Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Et værdifuldt bofællesskab fakta Tæt lokal dialog En strategisk tilgang Vi møder op"

Transkript

1

2 2

3 Velkommen Vejen til det bedste samarbejde Lemvigegnens Landboforening er en naturlig og respekteret del af samfundet som forening i Region Midt og med 150 år i bagagen. Regionen står også for en tredjedel af den samlede danske landbrugsproduktion. Lemvigegnens Landboforening er talerør for vores medlemmer lokalt, regionalt og nationalt. Tæt lokal dialog Vi er i tæt dialog med Lemvig Kommune, hvor vi i fællesskab løser opgaver som fx miljøgodkendelser. Hver anden måned afholdes et møde med Teknik- og Miljøafdelingen i kommunen, hvor vi drøfter aktuelle sager og fastlægger den videre køreplan. Vi drøfter også mærkesager, som vi er blevet gjort opmærksomme på af medlemmerne. Vi sørger tillige for at udnytte de synergifordele, der er mellem landbrug og andre erhverv i det nordvestjyske område. Vi møder op Regionalt afholder vi otte møder om året i Landbrug Midt-Vest, hvor vi afholder politiske temamøder og skaber videndeling på vegne af vores medlemmer. I Region Midt deltager vi også aktivt i et fællesskab, hvor de 17 formænd i landets landboforeninger mødes og diskuterer den regionale landbrugssituation med landets ministre. Nationalt har vi gennem Landbrugs- og Fødevareministeriet et direkte talerør til Christiansborg bl.a. ved fire årlige formandsmøder, hvor nationale landbrugsanliggender bliver behandlet. Et værdifuldt bofællesskab Landboforeningen deler arbejdsplads med Dyrlægegruppen Vestjylland, Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær og Lemvig Arkitektkontor v. Claus Pedersen. De fire virksomheder skaber udbytterig videndeling og nye samarbejdsvinkler til gavn for vores medlemmer og kunder. En strategisk tilgang Hos Lemvigegnens Landboforening er vi bevidste om foreningens størrelse og kernekompetencer. I stedet for at søge ud og fusionere har vi valgt at samarbejde med strategiske partnere uden for huset, så vi kan koncentrere os om det, vi gør bedst, nemlig at levere den bedst mulige rådgivning. På den måde er vores kunder altid sikret den bedste service. Lemvigegnens Landboforening er netop til for dig. Formand, Bent Graversen fakta 3

4 Kvægbrugsrådgivning skaber nytteværdi for kvægbrugeren Landboforeningens kvægbrugsrådgivning er en helhedsorienteret service, der sikrer kvægbrugeren optimal udnyttelse af bedriften. Vores velkvalificerede medarbejdere yder rådgivning vedrørende fx foderplaner, budgetter, årsrapporter samt indretning og renovering af kvægstalde. Vi er specialister i bl.a. økologi, kødkvæg, slagtekalve, græsningsordninger og mælkekvoter. Mød os i staldene Vi vedligeholder konstant vores tætte samarbejde med kvægbrugeren og foretager jævnligt besøg i staldene og på markerne. Landboforeningens bofællesskab med Dyrlægegruppen Vestjylland kommer os ofte til gode, når vi idéudvikler med kvægbrugeren. Vi afholder tillige faglige møder om kvæg og kvægbrug. Faste besøg og gårdråd Dækningsbidragskontrol Eendagsfoderkontrol og grovfoderanalyse Produktionsbudget Analyse af driftsregnskab Sundhedsrådgivning Kødkvægsrådgivning Hesterådgivning for alle hesteejere Hos Lemvigegnens Landboforening yder vi faglig og velkvalificeret rådgivning om alt fra fodring og håndtering af heste, græsning og vitaminindhold i hesteblandinger til økonomi i en hestehold og orientering om den nyeste lovgivning. Vi arrangerer ligeledes diverse faglige og sociale aktiviteter for alle, der holder af heste. LANDINSPEKTØRFIRMAET v/ Morten Andersen 4

5 Planteavlsrådgivning inden for alle grene af planteavl Hos planteavlskontoret modtager du rådgivning og vejledning fra vores specialiserede konsulenter, så du har de bedste forudsætninger for det optimale udbytte i markbruget. I rådgivningen er udbyttet altid kombineret med en saglig og miljørigtig indsats. Vi yder støtte Vi hjælper med at udarbejde dokumentation til myndigheder herunder mark- og gødningsplanlægning og diverse ansøgninger. Du kan også få rådgivning om støtteordninger som MVJ, Landdistriktordninger, Grøn Vækst m.v. Jord under neglene Lemvigegnens Landboforening har stor fokus på økologirådgivning. Vi udfører jordbundsanalyser og råder over avanceret GPSudstyr, så du kan udnytte fordelene ved en placeret næringstildeling. I samarbejde med Forsøgsvirksomheden Ytteborg står vi tillige for en række forsøg, så vi får den nyeste viden omkring de lokale dyrkningsforhold. I Registreringsnettet holder vi ligeledes styr på udviklingen i lokale sygdoms- og skadedyrsforhold. Mark- og gødningsplanlægning Gødningsregnskab EU-ansøgninger Ansøgning om enkeltbetaling Støtteordninger Økologirådgivning Jordbundsanalyser Forsøgsarbejde Registreringsnet Natur- og miljørådgivning lovgivning og lokale forhold På planteavlskontoret rådgiver vores specialiserede miljøkonsulenter om natur og miljø. Vi sparrer og vejleder om miljøgodkendelser, miljøtjek, naturplaner m.m. Vi kigger fremad I tæt samarbejde med landmanden foretager miljøkonsulenterne et miljøtjek, hvor vi vurderer drifts- og udvidelsespotentiale på bedriften. Vi tager også et kig på gårdens naturarealer, når vi udarbejder en naturplan for din bedrift. En naturplan kan således åbne dine øjne for udviklingsmuligheder og tillige vise ejendommens jagtpotentiale. Ansøgning om miljøgodkendelser Miljøtjek Naturplan 5

6 Driftsøkonomi dynamiske strategier Driftsøkonomisk analyse og planlægning er altafgørende for enhver landmands bedrift. Det gælder om at have det optimale beslutningsgrundlag, når der skal tages stilling til større økonomiske dispositioner. Landboforeningen i Lemvig favner alle aspekter af den driftsøkonomiske rådgivning. Verden er omskiftelig, og landbrug er blandt de erhverv, hvor lovændringer er en del af hverdagen. Landboforeningen kan assistere med at tænke disse forhold ind i din virksomheds strategi. En velformuleret og gennemtænkt strategi er netop landmandens dokumentation og kreditgivers sikkerhed for en overordnet udviklingsstrategi. Vær godt forberedt Hos Lemvigegnens Landboforening kan du modtage sparring og andre synsvinkler samt drøfte finansieringstilbud. Derudover assisterer vores konsulenter dig i udarbejdelse af budgetter og investeringsanalyser, så du er godt klædt på til mødet med kreditgivere. Budgetter og budgetopfølgning Investeringsanalyser Virksomhedsstrategi Finansieringsplaner Udbudsmateriale Salg af landbrugsejendomme Skøde og tinglysning Dødsbo, arv, kreditor- og myndighedsbehandling Testamente og ægtepagt Flytning af betalingsrettigheder IT service og formidling Landboforeningen i Lemvig yder specialiseret IT-rådgivning til landmanden. Vi samarbejder også med Skyline om trådløst bredbånd og telefoni. Vi hjælper med at finde den løsning, som passer bedst hjemme hos dig. Indkøb af IT-udstyr Salg af nyt IT-udstyr Installation af PC og udstyr Netværksopkobling Installation af styresystemer og programmer Tjek for virus og spyware Optimering af PC Vejledning i Ø-90 online, landmand.dk, landmandsportalen.dk 6 Ejendomshandel og jura hele vejen rundt i en landbrugshandel Skal du sælge eller overtage en landbrugsejendom, sikrer Lemvigegnens Landboforening, at din handel sker korrekt og professionelt.

7 Vindmøller Danmarks eneste rådgivningscenter Vindmølleteknologi og udnyttelse af vindens vedvarende energi rummer et vigtigt indtjeningspotentiale. Derfor rådgiver vi omkring nye projektmuligheder. Som det eneste rådgivningscenter i Danmark kan Lemvigegnens Landboforening assistere med formidling af køb og salg af vindmøller. Vi har stor erfaring i salg af vindmøller og kompetencer til at opnå markedets bedste priser. Salget foregår typisk via annoncering eller via vores kartotek med over et hundrede interesserede købere fra hele landet. Salg og annoncering af vindmøller Driftsøkonomisk sparring ved etablering af ny vindmølle VVM-redegørelser Lokalplantillæg Ansøgninger til myndigheder og el-selskaber Driftsøkonomisk sparring Er du interesseret i at etablere en ny vindmølle eller et vindmøllelaug, kan vores økonomikonsulenter yde driftsøkonomisk sparring. Derudover kan vores miljø- og planteavlskonsulenter assistere i udarbejdelsen af VVM-redegørelser, lokalplantillæg og øvrig nødvendig dokumentation i forbindelse med køb, salg og etablering af vindmøller. 7

8 8

9 Regnskab skatterådgivning og bogføringsassistance Landmanden er som altid i centrum for vores rådgivning, når vi udarbejder en strategi for betaling af skat fx vedrørende skattemæssige afskrivninger og investeringer, opsparing, pensionsordninger m.m. Som i alle andre forhold tilstræber vi, at arbejdet foregår så effektivt som muligt, og overlader du løn- og pensionsberegning til os, sparer du også penge ved bogføring. Skatteregnskab Årsrapport Lønberegning Pensionsberegning Socialøkonomi god sikring af din familie Lemvigegnens Landboforening yder råd og vejledning omkring en lang række forhold vedrørende den sociale og private del af landmandens liv for at sikre familien bedst muligt. Landboforeningen giver dig således gode råd og vejledning i forhold til lovgivning og lovændringer i efterløn, fleksjob, barsel, sygeforsikring, friplads til dine børn m.m. Dagpenge og barselsdagpenge Fleksjob Efterløn Pension Friplads og tilskud til daginstitutioner SU-regler Gruppelivsforsikring fra Dansk Landbrug 9

10 Svinerådgivning Vest Svinerådgivning Vest (SRVest) i Herning er etableret i et samarbejde mellem landboforeningerne i det tidligere Ringkøbing Amt. Lemvigegnens Landboforening har et unikt samarbejde med SRVest, hvilket sikrer, at du får specialiseret og kvalificeret rådgivnings- og servicetilbud i forbindelse med svineproduktion eksempelvis på miljøområdet, hvor landboforeningen og SRVest i flere tilfælde har lavet miljøansøgninger i fællesskab. Landboforeningen i Lemvig og SRVest har løbende en god sparring og et værdifuldt samarbejde, der altid tager udgangspunkt i landmandens behov og ønsker. Få et besøg af SRVest og landboforeningen, som støtter op om rådgivning i alt lige fra fodring, avl, reproduktion, miljø, bedriftsudvikling, staldindretning m.m. Kontakt SRVest på tlf eller se mere på Byggeri & Teknik I/S Byggeri & Teknik I/S er en uafhængig rådgivningsvirksomhed under ejerskab af bl.a. Lemvigegnens Landboforening. Vi er sammen med øvrige lokale faglige rådgivere inden for kvæg, svin, planter og økonomi garant for en tværfaglig og uvildig indgangsvinkel til alle projekter. Vi yder specialiseret rådgivning omkring landbrugsbyggeri, boliger, byggeprocesser, maskiner og teknik til landbruget. Velkvalificerede ingeniører, arkitekter, agronomer og teknikere m.fl. assisterer dig i indretning og projektering, byggesagsbehandling, udbudsmaterialer, indhentning af tilbud og byggestyring. Vi tilbyder ligeledes rådgivning om separeringsanlæg, energi og varmeforsyning, udarbejdelse af maskinanalyser og investeringsberegninger m.m. Har du brug for faglig sparring, vejledning og gode råd inden for byggeri og teknik, er vi at finde på Lemvigegnens Landbocenter efter nærmere aftale, hvor vi kan yde den bedste service og rådgivning skræddersyet til din situation. Kontakt Byggeri & Teknik I/S på tlf for at få en aftale i stand. Du kan se mere på 10

11 Med ønsket om et fortsat godt samarbejde Tilfredse kunder er målet for vores succes Lemvigegnens Landboforening har kunderne i fokus. Centret er din daglige samarbejdspartner, når du søger sparring og rådgivning, og kernen i vores faglige rådgivning er kvalitet, gennemslagskraft, ansvarlighed og respekt. Vores rådgivning kommer i dag flere til gode. Hvor hovedparten af vores kunder indtil nu har været landmænd, har en stigende andel af kunder med baggrund i andre erhverv erfaret, at vi også kan assistere med kontorhjælp, regnskab og rådgivning i socialøkonomi. Vores organisation er præget af en effektiv og strømlinet kommunikation og en stor vilje til at skabe præcis den løsning, som passer bedst til den enkelte kunde uanset opgaveomfang og -type. samarbejdspartnere for et godt partnerskab; et partnerskab, der både højner kvaliteten og udviklingen af den rådgivning, vi yder til vores kunder, og tak for jeres medvirken i denne brochure. Du er altid velkommen til at tage kontakt til os for at høre nærmere om dine muligheder. Centerleder Henrik Damgren Et godt partnerskab Hos Landboforeningen i Lemvig vil vi også i fremtiden have kunden i centrum og fortsat udvikle vores organisation, så du får den optimale rådgivning, der hjælper dig til at drive en effektiv virksomhed. Vi håber, at vores brochure har givet dig et godt indblik, og at du også i fremtiden vil tage imod vores faglige råd. Tak til vores 11

12 Etablering Miljø Driftsøkonomi Planter Finansiering Socialøkonomi Skat Vindmøller Kvæg Virksomhedsøkonomi Ejendomshandel Industrivej Lemvig Tlf.:

HVem er LHN? Vigtig aktør i det sønderjyske landbrugsområde

HVem er LHN? Vigtig aktør i det sønderjyske landbrugsområde Altid i bevægelse Velkommen i LHN HVem er LHN? Vigtig aktør i det sønderjyske landbrugsområde LHN er en moderne flersproget rådgivningsvirksomhed med rødder i det tyske mindretal. Vi er organiseret i Landbrug

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer.

RAPPORT. Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. RAPPORT Demonstrationsprojekt rådgivning til deltidslandmænd med skattemæssige udfordringer. Indhold Projektet... 2 Forløbet... 2 Anbefalinger... 3 Konklusion og perspektiver... 4 Bilag 1 Projektplan...

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

SAMMEN GØR VI DIN VIRKSOMHED

SAMMEN GØR VI DIN VIRKSOMHED ERHVERV SAMMEN GØR VI DIN VIRKSOMHED TIL ET GULDÆG 06 2010 DLS ERHVERV 2 Velkommen til DLS Erhverv EVA Christensen Reg. revisor DLS, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, har gennem mange år været synonym med ydelser

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 - DET ØKONOMISKE OG JURIDISKE ARBEJDE FORFATTERE: REDAKTØR: LAYOUT: FOTOS: TRYK: UDGIVER: Der er anført forfatternavne ved hvert afsnit i pjecen.

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd

Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd Tillykke til initiativtagerne med dette flotte produkt - tillykke til dig som deltidslandmand, du tilhører Dansk Landbrugs største gruppe af landmænd Med den indledning vil jeg understrege at vi deltidslandmænd

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?

Plan & Miljø HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR? Indhold PLAN & MILJØ KRUMTAP FOR INNOVATION... 4 HVORDAN UDVIKLER JEG MIN BEDRIFT, OG HVORDAN SER DEN UD OM 10 ÅR?. 6 GODT NABOSKAB ER

Læs mere

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Staldbyggeri. fra A til Z 2013

Staldbyggeri. fra A til Z 2013 Staldbyggeri fra A til Z 2013 Staldbyggeri fra A til Z 2013 December 2013 Redaktør Forfattere Layout Illustrationer Grafik Korrektur Vibeke Fladkjær Nielsen, VFL, Kvæg Anja Juul Freudendal, LMO; Helge

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser

På udstyrsområdet tilbyder Nordenta PTO-medlemmerne serviceaftaler på udstyr, rabat på udstyr og rabat på kurser PTO Partner Program f o r b r u g s v a r e r & u d s t y r n o r d e n t a Nordenta er Danmarks største totalleverandør til tandlægeklinikker. Vi markedsfører og sælger mere end 10.000 varenumre inden

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere