SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 93 - juni 2015"

Transkript

1 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr juni 2015

2 Side SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december. Forsiden Bynkefuglen der pryder forsiden af Skråen er en almindelig ynglefugl i Danmark, om end den er noget ujævnt fordelt i landsdelene. Bynkefuglen er udbredt over hele Europa, og overvintrer i tropisk Vestafrika, herfra ankommer Bynkefuglen til Danmark fra april til hen i maj. Vi træffer Bynkefuglen på åbne udyrkede arealer, som enge, moser, heder og klitter, hvor der er bevoksning af højt ukrudt. Selv om Bynkefuglen ofte sætter sig i toppen af en busk, eller på en frø stand eller stolpe kan man let overse den. Med sin brogede dragt falder den så godt ind i landskabet, at man tit overser den. Bynkefuglen lever af insekter og andre smådyr, som den tager på jorden eller i luften. Også denne gang har vi benyttet os af Jens Larsens mange fine tegninger. Redaktionen Ove Christensen, Aasted Alice Schneider, Skærum Nina Hoel, Kvissel Jørgen Steengaard, Ravnshøj Orla Thomasberg, Ravnshøj Indlæg til SKRÅ-EN sendes eller afleveres til Ove Christensen Lendumvej 74, Aasted Stof til næste nummer skal være indleveret lørdag den 1. august Indhold Fra redaktionen 4 Hvad nu Nordjylland 5 Udeprojekt Ravnshøjs Venner og Aktivitetsudvalg 7 Kunst og Modeltog 9 Glade børn invaderede Ravnshøj Hallen 11 Vinter/forår ved Skærum KFUM Spejdere 12 Generalforsamlinger foråret Et fantastisk stævne 15 Lokalhistorien er vigtig 16 Ravnshøj Gymnastikforening søger instruktører 17 Kvissel Pensionistforening generalforsamling Af Aasted Sogns historie 19 Lokal-kalenderen - øvrige begivenheder 22 Lokal-kalenderen - faste arrangementer 23 Side

3 Fra redaktionen Vores dejlige natur hvordan har den det egentlig? Naturen spiller en helt afgørende rolle for vores lokalsamfund. Derfor vil vi i redaktionen slå til lyd for det projekt som hedder Naturtjek, og som du i det følgende kan læse mere om. Et projekt som løber helt frem til år I Danmark savner vi viden om, hvordan naturen har det. Går det frem eller går det tilbage for udvalgte dyr, planter og svampe. Det er en opgave som forskere på landets universiteter er gået i gang med takket være en større bevilling af penge fra Aage V. Jensens Naturfond. Men for at løse opgaven har man brug for borgere i hele landet. Man vil man gerne have så mange naturelskere som muligt til at bidrage med deres oplevelser i naturen. Og det er såre enkelt. Når man ser gamle træer, blomstrende krat, søer, vandløb, viber, egern eller sommerfugle, så bruger man sin mobil. Et par hurtige klik på skærmen forvandles til vigtige informationer, som forskere omsætter til viden om naturens tilstand. Det er lavet en App, som man benytter. Den hedder Naturtjek, og du finder den i App Store eller i Google Play Store. Hvad nu Nordjylland? Af Jørgen Steengaard Er Nordjylland udkant - vandkant - eller bare verdens navle, og hvad kan vi som borgere i regionen gøre for at følge med udviklingen og sikre fortsat vækst fra Skagen til Hobro, fra Læsø til Klitmøller. Det satte P4 Nordjylland og TV2 Nord fokus på i uge 19 sammen med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i samarbejdsprojektet Hvad nu Nordjylland? og alle nordjyder var inviteret til at deltage i debatten om fremtidens Nordjylland, torsdag d. 7. maj. Der blev holdt borgermøder i alle nordjyske kommuner. I alt borgere deltog i disse møder. Emnet for borgermøderne var: Hvad nu Nordjylland? og borgerne havde masser af løsningsforslag til, hvordan væksten i Nordjylland fremover skal sikres. Mødet i Frederikshavn Kommune handlede om børn og unge. Sagen er, at Frederikshavn Kommune frem til år 2020 kommer til at miste knap børn og unge og i den erhvervsaktive alder. Kommunens store udfordring er af sikre tilflytning og få de unge hjem. På skemaet i Jammerbugt Kommune var blandt andet samarbejde i lokalsamfundene. Her blev det forslået, at man kan lave projekter på tværs af samfundene, og at man skal have flere ressourcer til projekter i landsbyerne. Det vil føre for vidt her at gå i detaljer med de mange, mange forslag til løsning af udfordringerne. Men du kan læse mere på eller slå op på Facebook og søg på Hvad Nu Nordjylland. Side 4 Side 5

4 Udeprojekt 2016 Af Hanne Lauritsen I Ravnshøj bor der en del børn. Mange af dem er meget aktive i byens idrætsforening. De spiller håndbold, fodbold og badminton. Men der er også en del børn her, både piger og drenge, der holder meget af deres løbehjul og rulleskøjter og ikke er så idrætsaktive ellers. På skolens grund står en forholdsvis stor rampe og der er en hockeybane. Ellers er der ikke mange aktivitetsmuligheder for børn der er kommet ud af legepladsalderen. Rampen er ved at være af ældre dato og i en tilstand, hvor det er spørgsmålet om det giver mening at reparere mere på den. Og Idrætsforeningen går og drømmer om at få en multibane. Derfor er der nu en gruppe, der er begyndt at arbejde med ideer for området. Og ideerne er mange. Stor multibane, nye ramper, bedre asfalt, motionsredskaber, beplantning, hyggehjørner, bålplads, overdækket spisehus og meget mere. Mangler på skolen Generelt mangler skolen i dag udendørsfaciliteter for børn på mellemklasse trin og de ældste børn. Specielt i forhold til den nye skolereform med mere bevægelse i løbet af dagen. I dag foregår den fysiske aktivitet for disse børn typisk ved en trave- eller løbetur rundt om den smalle og ikke ufarlige Ribberholtvej. Der er brug for redskaber/faciliteter hvor eleverne udfordres, prøver kræfter og på kortere tid opnår den fysiske balance som er en forudsætning for den bedste indlæring. I Fritidsklubben er der desuden en del unge der kommer fra hele oplandet, som også kan have glæde af tiltaget. Arbejdet fremover Der er nu blevet nedsat en styregruppe og en række arbejdsgrupper. De første penge er skaffet, men der er et stykke vej endnu. Der er taget tilbud hjem fra et par firmaer og der er mange spændende tanker i gang. Nu skal vi ud over rampen og videre i projektet. Der er derfor nedsat følgende arbejdsgrupper: Styregruppe Ansøgningsgruppe Multibane (KRIF) Motionsredskaber (Gymnastikforeningen) Samlingssted (Borgerforening) Interaktive læringsaktiviteter (Skolen) Ramper (frivillige forældre og 7A på skolen) Hvis der er nogen, som ikke tidligere har fået præsenteret projektet, og som har lyst til at være med, så er I velkomne til at kontakte Jørgen Steengaard på eller Hanne Lauritsen på Ravnshøjs Venner og Aktivitetsudvalg Af Nina Hoel Ravnshøj Centrets venner afholdt generalforsamling den 24. marts Generalforsamlingen startede med formiddagskaffe og dejligt brød, og begyndte selve generalforsamlingen kl. 10. Generalforsamlingen startede med en ordinær dagsorden, hvor formanden Esther Graven fremlagde sin beretning. Hun indrømmede helt klar, at det var vanskeligt at efterfølge Knud Larsen, men hun mente, at året var gået rimeligt med de arrangementer, der var foretages. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Rita Burskov og blev også godkendt. Generalforsamlingen tog punktet om indkomne forslag før valg af bestyrelse. Der var indkommet et forslag om, at det var ulogisk at have to klubber, som oven i købet havde de samme medlemmer, og forslaget gik på, at man sammenlagde de to klubber. Efter nogen drøftelse var der enighed i generalforsamlingen, at det var en god ide, og at der skulle arbejdes hurtigt, og indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Aktivitetsklubben, således at forslaget kan gennemføres. Bestyrelsesmedlemmerne blev herefter valgt og genvalgt. Den 28. april 2015 blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Aktiviteten på Ravnshøj Centret. Generalforsamling startede kl. 9.30, og formanden Esther Graven, fortalte om sin kontakt med Frivilliges hus, der ville hjælpe med at udføre det praktiske i arbejdet med at få de to klubber sammenfattet. Der var absolut enighed om sammenlægning af de to klubber. Hvorefter der kunne overgås til Ravnshøj Centrets Venner. Den 28. april 2015 blev der indkaldt til ekstraordinær Generalforsamling i Ravnshøj Centrets Venner. Generalforsamlingens formål er at opløse denne foreningen, således at den kan sammenholdes med Ravnshøj Aktiviteten. Generalforsamlingen var helt enig i, af denne klub hermed opløses. Stiftende generalforsamling med henblik på at sammenlægge Ravnshøj Centrets Venner og Ravnshøj Centrets Aktivitet. Side 6 Side 7

5 Generalforsamlingen var helt enig i sammenlægningen af de to klubber, og valgte en ny bestyrelse: Bente Muhlig Esther Graven Betty Sørensen Bodil Nielsen - Else Jensen Ole Graven og Grete Olesen Som suppleanter blev valgt Rita Burskov og Inge Lene Som Bilagskontrollanter blev valgt Gunnar Muhlig og Jørgen Knudsen Det blev oplyst, at begge klubbers regnskabsbeløb overføres på en konto med SE-nr. til den nye klub. Samtidig oplyste Esther Graven, at Frivilliges Hus vil hjælpe med nye vedtægter. Der var også enighed om, at den nye klub får navnet Ravnhøjs Venner. Generalforsamlingen foregik i ro og orden, og efter Den stiftende Generalforsamling valgte bestyrelsen: Esther Graven som formand og Bente Muhlig som næstformand. v/ Lisbeth Hansen Mejlingvej 65 Tlf.: Mejling Landhandel Hjemmeservice Lej en pølsevogn Kunst og Modeltog Af Per Jørgensen Nordjyske Jernbaner gennemførte i påsken lokaltog mellem Skagen og Hjørring, dette kunne have været en prøve på den fremtidige udlicitering af lokaltog driften i Nordjylland, men ved denne lejlighed var det ikke passagerer der fik mulighed for at benytte toget ved dets stop på mellem stationerne mellem Skagen og Hjørring. Men det var de mange besøgende på Kvissel Stations Påske arrangement Kunst og Modeltog, hvor der på stationen blev vist værker af lokale kunstnere, og på loftet holdt Frederikshavn Modeljernane Klub åbent hus, hvor de besøgende bl.a. kunne se det Blå Desiro tog køre i regelmæssig drift, som nævnt mellem Skagen St. og Hjørring St. Klubben fik mange rosende ord for de genskabte miljøer af bl.a. området omkring Frederikshavn gamle station, modellerne af huse der alle er lavet efter de originale tegninger, som det er lykkes at samle kopier af, i forbindelse med opbygningen af anlægget. Der var mange af gæsterne der havde erindringer og udtrykket kan du huske der lå ---- blev ofte hørt, og de udsagn er modtaget af klubbens aktive medlemmer som en stor ros for den udførte indsats. Fascinationen over de små tog deles af alle uanset alder, og der var en del der tydeligt havde erindringer om det model tog som de selv havde i deres barn/ ungdom og som nu vist nok stod på loftet eller i kælderen, men de unge besøgende var ikke mindre begejstret over, at de selv kunne få lov til at være Lokomotiv Fører, og have kontrollen over et tog på en tur banen rundt. Klubben håber at disse prøveture har plantet et frø hos de unge, så de får lyst til mere togkørsel, og vi ser dem igen. Der skal samtidig gives en opfodring til de forældre/ bedsteforældre, der har gammelt modeltog stående ubrugt, prøv at finde det frem og vis det til børn og børnebørn, og vis at der findes stor fornøjelse i noget, som ikke kan ses på en IPad. Det ene behøver ikke at udelukke det andet, moderne modeltog giver rige muligheder for at kombinere mekanik og elektronik, således at et modeltog også kan styres med en IPad eller mobil telefon. Klubben har stadig klubaften hver onsdag fra kl. 19:00, og der optages stadig nye medlemmer. Den 1. onsdag i måneden køres der med togene, og de onsdage hvor der ikke køres, bygges der på anlægget. Der bliver i øjeblikket bygget på udstillingsanlægget, Side 8 Side 9

6 som er strækningen Frederikshavn til Skagen St. Sæby banens gamle station er ved at blive genopført, og miljøer omkring Algade og vandmøllen er ved at blive skabt. Sporene for Frederikshavn ny banegård er lagt, og arbejdet med det elektriske er i fuld gang. Glade børn invaderede Ravnshøj Hallen Af Jørgen Steengaard Der er i klubben stor glæde over de mange gæster der lagde vejen forbi, og den besked entre giver et godt tilskud til de materialer, der skal bruges i forbindelse med opbygningen af anlægget Det lyder ofte, når man er samlet i klubben Det er dyrt at køre med Elektrisk tog! Ji mæ æ strøg å båsti, Måtter. En fantastisk fredag aften den 13. marts for rigtig mange børn. Næsten 250 glade børn invaderede Ravnshøj Hallen som var fyldt med hoppeborge. Det var KRIF (Kvissel Ravnshøj Idrætsforening) som sammen med Husets Venner havde arrangeret denne aften. En rigtig god aften for klubben, siger bestyrelsesmedlem Claus Rendeman. Overskuddet fra aftenen går til Idrætsforeningens ungdomshåndbold som til sommer deltager i Partille Cup, der er verdens største håndboldstævne. Stævnet finder sted i Göteborg. Øøni ska sto på buw`re klåkken tøl`. Side 10 Side 11

7 Vinter/forår ved Skærum KFUM spejdere Af Ulla Rømer Isaksen på vegne af spejderlederne Vores spejder gruppe består i år af 15 glade og nysgerrige Bævere og Ulve mellem 6-10 år samt fire ledere til at aktivere og udfordre dem alle. I vinterens løb har vi bla. lært noget, om hvordan vi passer på miljøet. En aften hvor de store spejdere fra Ravnshøj var på besøg, var vi ude og samle skrald i Skærum. Det var meget vi fik samlet. Der var dog en ting, vi lod ligge: Alle hundelortene! Dem var der rigtig mange af bemærkede de vakse børn! Brænde til vores spejderhytte har vi været hjemme hos en af vores spejdere at hente. Der blev savet og slæbt og til slut fik vi varm kakao og kanelboller. Hm lækkert. Tak for det. Forrige torsdag havde vi vores årlige familieudflugt til Katsig Søen for at se hvad vi kan finde af kryb og kravl med fiskenet og syltetøjsglas. Rigtig spændende. Vi fandt masser af haletudse æg, så det varer ikke længe før søen bliver endnu mere levende. En af de seje spejdere prøvede også at få en igle på hånden og heldigvis var der i år ingen der faldt i vandet. Det næste vi skal i gang med er at bage småkager til vores loppemarked d 9/5 i Ravnshøj samt forberede os til Robin Hood på Knivholt d Vi deltager med forskellige små aktiviteter, så vi kan tjene nogle penge til vi skal på sommerlejr, som i år går til Vendelbo Jamborette i Mosbjerg i uge 31. Her deltager de store spejdere hele ugen og Bævere og Ulve deltager tirs-tors. Liv og glade dage og fart over feltet er helt sikkert kendetegnet på vores gruppe. De er altid klar på at lære noget nyt og lege er der også plads til.. Vi håber vi ses til både loppemarked og Robin Hood. Bondgaardsvej 24. Skærum Frederikshavn Tlf Mobil Fax Side 12 Side 13

8 Generalforsamlinger foråret 2015 Af Alice Schneider Onsdag den 11. marts 2015, afholdt Skærum Vandværk I/S den ordinære generalforsamling, hvor der ikke dukke ret mange interessenter op. Bestyrelsens beretning blev læst op af formand Jesper Mygind, som fortalte om renoveringen af Vandværket, som gik planmæssigt, og at Vandværket havde mistet en bruger (huset var jævnet med jorden). Bestyrelsen deltog i relevante kurser, som er anbefalet af FVD (Forenede Vandværker i Danmark). Der var ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev vedtaget. Det reviderede regnskab blev læst op og godkendt. Det omdelte budget og taktsblad blev godkendt uden kommentarer. Samtlige valg til bestyrelsen var genvalg, dog blev Alice Schneider valgt som anden bestyrelsessuppleant, og Heidi Kristensen som anden revisorsuppleant. Generalforsamlingen sluttede kl , og dirigent Ib Johansen takkede for god ro og orden. Bestyrelsens beretning blev læst op og godkendt. Også regnskabet blev læst op og godkendt. Der blev valgt ny formand, fordi siddende formand Karl Ewald ikke ville blive ved mere. Så valget faldt på sekretæren Anna Jensen. Hun beholdt samtidig sin sekretærpost. Andre valg var genvalg. (I skrivende stund savner jeg referatet på Skærum Info, da jeg ikke deltog i generalforsamlingen). Der var indkommet et forslag, som gik ud på, at Skærum Voksen Forening skal melde sig ind i Fælles Virke Vest. Det blev vedtaget. Skærum Voksen Forening havde haft ret mange, gode arrangementer, som rigtig mange medlemmer havde deltaget i Foreningen vokser sig stadig større. Der har været mange ture ud af huset og mange spændende foredrag og syng-sammen eftermiddage i årets løb. Bestyrelsen arbejder på mange flere gode og spændende arrangementer. Et fantastisk stævne Af Jørgen Steengaard Der var meget stor tilstrømning til Ravnshøj Gymnastikforenings fremragende stævne i Ravnshøj Hallen søndag den 22. marts. Der blev serveret kaffe og kage om formiddagen. Og så gik det slag i slag med opvisning af linedance, børn og unge samt dansere fra Dance Studio i Frederikshavn. De var rigtig dygtige alle sammen. En hyggelig og fornøjelig formiddag. Tirsdag den 24 marts 2015, afholdt Skærum Voksen Forening den første ordinære generalforsamling, hvor der mødte rigtig mange medlemmer op. Samtlige arrangementer kan læses i Skråén og på Skærum info. Side 14 Side 15

9 Lokalhistorien er vigtig! Af Helge Skrubbeltrang Egnsarkivet for Aasted Sogn har nu i 30 år arbejdet med at indsamle, registrere og bevare historisk materiale om og fra Aasted Sogn. I arkivet ligger mange hundrede dokumenter, protokoller, skøder kort m.v., som fortæller om livet i Åsted Sogn. Der findes over 2500 billeder af personer, steder og begivenheder i sognet, ligesom arkivet har en stor udklipssamling fra aviser m.v. Også slægtsforskere kan få glæde af arkivet, idet der findes folketællinger fra Åsted - Skærum sogn helt tilbage fra Skifteprotokoller, gamle brandforsikringer fra ligesom Herredstingbogen fra kan studeres. For at kunne fastholde og udbygge denne vigtige opgave med at bevare materiale om sognets historie er det vigtigt, at Egnsarkivet har opbakning i sognet. Dette kan ske ved at man har øje for små og store ting, som har eller kan få betydning for eftertiden, og så give arkivet kendskab hertil. Det betyder ikke, at det nødvendigvis skal være gamle oplysninger det bliver de helt af sig selv med tiden! En nærliggende mulighed er selvfølgelig også at støtte sagen ved at blive medlem. Foreningen har i dag 133 medlemmer. Egnsarkivet findes i kælderen under Ravnshøj Skole. Der er åbent hver torsdag eftermiddag fra kl til kl Arkivet er lukket i juni, juli og august samt i skolens øvrige ferier. Bestyrelsen vil fremover lægge stor vægt på formidlingsopgaven. Vi tror, at viden om og kendskab til de oplysninger, som findes i arkivet vil styrke interessen for arbejdet og derved også øge mulighederne for at udvide arkivets indhold. En naturlig følge heraf er at indgå i det fælles registreringssystem (Arkibas), således at arkivalierne bliver tilgængelige for alle via internettet. En stor opgave som forudsætter god opbakning fra mange interessenter. Efter den årlige generalforsamling den 12. marts 2015 består bestyrelsen af 8 personer, som fungerer som en samlet arbejdsgruppe. Gruppen mødes hver torsdag og arbejder med de aktuelle opgaver. Formand er: Bjarne Madsen, Ravnshøj Næstformand: Finn Thomsen, Kvissel Sekretær: Elsebeth Jensen, Kvissel Kasserer: Helge Skrubbeltrang, Åsted Medlem: Anker Pape, Ravnshøj Medlem: Ulla Zinn, Kvissel. Medlem: Ole Lyng, Ravnshøj Medlem: Knud Erik Larsen, Ravnshøj Af Jørgen Steengaard Ma a entj få æ stret sokker på mi såpper? Ravnshøj Gymnastikforening søger instruktører På Gymnastikforeningens general-forsamling i marts fortalte formanden, Nina Vejby, i sin beretning om foreningens mange aktiviteter, og nævnte samtidig, at man gerne vil have flere instruktører. Vi lader opfordringen gå videre. Er det lige noget for dig eller kender du nogen som er interesseret, så send en mail til Nina: Side 16 Side 17

10 Kvissel Pensionistforening Generalforsamling 2015 Af Nina Hoel Kvissel Pensionistforening indkaldte til Generalforsamling den 26. februar, og der blev indledt med en festlig middag. Gule Ærter med flæsk og pølse og hvad dertil hører. Det var en rigtig dejlig middag, og medlemmerne gav udtryk for det ved at spise både 2 og 3 portioner. Efter middagen, blev der afholdt generalforsamling med en obligatorisk dagsorden. Formand Rita Frederiksens årsberetning blev enstemmigt godtaget. Kassererens (Inga Mygind) fremlæggelse af regnskabet blev også enstemmigt vedtaget. Forinden vi kom til valg af bestyrelsesmedlemmer, havde bestyrelsen fremlagt et forslag, som handlede om at et medlem, der taler grimt om bestyrelsesarbejdet, kan ekskluderes af foreningen. Der var en større drøftelse om indholdet i forslaget, bl.a. fordi nogle medlemmer ikke var orienteret om forståelsen af indholdet. Det blev derefter forklaret, så alle medlemmer var helt klar over, hvad der var sket året før, og hvorfor bestyrelsen derfor ikke fremover vil stå i den situation, at ubehagelige medlemmer kan grisse bestyrelsesarbejdet og leve højt på det. Der var 51 medlemmer til stede, og forslaget blev vedtaget med 43 ja-stemmer, 3 nej-stemmer og 5 ugyldige stemmer. Generalforsamlingen besluttede, at det nye i vedtægterne skulle gælde fra den 26. februar 2015, og at der fremlægges nye vedtægter ved næste generalforsamling. Herefter gik generalforsamlingen til punktet om nye bestyrelsesmedlemmer alle blev valgt/genvalgt enstemmigt. Der blev også valgt suppleanter og bilagskontrollant. Alt i alt må jeg nok sige, at det var en god generalforsamling med stor ros til bestyrelsen, som har gjort et fabelagtigt arbejde for medlemmerne, både når der er banko- med meget fornemme gevinster, Fællesspisning med fantastisk god mad, og når der er fælles køreture med spændende oplevelser og glade chauffører og glade medlemmer, for ikke at tale om de fornøjelige sportsarrangementer Bowling og Petanque. Af Aasted Sogns historie Af Orla Thomasberg I Herredstingbogen har vi fundet denne alvorlige anklage mod Christoffer Mumme. Der er præst i Aasted fra 1754 til Vi lader udskriften fra tingbogen fortælle. Herredstinget 19. januar 1756 Godske Worm i Hjørring mødte på vegne af Christen Sørensen i Skaftved, Jørgen Christensen i Dvergetved, Peder Andersen i Tolne og Christen Sørensen i Tårs, alle arvingerne efter Jens Sørensen, som døde i Mummetofte i november. I en arvesag mod sognepræst Christoffer Mumme i Aasted, der har lavet skiftebehandlingen. Sagen drejer sig om, at Jens Sørensen har haft en del penge, ca. 64 Slettedaler, opbevaret hos Anders Thomsen og hustru Maren Nielsdatter i Bechmann. Disse to vidnede, at Jens Sørensen fra tid til anden har fået udleveret penge, så nær som 10 eller 12 daler, som han fik til Sct. Hansdag sidst, men han havde også et lille skrin, der var sammenbunden med kabeltvind (tynd line), hvori der var en del penge. De så igennem en åbning, at der var nogle skindpunge i skrinet, og de mente, der var penge i. Jens Sørensen havde bedt dem opbevare skrinet i en aflåset kiste, og det skete også indtil han afhentede skrinet, ved midsommertid sidst. De havde ikke hjulpet ham til Mummetofte med det, han var selv gået dertil. Anders Thomsen og Maren Nielsdatter var den afdøde Jens Sørensen 4 Slettedaler skyldig, men derfra gik 1 Slettedaler for nogle får at føde, og så 2 Rd. som præsten Hr. Mumme havde optegnet hos sig. De næste vidner var Ole Rasmussen fra præstegården og Peder Andersen i Aasted. De havde selv ført skaftebyg (maltbyg) fra Mummetofte til Aasted præstegård straks efter den salig mands død, efter Hr. Mummes begæring. Det drejede sig om 2 læs byg. Derimod vidste de ikke om andet, enten penge eller klæder var komme fra Mummetofte til præstegården. Vidnerne blev spurgt om de vidste, at den jord Mummetofte ligger på, tilhørte Sr. Anders Mogensen på Skjortholt. Det vidste de ikke noget om. Sagen blev opsat i 14 dage. 3. februar 1756 Godske Worm i Hjørring på salig Jens Sørensens arvingers vegne. Der var fæstere for Cancelliråd Sørensen til Lerbæk, Mons. Christen Mønboe til Knivholt og Sr. Peder Bierring til Sejlstrup har anlagt mod Christoffer Mumme, for hans skifte behandling efter Jens Sørensen der døde i Mummetofte i Aasted sogn. Som vidner er indkaldt Kirsten Side 18 Side 19

11 Eskildsdatter, Otte Christensen og hans hustru Maren, Peder Christensen og Jacob Christensen, Søren Christensen og hans hustru Inger Nielsdatter. Otte Christensen og hans hustru Maren i huset ved Skjortholt havde været hos Jens Sørensen i hans svaghed i det mindste noget af tiden, men ikke da han døde. De vidste dog ikke noget om hans penge eller hvor de eventuelt var blevet af. Også om Kirsten Eskildsdatter blev de udspurgt, og om hun havde røbet for dem, hvor den afdødes penge var blevne af. De svarede nej. De vidste heller intet om, om noget af den afdøde tilhørende var blevet fjernet efter hans død. Om de vidste, at han havde en ko foruden en kvie, der kom for lyset ved auktionen, og hvor koen er nu. Svar: Koen kom til Søren Christensen i Buje, før den salige mand blev syg. Som vidnet Maren Jensdatter forklarede, den salig afdøde havde givet til Søren Christensen Buje. De blev spurgt, om de ved, at den byg, som blev bortført af Mummes udsendte fra den dødes sted, ikke tilhørte Jens Sørensen. Vidnerne svarede ja til spørgsmålet. Byggen var avlet på stedets tilliggende jord, som var besået af salig Jens Sørensen og tilhørte ham. De blev også spurgt, om de ved auktionen så. At Mumme bortgav af den salig afdødes gangklæder, sengeklæder og andet til en og anden, uden at det kom til auktionsbud. Vidnerne svarede, at de så vel, at Mumme bortgav ved auktionen et og andet af det salig menneskes tilhørende, men om det var auktioneret eller ej, vidste de ikke. Otte Christensen blev spurgt, om han blev hentet til Mumme efter begravelsen, og blev opfordret til at underskrive et dokument angående, at den afdøde ville give sine efterladenskaber til de fattige. Otte Christensen bekræftede, at han havde været hos Mumme efter begravelsen, og da han ikke kunne skrive, lod han sit navn tegne på et skrift af sådant indhold. Der havde ikke været andre tilstede end Mumme og ham selv. Næste dag fortsatte sagens behandling ved herredstinget. Kirsten Eskildsdatter vidnede, at hun havde været på Mummetofte fra høst til fem uger før jul, da Jens Sørensen døde. Hun var klar over, at den byg, der blev bortført til præstegården tilhørte den afdøde. Hun vidste ikke noget om den afdødes penge, bortset fra at hun vidste at Christen Sørensen i Buje fik nogle penge i den afdødes kiste, som han overleverede til Mumme til begravelsen og Jacob Pedersen i Buje overværede dette. Hun blev spurgt, om hun vidste den afdøde havde en ko, der ikke kom til auktion. Vidnet bekræftede og fortalte, at hun overværede, at den afdøde gav Søren Christensen i Buje koen før han døde. Den afdøde havde haft to kister. Det blev klart bevist, at Christopher Mumme ikke havde forrettet skiftet efter loven. Byfoged Christen Worm tiltaler sognepræsten Hr. Christoffer Mumme af Aasted præstegård for at have gjort indgreb i hans embede, ved at foretage og holde auktion. Den 9. februar 1756 Sagen om Mummes skiftebehandling bliver forligt og sagen frafaldet. Hvad forliget består i, og hvordan præsten er sluppet for videre tiltale ved vi ikke, men han er forsat præst i Aasted frem til Kilde: Herredstingbogen for Horns og Vennebjerg herred. Nær mæ`løwner pijb, `teger to`bak å stæl`ler swåstekkern, så ka-e betåål sæ å røøg. Side 20 Side 21

12 Lokal-kalenderen Øvrige begivenheder Kvissel Pensionistforening 11/6 kl : Udflugt til Staude-engen ved Nibe samt middag ved Fårup Skovhus. Tilmelding til Inga senest 4/6 på Pris for medlemmer kr. 150,00 Hver mandag kl : På banen ved Kvissel Fritidshus Petanque udendørs Lokal-kalenderen Faste arrangementer Egnsarkivet for Aasted Sogn Kælderen under Ravnshøj skole. Åbent: september - maj: hver torsdag kl juni - august og i skoleferierne er arkivet lukket. Skærum Lokalhistoriske Arkiv Skærum Aktivitetshus, Borgervej 25 Åbent: september-maj: onsdage i ulige uger kl samt efter aftale. Se mere på Onsdage kl : Bowling - starter omkring oktober KFUM-spejderne Ravnshøj / Skærum Skærum - Bævere og Ulve hver torsdag kl Ravnshøj - Spejdere hver mandag kl RavnshøjCenterets Venner Hver onsdag: Hyggedag kl /6: Banko kl. 13 Dato kommer senere: Kartoffeldag kl Juli - dato kommer senere: Sommerfest 12/8: Udflugt - turen går til Læsø - nærmere besked senere KFUM spejderne Ravnsholt Bævere tirsdag fra til Kvissel / Ravnshøj Ungdomsklub Mandag og torsdag kl lukket i skoleferierne. Kvissel Gl. Station - Modeljernbaneklubben Hver onsdag kl alle er velkomne. Side 22 Side 23

13 Follerhusvej 1, Ravnshøj 9900 Frederikshavn Mobiltelefon:

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011

SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 78 - september 2011 SKRÅ-EN SKRÅ-en udgives af Fællesvirke Vest og udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start.

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start. REFERAT Emne: Årsmøde Tid: Torsdag 17. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov Referent: Maja Dyremose Kopi til: Bestyrelsen, kontoret, Tove Jørvang og Børge Olesen til elektronisk

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Oktober 2016

Tversted Borgerforening Nyhedsbrev Oktober 2016 Tversted Borgerforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad der sker i

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere