SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015"

Transkript

1 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr juni 2015

2 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december. Forsiden Bynkefuglen der pryder forsiden af Skråen er en almindelig ynglefugl i Danmark, om end den er noget ujævnt fordelt i landsdelene. Bynkefuglen er udbredt over hele Europa, og overvintrer i tropisk Vestafrika, herfra ankommer Bynkefuglen til Danmark fra april til hen i maj. Vi træffer Bynkefuglen på åbne udyrkede arealer, som enge, moser, heder og klitter, hvor der er bevoksning af højt ukrudt. Selv om Bynkefuglen ofte sætter sig i toppen af en busk, eller på en frø stand eller stolpe kan man let overse den. Med sin brogede dragt falder den så godt ind i landskabet, at man tit overser den. Bynkefuglen lever af insekter og andre smådyr, som den tager på jorden eller i luften. Også denne gang har vi benyttet os af Jens Larsens mange fine tegninger. Redaktionen Ove Christensen, Aasted Alice Schneider, Skærum Nina Hoel, Kvissel Jørgen Steengaard, Ravnshøj Orla Thomasberg, Ravnshøj Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til Ove Christensen Lendumvej 74, Aasted Stof til næste nummer skal være indleveret lørdag den 1. august Indhold Fra redaktionen 4 Hvad nu Nordjylland 5 Udeprojekt Ravnshøjs Venner og Aktivitetsudvalg 7 Kunst og Modeltog 9 Glade børn invaderede Ravnshøj Hallen 11 Vinter/forår ved Skærum KFUM Spejdere 12 Generalforsamlinger foråret Et fantastisk stævne 15 Lokalhistorien er vigtig 16 Ravnshøj Gymnastikforening søger instruktører 17 Kvissel Pensionistforening generalforsamling Af Aasted Sogns historie 19 Lokal-kalenderen - øvrige begivenheder 22 Lokal-kalenderen - faste arrangementer 23 Side

3 Fra redaktionen Vores dejlige natur hvordan har den det egentlig? Naturen spiller en helt afgørende rolle for vores lokalsamfund. Derfor vil vi i redaktionen slå til lyd for det projekt som hedder Naturtjek, og som du i det følgende kan læse mere om. Et projekt som løber helt frem til år I Danmark savner vi viden om, hvordan naturen har det. Går det frem eller går det tilbage for udvalgte dyr, planter og svampe. Det er en opgave som forskere på landets universiteter er gået i gang med takket være en større bevilling af penge fra Aage V. Jensens Naturfond. Men for at løse opgaven har man brug for borgere i hele landet. Man vil man gerne have så mange naturelskere som muligt til at bidrage med deres oplevelser i naturen. Og det er såre enkelt. Når man ser gamle træer, blomstrende krat, søer, vandløb, viber, egern eller sommerfugle, så bruger man sin mobil. Et par hurtige klik på skærmen forvandles til vigtige informationer, som forskere omsætter til viden om naturens tilstand. Det er lavet en App, som man benytter. Den hedder Naturtjek, og du finder den i App Store eller i Google Play Store. Hvad nu Nordjylland? Af Jørgen Steengaard Er Nordjylland udkant - vandkant - eller bare verdens navle, og hvad kan vi som borgere i regionen gøre for at følge med udviklingen og sikre fortsat vækst fra Skagen til Hobro, fra Læsø til Klitmøller. Det satte P4 Nordjylland og TV2 Nord fokus på i uge 19 sammen med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i samarbejdsprojektet Hvad nu Nordjylland? og alle nordjyder var inviteret til at deltage i debatten om fremtidens Nordjylland, torsdag d. 7. maj. Der blev holdt borgermøder i alle nordjyske kommuner. I alt borgere deltog i disse møder. Emnet for borgermøderne var: Hvad nu Nordjylland? og borgerne havde masser af løsningsforslag til, hvordan væksten i Nordjylland fremover skal sikres. Mødet i Frederikshavn Kommune handlede om børn og unge. Sagen er, at Frederikshavn Kommune frem til år 2020 kommer til at miste knap børn og unge og i den erhvervsaktive alder. Kommunens store udfordring er af sikre tilflytning og få de unge hjem. På skemaet i Jammerbugt Kommune var blandt andet samarbejde i lokalsamfundene. Her blev det forslået, at man kan lave projekter på tværs af samfundene, og at man skal have flere ressourcer til projekter i landsbyerne. Det vil føre for vidt her at gå i detaljer med de mange, mange forslag til løsning af udfordringerne. Men du kan læse mere på eller slå op på Facebook og søg på Hvad Nu Nordjylland. Side 4 Side 5

4 Udeprojekt 2016 Af Hanne Lauritsen I Ravnshøj bor der en del børn. Mange af dem er meget aktive i byens idrætsforening. De spiller håndbold, fodbold og badminton. Men der er også en del børn her, både piger og drenge, der holder meget af deres løbehjul og rulleskøjter og ikke er så idrætsaktive ellers. På skolens grund står en forholdsvis stor rampe og der er en hockeybane. Ellers er der ikke mange aktivitetsmuligheder for børn der er kommet ud af legepladsalderen. Rampen er ved at være af ældre dato og i en tilstand, hvor det er spørgsmålet om det giver mening at reparere mere på den. Og Idrætsforeningen går og drømmer om at få en multibane. Derfor er der nu en gruppe, der er begyndt at arbejde med ideer for området. Og ideerne er mange. Stor multibane, nye ramper, bedre asfalt, motionsredskaber, beplantning, hyggehjørner, bålplads, overdækket spisehus og meget mere. Mangler på skolen Generelt mangler skolen i dag udendørsfaciliteter for børn på mellemklasse trin og de ældste børn. Specielt i forhold til den nye skolereform med mere bevægelse i løbet af dagen. I dag foregår den fysiske aktivitet for disse børn typisk ved en trave- eller løbetur rundt om den smalle og ikke ufarlige Ribberholtvej. Der er brug for redskaber/faciliteter hvor eleverne udfordres, prøver kræfter og på kortere tid opnår den fysiske balance som er en forudsætning for den bedste indlæring. I Fritidsklubben er der desuden en del unge der kommer fra hele oplandet, som også kan have glæde af tiltaget. Arbejdet fremover Der er nu blevet nedsat en styregruppe og en række arbejdsgrupper. De første penge er skaffet, men der er et stykke vej endnu. Der er taget tilbud hjem fra et par firmaer og der er mange spændende tanker i gang. Nu skal vi ud over rampen og videre i projektet. Der er derfor nedsat følgende arbejdsgrupper: Styregruppe Ansøgningsgruppe Multibane (KRIF) Motionsredskaber (Gymnastikforeningen) Samlingssted (Borgerforening) Interaktive læringsaktiviteter (Skolen) Ramper (frivillige forældre og 7A på skolen) Hvis der er nogen, som ikke tidligere har fået præsenteret projektet, og som har lyst til at være med, så er I velkomne til at kontakte Jørgen Steengaard på eller Hanne Lauritsen på Ravnshøjs Venner og Aktivitetsudvalg Af Nina Hoel Ravnshøj Centrets venner afholdt generalforsamling den 24. marts Generalforsamlingen startede med formiddagskaffe og dejligt brød, og begyndte selve generalforsamlingen kl. 10. Generalforsamlingen startede med en ordinær dagsorden, hvor formanden Esther Graven fremlagde sin beretning. Hun indrømmede helt klar, at det var vanskeligt at efterfølge Knud Larsen, men hun mente, at året var gået rimeligt med de arrangementer, der var foretages. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Rita Burskov og blev også godkendt. Generalforsamlingen tog punktet om indkomne forslag før valg af bestyrelse. Der var indkommet et forslag om, at det var ulogisk at have to klubber, som oven i købet havde de samme medlemmer, og forslaget gik på, at man sammenlagde de to klubber. Efter nogen drøftelse var der enighed i generalforsamlingen, at det var en god ide, og at der skulle arbejdes hurtigt, og indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Aktivitetsklubben, således at forslaget kan gennemføres. Bestyrelsesmedlemmerne blev herefter valgt og genvalgt. Den 28. april 2015 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Aktiviteten på Ravnshøj Centret. Generalforsamling startede kl. 9.30, og formanden Esther Graven, fortalte om sin kontakt med Frivilliges hus, der ville hjælpe med at udføre det praktiske i arbejdet med at få de to klubber sammenfattet. Der var absolut enighed om sammenlægning af de to klubber. Hvorefter der kunne overgås til Ravnshøj Centrets Venner. Den 28. april 2015 blev der indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling i Ravnshøj Centrets Venner. Generalforsamlingens formål er at opløse denne foreningen, således at den kan sammenholdes med Ravnshøj Aktiviteten. Generalforsamlingen var helt enig i, af denne klub hermed opløses. Stiftende generalforsamling med henblik på at sammenlægge Ravnshøj Centrets Venner og Ravnshøj Centrets Aktivitet. Side 6 Side 7

5 Generalforsamlingen var helt enig i sammenlægningen af de to klubber, og valgte en ny bestyrelse: Bente Muhlig Esther Graven Betty Sørensen Bodil Nielsen - Else Jensen Ole Graven og Grete Olesen Som suppleanter blev valgt Rita Burskov og Inge Lene Som Bilagskontrollanter blev valgt Gunnar Muhlig og Jørgen Knudsen Det blev oplyst, at begge klubbers regnskabsbeløb overføres på en konto med SE-nr. til den nye klub. Samtidig oplyste Esther Graven, at Frivilliges Hus vil hjælpe med nye vedtægter. Der var også enighed om, at den nye klub får navnet Ravnhøjs Venner. Generalforsamlingen foregik i ro og orden, og efter Den stiftende Generalforsamling valgte bestyrelsen: Esther Graven som formand og Bente Muhlig som næstformand. v/ Lisbeth Hansen Mejlingvej 65 Tlf.: Mejling Landhandel Hjemmeservice Lej en pølsevogn Kunst og Modeltog Af Per Jørgensen Nordjyske Jernbaner gennemførte i påsken lokaltog mellem Skagen og Hjørring, dette kunne have været en prøve på den fremtidige udlicitering af lokaltog driften i Nordjylland, men ved denne lejlighed var det ikke passagerer der fik mulighed for at benytte toget ved dets stop på mellem stationerne mellem Skagen og Hjørring. Men det var de mange besøgende på Kvissel Stations Påske arrangement Kunst og Modeltog, hvor der på stationen blev vist værker af lokale kunstnere, og på loftet holdt Frederikshavn Modeljernane Klub åbent hus, hvor de besøgende bl.a. kunne se det Blå Desiro tog køre i regelmæssig drift, som nævnt mellem Skagen St. og Hjørring St. Klubben fik mange rosende ord for de genskabte miljøer af bl.a. området omkring Frederikshavn gamle station, modellerne af huse der alle er lavet efter de originale tegninger, som det er lykkes at samle kopier af, i forbindelse med opbygningen af anlægget. Der var mange af gæsterne der havde erindringer og udtrykket kan du huske der lå ---- blev ofte hørt, og de udsagn er modtaget af klubbens aktive medlemmer som en stor ros for den udførte indsats. Fascinationen over de små tog deles af alle uanset alder, og der var en del der tydeligt havde erindringer om det model tog som de selv havde i deres barn/ ungdom og som nu vist nok stod på loftet eller i kælderen, men de unge besøgende var ikke mindre begejstret over, at de selv kunne få lov til at være Lokomotiv Fører, og have kontrollen over et tog på en tur banen rundt. Klubben håber at disse prøveture har plantet et frø hos de unge, så de får lyst til mere togkørsel, og vi ser dem igen. Der skal samtidig gives en opfodring til de forældre/ bedsteforældre, der har gammelt modeltog stående ubrugt, prøv at finde det frem og vis det til børn og børnebørn, og vis at der findes stor fornøjelse i noget, som ikke kan ses på en IPad. Det ene behøver ikke at udelukke det andet, moderne modeltog giver rige muligheder for at kombinere mekanik og elektronik, således at et modeltog også kan styres med en IPad eller mobil telefon. Klubben har stadig klubaften hver onsdag fra kl. 19:00, og der optages stadig nye medlemmer. Den 1. onsdag i måneden køres der med togene, og de onsdage hvor der ikke køres, bygges der på anlægget. Der bliver i øjeblikket bygget på udstillingsanlægget, Side 8 Side 9

6 som er strækningen Frederikshavn til Skagen St. Sæby banens gamle station er ved at blive genopført, og miljøer omkring Algade og vandmøllen er ved at blive skabt. Sporene for Frederikshavn ny banegård er lagt, og arbejdet med det elektriske er i fuld gang. Glade børn invaderede Ravnshøj Hallen Af Jørgen Steengaard Der er i klubben stor glæde over de mange gæster der lagde vejen forbi, og den besked entre giver et godt tilskud til de materialer, der skal bruges i forbindelse med opbygningen af anlægget Det lyder ofte, når man er samlet i klubben Det er dyrt at køre med Elektrisk tog! Ji mæ æ strøg å båsti, Måtter. En fantastisk fredag aften den 13. marts for rigtig mange børn. Næsten 250 glade børn invaderede Ravnshøj Hallen som var fyldt med hoppeborge. Det var KRIF (Kvissel Ravnshøj Idrætsforening) som sammen med Husets Venner havde arrangeret denne aften. En rigtig god aften for klubben, siger bestyrelsesmedlem Claus Rendeman. Overskuddet fra aftenen går til Idrætsforeningens ungdomshåndbold som til sommer deltager i Partille Cup, der er verdens største håndboldstævne. Stævnet finder sted i Göteborg. Øøni ska sto på buw`re klåkken tøl`. Side 10 Side 11

7 Vinter/forår ved Skærum KFUM spejdere Af Ulla Rømer Isaksen på vegne af spejderlederne Vores spejder gruppe består i år af 15 glade og nysgerrige Bævere og Ulve mellem 6-10 år samt fire ledere til at aktivere og udfordre dem alle. I vinterens løb har vi bla. lært noget, om hvordan vi passer på miljøet. En aften hvor de store spejdere fra Ravnshøj var på besøg, var vi ude og samle skrald i Skærum. Det var meget vi fik samlet. Der var dog en ting, vi lod ligge: Alle hundelortene! Dem var der rigtig mange af bemærkede de vakse børn! Brænde til vores spejderhytte har vi været hjemme hos en af vores spejdere at hente. Der blev savet og slæbt og til slut fik vi varm kakao og kanelboller. Hm lækkert. Tak for det. Forrige torsdag havde vi vores årlige familieudflugt til Katsig Søen for at se hvad vi kan finde af kryb og kravl med fiskenet og syltetøjsglas. Rigtig spændende. Vi fandt masser af haletudse æg, så det varer ikke længe før søen bliver endnu mere levende. En af de seje spejdere prøvede også at få en igle på hånden og heldigvis var der i år ingen der faldt i vandet. Det næste vi skal i gang med er at bage småkager til vores loppemarked d 9/5 i Ravnshøj samt forberede os til Robin Hood på Knivholt d Vi deltager med forskellige små aktiviteter, så vi kan tjene nogle penge til vi skal på sommerlejr, som i år går til Vendelbo Jamborette i Mosbjerg i uge 31. Her deltager de store spejdere hele ugen og Bævere og Ulve deltager tirs-tors. Liv og glade dage og fart over feltet er helt sikkert kendetegnet på vores gruppe. De er altid klar på at lære noget nyt og lege er der også plads til.. Vi håber vi ses til både loppemarked og Robin Hood. Bondgaardsvej 24. Skærum Frederikshavn Tlf Mobil Fax Side 12 Side 13

8 Generalforsamlinger foråret 2015 Af Alice Schneider Onsdag den 11. marts 2015, afholdt Skærum Vandværk I/S den ordinære generalforsamling, hvor der ikke dukke ret mange interessenter op. Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Jesper Mygind, som fortalte om renoveringen af Vandværket, som gik planmæssigt, og at Vandværket havde mistet en bruger (huset var jævnet med jorden). Bestyrelsen deltog i relevante kurser, som er anbefalet af FVD (Forenede Vandværker i Danmark). Der var ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev vedtaget. Det reviderede regnskab blev læst op og godkendt. Det omdelte budget og taktsblad blev godkendt uden kommentarer. Samtlige valg til bestyrelsen var genvalg, dog blev Alice Schneider valgt som anden bestyrelsessuppleant, og Heidi Kristensen som anden revisorsuppleant. Generalforsamlingen sluttede kl , og dirigent Ib Johansen takkede for god ro og orden. Bestyrelsens beretning blev læst op og godkendt. Også regnskabet blev læst op og godkendt. Der blev valgt ny formand, fordi siddende formand Karl Ewald ikke ville blive ved mere. Så valget faldt på sekretæren Anna Jensen. Hun beholdt samtidig sin sekretærpost. Andre valg var genvalg. (I skrivende stund savner jeg referatet på Skærum Info, da jeg ikke deltog i generalforsamlingen). Der var indkommet et forslag, som gik ud på, at Skærum Voksen Forening skal melde sig ind i Fælles Virke Vest. Det blev vedtaget. Skærum Voksen Forening havde haft ret mange, gode arrangementer, som rigtig mange medlemmer havde deltaget i Foreningen vokser sig stadig større. Der har været mange ture ud af huset og mange spændende foredrag og syng-sammen eftermiddage i årets løb. Bestyrelsen arbejder på mange flere gode og spændende arrangementer. Et fantastisk stævne Af Jørgen Steengaard Der var meget stor tilstrømning til Ravnshøj Gymnastikforenings fremragende stævne i Ravnshøj Hallen søndag den 22. marts. Der blev serveret kaffe og kage om formiddagen. Og så gik det slag i slag med opvisning af linedance, børn og unge samt dansere fra Dance Studio i Frederikshavn. De var rigtig dygtige alle sammen. En hyggelig og fornøjelig formiddag. Tirsdag den 24 marts 2015, afholdt Skærum Voksen Forening den første ordinære generalforsamling, hvor der mødte rigtig mange medlemmer op. Samtlige arrangementer kan læses i Skråén og på Skærum info. Side 14 Side 15

9 Lokalhistorien er vigtig! Af Helge Skrubbeltrang Egnsarkivet for Aasted Sogn har nu i 30 år arbejdet med at indsamle, registrere og bevare historisk materiale om og fra Aasted Sogn. I arkivet ligger mange hundrede dokumenter, protokoller, skøder kort m.v., som fortæller om livet i Åsted Sogn. Der findes over 2500 billeder af personer, steder og begivenheder i sognet, ligesom arkivet har en stor udklipssamling fra aviser m.v. Også slægtsforskere kan få glæde af arkivet, idet der findes folketællinger fra Åsted - Skærum sogn helt tilbage fra Skifteprotokoller, gamle brandforsikringer fra ligesom Herredstingbogen fra kan studeres. For at kunne fastholde og udbygge denne vigtige opgave med at bevare materiale om sognets historie er det vigtigt, at Egnsarkivet har opbakning i sognet. Dette kan ske ved at man har øje for små og store ting, som har eller kan få betydning for eftertiden, og så give arkivet kendskab hertil. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal være gamle oplysninger det bliver de helt af sig selv med tiden! En nærliggende mulighed er selvfølgelig også at støtte sagen ved at blive medlem. Foreningen har i dag 133 medlemmer. Egnsarkivet findes i kælderen under Ravnshøj Skole. Der er åbent hver torsdag eftermiddag fra kl til kl Arkivet er lukket i juni, juli og august samt i skolens øvrige ferier. Bestyrelsen vil fremover lægge stor vægt på formidlingsopgaven. Vi tror, at viden om og kendskab til de oplysninger, som findes i arkivet vil styrke interessen for arbejdet og derved også øge mulighederne for at udvide arkivets indhold. En naturlig følge heraf er at indgå i det fælles registreringssystem (Arkibas), således at arkivalierne bliver tilgængelige for alle via internettet. En stor opgave som forudsætter god opbakning fra mange interessenter. Efter den årlige generalforsamling den 12. marts 2015 består bestyrelsen af 8 personer, som fungerer som en samlet arbejdsgruppe. Gruppen mødes hver torsdag og arbejder med de aktuelle opgaver. Formand er: Bjarne Madsen, Ravnshøj Næstformand: Finn Thomsen, Kvissel Sekretær: Elsebeth Jensen, Kvissel Kasserer: Helge Skrubbeltrang, Åsted Medlem: Anker Pape, Ravnshøj Medlem: Ulla Zinn, Kvissel. Medlem: Ole Lyng, Ravnshøj Medlem: Knud Erik Larsen, Ravnshøj Af Jørgen Steengaard Ma a entj få æ stret sokker på mi såpper? Ravnshøj Gymnastikforening søger instruktører På Gymnastikforeningens general-forsamling i marts fortalte formanden, Nina Vejby, i sin beretning om foreningens mange aktiviteter, og nævnte samtidig, at man gerne vil have flere instruktører. Vi lader opfordringen gå videre. Er det lige noget for dig eller kender du nogen som er interesseret, så send en mail til Nina: Side 16 Side 17

10 Kvissel Pensionistforening Generalforsamling 2015 Af Nina Hoel Kvissel Pensionistforening indkaldte til Generalforsamling den 26. februar, og der blev indledt med en festlig middag. Gule Ærter med flæsk og pølse og hvad dertil hører. Det var en rigtig dejlig middag, og medlemmerne gav udtryk for det ved at spise både 2 og 3 portioner. Efter middagen, blev der afholdt generalforsamling med en obligatorisk dagsorden. Formand Rita Frederiksens årsberetning blev enstemmigt godtaget. Kassererens (Inga Mygind) fremlæggelse af regnskabet blev også enstemmigt vedtaget. Forinden vi kom til valg af bestyrelsesmedlemmer, havde bestyrelsen fremlagt et forslag, som handlede om at et medlem, der taler grimt om bestyrelsesarbejdet, kan ekskluderes af foreningen. Der var en større drøftelse om indholdet i forslaget, bl.a. fordi nogle medlemmer ikke var orienteret om forståelsen af indholdet. Det blev derefter forklaret, så alle medlemmer var helt klar over, hvad der var sket året før, og hvorfor bestyrelsen derfor ikke fremover vil stå i den situation, at ubehagelige medlemmer kan grisse bestyrelsesarbejdet og leve højt på det. Der var 51 medlemmer til stede, og forslaget blev vedtaget med 43 ja-stemmer, 3 nej-stemmer og 5 ugyldige stemmer. Generalforsamlingen besluttede, at det nye i vedtægterne skulle gælde fra den 26. februar 2015, og at der fremlægges nye vedtægter ved næste generalforsamling. Herefter gik generalforsamlingen til punktet om nye bestyrelsesmedlemmer alle blev valgt/genvalgt enstemmigt. Der blev også valgt suppleanter og bilagskontrollant. Alt i alt må jeg nok sige, at det var en god generalforsamling med stor ros til bestyrelsen, som har gjort et fabelagtigt arbejde for medlemmerne, både når der er banko- med meget fornemme gevinster, Fællesspisning med fantastisk god mad, og når der er fælles køreture med spændende oplevelser og glade chauffører og glade medlemmer, for ikke at tale om de fornøjelige sportsarrangementer Bowling og Petanque. Af Aasted Sogns historie Af Orla Thomasberg I Herredstingbogen har vi fundet denne alvorlige anklage mod Christoffer Mumme. Der er præst i Aasted fra 1754 til Vi lader udskriften fra tingbogen fortælle. Herredstinget 19. januar 1756 Godske Worm i Hjørring mødte på vegne af Christen Sørensen i Skaftved, Jørgen Christensen i Dvergetved, Peder Andersen i Tolne og Christen Sørensen i Tårs, alle arvingerne efter Jens Sørensen, som døde i Mummetofte i november. I en arvesag mod sognepræst Christoffer Mumme i Aasted, der har lavet skiftebehandlingen. Sagen drejer sig om, at Jens Sørensen har haft en del penge, ca. 64 Slettedaler, opbevaret hos Anders Thomsen og hustru Maren Nielsdatter i Bechmann. Disse to vidnede, at Jens Sørensen fra tid til anden har fået udleveret penge, så nær som 10 eller 12 daler, som han fik til Sct. Hansdag sidst, men han havde også et lille skrin, der var sammenbunden med kabeltvind (tynd line), hvori der var en del penge. De så igennem en åbning, at der var nogle skindpunge i skrinet, og de mente, der var penge i. Jens Sørensen havde bedt dem opbevare skrinet i en aflåset kiste, og det skete også indtil han afhentede skrinet, ved midsommertid sidst. De havde ikke hjulpet ham til Mummetofte med det, han var selv gået dertil. Anders Thomsen og Maren Nielsdatter var den afdøde Jens Sørensen 4 Slettedaler skyldig, men derfra gik 1 Slettedaler for nogle får at føde, og så 2 Rd. som præsten Hr. Mumme havde optegnet hos sig. De næste vidner var Ole Rasmussen fra præstegården og Peder Andersen i Aasted. De havde selv ført skaftebyg (maltbyg) fra Mummetofte til Aasted præstegård straks efter den salig mands død, efter Hr. Mummes begæring. Det drejede sig om 2 læs byg. Derimod vidste de ikke om andet, enten penge eller klæder var komme fra Mummetofte til præstegården. Vidnerne blev spurgt om de vidste, at den jord Mummetofte ligger på, tilhørte Sr. Anders Mogensen på Skjortholt. Det vidste de ikke noget om. Sagen blev opsat i 14 dage. 3. februar 1756 Godske Worm i Hjørring på salig Jens Sørensens arvingers vegne. Der var fæstere for Cancelliråd Sørensen til Lerbæk, Mons. Christen Mønboe til Knivholt og Sr. Peder Bierring til Sejlstrup har anlagt mod Christoffer Mumme, for hans skifte behandling efter Jens Sørensen der døde i Mummetofte i Aasted sogn. Som vidner er indkaldt Kirsten Side 18 Side 19

11 Eskildsdatter, Otte Christensen og hans hustru Maren, Peder Christensen og Jacob Christensen, Søren Christensen og hans hustru Inger Nielsdatter. Otte Christensen og hans hustru Maren i huset ved Skjortholt havde været hos Jens Sørensen i hans svaghed i det mindste noget af tiden, men ikke da han døde. De vidste dog ikke noget om hans penge eller hvor de eventuelt var blevet af. Også om Kirsten Eskildsdatter blev de udspurgt, og om hun havde røbet for dem, hvor den afdødes penge var blevne af. De svarede nej. De vidste heller intet om, om noget af den afdøde tilhørende var blevet fjernet efter hans død. Om de vidste, at han havde en ko foruden en kvie, der kom for lyset ved auktionen, og hvor koen er nu. Svar: Koen kom til Søren Christensen i Buje, før den salige mand blev syg. Som vidnet Maren Jensdatter forklarede, den salig afdøde havde givet til Søren Christensen Buje. De blev spurgt, om de ved, at den byg, som blev bortført af Mummes udsendte fra den dødes sted, ikke tilhørte Jens Sørensen. Vidnerne svarede ja til spørgsmålet. Byggen var avlet på stedets tilliggende jord, som var besået af salig Jens Sørensen og tilhørte ham. De blev også spurgt, om de ved auktionen så. At Mumme bortgav af den salig afdødes gangklæder, sengeklæder og andet til en og anden, uden at det kom til auktionsbud. Vidnerne svarede, at de så vel, at Mumme bortgav ved auktionen et og andet af det salig menneskes tilhørende, men om det var auktioneret eller ej, vidste de ikke. Otte Christensen blev spurgt, om han blev hentet til Mumme efter begravelsen, og blev opfordret til at underskrive et dokument angående, at den afdøde ville give sine efterladenskaber til de fattige. Otte Christensen bekræftede, at han havde været hos Mumme efter begravelsen, og da han ikke kunne skrive, lod han sit navn tegne på et skrift af sådant indhold. Der havde ikke været andre tilstede end Mumme og ham selv. Næste dag fortsatte sagens behandling ved herredstinget. Kirsten Eskildsdatter vidnede, at hun havde været på Mummetofte fra høst til fem uger før jul, da Jens Sørensen døde. Hun var klar over, at den byg, der blev bortført til præstegården tilhørte den afdøde. Hun vidste ikke noget om den afdødes penge, bortset fra at hun vidste at Christen Sørensen i Buje fik nogle penge i den afdødes kiste, som han overleverede til Mumme til begravelsen og Jacob Pedersen i Buje overværede dette. Hun blev spurgt, om hun vidste den afdøde havde en ko, der ikke kom til auktion. Vidnet bekræftede og fortalte, at hun overværede, at den afdøde gav Søren Christensen i Buje koen før han døde. Den afdøde havde haft to kister. Det blev klart bevist, at Christopher Mumme ikke havde forrettet skiftet efter loven. Byfoged Christen Worm tiltaler sognepræsten Hr. Christoffer Mumme af Aasted præstegård for at have gjort indgreb i hans embede, ved at foretage og holde auktion. Den 9. februar 1756 Sagen om Mummes skiftebehandling bliver forligt og sagen frafaldet. Hvad forliget består i, og hvordan præsten er sluppet for videre tiltale ved vi ikke, men han er forsat præst i Aasted frem til Kilde: Herredstingbogen for Horns og Vennebjerg herred. Nær mæ`løwner pijb, `teger to`bak å stæl`ler swåstekkern, så ka-e betåål sæ å røøg. Side 20 Side 21

12 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder Kvissel Pensionistforening 11/6 kl : Udflugt til Staude-engen ved Nibe samt middag ved Fårup Skovhus. Tilmelding til Inga senest 4/6 på Pris for medlemmer kr. 150,00 Hver mandag kl : På banen ved Kvissel Fritidshus Petanque udendørs Lokal-kalenderen Faste arrangementer Egnsarkivet for Aasted Sogn Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september - maj: hver torsdag kl juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25 Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl samt efter aftale. Se mere på Onsdage kl : Bowling - starter omkring oktober KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl RavnshøjCenterets Venner Hver onsdag: Hyggedag kl /6: Banko kl. 13 Dato kommer senere: Kartoffeldag kl Juli - dato kommer senere: Sommerfest 12/8: Udflugt - turen går til Læsø - nærmere besked senere KFUM spejderne Ravnsholt Bævere tirsdag fra til Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub Mandag og torsdag kl lukket i skoleferierne. Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben Hver onsdag kl alle er velkomne. Side 22 Side 23

13 Follerhusvej 1, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Mobiltelefon:

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 91 - december 2014

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 91 - december 2014 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 91 - december 2014 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 85 - juni 2013 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere