PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1"

Transkript

1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer November 2003 NR.1 Indhold: Betaling af syn - sådan bliver det billigere Portræt af»pip«vejrmeldinger - sådan bliver de til NYHEDSBREV FRA SME NYT FRA SKIBSBEVARINGSFONDEN SME november 2003.indd 1

2 Leder: Hvorfor et fagblad? Du sidder nu med første nummer af SME s nye fagblad, der er planlagt til at udkomme en gang i kvartalet fremover. Hvad skal det nu gøre godt for, spørger du måske? I SME ser vi det som en naturlig udvikling af foreningens aktiviteter, og ideen om at lave et egentligt fagblad har længe været diskuteret i SME s bestyrelse. Der er mange gode grunde til at gå i gang. Vi vil gerne profilere branchen og foreningen udadtil. Vi er i dag 85 rederier med 125 skibe som medlemmer. Vi transporterer omkring passagerer om året, og branchens samlede indtjening ligger på ca. 90 mio. kr. pr. år. En branche i den størrelse har nytte af et eget talerør, frem for bare at sende pressemeddelelser ud, der måske måske ikke bliver trykt i den øvrige presse. Derfor er det heller ikke først og fremmest et medlemsblad, selvom SME s medlemmer naturligvis modtager det. Nej, det er et fagblad, der også sendes til de skibe og redere, der ikke er medlemmer, men som kunne/ burde være det. Endvidere sendes bladet til relevante folketingspolitikere og til nøglepersoner i ministerier og styrelser, herunder Søfartsstyrelsen, Fiskeridirektoratet, Told & Skat m.fl. Endelig går bladet ud til de andre af landets rederiforeninger og til Danmarks Fiskeriforening. Også samtlige danske havnemestre og alle småskibsværfterne er på modtagerlisten, og det samme gælder turistchefer i kommuner med havne. Men er der brug for en profilering af branchen? Ja, det er der i høj grad. Selvom vi, jævnfør ovennævnte tal, er en relativt stor branche (og en branche i vækst), ligger vi alligevel i søfartssammenhænge i småtingsafdelingen. Det betyder naturligvis, at vi hele tiden skal være på vagt overfor at blive glemt. Risikoen for at f.eks. regler og tekniske forskrifter bliver udarbejdet med helt andre fartøjsstørrelser, rederier og formål i tankerne, selvom de også skal gælde for vore skibe, er konstant til stede. Og man må vel også sige, at branchen som sådan ufortjent har lidt et rygte af at være det vilde vesten til søs. Det skyldes naturligvis, at det ikke altid er til at se forskel på et lystfartøj, der sejler sort charter, og et passagerskib, der har orden i sagerne og arbejder seriøst. Det er vel også det, der kommer til udtryk, når man får en henvendelse fra en potentiel kunde, der forestiller sig, at han og hans firma kan komme ud på et hel dags skovturssejlads mod at forære skipperen to kasser øl og andel i frokosten. Det tilbud har de fleste fået på et eller andet tidspunkt. Så jo; branchen kan bruge den profilering, som nærværende nye fagblad giver mulighed for. Vi er redere, der arbejder seriøst og professionelt, og dét budskab skal ud. Ole Vistrup SME november 2003.indd 2

3 Velkommen til SME s nye blad PASSAGERFART Der fremover vil udkomme fire gange årligt. Gode ideer til artikler modtages gerne. Henvendelse til SME, Tlf / og adresse at se herunder. Som det ses, har SKIBSBEVARINGSFONDEN købt sig ind på en side i bladet. Det er en fast ordning, der skal være med til at finansiere udgivelsen, samt gøre bladet mere interessant for vores læsere. PASSAGERFART skal gerne være annoncefinansieret, hvorfor gode ideer og kontakter til relevante annoncører modtages med stor fornøjelse. God læselyst! Indhold: Indhold: Afgift for syn side Afgift for syn Portræt af»pip«side side 4 Alt godt fra havet Vejret - et internationalt projekt side side 5 Portræt af»pip«halon skal ud fra 2004 side side 6 Halon skal ud fra 2004 Alt godt fra havet side side 8 Vejret - et internationalt projekt side 12 Orientering fra Orientering fra SKIBEVARINGSFONDEN SKIBEVARINGSFONDEN side 14 side Passagerfarten Udgiver: Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, Passagerfart SME Udgiver: Udgivelsestidspunkt:Fire Sammenslutningen gang af årligt Mindre Erhvervsfartøjer, Ansvarshavende redaktør: SME Ole Vistrup, SME Udgivelsestidspunkt: Redaktion og layout: Fire Lise gang Mortensen årligt Høy Ansvarshavende redaktør: Ole Vistrup, SME Redaktion Annoncer: og Ole layout: Vistrup, Lise SME: Mortensen Høy Annoncer: Ole Vistrup, SME: Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Strandpromenaden Helsingør Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Strandpromenaden Tel: Helsingør Fax: Tel: Fax: SME november 2003.indd 3

4 Nye ideer mindsker synsafgiften SME bliver inviteret med, når Skibstilsynsrådet skal se på, hvordan Søfartsstyrelsens synsvirksomhed fremover skal tilrettelægges Første januar i år blev der indført betaling for Søfartsstyrelsens syn af skibe, og siden har SME arbejdet på at få Sammenslutningens skibe friholdt fra betalingen. En sag, der trods flere møder i Søfartsstyrelsen og et brev til ministeren, i første omgang ikke har ført til noget resultat, ud over det lakoniske: Det er en sag, der er politisk bestemt og det kan ikke ændres. Så langt så godt Men faktisk viser der sig nu en åbning. Ikke sådan at forstå, at der er udsigt til gratis syn for SMEskibene. Men forstået sådan, at Søfartsstyrelsen har planer om at se på forskellige ordninger, der kan gøre synene billigere for bl.a. SME-skibene. Det er vicedirektør i Søfartsstyrelsen, Christian Breinholt, der er tovholder på synsområdet, og han forklarer, at betalingen for syn også kan ses i sammenhæng med den trimning af Søfartsstyrelsens virksomhed, der for tiden er i gang, for at få Styrelsens aktiviteter tilpasset rammerne i finanslovsforslaget.»det er en stor eksercits, som vi er på vej ind i,«understreger Breinholt:»Den del af trimningen, der berører tilsynsområdet, vil vi tage op i et såkaldt udvidet Skibstilsynsråd, hvor vi inviterer interessenter, der ikke almindeligvis sidder i Rådet, men som deltager i udvalgsarbejdet.«sme og Småøernes Færgeselskaber vil blandt andet bliver inviteret, noterer vicedirektøren og tilføjer:»derfor vil det være utidigt, at komme med detaljerede planer nu, før mødet.«fem forslag Men Christian Breinholt er dog villig til at løfte lidt af sløret for, hvilke ideer der foreligger, til at gøre udgiften til syn overkommelig for småskibene: For det første er et af nøgleordene øget brug af enhedsinspektører. For det andet er der overvejelser om yderligere uddelegering af inspektionsopgaver. For det tredje peger Breinholt på bedre synsforberedelse, hvor man fra skibets side med udgangspunkt i Søfartsstyrelsens synsskemaer sørger for, at skibet er i orden og klar til syn. Inspektørens rolle kan derved få mindre karakter af konsulenttjeneste til fordel for myndighedsrollen, der tager mindre tid. For det fjerde vil det generelt blive overvejet, hvorledes regeringens Noget for Noget filosofi, kan tænkes ind i synsvirksomheden, hvor dette er foreneligt med bl.a. EU-retten. De, der kan og vil, skal belønnes. De, der kan og ikke vil, skal mærke konsekvenserne. De der ikke kan, men vil, skal hjælpes:»hvis et skib har klaret sig fremragende igennem syn det ene år, skal det jo ikke lide unødigt under tilsyn det følgende år,«er Breinholts udlægning af princippet. Syns-centre Til gengæld forventer Breinholt, at SME-skibene bidrager til at reducere Søfartsstyrlsens udgifter ved at møde op til syn i udvalgte havne på bestemte tider. Sydfyn og Øresund er nævnt som centrale synssteder for denne type skibe.»det er klart, at betaling af syn vil betyde ændret adfærd både for inspektørerne og for vores kunder. Det kommer til at betyde et yderligere skridt bort fra»konsulentrollen«og hen imod myndighedsrollen,«slutter Breinholt. s y n s a f g i f t 4 SME november 2003.indd 4

5 Signifikant - hva fornoget For at have styr på påvirkningerne på kysten, måler Kystdirektoratet bølger en række steder ud for den jyske vestkyst, ligesom de modtager bølgemålinger fra enkelte havne på Vestkysten. Måling af bølger foretages med en kugleformet bøje, som er forankret til havbunden med fortøjninger, der er så elastiske, at bøjen kan følge bølgernes bevægelser. Hver tredje time måler bøjen bevægelserne i alle retninger i en periode på 20 minutter. I princippet beregnes bølgernes højde og periode, som igen bruges til at beregne nogle typiske parametre, der repræsenterer bølgeforholdene i de 20 minutter, målingen er foretaget over. Der beregnes bl.a. en signifikant bølgehøjde, som er gennemsnittet af den højeste tredjedel af bølgerne i perioden. Desuden beregnes en periode, som er en middelperiode, samt en repræsentativ retning for bølgerne. Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til. Alle de beregnede værdier overføres umiddelbart efter via TDC s alarm-net til Kystdirektoratets centrale database, hvor de ligger ca. 5 minutter efter, at beregningen i bøjen er foretaget, og de vil ligge på internettet ca minutter senere. Aktuelle målinger på internettet findes på: Aktuelle bølgehøjder oplyses også telefonsevice: Kanal 16 fortsætter For et års tid siden blev en institution i ethvert styrehus, lyttevagten på kanal 2182, nedlagt til fordel for ny digital teknologi. Kanal 16 s hyggelige skratten henne i hjørnet var også bestemt til at skulle kvæles i løbet af et par år, men nu er det besluttet på højeste plan, at lyttevagten på kanal 16 skal fortsætte på ubestemt tid. DSC-systemet (Digital Selective Call) vil i de kommende år vinde større og større udbredelse, og dermed var der lagt op til, at Lyngby Radios nu 40- årige døgn-lyttevagt på kanalen skulle ophøre, ligesom lyttepligten for skibe også skulle høre op. Februar 2005 var oprindelig skæringsdatoen, men nu er datoen udskudt på ubestemt tid. Spørgsmålet er bestemt igennem den Internationale Maritime Organisation IMO og her er den endelige beslutning om, hvornår lyttevagten skal ophøre simpelthen udsat. Det betyder, at der indtil da vil eksistere to alarmeringsprocedurer, nemlig den»nye«der gælder for DSC og den»gamle«på kanal 16. WWW. skibsregister. dk Søfartsstyrelsen åbnede midt i januar for direkte adgang til det elektroniske opslagssystem»register over danske skibe«. Det giver mulighed for at søge på data om skibe optaget i Dansk Skibsregister, Dansk Internationalt Skibsregister og i Fartøjsfortegnelsen. Det er muligt at søge på det enkelte skibs navn kaldesignal IMOnr. Men det er også muligt at søge på tværs, så man for eksempel går ind med»esbjerg«for at finde alle de skibe, der har Esbjerg som hjemhavn. På samme vis kan man indsætte navnet på et rederi og få en liste over alle rederiets dansk registrerede skibe. Prøv selv at klikke Først går man ind på Herfra klikker man på registrering af skibe helt ude til venstre på denne side. Og voila, her findes Register over danske skibe. 5 SME november 2003.indd 5

6 ... God kvalitet, ordentlig komfort Pip hedder skibet. Siden 15. februar sidste år sejlet og bestyret af Johnny Therkildsen, og ejet af skipperens kone, Åse Therkildsen. Samt makkeren af Kim Jensen. Og nej, han har ikke været i økonomisk uføre, men har været ansat i Fiskeridirektoratet, og måtte derfor ikke selv stå som ejer af en lystfiskerbåd. Til gengæld må han gerne administrere Pip, og det gør han med et gennemgående motto: God kvalitet og komfort. Et motto, der i løbet af de seneste halvandet år har ført Pip igennem en lang række af forbedringer og nyanskaffelser. Op mod en halv million er der postet i det lille skib, der nu er totalt slebet ned og malet med tokomponent maling. Der er sat to nye kraner på. Der er kommet rustfrit søgelænder, nye døre og vinduer i styrehuset, ligesom gæstekøjerne har fået nye madrasser og sengetøj. Elektronik så hatten passer Og endelig er der købt stort ind af elektronik, så styrehuset nu er rustet til tænderne med en skov af elektroniske instrumenter: Sidste skud på stammen er et satellitkompas, bestående af tre GPS er, der sidder i en drome oven på radaren. GPS, satellitkompas og radar er koblet sammen med det elektroniske søkort, og radaren viser selvfølgelig true motion. Unøjagtigheder på positionen regnes i centimeter om bord på Pip.»Når gæsterne kommer op i styrehuset, kører øjnene jo rundt i hovedet på dem som en spilleautomat,«forklarer kaptajnen. Satser på dykning Men det er nu ikke kun for underholdningsværdien, Johnny Therkildsen har anskaffet elektronikken:»vi satser på at kunne udvide forretningen til også at omfatte dykkervirksomhed. Lystfiskeri alene er simpelthen for usikkert. Så snart folk læser om iltsvind, tror de, at alle fiskene er døde. Og så vil de ikke ud at fiske.«johnnys faste makker, styrmanden Kim Jensen, er uddannet erhvervsdykker, og med det nye udstyr der for resten også omfatter en hurtiggående alubåd, hvor hele den ene side kan klappes ned og virke som lejder for dykkerne byder Pip sig nu ind på dykkermarkedet:»dels som værtsskib for dykkere. Dels til professionelle dykkeropgaver; fra inspektion, undervandsoptagelser og undervandsarbejde på skibe. Der er forbedret og nyanskaffet for en rund halv million på Pip i løbet af de seneste halvandet år.»købt og betalt,«understreger skipper Johnny Therkildsen. 6 SME november 2003.indd 6

7 Med det udstyr vi har nu, kan vi finde fx et vrag med sonaren og stedfæste det inden for få centimeter. Desuden anskaffer vi snart et undervandssvejseanlæg.«mad og komfort Men ind til nu kommer den væsentlige del af skibets indtjening fortsat fra lystfiskere. Typisk mande-klubber, der skal en weekend ud og fiske og drikke øl, eller firmaer, der inviterer deres kunder på fisketur. Pip udbyder desuden nogle få opsamlingsture i løbet af sæsonen. Men også mere specielle ordrer løber ind i det lille rederi; Pip har i årets løb lagt dæk både til to står i styrehuset, mens Johnny kokkerer så englene synger om læ.»hvis man vil have folk til at komme igen, skal tingene være i orden,«er Johnnys filosofi. Og fremtiden? Tjah, vinterens store opgaver på Pip hedder to nye toiletter og to nye baderum i gæsteapteringen. Desuden ligger der en 380 hk. Mercedes V10 motor og venter på at bliver monteret i løbet af januar måned, hvor skibet bliver lagt op. Og som Johnny siger:»hvis vi ikke gjorde noget, og bare sad med hænderne i skødet, ville jeg frygte fremtiden.... og mad så englene synger begravelser og til et bryllup. Nu er det ingen hemmelighed, at vejen til mandens hjerte går gennem maven. Og med et klientel af mandlige lystfiskere, har Pip et hemmeligt våben, der går rent ind hos gæsterne: God mad. For foruden at være kaptajn, har Johnny en fortid som søkok i Fiskeridirektoratets skibe, og når der er overnattende - og spisende gæster, er det Kim, der Men vi satser på mere end lystfiskeri og vi arbejder hele tiden på at gøre skibet bedre.«for resten har skibet egen hjemmeside: og kan i øvrigt nemt søges på Internettet. Johnny har nemlig købt sig ind på Jubii, så alle, der søger på et ord, der bare lugter af lystfiskeri får skibet Pip op som første bud! 7 SME november 2003.indd 7

8 Halon er forbudt fra årsskiftet Reglen skal administreres af Miljøstyrelsen, og herfra er der ikke lagt op til nogen form for dispensationer Ved årsskiftet skal alle Halonslukningsanlæg være ude af danske skibe. Helt præcis handler det om Bekendtgørelse nr. 243 af 19/04/2002, udgivet af Miljøministeriet i april Her er ordlyden i 4, at skibe under 100 meters længde er omfattet af forbudet fra 31. december Det siger Søfartsstyrelsen Og da der før har været varslet bål og brand over Halonen, uden at det gjaldt for alvor, ja, så har vi spurgt skibsinspektør i Søfartsstyrelsen, Peter Brandt om, hvordan Søfartsstyrelsen vil håndhæve bekendtgørelsen:»måden vi (SFS) vil håndhæve forbudet på for skibe under 100 meters længde, vil være, at såfremt vi (SFS), under rutinemæssigt besøg ombord efter 31. december 2003 konstaterer, at et skib stadig har Halon installeret, skal vi (SFS) gøre ejeren opmærksom på forbudet imod Halon samt indberette forholdet til Miljøstyrelsen. Men det skal forstås således, at vi (SFS) ikke vil holde skibet tilbage, idet skibet jo ikke (med vore øjne) er at betragte som usødygtigt. I øvrigt skal eventuel dispensation/ udsættelse ansøges hos Miljøstyrelsen. Ikke hos Søfartsstyrelsen.«Endelig oplyser Peter Brandt, at Søfartsstyrelsen har godkendt to typer Aerosol-slukningsanlæg: Fire- Eater samt FirePro til last- og fiskeskibe med en længde under 24 meter. Han tilføjer, at det kan forventes at denne godkendelse vil blive udvidet til at gælde for skibe med en længde på op til 45 meter. Vi iler straks til Miljøstyrelsen, for at få svar på, hvordan de stiller sig til spørgsmålene: Hvilke skridt vil Miljøstyrelsen tage, hvis og når I modtager en indberetning fra Søfartsstyrelsen om, at et skib fortsat sejler rundt med Halonbrandslukningsudstyr?? Vil I være villige til at give dispensation for udskiftning til andet udstyr, eventuelt indtil en bestemt fastsat dato, hvor skibet alligevel skal tages ud af drift og på værft for reparation / skal gennemgå hovedsyn etc.? Det siger Miljøstyrelsen Mikkel Aaman Sørensen, Miljøstyrelsen har følgende svar til vores spørgsmål:»en eventuel anmeldelse om halon anlæg vil blive behandlet på lige fod med alle andre anmeldelser af overtrædelser af kemikalielovgivningen. Det indebærer at Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion kan bede politiet rejse en straffesag. Ifølge bekendtgørelsen om ozonlagsnedbrydende stoffer kan overtrædelse straffes med bøde eller under skærpede omstændigheder med fængsel i indtil 2 år. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade at reglerne fraviges. Der skal altså særlige grunde til en dispensation, f.eks at der er tale om såkaldt kritisk anvendelse, hvor der ikke findes alternativer. Men netop vedrørende halonanlæg til almindelige skibe og fiskefartøjer, er der enighed om, at der er tilfredsstillende alternativer. Forbudet har været kendt siden 1995, og Miljøstyrelsen forventer derfor, at der kun vil være tale om et meget lille antal sager, om overhovedet nogen.«8 SME november 2003.indd 8

9 Aerosol: Sådan ser installationen ud Næsten for småt til at være sandt Aerosol-slukningsanlæg kan ofte monteres sammen med det gamle brandmeldersystem, det fylder ikke meget - og så er det rimeligt billigt Står du og mangler et nyt brandslukningsanlæg, findes der faktisk et ret nyt system, der næsten lyder for godt til at være sandt. Aerosol-slukningsanlæg. Det fylder næsten ingen ting. Det er enkelt at installere, og man vil i mange tilfælde kunne bruge både central og detektorer fra det gamle Halonanlæg. Det er godkendt til skibe op til 45 meter, og endelig er prisen til at have med at gøre. FirePro hedder et af de aerosolanlæg, der er godkendt af Søfartsstyrelsen. Forhandleren hedder Ulrik Bjelbæk; uddannet inden for Brandvæsenet, og har solgt FirePro i Danmark det sidste halvandet år. Mest til fiskekuttere, men også til SME-skibe, bl.a. Johanne, Pernille Gry m.fl. Sådan virker det Nu bliver det lidt teknisk. FirePro er en lille cylinder, der hedder en generator - som sættes op i maskinrummet. I et maskinrum på 25 m³ skal der for eksempel sættes tre enheder op. Hver cylinder er 22 cm lang og ca. 9 cm i diameter og er forbundet til brandcentralen med ledninger. Inde i cylinderen er der et fast fedtstenslignende stof, der dels består af magnesium, og dels af kalium. Magnesiumet skal bruges som brændstof: Når FirePro fyres af, er der simpelthen en tændsats, der sætter ild i magnesiumet. Når magnesiumet brænder, sender det kaliumet ud i rummet som luftpartikler, der straks kaster sig over ilten, og binder sig til den. Og når ilten er gået i forbindelse med kalium, kan det ikke længere nære en brand. Ilden går altså ud! Men det fine ved systemet er, at ilt med kalium fortsat kan indåndes af mennesker, så der er ingen fare for dem, der evt. skulle opholde sig i maskinrummet; de kan fortsat trække vejret almindeligt. Det koster det Prisen på installationen er selvfølgelig afhængig af antallet af kubikmeter i maskinrummet, hvor meget af det gamle anlæg, der kan benyttes osv. Men ifølge Ulrik Bjelbæk vil en installation i et gennemsnitligt SME-skib ligge på mellem 10- og kroner. FirePro skal ikke, som de øvrige systemer på markedet, gennemgå en fullscale test, hvad der i sig selv gør anlægget billigt i anskaffelse. Også det årlige eftersyn er nemt og billigt: Cylinderne skal ikke ud af skibet, anlægget skal blot måles igennem og efterses visuelt, hvad der normalt kan gøres på en halv installatør-time. Skulle uheldet være ude, og Fire Pro bliver fyret af, kan cylinderne ikke genanvendes.»en refill vil koste ca. halvdelen af nyinstallationen,«vurderer Ulrik Bjelbæk. 9 SME november 2003.indd 9

10 VTS sådan Vi har spurgt VTS på Storebælt, hvordan de egentlig helst vil have, SME-skibene agerer, når de kommer ind i bro-området I VTS centret på Flådestationen i Korsør kontrollerer de vagthavende hele broområdet med radarer og kameraer, og reglen er, at alle skibe over 50 tons og/eller 15 m mastehøjde skal kalde VTS en over skibsradioen (VHF), når de sejler ind i VTS området nord eller syd for Storebæltsbroen. Herefter bliver skibenes navne plottet ind på VTS centrets radarbillede, så navigatørerne i VTS centret kan følge skibenes sejlads og har mulighed for at kalde dem op, hvis de f.eks. sejler forkert, eller hvis de skal have oplysninger om et andet skib, etc. Vi har spurgt Jørgen Brandt, der er chef for VTS Storebælt, hvordan de egentlig stiller sig til SMEfartøjerne:»For det første skal skibe, der sejler for sejl, så vidt muligt holde sig ude af trafikseparationsområdet. Hvis masten er under 18 meter, er det bedst at sejle under Vestbroen, hvis man alligevel er vest for Sprogø og dermed langt væk fra den trafikerede rute. Hvis SME-skibe er på vej øst for Sprogø og vil under Østbroen, er det fast procedure, at VTS en beder dem om at sejle mellem pylonen og ankerblokken; enten i østsiden ind mod Korsør eller i vestsiden ud mod Sprogø - altså uden for separationen.«frivilligt at kalde På spørgsmålet, om alle SME-skibe skal kalde VTS en over skibsradioen, svarer Jørgen Brandt:»Ifølge bekendtgørelsen skal alle ovennævnte skibe (over 50 tons og/eller 15 m), der sejler ind i VTS Storebælts område, kalde os på kanal 11 eller 16. Men i det omfang, det drejer sig om mindre fartøjer under 20 meter - der under ingen omstændigheder kan gøre skade på broen, og som holder sig uden for trafikseparationen, mener vi ikke, at det er afgørende, at de kalder os. Vi forfølger det heller ikke, hvis de ikke kalder. Vores hovedopgave er trods alt at sørge for, at de store skibe kommer godt igennem broområdet, og ikke gør skade på broen. Men selvfølgelig er alle velkomne til at kalde og få rådgivning.«jørgen Brandt tilføjer, at VTS Storebælt altid gerne vil tale med skibe, der sejler ind i trafikseparationsområdet både hvis de gør det for at følge ruten, og hvis de ønsker at krydse den.»så kender vi deres skibsnavn og har mulighed for at kalde dem op over VHF en!«fiskeri forbudt Endelig minder Jørgen Brandt om, at både de Internationale Søvejsregler og Bekendtgørelsen vedr. sejlads i broområdet har meget klare regler; både for skibe under sejl og for fiskeskibe: Regel 10, punkt, j i Søvejsreglerne siger, at Et skib under 20 m i længden eller et sejlskib må ikke vanskeliggøre sikker passage for et maskindrevet skib, der følger en trafikrute. Jørgen Brandt understreger, at der i henhold til Bekendtgørelsen er fiskeriforbud i både Trafiksepareringen, og også i de afmærkede sejlløb gennem Vestbroen.»Vi rapporterer både professionelle fiskere og lystfiskere, hvis de fisker i Trafiksepareringszonen,«understreger VTS chefen. Det siger Bekendtgørelsen Østerrenden Fiskeri er forbudt i den N.-gående og S.- gående trafikrute i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø. Vesterrenden Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede sejlløb gennem Vestbroen, samt over en strækning på 500 m i disse sejlløbs forlængelse på den anden side af broen. Inden for en afstand af 500 m fra Vestbroen er sejlads på tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt. V T S 10 SME november 2003.indd 10

11 Ny lov om arbejdsskadeforsikring Fra 1. januar 2004 gælder en ny lov om arbejdsskadeforsikring. Lovteksten betyder dels noget for, hvordan ulykker defineres dels åbner den op for frivillig forsikring for arbejdsgivere. Forsikringsselskaberne bedømmer, at loven kommer til at betyde flere anerkendte arbejdsskader og dermed højere præmier. Det væsentligste er følgende: Ulykkesbegrebet ændret Der findes fremover kun to former for arbejdsskader: Ulykker og hvad dermed ligestilles; samt erhvervssygdomme. Erhvervssygdom er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. En ulykke forstås som en personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. I den gamle lov er en ulykke, en udefra kommende, viljesuafhængig pludselig indtrædende begivenhed, der har beskadigelse af legemet til følge. Det nye er, at der ikke kræves en udefra kommende hændelse/begivenhed. De meget omtalte»pludselige løfteskader«falder altså fra nu af ind under denne definition, og er derved tilbageført til ulykkesforsikringsselskaberne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Bevisbyrden lettet Selve erhvervssygdoms-begrebet ændres også, sådan at bevisbyrden bliver gjort lettere. Før skulle det være videnskabeligt bevist, at det var arbejdet, der havde gjort personen syg. Med den nye lov kræves kun medicinsk dokumentation. Svarende til den viden der rent faktisk findes eller kan skaffes på området uden fuldt videnskabeligt bevis. En ændring, der fremover vil gøre det lettere at få anerkendt en erhvervssygdom Endelig åbner loven op for, at der bliver fastsat bestemmelser om, at skader indtruffet under transport til og fra arbejde kan anerkendes. Udvidelse af den sikrede personkreds Med den nye lov indføres frivillig forsikring for arbejdsgiveren og dennes ægtefælle; dette har særligt betydning for mindre redere, der selv udfører arbejde på et skib, som han selv helt eller delvist ejer. Objektivt ansvar Det anføres udtrykkeligt i loven, at en arbejdsgiver ikke behøver at have handlet ansvarspådragende, ansvaret er objektivt. Altså: arbejdsgiveren har altid ansvar for sine ansatte når de arbejder for ham. Også selv om han ikke lige er på stedet! Dette er ikke i sig selv nyt, men det er nyt, at står i en særlig formålsparagraf i loven. Højere præmier Den nye regel medfører klart en mulighed for, at flere får anerkendt deres arbejdsskader og erhvervssygdomme. Dermed er der chance for øgede udgifter for forsikringsselskaberne og ja; vi ved jo godt, hvem der skal betale: Forsikringstagerne. Loven træder i kraft af to omgange: Det ændrede ulykkesbegreb skal benyttes efter 1. januar 2004, medens ændringen af erhvervssygdoms-begrebet der vil gøre det lettere at få anerkendt en erhvervssygdom - først træder i kraft den 1. januar Sager, der er afvist efter lovgivningen før henholdsvis den 1. januar 2004 og den 1. januar 2005 kan ikke genoptages på baggrund af lovændringen. 11 SME november 2003.indd 11

12 Vejret... et internationalt En vejrmelding fra Danmarks Meteorologiske Institut bygger på internationale observationer, opsamlet af alle verdens lande i et internationalt vejrsamarbejde Det siges, at en sommerfugl, der bevæger vingerne i Japan kan få betydning for vejret i Danmark. Og faktisk skal der ikke ske ret meget ude i verden, før der bliver taget højde for det i vejrforudsigelserne fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Måske er samarbejdet om at sikre vejrforudsigelserne det mest omfattende internationale samarbejde overhovedet. Stort set alle verdens lande har indgået et samarbejde under FN om at samle alle indkomne vejrobservationer i et fast opkoblet internationalt netværk med aftalte dataveje, hvor meteorologerne så samtidig kan trække alle oplysningerne ud til deres vejrmodeller. Vejrstationer på land, på skibe, på platforme, i fly og i satellitter opsamler løbende de data, der influerer på verdens vejr: Temperatur, tryk, fugtighed, vind, nedbør og skydække registreres og lægges ind netværket. De fleste stationer, og selvfølgelig satellitterne, sender oplysningerne digitalt direkte ind i netværket. På landstationer og på skibe kræver det en person, der tjekker skydækket og vejret, det er der endnu ikke opfundet målere, der kan gøre helt automatisk og helt så godt som et menneske. Generelt vil en observation, der kommer fra en vejrstation eller et skib, ligge ude på det internationale netværk et kvarter efter, at den er afgivet. Økonomisk samarbejde Når observationerne sendes fra skibene over skibsradioen, eller satellittelefonen - til den nærmeste radiostation, er der opnået enighed om, at det er modtagerlandet, der betaler udgiften til radiostationen, uanset skibets nationalitet. Satellitterne er opsendt af bl.a. Europa og USA, der stiller de mange oplysninger til rådighed for resten af verden, ligesom flere af de store lande har meldt sig som ansvarlige for vejrmeldingerne for store områder af oceanerne, svarende til vejrmeldingsområderne i Admirality List of Radiosignals.»Danmarks bidrag til systemet består dels af en temmelig stor afgift til de europæiske satellitter, der drives af organisationen EUMETSAT. Desuden har DMI aftaler med omkring 50 danske og grønlandske skibe om, at de har vejrstationer om bord og indsender observationer hver tredje time, og endelig sejler to af skibene langs Grønlands kyster og mellem Grønland og Danmark med vejrballoner. Disse stationer er forbundet med store udgifter for DMI, men dataene er af meget stor betydning p r o j e k t Vindkort fra DMIs eksperimentet i forbindelse med Sjælland Rundt 2001, hvor blandt andet tilbagemeldinger fra sejlerne var med til at give DMI et fingerpeg om, at det kan lade sig gøre at køre en så detaljeret model og få gode resultater. Modellen beregner vejret i et gitter med 1,6 km - kvadrater, i stedet for det nuværende 5 km gitter. Vindpilene giver et indtryk af, hvor detaljeret modellen er, og hvor detaljerede prognoser farvandsmeteorologerne har til rådighed. 12 SME november 2003.indd 12

13 Der er en farvandsmeterolog på vagt på DMI døgnet rundt, parat til at udsende for vejrprognoserne,«forklarer Søren E. Olufsen, der under titlen chef for Centralvejrtjenesten, er den øverste ansvarlige for forudsigelserne af det danske vejr. Desuden driver DMI naturligvis de danske vejrstationer. En halv million observationer Og det er virkelig mange observationer, der kommer ind verden over. Når meteorologerne på DMI hver sjette time trykker GO på beregningsknappen på Instituttets store computer, foreligger der normalt omkring vejrobservationer, som vejrmodellen tygger igennem og samler til den danske vejrforudsigelse. Omkring en time tager beregningen. Hvis det store internationale netværk synes kompliceret, så er selve vejrmodellen for vores lille Danmark også et puslespil af oplysninger! Beregningsmodellen for det danske vejr er udformet af forskerne på DMI, og er utrolig detaljeret. Den deler landet op i et gittersystem med kvadrater på fem km, hvor der for hver kvadrat foreligger oplysninger; om der er hav eller land; om det er kystområde; om der er bebyggelse, skov, marker, højdedrag osv. Alle de faktorer, der betyder noget for modstanden for vinden er lagt ind, sammen med oplysninger, der har betydning for udstrålingen af varme. Altså om jorden optager solvarmen, eller om den reflekterer den. Forår og efterår ændres modellen efter, om markerne er bevoksede eller sort pløjemuld - om der er blade på træerne, eller stammerne står bare. Om vinteren betyder desuden snedække og havis, at stort set al varmen bliver reflekteret, og om sommeren er jordfugtigheden helt afgørende for, om solvarmen forbruges til at fordampe vandet, eller om den varmer jorden op. Og udsigten er Når computeren er færdig med beregningerne, udkommer den med en lang række vejrkort, hvor vind, temperaturer, tryk osv. er angivet for hver af kvadraterne i fem km gitteret, og det er på baggrund af disse kort, at de vagthavende meteorologer skriver dagens vejrmeldinger. Udsigten for de næste 24 timer bygger mest på de nære, danske observationer, og her er tale om ca. 100 observationsposter, der for halvdelens vedkommende melder ind hver tiende minut, mens de er oppe på fuldt antal en gang i timen. Fem- og syvdøgnsprognoserne bygger på oplysningerne fra hele kloden.»posten som farvandsmeteorolog er døgnbemandet. Der sidder simpelthen en meteorolog, som ikke laver andet end at følge med i observationerne, og f.eks. opfanger, hvis der pludselig sker ændringer i vejret,«forklarer Søren E. Olufsen:»Det er også farvandsmeteorologen, der sørger for at kuling- og stormvarsler kommer ud over Lyngby Radio og i radioavisen. Bedre vejrudsigter! Kvaliteten af fremtidens vejrforudsigelser vil Søren E. Olufsen også gerne give en prognose på:»fremtidens bedre og sikrere vejrforudsigelser er allerede under udvikling; både internationalt og lokalt på DMI. På det store plan handler det om flere observationer. Som det er nu, er der sorte pletter i systemet, og det er dem, der giver usikkerhederne i vores lange prognoser. Men der er flere satellitter undervejs; det er en glidende overgang, hvor satellitterne udskiftes med en ny generation, der både kan måle mere, og som dækker større dele af jorden. Det kommer til at betyde, at vores datagrundlag bliver bedre; og jo flere observationer vi har fra hele verden, jo sikrere bliver prognoserne,«forklarer Søren Olufsen. Også lokalt på DMI er der fremskridt undervejs. Her er forskerne bogstaveligt talt ved at gøre gitteret over Danmark mere finmasket. De tester i øjeblikket en model, hvor gitterets kvadrater er på 1,4 km, i stedet for de nuværende 5 km:»vi regner med at kunne se forbedringerne inden for et par år. Særligt de lange prognoser op til femdagsprognoserne, regner jeg med bliver væsentligt sikrere,«lover vejrchefen. 13 SME november 2003.indd 13

14 SKIBSBEVARINGSFONDEN o r i e n t e r e r Skibsbevaringsfonden har i finansåret , udover de bevilgede projekter, igangsat en række initiativer, der tager sigte på at løse nogle af de problemstillinger der fra tid til anden opstår. Svamp Et af tidens store problemer, har vist sig at være svamp i skibene. Der er vel at mærke tale om svamp, som er opstået i nyere tømmer, der er indsat i skibene indenfor de seneste år. Således er f. eks. et fem år gammelt dæk på fiskefartøjet Svalen af Hjarbæk svampeangrebet. Det samme gælder en 10 år gammel stævn og et stort antal lønningsstøtter på jagten Jensine af Haderslev. Fonden har på det seneste fået kendskab til flere sager, hvor svamp har været involveret. Det viser sig nu også, at TræskibsSammenslutningen s forsikringsordning er meldt under ændring, idet der har været et stort antal svampesager. Hvad grunden til alle disse svampeangreb er, kan der spekuleres meget over, og Fonden har derfor taget initiativ til, at se nærmere på sagen. At det er gået så galt på mange fartøjer, skyldes formentligt flere faktorer. Blandt andet er nutidens bådebyggere ikke så velfunderede med henblik på udvælgelse af det rette tømmer, som en bådebygger var for 100 år siden. Desuden er dagens brug af fartøjerne en helt anden, end den var for 100 år eller bare for 50 år siden, da vore fartøjer stadig var i aktiv brug. Vi ser desværre alt for ofte, at skibene er garnerede og apterede på en sådan måde, at frisk luft ikke finder vej til skibets indre konstruktioner. Centralvarme og utilstrækkelig ventilation er formodentlig hovedingredienserne i den cocktail, der efter få år kommer til syne som svamp. Selv meget erfarne bådejere oplever svampeangreb, selvom de troede, at de havde luftet godt nok ud. Men det er klart at en ændret brug af skibene, fra at være på havet dagligt med god luftgennemstrømning under dæk og overpøsning af saltvand på dækket, til at være anvendt til weekendog feriefartøjer, hvor der som regel er skalket så tæt som muligt for at undgå indbrud, er en stigende trussel mod fartøjerne. Desuden er trækvaliteten desværre heller ikke i dag som ønsket, idet det tømmer, der kan fås, sjældent er tørret og kvalitetssorteret, så det egner sig til skibsbygningsformål. Der ses også eksempler på, at savværkerne har fået billigt syd- og østeuropæisk tømmer hjem, som i virkeligheden er uegnet til at bygge skibe af. Skibsbevaringsfonden har valgt, at tage denne udfordring op, og planlægger derfor et seminar om træ og svamp. Seminaret vil blive afholdt hurtigst muligt, og hvis det er muligt, allerede i år. Sejl En anden problemstilling, som Skibsbevaringsfonden har været involveret i, er sejl på bevaringsværdige skibe. De seneste år har flere skibe fået leveret sejl af enten tvivlsom kvalitet, eller i dårlig pasform. Skibsbevaringsfonden har i forbindelse med flere projekter foretaget forsøg med indkøb af sejl fra forskellige sejlmagere, af forskellige materialer og i forskellige udførelser. Senest har Fonden været involveret i et sejlprojekt i forbindelse med snurrevodskutteren W. Klitgaard i Frederikshavn, hvor der er syet et helt stel sejl efter traditionelle metoder og efter anvisninger fra Skibsbevaringsfonden. I forbindelse med udførelsen af sejlene, der er udført af Studsgårds Sejlmageri i Frederikshavn, er der foretaget en intensiv dokumentation af den håndværksmæssige udførelse af arbejdet. Denne dokumentation er nu under bearbejdelse og vil på et senere tidspunkt blive tilgængeliggjort for skibsejerne. En plan har længe været, at lave et seminar omkring sejl, og dette seminar, der har afventet syningen og afprøvning af sejlene til W. Klitgaard, er nu planlagt til foråret Meddelelse herom vil blive formidlet senere. Skonnert Mira Skonnerten Mira, der er et af Skibsbevaringsfondens store projekter i samarbejde med Arbejds-markedets Feriefond, gik i 2002 konkurs. Skibet henlå herefter ubenyttet i Nyhavn, og Skibs-bevaringsfonden har i den forbindelse følt sig foranlediget til at føre tilsyn med fartøjet, således at skibets værdi ikke forringedes. Af samme grund blev det besluttet, at Mira i 14 SME november 2003.indd 14

15 sommeren 2003 skulle udlejes og det blev besluttet, at skibet skulle udlejes på en korttidskontrakt, indtil en fremtidig løsning kunne findes. Skibet blev udlejet til advokat Jesper Anhøj og skibsfører Henrik Hersom, som i sommer har sejlet med skibet i Limfjorden ud fra Lemvig. Denne kontrakt er pr ophørt, og der er ikke fundet nogen endelig løsning på det fremtidige ejerforhold. Havgassen Som det er mange bekendt, er Havgassen sejlet til varmere himmelstrøg. Den oprindelige plan var, at Havgassen skulle til Karibien, men skibet er senere blevet omdirigeret og ligger nu i Grækenland. Ifølge ejerne er det meningen, at skibet skal ligge i Grækenland vinteren over, for så forhåbentligt, at returnere til Danmark næste år. Der har været mange rygter i sagen, og mange har undret sig over, at Skibsbevaringsfonden kan acceptere, at et fartøj, der er statsstøttet, kan tillades at sejle ud af landet på denne måde. Det er naturligvis en sag, som har været diskuteret i Skibsbevaringsfondens bestyrelse flere gange, men på baggrund af de regler, der allerede ligger på området, har der ikke været mulighed for, at nedlægge forbud mod denne sejlads. Sagen får dog konsekvenser, idet problemstillingen om skibenes forsejling til fjerne himmelstrøg, atter vil blive taget op i Fondens bestyrelse. Det er således ikke ukompliceret at lade et fartøj sejle af sted, idet klimatiske forhold vil være med til at nedbryde skibet hurtigere end normalt, og andre juridiske problemer kan opstå i forbindelse med en rejse. Det værste eksempel er skonnerten Elinor, som blev solgt på en tvangsauktion i USA, og nu ligger på bunden af havnen i Fort Lauderdale. Dette er ikke en situation som Fonden kan acceptere, og det vil derfor blive diskuteret, om man skal lægge begrænsninger på skibenes sejlads. SME - dit talerør SME tilbyder sine medlemsskibe: - Mulighed for deltagelse i fordelagtig forsikringsordning. - Mulighed for deltagelse i telefonisk passagermeldesystem (godkendt af Søfartsstyrelsen) - Assistance til udarbejdelse af sikkerhedsstyringssystem (ISM-koden) - Assistance til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbeskrivelse (APV og APB) Endvidere er det SME s formål - at repræsentere medlemmernes fælles interesser over for statslige og andre myndigheder, - at virke for sikker skibsdrift med rimelig hensyntagen til de mindre erhvervsfartøjers arbejdsbetingelser og -forudsætninger, samt - at virke for sammenhold og samarbejde medlemmerne imellem. Meld dig ind! Ring Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Brancheorganisation for skibe i passagerfart 15 SME november 2003.indd 15

16 TIG-svejs på»g e o r g S t a g e «Første august sidste år blev undervisningskravene til grunduddannelsen ændret, sådan at 40% af undervisningen - svarende til 296 ud af i alt 740 timer - skal være håndværksmæssig uddannelse. Altså værkstedsskole, arbejdssikkerhed, tegningslæsning og vedligeholdelse. Ledelsen for skoleskibet Danmark valgte at gøre togtet otte uger kortere til fordel for værkstedsskole i land. På Georg Stage»læste man teksten«anderledes. Der står blandt andet i formålsbeskrivelsen, at eleverne skal lave små reparationer på et skibunder vejledning, forklarer overstyrmand Helle Barner Jespersen. Så i stedet for at gøre togterne kortere, ændrede Georg Stage organiseringen om bord og indkøbte mere værktøj - blandt andet et TIG-svejseanlæg. Nyt på dækket Den største forandring, der er sket, er for vagtskiftet på dæk. På dækket er undervisningen differentieret: Der undervises i vagthold med vagthavende styrmand, kabysgasterne er i kabyssen med hovmesteren, resten af skiftet har henholdsvis praktisk sømandsskab og håndværksmæssig uddannelse. -Det giver selvfølgelig mere administration at kontrollere den enkelte elev med hensyn til at opfylde undervisningsprogrammet. Men samtidig får eleven også et større ansvar for egen indlæring, og det er en vigtig pædagogisk sidegevinst. -Opgaverne består i, at eleverne laver f.eks. beslag til Neptun-dunkene under bakken, surringsbeslag i forpeaken og andre fine forbedringer på skibet. Gode opgaver De starter med at skrive en arbejdsseddel, hvor de skal beskrive arbejdsgangene, hvilket værktøj de får brug for, og hvordan de vil udføre arbejdet. Derefter udfører de opgaven. Og faktisk tager det ofte meget lang tid, fordi de skal finde ud af tingene selv. De skal finde alt det, de skal bruge, sørge for korrekt arbejdssikkerhed og selv løse problemerne. -Mens man på en skole normalt får en opgave, hvor alle materialer og værktøj ligger til»højre ret«- får vores elever indtryk af, hvor vigtigt det er at rydde op efter sig, således at den næste vagt ikke skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at finde værktøj. Værkstedsskole i land -Før hen var programmet meget styret; hele vagtskiftet sad og arbejdede med samme wiresplejs. Nu har den enkelte elev selv ansvar for, at han/ hun har gennemgået alle dele af programmet, fortæller overstyrmanden. Ud over det håndværksmæssige arbejde om bord, får eleverne i alt ti dages intensiv værkstedsundervisning med 4 instruktører til 30 elever. Seks dage før togtet og fire dages afpudsning, når de kommer hjem. Værktedsskole om bord. Ekstra beslag, kroge og ophæng. Foto udlånt af Georg Stage 16 SME november 2003.indd 16

17 Aalborg og Århus får sejlskibsbesøg Sail Training International har udpeget Århus som en af fire værtshavne for Tall Ships Race i Et arrangement, der traditionelt nyder stor publikumsbevågenhed i Danmark. Ifølge Danish Sail Training Association (DSTA) er baggrunden for at vælge Århus, at byen er fundet idéel til et sådant arrangement; dels på grund af beliggenheden, dels på grund af byens havneområde og nærheden mellem by og havn. Endelig er der set på de særdeles værdifulde erfaringer, som Århus har høstet i forbindelse med arrangementet Ship Ahoy i sommer. Flåden, der må forventes at omfatte 70 til 80 skole- og øvelsesskibe, ankommer til Århus i juli 2007, hvorfra der efter fire dage i land sejles kapsejlads til Kotka i Finland. Herfra er der venskabssejlads til den svenske hovedstad Stockholm, mens den anden og sidste kapsejlads har Szczecini Polen som mål. Århus, der er DSTA s nyeste bymedlem, har ikke tidligere haft - eller søgt om at få et tall ships race, men som bekendt har Danmark stolte traditioner som vært. Allerede til næste sommer kommer arrangementet endnu en gang til Aalborg, og det har tidligere gæstet såvel København som Esbjerg og Frederikshavn. Da Aalborg senest var vært for et tall ships race (1999) samlede arrangementet tæt ved 80 skibe, omkring gaster og besøgende. Forsikring med fordele Dansk System Assurance formidler fordelagtig sø-kasko, ansvars- samt passageransvarsforsikring for medlemmer af Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME). Forsikringen etableres med en konkurrencedygtig præmie samt en meget attraktiv bonusordning med op til 50% tilbagebetaling af kaskopræmien. Ansvarsforsikring samt passageransvarsforsikring indgår ligeledes som en del af den samlede forsikring. Forsikring for besætning skal tegnes særskilt og er ikke en del af forsikringsordningen. Dansk System Assurance er uafhængig af forsikringsselskaberne og fremstår derfor alene som vore klienters personlige forsikringsrådgiver. Vi varetager vore klienters interesser over for forsikringsselskaberne, herunder forsikringsaftaler, præmieaftaler samt bistand ved opståede skader. Ved at behytte Dansk System Assurance som forsikringsmægler, opnår vore klienter tidsbesparelser, således at egne ressourcer kan udnyttes bedst muligt. Dansk System Assurance Forsikringsmæglere A/S Allégade 14, 2000 Frederiksberg Tel: Fax: SME november 2003.indd 17

18 Nyd Danmarks bedste udsigt fra toppen af et fyr De fleste af os kender kun fyrtårnene fra søkortet og fra den skarpe lyskegle, der fejer hen over havet som tryg vejledning i sorte nætter. Men faktisk er der en god gammel tradition for, at besøgende er velkomne i en lang række af de danske fyrtårne - en oplagt mulighed, hvis man alligevel ligger i nærheden, og gæsterne trænger til en maritim vandrertur. I alt 16 fyr fordelt over hele Danmark, fra Christiansø Fyr i øst til Blåvandshug i vest har officielle åbningstider, hvor besøgende kan se de spændende bygningsværker. Skønt fyrene i dag er automatiserede med fotoceller og elektricitet, kan man i en del af fyrene se de oprindelige urværker, der benyttedes til at drive fyrene, før de blev automatiseret. Man kan se de fantastiske linser i fyrets top, maskinerierne til nødstrømsanlægget og man kan nyde nogle af Danmarks bedste udsigter; både ud over havet og ind over land. Nogle af fyrene ligger så tæt på en havn, at de passer til en rask gåtur andre kræver en cykel eller en bus. Historiske vingesus De danske fyr udgør hver i sær et lille stykke danmarkshistorie. De er bygget omkring 1900-tallet, enkelte helt tilbage omkring og de fortæller historien om fantastiske bygningsværker og lysteknik og linser i stadig udvikling. En af de sjove ting ved fyrene er, at selv om alle jo har samme funktion er de ikke bygget ud fra nogen standardudformning - hvert enkelt fyrtårn er tegnet og bygget lokalt. Endelig hører det med til historien, at fyrene har været rigtig store arbejdspladser mange er bygget med et omliggende bygningskompleks med plads til flere familier, der har haft deres udkomme ved fyret. Mange steder har 5 10 mand arbejdet i døgndrift for at holde fyr og tågesignal i gang, indberette is- og vejrmeldinger og holde kystudkig. Se mere på farvandsvæsenets hjemmeside: viewer.htm Vesborg Fyr Position N , E Adresse: 8305 Tranebjerg, Samsø Åbent: daglig 9-17 i perioden maj til september. Nærmeste havn: Kolbykås på Samsø. Fyret ligger ca. 5 km fra havnen. Vesborg fyr er oprettet i 1858 og står på den sydvestlige pynt af Vesborg bakker. I 1894 blev her yderligere bygget en tågesignalstation til brug for dampskibsforbindelsen mellem København og Århus, tågesignalet blev dog nedlagt i Det 19 meter høje tårn er bygget i mursten og har en flammehøjde på 36 meter over havoverfladen. Mod vest er der på tårnet anbragt årstallet 1858 og herover Frederik den VII s navnetræk. Selve lanternen er bygget af bronze med kobbertag. Der var kystudkik på stationen frem til slutningen af I forbindelse med nedlæggelse af kystudkiggen blev fyret tekniske udstyr moderniseret med bl.a. automatisk start på fotocelle, lampeveksler til indkobling af reservelampe, samt nyt nødgeneratoranlæg. Foto udlånt af Farvandsvæsenst 18 SME november 2003.indd 18

19 PASSAGERFART NÅ UD TIL ALLE DANMARKS SMÅSKIBE - OG STORE DELE AF DEN MARITIME VERDEN De får bladet Bladet vil blive distribueret til cirka modtagere indenfor følgende grupper: SME s medlemsrederier (ca. 85 rederier repræsenterende omkring 125 skibe) Småskibsrederier i passagerfart, der ikke er medlem af SME. Danske fjord- og øfærgerederier Turistkontorer i havnebyer Danske erhvervshavne Dagspressen Nøglepersoner i ministerier (Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet, Kulturministeriet) Nøglepersoner i myndigheder (Søfartsstyrelsen, Fiskeridirektoratet, Told&Skat) Maritime skoler Danske småskibsværfter Relevante folketingspolitikere Endvidere vil der blive mulighed for at modtage bladet i abonnement. Det koster en annonce Annonceinformation Annoncetype Landskabsformat Højformat Pris (bredde x højde) (bredde x højde) 1/1 side 185 x 265 mm 185 x 265 mm kr. 1/2 side 185 x 130 mm 90 x 265 mm kr. 1/3 side 185 x 85 mm 58 x 265 mm kr. 1/4 side 185 x 60 mm 90 x 130 mm 990 kr. 4-farvetillæg 500 kr. Bagsiden (altid + farvetillæg) kr Ved bestilling af et helt år (4 numre) gives 10% rabat. Supportannoncer 90 x 40 mm kr. Der gives ikke genbestillingsrabat på supportannoncer. Alle annoncepriser er ex. moms. Annoncer kan sættes op i samarbejde med bladet efter levering af tekst, logo og evt. fotos, eller de kan leveres som færdige filer. Filformat efter nærmere aftale. Annoncebestilling: Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Allégade Helsingør SME november 2003.indd 19

20 SME november 2003.indd 20

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1)

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri

Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri 2 Gode råd til skipper og besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes til industrifiskeri Vejledning

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010 Til: Se forsendelsesliste i bilag 12. juli 2010 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø FARVANDSVÆSENET Overgaden oven Vandet 62 B 1023 København K KORT & MATRIKELSTYRELSEN Rentemestervej 8

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3.

Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen 3. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 120 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Folketingets Trafikudvalg 26. april 2005 om Karen Danielsens påsejling af Storebæltsforbindelsen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib

Skema til indberetning af kollision på fiskeskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af kollision på fiskeskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer Til: Se forsendelsesliste i bilag 2 30. august 2011 Vores reference: Sag 201105974 Arkivkode 30.30.06 Center for Maritim Regulering /cgj Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm.

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd inviterer alle fiskere, deres pårørende og andre interesserede til åbningen af Projekt Hanstholm. 26-02-2004 Tema om Projekt Hanstholm 3 MÅNEDER I ARBEJDSMILJØETS TEGN 15. marts inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle til åbningen af Projekt Hanstholm. Det kommer til at løbe over tre måneder. Den

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Tema om brandslukning

Tema om brandslukning 4. 10. 2002 Tema om brandslukning VAND OG AEROSOLER - I STEDET FOR HALON OG CO2 DEN 31.12.2003 ER DET DEFINITIVT SLUT MED AT BRUGE HALON SOM BRANDSLUKNING PÅ DANSKE FISKEFARTØJER. DET HAR MILJØSTYRELSEN

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene,

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Jernbanebroen over Limfjorden

Jernbanebroen over Limfjorden Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-1-2018 Jernbanebroen over Limfjorden Sidste opdateringer Tekst: 5-5-2017 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,5'N 9 54,6'E - kort 107

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2015

HAVNENYT EFTERÅRET 2015 HAVNENYT EFTERÅRET 2015 En ægte 12 meter afgår Dragør havn Sæsonen 2015 Igen i år har vi kunnet holde skindet på næsen, når man taler om antal af gæstende både i havnen. Vi har i år haft en fremgang på

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER 11. JULI 2013 BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER En ny dom illustrerer, hvorledes domstolene i mistænkelige forsikringssager, hvor den angivne skadesårsag forekommer tvivlsom, er tilbøjelige til

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Etablering af nyt søkabel på tværs af Lillebælt

Etablering af nyt søkabel på tværs af Lillebælt Til farvandets brugere og berørte parter Etablering af nyt søkabel på tværs af Lillebælt Høring til brug for Søfartsstyrelsens behandling 6. november 2012 Energinet.dk skal i foråret 2013 i forbindelse

Læs mere

Radio skannere og lydbehandlings programmer.

Radio skannere og lydbehandlings programmer. Radio skannere og lydbehandlings programmer. Der er mange forskellige muligheder, hvis man har en scanner og OZ4ui, Lars har tidligere haft skrevet i amsat-oz, om scannere og vejrsatellitter. Men der er

Læs mere

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk Under Overfladen Husk Du kan altid finde os på w www.annabang.dk Så er Under Overfladen på ude igen. Denne gang med ny redaktør og i nyt design. Og hvorfor så det? John Andersen har takket af som redaktør

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Så blev det kaffetid om bord på færgen til Samsø Ældre Sagen i Egtved lærte pigen på Samsø at kende på grund af hendes store indsigt i Samsøs

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere