DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-2012 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP"

Transkript

1 DIN SMUTVEJ TIL ÅRSOPGØRELSEN MED GODE RÅD OG KONTANTE TIP

2 INTRO SÅDAN BRUGER DU SKATTEHÅNDBOGEN Af chefredaktør SØREN VERUP mange danskere regner med, at Skat har fuldstændig styr på årsopgørelserne, men undersøgelser har vist, at danskerne hvert år snyder sig selv for op mod 1 milliard kroner. Derfor har vi lavet Penge & Privatøkonomis skattehåndbog 2011/2012. For at gøre det så let som muligt har vi bygget skattehåndbogen op på samme måde som årsopgørelsen, og du kan undervejs springe de emner over, som ikke har betydning for dig. Skattehåndbogen giver en overordnet gennemgang, men vi har ikke alle overvejelser og undtagelser med. Skattehåndbogen tager dig punkt for punkt gennem årsopgørelsens skattepligtige indtægter og fradrag. For at gøre det enkelt kan du hele tiden følge med i numrene på årsopgørelsens rubrikker. Og i enkelte kapitler har vi nogle råd, der er særligt rettet mod selvstændigt erhvervsdrivende. I kapitlerne 1 til 9 gennemgår vi reglerne for de forskellige indkomster og fradrag, og for hvert område giver vi eksempler og gode råd, der vil gøre det lettere at optimere skatten. Herefter får du for hvert område en gennemgang af, hvad Skat sørger for automatisk, og hvad du selv skal gøre. I kapitel 10 får du en særlig gennemgang af reglerne for skat ved forældrekøbte ejerlejligheder, og i kapitel 11 gennemgår vi de få områder, hvor der opereres med skattefrihed. Til slut indeholder kapitel 12 vores skatteordbog og de væsentligste skattesatser og beløbsgrænser for 2011 og Skribent: Claus Kaaber Redaktør: Søren Verup Layout: Andrea Jepp Anderson Annoncesalg: Lasse Møller Chefredaktør: Søren Verup Ansvarshavende udgiver: Adm. direktør Jesper Buchvald Redaktionen er afsluttet: Udgives af: Bonnier Publications AS, PB 433 Sentrum, 0103 Oslo, Norge Kontakt: Penge & Privatøkonomi, Finsensvej 6d, 2000 Frederiksberg, tlf Hjemmeside: Ansvarsfraskrivelse: Penge & Privatøkonomi påtager sig ikke ansvaret for materialets rigtighed eller fuldstændighed. Penge & Privatøkonomi påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle tab, som læserne måtte få ved at anvende indholdet i denne publikation. Skattehåndbog 2011/2012 indeholder i sagens natur oplysninger af generel karakter, og Penge & Privatøkonomi opfordrer læserne til at søge individuel skatterådgivning. 2 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

3 INDHOLD 1 PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG 4 Løn 4 Firmabil 4 Multimedieskat 7 Personalegoder 9 Bruttotræk 10 Forskerskatteordningen 11 Honorarer og vederlag 11 Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse 12 Medarbejderaktier 13 For selvstændige 14 Det sørger Skat for 15 Det skal du selv gøre 15 2 PERSONLIG INDKOMST UDEN AM-BIDRAG 18 Overførselsindkomster og lignende 18 Underholdsbidrag 18 Fri helårsbolig 19 Fri lystbåd 20 Fri radio- og tv-licens 20 Øvrige personalegoder 20 Værelsesudlejning 21 Anden pers. indkomst 22 Det sørger Skat for 22 Det skal du selv gøre 23 3 KAPITAL- INDKOMST 24 Renteindtægter 24 Sommerhusudlejning 25 Værelsesudlejning 27 Ejendomsavance ved salg af helårsbolig 27 Ejendomsavance ved salg af sommerhus 27 Obligationer 28 Anparter 29 For selvstændige 30 Det sørger Skat for 30 Det skal du selv gøre 31 4 FRADRAG I KAPITALINDKOMST 32 Renteudgifter 32 Låneomkostninger 33 For selvstændige 34 Det sørger Skat for 34 Det skal du selv gøre 35 5 LIGNINGS- MÆSSIGE FRADRAG 36 Befordringsfradrag 36 Det sørger Skat for 39 Det skal du selv gøre 40 Bidrag til A-kasse og fagforening 43 For selvstændige 43 Det sørger Skat for 43 Det skal du selv gøre 44 Øvrige lønmodtagerudgifter 45 Fradrag for rejseudgifter 46 Dobbelt husførelse og flytteudgifter 46 Arbejdsværelse 47 Kursus og efteruddannelse 47 Tidsskrifter og faglitteratur 47 Det sørger Skat for 47 Det skal du selv gøre 48 Underholdsbidrag 49 Det sørger Skat for 49 Det skal du selv gøre 50 Gaver til velgørende foreninger 51 Det sørger Skat for 51 Det skal du selv gøre 51 6 PENSION 52 Ratepension og ophørende livrente 52 Livrente 53 Kapitalpension 53 Skat ved investering af pensionsmidler 55 For selvstændige 56 Det sørger Skat for 57 Det skal du selv gøre 58 7 AKTIER OG INVESTERINGSBEVISER 60 Aktier 60 Investeringsbeviser kronersgrænsen 63 For selvstændige 63 Det sørger Skat for 64 Det skal du selv gøre 64 8 UDLANDS- BESKATNING 66 Fuld skattepligt i to lande 66 Begrænset skattepligtig i Danmark 67 Grænsependlere 68 Skat af pensioner 68 Når skattepligten ophører 68 Det sørger Skat for 69 Det skal du selv gøre 69 9 EJENDOMS- VÆRDISKAT OG EJENDOMSSKAT 70 Ejendomsværdiskat 70 Ejendomsskat 72 For selvstændige 72 Det sørger Skat for 73 Det skal du selv gøre FORÆLDREKØB 74 Den skattepligtige leje 74 Flere skatteordninger 74 Udgifter der kan fradrages 75 Skatteregler ved salg SKATTEFRI INDKOMSTER 76 Rejsegodtgørelse 76 Kørselsgodtgørelse 76 Udvalgte personalegoder 77 Gaver ORDLISTE OG SATSER 78 Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 3

4 1 SÅDAN ER REGLERNE PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG Der skal betales AM-bidrag af indkomst, hvor man skal præstere eller har præsteret et stykke arbejde for at modtage ydelsen. Løn Løn er personlig indkomst, som der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af. Løn omfatter enhver form for indkomst, der ydes som betaling for personligt arbejde i ansættelsesforhold. Ved vurderingen af om der foreligger en lønmodtageransættelse, lægges der vægt på, om der er en arbejdsgiver med instruktionsbeføjelser over for lønmodtageren, og om der kun eller hovedsageligt er tale om den samme arbejdsgiver. Desuden er det afgørende for at karakterisere en indkomst som løn, at indkomstmodtageren er lønmodtager i forhold til ferielov, funktionærlov, forsikring og arbejdsmiljø. Firmabil Firmabilen beskattes ligesom løn og står sammen med lønnen i rubrik 11. På oplysningssedlen i skattemappen kan du se beskatningsbeløbet for firmabilen, men ikke hvordan det er beregnet. Det er noget, arbejdsgiveren har klaret i forbindelse med lønudbetalingen. Du beskattes efter faste satser, hvis din arbejdsgiver stiller en bil til rådighed, som du også kan anvende privat. Har man ikke haft bilen til rådighed hele året, bliver man beskattet forholdsmæssigt. Man beskattes i hele måneder, der rundes op. Som eksempel skal en lønmodtager, der har haft fri bil i 3 måneder og 5 dage, beskattes med 4 / 12 af firmabilbeskatningen for et år. Firmabilbeskatningen betyder, at du frit kan benytte bilen i Danmark og udlandet, samt at arbejdsgiveren kan afholde alle driftsudgifter som forsikring, grøn ejerafgift, vægtafgift, brændstof, olie, sprinklervæske, vask samt udgifter til reparationer og vedligeholdelse. Der kan være forskel på, hvilken ordning arbejdsgiverne har med deres medarbejdere om den private anvendelse af bilen, men skattemæssigt er der ingen grænser for den private brug, når man bliver beskattet. Man kan principielt køre jorden rundt i sommerferien og lade arbejdsgiveren betale alle driftsudgifter. Udgifter til garage, parkeringsplads, parkeringsafgift, færge, bropenge, brobizz, biltog og motorvejsafgifter er ikke driftsudgifter til bilen og er derfor ikke en del af den skattemæssige værdi af fri firmabil. Hvis arbejdsgiveren betaler erhvervs- 4 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

5 mæssige udgifter, er de ikke skattepligtige, men er der tale om private udgifter, skal de beskattes som løn. Arbejdsgiveren skal sørge for indberetning. Hvis arbejdsgiveren betaler for fartbøder og parkeringsbøder, skal bøderne indberettes af arbejdsgiveren som yderligere løn, uanset at bøderne er pådraget i arbejdstiden. HVAD BLIVER DU BESKATTET AF? Når man opgør firmabilens skattepligtige værdi, tager man udgangspunkt i bilens nyvognspris, der er fakturaprisen inklusive moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger samt normalt, registreringsafgiftspligtigt udstyr. Det er kun eventuelt fabriksmonteret udstyr, der skal med i beskatningsgrundlaget, mens udstyr, der er eftermonteret i Danmark, ikke medregnes. Den skattepligtige værdi for firmabilen fastsættes ud fra disse tre modeller: 1 En ny bil beskattes i de første tre indregistreringsår med 25 procent af de første kroner og 20 procent af værdien Hvis arbejdsgiveren betaler for fartbøder og parkeringsbøder, skal de indberettes som løn. over kroner. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kroner. 2 Nyvognsprisen anvendes kun i det år, hvori bilen er indregistreret første gang og de efterfølgende to år. Når bilen går ind i sit fjerde indregistreringsår, nedsættes værdien til 75 procent af nyvognsprisen. Også i denne sammenhæng skal værdien være mindst kroner. Uanset hvor lang tid man beholder bilen, sker der ikke yderligere nedsættelse af grundlaget. 3 Når der købes en brugt bil, der på anskaffelsestidspunktet har været indregistreret i mere end 36 måneder fra første indregistreringsdag, er beskatningsgrundlaget arbejdsgiverens købspris for bilen inklusive udgifter til istandsættelse og forbedringer i forbindelse med anskaffelsen. Der sker herefter ingen yderligere nedsættelse. Beskatningsgrundlaget er altid mindst kroner. Ved køb af en brugt bil, der på anskaffelsestidspunktet har været indregistreret i mindre end 36 måneder fra første indregistreringsdag, benyttes nyvognsprisen ved beregning af den skattepligtige værdi. SPECIALINDRETTEDE VAREBILER Som udgangspunkt bliver man ikke firmabilbeskattet ved kørsel i en specialindrettet varebil. Det er ikke privat kørsel, når man kører mellem hjem og arbejde i en spe- Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 5

6 PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG Eksempel 1 SKATTEPLIGTIG VÆRDI AF NY BIL Firmabilsberegning på en ny bil, der er købt eller leaset med udgangspunkt i kroner. Det er forudsat, at bilen er benzindrevet og kan køre mellem 13,3 og 14,3 kilometer pr. liter. 25 procent af kr kr. 20 procent af kr kr. Årlig grøn ejerafgift/ vægtafgift kr. Til beskatning kr. Eksempel 2 SKATTEPLIGTIG VÆRDI I DET FJERDE INDREGISTRERINGSÅR Firmabilsberegning for 2011 på en ny bil, der blev købt for kroner i Anskaffelsesværdi kr. Værdi i fjerde indregistreringsår, 75 procent heraf kr. 25 procent af kr kr. 20 procent af værdi over kr. 0 kr. Årlig grøn ejerafgift/ vægtafgift kr. Til beskatning kr. Eksempel 3 REEL SKAT AF FIRMABILEN For en lønmodtager, der betaler topskat (personlig indkomst over kroner efter AM-indkomst), kan den reelle skatteomkostning af firmabilen i eksempel 2 opgøres således: AM-bidrag af kr kr. Skattepligtig værdi efter AM-bidrag kr. Skat på 51,5 procent heraf ved topskat kr. Samlet beskatning (AMbidrag+skat) kr. cialindrettet varebil på op til tre ton. Det er heller ikke privat kørsel, hvis man på vej til og fra arbejde har små svinkeærinder på op til kilometer om året. Det kan for eksempel være afhentning af børn i børnehaven eller private indkøb på vej hjem. Det er også tilladt at hente/afsætte kollegaer på vej til arbejde, hvis det sker efter arbejdsgiverens ordre. Biler er kun specialindrettede, hvis de er helt uegnede som alternativ til en privat bil og er indrettet på en speciel måde. Det er dog privat kørsel, hvis bilen bruges til fritidsaktiviteter, private indkøb og kørsel med campingvogn, hestetrailer eller haveaffald. Her kan firmabilbeskatning komme på tale, og det kan også have betydning for moms og privatbenyttelsesafgift. ANDRE VAREBILER Beskatning af firmabiler på papegøjeplader sker efter samme regler som med biler på hvide plader og altså til en værdi på mindst kroner. Det gælder også, selvom nye varebiler er billigere end kroner, og uanset at varebilernes brugsværdi er mindre, da der kun er to sæder. EGENBETALING FIRMABIL Hvis medarbejderen betaler et beløb til arbejdsgiveren for at have firmabilen til rådighed, skal den skattepligtige værdi reduceres med det betalte beløb. Reduktionen kan aldrig overstige den skattepligtige værdi af firmabilen, og arbejdsgiveren skal indtægtsføre medarbejderens betalinger. 6 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

7 Gode råd om firmabil Få firmabilen i december. Dermed går bilen allerede ind i sit fjerde år efter 25 måneder og falder hurtigt til den lave beskatningsværdi på 75 procent af nyprisen. Aflevér bilen ved udlandsrejse. Hvis du skal på en længere rejse (mindst 1 måned), kan du aftale med arbejdsgiveren, at bilen afleveres og ikke kan bruges i perioden. Dermed kan du spare 1 / 12 af årets skattemæssige værdi. Få arbejdsgiveren til at lease frem for at købe. De sidste par år har leasing fået større betydning for firmabiler, da leasingselskaberne, på grund af store indkøb, kan tilbyde bilerne til en billigere pris end traditionelt køb hos forhandleren. Det giver et lavere beskatningsgrundlag for dig. Lav et ejerskifte, når bilen er 36 måneder gammel. Værdien på firmabilen er sandsynligvis lavere end 75 procent af bilens nypris efter tre år. Hvis man vil beholde bilen, så overvej et ejerskifte, hvor bilen handles til den reelle dagspris. Når bilen ejes, kan det for eksempel ske ved en sale and lease back ordning. Ved leasing kan det ske ved fornyelse af en eksisterende leasingkontrakt eller køb af bilen ved udløb af leasingperioden. Få en dyrere firmabil med en bruttotrækordning. Hvis din arbejdsgiver godkender, at du køber en dyrere firmabil og selv betaler mérudgiften, kan du bruge en bruttotrækordning, hvor du går ned i løn. Multimedieskat i 2011 Multimedier er et personalegode med egne beskatningsregler. Værdien af multimedier beskattes som personlig indkomst på samme måde som løn, og arbejdsgiveren er forpligtet til at indeholde A-skat. Multimedier omfatter hovedsageligt mobiltelefon, fastnettelefon, pc, printer og bredbånd. Man skal beskattes af kroner pr. år, og det gælder, uanset om man får stillet én eller flere goder til rådighed for privat brug. Hvis du ikke har multimedier hele året, beskattes du af 250 kroner pr. måned. Beskatningen opgøres ud fra råderetten i hele måneder, og der regnes med påbegyndte måneder. Beløbet kan ikke nedsættes med beløb, som du selv betaler til arbejdsgiveren for at benytte multimedierne. Skatten dækker hele husstandens brug af multimedierne, men arbejdsgiveren må ikke betale for din kones eller børns private mobiltelefoner. Beskatningen dækker ud over oprettelse, abonnement og forbrug også selve købet af for eksempel telefonen eller pc en. Beskatningen omfatter sædvanligt udstyr, for eksempel pc og printer samt mobiltelefon og headset. Hvis du vil slippe for skatten, skal du undgå privat råderet over alle former for multimedier, som din arbejdsgiver betaler. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 7

8 PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG Hvis din arbejdsgiver har givet dig en mobiltelefon, er det enkelt at slippe for beskatning. Du skal bare lade din erhvervsmobil blive på arbejdet. Hvis telefonen er nødvendig for at passe dit job hjemmefra, kan du også slippe for beskatning. Det kræver, at din arbejdsgiver eller kunder skal kunne få fat i dig uden for almindelig arbejdstid. Hvis du har telefonen med hjem, skal du underskrive en erklæring fra arbejdsgiveren om, at du ikke må bruge telefonen privat, og arbejdsgiveren skal føre kontrol med, at du ikke bruger den privat. Hvis du vil undgå beskatning af pc en, er den eneste mulighed at lade den blive på arbejdspladsen. Hvis du blot én gang har en computer med hjem, skal du beskattes af den private anvendelse. Du skal beskattes, uanset om du underskriver en erklæring om ikke at bruge pc en privat. Hvis arbejdsgiveren redegør for, at du kun af og til ved et arbejdsmæssigt behov tager en pc med hjem, skal du dog ikke beskattes. Du kan aldrig undgå multimedieskat, hvis du har arbejdsgiverbetalt bredbånd i huset. Ægtefællerabat på multimedieskat 2011 Specielt for 2011 er der indført en rabat for ægtefæller på multimedieskatten, hvis begge er omfattet af beskatningen. Multimedieskatten for den ene ægtefælle i de husstande, hvor begge ægtefæller har arbejdsgiverbetalte multimedier, vil blive halveret. Konkret udformes skatterabatten således, at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 procent for begge ægtefæller. 8 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

9 Personalegoder Et personalegode er et gode, som er betalt af din arbejdsgiver, og som du kan bruge privat uden at betale for det. Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal beskattes som personlig indkomst. Der skal trækkes A-skat og AM-bidrag, og arbejdsgiveren har pligt til at indberette alle skattepligtige personalegoder. Hvis du betaler et beløb til din arbejdsgiver for at have personalegodet til rådighed, skal du trække dette beløb fra værdien af personalegodet. Personalegoder med en klar tilknytning til dit arbejde beskattes kun, hvis den samlede værdi af goderne overskrider en bagatelgrænse på kroner. Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Kommer du over grænsen, bliver du beskattet af hele beløbet. Personalegoder med tilknytning til arbejdet er for eksempel fri avis, tyverialarm i hjemmet, vaccinationer, afprøvning af virksomhedens nye produkter, kreditkortordninger, beklædning med logo til brug ved repræsentation af virksomheden samt kørekort, som skal bruges i arbejdet og er delvist betalt af arbejdsgiveren. Du har altid mulighed for at aftale egenbetaling med arbejdsgiveren, hvis du risikerer at komme over bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen er ikke et bundfradrag. Kommer du over grænsen, beskattes hele beløbet. Nogle få personalegoder er skattefri for modtageren. Det handler om frikort til offentlig transport mellem hjem og arbejde, betalt parkeringsplads, forskellige former for sundhedsordninger og massage samt uddannelse. Det er også her en betingelse, at der er klar tilknytning mellem personalegodet og arbejdet. Desuden er det som regel en betingelse for skattefrihed, at ordningen udbydes til alle medarbejdere. Gode råd om personalegoder Udnyt bagatelgrænsen. Benyt, at din arbejdsgiver skattefrit kan give dig goder op til bagatelgrænsen på kroner, hvis godet har tilknytning til dit job. Få arbejdsgiverbetalt togkort, når du har firmabil. På grund af trafik vælger en del med firmabil af og til at tage toget på arbejde. I den situation kan man med fordel få arbejdsgiveren til at betale togkortet. Hvis man har arbejdsgiverbetalt togkort, bliver man afskåret fra at tage befordringsfradrag, men med firmabil er man i forvejen afskåret fra befordringsfradrag. Det arbejdsgiverbetalte togkort er skattefrit. Hvis arbejdsgiveren ikke vil betale togkortet, kan du måske få det i en bruttotrækordning. Få rabat på din arbejdsgivers produkter. Du beskattes kun, hvis du får en rabat, der overstiger din arbejdsgivers avance på varen. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 9

10 PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG Bruttotrækordninger I en bruttotrækordning betaler arbejdsgiveren for personalegoder, mens lønmodtageren går tilsvarende ned i bruttoløn. Alle personalegoder kan bruges i en bruttotrækordning. Det er muligt med modellen at reducere den løn, hvoraf du betaler 8 procent AM-bidrag og op til 51,5 procent skat og i stedet få et personalegode. Fidusen er særligt god ved de skattefri personalegoder som for eksempel togkort, fri parkering, massage, uddannelse, kurser og sundhedsordninger. Hvis der er tale om personalegoder, der kan holdes under bagatelgrænsen på kroner, er de reelt også skattefri. Læs mere om personalegoder på foregående side. Bruttotrækordninger skal nedskrives i en fremadrettet frivillig aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver, der gælder mindst et år, og den aftalte lønreduktion skal fordeles over hele aftaleperioden. Lønreduktionen skal være fastsat på forhånd og må ikke afhænge af lønmodtagerens forbrug af godet. Man kan ikke ombytte et allerede optjent krav på løn til et skattefrit personalegode. 10 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

11 Gode råd om bruttotræk Bruttotræk med lav beskatning. De mest attraktive goder er dem, hvor skatten er lavere end markedsværdien eller goder, der helt er fritaget for beskatning. Det er for eksempel fri telefon, arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde (skattefri), parkering ved arbejdspladsen (skattefri), uddannelse (som regel skattefri) og sundhedsordninger (skattefri). Firmabil med bruttotræk. Har du meget privatkørsel i bilen, kan en firmabil have stor værdi i en bruttotrækordning. Man kan have firmabil med begrænset anvendelse, hvor medarbejderens egenbetaling fragår i beskatningen. Et bruttotræk, hvor firmabilen er givet sammen med en aftale om lønnedgang, kan laves sådan, at man fratrækker udgifter til benzin, service, forsikring og ejerafgift i firmabilbeskatningen. Udnyt, at din arbejdsgiver har ansvaret. I en bruttotrækordning er det arbejdsgiveren, der køber personalegodet og har risikoen i forhold til godets drift, funktionalitet og holdbarhed. Det gælder, uanset om det er en mobiltelefon eller en bil. Det kan være en stor fordel at kende sin faste udgift og vide, at arbejdsgiveren har ansvaret for, at godet virker efter hensigten. Forskerskatteordningen Forskere og højtlønnede medarbejdere rekrutteret i udlandet kan fra 2011 vælge at betale en bruttoskat på 26 procent af lønnen i 5 år, hvis de opfylder en række krav. Der skal også betales AM-bidrag. Der er til gengæld ikke mulighed for fradrag af nogen art. Den gunstige ordning kan også benyttes af danskere, der har været ude af landet i en periode på mindst ti år. Højtlønnede nøglemedarbejdere med en månedsløn på mindst kroner efter AM-bidrag kan anvende ordningen. Andre indtægter i Danmark beskattes efter de almindelige skatteregler med mulighed for fradrag. Honorarer og vederlag Honorarer og vederlag er B-indkomst, hvor udbetaleren ikke skal indeholde skat og AM-bidrag. Skat modtager normalt oplysninger om vederlag og honorarer, der udbetales i Danmark, og de vil fremgå som et samlet beløb i årsopgørelsens rubrik 12. Honorar er vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold og heller ikke er selvstændig erhvervsvirksomhed. Det er nettoindkomsten, der kommer til beskatning som personlig indkomst. Det er muligt, ligesom hos selvstændige, at reducere den personlige indkomst med de omkostninger, man har haft til at erhverve den konkrete indkomst. Som eksempel kan du for 2011 fratrække 3,67 kroner pr. kilometer op til kilometer årligt (3,80 kroner i 2012) ved kørsel i egen bil ved honorarer, mod almindeligt befordringsfradrag ved lønindkomst. Samlet underskud ved honorarvirksomhed godkendes ikke. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 11

12 PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse Gratialer, gaver og fratrædelsesgodtgørelse d l bliver normalt beskattet billigere end løn, da der er et skattefrit bundfradrag på kroner om året. Det samlede beløb, der af Skat noteres i årsopgørelsens rubrik 14, regnes med til den personlige indkomst med hele den del af værdien, der overstiger kroner. Gratialer beskattes kun billigt, hvis udbetalingen sker ved virksomhedens 25-års-jubilæum eller et antal år deleligt med 25 (50, 75, 100 år og så videre). Skyldes gratialet, at du selv har jubilæum, kan du bruge bundfradraget og slippe billigere, hvis jubilæumsgratialet udbetales ved ansættelse i 25 år og 35 år eller et større antal år, der er deleligt med 5 (40, 45, 50 år og så videre). Der er tale om én fælles bundgrænse, og det betyder, at hvis man samme år modtager både et jubilæumsgratiale og en fratrædelsesgodtgørelse, sammenlægges beløbene ved beregningen af den skattepligtige indkomst. Gratialer beskattes kun billigt, hvis udbetalingen sker ved virksomhedens 25-årsjubilæum eller et antal år deleligt med 25. To råd om fratrædelsesgodtgørelse Få to bundfradrag. Det er muligt at få to skattefri bundfradrag på kroner ved udbetaling af en fratrædelsesgodtgørelse over to indkomstår. Flere betingelser skal være opfyldt. Blandt andet skal medarbejderen have fået ret til fratrædelsesgodtgørelsen med en del i år 1 og en del i år 2. Medarbejderen skal være fritstillet og må ikke udføre arbejde i opsigelsesperioden. Hvis medarbejderen har tre måneders opsigelse og bliver opsagt den 1. december i år 1 til fratræden 28. februar i år 2, er der mulighed for at bruge et bundfradrag på kroner i begge år. Betalt uddannelse ved fratræden. Ved en medarbejders fratræden er det muligt for arbejdsgiveren at betale medarbejderens uddannelsesudgifter. Arbejdsgiveren kan i forbindelse med fratrædelse betale for uddannelse, selv om uddannelsen ikke er relevant for det arbejde, som medarbejderen udførte hos arbejdsgiver. Uddannelsen skal bare generelt være erhvervsrelevant. Arbejdsgiveren kan også betale for udgifter til jobsøgningsassistance, som hjælper medarbejderen videre til et nyt job. Selv om medarbejderen først kommer til at bruge uddannelsen hos en kommende arbejdsgiver, er det skattefrit for medarbejderen. Udgiften kan betales af arbejdsgiveren eller fragå i bruttolønnen eller som en del af fratrædelsesgodtgørelsen. 12 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

13 Medarbejderaktier 2011 Medarbejderaktieordninger d i bruges for at styrke tilknytningen mellem virksomheden og medarbejderne. Der skelnes mellem gratisaktier og favørkursaktier. Hvis aktierne skal omfattes af de nedenfor beskrevne gunstige beskatningsregler, er der en række betingelser, der skal være opfyldt: Aktieordningen skal tilbydes alle ansatte De ansatte skal være i uopsagte stillinger på tildelingstidspunktet. Favørkursaktier, hvor værdien af favørelementet ikke overstiger 10 procent af årslønnen. Gratisaktier, hvor værdien af aktierne ikke overstiger kroner. Favørkursaktier skal være båndlagt i en periode på 5 år og gratisaktier i en periode på 7 år. De første kroner er skattefri for den ansatte, mens en eventuel værdistigning beskattes som aktieindkomst, når aktierne sælges. Gevinsten på favørkursaktierne beskattes, når aktierne sælges, og beskatningen sker med udgangspunkt i den favørkurs, som medarbejderen har betalt for aktierne. Man kan kombinere de to modeller således, at medarbejderen får gratisaktier for kroner og derudover får adgang til at erhverve yderligere aktier til favørkurs op til 10 procent af årslønnen. Overskrider tildelingen af gratisaktier eller aktier til favørkurs disse grænser, beskattes fordelen for lønmodtageren som løn. Medarbejderaktier kan indgå i en bruttotrækordning, hvor aktierne finansieres gennem reduktion af lønnen. For gratisaktier er det den fulde værdi, som kan finansieres via en lønreduktion. For favørkursaktier er det kun»kursrabatten«, som kan finansieres via en lønreduktion. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 13

14 PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG FOR SELVSTÆNDIGE Til forskel for lønmodtagere og honorarmodtagere er selvstændig erhvervsvirksomhed kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko drives virksomhed med det formål at opnå et overskud. Som selvstændig skal du have en udvidet selvangivelse. Et overskud beskattes som personlig indkomst og skal skrives i rubrik 111. FRADRAGENE SOM SELVSTÆNDIG Som selvstændig har man fradrag for de omkostninger, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedsindkomsten. Det kan være pc, printer, telefon, bredbånd, kontorinventar, kontorartikler og transportudgifter. Du har som udgangspunkt fuldt fradrag for udgifter, der kun vedrører din virksomhed, mens du kun har delvist fradrag for udgifter, der vedrører både dit privatforbrug og din virksomhed. Ved de blandede udgifter skal du skønne, hvor stor den private andel af udgiften er. Hvis du har kontor i hjemmet, er det svært at få fradrag. Er kontoret indrettet, så det også kan bruges privat, er der ikke mulighed for fradrag. Man kan eksempelvis ikke få fradrag for et møbleret kontor. I en traditionel enkeltmandsvirksomhed kan du kun fratrække renteudgifter i kapitalindkomsten med en skatteværdi på cirka 32 procent. Hvis du vælger beskatning efter virksomhedsordningen, kan du få fuldt fradrag for renteudgifter i din personlige indkomst. Multimedieskatten gælder på samme måde for en selvstændig som for en lønmodtager, men den selvstændige kan ikke afskrive sig retten til at bruge multimedierne privat og lave aftaler med»arbejdsgiveren«. Virksomheden har fradrag for multimedierne, og som selvstændig handler det om at køre alle multimedier gennem virksomheden. En selvstændig har fradrag for udgifter til lægefagligt begrundede behandlinger ved sygdom eller ulykke. Der er fradrag for forsikringspræmien, hvis der tegnes en sundhedsforsikring, men det kræver, at alle medarbejdere tilbydes samme ordning. Hvis du er på rejse som selvstændig, kan du fratrække rejseudgifter på samme måde som lønmodtagere. Du kan enten fratrække de dokumenterede, faktiske udgifter til kost og logi, eller du kan uden dokumentation fratrække rejseudgifter med de standardsatser, der også gælder for lønmodtagere. Fratrækker du efter standardsatserne, kan du højst trække kroner fra om året, men når grænsen på kroner er nået, kan du fratrække de faktisk dokumenterede udgifter. Uanset om du tager fradrag for de dokumenterede udgifter eller efter standardsatserne, får du fradraget i den personlige indkomst. Selvstændigt erhvervsdrivende kan få firmabil i deres virksomhed, men det kræver beskatning efter virksomhedsordningen. 14 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

15 DET SØRGER SKAT FOR Skat sørger for, at du får en årsopgørelse, hvor du kan se, hvilke oplysninger Skat har lagt til grund for opgørelsen af din personlige indkomst. Skat har på det tidspunkt ikke foretaget nogle kontroller, dermed er din årsopgørelse baseret på, at Skat har modtaget de rigtige oplysninger. Skat sørger for, at alle oplysninger fra arbejdsgivere og andre udbetalere af personlig indkomst kommer med på årsopgørelsen inklusiv skattepligtige personalegoder. Beskatning af firmabil, multimedier/ fri telefon sker af arbejdsgiverne hver måned over lønsedlen. Du kan i skattemappen under»personlige skatteoplysninger«og derefter»oplys- ningssedler«se de beløb, som Skat har fået oplysning om. Husk, at de rubriknumre, som Skat bruger på oplysningssedlerne, ikke er identiske med dem, der bruges på årsopgørelsen. Arbejdsgiveren har indberetningspligt på de skattepligtige personalegoder, der automatisk kommer med på årsopgørelsen. Du kan se indberetninger om personalegoder i skattemappen. Skat sørger for, at de skattepligtige beløb kommer automatisk med i årsopgørelsens rubrik 17. Hvis arbejdsgiveren har lavet en fejl, som efterfølgende korrigeres med en ny indberetning, sørger Skat for, at der automatisk kommer en ny årsopgørelse til dig. DET SKAL DU SELV GØRE Er du uenig i beløbet i rubrik 11, kan du ikke selv rette i rubrikken, medmindre du har en udvidet selvangivelse. Du skal bede din arbejdsgiver lave en ny indberetning til Skat. På TastSelv under»ændre årsopgørelsen«kan du klikke under det fortrykte beløb og få en specifikation af beløbet i rubrik 11. Du kan gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at du er uenig i indberetningen ved at klikke på knappen»send besked«under de specificerede beløb i skattemappen. Har du anden personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag, skal du skrive beløbet i rubrik 15. Det kan for eksempel være lønnet arbejde som havemand eller rengøringsdame. Hvis du har firmabil, bør du altid kontrollere, at du bliver korrekt beskattet. Det kan for eksempel handle om bilens værdi, om reduktion efter tre år og om reduktion på grund af egenbetaling. Du behøver ikke vente til årsskiftet med at tjekke dine oplysninger. Du kan løbende følge med i de indberetninger, der kommer fra arbejdsgiveren til Skat. De detaljerede indkomstoplysninger kan findes i skattemappen under»aktuelle indkomstoplysninger/eskattekort«. Har du modtaget honorarer, der er B- indkomst, og som ikke er indberettet til Skat af udbetaleren, skal du selv sørge for at angive beløbet i rubrik 12 sammen med de fortrykte beløb. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 15

16 PERSONLIG INDKOMST MED AM-BIDRAG NYHEDER Tjenester og sort arbejde Der er i 2012 skattefritagelse ved venne- og familietjenester. Desuden er der skattefritagelse ved brug af ungdomshjælp (op til 16 år) samt pensionisthjælp i privat regi op til kroner. Det er for eksempel børnepasning, servering og havearbejde. For at reducere sort arbejde er der fra 2012 indført krav om digital betaling af håndværkerregninger over kroner. Sørg derfor for at betale via netbank, da du ellers kommer til at risikere at hæfte for håndværkerens manglende betaling af skat og moms Sundhedsforsikringer Som medarbejder skal du fremover betale A-skat af præmien, hvis din arbejdsgiver betaler for en sundhedsforsikring for dig. Effekten af skatten ligger typisk på mellem 900 og kroner om året afhængigt af præmiestørrelsen og din skatteprocent, og den nye skat skal betales løbende i forbindelse med lønudbetalingen. Det svarer til kroner pr. måned. Det er din arbejdsgiver, der skal indberette præmien til Skat, og det kommer til at ske helt automatisk. Fri telefon afløser multimedieskat Fra 1. januar 2012 blev multimedieskatten afskaffet, men til gengæld skal du i 2012 betale skat af fri telefon, hvis din arbejdsgiver stiller telefon til rådighed for private samtaler. Derudover bliver du beskattet, hvis du får en internetforbindelse betalt uden at have adgang til firmaets netværk. Din arbejdsgiver kan nu skattefrit stille en computer med sædvanligt tilbehør til rådighed for dig. Det er et krav, at computeren er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. En smartphone bliver beskattet som telefon, uanset at du også kan gå på internettet fra den. Mens en tablet computer eksempelvis en ipad i denne sammenhæng er en computer, uanset at du også kan ringe fra den kroner er fastsat som den skattepligtige værdi af fri telefon samt internetforbindelse uden adgang til arbejdsgiverens netværk. De to ting beskattes samlet, og beskatning af fri telefon omfatter både fastnet, mobiltelefon, selve telefonen samt abonnements- og samtaleudgifter. Ægtefæller får rabat på de kroner, hvis de var samlevende ved indkomstårets udgang, og deres samlede værdi af fri telefon udgør mindst kroner svarende til at hver ægtefælle er skattepligtig i mindst otte måneder. Rabatten er 25 procent for hver ægtefælle, men rabatten gives først på årsopgørelsen. 16 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

17 Velgørenhed Der er fradragsret for gaver til visse skattegodkendte velgørende foreninger. Det nye er, at hvor der tidligere ikke har været fradragsret for gaver under 500 kroner, så er den grænse ophævet i Fra indkomståret 2012 kan en gave fradrages uanset størrelse, dog maksimalt kroner i alt. Dyrere biler Den grønne ejerafgift samt vægtafgiften steg med 4,6 procent 1. januar For en familie med to personbiler vil det betyde en øget omkostning på cirka kroner årligt. Afgifterne opkræves halvårligt. Stigningerne påvirker ikke udligningsafgiften samt privatbenyttelsesafgiften. Nye pensionsgrænser Fra og med 2012 er fradraget på rateopsparinger, rateforsikringer og ophørende livrenter reduceret fra kroner til kroner. Indbetaler du mere, får du ikke fradrag, men du bliver heller ikke beskattet ved udbetaling. Reglerne for kapitalpension er uændrede, idet der stadig kan indbetales kroner om året. Reglerne er også uændrede for livsbetingede livrenter, idet der her intet maksimum er over for indbetaling via arbejdsgiveren. Hvis dine indbetalinger til en rateopsparing skyldes din arbejdsgivers obligatoriske forpligtelse i en kollektiv overenskomst indgået mellem 22. april 2009 og 31. december 2011, gælder det nye loft ikke, før en ny overenskomst træder i kraft - dog senest i Medarbejderaktier 2011 Ordningen med individuelle d medarbejder- d aktier, hvor ansatte indkomstskattefrit kunne modtage købs- eller tegningsrettigheder, hvis udnyttelseskursen var højst 15 procent lavere end aktiernes kursværdi, er blevet ophævet fra Har du fået ret til købs- eller tegningsretter før 1. januar 2010, behandles de efter de hidtidige regler. De købs- eller tegningsretter, der først kan udnyttes i 2010 og 2011, fordi udnyttelsen er betinget af økonomiske resultater, kan først anses for endeligt retserhvervet i henholdsvis 2010 og Efter skattereformen skal medarbejderoptioner beskattes, når medarbejderen udnytter dem til at få udstedt aktier og med samme skatteprocent som den kontante løn. Beskatningen sker som personlig indkomst (rubrik 12), og der betales AM-bidrag. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 17

18 1 2 SÅDAN ER REGLERNE PERSONLIG INDKOMST UDEN AM-BIDRAG Der skal ikke betales AM-bidrag af indkomst, hvor man ikke skal præstere et stykke arbejde for at modtage ydelsen. Personlig indkomst uden AM-bidrag tæller med ved beregningen af topskattegrundlaget. Bortset fra den type indkomst, der er nævnt i afsnittet om overførselsindkomster og er A-indkomst, er alle øvrige indkomsttyper i dette kapitel B-indkomst, som der ikke indeholdes skat af. Overførselsindkomster og lignende Indkomsttyper som dagpenge ved arbejdsløshed, sygdom og barsel, kontanthjælp, SU, pension, ATP og udbetaling fra privattegnede arbejdsløshedsforsikringer er fritaget for AM-bidrag. Fremgår af rubrik 16. Underholdsbidrag Der er to slags skattepligtige underholds- bidrag: ægtefællebidrag og børnebidrag. De skal anføres i rubrik 19. Ægtefællebidrag er skattepligtigt som personlig indkomst og kan beskattes med op til topskat. Børnebidrag er ikke skattefrit, selv om mange tror det. Det er kun normalbidraget (grundbeløb plus det faste tillæg), der er skattefrit. For skatteåret 2011 er det skattefri beløb for børnebidrag derfor kroner. Når børnebidraget overstiger kroner, er det barnet, der er skattepligtigt, selv om forældrene får pengene. I 2012 er normalbidraget kroner. Indtil de fylder 18 år, har børnene et personfradrag på kroner, så selv når bidraget overstiger normalbidraget væsentligt, så kommer børnene reelt ikke til at betale skat. Da det kun er bidragspligtige med meget høj indkomst, der skal betale et børnebidrag, der overstiger personfradraget, slipper de fleste børn for at betale skat af børnebidraget i de første mange år. Når børnene begynder med fritidsjob, kan det dog ændre sig. Konkret afhænger det af, hvor meget de tjener, og hvor stort bidrag der betales. Når bidragspligtige forældre skal betale uddannelsesbidrag til unge over 18 år, der er under uddannelse, er det fortsat den anden forælder, der er bidragsberettiget, men fortsat barnet/den unge, der er skattepligtig. Der skal lidt højere indkomst til, før en forælder er forpligtet til at betale ud- 18 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

19 Gode råd om underholdsbidrag Børnebidrag frem for ægtefællebidrag. Ægtefællebidrag er altid skattepligtigt, mens børnebidraget reelt er skattefrit for barnet i mange år. Ved en skilsmisse betaler man automatisk det skattefri børnebidrag (normalbidraget) til barnet, men på grund af barnets personfradrag er der typisk plads til mere skattefrit børnebidrag. Betal i så fald hellere mere i børnebidrag end ægtefællebidrag. Giv uddannelsesbidrag som gave. Uddannelsesbidrag er fuldt skattepligtigt for barnet, men ikke fradragsberettiget hos bidragsbetaleren. Uddannelsesbidrag betales i praksis til den anden forælder, men alternativt kan man betale direkte til barnet som en gave. På den måde kan man give kroner om året skattefrit. Fri helårsbolig Hvis du har fri helårsbolig til rådighed, skal du beskattes efter en skematisk markedsleje, der er fastsat af Skatterådet. Markedslejen nedsættes med 30 procent, såfremt der er tilknyttet en bopæls- og fraflytningspligt til boligen. Er der alene tilknyttet en fraflytningspligt, nedsættes markedslejen med 10 procent. Det skattepligtige beløb efter nedslaget kan højst være 15 procent af lønnen, dog mindst 15 procent af kroner. Hvis arbejdsgiveren betaler forbrugsafgifter, skal disse beløb også beskattes. Skat får oplysninger fra arbejdsgiveren og angiver beløbet i rubrik 17, men er du ejer, direktør eller medarbejder med væsentlig indflydelse på egen løn, medregnes værdien under rubrik 12. Der gælder andre regler for værdiansættelse hos denne kreds af personer. dannelsesbidrag, men hvis det viser sig at være tilfældet, er der ikke nogen skattefri bundgrænse ligesom for børnebidraget. Personfradraget er dog højere, når man bliver 18 år ( kroner) men til gengæld har den unge ofte både SU og fritidsjob. Det såkaldte konfirmationsbidrag er kun skattepligtigt, hvis det overstiger kroner i 2011, og kroner i Har du fri helårsbolig til rådighed, skal du beskattes i forhold til ejendommens markedsleje. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 19

20 PERSONLIG INDKOMST UDEN AM-BIDRAG Fri lystbåd Hvis din arbejdsgiver har stillet en lystbåd til rådighed for dig, bliver du beskattet af 2 procent pr. uge af bådens anskaffelsessum inklusive moms og levering. Hvis arbejdsgiveren har lejet/leaset båden, bliver du beskattet med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis båden var blevet købt. Værdien er medregnet i rubrik 17. Er du ejer, direktør eller med- arbejder med væsentlig indflydelse på egen løn, medregnes værdien under rubrik 12. Fri radio- og tv-licens Har din arbejdsgiver betalt for eksempel din radio- og tv-licens eller abonnementsudgifter til betalingskanaler, skal din arbejdsgiver oplyse den faktiske udgift, som du så bliver beskattet af. Værdien er medregnet i rubrik 17. Øvrige personalegoder Hvis et personalegode ikke er givet af hensyn til arbejdet, skal man altid betale skat af godet, og du skal skrive værdien i rubrik 20. Der kan ofte være tale om frynsegoder, der er givet som en belønning til den ansatte, og derfor skal godet beskattes fuldt ud. Som omtalt i kapitel 1 er personalegoder skattefri, hvis godets værdi ikke overstiger bagatelgrænsen på kroner, og godet har den nødvendige sammenhæng til arbejdet. Når bagatelgrænsen overskrides, skal godets fulde værdi beskattes, og beløbet skal skrives i rubrik 20. Her er eksempler på skattepligtige personalegoder uden tilknytning til arbejdet, der skal selvangives i rubrik 20: Betaler din arbejdsgiver en rejse i stedet for at give dig løntillæg, skal du betale skat af rejsen. Hvis du kombinerer en forretningsrejse med en ferierejse betalt af din arbejdsgiver, skal du betale skat af ferierejsens markedsværdi. Hvis du har et personalelån med særligt gunstige rentevilkår, skal du beskattes af fordelen. Hvis du har fået fri kost hos din arbejdsgiver, og værdien ikke er regnet med i din løn, skal du selvangive værdien i rubrik 20 med udgangspunkt i Skats nye værdiansættelser på 15 kroner for et standardmåltid uden drikkevarer og 20 kroner for et måltid med drikkevarer. Hvis du benytter arbejdsgiverens brobizz ved privat kørsel, er det skattepligtigt, også selv om det foregår i firmabil. Brobizz er ikke er en del af bilens driftsudgifter og er dermed ikke omfattet af firmabilsbeskatningen. 20 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

21 Værelsesudlejning Man skelner mellem udlejning af værelser i en lejebolig og i en ejerbolig. Hvis du selv bor til leje og lejer boligen ud, kaldes det fremleje, og indtægt ved fremleje er personlig indkomst og skal skrives i rubrik 20. Reglerne om udlejning i ejerbolig er beskrevet i kapitel 3, da det er kapitalindkomst og skal stå i årsopgørelsens rubrik 37. Man kan vælge beskatning efter bundfradragsmetoden, hvor lejere, der fremlejer et eller flere værelser i en lejet lejlighed, kun skal betale skat, hvis lejeindtægten overstiger et bundfradrag på to tredjedele af lejerens egen husleje. Den årlige husleje opgøres inklusive forbrug og før fradrag af eventuel boligstøtte. Det betyder, at lejeindtægterne ofte er skattefri. Hvis lejeindtægten ved fremlejen inklusive betaling for forbrug overstiger bundfradraget, beskattes den del af bruttolejeindtægten, der overstiger bundfradraget. Beskatningsformen er ofte relevant ved forældrekøbte ejerlejligheder, hvor barnet bor til leje i forældrenes lejlighed og vælger at udleje et værelse til en studiekammerat. Hvis barnet som eksempel betaler kroner i årlig husleje til forældrene, kan barnet skattefrit leje et værelse ud til studiekammeraten for op til kroner om året. Læs mere om forældrekøb i kapitel 10. Alternativt kan man vælge regnskabsmetoden, hvor man får fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft ved udlejningen. Disse udgifter er hovedsageligt de forholdsmæssige udgifter til forbrug og husleje, opgjort efter en fordelingsnøgle. Ved regnskabsmetoden skal man lave regnskab og gemme bilag. Det anbefales som hovedregel at bruge bundfradragsmetoden. Hvis barnet som eksempel betaler kroner i årlig husleje til forældrene, kan barnet skattefrit leje et værelse ud til studiekammeraten for kroner om året. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 21

22 PERSONLIG INDKOMST UDEN AM-BIDRAG Anden personlig indkomst Præmier til en gruppelivs- og ulykkesforsikring, som betales af pensionskasser og visse forsikringsselskaber, er skattepligtige Genvundne afskrivninger. Hvis du som lønmodtager sælger et driftsmiddel, som der tidligere er foretaget skattemæssige afskrivninger på, skal du betale skat af en eventuel fortjeneste ved salget. Er der tale om et driftsmiddel, der udelukkende har været benyttet erhvervsmæssigt, skal du opgøre fortjenesten som forskellen mellem salgsprisen og det uafskrevne beløb. Har driftsmidlet både været benyttet privat og erhvervsmæssigt, skal en forholdsmæssig andel af fortjenesten/tabet medregnes. Du skal skrive det skattepligtige beløb i rubrik 20. Gaver er som udgangspunkt personlig indkomst og skal medregnes i rubrik 20, men gaver til dine nærmeste er dog skattefri op til kroner. Gaver til de nærmeste skal aldrig i rubrik 20, og hvis de overstiger bundgrænsen på kroner, skal der anmeldes gaveafgift på 15 procent. Mindre lejlighedsgaver, som for eksempel fødselsdagsgaver, er ikke skattepligtige og skal ikke på årsopgørelsen. Gaver fra arbejdsgiveren er for 2011 skattepligtige, når værdien er over 1000 kroner. Mindre lejlighedsgaver, som for eksempel fødselsdagsgaver, er ikke skattepligtige. Gaver fra arbejdsgiveren er for 2011 skattepligtige, når værdien er over 1000 kroner. DET SØRGER SKAT FOR Skat får automatisk oplysninger om personlige indkomster i form af overførselsindkomster (rubrik 16) og fri helårsbolig, fri sommerbolig, fri lystbåd og fri radio- og tvlicens (rubrik 17) og sørger for at fortrykke oplysningerne i de rigtige rubrikker på årsopgørelsen. Disse personalegoder er B- indkomst, og der er derfor ikke trukket skat af arbejdsgiveren. Skat får kun den samlede sum oplyst, så oplysninger om beløbets sammensætning skal du have fra din arbejdsgiver. Skat sørger også for, at præmier til gruppelivsforsikring via pensionskasser er fortrykt i rubrik 17. Hvis personalegoder med tilknytning til dit arbejde overstiger bagatelgrænsen på kroner, bliver de også indberettet af arbejdsgiveren. Er værdien under bagatelgrænsen, har arbejdsgiveren ikke indberetningspligt. 22 PENGE & PRIVATØKONOMI Skattehåndbog 2012

23 DET SKAL DU SELV GØRE Du skal selv sørge for at tjekke, at de fortrykte oplysninger i årsopgørelsens rubrikker 16 og 17 er rigtige. Du kan se, hvor oplysningerne kommer fra, i skattemappen på skat.dk under»personlige oplysninger Oplysningssedler«. Under»Aktuelle indkomstoplysninger/eskattekort«kan du se mere detaljerede indkomstoplysninger. Rubrik 16 og 18 (der omfatter hædersgaver) er låst, og det fortrykte beløb kan ikke ændres. Hvis du konstaterer fejl, skal du kontakte indberetteren og bede dem rette fejlen. Mener du, at det fortrykte beløb i rubrik 17 er forkert, skal du ændre det. Selv om kommuner har oplysninger om mange personer, der modtager ægtefælle- eller børnebidrag, sker der ingen indberetning og automatisk indsætning i årsopgørelsen. Du skal derfor selv sørge for, at bidragsindkomsten bliver tastet i rubrik 19 og kommer på årsopgørelsen. For børnebidrag skal bidragsindtægten reelt altid selvangives, også selv om personfradraget sikrer skattefrihed. Det sker dog sjældent i praksis, og det er ikke noget, Skat gør en særlig indsats for at rette op på. Som det fremgår, er hele børnebidraget reelt skattefrit i mange år, men problemerne opstår, når»skilsmissebørnene«bliver 13 år og skal have et fritidsjob ligesom kammeraterne. Afhængigt af størrelsen på indkomsten skal de unge til at betale skat, og så er det vigtigt at indberette børnebidraget, så der ikke sker skatteunddragelse. I rubrik 20 skal du selv skrive indkomst fra øvrige personalegoder og lejeindtægt i forbindelse med værelsesudlejning. Har du udnyttet bonuspoint optjent ved rejser betalt af din arbejdsgiver, skal du oplyse værdien af den økonomiske fordel ved at bruge bonuspointene privat. Din arbejdsgiver har ikke oplyst noget om dine bonuspoint til Skat. Du skal altså oplyse, hvad du skulle have betalt til flyselskabet, rejsebureauet eller hotellet, hvis du ikke havde brugt bonuspointene. Hvis du har en arbejdsgiverbetalt parkeringsplads ved arbejdspladsen, som du også bruger privat, skal arbejdsgiveren heller ikke indberette noget, og det er dit ansvar at oplyse det samlede beløb i rubrik 20. Godt råd om B-indkomst Husk B-indkomst på skattekortet. Personlig indkomst uden AM-bidrag er B-indkomst bortset fra overførselsindkomster og lignende, som er A-indkomst. Skatten på B-indkomst opgøres først i forbindelse med årsopgørelsen. Det er en stor fordel at skrive sin B-indkomst på forskudsopgørelsen, så man løbende betaler skatten. Personlig indkomst uden AMbidrag tæller med i topskattegrundlaget, så det kan blive en stor restskat. Skattehåndbog 2012 PENGE & PRIVATØKONOMI 23

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

PERSONALEGODERAPPORTEN

PERSONALEGODERAPPORTEN PERSONALEGODERAPPORTEN Juni 2010 Copyright 2010 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

medarbejderobligationer

medarbejderobligationer medarbejderobligationer Vil du fastholde og tiltrække de rigtige medarbejdere? giv dem et attraktivt personalegode med medarbejderobligationer. Spar dine medarbejdere for skat. alle virksomheder kan være

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Skatteguide 2008/2009

Skatteguide 2008/2009 Skatteguide 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C 093208 Foto: Bertrand Clech Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder.

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere