emhætten, og må under ingen omstændigheder være mindre en 650 mm. If the power cords of appliances located near this appliance are caught in the oven door, they can be damaged, which may in turn result in a short circuit. Therefore, keep the power cords of other appliances at a safe distance. The appliance is intended solely for cooking. Do not use it for any other purpose, e.g. for room heating. Do not place empty cookware on the cooking zones. 4

5 Vær særligt opmærksom på at montere brændernes dele korrekt. Hvis du kan lugte gas i rummet, skal du omgående lukke ventilen på gasforsyningen, slukke alle former for åben ild (herunder også cigaretter), udlufte rummet grundigt og kontakte en gastekniker. Tænd ikke for elektriske apparater! Luk altid hovedventilen til gassen, hvis du ikke skal bruge apparatet i længere tid (f.eks. i forbindelse med rejser og ferier). Vær særligt forsigtig ved tilberedning af mad i ovnen. På grund af de høje temperaturer bliver bageplader, bradepander, risten og fl aderne i ovnrummet meget varme. Brug altid grydelapper. Tildæk ikke ovnvæggene med stanniol, og stil ikke noget direkte på ovnens bund. Stanniol vil forhindre luftcirkulationen i ovnen og dermed forhindre tilberedningsprocessen og skade ovnrummets emalje. Ovnlågen bliver meget varm under brug. Nogle modeller er udstyret med et tredje lag glas eller yderligere beskyttelses i lågen for at reducere overfl adetemperaturen på det udvendige glas. Opbevar ikke brandbare, eksplosive, temperaturfølsomme eller fl ygtige genstande, materialer eller væsker (som f.eks. papir, køkkentekstiler, plastposer, rengøringsmidler og aerosoler) i skuffen under ovnen, da disse emner kan antændes i forbindelse med brug af ovnen. Brug kun skuffen under ovnen til at opbevare ovnens tilbehør (bradepande, bageplader osv.). Ovnlågens hængsler kan tage skade, hvis de bliver overbelastet. Stil ikke tunge ting på ovnlågen, når den er åben, og støt dig ikke til ovnlågen, når du rengør ovnrummet. Før rengøring af ovnen skal du tage ovnlågen af (se afsnittet Afmontering og montering af ovnlågen). Undlad at træde op på eller sidde på ovnlågen (børn!). Ved længere tids brug af kogegrej af støbejern kan kogezonens fl ade under og omkring kogegrejet blive misfarvet. Dette er ikke omfattet af garantien. Apparatet skal anbringes direkte på gulvet uden sokkel eller afstandsstykker. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Forskriftsmæssig brug Apparatet er beregnet til almindelig tilberedning af mad i private husholdninger og må ikke bruges til andre formål. Apparatets muligheder er udførligt beskrevet i denne brugsanvisning. Hvis du bemærker fejl på gasforsyningen, eller hvis du kan lugte gas i rummet Luk omgående for gasforsyningen, eller luk ventilen på gasfl asken. Sluk alle former for åben ild, herunder også cigaretter og tobak. Tænd ikke for noget, som er elektrisk (heller ikke lyset!). Udluft rummet grundigt åbn vinduerne! Kontakt omgående en autoriseret installatør eller gasforsyningsselskabet. 5

6 BESKRIVELSE AF APPARATET Figurerne illustrerer én modelvariant af apparatet. Brugsanvisningen gælder for forskellige modeller. Derfor fi nder du måske oplysninger og beskrivelser, som ikke gælder for netop dit apparat. 1 Dækplade til kogeplade (kun nogle modeller) 2 Udluftningskanal 3 Glaskeramisk kogeplade 4 Kontrolpanel 5 Greb 6 Ovnlåge 7 Skuffe 8 Yderligere støtte (kun nogle modeller) 9 Justerbare fødder, som kan indstilles, når skuffen tages ud (kun nogle modeller)) Timer (kun nogle modeller) 2 Tænd/sluk- og funktionsvælgerknap 3 Drejeknap til indstilling af ovntemperatur 5 Drejeknap til forreste venstre elektriske kogezone 6 Drejeknap til forreste højre kogezone, gasblus 7 Drejeknap til bageste højre kogezone, gasblus 4 Drejeknap til bageste venstre elektriske kogezone 6

7 (kun nogle modeller) Elektrisk tænding De enkelte gasblus kan tændes ved hjælp af den elektriske gnisttænder, som er monteret ved siden af hver brænder. Den elektriske tænding fungerer kun, hvis apparatet er sluttet til lysnettet. Hvis gnisttænderen ikke fungerer på grund af strømsvigt eller fugt, kan du også tænde gasblusset med en tændstik eller en almindelig gnisttænder. Brænderen i ovnen tændes på samme måde. Dækplade Før du åbner dækpladen skal du sikre dig, at den er ren, og at der ikke er væske på den. Dækpladen er lavet af lakeret glas, og må kun slås ned, når kogezonerne er kølet helt af. Symbolet på produktet eller dets emballagen angiver, at glas låg kan gå i stykker ved opvarmning. Sluk alle brændere, før du lukker låget. Køleblæser Apparatet har en indbygget køleblæser, som køler kabinettet og kontrolpanelet. Forlænget drift af køleblæseren Når du slukker for ovnen, fortsætter køleblæseren med at køre et stykke tid for at afkøle apparatet. 7

8 KOGEPLADE A) Elektriske kogezoner Før du bruger apparatet første gang (afhængigt af modellen) Tænd for hver kogezone i 3-5 minutter på højeste effekt, uden at der er kogegrej på den. Der kan forekomme røg fra det beskyttende lag på kogepladen. På denne måde vil det beskyttende lag på kogepladen blive hærdet mest muligt. Rengør den glaskeramiske overfl ade med en fugtig klud tilsat lidt opvaskemiddel. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, pletfjernere, ståluld eller skuresvampe, da overfl aden så kan tage skade. Vigtige advarsler Tænd aldrig for en kogezone, hvis der ikke er kogegrej på den, og brug aldrig kogepladen til rumopvarmning. Kontrollér, at kogegrejets bund og kogezonerne er rene og tørre, og at varmen kan overføres mellem dem, så kogezonernes overfl ade ikke tager skade. Under madlavningen kan overophedet fedtstof eller olie på kogepladen blive antændt. Vær derfor meget påpasselig, når du bruger fedt eller olie i madlavningen (f.eks. ved tilberedning af pommes frites), og overvåg hele tiden madlavningen. Læg ikke et fugtigt eller tildampet låg på kogezonerne. Kogezonerne kan tage skade af fugten. Lad ikke varmt kogegrej stå på kogezonen, mens det afkøles. Fugten, der opstår under kogegrejet, kan forårsage rust. Vigtige advarsler vedrørende den glaskeramiske kogeplade Den tændte kogezone når hurtigt den indstillede temperatur, mens området omkring kogezonen forbliver forholdsvis køligt. Kogepladen er ikke følsom over for temperaturændringer. Kogepladen modstår også stød og slag. Kogegrejet kan sættes forholdsvis hårdt på kogepladen, uden at den tager skade. Glaskeramiske kogeplader må ikke bruges som arbejdsbord. Skarpe genstande kan forårsage ridser. Der må ikke tilberedes mad i kogegrej af aluminium eller plast på kogepladen. Anbring aldrig plastgenstande eller aluminiumfolie på den glaskeramiske kogeplade. Brug ikke kogepladen, hvis der er revner eller brud i den glaskeramiske overflade. Hvis der falder spidse eller skarpe genstande ned på kogepladen, kan kogepladens glaskeramiske overflade gå i stykker. Skaden kan være synlig med det samme eller først blive synlig et stykke tid efter slaget. Hvis der er synlige revner, skal apparatet omgående afbrydes fra lysnettet. Hvis der spildes sukker eller sukkerholdige madvarer på den glaskeramiske overflade, skal det straks fjernes. Kogegrej Gode råd om kogegrej Brug kun kogegrej af høj kvalitet med en fl ad og hård bund. Brug kun kogegrej af høj kvalitet med en fl ad og hård bund. Varmeoverførslen fungerer bedst, hvis kogegrejets bund og kogezonen har samme diameter, og hvis kogegrejet er anbragt på midten af kogezonen. Hvis du vil bruger Pyrex-glasfade eller ildfaste fade på kogepladen, skal du altid følge de anvisninger, der fulgte med fadene. Hvis du bruger en trykkoger, skal du holde den under opsyn, indtil det ønskede tryk er opnået. Hvis du bruger en trykkoger, skal du starte med maksimal effekt og derefter skrue ned for effekten, efterhånden som trykket stiger. Følg de anvisninger, der fulgte med trykkogeren. Kontrollér, at der er tilstrækkeligt vand i trykkogeren, da den ellers kan tage skade. Brug ikke tomt kogegrej på kogepladen, da det kan beskadige både kogegrejet og kogezonen. Visse Pyrex-glasfade har en specielt børstet bund og er velegnede til brug på kogeplader, hvis de passer til kogezonens diameter. Kogegrej med en større diameter kan revne på grund af varmebelastningen. Hvis du bruger specielt eller ukonventionelt kogegrej, skal du altid følge producentens anvisninger. Hvis du bruger kogegrej med en refl ekterende bund (skinnende metaloverfl ade) eller kogegrej med en meget tyk bund på en glaskeramisk kogeplade, kan tilberedningstiden blive forlænget med op til 10 minutter. Ved tilberedning af store mængder mad anbefales det derfor at anvende gryder med en mørk, fl ad bund. Brug aldrig kogegrej af keramik på den glaskeramiske kogeplade, da det kan ridse den. 8

9 Energispareråd Kogegrejet bund og kogezonen skal have samme diameter. Hvis kogegrejets diameter er for lille, går en del af varmen tabt, og kogezonen risikerer at tage skade. Brug altid et låg, når madlavningsprocessen tillader det. Vælg kogegrej, som passer til mængden af fødevarer, der skal tilberedes. Hvis du tilbereder en lille mængde i en stor gryde, går der energi til spilde. Mad med lang kogetid bør tilberedes i en trykkoger. Forskellige grøntsager og kartofl er kan koges i kun lidt vand, hvis låget slutter tæt. Når vandet koger, skal du reducere effekten, så temperaturen lige over kogepunktet netop holdes. 1 Brænderhoveddæksel 2 Brænderhoved med støtte til dæksel 3 Termoelement (kun ved sikrede brændere, afhænger af modellen) 4 Gnisttænder B) Gasblus 5 Dyse Før du bruger apparatet første gang Du kan umiddelbart bruge apparatet uden at skulle gøre noget ved det først. Vigtige advarsler Hvis du vil brune maden, skal du indstille gasblusset på den maksimale effekt og derefter fortsætte tilberedningen på en lav effektindstilling. På visse modeller er gasblussene udstyret med termoelektrisk sikring. Hvis gasfl ammen slukkes utilsigtet eller ved et uheld (f.eks. hvis en gryde koger over, eller hvis der er træk i rummet), bliver gasforsyningen automatisk afbrudt, så der ikke siver gas ud i rummet. Hvis gasblusset ikke har termoelektrisk sikring, vil der sive gas ud i rummet, hvis fl ammen utilsigtet går ud! Gasbrænderdækslet skal altid placeres forsigtigt over brænderhovedet. Kontrollér, at hullerne i brænderhovedet ikke er tilstoppede. Kogegrej Brug det rette kogegrej for at opnå den optimale tilberedningstid og det laveste gasforbrug. Kogegrejets diameter er den vigtigste faktor for at opnå dette. Hvis fl ammerne slikker op ad kogegrejets side, er kogegrejet for smalt. Gasforbruget er for højt, og kogegrejet risikerer at tage skade. Der skal også bruges luft ved forbrændingen af gas. Hvis kogegrejet er for bredt, bliver lufttilførslen til brænderen utilstrækkelig, og forbrændingen ringere. Hjælperist (kun nogle modeller) Brug hjælperisten, hvis du bruger kogegrej med en mindre diameter. Sæt hjælperisten øverst på brænderen. Gasblustype Stor (3.0 kw) Normal (1.9 kw) Ekstra brænder (1.0 kw) Triplebrænder (3.5 kw) Kogegrejets diameter mm mm mm mm 9

10 BRUG AF KOGEZONERNE Tænd for kogezonerne ved hjælp af drejeknapperne på kontrolpanelet. Symbolerne ved siden af knapperne viser, hvilken kogezone de pågældende knapper styrer. Kogezonens effekt kan enten indstilles trinløst (1-9) eller i trin (1-6). Drejeknapperne kan drejes i begge retninger. Med de trinløse knapper, kan du øge effektindstillingen ved at dreje dem med uret, eller sænke den ved at dreje dem mod uret. Du kan spare energi ved at slukke kogezonen 3-5 minutter før tilberedningen er færdig og udnytte dens restvarme (den følgende tabel viser nogle eksempler ved forskellige effekttrin). Hi-light-kogezoner Hi-light-kogezoner adskiller sig fra almindelige kogezoner ved at varme op meget hurtigere. Restvarmeindikator Hver kogezone har en restvarmeindikator, som viser, hvis kogezonen er varm. Når kogezonen er kølet tilstrækkeligt af, slukkes restvarmeindikatoren. Restvarmeindikatoren kan blive tændt, hvis der har stået varmt kogegrej på kogezonen, selv om kogezonen ikke har været tændt i et stykke tid. S E 0 0 Kogezonen er slukket. Udnyt restvarmen Hold maden lun eller genopvarm små mængder mad (laveste varmetrin) Lad maden simre Lad større mængder mad småkoge eller stege. 4 7 Steg eller opbag. 5 8 Frituresteg. 6 9 Bring mad og væske i kog, brun og steg mad. Hurtigkogezoner (kun nogle modeller) adskiller sig fra almindelige masseplader ved at have en højere maksimal effekt, hvilket gør det muligt for dem at varme op hurtigere. Disse kogezoner er mærket med en rød plet i midten af dem. Efter nogen tids brug kan pletten dog blive utydelig eller helt slidt væk. 10

11 BRUG AF GASBLUSSENE Drejeknapper Når du har tændt for gasblusset, skal du holde drejeknappen trykket ind i cirka 10 sekunder, indtil fl ammen er stabil. Derefter kan fl ammen indstilles som ønsket mellem den maksimale og den minimale indstilling. Undgå at indstille drejeknappen til mellem ( ) og ( ). da fl ammen ikke er stabil i dette område og derfor kan gå ud. Gasventil lukket Maksimal effekt Minimal effekt Tænding og brug af gasblussene (afhænger af modellen) Indstil gasblussene ved hjælp af drejeknapperne på kogepladen. Effekttrinene er vist på drejeknapperne med symboler for hhv. høj og lav fl amme (se afsnittet Beskrivelse af apparatet). Drej drejeknappen forbi positionen høj fl amme ( ) til positionen lav fl amme ( ) og tilbage. Effektindstillingen ved brug ligger mellem de to symboler. Gasblussene kan tændes med den indbyggede gnisttænder (kun på visse modeller). BEMÆRK!! Hvis gasbrænderen ikke er tændt efter drejeknappen har været trykket ind i 15 sekunder, skal du lukke for gastilførslen til brænderen og vente i mindst 1 minut. Derefter skal du gentage tændingsprocessen. Hvis flammen af en eller anden grund går ud, skal du lukke for gastilførslen til blusset og vente i mindst 1 minut, før du prøver at tænde brænderen igen. Bemærk! Når du tænder dobbelt-, triple- eller Miniwok-gasblusset, skal kogegrejet på forhånd være anbragt på risten over brænderen. Sluk for gasblusset, og luk for gastilførslen til det ved at dreje drejeknappen mod højre til positionen OFF ( ). BEMÆRK!! Tryk drejeknappen ind, før du drejer den. Enhåndstænding For at tænde gasblusset skal du trykke den tilhørende drejeknap ind og dreje den til maksimal indstilling (positionen høj fl amme). Der springer automatisk en elektrisk gnist, som kan antænde den udsivende gas. Hvis gnisttænderen ikke fungerer på grund af strømsvigt eller fugt, kan du også tænde gasblusset med en tændstik eller en almindelig gnisttænder. Tohåndstænding For at tænde gasblusset skal du trykke den tilhørende drejeknap ind og dreje den til maksimal indstilling (positionen høj fl amme). Tryk derefter på knappen til gnisttænderen. Der springer automatisk en elektrisk gnist, som kan antænde den udsivende gas. Hvis gnisttænderen ikke fungerer på grund af strømsvigt eller fugt, kan du også tænde gasblusset med en tændstik eller en almindelig gnisttænder. Når du har tændt for gasblusset, skal du holde drejeknappen trykket ind i cirka 10 sekunder, indtil fl ammen er stabil. 11

12 OVN Før du bruger ovnen første gang Fjern alle dele fra ovnen, og rengør dem med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Når ovnen varmes op for første gang, vil det lugte af ny ovn, og du skal derfor sørge for god udluftning i rummet, mens ovnen varmes op. Elektronisk timer med funktions- og temperaturvisning Vigtige advarsler Brug bageplader og -forme med mørk eller sort emalje eller sliplet-belægning, da disse overfører varmen bedst. Forvarm kun ovnen, hvis det tydeligt fremgår af opskriften eller af tabellerne i denne brugsanvisning. Det kræver en del energi at varme en tom ovn op, så det kan betale sig at bage fl ere hold kager efter hinanden, når ovnen alligevel er varmet op. Du kan slukke for ovnen, cirka 10 minutter før tilberedningen er færdig. På den måde kan du udnytte ovnens restvarme og spare på energien. Bemærk! Når tilberedningen er færdig, vil ventilatoren stoppe med at køre. Hvis du lader maden stå i ovnen, kan der slippe damp ud, som sætter sig som kondens på frontpanelet og ovnlågen. For at undgå kondens kan du sætte programvælgeren på positionen til ovnlys. Derved fortsætter ventilatoren med at køre og køle ovnen, så der ikke opstår kondens. Sensorer (berøringsfølsomme knapper): A Sensor til valg og bekræftelse B Sensor til indstilling af temperatur C Sensoren + (værdi op) D Sensoren - (værdi ned) Display: 1 Ovnens driftstid 2 Ovnens sluttid 3 Nedtælling med alarm 4 Klokkeslæt 5 Børnesikring 6 Ur visning af tid/stegetermometerets temperatur 7 Funktionsvisning 8 Temperaturvisning 9 Indikator for varmelegemer Når apparatet sluttes til strøm, eller hvis strømmen har været afbrudt, vises meddelelsen META eller GLAS på displayet, hvorefter displayet blinker i nogen tid. For at kunne bruge ovnen skal du først indstille klokkeslættet ved hjælp af sensorerne (C) og (D). Enhver berøring af sensorerne bekræftes med et bip. Tryk på sensoren (A) for at vælge den indstilling, du vil benytte. Det valgte symbol blinker hurtigt på displayet og viser, hvilken funktion du kan indstille eller ændre. Efter fem sekunder begynder symbolet at blinke langsommere, og den indstillede tid vises. Symbolerne for de valgte funktioner lyser, men der vises ikke noget på displayet (6). Den seneste indstilling vises altid. Hvis en af sensorerne (C) eller (D) holdes nede, øges værdien hurtigere. Hvis et strømsvigt varer mindre end to minutter, gemmes alle indstillinger i hukommelsen. 12

13 BEMÆRK!! Du opnår den bedste respons fra sensorerne, når du berører dem med hele fingerens blomme. Temperaturen og andre indstillinger kan også foretages ved hjælp af en speciel drejeknap, som kan bruges i stedet for timerknapperne. Symbolet (1) og (_: ) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid. Indstilling af sluttidspunkt Med denne funktion kan du indstille det tidspunkt, hvor ovnen skal slukke automatisk. Den maksimale tidsindstilling er 10 timer fra det aktuelle klokkeslæt. Indstilling af klokkeslæt Tryk på sensoren (A) for at komme til indstilling af klokkeslættet. Vælg symbolet (4). Brug sensorerne (C) og (D) for at indstille klokkeslættet. Bekræft indstillingen ved at trykke på sensoren (A). Hvis du ikke trykker på nogen sensorer, bekræftes det indstillede klokkeslæt automatisk efter nogle få sekunder. Indstilling af timerfunktion Ud over temperaturindstillingen kan den elektroniske timer også bruges til at indstille timerfunktionerne. Begge indstillinger vises på det samme display. Den ønskede visning vælges ved at trykke på sensorerne (A) eller (B). Du kan programmere ovnen ved hjælp af timeren på tre måder: Indstilling af tilberedningstid ovnen tændes med det samme og slukkes automatisk, når den indstillede tid er gået. Indstilling af sluttidspunkt ovnen slukkes, når det indstillede tidspunkt nås. Forsinket start ovnen tændes og slukkes automatisk på de indstillede tidspunkter. Indstilling af tilberedningstid Med denne funktion indstilles tilberedningstiden (hvor længe ovnen er tændt). Den maksimale tidsindstilling er 10 timer. Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (1). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille tilberedningstiden. Når tilberedningstiden er gået, slukkes ovnen automatisk. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Kontroller, at klokkeslættet er indstillet korrekt. Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (2). Klokkeslættet vises på displayet. Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille sluttidspunktet for tilberedningen. Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Ovnen tændes med det samme og slukker automatisk på det indstillede tidspunkt. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Symbolet (1) og (_: ) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid. Indstilling af forsinket start Ved denne funktion skal der foretages to indstillinger: tilberedningstiden (hvor længe ovnen er tændt) og sluttidspunktet (hvornår ovnen skal slukke automatisk). Sluttidspunktet kan forsinkes i op til 24 timer i forhold til det aktuelle klokkeslæt. Kontroller, at klokkeslættet er indstillet korrekt. Indstil først tilberedningstiden: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (1). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille tilberedningstiden. Indstil derefter sluttidspunktet: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (2). (Summen af det aktuelle klokkeslæt og tilberedningstiden vises på displayet). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille sluttidspunktet for tilberedningen. Timeren venter til det rette tidspunkt med at tænde for ovnen symbolerne (1) og (2) er tændt. Tænd for ovnen (drej funktionsvælgeren, og indstil temperaturen). Når det rette tidspunkt nås, tændes ovnen automatisk (symbolet (2) slukkes), og ovnen slukkes, når tilberedningstiden er gået. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den 13

14 automatisk fra efter et minut. Symbolet (1) og (_: ) blinker. Hvis du vil fortsætte tilberedningen, skal du trykke på sensoren (A) og om nødvendigt indstille en ny tilberedningstid. Indstilling af nedtællingstid Timeren kan også bruges uafhængigt af ovnen som et nedtællingsur (minutur), der afgiver en alarm, når tiden er gået. Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (3). Brug sensorerne (C) og (D) til at indstille nedtællingstiden. Den maksimale tidsindstilling er 10 timer. Når tiden er gået, lyder en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Symbolet (3) slukkes. BEMÆRK!! Det sidste minut af nedtællingstiden vises i sekunder. Hvis timeren først låses, efter at der er indstillet en timerfunktion, vil denne funktion blive udført, men der kan ikke foretages ændringer af den. Dæmpet displaybelysning Når apparatet har været slukket i et minut, dæmpes lyset i displayet. Sletning af timerfunktioner Alle timerfunktioner kan til enhver tid slettes ved at holde sensorerne (C) og (D) nede samtidig i tre sekunder. De indstillede funktioner slettes, og displayet viser det aktuelle klokkeslæt. Timerfunktionerne kan også slettes på denne måde: Vælg den timerfunktion, der skal slettes, ved hjælp af sensoren (A), og tryk derefter på sensorerne (B) og (C) samtidig. Du kan også annullere en timerfunktion ved at sætte tidsindstillingen til BEMÆRK!! Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes ovnen automatisk efter en vis periode: - efter 10 timer, hvis tilberedningstemperaturen er over 120 C; - efter 24 timer, hvis temperaturen er lavere end 120 C; Indstilling af lydstyrke Alarmens lydstyrke kan indstilles, når timerfunktionen ikke er i brug, og kun det aktuelle klokkeslæt vises. Hold sensoren (D) nede i cirka tre sekunder. Der vises en lydstyrkeindikator på displayet, og den tilhørende alarm lyder. Den maksimale lydstyrke vises med oooo på displayet, og den minimale med o. Tryk på sensoren (D) for at vælge en af de fire lydstyrker. Bekræft indstillingen ved at trykke på sensoren (A). Hvis du ikke trykker på nogen sensorer, bekræftes indstillingen automatisk efter nogle få sekunder. Indstilling af børnesikring Aktivering: Tryk på sensoren (A), og vælg symbolet (5). Tryk på sensorerne (B) og (C) for at aktivere børnesikringen. ON vises på displayet. Bekræft ved at trykke på sensoren (A). Deaktivering: Tryk på sensorerne (C) og (D) for at deaktivere børnesikringen. OFF vises på displayet. Bekræft ved at trykke på sensoren (A). Hvis timeren er låst, og der ikke er valgt en timerfunktion (kun klokkeslættet vises på displayet), kan ovnen ikke tændes, og indstillingerne kan ikke ændres. 14

15 Brug af ovnen Ovnens betjenes ved hjælp af tænd/sluk- og funktionsvælgerknappen og den elektroniske timer med temperaturindstilling. Tænd/sluk- og funktionsvælgerknap Temperaturindstilling med drejeknap (kun nogle modeller). Temperaturen og andre indstillinger kan også foretages ved hjælp af en speciel drejeknap, som kan bruges i stedet for timersensorerne. Drej drejeknappen med eller mod uret for at indstille temperaturen. Den indstillede temperatur vises, og symbolet C blinker. Ved at dreje knappen rundt eller ved at holde den mod venstre eller højre ændres temperaturen i trin af 5 C. Drej funktionsvælgeren til den ønskede funktion. Funktionen og den forudindstillede temperatur vises på displayet. Ovnen går i gang. Indstilling af ovntemperaturen. Brug den elektroniske timer til at indstille temperaturen og timerfunktionerne. Når funktionsvælgeren drejes, vises den aktuelle funktion og den dertil hørende forudindstillede temperatur på displayet. Symbolet C blinker i nogle få sekunder? Så længe symbolet C blinker kan du indstille temperaturen fra C i trin af 5 C ved hjælp af sensorerne (C) og (D). Nogle funktioner har en maksimumtemperatur, der er lavere end ovnens i øvrigt. Ved hvert tryk på sensoren ændres temperaturen et trin (5 C). Hvis sensoren holdes nede, ændres værdien hurtigere. Ovnens faktiske temperatur vises på displayet i trin af 5 C. Hvis ovnens temperatur er under 30 C, vises - -- C på displayet. Symbolet (9) vises også og angiver, at varmelegemerne er tændt. Når den indstillede temperatur opnås, slukkes symbolet (9), og der lyder et kort bip. Under tilberedningen tændes varmelegemerne, når det er nødvendigt for at opretholde den indstillede temperatur, og symbolet (9) tændes samtidigt. Tilberedningstemperaturen kan til enhver tid ændres ved at trykke på sensoren (B), som får symbolet C til at blinke et kort stykke tid, hvorefter temperaturen kan ændres med sensorerne (C) og (D). Hurtig forvarme Brug denne funktion, hvis du hurtigt vil forvarme ovnen til den ønskede temperatur. Denne funktion er ikke beregnet til tilberedning, kun til at forvarme ovnen med. Drej funktionsvælgeren til denne funktion. Ovnen går i gang med at forvarme. Du kan ændre den forudindstillede temperatur, hvis det er nødvendigt. Du kan ændre den forudindstillede temperatur, hvis det er nødvendigt. Når ovnen er varmet op til den indstillede temperatur, slukkes varmelegemerne. Der lyder samtidig en alarm, som kan slukkes ved at trykke på en af sensorerne eller ved at dreje på drejeknappen. Hvis den ikke afbrydes manuelt, slår den automatisk fra efter et minut. Ovnen er nu forvarmet og klar til den egentlige tilberedning. 15

16 Ovnens funktioner Ovnlys Nogle modeller er udstyret med to indvendige ovnlys: et øverst i bagvæggen, og et midt på den højre ovnvæg. Ovnlyset kan tændes uafhængigt, uden at du vælger andre funktioner. Ved alle andre funktioner tændes ovnlyset automatisk. Grill og blæser Ved denne funktion er både det infrarøde grillelement og blæseren tændt samtidigt. Funktionen er velegnet til at grille større stykker kød eller fjerkræ på én rille i ovnen. Funktionen er også velegnet til tilberedning af gratiner og til bruning. Overvarme/undervarme Det øverste og det nederste varmelegeme opvarmer ovnrummet jævnt og ensartet ved strålevarme. Der kan kun tilberedes bagværk og kød på én rille i ovnen. Varmluft og undervarme Ved denne funktion er både det varmluften og det nederste varmelegeme tændt samtidigt. Funktionen er især velegnet til bagning af pizza. Den er også velegnet til bagning af fugtige eller tunge kager, f.eks. frugtkager med surdej, mørdej og ostekager. Stor grill Ved denne funktion er både det øverste varmelegeme og det infrarøde grillelement tændt samtidigt. Det infrarøde grillelement er monteret lige under loftet i ovnrummet og fungerer som strålevarmer. For at øge varmeeffekten og for at dække hele ristens område, er det øverste varmelegeme tændt samtidigt. Funktionen er særligt velegnet til grillning af mindre kødstykker som f.eks. steaks, stege, koteletter, spareribs osv. Varmluft Ved denne funktion er det runde varmelegeme og blæseren tændt samtidigt. Blæseren i ovnens bagvæg får luften til at cirkulere omkring maden i ovnrummet. Funktionen er velegnet til stegning af kød og til at bage kager på fl ere riller samtidigt. Temperaturen skal indstilles lavere end ved brug af almindelig over- og undervarme. Grill Her er kun det infrarøde grillelement tændt, mens det øverste varmelegeme er slukket (modsat funktionen med stor grill). Funktionen er særligt velegnet til grillning af sandwiches og pølser eller til at riste brød. 16

17 Optøning Ved denne funktion cirkuleres luften, uden at der er tændt for ovnens varmelegemer. Kun blæseren kører. Funktionen er velegnet til langsom optøning af frosne madvarer. Slukning af ovnen Når tilberedningen er færdig, skal du dreje funktionsvælgeren til positionen 0. Denne handling afbryder og sletter også alle timerfunktioner (se afsnittet Indstilling af timerfunktion), og displayet viser det aktuelle klokkeslæt. Efter afsluttet tilberedning, og når ovnen slukkes, viser temperaturdisplayet den faldende temperatur, indtil den når 50 C. Undervarme og blæser Ved denne funktion er det nederste varmelegeme og blæseren tændt samtidigt. Funktionen er velegnet til bagning af lave brød af surdej og til at tørre frugt og grønt. Brug den nederste rille og en fl ad bageplade, så den varme luft kan cirkulere omkring madens overside. Undervarme/Aqua Clean Kun det nederste varmelegeme er tændt. Vælg denne funktion, hvis du vil bage eller ovnstege den nederste side af maden mere (f.eks. ved fugtige kager med frugtfyld). Indstil temperaturen på temperaturindstillingsknappen. Det nederste varmelegeme kan også bruges til rengøring af ovnen. Se mere i afsnittet Rengøring og vedligehold. Ovnens niveauer (afhænger af modellen) Ovnens tilbehør (rist, bageplade, bradepande) kan sættes ind i et af ovnens fi re sæt riller. Tæl altid riller fra bunden og opefter! Se mere om brugen af rillerne i tilberedningstabellerne nedenfor. Rillerne kan være formede i ovnens side, være udført som trådskinner eller være udført som teleskopskinner. Teleskopskinner kan være monteret som anden, tredje og fjerde rille. Hvis ovnen er udstyret med trådskinner, skal bagepladerne altid indsættes mellem to tråde, der samme danner en skinne. 17

18 Ovntilbehør (afhænger af modellen) Rist, der bruges til at sætte stegefade på i ovnen, eller hvor maden kan placeres direkte på. BEMÆRK!! Der findes et sikkerhedsstop, som er konstrueret på risten. For at kunne trække risten ud, skal man løfte den lidt, når den rammer stoppet. Lav bageplade, der bruges til bagning af kager og muffins. Bradepande til stegning og bagning. Bradepanden kan også bruges som drypbakke. BEMÆRK!! Bradepanden må kun indsættes på den nederste rille, hvis den bruges som drypbakke ved grillning eller spidstegning. 18

19 TILBEREDNING Bagning af kager Når du skal bage, skal du bruge funktionen, eller (Betjeningen af ovnen ved den valgte funktion kan variere fra model til model). Fjern altid fedtfi lteret, når du bager. Vejledning Når du bager, skal du altid følge vejledningerne i tilberedningstabellen med hensyn til bagepladens placering i ovnen, temperatur og tilberedningstid. Brug ikke kun din erfaring med andre ovne. Værdierne i tabellerne er defi neret og efterprøvet for netop de ovnmodeller, brugsanvisningen omfatter. Hvis du ikke kan fi nde en bestemt slags bagværk i tabellen, skal du følge vejledningen for en tilsvarende slags bagværk. Bagning med over- og undervarme Bag kun på én rille i ovnen. Kombinationen af over- og undervarme er især velegnet til bagning af kager, brød og ovnstegning af kød. Brug mørke bageforme. Lyse forme er mindre egnede, da de refl ekterer varmen. Sæt altid bageformen på risten. Hvis du forvarmer ovnen, forkortes tilberedningstiden. Før du sætter maden ind i den forvarmede ovn, skal du vente på, at den gule kontrollampe for varmelegemerne slukkes. Hvis det er muligt, bør du lave formkager og lignende ensartede med hensyn til højde og tykkelse. Kager i forskellige størrelser brunes ujævnt. Når du bager på fl ere riller samtidigt, opstår der en del damp i ovnrummet, og dette kondenserer på glasset i ovnlåget. Gode råd om bagning Er kagen bagt færdig? Stik en træpind i kagens tykkeste del. Hvis dejen ikke hænger ved, når du tager træpinden ud, er kagen færdig. Sluk for ovnen, og udnyt restvarmen. Er kagen faldet sammen? Kig på opskriften. Brug mindre væske næste gang. Overhold blandetiderne, især når der anvendes elektriske køkkenmaskiner. Er kagen for lys? Brug en mørk bageform næste gang, anbring risten en rille lavere eller skift kortvarigt til undervarme, lige inden bagningen er færdig. Er en kage med fugtigt fyld (f.eks. ostekage) ikke gennembagt? Sænk temperaturen og forlæng bagetiden næste gang. Bagning med varmluft Bagning med varmluft er især velegnet, når du bager på fl ere riller i ovnen samtidigt, især ved bagning af småkager på fl ade bageplader. Det anbefales at bruge anden og tredje rille og at forvarme ovnen. Funktionen er også velegnet til bagning af fugtige kager med frugtfyld (i sådanne tilfælde bør du dog kun bage på én rille). Temperaturen skal indstilles lavere end ved brug af almindelig over- og undervarme (se også tilberedningstabellen for bagning). Forskellige slags kager kan bages samtidigt, hvis de kan bages ved den samme temperatur. Tilberedningstiden kan variere, også selv om bageformene er ens. Når du bager på fl ere riller samtidigt, kan tilberedningstiden variere for hver rille. Det kan være nødvendigt at tage en af bagepladerne ud før de andre (typisk pladen på den øverste rille). Bemærkninger om bagetabellen Der angives to temperaturer, en høj og en lav. Start med den lave temperatur og øg temperaturen næste gang, hvis kagen ikke brunes nok. Bagetider er kun vejledende og kan variere på grund af forskellige forhold. Værdier med fed skrift i tabellen indikerer den bedst egnede funktion til de forskellige slags kager. Symbolet * betyder, at ovnen skal forvarmes med den valgte funktion. Brug kun bagepapir, som kan tåle høj temperatur. 19

20 Bagetabel til bagning ved over- og undervarme eller med varmluft - ved tilberedning på én rille Kagetype Rille (fra bunden) Temperatur C Rille (fra bunden) Temperatur C Bagetid (minutter) Søde kager Marmorkage Firkantede kager Formkage Ostekage i form Frugtkage med mørdej Frugtkage med dressing Sukkerbrødskage Kage med glasur Frugtkage blandet dej Kirsebærkage Roulade* Surdejsbrød Hefezopf (surdej) Julekage Æbletærte Ovnbagte donuts Søde kager Quiche Lorraine Pizza* Brød Boller* Småkager Småkager af mørdej* Marengs* Surdejsbrød Butterdejskager Kager med cremefyld Soufflé Rissouffl é Ostesouffl é Frosne kager Æbletærte, ostetærte Ostekage Pizza Pommes frites til ovn * Kroketter Bemærk: V Bageformen skal sættes på risten på den angivne rille. Alternativt kan du bruge de lave bageplader. Bradepanden bør ikke sættes i den nederste rille. 20

21 Bagetabel til bagning ved undervarme og varmluft Kagetype Rille (fra bunden) Temperatur C Bagetid (minutter) Ostekage (750 g ost), mørdej Pizza*, surdej Quiche Loraine, mørdej Æbletærte med glasur, surdej Frugtkage, blandet dej Æbletærte, butterdej

22 Stegning/grillning af kød Brug funktionerne,og, når du skal tilberede kød i ovnen. Værdier med fed skrift i tabellen indikerer den bedst egnede funktion til de forskellige slags kød. Det anbefales, at du bruger fedtfi lteret, når du tilbereder kød (afhænger af modellen). Gode råd om kogegrej Kød kan tilberede i emaljeret kogegrej, ildfaste glasfade (Pyrex) samt i kogegrej af keramik eller støbejern. Fade af rustfrit stål er mindre egnede, da de refl ekterer varmen. Dæk stegen til, eller pak den ind i folie. Det bevarer saften, og holder ovnen renere. Stegen brunes hurtigere, hvis du bruger et åbent fad. Gode råd om tilberedning af kød Tabellen indeholder anbefalede temperaturer, stegetider og placering, når du tilbereder kød. Tilberedningstiden afhænger meget af kødets art, vægt og kvalitet, og der kan derfor forekomme visse afvigelser. Det er kun økonomisk at ovnstege kød, fi sk og fjerkræ, som vejer over 1 kg. Sørg altid for at hælde nok væske ved, når du steger kød, så fedt og kødsaft ikke brænder fast på fadet. Hvis stegningen varer længe, skal du jævnligt se til stegen og spæde stegeskyen op. Når stegen er cirka halvt gennem stegetiden, skal du vende den, især hvis du steger den i et fad. Du opnår det bedste resultat ved først at vende stegens overside nedad. Når du steger store kødstykker, kan der dannes kondens på ovnlågen. Det er normalt og har ingen negativ indvirkning på ovnens funktion. Når tilberedningen er færdig, skal du tørre glasset i ovnlågen af. Lad ikke kogegrej stå i ovnrummet, mens det afkøles. Fugten, der opstår under kogegrejet, kan forårsage rust. 22

23 Meat cooking table for upper/lower heater combination or with hot air - when cooking on one level only Kødtype Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Rille (fra bunden) Temperatur C Stegetid (minutter) Okse Oksesteg Oksesteg Roastbeef, medium Roastbeef, gennemstegt Svinekød Flæskesteg med svær Bugfl æsk Bugfl æsk S Nakkesteg Rullesteg Kotelet Farsbrød, forloren hare Kalv Kalverullesteg Kalvesteg Lam Lammesteg Fåresteg Vildt Kaninsteg Dyresteg Vildsvinesteg Fjerkræ Kylling, hel Kylling And Gås Kalkun Fisk Hel fi sk Fiskesouffl é Bemærk! De anbefalede placeringer i ovnen gælder for bradepanden. Mindre fade skal anbringes på risten, som skal sættes på den første eller anden rille nedefra. Bradepanden må ikke sættes på den nederste rille. 23

24 Grillning og bruning Vær særligt påpasselig, når du griller kød. Risten og ovnens øvrige dele bliver meget varme, når det infrarøde grillelement er tændt. Brug grydelapper og en grilltang for at undgå at brænde dig. Der kan stænke varmt fedt ud af kødvarer, der er prikket hul i (f.eks. fra pølser). Brug en grilltang for at undgå at brænde dig eller få noget i øjnene. Overvåg hele tiden tilberedningen, når du griller kød. På grund af den høje temperatur, kan kødet hurtigt brankes. Lad ikke børn opholde sig i nærheden af ovnen, når du bruger grillen. Grillning med den infrarøde gasbrænder er velegnet til bruning og til at lave sprøde pølser, kødstykker og fi sk (fi skesteaks, fi leter osv.) og toast på en fedtfattig måde. Gode råd om grillfunktionen Ovnlågen skal altid være lukket, når du bruger grillen. Grilltabellen indeholder anbefalede temperaturer, stegetider og placering, når du tilbereder kød. Tilberedningstiden afhænger meget af kødets art, vægt og kvalitet, og der kan derfor forekomme visse afvigelser. Det anbefales, at du bruger fedtfi lteret, når du tilbereder kød (afhænger af modellen). Lad det infrarøde grillelement forvarme i 5 minutter. Hvis du har kødet direkte på risten, skal du først smøre den ind i madolie, så kødet ikke hænger ved. Læg tynde kødstykker direkte på risten, og sæt den i ovnen på fjerde rille. Sæt bradepanden eller en bageplade i ovnens nederste eller næstnederste rille som drypbakke. Kødstykket skal vendes, når du er halvvejs igennem grillningen. Steg den første side i noget længere tid end den anden side. Når du griller større stykker kød, kylling eller fi sk på risten, skal du sætte risten på anden rille og drypbakken på den nederste rille. Tynde kødstykker skal kun vendes én gang, mens tykkerede kødstykker skal vendes fl ere gange. Brug en grilltang til at vende kødet med, så du ikke prikker hul i det, så saften kan løbe ud. Mørkt kød brunes hurtigere og bedre end f.eks. svineog kalvekød. Hver gang du har brugt grillen, skal du gøre ovnen og tilbehøret rent, så snavset ikke brænder sig fast, når du næste gang bruger ovnen. 24

25 Grilltabel stor grill Madvare Vægt (g) Rille (fra bunden) Temperatur C Temperatur C Stegetid (minutter) Kød og pølser 4 steaks, røde 180g/pc steaks, medium steaks, gennemstegte nakkekoteletter koteletter kalvesteaks lammekoteletter 100g/pc grillpølser 100g/pc stykker farsbrød 200g/pc /2 kylling 600g (1.side) 20 (2. side) Fisk Laksesteaks ørreder 200g/pc Toast 6 slices white bread / ,5-3 4 slices of mixed fl our bread / Toasted sandwich / ,5-7 Kød/fjerkræ And* Kylling* Flæskesteg Flæskebov Skinkesteg Roastbeef Grøntsagsgratin** Blomkål, kål Asparges Bemærk: De anbefalede placeringer i ovnen gælder for risten og bradepanden. Sørg altid for at hælde nok væske ved, når du steger kød, så fedt og kødsaft ikke brænder fast på fadet. Når stegen er cirka halvt gennem stegetiden, skal du vende den. Når du griller kød direkte på risten, skal du sætte bradepanden ind på rillen under som drypbakke (læs mere i afsnittet om grillning). Anbefaling: Tør ørrederne med køkkenrulle. Put persille, salt og hvidløg ind i bugen på dem, pensl dem med olie, og læg dem på risten. Vend dem ikke under grillningen. * Denne slags kød kan også spidsteges (se afsnittet Spidstegning). ** Grøntsagerne skal tilberedes halvt, hvorefter de skal overhældes med bechamelsauce og revet ost. Brug det lille glasfad, som du sætter på risten. 25

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S

Installations- og brugsanvisning FRITSTÅENDE INDUKTIONSKOMFUR CI9664W, CI9668W, CI9668S CI9662W, CI9662S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk pyrolyseovn Elektrisk pyrolyseovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning Installations- og brugsanvisning DA FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig kan

Læs mere

Brugsanvisning GP896B GP896X

Brugsanvisning GP896B GP896X Brugsanvisning GP896B GP896X 142099 40 Инструкции за монтаж Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart vil selvsyn vil opdage, at du virkelig

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk ovn Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR

DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR DA DETALJERET BRUGSANVISNING TIL FRITSTÅENDE KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S

Installations- og brugsanvisning BO6PY4T1-42 OP8676S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24U1-E44M CC9634W E24U1-E44M CC9634S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR

DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR DA DETALJERET BRUGERVEJLEDNING TIL FRITSTÅENDE ELEKTRISK KOMFUR www.gorenje.com Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning gør det nemmere at bruge apparatet.

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN

DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN DETALJERET VEJLEDNING I BRUG AF KOMBIOVN Vi vil gerne takke for din tillid til os ved købet af dette apparat. Denne vejledning vil gøre det nemmere at bruge apparatet. Vejledningen gør det muligt for dig

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Fritstående induktionskomfur Fritstående induktionskomfur Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EOR3420AOW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583725 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold

Elkomfur. Før De tager Deres nye ovn i brug. Kære kunde! Indhold Elkomfur DK Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje komfur. Det er et meget fornuftigt valg da et komfur fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med dette

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S

Installations- og brugsanvisning KOMBIDAMPOVN BO4CS2T1-42 OCS8476S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709150129 Anti fingerprint 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1850 W Booster 3000 W Venstre

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24V1-E34E CC9654W E24V1-E34E CC9662W E24V1-E34E CC9654S

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24V1-E34E CC9654W E24V1-E34E CC9662W E24V1-E34E CC9654S Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

IEL9303. DA Brugsanvisning

IEL9303. DA Brugsanvisning IEL9303 DA Brugsanvisning 2 www.voss.dk INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING

EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING EOB5351AA DA OVN BRUGSANVISNING 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET...6 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG BRUG...7

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde!

Installations- og brugsanvisning SIVK7QATX HI1774IQ SIVK6QATX HI1654IQ SIVK6QFTX HI1634IQ. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

CS150-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

CS150-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A CS150-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709158613 7 brændere Venstre bag: 1,80 kw Venstre frem: ekstra hurtig 4,20 kw Midte bag: 3,00 kw Midte frem:

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

DOSF6390X. Funktioner. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A DOSF6390X 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709214203 Stor ovn: 6 funktioner Ovnvolumen: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Ovntemperatur 50-270 C 5 niveauer (ovnribber)

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24X1-E34M CC9644W

Installations- og brugsanvisning. Fritstående elektrisk komfur E24X1-E34M CC9644W Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det lever op til dine forventninger, og at det vil opfylde dine behov mange år frem i tiden. Skandinavisk design kombinerer

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Fritstående elektrisk komfu Fritstående elektrisk komfur Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Fritstående elektrisk komfu Fritstående elektrisk komfur Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Elektrisk ovn Elektrisk ovn Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

DO81CSS-5. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA

DO81CSS-5. classic 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA 60 CM DOBBELT MULTIFUNKTIONSOVNE RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE AA EAN13: 8017709080853 STOR OVN: 8 funktioner Ovnvolumen: 51 liter Ovntemperatur 50-250 C Elektronisk tænd/sluk ur Digital analog ur Minutur

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Fritstående el-/gaskomfur Fritstående el-/gaskomfur Kære kunde! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC6025 http://da.yourpdfguides.com/dref/626112 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A5-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A

A5-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A A5-8 150 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (MULTIFUNKTION) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709154844 7 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag: 3000 W Midte frem: 1000

Læs mere

Brugsanvisning Ovn IEL9302

Brugsanvisning Ovn IEL9302 DA Brugsanvisning Ovn IEL9302 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 2 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 8 5. DAGLIG BRUG...8 6. URFUNKTIONER...

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk induktionsplade Glaskeramisk induktionsplade Dear customer! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater

Læs mere