for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen"

Transkript

1 M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent 7 Arrangementskalender og Skulptur 8 Rikke Bay er 1. april ansat som museumsinspektør for Nordjyllands Historiske Museum, Hadsund og Mariager. Rikke Bay blev uddannet i 2007 som historiker efter 5½ års studier på Aalborg Universitets Center, og har siden arbejdet som vikar forskellige steder i Nordjyllands Historiske Museums forskellige afdelinger, bl.a. Lindholm Høje, Hals, Fyrkat, men hun har også været i praktik en kort tid i 2008 her i Hadsund. Den nye museumsinspektør glæder sig til at komme i gang med arbejdet og møde personale og andre gæster af huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen i huset og når det er på plads, er det ikke utænkeligt at der kommer til at ske ændringer. - Jeg glæder mig også til at møde den nye bestyrelse fra støtteforeningen for at høre, hvad vi kan hjælpe hinanden med fremover. Rikke Bay bor i Vadum med mand og to børn, en dreng og pige. Foto: hhr-freelance.dk Redaktion: Steen Madsen Hyldevej 2, 9560 Hadsund Mobil: Mail: Hans Henrik Rasmussen Søhøjvej 16, 9560 Hadsund Mobil: Mail: Foreningen: Mail: Web: 1 Idé og layout: Chriska Graphic Design Hadsundvej 103, 9550 Mariager Mobil:

2 Museumsforeningen Familie: Flyttede i 1992 til Nordjylland (Klarup) og blev gift med Torben, der er født på Møllebakken i Hadsund. En datter, svigersøn og fire børnebørn de bor i Viborg. Ny bestyrelse Kasserer Mona Andersen Havnøvej 3, Visborg, 9560 Hadsund Født 17. januar 1942 i Aalborg, hvor jer gik i skole og tog realeksamen. Var kontorassistent på en cementfabrik. Flyttede i 1967 til Hadsund Syd sammen med min mand og nyfødte søn. Jeg har arbejdet i hjemmeplejen og på plejehejem. Jeg gik i et par år på VUC i Hadsund hvor jeg tog en Hf-eksamen. Min fritid bruger jeg på familien og min hobby, som er historie især arbejdet med lokalhistorie. Formand: Dennis Lybech Rolighedsvej, Hadsund. Født 27. september 1956 i Vestergade nr. 7. Flyttede i 58 til Rolighedsvej hvor jeg er, opvokset samme med min 4 år ældre broder Arne. Gik ud at skolen med 9. klasse afgang i Fik da job som arbejdsdreng på det legendariske Hadsund Traktorlager og kom i lære der i Blev udlært i 1977, kom til Militæret samme år til den nye kaserne Antvorskov ved Slagelse. Hjemvendt til Hadsund i foråret Fik med det samme job på Hadsund Betonværk og begyndte i 1979 med at drive Taxifirmaet Hadsund Taxi. Dette drev jeg indtil år 2000 hvor jeg afhændede det. Beholdte en bil hvor jeg kørte med nogle handicappede børn. Da de skulle videre i skole osv. Kom jeg til at, køre Bogbus ved Randers Bibliotek og der er jeg stadig ansat men kun nu 19 timer ugentligt. De øvrige timer er løs vikar som Bilsagkyndig hos Applus + i Hadsund. Fritid Museumsforeningen, camping, en god bog når tiden tillader det, og har et lille hobbyfirma, hvor han laver lidt med biler osv. Gift på 30. år med Dorthe, har 3 voksne børn på 32, 30 og 22 år samt et barnebarn på 2. Næstformand/Sekretær Birthe Hassing Sauer Lyngbyvej 25, Lyngby, 9520 Skørping. Opvokset: Nyboder, København. Skole/uddannelse: Nyboder Skole/Kontoruddannelse Livsforsikringsselskabet Utrecht, København. Løbende videreuddannelse indenfor kontorfaget. Arbejde: Går i april på folkepension sidste ansættelse: Chefsekretær i Regional Udvikling (erhvervsudvikling, kultur, uddannelse, oplevelse samt jordforurening og råstoffer), Region Nordjylland. Fritid: Slægtsforskning, egnshistorie (både her og i Sønderjylland hvor min mors familie kommer fra). Ferier går til Skotland hvor vi de sidste 10 år har besøgt mange områder. Igennem 20 år racehunde islandske fårehunde: Udstillinger samt lidt avl. Shetlandsponyer, avl. Efter 1. maj har vi kun en kat tilbage. 2 Bestyrelsen: Formand Dennis Lybech Rolighedsvej 36, 9560 Hadsund Tlf.: / Mobil: Mail: Næstformand/sekretær Birthe Sauer Lyngbyvej 25, Lyngby, 9520 Skørping Tlf.: / Mobil: Mail: Kasserer Mona Andersen Havnøvej 3, Visborg, 9560 Hadsund Tlf.: / Mobil: Mail: Steen Madsen Hyldevej 2, 9560 Hadsund Tlf.: / Mobil: Mail: Hans Henrik Rasmussen Søhøjvej 16, 9560 Hadsund Mobil: Mail:

3 Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Rasmussen Søhøjvej 16, 9560 Hadsund Syd Født 12. maj 1949 i Brogade 10, hvor jeg også er vokset op sammen med en flok herlige drenge/piger, hvor vi havde hele den gamle tømmerhandel og havnen som legeplads. Gik på Hadsund skole til og med 10 klasse (den første årgang) Og kom i lære som automekaniker i 1965, har arbejde som svend, montør i Sverige, på Volvo i Gøteborg Kom igen i lære som kontorassistent i 1974 på Hadsund Folkeblad, hvor har jeg været lige siden. Fritid har op gennem årene brugt i naturen, først som ulveunge, stor spejder, tropsassistent, Hjemmeværnet siden 1974, Fodslaw, Og elsker den dag i dag at gå lange ture med min hun Molly. Kan også lige at lege handyman, og kan tit findes i mit værksted. Familien er ikke stor, er gift med Inger Østergaard, har ingen børn ud over Molly. Bestyrelsesmedlem Steen Madsen Hyldevej 2 Hadsund Født og opvokset i Hadsund med et ophold i Grønland i 18 år Gået på Hadsund skole. Derefter udstået læretid i Engelsk Herre Magasin og de første 2 år af Butiktorvets eksistens ansat i Mr. B.B. Ansat hos Trifolium, Hadsund. Lokalhistorie og naturen. Suppleant Maria Hürlimann c/o Hadsund Camping og Vandrerhjem Født 3. juli 1953 i en lille by i Svejst. 8 år skole i Svejst + 1 år studieophold i Frankrig. Kom i lære som kontorassistent i Efter at have prøvet forskellige job, kom jeg i 1993 i første omgang i 3 måneder - til Hobro. Siden 1996 bosat i Denmark, hvor jeg var på Søfartsskolen. I 1997 købte jeg campingvogn i Hadsund, hvor jeg har boet siden. I 2002 overtog jeg Campingpladsen, hvor jeg tid møde gamle Hadsundere eller folk der tidligere boede i byen. Fritid gå med at cykle, turen i naturen, rejse. Dorthe Munkhaus Tinggade 8, 9560 Hadsund Født og opvokset nord for København. Realeksamen, Udlært teknisk tegner - for mange år siden. I dag indehaver af Hadsund Antikvariat & Servicemedarbejder ved Hadsund Kirke. Min sparsomme fritid bliver brugt på børnebørn, hus & have samt kultur & natur. Skulptur af en ikke hvem som helst. Hele byens Moder og børn ligge stadig og venter på nogle venlige sjæle, der får hende sat lodret op et centralt sted i byen. Skulpturen er lavet af billedhugger Frantz V. Hansen (søg ham på nettet), og opstillet midt på den tidligere skolegårds drikkevandkumme i december Midlerne til hende blev fremskaffet ved bidrag fra PRIVATPERSONER. Højtideligheden da Hun blev afsløret på skolen, blev overværet bl.a. af repræsentanter fra omegnens kommuner, sogneråd, skolekommissionen. Skolekommissionens formand overgav skulpturen til kommunen. Sognerådsformanden overdrog derefter hende i skoleinspektørens varetægt med ønsket om, at den må bevares som et symbol på skolens liv og trivsel i kommende slægtled. Skoleinspektøren lovede at værne om den smukke gave, hvad ikke er sket, så for at råde bod på skoleinspektørens sømmelighed, vil det være på sin ret at få hende frem, til glæde for alle os der kan huske hende. 3

4 Referat fra generalforsamlingen Referat fra ordinær general-forsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn mandag den 31. marts 2014 kl i Hadsund Kulturcenter, Kirkegade 2-4, Hadsund. Deltagere fra bestyrelsen: Dennis Lybech, fg. formand, Mona Andersen, Hanne Vestergaard, Maria Hürlimann (suppleant), Heino Wessel Hansen (suppleant) og Birthe Sauer Øvrige deltagere var 35 medlemmer af Museums-foreningen samt direktør Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum. 1. Valg af dirigent og referent: Dennis Lybech bød velkommen og foreslog Lars Nørbach som dirigent. Forslaget blev godkendt. Dennis Lybech foreslog Birthe Sauer som referent. Forslaget blev godkendt. Lars Nørbach takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav samtidig udtryk for det positive i at så mange var kommet for at høre om Museumsforeningen og museet. Han gav derefter ordet til Dennis Lybech. 2. Bestyrelsens beretning ved fg. formand Dennis Lybech: Just Christensen spurgte efterfølgende: Hvorfor gik formanden og bliver de andre i bestyrelsen? Dirigenten henviste, som svar på det første spørgsmål, til mail sendt fra Gunner Buck til medlemmer på mailliste den 14. januar samt indlæg i skrevne medier. Som svar på spørgsmål to henvistes til dagsordenens pkt. 4. Beretningen blev godkendt. Beretningen er vedlagt referatet. 3. Aflæggelse af regnskab: Mona Andersen omdelte regnskabet til gennemgang. Der var spørgsmål til placeringen i regnskabet af andelen af kontingentet til museet (under indtægter). Årsagen til placeringen undersøges frem mod næste generalforsamling. Der var spørgsmål til prisen på trykning af Nyhedsbrevet set i lyset af de mange medlemmer der nu er på mail-listen. Svaret var at det høje antal medlemmer på mail-listen først er nået sent på året. I 2014 forventes udgifterne til tryk at blive væsentligt mindre, ligesom portoudgiften holdes nede ved, at kun breve udenfor Hadsund og nærmeste omegn sendes via PostDK. Øvrige breve omdeles som tidligere af bestyrelsens medlemmer. Regnskabet blev godkendt. 4. Fremtiden for Museums- foreningen : Birthe Sauer svarede på Just Christensens spørgsmål om bestyrelsen ville fortsætte. Svaret var ja. Man har valgt at slå en streg i sandet og se fremad. De forløbne år har der været sat mange gode initiativer i gang og bestyrelsen har gennem længere tid samlet på ideer til mulige aktiviteter. Både aktiviteter i samarbejde med museet, andre samarbejds-partnere og i foreningens regi. Ideerne blev præsenteret. Ideer til aktiviteter i 2014 samt 1. kvartal 2015 er vedlagt referatet. Efterfølgende var spørgsmålet fra bestyrelsen til medlemmerne: Skal Museumsforeningen for Hadsund og Omegn fortsætte? Er der blandt medlemmerne interesse for de nævnte aktiviteter. Er der flere ideer og forslag? Flere af de tilstedeværende gav udtryk for, at der var mange gode ideer. Der blev udtrykt ønske om flere arrangementer med lokalhistorien i fokus ligesom lettere adgang til brug af Lokalhistorisk Arkiv blev nævnt. Der blev spurgt til Gammelt Nyt s fremtid. Mona Andersen oplyste, at arbejdet fortsætter uændret i regi af de lokalhistoriske arkiver. efterlyste 4 gode historier til kommende numre af Gammelt Nyt. Lars Nørbach orienterede derefter om de aktuelle ændringer på museet. Bl.a. med baggrund i hvad der skete i januar og det faktum, at Lise Andersen gennem længere tid har haft en stigende arbejdsmængde, har Lars Nørbach valgt at foretage nogle ændringer i organisationen på Rosendal. I forbindelse medet bestyrelsesmøde i Nordjylland Historiske Museum den 19. marts, fremlagde han er forslag til en midlertidig ændring for at få en bedre arbejdsdeling: Forslaget blev godkendt af bestyrelsen og træder i kraft pr. 1. april: - Lise Andersen vil fremadrettet skulle arbejde som forsker/konsulent med mølleri og møller som hovedområde. Blandt hendes mange opgaver vil være Møllehistorisk Samling på Rosendal, fundraising til renovering af Ulsted Mølle, fundraising til gennemførelse af udviklingsplanen for de fysiske rammer på Rosendal, undervisning og konsulentbistand til andre museer/møller. Hun har stor viden og ekspertise på dette område ligesom på det lokalhistoriske, men arbejdsmængden på begge områder har bevirket, at det nu er mølleri og møller der er Lise Andersens hovedområde. Strategien for Rosendal er, at Møllehistorisk Samling er motoren der skal drive Rosendal. Samlingen skal udbygges. Udviklingsplanen for de fysiske rammer vil give Hadsund Egnssamling fælles faciliteter med Møllehistorisk Samling, idet der bygges en mellembygning med fælles toilet, butik, reception og mødelokale. Lise Andersen vil indtil videre have kontor på Rosendal. - Til varetagelse af opgaven som leder af Hadsund Egnssamling og Lokalarkivet samt Mariager

5 Museum ansættes Rikke Bay 20 timer ugentligt - mandag, tirsdag og torsdag. Rikke Bay ansættes fra 1. april og året ud. Rikke Bay vil være både i Hadsund og i Mariager. Rikke Bay er uddannet historiker og har flere gange været ansat midlertidigt i forbindelse med vakancer på afdelingerne på Nordjyllands Historiske Museum. Denne løsning er midlertidig, da der i 2014 arbejdes med en ændring af organisations-planen for Nordjyllands Historiske Museum. Den nye plan forventes at kunne træde i kraft i Kristen Gade spurgte til Als Museums fremtid. Lars Nørbach orienterede om, at bestyrelsen i Nordjyllands Historiske Museum efter en lang proces, hvor bl.a. Borgerforeningen er blev spurgt om de ville overtage huset, har besluttet at afhænde museet da det er for dyrt i drift. Huset er i meget ringe stand. Det afhændes til Mariagerfjord Kommune og dets videre skæbne kendes p.t. ikke. Gerda Jensen gjorde opmærksom på, at genstandene fra museet er bevaret. Lars Nørbach oplyste, at det sidste der mangler at blive fjernet er en bænk og vejrhanen. Dette vil snart ske. Ronnie Thomsen, der er medlem af Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse, gav udtryk for bestyrelsens anerkendelse af Lise Andersens arbejde med og ekspertise omkring møller og mølleri samt at bestyrelsen fandt det godt, at der nu var en aftale om et afgrænset område samt at det store arbejdspres var blevet mindre. Der var blandt de tilstedeværende enighed om, at Lise Andersen skulle have stor anerkendelse af sit arbejde gennem mange år. Der var også stor anerkendelse af det arbejde Gunner Buck havde udført som formand for Museumsforeningen de forløbne to år a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Dennis Lybech og Mona Andersen blev genvalgt. Nye bestyrelsesmedlemmer: Hans Henrik Rasmussen, Søhøjvej 16, 9560 Hadsund. Tlf.: mobil: mail: Steen L. Madsen, Hyldevej 2, 9560 Hadsund. Tlf.: mobil: mail: 5 b. Valg af suppleanter: Maria Hürlimann blev genvalgt. Ny suppleant: Dorthe Munkhaus, Tinggade 8, 9560 Hadsund. Mobil: mail: 5 c. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Eivind Eklund og Harry Poulsen havde valgt at gå af som revisorer og det var derfor nødvendigt at finde to nye revisorer samt en revisorsuppleant: Revisorer blev: Ronnie Thomsen, Hybenvej 21, 9560 Hadsund Jonna Jacobsen, Lovnkærgårdsvej 5, 9560 Hadsund Revisorsuppleant blev: Hanne Vestergaard, Ørnebakken 10, 9560 Hadsund. 6. Forelæggelse af budget og arbejdsplan for Budget: Da det har været uvist om Museumsforeningen skulle fortsætte, er der ikke udarbejdet et budget for Det vil dog ikke være meget forskelligt fra sidste års budget. Bestyrelsen lovede, at budgettet udsendes sammen med referatet fra generalforsam-lingen. Arbejdsplan 2014: Se bilag (pkt. 4). 7. Indkomne forslag: Der var ikke kommet forslag til dagsordenen Fastsættelse af kontingent for 2015: Det blev vedtaget at nuværende kontingent for 2014 fortsætter uændret for Kr. 90,00 for personligt medlemskab. Kr. 150,00 for familiemedlemskab. Kr. 500,00 for firmamedlemskab. 9. Eventuelt: I forbindelse med pkt. 4 blev der stillet spørgsmål til hvorfor suppleanten ikke var indtrådt da Gunner Buch valgte at gå som formand. Svaret var ikke fyldestgørende hvorfor Hanne Vestergaard oplyste, at den ene suppleant havde været bortrejst i en lang periode (deltog af samme årsag ikke i mødet den 13. januar og efterfølgende møder) og den anden suppleant var inhabil. Dirigenten takkede derefter for en god aften. Referent: Birthe Sauer

6 Formandsberetning 2013 Jeg vil hermed forsøge, at komme med en så fyldestgørende beretning som det er mig muligt. Jeg har kigget referater, nyhedsbreve, snakket med nogle af medlemmerne af bestyrelsen for, at kunne få denne beretning strikket sammen, det har ikke været helt nemt. Der er nok noget jeg ikke har fået med, men det får at være derved. Mit syn på en formands beretning er, at den ikke skal skrives lige inden en generalforsamling, men den skal påbegyndes når det nye år starter op, og så løbende føres up to date. Efter årsskiftet 2012 til 2013 kunne vi opgøre at vi havde 220 medlemmer i foreningen. Arrangementer, hvor foreningen har medvirket, eller gennemført arrangementet. I 2013: Aften om arkæologi den 17. januar afholdtes her på kulturcentret, i samarbejde med Hadsund Egnssamling Lars Egholm fortalte lidt om arbejdet her i vort område. 1. Udgravningen af en 2000 år gammel storstensgrav nær Visborg, der blev udgravet i slutningen af september Arkæologerne vurderer, at den gravlagte er en kvinde af en vis status, der har fået mange smukt dekorerede lerkar, perler og andre ting med sig i graven, der er fra romersk jernalder. 2. Udgravning af to huse fra middelalderen på en mark nær Korup, der også rummede spor efter bebyggelse i bondestenalderen og bronzealderen. 3. Ligeledes blev der fortalt om Arkæologernes arbejde ved det kommende renseanlæg og langs den nye rørledning fra Hadsund til Als. 4. Udgravningen af en boplads fra ældre jernalder samt en meget rig kvindegrav fra vikingetiden i kanten af Hørby Skoleby ved Hobro. Den gravlagte var en fornem kvinde fra vikingesamfundets elite, som arkæologerne beskriver hende. Lars fortalte om hendes grav og de gaver, hun fik med sig i graven. Lars Egholm Nielsen er museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum og arbejder i det daglige med arkæologisk sagsbehandling, udgravning og opmåling. En helt fin aften som var i tråd med hvad vi gerne ville have af sådanne arrangementer. Lise Andersen havde 25 års jubilæum 1. februar. Der deltog de fleste af os fra bestyrelsen, hvor vi gik til hånde med kaffebrygning og servicering af gæsterne. Det var en stor dag for Lise Den 14. marts fortalte Bi Skaarup om brødets vej gennem tiden, det gode brød blev det kaldt. Bi uddelte smagsprøver af hendes egen produktion. Der deltog ca. 40 personer, flere gav udtryk for det var en oplevelsesrig aften. Vi har for øvrigt lige her i eftermiddag hørt at Bi Skårup afgik ved døden her tidligere i marts måned. Som noget nyt afprøvede, vi et samarbejde med Biografens bestyrelse, frikvarteret, hvor vi som optakt til den kommende film om Hvidstengruppen, inviterede Aage Astrup, tidligere overlæge på Terndrup sygehus. Åge havde netop rundet de 100 år, den 15. april. Aage fortalte gribende om sine oplevelser under krigen fra 1940 til 45. Det skete søndag 6 den 5 maj, hvor godt 80 personer mødte op i Biografen,. Dette må vi siges, at det var en succes, Astrups fortællerevne kunne ikke stoppes, og hvis han ikke var blevet stoppet, så havde han nok snakket mange timer frem. Brødets dag på museet holdt vi den 26. maj, hvor der deltog ca. 30 personer. De fleste af dem var medlemmer af foreningen. Vi havde forventet en del flere. Niels Foged fra Falslevgård solgte mel fra sin egenproduktion, ligeledes solgtes der også mel fra Havnø mølle. Børn kunne få lov til selv at male korn til mel på Møllehistorisk samling egne sten. Den 28 september, havde vi besøg af møllelaug og frivillige fra Vestermølle ved Skanderborg, de var ca. 35 personer som kom med Bus til Mariager hvor de gik ombord på turbåden SVANEN og blev sejlet til Hadsund. Under turen som Lise Andersen og Gunner Buck var med på, fortalte Lise gribende om hvad de så på deres sejltur ind mod Hadsund. Gunner fortalte om fjorden og hvad der udledes i den, samt hvilke konsekvenser det måtte få. Frokosten blev indtaget på Da Vinci. Derefter gik turen med bus til Havnø Mølle, hvor de blev vist rundt. Derfra videre til møllesamling og egnssamlingen på Rosendal hvor både Lise Andersen og Heino Wessel-Hansen viste rundt. Foreningens tur til Øm Kloster og Vester mølle den 13. oktober var en slags genvisit for det her tidligere nævnte. Vi startede ud den 13. oktober i bus, hvor vi var ca. 30 personer fra medlemsskaren, kursen var sat, og

7 med et kort ophold ved Randers hvor vi fik kaffe og rundstykker, kørte vi videre mod Øm Kloster museum, hvor vi fik en gribende beretning, af vores guide på stedet. Han fortalte om munkene på stedet havde opbygget klostret i Vi så flere grave som man kunne se ned i. Vi sluttede med et besøg på stedets museum. Vi kørte derfra og til Vestermølle Kulturcenter hvor vi fik frokost, og hvor Jørgen Lund Christensen fortalte vidt og bredt om hvordan man havde fået stedet med vandmølle op og stå fra, at være en ruin og frem til et moderne kunturcenter. Fra ruin til kultur sted for et beløb af 35 mio. kr. Et besøg værd hvis man skulle komme på disse kanter igen. Jeg skal helt sikkert se det igen. Den 28. oktober fortalte, Lise Andersen om egnens bondetøj i museets skolestue, hvor der var ca. 27 personer presset ind. Skolestuen var lige lille nok den aften, men en succes det var det. Søndag den 1. December blev der afholdt Julemarked på museet, ikke den store succes, der var desværre smuttet noget i kommunikationen vedr. annon-ceringen, så det var ikke den store succes. Vi fra bestyrelsen var der på skift fra start til slut. Billedaftener på museet afholdt vi 3 af inden sommerferien, samt en enkelt formiddag hvor vi var 4 personer der kiggede billeder, som vi ikke på de ordinære billedaftener kunne identificere. Efter ferien havde vi 4 billedaftener samt 2 formiddage. Foreningen har betalt for Landinspektør, for opmåling af gårdsplads på Rosendal med henblik på udvidelse af bygningen, samt betalt til Arkitekt for at få slået nogle streger til det fremtidige tilbygning. Opbygning af mailliste i 2013 halvdelen af medlemmerne er nu på mailliste, og har fået nyhedsbreve mm pr. Mail. Jeg vil hermed slutte min beretning, og kan kun beklage den udvikling der er sket her i det nye år, men vi der er tilbage, trækker en streg i sandet, og fortsætter med ildhu de næste år fremover. Vi håber på at få et godt samarbejde med personalet i årene fremover. Slutteligt vil jeg sige tak til Hanne Vestergaard, Heino Wessel-Hansen, samt til revisorerne Ejvind Eklund samt Henry Poulsen for det arbejde de har lagt i denne forening. Næstformand Dennis Lybech. Arrangementer/aktiviteter 2014 For Hadsund Egnssamling og Møllehistoriske Samling Lørdag den 10. Maj: Åben Mølle på Havnø Mølle Søndag den 15. juni: Dansk Mølledag - Aktiviteter på Havnø Mølle. Møllen maler og der bliver mulighed for hestevognskørsel. Lørdag den 9.august: Hadsund Marked - Hadsund Egnssamling Marked med fokus på 1800-tallet på plænen ved museet. Mandag den 1. september: 20 år med Havnø Mølle, Møllehistorisk Samling. Foredrag ved Lise Andersen i anledning af 20-årsdagen for Museumsforeningens overtagelse af skødet på Havnø Mølle. Søndag den 21.september: Høstfest på Havnø Mølle. Uge 42: Efterårsferieaktiviteter for børn - Møllehistorisk Samling. Søndag den 30.november: Julearrangement på Hadsund Egnssamling. Arrangementer/aktiviteter Museumsforeningen for Hadsund og omegn Juni: Aktiviteter i byen. Juni: Billedaften for borgerne. Arrangeres i samarbejder med Hadsund Egnssamling. Dato endnu ikke fundet. Vil blive annonceret i Hadsund Folkeblad August-december 2014: Se bilag til referat fra generalforsamlingen - Ideer til aktiviteter. Arrangements-/aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret og omtalt i kommende Nyhedsbreve, Hadsund Folkeblad og til medlemmer på mail-listen. 7

8 Ideer til aktiviteter i 2014 samt vinteren 2015 Samarbejde med Hadsund Egnssaming, Møllehistorisk Samling og Lokalhistorisk arkiv på Rosendal: Fortsættelse af billedaftener for arbejdsgruppen. (Genoptages snarest muligt). Fortsættelse af planlægning og gennemførelse af Billedaften for publikum eksempler fra billedgruppens arbejde samt billeder, som gruppen ikke har kunnet sætte data på. (Gerne inden sommerferien) Markedsdag på den store græsmark nede ved museet. Gerne med gamle håndværk. (Tidsramme juli-august - dog først i 2015 af hensyn til planlægning). Som hidtil er Museumsforeningens bestyrelse klar til at være aktiv i forbindelse med museets arrangementer. En tidligere aftale om at Museumsforeningen deltager i arrangementer på Rosendal bl.a. med det formål at tegne nye medlemskaber fortsættes gerne. Flere medlemmer i Museumsforeningen giver flere penge til samlingerne på Rosendal. Øvrigt samarbejde aftales når museets aktivitetsplan for 2014 er udarbejdet. I det kommende år ønsker Museumsforeningens bestyrelse at arbejde med Nordjyllands Historiske Museums frivilligpolitik. Formålet skal være at samle et frivilligkorps, der ulønnet ønsker at hjælpe til med at opfylde museets målsætning. I samarbejde med afdelingen på Rosendal klarlægges hvilke opgaver der kan udføres af frivillige. Arrangementer som Museumsforeningen afvikler - ideer: Det har i forbindelse med idéudveksling været enighed om, at bestyrelsen kan og bør gennemføre forskellige arrangementer sideløbende med samarbejdet med museet. Medlemmerne har været spurgt om de havde ideer/ønsker til arrangementer. Der har været vist interesse for en foredragsrække. Dette vil være i tråd med det samarbejde foreningen havde med Frikvarteret, der driver biografen i Hadsund, i forbindelse med foredraget med Arne Astrup der fortalte om sine oplevelser under 2. Verdenskrig og efterfølgende visning af filmen Hvidstedgruppe. Bestyrelsen vil følge op på samarbejder. Aktive nørkledage i turistområderne, f.eks. i Als / Øster Hurup - i sommerperioden. (F.eks. i samarbejde med lokalarkiverne) Kursus i slægtsforskning. (For medlemmer og andre interesserede. Biblioteket har faciliteter som muligvis kan benyttes) - Biblitoteket har netop afholdt introduktion til arbejdet som slægtsforsker. Fremmødet viste at interessen for emnet er stor. Tur til Aalborg Historiske Museum og Lindholm Høje. (Oprindeligt planlagt til begyndelse af juni - flyttes eventuelt til eftersommeren) Ture til de øvrige afdelinger i Nordjyllands Historiske Museum. Ture til Vesthimmerland med flere muligheder, bla. Vesthimmerland Museum, Nutidsmuseet, Cykelmuseet osv. 2 Tur til Herregaarden Hessel. Tur til Vitskøl Kloster og Stenaldercentret Ertebølle. Besøg på Overgaard Gods efterfulgt af besøg i Udbyneder kirke, startende med en rundvisning med fokus på Gustav Wieds tid som huslærer på Overgaard. (Lise Andersen har givet tilsagn om at fortælle om Renaissancen og Heino Wessel-Hansen om nyere tid. Ved begge tilsagn skal der dog tages hensyn til travle kalendere.) En filmaften/eftermiddag/formiddag med Livsens Ondskab af Gustav Wied. (Eventuelt som opfølgning på ovennævnte) Foredrag om Hans Kirk og eventuelt visning af Fiskerne. 8 (Fiskerne er en serie på seks afsnit af ca. 1 times varighed pr. afsnit. At vise serien vil kræve en hel dag - måske for ambitiøst) Foredrag om Hans Kirk ved Henrik Bugge Mortensen og visning af HBM nye film Hans Kirk og daglejernes børn. (Endelig dato for præsentation af den færdige film kendes p.t. ikke) Foredrag om og fremvisning af fint håndarbejde ved Anne Marie Hjalager, Bælum, som har undervist i broderi i mere end 50 år bl.a. på Skals. Levende foredrag om Als-spillemændene. Evt. med Rebild spillemændene som de udøvende. Forslag til ture udenfor Regionen: Den gamle By i Aarhus Moesgaard Museum, Odder Museum og Vikingemuseet - Århus og omegn. Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup, Auning Museet i Holstebro, Holstebro og Strandingsmuseum St. George, Thorsminde Frilandsmuseet Hjerl Hede, Vinderup Såfremt Museumsforeningen skal gennemføre foredrag, ture og andre arrangementer som nævnt ovenfor, vil det være oplagt at søge samarbejde om nogle af arrangementerne med andre, for eksempel de lokalhistoriske foreninger (LMK), Museumsforeningen i Mariager, Foreningen Norden, Turistforeningen med flere. Ved samarbejde med andre museer/foreninger mv. benyttes turistbus. Ved ture hvor kun Museumsforeningens medlemmer deltager, kan der eventuelt - som alternativ til turistbus - aftales fællestransport i private biler.

9 Budget Indtægter: Kontingenter Salg af Gammelt Nyt Gave til foreningen Ialt: ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Udgifter: Halv kontingent til Hadsund Museum Fælles aktiviteter Trykning af Gammelt Nyt Hjemmeside Gaver til foredrag m.m. Museumstjenesten + deltagergebyrer Porto m.m. Kontorartikler Annoncer Generalforsamling ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 845,00 kr ,00 kr ,00 kr. 700,00 kr. 800,00 kr. 650,00 kr ,00 kr ,00 kr Visborg den 3. april 2014 Mona Andersen Kontingent 2014 Allerede i 2013 besluttede den daværende bestyrelse, at vi ville flytte vores konti til Spar Nord, Hadsund. På grund af hændelsen i januar blev flytningen ikke gennemført som aftalt, men 11. april underskrev Dennis Lybech og Mona Andersen under på aftalen. Mulighederne for at betale kontingentet er fremover følgende: - Som tidligere år på museet. - Overførsel via Netbank til Spar Nord: Reg. nr konto nr Bankoverførsel til Spar Nord: Reg. nr konto nr Kontingent for 2014 er: Enkeltmedlemskab: Kr. 90,00 Familemedlemskab: Kr. 150,00 firmamedlemskab: Kr. 500,00 9

10 Forsmandsklummen Du sidder nu her og læser de første linjer i nyhedsbrevet fra Museumsforeningen. Lige efter nytår starter vi i den gamle bestyrelse med det første møde mandag den 13. januar. Vi har et godt møde lige indtil der bliver en uoverensstemmelse mellem Lise Andersen og vor formand Gunner Buch. Alt dette er fortid og I kender jo alle sammen resultatet. Gunner vælger, at træde ud af bestyrelsen, og vi tilbageblivende tager en timeout. Skal vi også springe fra eller skal vi fortsætte. Under alle omstændigheder vælger vi, at ville aflevere foreningen som en god forening som der kan bygges videre på. Vi vælger, at aflyse alle arrangementer indtil generalforsamlingen er overstået. Generalforsamlingen var besluttet til at skulle afholdes i uge 7, men vi besluttede at udsætte den til den 31. marts. Efter generalforsamlingen er vi kommet godt i gang, som der står andetsteds her i nyhedsbrevet fik vi 2 nye personer med i bestyrelsen. Steen Madsen har fået godt gang i en facebook side, hvor der nu er 65 medlemmer som kigger med, af gamle billeder og historier, det er bare positive tilkendegivelser vi her har fået, ligeledes har der været personer der har lagt billeder ind som indtil nu har være i gemmerne rundt omkring, dejligt med, at de nu kommer frem. Vi begynder også med at få vores egen hjemmeside op og stå, jeg vil tro, at den er klar omkring den 1. juni. Vi regner med at få startet op på billedaftenerne i slutningen af maj måned og så en mere lige inden sommerferien, der skal lige afklares med Rikke Bay om hvilke aftener vi kan disponere over. I slutningen af august eller medio september Dennis Lybech kommer der en stor billedaften hvor publikum bliver inviteret til at kigge med, men mere om det i næste nyhedsbrev. Det var lidt om hvad der er på planen i den nærmeste fremtid, så begynd gerne nu at følge med på facebook og fra Juni egen hjemmeside. www. museumsforeningen.dk 10

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

useumsforeningen for Hadsund og Omegn Nr. 4 Millioner til museerne i Hadsund Den 16. April 2015

useumsforeningen for Hadsund og Omegn Nr. 4 Millioner til museerne i Hadsund Den 16. April 2015 Nr. 4 M useumsforeningen Den 16. April 2015 Millioner til museerne i Hadsund Fondsdonationer sikrer nye og bedre publikumsfaciliteter. Møllehistorisk Samling og HADSUND EGNSSAMLING deler adresse på Rosendals

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere