Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGANG Hi s t or e:&tiqf'etuiber 2001 Avedørelejren. Nye Vejnavne i Hvidovre/Avedøre Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGANG Hi s t or e:&tiqf'etuiber 2001 Avedørelejren. Nye Vejnavne i Hvidovre/Avedøre. 2650 Hvidovre"

Transkript

1 Hvidovre Reserveret Post Danmark Lokalhistorie 19.ÅRGANG Hi s t or e:&tiqf'etuiber 2001 Avedørelejren 2650 Hvidovre Nye Vejnavne i Hvidovre/Avedøre Hvidovre Kommune har fået et antal nye vejnavne, som indtil videre ikke figurerer på noget kort. Det var ønskeligt, om vores kommune udsendte en officiel folder, der fortalte om vejnavne i Avedørelejren. "Historien i Gaden" er mester for en "intern" folder, som fortæller om vore 4 venskabsbyer og deres vejnavne i Hvidovre. Her ser man at vor polske venskabsby, Rydultowy, er blevet beæret med en plads, men, i folderen, ikke et ord om hvor pladsen ligger?. Det kan her afsløres, at der er tale om det trekantede grønne areal ved Sønderkærskolen, ml. Kettegårds alle og Arn.Nielsens Boulevard. Rydultowy Plads er "prydet" med kunstneren Søren Jensens kridthvide bronceskulptur med titlen "Glemslens Massiv". Der er på stedet ingen bopæls-adresser, til al held for postvæsenet. (foto: "Glemslens Massiv" HLA.) På Grønttorvet i 1920erne (Foto HLA.) Indhold. Kommende Aktiviteter.. "."" sd. 02. Siden sidst...""""""""".""."" sd. 03. Svend Mortensens erindringer.(2del.).. """"""""".. """".". "".. "."". sd. 04. Meddelelser fra "Historien i Gaden" og Hv.lokalhistoriske selskab.".. sd.19. Hvidovre Torv."""""""""". sd. 14. Vejnavne i Hvidovre og Avedøre. sd

2 Historiens Hus Hvidovre Redaktion.: davre Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. Alarm p I ad s e n Per E.Hansen (ansv).dan Olse11. M"edborgerhuset. Hvidovrevej 280. Annelise Leilund, Jette Randda ørelejf01.:!650 Hvidovre. Tlf.: Medlemsblad trykt i 650 ekspl Hvidovrf:irsdg I Onsdg. kl Torsdg kl Deadline no.4. d. 15 oktober Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. Rytterskolen Hvidovre. Hvidovre Kirkeplads 1. Tlf.: Giro ISSN Kommende Aktiviteter - r sept. Kl "Brug af kommuneatlas". Foredrag. ved planchef Judith Lauersen og byplanlægger Karsten Thøgersen. (Hv.komm.) i Bibliotekscafeen. 27.sept. Historieforum i Avedøre Kirke kl (Avedøreselskabet). Vi hører nyt og drøfter de projekter der er i gang og forsøger at strukturere vort arbejde. (Traktement kr. 10.-) Alle er velkomne. Siden Sidst. v/p.e.hansen d.20. april "Bronzesværdet". Fryden højskolen. Ved en mindre højtidelighed, kunne kommunale repræsentanter samt børnene på Frydenhøjskolen overvære indvielsen af en montre med Anker Sjøgrens kopi af "Frydenhøjsværdet". d.29.april "Aeronautisk Dag". "Gen" indvielsen af Avedøre flyveplads var en succes. Meget mere end tusinde gæster besøgte området i løbet af dagen. d maj. Hvidovre Kommunes 1 OOårs-jubilæum. Det store program blev afviklet som planlagt, trods vejrgudernes dårlige opførsel. De mange deltagende aktører og gæster, kunne hygge sig alligevel og oplevede nogle gode dage. Lokalhistorien var repræsenteret i et telt ved Hvidovre Rådhus. 03.okt. Udflugt til andelslandsbyen Nyvang. (se omtale side 19). 07.okt. Vestvoldsdag.m.besøg i anlægget, vandring i mørket.o.a. ("Historien i Gaden". se omtale side 19.) 09.okt. Vagn Oluf Nielsen. Foredrag (1) i Rytterskolen. (A.O.F. regi) 15.okt. Kl "Kommuneatlas og huse i Hvidovre". Foredrag ved historiker Hannelene Toft Jensen og arkitekt Eske Møller. (Skov- og Naturstyrelsen). i Bibliotekscafeen. 23.okt. Vagn Oluf Nielsen. Foredrag (2) i Rytterskolen. (A.O.F. regi) 30.okt. Vagn Oluf Nielsen. Foredrag (3) i Rytterskolen. (A.O.F. regi) 12.nov. kl " Noget om Hvidovre og åbent byggeri". Foredrag ved arkivar Poul Sverrild og arkitekt Kirsten Andersen. i Bibliotekscafeen. De tre Vagn Oluf Nielsen foredrag omtales side 19. Billedbog om Hvidovre udl<ommer ol<unov.2001 kr d juni. "Hvidovre-Prøv lykken". En udstilling i Rytterskolen, som handlede om de ting i hverdagen, der knytter folk til Hvidovre, på godt og ondt. Den var arrangeret af seks studerende fra Kbhvn's Universitet. Det d.9.juni. Der var fuld tilslutning til den årlige udflugt, som gik til Anneberg-samlingerne i Nykøbing. Der blev også tid til at besøge kirken i Tveje-Mærløse ved Holbæk. Dagen sluttede med kaffe og kage ved et besøg i andelslandsbyen "Nyvang". Glade mennesker, humøret højt, afgjort en succes.. d juni. Nogle skolebørn fra Hvidovre fik 3 gode dage ved vores "Aktiv Ferie" arr. Turens første dag gik over Øresundsbroen til Trelleborg i Skåne. Dagen efter kørte vi over Storebæltsbroen, for at se til Ladby-skibet ved Kerteminde, ligesom Sund og Bælt centret i Nyborg var et besøg værd. Den sidste dag besøgte vi vikingerne i Frederikssund samt Jægerspris slot i Hornsherred. Sol, sommer og glade børn. 2 3

3 Svend Mortensens erindringer. 2del Mine ture til arbejdet - og hvad man kunne se i I Min hverdag de første år. j Strandmarksvej. En service der af mange årsager vist er utænkelig i dag. I øvrigt var linie 132 dengang en ringlinie, der startede og sluttede ved Toftegårds Plads og undervejs gennemkørte ruten: Gl.Køgevej - Strandmarksvej - Hvidovre Enghavevej - Avedøre Enghavevej - Frydenstrands Alle - Gl.Køgevej - Hvidovrevej og Vigerslev Alle. 1' Som tidligere nævnt var jeg og min daværende kollega, Svend Hansen, ansat på B. og W.'s motorfabrik på Christianshavn, da jeg købte mit sommerhus i foreningsområdet i Fabrikken kørte med 3-holdsskift på den måde, at mens dagholdet kørte med fuld bemanding, blev der droslet meget ned på aftenholdet og endnu mere på natholdet. I elafdelingen hvor vi arbejdede, var der kun 3 mand om aftenen og to mand om natten, og da der netop var to mand der efter eget ønske arbejdede fast på nathold, bevirkede det at vi kunne nøjes med at være på aftenhold hver femte uge. Resten af tiden var vi på daghold, hvor vi startede om morgenen kl Det var jo ret tidligt for et B-menneske som mig, jeg stillede gerne uret til at ringe kl. 5 om morgenen, og så var det jo med at komme ud af fjerene, hvis min tidsplan skulle holde: Først var jeg ude på mit "udendørs herretoilet," d. v. s. direkte på jorden. Det store toiletbesøg blev gerne skudt ud til et andet tidspunkt på dagen, hvor jeg befandt mig i nærheden af et "træk og slip." Dernæst vaskede jeg mig nødtørftigt under den kolde hane ved køkkenvasken. Det var jo den eneste der var. Så fik jeg noget tøj på i en fart og ud af døren. -og så afsted på arbejde.. : 1:1r!l111lm Eii iii1 : '.. " 11 - j 'JU.1åf1JV\e - f;!ufffl//ci:> - ' I - _ --& --- L - C l ''. ;.:=i_ -JQ -:-----' :-:::. F'" -",. Foto. HLA. Der skal jo fantasi til i dag at forestille sig den store bus svinge ned ad den smalle Frydenstrands Alle, der ikke var blind dengang. Der var hverken midterrabat eller lyssignaler på Køgevejen i Hvidovre, og Hvidovrevej sluttede ved Køgevejen. Når man kom inde fra byen virkede den daværende vejføring nærmest som en udfletning ved den gamle Frihedsgård; trak man til venstre for gården fortsatte man videre ad Strandmarksvej og trak man lidt til højre kom man videre ad Køgevejen. Lige ved denne udfletning stod der dengang stadig en kilometersten. Jeg tror det var 7-kilometerstenen. Planen var, når det ikke var sommer og/eller rimeligt godt vejr at nå linie 132 med afgang ca fra den gamle Strandmarksskole. Busserne kørte dengang hvert 12. minut, så jeg havde stadig en chance for at nå mit program med den næste bus, men i så fald blev det hele jo noget mere forceret. Der var ikke så mange med bussen på den tid, så passagererne og chaufføren lærte efterhånden hinanden ret godt at kende, hvilket bl.a. fremgik af at undertiden, når jeg var meget sent på den og jeg kom styrtende op ad Konkylievej og bussen faktisk var kørt fra stoppestedet, sagtnede chaufføren farten og tog mig med. Det var jo i sig selv pænt af ham, men en morgen blev jeg særlig imponeret. Jeg havde faktisk opgivet at nå bussen, da jeg så at chaufføren ligefrem sagtnede farten selvom jeg var helt uden for hans synsvidde, så jeg skyndte mig naturligvis og blev taget op i selve svinget ved Hvidovre Enghavevej og Turen til Toftegårds Plads med linie 132. På vejen ind til Toftegårds Plads passerede vi undervejs på venstre side af Strandmarksvej "Friheden"'s marker, hvor der normalt stod nogle køer og græssede. Hverken Langhøjskolen eller :Erlgstrandsskolen var bygget dengang, så Strandmarksskolen, var dermed den eneste folkeskole på denne side af Køgevejen. Den havde så vidt jeg ved en tillægsfunktion som tolkebadeanstalt. Der var i hvert fald nogle skilte, der antydede noget i den retning. Den gamle barakkirke lå omtrent på samme sted som den nuværende murede Strandmarkskirke. Herudover lå der stadig et par enkelte avlsbygninger fra den gamle Frihedsgård, men det var ikke mit indtryk at der var nogen beboelse der. På højre side af vejen lå der stort set de samme bygninger som i dag, men 4 5

4 visse ændringer er der dog sket: På Hvidovre Enghavevej 5 ved den gamle busvendeplads var der en bladkiosk, hvor der nu er blomsterforretning, og desuden dengang som nu en frisørsalon. På nabogrunden der kunne have heddet nr. 1-3 men reelt aldrig i min tid har haft noget synligt nummer på Hvidovre Enghavevej, var der nogle fundamenter, en støbt betonflade og en mindre, tilbagetrukket bygning. Der er stadig rester af fundamentet helt ude ved fortovet; jeg formoder at dette er den sidste rest af det bondehus, der engang har tilhørt "Bette Fif" og hans familie. I dag ligger der et tredobbelt rækkehus på stedet: : På Strandmarksvej nr. 55 havde "!smutter" som børnene kaldte hende, til huse. Hun havde også chokolade og andet slik men hendes største omsætning var nok netop is og måske sodavand. Denne bygning benyttes kun til beboelse i dag. På højre hjørne af Strandvangsvej havde Dr. Ingrid Jørgensen sin lægepraksis, og på venstre hjørne boede dengang som nu foreningens mangeårige revisor Bruun-Pedersen. Vinduerne ud mod Strandmarksvej var dengang rigtig store butiksvinduer. Her drev hans kone et vaskeri, så vidt jeg er orienteret. Der stod i hverifald vaskemaskiner bag ruderne. På venstre hjørne af Koralvej lå fisker Vilhelm Petersen's hus, der var en rest af den gamle forpagterbolig, der lå tværs henover Koralvej i sin tid. Som jeg oplevede det, så det nærmest ud til at huset var ubeboet i 1958, men jeg kan jo tage fejl. Foto.HLA. 1 1 li Dernæst fulgte den nærmeste boligblok af det dengang nyopførte Hvidovrebo's afd. 6, og det næste hus var dengang som nu den lidt tilbagetrukne, hvide villa. Her boede gartner Thorsen og hans kone; i den næste fremskudte og med villaen sammebyggede rødstensbygning, hvor der nu er låsesmedie, havde de dengang ikke en men faktisk to forretninger med hver sin i dgangsdør. I den ene solgte de blomster og i den anden frugt og grønt Fru Thorsen passede gerne blomsterforretningen, og Thorsen tog sig af frugt og grønt. Det var på det meste af deres tidligere gartneri, at "Hvidovrebo" var bygget. Bag villaen lå der dengang stadig en lille rest af gartneriet. Der var et par drivhuse, men det var nu mit indtryk at de varer de solgte hovedsageligt blev hentet direkte fra grønttorvet. I hvert fald forfaldt drivhuse m. v. mere og mere, og området blev til sidst solgt fra til den parkeringsplads, der er der i dag. Den var dengang beregnet til Brugsens kunder, og den havde til huse på højre hjørne af Strandhavevej, hvor der nu er en videoforretning. Også her var der to forretninger, den almindelige "Brugs," der lukkede om søndagen, og "Brugsen"'s bager, der på grund af adskillelsen havde lov at holde åbent om søndagen. Her kunne man så få friskbagt morgenbrød søndag morgen. En meget populær mulighed dengang hvor man ikke kunne købe dybfrossen morgenbrød. Præsteboligen på venstre side af Strandhavevej var endnu ikke bygget, denne grund var simpelthen ubebygget til efter den nye Strandmarkskirke stod helt færdigbygget sidst i tresserne. Den næste bygning var den samme gulstensbygning som i dag med forretninger i stueetagen. I mange år svævede jeg i den vildfarelse, at den hørte til "Danalund," men jeg er nu blevet opmærksom på at det gør den absolut ikke, hvilket bl. a. kan ses ved at den er bygget af munkesten. Der har været mange forskellige forretninger i denne bygning gennem tiderne, men dengang var der bl. a. en Schou-forretning og en viktualiehandler. Herefter fulgte dengang som nu "Danalund"'s bygninger frem til Lodsvej. Kalkager var ikke blind dengang men var ført igennem til Strandmarksvej. Her i den første boligblok havde dr. Jørgen Fix sin lægepraksis i nr. 2, sønnen Theo Fix har overtaget den i dag. I blokken mellem Kalkager og Lodsvej var der også dengang forretninger i stueetagen, bl. a. en købmand, en cykelsmed og en fiskehandler. På 1. sal på Lodsvej nr. 2 var der et filialbibliotek lige ovenover købmandsforretningen. Idet bussen passerede Lodsvej så man en lav bygning med fladt tag langs Lodsvej, og der hvor nu Q8-tanken ligger lå den navnkundige gamle, hvide "Frihedskro". Straks efter foretog bussen et blødt højresving videre ind ad Køgevejen. Her var der frit udsyn til alle sider, ingen dist aherende jernbanebro, ingen.s-togsstation og ingen "Strandmarkshave". Når man kiggede ned ad den åbne Engstrands Alle-linie, så man de dengang farvestrålende "Papegøjehuse," og drejede man hovedet til den anden side kunne man direkte se Dansborgskolen, omend den var diskret camoufleret af lidt buske, spredte træer o. I. Lidt bagud kunne man tydeligt se "Hvidovrebo"'s to boligblokke, kaldet afd. 4 ved Hvidovrevej og den sidste bygning man kunne se var "Frihedens Tømmerhandel". Kiggede man lidt frem så man installatør Svend Aa. Adelgaard's hus med hus- 6 7

5 nummeret 330. Her havde han både forretning, værksted og privatbolig. Bygningen lå ret højt og alene, vejen var jo smallere, så der var mere forhave som muliggjorde en indkørsel, der godt nok var ret stejl. Den næste bygning på denne side lå lige efter Stillidsvej, og det var "Stjernekroen." På højre side skulle man omtrent kigge lige så langt efter en bygning idet de to nærmeste boligblokke og de to mindre forretningsbygninger i Beringgårdbyggeriet, endnu ikke var bygget. Det blev de først da jernbanebroen over Køgevejen var færdig. Da vejen var væsentligt smallere, lå boligblokkene i øvrigt noget tilbagetrukket. Der gik ligefrem en flisen kke fra vejen ind til blokkenes fremskudte hjørner. Her var der alverdens mindre forretninger, men jeg husker især en isenkræmmer, hvor jeg købte mine første haveredskaber, bl. a. en håndplænekli p per. Senere købte min kone og jeg også vores første havemøbler der. De sidste fundamentsrester af den gamle "Beringgård" lå stadig på hjørnet af Lembrechts Alle for højhuset og "Beringgård" Supermarked var endnu ikke bygget. Bag boligblokkene lå en tilsyneladende umotiveret jordvold parallelt med Køgevejen, kun afbrudt af de tværgående veje, bl. a. også Schradersvej, der dengang forbandt Køgevej med Strandbovej. Volden sluttede et godt stykke før åen og den markvej der i dag hedder Amarksvej. Hvor der i dag er tæppeforretning havde "Milow Radio" til huse i mange år, og mellem markvejen og åen lå en mindre bygning tilsyneladende ubenyttet hen. Det var denne bygning kommunen senere stillede til rådighed for nogle unge mennesker, der ytrede ønske om at få eget lokale. De stiftede det velkendte "HIPS" der står for "Hvidovres Ikke Partipolitiske Samling." Jordvolden lå der jo i øvrigt som en langsigtet løsning på at realisere det kommende S-tog i første omgang til Vallensbæk og - forestillede jeg mig dengang - kommende fra Valby. I l Også venstre side af Køgevejen bærer i dag præg af den trafikale udvikling med midterrabat og øget trafik og den kendsgerning at der bygges flere og flere butikscentre. Hvor der dengang lå en mellemstor "lrma"-forretning på hjørnet af Stenstykkevej, er der i dag indrettet lejligheder. Der var dengang en "Importør," en bager og et brødudsalg, men intet af dette har åbenbart kunnet eksistere under de nuværende betingelser. Herudover husker jeg især at jeg tit gjorde holdt ved "Johnny"'s pølsevogn ved det modsatte hjørne af Stenstykkevej, hvis jeg var på vej hjem på cykel om aftenen, og det virkede som om at også andre fik den samme gode ide. De var faktisk altid kunder. Så vidt jeg husker indrettede han senere en "Johnny" s Bodega på Køgevejen og er siden flyttet til Hvidovrevej. Noget kunne tyde på at det netop er Bodegaer o. I. der klarer sig bedst. Det er dem der er flest af på denne strækning. Netop som bussen passerede Damhusåen og kørte ind i Københavns Kommune var den første bygning vi så, "Flaskekroen." Den lå på hjørnet af Vigerslevvej Of Gl. Køgevej. Da den blev revet ned blev Vigerslevparken udvidet til også at omfatte kroens tidligere areal. Mens kroen lå der var der adgang til Vigerslevparken enten via en sti mellem kroen og åen fra Gl. Køgevej eller via en sti fra Vigerslevvej bag om kroen. På det andet hjørne af Vigerslevvej lå der en ret stor Shelltank.. Den blev saboteret ligesom mange andre Shelltanke, da selskabet på et tidspunkt gjorde sig ret upopulært. Sabotagen var så omfattende at anken aldrig blev genåbnet, den blev til sidst jævnet med jorden, men derpå gik der flere år, hvorjorden gradvis blev udskiftet på grund af forurening. Først derefter blev den store nuværende ejendom med "Netto"-forretningen bygget. På højre side af vejen lå der også her en jordvold bag bygningerne og foran "Valby Idrætspark," men efter Ellebjergvej var der ingen antydninger af et kommende S-tog. Også på resten af ruten gennem Københa y ns kon : mune er der. n turligvis s et store forandringer i løbet af de 43 år, der: er gået siden, men hvis Jeg nogensinde skal nå på arbejde må jeg nok hellere koncentrere mig om nogle få detaljer undervejs., Bus m. Generator. Gl.Køgevej v. Brostykkevej ca foto HLA. Da linie 132 nåede Toftegårds Plads svingede den til højre ad Vigerslev Alle. På dette hjørne lå dengang Stellings Farve- og Lakfabrik, og da denne senere blev jævnet med jorden blev arealet udnyttet til en ny busterminal, mens den gamle plads blev beplantet og friholdt for trafi.. Fra Vigerslev Alle svingede bussen dernæst til venstre ad MolbechsveJ og 8 9

6 videre ad Sibbernsvej, hvor buslinien havde to stoppesteder med kørselsretning henholdsvis ad Vigerslev Alle og Gl. Køgevej. Der var i øvrigt meget trafik på Sibbernsvej dengang, idet også linie 133 og 134 benyttede disse stoppesteder og sporvognen linie 1 O havde en sporvognssløjfe - denne vej. 1 J På Burmeister & Wain. Jeg havde ikke været ansat ret længe hos "B & W" før jeg blev klar over at arbejdet der var betydeligt mere snavset end på nogen af mine hidtidige arbejdspladser. Til gengæld var der en ordning med et vaskeri, hvor man for en billig penge kunne få vasket sit arbejdstøj. Meget af snavset skyldtes olie og forsvandt aldrig helt, så jeg indrettede mig hurtigt derefter, skiftede alt mit tøj fra yderst til inderst når jeg kom om morgenen, og nu kunne jeg så endelig slappe af og gå over på "skibet" og få min velfortjente morgenkaffe og morgenbrød. -og videre med Københavns Sporveje. Resten af vejen til arbejde foregik med sporvogn, først med linie 10, der havde endestation på den gamle Toftegårds Plads lige ud for posthuset. Det har i øvrigt holdt flyttedag to gange siden, første gang til Gl. Køgevej lige efter den nye busterminal, der i øvrigt nu ligger ubenyttet hen, og anden gang til den nuværende placering længere ude ad Gl. Køgevej. Sporvognen kørte nu frem og aktiverede en føler til et særligt lyssignal, der dernæst tillod den at køre ud og svinge til venstre ad Vigerslev Alle, videre gik det til venstre over den daværende Carlsbergbro, hvor en sporvogn engang under ret dramatiske omstændigheder havnede nede på baneskråning og fjerntogsskinner. Herefter fortsatte vi ad Vester Fælledvej, forbi Enghaven på Carlsbergvej, tværs over Enghave Plads og videre ad ruten Istedgade - Cathrinesgade - Kvægtorvsgade - Tietgensgade. Nu har sporvogne det jo ikke så nemt med at overhale hinanden så da vi kørte bag om Tivoli og nærmede os H. C. Andersens Boulevard (tidl. Vester Boulevard), holdt vi skarpt øje med om der var en venstresvingende linie 2 eller 8 på vej herfra og videre ad Stormgade. Hvis der var det, holdt vognstyreren gerne lidt igen, så vi lige kunne nå at komme med i bivognen. Den sidste bid vej ad Stormgade, Vindebrogade og Børsgade gik gerne ret gnidningsløst, det sidste problem der skulle overvindes var nærmest at komme over Knippelsbro; hvis man var uheldig kunne der godt blive nogle ekstra minutters ventetid her, men ellers steg mange af os af ved det første stoppested på Torvegade og gik ned ad Overgaden oven Vandet til "B & W'"s indgang for de ansatte til fabrik samt til bade- og omklædningsrum. 10 "Skibet" var en slæbepram, der var fast forankret ved kajen lige overfor personaleindgangen, den var indrettet som kantine for de ansatte, så her fik jeg både morgenmad og frokost. Så vidt jeg har forstået er det den samme slæbepram "Bådteatret" senere har overtaget og indrettet til teater. Da det blev fyraften benyttede jeg mig af virksomhedens udmærkede badeforhold med brusebad hver dag og skiftede tilbage til det rimeligt rene tøj jeg var kommet i. Tit og ofte var jeg også en tur ovre på skibet og få en kop kaffe inden jeg som regel tog ind til byen for bl.a. at få noget varmt at spise. Hvad jeg herefter foretog mig kunne vel variere meget, undertiden gik jeg i biografen eller besøgte venner og bekendte, men det var altså sjældent jeg tog tidligt hjem til sommerhuset. Det skal her bemærkes at Svend Hansen og hans familie på Koralvej ofte var blandt dem jeg var på besøg hos. Når jeg i min beretning tit har brugt udtrykket "vi" er det heller ikke mindst fordi Svend og jeg som oftest fulgtes ad til arbejde, når vi fx begge var på dag hold. Efter at jeg havde truffet min kone i 1959 ændrede jeg jo nok også vaner med hensyn til at komme hurtigt hjem til Hvidovre. Turen til B&W på cykel. Når det var sommer og/eller rimeligt godt vejr tog jeg cyklen på arbejde ad en ganske anden rute end den hidtil beskrevne. Her var det faktisk mest almindeligt at jeg fulgtes med Svend om morgenen, jeg på min "Hamlet, " og Svend på sin "Velo Solex." Vi havde gerne en aftale om at mødes et bestemt sted til en bestemt tid, men også her havde jeg især i starten problemer med at komme ud af fjerene, så Svend måtte ned og vække mig. Ved sådanne lejligheder var der jo ikke meget tid til ligefrem at nyde turen, 11

7 men almindeligvis nød vi det. Stisystemer var der jo ikke meget af dengang, men den rute vi fandt frem til, var så grøn og forholdsvis utrafikeret som man med rimelighed kunne forvente. Vi cyklede ad Hvidovre Strandvej forbi Hvidovrebo og Lystbådehavnen; da vi havde passeret Stentoftevej hørte den fine makadamiserede vej op netop som vi havde passeret nr. 10 på Hvidovre Strandvej og vi fortsatte ad en grusvej forbi Ankermandsvej ud til Lodsvej. Denne grusvej havde et andet forløb end den nuværende færdiganlagte vej. Hvis man stiller sig ved skellet mellem nr. 8 og nr. 10, kan man stadig tydelig se retningen af den gamle grusvej idet skelhækkene fortsat er placeret som hidtil ud for nr. 4, 6, 8A og 8. Faktisk ligger selve grusvejen der også endnu ud for nr. 4 og 6. Hvor der i dag er bygget et hus i kalksandsten i nr. 8, og et gulstenshus i nr. 8A, lå der dengang et forfaldent bondehus; jeg tror det var bindingsværk. Børnehaven på hjørnet af Hvidovre Strandvej og Lodsvej blev først bygget efter den ny asfalterede vej var anlagt. På den gamle langt mindre grund lå en høj træbygning, beklædt med sort tagpap på gavlen mod Hv. Strandvej. Forklaringen på at NESA's luftledninger og gadelamper er placeret på hver sin side af vejene, er i øvrigt utvivlsomt den at da de to veje var forrykkede en vejbredde, flugtede luftledningerne nogenlunde med hinanden. Man kunne jo godt filosofere over om man kunne have undgået de hastighedsbegrænsende bump på vejene i dag, hvis man ikke havde flyttet Hvidovre Strandvejs udmunding dengang. Fra grusvejen siksakkede vi over Lodsvej og videre ad Strandbovej. For enden af Lodsvej lå Mørtelværket, hvor der på andre tider af dagen var masser af aktivitet. Allerede på Strandbovej følte man dengang, som nu,at man kørte i et grønt område med de grønne boulevardlignende rabatter. På hjørnet af Tavlekærsvej og Strandbovej lå en lokal købmandsforretning, og da vi passerede Engstrands Alle, kunne vi se papegøjehusene fra en anden vinkel end når vi kom i bus. For enden af Strandbovej fortsatte vi ad en lille markvej, der ligesom Amarksvej mundede ud i Gl. Køgevej lige overfor Brostykkevej, og her er det vel på sin plads at blande lidt malurt i bægeret med alle de mange lyksaligheder. Der havde nemlig på hele turen tit og ofte bredt sig en umiskendelig hørm fra Kalveboderne og fra Damhusåen. og det var nok netop her at det tit var værst. Vi undrede os i hvert fald tit over hvad det var de rensede inde på rensningsanlægget, for vi syntes jo egentlig ikke rigtigt der skete noget. Nu fortsatte vi videre ad Gl. Køgevej over åen og svingede til højre ad Parl<stien ind i Valbyparken. Det var før det store brag var lydt fra Valby Gasværk, så det vi havde på venstre hånd var ikke et gastårn men nogle små fredelige 12 kolonihaver. Vi svingede nu til venstre ad en cykelsti der mundede ud i det der i dag hedder Hammelstrupvej. Det var nu mit indtryk at den del af vejen der lå i selve Valbyparken ikke havde noget navn dengang. Det var først da vi havde passeret den lille træbro over Gåsebækrenden at der var vejskilte m. v. Til gengæld var der både sporvognsskinner og køretråde helt hertil, men det var sjældent at se en sporvogn der kørte tættere på Valbyparken end Mozarts Plads. Trafikalt set var der ret fredeligt her dengang, alene af den grund at Sjællandsbroen først blev åbnet for trafik i Så gik turen ad Borgbjergsvej og Vasbygade forbi H. C. Ørstedsværket på højre hånd og Himmelekspressen på venstre side. Som jeg forstod det, var den murede gasbetonbygning netop blevet opført på den tid. Man skulle jo være ret vågen hvor man kørte på dette stræk, ellers risikerede man at cykelhjulet pludselig havnede i et af de mange tvær- og langsgående godsbanespor, men det lærte man jo. Turen gik nu videre ad Kalvebod Brygge forbi den daværende Dybbølsbro, hvor vi glædede os over ikke at trampe op og ned ad bakken ved broen om morgenen men kun når vi skulle hjem om aftenen. Der var rigtig god gang i lastning og losning af kul og koks i de ret mange firmaer der havde til huse på dette stræk. Hernæst fortsatte vi under Langebro ad Christians Brygge, men muligheden for t køre videre også under Knippelsbro var endnu ikke etableret, så vi svingede til venstre ad Slotsholmsgade med de toppede brosten bag om Børsbygningen og videre ad Børsgade - Knippelsbro og Torvegade. A, jal. man kan jo blive helt vemodig, når man i dag ser Christianskirken, der pa et tidspunkt var helt omsluttet af B.og W. s bygninger, nu står knejsende tilbage, mens hele fabrikken er væk. 11 r1 n fj o o u o n!l 11 o o o D o n u o cj o l1 o n u u o o o n {J lj 11 o u D o c1 t) c1 edaktionen takker Svend Mortensen for denne levende beretning. :: LI V1 hører gerne fra andre, der kan fortælle om hverdagsting i den nære 0 u Hvidovrefortid. o Om Indkøbsture, forretninger, børnehaven, skolen og andet. u Små oplevelser, som store. LI Mange, synes man, banale hændelser, kan have en vis interesse for a n eftertiden. Send os et par linier, hold jer ikke tilbage. n 0 PEH. :!J n n n o o o o o n 11 fj o o o n D ri o o u n o D r1 o o o o o n o li u o o n o n ll 13

8 Hvidovre Torv. v. P.E.Hansen I 1786 foreligger der kontrakt på delingen af den gamle gård. Morten beholdt gårdens vestlige del med de østlige jorde som grænser op til gården. Svigersønnen fik den østlige gård ("Nørregården") med de fjernere jorde mod vest. Herefter var det to selvstændige gårde, som i 1844 fik matriklerne 7a og 6a. pet er først i nyere tid, at pladsen foran kirken, i det nordlige Hvidovre, har faet betegnelsen "Hvidovre Torv". Det er et anlæg, en vision, der behandlet i Hvidovre Sogneråd, blev fremlagt og vedtaget i de første år efter besættelsen. På stedet lå, siden Arilds tid, et par bøndergårde, hvis historie det er værd at få beskrevet, men det må være et ønske for tiden der kommer. Der findes i Hv.lokalhist.arkiv flere fotos af de gamle gårde. De viser en del af den landsbyidyl, som snart skulle forsvinde. Den sidste egentlige bonde på stedet var Mælkeforpagter og Sognerådsformand Lars Peter Mortensen. Han havde købuarvet matr. 7 (nu nævnt: "Mortensens Gård") i 1904 og solgt fra af ejendommen siden I 1927 solgte han resten til Hvidovre udstykningsselskab. Den første etape af Hvidovrevejens etablering, som blev påbegyndt i 1930, var det lille stykke vej fra Hvidovre Torvevej og til Præstemosen. Udvidelse af vej-arealet krævede bl.a. nedrivning af "Mortensens gård", som dermed gled over i lokalhistorien. Tilbage var der opstået et klondike af diverse skure og plankeværker, intakt var mælkeforpagter-boligen (matr.7ap) og naturligvis "Nørregården".(matr.6). Det første tegn på nye tider fik beboeren af det nævnte mælkeforpagterhus, i februar En besked fra sognerådet meddelte, at hans adresse Hvidovrevej 103 var suspenderet og rykket noget længere ned ad vejen. Han klarede sig dog et stykke tid med stedets anden adresse, Hvidovregade 2. Ifølge en plan (E-34) af d. 17 September 1948, var der enighed i sognerådet om, at området skulle ryddes og at der her skulle etableres en plads, med benævnelsen, "Hvidovre Torv". Øst for stedet lå landsbyens småhuse og mod vest Hvidovre Kirke og Rytterskolen, den rene idyl. Nord og syd for pladsen, havde privat initiativ i slutningen af fyrrene, rejst nogle 3-etagers boligblokke, bl.a. "Kildegården", et godt byggeri man dengang var meget stolt af. Mortensens gård malr.7 yderst Ih. Magisiergården. matr (Foto HLA.) Gårdene var oprindeligt een gård kaldet "Kirkegården", ikke at forveksle med Hvidovre Kirkegård. Den blev drevet af 2 fæstebønder som styrede hver sin halvdel og blev i 1664 ejet af Københavns Vartov, et hospitalsvæsen under Vor Frue Kirke. Ved et mageskifte i 1718, kom den i kongens besiddelse frem til 1766, hvor den siddende fæster, Morten Pedersen, fik skøde på ejendommen. Ved udskiftningen i 1779 forlyder det, at Morten Pedersen har overladt en del af jordens dyrkelse til Jens Ibsen, der var gift med hans steddatter. I en skrivelse til Indenrigs- og Boligministeriet d.12 juli 1951, anmoder sognerådet om ministerens samtykke til nedrivningerne og forklarer bl.a. : ".. at ejendommene matr.3i og 44a, der afgrænser torvearealet henholdsvis mod nord og syd, nu er bebygget, således at de har butiksfacader mod torvet. De nu på det eksproprierede areal liggende bygninger og skure, frembyder et noget rodet billede og der drives adskillige virksomheder, som er afgjort uheldige midt i et boligkvarter og meget generende for kirken,... endvidere.... at hvad angår matr. 7ap er der på denne ejendom opført et beboelseshus, hvor ejeren bor

9 -, Bygningen er på grund af alder ganske ubrugelig som menneskebolig, idet træværket er råddent og murværket faldefærdigt. Ejendomsværdien er pr. 1 okt.1950 sat til kr Ejeren vil, for den erstatningssum der ydes, bygge sig et hus i Hvidovre. Sognerådet har anbefalet ydelse af statslån og tillagt garanti for en del af lånet.... "Nørregården" fik samme vurdering i skrivelsen.".kommunens bygningsinspektør betegner størstedelen som faldefærdigt, fuldstændigt ubrugeligt til beboelse og uegnet til erhvervsvirksomheder. Ejendomsværdien er pr. 1 okt.1950 sat til kr et unikt smedejernsgitter. Den nye kommunalbestyrelse henvender sig til Tegneren E.Thorstein, der udarbejder skitser over emnet "Hvidovres historie". Resultatet blev et kunstsmedeværk på 127 mtr., som i løbet af 4 år blev skabt af Hvidovre-firmaet "Samson" ved smedemester Poul S. Hansen. Hvidovre Torvegitter blev festligt indviet d. 1. dec.1956, med musik og diverse taler og satte et foreløbigt punktum for dannelsen af Hvidovre Torv. At pladsen fik betegnelsen "et Torv", skal tages med et gran salt. Et torv er, et sted hvor der drives handel med ting og sager, fortrinsvis bøndernes egne produkter. (iflg. Ordbogen). Hvidovres bønder kørte i fortiden til torvs i København ad Hvidovre Torvevej, som er den ældre betegnelse for Hvidovrevejs nordlige del. (til f.eks. Amager Torv, Halmtorvet ). Måske har man troet, at der engang kunne danne sig et stabilt torvelignende leben her. Tiden har dog vist, at det er vanskeligt at fange folkets interesse. De lokale butikker er stille og roligt afgået ved den visse død. Hvidovre Torv (foto HLA) I september 1951 udbydes en nedbrydnings-entreprise i licitation. Den forventer alt fjernet fra pladsen, udover nogle enkelte træer og buske. Tilbudene skal indleveres på Hvidovre Rådhus i Hvidovregade inden den 15 oktober I starten af 1952, jævnes området med jorden og lidt efter lidt opstår "Hvidovre Torv" formentlig til indvielse d. 1 oktober s.å. Det er nemlig dagen, hvor Hvidovre, sammen med de fleste omegnskommuner, får "Gentofte-status", et købstadslignende styre med egen kommunalbestyrelse og borgmester. Dette skete efter mange og lange diskussioner om eventuel indlemmelse under København. Det er også ved denne lejlighed man beslutter sig til at udsmykke pladsen med Der er gjort flere forsøg på "genoplivning", med diverse tiltag som loppemarkeder o.lign" men sporadiske arrangementer er ikke nok. Selv om Hvidovregitteret og Kirken med Rytterskole er seværdigheder og selv om de kommunale gartnere pynter stedet op med blomsterkummer o.lign" er det fejlagtigt at tro at en smuk plads får borgerne til at myldre frem på Hvidovre Torv. Der mangler en tvingende grund for publikum, til at besøge lokaliteten?

10 Fortid på Hvidovre Torv VESTVOLDDAG d. 7.oktober Hvidovre lokalhistoriske Arkiv og Københavns Skovdistrikt laver nogle aktiviteter på Vestvolden. Der bliver åbnet for adgang til nogle af Voldens Kaponierer og beliggenheden af "Paradislejren" markeres af "Historien i Gaden" med en flot tavle. Om aftenen arrangeres voldvandring i mørket og hjemmeværnet demonstrerer, hvordan den "moderne" fæstning kunne lave flankebeskydning! På modsat side af vejen, nord for kirken, lå "Magistergården" (matr.48). Den havde status som præstegård, skønt vore præster i fortiden aldrig boede i Hvidovre. Gården blev drevet af en bestyrer indtil en brand i 1920 gjorde ende på det hele. På fundamentet af gårdens lade opførtes det gule hus, som vi ser det i dag og foran denne bygning, ud mod Hvidovrevej, opførtes en basarbygning, som i mange år indeholdt Slagter Stie's forretninger og en frisør (Christ.Olsen), Hv.vej 138. (Foto HLA) (Basarbygningen blev nedrevet ca Måsl<e et forsøg på at forsl<ønne torvet?) Frydenhøjsværdet. Her markeret ved en kopi, anbragt på findestedet. (Foto Dan Olsen) btd HISTORllN ieiml Se nærmere omtale i Hvidovre Avis. I Poul Sverrild. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Meddelelser til medlemmerne. Onsdag d. 3.oktober 2001, har vi en udflugt sammen med arkæologiforeningen "Tværpilen". - vi kører med Safaribussen til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk - vi starter kl prc.fra Rytterskolen og er hjemme igen ca. kl pris incl. indgangsbillet.kr. 100,- tilmelding til.: Dan Olsen I , Esther K. Petersen I , eller Bendt Pedersen I Turen køres som optakt til 3 foredrag om andelsbevægelsen, der afholdes på Rytterskolen 3 tirsdage d. 9/10, 23/10 og 30/10. fra kl. 1 O til 12. Foredragene er med den kendte Vagn Oluf Nielsen. Prisen for disse foredrag skal afregnes med A.O.F. - se venligst kataloget fra A.O.F. I Dan Olsen

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016

Gladsaxe Film- & Videoklub Program 2015 2016 Side 1 af 6 Mandag den 5. august 2015 Program: Åbent hus: Eyvind Dekaa har hen over sommeren arbejdet med sit Bakke-projekt bistået af Lars. Vi fik lov til at se en god bid af det foreløbige resultat-

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 4 December 2007 Kære medlemmer Monark 1 og 2 har været meget velbesøgt i år. Ingen tvivl om at vi er den bedst etablerede Sitesi i nybyggerzonen i Belek. Haveanlæggets

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig.

Casa Benito Marbella. Sengetøj og håndklæder er inkl. Du modtager en ren og tjekket lejlighed. Ved afrejse rydder du blot pænt op efter dig. Casa Benito Marbella Casa Benito er min dejlige lejlighed jeg købte sidst i de glade 90 ere. Både som investering og for at have et sted udenfor lille Monda. Jeg bor fast hjemme i Monda og er normalt i

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere