UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004"

Transkript

1 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS The Equipment Rules of Sailing for

2 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion. I tilfælde af en opstået tvivl i oversættelsen er den engelske tekst gældende. Dansk Sejlunion September 2001 Indholdsfortegnelse: 2

3 INTRODUKTION... 4 STATUS... 4 Anvendelse... 4 Ændringer... 4 Terminologi... 4 Forkortelser... 4 Del I BRUG AF UDSTYR Afsnit A Under et stævne... 5 Afsnit B Under kapsejlads... 5 Del II DEFINITIONER Afsnit C Generelle definitioner... 8 Afsnit D Skrogdefinitioner Afsnit E Skrogvedhæng definitioner Afsnit F Rigdefinitioner Afsnit G Sejldefinitioner Del III MÅLEREGLER Afsnit H Måling Indeks med definitioner

4 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS INTRODUKTION Udstyrsreglerne for kapsejlads består af tre dele: Regler for brug af båden sportsredskabet benyttet til kapsejlads og personligt udstyr. Udstyrs definitioner. Måleregler. Udstyrsreglerne bliver revideret og udgives hver fjerde år af International Sailing Federation den internationale myndighed for sporten. Denne udgave er gældende fra 1. marts Ingen ændringer er påtænkt før 2004, men ændringer som ISAF anser for vigtige vil blive foretaget efter behov og bekendtgjort gennem MNA er. STATUS ERS er indført af ISAF som et regelsæt for brug af udstyr under kapsejlads. ERS gøres gældende som beskrevet i Anvendelse, herunder: Anvendelse ERS kan gøres gældende ved: a) Klasseregler. b) Indførelse af en måleregel myndighed for kapsejlads i dens myndighedsområde. c) Indførelse i sejladsindbydelsen og sejladsbestemmelserne for et stævne. d) Forskrifter fra en MNA for kapsejlads i dens myndighedsområde. e) Andre ISAF bestemmelser og regler indført af den Lovgivende forsamling. Ændringer ERS kan kun ændres som vist nedenfor: a) Forskrifter fra en MNA kan ændre en ERS-regel for kapsejlads i dens myndighedsområde. b) Sejladsbestemmelser kan ændre en ERS-regel ved specifik henvisning til reglen og anførelse af ændringen, dog kan der ikke ændres nogen del af ERS som er indført i en klasseregel. c) En måleregel myndighed kan ændre en ERS-regel for kapsejlads indenfor dens myndighedsområde. Disse restriktioner er ikke gældende hvis regler er ændret med det formål at udvikle eller afprøve foreslåede regler under lokale kapsejladser. Den MNA kan kræve at skulle godkende sådanne ændringer. Terminologi Et udtryk, som anvendes ved dets definerede betydning, er anført med fede typer, såfremt det er defineret i ERS og med kursive typer, hvis det er defineret i RRS. Forkortelser ISAF International Sailing Federation MNA ISAF National Myndighed (DS) ICA International Klasseorganisation NCA National Klasseorganisation ERS Udstyrsreglerne RRS Kapsejladsreglerne 4

5 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS DEL I BRUG AF UDSTYR Afsnit A Under et stævne A.1 KLASSEREGLER A.1.1 Både uden klasseregler Båden og andre dele af udstyr skal være i overensstemmelse med ERS del I. A.1.2 Både med klasseregler Båden og andre dele af udstyr skal være i overensstemmelse med klassereglerne og ERS del 1, dog undtaget hvad der er ændret gennem dens klasseregler i den udstrækning dette er tilladt iht. Ændringer pkt. c). A.2 CERTIFIKAT A.2.1 Besiddelse af et certifikat Båden skal have gyldigt certifikat iht. dens klasseregler eller den certificerende myndighed. A.2.2 Overensstemmelse med et certifikat Båden skal være i overensstemmelse med dens certifikat. Se også RRS regel 78 Overholdelse af klasseregler, certifikater. A.3 IDENTIFIKATION PÅ SEJL Se RRS regel 77 Identifikation på sejl. A.4 REKLAME Se RRS Tillæg del II, 2: Reklame regler. A.5 OVERFLADEFRIK- TION Se RRS regel 53 Overfladefriktion. A.6 STÆVNEMÅLING Se RRS regel 78 Overholdelse af klasseregler, Certifikater. Afsnit B Under kapsejlads B.1 PERSONLIG OP- DRIFTSMIDDEL OG REDNINGS UDSTYR Se RRS regel 1 Sikkerhed og RRS regel 40 Personlig opdriftsmiddel. B.2 PERSONLIG UDSTYR Se RRS regel 43 Deltagernes beklædning og udstyr B.3 BEGRÆNSNINGER PÅ UDSTYR Se RRS regel 47 Begrænsninger med hensyn til udstyr og besætning. 5

6 B.4 BEGRÆNSNINGER PÅ BESÆTNING OG BE- SÆTNINGSPOSITION Se RRS regel 47 Begrænsninger med hensyn til udstyr og besætning og RRS regel 49 Placering af besætning. B.5 HÅNDKRAFT Se RRS regel 52 Håndkraft. B.6 SPRØJTNING ELLER FRIGØRELSE AF SUB- STANS Se RRS regel 53 Overfladefriktion. B.7 SÆTNING AF RUND- HOLTER B.7.1 Storsejl, forsejl og mesanbomme sat på en mast Forlængelsen af bom rundholtens overkant skal skære maste rundholten over nederste begrænsnings mærke, med bommen sat i maste rundholtens centerplan og 90 o på maste rundholten. B.7.2 Forsejlsbomme Den forreste ende af bom rundholten skal være tættest muligt i bådens centerplan. B.7.3 Spiler- og whisker bomme Se RRS regel 50 Sætning og skødning af sejl. B.7.4 Bovspryd Det inderste begrænsningsmærke må ikke være udenfor skroget, når bovsprydet er sat. B.8 SÆTNING AF RIGNING B.8.1 Forstag Se RRS regel 54 Forstag og forsejlshalse. B.9 SÆTNING, SKØDNING OG SEJLSKIFT B.9.1 Tresidet storsejl. Forsejl og Mesaner (a) Sejlet skal være under mastens øverste begrænsnings mærke. (b) Agterliget, forlænget om nødvendigt, skal skære overkanten af bom rundholten foran det ydre begrænsningsmærke. (c) Underliget på et sejl med løst underlig, forlænget om nødvendigt, skal skære maste rundholten over det nederste begrænsnings mærke. B.9.2 Forsejl Halsbarmen på ethvert forsejl sat på et bovspryd skal være fastgjort agten for ydre begrænsnings mærke. 6

7 Se RRS regel 54 Forstag og forsejlshalse. B.9.3 Spiler stagsejl og Mesan stagsejl Halsbarmen skal være indenfor essingen. Se også RRS regel 50 Sætning og skødning af sejl. B.10 TYNGDEPUNKT B.10.1 Korrektionsvægt Korrektionsvægte skal være forsvarligt fastgjort. Se også RRS regel 51 Flytning af ballast. B.11 ANKRE, FORTØJE OG TAGE PÅ LAND Se RRS regel 45 Tage på land; Fortøje; Ankre. B.12 TÅGESIGNALER OG LANTERNER Se RRS regel 48 Tågesignaler og lanterner. 7

8 DEL II DEFINITIONER Afsnit C Generelle definitioner C.1 PERSON BETEGNEL- SER C.1.1 Besætning (Crew) En deltager, eller et hold af deltagere, som betjener en båd. C.1.2 Skipper (Skipper) Et besætningsmedlem ombord som er bestemmende over båd og besætning og alle andre personer ombord. C.1.3 Personligt udstyr (Personal Equipment) Alle personlige effekter, der sejles med eller haves på og beklædningsdele, der bæres om bord for at holde én varm og/eller tør og/eller til at beskytte kroppen, personlig opdriftsmiddel, sikkerhedsseler og hængehjælpemidler for at holde personen ombord eller oven vande. C.1.4 Personlig opdriftsmiddel (Personal Buoyancy) En beklædningsdel båret rundt om den øverste del af torsoen, der er i stand til at holde en person oven vande. C.2 BÅD BETEGNELSER C.2.1 Båd (Boat) Sportsredskabet brugt af besætningen for at deltage i en kapsejlads. Det omfatter skrog, skrogvedhæng, ballast, rig, sejl og tilhørende fittings og alle andre benyttede dele af sportsudstyr, undtagen hvad der kan fortæres og personligt udstyr. C.2.2 Sejlbræt (Sailboard) En båd. C.2.3 Vigtigste akser (Major Axes) De tre vigtigste akser på båden ligger 90 o i forhold til hinanden lodret, langskibs og tværskibs og skal relateres til designvandlinien og skrogets centerplan. C.2.4 Bådlængde (Boat Length) Langskibs afstanden mellem det agterste punkt og det forreste punkt på båden, med sejl og rundholter sat som bestemt. C.2.5 Ballast (Ballast) Vægt installeret for at påvirke stabiliteten, flydelejet eller total vægten af båden. Det kan være af et hvilket som helst materiale og placeret hvor som helst i båden. 8

9 C.2.6 Korrektionsvægt (Corrector Weight) Vægt installeret i overensstemmelse med klassereglerne for at korrigere for manglende vægt og/eller dens fordeling. C.2.7 Begrænsningsmærke (Limit Mark) Et tydeligt synligt mærke i én farve afvigende fra delen(e), som det er placeret på, for at indikere et målepunkt. C.2.8 Stævne begrænsningsmærke (Event Limitation Mark) Et mærke anbragt af en kapsejladskomite på udstyr, hvis udskiftning under stævnet er styret af klassereglerne. C.3 REGLER C.3.1 Klasseregler (Class Rules) Regler som specificerer hvordan båden skal bruges til kapsejlads. C.3.2 Lukkede klasseregler (Closed Class Rules) Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig tilladt gennem klassereglerne, er forbudt. C.3.3 Åbne klasseregler (Open Class Rules) Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig forbudt gennem klassereglerne, er tilladt. C.4 MÅLING OG MÅLERE C.4.1 Grundlæggende måling (Fundamental measurement) Måling krævet for at sikre overensstemmelse med klassereglerne. C.4.2 Stævnemåling (Event Measurement) Måling udført i overensstemmelse med RRS Tillæg J 2.2(10). C.4.3 Officiel måler (Official Measurer) En måler udpeget, eller anerkendt, af MNA i det land hvor målingen foretages, til at udføre den grundlæggende måling. C.4.4 Stævnemåler (Event Measurer) En måler udpeget af en kapsejladskomite. C.4.5 International måler (International Measurer) En måler udpeget af ISAF til at virke som stævnemåler ved internationale stævner og til at måle prototype både. C.5 CERTIFICERING 9

10 C.5.1 Certificeringsmyndighed (Certification Authority) For skroget: ISAF, ejerens MNA, eller deres beskikkede myndigheder. For andre dele: ISAF, MNA i det land hvor certificering skal finde sted, eller deres beskikkede myndigheder. C.5.2 Certificere (Certify) At udstede et certifikat (målebrev/klassebevis), eller at sætte et certificeringsmærke på efter en godkendt grundlæggende måling. C.5.3 Certifikat (Certificate) Dokumentation udstedt af certificeringsmyndigheden efter en godkendt grundlæggende måling af skroget, eller enhver anden del krævet af klassereglerne eller en certificeringsmyndighed. C.5.4 Certifikat mærke (Certification Mark) Bevis på en godkendt grundlæggende måling af dele, der kræver et certifikat mærke påsat eller påført af en officiel måler. Klædningen inklusiv ethvert agterspejl, dæk inklusiv overbygning, den indvendige struktur inklusiv ethvert cockpit, fittings tilhørende disse dele og enhver korrektionsvægt. D.1.2 Springlinie (Sheerline) Linien dannet ved skæringen mellem oversiden af dækket og den udvendige side af skrog klædning, begge forlænget om nødvendigt. D.1.3 Spring (Sheer) Projektion af springlinien ind på centerplanet. D.2 MÅLEPUNKTER D.2.1 Skrog referencepunkt (Hull Datum Point) Punktet på skrogets centerplan, specificeret i klassereglerne og hvorfra skrog mål tages. Afsnit D Skrogdefinitioner D.1 BETEGNELSER D.1.1 Skrog (Hull) D.3 DIMENSIONER D.3.1 Skroglængde (Hull Length) Den langskibs afstand mellem det agterste punkt og det forreste punkt på skroget(-ne) eksklusiv fittings. 10

11 D.4.1 Skrogvægt (Hull Weight) Vægten af skroget. D.4 VÆGT Afsnit E Skrogvedhæng Definitioner E.1 BETEGNELSER E.1.1 Skrogvedhæng (Hull Appandage) Enhver udstyrsdel inklusiv dele nævnt i E.1.2 til E.1.13 der er helt eller delvist under springlinien eller dens forlængelse, enten når den er fast eller fuldstændig nede, hvis den kan trækkes op, fastgjort til skrogklædningen eller andet skrogvedhæng, og brugt til at påvirke stabilitet, afdrift og/eller styring. Enhver korrektionsvægt, indbygget ballast og/eller tilhørende fittings skal være inkluderet i skrogvedhænget. E.1.2 Køl (Keel) Et fast skrogvedhæng, fastgjort omtrent i skrogets centerplan. Primært brugt til at påvirke stabilitet og afdrift. E.1.3 Kimingkøl (Bilge Keel) Et fast skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke stabilitet og afdrift. E.1.4 Finne (Fin) Et fast skrogvedhæng, der primært anvendes til at påvirke afdrift eller retningsstabilitet. E.1.5 Bulb (Bulb) Et fast skrogvedhæng indeholdende ballast ved den nederste ende af et andet skrogvedhæng. Primært anvendt til at påvirke stabilitet. 11

12 E.1.6 Skeg (Skeg) En finne fastgjort umiddelbart foran et ror. E.1.7 Svingsværd (Centreboard) Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og drejeligt om en tværskibs akse, som evt. kan bevæges i forhold til skroget. Primært brugt til at påvirke afdrift. E.1.8 Stiksværd (Daggerboard) Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og ikke drejelig. Primært anvendt for at påvirke afdrift. E.1.9 Kimingsværd (Bilgeboard) Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke afdrift. E.1.10 Ror (Rudder) Et bevægeligt skrogvedhæng. Primært anvendt for at påvirke styring. E.1.11 Trimklap (Trim Tab) Når et (eller flere) ror er fastgjort, som et bevægeligt skrogvedhæng, ved agter- eller forkanten af et andet skrogvedhæng. Afsnit F Rigdefinitioner Definitioner relateret til: BOM gælder også for GAF- FELBOM og SPRYDSTAGE SPILERBOM/ WHISKERBOM gælder også for JOCKEYPOLE BOVSPRYD gælder også for AGTER UDRIGGER F.1 Generelle betegnelser F.1.1 Rig (Rig) Rundholterne, salingshorn, rigningen, fittings og enhver korrektionsvægt. F.1.2 Rundholt (Spar) Den primære strukturelle bestanddel(e) af riggen, hvorpå eller hvorfra sejl er fastgjort og/eller ført. F.1.3 Salingshorn (spreader) Enhver udstyrsdel fastgjort med sin ene ende eller begge ender til rundholter, sejl eller anden rigning og som er i stand til at overføre trykpåvirkning. F.1.4 Rigning (Rigging) Enhver udstyrsdel fastgjort med sin ene ende eller begge ender til rundholter, sejl eller anden rigning og som alene er i stand til at overføre trækpåvirkning. 12

13 F.2 BEGRÆNSNINGS- MÆRKE DIMENSIONER F.2.1 Begrænsningsmærke bredde (Limit Mark Width) Minimum bredde, målt i rundholtens længderetning. Afstanden fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusiv enhver overbygning til forstagets rignings punkt. F.3 FORTREKANT DIMENSIONER F.3.1 Fortrekant basis (J) (Foretriangle Base) Langskibsafstanden fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusiv enhver overbygning til skæringspunktet mellem forstagets centerlinie, forlænget om nødvendigt, og dækket eller bovspryd rundholten. F.4 MASTEBETEGNELSER F.4.1 Mast (Mast) Rundholten, dens rigning, salingshorn, fittings og enhver korrektionsvægt, eksklusiv enhver fittings som ikke er nødvendig for mastes funktion som en del af riggen. F.3.2 Fortrekant højde (Foretriangle Height) F.5 MASTE MÅLEPUNK- TER 13

14 F.5.1 Maste referencepunkt (Mast Datum Point) Punktet på masten, angivet i klassereglerne, brugt som reference for måling. F.5.2 Hæl punkt (Heel Point) Det laveste punkt på rundholten og dens fittings. F.6 MAST, SEJLBEGRÆNS- NINGSMÆRKER F.6.1 Nederste begrænsningsmærke (Lower Limit Mark) F.6.2 Begrænsningsmærke for føring af bom rundholten eller storsejlet. F.5.3 Top punkt (Top Point) Det højeste punkt på rundholten og dens fittings. F.5.4 Nederste punkt (Lower Point) Det højeste punkt på det nederste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. F.5.5 Øverste punkt (Upper Point) Det laveste punkt på det øverste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. Øverste begrænsningsmærke (Upper Limit Mark) Begrænsningsmærke for føring af storsejlet. F.7 MASTEDIMENSIONER 14

15 F.7.1 Mastelængde (Mast Length) Afstanden mellem hælpunktet og toppunktet. F.7.2 Nederste punkts højde (Lower Point Height) Afstanden mellem maste referencepunkt og det nederste punkt. F.7.4 Rigningspunkt (Rigging Point) Når rigningen er fastgjort: VED EN T-TERMINAL: Det laveste punkt af terminalen hvor den skærer rundholten, forlænget om nødvendigt. VED EN LASKE- TERMINAL: Det laveste punkt på rundholt-bolten hvor den skærer rundholten. PÅ ANDEN MÅDE: Skæringen mellem udvendig side af rundholten, forlænget om nødvendigt, og centerlinien af rigningen. F.7.3 Øverste punkts højde (Upper Point Height) Afstanden mellem maste referencepunkt og det øverste punkt. F.7.5 Forstag højde (Forestay Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. F.7.6 Vant højde (Shroud Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. 15

16 rundholten og undersiden af spilerfaldet, når det holdes 90 o på rundholten og forlænges om nødvendigt. F.7.7 Bagstag højde (Back Stay Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og det laveste af rignings punktet eller top punktet. F.7.8 Checkstag højde (Check Stay Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. F.7.11 Mast rundholt kurve (Mast Spar Curvature) Den korteste afstand mellem agterkanten af rundholten og en ret linie der forbinder det øverste punkt og det nederste punkt, målt i en given afstand fra maste referencepunktet, når rundholten ligger på den en side. F.7.9 Trapez højde (Trapeze Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. F.7.10 Spilerfald højde (Spinnaker Hoist Height) Afstanden fra maste referencepunktet til skæringen mellem 16

17 F.7.12 Mast rundholt nedbøjning (Mast Spar Deflection) Forskellen i de korteste afstande mellem rundholten, målt i en given afstand fra maste referencepunktet, og en ret linie, som forbinder øverste punkt og nederste punkt, når rundholten understøttes vandret ved disse punkter, belastet med og uden en given vægt placeret i en given afstand fra maste referencepunktet. (a) LANGSKIBS: Målt med agterkanten opad. (b) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. 17

18 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS F.7.13 Mast rundholt tværsnit (Mast Spar Section) (a) LANGSKIBS: Langskibs dimensionen inklusiv enhver skinne til sejl, i en given afstand fra maste referencepunktet. (b) TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra maste referencepunktet. Vægten af masten målt ved det øverste punkt, mens rundholten er understøttet ved det nederste punkt. F.8 MASTEFITTINGS F.8.1 Salingshorn (Spreader) (a) LÆNGDE: Afstanden fra indersiden af vantet ved undersiden af salingshornet til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. (b) HØJDE: Afstanden fra maste referencepunkt til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. F.7.14 Rundholt vægt Vægten af rundholten inklusiv fittings og korrektionsvægte. F.7.15 Mast vægt (Spar Weight) Vægten af masten. F.7.16 Top vægt (Tip Weight) 18

19 F.8.2 Spilerbom fitting ((Spinnaker Pole Fitting) (a) HØJDE: Afstanden mellem maste referencepunktet og centret af den bærende del af fittingen. (b) FREMSPRING: Den korteste afstand mellem det yderste punkt af fittingen og rundholten. F.10.1 Ydre punkt (Outer Point) Punktet på bommens ydre begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest forenden af rundholten. F.11 BOM, SEJLBEGRÆNS- NINGSMÆRKER F.11.1 Ydre begrænsningsmærke (Outer Limit Mark) Begrænsningsmærke for sætning af storsejl. F.12 BOMDIMENSIONER F.12.1 Ydre punkt afstand (Outer Point Distance) Afstanden mellem det ydre punkt og agterkanten af maste rundholten, med bom rundholten i maste rundholtens centerplan og holdt 90 o på maste rundholten. F.9 BOMBETEGNELSER F.9.1 Bom (Boom) Rundholten, dens rigning, fittings og enhver korrektionsvægt, men eksklusiv skøder, skødeblokke og kicking strap/afstiver arrangement. F.10 BOMMÅLEPUNKTER 19

20 F.12.2 Bom rundholt kurve (Boom Spar Curvature) Den korteste afstand mellem overkanten på rundholten og en ret linie, som forbinder ydr punktet og overkanten af forenden af rundholten, målt i en given afstand fra ydr punktet, når rundholten ligger på en side. F.12.3 Bom rundholt nedbøjning (Boom Spar Deflection) Forskellen i de korteste afstande mellem rundholten, målt i en given afstand fra ydr punktet, og en ret linie, som forbinder ydr punktet og overkanten af rundholtens forende, når rundholten understøttes vandret ved disse punkter, belastet med og uden en given vægt i en given afstand fra ydr punktet. (a) LODRET: Målt med overkanten opad. (b) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. F.12.4 Bom rundholt tværsnit (Boom Spar Cross Section) (a) LODRET: Den lodrette dimension, inklusiv enhver skinne til sejlet i en given afstand fra ydr punktet. (b) TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra ydr punktet. 20

21 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS F.13 SPILER-/WHISKER- BOM BETEGNELSER F.13.1 Spiler-/whiskerbom (Spinnaker/Whisker Pole) Rundholten, dens fittings, hanfodsarrangement(-er), endebeslags udløserliner og enhver korrektionsvægt. F.14 SPILER-/WHISKER- BOM DIMENSIONER F.12.5 Bom vægt (Boom Weight) Vægten af bommen. 21

22 F.14.1 Spiler-/whiskerbom længde (Spinnaker/Whisker Pole Length) Afstanden mellem enderne på spiler-/whiskerbommen. F.14.2 Spiler-/whiskerbom rundholt tværsnit (Spinnaker/Whisker Pole Cross Section) Tværsnitsdimensionen i en given afstand fra en ende af spiler- /whiskerbommen. F.14.3 Spiler-/whiskerbom vægt (Spinnaker/Whisker Pole Weight) Vægten af spiler- /whiskerbommen. F.15 BOVSPRYD BETEGNELSER F.15.1 Bovspryd (Bowsprit) Rundholten, fittings og enhver korrektionsvægt. F.16 BOVSPRYD MÅLEPUNKTER F.16.1 Bovspryd punkt (Bowsprit Point) Punktet på bovsprydets begrænsningsmærke, som er nærmest den udenbords ende af bovsprydet. F.17 BOVSPRYD BEGRÆNSNINGS- MÆRKER F.17.1 Indre begrænsningsmærke (Inner Limit Mark) Begrænsningsmærket for sætning af bovspryd rundholten. F.17.2 Ydre begrænsningsmærke (Outer Limit Mark) Begrænsningsmærket for sætning af forsejl. F.18 BOVSPRYD DIMENSIONER F.18.1 Bovspryd punkt afstand (Bowsprit Point Distance) Afstanden mellem bovsprydpunktet og den udenbords ende af bovsprydet. 22

23 F.18.2 Bovspryd rundholt tværsnit (Bowsprit Spar cross Section) Tværsnitsdimensionerne i givne afstande fra den udenbords ende af bovsprydet. F.18.3 Bovspryd vægt (Bowsprit Weight) Vægten af bovsprydet. Afsnit G Sejldefinitioner Underafsnit A Trekantede sejl Definitioner relateret til: STORSEJL gælder også for FORSEJL og MESSAN FORSEJL gælder også for FOK, GENUA, GENAK- KER og STAGSEJL. G.1 GENERELLE SEJL- BETEGNELSER G.1.1 Sejl (Sail) En udstyrsdel fastgjort til riggen, som bruges til at fremdrive båden. Sejlet omfatter sejlforstærkninger, sejlpindslommer, vinduer, afstivninger, ligbånd, påsatte dele, identifikationsmærker, reklamer og ekstra dele, som er tilladt af klassereglerne. G.1.2 Hoveddel af sejl (Body of the Sail) Sejlet bortset fra områderne med tilføjede dele, som nævnt i G.1.1. G.1.3 Dug (Ply) Et lag af sejl materiale. G.1.4 Blødt sejl (Soft Sail) Et sejl, hvor hoveddelen af sejlet kan foldes fladt i enhver retning uden at dugen skades på anden måde end det bliver krøllet. G.1.5 Vævet dug (Woven Ply) En dug, som deles i fibre uden at efterlade spor af film, når den rives fra hinanden. G.1.6 Lamineret dug (Laminated Ply) En dug, som består af mere end et lag. 23

24 G.1.7 Enkelt-dug sejl (Single-Ply Sail) Et sejl, hvor alle dele i hoveddelen af sejlet, undtagen ved sømme, kun består af et lag dug. G.1.8 Sejl med dobbelt forlig (Double Luff Sail) Et sejl med mere end ét forlig, eller et sejl, der løber rundt om et stag eller rundholt og er fastgjort til sig selv igen. G.1.9 Søm (Seam) Overlap i hoveddelen af sejlet, hvor to eller flere lag dug sammenføjes. G.1.10 Ligbånd (Tabling) Tilføjet dug eller foldet dug, som overlapper ved en sejlkant. G.1.11 Sejlpindslomme (Batten Pocket) Tilføjet dug, som danner en lomme til en sejlpind. G.1.12 Sejlåbning (Sail Opening) Enhver åbning undtagen åbninger dannet af påsatte dele. G.1.13 Vindue (Window) En sejlåbning dækket af en transparent dug. G.1.14 Afstivning (Stiffening) Hjørneplader og sejlpinde. G.1.15 Påsatte dele (Attachments) Ligtovværk, kovse, justeringsøjer, rebeøjer, rebepunkter, løjerter, slæder, blokke og deres fastgørelsesbeslag. G.2 SEJLKANTER/-LIG G.2.1 Underlig (Foot) Underkanten. G.2.2 Agterlig/sidelig (Leech) (a) STORSEJL og FORSEJL: Agterkanten. (b) SPILER: Kanterne undtagen underliget. G.2.3 Forlig (Luff) STORSEJL og FORSEJL: Forkanten(-erne). G.3 SEJLHJØRNER/- BARME G.3.1 Skødebarm (Clew) Området hvor underliget og agter-/sideliget mødes. G.3.2 Faldbarm (Head) Området ved toppen. G.3.3 Halsbarm (Tack) Området hvor forliget og underliget mødes. 24

25 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.4 SEJLHJØRNE, MÅLE- PUNKTER G.4.1 Skødebarmspunkt (Clew Point) Skæringspunktet mellem underliget og agter-/sideliget, begge forlænget om nødvendigt. G.4.2 Faldbarmspunkt (Head Point) (a) STORSEJL og FORSEJL: Skæringspunktet mellem forliget, forlænget om nødvendigt, og linien gennem sejlets højeste punkt 90 o på forliget. (b) SPILER: Skæringspunktet mellem sideligene, forlænget om nødvendigt. 25

26 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.4.3 Halsbarmspunkt (Tack Point) Skæringspunktet mellem underliget og forliget, begge forlænget om nødvendigt. G.5 ANDRE SEJLMÅLE- PUNKTER G.5.1 Kvart agter-/sideligspunkt (Quarter Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i lige stor afstand fra halv agter- /sideligspunktet og skødebarmspunktet. 26

27 G.5.2 Halv agter-/sideligspunkt (Half Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i lige stor afstand fra faldbarmspunktet og skødebarmspunktet. G.5.3 Trekvart agter-/sideligspunkt (Three-Quarter Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i lige stor afstand fra faldbarmspunktet og halv agter- /sideligspunktet. G.5.4 Øvre agter-/sideligspunkt (Upper Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i en given afstand fra faldbarmspunktet. G.5.5 Agter faldbarmspunkt (Aft Head Point) Skæringspunktet mellem agterliget, forlænget om nødvendigt, og linien gennem faldbarmspunktet 90 o på forliget. 27

28 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.5.6 Underligsmidtpunkt (Mid Foot Point) (a) STORSEJL og FORSEJL: Punktet på underliget i lige stor afstand fra halsbarmspunktet og skødebarmspunktet. (b) SPILER: Punktet på underliget i lige stor afstand fra skødebarmspunkterne. G.6 SEJLFORSTÆRK- NINGER G.6.1 Primær forstærkning (Primary Reinforcement) Et ubegrænset antal lag af tilføjet dug af tilladt materiale: ved et hjørne (barm) ved et Cunninghamøje ved et rebeøje ved forliget ved et rebeøje ved agterliget ved et sejls nedhalingspunkt hvor klassereglerne tillader det. G.6.2 Sekundær forstærkning (Secondary Reinforcement) Højst to lag tilføjet dug af tilladt materiale, som hver ikke er tykkere end dugens maksimum tykkelse i hoveddelen af sejlet: ved et hjørne (barm) ved et Cunninghamøje ved et rebeøje ved forliget ved et rebeøje ved agterliget ved et sejls nedhalingspunkt for at danne en sømforstærkning 28

29 for at danne en slidforstærkning for at danne en sejlpindslommeforstærkning hvor klassereglerne tillader det. G.6.3 Sejlpindslommeforstærkning (Batten Pocket Patch) Sekundær forstærkning ved den indre ende af en sejlpindslomme. G.7.2 Agterligslængde (Leech Length) Afstanden mellem faldbarmspunktet og skødebarmspunktet. G.7.3 Forligslængde (Luff Length) Afstanden mellem faldbarmspunktet og halsbarmspunktet. G.6.4 Slidforstærkning (Chafing Patch) Sekundær forstærkning, hvor et sejl kan berøre et salingshorn, scepter, vant eller spilerbom. G.6.5 Sømforstærkning (Flutter Patch) Sekundær forstærkning på agterliget eller underliget ved enden af en søm. G.7 PRIMÆRE SEJL DIMENSIONER Se også H.5. G.7.1 Underligslængde (Foot Length) (a) STORSEJL og FORSEJL: Afstanden mellem skødebarmspunktet og halsbarmspunktet. (b) SPILER: Afstanden mellem skødebarmspunkterne. 29

30 G.7.4 Kvartbredde (Quarter Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem kvart agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem kvart sideligspunkterne. G.7.5 Halvbredde (Half Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem halv agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem halv sideligspunkterne. G.7.6 Trekvartbredde (Three- Quarter Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem trekvart agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem trekvart sideligspunkterne. G.7.7 Øvre bredde (Upper Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem øvre agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem øvre sideligspunkterne. 30

31 G.7.8 Faldbarmsbredde (Top Width) Afstanden mellem faldbarmspunktet og agter faldbarmspunktet. G.7.9 Diagonal (Diagonal) (a) SPILER: Afstanden mellem et skødebarmspunkt og det modstående halve sideligspunkt. G.7.10 Underligsmedian (Foot Median) Afstanden mellem faldbarmspunktet og underligsmidtpunktet. G.7.11 Forligsperpendikulær (Luff Perpendicular) (a) STORSEJL og FORSEJL (LP): Den korteste afstand mellem skødebarmspunktet og forliget. G.8 ANDRE SEJL DIMENSIONER Se også H.5. G.8.1 Sejlpindslommelængde (Batten Pocket Length) (a) INDVENDIG: Afstanden mellem sejlkanten/-liget og den indvendige yderste ende af sejlpindslommen, målt parallelt med lommens centerlinie. Virkningen af enhver elastik eller anden fast- 31

32 holdelsesanordning skal ignoreres. (b) UDVENDIG: Afstanden mellem sejlkanten/-liget og den udvendige yderste ende af sejlpindslommen, målt parallelt med lommens centerlinie. 32

33 G.8.2 Sejlpindslommebredde (Batten Pocket Width) (a) INDVENDIG: Den største afstand mellem indvendige kanter i sejlpindslommen, målt 90 o på lommens centerlinien. Lokal udvidelse for indføring af sejlpind skal ignoreres. (b) UDVENDIG: Den største afstand mellem udvendige kanter på sejlpindslommen, målt 90 o på lommens centerlinien. Lokal udvidelse for indføring af sejlpind skal ignoreres. 33

34 G.8.3 Underligsuregelmæssighed (Foot Irregularity) Maksimum afstanden mellem kanterne på underliget, når først halsbarmspunktet og derefter skødebarmspunktet er lagt ovenpå en hvilken som helst del af underliget. G.8.4 Forstærkningstørrelse (Reinforcement Size) (a) VED ET HJØRNE: Den største dimension af sejlforstærkningen, målt fra et sejlhjørne/-barm målepunkt. (b) ØVRIGE STEDER: Den største dimension af sejlforstærkningen 34

35 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.8.5 Sømbredde (Seam Width) Bredden af en søm, målt 90 o på sømmen. G.8.6 Ligbåndsbredde (Tabling Width) Bredden af et ligbånd, målt 90 o på sejlkanten/liget. G.3 SEJLHJØRNER/-BARM G.3.4 Nok- eller sprydbarm (Peak) Området hvor gaffelliget og agterliget mødes. G.3.5 Faldbarm (Throat) Området hvor gaffelliget og forliget mødes. Underafsnit B Tillæg for andre sejl Efterfølgende definitioner for andre sejl, så som GAFFEL- SEJL, LUGGERSEJL og SPRYDSEJL, er tillæg eller variant til det, der er anført i underafsnit A i dette afsnit. G.4 SEJLHJØRNE MÅLEPUNKTER G.4.4 Nok- eller sprydbarmspunkt (Peak Point) Skæringspunktet mellem gaffelliget og agterliget, begge forlænget om nødvendigt. G.2 SEJLKANTER/-LIG G.2.4 Gaffellig (Head) Overkanten. 35

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1 Udstyrsregler for kapsejlads 2013-2016 1. udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34 Klasseregler lørdag, november 03, 2012 http://kdyjunior.dk/?page_id=34 De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008 Afsnit A Hoveddimensioner:

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE DANSK BB10m KLUB DANSK SEJLUNION Fejl! KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Dansk BB10m Klubs Klasseregler BB10m eren blev konstrueret i 1977 af Børge og Anders

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb. Tilbud 25840 Hans Jørgensen Havløkkevej 9 4600 Køge 4600 Køge Kundenr: 53652404 København d. 8. oktober 2007 Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE

ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE ALT OM DUGKVALITET, SEJLFACONER, TRIM OG UDSTYR TURSEJLADS KAPSEJLADS ONE DESIGN KLASSEBÅDE Ouantum Sails 2012 Grafisk tilrettelæggelse Flemming Hansen www.sejlernyt.dk Tegninger og foto: Quantum Sails

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning

Projekt 2.1: Parabolantenner og parabelsyning Projekter: Kapitel Projekt.1: Parabolantenner og parabelsyning En af de vigtigste egenskaber ved en parabel er dens brændpunkt og en af parablens vigtigste anvendelser er som profilen for en parabolantenne,

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter

Installation VertiQ System T, System HAT. Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter Installation VertiQ System T, System HAT Slagfast og ekstra slagfast system for vægabsorbenter VertiQ _ System T, System HAT Indhold Valg af system..................... 3 Kanter og dimensioner..............

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2

SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8. TORM Junior Grandprix 2 SEJLADSBESTEMMELSER SAIL EXTREME 2015 Kerteminde Sejlklub, den 23. til 24. maj 2015 A-optimist, Feva og Zoom8 TORM Junior Grandprix 2 2. Ranglistestævne for A-optimist 3. Ranglistestævne for Zoom 8 1 Regler

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig kildeangivelse. Artikler og billeder i Bådnyt kan ikke uden forlagets

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007

OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007 OVERSIGT MEDLEM AF: DANSK SEJLMAGERMESTER FORENING, DANBOAT OG DANSK INDUSTRI. Informationsguiden er sidst redigeret januar 2007 Her bor Quantum Sails... 5 Quantum Sails Danmark... 6 Cruising linie...

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB

22.94cm*16.78cm. Indbydelse. Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL. 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B KERTEMINDE SEJLKLUB 22.94cm*16.78cm Indbydelse Regler DH/IRC/ORC IOMR/TEXEL 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Trimguide til cruisingsejlads

Trimguide til cruisingsejlads Trimguide til cruisingsejlads www.northsails.dk Nye sejl Nye sejl Nye sejl giver ekstra sejlglæde Det er dejligt at få nye, flotte og velfungerende sejl, der er lette at trimme. Og trimningen er vigtig

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Selvbyg; Kom godt fra start part 2

Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Selvbyg; Kom godt fra start part 2 Subwooferen, byg den på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål.

Læs mere

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015

SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 2015 SEJLADSBESTSEMMELSER FOR DBO 205. REGLER:.. Regler: Stævnet sejles efter ISAF s Racing rules of sailing for 203-206 og windsurfing competition rules 203-206 Formula-disciplinen sejles desuden efter The

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2

BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 BygSelv; Byg subwooferen på en weekend (Du kan bruge eksemplet på alle vores subwoofere) Part 2 Fredag fyraften: Smut forbi byggemarkedet og få skåret pladerne groft til på mål. Til eksemplet her, PCA

Læs mere

!! "#$%&'!()*%+!,-#&&!.&&)/%#0%)$!

!! #$%&'!()*%+!,-#&&!.&&)/%#0%)$! "#$%&'()*%+,-#&&.&&)/%#0%)$ 1112')*%+/#0234 Referat ordinær generalforsamling i Danish Hobie Class Association. Lørdag den 05. marts, 2011, kl. 17:00 i Horsens Sejlklub 1 Personlig præsentation, og valg

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Andengradsfunktionen

Andengradsfunktionen Andengradsfunktionen 1. Find først diskriminanten og efterfølgende også toppunktet for følgende andengradsfunktioner. A y = 2 x 2 + 4 x + 3 B y = 1 x 2 + 6 x + 2 C y = 1 / 2 x 2 + 2 x 2 D y = 1 x 2 + 6

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere