SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015"

Transkript

1 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr juni 2015

2 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december. Forsiden Bynkefuglen der pryder forsiden af Skråen er en almindelig ynglefugl i Danmark, om end den er noget ujævnt fordelt i landsdelene. Bynkefuglen er udbredt over hele Europa, og overvintrer i tropisk Vestafrika, herfra ankommer Bynkefuglen til Danmark fra april til hen i maj. Vi træffer Bynkefuglen på åbne udyrkede arealer, som enge, moser, heder og klitter, hvor der er bevoksning af højt ukrudt. Selv om Bynkefuglen ofte sætter sig i toppen af en busk, eller på en frø stand eller stolpe kan man let overse den. Med sin brogede dragt falder den så godt ind i landskabet, at man tit overser den. Bynkefuglen lever af insekter og andre smådyr, som den tager på jorden eller i luften. Også denne gang har vi benyttet os af Jens Larsens mange fine tegninger. Redaktionen Ove Christensen, Aasted Alice Schneider, Skærum Nina Hoel, Kvissel Jørgen Steengaard, Ravnshøj Orla Thomasberg, Ravnshøj Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til Ove Christensen Lendumvej 74, Aasted Stof til næste nummer skal være indleveret lørdag den 1. august Indhold Fra redaktionen 4 Hvad nu Nordjylland 5 Udeprojekt Ravnshøjs Venner og Aktivitetsudvalg 7 Kunst og Modeltog 9 Glade børn invaderede Ravnshøj Hallen 11 Vinter/forår ved Skærum KFUM Spejdere 12 Generalforsamlinger foråret Et fantastisk stævne 15 Lokalhistorien er vigtig 16 Ravnshøj Gymnastikforening søger instruktører 17 Kvissel Pensionistforening generalforsamling Af Aasted Sogns historie 19 Lokal-kalenderen - øvrige begivenheder 22 Lokal-kalenderen - faste arrangementer 23 Side

3 Fra redaktionen Vores dejlige natur hvordan har den det egentlig? Naturen spiller en helt afgørende rolle for vores lokalsamfund. Derfor vil vi i redaktionen slå til lyd for det projekt som hedder Naturtjek, og som du i det følgende kan læse mere om. Et projekt som løber helt frem til år I Danmark savner vi viden om, hvordan naturen har det. Går det frem eller går det tilbage for udvalgte dyr, planter og svampe. Det er en opgave som forskere på landets universiteter er gået i gang med takket være en større bevilling af penge fra Aage V. Jensens Naturfond. Men for at løse opgaven har man brug for borgere i hele landet. Man vil man gerne have så mange naturelskere som muligt til at bidrage med deres oplevelser i naturen. Og det er såre enkelt. Når man ser gamle træer, blomstrende krat, søer, vandløb, viber, egern eller sommerfugle, så bruger man sin mobil. Et par hurtige klik på skærmen forvandles til vigtige informationer, som forskere omsætter til viden om naturens tilstand. Det er lavet en App, som man benytter. Den hedder Naturtjek, og du finder den i App Store eller i Google Play Store. Hvad nu Nordjylland? Af Jørgen Steengaard Er Nordjylland udkant - vandkant - eller bare verdens navle, og hvad kan vi som borgere i regionen gøre for at følge med udviklingen og sikre fortsat vækst fra Skagen til Hobro, fra Læsø til Klitmøller. Det satte P4 Nordjylland og TV2 Nord fokus på i uge 19 sammen med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i samarbejdsprojektet Hvad nu Nordjylland? og alle nordjyder var inviteret til at deltage i debatten om fremtidens Nordjylland, torsdag d. 7. maj. Der blev holdt borgermøder i alle nordjyske kommuner. I alt borgere deltog i disse møder. Emnet for borgermøderne var: Hvad nu Nordjylland? og borgerne havde masser af løsningsforslag til, hvordan væksten i Nordjylland fremover skal sikres. Mødet i Frederikshavn Kommune handlede om børn og unge. Sagen er, at Frederikshavn Kommune frem til år 2020 kommer til at miste knap børn og unge og i den erhvervsaktive alder. Kommunens store udfordring er af sikre tilflytning og få de unge hjem. På skemaet i Jammerbugt Kommune var blandt andet samarbejde i lokalsamfundene. Her blev det forslået, at man kan lave projekter på tværs af samfundene, og at man skal have flere ressourcer til projekter i landsbyerne. Det vil føre for vidt her at gå i detaljer med de mange, mange forslag til løsning af udfordringerne. Men du kan læse mere på eller slå op på Facebook og søg på Hvad Nu Nordjylland. Side 4 Side 5

4 Udeprojekt 2016 Af Hanne Lauritsen I Ravnshøj bor der en del børn. Mange af dem er meget aktive i byens idrætsforening. De spiller håndbold, fodbold og badminton. Men der er også en del børn her, både piger og drenge, der holder meget af deres løbehjul og rulleskøjter og ikke er så idrætsaktive ellers. På skolens grund står en forholdsvis stor rampe og der er en hockeybane. Ellers er der ikke mange aktivitetsmuligheder for børn der er kommet ud af legepladsalderen. Rampen er ved at være af ældre dato og i en tilstand, hvor det er spørgsmålet om det giver mening at reparere mere på den. Og Idrætsforeningen går og drømmer om at få en multibane. Derfor er der nu en gruppe, der er begyndt at arbejde med ideer for området. Og ideerne er mange. Stor multibane, nye ramper, bedre asfalt, motionsredskaber, beplantning, hyggehjørner, bålplads, overdækket spisehus og meget mere. Mangler på skolen Generelt mangler skolen i dag udendørsfaciliteter for børn på mellemklasse trin og de ældste børn. Specielt i forhold til den nye skolereform med mere bevægelse i løbet af dagen. I dag foregår den fysiske aktivitet for disse børn typisk ved en trave- eller løbetur rundt om den smalle og ikke ufarlige Ribberholtvej. Der er brug for redskaber/faciliteter hvor eleverne udfordres, prøver kræfter og på kortere tid opnår den fysiske balance som er en forudsætning for den bedste indlæring. I Fritidsklubben er der desuden en del unge der kommer fra hele oplandet, som også kan have glæde af tiltaget. Arbejdet fremover Der er nu blevet nedsat en styregruppe og en række arbejdsgrupper. De første penge er skaffet, men der er et stykke vej endnu. Der er taget tilbud hjem fra et par firmaer og der er mange spændende tanker i gang. Nu skal vi ud over rampen og videre i projektet. Der er derfor nedsat følgende arbejdsgrupper: Styregruppe Ansøgningsgruppe Multibane (KRIF) Motionsredskaber (Gymnastikforeningen) Samlingssted (Borgerforening) Interaktive læringsaktiviteter (Skolen) Ramper (frivillige forældre og 7A på skolen) Hvis der er nogen, som ikke tidligere har fået præsenteret projektet, og som har lyst til at være med, så er I velkomne til at kontakte Jørgen Steengaard på eller Hanne Lauritsen på Ravnshøjs Venner og Aktivitetsudvalg Af Nina Hoel Ravnshøj Centrets venner afholdt generalforsamling den 24. marts Generalforsamlingen startede med formiddagskaffe og dejligt brød, og begyndte selve generalforsamlingen kl. 10. Generalforsamlingen startede med en ordinær dagsorden, hvor formanden Esther Graven fremlagde sin beretning. Hun indrømmede helt klar, at det var vanskeligt at efterfølge Knud Larsen, men hun mente, at året var gået rimeligt med de arrangementer, der var foretages. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Rita Burskov og blev også godkendt. Generalforsamlingen tog punktet om indkomne forslag før valg af bestyrelse. Der var indkommet et forslag om, at det var ulogisk at have to klubber, som oven i købet havde de samme medlemmer, og forslaget gik på, at man sammenlagde de to klubber. Efter nogen drøftelse var der enighed i generalforsamlingen, at det var en god ide, og at der skulle arbejdes hurtigt, og indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Aktivitetsklubben, således at forslaget kan gennemføres. Bestyrelsesmedlemmerne blev herefter valgt og genvalgt. Den 28. april 2015 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Aktiviteten på Ravnshøj Centret. Generalforsamling startede kl. 9.30, og formanden Esther Graven, fortalte om sin kontakt med Frivilliges hus, der ville hjælpe med at udføre det praktiske i arbejdet med at få de to klubber sammenfattet. Der var absolut enighed om sammenlægning af de to klubber. Hvorefter der kunne overgås til Ravnshøj Centrets Venner. Den 28. april 2015 blev der indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling i Ravnshøj Centrets Venner. Generalforsamlingens formål er at opløse denne foreningen, således at den kan sammenholdes med Ravnshøj Aktiviteten. Generalforsamlingen var helt enig i, af denne klub hermed opløses. Stiftende generalforsamling med henblik på at sammenlægge Ravnshøj Centrets Venner og Ravnshøj Centrets Aktivitet. Side 6 Side 7

5 Generalforsamlingen var helt enig i sammenlægningen af de to klubber, og valgte en ny bestyrelse: Bente Muhlig Esther Graven Betty Sørensen Bodil Nielsen - Else Jensen Ole Graven og Grete Olesen Som suppleanter blev valgt Rita Burskov og Inge Lene Som Bilagskontrollanter blev valgt Gunnar Muhlig og Jørgen Knudsen Det blev oplyst, at begge klubbers regnskabsbeløb overføres på en konto med SE-nr. til den nye klub. Samtidig oplyste Esther Graven, at Frivilliges Hus vil hjælpe med nye vedtægter. Der var også enighed om, at den nye klub får navnet Ravnhøjs Venner. Generalforsamlingen foregik i ro og orden, og efter Den stiftende Generalforsamling valgte bestyrelsen: Esther Graven som formand og Bente Muhlig som næstformand. v/ Lisbeth Hansen Mejlingvej 65 Tlf.: Mejling Landhandel Hjemmeservice Lej en pølsevogn Kunst og Modeltog Af Per Jørgensen Nordjyske Jernbaner gennemførte i påsken lokaltog mellem Skagen og Hjørring, dette kunne have været en prøve på den fremtidige udlicitering af lokaltog driften i Nordjylland, men ved denne lejlighed var det ikke passagerer der fik mulighed for at benytte toget ved dets stop på mellem stationerne mellem Skagen og Hjørring. Men det var de mange besøgende på Kvissel Stations Påske arrangement Kunst og Modeltog, hvor der på stationen blev vist værker af lokale kunstnere, og på loftet holdt Frederikshavn Modeljernane Klub åbent hus, hvor de besøgende bl.a. kunne se det Blå Desiro tog køre i regelmæssig drift, som nævnt mellem Skagen St. og Hjørring St. Klubben fik mange rosende ord for de genskabte miljøer af bl.a. området omkring Frederikshavn gamle station, modellerne af huse der alle er lavet efter de originale tegninger, som det er lykkes at samle kopier af, i forbindelse med opbygningen af anlægget. Der var mange af gæsterne der havde erindringer og udtrykket kan du huske der lå ---- blev ofte hørt, og de udsagn er modtaget af klubbens aktive medlemmer som en stor ros for den udførte indsats. Fascinationen over de små tog deles af alle uanset alder, og der var en del der tydeligt havde erindringer om det model tog som de selv havde i deres barn/ ungdom og som nu vist nok stod på loftet eller i kælderen, men de unge besøgende var ikke mindre begejstret over, at de selv kunne få lov til at være Lokomotiv Fører, og have kontrollen over et tog på en tur banen rundt. Klubben håber at disse prøveture har plantet et frø hos de unge, så de får lyst til mere togkørsel, og vi ser dem igen. Der skal samtidig gives en opfodring til de forældre/ bedsteforældre, der har gammelt modeltog stående ubrugt, prøv at finde det frem og vis det til børn og børnebørn, og vis at der findes stor fornøjelse i noget, som ikke kan ses på en IPad. Det ene behøver ikke at udelukke det andet, moderne modeltog giver rige muligheder for at kombinere mekanik og elektronik, således at et modeltog også kan styres med en IPad eller mobil telefon. Klubben har stadig klubaften hver onsdag fra kl. 19:00, og der optages stadig nye medlemmer. Den 1. onsdag i måneden køres der med togene, og de onsdage hvor der ikke køres, bygges der på anlægget. Der bliver i øjeblikket bygget på udstillingsanlægget, Side 8 Side 9

6 som er strækningen Frederikshavn til Skagen St. Sæby banens gamle station er ved at blive genopført, og miljøer omkring Algade og vandmøllen er ved at blive skabt. Sporene for Frederikshavn ny banegård er lagt, og arbejdet med det elektriske er i fuld gang. Glade børn invaderede Ravnshøj Hallen Af Jørgen Steengaard Der er i klubben stor glæde over de mange gæster der lagde vejen forbi, og den besked entre giver et godt tilskud til de materialer, der skal bruges i forbindelse med opbygningen af anlægget Det lyder ofte, når man er samlet i klubben Det er dyrt at køre med Elektrisk tog! Ji mæ æ strøg å båsti, Måtter. En fantastisk fredag aften den 13. marts for rigtig mange børn. Næsten 250 glade børn invaderede Ravnshøj Hallen som var fyldt med hoppeborge. Det var KRIF (Kvissel Ravnshøj Idrætsforening) som sammen med Husets Venner havde arrangeret denne aften. En rigtig god aften for klubben, siger bestyrelsesmedlem Claus Rendeman. Overskuddet fra aftenen går til Idrætsforeningens ungdomshåndbold som til sommer deltager i Partille Cup, der er verdens største håndboldstævne. Stævnet finder sted i Göteborg. Øøni ska sto på buw`re klåkken tøl`. Side 10 Side 11

7 Vinter/forår ved Skærum KFUM spejdere Af Ulla Rømer Isaksen på vegne af spejderlederne Vores spejder gruppe består i år af 15 glade og nysgerrige Bævere og Ulve mellem 6-10 år samt fire ledere til at aktivere og udfordre dem alle. I vinterens løb har vi bla. lært noget, om hvordan vi passer på miljøet. En aften hvor de store spejdere fra Ravnshøj var på besøg, var vi ude og samle skrald i Skærum. Det var meget vi fik samlet. Der var dog en ting, vi lod ligge: Alle hundelortene! Dem var der rigtig mange af bemærkede de vakse børn! Brænde til vores spejderhytte har vi været hjemme hos en af vores spejdere at hente. Der blev savet og slæbt og til slut fik vi varm kakao og kanelboller. Hm lækkert. Tak for det. Forrige torsdag havde vi vores årlige familieudflugt til Katsig Søen for at se hvad vi kan finde af kryb og kravl med fiskenet og syltetøjsglas. Rigtig spændende. Vi fandt masser af haletudse æg, så det varer ikke længe før søen bliver endnu mere levende. En af de seje spejdere prøvede også at få en igle på hånden og heldigvis var der i år ingen der faldt i vandet. Det næste vi skal i gang med er at bage småkager til vores loppemarked d 9/5 i Ravnshøj samt forberede os til Robin Hood på Knivholt d Vi deltager med forskellige små aktiviteter, så vi kan tjene nogle penge til vi skal på sommerlejr, som i år går til Vendelbo Jamborette i Mosbjerg i uge 31. Her deltager de store spejdere hele ugen og Bævere og Ulve deltager tirs-tors. Liv og glade dage og fart over feltet er helt sikkert kendetegnet på vores gruppe. De er altid klar på at lære noget nyt og lege er der også plads til.. Vi håber vi ses til både loppemarked og Robin Hood. Bondgaardsvej 24. Skærum Frederikshavn Tlf Mobil Fax Side 12 Side 13

8 Generalforsamlinger foråret 2015 Af Alice Schneider Onsdag den 11. marts 2015, afholdt Skærum Vandværk I/S den ordinære generalforsamling, hvor der ikke dukke ret mange interessenter op. Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Jesper Mygind, som fortalte om renoveringen af Vandværket, som gik planmæssigt, og at Vandværket havde mistet en bruger (huset var jævnet med jorden). Bestyrelsen deltog i relevante kurser, som er anbefalet af FVD (Forenede Vandværker i Danmark). Der var ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev vedtaget. Det reviderede regnskab blev læst op og godkendt. Det omdelte budget og taktsblad blev godkendt uden kommentarer. Samtlige valg til bestyrelsen var genvalg, dog blev Alice Schneider valgt som anden bestyrelsessuppleant, og Heidi Kristensen som anden revisorsuppleant. Generalforsamlingen sluttede kl , og dirigent Ib Johansen takkede for god ro og orden. Bestyrelsens beretning blev læst op og godkendt. Også regnskabet blev læst op og godkendt. Der blev valgt ny formand, fordi siddende formand Karl Ewald ikke ville blive ved mere. Så valget faldt på sekretæren Anna Jensen. Hun beholdt samtidig sin sekretærpost. Andre valg var genvalg. (I skrivende stund savner jeg referatet på Skærum Info, da jeg ikke deltog i generalforsamlingen). Der var indkommet et forslag, som gik ud på, at Skærum Voksen Forening skal melde sig ind i Fælles Virke Vest. Det blev vedtaget. Skærum Voksen Forening havde haft ret mange, gode arrangementer, som rigtig mange medlemmer havde deltaget i Foreningen vokser sig stadig større. Der har været mange ture ud af huset og mange spændende foredrag og syng-sammen eftermiddage i årets løb. Bestyrelsen arbejder på mange flere gode og spændende arrangementer. Et fantastisk stævne Af Jørgen Steengaard Der var meget stor tilstrømning til Ravnshøj Gymnastikforenings fremragende stævne i Ravnshøj Hallen søndag den 22. marts. Der blev serveret kaffe og kage om formiddagen. Og så gik det slag i slag med opvisning af linedance, børn og unge samt dansere fra Dance Studio i Frederikshavn. De var rigtig dygtige alle sammen. En hyggelig og fornøjelig formiddag. Tirsdag den 24 marts 2015, afholdt Skærum Voksen Forening den første ordinære generalforsamling, hvor der mødte rigtig mange medlemmer op. Samtlige arrangementer kan læses i Skråén og på Skærum info. Side 14 Side 15

9 Lokalhistorien er vigtig! Af Helge Skrubbeltrang Egnsarkivet for Aasted Sogn har nu i 30 år arbejdet med at indsamle, registrere og bevare historisk materiale om og fra Aasted Sogn. I arkivet ligger mange hundrede dokumenter, protokoller, skøder kort m.v., som fortæller om livet i Åsted Sogn. Der findes over 2500 billeder af personer, steder og begivenheder i sognet, ligesom arkivet har en stor udklipssamling fra aviser m.v. Også slægtsforskere kan få glæde af arkivet, idet der findes folketællinger fra Åsted - Skærum sogn helt tilbage fra Skifteprotokoller, gamle brandforsikringer fra ligesom Herredstingbogen fra kan studeres. For at kunne fastholde og udbygge denne vigtige opgave med at bevare materiale om sognets historie er det vigtigt, at Egnsarkivet har opbakning i sognet. Dette kan ske ved at man har øje for små og store ting, som har eller kan få betydning for eftertiden, og så give arkivet kendskab hertil. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal være gamle oplysninger det bliver de helt af sig selv med tiden! En nærliggende mulighed er selvfølgelig også at støtte sagen ved at blive medlem. Foreningen har i dag 133 medlemmer. Egnsarkivet findes i kælderen under Ravnshøj Skole. Der er åbent hver torsdag eftermiddag fra kl til kl Arkivet er lukket i juni, juli og august samt i skolens øvrige ferier. Bestyrelsen vil fremover lægge stor vægt på formidlingsopgaven. Vi tror, at viden om og kendskab til de oplysninger, som findes i arkivet vil styrke interessen for arbejdet og derved også øge mulighederne for at udvide arkivets indhold. En naturlig følge heraf er at indgå i det fælles registreringssystem (Arkibas), således at arkivalierne bliver tilgængelige for alle via internettet. En stor opgave som forudsætter god opbakning fra mange interessenter. Efter den årlige generalforsamling den 12. marts 2015 består bestyrelsen af 8 personer, som fungerer som en samlet arbejdsgruppe. Gruppen mødes hver torsdag og arbejder med de aktuelle opgaver. Formand er: Bjarne Madsen, Ravnshøj Næstformand: Finn Thomsen, Kvissel Sekretær: Elsebeth Jensen, Kvissel Kasserer: Helge Skrubbeltrang, Åsted Medlem: Anker Pape, Ravnshøj Medlem: Ulla Zinn, Kvissel. Medlem: Ole Lyng, Ravnshøj Medlem: Knud Erik Larsen, Ravnshøj Af Jørgen Steengaard Ma a entj få æ stret sokker på mi såpper? Ravnshøj Gymnastikforening søger instruktører På Gymnastikforeningens general-forsamling i marts fortalte formanden, Nina Vejby, i sin beretning om foreningens mange aktiviteter, og nævnte samtidig, at man gerne vil have flere instruktører. Vi lader opfordringen gå videre. Er det lige noget for dig eller kender du nogen som er interesseret, så send en mail til Nina: Side 16 Side 17

10 Kvissel Pensionistforening Generalforsamling 2015 Af Nina Hoel Kvissel Pensionistforening indkaldte til Generalforsamling den 26. februar, og der blev indledt med en festlig middag. Gule Ærter med flæsk og pølse og hvad dertil hører. Det var en rigtig dejlig middag, og medlemmerne gav udtryk for det ved at spise både 2 og 3 portioner. Efter middagen, blev der afholdt generalforsamling med en obligatorisk dagsorden. Formand Rita Frederiksens årsberetning blev enstemmigt godtaget. Kassererens (Inga Mygind) fremlæggelse af regnskabet blev også enstemmigt vedtaget. Forinden vi kom til valg af bestyrelsesmedlemmer, havde bestyrelsen fremlagt et forslag, som handlede om at et medlem, der taler grimt om bestyrelsesarbejdet, kan ekskluderes af foreningen. Der var en større drøftelse om indholdet i forslaget, bl.a. fordi nogle medlemmer ikke var orienteret om forståelsen af indholdet. Det blev derefter forklaret, så alle medlemmer var helt klar over, hvad der var sket året før, og hvorfor bestyrelsen derfor ikke fremover vil stå i den situation, at ubehagelige medlemmer kan grisse bestyrelsesarbejdet og leve højt på det. Der var 51 medlemmer til stede, og forslaget blev vedtaget med 43 ja-stemmer, 3 nej-stemmer og 5 ugyldige stemmer. Generalforsamlingen besluttede, at det nye i vedtægterne skulle gælde fra den 26. februar 2015, og at der fremlægges nye vedtægter ved næste generalforsamling. Herefter gik generalforsamlingen til punktet om nye bestyrelsesmedlemmer alle blev valgt/genvalgt enstemmigt. Der blev også valgt suppleanter og bilagskontrollant. Alt i alt må jeg nok sige, at det var en god generalforsamling med stor ros til bestyrelsen, som har gjort et fabelagtigt arbejde for medlemmerne, både når der er banko- med meget fornemme gevinster, Fællesspisning med fantastisk god mad, og når der er fælles køreture med spændende oplevelser og glade chauffører og glade medlemmer, for ikke at tale om de fornøjelige sportsarrangementer Bowling og Petanque. Af Aasted Sogns historie Af Orla Thomasberg I Herredstingbogen har vi fundet denne alvorlige anklage mod Christoffer Mumme. Der er præst i Aasted fra 1754 til Vi lader udskriften fra tingbogen fortælle. Herredstinget 19. januar 1756 Godske Worm i Hjørring mødte på vegne af Christen Sørensen i Skaftved, Jørgen Christensen i Dvergetved, Peder Andersen i Tolne og Christen Sørensen i Tårs, alle arvingerne efter Jens Sørensen, som døde i Mummetofte i november. I en arvesag mod sognepræst Christoffer Mumme i Aasted, der har lavet skiftebehandlingen. Sagen drejer sig om, at Jens Sørensen har haft en del penge, ca. 64 Slettedaler, opbevaret hos Anders Thomsen og hustru Maren Nielsdatter i Bechmann. Disse to vidnede, at Jens Sørensen fra tid til anden har fået udleveret penge, så nær som 10 eller 12 daler, som han fik til Sct. Hansdag sidst, men han havde også et lille skrin, der var sammenbunden med kabeltvind (tynd line), hvori der var en del penge. De så igennem en åbning, at der var nogle skindpunge i skrinet, og de mente, der var penge i. Jens Sørensen havde bedt dem opbevare skrinet i en aflåset kiste, og det skete også indtil han afhentede skrinet, ved midsommertid sidst. De havde ikke hjulpet ham til Mummetofte med det, han var selv gået dertil. Anders Thomsen og Maren Nielsdatter var den afdøde Jens Sørensen 4 Slettedaler skyldig, men derfra gik 1 Slettedaler for nogle får at føde, og så 2 Rd. som præsten Hr. Mumme havde optegnet hos sig. De næste vidner var Ole Rasmussen fra præstegården og Peder Andersen i Aasted. De havde selv ført skaftebyg (maltbyg) fra Mummetofte til Aasted præstegård straks efter den salig mands død, efter Hr. Mummes begæring. Det drejede sig om 2 læs byg. Derimod vidste de ikke om andet, enten penge eller klæder var komme fra Mummetofte til præstegården. Vidnerne blev spurgt om de vidste, at den jord Mummetofte ligger på, tilhørte Sr. Anders Mogensen på Skjortholt. Det vidste de ikke noget om. Sagen blev opsat i 14 dage. 3. februar 1756 Godske Worm i Hjørring på salig Jens Sørensens arvingers vegne. Der var fæstere for Cancelliråd Sørensen til Lerbæk, Mons. Christen Mønboe til Knivholt og Sr. Peder Bierring til Sejlstrup har anlagt mod Christoffer Mumme, for hans skifte behandling efter Jens Sørensen der døde i Mummetofte i Aasted sogn. Som vidner er indkaldt Kirsten Side 18 Side 19

11 Eskildsdatter, Otte Christensen og hans hustru Maren, Peder Christensen og Jacob Christensen, Søren Christensen og hans hustru Inger Nielsdatter. Otte Christensen og hans hustru Maren i huset ved Skjortholt havde været hos Jens Sørensen i hans svaghed i det mindste noget af tiden, men ikke da han døde. De vidste dog ikke noget om hans penge eller hvor de eventuelt var blevet af. Også om Kirsten Eskildsdatter blev de udspurgt, og om hun havde røbet for dem, hvor den afdødes penge var blevne af. De svarede nej. De vidste heller intet om, om noget af den afdøde tilhørende var blevet fjernet efter hans død. Om de vidste, at han havde en ko foruden en kvie, der kom for lyset ved auktionen, og hvor koen er nu. Svar: Koen kom til Søren Christensen i Buje, før den salige mand blev syg. Som vidnet Maren Jensdatter forklarede, den salig afdøde havde givet til Søren Christensen Buje. De blev spurgt, om de ved, at den byg, som blev bortført af Mummes udsendte fra den dødes sted, ikke tilhørte Jens Sørensen. Vidnerne svarede ja til spørgsmålet. Byggen var avlet på stedets tilliggende jord, som var besået af salig Jens Sørensen og tilhørte ham. De blev også spurgt, om de ved auktionen så. At Mumme bortgav af den salig afdødes gangklæder, sengeklæder og andet til en og anden, uden at det kom til auktionsbud. Vidnerne svarede, at de så vel, at Mumme bortgav ved auktionen et og andet af det salig menneskes tilhørende, men om det var auktioneret eller ej, vidste de ikke. Otte Christensen blev spurgt, om han blev hentet til Mumme efter begravelsen, og blev opfordret til at underskrive et dokument angående, at den afdøde ville give sine efterladenskaber til de fattige. Otte Christensen bekræftede, at han havde været hos Mumme efter begravelsen, og da han ikke kunne skrive, lod han sit navn tegne på et skrift af sådant indhold. Der havde ikke været andre tilstede end Mumme og ham selv. Næste dag fortsatte sagens behandling ved herredstinget. Kirsten Eskildsdatter vidnede, at hun havde været på Mummetofte fra høst til fem uger før jul, da Jens Sørensen døde. Hun var klar over, at den byg, der blev bortført til præstegården tilhørte den afdøde. Hun vidste ikke noget om den afdødes penge, bortset fra at hun vidste at Christen Sørensen i Buje fik nogle penge i den afdødes kiste, som han overleverede til Mumme til begravelsen og Jacob Pedersen i Buje overværede dette. Hun blev spurgt, om hun vidste den afdøde havde en ko, der ikke kom til auktion. Vidnet bekræftede og fortalte, at hun overværede, at den afdøde gav Søren Christensen i Buje koen før han døde. Den afdøde havde haft to kister. Det blev klart bevist, at Christopher Mumme ikke havde forrettet skiftet efter loven. Byfoged Christen Worm tiltaler sognepræsten Hr. Christoffer Mumme af Aasted præstegård for at have gjort indgreb i hans embede, ved at foretage og holde auktion. Den 9. februar 1756 Sagen om Mummes skiftebehandling bliver forligt og sagen frafaldet. Hvad forliget består i, og hvordan præsten er sluppet for videre tiltale ved vi ikke, men han er forsat præst i Aasted frem til Kilde: Herredstingbogen for Horns og Vennebjerg herred. Nær mæ`løwner pijb, `teger to`bak å stæl`ler swåstekkern, så ka-e betåål sæ å røøg. Side 20 Side 21

12 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder Kvissel Pensionistforening 11/6 kl : Udflugt til Staude-engen ved Nibe samt middag ved Fårup Skovhus. Tilmelding til Inga senest 4/6 på Pris for medlemmer kr. 150,00 Hver mandag kl : På banen ved Kvissel Fritidshus Petanque udendørs Lokal-kalenderen Faste arrangementer Egnsarkivet for Aasted Sogn Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september - maj: hver torsdag kl juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25 Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl samt efter aftale. Se mere på Onsdage kl : Bowling - starter omkring oktober KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl RavnshøjCenterets Venner Hver onsdag: Hyggedag kl /6: Banko kl. 13 Dato kommer senere: Kartoffeldag kl Juli - dato kommer senere: Sommerfest 12/8: Udflugt - turen går til Læsø - nærmere besked senere KFUM spejderne Ravnsholt Bævere tirsdag fra til Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub Mandag og torsdag kl lukket i skoleferierne. Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben Hver onsdag kl alle er velkomne. Side 22 Side 23

13 Follerhusvej 1, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Mobiltelefon:

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 59 - december 2006 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere i årets løb. 40 www. vammenby. dk www.klubbladet.dk VUIF bestyrelse Formand Rene Jensen 86 69

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere