cover_final 21/04/04 10:24 Page 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cover_final 21/04/04 10:24 Page 1"

Transkript

1 cover_final 21/04/04 10:24 Page 1 ISSN: NR. 7 - APRIL 2004 TEMA KVARTALSNYT FRA DDF - DANSKE DRAMATIKERES FORBUND FONDE OG LEGATER Det ka ikke siges tit nok! Brug DDF når du skal forhandle din film-, novelle- eller tv-manuskriptkontrakt. Lad forbundet læse din kontrakt igennem og evt. forhandle den for dig. Det er en gratis service som man betaler for igennem sit medlemskontingent. Ring på tlf og få en snak!

2 indhold 21/04/04 11:30 Page 1 Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 4 Leder - Send ikke flere penge 5 Obligatorisk kontraktforhanling 5 Fordele og ulemper ved obligatorisk kontraktforhandling 6 Medlemsmøde 6 WIFT - Forbundet har meldt sig ind 7 Spillefilmshonorarer 7 Honorering af dramaturgisk arbejde på filmmanuskripter 7 ROYALTY-kontoret 7 Skattevejledning 2004 fra Dansk Kunstnerråd 7 Nyhedsbrevet nedlæggges 7 Annonce - Nye lokaler til DDF 7 Workshop på Flanders Script Academy Indmeldelser 8 Premiereliste for forbundets medlemmer 10 Film Tv Teater Radio drama 9 Ny og original scenekunst skabes i det decentrale af Martin Elung TEMA FONDE & LEGATER 12 Dramatikerrelevante fonde og legater af Annette Rosendahl 15 Jamen,så søger du bare nogle fonde... af Tine Frellesen 16 Tomme rum af Rasmus Heiberg 18 Saddams komedier af Flemming Weiss Andersen 20 Støt på støtten af Gritt Uldall-Jessen 22 Der er historie, ro og skønhed på klitgården af Ann Mariager 23 Beskatning af legatmidler af Annette Rosendahl 24 Søgeredskaber af Annette Rosendahl 26 Legatsøgningens ABC af Nina Malinovski 27 Kunststyrelsen & Kunstrådet af Annette Rosendahl < LEGATGUIDE indholdsfortegnelse 30 Trangslegater 31 Rejse- og arbejdslegater 32 Uspecifikke fonde og legater 34 Legatboliger

3 indhold 21/04/04 11:30 Page 2 FO BUN NY Sidste nyt fra Danske Dramatikeres Forbund

4 indhold 21/04/04 11:30 Page 3 R- DS- YT 3

5 indhold 21/04/04 11:30 Page 4 Leder Send IKKE flere penge Af Nina Malinovski Formand, DDF Foto Thomas Tolstrup Netop, det her skal ikke handle om penge, men derimod om noget så usædvanligt og gammeldags som æresfølelse og stolthed - om kreditering af dramatikeren! Vi oplever nemlig stadigt oftere i disse år, at vores dramatikere ikke bliver krediteret ordentligt for deres indsats i den skabende proces. Og i og med at det skabende arbejde ofte heller ikke er honoreret ordentligt i forhold til indsatsen, er problemet omkring den manglende kreditering større, end det umiddelbart ser ud. For det er nemlig af stor betydning for en forfatter at få kendskabet til sine værker udbredt og at få både reaktion, kritik og anerkendelse for et så isoleret arbejde, som dramatikken nu engang er. Desuden betyder en manglende omtale, at bestillinger og opgaver bortfalder, og de danner jo i mere end én forstand eksistensgrundlaget for dramatikeren. Så en protest imod manglende kreditering er altså ikke nødvendigvis et udtryk for tårnhøje ambitioner eller primadonnanykker! Den uheldige tendens, der har været i filmens verden til at gøre værket til instruktørens ejendom, har desværre også bredt sig til teatermiljøet her på det seneste. I pressens omtale af de nyeste teaterforestillinger nævnes forestillingens instruktør, scenograf og nogle af de medvirkende skuespillere. Manuskriptforfatterens navn var folk da ikke interesseret i at kende, lød svaret, da vi brokkede os. Opera er et sært fænomen. Det er forfærdeligt populært, men de kunstnere, som først og fremmest skaber operaen, komponisten og librettisten, honoreres i langt de fleste tilfælde usselt. Og også her er der tale om en opera af... og fyld så komponistens navn ind, mens den person, som ofte har skabt både idé, handling og tekst nævnes perifert. Helt sort ser det ud på oversættelsesområdet! En oversættelse er et selvstændigt værk, som er beskyttet af loven om ophavsret. Men alligevel oplever vi stadigt oftere i forbindelse med brug af ældre oversættelser af teaterstykker, at teatret glemmer at kreditere oversætteren. Hans eller hendes navn er ganske enkelt ikke at finde i hverken pressemeddelelser, foromtale af forestillingen eller program. Men uanset hvordan man så vender eller drejer problemet, så er det på idé- eller tankeplanet, at al scenisk og filmisk kunst opstår. Selv eksperimenterende film eller teaterforestillinger, der måske hælder til performance-siden, har en idé som udgangspunkt for produktionen, også selvom denne tanke måske ikke er udformet som et regelret og gennembearbejdet manuskript. Og selv om film- og teaterproduktion stort set intet har med hinanden at gøre, så har de det alligevel på dette afgørende punkt: et godt resultat må tage sit udgangspunkt i et gennemtænkt og gennemarbejdet manuskript. Og der er nu engang en helt enkel sammenhæng mellem satsning af energi og ressourcer, og så kvaliteten af det færdige resultat. Ligesom der, som den lille prins lærer os, er en sammenhæng mellem den betydning, vi tillægger tingene, og den betydning, de giver sig selv, den betydning eller kvalitet, de får. Med andre ord, jo mindre betydning, et manuskript får i processen omkring et drama, jo færre ressourcer, det bliver tilført, jo ringere et grundlag vil det danne for den færdige produktion. Og vores tids tendens til at eksponere det i forvejen eksponerede modarbejder i høj grad værdsættelsen af denne stille, vanskelige og næsten hemmelige del af den skabende dramatiske proces. Så hvis vi vil sikre os, at der fortsat fortælles gode, vedkommende, rørende og provokerende historier fra vores scener og lærreder, er det også nødvendigt at få synliggjort denne lidt usynlige del af den dramatiske proces. At kreditere den, med andre ord!

6 indhold 21/04/04 11:30 Page 5 Obligatorisk kontraktforhandling Bestyrelsen har længe barslet med at genindføre den obligatoriske kontraktforhandling på film-, radio- og tvområdet. En eventuel genindførsel vil ikke være ensbetydende med en merudgift for det enkelte medlem. Af Susanne Godske og Nina Malinovski Sekretariatschef DDF, og formand DDF Siden 1906, hvor Emma gad stiftede Danske Dramatikeres Forbund, har der været tradition for, at medlemmerne overdrog deres dramatiske rettigheder til forbundet. Dengang og i adskillige år frem var det af gode grunde kun teaterkontrakter, der var tale om. Efterfølgende kom det også til at gælde radio, tv og film. I forbindelse med strukturændringer i forbundet i 1996, som bl.a. medførte en væsentlig forhøjelse af grundkontingentet, besluttede man at give forhandlingsretten på radio-, tv-, og filmområdet tilbage til det enkelte medlem. Imidlertid har vi i den mellemliggende periode erfaret, at der i den direkte forhandling mellem producent og manuskriptforfatter kan forekomme mange problemer og uklarheder, og at vilkårene i den endelige kontrakt ikke altid er tilfredsstillende. På filmområdet har vi en overenskomst med spillefilmsproducenterne, men på radio og tvområdet er der ingen overenskomster. Vi bliver desværre stadigt oftere præsenteret for kontrakter, der er indgået på den såkaldt amerikanske models vilkår, som indebærer en vidtgående overdragelse af ophavsrettigheder. Jo flere af den slags kontrakter, der bliver indgået med vores medlemmer, jo mere præcedens vil de skabe, og jo sværere bliver det for os at forbedre vilkårene. Derfor har vi i bestyrelsen længe barslet med et forslag om at genindføre den obligatoriske kontraktforhandling. At give forhandlingsretten tilbage til forbundet vil ikke medføre betaling af provision af radio, tv og filmkontrakter, idet kontraktforhandlingen vil være inkluderet i det nuværende grundkontingent. Dette skyldes, at disse områder bidrager til forbundets drift via en administrationsprocent af Copy-Danmidlerne. Teaterdramatikerne vil fortsat betale den sædvanlige provision af teaterkontrakterne. Og selve grundkontingentet vil heller ikke blive berørt af ordningen. Der er med andre ord kun fordele, individuelle såvel som kollektive, ved at lade forbundet forhandle samtlige kontrakter. Fordele og ulemper ved obligatorisk kontraktforhandling 5 Fordele - Din kontrakt gennemgås af en jurist. Ulemper - - Det er gratis. - Forbundet sørger for at overenskomsten overholdes, både når det gælder honorar og rettigheder. - Har du selv forhandlet dig til ekstra gode vilkår, forbliver disse som de er. - Du slipper for at skulle føre endeløse diskussioner med producenten. - Forbundet læser det med småt. - Forbundet sørger hver eneste gang for, at du får en kontrakt, du ikke fortryder.

7 indhold 21/04/04 11:30 Page 6 Medlemsmøde Den 10. maj 2004, kl. 17, afholder Danske Dramatikeres Forbund et møde i lokalerne på Klosterstræde 24 for alle medlemmer for at drøfte konsekvenserne af den påtænkte vedtægtsændring i forbindelse med genindførelsen af DEN OBLIGATORISKE KONTRAKTFORHANDLING. Mød op, det er vigtigt at få alle argumenterne på bordet og at høre din stemme, før vi tager beslutningen! WIFT Forbundet har meldt sig ind Danske Dramatikeres Forbund har meldt sig ind i WIFT - Women in Film and TV. WIFT/DKs formålsparagraf er: at styrke og synliggøre kvinder, der arbejder professionelt med film, tv og multimedier. at danne netværk mellem kvinder i branchen. at skabe internationale kontakter via andre WIFT-afdelinger. Internationalt netværk WIFT er et internationalt netværk af kvinder indenfor film, tv og multimedier. Det blev grundlagt i Los Angeles for over 30 år siden og består i dag af mange tusinde professionelle i 45 WIFT-afdelinger verden over. WIFT/DK blev stiftet 8. maj 1999 og har afdelinger i København og Århus. Aktiv forening I WIFT/DK får man rig lejlighed til at møde faglige kontakter. WIFT arrangerer filmvisninger, gå-hjem-møder, snigpremierer, faglige kurser og workshops. Som medlem kan du deltage i WIFT/DKs store årlige prisuddelingsfest, Den gyldne Havfrue, og i de internationale WIFT-konferencer, som finder sted hvert andet år. WIFT hjælper gerne med at synliggøre dit arbejde, og som medlem kan du blive optaget i en national og en international database over kvinder, der arbejder med film, tv og multimedier. Hvem kan blive medlem Enhver, som arbejder professionelt med tv, film eller multimedier og som støtter foreningens formål, kan blive medlem. Personer eller firmaer i andre erhverv kan tegne støttemedlemskab. WIFTs medlemsskare spænder over alle faglige facetter: Fotografer, tv-journalister, klippere, assistenter, instruktører, multimedie-designere, bogholdere, jurister, producenter, skuespillere, scenografer, make up-artister m.fl. WIFT/DKs kontor: Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby, tlf

8 indhold 21/04/04 11:30 Page 7 Spillefilmshonorarer 2004 Honorarerne i spillefilmsoverenskomsten er blevet opreguleret pr. 1. januar De ser nu ud som følger: Synopsis: kr Treatment: kr Manus, 1. version: kr Manus, endelig version: kr Nyhedsbrevet nedlægges På har det igennem længere tid været muligt at tilmelde sig forbundets nyhedsbrev. Af flere forskellige årsager er dette nyhedsbrev aldrig blevet nogen stor succes. Bestyrelsen har nu valgt at nedlægge nyhedsbrevet på ubestemt tid. I stedet for er medlemmer og ikke-medlemmer velkomne til at orientere sig på forbundets hjemmeside under NYHEDER eller i indeværende blad. Honorering af dramaturgisk arbejde på filmmanuskripter Der eksisterer ingen officielle aftaler på området, men forbundets bestyrelse har i 2002 godkendt følgende takster som minimum: Honorar: kr. 400 pr. time + moms i minimum 2-3 timer. Læsning af spillefilm og treatment: kr Skal der følge en udtalelse eller rapport med på 7-15 sider, stiger prisen til kr Læsning af kort- og novellefilm: kr Følger der en udtalelse med, stiger prisen til mellem kr Aftal hvordan og hvornår honoraret skal betales det er rimeligt at få 50%, når arbejdet starter. ROYALTY-kontoret Hvis du har indgået en filmkontrakt, er der, som nævnt i Replikker nr. 5, mulighed for at overlade administrationen af kontrakten til ROYALTY-kontoret. ROYALTY-kontoret vil indhente filmens regnskab fra producenten og derefter gennemgå det for at kontrollere, at du får den royalty, du har krav på. Rune Vejtorp, som er ansat til at varetage ROYALTY-kontorets drift, kan kontaktes på tlf Skattevejledning 2004 fra Dansk Kunstnerråd Dansk Kunstnerråds skatteudvalg har i forbindelse med den årlige revision af web-udgaven af skattevejledningen besluttet at producere en trykt version af udgaven. Skattevejledningen kan rekvireres ved henvendelse til DDF s kontor. Annonce: Nye lokaler til DDF Danske Dramatikeres Forbund har gennem mange år haft til huse i lokalerne på hjørnet af Klosterstræde og Skindergade i København. Men nu er kvadratmetrene blevet for små. Forbundet leder derfor efter nye, lyse lokaler med plads til alle også til medlemmerne, når de kigger forbi. Forbundet vil gerne købe, så har du kendskab til en kontoregnet ejendom eller lejlighed i København, som er til salg, så giv os gerne et praj. Workshop på Flanders Script Academy Flanders Script Academy (FSA) i Belgien organiserer workshops, seminarer og research med det formål at forbedre skrivning, analyse og evaluering af historier. Workshops og seminarer retter sig især mod film og tv, men også teaterdramatikere kan have glæde af dem. Den november afholder FSA workshoppen: Successful Storytelling and Screenwriting for Film and Television. Workshoppen kommer til at behandle følgende emner (ej oversat, red.): - Visual writing, Basic dramatic components, Writing methods, Narrative structure, American vs. European formats, Character development, Specific narrative and rhetoric devices. Tilmelding og yderligere information på: 7 På Mediadesks hjemmeside kan du se hvilke internationale kurser, der for tiden udbydes inden for manuskriptudvikling.

9 indhold 21/04/04 11:30 Page 8 Indmeldelser Siden sidste nummer af Replikker (jan. 2004) har forbundet fået seks nye medlemmer. Dem byder vi hjertelig velkommen. Camilla Christensen har lavet en præsentation af de nytilkomne. Rikke Roesen (f. 1974) er optaget i forbundet pr. 1. februar Rikke Roesen har baggrund i objektteatret og har bl.a. et 2-årigt uddannelsesforløb på Dukkemageruddannelsen bag sig. Senest har hun gennemført Dramatiker Væksthusets 2-årige moduluddannelse i at skrive dramatik med særligt henblik på børn og unge, december Lars Andreas Pedersen (f. 1971) er optaget i forbundet pr. 1. februar Lars Andreas Pedersen er cand.mag. i filmvidenskab med speciale i den kreative proces i manuskriptudvikling. Siden har han undervist instruktører og producere på Den Danske Filmskole i idé- og manuskriptudvikling. Han har været manuskriptforfatter på tv-dokumentaren Arne Jacobsen arkitekt og designer, samt på spillefilmen Polle Fiction. Skriver for tiden på Ambulancen (Nordisk film) og på Sylfiden (Asta Film). Liselotte J. Christensen (f. 1969) er optaget i forbundet pr. 1. februar Liselotte J. Christensen har skrevet til radio, teater, film og opera. Arbejder for tiden på at skrive en spillefilm. Har premiere på Mystik på tredje sal på Corona Danseteater i marts Samt på operaen Den grimme ælling, september 2004 i Det Kongelige Teaters foyer. Derudover har hun skrevet tre børneromaner og en novellesamling for voksne. Majbrit Christensen (f. 1966) er optaget i forbundet pr. 1. februar Majbrit Christensen er uddannet performer på Nordisk Teaterskole og dramatiker på Dramatiker Væksthus 03. Er medstifter og daglig leder af Spiir Produktion. Har senest været forfatter og instruktør på forestillingen I tråd (Spiir Produktion, Animationsteater/Bør-neteater, premiere februar 2005) samt på Lille Spiir (Spiir produktion, Animationstea-ter/Børneteater, premiere 25. marts 2004). Jacob Weinreich (f. 1972) er optaget i forbundet pr. 1. marts 2004 Jacob Weinreich er cand.mag. i dansk og filmvidenskab fra Århus Universitet. Færdig på filmskolen i juni Er pt. i gang med projekter på Metronome- og Radiatorfilm. Roman-forfatter til Ringside (Tider Skifter 2001) og Anfield Road (Tiderne Skifter 2002). En ny, Mellemlandinger, udkommer i J. Weinreich har netop modtaget manuskriptstøtte fra Talentpuljen til ungdomsfilmen Sidste dage i mørket. Mikkel Hede (f. 1964) er optaget i forbundet pr. 1. marts 2004 Mikkel Hede er uddannet fra Filmskolens manuskriptlinje, Derudover har han været dramaturg i mange sammenhænge, samt dramatiker. Han står blandt andet bag SexKlub Danmark (Café Teatret 2003).

10 indhold 21/04/04 11:30 Page 9 Ny og original scenekunst skabes i det decentrale Odsherred Teaterskole indbyder til fælles udvikling af institut For Ny Scenekunst. Af Martin Elung Leder af Odsherred Teaterskole Børne- og ungdomsteateret og det decentrale har aldrig stået stærkere rent kunstnerisk. Gennem de sidste årtier har den frie skabende scenekunst omkring gruppeteatret, egnsteatre, små storbyteatre, danse- og performanceteatre, de driftsstøttede og projekterne oplevet en blomstrende kreativ periode, der har resulteret i det nuværende meget høje kunstneriske niveau. Institutionsteatrene har i modsætning til den decentrale scenekunst stadigt sværere ved at arbejde kunstnerisk, bl.a. fordi løbende udgifter, alsidighedskrav, belægningsprocenter og stramme produktionsplaner ikke giver plads til at ændre det mindste i produktionsformen, eller til at prøve noget nyt. Man kan ikke skabe kunst, skabe ny dansk dramatik, hvis man opererer i standard produktionsplaner. Derfor er institutionerne i større og større grad tvunget til at vælge det sikre, det populære, det der sælger på forhånd. Det skal der naturligvis også være plads til. Publikum har krav på at traditionerne vises og videreføres. Problemet opstår, hvis der ikke er noget alternativ til institutionerne. Dansk børneteater og den øvrige decentrale scenekunst er i dag et reelt alternativ og adskiller sig ved - at hvert enkelt teater har udviklet sin egen teaterform, gennem viljen til at skabe kunst, gennem lysten til at bidrage kunstnerisk til vores tid, gennem kontakten med publikum. Den decentrale scenekunst skaber, på trods af begrænsede tilskud, det ene kunstneriske værk efter det andet, fordi man kan prioritere kunsten højere end løbende udgifter. Den decentrale scenekunst står i dag for den egentlige udvikling af ny og original scenekunst. Institut for Ny Scenekunst har som formål at støtte dette. Vi har brug for din hjælp til at gøre politikerne opmærksomme på, at kulturelle midler placeret i den decentrale scenekunst er kulturelle midler givet til udvikling. PS: Se for øvrigt alt om vores manuskript/konceptmoduler på 9 Dramatikerelever fra Odsherred Teaterskole kan nu optages direkte i DDF på lige fod med eleverne fra dramatikeruddannelsen i Århus.

11 indhold 21/04/04 11:30 Page 10 Premiereliste for forbundets medlemmer Maj - September 2004 Redaktionen får indimellem henvendelse om, at vi har glemt en premiere. Det er vi selvfølgelig kede af. Vi ønsker ikke at glemme nogen! MEN, det er desværre umuligt at have kendskab til alle premierer i alle medier. Har du derfor kendskab til en premiere, som du øn-sker nævnt i bladet, så husk at give besked til Camilla Christensen på DDF i rigtig god tid. Premierelisten strækker sig i denne omgang over hele fem måneder, hvilket er lidt usædvanligt, i forhold til hvad den plejer. Men det skyldes, at næste nummer af Replikker først udkommer i slutningen af september. Ved redaktionens slutning havde tv og mange af teatrene endnu ikke lyst til at offentliggøre deres sensommer- og efterårsrepertoire. Derfor er listen denne gang ikke så omfattende, som den kunne være. Film Brødre (Zentropa) Manuskript: Anders Thomas Jensen Premiere d. 3/ Kongekabale (Nimbus Film) Manuskript: Nikolaj Arcel og Rasmus Heisterberg Premiere d. 1/ TV Afgrunden (Tv-Drama) Manuskript: Peter Asmussen Premiere på DR: 2. pinsedag 2004 Teater Mandebod - et spil om den sidste sejdkvindes endeligt Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Fyrkatspillet i Hobro d. 28/ Hans tavsens hat Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Søndre Sogns Kirke, kirkepladsen i Viborg d. 3/ Danafæ Manuskript: Thomas Malling Premiere: Teaterforeningen Madam Mangor d. 18/ Spillet om Hørdum Manuskript: Kaj Nissen Premiere: Fyrspillene i Thy d. 23/ Elverhøj for begyndere Manuskript: Ebbe Kløvedal Reich Premiere: Aars-spillet i Aars d. 24/ Mød mig på Cassiopeia Manuskript: Fleming Lynge og Børge Müller Komponist: Kai Normann Andersen Premiere: Vilhelmsborg Festspil d. 28/ Manden fra Estland Manuskript: Erling Jepsen Urpremiere: Århus Teater d. 13/ Reformationsspil 2004 Manuskript: Sten Kaalø Premiere: Teatret Møllen d. 19/ De dødes rige Manuskript: Jørgen Ljungdahl Premiere: Århus Teater d. 20/ Julius Cæsar Oversættelse: Niels Brunse Premiere: Århus Teater d. 10/ Kongsemnerne Oversættelse: bl.a. Niels Brunse Premiere: Det Kgl. Teater d. 10/ Så længe mit hjerte slår Manuskript: Erik Thygesen Premiere: Smilets Turné d. 30/ Radio Drama Søvnløs Oversættelse: Niels Brunse Premiere d. 2/ Groupie Oversættelse: Emmet Feigenberg Premiere d. 12/5-2004

12 indhold 21/04/04 11:30 Page 11 Vera Gebuhr tegner et frygtindgydende portræt af stumfilmstjernen Asta Nielsen i Peter Asmussens Afgrunden. Filmen vises på DR, 2. pinsedag. Foto: DR, Bjarne Bergius Hermansen. 11

13 indhold 21/04/04 11:30 Page 12 Dramatikerrelevante fonde og legater Af Annette Rosendahl Redaktør For mange dramatikere udgør søgningen af fonde og legater en væsentlig del af deres arbejdsliv. Det gælder uanset om man søger om skrivero i legatboliger, rejselegater til research, udviklingspenge til nye projekter eller om man slet og ret har be- FONDE & L

14 indhold 21/04/04 11:30 Page 13 hov for trangslegater til at supplere økonomien i en periode med sparsom indkomst. Ikke kun dramatikere, men også andre skabende samt udøvende kunstnere ville have svært ved at eksistere, hvis denne mulighed for at søge støtte til de forskellige aspekter af kunstnerisk virksomhed ikke fandtes. En god måde at signalere dette til legatudbyderne på er ved, at så mange som muligt sender kvalificerede ansøgninger. Så søg endelig! Det kan betale sig på flere måder. Som en rent praktisk oplysning, har vi i dette temanummer om fonde og legater valgt at fokusere på de muligheder, der er for den enkelte dramatiker. Det vil bl.a. sige, at artiklerne om f.eks. beskatning og søgeredskaber er konstruerede så de henvender sig særligt til enkeltpersonen, uden at tage det store hensyn til at regler m.m. kan være anderledes for eventuel projektvirksomhed. Det samme er tilfældet med Legatguiden, som findes bagerst i bladet, - at den hovedsageligt indeholder legater, der kan søges af enkeltpersoner. God fornøjelse! LEGATER TEMA REPLIKKER NR. 7 13

15 indhold 21/04/04 11:30 Page 14 Vadstrup 1771 Uden for højsæsonen fungerer Vadstrup 1771 som vinterrefugium for kunstnere, videnskabsfolk, og andre åndsarbejdere, der ønsker arbejdsro i smukke og rolige omgivelser.

16 indhold 21/04/04 11:30 Page 15 Jamen, så søger du bare nogle fonde Tine Frellesen er altid blevet meget træt, når ordene fonde og legater er kommet på bordet, men det har ændret sig efter en positiv oplevelse med at søge støtte til et North by Northwest kursus. Hun anbefaler især fondsog legatsøgning til manuskriptforfattere i begyndelsen af deres karriere. Af Tine Frellesen Manuskriptforfatter Sidste år var jeg den lykkelige modtager af støtte fra De Kollektive Båndmidler til manuskriptforfatterkurset North by Northwest. Et kursus til kr. Min producerveninde havde flere gange opfordret mig til at søge ind på North by Northwest - et manuskriptforfatterkursus ledet af DFI. Og når jeg sagde til hende, at jeg ikke lige havde til kurset, sagde hun Jamen, så søger du bare nogle fonde, det er ikke noget problem Et typisk svar fra en altid økonomisk optimistisk producer. Men mit minde om at søge fonde og legater stammede fra da jeg læste i udlandet og havde siddet med en tætskrevet legathåndbog og var blevet mere og mere ør i hovedet af at hakke mig igennem det snørklede legatsprogs endelø-se 1800-tals fattigdomsgloser. Jeg sendte dengang en masse ansøgninger af sted, men fik altid afslag, fordi jeg alligevel aldrig opfyldte de meget specifikke ansøgningskrav. Så ordene fonde og legater havde altid virket som en lettere sovepille - jeg blev lige pludselig meget træt, når jeg hørte dem. Men jeg søgte alligevel ind på North by Northwest, fordi det lød som det perfekte kursus, hvor man udvikler sin filmidé fra treatment til manuskript med amerikanske screenwriterundervisere. Kurset er tre uger fordelt over syv måneder og så yderligere to dages afslutning til Berlin Film Festival. Støtte fra alle fonde Da jeg blev optaget på kurset, sendte North by Northwest mig straks en liste over fonde jeg kunne søge for at få dækket udgifterne. Listen bestod af Filmkopi (De Danske Filmproducenter), Danske Filminstruktører, Nordisk Film Fond og DDF. Jeg forstod ikke rigtigt hvorfor Danske Filminstruktører var på listen, men jeg ringede til dem og spurgte om de støttede ikke- medlemmer og fik det positive svar, at det gjorde de selvfølgelig - fordi det er i filminstruktørernes interesse, at der bliver uddannet manuskriptforfattere. Så jeg skrev nogle ansøgninger og jeg fik støtte fra alle fonde, hvilket jeg er meget tak-nemmelig over. Jeg fik også støtte til en ek-straudgift - en tur til London, da manuskriptet, jeg udviklede, er på engelsk og jeg skulle derover og lave dialogresearch og optage dialogmodeller på diktafon. Det var så selve kursusudgifterne, der blev dækket. Som del af kurset skulle jeg skrive et spillefilmsmanuskript, så da jeg så deadline for De Kollektive Båndmidlers arbejdslegater i Replikker, søgte jeg støtte, så jeg kunne få tid til at skrive netop det manuskript. Jeg modtog en måneds arbejdslegat på kr og det var altafgørende for mit fulde udbytte af kurset - at jeg ikke skulle lade kursusarbejdet komme i anden række. Fuldt udbytte af kursusforløbet Mange af de andre kursusdeltagere måtte skrive manu-skriptet ved siden af deres fuldtidsjob som instruktører og manuskriptforfattere, og det ærgrede mange, at de ikke havde haft tid nok til deres projekt. Så jeg vil absolut anbefale, at man på den ene eller anden måde prøver at få midler til alle aspekter af de kurser man deltager i. Og jeg er glad for, at jeg søgte ind på North by Northwest - jeg fik virkelig meget ud af kursusforløbet. Det var den rene luksus at få så intensiv undervisning af topfolk fra UCLA, og blive indført i deres metoder om struktur og karakterudvikling. Der var også almen filmanalyse, foredrag og coaching i at pitche sit manuskript. Jeg synes, det er skønt at se at flere og flere kursusmuligheder for forfattere til at udvikle deres skriveevner. Og det var inspirerende at være sammen med andre manuskriptforfattere i længere tid og udveksle ideer og erfaringer og få udvidet sit netværk. Så det har for mig i denne omgang været en meget positiv oplevelse at søge fonde og legater og jeg synes det er en god mulighed for manuskriptforfattere - f.eks. i begyndelsen af karrieren, hvor man skriver så meget på spek - at kunne søge arbejdslegater, når man skal udvikle idéer eller læse romaner i søgen efter emner til adaptationer. Så nu får jeg en anden og meget mere positiv fornemmelse, når jeg hører ordene fonde og legater - nu bliver jeg pludselig meget vågen og kaster mig over ansøgningsbrevet med iver. Dog, noget som kan bringe søvnigheden tilbage, er det kursusregnskab, der ligger og venter... nej, vrøvl, det skal nok blive... rigtig.. zzz... skægt...zzzzzz. TEMA FONDE & LEGATER 15

17 indhold 21/04/04 11:30 Page 16 Af Rasmus Heiberg Forfatter Charlotte Weitze er en af dem, som siden debuten i 1996 flere gange har gjort udenlandske skriveresidenser til rammen om sine arbejdsprocesser, og hun er ikke i tvivl om fordelene. Tomme rum Rasmus Heiberg har besøgt forfatteren Charlotte Weitze på sit refugium i Bakkehuset på Frederiksberg. Her fortæller hun om oplevelserne med sine skriveophold i udlandet. Artiklen har tidligere været bragt i Forfatteren No Horisontudvidende ophold Når man besøger et andet land i en længere periode, træder Danmark tydeligere frem. Ens syn bliver skærpet, og da man ofte bor sammen med komponister, billedkunstnere og andre udenlandske forfattere, er det nemt at bevæge sig ud over den sædvanlige andedam og de næsten obligatoriske diskussioner om eksempelvis danske avisanmeldere. Man kender sjældent de andre besøgende, man er gæster på lige vilkår, og det er helt klart horisontudvidende. Opholdene er eksempelvis blevet mine tilgange til en hel del udenlandske forfatterskaber og har desuden lært mig en masse om forfatteres vilkår rundt om i verden. Ikke mindst besøget i 99 på Forfatter- og Oversættercentret i Visby på Gotland, hvor jeg mødte mange forfattere og oversættere fra Østersøregionen, blev et regulært kulturchok ytringsfrihed er jo langt fra en selvfølge for alle. På den måde har mine indtil videre fire skri-

18 indhold 21/04/04 11:30 Page 17 veophold i udlandet virket meget berigende. De har både været en oplagt mulighed for at få en del arbejde fra hånden, jeg har lært en masse om de steder, jeg har besøgt, og opholdene har givet mig god kontakt med udenlandske og danske kollegaer. Refugierne som frirum Første gang Charlotte tog af sted som arbejdende forfatter, besøgte hun San Cataldo i Italien. Det var i efteråret 97, Charlotte Weitze mener at et skriveophold kan være en meget intens oplevelse og opfatter værelserne som tomme felter, man selv må fylde med mening Foto Polfoto, Mik Eskestad ikke lang tid efter debuten. Som ganske ny forfatter var min måned på San Cataldo særlig dejlig. For første gang oplevede jeg en kontakt med kollegaer, som var mere blivende, end de, indtil da, lidt flygtige møder til oplæsninger og receptioner. Det var rart, og, tror jeg, ikke mindst vigtigt som ny forfatter at få mulighed for at opbygge et netværk af kollegaer. Før jeg tog af sted, havde jeg stort set ikke været tæt inde på livet af andre, der lavede det samme som jeg, så det pludselig at bo sammen med en masse andre, som befandt sig i den samme båd, var med til at skabe min forfatteridentitet. Det er helt sikkert. Jeg har stadig kontakt med flere af dem, jeg mødte på San Cataldo, og det er et godt eksempel på en af de helt centrale dimensioner i et refugieophold: Foruden en dybt koncentreret arbejdsperiode, fungerer refugierne som frirum, hvor man også får plads til at finde sig til rette i forfatterrollen. Et skriveophold er en meget intens oplevelse. Bygningerne er ofte spændende steder med en god atmosfære, og rummene er for det meste helt spartansk indrettet med en seng og et skrivebord. De er som hvide stykker papir. Værelserne er tomme felter, man selv må fylde med mening. Måske kan man høre naboen, som sidder på den anden side af væggen og arbejder. Det er egentlig ret fantastisk, og for langt de fleste gælder det, at man har taget fri fra dagligdagen for at kunne yde en ekstra indsats. Derfor er disciplinen benhård, og folk respekterer generelt deres medgæsters arbejdsrytme, samtidig med at man selvfølgelig er nysgerrig for at lære hinanden bedre at kende. Tre akklimatiseringsdage På spørgsmålet om det kan virke stressende at ankomme med den klare ambition om at lægge en stor arbejdsbyrde bag sig, svarer Charlotte, at hun hurtigt gjorde det til en regel ikke at begynde arbejdet før en akklimatiseringsperiode på tre dage. Desuden kan jeg kun anbefale, at man sætter sig en smule ind i de steder, man kunne tænke sig at besøge, så man er sikker på, de matcher ens arbejdstemperament, fortæller Charlotte, idet jeg forlader Bakkehuset på Frederiksberg, der er Charlottes helt private refugium de næste to år. TEMA FONDE & LEGATER 17 Der har aldrig været så mange penge at søge som nu og det gælder alle genrer. Man kan sige, at nogle af litteraturpengene er flyttet fra automatisk støtte efter ophavsret (bibliotekspenge) til støtte efter ansøgning. Beskæringerne på området har i første omgang betydet, at der nu er færre ansatte til at administrere flere midler. Trisse Gejl, Forfatteren No1-2004

19 indhold 21/04/04 11:30 Page 18 Saddams komedier Flemming Weiss Andersen har med hjælp fra bl.a. De Kollektive Båndmidler været i Irak for at researche til teaterprojektet De fortabte spillemænd fra Bagdad. Projektet tager udgangspunkt i skuespilleren Yussef og den historie han fortæller om sin medvirken i Saddam Husseins forestilling Zabiba og Kongen. Af Flemming Weiss Andersen Dramatiker og instruktør Med hjælp ikke mindst fra De Kollektive Båndmidler lykkedes det mig næsten at skrabe penge nok sammen til igangsættelsen af et projekt, som jeg kalder De fortabte spillemænd fra Bagdad. Anledningen var, at Saddam, med hjælp fra en ghostwriter, han vistnok senere myrdede, havde skrevet en roman, som efter ordre fra det præsidentielle råd blev omsat til en forestilling på Nationalteatret. Det var den dyreste teaterproduktion i Irak nogensinde. Zabiba og kongen Zabiba og kongen hed den, og den handlede stort set om, hvor menneskevenlig og demokratisk, Saddam var. At Saddam var forfatteren bag var en offentlig hemmelighed, som sønnen Uday lod sive meget tydeligt ud til offentligheden. Dramatiseringen af romanen havde en af Saddams palæstinensiske hyldestdigtere dog helt officielt påtaget sig. Han havde konkurreret med tre andre om at lave den bedste version og blev først og fremmest valgt, fordi han var den hurtigste. Til gengæld havde han skrevet manuskriptet som et flere timer langt digt, men det havde behaget Saddam, som jo foruden sin alvidenhed inden for kunst også var klog på såvel kirurgi, filosofi, krigskunst og hygiejne, og som derfor med sindsro kunne fyre eller likvidere alle eksperter, som ikke var ligeså kloge som ham. Forestillingen havde premiere den 26. april Den skulle have spillet hver aften et år frem på Nationalteatrets hovedscene og desuden have været på turné til Kina, Hviderusland, Tyskland, Frankrig, Italien m.m.m. Den blev også udsendt som hørespil, og der blev planlagt en filmversion. Desuden påstod kulturministeren, at man havde indgået aftale med kineserne om en operaversion. En rolle i diktatorens skuespil Da det var de fleste irakeres grundvilkår, at de enten måtte finde deres rolle i diktatorens skuespil eller forsvinde, var formålet med mit eget projekt at finde en historie blandt de medvirkende, som kunne være anvendelig i et skuespil over temaet: At spille med i Saddams komedier - eller ikke, og da denne valgsituation også har paralleller til vort eget liv (det er alt sammen et spørgsmål om gradbøjning), bød der sig her en oplagt chance for at lave aktuelt og internationalt teater. Research i Irak Den 20. juli 2003 tog jeg derfor til Irak sammen med journalist Eva Plesner fra Jyllands Posten, som skulle hjælpe mig med at gøre researchen professionel. Rejselegatet gjorde det bl.a. muligt for os at blive der i 9 uger, så vi kom hjem med mange timers videointerviews og har været dernede igen i januar Projektet er nemlig blevet stærkt udvidet: Foruden teaterprojektet, som er ved at tage form på manuskriptplan, kommer der en bog til foråret, Naboerne i Bagdad, som Eva Plesner og jeg har skrevet. Desuden forsøger Angels Production p.t. at virkeliggøre tre dokumentarfilm om livet

20 indhold 21/04/04 11:30 Page 19 under Saddam (den tredje er om Zabiba), og ydermere forsøger jeg generelt at iværksætte kultursamarbejde med Irak. Teaterprojektet er et samarbejdsprojekt, hvori det er meningen at både irakiske og danske skuespillere skal medvirke, foruden en mavedanserinde og irakiske musikere. Det tager udgangspunkt i en af Zabiba-skuespillerne, Yussef og hans families historie. Fragmenter af den originale Zabiba er rammen, og jeg skal nu til at gøre danske teatre seriøst interesserede. Yussefs historie Yussef (der skal spilles på dansk) har siddet fængslet, som de fleste andre, hvis skæbne interesserer mig mest, og han var i modsætning til de fleste andre medvirkende ikke medlem af partiet. Det var han for stolt til at blive, men han håbede alligevel at kunne blive renset i regimets øjne ved at deltage i Saddams teaterdebut. Desuden gav engagementet ham udsigt til fast arbejde et helt år, med en månedsløn, der var 130 gange højere end skuespillere normalt fik, og han kunne se frem til sine første udlandsrejser på den store turné. Store gaver fra Saddam som tak for indsatsen kunne han som alle andre medvirkende også forvente sig. Men Zabiba og Kongen spillede kun en lille måned. Officielt blev den taget midlertidigt af plakaten af sikkerhedsmæssige årsager, men reelt var det fordi, der ikke var nogen, der gad komme at se den. Den kom dog til international teaterfestival i Amman, hvor kong Abdullah blev så fornærmet over indholdet, at han kun lod den spille en enkelt aften, og den planlagte tur til Kina, Frankrig, Tyskland og Italien blev aflyst på grund konfliktens optrapning mellem USA, Storbritannien og Irak. Men gaverne fra Saddam kom. De blev blot ikke så store som de fleste havde forventet. Min hovedperson fik kun dinarer (dengang ca. 330 USD), og lønnen blev kun til en enkelt månedsløn, for i Irak får skuespillerne først løn, når forestillingen spiller. Man havde ellers prøvet i otte måneder. Til gengæld var månedslønnen ligeså stor som gaven, så min hovedperson kunne trods alt købe det køleskab tilbage, som han havde måttet sælge for at få råd til at tage til prøve, anskaffe tøj til familien og sætte gitre for vinduerne i sit lille hus til værn mod plyndringer. Helt spildt havde anstrengelserne altså ikke været. Bagdad mangler kulturpolitik I dag er lønnen for skuespillere omkring 120 USD, og de kan frit sige nej tak til at medvirke i dårlige skuespil. Til gengæld er der ikke rigtigt nogle teatre, der spiller ret meget. Amerikanerne, som sidder i Bagdad, har ikke nogen kulturpolitik, hverken hvad teater, billedkunst eller film angår, og den provisoriske irakiske regering har ikke nogen penge. Kun symfoniorkestret og museerne synes at have fået en større håndsrækning. Det er meget dumt. Kultur fører som bekendt uendelig meget med sig, og der må gang i et udstrakt kulturelt samarbejde, hvis den skrøbelige fred skal få lov til at udvikle sig. Jeg har aldrig været i et land, der i den grad hungrer efter dialog. Samtidig har mere end 30 års diktatur givet umådelige ar på sjælen, og det er svært at finde en familie, uden at nogle enten er dræbt i krig, sporløst forsvundne eller henrettet. Angsten sidder der stadig, og nu vi har sagt A og involveret os med våben, må vi også, uanset terrorismen, sige B og involvere os med kultur. Fra dengang de venstreintellektuelle støttede Saddam i 70 erne, til dengang i 80 erne, hvor næsten alle støttede ham, indtil 90 erne, hvor næsten alle var imod ham, til vi endelig har fjernet ham, har vi i høj grad været med til at forme irakernes liv. Der er mange grunde til at få historierne om dem ud. Det arbejder jeg nu på, og jeg regner med snart at tage tilbage, bl.a. for at komme videre i manuskriptfasen på Zabiba, sammen med irakere. TEMA FONDE & LEGATER 19 Det mest interessante i år og de næste to år frem er den nye 10 millioner kroners pulje, der er forhandlet på plads af de tilbageholdte bibliotekspenge. Puljen kan søges af ALLE berettigede til biblioteksafgift, og legaterne vil være i størrelsesordnen til kr. Dvs. der på årsbasis de næste tre år vil være mellem 70 og 100 forfattere, oversættere og illustratorer, der kan søge og modtage et væsentligt højere beløb, end der før har været mulighed for. Trisse Gejl, Forfatteren No1 2004

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos.

Hent flere billeder her NB. Jacob Juhl skal krediteres ved brug af fotos. Nyhedsbrev ProKK, september 2014 Der er sket en hel del i ProKK i 2014, og af samme grund har nyhedsbrevet været længe undervejs. Vi afholdt workshops og møder op til Epidemics, som blev vist i KHA i sensommeren.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater

Studieordning 2010. Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater Studieordning 2010 Studieordning 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Uddannelsens mål 4 Generelle målsætninger for undervisningen på Dramatikeruddannelsen: 4

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole

Jobsnuseren 2013-2014. - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Ungdomsskole Jobsnuseren - et kursus for 7. klasser i Gladsaxe Kommune 2013-2014 Gladsaxe Ungdomsskole Velkommen til Hvad er Jobsnuseren? Som en del af din uddannelsesvejledning kan du sammen med dine klassekammerater,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 AFUK eller Akademiet for Utæmmet Kreativitet har i små 25 år udviklet læringstilbud til unge, der ikke uden videre

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere