Schultz brugerstudier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schultz brugerstudier"

Transkript

1 Schultz brugerstudier Planlægning mulighedens kunst! Alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 DK-8200 Århus N T F

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Etnografiske observationer på kontoret... 3 Hvad gjorde vi? På kontoret... 4 Plejere på kontor sparring Hjælperne? Interviewe borgere Hvad gjorde vi?

3 1. Indledning Alexandra Instituttets New Ways of Working Lab har gennemført brugerstudier hos servicevirksomheden Schultz Pleje & Hjemmeservice i foråret Målet med brugerstudierne var at undersøge den daglige arbejdsgang i virksomheden og at afklare, om nogle af virksomhedens aktiviteter med fordel kunne understøttes af nye it-løsninger. Schultz Hjemmeservice udfører rengørings- og plejeopgaver i private hjem, og vores fokus har været på plejeområdet. Schultz er godkendt som leverandør i flere kommuner, men de fleste opgaver er i Silkeborg og Kjellerup. Hovedparten af opgaverne er fritvalgsopgaver, dvs. opgaver, som borgere har valgt at få udført af et privat firma frem for af kommunen. Borgerne er visiteret til disse ydelser af den enkelte kommune, og herudover sælger Schultz rengøring til borgerne, hvis de ønsker ekstra hjælp. NWoW Lab har fulgt arbejdsprocesserne fra kontoret, i bilen og hjem til den enkelte borger. Det har givet et helhedsbillede, som omfatter både det arbejde, der foregår hos firmaets planlæggere, hjælpernes arbejde hos borgerne og på farten, samt borgernes oplevelse af ydelsen. Brugerstudierne bestod af følgende aktiviteter: Etnografisk observation på kontorerne Interviews med medarbejderne på kontorerne Følge planlæggernes arbejdsproces Følge hjælpernes arbejdsproces Interviewe hjælperne Interviewe borgerne Vi har været to personer om at udføre brugerstudiet. Vi har begge deltaget på egen hånd i alle aktiviteterne, således at vi hver især har kunnet få forskellige oplevelser og indblik i arbejdsgange og problemstillinger og dernæst i fællesskab fundet frem til de centrale temaer. 2. Etnografiske observationer på kontoret Hvad gjorde vi? Vi indledte brugerstudiet med at lave åbne, etnografiske observationer på Schultz' kontor i Kjellerup. Det vil sige, at der ikke på forhånd var fokus på bestemte temaer. Vi gik på opdagelse, sugede indtryk til os og forholdt os fordomsfrit og nysgerrigt til det, vi så og hørte. Vi noterede vores observationer i episodebeskrivelser 1 og forløbsbeskrivelser 2. Efter nogle dages observationer hos Schultz fandt vi ud af, at planlægningen umiddelbart var den mest interessante udfordring, så vi fulgte planlæggerne i deres arbejdsproces for at opnå et mere detaljeret overblik over brug af planlægningssystem, arbejdsgange og kommunikationsmønstre. I de efterfølgende observationer gik vi tættere på. Vi sad ved siden af planlæggerne og så, hvordan de arbejdede ved pc en, hvad de skrev ned på deres huskesedler og hørte deres telefonsamtaler. I de mere fokuserede, etnografiske observationer forsøgte vi stadig at være usynlige, for hvis man stiller for mange spørgsmål, stilles ens nysgerrighed for hurtigt. 1 Se eksempel side 4 2 Se eksempel side 14 3

4 Vi supplerede vores observationer med nogle forløbsbeskrivelser, hvor vi fulgte et kommunikationsforløb fra start til slut. 3. På kontoret Schultz Hjemmeservice har hovedkontor i Kjellerup. I Kjellerup er der en og to personers kontorer og et køkken/opholdsrum. Det umiddelbare indtryk var en kvindearbejdsplads med god og hjemlig/familiær stemning og humor, en del nødkald og mange opslag i planlægningssystemet. Der var fælles frokost i køkkenet hver dag, og her blev spist, strikket og talt livligt på tværs af bordene både fagligt og privat. I køkkenet var også den fælles kaffemaskine og en kalenderbog, hvor de seneste oplevelser hos borgerne i Kjellerup blev skrevet ind, både af planlæggere og af hjælpere. På arbejdspladsen kom flere medarbejdere ind i løbet af dagen for at løse nogle specifikke arbejdsopgaver, lige at få en sludder, spørge om noget eller spise frokost. Hos Schultz bliver holdt øje med borgernes fødselsdage, og så bliver der sendt fødselsdagskort ud. På kontoret har vi fulgt 3 forskellige medarbejdere, der arbejder med planlægning. Lotte sad på et enkeltmandskontor og stod for planlægningen for Kjellerup-området. Grethe og Lise sad sammen på et kontor, og de havde delt ruterne i Silkeborg mellem sig, så de hver havde ansvar for halvdelen af ruterne. På kontorerne var der en rolig stemning det meste af tiden. Når der hurtigt skulle findes en afløser, og ved nødkald, kunne det af og til være lidt hektisk, men ellers var der en god vekselvirkning mellem sparring mellem medarbejderne og telefonopkald. På bordene lå huskesedler, hvor punkter blev streget over i løbet af dagen og nye sedler kom til. I Silkeborg Kommune anvendes programmet Rambøll CARE, som planlæggerne har adgang til. I det program udveksles viden om den enkelte borger mellem kommunens medarbejdere og medarbejderne hos Schultz. I systemet er der data på hver enkelt borger, og der er ikoner, der f.eks. viser om borgeren er kommet på hospitalet, om der er mails eller om ydelserne er blevet stoppet. Hos Schultz er medarbejdernes ruter lagt ind i en Google-kalender, som er planlæggernes vigtigste daglige arbejdsredskab. Der er 6, der skal på vagt til weekenden. Lotte har printet de 6 planer ud på papir. Hun lægger dem ved siden af hinanden på bordet. Louise kommer ind på kontoret. Lotte siger: Magda skal flyttes frem i tid for hun skal i dialyse - er det for tidligt at køre til Hans bagefter? Nej, du kan godt regne med mutter er oppe, siger Louise. Lotte åbner en rute i Google-kalenderen. Redigerer Frida Hansen ikke hjælp søndag. Visitationen ringer om en ny borger. Lotte skriver navnet ned på en seddel og nogle oplysninger: Har muligvis kræft hjælp morgen, middag, eftermiddag og nat. Går med rollator. Lotte kigger på de 6 planer igen. Ud for hver hjælpers navn står hvornår de skal have fri kl. 13 eller 15. Lotte mangler at flytte tre morgenbesøg. Hun åbner en rute, hvor en borger har sagt hjælpen fra og lægger det ene besøg der. Dernæst åbnes hver enkelt i rækkefølge for at se, hvad der kan lade sig gøre. De sidste 2 besøg ligges ind. Alle ruter til weekenden printes ud, og der skrives navn på plejer på hver med kuglepen, og så giver Lotte dem til Louise, som er bagvagt i weekenden. Der bliver hele tiden åbnet mange forskellige vagtplaner. Lige nu åbnes 7 efter hinanden. Lotte tager telefonen: Hvor langt er du? Kan du køre til Virklund først? Nej, jeg troede, det var længere inde mod byen Jeg er nødt til at bede dig køre derud igen. 4

5 Vores observationer på kontoret viste, at størstedelen af planlæggernes dag gik med at orientere sig løbende i de forskellige ruter og ydelser, at ændre og flytte besøg og planlægge fremad. Der blev brugt meget tid på at åbne og lukke hver enkelt plan, lede efter muligheder, tænke, lede igen, åbne ny, lukke, gå tilbage til 1. plan igen at forsøge at få puslespillet til at gå op. Et væsentligt element i at få planen til at gå op er den næsten daglige forhandling med hjælperne. Når planen slås i stykker, skal der hurtigt findes en løsning, og det indebærer løbende valg i forhold til, hvem der skal kontaktes og hvordan. Drejer det sig om en mindre ændring i planen sender planlæggerne typisk en sms ud og prøver nogle forskellige hjælpere. Hvis det er en større ændring, f.eks. en hel dag eller en aftenvagt, der skal fyldes ud af f.eks. en hjælper, der har fri, kræver det lidt mere psykologisk snilde end det er muligt med en sms. Så ringes helt bevidst til bestemte personer, og der bruges meget humor og overtalelseskunst fra planlæggernes side. Nogle gange har planlæggerne lagt en strategi inden de ringer op, så de har noget konkret at handle med. Hvis nu du kan tage den aftenvagt, så sørger jeg for at Lene kan tage dine timer i eftermiddag og så kan du gå hjem klokken 12. eller hvis du tager vagten lørdag kan du få fri næste fredag og så kan Frida tage din vagt der. Nogle af strategierne for at få planen til at gå op, fører til en lang kædereaktion, hvor nogle tager noget ekstra, bliver aflastet for noget, som giver nogle andre ekstra opgaver, som så igen bliver aflastet for noget. Det er med at holde tungen lige i munden! Sygdom Det var så nummer 2 sygemelding til aften: Rikke, du kan godt komme herind med sygemeldingerne. Nå, hvad gør vi så? Ringer til Connie og Karen (hun er på efterløn). Karen skal have den lange plan Gudruns Du ringer til Connie, og jeg ringer til Karen! Deeet Lise. Hva så, har du planer for i aften eller vil du ud og lave noget? Grethe er ved at ringe op til Connie, men lægger røret på, da vagttelefonen ringer. Bagefter ringer hun op til Connie: Der tror jeg sagtens, du kan finde ud! Der er én fra kl. 15 og én fra kl. 16. Kan vi ringes ved? Hvornår? OK, så printer jeg lige en plan ud. Grethe til Lise: Hun tager den kl. 16. Klokken er snart 12, mon vi får en raskmelding fra Ditte? Lise har talt med Karen, og hun kan ikke, for hun skal passe børnebørn. Hun kigger ned over listen af hjælpere og beslutter sig for at ringe til én af dem, der har fri: Vagttelefonen ringer det er en borger, der skal på toilet. Lise ringer til en hjælper: Kan du tage over til Irene? Nå, er du kørt fra Nå, men så bliver du nødt til at køre tilbage Planlægning Silkeborg Da Grethe møder ind, er hjælper Susse blevet syg, og Lise fortæller, at hun har fordelt Susses rute på 7 andre. Der er også et problem med en aftenvagt, der skal besættes. Skal jeg prøve at høre Bodil, om hun kunne tænke sig en aftenvagt?, spørger Lise. Grethe svarer: Hun er nok inde at aflevere børn, men vi kan prøve lidt senere. Forhandling Kan jeg låne dig til en rengøring her i formiddag? Har du noget at skrive med? Slår op i vagtplanen for at finde adressen. Giver adressen. Fint! Farvel. 5

6 Eksemplet nedenfor viser, hvordan det, der virker som en simpel opgave om at finde en afløser for en syg aftenvagt, udvikler sig til at blive kommunikation med mange forskellige plejere med brug af forskellige medier og ender med at involvere flere forskellige plejere og flere forskellige opgaver af modtagere af plejeydelser. Det er også et forhandlingsspil, hvor planlæggere og plejere skal være klar til at gøre deres indsatser. Forhandlingsspil Episode: Find afløser for syg aftenvagt 1. Rikke skriver sms til potentiel afløser for syg aftenvagt. 2. Sms tilbage nej, desværre. Prioriterer først at finde afløser til aftenvagten det skal på plads for det er allerede i aften. 3. Ringer til dagvagt der måske kan arbejde i aften hvis du kan, så snakker jeg med Karoline om at flytte arbejde over til hende? 4. Plejer vil ringe tilbage senere (ringer og siger, at hun ikke kan). 5. Rikke ringer til Mona, om hun kan tage aftenvagten. Det er hun med på, hvis der er andre, der kan overtage hendes 3 (eftermiddags)opgaver. 6. Rikke går straks i gang med at ringe til én, der potentielt kan overtage Monas opgaver (Tina) Det drejer sig om: Lone rengøring 1time. Pia tilsyn. Henriette pleje. Tina: Ja det er ok Samtalen udvikler sig til også at omhandle andre borgere: 2 kunder der skal byttes om i tidspunkt. Center (tirsdag) ophører for kunde så de to besøg dagligt, som hun er visiteret til, skal der igen findes en til at udføre om tirsdagen. 7. Rikke ringer til Lene: Kan du mødes med Tina (i stedet for Mona) ved Petra? Kan du tage det ene besøg hos Karla (borger der ikke længere skal i center om tirsdagen)? 8. Rikke flytter dagsopgaver for Mona for at hun kan have en fridag næste dag. Plejerne er hurtige til at svare på forespørgsler. Normalt tager de ikke telefonen, hvis de er hos en borger. Men så snart de er tilbage i bilen, besvares henvendelserne fra kontoret. Enten ved at svare på en sms eller at ringe tilbage. I eksemplet skal planlæggeren forsøge sig med flere, og først med den tredje henvendelse kommer der for alvor skred i sagerne og en dagvagt går med til at overtage eftermiddags-/aftenvagt, hvis hun kan få afsat 3 eftermiddagsopgaver, så hjælperne er også bevidste om forhandlingssituationen og har fokus på noget for noget. Plejere i Schultz skal være fleksible og parate til med mellemrum at overtage opgaver og vagter fra andre. Det virker nærmest som en forudsætning for ansættelsen. Det betyder ikke, at man altid skal være parat til ændre arbejdsplaner, men snarere at man med jævne mellemrum indgår i forhandlingerne om justeringer og ændringer. Men det giver også muligheder for at forhandle ens egen arbejdssituation, når der er behov for det. I eksemplet er udspillet, at man skal have afsat nogle af ens egne opgaver for at overtage en aftenvagt. Det arbejder planlæggeren videre på og det lykkes da også at få en anden plejer til at overtage disse opgaver. Der er også en del opklaringsarbejde som planlægger. Når ting ændres, hvem er det så, man skal kontakte? Hvem har truffet den beslutning? 6

7 Opklaring Aflysning af fysioterapi Opkald fra plejer til kontoret om at Hanne Ø ikke har det så godt i dag, så hun vil aflyse fysioterapi (træning) på Fuglemosecentret, så fysioterapi og taxa skal afbestilles. Hvad er det for en taxa? Det vides ikke? Der er flere taxaselskaber at vælge mellem, så der er noget opklaringsarbejde er det Schultz, der har bestilt? Finder taxaselskab og ringer og afbestiller taxa. Ringer til centret og afbestiller fysioterapi. Først 3 opkald inden planlæggeren får fat i fysioterapeut og kan aflyse Hanne Ø s træning. På kontoret er der ikke så mange henvendelser fra borgerne direkte, men der er jævnligt henvendelser fra pårørende og indimellem også fra naboer eller andre, der er opmærksomme på forhold, som de mener, Schultz skal kende til. Plejere på kontor - sparring Kontoret er også et omdrejningspunkt for koordinerende aktiviteter i forbindelse med hændelser, som ikke kan håndteres af den enkelte plejer alene. Kommunikationen kan i den forbindelse ske pr. telefon eller ved at plejeren kommer på kontoret. Ofte er begge kommunikationsformer involveret og når plejeren kommer på kontoret for at få en snak, så er det ofte også en sparring mellem plejer og planlægger (erfaren tidligere plejer) om hvordan konkrete sager gribes an. Det kan også være hjælperen, der kommer med ny information om borgeren, som f.eks. at der skal tales med visitatoren om at søge noget mere hjælp, flere ydelser eller flere besøg. Og ved det daglige kendskab til borgernes situation kan hjælperne fodre planlæggerne med de relevante argumenter. En dag kommer Frida ind på kontoret til en planlægger. Hun har været ude ved en person, der er kommet hjem fra sygehus, og som nu er meget dårlig. Det skrives ind i Rambøll CARE. Planlæggeren siger: Prøv at tjekke om han tager sine piller, ellers kan det være, vi skal have et ekstra besøg ind? Sparring Plejer Lone kommer ind på kontoret: Ove har det lige som i går. Han er deprimeret kan finde på at begå selvmord. Lægen fatter det ikke, tror bare der mangler lidt smertelindring. Ved ikke hvad jeg ellers kan gøre?. Rikke (planlægger) og Lone aftaler at vente med at skrive: Til du har været der til middag. Hvis Ove går med til det, så ringer du til lægen, mens du er der! Senere Lone er også utryg efter næste besøg og har som aftalt ringet til den praktiserende læge. Fik fat i klinikassistent og fortalte, at hun vurderede, at patienten var selvmordstruet. Klinikassistenten underrettede lægen, og det blev aftalt, at lægen tager kontakt til patienten og evt. fremskynder hans behandling, hvis det er muligt. Det er programsat til den 28.4, og det er der lang tid til, når man har svære smerter og er deprimeret. Lone indrapporterer på patienten, så natsygeplejersken og andre kan se det. 7

8 Så sparring med planlæggerne på kontoret kan være alt fra praktiske ting som støttestrømper og spisning til psykologiske eller medicinske overvejelser i forhold til borgerens ve og vel. Og her spiller det en rolle, at man kan bevæge sig ind til planlæggeren og nogle gange slå en sludder af inden det egentlige problem eller forespørgsel kommer frem i lyset. Forløbsbeskrivelse Den følgende episode strækker sig over, som den rapporteres her, det meste af en arbejdsdag og omfatter koordinerede aktivitet fra flere og med brug af flere medier. 1. Opkald: Min nabo, der er en af jeres kunder, har haft brand i mikroovn (dement kvinde). 2. Planlægger ringer for at varsko plejer (får ikke kontakt). 3. Plejer ringer tilbage og får historien: Naboen kan se, at den demente stadig går rundt og naboen kunne ikke finde ud af at afmontere el til mikroovnen. Plejer er der snart. 4. Opkald fra plejer vedr. dement borger (mikroovn): Planlægger drøfter situationen med plejeren (efter dennes besøg) og de er enige om, at plejeren skal ringe direkte til en af døtrene (planlæggeren slår telefonnummer op i systemet og giver det til plejer) og orientere hende om, hvad der er sket. Mikroovn en ny er lånt hos nabo hun skal have varm mad hver dag. Men hun skal ikke selv bruge mikroovnen. 5. Plejer kommer på kontoret for opfølgning på dement-sagen eller mikrobølgeovnen Jeg snakkede lidt med hende om hun havde tænkt på at komme på plejehjem, og jeg fortalte jo også, at nu om dage er der både eget værelse og toilet. Og de var blevet enige om, at hun hellere måtte komme ud og se på et plejehjem. Planlægger og plejer er enige om, at det ofte kan være lettere at drøfte spørgsmålet om at flytte til et plejehjem med plejer end med familie. Planlægger og plejer taler om, at det måske også ville være godt, hvis den anden plejer også begynder at tale om en mulig flytning til plejehjem. Den indbyrdes orientering, koordinering og sparring er et væsentligt kvalitetsparameter, som er med til at sikre, at borgerens situation drøftes mellem flere plejere og planlæggeren på kontoret, med borgeren selv og med pårørende. At begynde aktivt at arbejde på at overbevise en ældre om, at det er på tide at flytte på plejehjem er et stort skridt også selvom det er en lettere, dement person og i dette tilfælde sker det først efter kontakt til pårørende og en indbyrdes snak og efter en episode som viser, at den demente har svært ved at klare sig selv og kan være til fare for sig selv i eget hjem. Andre gange er det små tegn, som der følges op og sparres omkring. En hjælper kommer ind på Kjellerup-kontoret. Hun fortæller om en ændret adfærd hos en af borgerne, som hun oplever bliver svagere og mere dement dag for dag. Tror du ikke, vi skal kontakte lægen? At være planlægger er en multifacetteret funktion. Der skal planlægges og ikke mindst ændres i planlægningen, der skal træffes hurtige beslutninger, der skal opklares, der skal overtales, der skal forhandles, der skal kommunikeres med borgere, hjælpere, kolleger og kommune, og så skal man også lige huske, hvad man var i gang med, når opgaverne hele tiden lægger sig oveni hinanden. Planlæggerne bruger huskesedler for at håndtere alle de samtidige forløb: 8

9 Huskesedler på bord. Der streges over. Så smides seddel i skraldespand rituelt opgave over & out. Og det sammenfattes ved dagens afslutning: Så var det en god dag lapper væk! Planlæggernes arbejdsdag er en flydende strøm af forskellige funktioner, og det har betydning for følelsen af at have gjort et godt stykke arbejde og at have husket det hele, at ting streges ud og smides i skraldespanden. Det lille fysiske ritual kører hele dagen og giver følelsen af at få noget fra hånden i en kaotisk hverdag. Opsamling på planlægning I Schultz Hjemmeservice mangler et handlingsorienteret overblik over ruter/besøg, der gør det muligt for planlæggerne i ét og samme niveau at overskue, hvor der kan ændres og tilpasses i ruter og besøg. Hos Schultz anvendes, som beskrevet, en Google-kalender, som gør det muligt at se flere ruter på én gang. Arbejdsgangen er meget tung, da systemet ikke giver det fornødne overblik og kræver en masse skift mellem forskellige visninger og mange opslag for at få tingene til at gå op. I planlæggernes arbejde veksler de hele tiden mellem flere niveauer, f.eks. 1) samlet overblik over alle ruter; 2) overblik over dagen for den enkelte plejer og 3) detaljer for de enkelte besøg (hvilke ydelser skal leveres). Et typisk billede, når der skal ske ændringer, er at hver enkelt hjælpers plan åbnes og lukkes adskillige gange. I virksomheden tyer de til udprintning af ruter og puslespil på borde eller kartotekskort på væggen for at forsøge at nå det overblik, de ikke har tilgængeligt i deres nuværende systemer. Der er et stort behov for at udvikle en ny overbliks-brugerflade til systemerne, således at planlæggerne på ét niveau kan have visuelt, tidsmæssigt og ydelsesmæssigt overblik over flere ruter og dermed foretage ændringer på dette niveau, f.eks. ved med finger touch på en stor overblikstavle at kunne flytte objekter fra en rute til en anden. I princippet en ny overbliks-overflade til de eksisterende systemer, der kan gøre håndtering af ændringer enklere, mere intuitiv og visuelt orienteret, og som også giver mulighed for at eksperimentere med forskellige løsninger, inden en endelig beslutning træffes. Problemstilling - der sker hele tiden ændringer Når der hele tiden sker ændringer i ruter og besøg, er der behov for et overblikssystem, der kan lette arbejdet med justering af planer. 9

10 Nogle ændringer er permanente eller længerevarende, andre er midlertidige måske bare for en enkelt dag. Nogle ændringer er store og kræver justeringer i planerne hos flere medarbejdere; andre er småting, der kun ændrer lidt i en enkelt medarbejders plan. Nogle ændringer varsles nogle dage forinden, andre er akutte og presserende. Netop fordi der løbende er større og mindre ændringer, er der et vist tidsmæssigt rum i de fleste ruter, således at der kan tilføjes én eller flere opgaver. Det kan betyde et ekstra pres den konkrete dag, men de dage, hvor en plejers rute ikke berøres af ændringer, er der så til gengæld lidt ekstra tid til opgaverne. Det som især er kritisk er når medarbejdere melder sig syge, og det er i perioder en næsten daglig udfordring. Så skal planlæggerne i løbet af meget kort tid ofte mellem 7-8 om morgenen finde andre til at overtage disse medarbejderes opgaver. I nogle tilfælde er det 8-12 opgaver, som skal deles ud på andre medarbejdere, som allerede har en fast arbejdsplan. Mange plejeopgaver har en karakter, så mulighederne for at flytte dem er begrænset. Hvis man skal hjælpes op af sengen, er der jo grænser for hvor langt det kan skydes op af dagen. Så hurtigt overblik og screening af mulige løsninger er en afgørende kvalitet i et planlægningssystem. Der sker løbende ændringer i planer og ruter. Permanente og længerevarende ændringer er f.eks.: Ændringer i visitationsreglerne. Der ændres i den tid, der er til rådighed i det enkelte hjem, og der ændres i frekvensen af antal besøg. Nye kunder kommer til, og andre falder fra. Hovedparten af opgaverne er kommunalt visiterede ydelser. Nye behov opstår hos eksisterende kunder. Kunderne bliver f.eks. mere syge og visiteres til ekstra ydelser. Eller de bliver mere raske og mister nogle visiterede ydelser. Daglige ændringer er f.eks.: En eller flere sygemeldinger fra medarbejdere. Kunder kommer på hospital eller genoptræning/aflastning eller skal på ferie etc. Nødkald. Ofte skal borgere udover den faste hjælp have hjælp i særlige situationer, f.eks. have hjælp til at komme på toilettet udenfor den normale rutine. I nogle tilfælde af 2 plejere så indgår disse borgere ikke formelt i plejernes planer. Planlæggerne beder de plejere, der er i nærheden på nødkaldstidspunktet, og som har bedst tid, om at tage sig af nødkaldet. Forsinkelser fra den normale plejer. Det kan der være alle mulige grunde til fra dødsfald, fald på badeværelse (vente på læge/ambulance), eller andre forsinkelser, som kan betyde at andre plejere må træde til og overtage nogle af kunderne på en andens rute. Med jævne mellemrum opsamles de mange større og mindre ændringer til større, samlede ændringer i ruteplanerne, således at der etableres nye faste ruter. Det kræver ofte et støre puslespil for at få det til at gå op. I Schultz har vi set hvordan hver enkelt besøg med navn, adresse og ydelse printes ud og prøves af i forskellige kombinationer, inden de til sidst klistres sammen til nye endelige ruter. 10

11 Der er forskellige strategier, der forsøges opfyldt i forbindelse med planlægning og ændringer: Planlægning Kjellerup-området Hvis jeg ved noget om dem (borgerne), tænker jeg, hvem kunne kemimæssigt passe sammen med den borger? Her kommer en ny han bor i Broparken. Der er én i forvejen i den her plan så vi ikke skal sende to biler derud. Hvis det er muligt, vælger planlæggeren en person som borgeren kender i forvejen og som har en god relation til borgerne. Mange borgere peger på, at de vælger private leverandører, fordi de er utilfredse med, at der hele tiden kommer nye personer i den kommunale pleje og rengøring. Der er også fokus på at begrænse den samlede kørsel, hvis dette er muligt. Afhængig af omstændighederne kan det være nødvendigt at vælge en plejer, som har langt, fordi de der er nærmere ikke har et hul i deres plan, eller ikke har de kompetencer der skal til. 4. Hjælperne? Vi kørte med 4 forskellige hjælpere hele deres arbejdsdag, hvor vi sad i bilen sammen med hjælperen mellem de forskellige besøg hos borgerne og fulgte hjælperne i deres arbejde hos borgerne. Vi fulgte både morgen- og eftermiddagsvagter i Silkeborg og Kjellerup. Hjælperne kører i bil ud til borgerne. Nogle kører i deres egen bil, og nogle kører i en bil fra Schultz. Hjælperne har hos borgerne en vis grad af fleksibilitet og selvstyring. Nogle gange kan det være nødvendigt at blive længere hos en borger, fordi vedkommende er ked af det, er faldet eller på anden måde har behov for omsorg. Så kan man måske et andet sted på ruten afkorte et besøg lidt. 11

12 Det er en krævende måde at lave brugerstudier på, fordi man meget hurtigt skal forklare, hvorfor man er der, og hvad der er fokus på. Tilliden opstod i løbet af dagen, når vi havde været med ude hos 2-3 borgere og havde haft tid til at smalltalke både i bilen og hos borgeren, og således var blevet set an og godkendt. Vi overvejede på et tidspunkt, at vi kunne følge flere hjælpere i halve dage, men vi fandt hurtigt ud af, at det ikke ville fungere, fordi der så ikke ville være nok tid til at nå en afslappet omgangstone. Vi ventede med vores interviews af plejerne til sidst på dagen, når vi var blevet afmystificerede og spurgte så hjælperne om deres arbejde hos Schultz og hvilke elementer, de lagde størst vægt på i deres arbejde. Når vi interviewede hjælperne om, hvad der betød noget i deres arbejde, var det ikke det praktiske arbejde, de fremhævede. Det, de alle primært nævnte, var den menneskelige kontakt og at kunne gøre en forskel. At anvende sin faglighed og blive udfordret: Sara valgte arbejdet hos Schultz, fordi hun havde lyst til at prøve noget nyt, efter at hun havde arbejdet som serviceassistent på et hospital i en periode. Har været 2 år hos Schultz. For tiden arbejder hun som ½ springer, fordi nogle af de faste borgere er gået bort. Sara er glad for arbejdet og oplever også at kontoret har blik for, at hun skal have nye udfordringer. Måske prøve at pleje mænd nu og det er nok også derfor, jeg har fået Søren. At have større frihed end i kommunen: Hanne har valgt at arbejde for et privat firma, fordi hun synes, det var for kontrollerende ved kommunen: Det hele tiden at tjekke ind og tjekke ud med en PDA det blev for stressende. Det er meget mere frit, at vi ikke har dem, at vi ikke skal dokumentere noget som helst. Jeg har det her job, fordi jeg gerne vil gøre noget for de ældre, at de er godt tilpas det er jo deres liv. Det selv at kunne planlægge uden at ringe ind. Vil gerne gøre en forskel. Jeg brænder for det der er en selvstændighed, som ikke ville kunne lade sig gøre i en kommune. Af og til er der også foredrag og fest og der er en lydhørhed fra ledelsen. At have en vis frihed i planlægningen af dagligdagen, at kunne tilpasse pleje og omsorg til de behov man oplever, det selv at udvise ansvarlighed og ikke blive kontrolleret i alle deltaljer er noget af det plejerne trækker frem som forskelle mellem en kommunal ansættelse og en ansættelse hos Schultz. Hvad så vi? Vi så nogle hjælpere, der bidrager til at give de ældre en bedre og lettere hverdag. Det handler om at hjælpe med ting, borgerne ikke selv kan, at pleje, motivere og støtte og være nærværende. Ofte er plejeren borgernes vigtigste kontakt og mange steder var der en personlig omgangstone. Plejerne ved meget om borgernes liv og dagligdag, og de taler til borgerne i en humoristisk og nogle gange helt venskabelig tone. Hjælperne giver pleje, men de er også det friske pust udefra: Nogle gange tænker jeg på at få en anden rute, for det er lige før, man er gift med dem, men jeg ville være ked af at svigte hende, jeg har om morgenen. 12

13 Kælderen i Silkeborg Schultz har lejet et kælderlokale i Silkeborg, som plejerne i Silkeborg-området bruger som frokoststue og mødested. Men enkelte plejere bruger det også, hvis de af en eller anden grund har tid til overs i den daglige plan (aflysninger mm.). Kælderlokalet er et relativt stort rum med kaffemaskine, kedel og mikrobølgeovn. Rummet har vinduer ud til gaden, så der kan komme dagslys ind, men er ikke specielt hyggeligt indrettet. Det virker lidt bart og trist. I kælderen er der også et køkken og toilet, der deles med en anden lejer. Hjælperne kommer overvejende hos faste kunder, men er også en del af et team på 4-5 personer (aftenvagt teamet) som hjælper hinanden, når der opstår behov for det. Hvis én er bagefter i programmet, kan en af de øvrige overtage opgaver. De har en fælles nødkaldstelefon som bruges af enkelte kunder/klienter fx i forbindelse med toiletbesøg. Gruppen mødes hver dag i kælderlokalet i Silkeborg, hvor de har en frokoststue. Dagholdet mødes ved middagstid, hvis de har en pause, og aftenholdet spiser sammen ca. kl. 18. Der udveksles nyheder om stort og småt, og der drøftes forskellige problemstillinger. Gennem de historier hjælperne udveksler med hinanden, bruger de hinanden som sparringspartnere og kan få nye vinkler på deres arbejde eller få hjælp til løsninger. På den måde fungerer kælderen i Silkeborg lidt ligesom frokoststuen i Kjellerup der udveksles erfaringer, der bliver talt både fagligt og privat og nogle gange kan hjælperne tage nogle opgaver for hinanden, hvis det kniber med tiden. Kun i særlige situationer er der brug for at koordinere indbyrdes, mens de er i kælderlokalet. Det meste koordinering foregår, mens de er på farten og handler om forsinkelser eller opgaver i forbindelse med nødkald. Stemning Det er alle kvinder fra først i 40 erne til midten af 50 erne. Der er en humoristisk tone. Alle medbringer deres madpakker. Cecilie har en ret med som varmes i mikrobølgeovnen. Hanne har købt chokolademousse til dessert. Mødestedet er med til at sikre daglig indbyrdes kollegasnak og give et tilhørsforhold til kolleger og virksomhed. Det er specielt vigtigt for plejerne i Silkeborg, som meget sjældent mødes med de øvrige kolleger i Kjellerup. Gensidig hjælpsomhed plejerne imellem er en del af dagligdagen. Nogle gange er det mig der har god tid, andre gange er det en af de andre. Så hjælper vi hinanden. Ingen af de plejere vi har kørt med er fuldstændig alene gennem dagen der opstår situationer hvor der er behov for hjælp og situationer hvor der er tid til overs. Så snakker man sammen og giver en hånd med. På tur med Hanne Hansen Hanne har været ca. ½ år hos Schultz Pleje og Hjemmeservice. Hun har fast eftermiddagsvagt ( ) og kører fast i Silkeborg. Hun har både arbejdet i kommune og hos andre private firmaer. Alle hendes opgaver er plejeopgaver, der er ingen rengøringsopgaver. 13

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

øen i søen Fortællinger om demensomsorg

øen i søen Fortællinger om demensomsorg øen i søen Fortællinger om demensomsorg SERVICESTYRELSEN Øen i søen - fortællinger om demensomsorg Udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 aeldre@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Projekt Måltidsoplevelser: Forbedring af ældre småtspisende patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital. Livingplusfood aps

Projekt Måltidsoplevelser: Forbedring af ældre småtspisende patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital. Livingplusfood aps Projekt Måltidsoplevelser: Forbedring af ældre småtspisende patienters måltidsoplevelse på Glostrup Hospital Livingplusfood aps I projekt Måltidsoplevelser har vi gennem 2010-11 på Glostrup Hospital undersøgt,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Årsrapport for Café Jydepotten

Årsrapport for Café Jydepotten 2 0 1 0 Årsrapport for Café Jydepotten 2 0 1 0 LEDELSE: - Vi går hver forskellige veje. Mod et fælles mål. Café Jydepottens leder, Niels Christensen har et klart syn på, hvordan man bedst leder medarbejderne

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007

Uafhængig brugerundersøgelse af. Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune 2006/2007 Able ApS Udvikling & forskning omkring Aldring og arbejdet med ældre Uafhængig brugerundersøgelse af Projekt GIV TID.. Målrettet hjemmepleje til borgere med demens. Demenscentret Pilehuset, Københavns

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere