Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 Velkommen til Myggbukta! I 1999 foretog et Nanok-hold en grundlæggende renovering af Myggbukta stationen og sikrede den dermed mod total forfald. I 2002 blev hovedhusets rådnede gulve udskiftet. Nu har et Nanok-hold endelig færdiggjort renoveringen af stationen, og dermed er den særdeles historiske Myggbukta station sikret bevarelse et langt stykke ind i det 21. århundrede. Desuden har et andet Nanok-hold i løbet sommeren renoveret endnu et antal forfaldne småhytter. Læs mere om dette og meget andet i denne rapport. 21. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni NANOK har afsluttet endnu en vellykket feltsæson, hvor vi har kunnet gennemføre hele det planlagte program som forventet. Vore to felthold har i løbet af sommeren istandsat endnu fire gamle fangsthytter samtidig med at den historiske Myggbukta station har fået en tiltrængt og gennemgående renovering, således at den nu atter er i tip-top stand. Hermed har Nanok siden 1991 istandsat mere end 40 hytter og stationer i Nordøstgrønland. Det barske nordøstgrønlandske klima slider hårdt på tingene og uden vedligehold forgår de gamle hytter med tiden. Derfor indgik Nanok og Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA) i Nuuk i 2006 en aftale om, at Nanok på eget initiativ kan gennemføre vedligeholdelse af henved et hundrede udvalgte hytter, de såkaldte kategori B lokaliteter. Ved samme lejlighed blev der udpeget omkring tredive særligt bevaringsværdige lokaliteter, såkaldte kategori A lokaliteter. Til disse hører bl.a. Alabamahuset, Philip Broke og Bass Rock husene, Villaen i Danmarkshavn og Dødemandsbugten. Det blev aftalt, at renovering af disse lokaliteter skal ske efter anvisning fra NKA. Igennem de seneste år har vi kunnet konstatere et tiltagende behov for vedligeholdelse af visse af kategori A lokaliteterne. På den baggrund henvendte Nanok sig i sensommeren 2010 til NKA med forslag om et fælles renoveringsprojekt rettet mod bevarelse af udvalgte kategori A lokaliteter. Forslaget blev positivt modtaget af Nationalmuseet og i løbet efteråret 2010 blev en fælles projektskitse formuleret. I første halvdel af 2011 har Nanok og NKA langt videre planer med henblik på at iværksætte projektet fra 2012, såfremt dette lader sig realisere. Det var med sorg, at Nanok i efteråret 2010 mistede en af sine drivende kræfter, idet skovfoged Søren Andersen, vores mangeårige kasserer og bestyrelsesmedlem, døde i en alt for ung alder efter længere tids forgæves kamp mod en kræftsygdom. Søren vil blive husket og savnet længe, også fordi han og hustruen Jette gennem en lang årrække udgjorde et gæstfrit værtspar for talrige Nanok sammenkomster på Naturskolen Søballegård. Nanok takker først og fremmest vores hovedsponsor - Aage V. Jensens Fonde - for vedholdende tillid og støtte. Vi takker desuden Siriusfupperne og MarinBasis teamet, der endnu en gang udviste hjælpsomhed og gæstfrihed. Nanok takker desuden de mange privatpersoner, der yder støtte og viser positiv interesse for vort arbejde. Til slut en varm tak til vore mange gode samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og myndigheder, der har ydet et positivt bidrag til at gøre vort arbejde muligt. På Nanoks vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available in English and Danish at: 2

3 Feltrapport for Sydholdet 2011 Opgaver Sydholdet havde følgende opgaver: a) at renovere 3-5 hytter i Sydområdet området: fx Villa [117], Jostein [205], Svedenborg [241], Brøggers hytte [317], Smedal [320], Von Krogh [328], Kap Ovibos hytten [340], Halle [341], Bråstad [345], Petrahytten [347] b) at montere ventilation i Laplace [301] c) at tilse og foretage vedligehold af M/B "Agsut" d) at modtage gods til Nanok på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn e) at tilse, optælle og foretage vedligehold af Nanok-depot på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn f) at klargøre for Nanok-ekspeditionen Sydholdet Kristian Nevers (Sirius 95), Rasmus Seneca Pedersen (Sirius 94), Peter F. Andersen (Nanok 11) Oprejse og det samlede forløb To Nanok-hold rejste til Nordøstgrønland juli som planlagt. I Constable Pynt skiltes holdene til hver deres opgaver. Vi blev rigtig godt modtaget af Sirius på Ella Ø, hvor vi installerede os i Ørnereden. Først blev Agsut tætnet, klargjort og pakket for en prøve-hytte-reparations-sejlads til Svedenborg hytten. Da forsyningsskibet Arina Arctica var blevet forsinket, tog vi dernæst fat på at renovere en stribe hytter i Moskusoksefjorden: Petrahytten [347], Halle [341], Bråstad [345]. Efter 10 dage stod de alle færdigrestaureret. Under hjemturen til Ella Ø mødte vi bramsejlsskonnerten Activ i Moskusoksefjorden og sejlskibet Dagmar Aaen ved Borgøen. I løbet af sommeren sejlede vi i alt ca. 554 km med Agsut. Den 17. august havde vi skibsmik på Ella Ø. Vi reparerede skader på Ørnereden og Maskinhuset efter vinterens bjørnebesøg, talte op og pakkede ned. Hjemrejsen 25. august gik glat via Daneborg, Mestersvig og Constable Pynt. Nogle af de bøtter og spraydåser bjørnen havde tygget i. Bjørnebesøg på Ella Ø sidste efterår Palle Norit, siriusmand årgang 63, var forbi Ella Ø i sensommeren Han kunne konstatere, at flere af stationens bygninger var hærget af bjørn. Bygningerne blev dengang nødtørftigt sikret mod vind og vejr. Sebastian Rasmussen, siriusmand årgang 96 (POLOG) hjalp Nanok ved i forsommeren at tilse depotet og især vores redningsdragter. Vi var noget spændte på at se på skaderne med egne øjne. Totaktsolie må være en særlig delikatesse for en bjørn, da vi fandt tolv enliters dunke lå totalt gennemtyggede, men også WD-40 og zinkspray må have en vis tiltrækning. Maskinhuset ved Ørnereden var smurt ind i olie over alt, døren var splintret og alt udstyr lå i et skønt virvar. Hoveddøren på Ørnereden og et par låger til bislagene var også hærget. Klargøring af Agsut Agsut havde stået godt beskyttet i sin vinterbeklædning og blev pakket ud som noget af det allerførste. For at få skibet så hurtigt tætnet som muligt lod vi dækket overrisle med vand indtil søsætningen. Der blev sidste år konstateret utæthed mellem skibsskroget og stævnrøret. Iskurv og skrue blev nemt afmonteret. Til gengæld kneb det noget med at få den ydre del af stævnrøret af. Vi kontaktede derfor Aage Sandholdt, siriusmand årgang 72, som kunne vejlede os til en god løsning. Stævnrøret fik lov at blive siddende, dårligt træ blev fjernet, værk blev banket ind og tætningsmasse påført i flere omgange. Endelig blev en kobberplade 3

4 tilpasset omkring stævnrøret til at holde det hele på plads. Der var en del vand i brændstoffet. Derfor måtte der drænes ca. 5 liter af hver tank for at få et tilfredsstillende resultat. Vi brugte i den forbindelse nogle ekstra brændstoffiltre. Om vandet i brændstoffet kommer fra overrislingen af båden, er opstået som kondens eller andet det vides ikke. Prøve-hyttereparations-sejlads Svedenborg [241] er en norsk fangsthytte anlagt september 1930 for Arktisk Næringsdrift til Kap Humboldt fangstterrænet. Placeret på nordvestspidsen af Geographical Society Ø. Vi afgik fra Ella Ø lidt før midnat i utroligt flot vejr den 30. juli. Lagde Agsut for svaj ud for Svedenborg. Vi havde på forhånd fabrikeret en rebstige til den stejle 4-6 meter høje klippe. Det var god balance- og vægttræning for Nanok-folk at bære værktøj, træ, tagpap op til hytten. Medens gæs og edderfugle fløj skæppende hen over vores hoveder, blev der flået gammelt pap af hytten og eftersømmet. To sider på bislaget blev dømt nede og udskiftet. Yderdør og vindue blev ligeledes udskiftet helt. Der opstod en mindre ulmende brand, da der var blevet svejst yderpap på. Det lykkedes at få det slukket hurtigt med vand. Pyha Nanok ovn nr. 22 blev monteret i hytten. Samlet tidsforbrug for at restaurere Svedenborg var ca. 85 timer. Sejlede retur til Ella Ø under aften den 2. august. Agsut s togt til Moskusoksefjorden Nu blev Agsut pakket virkelig hårdt til vores helt store tur. Pakkelisten på baggrund Det var god balance- og vægttræning for Nanok-folk at bære værktøj, træ, tagpap op til hytten ad den 4-6 meter høje stejle klippe. af vores udregninger så således ud: 30 ruller underpap, 38 ruller overpap, ca. 50 forskallingsbrædder og 24 lægter, 4 flasker gas, 3 Nanok-ovne, 3 hyttekasser, personligt grej, proviant til 14 dage, værktøj og ekstra brændstof. Vi var enige om at Agsut nu var tilstrækkeligt stabiliseret. Den lille 15 hk påhængsmotor drillede med gear og gashåndtag, så det skulle også bringes i orden inden afgang. Om eftermiddagen den 3. august sejlede vi mod Skildvagten for der at se lidt på nogle gamle eskimobopladser. Herfra fortsatte vi mod Bjørnheimen [310] for der at sætte navneskilt på hytten. På vej mod Kap Mohn Svedenborg [241] før og efter renovering. 4

5 Petrahytten [347] før, under og efter renovering. var bølgende på tværs af vores sejlretning, hvilket gav en meget ubehagelig sejlads med så meget gods om bord. Havvandet væltede uhindret ind over rælingen, men løb heldigvis lige så hurtigt ud igen. Ved Teufelschloss passerede inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen os. Først på morgenen lå Ragnhilds-hytten [337] for tværs og den fik også monteret navneskilt. Senere på dagen den 4. august ankom vi til Nordfjordhuset [358-2] ved Strindberg efter en kort visit i Kap Ovibos hytten [340]. Mødte ved Strindberg en kajakekspedition. Vi tog et tiltrængt power nap og en succesfuld fisketur, som gav tre fine ørreder. Ankeret blev trukket ved midnat og kursen blev lagt over mod Moskusoksefjorden i lidt feset vejr og tåge. Petrahytten Næste stop var Petrahytten [347]. Norsk fangsthytte anlagt 1932 for Arktisk Næringsdrift af Walter Molt og Knut Nakken fra Hoelsbu. Beliggende på nordsiden af Moskusoksefjorden, 12 km øst for Hoelsbu. Ankom til hytten kl. 5 om morgenen. Hytten var skæv og til dels rådden. Den bar præg af at have været genopbygget, da det var tydeligt, at det der tidligere var bislagets sider og bislagets dør, var brugt som materialer til hovedhuset. Vi rettede hytten op. Væggen mod vest blev taget ned og senere genopsat med en del nyt træ. En del moskusokser og sneharer fulgte os på sidelinjen. Næste morgen klarede det op igen og der var høj sol. Der blev igen slået en del papsøm i, overpap påsvejst, hjørnebrædder og vindskeder genmonteret i samlesæt. Briks og bord blev sat ind på plads, vindue tilpasset og isat. Nanok-ovn nr. 21 monteret. Vi samlede en del kul i sække øst for hytten. Samlet tidsforbrug på denne hytte ca. 78 timer. Petrahytten er en fin lille hytte på et meget smukt sted, med rigt dyreliv af ræv, hare, moskusokser og fugle. Halle hytten Afgang mod Halle [341] den 7. august kl To timer senere ankrede vi op ved hytten. Halle ligger nær Hudson Lands sydligste punkt og er en gammel norsk fangsthytte bygget i 1929 i Myggbugta terrænet af fangstmand Levin Winther for Finn Devolds ekspedition. Hytten, som vi fandt den, var ikke noget særlig kønt syn. Skæv, ekstremt skæv og hele området svuppede af fugt, trods det ellers tørre vejr. Der skulle graves dræn til den helt store Halle hytten [341] før renovering. Den har gennem mange år haft multidimensionale slagsider på grader. 5

6 Halle hytten efter renovering. Nanok Sydhold 2011, f.v. Rasmus, Peter og Kristian guldmedalje. Bislaget afmonterede vi helt. Hyttens sydøstlige hjørne løftede vi 70 cm for at få gulvet i vatter. Hele hytten fik en ny sokkel af et utal af store flade sten. For at hytten skulle holde faconen, indsatte vi fire skråstivere på hyttens inderside. Til dette kunne vi i stedet bruge patentbånd, som kan skjules under tagpappen. Bislaget blev påsat igen og så igen en gang underpap med mange søm og en omgang svejseoverpap med samlingerne i lod. Det kom til at se brandgodt ud. Nanok-ovn nr. 29 monteret. Vi nød de fine fisk fra Strindberg, som vi grillede. En kold afvaskning i Moskusoksefjorden og efterfølgende lokal hedebølge inde i Halle hytten. Det var godt til de trætte rygstykker og efterhånden hærgede hænder. Samlet arbejdstid ved Halle: 117 timer. Bråstad hytten Den 11. august, efter morgenmaden, sejlede vi mod Bråstad hytten [345]. Oprindelig bygget dagen før Halle hytten, også af Levin Winther. Hytten ligger ved strømstedet i Moskusoksefjord. Vi fik en ordentlig hyler ind agter, så det gik pænt stærkt dertil. Nu gik det ellers slag i slag. Materialer og grej kom i land og hytten blev rettet op på rekordtid. Pludselig drejede vinden 180 grader og tog til i styrke, så blev vi ellers godt og vel sandblæst. Så var gårdagens bad jo totalt spildt! Under aften stilnede det dog af og vi indtog aftensmaden ude foran hytten. Dagen efter kom der igen en ordentlig hyler, som fik sandet til at fyge og havvandet pisket op. Det varede dog kun kort tid og vi kunne fortsætte istandsættelsen. Bagvæggen på bislaget blev udskiftet helt og der blev gravet dræn bag hytten. Nanok-ovn nr. 25 blev monteret. Den 13. august, da der blot manglede lidt overpap på hytten, fik vi besøg af en gummibåd med to mand. Den ene var Volkwin Marg, ejeren af bramsejlsskonnerten Activ, og den anden opfinder og zoolog Jeppe Møhl. De blev budt på kaffe i de fyrstelige lokaler og snakken gik godt. Activ lå for anker blot km ud af Moskusoksefjorden. Efter kaffemikken pappede vi hytten færdig, spiste aftensmad og fotodokumenterede stedet. Bråstad tog ca. 87 timer at restaurere. Fra Moskusoksefjord til Gauss Halvø Vi baksede noget så grueligt med at få ankeret til at slippe lerbunden, med det lykkedes dog til sidst. Da vi havde sejlet en times tid, så vi den flotte skonnert ligge for anker. Vi sejlede derhen og blev straks 6

7 inviteret ombord. Agsut blev for tøjret til Activ. Ombord på Activ var mange hyggelige og spændende personer, bl.a. skipper og ekspeditionsleder Jonas Bergsøe med besætning og en større gruppe af forskere, kunstnere, opfindere, forfattere og filmfolk deriblandt Minik Rosing, Jørn Riel og Per Kirkeby. Vi havde absolut nogle mindeværdige timer om bord på Activ inden vi lod trosserne gå igen lidt over midnat. Vi havde lavet nogle hjørnebrædder ved Bråstad hytten, som vi sejlede ind til Halle hytten med. Vi havde bemærket at moskusokserne står og gnubber sig på hjørnerne af hytterne, så de derved slider tagpappen tynd. Hjørnebrædder kom der på. Vi lod ankeret gå for en kort bemærkning ved Hoelsbu fangststation [356]. Stationen var i fin stand og havde været flittigt brugt. Sejlede lidt ind mod Waltershausen Gletscher i flot flot vejr. Ankrede igen op ved Strindberg hen ad morgenen den 14. august. Fiskeriet der gik igen fint. Vi fangede tre fine ørreder og grillede fileterne fra den ene. Vi ville nu sejle ud langs Gauss Halvø og besigtige fangsthytternes tilstand derude. Dalheim [336], Von Krogh [328] og Smedal [320]. Rasmus fotodokumenterede dem alle tre. Det er ved at være høje tid at få restaureret disse, inden det er for sent. Havet har arbejdet sig ind i land og måske vil det være nødvendigt at flytte hytterne lidt op i land. Via La Place tilbage til Ella Ø Fra Margrethe Dal sejlede vi mod østsiden af Borgøen. Det blæste noget op fra vest og søen rejste sig. For ikke at rulle for voldsomt med Agsut, valgte vi at sejle en times tid ind i fjorden med bølgerne ind foran for Bråstad hytten [345] før og efter renovering. 7 tværs, for senere at falde af og få en mere behagelig sejlads med vind og bølger ind agten for tværs. På den måde kom vi i stedet inden om Borgøen og var derfor så heldige at se og møde sejlskibet Dagmar Aaen med skipper Arved Fuchs og besætning. Agsut blev lagt til på siden og så gik snakken ellers over en god kop kaffe. Da vores gummibåd pludselig ville sejle egne veje måtte vi hæve mødet. Farvel i et ruf og så ellers efter gummibåden med Agsut. Det gik hurtigt med at fange den igen. Vi ankrede op ved Laplace [301] og spiste frokost. Briksene i stationen trængte til at blive testet... De var helt OK. Vinduet over bislaget var blæst ind, så stationen var vel ventileret og knastør. Rasmus lukkede for hullet med en ny skodde. Endnu en fisk blev lækkert tilberedt på grill, med kartoffelmos og fed hollandaisesovs til. Afgik mod Humboldt fangststation [308] kl. 22. Humboldt stationen var i fin stand. Sejlede med frisk vind ind agter hele vejen ind gennem Sofia Sund og kom ind til Ella Ø station i total vindstille klokken 7.30 den 16. august. Tilbage på Ella Ø Efter morgenmaden tømte vi Agsut for grej. Arina Arctica ankom kl. 16, men skibsmikken blev udsat til næste dag, da det var blevet regn og blæsevejr. Activ lå også for anker ved Ella Ø. Olieovnen i Ørnereden blev startet op, da det efterhånden var blevet lidt småråt vejr. Ikke mindre end fem skibe lå nu for anker ved Ella Ø: Arina Arctica, Activ, de to Sirius kuttere og så Agsut. Skibsmikken startede næste morgen kl og den første container der kom i land var

8 Reparation af hoveddør og rengøring af Ørnereden på Ella Ø med Nanok-ovnene. Resten af vores gods, såsom lægter og forskallingsbrædder, så vi ikke noget til. Vi gav en hjælpende til de øvrige godsmodtagere og blev inviteret til spisning i Pynten hos Sirius. Ovnene kom på plads i 12-mandsbarakken. Agsut blev tanket op med 190 liter diesel og vi sejlede til Svedenborg for at montere navneskilt og få en hyttekasse installeret. Vejret var dejligt, men efterhånden noget køligere end hidtil. Vi sejlede tilbage til Ella Ø via Maria Ø for at se de krigshistoriske sager, der ligger der. Beddingsvognen kørte vi i vandet ved ebbe og trak så Agsut på land tidligt om morgen den 20. august. Det tog en lille time og gik nemt. Afslutning Så startede vi ellers på den helt store rengøring og optælling. Peter reparerede hoveddøren til Ørnereden, så den blev som ny i den gamle stil. Sejlskibet Dagmar Aaen kom også til Ella Ø og vi fik mulighed for at gengælde den gæstfrihed, vi havde nydt hos dem. Det lykkedes at opspore, hvor Nanoks træ var endt. I Nyhavn ved Mestersvig stod den colli med det træ, som vi manglede. Sirius skulle alligevel derned med en kutter og tilbød at Nanok kunne få noget af træet med tilbage til Ella Ø. Rasmus og Peter tog med på sejladsen til Nyhavn. På vej tilbage hjalp de med at udskifte det defekte kulkomfur på Kap Peterséns fangststation [218]. Vi fik styr på det sidste grej og Agsut, gummibåd, påhængsmotorer og våben blev gjort vinterklar. Vi blev inviteret til grill i Pynten den sidste aften. Der har på hele turen været god stemning mellem Siriusmændene og os fra Nanok. Dagen efter, den 25. august, hentede Twin Otteren os og medens vi fløj nordover for at samle Nanoks nordhold op på Daneborg, fløj tankerne omkring. Hvilken uovertruffen fantastisk og oplevelsesrig tur vi har haft. Vi fik sagt hvor er vi dog heldige mange gange til hinanden på vores færd. Så blev årets to Nanok hold samlet igen og vi fulgtes hjemover. Tak for turen til alle implicerede. Rasmus, Peter og Kristian Nanok-holdet 2011 F.v.: Nordholdet : Thomas Hansi Hansen, Jens Klingenberg Jepsen og Steffen Holberg. Sydholdet : Rasmus Seneca Pedersen, Kristian Nevers og Peter F. Andersen. 8

9 Kortene på denne og modstående side viser vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter, huse og stationer i Nordøstgrønland. Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i nogenlunde brugbar stand. Øvrige lokaliteter kan derimod ikke forventes at være anvendelige. Lokaliteter mærket med grønt er øvrige liste-b hytter, som Nanok eventuelt vil renovere og vedligeholde i de kommende år. 9

10 10

11 Feltrapport for Nordholdet 2011 Opgaver a) at renovere Myggbukta stationen [335] b) at tilse og foretage vedligehold af Nanoks depot i Nordområdet (Sandodden / Daneborg) c) at modtage gods til Nanok på Daneborg d) at optælle Nanok-depot i Sandodden / Daneborg e) at klargøre for Nanok-ekspeditionen 2012 Deltagere Thomas Hansen, Hansi (Sirius 03), Jens Jepsen (Sirius 06), Steffen Holberg (Nanok 07) Det samlede forløb Vores hovedopgave var at renovere Myggbukta, så stationen vil være sikret mange år frem. Opgaven bestod derfor primært i udvendigt arbejde på hovedhuset og skure, og hvis der var tid i renovering af køkken og stue. Det lykkedes at fuldføre opgaven og mere til, idet vindfanget og gangen også blev sat i stand og malet. Myggbukta er således nu i en særdeles god stand og vil kunne fungere som base for kommende videnskabelige ekspeditioner i området, - eller til en overvintring, hvis dette skulle blive aktuelt Myggbuktas tilstand Myggbukta Radio er et historisk sted. Den nuværende station er bygget i 1930 og Hansi, Steffen og Jens, - efter endt arbejde. fungerede frem til Efter stationens nedlæggelse begyndte den at forfalde. I 1999 tog Nanok for alvor fat i sagen, og et hold med Ivar Ytreland som leder sikrede hovedhuset. I 2002 var Ivar igen i Myggbukta for Nanok og lagde denne gang nyt gulv i køkken og stue, da de gamle var ødelagt af smeltevand. Der blev også drænet på stedet. I 2007 gik Nanoks nordhold fra Loch Fyne til Myggbukta for at se, hvad der burde gøres for at sikre stationens fremtid. Det er disse planer, der i år er blevet realiseret. Rejsen derop Vi tog afsted fra Kastrup den 27. juli sammen med Sydholdet og overnattede i Akureyri. Næste morgen fortsatte vi til Constable Pynt, hvor flyet var fyldt med andre ekspeditioner. På CNP gik det ikke helt efter planen, da vi ikke kunne flyve til Daneborg på grund af tåge. Vi forberedte os på en overnatning, men som altid i Grønland skifter vejret meget hurtigt, og vi kom i stor hast afsted ud på aftenen. Første nat på kysten blev således alligevel i Sandodden, men meget sent, da vi først skulle tømme containeren fra sidste år og gøre alt klart til udflyvning næste morgen. Udflyvning Det var en temmelig stor godsmængde, vi skulle have ud, og vi havde regnet med tre flyvninger. Dette kom til at holde stik. Godset blev kørt op til landingsbanen, og Hansi og Steffen tog afsted med den første flyvning. Vejret var lidt tvivlsomt, og det var længe siden, nogen havde landet i Myggbukta, så landingsbanens tilstand var ukendt. Efter et par rundture i lav højde under skydækket kom vi godt ned, og det lykkedes at taxie næsten helt frem til stationen, hvor vi kunne læsse godset af. Jens var blevet tilbage i Daneborg og sørgede for læsningen her. Over Iridiumtelefonen fik vi aftalt ekstra materialer til næste flyvning, som vi kunne se, at vi fik brug for. Heldigvis mente piloten, at Jens burde tage med ud på den 2. flyvning, da tågen tog til. Dette viste sig at være klogt tænkt, da den 3. flyvning måtte udsættes til næste dag. 11

12 Vi ankommer med første læs. Planen for arbejdet Vi havde prioriteret således, at det vigtigste var at renovere bislaget og vinduerne i hovedhuset. Dernæst gjaldt det renoveringen af generatorhuset, og efter dette kom dobbeltskuret, som var i en meget ringe stand. Skuret er oprindeligt bygget i to omgange, og den yngste tilbygning var særdeles dårlig. Dette var nok sidste chance for at redde skuret. Hvis vi havde mere tid, ville vi male stuen og køkkenet samt forhåbentligt også gangen og vindfanget. Bislaget Det første, vi tog fat på, var en gennemgang af det store bislag for at vurdere, hvor meget af det gamle vi skulle fjerne. Bislaget er bygget i flere perioder og har indeholdt både generator og radiorum. Sidst er det udbygget med depot og værksted. Først fjernede vi al gammel tagpap og så, at en del af taget var bygget oven på et andet. Det var utroligt, at det ikke var blæst af i en storm for længst. Vi fjernede alt dårligt træ og erstattede det med de nye lægter og brædder, vi havde med. En del af væggen bagtil ved det nyere indrettede toilet var rådnet væk og blev erstattet med brædder i samme mål, som kunne genbruges. Alle vægge blev gravet fri, så de ville blive beskyttet af den nye tagpap. Efter 5 arbejdsdage var hele bislaget og dele af bagvæggen på hovedhuset renoveret og nu i særdeles god stand. Jens udskifter væggen i bislaget ved toilettet. Bislaget er renoveret og klar til papning. Steffen er i gang med feltessen. Feltessen Uden for bislaget stod en gammel fodbetjent feltesse, og det var nu tid til at lege lidt med den. Den havde nok ikke kørt siden den sidste fangstmand forlod stationen for 50 år siden. Blæser og lejer sad fast, men den slags god gammel lavteknologi er let at skille ad og få i gang igen. Dette lykkedes, og der er jo masser af smedekul, så Jens fik smedet sig en kniv af jern fra skrotbunken. Essen, stangskruestikken med ambolt og den store slibesten kom således til ære og værdighed, og kommer nogen forbi, er det hele klar til brug. 12

13 brædder til at slå til, så der også vil være museum i de næste mange år. Ild i essen efter 50 års stilstand. Generatorhuset Næste større opgave var generatorhuset. Træet i vægge og tag var i ganske god stand, og der var et godt trægulv i forrummet. I huset var der opbevaring af forskellige materialer og grej, - blandt andet en tohjulet trillebør bemalet med Nanok MESTERSVIG. En stor hjælp ved flytning af de 2 ton tagpap vi havde med. Det viste sig at den gamle overpap kunne bruges som underpap, så den blev sømmet efter Nanok-forskrifterne. Herefter brændte vi ny overpap på, og der blev lavet nye vindskeder og kantbrædder, så moskusokserne ikke ødelægger huset, når de står og gnubber sig. Hansi papper generatorhuset, iført myggenet. Dobbeltskuret Egentlig har dobbeltskuret ikke nogen funktion i dag, men der lå så meget gammelt grej og rod rundt om det, så vi besluttede at gøre det til lokalhistorisk museum. Det lykkedes lige akkurat at få nye og gamle Dobbeltskuret, - klar til nedrivning! Men i stedet gik det sådan Vinduerne Der er i alt 17 vinduer på stationen. Mange af dem var i meget dårlig stand og lappet med stykker af træ, glas og plexiglas. Alle reparationer var selvfølgelig gjort i den bedste mening gennem tiden, men ikke altid lige hensigtsmæssigt. Det var en del af planen, at vinduerne i hovedhuset så vidt muligt skulle laves, så de lignede de oprindelige og kunne holde i mange år. Der var indhentet tilbud på nye vinduer til hele huset, men økonomien rakte ikke til det. I stedet havde Haans fra holdet sørget for diverse lister mv. til renovering af de eksisterende vinduer. Dette viste sig at være rigtig godt, da vi var så heldige at finde vinduer i god stand som sad i generatorhuset og i dobbeltskuret. Disse blev taget ud og fik nye sprosser, hvor det var nødvendigt. 13

14 Det sjove var, at disse vinduer i virkeligheden var originale og passede ind i de åbninger i hovedhuset, hvor de skulle bruges. Køkkenet Malingen i køkkenet var meget slidt og trængte hårdt til at blive skrabet af. De mange lag af farver gennem tiden kunne ses overalt. Vi endte med lysegrøn til væggene og hvid til loftet. Udsigt mod Kap Bennet og Franklin gennem det nye vindue i stuen, som nu kan åbnes. Samtlige vinduer på stationen er nu kittet, malet og med dobbelte ruder, så de både kan holde på varmen og holde mange år endnu. Kun radiorummet har stadig snydesprosser. I stuen lavede vi et nyt hul gennem vindueskarmen til HF-antenner. Før Efter Steffen ordner ydervinduet i gavlen. Storm og regn Vi var så heldige at få en kraftig hyler, der afslørede utætheder i tagpappet på taget og i gavlene. Heldigvis havde vi nået at tætne skorstensgennemføringen og sætte skorstenene fast med tråde, som klarede stormen. Det samme gjorde Hansis nye flagstang! 14

15 Jens i køkkenet hvor trappen står Hansi skraber og maler gangen og her på plads igen. så den kom til at se sådan ud. 15

16 Som Myggbukta så ud, da vi kom...og efter besøg af Nanok. Sandodden Sandodden havde det godt og var i god stand bortset fra 4 ruder, der var knust. De er nu skiftet, og stationen er klar til endnu en sæson. Det er jo et sted med mange gæster, hvilket fremgår af hyttebogen., og da vi rejste. Sandodden og Daneborg Den 18. august blev vi hentet med TWO til Daneborg og ankom netop til lagkage på Sirius fødselsdag. En af vores opgaver her var at tjekke Humberen, og da vi hørte, at der havde været bjørn på Kap Herschell, tog vi derud med Sirius for at reparere den. Kap Herschell efter bjørnebesøg. Afslutning Opgaven for Nordholdet 11 var speciel, idet vi måtte flyves ud og var 3 uger på samme sted med én stor opgave. Det betød at vi kom til at leve et fangstmandsliv på Myggbukta, hvilket inspirerede os til tanken om en overvintring. Vores uge på Daneborg gav mulighed for at løse mange småopgaver i samarbejde med Sirius, som vi vil takke for et særdeles godt naboskab og god behandling. Det samme gælder ZERO. Også stor tak til Haans 01 for et stort forarbejde til opgaven, som vi så kom til at løse. Og til alle andre, som har bidraget til, at vi kom afsted. Thomas, Jens og Steffen 16

17 Om Nanok Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok er en privat, nonprofit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S, grundlagt i Nanoks formål er bl.a. at bidrage til udbredelse af kendskabet til Nordøstgrønland og dets kulturhistorie samt at bidrage til sikring af områdets kulturminder og bygninger. Nanok består af en privat kreds på syv personer, kaldet Bestyrelsen. Disse er Peter Schmidt Mikkelsen (direktør), Jens Erik Schultz, Tommy Pedersen, Palle V. Norit, Søren Rysgaard, Fritz Ploug Nielsen og Jesper Mølbak Stentoft. Nanoks revisor er Aka Lynge. Foruden Bestyrelsen deltager en række enkeltpersoner i Nanoks arbejde. Al arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet. Nanok udsender hver sommer et felthold typisk bestående af 6-10 deltagere fordelt på 2 eller 3 hold, der i 3-5 uger arbejder i Nordøstgrønland. Resultatet af dette arbejde dokumenteres og offentliggøres i en feltrapport. Ekspeditionsdeltagerne udvælges af bestyrelsen. I årene er der udsendt i alt 126 Nanok'ere, eller mere end 60 enkeltpersoner, til Nordøstgrønland. For at kunne gennemføre arbejdet råder Nanok over et betydeligt ekspeditionsmateriel. Derimod besidder Nanok ingen fast ejendom i Grønland. Nanoks arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde. Kompagniet støttes desuden af en lang række private bidragydere. Blandt sine mange gode samarbejdspartnere tæller Nanok bl.a. Royal Arctic Line (RAL), Norlandair, Air Greenland, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Grønlands Selvstyre, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA), Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter, Grønlands Kommando (GLK), Polar Logistics Group (POLOG), Slædepatruljen Sirius, Forsvarets Vagt Mestersvig og Logistikcenter Grønland (LCG). Nanok har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 40 kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats modtaget betydelig anerkendelse, bl.a. fra det tidligere Grønlands Hjemmestyre samt Grønlands Nationalmuseum & Arkiv. I årene udarbejdede Nanok på opfordring af Grønlands Hjemmestyre en ny, unik bygningsmæssig status for samtlige kulturhistoriske hytter og stationer i Nordøstgrønland. Registreringerne er stillet vederlagsfrit til rådighed for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Et omfattende materiale fra registreringen, herunder fotos og GPS-positioner, er publiceret i bogen "North-East Greenland The Trapper Era" (Mikkelsen 2008). Nanok har fra sommeren 2007 med godkendelse fra Grønlands Selvstyre genoptaget renoveringen af hytter i Nordøstgrønland. 17

18 Liste over nordøstgrønlandske stationer og hytter renoveret af Nanok : Nr. Navn Istandsat år Nr. Navn Istandsat år 201 Antarctichavn 2001 (knust 2002) 347 Petrahytten Kap Peterséns Loch Fyne 1993, Kongeborgen Hoelsbu 1999, 2000, Holm Bugt hytten Mellemhuset Maristua Krogness Mineralbukta Eskimonæs Svedenborg Elvsborg Laplace Norma hytta Arentz hytten Dahl Skær hytten Namdalshytten Kap Herschell Kap Humboldt Sandodden/Karina , 2007, Bjørnheimen Moskusheimen Rendalshytten Leirvågen Noa Sø hytten Zackenberg 1991, Varghytten 2002, Fiskerhytten Renbugthytten Bjørnnesstua Myggbukta 1999, 2002, Germaniahavn Ragnhilds-hytten Hochstetter 1996, Kap Ovibos hytten 2000, Ny Jonsbu Halle Ottostrand Bråstad Kap Moltke /Brønlundhus 2001 Kilde vedr. hyttenumre og -navne: Peter Schmidt Mikkelsen: North-East Greenland The Trapper Era. The Scott Polar Research Institute (SPRI), University of Cambridge (2008). 18

19 19

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 Der var nok nogen, der gjorde store ører! Det er ikke hverdagskost at opleve

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Rejsens formål At skaffe underretning om tilstanden af kompagniets forsyninger, der sidste år i skibstid ankom til Daneborg, medens NANOK-personel

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 "Ragnhilds-hytten" kan bruges igen! NANOK har i sommer istandsat en række af

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 Ella Ø Station Ella Ø stationen har i 2015 været omdrejningspunkt for Nanoks

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 Aftenlys på vestvæggen. Trods umiddelbar lighed har hver eneste nordøstgrønlandske hytte sine

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland.

Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland. Så er jeg kommet hjem fra en oplevelsesrig praktik i Aasiaat - Grønland. Udover arbejdet på alderdomshjemmet lavede jeg en masse ting i fritiden. Øen der er 8x3 km storhvor der der tit meget stille, men

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

Vi vinker nu farvel til Peter og Mette, da de stikker til Polen, mens vi vil til Burg. Det har været et par hyggelige dage sammen med dem.

Vi vinker nu farvel til Peter og Mette, da de stikker til Polen, mens vi vil til Burg. Det har været et par hyggelige dage sammen med dem. Rejsebrev nr. 02 fra Nykøbing F til Mandag den 22. Juni 2009 Nykøbing F - (38 sømil) Afg. Nykøbing 9.20. Ank Burg 14.25. Vi vinker nu farvel til Peter og Mette, da de stikker til Polen, mens vi vil til

Læs mere

Julemandens arv. Kapital 13

Julemandens arv. Kapital 13 Kapital 13 Klimaet var behageligt på Galapagos på denne tid af året. Der var 23 grader og en lille hvid sky strøg ind foran solen nu og da og gav lidt skygge. Johnny så op mod toppen af plateauet på midten

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen

Lørdag eftermiddag. Søndag morgen Drømmekommunen Der var engang en familie, der ville tage på ferie langt væk fra København. De valgte en by, der hed Halsnæs, fordi de havde hørt hvor fantastisk og fortryllet den var blevet. De tog af

Læs mere

Kan I fortælle mig, hvorfor jeg - efter 40 år med Flemming, som skipper - stadig holder meget af at sejle?

Kan I fortælle mig, hvorfor jeg - efter 40 år med Flemming, som skipper - stadig holder meget af at sejle? 1. Kan I fortælle mig, hvorfor jeg - efter 40 år med Flemming, som skipper - stadig holder meget af at sejle? Ny båd Båden - B 31 mak II - var leveret på Baunevej, hvor det var lykkes for os at få den

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 Villaen / Danmarksminde i Danmarkshavn juli 2006. Det er nøjagtig 100 år siden, at "Danmark-ekspeditionen

Læs mere

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Punkt... Side Onsdag den 13. juni 2012...3 Torsdag den 14. juni 2012...3 Fredag den 15. juni 2012...4 Lørdag den 16. juni 2012...6 Søndag den 17. juni 2012...7

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum.

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum. VATELUINDEN 4Ø 2d-22~ København, den 6Sebruar 2014 Hej venner, Så er det atter tid til repræsentantskabsmøde i Vatelunden Divisionschefer, suppleanter. hvtteråd m.fl. til: - REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 Missionen fuldført! Fem års arbejde blev afsluttet i sommeren 2007, hvor NANOK

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse Renovering af Egemose Centrets Jernbane Projektbeskrivelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om Egemose centret... 3 Jernbanens historie... 3 Renovering af banen... 3 Støbning af sveller...4 Jordarbejde,

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2014. Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Så mødes vi atter til den årlige generalforsamling. Indledningsvis vil jeg gerne takke for den fine orientering, vi fik af direktionen

Læs mere

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux DEL 3 Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux I dag skulle Qashqai en vise, hvad den duede til. Der havde ikke været megen bjergkørsel indtil nu, så i dag skulle vi besejre Mont Ventoux. Toppen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle.

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle. Benediktes dagbog Australien var to fantastiske måneder. Jeg oplevede så meget også bare i de små ting at jeg hver aften var helt smadret når jeg gik i seng. Før jeg tog afsted kaldte folk det en oplevelse

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 2.del

Dagbog Tanzania 2009 2.del Dagbog Tanzania 2009 2.del Aften Ruaha National Park den 21-sep- 2009. Transport dag - i dag har vi kørt turen fra Mikumi som vi forlod kl. 8 15 og til Ruaha NP. hvortil vi ankom kl. 15 00. En stille og

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Efter en lille travetur nåede vi ud til vandrehjemmet på øens nordøsthjørne i læ af de røde klipper, og med havudsigt mod nord og øst.

Efter en lille travetur nåede vi ud til vandrehjemmet på øens nordøsthjørne i læ af de røde klipper, og med havudsigt mod nord og øst. Mandag den 16/4: Efter morgenmaden pakkede vi busserne og forlod Limfjordsskolen kl. 9. Vi kørte direkte til Højer, hvor vi gjorde holdt ved Vidåslusen. I det gode vejr nød vi den medbragte frokost - derefter

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Undgå vand i. Omfangsdræn er ikke noget, man. Omfangsdræn sådan:

Undgå vand i. Omfangsdræn er ikke noget, man. Omfangsdræn sådan: Omfangsdræn sådan: Undgå vand i Da den nyrenoverede kælder blev oversvømmet for anden gang, var der kun én løsning: omfangsdræn. For nu skal det være slut: Kælderen skal sikres mod fremtidige oversvømmelser

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland.

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Sjælland Rundt d. 2. juli 2011. En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Det var noget af en prøvelse ca. 700 ryttere blev sat på til dette års udgave af Sjælland

Læs mere

Renovering af Handy Campingvogn

Renovering af Handy Campingvogn Renovering af Handy Campingvogn 20141001 Af Simon Marsbøll, bragt i NORMINOR nr 5, 2014 i reduceret udgave Vi har altid haft et godt øje til den sammenklappelige, dansk producerede campingvogn, der bærer

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 Bass Rock husene Baldwin-Ziegler ekspeditionens let genkendelige, ottekantede huse på Bass

Læs mere

Elgjagt i Sverige 2013

Elgjagt i Sverige 2013 Elgjagt i Sverige 2013 Fredag d. 19 10 2013 Så kom jeg alligevel på jagt i Sverige i år, jeg er blevet inviteret med på et afbud. For ca. en måned siden kom Kim og spurgte, om jeg ville med på jagt i Sverige

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder.

Haveforeningen. Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Haveforeningen Anno 1982 27. årgang September 2010 Og bag mig sol og blød mig regn! Jeg plukker mine nødder og trasker langs et brombær hegn med plovmuld under fødder. Og det er al den jord, jeg har, og

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

rende med glade børn, et sødt personale samt en god leder. Indkøbene af diverse manglende værktøj og beslag og kæder til gyngerne gjorde vi i Nablus

rende med glade børn, et sødt personale samt en god leder. Indkøbene af diverse manglende værktøj og beslag og kæder til gyngerne gjorde vi i Nablus En legeplads i Jenin Baggrund Mange gode kræfter i Danmark og England har gjort det muligt, at der kunne bygges en legeplads ved en børnehave i flygtningelejren i Jenin på Vestbredden. De ædle givere er

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner.

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Sommeren i år var typisk dansk sommer, lidt af hvert det kan kun blive bedre næste år!. Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. Gitte

Læs mere

Det er livsfarligt at få for lidt søvn

Det er livsfarligt at få for lidt søvn Det er livsfarligt at få for lidt søvn En god nats søvn betyder meget for, hvordan man har det både hjemme og på arbejde. Det viser den viden, vi i dag har om søvnens betydning. For lidt og for dårlig

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

Talentløbet den 17. juli.

Talentløbet den 17. juli. Talentløbet den 17. juli. I super flot sommervejr blev årets andet talentløb afviklet.. På køretek-niskanlægs 660 meter lange rundstrækning skulle deltagerne udkæmpe deres konkurrence i fire forskellige

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard

Daginstitutionen. - en informationspjece til forældre. Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard Daginstitutionen - en informationspjece til forældre Forfattere: Modtagehuset & Egholmgaard HVAD ER EN DAGINSTITUTION? 2 DERFOR ER DET VIGTIGT AT GÅ I DAGINSTITUTION? 3 HVERDAGEN I DAGINSTITUTIONEN 3 SAMLING

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Marias sommerferieeventyr 2006

Marias sommerferieeventyr 2006 Marias sommerferieeventyr 2006 Vi har i lang tid glædet os til at det blev sommerferie og så endelig skete det, faktisk så var vi så heldig at Mormor kom og legede med os hele fredagen mens mor og far

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere