cover_final 21/04/04 10:24 Page 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cover_final 21/04/04 10:24 Page 1"

Transkript

1 cover_final 21/04/04 10:24 Page 1 ISSN: NR. 7 - APRIL 2004 TEMA KVARTALSNYT FRA DDF - DANSKE DRAMATIKERES FORBUND FONDE OG LEGATER Det ka ikke siges tit nok! Brug DDF når du skal forhandle din film-, novelle- eller tv-manuskriptkontrakt. Lad forbundet læse din kontrakt igennem og evt. forhandle den for dig. Det er en gratis service som man betaler for igennem sit medlemskontingent. Ring på tlf og få en snak!

2 indhold 21/04/04 11:30 Page 1 Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 4 Leder - Send ikke flere penge 5 Obligatorisk kontraktforhanling 5 Fordele og ulemper ved obligatorisk kontraktforhandling 6 Medlemsmøde 6 WIFT - Forbundet har meldt sig ind 7 Spillefilmshonorarer 7 Honorering af dramaturgisk arbejde på filmmanuskripter 7 ROYALTY-kontoret 7 Skattevejledning 2004 fra Dansk Kunstnerråd 7 Nyhedsbrevet nedlæggges 7 Annonce - Nye lokaler til DDF 7 Workshop på Flanders Script Academy Indmeldelser 8 Premiereliste for forbundets medlemmer 10 Film Tv Teater Radio drama 9 Ny og original scenekunst skabes i det decentrale af Martin Elung TEMA FONDE & LEGATER 12 Dramatikerrelevante fonde og legater af Annette Rosendahl 15 Jamen,så søger du bare nogle fonde... af Tine Frellesen 16 Tomme rum af Rasmus Heiberg 18 Saddams komedier af Flemming Weiss Andersen 20 Støt på støtten af Gritt Uldall-Jessen 22 Der er historie, ro og skønhed på klitgården af Ann Mariager 23 Beskatning af legatmidler af Annette Rosendahl 24 Søgeredskaber af Annette Rosendahl 26 Legatsøgningens ABC af Nina Malinovski 27 Kunststyrelsen & Kunstrådet af Annette Rosendahl < LEGATGUIDE indholdsfortegnelse 30 Trangslegater 31 Rejse- og arbejdslegater 32 Uspecifikke fonde og legater 34 Legatboliger

3 indhold 21/04/04 11:30 Page 2 FO BUN NY Sidste nyt fra Danske Dramatikeres Forbund

4 indhold 21/04/04 11:30 Page 3 R- DS- YT 3

5 indhold 21/04/04 11:30 Page 4 Leder Send IKKE flere penge Af Nina Malinovski Formand, DDF Foto Thomas Tolstrup Netop, det her skal ikke handle om penge, men derimod om noget så usædvanligt og gammeldags som æresfølelse og stolthed - om kreditering af dramatikeren! Vi oplever nemlig stadigt oftere i disse år, at vores dramatikere ikke bliver krediteret ordentligt for deres indsats i den skabende proces. Og i og med at det skabende arbejde ofte heller ikke er honoreret ordentligt i forhold til indsatsen, er problemet omkring den manglende kreditering større, end det umiddelbart ser ud. For det er nemlig af stor betydning for en forfatter at få kendskabet til sine værker udbredt og at få både reaktion, kritik og anerkendelse for et så isoleret arbejde, som dramatikken nu engang er. Desuden betyder en manglende omtale, at bestillinger og opgaver bortfalder, og de danner jo i mere end én forstand eksistensgrundlaget for dramatikeren. Så en protest imod manglende kreditering er altså ikke nødvendigvis et udtryk for tårnhøje ambitioner eller primadonnanykker! Den uheldige tendens, der har været i filmens verden til at gøre værket til instruktørens ejendom, har desværre også bredt sig til teatermiljøet her på det seneste. I pressens omtale af de nyeste teaterforestillinger nævnes forestillingens instruktør, scenograf og nogle af de medvirkende skuespillere. Manuskriptforfatterens navn var folk da ikke interesseret i at kende, lød svaret, da vi brokkede os. Opera er et sært fænomen. Det er forfærdeligt populært, men de kunstnere, som først og fremmest skaber operaen, komponisten og librettisten, honoreres i langt de fleste tilfælde usselt. Og også her er der tale om en opera af... og fyld så komponistens navn ind, mens den person, som ofte har skabt både idé, handling og tekst nævnes perifert. Helt sort ser det ud på oversættelsesområdet! En oversættelse er et selvstændigt værk, som er beskyttet af loven om ophavsret. Men alligevel oplever vi stadigt oftere i forbindelse med brug af ældre oversættelser af teaterstykker, at teatret glemmer at kreditere oversætteren. Hans eller hendes navn er ganske enkelt ikke at finde i hverken pressemeddelelser, foromtale af forestillingen eller program. Men uanset hvordan man så vender eller drejer problemet, så er det på idé- eller tankeplanet, at al scenisk og filmisk kunst opstår. Selv eksperimenterende film eller teaterforestillinger, der måske hælder til performance-siden, har en idé som udgangspunkt for produktionen, også selvom denne tanke måske ikke er udformet som et regelret og gennembearbejdet manuskript. Og selv om film- og teaterproduktion stort set intet har med hinanden at gøre, så har de det alligevel på dette afgørende punkt: et godt resultat må tage sit udgangspunkt i et gennemtænkt og gennemarbejdet manuskript. Og der er nu engang en helt enkel sammenhæng mellem satsning af energi og ressourcer, og så kvaliteten af det færdige resultat. Ligesom der, som den lille prins lærer os, er en sammenhæng mellem den betydning, vi tillægger tingene, og den betydning, de giver sig selv, den betydning eller kvalitet, de får. Med andre ord, jo mindre betydning, et manuskript får i processen omkring et drama, jo færre ressourcer, det bliver tilført, jo ringere et grundlag vil det danne for den færdige produktion. Og vores tids tendens til at eksponere det i forvejen eksponerede modarbejder i høj grad værdsættelsen af denne stille, vanskelige og næsten hemmelige del af den skabende dramatiske proces. Så hvis vi vil sikre os, at der fortsat fortælles gode, vedkommende, rørende og provokerende historier fra vores scener og lærreder, er det også nødvendigt at få synliggjort denne lidt usynlige del af den dramatiske proces. At kreditere den, med andre ord!

6 indhold 21/04/04 11:30 Page 5 Obligatorisk kontraktforhandling Bestyrelsen har længe barslet med at genindføre den obligatoriske kontraktforhandling på film-, radio- og tvområdet. En eventuel genindførsel vil ikke være ensbetydende med en merudgift for det enkelte medlem. Af Susanne Godske og Nina Malinovski Sekretariatschef DDF, og formand DDF Siden 1906, hvor Emma gad stiftede Danske Dramatikeres Forbund, har der været tradition for, at medlemmerne overdrog deres dramatiske rettigheder til forbundet. Dengang og i adskillige år frem var det af gode grunde kun teaterkontrakter, der var tale om. Efterfølgende kom det også til at gælde radio, tv og film. I forbindelse med strukturændringer i forbundet i 1996, som bl.a. medførte en væsentlig forhøjelse af grundkontingentet, besluttede man at give forhandlingsretten på radio-, tv-, og filmområdet tilbage til det enkelte medlem. Imidlertid har vi i den mellemliggende periode erfaret, at der i den direkte forhandling mellem producent og manuskriptforfatter kan forekomme mange problemer og uklarheder, og at vilkårene i den endelige kontrakt ikke altid er tilfredsstillende. På filmområdet har vi en overenskomst med spillefilmsproducenterne, men på radio og tvområdet er der ingen overenskomster. Vi bliver desværre stadigt oftere præsenteret for kontrakter, der er indgået på den såkaldt amerikanske models vilkår, som indebærer en vidtgående overdragelse af ophavsrettigheder. Jo flere af den slags kontrakter, der bliver indgået med vores medlemmer, jo mere præcedens vil de skabe, og jo sværere bliver det for os at forbedre vilkårene. Derfor har vi i bestyrelsen længe barslet med et forslag om at genindføre den obligatoriske kontraktforhandling. At give forhandlingsretten tilbage til forbundet vil ikke medføre betaling af provision af radio, tv og filmkontrakter, idet kontraktforhandlingen vil være inkluderet i det nuværende grundkontingent. Dette skyldes, at disse områder bidrager til forbundets drift via en administrationsprocent af Copy-Danmidlerne. Teaterdramatikerne vil fortsat betale den sædvanlige provision af teaterkontrakterne. Og selve grundkontingentet vil heller ikke blive berørt af ordningen. Der er med andre ord kun fordele, individuelle såvel som kollektive, ved at lade forbundet forhandle samtlige kontrakter. Fordele og ulemper ved obligatorisk kontraktforhandling 5 Fordele - Din kontrakt gennemgås af en jurist. Ulemper - - Det er gratis. - Forbundet sørger for at overenskomsten overholdes, både når det gælder honorar og rettigheder. - Har du selv forhandlet dig til ekstra gode vilkår, forbliver disse som de er. - Du slipper for at skulle føre endeløse diskussioner med producenten. - Forbundet læser det med småt. - Forbundet sørger hver eneste gang for, at du får en kontrakt, du ikke fortryder.

7 indhold 21/04/04 11:30 Page 6 Medlemsmøde Den 10. maj 2004, kl. 17, afholder Danske Dramatikeres Forbund et møde i lokalerne på Klosterstræde 24 for alle medlemmer for at drøfte konsekvenserne af den påtænkte vedtægtsændring i forbindelse med genindførelsen af DEN OBLIGATORISKE KONTRAKTFORHANDLING. Mød op, det er vigtigt at få alle argumenterne på bordet og at høre din stemme, før vi tager beslutningen! WIFT Forbundet har meldt sig ind Danske Dramatikeres Forbund har meldt sig ind i WIFT - Women in Film and TV. WIFT/DKs formålsparagraf er: at styrke og synliggøre kvinder, der arbejder professionelt med film, tv og multimedier. at danne netværk mellem kvinder i branchen. at skabe internationale kontakter via andre WIFT-afdelinger. Internationalt netværk WIFT er et internationalt netværk af kvinder indenfor film, tv og multimedier. Det blev grundlagt i Los Angeles for over 30 år siden og består i dag af mange tusinde professionelle i 45 WIFT-afdelinger verden over. WIFT/DK blev stiftet 8. maj 1999 og har afdelinger i København og Århus. Aktiv forening I WIFT/DK får man rig lejlighed til at møde faglige kontakter. WIFT arrangerer filmvisninger, gå-hjem-møder, snigpremierer, faglige kurser og workshops. Som medlem kan du deltage i WIFT/DKs store årlige prisuddelingsfest, Den gyldne Havfrue, og i de internationale WIFT-konferencer, som finder sted hvert andet år. WIFT hjælper gerne med at synliggøre dit arbejde, og som medlem kan du blive optaget i en national og en international database over kvinder, der arbejder med film, tv og multimedier. Hvem kan blive medlem Enhver, som arbejder professionelt med tv, film eller multimedier og som støtter foreningens formål, kan blive medlem. Personer eller firmaer i andre erhverv kan tegne støttemedlemskab. WIFTs medlemsskare spænder over alle faglige facetter: Fotografer, tv-journalister, klippere, assistenter, instruktører, multimedie-designere, bogholdere, jurister, producenter, skuespillere, scenografer, make up-artister m.fl. WIFT/DKs kontor: Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby, tlf

8 indhold 21/04/04 11:30 Page 7 Spillefilmshonorarer 2004 Honorarerne i spillefilmsoverenskomsten er blevet opreguleret pr. 1. januar De ser nu ud som følger: Synopsis: kr Treatment: kr Manus, 1. version: kr Manus, endelig version: kr Nyhedsbrevet nedlægges På har det igennem længere tid været muligt at tilmelde sig forbundets nyhedsbrev. Af flere forskellige årsager er dette nyhedsbrev aldrig blevet nogen stor succes. Bestyrelsen har nu valgt at nedlægge nyhedsbrevet på ubestemt tid. I stedet for er medlemmer og ikke-medlemmer velkomne til at orientere sig på forbundets hjemmeside under NYHEDER eller i indeværende blad. Honorering af dramaturgisk arbejde på filmmanuskripter Der eksisterer ingen officielle aftaler på området, men forbundets bestyrelse har i 2002 godkendt følgende takster som minimum: Honorar: kr. 400 pr. time + moms i minimum 2-3 timer. Læsning af spillefilm og treatment: kr Skal der følge en udtalelse eller rapport med på 7-15 sider, stiger prisen til kr Læsning af kort- og novellefilm: kr Følger der en udtalelse med, stiger prisen til mellem kr Aftal hvordan og hvornår honoraret skal betales det er rimeligt at få 50%, når arbejdet starter. ROYALTY-kontoret Hvis du har indgået en filmkontrakt, er der, som nævnt i Replikker nr. 5, mulighed for at overlade administrationen af kontrakten til ROYALTY-kontoret. ROYALTY-kontoret vil indhente filmens regnskab fra producenten og derefter gennemgå det for at kontrollere, at du får den royalty, du har krav på. Rune Vejtorp, som er ansat til at varetage ROYALTY-kontorets drift, kan kontaktes på tlf Skattevejledning 2004 fra Dansk Kunstnerråd Dansk Kunstnerråds skatteudvalg har i forbindelse med den årlige revision af web-udgaven af skattevejledningen besluttet at producere en trykt version af udgaven. Skattevejledningen kan rekvireres ved henvendelse til DDF s kontor. Annonce: Nye lokaler til DDF Danske Dramatikeres Forbund har gennem mange år haft til huse i lokalerne på hjørnet af Klosterstræde og Skindergade i København. Men nu er kvadratmetrene blevet for små. Forbundet leder derfor efter nye, lyse lokaler med plads til alle også til medlemmerne, når de kigger forbi. Forbundet vil gerne købe, så har du kendskab til en kontoregnet ejendom eller lejlighed i København, som er til salg, så giv os gerne et praj. Workshop på Flanders Script Academy Flanders Script Academy (FSA) i Belgien organiserer workshops, seminarer og research med det formål at forbedre skrivning, analyse og evaluering af historier. Workshops og seminarer retter sig især mod film og tv, men også teaterdramatikere kan have glæde af dem. Den november afholder FSA workshoppen: Successful Storytelling and Screenwriting for Film and Television. Workshoppen kommer til at behandle følgende emner (ej oversat, red.): - Visual writing, Basic dramatic components, Writing methods, Narrative structure, American vs. European formats, Character development, Specific narrative and rhetoric devices. Tilmelding og yderligere information på: 7 På Mediadesks hjemmeside kan du se hvilke internationale kurser, der for tiden udbydes inden for manuskriptudvikling.

9 indhold 21/04/04 11:30 Page 8 Indmeldelser Siden sidste nummer af Replikker (jan. 2004) har forbundet fået seks nye medlemmer. Dem byder vi hjertelig velkommen. Camilla Christensen har lavet en præsentation af de nytilkomne. Rikke Roesen (f. 1974) er optaget i forbundet pr. 1. februar Rikke Roesen har baggrund i objektteatret og har bl.a. et 2-årigt uddannelsesforløb på Dukkemageruddannelsen bag sig. Senest har hun gennemført Dramatiker Væksthusets 2-årige moduluddannelse i at skrive dramatik med særligt henblik på børn og unge, december Lars Andreas Pedersen (f. 1971) er optaget i forbundet pr. 1. februar Lars Andreas Pedersen er cand.mag. i filmvidenskab med speciale i den kreative proces i manuskriptudvikling. Siden har han undervist instruktører og producere på Den Danske Filmskole i idé- og manuskriptudvikling. Han har været manuskriptforfatter på tv-dokumentaren Arne Jacobsen arkitekt og designer, samt på spillefilmen Polle Fiction. Skriver for tiden på Ambulancen (Nordisk film) og på Sylfiden (Asta Film). Liselotte J. Christensen (f. 1969) er optaget i forbundet pr. 1. februar Liselotte J. Christensen har skrevet til radio, teater, film og opera. Arbejder for tiden på at skrive en spillefilm. Har premiere på Mystik på tredje sal på Corona Danseteater i marts Samt på operaen Den grimme ælling, september 2004 i Det Kongelige Teaters foyer. Derudover har hun skrevet tre børneromaner og en novellesamling for voksne. Majbrit Christensen (f. 1966) er optaget i forbundet pr. 1. februar Majbrit Christensen er uddannet performer på Nordisk Teaterskole og dramatiker på Dramatiker Væksthus 03. Er medstifter og daglig leder af Spiir Produktion. Har senest været forfatter og instruktør på forestillingen I tråd (Spiir Produktion, Animationsteater/Bør-neteater, premiere februar 2005) samt på Lille Spiir (Spiir produktion, Animationstea-ter/Børneteater, premiere 25. marts 2004). Jacob Weinreich (f. 1972) er optaget i forbundet pr. 1. marts 2004 Jacob Weinreich er cand.mag. i dansk og filmvidenskab fra Århus Universitet. Færdig på filmskolen i juni Er pt. i gang med projekter på Metronome- og Radiatorfilm. Roman-forfatter til Ringside (Tider Skifter 2001) og Anfield Road (Tiderne Skifter 2002). En ny, Mellemlandinger, udkommer i J. Weinreich har netop modtaget manuskriptstøtte fra Talentpuljen til ungdomsfilmen Sidste dage i mørket. Mikkel Hede (f. 1964) er optaget i forbundet pr. 1. marts 2004 Mikkel Hede er uddannet fra Filmskolens manuskriptlinje, Derudover har han været dramaturg i mange sammenhænge, samt dramatiker. Han står blandt andet bag SexKlub Danmark (Café Teatret 2003).

10 indhold 21/04/04 11:30 Page 9 Ny og original scenekunst skabes i det decentrale Odsherred Teaterskole indbyder til fælles udvikling af institut For Ny Scenekunst. Af Martin Elung Leder af Odsherred Teaterskole Børne- og ungdomsteateret og det decentrale har aldrig stået stærkere rent kunstnerisk. Gennem de sidste årtier har den frie skabende scenekunst omkring gruppeteatret, egnsteatre, små storbyteatre, danse- og performanceteatre, de driftsstøttede og projekterne oplevet en blomstrende kreativ periode, der har resulteret i det nuværende meget høje kunstneriske niveau. Institutionsteatrene har i modsætning til den decentrale scenekunst stadigt sværere ved at arbejde kunstnerisk, bl.a. fordi løbende udgifter, alsidighedskrav, belægningsprocenter og stramme produktionsplaner ikke giver plads til at ændre det mindste i produktionsformen, eller til at prøve noget nyt. Man kan ikke skabe kunst, skabe ny dansk dramatik, hvis man opererer i standard produktionsplaner. Derfor er institutionerne i større og større grad tvunget til at vælge det sikre, det populære, det der sælger på forhånd. Det skal der naturligvis også være plads til. Publikum har krav på at traditionerne vises og videreføres. Problemet opstår, hvis der ikke er noget alternativ til institutionerne. Dansk børneteater og den øvrige decentrale scenekunst er i dag et reelt alternativ og adskiller sig ved - at hvert enkelt teater har udviklet sin egen teaterform, gennem viljen til at skabe kunst, gennem lysten til at bidrage kunstnerisk til vores tid, gennem kontakten med publikum. Den decentrale scenekunst skaber, på trods af begrænsede tilskud, det ene kunstneriske værk efter det andet, fordi man kan prioritere kunsten højere end løbende udgifter. Den decentrale scenekunst står i dag for den egentlige udvikling af ny og original scenekunst. Institut for Ny Scenekunst har som formål at støtte dette. Vi har brug for din hjælp til at gøre politikerne opmærksomme på, at kulturelle midler placeret i den decentrale scenekunst er kulturelle midler givet til udvikling. PS: Se for øvrigt alt om vores manuskript/konceptmoduler på 9 Dramatikerelever fra Odsherred Teaterskole kan nu optages direkte i DDF på lige fod med eleverne fra dramatikeruddannelsen i Århus.

11 indhold 21/04/04 11:30 Page 10 Premiereliste for forbundets medlemmer Maj - September 2004 Redaktionen får indimellem henvendelse om, at vi har glemt en premiere. Det er vi selvfølgelig kede af. Vi ønsker ikke at glemme nogen! MEN, det er desværre umuligt at have kendskab til alle premierer i alle medier. Har du derfor kendskab til en premiere, som du øn-sker nævnt i bladet, så husk at give besked til Camilla Christensen på DDF i rigtig god tid. Premierelisten strækker sig i denne omgang over hele fem måneder, hvilket er lidt usædvanligt, i forhold til hvad den plejer. Men det skyldes, at næste nummer af Replikker først udkommer i slutningen af september. Ved redaktionens slutning havde tv og mange af teatrene endnu ikke lyst til at offentliggøre deres sensommer- og efterårsrepertoire. Derfor er listen denne gang ikke så omfattende, som den kunne være. Film Brødre (Zentropa) Manuskript: Anders Thomas Jensen Premiere d. 3/ Kongekabale (Nimbus Film) Manuskript: Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg Premiere d. 1/ TV Afgrunden (Tv-Drama) Manuskript: Peter Asmussen Premiere på DR: 2. pinsedag 2004 Teater Mandebod - et spil om den sidste sejdkvindes endeligt Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Fyrkatspillet i Hobro d. 28/ Hans tavsens hat Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Søndre Sogns Kirke, kirkepladsen i Viborg d. 3/ Danafæ Manuskript: Thomas Malling Premiere: Teaterforeningen Madam Mangor d. 18/ Spillet om Hørdum Manuskript: Kaj Nissen Premiere: Fyrspillene i Thy d. 23/ Elverhøj for begyndere Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Aars-spillet i Aars d. 24/ Mød mig på Cassiopeia Manuskript: Fleming Lynge og Børge Müller Komponist: Kai Normann Andersen Premiere: Vilhelmsborg Festspil d. 28/ Manden fra Estland Manuskript: Erling Jepsen Urpremiere: Århus Teater d. 13/ Reformationsspil 2004 Manuskript: Sten Kaalø Premiere: Teatret Møllen d. 19/ De dødes rige Manuskript: Jørgen Ljungdahl Premiere: Århus Teater d. 20/ Julius Cæsar Oversættelse: Niels Brunse Premiere: Århus Teater d. 10/ Kongsemnerne Oversættelse: bl.a. Niels Brunse Premiere: Det Kgl. Teater d. 10/ Så længe mit hjerte slår Manuskript: Erik Thygesen Premiere: Smilets Turné d. 30/ Radio Drama Søvnløs Oversættelse: Niels Brunse Premiere d. 2/ Groupie Oversættelse: Emmet Feigenberg Premiere d. 12/5-2004

12 indhold 21/04/04 11:30 Page 11 Vera Gebuhr tegner et frygtindgydende portræt af stumfilmstjernen Asta Nielsen i Peter Asmussens Afgrunden. Filmen vises på DR, 2. pinsedag. Foto: DR, Bjarne Bergius Hermansen. 11

13 indhold 21/04/04 11:30 Page 12 Dramatikerrelevante fonde og legater Af Annette Rosendahl Redaktør For mange dramatikere udgør søgningen af fonde og legater en væsentlig del af deres arbejdsliv. Det gælder uanset om man søger om skrivero i legatboliger, rejselegater til research, udviklingspenge til nye projekter eller om man slet og ret har be- FONDE & L

14 indhold 21/04/04 11:30 Page 13 hov for trangslegater til at supplere økonomien i en periode med sparsom indkomst. Ikke kun dramatikere, men også andre skabende samt udøvende kunstnere ville have svært ved at eksistere, hvis denne mulighed for at søge støtte til de forskellige aspekter af kunstnerisk virksomhed ikke fandtes. En god måde at signalere dette til legatudbyderne på er ved, at så mange som muligt sender kvalificerede ansøgninger. Så søg endelig! Det kan betale sig på flere måder. Som en rent praktisk oplysning, har vi i dette temanummer om fonde og legater valgt at fokusere på de muligheder, der er for den enkelte dramatiker. Det vil bl.a. sige, at artiklerne om f.eks. beskatning og søgeredskaber er konstruerede så de henvender sig særligt til enkeltpersonen, uden at tage det store hensyn til at regler m.m. kan være anderledes for eventuel projektvirksomhed. Det samme er tilfældet med Legatguiden, som findes bagerst i bladet, - at den hovedsageligt indeholder legater, der kan søges af enkeltpersoner. God fornøjelse! LEGATER TEMA REPLIKKER NR. 7 13

15 indhold 21/04/04 11:30 Page 14 Vadstrup 1771 Uden for højsæsonen fungerer Vadstrup 1771 som vinterrefugium for kunstnere, videnskabsfolk, og andre åndsarbejdere, der ønsker arbejdsro i smukke og rolige omgivelser.

16 indhold 21/04/04 11:30 Page 15 Jamen, så søger du bare nogle fonde Tine Frellesen er altid blevet meget træt, når ordene fonde og legater er kommet på bordet, men det har ændret sig efter en positiv oplevelse med at søge støtte til et North by Northwest kursus. Hun anbefaler især fondsog legatsøgning til manuskriptforfattere i begyndelsen af deres karriere. Af Tine Frellesen Manuskriptforfatter Sidste år var jeg den lykkelige modtager af støtte fra De Kollektive Båndmidler til manuskriptforfatterkurset North by Northwest. Et kursus til kr. Min producerveninde havde flere gange opfordret mig til at søge ind på North by Northwest - et manuskriptforfatterkursus ledet af DFI. Og når jeg sagde til hende, at jeg ikke lige havde til kurset, sagde hun Jamen, så søger du bare nogle fonde, det er ikke noget problem Et typisk svar fra en altid økonomisk optimistisk producer. Men mit minde om at søge fonde og legater stammede fra da jeg læste i udlandet og havde siddet med en tætskrevet legathåndbog og var blevet mere og mere ør i hovedet af at hakke mig igennem det snørklede legatsprogs endelø-se 1800-tals fattigdomsgloser. Jeg sendte dengang en masse ansøgninger af sted, men fik altid afslag, fordi jeg alligevel aldrig opfyldte de meget specifikke ansøgningskrav. Så ordene fonde og legater havde altid virket som en lettere sovepille - jeg blev lige pludselig meget træt, når jeg hørte dem. Men jeg søgte alligevel ind på North by Northwest, fordi det lød som det perfekte kursus, hvor man udvikler sin filmidé fra treatment til manuskript med amerikanske screenwriterundervisere. Kurset er tre uger fordelt over syv måneder og så yderligere to dages afslutning til Berlin Film Festival. Støtte fra alle fonde Da jeg blev optaget på kurset, sendte North by Northwest mig straks en liste over fonde jeg kunne søge for at få dækket udgifterne. Listen bestod af Filmkopi (De Danske Filmproducenter), Danske Filminstruktører, Nordisk Film Fond og DDF. Jeg forstod ikke rigtigt hvorfor Danske Filminstruktører var på listen, men jeg ringede til dem og spurgte om de støttede ikke- medlemmer og fik det positive svar, at det gjorde de selvfølgelig - fordi det er i filminstruktørernes interesse, at der bliver uddannet manuskriptforfattere. Så jeg skrev nogle ansøgninger og jeg fik støtte fra alle fonde, hvilket jeg er meget tak-nemmelig over. Jeg fik også støtte til en ek-straudgift - en tur til London, da manuskriptet, jeg udviklede, er på engelsk og jeg skulle derover og lave dialogresearch og optage dialogmodeller på diktafon. Det var så selve kursusudgifterne, der blev dækket. Som del af kurset skulle jeg skrive et spillefilmsmanuskript, så da jeg så deadline for De Kollektive Båndmidlers arbejdslegater i Replikker, søgte jeg støtte, så jeg kunne få tid til at skrive netop det manuskript. Jeg modtog en måneds arbejdslegat på kr og det var altafgørende for mit fulde udbytte af kurset - at jeg ikke skulle lade kursusarbejdet komme i anden række. Fuldt udbytte af kursusforløbet Mange af de andre kursusdeltagere måtte skrive manu-skriptet ved siden af deres fuldtidsjob som instruktører og manuskriptforfattere, og det ærgrede mange, at de ikke havde haft tid nok til deres projekt. Så jeg vil absolut anbefale, at man på den ene eller anden måde prøver at få midler til alle aspekter af de kurser man deltager i. Og jeg er glad for, at jeg søgte ind på North by Northwest - jeg fik virkelig meget ud af kursusforløbet. Det var den rene luksus at få så intensiv undervisning af topfolk fra UCLA, og blive indført i deres metoder om struktur og karakterudvikling. Der var også almen filmanalyse, foredrag og coaching i at pitche sit manuskript. Jeg synes, det er skønt at se at flere og flere kursusmuligheder for forfattere til at udvikle deres skriveevner. Og det var inspirerende at være sammen med andre manuskriptforfattere i længere tid og udveksle ideer og erfaringer og få udvidet sit netværk. Så det har for mig i denne omgang været en meget positiv oplevelse at søge fonde og legater og jeg synes det er en god mulighed for manuskriptforfattere - f.eks. i begyndelsen af karrieren, hvor man skriver så meget på spek - at kunne søge arbejdslegater, når man skal udvikle idéer eller læse romaner i søgen efter emner til adaptationer. Så nu får jeg en anden og meget mere positiv fornemmelse, når jeg hører ordene fonde og legater - nu bliver jeg pludselig meget vågen og kaster mig over ansøgningsbrevet med iver. Dog, noget som kan bringe søvnigheden tilbage, er det kursusregnskab, der ligger og venter... nej, vrøvl, det skal nok blive... rigtig.. zzz... skægt...zzzzzz. TEMA FONDE & LEGATER 15

17 indhold 21/04/04 11:30 Page 16 Af Rasmus Heiberg Forfatter Charlotte Weitze er en af dem, som siden debuten i 1996 flere gange har gjort udenlandske skriveresidenser til rammen om sine arbejdsprocesser, og hun er ikke i tvivl om fordelene. Tomme rum Rasmus Heiberg har besøgt forfatteren Charlotte Weitze på sit refugium i Bakkehuset på Frederiksberg. Her fortæller hun om oplevelserne med sine skriveophold i udlandet. Artiklen har tidligere været bragt i Forfatteren No Horisontudvidende ophold Når man besøger et andet land i en længere periode, træder Danmark tydeligere frem. Ens syn bliver skærpet, og da man ofte bor sammen med komponister, billedkunstnere og andre udenlandske forfattere, er det nemt at bevæge sig ud over den sædvanlige andedam og de næsten obligatoriske diskussioner om eksempelvis danske avisanmeldere. Man kender sjældent de andre besøgende, man er gæster på lige vilkår, og det er helt klart horisontudvidende. Opholdene er eksempelvis blevet mine tilgange til en hel del udenlandske forfatterskaber og har desuden lært mig en masse om forfatteres vilkår rundt om i verden. Ikke mindst besøget i 99 på Forfatter- og Oversættercentret i Visby på Gotland, hvor jeg mødte mange forfattere og oversættere fra Østersøregionen, blev et regulært kulturchok ytringsfrihed er jo langt fra en selvfølge for alle. På den måde har mine indtil videre fire skri-

18 indhold 21/04/04 11:30 Page 17 veophold i udlandet virket meget berigende. De har både været en oplagt mulighed for at få en del arbejde fra hånden, jeg har lært en masse om de steder, jeg har besøgt, og opholdene har givet mig god kontakt med udenlandske og danske kollegaer. Refugierne som frirum Første gang Charlotte tog af sted som arbejdende forfatter, besøgte hun San Cataldo i Italien. Det var i efteråret 97, Charlotte Weitze mener at et skriveophold kan være en meget intens oplevelse og opfatter værelserne som tomme felter, man selv må fylde med mening Foto Polfoto, Mik Eskestad ikke lang tid efter debuten. Som ganske ny forfatter var min måned på San Cataldo særlig dejlig. For første gang oplevede jeg en kontakt med kollegaer, som var mere blivende, end de, indtil da, lidt flygtige møder til oplæsninger og receptioner. Det var rart, og, tror jeg, ikke mindst vigtigt som ny forfatter at få mulighed for at opbygge et netværk af kollegaer. Før jeg tog af sted, havde jeg stort set ikke været tæt inde på livet af andre, der lavede det samme som jeg, så det pludselig at bo sammen med en masse andre, som befandt sig i den samme båd, var med til at skabe min forfatteridentitet. Det er helt sikkert. Jeg har stadig kontakt med flere af dem, jeg mødte på San Cataldo, og det er et godt eksempel på en af de helt centrale dimensioner i et refugieophold: Foruden en dybt koncentreret arbejdsperiode, fungerer refugierne som frirum, hvor man også får plads til at finde sig til rette i forfatterrollen. Et skriveophold er en meget intens oplevelse. Bygningerne er ofte spændende steder med en god atmosfære, og rummene er for det meste helt spartansk indrettet med en seng og et skrivebord. De er som hvide stykker papir. Værelserne er tomme felter, man selv må fylde med mening. Måske kan man høre naboen, som sidder på den anden side af væggen og arbejder. Det er egentlig ret fantastisk, og for langt de fleste gælder det, at man har taget fri fra dagligdagen for at kunne yde en ekstra indsats. Derfor er disciplinen benhård, og folk respekterer generelt deres medgæsters arbejdsrytme, samtidig med at man selvfølgelig er nysgerrig for at lære hinanden bedre at kende. Tre akklimatiseringsdage På spørgsmålet om det kan virke stressende at ankomme med den klare ambition om at lægge en stor arbejdsbyrde bag sig, svarer Charlotte, at hun hurtigt gjorde det til en regel ikke at begynde arbejdet før en akklimatiseringsperiode på tre dage. Desuden kan jeg kun anbefale, at man sætter sig en smule ind i de steder, man kunne tænke sig at besøge, så man er sikker på, de matcher ens arbejdstemperament, fortæller Charlotte, idet jeg forlader Bakkehuset på Frederiksberg, der er Charlottes helt private refugium de næste to år. TEMA FONDE & LEGATER 17 Der har aldrig været så mange penge at søge som nu og det gælder alle genrer. Man kan sige, at nogle af litteraturpengene er flyttet fra automatisk støtte efter ophavsret (bibliotekspenge) til støtte efter ansøgning. Beskæringerne på området har i første omgang betydet, at der nu er færre ansatte til at administrere flere midler. Trisse Gejl, Forfatteren No1-2004

19 indhold 21/04/04 11:30 Page 18 Saddams komedier Flemming Weiss Andersen har med hjælp fra bl.a. De Kollektive Båndmidler været i Irak for at researche til teaterprojektet De fortabte spillemænd fra Bagdad. Projektet tager udgangspunkt i skuespilleren Yussef og den historie han fortæller om sin medvirken i Saddam Husseins forestilling Zabiba og Kongen. Af Flemming Weiss Andersen Dramatiker og instruktør Med hjælp ikke mindst fra De Kollektive Båndmidler lykkedes det mig næsten at skrabe penge nok sammen til igangsættelsen af et projekt, som jeg kalder De fortabte spillemænd fra Bagdad. Anledningen var, at Saddam, med hjælp fra en ghostwriter, han vistnok senere myrdede, havde skrevet en roman, som efter ordre fra det præsidentielle råd blev omsat til en forestilling på Nationalteatret. Det var den dyreste teaterproduktion i Irak nogensinde. Zabiba og kongen Zabiba og kongen hed den, og den handlede stort set om, hvor menneskevenlig og demokratisk, Saddam var. At Saddam var forfatteren bag var en offentlig hemmelighed, som sønnen Uday lod sive meget tydeligt ud til offentligheden. Dramatiseringen af romanen havde en af Saddams palæstinensiske hyldestdigtere dog helt officielt påtaget sig. Han havde konkurreret med tre andre om at lave den bedste version og blev først og fremmest valgt, fordi han var den hurtigste. Til gengæld havde han skrevet manuskriptet som et flere timer langt digt, men det havde behaget Saddam, som jo foruden sin alvidenhed inden for kunst også var klog på såvel kirurgi, filosofi, krigskunst og hygiejne, og som derfor med sindsro kunne fyre eller likvidere alle eksperter, som ikke var ligeså kloge som ham. Forestillingen havde premiere den 26. april Den skulle have spillet hver aften et år frem på Nationalteatrets hovedscene og desuden have været på turné til Kina, Hviderusland, Tyskland, Frankrig, Italien m.m.m. Den blev også udsendt som hørespil, og der blev planlagt en filmversion. Desuden påstod kulturministeren, at man havde indgået aftale med kineserne om en operaversion. En rolle i diktatorens skuespil Da det var de fleste irakeres grundvilkår, at de enten måtte finde deres rolle i diktatorens skuespil eller forsvinde, var formålet med mit eget projekt at finde en historie blandt de medvirkende, som kunne være anvendelig i et skuespil over temaet: At spille med i Saddams komedier - eller ikke, og da denne valgsituation også har paralleller til vort eget liv (det er alt sammen et spørgsmål om gradbøjning), bød der sig her en oplagt chance for at lave aktuelt og internationalt teater. Research i Irak Den 20. juli 2003 tog jeg derfor til Irak sammen med journalist Eva Plesner fra Jyllands Posten, som skulle hjælpe mig med at gøre researchen professionel. Rejselegatet gjorde det bl.a. muligt for os at blive der i 9 uger, så vi kom hjem med mange timers videointerviews og har været dernede igen i januar Projektet er nemlig blevet stærkt udvidet: Foruden teaterprojektet, som er ved at tage form på manuskriptplan, kommer der en bog til foråret, Naboerne i Bagdad, som Eva Plesner og jeg har skrevet. Desuden forsøger Angels Production p.t. at virkeliggøre tre dokumentarfilm om livet

20 indhold 21/04/04 11:30 Page 19 under Saddam (den tredje er om Zabiba), og ydermere forsøger jeg generelt at iværksætte kultursamarbejde med Irak. Teaterprojektet er et samarbejdsprojekt, hvori det er meningen at både irakiske og danske skuespillere skal medvirke, foruden en mavedanserinde og irakiske musikere. Det tager udgangspunkt i en af Zabiba-skuespillerne, Yussef og hans families historie. Fragmenter af den originale Zabiba er rammen, og jeg skal nu til at gøre danske teatre seriøst interesserede. Yussefs historie Yussef (der skal spilles på dansk) har siddet fængslet, som de fleste andre, hvis skæbne interesserer mig mest, og han var i modsætning til de fleste andre medvirkende ikke medlem af partiet. Det var han for stolt til at blive, men han håbede alligevel at kunne blive renset i regimets øjne ved at deltage i Saddams teaterdebut. Desuden gav engagementet ham udsigt til fast arbejde et helt år, med en månedsløn, der var 130 gange højere end skuespillere normalt fik, og han kunne se frem til sine første udlandsrejser på den store turné. Store gaver fra Saddam som tak for indsatsen kunne han som alle andre medvirkende også forvente sig. Men Zabiba og Kongen spillede kun en lille måned. Officielt blev den taget midlertidigt af plakaten af sikkerhedsmæssige årsager, men reelt var det fordi, der ikke var nogen, der gad komme at se den. Den kom dog til international teaterfestival i Amman, hvor kong Abdullah blev så fornærmet over indholdet, at han kun lod den spille en enkelt aften, og den planlagte tur til Kina, Frankrig, Tyskland og Italien blev aflyst på grund konfliktens optrapning mellem USA, Storbritannien og Irak. Men gaverne fra Saddam kom. De blev blot ikke så store som de fleste havde forventet. Min hovedperson fik kun dinarer (dengang ca. 330 USD), og lønnen blev kun til en enkelt månedsløn, for i Irak får skuespillerne først løn, når forestillingen spiller. Man havde ellers prøvet i otte måneder. Til gengæld var månedslønnen ligeså stor som gaven, så min hovedperson kunne trods alt købe det køleskab tilbage, som han havde måttet sælge for at få råd til at tage til prøve, anskaffe tøj til familien og sætte gitre for vinduerne i sit lille hus til værn mod plyndringer. Helt spildt havde anstrengelserne altså ikke været. Bagdad mangler kulturpolitik I dag er lønnen for skuespillere omkring 120 USD, og de kan frit sige nej tak til at medvirke i dårlige skuespil. Til gengæld er der ikke rigtigt nogle teatre, der spiller ret meget. Amerikanerne, som sidder i Bagdad, har ikke nogen kulturpolitik, hverken hvad teater, billedkunst eller film angår, og den provisoriske irakiske regering har ikke nogen penge. Kun symfoniorkestret og museerne synes at have fået en større håndsrækning. Det er meget dumt. Kultur fører som bekendt uendelig meget med sig, og der må gang i et udstrakt kulturelt samarbejde, hvis den skrøbelige fred skal få lov til at udvikle sig. Jeg har aldrig været i et land, der i den grad hungrer efter dialog. Samtidig har mere end 30 års diktatur givet umådelige ar på sjælen, og det er svært at finde en familie, uden at nogle enten er dræbt i krig, sporløst forsvundne eller henrettet. Angsten sidder der stadig, og nu vi har sagt A og involveret os med våben, må vi også, uanset terrorismen, sige B og involvere os med kultur. Fra dengang de venstreintellektuelle støttede Saddam i 70 erne, til dengang i 80 erne, hvor næsten alle støttede ham, indtil 90 erne, hvor næsten alle var imod ham, til vi endelig har fjernet ham, har vi i høj grad været med til at forme irakernes liv. Der er mange grunde til at få historierne om dem ud. Det arbejder jeg nu på, og jeg regner med snart at tage tilbage, bl.a. for at komme videre i manuskriptfasen på Zabiba, sammen med irakere. TEMA FONDE & LEGATER 19 Det mest interessante i år og de næste to år frem er den nye 10 millioner kroners pulje, der er forhandlet på plads af de tilbageholdte bibliotekspenge. Puljen kan søges af ALLE berettigede til biblioteksafgift, og legaterne vil være i størrelsesordnen til kr. Dvs. der på årsbasis de næste tre år vil være mellem 70 og 100 forfattere, oversættere og illustratorer, der kan søge og modtage et væsentligt højere beløb, end der før har været mulighed for. Trisse Gejl, Forfatteren No1 2004

12 Hvordan et skuespil bli r til

12 Hvordan et skuespil bli r til Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 3 Leder - Er god kunst det samme som kunst, der sælger godt? 4 Voldgift 6 Mayday-midler 6 Emma Gad Fonden 6 Royaltykontoret 6 De kollektive båndmidler 6 Legater og stipendier

Læs mere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT

KAMMEROPERA OG KASSEKREDIT LETTELSE I ÅRHUS Efter en ihærdig indsats fra en række teaterledere, slipper Århus-teatre for udfordringsret. GODT OK-RESULTAT Mere i løn og bedre pensionsforhold er blandt de store forbedringer efter

Læs mere

1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig,

1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig, 1. En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en maskine En dramatiker er ikke en ufejlbarlig, forud-programerbar manuskriptmaskine, en bestillingshåndværker, et automatskrift, en fabrik med

Læs mere

tema : legater og legatboliger

tema : legater og legatboliger tema : legater og legatboliger f e b r u a r 2 0 0 9 - m e d l e m s b l a d f o r D a n s k e D r a m a t i k e r e w w w. d r a m a t i k e r. d k R E P L I K K E R udgives halvårligt af Danske Dramatikere

Læs mere

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

BØRNETEATER BØRNETEATER

BØRNETEATER BØRNETEATER BØRNETEATER NR. 130 SEPTEMBER 2004 Første blandt ligemænd? Kampen om at blive statsensemble for børneteater er i gang, men ikke alle er lige glade for projektet. Side 2-3 Grænser for vækst Den store festival

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

t e m a : g r ø n l a n d

t e m a : g r ø n l a n d w w w. d r a m a t i k e r. d k t e m a : g r ø n l a n d d e c e m b e r 2 0 0 7 - m e d l e m s b l a d f o r D a n s k e D r a m a t i k e r e s F o r b u n d R E P L I K K E R udgives halvårligt af

Læs mere

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE SEND FLERE PENGE Fra stort set alle dele af filmbranchen lyder ønsket om flere penge lige nu, hvor politikerne snart skal forhandle et nyt filmforlig på plads. TEATER IND I STUEN Teater, opera og ballet

Læs mere

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET

KULTUREN EFTER VALGET SE HVAD ORDFØRERNE VIL MED OMRÅDET KRIG OM KONGELIGE TAL Det Kgl. Teater og Kulturministeriet diskuterer i medierne hvorvidt teatret har fået de penge, som politikerne har lovet. Nu skal økonomien undersøges forud for den kommende fireårs-aftale.

Læs mere

FORFATTEREN. Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord

FORFATTEREN. Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord FORFATTEREN 7 2010 Das Beckwerk: Makværk eller genialitet? Lars Vegas illustrerer litteraturstøtten Vietnamesiske streger, danske ord leder Kan vi og skal vi ryste støvet af os? Vi er ret moderne i bestyrelsen.

Læs mere

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER

ALVORLIG STRESS BLEV EN FAST FØLGESVEND MADELEINE RØN JUUL OM AT MANGLE LEDERKOMPTENCER KRISEN KRADSER Flere teatre er gået konkurs eller kæmper for overlevelse. Kulturministeren bør træde hjælpende til, mener teaterlivet og Folketingets Kulturudvalg. KREATIV INDSTILLING Alle kender angsten

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

OPERAEN IND I FREMTIDEN

OPERAEN IND I FREMTIDEN TØR VI SPØRGE PUBLIKUM? Publikumsudvikling er et varmt emne på mange teatre i disse år. I England har man lukket publikum meget langt ind i teatrets maskinrum. FAGLIGT FÆLLESSKAB Det handlede bl.a. om

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

Idealisten der udfordrede

Idealisten der udfordrede Hjælp til lønforhandlingen Nu kan du også få hjælp til at forhandle individuel løn. Skuespillerforbundet samarbejder med en ekstern forhandler, som for 750 kroner i timen sikrer dig den bedst mulige aftale.

Læs mere

forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 04 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold Ambitioner, visioner og drømme Marianne Slot BU Kit A. Rasmussen BU Vision 1 Om to år er vi over 1.500 medlemmer,

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

EN AF VERDENS HELDIGSTE SKUESPILLERE DEREK JACOBI I KØBENHAVN

EN AF VERDENS HELDIGSTE SKUESPILLERE DEREK JACOBI I KØBENHAVN VÆK MED BESPARELSE? Teaterchefens opsigelse i Gladsaxe har sat nyt fokus på vilkårene for landets mindre teatre. Fra flere sider tales der nu om at droppe den planlagte teater besparelse. EN ANDEN TYPE

Læs mere

SCENEKUNST KONFERENCE 2005. Rapport fra konference den 11. november

SCENEKUNST KONFERENCE 2005. Rapport fra konference den 11. november SCENEKUNST KONFERENCE 2005 Rapport fra konference den 11. november INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund for konferencen 4 Program 5 Konferenceoplæg af Rhea Leman 6 Bevægelighed i teaterlandskabet og -støtten

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN

INGEN ANDRE AT SKYDE SKYLDEN PÅ KUNSTNERISK FORSKNING HVAD ER NU DET? OM AT VÆRE SIN EGEN TEATERCHEF FRONT FOR DRAMA NY KULTURMINISTER AVENY-T IGEN NY KULTURMINISTER Uffe Elbæk beskrives som idérig og entreprenant. Som kulturminister står han allerede nu over for svære opgaver i en krisetid. AVENY-T IGEN Navnet på teatret er det samme som tidligere,

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

HVILKET SPROG SYNGER VI?

HVILKET SPROG SYNGER VI? FILMPRISER PÅ STRIBE En lang række filmpriser er blevet uddelt, både i Danmark og udlandet, bl.a. Hollywood og Berlin. Få et overblik over, hvem der fik statuetter. TV-DAGSORDEN FRA ISRAEL Først var det

Læs mere

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark)

Med mange hilsener Hans Hartvich-Madsen. Af Hans Hartvich-Madsen (formand Unima Danmark) nr.01/2010 Vi har hermed fornøjelsen at præsentere nyhedsbrevet i en ny og digital form. Først kom der en radikal ændring af vores danske hjemmeside, www.unima.dk og det var Sune Aske Jørgensen der stod

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

LAVBUDGETBØLGE I DANSK FILM

LAVBUDGETBØLGE I DANSK FILM HJÆLP TIL UNGE DANSERE Med et særligt kompagni for unge nyuddannede dansere vil Marie Brolin-Tani give det unge dansemiljø en håndsrækning. DANSEMILJØ TIL CARLSBERG Dansens Hus, Dansescenen og Dansk Danseteater

Læs mere