Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning"

Transkript

1 Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN

2 Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster... 1 Hovedpost A: Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg... 2 Post nr. A.1: Armaturer med konventionelle lyskilder... 3 Post nr. A.2: Armaturer med LED... 3 Hovedpost B: Modernisering af vejbelysningsanlæg... 3 Post nr. B.1: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med vejarmaturer... 4 Post nr. B.2: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med vejarmaturer... 4 Post nr. B.3: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med parklygter... 4 Post nr. B.4: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med parklygter... 4 Post nr. B.5: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej Post nr. B.6: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej Post nr. B.7: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej Post nr. B.8: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej Post nr. B.9 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af træmaster... 5 Post nr. B.10 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af gittermaster... 6 Post nr. B.11 Udskiftning af LED-modul og driver... 6 Post nr. B.12: Udskiftning af LED-modul i et LED-armatur... 6 Post nr. B.13: Udskiftning af LED-driver i et LED-armatur... 6 Post nr. B.14: Nedtagning af luftledninger... 6 Hovedpost C: Enhedspriser pr. km vej... 7 Post nr. C.1 C Vejprofil 1 til 4 post 1: Armatur og mastedata... 7 Vejprofil 1 til 4 post 2: Levering af armatur inkl. kabel... 7 Vejprofil 1 til 4 post 3: Levering af en mast inkl. armaturarm... 7 Vejprofil 1 til 4 post 4: Levering af en masteindsats... 8

3 Vejprofil 1 til 4 post 5: Etablering af et mastefundament... 8 Vejprofil 1 til 4 post 6: Opstilling af en mast... 8 Vejprofil 1 til 4 post 7: Montering af et armatur... 8 Vejprofil 1 til 4 post 8: Montering af en masteindsats... 8 Vejprofil 1 til 4 post 9: Etablering af et vejbelysningsskab... 8 Post nr. C.9: Etablering af kabel 4 x 10 mm² CU i kabelgrav Post nr. C.10: Etablering af kabel 4 x 10 mm² CU i rør... 9 Post nr. C.11 Etablering af underføring/krydsning med Ø110mm rør... 9 Post nr. C.12 Etablering af kabelgrav i asfaltbelægning inkl. reetablering... 9 Post nr. C.13 Etablering af kabelgrav i flisebelægning inkl. reetablering Post nr. C.14 Etablering af kabelgrav i ikke befæstet areal inkl. reetablering10 Post nr. C.15 Nedlægning af et 110mm tomrør i åben kabelgrav Post nr. C.16: Levering af indfarvet rundkonisk stålmast Post nr. C.17: Levering af vejbelysningsskab med styring og forberedt for måler Post nr. C.18: Modtagelse og opbevaring af byggeherreleverance Post nr. C.19: Registrering af master i kommunens GIS-system... 12

4 Side 1 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster. Tilbudslisten (TBL) skal betragtes i sammenhæng med det øvrige udbudsmateriale. Tilbudslisten er opdelt i hovedposterne A-C med tilhørende underposter. Hver post i tilbudslisten er nærmere specificeret i nærværende Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). TAG anfører de generelle forudsætninger for omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter og underposter, samt hvorledes de enkelte mængder reguleres. Hvorledes afregning skal foretages, er nærmere beskrevet i kontraktgrundlaget. Enhedspriserne under de enkelte poster skal indeholde samtlige ydelser, der er nødvendige for udførelsen af det pågældende arbejde, herunder de i udbudsmaterialet foreskrevne kontroller, indmålinger, dokumentationer, afsætninger mv., spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv. samt alle de for arbejdets gennemførelse nødvendige biydelser. Leverandørens brug af ekstern bistand til specialopgaver eller lignende afregnes ikke særskilt, men skal være indeholdt i de tilbudte enhedspriser. Således gælder, at de tilbudte summer tilsammen skal dække alle arbejder, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Tilbudslistens poster Hovedpost A vedrører drift og vedligehold. Hovedpost B er en option for Modernisering af vejbelysningsanlæg. Hovedpost C vedrører enhedspriser pr. km vej. I det følgende er angivet specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster. De angivne numre refererer til tilbudslistens poster under de enkelte vejprofiler.

5 Side 2 For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat fiktive mængder. For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat skønnede mængder. De endelige mængder for ovennævnte fiktive og skønnede poster/underposter bestemmes som beskrevet i hvert enkelt tilfælde. Fælles for alle tilbudslistens poster Det samlede udbudsmateriale herunder SAB og de tilhørende bilag skal lægges til grund og medregnes i de poster, hvor de er relevante. Tilbudsliste Tilbudslisten skal udfyldes af Tilbudsgiver som følger: De blå felter udfyldes af Tilbudsgiver. De grå felter er udfyldt af Ordregiver eller udfyldes/udregnes automatisk. Grønne felter er summationsfelter og udfyldes automatisk. Tilbudslistens poster A-C summeres og vægtes med den angivne vægtning til én vægtet samlet pris. Hovedpost A: Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg Drift og vedligehold udføres efter fast pris efter retningslinjerne i kontraktgrundlaget. Lejre Kommune har ca armaturer, som er omfattet af opgaven. For alle poster under denne hovedpost gælder, at posterne for det givne vejbelysningsanlæg med forskellige lyskildetyper, skal omfatte samtlige ydelser og materialer, som er nødvendige for drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg samt opfyldelse af de i SAB fastsatte retningslinjer, herunder udgifter til: Etablering/opstart af kontrakten Drift og opretholdelse af vagtordning Opretholdelse af lager jf. SAB Eftersyn, Hovedeftersyn samt Udvidet Hovedeftersyn Afhjælpning af fejl og mangler Samtlige ydelser ved håndtering af skadevoldersager jf. SAB Administrative ydelser som specificeret i SAB

6 Side 3 Materiel, herunder evt. afmærkningsmateriel mv., der er nødvendigt i forbindelse med diverse eftersyn og udbedring af fejl og mangler. Mængderne anført i de enkelte poster angiver et skønnet antal af vejbelysningsarmaturer, der skal vedligeholdes i kontraktperioden inden for den faste tilbudssum. Mængderne tager ikke højde for armaturtyper, antallet af lyskilder i de enkelte armaturer eller hvorledes disse er monteret. I enhedspriserne skal der være indregnet alle ydelser for drift og vedligehold af et komplet vejbelysningsanlæg, herunder fundamenter, master, kabler, vejbelysningsskabe mv. Post nr. A.1: Armaturer med konventionelle lyskilder Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser i forbindelse med drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg med konventionelle lyskilder. Ved konventionelle lyskilder forstås: Højtryksnatrium Kviksølv Kompaktlysrør Lysstofrør Metalhalogen Post nr. A.2: Armaturer med LED Som for post A.1 blot for vejbelysningsanlæg med LED. Hovedpost B: Modernisering af vejbelysningsanlæg I hovedpost B angiver Tilbudsgiver priser for energirenovering. Tilbudsgiver skal give en enhedspris for levering og montering af et LED-armatur, samt bortskaffelse af nedtaget armatur for hhv. stier, lokalvej og trafikvej med forskellige armatur- og lygteløsninger. Armatur- og lygteløsningerne til de forskellige vej- og stiprofiler er ikke nødvendigvis ens. De angivne mængder er skønnet. Bemærk: Tilbudsgiver skal, for hver af de fire vej- og stiprofiler, som er identificeret i tilbudslisten, tilbyde to forskellige armaturløsninger. For sti skal angives to delpriser, både med vejbelysningsarmaturer og med parklygter. For de delpriser, som er baseret på de fire vejprofiler, vægtes de tilbudte priser i forhold til mængderne fordelt på det samlede antal løsninger.

7 Side 4 Ordregiver har til brug for tilbudsafgivelsen anslået, at ca armaturer skal energirenoveres i kontraktperioden. Heraf er ca. 80 armaturer monteret på master, der skal udskiftes. Derudover skal gives pris på udskiftning af LED-moduler og LED drivere i eksisterende armaturer. Post nr. B.1: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med vejarmaturer samt levering, montering og tilslutning af LED-armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 1-A. Post nr. B.2: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med vejarmaturer samt levering, montering og tilslutning af LED-armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 1-B. Post nr. B.3: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med parklygter samt levering, montering og tilslutning af parklygte med LED. Ved en parklygte forstås et parkarmatur med en rotationssymmetrisk lysfordeling. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 2-A. Post nr. B.4: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til sti med parklygter samt levering, montering og tilslutning af parklygte med LED. Ved en parklygte forstås et parkarmatur med en rotationssymmetrisk lysfordeling. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 2-B.

8 Side 5 Post nr. B.5: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej. samt levering, montering og tilslutning af LED-armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 3-A. Post nr. B.6: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til lokalvej. samt levering, montering og tilslutning af LED-armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 3-B. Post nr. B.7: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej. samt levering, montering og tilslutning af LED-armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 4-A. Post nr. B.8: Levering og montering af LED-armatur samt bortskaffelse af nedtaget armatur til trafikvej. samt levering, montering og tilslutning af LED-armatur. Ydelsen gælder for samme armatur som af tilbudsgiver er specificeret under vejprofil 4-B. Post nr. B.9 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af træmaster Der angives pris for nedtagning og bortskaffelse af træmast og etablering af rundkonisk mast. Pris angives for mastehøjde på 6 meter.

9 Side 6 Post nr. B.10 Nedtagning, bortskaffelse samt udskiftning af gittermaster Der angives pris for nedtagning og bortskaffelse af gittermast og etablering af rundkonisk mast. Pris angives for mastehøjde på 8 meter. Post nr. B.11 Udskiftning af LED-modul og driver Levering og udskiftning af både LED-modul og LED-driver i et armatur. Udskiftning kan for eksempel forekomme, hvis Ordregiver ønsker en driver med andre indstillinger/funktioner og det medfører skift af LED-modul. Der angives pris for udskiftning i et Philips København armatur. Post nr. B.12: Udskiftning af LED-modul i et LEDarmatur Levering og udskiftning af LED-modul i et LED-armatur. Dette kan for eksempel forekomme, hvis Ordregiver ønsker et andet og mere effektivt LED-modul. Der angives pris for udskiftning i et Philips København armatur. Post nr. B.13: Udskiftning af LED-driver i et LEDarmatur Levering og udskiftning af driver i et armatur. Dette kan for eksempel forekomme, hvis Ordregiver ønsker en driver med andre indstillinger/funktioner, uden at det medfører skift af LED-modul. Der angives pris for udskiftning i et Philips København armatur. Post nr. B.14: Nedtagning af luftledninger Der angives pris for nedtagning af luftledninger på træmast eller gittermast. Der skelnes ikke mellem de to typer master i prisen. Prisen indeholder nedtagning af klokker, klokkebefæstninger og mastesikringer. Alt materiel som hidrører fra luftledningerne skal fjernes. Mængden angiver antal master, hvor luftledning skal fjernes. Værdien af kobberet tilfalder entreprenøren. Der skal regnes med kobbermængde svarende til 30 meter x antal master og der skelnes ikke mellem antal luftledningstråde.

10 Side 7 Hovedpost C: Enhedspriser pr. km vej Alle mængder for etablering af anlæg er fastsat som fiktive, geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB, som forventes anvendt ved etablering af belysningsanlæg for fire forskellige vejprofiler med en udstrækning på 1 km vej (se SAB Bilag J). Der gives tilbud på to forskellige armaturer (A og B) for hver af de to stityper og to forskellige armaturer (A og B) for henholdsvis lokalvej og trafikvej. Post nr. C.1 C.8 Posterne C.1 C.8 udfyldes automatisk i TBL efter at oplysninger og priser på de 8 forskellige vejprofilark 1 til 4 i tilbudslisten er udfyldt. For hver af de fire vejprofiler tilbydes 2 stk. armaturer, type A og B. Til vejprofil 2 (sti med parklygter) skal tilbydes armaturer af typen parklygte med LED. Ved en parklygte forstås et parkarmatur med en rotationssymmetrisk lysfordeling. Oplysninger og priser på de i alt 8 i forskellige løsninger beskrives ved, at de blå felter udfyldes på de angivne vejprofiler i tilbudslisten. De følgende poster gælder for hver af de angivne vejprofiler i tilbudslisten. Vejprofil 1 til 4 post 1: Armatur og mastedata Under denne post angives den valgte armaturtype, armaturarm, og mast. Effektforbrug pr. armatur oplyses. Lyspunktsaftand og lyspunktshøjde er faste. Antallet af lyspunkter pr. km vej beregnes automatisk. Leverandøren skal vha. Dialux dokumentere, at den valgte armaturløsning lever op til kravene til de forskellige vejprofiler (se SAB Bilag J). Vejprofil 1 til 4 post 2: Levering af armatur inkl. kabel Ydelsen omfatter levering af et armatur, inkl. armaturkabel, i den af leverandøren valgte type for den respektive vejprofil. Vejprofil 1 til 4 post 3: Levering af en mast inkl. armaturarm Ydelsen omfatter alle udgifter til dimensionering og levering af en rundkonisk, varmgalvaniseret, stålmast i den valgte type og højde, inkl. nødvendig arm, armaturstuds som anført.

11 Side 8 Ydelsen omfatter ligeledes nødvendige fundamentbolte samt smøremiddel og bolteskabelon. Vejprofil 1 til 4 post 4: Levering af en masteindsats Ydelsen omfatter levering af en komplet masteindsats med mulighed for montering af samtlige tilstødende kabler dog maksimum 3 stk. gruppekabler og 2 stk. armaturkabler. Vejprofil 1 til 4 post 5: Etablering af et mastefundament Ydelsen omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etablering af et fundament for den anførte mastetype, herunder levering af præfabrikeret fundament inkl. udgravning, tilfyldning, komprimering og reetablering, eller til støbning af et in situ støbt fundament inkl. udgravning, tilfyldning, komprimering, bortskaffelse af overskudsjord og reetablering. Ydelsen omfatter ligeledes nødvendige fundamentbolte samt smøremiddel og bolteskabelon. Vejprofil 1 til 4 post 6: Opstilling af en mast Ydelsen omfatter alle arbejder i forbindelse med opstilling af en mast på et præfabrikeret fundament eller vha. et in situ støbt fundament. Ydelsen indeholder samtidigt justering af masten, således at den placeres i den rigtige højde, med mastelugen i den rigtige retning samt i lodret position. Vejprofil 1 til 4 post 7: Montering af et armatur Ydelsen omfatter montering af et armatur, herunder evt. indstilling af lysstyring. Ydelsen omfatter alle arbejder ved fremføring af armaturkabel til masteindsats inkl. skumstykker. Vejprofil 1 til 4 post 8: Montering af en masteindsats Ydelsen omfatter montering af en komplet masteindsats, herunder montage af tilstødende kabler. Vejprofil 1 til 4 post 9: Etablering af et vejbelysningsskab Ydelsen omfatter levering, opstilling af et komplet skab inkl. lysstyringsenheder inden i og uden for skabet, jf. SAB pkt Ydelsen skal ligeledes omfatte udgravning for og etablering af fundament, bortskaffelse af overskudsjord samt reetablering.

12 Side 9 Post nr. C.9: Etablering af kabel 4 x 10 mm² CU i kabelgrav. Ydelsen omfatter levering og udlægning af forsyningskabel 4x10mm 2 CU inkl. markeringsplade i forberedt kabelgrav. Post nr. C.10: Etablering af kabel 4 x 10 mm² CU i rør Enhedsprisen omfatter levering og fremføring af forsyningskabel 4x10mm 2 CU i forberedt kabelrør. Post nr. C.11 Etablering af underføring/krydsning med Ø110mm rør Enhedsprisen omfatter etablering af Ø110 mm styret underboring. Nødvendig anstilling og gravearbejde, i forbindelse med den styrede underboringen skal være inkluderet. Post nr. C.12 Etablering af kabelgrav i asfaltbelægning inkl. reetablering Enhedsprisen omfatter alle arbejder ved etablering af kabelgrav i asfaltbelægning, klar til udlægning af kabler. I ydelsen er inkluderet skærearbejde, læsning, transport og deponering af genanvendelige tilfyldningsmaterialer og fyld langs arbejdsfeltet eller i depot, bortkørsel af overskudsmaterialer til godkendt depot, samt udjævning af bund og udlægning af bundgrus. Kabelgrav dybde er 0,5m. Enhedsprisen omfatter ligeledes alle arbejder og leverancer i forbindelse med tilfyldning af kabelgrav. I ydelsen er inkluderet udlæg af grus til dækning af det udlagte kabel, afhentning i depot af genanvendelige tilfyldningsmaterialer, eventuel levering af tilfyldningsmaterialer, tilfyldning og komprimering samt reetablering af terræn. Enhedsprisen omfatter ligeledes bortkørsel/deponering af lettere forurenet jord (Klasse 2). Leverandøren skal, hvor det er muligt, indbygge opgravet lettere forurenet jord i terræn/vejarealet. Enhedsprisen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord (Klasse 3 og 4).

13 Side 10 Post nr. C.13 Etablering af kabelgrav i flisebelægning inkl. reetablering Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af kabelgrav i flisebelægning og reetablering, inklusiv sandfyld omkring kabel eller rør, dækplade, reetablering af flisebelægning og bortkørsel af overskudsmaterialer. Kabelgrav dybde er 0,5m. Enhedsprisen omfatter ligeledes alle arbejder og leverancer i forbindelse med tilfyldning af kabelgrav. I ydelsen er inkluderet udlæg af grus til dækning af det udlagte kabel, afhentning i depot af genanvendelige tilfyldningsmaterialer, eventuel levering af tilfyldningsmaterialer, tilfyldning og komprimering samt reetablering af terræn og befæstelse. Enhedsprisen omfatter ligeledes bortkørsel/deponering af lettere forurenet jord (Klasse 2). Leverandøren skal, hvor det er muligt, indbygge opgravet lettere forurenet jord i terræn/vejarealet. Enhedsprisen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord (Klasse 3 og 4). Post nr. C.14 Etablering af kabelgrav i ikke befæstet areal inkl. reetablering Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af kabelgrav i ikke befæstet areal og reetablering, inklusiv sandfyld omkring kabel eller rør, dækplade, reetablering af ikke befæstet areal og bortkørsel af overskudsmaterialer. Kabelgrav dybde er 0,5m. Enhedsprisen omfatter ligeledes alle arbejder og leverancer i forbindelse med tilfyldning af kabelgrav. I ydelsen er inkluderet udlæg af grus til dækning af det udlagte kabel, afhentning i depot af genanvendelige tilfyldningsmaterialer, eventuel levering af tilfyldningsmaterialer, tilfyldning og komprimering samt reetablering af terræn og befæstelse. Enhedsprisen omfatter ligeledes bortkørsel/deponering af lettere forurenet jord (Klasse 2). Leverandøren skal, hvor det er muligt, indbygge opgravet lettere forurenet jord i terræn/vejarealet. Enhedsprisen omfatter ikke bortkørsel/deponering af forurenet jord (Klasse 3 og 4).

14 Side 11 Post nr. C.15 Nedlægning af et 110mm tomrør i åben kabelgrav Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med nedlægning af et 110mm tomrør i åben kabelgrav. Kabelrøret skal være glat indvendigt og det skal være sammenhængende i hele længen med muffer for hver samling. Enderne proppes af. Tomrør skal dokumenteres som anført i SAB. Medmindre andet aftales med Kommunen, skal der nedlægges rør i alle længdegravninger. Post nr. C.16: Levering af indfarvet rundkonisk stålmast Ydelsen omfatter levering af en 6 meter rundkonisk, varmgalvaniseret og indfarvet stålmast. Indfarvning skal være i farven RAL 6006-Grauoliv Glans 50. Post nr. C.17: Levering af vejbelysningsskab med styring og forberedt for måler Enhedsprisen omfatter etablering af vejbelysningsskab med central styring og måler. Styringen skal anvende fortrådet kommunikation via forsyningslederne. I enhedsprisen forudsættes måler leveret af forsyningsselskabet uden beregning. Enhedsprisen skal indeholde opbygning, levering og opstilling af et komplet skab inkl. nødvendige lysstyringsenheder, jf. SAB. Post nr. C.18: Modtagelse og opbevaring af byggeherreleverance Enhedsprisen omfatter udgifter til tilbudsgivers forventede arbejde pr. leverance ved overdragelse af en bygherreleverance (fx armaturer), herunder aftaler om leveringssted og tidspunkt, kontrol og rapportering af eventuelle fejl og mangler samt opbevaring af og ansvar for leverancen, indtil aflevering af det færdige vejbelysningsanlæg.

15 Side 12 Post nr. C.19: Registrering af master i kommunens GIS-system Enhedsprisen omfatter registrering af én mast i Ordregivers GISsystem (Geografisk informationssystem), efter ordregivers dokumentationskrav angivet i SAB. GIS data afleveres i Shape-format.

Kommunens navn Afdeling hos Kommunen

Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Kommunens navn Afdeling hos Kommunen Udbud af drift og vedligeholdelse, modernisering og separation af vejbelysningsanlæg Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5383udb005, Rev. 3, 30.06.2015 Kommunens navn

Læs mere

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X

Kommunens navn. Center for Bolig, Vej & Vand. Tilbudsliste - TBL. Rev. X, dd.mm.åååå. XXXXudb00X Kommunens navn Center for Bolig, Vej & Vand Udbud af modernisering, renovering og drift og vedligehold af vejbelysning Tilbudsliste TBL XXXXudb00X Rev. X, dd.mm.åååå Tilbudsgiver: Navn på Tilbudsgiver

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste

Offentligt udbud. Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg. Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Offentligt udbud Renovering af belysningsanlæg Drift og vedligeholdelse Levering af el til vejbelysningsanlæg Kontraktbilag 4: Tilbudsliste Juli 2014 Juli 2014 TILBUDSLISTE Kontraktbilag 4. Renovering

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D,

Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, Levering styreapparater inkl. drift og vedligeholdelse BILAG 3: Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Rev. D, 20.05.2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

leverance af variable vejtavler

leverance af variable vejtavler tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) leverance af variable vejtavler Juni 2013 Tilbudsgiver: navn: adresse: 2 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Tilbuddet skal afleveres på den fortrykte tilbudsliste(tbl),

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Tønder Kommune, udbud vejbelysning Rettelsesbrev nr. 1

Tønder Kommune, udbud vejbelysning Rettelsesbrev nr. 1 Tønder Kommune, udbud vejbelysning Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål. 21.01.16 Pkt.: Spørgsmål Svar 1 TBL post 2.6.8 her er angivet at underboring skal være Ø50 i TAG er anført Ø75mm.

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig

NorthPestClean Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Testceller i depot ved Høfde 42, Lemvig Tilbudsliste (TBL) Januar 2011 -------------------------------------------- (Tilbudsgiver) Dokument nr.: 59501B-101 Revision nr.: 1 Udgivelsesdato: December 2010

Læs mere

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune

Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune 5278rap001, Rev. 2, 30.11.2017 Næstved Kommune Center for Trafik og Ejendomme

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE)

TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) TILBUDSLISTE (SAMLESIDE) Sagsnr. : 1148657 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af 2013-02-12 og evt. rettelsesblade for et samlet

Læs mere

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune

Renoveringskatalog. DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Renoveringskatalog DONG Energys udendørsbelysning i Allerød Kommune Udarbejdet af Jens Nelleberg og Tine Byskov Søndergaard DONG Energy Udendørsbelysning September 2012 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 TILBUDS- OG

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune

Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Overordnede retningslinjer for valg af armaturer i Allerød Kommune Udarbejdet: KMU KS: ASE Udarbejdet af ÅF Lighting 2017 5589not001-Rev2-Principper for belysning og armaturvalg.docx Indhold 1 Overordnede

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV.

GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. GULDBORGSUND VAND A/S RAMMEAFTALE INDKØB AF NOISELOGGERE MV. KRAVSPECIFIKATION JUNI 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF RAMMEAFTALEN... 3 1.2 KRAVSPECIFIKATIONENS OPBYGNING...

Læs mere

INDKØB AF MATERIEL INDHOLD. 1 Oplysninger om tilbudsgiver 3

INDKØB AF MATERIEL INDHOLD. 1 Oplysninger om tilbudsgiver 3 OKTOBER 207 RINGSTED KOMMUNE INDKØB AF MATERIEL EU-UDBUD. REVIDERET TILBUDSLISTE AF 7. NOVEMBER 207 - BILAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 700 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

MADE IN DENMARK. Lyskvalitet Med den nyeste LED-teknik kan vi spare energi uden at gå på kompromis med lyskvaliteten. STREET / URBAN MADE IN DENMARK Enkelhed Vi udvikler egne brands i samarbejde med danske arkitekter og sikrer et enkelt, skandinavisk design og bæredygtige produkter med lang levetid. Fleksibilitet Lamperne

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

TBL-Forside. ME-FV-OD

TBL-Forside. ME-FV-OD TBL-Forside. ME-FV-OD Mekaniske og elektroniske installationer - Fartvisere - Østdanmark Side 1 af 13 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration faste

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark

TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark TBL-Forside. ME-NT-DK Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af Nødtelefoner - Hele Danmark Side 1 af 1 Juni 2012 Hovedpost Hovedpostbetegnelse Tilbudspris excl. moms 1 Hovedpost 1 - Entrepriseadministration

Læs mere

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor

Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise ITS-M13S-3-E1 Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Hillerødmotorvejen fra Værløse til Bagsværd oktober 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbuds-

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. februar 2014 13/16025-22 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6620.752 Etape 6620, motorvejen Funder

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 TILBUDSLISTE SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer JUNI 2012 TRAFIKLEDELSESSYSTEMER ENTREPRISE: ME-TL-SD TBL-Forside. ME-TL-SD Mekaniske og elektroniske installationer - D&V af

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Dragør Kommune Plan og Teknik

Dragør Kommune Plan og Teknik Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen i Dragør Kommune Bilag E - Design og styring 5180rap001, Rev. 1, 23.01.2015 Dragør Kommune Plan og Teknik Retningslinjer for vejbelysningen

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Indkøb af brændstof - 2016 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 1. marts 2016. Samlet

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud på glarmesterarbejde 2013 Alle priser skal angives i danske kr. ekskl. moms. Der skal afgives tilbud på samtlige de produkter og ydelser på tilbudslisten, hvor den estimerede indkøbte mængde er større end 0 på de(t) delområde(r),

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning

BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE (TBL) Afhentning og bortskaffelse af slam 4 rensningsanlæg ejet af Sønderborg Forsyning Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 1 af 10 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Vejbelysningsmateriel Supplerende bestemmelser til AAB Fælles for vejudstyr og AAB - Vejbelysningsmateriel. 1 Alment 1.1 Omfang Arbejdet omfatter etablering af

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser. Struer Forsyning Energi A/S Jyllandsgade Struer

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser. Struer Forsyning Energi A/S Jyllandsgade Struer Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Struer Forsyning Energi A/S Jyllandsgade 1 7600 Struer Juni 2016 Struer Forsyning Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen Stadsarkiv for Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse Side : 1 Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen YDELSESBESKRIVELSE - REOLLEVERANCEN 26. februar 2014 1. Orientering Side : 2/

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere