cover_final 21/04/04 10:24 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cover_final 21/04/04 10:24 Page 1"

Transkript

1 cover_final 21/04/04 10:24 Page 1 ISSN: NR. 7 - APRIL 2004 TEMA KVARTALSNYT FRA DDF - DANSKE DRAMATIKERES FORBUND FONDE OG LEGATER Det ka ikke siges tit nok! Brug DDF når du skal forhandle din film-, novelle- eller tv-manuskriptkontrakt. Lad forbundet læse din kontrakt igennem og evt. forhandle den for dig. Det er en gratis service som man betaler for igennem sit medlemskontingent. Ring på tlf og få en snak!

2 indhold 21/04/04 11:30 Page 1 Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 4 Leder - Send ikke flere penge 5 Obligatorisk kontraktforhanling 5 Fordele og ulemper ved obligatorisk kontraktforhandling 6 Medlemsmøde 6 WIFT - Forbundet har meldt sig ind 7 Spillefilmshonorarer 7 Honorering af dramaturgisk arbejde på filmmanuskripter 7 ROYALTY-kontoret 7 Skattevejledning 2004 fra Dansk Kunstnerråd 7 Nyhedsbrevet nedlæggges 7 Annonce - Nye lokaler til DDF 7 Workshop på Flanders Script Academy Indmeldelser 8 Premiereliste for forbundets medlemmer 10 Film Tv Teater Radio drama 9 Ny og original scenekunst skabes i det decentrale af Martin Elung TEMA FONDE & LEGATER 12 Dramatikerrelevante fonde og legater af Annette Rosendahl 15 Jamen,så søger du bare nogle fonde... af Tine Frellesen 16 Tomme rum af Rasmus Heiberg 18 Saddams komedier af Flemming Weiss Andersen 20 Støt på støtten af Gritt Uldall-Jessen 22 Der er historie, ro og skønhed på klitgården af Ann Mariager 23 Beskatning af legatmidler af Annette Rosendahl 24 Søgeredskaber af Annette Rosendahl 26 Legatsøgningens ABC af Nina Malinovski 27 Kunststyrelsen & Kunstrådet af Annette Rosendahl < LEGATGUIDE indholdsfortegnelse 30 Trangslegater 31 Rejse- og arbejdslegater 32 Uspecifikke fonde og legater 34 Legatboliger

3 indhold 21/04/04 11:30 Page 2 FO BUN NY Sidste nyt fra Danske Dramatikeres Forbund

4 indhold 21/04/04 11:30 Page 3 R- DS- YT 3

5 indhold 21/04/04 11:30 Page 4 Leder Send IKKE flere penge Af Nina Malinovski Formand, DDF Foto Thomas Tolstrup Netop, det her skal ikke handle om penge, men derimod om noget så usædvanligt og gammeldags som æresfølelse og stolthed - om kreditering af dramatikeren! Vi oplever nemlig stadigt oftere i disse år, at vores dramatikere ikke bliver krediteret ordentligt for deres indsats i den skabende proces. Og i og med at det skabende arbejde ofte heller ikke er honoreret ordentligt i forhold til indsatsen, er problemet omkring den manglende kreditering større, end det umiddelbart ser ud. For det er nemlig af stor betydning for en forfatter at få kendskabet til sine værker udbredt og at få både reaktion, kritik og anerkendelse for et så isoleret arbejde, som dramatikken nu engang er. Desuden betyder en manglende omtale, at bestillinger og opgaver bortfalder, og de danner jo i mere end én forstand eksistensgrundlaget for dramatikeren. Så en protest imod manglende kreditering er altså ikke nødvendigvis et udtryk for tårnhøje ambitioner eller primadonnanykker! Den uheldige tendens, der har været i filmens verden til at gøre værket til instruktørens ejendom, har desværre også bredt sig til teatermiljøet her på det seneste. I pressens omtale af de nyeste teaterforestillinger nævnes forestillingens instruktør, scenograf og nogle af de medvirkende skuespillere. Manuskriptforfatterens navn var folk da ikke interesseret i at kende, lød svaret, da vi brokkede os. Opera er et sært fænomen. Det er forfærdeligt populært, men de kunstnere, som først og fremmest skaber operaen, komponisten og librettisten, honoreres i langt de fleste tilfælde usselt. Og også her er der tale om en opera af... og fyld så komponistens navn ind, mens den person, som ofte har skabt både idé, handling og tekst nævnes perifert. Helt sort ser det ud på oversættelsesområdet! En oversættelse er et selvstændigt værk, som er beskyttet af loven om ophavsret. Men alligevel oplever vi stadigt oftere i forbindelse med brug af ældre oversættelser af teaterstykker, at teatret glemmer at kreditere oversætteren. Hans eller hendes navn er ganske enkelt ikke at finde i hverken pressemeddelelser, foromtale af forestillingen eller program. Men uanset hvordan man så vender eller drejer problemet, så er det på idé- eller tankeplanet, at al scenisk og filmisk kunst opstår. Selv eksperimenterende film eller teaterforestillinger, der måske hælder til performance-siden, har en idé som udgangspunkt for produktionen, også selvom denne tanke måske ikke er udformet som et regelret og gennembearbejdet manuskript. Og selv om film- og teaterproduktion stort set intet har med hinanden at gøre, så har de det alligevel på dette afgørende punkt: et godt resultat må tage sit udgangspunkt i et gennemtænkt og gennemarbejdet manuskript. Og der er nu engang en helt enkel sammenhæng mellem satsning af energi og ressourcer, og så kvaliteten af det færdige resultat. Ligesom der, som den lille prins lærer os, er en sammenhæng mellem den betydning, vi tillægger tingene, og den betydning, de giver sig selv, den betydning eller kvalitet, de får. Med andre ord, jo mindre betydning, et manuskript får i processen omkring et drama, jo færre ressourcer, det bliver tilført, jo ringere et grundlag vil det danne for den færdige produktion. Og vores tids tendens til at eksponere det i forvejen eksponerede modarbejder i høj grad værdsættelsen af denne stille, vanskelige og næsten hemmelige del af den skabende dramatiske proces. Så hvis vi vil sikre os, at der fortsat fortælles gode, vedkommende, rørende og provokerende historier fra vores scener og lærreder, er det også nødvendigt at få synliggjort denne lidt usynlige del af den dramatiske proces. At kreditere den, med andre ord!

6 indhold 21/04/04 11:30 Page 5 Obligatorisk kontraktforhandling Bestyrelsen har længe barslet med at genindføre den obligatoriske kontraktforhandling på film-, radio- og tvområdet. En eventuel genindførsel vil ikke være ensbetydende med en merudgift for det enkelte medlem. Af Susanne Godske og Nina Malinovski Sekretariatschef DDF, og formand DDF Siden 1906, hvor Emma gad stiftede Danske Dramatikeres Forbund, har der været tradition for, at medlemmerne overdrog deres dramatiske rettigheder til forbundet. Dengang og i adskillige år frem var det af gode grunde kun teaterkontrakter, der var tale om. Efterfølgende kom det også til at gælde radio, tv og film. I forbindelse med strukturændringer i forbundet i 1996, som bl.a. medførte en væsentlig forhøjelse af grundkontingentet, besluttede man at give forhandlingsretten på radio-, tv-, og filmområdet tilbage til det enkelte medlem. Imidlertid har vi i den mellemliggende periode erfaret, at der i den direkte forhandling mellem producent og manuskriptforfatter kan forekomme mange problemer og uklarheder, og at vilkårene i den endelige kontrakt ikke altid er tilfredsstillende. På filmområdet har vi en overenskomst med spillefilmsproducenterne, men på radio og tvområdet er der ingen overenskomster. Vi bliver desværre stadigt oftere præsenteret for kontrakter, der er indgået på den såkaldt amerikanske models vilkår, som indebærer en vidtgående overdragelse af ophavsrettigheder. Jo flere af den slags kontrakter, der bliver indgået med vores medlemmer, jo mere præcedens vil de skabe, og jo sværere bliver det for os at forbedre vilkårene. Derfor har vi i bestyrelsen længe barslet med et forslag om at genindføre den obligatoriske kontraktforhandling. At give forhandlingsretten tilbage til forbundet vil ikke medføre betaling af provision af radio, tv og filmkontrakter, idet kontraktforhandlingen vil være inkluderet i det nuværende grundkontingent. Dette skyldes, at disse områder bidrager til forbundets drift via en administrationsprocent af Copy-Danmidlerne. Teaterdramatikerne vil fortsat betale den sædvanlige provision af teaterkontrakterne. Og selve grundkontingentet vil heller ikke blive berørt af ordningen. Der er med andre ord kun fordele, individuelle såvel som kollektive, ved at lade forbundet forhandle samtlige kontrakter. Fordele og ulemper ved obligatorisk kontraktforhandling 5 Fordele - Din kontrakt gennemgås af en jurist. Ulemper - - Det er gratis. - Forbundet sørger for at overenskomsten overholdes, både når det gælder honorar og rettigheder. - Har du selv forhandlet dig til ekstra gode vilkår, forbliver disse som de er. - Du slipper for at skulle føre endeløse diskussioner med producenten. - Forbundet læser det med småt. - Forbundet sørger hver eneste gang for, at du får en kontrakt, du ikke fortryder.

7 indhold 21/04/04 11:30 Page 6 Medlemsmøde Den 10. maj 2004, kl. 17, afholder Danske Dramatikeres Forbund et møde i lokalerne på Klosterstræde 24 for alle medlemmer for at drøfte konsekvenserne af den påtænkte vedtægtsændring i forbindelse med genindførelsen af DEN OBLIGATORISKE KONTRAKTFORHANDLING. Mød op, det er vigtigt at få alle argumenterne på bordet og at høre din stemme, før vi tager beslutningen! WIFT Forbundet har meldt sig ind Danske Dramatikeres Forbund har meldt sig ind i WIFT - Women in Film and TV. WIFT/DKs formålsparagraf er: at styrke og synliggøre kvinder, der arbejder professionelt med film, tv og multimedier. at danne netværk mellem kvinder i branchen. at skabe internationale kontakter via andre WIFT-afdelinger. Internationalt netværk WIFT er et internationalt netværk af kvinder indenfor film, tv og multimedier. Det blev grundlagt i Los Angeles for over 30 år siden og består i dag af mange tusinde professionelle i 45 WIFT-afdelinger verden over. WIFT/DK blev stiftet 8. maj 1999 og har afdelinger i København og Århus. Aktiv forening I WIFT/DK får man rig lejlighed til at møde faglige kontakter. WIFT arrangerer filmvisninger, gå-hjem-møder, snigpremierer, faglige kurser og workshops. Som medlem kan du deltage i WIFT/DKs store årlige prisuddelingsfest, Den gyldne Havfrue, og i de internationale WIFT-konferencer, som finder sted hvert andet år. WIFT hjælper gerne med at synliggøre dit arbejde, og som medlem kan du blive optaget i en national og en international database over kvinder, der arbejder med film, tv og multimedier. Hvem kan blive medlem Enhver, som arbejder professionelt med tv, film eller multimedier og som støtter foreningens formål, kan blive medlem. Personer eller firmaer i andre erhverv kan tegne støttemedlemskab. WIFTs medlemsskare spænder over alle faglige facetter: Fotografer, tv-journalister, klippere, assistenter, instruktører, multimedie-designere, bogholdere, jurister, producenter, skuespillere, scenografer, make up-artister m.fl. WIFT/DKs kontor: Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby, tlf

8 indhold 21/04/04 11:30 Page 7 Spillefilmshonorarer 2004 Honorarerne i spillefilmsoverenskomsten er blevet opreguleret pr. 1. januar De ser nu ud som følger: Synopsis: kr Treatment: kr Manus, 1. version: kr Manus, endelig version: kr Nyhedsbrevet nedlægges På har det igennem længere tid været muligt at tilmelde sig forbundets nyhedsbrev. Af flere forskellige årsager er dette nyhedsbrev aldrig blevet nogen stor succes. Bestyrelsen har nu valgt at nedlægge nyhedsbrevet på ubestemt tid. I stedet for er medlemmer og ikke-medlemmer velkomne til at orientere sig på forbundets hjemmeside under NYHEDER eller i indeværende blad. Honorering af dramaturgisk arbejde på filmmanuskripter Der eksisterer ingen officielle aftaler på området, men forbundets bestyrelse har i 2002 godkendt følgende takster som minimum: Honorar: kr. 400 pr. time + moms i minimum 2-3 timer. Læsning af spillefilm og treatment: kr Skal der følge en udtalelse eller rapport med på 7-15 sider, stiger prisen til kr Læsning af kort- og novellefilm: kr Følger der en udtalelse med, stiger prisen til mellem kr Aftal hvordan og hvornår honoraret skal betales det er rimeligt at få 50%, når arbejdet starter. ROYALTY-kontoret Hvis du har indgået en filmkontrakt, er der, som nævnt i Replikker nr. 5, mulighed for at overlade administrationen af kontrakten til ROYALTY-kontoret. ROYALTY-kontoret vil indhente filmens regnskab fra producenten og derefter gennemgå det for at kontrollere, at du får den royalty, du har krav på. Rune Vejtorp, som er ansat til at varetage ROYALTY-kontorets drift, kan kontaktes på tlf Skattevejledning 2004 fra Dansk Kunstnerråd Dansk Kunstnerråds skatteudvalg har i forbindelse med den årlige revision af web-udgaven af skattevejledningen besluttet at producere en trykt version af udgaven. Skattevejledningen kan rekvireres ved henvendelse til DDF s kontor. Annonce: Nye lokaler til DDF Danske Dramatikeres Forbund har gennem mange år haft til huse i lokalerne på hjørnet af Klosterstræde og Skindergade i København. Men nu er kvadratmetrene blevet for små. Forbundet leder derfor efter nye, lyse lokaler med plads til alle også til medlemmerne, når de kigger forbi. Forbundet vil gerne købe, så har du kendskab til en kontoregnet ejendom eller lejlighed i København, som er til salg, så giv os gerne et praj. Workshop på Flanders Script Academy Flanders Script Academy (FSA) i Belgien organiserer workshops, seminarer og research med det formål at forbedre skrivning, analyse og evaluering af historier. Workshops og seminarer retter sig især mod film og tv, men også teaterdramatikere kan have glæde af dem. Den november afholder FSA workshoppen: Successful Storytelling and Screenwriting for Film and Television. Workshoppen kommer til at behandle følgende emner (ej oversat, red.): - Visual writing, Basic dramatic components, Writing methods, Narrative structure, American vs. European formats, Character development, Specific narrative and rhetoric devices. Tilmelding og yderligere information på: 7 På Mediadesks hjemmeside kan du se hvilke internationale kurser, der for tiden udbydes inden for manuskriptudvikling.

9 indhold 21/04/04 11:30 Page 8 Indmeldelser Siden sidste nummer af Replikker (jan. 2004) har forbundet fået seks nye medlemmer. Dem byder vi hjertelig velkommen. Camilla Christensen har lavet en præsentation af de nytilkomne. Rikke Roesen (f. 1974) er optaget i forbundet pr. 1. februar Rikke Roesen har baggrund i objektteatret og har bl.a. et 2-årigt uddannelsesforløb på Dukkemageruddannelsen bag sig. Senest har hun gennemført Dramatiker Væksthusets 2-årige moduluddannelse i at skrive dramatik med særligt henblik på børn og unge, december Lars Andreas Pedersen (f. 1971) er optaget i forbundet pr. 1. februar Lars Andreas Pedersen er cand.mag. i filmvidenskab med speciale i den kreative proces i manuskriptudvikling. Siden har han undervist instruktører og producere på Den Danske Filmskole i idé- og manuskriptudvikling. Han har været manuskriptforfatter på tv-dokumentaren Arne Jacobsen arkitekt og designer, samt på spillefilmen Polle Fiction. Skriver for tiden på Ambulancen (Nordisk film) og på Sylfiden (Asta Film). Liselotte J. Christensen (f. 1969) er optaget i forbundet pr. 1. februar Liselotte J. Christensen har skrevet til radio, teater, film og opera. Arbejder for tiden på at skrive en spillefilm. Har premiere på Mystik på tredje sal på Corona Danseteater i marts Samt på operaen Den grimme ælling, september 2004 i Det Kongelige Teaters foyer. Derudover har hun skrevet tre børneromaner og en novellesamling for voksne. Majbrit Christensen (f. 1966) er optaget i forbundet pr. 1. februar Majbrit Christensen er uddannet performer på Nordisk Teaterskole og dramatiker på Dramatiker Væksthus 03. Er medstifter og daglig leder af Spiir Produktion. Har senest været forfatter og instruktør på forestillingen I tråd (Spiir Produktion, Animationsteater/Bør-neteater, premiere februar 2005) samt på Lille Spiir (Spiir produktion, Animationstea-ter/Børneteater, premiere 25. marts 2004). Jacob Weinreich (f. 1972) er optaget i forbundet pr. 1. marts 2004 Jacob Weinreich er cand.mag. i dansk og filmvidenskab fra Århus Universitet. Færdig på filmskolen i juni Er pt. i gang med projekter på Metronome- og Radiatorfilm. Roman-forfatter til Ringside (Tider Skifter 2001) og Anfield Road (Tiderne Skifter 2002). En ny, Mellemlandinger, udkommer i J. Weinreich har netop modtaget manuskriptstøtte fra Talentpuljen til ungdomsfilmen Sidste dage i mørket. Mikkel Hede (f. 1964) er optaget i forbundet pr. 1. marts 2004 Mikkel Hede er uddannet fra Filmskolens manuskriptlinje, Derudover har han været dramaturg i mange sammenhænge, samt dramatiker. Han står blandt andet bag SexKlub Danmark (Café Teatret 2003).

10 indhold 21/04/04 11:30 Page 9 Ny og original scenekunst skabes i det decentrale Odsherred Teaterskole indbyder til fælles udvikling af institut For Ny Scenekunst. Af Martin Elung Leder af Odsherred Teaterskole Børne- og ungdomsteateret og det decentrale har aldrig stået stærkere rent kunstnerisk. Gennem de sidste årtier har den frie skabende scenekunst omkring gruppeteatret, egnsteatre, små storbyteatre, danse- og performanceteatre, de driftsstøttede og projekterne oplevet en blomstrende kreativ periode, der har resulteret i det nuværende meget høje kunstneriske niveau. Institutionsteatrene har i modsætning til den decentrale scenekunst stadigt sværere ved at arbejde kunstnerisk, bl.a. fordi løbende udgifter, alsidighedskrav, belægningsprocenter og stramme produktionsplaner ikke giver plads til at ændre det mindste i produktionsformen, eller til at prøve noget nyt. Man kan ikke skabe kunst, skabe ny dansk dramatik, hvis man opererer i standard produktionsplaner. Derfor er institutionerne i større og større grad tvunget til at vælge det sikre, det populære, det der sælger på forhånd. Det skal der naturligvis også være plads til. Publikum har krav på at traditionerne vises og videreføres. Problemet opstår, hvis der ikke er noget alternativ til institutionerne. Dansk børneteater og den øvrige decentrale scenekunst er i dag et reelt alternativ og adskiller sig ved - at hvert enkelt teater har udviklet sin egen teaterform, gennem viljen til at skabe kunst, gennem lysten til at bidrage kunstnerisk til vores tid, gennem kontakten med publikum. Den decentrale scenekunst skaber, på trods af begrænsede tilskud, det ene kunstneriske værk efter det andet, fordi man kan prioritere kunsten højere end løbende udgifter. Den decentrale scenekunst står i dag for den egentlige udvikling af ny og original scenekunst. Institut for Ny Scenekunst har som formål at støtte dette. Vi har brug for din hjælp til at gøre politikerne opmærksomme på, at kulturelle midler placeret i den decentrale scenekunst er kulturelle midler givet til udvikling. PS: Se for øvrigt alt om vores manuskript/konceptmoduler på 9 Dramatikerelever fra Odsherred Teaterskole kan nu optages direkte i DDF på lige fod med eleverne fra dramatikeruddannelsen i Århus.

11 indhold 21/04/04 11:30 Page 10 Premiereliste for forbundets medlemmer Maj - September 2004 Redaktionen får indimellem henvendelse om, at vi har glemt en premiere. Det er vi selvfølgelig kede af. Vi ønsker ikke at glemme nogen! MEN, det er desværre umuligt at have kendskab til alle premierer i alle medier. Har du derfor kendskab til en premiere, som du øn-sker nævnt i bladet, så husk at give besked til Camilla Christensen på DDF i rigtig god tid. Premierelisten strækker sig i denne omgang over hele fem måneder, hvilket er lidt usædvanligt, i forhold til hvad den plejer. Men det skyldes, at næste nummer af Replikker først udkommer i slutningen af september. Ved redaktionens slutning havde tv og mange af teatrene endnu ikke lyst til at offentliggøre deres sensommer- og efterårsrepertoire. Derfor er listen denne gang ikke så omfattende, som den kunne være. Film Brødre (Zentropa) Manuskript: Anders Thomas Jensen Premiere d. 3/ Kongekabale (Nimbus Film) Manuskript: Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg Premiere d. 1/ TV Afgrunden (Tv-Drama) Manuskript: Peter Asmussen Premiere på DR: 2. pinsedag 2004 Teater Mandebod - et spil om den sidste sejdkvindes endeligt Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Fyrkatspillet i Hobro d. 28/ Hans tavsens hat Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Søndre Sogns Kirke, kirkepladsen i Viborg d. 3/ Danafæ Manuskript: Thomas Malling Premiere: Teaterforeningen Madam Mangor d. 18/ Spillet om Hørdum Manuskript: Kaj Nissen Premiere: Fyrspillene i Thy d. 23/ Elverhøj for begyndere Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Aars-spillet i Aars d. 24/ Mød mig på Cassiopeia Manuskript: Fleming Lynge og Børge Müller Komponist: Kai Normann Andersen Premiere: Vilhelmsborg Festspil d. 28/ Manden fra Estland Manuskript: Erling Jepsen Urpremiere: Århus Teater d. 13/ Reformationsspil 2004 Manuskript: Sten Kaalø Premiere: Teatret Møllen d. 19/ De dødes rige Manuskript: Jørgen Ljungdahl Premiere: Århus Teater d. 20/ Julius Cæsar Oversættelse: Niels Brunse Premiere: Århus Teater d. 10/ Kongsemnerne Oversættelse: bl.a. Niels Brunse Premiere: Det Kgl. Teater d. 10/ Så længe mit hjerte slår Manuskript: Erik Thygesen Premiere: Smilets Turné d. 30/ Radio Drama Søvnløs Oversættelse: Niels Brunse Premiere d. 2/ Groupie Oversættelse: Emmet Feigenberg Premiere d. 12/5-2004

12 indhold 21/04/04 11:30 Page 11 Vera Gebuhr tegner et frygtindgydende portræt af stumfilmstjernen Asta Nielsen i Peter Asmussens Afgrunden. Filmen vises på DR, 2. pinsedag. Foto: DR, Bjarne Bergius Hermansen. 11

13 indhold 21/04/04 11:30 Page 12 Dramatikerrelevante fonde og legater Af Annette Rosendahl Redaktør For mange dramatikere udgør søgningen af fonde og legater en væsentlig del af deres arbejdsliv. Det gælder uanset om man søger om skrivero i legatboliger, rejselegater til research, udviklingspenge til nye projekter eller om man slet og ret har be- FONDE & L

14 indhold 21/04/04 11:30 Page 13 hov for trangslegater til at supplere økonomien i en periode med sparsom indkomst. Ikke kun dramatikere, men også andre skabende samt udøvende kunstnere ville have svært ved at eksistere, hvis denne mulighed for at søge støtte til de forskellige aspekter af kunstnerisk virksomhed ikke fandtes. En god måde at signalere dette til legatudbyderne på er ved, at så mange som muligt sender kvalificerede ansøgninger. Så søg endelig! Det kan betale sig på flere måder. Som en rent praktisk oplysning, har vi i dette temanummer om fonde og legater valgt at fokusere på de muligheder, der er for den enkelte dramatiker. Det vil bl.a. sige, at artiklerne om f.eks. beskatning og søgeredskaber er konstruerede så de henvender sig særligt til enkeltpersonen, uden at tage det store hensyn til at regler m.m. kan være anderledes for eventuel projektvirksomhed. Det samme er tilfældet med Legatguiden, som findes bagerst i bladet, - at den hovedsageligt indeholder legater, der kan søges af enkeltpersoner. God fornøjelse! LEGATER TEMA REPLIKKER NR. 7 13

15 indhold 21/04/04 11:30 Page 14 Vadstrup 1771 Uden for højsæsonen fungerer Vadstrup 1771 som vinterrefugium for kunstnere, videnskabsfolk, og andre åndsarbejdere, der ønsker arbejdsro i smukke og rolige omgivelser.

16 indhold 21/04/04 11:30 Page 15 Jamen, så søger du bare nogle fonde Tine Frellesen er altid blevet meget træt, når ordene fonde og legater er kommet på bordet, men det har ændret sig efter en positiv oplevelse med at søge støtte til et North by Northwest kursus. Hun anbefaler især fondsog legatsøgning til manuskriptforfattere i begyndelsen af deres karriere. Af Tine Frellesen Manuskriptforfatter Sidste år var jeg den lykkelige modtager af støtte fra De Kollektive Båndmidler til manuskriptforfatterkurset North by Northwest. Et kursus til kr. Min producerveninde havde flere gange opfordret mig til at søge ind på North by Northwest - et manuskriptforfatterkursus ledet af DFI. Og når jeg sagde til hende, at jeg ikke lige havde til kurset, sagde hun Jamen, så søger du bare nogle fonde, det er ikke noget problem Et typisk svar fra en altid økonomisk optimistisk producer. Men mit minde om at søge fonde og legater stammede fra da jeg læste i udlandet og havde siddet med en tætskrevet legathåndbog og var blevet mere og mere ør i hovedet af at hakke mig igennem det snørklede legatsprogs endelø-se 1800-tals fattigdomsgloser. Jeg sendte dengang en masse ansøgninger af sted, men fik altid afslag, fordi jeg alligevel aldrig opfyldte de meget specifikke ansøgningskrav. Så ordene fonde og legater havde altid virket som en lettere sovepille - jeg blev lige pludselig meget træt, når jeg hørte dem. Men jeg søgte alligevel ind på North by Northwest, fordi det lød som det perfekte kursus, hvor man udvikler sin filmidé fra treatment til manuskript med amerikanske screenwriterundervisere. Kurset er tre uger fordelt over syv måneder og så yderligere to dages afslutning til Berlin Film Festival. Støtte fra alle fonde Da jeg blev optaget på kurset, sendte North by Northwest mig straks en liste over fonde jeg kunne søge for at få dækket udgifterne. Listen bestod af Filmkopi (De Danske Filmproducenter), Danske Filminstruktører, Nordisk Film Fond og DDF. Jeg forstod ikke rigtigt hvorfor Danske Filminstruktører var på listen, men jeg ringede til dem og spurgte om de støttede ikke- medlemmer og fik det positive svar, at det gjorde de selvfølgelig - fordi det er i filminstruktørernes interesse, at der bliver uddannet manuskriptforfattere. Så jeg skrev nogle ansøgninger og jeg fik støtte fra alle fonde, hvilket jeg er meget tak-nemmelig over. Jeg fik også støtte til en ek-straudgift - en tur til London, da manuskriptet, jeg udviklede, er på engelsk og jeg skulle derover og lave dialogresearch og optage dialogmodeller på diktafon. Det var så selve kursusudgifterne, der blev dækket. Som del af kurset skulle jeg skrive et spillefilmsmanuskript, så da jeg så deadline for De Kollektive Båndmidlers arbejdslegater i Replikker, søgte jeg støtte, så jeg kunne få tid til at skrive netop det manuskript. Jeg modtog en måneds arbejdslegat på kr og det var altafgørende for mit fulde udbytte af kurset - at jeg ikke skulle lade kursusarbejdet komme i anden række. Fuldt udbytte af kursusforløbet Mange af de andre kursusdeltagere måtte skrive manu-skriptet ved siden af deres fuldtidsjob som instruktører og manuskriptforfattere, og det ærgrede mange, at de ikke havde haft tid nok til deres projekt. Så jeg vil absolut anbefale, at man på den ene eller anden måde prøver at få midler til alle aspekter af de kurser man deltager i. Og jeg er glad for, at jeg søgte ind på North by Northwest - jeg fik virkelig meget ud af kursusforløbet. Det var den rene luksus at få så intensiv undervisning af topfolk fra UCLA, og blive indført i deres metoder om struktur og karakterudvikling. Der var også almen filmanalyse, foredrag og coaching i at pitche sit manuskript. Jeg synes, det er skønt at se at flere og flere kursusmuligheder for forfattere til at udvikle deres skriveevner. Og det var inspirerende at være sammen med andre manuskriptforfattere i længere tid og udveksle ideer og erfaringer og få udvidet sit netværk. Så det har for mig i denne omgang været en meget positiv oplevelse at søge fonde og legater og jeg synes det er en god mulighed for manuskriptforfattere - f.eks. i begyndelsen af karrieren, hvor man skriver så meget på spek - at kunne søge arbejdslegater, når man skal udvikle idéer eller læse romaner i søgen efter emner til adaptationer. Så nu får jeg en anden og meget mere positiv fornemmelse, når jeg hører ordene fonde og legater - nu bliver jeg pludselig meget vågen og kaster mig over ansøgningsbrevet med iver. Dog, noget som kan bringe søvnigheden tilbage, er det kursusregnskab, der ligger og venter... nej, vrøvl, det skal nok blive... rigtig.. zzz... skægt...zzzzzz. TEMA FONDE & LEGATER 15

17 indhold 21/04/04 11:30 Page 16 Af Rasmus Heiberg Forfatter Charlotte Weitze er en af dem, som siden debuten i 1996 flere gange har gjort udenlandske skriveresidenser til rammen om sine arbejdsprocesser, og hun er ikke i tvivl om fordelene. Tomme rum Rasmus Heiberg har besøgt forfatteren Charlotte Weitze på sit refugium i Bakkehuset på Frederiksberg. Her fortæller hun om oplevelserne med sine skriveophold i udlandet. Artiklen har tidligere været bragt i Forfatteren No Horisontudvidende ophold Når man besøger et andet land i en længere periode, træder Danmark tydeligere frem. Ens syn bliver skærpet, og da man ofte bor sammen med komponister, billedkunstnere og andre udenlandske forfattere, er det nemt at bevæge sig ud over den sædvanlige andedam og de næsten obligatoriske diskussioner om eksempelvis danske avisanmeldere. Man kender sjældent de andre besøgende, man er gæster på lige vilkår, og det er helt klart horisontudvidende. Opholdene er eksempelvis blevet mine tilgange til en hel del udenlandske forfatterskaber og har desuden lært mig en masse om forfatteres vilkår rundt om i verden. Ikke mindst besøget i 99 på Forfatter- og Oversættercentret i Visby på Gotland, hvor jeg mødte mange forfattere og oversættere fra Østersøregionen, blev et regulært kulturchok ytringsfrihed er jo langt fra en selvfølge for alle. På den måde har mine indtil videre fire skri-

18 indhold 21/04/04 11:30 Page 17 veophold i udlandet virket meget berigende. De har både været en oplagt mulighed for at få en del arbejde fra hånden, jeg har lært en masse om de steder, jeg har besøgt, og opholdene har givet mig god kontakt med udenlandske og danske kollegaer. Refugierne som frirum Første gang Charlotte tog af sted som arbejdende forfatter, besøgte hun San Cataldo i Italien. Det var i efteråret 97, Charlotte Weitze mener at et skriveophold kan være en meget intens oplevelse og opfatter værelserne som tomme felter, man selv må fylde med mening Foto Polfoto, Mik Eskestad ikke lang tid efter debuten. Som ganske ny forfatter var min måned på San Cataldo særlig dejlig. For første gang oplevede jeg en kontakt med kollegaer, som var mere blivende, end de, indtil da, lidt flygtige møder til oplæsninger og receptioner. Det var rart, og, tror jeg, ikke mindst vigtigt som ny forfatter at få mulighed for at opbygge et netværk af kollegaer. Før jeg tog af sted, havde jeg stort set ikke været tæt inde på livet af andre, der lavede det samme som jeg, så det pludselig at bo sammen med en masse andre, som befandt sig i den samme båd, var med til at skabe min forfatteridentitet. Det er helt sikkert. Jeg har stadig kontakt med flere af dem, jeg mødte på San Cataldo, og det er et godt eksempel på en af de helt centrale dimensioner i et refugieophold: Foruden en dybt koncentreret arbejdsperiode, fungerer refugierne som frirum, hvor man også får plads til at finde sig til rette i forfatterrollen. Et skriveophold er en meget intens oplevelse. Bygningerne er ofte spændende steder med en god atmosfære, og rummene er for det meste helt spartansk indrettet med en seng og et skrivebord. De er som hvide stykker papir. Værelserne er tomme felter, man selv må fylde med mening. Måske kan man høre naboen, som sidder på den anden side af væggen og arbejder. Det er egentlig ret fantastisk, og for langt de fleste gælder det, at man har taget fri fra dagligdagen for at kunne yde en ekstra indsats. Derfor er disciplinen benhård, og folk respekterer generelt deres medgæsters arbejdsrytme, samtidig med at man selvfølgelig er nysgerrig for at lære hinanden bedre at kende. Tre akklimatiseringsdage På spørgsmålet om det kan virke stressende at ankomme med den klare ambition om at lægge en stor arbejdsbyrde bag sig, svarer Charlotte, at hun hurtigt gjorde det til en regel ikke at begynde arbejdet før en akklimatiseringsperiode på tre dage. Desuden kan jeg kun anbefale, at man sætter sig en smule ind i de steder, man kunne tænke sig at besøge, så man er sikker på, de matcher ens arbejdstemperament, fortæller Charlotte, idet jeg forlader Bakkehuset på Frederiksberg, der er Charlottes helt private refugium de næste to år. TEMA FONDE & LEGATER 17 Der har aldrig været så mange penge at søge som nu og det gælder alle genrer. Man kan sige, at nogle af litteraturpengene er flyttet fra automatisk støtte efter ophavsret (bibliotekspenge) til støtte efter ansøgning. Beskæringerne på området har i første omgang betydet, at der nu er færre ansatte til at administrere flere midler. Trisse Gejl, Forfatteren No1-2004

19 indhold 21/04/04 11:30 Page 18 Saddams komedier Flemming Weiss Andersen har med hjælp fra bl.a. De Kollektive Båndmidler været i Irak for at researche til teaterprojektet De fortabte spillemænd fra Bagdad. Projektet tager udgangspunkt i skuespilleren Yussef og den historie han fortæller om sin medvirken i Saddam Husseins forestilling Zabiba og Kongen. Af Flemming Weiss Andersen Dramatiker og instruktør Med hjælp ikke mindst fra De Kollektive Båndmidler lykkedes det mig næsten at skrabe penge nok sammen til igangsættelsen af et projekt, som jeg kalder De fortabte spillemænd fra Bagdad. Anledningen var, at Saddam, med hjælp fra en ghostwriter, han vistnok senere myrdede, havde skrevet en roman, som efter ordre fra det præsidentielle råd blev omsat til en forestilling på Nationalteatret. Det var den dyreste teaterproduktion i Irak nogensinde. Zabiba og kongen Zabiba og kongen hed den, og den handlede stort set om, hvor menneskevenlig og demokratisk, Saddam var. At Saddam var forfatteren bag var en offentlig hemmelighed, som sønnen Uday lod sive meget tydeligt ud til offentligheden. Dramatiseringen af romanen havde en af Saddams palæstinensiske hyldestdigtere dog helt officielt påtaget sig. Han havde konkurreret med tre andre om at lave den bedste version og blev først og fremmest valgt, fordi han var den hurtigste. Til gengæld havde han skrevet manuskriptet som et flere timer langt digt, men det havde behaget Saddam, som jo foruden sin alvidenhed inden for kunst også var klog på såvel kirurgi, filosofi, krigskunst og hygiejne, og som derfor med sindsro kunne fyre eller likvidere alle eksperter, som ikke var ligeså kloge som ham. Forestillingen havde premiere den 26. april Den skulle have spillet hver aften et år frem på Nationalteatrets hovedscene og desuden have været på turné til Kina, Hviderusland, Tyskland, Frankrig, Italien m.m.m. Den blev også udsendt som hørespil, og der blev planlagt en filmversion. Desuden påstod kulturministeren, at man havde indgået aftale med kineserne om en operaversion. En rolle i diktatorens skuespil Da det var de fleste irakeres grundvilkår, at de enten måtte finde deres rolle i diktatorens skuespil eller forsvinde, var formålet med mit eget projekt at finde en historie blandt de medvirkende, som kunne være anvendelig i et skuespil over temaet: At spille med i Saddams komedier - eller ikke, og da denne valgsituation også har paralleller til vort eget liv (det er alt sammen et spørgsmål om gradbøjning), bød der sig her en oplagt chance for at lave aktuelt og internationalt teater. Research i Irak Den 20. juli 2003 tog jeg derfor til Irak sammen med journalist Eva Plesner fra Jyllands Posten, som skulle hjælpe mig med at gøre researchen professionel. Rejselegatet gjorde det bl.a. muligt for os at blive der i 9 uger, så vi kom hjem med mange timers videointerviews og har været dernede igen i januar Projektet er nemlig blevet stærkt udvidet: Foruden teaterprojektet, som er ved at tage form på manuskriptplan, kommer der en bog til foråret, Naboerne i Bagdad, som Eva Plesner og jeg har skrevet. Desuden forsøger Angels Production p.t. at virkeliggøre tre dokumentarfilm om livet

20 indhold 21/04/04 11:30 Page 19 under Saddam (den tredje er om Zabiba), og ydermere forsøger jeg generelt at iværksætte kultursamarbejde med Irak. Teaterprojektet er et samarbejdsprojekt, hvori det er meningen at både irakiske og danske skuespillere skal medvirke, foruden en mavedanserinde og irakiske musikere. Det tager udgangspunkt i en af Zabiba-skuespillerne, Yussef og hans families historie. Fragmenter af den originale Zabiba er rammen, og jeg skal nu til at gøre danske teatre seriøst interesserede. Yussefs historie Yussef (der skal spilles på dansk) har siddet fængslet, som de fleste andre, hvis skæbne interesserer mig mest, og han var i modsætning til de fleste andre medvirkende ikke medlem af partiet. Det var han for stolt til at blive, men han håbede alligevel at kunne blive renset i regimets øjne ved at deltage i Saddams teaterdebut. Desuden gav engagementet ham udsigt til fast arbejde et helt år, med en månedsløn, der var 130 gange højere end skuespillere normalt fik, og han kunne se frem til sine første udlandsrejser på den store turné. Store gaver fra Saddam som tak for indsatsen kunne han som alle andre medvirkende også forvente sig. Men Zabiba og Kongen spillede kun en lille måned. Officielt blev den taget midlertidigt af plakaten af sikkerhedsmæssige årsager, men reelt var det fordi, der ikke var nogen, der gad komme at se den. Den kom dog til international teaterfestival i Amman, hvor kong Abdullah blev så fornærmet over indholdet, at han kun lod den spille en enkelt aften, og den planlagte tur til Kina, Frankrig, Tyskland og Italien blev aflyst på grund konfliktens optrapning mellem USA, Storbritannien og Irak. Men gaverne fra Saddam kom. De blev blot ikke så store som de fleste havde forventet. Min hovedperson fik kun dinarer (dengang ca. 330 USD), og lønnen blev kun til en enkelt månedsløn, for i Irak får skuespillerne først løn, når forestillingen spiller. Man havde ellers prøvet i otte måneder. Til gengæld var månedslønnen ligeså stor som gaven, så min hovedperson kunne trods alt købe det køleskab tilbage, som han havde måttet sælge for at få råd til at tage til prøve, anskaffe tøj til familien og sætte gitre for vinduerne i sit lille hus til værn mod plyndringer. Helt spildt havde anstrengelserne altså ikke været. Bagdad mangler kulturpolitik I dag er lønnen for skuespillere omkring 120 USD, og de kan frit sige nej tak til at medvirke i dårlige skuespil. Til gengæld er der ikke rigtigt nogle teatre, der spiller ret meget. Amerikanerne, som sidder i Bagdad, har ikke nogen kulturpolitik, hverken hvad teater, billedkunst eller film angår, og den provisoriske irakiske regering har ikke nogen penge. Kun symfoniorkestret og museerne synes at have fået en større håndsrækning. Det er meget dumt. Kultur fører som bekendt uendelig meget med sig, og der må gang i et udstrakt kulturelt samarbejde, hvis den skrøbelige fred skal få lov til at udvikle sig. Jeg har aldrig været i et land, der i den grad hungrer efter dialog. Samtidig har mere end 30 års diktatur givet umådelige ar på sjælen, og det er svært at finde en familie, uden at nogle enten er dræbt i krig, sporløst forsvundne eller henrettet. Angsten sidder der stadig, og nu vi har sagt A og involveret os med våben, må vi også, uanset terrorismen, sige B og involvere os med kultur. Fra dengang de venstreintellektuelle støttede Saddam i 70 erne, til dengang i 80 erne, hvor næsten alle støttede ham, indtil 90 erne, hvor næsten alle var imod ham, til vi endelig har fjernet ham, har vi i høj grad været med til at forme irakernes liv. Der er mange grunde til at få historierne om dem ud. Det arbejder jeg nu på, og jeg regner med snart at tage tilbage, bl.a. for at komme videre i manuskriptfasen på Zabiba, sammen med irakere. TEMA FONDE & LEGATER 19 Det mest interessante i år og de næste to år frem er den nye 10 millioner kroners pulje, der er forhandlet på plads af de tilbageholdte bibliotekspenge. Puljen kan søges af ALLE berettigede til biblioteksafgift, og legaterne vil være i størrelsesordnen til kr. Dvs. der på årsbasis de næste tre år vil være mellem 70 og 100 forfattere, oversættere og illustratorer, der kan søge og modtage et væsentligt højere beløb, end der før har været mulighed for. Trisse Gejl, Forfatteren No1 2004

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Undervisning Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der undervises kontinuerligt og repetitivt fra semester til semester i: Scenens struktur

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI

Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Tænk hvis jeg havde FRIHEDEN TIL AT SMUTTE FORBI Det er ikke legende let Jeg kan godt mærke, at det sidder i mig endnu. Chokket altså. Fra de gange jeg er faldet ned på togskinnerne. Det kommer jeg mig

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER SGK NOGET FOR DIG? Scenisk GrundKursus (SGK) er et 3-årig scenisk uddannelsesforløb, hvor du udvikler dit talent for drama, skuespil og formidling i samspil

Læs mere

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE

FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE FOTO: CHRISTIAN BERTRAND SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA COLLEGE DRØMMER DU OM AT BLIVE SKUESPILLER? Vil du dele din gymnasietid med andre, der brænder for det samme som dig? Vil du udvikle dine talenter

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

SCENE 6 ET STED I ARNES INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.)

SCENE 6 ET STED I ARNES INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.) SCENE 6 ET STED I S INDRE (Tre kinesere står med lænker om fødderne i en mine og graver. To flodheste holde vagt.) FLODHEST 1 Jeg keder mig FLODHEST 2 Det er snart overstået. Han gør det i nat. FLODHEST

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev juli 2005 Nyt fra Den Sikre Vej Her kommer lidt sommerlæsning fra Den Sikre Vej, dette nyhedsbrev indeholder nemlig to artikler. Den første artikel handler om vores aktiviteter på børnekarnevalet

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere