for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Hadsund og Omegn huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen"

Transkript

1 M useumsforeningen Ny museumsinspektør Indholdsfortegnelse: Ny museumsinspektør 1 Ny bestyrelse (præsentation) 2 Referat fra årsmødet 3-4 Formandsberetning fra årsmødet 5 Ideudkast for 2014/15 6 Formandsklummen/kontingent 7 Arrangementskalender og Skulptur 8 Rikke Bay er 1. april ansat som museumsinspektør for Nordjyllands Historiske Museum, Hadsund og Mariager. Rikke Bay blev uddannet i 2007 som historiker efter 5½ års studier på Aalborg Universitets Center, og har siden arbejdet som vikar forskellige steder i Nordjyllands Historiske Museums forskellige afdelinger, bl.a. Lindholm Høje, Hals, Fyrkat, men hun har også været i praktik en kort tid i 2008 her i Hadsund. Den nye museumsinspektør glæder sig til at komme i gang med arbejdet og møde personale og andre gæster af huset, men den første tid vil hun bruge til at sætte sig ind i arbejdsgangen i huset og når det er på plads, er det ikke utænkeligt at der kommer til at ske ændringer. - Jeg glæder mig også til at møde den nye bestyrelse fra støtteforeningen for at høre, hvad vi kan hjælpe hinanden med fremover. Rikke Bay bor i Vadum med mand og to børn, en dreng og pige. Foto: hhr-freelance.dk Redaktion: Steen Madsen Hyldevej 2, 9560 Hadsund Mobil: Mail: Hans Henrik Rasmussen Søhøjvej 16, 9560 Hadsund Mobil: Mail: Foreningen: Mail: Web: 1 Idé og layout: Chriska Graphic Design Hadsundvej 103, 9550 Mariager Mobil:

2 Museumsforeningen Familie: Flyttede i 1992 til Nordjylland (Klarup) og blev gift med Torben, der er født på Møllebakken i Hadsund. En datter, svigersøn og fire børnebørn de bor i Viborg. Ny bestyrelse Kasserer Mona Andersen Havnøvej 3, Visborg, 9560 Hadsund Født 17. januar 1942 i Aalborg, hvor jer gik i skole og tog realeksamen. Var kontorassistent på en cementfabrik. Flyttede i 1967 til Hadsund Syd sammen med min mand og nyfødte søn. Jeg har arbejdet i hjemmeplejen og på plejehejem. Jeg gik i et par år på VUC i Hadsund hvor jeg tog en Hf-eksamen. Min fritid bruger jeg på familien og min hobby, som er historie især arbejdet med lokalhistorie. Formand: Dennis Lybech Rolighedsvej, Hadsund. Født 27. september 1956 i Vestergade nr. 7. Flyttede i 58 til Rolighedsvej hvor jeg er, opvokset samme med min 4 år ældre broder Arne. Gik ud at skolen med 9. klasse afgang i Fik da job som arbejdsdreng på det legendariske Hadsund Traktorlager og kom i lære der i Blev udlært i 1977, kom til Militæret samme år til den nye kaserne Antvorskov ved Slagelse. Hjemvendt til Hadsund i foråret Fik med det samme job på Hadsund Betonværk og begyndte i 1979 med at drive Taxifirmaet Hadsund Taxi. Dette drev jeg indtil år 2000 hvor jeg afhændede det. Beholdte en bil hvor jeg kørte med nogle handicappede børn. Da de skulle videre i skole osv. Kom jeg til at, køre Bogbus ved Randers Bibliotek og der er jeg stadig ansat men kun nu 19 timer ugentligt. De øvrige timer er løs vikar som Bilsagkyndig hos Applus + i Hadsund. Fritid Museumsforeningen, camping, en god bog når tiden tillader det, og har et lille hobbyfirma, hvor han laver lidt med biler osv. Gift på 30. år med Dorthe, har 3 voksne børn på 32, 30 og 22 år samt et barnebarn på 2. Næstformand/Sekretær Birthe Hassing Sauer Lyngbyvej 25, Lyngby, 9520 Skørping. Opvokset: Nyboder, København. Skole/uddannelse: Nyboder Skole/Kontoruddannelse Livsforsikringsselskabet Utrecht, København. Løbende videreuddannelse indenfor kontorfaget. Arbejde: Går i april på folkepension sidste ansættelse: Chefsekretær i Regional Udvikling (erhvervsudvikling, kultur, uddannelse, oplevelse samt jordforurening og råstoffer), Region Nordjylland. Fritid: Slægtsforskning, egnshistorie (både her og i Sønderjylland hvor min mors familie kommer fra). Ferier går til Skotland hvor vi de sidste 10 år har besøgt mange områder. Igennem 20 år racehunde islandske fårehunde: Udstillinger samt lidt avl. Shetlandsponyer, avl. Efter 1. maj har vi kun en kat tilbage. 2 Bestyrelsen: Formand Dennis Lybech Rolighedsvej 36, 9560 Hadsund Tlf.: / Mobil: Mail: Næstformand/sekretær Birthe Sauer Lyngbyvej 25, Lyngby, 9520 Skørping Tlf.: / Mobil: Mail: Kasserer Mona Andersen Havnøvej 3, Visborg, 9560 Hadsund Tlf.: / Mobil: Mail: Steen Madsen Hyldevej 2, 9560 Hadsund Tlf.: / Mobil: Mail: Hans Henrik Rasmussen Søhøjvej 16, 9560 Hadsund Mobil: Mail:

3 Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Rasmussen Søhøjvej 16, 9560 Hadsund Syd Født 12. maj 1949 i Brogade 10, hvor jeg også er vokset op sammen med en flok herlige drenge/piger, hvor vi havde hele den gamle tømmerhandel og havnen som legeplads. Gik på Hadsund skole til og med 10 klasse (den første årgang) Og kom i lære som automekaniker i 1965, har arbejde som svend, montør i Sverige, på Volvo i Gøteborg Kom igen i lære som kontorassistent i 1974 på Hadsund Folkeblad, hvor har jeg været lige siden. Fritid har op gennem årene brugt i naturen, først som ulveunge, stor spejder, tropsassistent, Hjemmeværnet siden 1974, Fodslaw, Og elsker den dag i dag at gå lange ture med min hun Molly. Kan også lige at lege handyman, og kan tit findes i mit værksted. Familien er ikke stor, er gift med Inger Østergaard, har ingen børn ud over Molly. Bestyrelsesmedlem Steen Madsen Hyldevej 2 Hadsund Født og opvokset i Hadsund med et ophold i Grønland i 18 år Gået på Hadsund skole. Derefter udstået læretid i Engelsk Herre Magasin og de første 2 år af Butiktorvets eksistens ansat i Mr. B.B. Ansat hos Trifolium, Hadsund. Lokalhistorie og naturen. Suppleant Maria Hürlimann c/o Hadsund Camping og Vandrerhjem Født 3. juli 1953 i en lille by i Svejst. 8 år skole i Svejst + 1 år studieophold i Frankrig. Kom i lære som kontorassistent i Efter at have prøvet forskellige job, kom jeg i 1993 i første omgang i 3 måneder - til Hobro. Siden 1996 bosat i Denmark, hvor jeg var på Søfartsskolen. I 1997 købte jeg campingvogn i Hadsund, hvor jeg har boet siden. I 2002 overtog jeg Campingpladsen, hvor jeg tid møde gamle Hadsundere eller folk der tidligere boede i byen. Fritid gå med at cykle, turen i naturen, rejse. Dorthe Munkhaus Tinggade 8, 9560 Hadsund Født og opvokset nord for København. Realeksamen, Udlært teknisk tegner - for mange år siden. I dag indehaver af Hadsund Antikvariat & Servicemedarbejder ved Hadsund Kirke. Min sparsomme fritid bliver brugt på børnebørn, hus & have samt kultur & natur. Skulptur af en ikke hvem som helst. Hele byens Moder og børn ligge stadig og venter på nogle venlige sjæle, der får hende sat lodret op et centralt sted i byen. Skulpturen er lavet af billedhugger Frantz V. Hansen (søg ham på nettet), og opstillet midt på den tidligere skolegårds drikkevandkumme i december Midlerne til hende blev fremskaffet ved bidrag fra PRIVATPERSONER. Højtideligheden da Hun blev afsløret på skolen, blev overværet bl.a. af repræsentanter fra omegnens kommuner, sogneråd, skolekommissionen. Skolekommissionens formand overgav skulpturen til kommunen. Sognerådsformanden overdrog derefter hende i skoleinspektørens varetægt med ønsket om, at den må bevares som et symbol på skolens liv og trivsel i kommende slægtled. Skoleinspektøren lovede at værne om den smukke gave, hvad ikke er sket, så for at råde bod på skoleinspektørens sømmelighed, vil det være på sin ret at få hende frem, til glæde for alle os der kan huske hende. 3

4 Referat fra generalforsamlingen Referat fra ordinær general-forsamling i Museumsforeningen for Hadsund og Omegn mandag den 31. marts 2014 kl i Hadsund Kulturcenter, Kirkegade 2-4, Hadsund. Deltagere fra bestyrelsen: Dennis Lybech, fg. formand, Mona Andersen, Hanne Vestergaard, Maria Hürlimann (suppleant), Heino Wessel Hansen (suppleant) og Birthe Sauer Øvrige deltagere var 35 medlemmer af Museums-foreningen samt direktør Lars Nørbach, Nordjyllands Historiske Museum. 1. Valg af dirigent og referent: Dennis Lybech bød velkommen og foreslog Lars Nørbach som dirigent. Forslaget blev godkendt. Dennis Lybech foreslog Birthe Sauer som referent. Forslaget blev godkendt. Lars Nørbach takkede for valget og fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han gav samtidig udtryk for det positive i at så mange var kommet for at høre om Museumsforeningen og museet. Han gav derefter ordet til Dennis Lybech. 2. Bestyrelsens beretning ved fg. formand Dennis Lybech: Just Christensen spurgte efterfølgende: Hvorfor gik formanden og bliver de andre i bestyrelsen? Dirigenten henviste, som svar på det første spørgsmål, til mail sendt fra Gunner Buck til medlemmer på mailliste den 14. januar samt indlæg i skrevne medier. Som svar på spørgsmål to henvistes til dagsordenens pkt. 4. Beretningen blev godkendt. Beretningen er vedlagt referatet. 3. Aflæggelse af regnskab: Mona Andersen omdelte regnskabet til gennemgang. Der var spørgsmål til placeringen i regnskabet af andelen af kontingentet til museet (under indtægter). Årsagen til placeringen undersøges frem mod næste generalforsamling. Der var spørgsmål til prisen på trykning af Nyhedsbrevet set i lyset af de mange medlemmer der nu er på mail-listen. Svaret var at det høje antal medlemmer på mail-listen først er nået sent på året. I 2014 forventes udgifterne til tryk at blive væsentligt mindre, ligesom portoudgiften holdes nede ved, at kun breve udenfor Hadsund og nærmeste omegn sendes via PostDK. Øvrige breve omdeles som tidligere af bestyrelsens medlemmer. Regnskabet blev godkendt. 4. Fremtiden for Museums- foreningen : Birthe Sauer svarede på Just Christensens spørgsmål om bestyrelsen ville fortsætte. Svaret var ja. Man har valgt at slå en streg i sandet og se fremad. De forløbne år har der været sat mange gode initiativer i gang og bestyrelsen har gennem længere tid samlet på ideer til mulige aktiviteter. Både aktiviteter i samarbejde med museet, andre samarbejds-partnere og i foreningens regi. Ideerne blev præsenteret. Ideer til aktiviteter i 2014 samt 1. kvartal 2015 er vedlagt referatet. Efterfølgende var spørgsmålet fra bestyrelsen til medlemmerne: Skal Museumsforeningen for Hadsund og Omegn fortsætte? Er der blandt medlemmerne interesse for de nævnte aktiviteter. Er der flere ideer og forslag? Flere af de tilstedeværende gav udtryk for, at der var mange gode ideer. Der blev udtrykt ønske om flere arrangementer med lokalhistorien i fokus ligesom lettere adgang til brug af Lokalhistorisk Arkiv blev nævnt. Der blev spurgt til Gammelt Nyt s fremtid. Mona Andersen oplyste, at arbejdet fortsætter uændret i regi af de lokalhistoriske arkiver. efterlyste 4 gode historier til kommende numre af Gammelt Nyt. Lars Nørbach orienterede derefter om de aktuelle ændringer på museet. Bl.a. med baggrund i hvad der skete i januar og det faktum, at Lise Andersen gennem længere tid har haft en stigende arbejdsmængde, har Lars Nørbach valgt at foretage nogle ændringer i organisationen på Rosendal. I forbindelse medet bestyrelsesmøde i Nordjylland Historiske Museum den 19. marts, fremlagde han er forslag til en midlertidig ændring for at få en bedre arbejdsdeling: Forslaget blev godkendt af bestyrelsen og træder i kraft pr. 1. april: - Lise Andersen vil fremadrettet skulle arbejde som forsker/konsulent med mølleri og møller som hovedområde. Blandt hendes mange opgaver vil være Møllehistorisk Samling på Rosendal, fundraising til renovering af Ulsted Mølle, fundraising til gennemførelse af udviklingsplanen for de fysiske rammer på Rosendal, undervisning og konsulentbistand til andre museer/møller. Hun har stor viden og ekspertise på dette område ligesom på det lokalhistoriske, men arbejdsmængden på begge områder har bevirket, at det nu er mølleri og møller der er Lise Andersens hovedområde. Strategien for Rosendal er, at Møllehistorisk Samling er motoren der skal drive Rosendal. Samlingen skal udbygges. Udviklingsplanen for de fysiske rammer vil give Hadsund Egnssamling fælles faciliteter med Møllehistorisk Samling, idet der bygges en mellembygning med fælles toilet, butik, reception og mødelokale. Lise Andersen vil indtil videre have kontor på Rosendal. - Til varetagelse af opgaven som leder af Hadsund Egnssamling og Lokalarkivet samt Mariager

5 Museum ansættes Rikke Bay 20 timer ugentligt - mandag, tirsdag og torsdag. Rikke Bay ansættes fra 1. april og året ud. Rikke Bay vil være både i Hadsund og i Mariager. Rikke Bay er uddannet historiker og har flere gange været ansat midlertidigt i forbindelse med vakancer på afdelingerne på Nordjyllands Historiske Museum. Denne løsning er midlertidig, da der i 2014 arbejdes med en ændring af organisations-planen for Nordjyllands Historiske Museum. Den nye plan forventes at kunne træde i kraft i Kristen Gade spurgte til Als Museums fremtid. Lars Nørbach orienterede om, at bestyrelsen i Nordjyllands Historiske Museum efter en lang proces, hvor bl.a. Borgerforeningen er blev spurgt om de ville overtage huset, har besluttet at afhænde museet da det er for dyrt i drift. Huset er i meget ringe stand. Det afhændes til Mariagerfjord Kommune og dets videre skæbne kendes p.t. ikke. Gerda Jensen gjorde opmærksom på, at genstandene fra museet er bevaret. Lars Nørbach oplyste, at det sidste der mangler at blive fjernet er en bænk og vejrhanen. Dette vil snart ske. Ronnie Thomsen, der er medlem af Nordjyllands Historiske Museums bestyrelse, gav udtryk for bestyrelsens anerkendelse af Lise Andersens arbejde med og ekspertise omkring møller og mølleri samt at bestyrelsen fandt det godt, at der nu var en aftale om et afgrænset område samt at det store arbejdspres var blevet mindre. Der var blandt de tilstedeværende enighed om, at Lise Andersen skulle have stor anerkendelse af sit arbejde gennem mange år. Der var også stor anerkendelse af det arbejde Gunner Buck havde udført som formand for Museumsforeningen de forløbne to år a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Dennis Lybech og Mona Andersen blev genvalgt. Nye bestyrelsesmedlemmer: Hans Henrik Rasmussen, Søhøjvej 16, 9560 Hadsund. Tlf.: mobil: mail: Steen L. Madsen, Hyldevej 2, 9560 Hadsund. Tlf.: mobil: mail: 5 b. Valg af suppleanter: Maria Hürlimann blev genvalgt. Ny suppleant: Dorthe Munkhaus, Tinggade 8, 9560 Hadsund. Mobil: mail: 5 c. Valg af revisorer og revisorsuppleant: Eivind Eklund og Harry Poulsen havde valgt at gå af som revisorer og det var derfor nødvendigt at finde to nye revisorer samt en revisorsuppleant: Revisorer blev: Ronnie Thomsen, Hybenvej 21, 9560 Hadsund Jonna Jacobsen, Lovnkærgårdsvej 5, 9560 Hadsund Revisorsuppleant blev: Hanne Vestergaard, Ørnebakken 10, 9560 Hadsund. 6. Forelæggelse af budget og arbejdsplan for Budget: Da det har været uvist om Museumsforeningen skulle fortsætte, er der ikke udarbejdet et budget for Det vil dog ikke være meget forskelligt fra sidste års budget. Bestyrelsen lovede, at budgettet udsendes sammen med referatet fra generalforsam-lingen. Arbejdsplan 2014: Se bilag (pkt. 4). 7. Indkomne forslag: Der var ikke kommet forslag til dagsordenen Fastsættelse af kontingent for 2015: Det blev vedtaget at nuværende kontingent for 2014 fortsætter uændret for Kr. 90,00 for personligt medlemskab. Kr. 150,00 for familiemedlemskab. Kr. 500,00 for firmamedlemskab. 9. Eventuelt: I forbindelse med pkt. 4 blev der stillet spørgsmål til hvorfor suppleanten ikke var indtrådt da Gunner Buch valgte at gå som formand. Svaret var ikke fyldestgørende hvorfor Hanne Vestergaard oplyste, at den ene suppleant havde været bortrejst i en lang periode (deltog af samme årsag ikke i mødet den 13. januar og efterfølgende møder) og den anden suppleant var inhabil. Dirigenten takkede derefter for en god aften. Referent: Birthe Sauer

6 Formandsberetning 2013 Jeg vil hermed forsøge, at komme med en så fyldestgørende beretning som det er mig muligt. Jeg har kigget referater, nyhedsbreve, snakket med nogle af medlemmerne af bestyrelsen for, at kunne få denne beretning strikket sammen, det har ikke været helt nemt. Der er nok noget jeg ikke har fået med, men det får at være derved. Mit syn på en formands beretning er, at den ikke skal skrives lige inden en generalforsamling, men den skal påbegyndes når det nye år starter op, og så løbende føres up to date. Efter årsskiftet 2012 til 2013 kunne vi opgøre at vi havde 220 medlemmer i foreningen. Arrangementer, hvor foreningen har medvirket, eller gennemført arrangementet. I 2013: Aften om arkæologi den 17. januar afholdtes her på kulturcentret, i samarbejde med Hadsund Egnssamling Lars Egholm fortalte lidt om arbejdet her i vort område. 1. Udgravningen af en 2000 år gammel storstensgrav nær Visborg, der blev udgravet i slutningen af september Arkæologerne vurderer, at den gravlagte er en kvinde af en vis status, der har fået mange smukt dekorerede lerkar, perler og andre ting med sig i graven, der er fra romersk jernalder. 2. Udgravning af to huse fra middelalderen på en mark nær Korup, der også rummede spor efter bebyggelse i bondestenalderen og bronzealderen. 3. Ligeledes blev der fortalt om Arkæologernes arbejde ved det kommende renseanlæg og langs den nye rørledning fra Hadsund til Als. 4. Udgravningen af en boplads fra ældre jernalder samt en meget rig kvindegrav fra vikingetiden i kanten af Hørby Skoleby ved Hobro. Den gravlagte var en fornem kvinde fra vikingesamfundets elite, som arkæologerne beskriver hende. Lars fortalte om hendes grav og de gaver, hun fik med sig i graven. Lars Egholm Nielsen er museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum og arbejder i det daglige med arkæologisk sagsbehandling, udgravning og opmåling. En helt fin aften som var i tråd med hvad vi gerne ville have af sådanne arrangementer. Lise Andersen havde 25 års jubilæum 1. februar. Der deltog de fleste af os fra bestyrelsen, hvor vi gik til hånde med kaffebrygning og servicering af gæsterne. Det var en stor dag for Lise Den 14. marts fortalte Bi Skaarup om brødets vej gennem tiden, det gode brød blev det kaldt. Bi uddelte smagsprøver af hendes egen produktion. Der deltog ca. 40 personer, flere gav udtryk for det var en oplevelsesrig aften. Vi har for øvrigt lige her i eftermiddag hørt at Bi Skårup afgik ved døden her tidligere i marts måned. Som noget nyt afprøvede, vi et samarbejde med Biografens bestyrelse, frikvarteret, hvor vi som optakt til den kommende film om Hvidstengruppen, inviterede Aage Astrup, tidligere overlæge på Terndrup sygehus. Åge havde netop rundet de 100 år, den 15. april. Aage fortalte gribende om sine oplevelser under krigen fra 1940 til 45. Det skete søndag 6 den 5 maj, hvor godt 80 personer mødte op i Biografen,. Dette må vi siges, at det var en succes, Astrups fortællerevne kunne ikke stoppes, og hvis han ikke var blevet stoppet, så havde han nok snakket mange timer frem. Brødets dag på museet holdt vi den 26. maj, hvor der deltog ca. 30 personer. De fleste af dem var medlemmer af foreningen. Vi havde forventet en del flere. Niels Foged fra Falslevgård solgte mel fra sin egenproduktion, ligeledes solgtes der også mel fra Havnø mølle. Børn kunne få lov til selv at male korn til mel på Møllehistorisk samling egne sten. Den 28 september, havde vi besøg af møllelaug og frivillige fra Vestermølle ved Skanderborg, de var ca. 35 personer som kom med Bus til Mariager hvor de gik ombord på turbåden SVANEN og blev sejlet til Hadsund. Under turen som Lise Andersen og Gunner Buck var med på, fortalte Lise gribende om hvad de så på deres sejltur ind mod Hadsund. Gunner fortalte om fjorden og hvad der udledes i den, samt hvilke konsekvenser det måtte få. Frokosten blev indtaget på Da Vinci. Derefter gik turen med bus til Havnø Mølle, hvor de blev vist rundt. Derfra videre til møllesamling og egnssamlingen på Rosendal hvor både Lise Andersen og Heino Wessel-Hansen viste rundt. Foreningens tur til Øm Kloster og Vester mølle den 13. oktober var en slags genvisit for det her tidligere nævnte. Vi startede ud den 13. oktober i bus, hvor vi var ca. 30 personer fra medlemsskaren, kursen var sat, og

7 med et kort ophold ved Randers hvor vi fik kaffe og rundstykker, kørte vi videre mod Øm Kloster museum, hvor vi fik en gribende beretning, af vores guide på stedet. Han fortalte om munkene på stedet havde opbygget klostret i Vi så flere grave som man kunne se ned i. Vi sluttede med et besøg på stedets museum. Vi kørte derfra og til Vestermølle Kulturcenter hvor vi fik frokost, og hvor Jørgen Lund Christensen fortalte vidt og bredt om hvordan man havde fået stedet med vandmølle op og stå fra, at være en ruin og frem til et moderne kunturcenter. Fra ruin til kultur sted for et beløb af 35 mio. kr. Et besøg værd hvis man skulle komme på disse kanter igen. Jeg skal helt sikkert se det igen. Den 28. oktober fortalte, Lise Andersen om egnens bondetøj i museets skolestue, hvor der var ca. 27 personer presset ind. Skolestuen var lige lille nok den aften, men en succes det var det. Søndag den 1. December blev der afholdt Julemarked på museet, ikke den store succes, der var desværre smuttet noget i kommunikationen vedr. annon-ceringen, så det var ikke den store succes. Vi fra bestyrelsen var der på skift fra start til slut. Billedaftener på museet afholdt vi 3 af inden sommerferien, samt en enkelt formiddag hvor vi var 4 personer der kiggede billeder, som vi ikke på de ordinære billedaftener kunne identificere. Efter ferien havde vi 4 billedaftener samt 2 formiddage. Foreningen har betalt for Landinspektør, for opmåling af gårdsplads på Rosendal med henblik på udvidelse af bygningen, samt betalt til Arkitekt for at få slået nogle streger til det fremtidige tilbygning. Opbygning af mailliste i 2013 halvdelen af medlemmerne er nu på mailliste, og har fået nyhedsbreve mm pr. Mail. Jeg vil hermed slutte min beretning, og kan kun beklage den udvikling der er sket her i det nye år, men vi der er tilbage, trækker en streg i sandet, og fortsætter med ildhu de næste år fremover. Vi håber på at få et godt samarbejde med personalet i årene fremover. Slutteligt vil jeg sige tak til Hanne Vestergaard, Heino Wessel-Hansen, samt til revisorerne Ejvind Eklund samt Henry Poulsen for det arbejde de har lagt i denne forening. Næstformand Dennis Lybech. Arrangementer/aktiviteter 2014 For Hadsund Egnssamling og Møllehistoriske Samling Lørdag den 10. Maj: Åben Mølle på Havnø Mølle Søndag den 15. juni: Dansk Mølledag - Aktiviteter på Havnø Mølle. Møllen maler og der bliver mulighed for hestevognskørsel. Lørdag den 9.august: Hadsund Marked - Hadsund Egnssamling Marked med fokus på 1800-tallet på plænen ved museet. Mandag den 1. september: 20 år med Havnø Mølle, Møllehistorisk Samling. Foredrag ved Lise Andersen i anledning af 20-årsdagen for Museumsforeningens overtagelse af skødet på Havnø Mølle. Søndag den 21.september: Høstfest på Havnø Mølle. Uge 42: Efterårsferieaktiviteter for børn - Møllehistorisk Samling. Søndag den 30.november: Julearrangement på Hadsund Egnssamling. Arrangementer/aktiviteter Museumsforeningen for Hadsund og omegn Juni: Aktiviteter i byen. Juni: Billedaften for borgerne. Arrangeres i samarbejder med Hadsund Egnssamling. Dato endnu ikke fundet. Vil blive annonceret i Hadsund Folkeblad August-december 2014: Se bilag til referat fra generalforsamlingen - Ideer til aktiviteter. Arrangements-/aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret og omtalt i kommende Nyhedsbreve, Hadsund Folkeblad og til medlemmer på mail-listen. 7

8 Ideer til aktiviteter i 2014 samt vinteren 2015 Samarbejde med Hadsund Egnssaming, Møllehistorisk Samling og Lokalhistorisk arkiv på Rosendal: Fortsættelse af billedaftener for arbejdsgruppen. (Genoptages snarest muligt). Fortsættelse af planlægning og gennemførelse af Billedaften for publikum eksempler fra billedgruppens arbejde samt billeder, som gruppen ikke har kunnet sætte data på. (Gerne inden sommerferien) Markedsdag på den store græsmark nede ved museet. Gerne med gamle håndværk. (Tidsramme juli-august - dog først i 2015 af hensyn til planlægning). Som hidtil er Museumsforeningens bestyrelse klar til at være aktiv i forbindelse med museets arrangementer. En tidligere aftale om at Museumsforeningen deltager i arrangementer på Rosendal bl.a. med det formål at tegne nye medlemskaber fortsættes gerne. Flere medlemmer i Museumsforeningen giver flere penge til samlingerne på Rosendal. Øvrigt samarbejde aftales når museets aktivitetsplan for 2014 er udarbejdet. I det kommende år ønsker Museumsforeningens bestyrelse at arbejde med Nordjyllands Historiske Museums frivilligpolitik. Formålet skal være at samle et frivilligkorps, der ulønnet ønsker at hjælpe til med at opfylde museets målsætning. I samarbejde med afdelingen på Rosendal klarlægges hvilke opgaver der kan udføres af frivillige. Arrangementer som Museumsforeningen afvikler - ideer: Det har i forbindelse med idéudveksling været enighed om, at bestyrelsen kan og bør gennemføre forskellige arrangementer sideløbende med samarbejdet med museet. Medlemmerne har været spurgt om de havde ideer/ønsker til arrangementer. Der har været vist interesse for en foredragsrække. Dette vil være i tråd med det samarbejde foreningen havde med Frikvarteret, der driver biografen i Hadsund, i forbindelse med foredraget med Arne Astrup der fortalte om sine oplevelser under 2. Verdenskrig og efterfølgende visning af filmen Hvidstedgruppe. Bestyrelsen vil følge op på samarbejder. Aktive nørkledage i turistområderne, f.eks. i Als / Øster Hurup - i sommerperioden. (F.eks. i samarbejde med lokalarkiverne) Kursus i slægtsforskning. (For medlemmer og andre interesserede. Biblioteket har faciliteter som muligvis kan benyttes) - Biblitoteket har netop afholdt introduktion til arbejdet som slægtsforsker. Fremmødet viste at interessen for emnet er stor. Tur til Aalborg Historiske Museum og Lindholm Høje. (Oprindeligt planlagt til begyndelse af juni - flyttes eventuelt til eftersommeren) Ture til de øvrige afdelinger i Nordjyllands Historiske Museum. Ture til Vesthimmerland med flere muligheder, bla. Vesthimmerland Museum, Nutidsmuseet, Cykelmuseet osv. 2 Tur til Herregaarden Hessel. Tur til Vitskøl Kloster og Stenaldercentret Ertebølle. Besøg på Overgaard Gods efterfulgt af besøg i Udbyneder kirke, startende med en rundvisning med fokus på Gustav Wieds tid som huslærer på Overgaard. (Lise Andersen har givet tilsagn om at fortælle om Renaissancen og Heino Wessel-Hansen om nyere tid. Ved begge tilsagn skal der dog tages hensyn til travle kalendere.) En filmaften/eftermiddag/formiddag med Livsens Ondskab af Gustav Wied. (Eventuelt som opfølgning på ovennævnte) Foredrag om Hans Kirk og eventuelt visning af Fiskerne. 8 (Fiskerne er en serie på seks afsnit af ca. 1 times varighed pr. afsnit. At vise serien vil kræve en hel dag - måske for ambitiøst) Foredrag om Hans Kirk ved Henrik Bugge Mortensen og visning af HBM nye film Hans Kirk og daglejernes børn. (Endelig dato for præsentation af den færdige film kendes p.t. ikke) Foredrag om og fremvisning af fint håndarbejde ved Anne Marie Hjalager, Bælum, som har undervist i broderi i mere end 50 år bl.a. på Skals. Levende foredrag om Als-spillemændene. Evt. med Rebild spillemændene som de udøvende. Forslag til ture udenfor Regionen: Den gamle By i Aarhus Moesgaard Museum, Odder Museum og Vikingemuseet - Århus og omegn. Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup, Auning Museet i Holstebro, Holstebro og Strandingsmuseum St. George, Thorsminde Frilandsmuseet Hjerl Hede, Vinderup Såfremt Museumsforeningen skal gennemføre foredrag, ture og andre arrangementer som nævnt ovenfor, vil det være oplagt at søge samarbejde om nogle af arrangementerne med andre, for eksempel de lokalhistoriske foreninger (LMK), Museumsforeningen i Mariager, Foreningen Norden, Turistforeningen med flere. Ved samarbejde med andre museer/foreninger mv. benyttes turistbus. Ved ture hvor kun Museumsforeningens medlemmer deltager, kan der eventuelt - som alternativ til turistbus - aftales fællestransport i private biler.

9 Budget Indtægter: Kontingenter Salg af Gammelt Nyt Gave til foreningen Ialt: ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Udgifter: Halv kontingent til Hadsund Museum Fælles aktiviteter Trykning af Gammelt Nyt Hjemmeside Gaver til foredrag m.m. Museumstjenesten + deltagergebyrer Porto m.m. Kontorartikler Annoncer Generalforsamling ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 845,00 kr ,00 kr ,00 kr. 700,00 kr. 800,00 kr. 650,00 kr ,00 kr ,00 kr Visborg den 3. april 2014 Mona Andersen Kontingent 2014 Allerede i 2013 besluttede den daværende bestyrelse, at vi ville flytte vores konti til Spar Nord, Hadsund. På grund af hændelsen i januar blev flytningen ikke gennemført som aftalt, men 11. april underskrev Dennis Lybech og Mona Andersen under på aftalen. Mulighederne for at betale kontingentet er fremover følgende: - Som tidligere år på museet. - Overførsel via Netbank til Spar Nord: Reg. nr konto nr Bankoverførsel til Spar Nord: Reg. nr konto nr Kontingent for 2014 er: Enkeltmedlemskab: Kr. 90,00 Familemedlemskab: Kr. 150,00 firmamedlemskab: Kr. 500,00 9

10 Forsmandsklummen Du sidder nu her og læser de første linjer i nyhedsbrevet fra Museumsforeningen. Lige efter nytår starter vi i den gamle bestyrelse med det første møde mandag den 13. januar. Vi har et godt møde lige indtil der bliver en uoverensstemmelse mellem Lise Andersen og vor formand Gunner Buch. Alt dette er fortid og I kender jo alle sammen resultatet. Gunner vælger, at træde ud af bestyrelsen, og vi tilbageblivende tager en timeout. Skal vi også springe fra eller skal vi fortsætte. Under alle omstændigheder vælger vi, at ville aflevere foreningen som en god forening som der kan bygges videre på. Vi vælger, at aflyse alle arrangementer indtil generalforsamlingen er overstået. Generalforsamlingen var besluttet til at skulle afholdes i uge 7, men vi besluttede at udsætte den til den 31. marts. Efter generalforsamlingen er vi kommet godt i gang, som der står andetsteds her i nyhedsbrevet fik vi 2 nye personer med i bestyrelsen. Steen Madsen har fået godt gang i en facebook side, hvor der nu er 65 medlemmer som kigger med, af gamle billeder og historier, det er bare positive tilkendegivelser vi her har fået, ligeledes har der været personer der har lagt billeder ind som indtil nu har være i gemmerne rundt omkring, dejligt med, at de nu kommer frem. Vi begynder også med at få vores egen hjemmeside op og stå, jeg vil tro, at den er klar omkring den 1. juni. Vi regner med at få startet op på billedaftenerne i slutningen af maj måned og så en mere lige inden sommerferien, der skal lige afklares med Rikke Bay om hvilke aftener vi kan disponere over. I slutningen af august eller medio september Dennis Lybech kommer der en stor billedaften hvor publikum bliver inviteret til at kigge med, men mere om det i næste nyhedsbrev. Det var lidt om hvad der er på planen i den nærmeste fremtid, så begynd gerne nu at følge med på facebook og fra Juni egen hjemmeside. www. museumsforeningen.dk 10

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dannemare og omegns Landsbylaug på Dannelunde Skole tirsdag d. 17. april kl

Referat fra generalforsamling i Dannemare og omegns Landsbylaug på Dannelunde Skole tirsdag d. 17. april kl Referat fra generalforsamling i Dannemare og omegns Landsbylaug på Dannelunde Skole tirsdag d. 17. april kl. 19.00. Dagsordenen er som følger: 1. Valg af dirigent. Michael valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Foreningen fylder 50. Lokalt museum med landsdækkende udstillinger... Pengene bliver brugt i Hadsund, hvor der er hårdt brug for mange flere penge...

Foreningen fylder 50. Lokalt museum med landsdækkende udstillinger... Pengene bliver brugt i Hadsund, hvor der er hårdt brug for mange flere penge... Museumsforeningen for Hadsund og Omegn Nyhedsbrev - august 2012 Foreningen fylder 50 Læs mere om museet og museumsforeningen: Lokalt museum med landsdækkende udstillinger... Pengene bliver brugt i Hadsund,

Læs mere

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referatet fra bestyrelsesmødet i december 2015 blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde i LAG-Himmerland 2014-2020 Dato: 2. februar 2016 Tidspunkt: 19.00-22.00 Sted: Kærvej 34, Onsild 9500 Hobro Deltagere: Fra bestyrelsen: Vagn Bach, Jacob Ellemann, Annie Borgersen, Allan

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den :

Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den : Referat fra generalforsamlingen i Veteranhjem Odense den 22.05.2017: 1. Valg af dirigent og referent. Benny Madsen valgt som dirigent og Hannah som referent. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere