UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2001 2004"

Transkript

1 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS The Equipment Rules of Sailing for

2 DANSK SEJLUNION International Sailing Federation Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen/Dansk Sejlunion. I tilfælde af en opstået tvivl i oversættelsen er den engelske tekst gældende. Dansk Sejlunion September 2001 Indholdsfortegnelse: 2

3 INTRODUKTION... 4 STATUS... 4 Anvendelse... 4 Ændringer... 4 Terminologi... 4 Forkortelser... 4 Del I BRUG AF UDSTYR Afsnit A Under et stævne... 5 Afsnit B Under kapsejlads... 5 Del II DEFINITIONER Afsnit C Generelle definitioner... 8 Afsnit D Skrogdefinitioner Afsnit E Skrogvedhæng definitioner Afsnit F Rigdefinitioner Afsnit G Sejldefinitioner Del III MÅLEREGLER Afsnit H Måling Indeks med definitioner

4 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS INTRODUKTION Udstyrsreglerne for kapsejlads består af tre dele: Regler for brug af båden sportsredskabet benyttet til kapsejlads og personligt udstyr. Udstyrs definitioner. Måleregler. Udstyrsreglerne bliver revideret og udgives hver fjerde år af International Sailing Federation den internationale myndighed for sporten. Denne udgave er gældende fra 1. marts Ingen ændringer er påtænkt før 2004, men ændringer som ISAF anser for vigtige vil blive foretaget efter behov og bekendtgjort gennem MNA er. STATUS ERS er indført af ISAF som et regelsæt for brug af udstyr under kapsejlads. ERS gøres gældende som beskrevet i Anvendelse, herunder: Anvendelse ERS kan gøres gældende ved: a) Klasseregler. b) Indførelse af en måleregel myndighed for kapsejlads i dens myndighedsområde. c) Indførelse i sejladsindbydelsen og sejladsbestemmelserne for et stævne. d) Forskrifter fra en MNA for kapsejlads i dens myndighedsområde. e) Andre ISAF bestemmelser og regler indført af den Lovgivende forsamling. Ændringer ERS kan kun ændres som vist nedenfor: a) Forskrifter fra en MNA kan ændre en ERS-regel for kapsejlads i dens myndighedsområde. b) Sejladsbestemmelser kan ændre en ERS-regel ved specifik henvisning til reglen og anførelse af ændringen, dog kan der ikke ændres nogen del af ERS som er indført i en klasseregel. c) En måleregel myndighed kan ændre en ERS-regel for kapsejlads indenfor dens myndighedsområde. Disse restriktioner er ikke gældende hvis regler er ændret med det formål at udvikle eller afprøve foreslåede regler under lokale kapsejladser. Den MNA kan kræve at skulle godkende sådanne ændringer. Terminologi Et udtryk, som anvendes ved dets definerede betydning, er anført med fede typer, såfremt det er defineret i ERS og med kursive typer, hvis det er defineret i RRS. Forkortelser ISAF International Sailing Federation MNA ISAF National Myndighed (DS) ICA International Klasseorganisation NCA National Klasseorganisation ERS Udstyrsreglerne RRS Kapsejladsreglerne 4

5 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS DEL I BRUG AF UDSTYR Afsnit A Under et stævne A.1 KLASSEREGLER A.1.1 Både uden klasseregler Båden og andre dele af udstyr skal være i overensstemmelse med ERS del I. A.1.2 Både med klasseregler Båden og andre dele af udstyr skal være i overensstemmelse med klassereglerne og ERS del 1, dog undtaget hvad der er ændret gennem dens klasseregler i den udstrækning dette er tilladt iht. Ændringer pkt. c). A.2 CERTIFIKAT A.2.1 Besiddelse af et certifikat Båden skal have gyldigt certifikat iht. dens klasseregler eller den certificerende myndighed. A.2.2 Overensstemmelse med et certifikat Båden skal være i overensstemmelse med dens certifikat. Se også RRS regel 78 Overholdelse af klasseregler, certifikater. A.3 IDENTIFIKATION PÅ SEJL Se RRS regel 77 Identifikation på sejl. A.4 REKLAME Se RRS Tillæg del II, 2: Reklame regler. A.5 OVERFLADEFRIK- TION Se RRS regel 53 Overfladefriktion. A.6 STÆVNEMÅLING Se RRS regel 78 Overholdelse af klasseregler, Certifikater. Afsnit B Under kapsejlads B.1 PERSONLIG OP- DRIFTSMIDDEL OG REDNINGS UDSTYR Se RRS regel 1 Sikkerhed og RRS regel 40 Personlig opdriftsmiddel. B.2 PERSONLIG UDSTYR Se RRS regel 43 Deltagernes beklædning og udstyr B.3 BEGRÆNSNINGER PÅ UDSTYR Se RRS regel 47 Begrænsninger med hensyn til udstyr og besætning. 5

6 B.4 BEGRÆNSNINGER PÅ BESÆTNING OG BE- SÆTNINGSPOSITION Se RRS regel 47 Begrænsninger med hensyn til udstyr og besætning og RRS regel 49 Placering af besætning. B.5 HÅNDKRAFT Se RRS regel 52 Håndkraft. B.6 SPRØJTNING ELLER FRIGØRELSE AF SUB- STANS Se RRS regel 53 Overfladefriktion. B.7 SÆTNING AF RUND- HOLTER B.7.1 Storsejl, forsejl og mesanbomme sat på en mast Forlængelsen af bom rundholtens overkant skal skære maste rundholten over nederste begrænsnings mærke, med bommen sat i maste rundholtens centerplan og 90 o på maste rundholten. B.7.2 Forsejlsbomme Den forreste ende af bom rundholten skal være tættest muligt i bådens centerplan. B.7.3 Spiler- og whisker bomme Se RRS regel 50 Sætning og skødning af sejl. B.7.4 Bovspryd Det inderste begrænsningsmærke må ikke være udenfor skroget, når bovsprydet er sat. B.8 SÆTNING AF RIGNING B.8.1 Forstag Se RRS regel 54 Forstag og forsejlshalse. B.9 SÆTNING, SKØDNING OG SEJLSKIFT B.9.1 Tresidet storsejl. Forsejl og Mesaner (a) Sejlet skal være under mastens øverste begrænsnings mærke. (b) Agterliget, forlænget om nødvendigt, skal skære overkanten af bom rundholten foran det ydre begrænsningsmærke. (c) Underliget på et sejl med løst underlig, forlænget om nødvendigt, skal skære maste rundholten over det nederste begrænsnings mærke. B.9.2 Forsejl Halsbarmen på ethvert forsejl sat på et bovspryd skal være fastgjort agten for ydre begrænsnings mærke. 6

7 Se RRS regel 54 Forstag og forsejlshalse. B.9.3 Spiler stagsejl og Mesan stagsejl Halsbarmen skal være indenfor essingen. Se også RRS regel 50 Sætning og skødning af sejl. B.10 TYNGDEPUNKT B.10.1 Korrektionsvægt Korrektionsvægte skal være forsvarligt fastgjort. Se også RRS regel 51 Flytning af ballast. B.11 ANKRE, FORTØJE OG TAGE PÅ LAND Se RRS regel 45 Tage på land; Fortøje; Ankre. B.12 TÅGESIGNALER OG LANTERNER Se RRS regel 48 Tågesignaler og lanterner. 7

8 DEL II DEFINITIONER Afsnit C Generelle definitioner C.1 PERSON BETEGNEL- SER C.1.1 Besætning (Crew) En deltager, eller et hold af deltagere, som betjener en båd. C.1.2 Skipper (Skipper) Et besætningsmedlem ombord som er bestemmende over båd og besætning og alle andre personer ombord. C.1.3 Personligt udstyr (Personal Equipment) Alle personlige effekter, der sejles med eller haves på og beklædningsdele, der bæres om bord for at holde én varm og/eller tør og/eller til at beskytte kroppen, personlig opdriftsmiddel, sikkerhedsseler og hængehjælpemidler for at holde personen ombord eller oven vande. C.1.4 Personlig opdriftsmiddel (Personal Buoyancy) En beklædningsdel båret rundt om den øverste del af torsoen, der er i stand til at holde en person oven vande. C.2 BÅD BETEGNELSER C.2.1 Båd (Boat) Sportsredskabet brugt af besætningen for at deltage i en kapsejlads. Det omfatter skrog, skrogvedhæng, ballast, rig, sejl og tilhørende fittings og alle andre benyttede dele af sportsudstyr, undtagen hvad der kan fortæres og personligt udstyr. C.2.2 Sejlbræt (Sailboard) En båd. C.2.3 Vigtigste akser (Major Axes) De tre vigtigste akser på båden ligger 90 o i forhold til hinanden lodret, langskibs og tværskibs og skal relateres til designvandlinien og skrogets centerplan. C.2.4 Bådlængde (Boat Length) Langskibs afstanden mellem det agterste punkt og det forreste punkt på båden, med sejl og rundholter sat som bestemt. C.2.5 Ballast (Ballast) Vægt installeret for at påvirke stabiliteten, flydelejet eller total vægten af båden. Det kan være af et hvilket som helst materiale og placeret hvor som helst i båden. 8

9 C.2.6 Korrektionsvægt (Corrector Weight) Vægt installeret i overensstemmelse med klassereglerne for at korrigere for manglende vægt og/eller dens fordeling. C.2.7 Begrænsningsmærke (Limit Mark) Et tydeligt synligt mærke i én farve afvigende fra delen(e), som det er placeret på, for at indikere et målepunkt. C.2.8 Stævne begrænsningsmærke (Event Limitation Mark) Et mærke anbragt af en kapsejladskomite på udstyr, hvis udskiftning under stævnet er styret af klassereglerne. C.3 REGLER C.3.1 Klasseregler (Class Rules) Regler som specificerer hvordan båden skal bruges til kapsejlads. C.3.2 Lukkede klasseregler (Closed Class Rules) Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig tilladt gennem klassereglerne, er forbudt. C.3.3 Åbne klasseregler (Open Class Rules) Klasseregler, hvor enhver ting, som ikke er udtrykkelig forbudt gennem klassereglerne, er tilladt. C.4 MÅLING OG MÅLERE C.4.1 Grundlæggende måling (Fundamental measurement) Måling krævet for at sikre overensstemmelse med klassereglerne. C.4.2 Stævnemåling (Event Measurement) Måling udført i overensstemmelse med RRS Tillæg J 2.2(10). C.4.3 Officiel måler (Official Measurer) En måler udpeget, eller anerkendt, af MNA i det land hvor målingen foretages, til at udføre den grundlæggende måling. C.4.4 Stævnemåler (Event Measurer) En måler udpeget af en kapsejladskomite. C.4.5 International måler (International Measurer) En måler udpeget af ISAF til at virke som stævnemåler ved internationale stævner og til at måle prototype både. C.5 CERTIFICERING 9

10 C.5.1 Certificeringsmyndighed (Certification Authority) For skroget: ISAF, ejerens MNA, eller deres beskikkede myndigheder. For andre dele: ISAF, MNA i det land hvor certificering skal finde sted, eller deres beskikkede myndigheder. C.5.2 Certificere (Certify) At udstede et certifikat (målebrev/klassebevis), eller at sætte et certificeringsmærke på efter en godkendt grundlæggende måling. C.5.3 Certifikat (Certificate) Dokumentation udstedt af certificeringsmyndigheden efter en godkendt grundlæggende måling af skroget, eller enhver anden del krævet af klassereglerne eller en certificeringsmyndighed. C.5.4 Certifikat mærke (Certification Mark) Bevis på en godkendt grundlæggende måling af dele, der kræver et certifikat mærke påsat eller påført af en officiel måler. Klædningen inklusiv ethvert agterspejl, dæk inklusiv overbygning, den indvendige struktur inklusiv ethvert cockpit, fittings tilhørende disse dele og enhver korrektionsvægt. D.1.2 Springlinie (Sheerline) Linien dannet ved skæringen mellem oversiden af dækket og den udvendige side af skrog klædning, begge forlænget om nødvendigt. D.1.3 Spring (Sheer) Projektion af springlinien ind på centerplanet. D.2 MÅLEPUNKTER D.2.1 Skrog referencepunkt (Hull Datum Point) Punktet på skrogets centerplan, specificeret i klassereglerne og hvorfra skrog mål tages. Afsnit D Skrogdefinitioner D.1 BETEGNELSER D.1.1 Skrog (Hull) D.3 DIMENSIONER D.3.1 Skroglængde (Hull Length) Den langskibs afstand mellem det agterste punkt og det forreste punkt på skroget(-ne) eksklusiv fittings. 10

11 D.4.1 Skrogvægt (Hull Weight) Vægten af skroget. D.4 VÆGT Afsnit E Skrogvedhæng Definitioner E.1 BETEGNELSER E.1.1 Skrogvedhæng (Hull Appandage) Enhver udstyrsdel inklusiv dele nævnt i E.1.2 til E.1.13 der er helt eller delvist under springlinien eller dens forlængelse, enten når den er fast eller fuldstændig nede, hvis den kan trækkes op, fastgjort til skrogklædningen eller andet skrogvedhæng, og brugt til at påvirke stabilitet, afdrift og/eller styring. Enhver korrektionsvægt, indbygget ballast og/eller tilhørende fittings skal være inkluderet i skrogvedhænget. E.1.2 Køl (Keel) Et fast skrogvedhæng, fastgjort omtrent i skrogets centerplan. Primært brugt til at påvirke stabilitet og afdrift. E.1.3 Kimingkøl (Bilge Keel) Et fast skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke stabilitet og afdrift. E.1.4 Finne (Fin) Et fast skrogvedhæng, der primært anvendes til at påvirke afdrift eller retningsstabilitet. E.1.5 Bulb (Bulb) Et fast skrogvedhæng indeholdende ballast ved den nederste ende af et andet skrogvedhæng. Primært anvendt til at påvirke stabilitet. 11

12 E.1.6 Skeg (Skeg) En finne fastgjort umiddelbart foran et ror. E.1.7 Svingsværd (Centreboard) Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og drejeligt om en tværskibs akse, som evt. kan bevæges i forhold til skroget. Primært brugt til at påvirke afdrift. E.1.8 Stiksværd (Daggerboard) Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort omtrent i skrogets centerplan og ikke drejelig. Primært anvendt for at påvirke afdrift. E.1.9 Kimingsværd (Bilgeboard) Et optrækkeligt skrogvedhæng fastgjort forsat i forhold til skrogets centerplan. Primært anvendt til at påvirke afdrift. E.1.10 Ror (Rudder) Et bevægeligt skrogvedhæng. Primært anvendt for at påvirke styring. E.1.11 Trimklap (Trim Tab) Når et (eller flere) ror er fastgjort, som et bevægeligt skrogvedhæng, ved agter- eller forkanten af et andet skrogvedhæng. Afsnit F Rigdefinitioner Definitioner relateret til: BOM gælder også for GAF- FELBOM og SPRYDSTAGE SPILERBOM/ WHISKERBOM gælder også for JOCKEYPOLE BOVSPRYD gælder også for AGTER UDRIGGER F.1 Generelle betegnelser F.1.1 Rig (Rig) Rundholterne, salingshorn, rigningen, fittings og enhver korrektionsvægt. F.1.2 Rundholt (Spar) Den primære strukturelle bestanddel(e) af riggen, hvorpå eller hvorfra sejl er fastgjort og/eller ført. F.1.3 Salingshorn (spreader) Enhver udstyrsdel fastgjort med sin ene ende eller begge ender til rundholter, sejl eller anden rigning og som er i stand til at overføre trykpåvirkning. F.1.4 Rigning (Rigging) Enhver udstyrsdel fastgjort med sin ene ende eller begge ender til rundholter, sejl eller anden rigning og som alene er i stand til at overføre trækpåvirkning. 12

13 F.2 BEGRÆNSNINGS- MÆRKE DIMENSIONER F.2.1 Begrænsningsmærke bredde (Limit Mark Width) Minimum bredde, målt i rundholtens længderetning. Afstanden fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusiv enhver overbygning til forstagets rignings punkt. F.3 FORTREKANT DIMENSIONER F.3.1 Fortrekant basis (J) (Foretriangle Base) Langskibsafstanden fra skæringspunktet mellem maste rundholtens forside, forlænget om nødvendigt, og dækket inklusiv enhver overbygning til skæringspunktet mellem forstagets centerlinie, forlænget om nødvendigt, og dækket eller bovspryd rundholten. F.4 MASTEBETEGNELSER F.4.1 Mast (Mast) Rundholten, dens rigning, salingshorn, fittings og enhver korrektionsvægt, eksklusiv enhver fittings som ikke er nødvendig for mastes funktion som en del af riggen. F.3.2 Fortrekant højde (Foretriangle Height) F.5 MASTE MÅLEPUNK- TER 13

14 F.5.1 Maste referencepunkt (Mast Datum Point) Punktet på masten, angivet i klassereglerne, brugt som reference for måling. F.5.2 Hæl punkt (Heel Point) Det laveste punkt på rundholten og dens fittings. F.6 MAST, SEJLBEGRÆNS- NINGSMÆRKER F.6.1 Nederste begrænsningsmærke (Lower Limit Mark) F.6.2 Begrænsningsmærke for føring af bom rundholten eller storsejlet. F.5.3 Top punkt (Top Point) Det højeste punkt på rundholten og dens fittings. F.5.4 Nederste punkt (Lower Point) Det højeste punkt på det nederste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. F.5.5 Øverste punkt (Upper Point) Det laveste punkt på det øverste begrænsningsmærke ved agterkanten af rundholten. Øverste begrænsningsmærke (Upper Limit Mark) Begrænsningsmærke for føring af storsejlet. F.7 MASTEDIMENSIONER 14

15 F.7.1 Mastelængde (Mast Length) Afstanden mellem hælpunktet og toppunktet. F.7.2 Nederste punkts højde (Lower Point Height) Afstanden mellem maste referencepunkt og det nederste punkt. F.7.4 Rigningspunkt (Rigging Point) Når rigningen er fastgjort: VED EN T-TERMINAL: Det laveste punkt af terminalen hvor den skærer rundholten, forlænget om nødvendigt. VED EN LASKE- TERMINAL: Det laveste punkt på rundholt-bolten hvor den skærer rundholten. PÅ ANDEN MÅDE: Skæringen mellem udvendig side af rundholten, forlænget om nødvendigt, og centerlinien af rigningen. F.7.3 Øverste punkts højde (Upper Point Height) Afstanden mellem maste referencepunkt og det øverste punkt. F.7.5 Forstag højde (Forestay Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. F.7.6 Vant højde (Shroud Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. 15

16 rundholten og undersiden af spilerfaldet, når det holdes 90 o på rundholten og forlænges om nødvendigt. F.7.7 Bagstag højde (Back Stay Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og det laveste af rignings punktet eller top punktet. F.7.8 Checkstag højde (Check Stay Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. F.7.11 Mast rundholt kurve (Mast Spar Curvature) Den korteste afstand mellem agterkanten af rundholten og en ret linie der forbinder det øverste punkt og det nederste punkt, målt i en given afstand fra maste referencepunktet, når rundholten ligger på den en side. F.7.9 Trapez højde (Trapeze Height) Afstanden mellem maste referencepunktet og rignings punktet. F.7.10 Spilerfald højde (Spinnaker Hoist Height) Afstanden fra maste referencepunktet til skæringen mellem 16

17 F.7.12 Mast rundholt nedbøjning (Mast Spar Deflection) Forskellen i de korteste afstande mellem rundholten, målt i en given afstand fra maste referencepunktet, og en ret linie, som forbinder øverste punkt og nederste punkt, når rundholten understøttes vandret ved disse punkter, belastet med og uden en given vægt placeret i en given afstand fra maste referencepunktet. (a) LANGSKIBS: Målt med agterkanten opad. (b) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. 17

18 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS F.7.13 Mast rundholt tværsnit (Mast Spar Section) (a) LANGSKIBS: Langskibs dimensionen inklusiv enhver skinne til sejl, i en given afstand fra maste referencepunktet. (b) TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra maste referencepunktet. Vægten af masten målt ved det øverste punkt, mens rundholten er understøttet ved det nederste punkt. F.8 MASTEFITTINGS F.8.1 Salingshorn (Spreader) (a) LÆNGDE: Afstanden fra indersiden af vantet ved undersiden af salingshornet til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. (b) HØJDE: Afstanden fra maste referencepunkt til skæringen mellem undersiden af salingshornet, forlænget om nødvendigt, og rundholten. F.7.14 Rundholt vægt Vægten af rundholten inklusiv fittings og korrektionsvægte. F.7.15 Mast vægt (Spar Weight) Vægten af masten. F.7.16 Top vægt (Tip Weight) 18

19 F.8.2 Spilerbom fitting ((Spinnaker Pole Fitting) (a) HØJDE: Afstanden mellem maste referencepunktet og centret af den bærende del af fittingen. (b) FREMSPRING: Den korteste afstand mellem det yderste punkt af fittingen og rundholten. F.10.1 Ydre punkt (Outer Point) Punktet på bommens ydre begrænsningsmærke, på overkanten af rundholten, nærmest forenden af rundholten. F.11 BOM, SEJLBEGRÆNS- NINGSMÆRKER F.11.1 Ydre begrænsningsmærke (Outer Limit Mark) Begrænsningsmærke for sætning af storsejl. F.12 BOMDIMENSIONER F.12.1 Ydre punkt afstand (Outer Point Distance) Afstanden mellem det ydre punkt og agterkanten af maste rundholten, med bom rundholten i maste rundholtens centerplan og holdt 90 o på maste rundholten. F.9 BOMBETEGNELSER F.9.1 Bom (Boom) Rundholten, dens rigning, fittings og enhver korrektionsvægt, men eksklusiv skøder, skødeblokke og kicking strap/afstiver arrangement. F.10 BOMMÅLEPUNKTER 19

20 F.12.2 Bom rundholt kurve (Boom Spar Curvature) Den korteste afstand mellem overkanten på rundholten og en ret linie, som forbinder ydr punktet og overkanten af forenden af rundholten, målt i en given afstand fra ydr punktet, når rundholten ligger på en side. F.12.3 Bom rundholt nedbøjning (Boom Spar Deflection) Forskellen i de korteste afstande mellem rundholten, målt i en given afstand fra ydr punktet, og en ret linie, som forbinder ydr punktet og overkanten af rundholtens forende, når rundholten understøttes vandret ved disse punkter, belastet med og uden en given vægt i en given afstand fra ydr punktet. (a) LODRET: Målt med overkanten opad. (b) TVÆRSKIBS: Målt med den ene side opad. F.12.4 Bom rundholt tværsnit (Boom Spar Cross Section) (a) LODRET: Den lodrette dimension, inklusiv enhver skinne til sejlet i en given afstand fra ydr punktet. (b) TVÆRSKIBS: Tværskibs dimensionen i en given afstand fra ydr punktet. 20

21 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS F.13 SPILER-/WHISKER- BOM BETEGNELSER F.13.1 Spiler-/whiskerbom (Spinnaker/Whisker Pole) Rundholten, dens fittings, hanfodsarrangement(-er), endebeslags udløserliner og enhver korrektionsvægt. F.14 SPILER-/WHISKER- BOM DIMENSIONER F.12.5 Bom vægt (Boom Weight) Vægten af bommen. 21

22 F.14.1 Spiler-/whiskerbom længde (Spinnaker/Whisker Pole Length) Afstanden mellem enderne på spiler-/whiskerbommen. F.14.2 Spiler-/whiskerbom rundholt tværsnit (Spinnaker/Whisker Pole Cross Section) Tværsnitsdimensionen i en given afstand fra en ende af spiler- /whiskerbommen. F.14.3 Spiler-/whiskerbom vægt (Spinnaker/Whisker Pole Weight) Vægten af spiler- /whiskerbommen. F.15 BOVSPRYD BETEGNELSER F.15.1 Bovspryd (Bowsprit) Rundholten, fittings og enhver korrektionsvægt. F.16 BOVSPRYD MÅLEPUNKTER F.16.1 Bovspryd punkt (Bowsprit Point) Punktet på bovsprydets begrænsningsmærke, som er nærmest den udenbords ende af bovsprydet. F.17 BOVSPRYD BEGRÆNSNINGS- MÆRKER F.17.1 Indre begrænsningsmærke (Inner Limit Mark) Begrænsningsmærket for sætning af bovspryd rundholten. F.17.2 Ydre begrænsningsmærke (Outer Limit Mark) Begrænsningsmærket for sætning af forsejl. F.18 BOVSPRYD DIMENSIONER F.18.1 Bovspryd punkt afstand (Bowsprit Point Distance) Afstanden mellem bovsprydpunktet og den udenbords ende af bovsprydet. 22

23 F.18.2 Bovspryd rundholt tværsnit (Bowsprit Spar cross Section) Tværsnitsdimensionerne i givne afstande fra den udenbords ende af bovsprydet. F.18.3 Bovspryd vægt (Bowsprit Weight) Vægten af bovsprydet. Afsnit G Sejldefinitioner Underafsnit A Trekantede sejl Definitioner relateret til: STORSEJL gælder også for FORSEJL og MESSAN FORSEJL gælder også for FOK, GENUA, GENAK- KER og STAGSEJL. G.1 GENERELLE SEJL- BETEGNELSER G.1.1 Sejl (Sail) En udstyrsdel fastgjort til riggen, som bruges til at fremdrive båden. Sejlet omfatter sejlforstærkninger, sejlpindslommer, vinduer, afstivninger, ligbånd, påsatte dele, identifikationsmærker, reklamer og ekstra dele, som er tilladt af klassereglerne. G.1.2 Hoveddel af sejl (Body of the Sail) Sejlet bortset fra områderne med tilføjede dele, som nævnt i G.1.1. G.1.3 Dug (Ply) Et lag af sejl materiale. G.1.4 Blødt sejl (Soft Sail) Et sejl, hvor hoveddelen af sejlet kan foldes fladt i enhver retning uden at dugen skades på anden måde end det bliver krøllet. G.1.5 Vævet dug (Woven Ply) En dug, som deles i fibre uden at efterlade spor af film, når den rives fra hinanden. G.1.6 Lamineret dug (Laminated Ply) En dug, som består af mere end et lag. 23

24 G.1.7 Enkelt-dug sejl (Single-Ply Sail) Et sejl, hvor alle dele i hoveddelen af sejlet, undtagen ved sømme, kun består af et lag dug. G.1.8 Sejl med dobbelt forlig (Double Luff Sail) Et sejl med mere end ét forlig, eller et sejl, der løber rundt om et stag eller rundholt og er fastgjort til sig selv igen. G.1.9 Søm (Seam) Overlap i hoveddelen af sejlet, hvor to eller flere lag dug sammenføjes. G.1.10 Ligbånd (Tabling) Tilføjet dug eller foldet dug, som overlapper ved en sejlkant. G.1.11 Sejlpindslomme (Batten Pocket) Tilføjet dug, som danner en lomme til en sejlpind. G.1.12 Sejlåbning (Sail Opening) Enhver åbning undtagen åbninger dannet af påsatte dele. G.1.13 Vindue (Window) En sejlåbning dækket af en transparent dug. G.1.14 Afstivning (Stiffening) Hjørneplader og sejlpinde. G.1.15 Påsatte dele (Attachments) Ligtovværk, kovse, justeringsøjer, rebeøjer, rebepunkter, løjerter, slæder, blokke og deres fastgørelsesbeslag. G.2 SEJLKANTER/-LIG G.2.1 Underlig (Foot) Underkanten. G.2.2 Agterlig/sidelig (Leech) (a) STORSEJL og FORSEJL: Agterkanten. (b) SPILER: Kanterne undtagen underliget. G.2.3 Forlig (Luff) STORSEJL og FORSEJL: Forkanten(-erne). G.3 SEJLHJØRNER/- BARME G.3.1 Skødebarm (Clew) Området hvor underliget og agter-/sideliget mødes. G.3.2 Faldbarm (Head) Området ved toppen. G.3.3 Halsbarm (Tack) Området hvor forliget og underliget mødes. 24

25 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.4 SEJLHJØRNE, MÅLE- PUNKTER G.4.1 Skødebarmspunkt (Clew Point) Skæringspunktet mellem underliget og agter-/sideliget, begge forlænget om nødvendigt. G.4.2 Faldbarmspunkt (Head Point) (a) STORSEJL og FORSEJL: Skæringspunktet mellem forliget, forlænget om nødvendigt, og linien gennem sejlets højeste punkt 90 o på forliget. (b) SPILER: Skæringspunktet mellem sideligene, forlænget om nødvendigt. 25

26 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.4.3 Halsbarmspunkt (Tack Point) Skæringspunktet mellem underliget og forliget, begge forlænget om nødvendigt. G.5 ANDRE SEJLMÅLE- PUNKTER G.5.1 Kvart agter-/sideligspunkt (Quarter Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i lige stor afstand fra halv agter- /sideligspunktet og skødebarmspunktet. 26

27 G.5.2 Halv agter-/sideligspunkt (Half Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i lige stor afstand fra faldbarmspunktet og skødebarmspunktet. G.5.3 Trekvart agter-/sideligspunkt (Three-Quarter Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i lige stor afstand fra faldbarmspunktet og halv agter- /sideligspunktet. G.5.4 Øvre agter-/sideligspunkt (Upper Leech Point) Punktet på agter-/sideliget i en given afstand fra faldbarmspunktet. G.5.5 Agter faldbarmspunkt (Aft Head Point) Skæringspunktet mellem agterliget, forlænget om nødvendigt, og linien gennem faldbarmspunktet 90 o på forliget. 27

28 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.5.6 Underligsmidtpunkt (Mid Foot Point) (a) STORSEJL og FORSEJL: Punktet på underliget i lige stor afstand fra halsbarmspunktet og skødebarmspunktet. (b) SPILER: Punktet på underliget i lige stor afstand fra skødebarmspunkterne. G.6 SEJLFORSTÆRK- NINGER G.6.1 Primær forstærkning (Primary Reinforcement) Et ubegrænset antal lag af tilføjet dug af tilladt materiale: ved et hjørne (barm) ved et Cunninghamøje ved et rebeøje ved forliget ved et rebeøje ved agterliget ved et sejls nedhalingspunkt hvor klassereglerne tillader det. G.6.2 Sekundær forstærkning (Secondary Reinforcement) Højst to lag tilføjet dug af tilladt materiale, som hver ikke er tykkere end dugens maksimum tykkelse i hoveddelen af sejlet: ved et hjørne (barm) ved et Cunninghamøje ved et rebeøje ved forliget ved et rebeøje ved agterliget ved et sejls nedhalingspunkt for at danne en sømforstærkning 28

29 for at danne en slidforstærkning for at danne en sejlpindslommeforstærkning hvor klassereglerne tillader det. G.6.3 Sejlpindslommeforstærkning (Batten Pocket Patch) Sekundær forstærkning ved den indre ende af en sejlpindslomme. G.7.2 Agterligslængde (Leech Length) Afstanden mellem faldbarmspunktet og skødebarmspunktet. G.7.3 Forligslængde (Luff Length) Afstanden mellem faldbarmspunktet og halsbarmspunktet. G.6.4 Slidforstærkning (Chafing Patch) Sekundær forstærkning, hvor et sejl kan berøre et salingshorn, scepter, vant eller spilerbom. G.6.5 Sømforstærkning (Flutter Patch) Sekundær forstærkning på agterliget eller underliget ved enden af en søm. G.7 PRIMÆRE SEJL DIMENSIONER Se også H.5. G.7.1 Underligslængde (Foot Length) (a) STORSEJL og FORSEJL: Afstanden mellem skødebarmspunktet og halsbarmspunktet. (b) SPILER: Afstanden mellem skødebarmspunkterne. 29

30 G.7.4 Kvartbredde (Quarter Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem kvart agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem kvart sideligspunkterne. G.7.5 Halvbredde (Half Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem halv agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem halv sideligspunkterne. G.7.6 Trekvartbredde (Three- Quarter Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem trekvart agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem trekvart sideligspunkterne. G.7.7 Øvre bredde (Upper Width) (a) STORSEJL og FORSEJL: Den korteste afstand mellem øvre agterligspunktet og forliget. (b) SPILER: Afstanden mellem øvre sideligspunkterne. 30

31 G.7.8 Faldbarmsbredde (Top Width) Afstanden mellem faldbarmspunktet og agter faldbarmspunktet. G.7.9 Diagonal (Diagonal) (a) SPILER: Afstanden mellem et skødebarmspunkt og det modstående halve sideligspunkt. G.7.10 Underligsmedian (Foot Median) Afstanden mellem faldbarmspunktet og underligsmidtpunktet. G.7.11 Forligsperpendikulær (Luff Perpendicular) (a) STORSEJL og FORSEJL (LP): Den korteste afstand mellem skødebarmspunktet og forliget. G.8 ANDRE SEJL DIMENSIONER Se også H.5. G.8.1 Sejlpindslommelængde (Batten Pocket Length) (a) INDVENDIG: Afstanden mellem sejlkanten/-liget og den indvendige yderste ende af sejlpindslommen, målt parallelt med lommens centerlinie. Virkningen af enhver elastik eller anden fast- 31

32 holdelsesanordning skal ignoreres. (b) UDVENDIG: Afstanden mellem sejlkanten/-liget og den udvendige yderste ende af sejlpindslommen, målt parallelt med lommens centerlinie. 32

33 G.8.2 Sejlpindslommebredde (Batten Pocket Width) (a) INDVENDIG: Den største afstand mellem indvendige kanter i sejlpindslommen, målt 90 o på lommens centerlinien. Lokal udvidelse for indføring af sejlpind skal ignoreres. (b) UDVENDIG: Den største afstand mellem udvendige kanter på sejlpindslommen, målt 90 o på lommens centerlinien. Lokal udvidelse for indføring af sejlpind skal ignoreres. 33

34 G.8.3 Underligsuregelmæssighed (Foot Irregularity) Maksimum afstanden mellem kanterne på underliget, når først halsbarmspunktet og derefter skødebarmspunktet er lagt ovenpå en hvilken som helst del af underliget. G.8.4 Forstærkningstørrelse (Reinforcement Size) (a) VED ET HJØRNE: Den største dimension af sejlforstærkningen, målt fra et sejlhjørne/-barm målepunkt. (b) ØVRIGE STEDER: Den største dimension af sejlforstærkningen 34

35 UDSTYRSREGLERNE FOR SEJLADS G.8.5 Sømbredde (Seam Width) Bredden af en søm, målt 90 o på sømmen. G.8.6 Ligbåndsbredde (Tabling Width) Bredden af et ligbånd, målt 90 o på sejlkanten/liget. G.3 SEJLHJØRNER/-BARM G.3.4 Nok- eller sprydbarm (Peak) Området hvor gaffelliget og agterliget mødes. G.3.5 Faldbarm (Throat) Området hvor gaffelliget og forliget mødes. Underafsnit B Tillæg for andre sejl Efterfølgende definitioner for andre sejl, så som GAFFEL- SEJL, LUGGERSEJL og SPRYDSEJL, er tillæg eller variant til det, der er anført i underafsnit A i dette afsnit. G.4 SEJLHJØRNE MÅLEPUNKTER G.4.4 Nok- eller sprydbarmspunkt (Peak Point) Skæringspunktet mellem gaffelliget og agterliget, begge forlænget om nødvendigt. G.2 SEJLKANTER/-LIG G.2.4 Gaffellig (Head) Overkanten. 35

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!!

FORSIDE. Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! FORSIDE Er klar mangler kun et fornuftigt billede!! 1 Udstyrsregler for kapsejlads 2013-2016 1. udgave 2013 Dansk Sejlunion, 2013 Oversat fra engelsk af Erik Salling og Flemming Nielsen. I tilfælde af

Læs mere

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

NATIONAL ÉNTYPEKLASSE MÅLESKEMAER 2005 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Sejl: DEN... DASP bygge:... Byggeår:... Ejer: Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:... 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 A.11.3 D.8.2

Læs mere

Dansk Sejlunion International Sailing Federation

Dansk Sejlunion International Sailing Federation Udstyrsregler for kapsejlads 2009 2012 del 2 UDSTYRSREGLER FOR KAPSEJLADS 2009 2012 The Equipment Rules of Sailing for 2009-2012 Dansk Sejlunion International Sailing Federation 1 Udstyrsregler for kapsejlads

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Klasseregler: Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 04. Juli 2003. Formålet med klassereglerne: Formålet med reglerne er, at bådene på sigt vil blive mere ens, hvad angår rig og sejl. Reglerne

Læs mere

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr.

MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE. DANSK BB10m KLUB. BB 10 meter. Bygger:.. Registreringsnr.: Byggenr.:.. Produktionsår:. Nation Sejlnr. MÅLESKEMAER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Bygger:.. Bygge:.. Produktionsår:. BB 10 meter Registrerings: Nation Sejl DANSK BB10m KLUB Sejl:... Bygge:... Byggeår:... Ejers Navn:... Adresse:... Telf. :... Sejlklub:...

Læs mere

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE)

INTERNATIONAL 806 DANSKE KLASSEREGLER (STANDARDKLASSE) 1 af 7 1 Formål Formålet med disse bestemmelser er at sikre, at bådene i denne klasse er så ens som muligt i relation til fart og sikkerhed. 2 Sikring af ensartede både 2.1 Specialklubbens bestyrelse har

Læs mere

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads:

Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: 1 Dansk Knarr Klub Ejer rorsmands forpligtelser ved Kapsejlads: Gyldigt klassebevis: For at starte som klassebåd i kapsejlads skal båden være udstyret med et gyldigt klassebevis. Klassebeviset er udstedt

Læs mere

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 1 KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 2011 afsnit indhold side nr. 1. Almindelige bestemmelser 2 2. Skrog, dæk, ror, køl og aptering 2 3. Mast, bom, spilerstage, stående og løbende rig 3 4. Sejl 4 5. Sikkerhedsudstyr

Læs mere

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion.

2. Myndighed. Højeste administrative myndighed er Luffe Klubben, med den nødvendige godkendelse af Dansk Sejlunion. KLASSEBESTEMMELSER FOR LUFFE 37 februar 2013 Seneste ændringer ( 2. 9. stk. b & c, 10. stk. b, 15, 16. stk. 1 samt 18. stk. a.) vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2013 i Nyborg.

Læs mere

Når din båd skal måles:

Når din båd skal måles: Side 1 af 5 Når din båd skal måles: Til alle stævner, hvor du deltager med din Folkebåd, er du underlagt klassereglerne (I det følgende CR =Class Rules). Hvis du har et gyldigt klassebevis, har du også

Læs mere

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Bemærk: Længdemål er i mm (med tommer i parentes) Vægt er i kg (med pounds i parentes)

Læs mere

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee

Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Wayfarer Internationale klasseregler (Dansk oversættelse) Januar 2011: Ansvarshavende: Wayfarer International Committee Bemærk: Længdemål er i mm (med tommer i parentes) Vægt er i kg (med pounds i parentes)

Læs mere

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN DANSK SEJLUNION KLASSEREGLER 2013 SPÆKHUGGER NATIONAL ÉNTYPEKLASSE SPÆKHUGGER KLUBBEN S KLASSEREGLER Spækhuggeren blev konstrueret

Læs mere

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler

SeaWind Ejeres Forening (SWEF) SeaWind klasseregler SeaWind klasseregler 1. GENERELT OM KLASSEN: SeaWind er en entypebåd. Klassens mål er kapsejlads, hvor skipperens dygtighed til at trimme og sejle båden vil være afgørende for at vinde. Reglernes hensigt

Læs mere

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34

Klasseregler. Afsnit A. lørdag, november 03, 2012. http://kdyjunior.dk/?page_id=34 Klasseregler lørdag, november 03, 2012 http://kdyjunior.dk/?page_id=34 De gældende klasseregler / DS definitioner for juniorbåden, vedtaget ved ekstraordinær generalforsamling i foråret 2008 Afsnit A Hoveddimensioner:

Læs mere

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst.

2005.04.01. Side 1. 1.2 Klassens officielle sprog er engelsk, og i tilfælde af uenighed om fortolkninger gælder den engelske tekst. 2005.04.01. Side 1 WAYFARER. INTERNATIONALE KLASSEREGLER. af Wayfarer International Committee. Oversat til dansk af SWS. Del I Formål og fortolkning. 1.1 Formålet med klassereglerne er at sikre, at kapsejlads

Læs mere

2007 klasseregler for international OPTIMIST

2007 klasseregler for international OPTIMIST 2007 klasseregler for international OPTIMIST 2007 klasseregler. Version: 9. april. 2007. Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Side Regel 3 1 GENERELT 3 2 ADMINISTRATION 3 2.1 Engelsk sprog 3 2.2 Byggere 3

Læs mere

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen

BÅDEJER TRIMGUIDE-SERIENRIEN. Af Henrik Hansen & Lars Jensen, Bådmagasinet Foto: Henrik Hansen Grafik: Lasse Hansen erer dit rig- og sejltrim l trim af bådens rig. EN gør for at sejle hurtigt. Trimning handler bare i lige så høj grad om at få en komfor- tabel sejlads i al slags vejr. Når jeg er med familien på sommertur,

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Dansk Handicap DANSK HANDICAP. Dansk Sejlunions nationale måleregel. Version 2009

Dansk Handicap DANSK HANDICAP. Dansk Sejlunions nationale måleregel. Version 2009 DANSK HANDICAP Dansk Sejlunions nationale måleregel Version 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning............ 3 1.1 Baggrund............. 3 1.2 Forbedringer........... 4 1.3 Formål.............. 4 1.4

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER

NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER 1 NORDISK FOLKEBÅD KLASSEREGLER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Regel Emne Side Titelblad 1 Indholdsfortegnelse 2 1. GENERELT 4 1.10 Klassereglernes formål 4 1.20 Myndighed 4 1.24 Reklame 4 1.30 Sprog 5 1.40 Fortolkning

Læs mere

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer:

TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD. Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: TEKNISKE KRAV TIL SHIPMAN 28 SOM STANDARDBÅD Båden skal opfylde følgende tegninger og specifikationer: Linietegning Olle Enderleins konstruktion nr. 395-1 (17/9-1969) eller modificeret udgave dateret d.

Læs mere

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE

KLASSEREGLER. BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE DANSK BB10m KLUB DANSK SEJLUNION Fejl! KLASSEREGLER BB10m NATIONAL ÉNTYPEKLASSE Dansk BB10m Klubs Klasseregler BB10m eren blev konstrueret i 1977 af Børge og Anders

Læs mere

DANSK ACCENT KLUB. Klassebestemmelser for ACCENT 26

DANSK ACCENT KLUB. Klassebestemmelser for ACCENT 26 DANSK ACCENT KLUB Klassebestemmelser for ACCENT 26 23. februar 1992 5. 1. Almindelige bestemmelser. 1.1 Formålet med disse bestemmelser og de officielle tegninger er at sikre skrogets, dækkets, kølens

Læs mere

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER Sydbank Cup Faaborg Sejlklub 10-11 maj SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene.

RACEBOATS. Ved transport tages forstaget og trapezwire af husk knuder eller kugler i begge ender af faldene. Information om tilrigning af 29er og sejlads tips 1. udgave 29er tilrignings manual 29eren er enkel og tilrigges på få minutter. Du skal først sikre dig at alle fald, vant og forstag er klar og uden knuder.

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2005-2008 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2005-2008 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright Dansk Sejlunion 2005 Oversættelse: Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg Redigering:

Læs mere

DS DM for L 23 og Albin Express

DS DM for L 23 og Albin Express DS DM for L 23 og Albin Express SEJLADSBESTEMMELSER: Senest ændret 13. august 2014 1. REGLER Faaborg Sejlklub 13. 17. august 2014 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler

Læs mere

Klasseregler for. Albin Express. Danske klasseregler2013 1

Klasseregler for. Albin Express. Danske klasseregler2013 1 Klasseregler for Albin Express Danske klasseregler2013 1 Del I Administration AFDELNING A GENERELLE BESTEMMELSER A.1 Type af klasseregler A.1.1 A.1.2 Entypeklausul. Disse regler er lukkede klasseregler.

Læs mere

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA

KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 1 KLASSEBESTEMMELSER FOR YLVA 2013 afsnit indhold side nr. 1. Almindelige bestemmelser 2 2. Skrog, dæk, ror, køl og aptering 2 3. Mast, bom, spilerstage, stående og løbende rig 3 4. Sejl 4 5. Sikkerhedsudstyr

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2005

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2005 Referat fra Ordinær Generalforsamling 2005 12. marts, 2005, Lundeborg Sejlklubs lokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Årsregnskab 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag

Læs mere

2009-2012 WORLD SAILING

2009-2012 WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2009-2012 WORLD SAILING KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af synlige signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad ( ), betyder, at et synligt signal

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne

WORLD SAILING. Kapsejladsreglerne WORLD SAILING Kapsejladsreglerne 2013-2016 kapsejladssignaler Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder, at et visuelt signal

Læs mere

Optimist Trim Guide fra UK Sails

Optimist Trim Guide fra UK Sails Optimist Trim Guide fra UK Sails Der er ikke nogen præcis facitliste på hvordan vores Optimistsejl skal trimmes. Det afhænger nemlig af flere faktorer, bl.a: Sejlerens vægt Sejlerens fysiske styrke Sejlerens

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER ! Åbent DS-Danmarksmesterskab for Spækhugger og Albin Express Århus Sejlklub 13 15 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

J/80 Liga Cup maj 2016

J/80 Liga Cup maj 2016 J/80 Liga Cup 7. 8. maj 2016 Sejladsbestemmelser - foreløbig udgave 23-04-2016 0. Arrangør Nivå Bådelaug i samarbejde med Tårbæk Sejlklub, Helsingør Sejlklub og KDY. 1. Regler 1.1 Stævnerne sejles efter

Læs mere

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. Danmarksmesterskab for klubhold 2014

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. Danmarksmesterskab for klubhold 2014 INDBYDELSE Dansk Sejlunions Sejlsportsliga Danmarksmesterskab for klubhold 2014 1. Indledning Dansk Sejlunions Sejlsportsliga er en serie af kapsejladser for sejlklubber. 2. Stævner Der sejles fire stævner

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl.

H-BÅD TRIMGUIDE. Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. H-BÅD TRIMGUIDE Denne trimvejledning er lavet med hjælp fra H-bådseksperter og udleveres kun i forbindelse med køb af sejl. De angivne værdier er erfaringsværdier og kan afhængigt af de enkelte båd- og

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE

Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Tillæg K (dansk udgave): DS SKABELON FOR INDBYDELSE DS SKABELON FOR INDBYDELSE Denne skabelon for indbydelse er udarbejdet med væsentlige stævner for øje, fx danske mesterskaber. Den svarer i indhold og

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER

STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER STATUTTER FOR TORM JUNIOR/UNGDOMS GRANDPRIX-SERIE A: GENERELLE STATUTTER B: SÆRLIGE STATUTTER A: Generelle statutter: A1 Regler og bestemmelser: Grandprix stævnerne er underlagt følgende regler: ISAF s

Læs mere

STORSEJL (+45) RESEN SAILS

STORSEJL (+45) RESEN SAILS STORSEJL (+) 70 77 70 71 1 MÅLESKEM STORSEJL P E Halsbarm Halsbarm Halsbarm Halsbarm H1 H2 Nummer på (gamle) masteslæder Tykkelse på tov til bom Målene tastes ind på din ordreside. u har fået email med

Læs mere

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom

North Sails OptiCup 5. maj 2016 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 29 er - Zoom North Sails OptiCup 5. maj 06 OPTI A OPTI B OPTI C FEVA XL 9 er - Zoom KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 5. maj 06 SEJLADSBESTEMMELSER Regler. Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for Zoom8. Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for Zoom8 Sejlklubben Esrum Sø 2-3. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer

Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer Vejledning til eftervisning af flydeevne på åbne fiskefartøjer 1. Formål: At dokumentere, at fartøjet i vandfyldt tilstand kan holde sig flydende med et fribord på minimum 50 mm. 2. Ækvivalent regel /

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer

Kapsejladsreglerne 2001-04. Forklaringer og kommentarer Kapsejladsreglerne 2001-04 Forklaringer og kommentarer Velkommen til Dansk Sejlunions forklaringer og kommentarer til kapsejladsreglerne 2001-2004. Dette er et elektronisk opslagsværk, hvor man ved hjælp

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage

GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage GS1Trade Sync: Måleregler for salgsklar og ikke-salgsklar emballage www.gs1.dk/gs1tradesync Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 Salgsklar emballage... 3 2.1 Fastsættelse af højde, bredde og

Læs mere

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015

J/80 DS-DM 2015 Dragør 14 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Desuden gælder Dansk Sejlunions statutter

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag.

Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. Nivå Bådelaug DS-DM 2015 for IF-båd og L23 Onsdag den 19. august til lørdag den 22. august 2015 med søndag den 23. august som reservedag. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER KDY Ungdomscenter i Rungsted Torsdag den 14. maj 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler 1.1 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter

Læs mere

Brugte forsejl, salgsliste

Brugte forsejl, salgsliste Brugte forsejl, salgsliste Salgsbetingelser for brugte sejl: Priserne på vore brugte sejl er sat så tilpas lavt for at sikre dig at du får mest muligt sejl for pengene. Når vi sætter et sejl på listen,

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER

Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Scan-kap 99 Kerteminde Sejlklub 13. - 16. august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing

Læs mere

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK

17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK 17-02-2004 Tema: Idekatalog om tyskertræk 87 UDSÆTTELSER PÅ TYSKERTRÆK Mange mindre trawlere har ikke haft problemer med at sænke tyskertrækkets trækpunkt ned til lønningen, sådan som nye regler foreskriver.

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226.

Kattegatbåd SVALEN. Hovedskibsregst. for Kgr. Danmark 1894-1927, side 199 bind III. H. 226. Kattegatbåd SVALEN Kort beskrivelse af skibets tidligste historie, som den er fundet og dokumenteret af bådebygger Hans Bendix og Jes Kroman, SKIBSBEVARINGSFONDEN. SVALEN er bygget af bådebygger Andreas

Læs mere

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80

Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Nivå Bådelaug Klubmesterskab i J/80 Åbent for alle. Nivå Bådelaug Nivå Havn 27. September 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Sejladsbestemmelserne udskrives IKKE ved stævnet! 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Klassemesterskab Banner 30 / Banner 30 Cup Sejlklubben Lynæs 12 14 august 2011 INDBYDELSE

Klassemesterskab Banner 30 / Banner 30 Cup Sejlklubben Lynæs 12 14 august 2011 INDBYDELSE Klassemesterskab Banner 30 / Banner 30 Cup Sejlklubben Lynæs 12 14 august 2011 INDBYDLS 1 RGLR 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. DS Danmarksmesterskab for klubhold 2015. 1. division

INDBYDELSE. Dansk Sejlunions Sejlsportsliga. DS Danmarksmesterskab for klubhold 2015. 1. division INDBYDELSE Dansk Sejlunions Sejlsportsliga DS Danmarksmesterskab for klubhold 2015 1. division 1. Indledning Dansk Sejlunions Sejlsportsliga er en serie af kapsejladser for sejlklubber. 2. Stævner Der

Læs mere

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion

Regler for Kapsejlads Dansk Sejlunion Regler for Kapsejlads 2009-2012 Dansk Sejlunion ISAFs Regler for Kapsejlads 2009-2012 Copyright Dansk Sejlunion 2009 Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby www.sejlsport.dk Oversættelse: Dansk Sejlunions

Læs mere

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER

Helly Hansen Cup. 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez juni Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER Helly Hansen Cup 505, Finn, J80, Laser, OK og Trapez 5. - 6. juni 2015 Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere

DS Danmarksmesterskab for J/80 K.A.S, Svanemøllen August Indbydelse

DS Danmarksmesterskab for J/80 K.A.S, Svanemøllen August Indbydelse Indbydelse Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med J/80 Class Association Denmark Inviterer til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for J/80 den 26. - 27. August 2017 Præmiesponsorer: Vordingborggade

Læs mere

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE

DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE DS DM For Spækhugger og IF-båd Sejlklubben Sundet 18 20 August 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016

PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 PALBY FYN CUP 2016 27. maj 29. maj 2016 Sejladsbestemmelser ORC/DH/TEXEL 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions

Læs mere

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser

Taarbæk Sejlklubs Huggert Pokal. for Ynglinge. Sejladsbestemmelser Sejladsbestemmelser 1 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordic Sailing Federation s og Dansk Sejlunions forskrifter. 1.2 Reglerne er

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb. Tilbud 25840 Hans Jørgensen Havløkkevej 9 4600 Køge 4600 Køge Kundenr: 53652404 København d. 8. oktober 2007 Jeg er glad for at du har henvendt dig til os for at få oplysninger om dine påtænkte sejlkøb.

Læs mere

Vejledning til køb af en laser joller

Vejledning til køb af en laser joller Vejledning til køb af en laser joller Når man køber en brugt Laser jolle, skal man huske nogle få ting der skal være i orden. Laser jollen holder normalt i mange år og, en 10 til 15 år gammel laserjolle

Læs mere

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016

KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 KDY 15 m² Klassemesterskab 2016 6. - 9. juli 2016 Kongelig Dansk Yachtklub Skovshoved Havn KDY 15 m2 KM 2016 SI FINAL Side 1 af 6 Disse sejladsbestemmelser erstatter alle tidligere udsendte SEJLADSBESTEMMELSER

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28.

Harboe Cup 2014. Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8. Ranglistestævne Optimist A. Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. Harboe Cup 2014 Sjællandsmesterskab Optimist A og Zoom 8 Ranglistestævne Optimist A Skælskør Amatør-Sejlklub 27.-28. september 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Bane E 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6.

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. juli 2008 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub

Læs mere

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER

Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER Udtagelsesstævne for H-både Sejlklubben Køge Bugt Hundige Havn 8 10 maj 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015

Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB-10 meter Hvidovre Sejlklub Suset 27 29 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub

Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub Side 1 af 6 Sejl og Motorbådsklubben Grønsund og Bogø Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2013 for IF og L23 Onsdag den 14. august til lørdag den 17. august 2013 med søndag den 18. august som reservedag.

Læs mere

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011

Sejladsbestemmelser Bane B/C. Harboe Cup 2011 Harboe Cup 2011 Hobie 16 Danish Open Nationals A-cat Sjællandsmesterskab for Hobie 16 Spi. Danmarksmesterskab for RS:X, Kona og Formula Se også DBO-sejladsbestemmelser for RS:X og Formula Skælskør Amatør-Sejlklub

Læs mere