PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. November 2003 NR.1"

Transkript

1 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer November 2003 NR.1 Indhold: Betaling af syn - sådan bliver det billigere Portræt af»pip«vejrmeldinger - sådan bliver de til NYHEDSBREV FRA SME NYT FRA SKIBSBEVARINGSFONDEN SME november 2003.indd 1

2 Leder: Hvorfor et fagblad? Du sidder nu med første nummer af SME s nye fagblad, der er planlagt til at udkomme en gang i kvartalet fremover. Hvad skal det nu gøre godt for, spørger du måske? I SME ser vi det som en naturlig udvikling af foreningens aktiviteter, og ideen om at lave et egentligt fagblad har længe været diskuteret i SME s bestyrelse. Der er mange gode grunde til at gå i gang. Vi vil gerne profilere branchen og foreningen udadtil. Vi er i dag 85 rederier med 125 skibe som medlemmer. Vi transporterer omkring passagerer om året, og branchens samlede indtjening ligger på ca. 90 mio. kr. pr. år. En branche i den størrelse har nytte af et eget talerør, frem for bare at sende pressemeddelelser ud, der måske måske ikke bliver trykt i den øvrige presse. Derfor er det heller ikke først og fremmest et medlemsblad, selvom SME s medlemmer naturligvis modtager det. Nej, det er et fagblad, der også sendes til de skibe og redere, der ikke er medlemmer, men som kunne/ burde være det. Endvidere sendes bladet til relevante folketingspolitikere og til nøglepersoner i ministerier og styrelser, herunder Søfartsstyrelsen, Fiskeridirektoratet, Told & Skat m.fl. Endelig går bladet ud til de andre af landets rederiforeninger og til Danmarks Fiskeriforening. Også samtlige danske havnemestre og alle småskibsværfterne er på modtagerlisten, og det samme gælder turistchefer i kommuner med havne. Men er der brug for en profilering af branchen? Ja, det er der i høj grad. Selvom vi, jævnfør ovennævnte tal, er en relativt stor branche (og en branche i vækst), ligger vi alligevel i søfartssammenhænge i småtingsafdelingen. Det betyder naturligvis, at vi hele tiden skal være på vagt overfor at blive glemt. Risikoen for at f.eks. regler og tekniske forskrifter bliver udarbejdet med helt andre fartøjsstørrelser, rederier og formål i tankerne, selvom de også skal gælde for vore skibe, er konstant til stede. Og man må vel også sige, at branchen som sådan ufortjent har lidt et rygte af at være det vilde vesten til søs. Det skyldes naturligvis, at det ikke altid er til at se forskel på et lystfartøj, der sejler sort charter, og et passagerskib, der har orden i sagerne og arbejder seriøst. Det er vel også det, der kommer til udtryk, når man får en henvendelse fra en potentiel kunde, der forestiller sig, at han og hans firma kan komme ud på et hel dags skovturssejlads mod at forære skipperen to kasser øl og andel i frokosten. Det tilbud har de fleste fået på et eller andet tidspunkt. Så jo; branchen kan bruge den profilering, som nærværende nye fagblad giver mulighed for. Vi er redere, der arbejder seriøst og professionelt, og dét budskab skal ud. Ole Vistrup SME november 2003.indd 2

3 Velkommen til SME s nye blad PASSAGERFART Der fremover vil udkomme fire gange årligt. Gode ideer til artikler modtages gerne. Henvendelse til SME, Tlf / og adresse at se herunder. Som det ses, har SKIBSBEVARINGSFONDEN købt sig ind på en side i bladet. Det er en fast ordning, der skal være med til at finansiere udgivelsen, samt gøre bladet mere interessant for vores læsere. PASSAGERFART skal gerne være annoncefinansieret, hvorfor gode ideer og kontakter til relevante annoncører modtages med stor fornøjelse. God læselyst! Indhold: Indhold: Afgift for syn side Afgift for syn Portræt af»pip«side side 4 Alt godt fra havet Vejret - et internationalt projekt side side 5 Portræt af»pip«halon skal ud fra 2004 side side 6 Halon skal ud fra 2004 Alt godt fra havet side side 8 Vejret - et internationalt projekt side 12 Orientering fra Orientering fra SKIBEVARINGSFONDEN SKIBEVARINGSFONDEN side 14 side Passagerfarten Udgiver: Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer, Passagerfart SME Udgiver: Udgivelsestidspunkt:Fire Sammenslutningen gang af årligt Mindre Erhvervsfartøjer, Ansvarshavende redaktør: SME Ole Vistrup, SME Udgivelsestidspunkt: Redaktion og layout: Fire Lise gang Mortensen årligt Høy Ansvarshavende redaktør: Ole Vistrup, SME Redaktion Annoncer: og Ole layout: Vistrup, Lise SME: Mortensen Høy Annoncer: Ole Vistrup, SME: Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Strandpromenaden Helsingør Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Strandpromenaden Tel: Helsingør Fax: Tel: Fax: SME november 2003.indd 3

4 Nye ideer mindsker synsafgiften SME bliver inviteret med, når Skibstilsynsrådet skal se på, hvordan Søfartsstyrelsens synsvirksomhed fremover skal tilrettelægges Første januar i år blev der indført betaling for Søfartsstyrelsens syn af skibe, og siden har SME arbejdet på at få Sammenslutningens skibe friholdt fra betalingen. En sag, der trods flere møder i Søfartsstyrelsen og et brev til ministeren, i første omgang ikke har ført til noget resultat, ud over det lakoniske: Det er en sag, der er politisk bestemt og det kan ikke ændres. Så langt så godt Men faktisk viser der sig nu en åbning. Ikke sådan at forstå, at der er udsigt til gratis syn for SMEskibene. Men forstået sådan, at Søfartsstyrelsen har planer om at se på forskellige ordninger, der kan gøre synene billigere for bl.a. SME-skibene. Det er vicedirektør i Søfartsstyrelsen, Christian Breinholt, der er tovholder på synsområdet, og han forklarer, at betalingen for syn også kan ses i sammenhæng med den trimning af Søfartsstyrelsens virksomhed, der for tiden er i gang, for at få Styrelsens aktiviteter tilpasset rammerne i finanslovsforslaget.»det er en stor eksercits, som vi er på vej ind i,«understreger Breinholt:»Den del af trimningen, der berører tilsynsområdet, vil vi tage op i et såkaldt udvidet Skibstilsynsråd, hvor vi inviterer interessenter, der ikke almindeligvis sidder i Rådet, men som deltager i udvalgsarbejdet.«sme og Småøernes Færgeselskaber vil blandt andet bliver inviteret, noterer vicedirektøren og tilføjer:»derfor vil det være utidigt, at komme med detaljerede planer nu, før mødet.«fem forslag Men Christian Breinholt er dog villig til at løfte lidt af sløret for, hvilke ideer der foreligger, til at gøre udgiften til syn overkommelig for småskibene: For det første er et af nøgleordene øget brug af enhedsinspektører. For det andet er der overvejelser om yderligere uddelegering af inspektionsopgaver. For det tredje peger Breinholt på bedre synsforberedelse, hvor man fra skibets side med udgangspunkt i Søfartsstyrelsens synsskemaer sørger for, at skibet er i orden og klar til syn. Inspektørens rolle kan derved få mindre karakter af konsulenttjeneste til fordel for myndighedsrollen, der tager mindre tid. For det fjerde vil det generelt blive overvejet, hvorledes regeringens Noget for Noget filosofi, kan tænkes ind i synsvirksomheden, hvor dette er foreneligt med bl.a. EU-retten. De, der kan og vil, skal belønnes. De, der kan og ikke vil, skal mærke konsekvenserne. De der ikke kan, men vil, skal hjælpes:»hvis et skib har klaret sig fremragende igennem syn det ene år, skal det jo ikke lide unødigt under tilsyn det følgende år,«er Breinholts udlægning af princippet. Syns-centre Til gengæld forventer Breinholt, at SME-skibene bidrager til at reducere Søfartsstyrlsens udgifter ved at møde op til syn i udvalgte havne på bestemte tider. Sydfyn og Øresund er nævnt som centrale synssteder for denne type skibe.»det er klart, at betaling af syn vil betyde ændret adfærd både for inspektørerne og for vores kunder. Det kommer til at betyde et yderligere skridt bort fra»konsulentrollen«og hen imod myndighedsrollen,«slutter Breinholt. s y n s a f g i f t 4 SME november 2003.indd 4

5 Signifikant - hva fornoget For at have styr på påvirkningerne på kysten, måler Kystdirektoratet bølger en række steder ud for den jyske vestkyst, ligesom de modtager bølgemålinger fra enkelte havne på Vestkysten. Måling af bølger foretages med en kugleformet bøje, som er forankret til havbunden med fortøjninger, der er så elastiske, at bøjen kan følge bølgernes bevægelser. Hver tredje time måler bøjen bevægelserne i alle retninger i en periode på 20 minutter. I princippet beregnes bølgernes højde og periode, som igen bruges til at beregne nogle typiske parametre, der repræsenterer bølgeforholdene i de 20 minutter, målingen er foretaget over. Der beregnes bl.a. en signifikant bølgehøjde, som er gennemsnittet af den højeste tredjedel af bølgerne i perioden. Desuden beregnes en periode, som er en middelperiode, samt en repræsentativ retning for bølgerne. Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til. Alle de beregnede værdier overføres umiddelbart efter via TDC s alarm-net til Kystdirektoratets centrale database, hvor de ligger ca. 5 minutter efter, at beregningen i bøjen er foretaget, og de vil ligge på internettet ca minutter senere. Aktuelle målinger på internettet findes på: Aktuelle bølgehøjder oplyses også telefonsevice: Kanal 16 fortsætter For et års tid siden blev en institution i ethvert styrehus, lyttevagten på kanal 2182, nedlagt til fordel for ny digital teknologi. Kanal 16 s hyggelige skratten henne i hjørnet var også bestemt til at skulle kvæles i løbet af et par år, men nu er det besluttet på højeste plan, at lyttevagten på kanal 16 skal fortsætte på ubestemt tid. DSC-systemet (Digital Selective Call) vil i de kommende år vinde større og større udbredelse, og dermed var der lagt op til, at Lyngby Radios nu 40- årige døgn-lyttevagt på kanalen skulle ophøre, ligesom lyttepligten for skibe også skulle høre op. Februar 2005 var oprindelig skæringsdatoen, men nu er datoen udskudt på ubestemt tid. Spørgsmålet er bestemt igennem den Internationale Maritime Organisation IMO og her er den endelige beslutning om, hvornår lyttevagten skal ophøre simpelthen udsat. Det betyder, at der indtil da vil eksistere to alarmeringsprocedurer, nemlig den»nye«der gælder for DSC og den»gamle«på kanal 16. WWW. skibsregister. dk Søfartsstyrelsen åbnede midt i januar for direkte adgang til det elektroniske opslagssystem»register over danske skibe«. Det giver mulighed for at søge på data om skibe optaget i Dansk Skibsregister, Dansk Internationalt Skibsregister og i Fartøjsfortegnelsen. Det er muligt at søge på det enkelte skibs navn kaldesignal IMOnr. Men det er også muligt at søge på tværs, så man for eksempel går ind med»esbjerg«for at finde alle de skibe, der har Esbjerg som hjemhavn. På samme vis kan man indsætte navnet på et rederi og få en liste over alle rederiets dansk registrerede skibe. Prøv selv at klikke Først går man ind på Herfra klikker man på registrering af skibe helt ude til venstre på denne side. Og voila, her findes Register over danske skibe. 5 SME november 2003.indd 5

6 ... God kvalitet, ordentlig komfort Pip hedder skibet. Siden 15. februar sidste år sejlet og bestyret af Johnny Therkildsen, og ejet af skipperens kone, Åse Therkildsen. Samt makkeren af Kim Jensen. Og nej, han har ikke været i økonomisk uføre, men har været ansat i Fiskeridirektoratet, og måtte derfor ikke selv stå som ejer af en lystfiskerbåd. Til gengæld må han gerne administrere Pip, og det gør han med et gennemgående motto: God kvalitet og komfort. Et motto, der i løbet af de seneste halvandet år har ført Pip igennem en lang række af forbedringer og nyanskaffelser. Op mod en halv million er der postet i det lille skib, der nu er totalt slebet ned og malet med tokomponent maling. Der er sat to nye kraner på. Der er kommet rustfrit søgelænder, nye døre og vinduer i styrehuset, ligesom gæstekøjerne har fået nye madrasser og sengetøj. Elektronik så hatten passer Og endelig er der købt stort ind af elektronik, så styrehuset nu er rustet til tænderne med en skov af elektroniske instrumenter: Sidste skud på stammen er et satellitkompas, bestående af tre GPS er, der sidder i en drome oven på radaren. GPS, satellitkompas og radar er koblet sammen med det elektroniske søkort, og radaren viser selvfølgelig true motion. Unøjagtigheder på positionen regnes i centimeter om bord på Pip.»Når gæsterne kommer op i styrehuset, kører øjnene jo rundt i hovedet på dem som en spilleautomat,«forklarer kaptajnen. Satser på dykning Men det er nu ikke kun for underholdningsværdien, Johnny Therkildsen har anskaffet elektronikken:»vi satser på at kunne udvide forretningen til også at omfatte dykkervirksomhed. Lystfiskeri alene er simpelthen for usikkert. Så snart folk læser om iltsvind, tror de, at alle fiskene er døde. Og så vil de ikke ud at fiske.«johnnys faste makker, styrmanden Kim Jensen, er uddannet erhvervsdykker, og med det nye udstyr der for resten også omfatter en hurtiggående alubåd, hvor hele den ene side kan klappes ned og virke som lejder for dykkerne byder Pip sig nu ind på dykkermarkedet:»dels som værtsskib for dykkere. Dels til professionelle dykkeropgaver; fra inspektion, undervandsoptagelser og undervandsarbejde på skibe. Der er forbedret og nyanskaffet for en rund halv million på Pip i løbet af de seneste halvandet år.»købt og betalt,«understreger skipper Johnny Therkildsen. 6 SME november 2003.indd 6

7 Med det udstyr vi har nu, kan vi finde fx et vrag med sonaren og stedfæste det inden for få centimeter. Desuden anskaffer vi snart et undervandssvejseanlæg.«mad og komfort Men ind til nu kommer den væsentlige del af skibets indtjening fortsat fra lystfiskere. Typisk mande-klubber, der skal en weekend ud og fiske og drikke øl, eller firmaer, der inviterer deres kunder på fisketur. Pip udbyder desuden nogle få opsamlingsture i løbet af sæsonen. Men også mere specielle ordrer løber ind i det lille rederi; Pip har i årets løb lagt dæk både til to står i styrehuset, mens Johnny kokkerer så englene synger om læ.»hvis man vil have folk til at komme igen, skal tingene være i orden,«er Johnnys filosofi. Og fremtiden? Tjah, vinterens store opgaver på Pip hedder to nye toiletter og to nye baderum i gæsteapteringen. Desuden ligger der en 380 hk. Mercedes V10 motor og venter på at bliver monteret i løbet af januar måned, hvor skibet bliver lagt op. Og som Johnny siger:»hvis vi ikke gjorde noget, og bare sad med hænderne i skødet, ville jeg frygte fremtiden.... og mad så englene synger begravelser og til et bryllup. Nu er det ingen hemmelighed, at vejen til mandens hjerte går gennem maven. Og med et klientel af mandlige lystfiskere, har Pip et hemmeligt våben, der går rent ind hos gæsterne: God mad. For foruden at være kaptajn, har Johnny en fortid som søkok i Fiskeridirektoratets skibe, og når der er overnattende - og spisende gæster, er det Kim, der Men vi satser på mere end lystfiskeri og vi arbejder hele tiden på at gøre skibet bedre.«for resten har skibet egen hjemmeside: og kan i øvrigt nemt søges på Internettet. Johnny har nemlig købt sig ind på Jubii, så alle, der søger på et ord, der bare lugter af lystfiskeri får skibet Pip op som første bud! 7 SME november 2003.indd 7

8 Halon er forbudt fra årsskiftet Reglen skal administreres af Miljøstyrelsen, og herfra er der ikke lagt op til nogen form for dispensationer Ved årsskiftet skal alle Halonslukningsanlæg være ude af danske skibe. Helt præcis handler det om Bekendtgørelse nr. 243 af 19/04/2002, udgivet af Miljøministeriet i april Her er ordlyden i 4, at skibe under 100 meters længde er omfattet af forbudet fra 31. december Det siger Søfartsstyrelsen Og da der før har været varslet bål og brand over Halonen, uden at det gjaldt for alvor, ja, så har vi spurgt skibsinspektør i Søfartsstyrelsen, Peter Brandt om, hvordan Søfartsstyrelsen vil håndhæve bekendtgørelsen:»måden vi (SFS) vil håndhæve forbudet på for skibe under 100 meters længde, vil være, at såfremt vi (SFS), under rutinemæssigt besøg ombord efter 31. december 2003 konstaterer, at et skib stadig har Halon installeret, skal vi (SFS) gøre ejeren opmærksom på forbudet imod Halon samt indberette forholdet til Miljøstyrelsen. Men det skal forstås således, at vi (SFS) ikke vil holde skibet tilbage, idet skibet jo ikke (med vore øjne) er at betragte som usødygtigt. I øvrigt skal eventuel dispensation/ udsættelse ansøges hos Miljøstyrelsen. Ikke hos Søfartsstyrelsen.«Endelig oplyser Peter Brandt, at Søfartsstyrelsen har godkendt to typer Aerosol-slukningsanlæg: Fire- Eater samt FirePro til last- og fiskeskibe med en længde under 24 meter. Han tilføjer, at det kan forventes at denne godkendelse vil blive udvidet til at gælde for skibe med en længde på op til 45 meter. Vi iler straks til Miljøstyrelsen, for at få svar på, hvordan de stiller sig til spørgsmålene: Hvilke skridt vil Miljøstyrelsen tage, hvis og når I modtager en indberetning fra Søfartsstyrelsen om, at et skib fortsat sejler rundt med Halonbrandslukningsudstyr?? Vil I være villige til at give dispensation for udskiftning til andet udstyr, eventuelt indtil en bestemt fastsat dato, hvor skibet alligevel skal tages ud af drift og på værft for reparation / skal gennemgå hovedsyn etc.? Det siger Miljøstyrelsen Mikkel Aaman Sørensen, Miljøstyrelsen har følgende svar til vores spørgsmål:»en eventuel anmeldelse om halon anlæg vil blive behandlet på lige fod med alle andre anmeldelser af overtrædelser af kemikalielovgivningen. Det indebærer at Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion kan bede politiet rejse en straffesag. Ifølge bekendtgørelsen om ozonlagsnedbrydende stoffer kan overtrædelse straffes med bøde eller under skærpede omstændigheder med fængsel i indtil 2 år. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade at reglerne fraviges. Der skal altså særlige grunde til en dispensation, f.eks at der er tale om såkaldt kritisk anvendelse, hvor der ikke findes alternativer. Men netop vedrørende halonanlæg til almindelige skibe og fiskefartøjer, er der enighed om, at der er tilfredsstillende alternativer. Forbudet har været kendt siden 1995, og Miljøstyrelsen forventer derfor, at der kun vil være tale om et meget lille antal sager, om overhovedet nogen.«8 SME november 2003.indd 8

9 Aerosol: Sådan ser installationen ud Næsten for småt til at være sandt Aerosol-slukningsanlæg kan ofte monteres sammen med det gamle brandmeldersystem, det fylder ikke meget - og så er det rimeligt billigt Står du og mangler et nyt brandslukningsanlæg, findes der faktisk et ret nyt system, der næsten lyder for godt til at være sandt. Aerosol-slukningsanlæg. Det fylder næsten ingen ting. Det er enkelt at installere, og man vil i mange tilfælde kunne bruge både central og detektorer fra det gamle Halonanlæg. Det er godkendt til skibe op til 45 meter, og endelig er prisen til at have med at gøre. FirePro hedder et af de aerosolanlæg, der er godkendt af Søfartsstyrelsen. Forhandleren hedder Ulrik Bjelbæk; uddannet inden for Brandvæsenet, og har solgt FirePro i Danmark det sidste halvandet år. Mest til fiskekuttere, men også til SME-skibe, bl.a. Johanne, Pernille Gry m.fl. Sådan virker det Nu bliver det lidt teknisk. FirePro er en lille cylinder, der hedder en generator - som sættes op i maskinrummet. I et maskinrum på 25 m³ skal der for eksempel sættes tre enheder op. Hver cylinder er 22 cm lang og ca. 9 cm i diameter og er forbundet til brandcentralen med ledninger. Inde i cylinderen er der et fast fedtstenslignende stof, der dels består af magnesium, og dels af kalium. Magnesiumet skal bruges som brændstof: Når FirePro fyres af, er der simpelthen en tændsats, der sætter ild i magnesiumet. Når magnesiumet brænder, sender det kaliumet ud i rummet som luftpartikler, der straks kaster sig over ilten, og binder sig til den. Og når ilten er gået i forbindelse med kalium, kan det ikke længere nære en brand. Ilden går altså ud! Men det fine ved systemet er, at ilt med kalium fortsat kan indåndes af mennesker, så der er ingen fare for dem, der evt. skulle opholde sig i maskinrummet; de kan fortsat trække vejret almindeligt. Det koster det Prisen på installationen er selvfølgelig afhængig af antallet af kubikmeter i maskinrummet, hvor meget af det gamle anlæg, der kan benyttes osv. Men ifølge Ulrik Bjelbæk vil en installation i et gennemsnitligt SME-skib ligge på mellem 10- og kroner. FirePro skal ikke, som de øvrige systemer på markedet, gennemgå en fullscale test, hvad der i sig selv gør anlægget billigt i anskaffelse. Også det årlige eftersyn er nemt og billigt: Cylinderne skal ikke ud af skibet, anlægget skal blot måles igennem og efterses visuelt, hvad der normalt kan gøres på en halv installatør-time. Skulle uheldet være ude, og Fire Pro bliver fyret af, kan cylinderne ikke genanvendes.»en refill vil koste ca. halvdelen af nyinstallationen,«vurderer Ulrik Bjelbæk. 9 SME november 2003.indd 9

10 VTS sådan Vi har spurgt VTS på Storebælt, hvordan de egentlig helst vil have, SME-skibene agerer, når de kommer ind i bro-området I VTS centret på Flådestationen i Korsør kontrollerer de vagthavende hele broområdet med radarer og kameraer, og reglen er, at alle skibe over 50 tons og/eller 15 m mastehøjde skal kalde VTS en over skibsradioen (VHF), når de sejler ind i VTS området nord eller syd for Storebæltsbroen. Herefter bliver skibenes navne plottet ind på VTS centrets radarbillede, så navigatørerne i VTS centret kan følge skibenes sejlads og har mulighed for at kalde dem op, hvis de f.eks. sejler forkert, eller hvis de skal have oplysninger om et andet skib, etc. Vi har spurgt Jørgen Brandt, der er chef for VTS Storebælt, hvordan de egentlig stiller sig til SMEfartøjerne:»For det første skal skibe, der sejler for sejl, så vidt muligt holde sig ude af trafikseparationsområdet. Hvis masten er under 18 meter, er det bedst at sejle under Vestbroen, hvis man alligevel er vest for Sprogø og dermed langt væk fra den trafikerede rute. Hvis SME-skibe er på vej øst for Sprogø og vil under Østbroen, er det fast procedure, at VTS en beder dem om at sejle mellem pylonen og ankerblokken; enten i østsiden ind mod Korsør eller i vestsiden ud mod Sprogø - altså uden for separationen.«frivilligt at kalde På spørgsmålet, om alle SME-skibe skal kalde VTS en over skibsradioen, svarer Jørgen Brandt:»Ifølge bekendtgørelsen skal alle ovennævnte skibe (over 50 tons og/eller 15 m), der sejler ind i VTS Storebælts område, kalde os på kanal 11 eller 16. Men i det omfang, det drejer sig om mindre fartøjer under 20 meter - der under ingen omstændigheder kan gøre skade på broen, og som holder sig uden for trafikseparationen, mener vi ikke, at det er afgørende, at de kalder os. Vi forfølger det heller ikke, hvis de ikke kalder. Vores hovedopgave er trods alt at sørge for, at de store skibe kommer godt igennem broområdet, og ikke gør skade på broen. Men selvfølgelig er alle velkomne til at kalde og få rådgivning.«jørgen Brandt tilføjer, at VTS Storebælt altid gerne vil tale med skibe, der sejler ind i trafikseparationsområdet både hvis de gør det for at følge ruten, og hvis de ønsker at krydse den.»så kender vi deres skibsnavn og har mulighed for at kalde dem op over VHF en!«fiskeri forbudt Endelig minder Jørgen Brandt om, at både de Internationale Søvejsregler og Bekendtgørelsen vedr. sejlads i broområdet har meget klare regler; både for skibe under sejl og for fiskeskibe: Regel 10, punkt, j i Søvejsreglerne siger, at Et skib under 20 m i længden eller et sejlskib må ikke vanskeliggøre sikker passage for et maskindrevet skib, der følger en trafikrute. Jørgen Brandt understreger, at der i henhold til Bekendtgørelsen er fiskeriforbud i både Trafiksepareringen, og også i de afmærkede sejlløb gennem Vestbroen.»Vi rapporterer både professionelle fiskere og lystfiskere, hvis de fisker i Trafiksepareringszonen,«understreger VTS chefen. Det siger Bekendtgørelsen Østerrenden Fiskeri er forbudt i den N.-gående og S.- gående trafikrute i trafiksepareringen mellem Korsør og Sprogø. Vesterrenden Ankring og fiskeri er forbudt i de afmærkede sejlløb gennem Vestbroen, samt over en strækning på 500 m i disse sejlløbs forlængelse på den anden side af broen. Inden for en afstand af 500 m fra Vestbroen er sejlads på tværs af farvandet ud for gennemsejlingsfagene forbudt. V T S 10 SME november 2003.indd 10

11 Ny lov om arbejdsskadeforsikring Fra 1. januar 2004 gælder en ny lov om arbejdsskadeforsikring. Lovteksten betyder dels noget for, hvordan ulykker defineres dels åbner den op for frivillig forsikring for arbejdsgivere. Forsikringsselskaberne bedømmer, at loven kommer til at betyde flere anerkendte arbejdsskader og dermed højere præmier. Det væsentligste er følgende: Ulykkesbegrebet ændret Der findes fremover kun to former for arbejdsskader: Ulykker og hvad dermed ligestilles; samt erhvervssygdomme. Erhvervssygdom er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. En ulykke forstås som en personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. I den gamle lov er en ulykke, en udefra kommende, viljesuafhængig pludselig indtrædende begivenhed, der har beskadigelse af legemet til følge. Det nye er, at der ikke kræves en udefra kommende hændelse/begivenhed. De meget omtalte»pludselige løfteskader«falder altså fra nu af ind under denne definition, og er derved tilbageført til ulykkesforsikringsselskaberne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Bevisbyrden lettet Selve erhvervssygdoms-begrebet ændres også, sådan at bevisbyrden bliver gjort lettere. Før skulle det være videnskabeligt bevist, at det var arbejdet, der havde gjort personen syg. Med den nye lov kræves kun medicinsk dokumentation. Svarende til den viden der rent faktisk findes eller kan skaffes på området uden fuldt videnskabeligt bevis. En ændring, der fremover vil gøre det lettere at få anerkendt en erhvervssygdom Endelig åbner loven op for, at der bliver fastsat bestemmelser om, at skader indtruffet under transport til og fra arbejde kan anerkendes. Udvidelse af den sikrede personkreds Med den nye lov indføres frivillig forsikring for arbejdsgiveren og dennes ægtefælle; dette har særligt betydning for mindre redere, der selv udfører arbejde på et skib, som han selv helt eller delvist ejer. Objektivt ansvar Det anføres udtrykkeligt i loven, at en arbejdsgiver ikke behøver at have handlet ansvarspådragende, ansvaret er objektivt. Altså: arbejdsgiveren har altid ansvar for sine ansatte når de arbejder for ham. Også selv om han ikke lige er på stedet! Dette er ikke i sig selv nyt, men det er nyt, at står i en særlig formålsparagraf i loven. Højere præmier Den nye regel medfører klart en mulighed for, at flere får anerkendt deres arbejdsskader og erhvervssygdomme. Dermed er der chance for øgede udgifter for forsikringsselskaberne og ja; vi ved jo godt, hvem der skal betale: Forsikringstagerne. Loven træder i kraft af to omgange: Det ændrede ulykkesbegreb skal benyttes efter 1. januar 2004, medens ændringen af erhvervssygdoms-begrebet der vil gøre det lettere at få anerkendt en erhvervssygdom - først træder i kraft den 1. januar Sager, der er afvist efter lovgivningen før henholdsvis den 1. januar 2004 og den 1. januar 2005 kan ikke genoptages på baggrund af lovændringen. 11 SME november 2003.indd 11

12 Vejret... et internationalt En vejrmelding fra Danmarks Meteorologiske Institut bygger på internationale observationer, opsamlet af alle verdens lande i et internationalt vejrsamarbejde Det siges, at en sommerfugl, der bevæger vingerne i Japan kan få betydning for vejret i Danmark. Og faktisk skal der ikke ske ret meget ude i verden, før der bliver taget højde for det i vejrforudsigelserne fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Måske er samarbejdet om at sikre vejrforudsigelserne det mest omfattende internationale samarbejde overhovedet. Stort set alle verdens lande har indgået et samarbejde under FN om at samle alle indkomne vejrobservationer i et fast opkoblet internationalt netværk med aftalte dataveje, hvor meteorologerne så samtidig kan trække alle oplysningerne ud til deres vejrmodeller. Vejrstationer på land, på skibe, på platforme, i fly og i satellitter opsamler løbende de data, der influerer på verdens vejr: Temperatur, tryk, fugtighed, vind, nedbør og skydække registreres og lægges ind netværket. De fleste stationer, og selvfølgelig satellitterne, sender oplysningerne digitalt direkte ind i netværket. På landstationer og på skibe kræver det en person, der tjekker skydækket og vejret, det er der endnu ikke opfundet målere, der kan gøre helt automatisk og helt så godt som et menneske. Generelt vil en observation, der kommer fra en vejrstation eller et skib, ligge ude på det internationale netværk et kvarter efter, at den er afgivet. Økonomisk samarbejde Når observationerne sendes fra skibene over skibsradioen, eller satellittelefonen - til den nærmeste radiostation, er der opnået enighed om, at det er modtagerlandet, der betaler udgiften til radiostationen, uanset skibets nationalitet. Satellitterne er opsendt af bl.a. Europa og USA, der stiller de mange oplysninger til rådighed for resten af verden, ligesom flere af de store lande har meldt sig som ansvarlige for vejrmeldingerne for store områder af oceanerne, svarende til vejrmeldingsområderne i Admirality List of Radiosignals.»Danmarks bidrag til systemet består dels af en temmelig stor afgift til de europæiske satellitter, der drives af organisationen EUMETSAT. Desuden har DMI aftaler med omkring 50 danske og grønlandske skibe om, at de har vejrstationer om bord og indsender observationer hver tredje time, og endelig sejler to af skibene langs Grønlands kyster og mellem Grønland og Danmark med vejrballoner. Disse stationer er forbundet med store udgifter for DMI, men dataene er af meget stor betydning p r o j e k t Vindkort fra DMIs eksperimentet i forbindelse med Sjælland Rundt 2001, hvor blandt andet tilbagemeldinger fra sejlerne var med til at give DMI et fingerpeg om, at det kan lade sig gøre at køre en så detaljeret model og få gode resultater. Modellen beregner vejret i et gitter med 1,6 km - kvadrater, i stedet for det nuværende 5 km gitter. Vindpilene giver et indtryk af, hvor detaljeret modellen er, og hvor detaljerede prognoser farvandsmeteorologerne har til rådighed. 12 SME november 2003.indd 12

13 Der er en farvandsmeterolog på vagt på DMI døgnet rundt, parat til at udsende for vejrprognoserne,«forklarer Søren E. Olufsen, der under titlen chef for Centralvejrtjenesten, er den øverste ansvarlige for forudsigelserne af det danske vejr. Desuden driver DMI naturligvis de danske vejrstationer. En halv million observationer Og det er virkelig mange observationer, der kommer ind verden over. Når meteorologerne på DMI hver sjette time trykker GO på beregningsknappen på Instituttets store computer, foreligger der normalt omkring vejrobservationer, som vejrmodellen tygger igennem og samler til den danske vejrforudsigelse. Omkring en time tager beregningen. Hvis det store internationale netværk synes kompliceret, så er selve vejrmodellen for vores lille Danmark også et puslespil af oplysninger! Beregningsmodellen for det danske vejr er udformet af forskerne på DMI, og er utrolig detaljeret. Den deler landet op i et gittersystem med kvadrater på fem km, hvor der for hver kvadrat foreligger oplysninger; om der er hav eller land; om det er kystområde; om der er bebyggelse, skov, marker, højdedrag osv. Alle de faktorer, der betyder noget for modstanden for vinden er lagt ind, sammen med oplysninger, der har betydning for udstrålingen af varme. Altså om jorden optager solvarmen, eller om den reflekterer den. Forår og efterår ændres modellen efter, om markerne er bevoksede eller sort pløjemuld - om der er blade på træerne, eller stammerne står bare. Om vinteren betyder desuden snedække og havis, at stort set al varmen bliver reflekteret, og om sommeren er jordfugtigheden helt afgørende for, om solvarmen forbruges til at fordampe vandet, eller om den varmer jorden op. Og udsigten er Når computeren er færdig med beregningerne, udkommer den med en lang række vejrkort, hvor vind, temperaturer, tryk osv. er angivet for hver af kvadraterne i fem km gitteret, og det er på baggrund af disse kort, at de vagthavende meteorologer skriver dagens vejrmeldinger. Udsigten for de næste 24 timer bygger mest på de nære, danske observationer, og her er tale om ca. 100 observationsposter, der for halvdelens vedkommende melder ind hver tiende minut, mens de er oppe på fuldt antal en gang i timen. Fem- og syvdøgnsprognoserne bygger på oplysningerne fra hele kloden.»posten som farvandsmeteorolog er døgnbemandet. Der sidder simpelthen en meteorolog, som ikke laver andet end at følge med i observationerne, og f.eks. opfanger, hvis der pludselig sker ændringer i vejret,«forklarer Søren E. Olufsen:»Det er også farvandsmeteorologen, der sørger for at kuling- og stormvarsler kommer ud over Lyngby Radio og i radioavisen. Bedre vejrudsigter! Kvaliteten af fremtidens vejrforudsigelser vil Søren E. Olufsen også gerne give en prognose på:»fremtidens bedre og sikrere vejrforudsigelser er allerede under udvikling; både internationalt og lokalt på DMI. På det store plan handler det om flere observationer. Som det er nu, er der sorte pletter i systemet, og det er dem, der giver usikkerhederne i vores lange prognoser. Men der er flere satellitter undervejs; det er en glidende overgang, hvor satellitterne udskiftes med en ny generation, der både kan måle mere, og som dækker større dele af jorden. Det kommer til at betyde, at vores datagrundlag bliver bedre; og jo flere observationer vi har fra hele verden, jo sikrere bliver prognoserne,«forklarer Søren Olufsen. Også lokalt på DMI er der fremskridt undervejs. Her er forskerne bogstaveligt talt ved at gøre gitteret over Danmark mere finmasket. De tester i øjeblikket en model, hvor gitterets kvadrater er på 1,4 km, i stedet for de nuværende 5 km:»vi regner med at kunne se forbedringerne inden for et par år. Særligt de lange prognoser op til femdagsprognoserne, regner jeg med bliver væsentligt sikrere,«lover vejrchefen. 13 SME november 2003.indd 13

14 SKIBSBEVARINGSFONDEN o r i e n t e r e r Skibsbevaringsfonden har i finansåret , udover de bevilgede projekter, igangsat en række initiativer, der tager sigte på at løse nogle af de problemstillinger der fra tid til anden opstår. Svamp Et af tidens store problemer, har vist sig at være svamp i skibene. Der er vel at mærke tale om svamp, som er opstået i nyere tømmer, der er indsat i skibene indenfor de seneste år. Således er f. eks. et fem år gammelt dæk på fiskefartøjet Svalen af Hjarbæk svampeangrebet. Det samme gælder en 10 år gammel stævn og et stort antal lønningsstøtter på jagten Jensine af Haderslev. Fonden har på det seneste fået kendskab til flere sager, hvor svamp har været involveret. Det viser sig nu også, at TræskibsSammenslutningen s forsikringsordning er meldt under ændring, idet der har været et stort antal svampesager. Hvad grunden til alle disse svampeangreb er, kan der spekuleres meget over, og Fonden har derfor taget initiativ til, at se nærmere på sagen. At det er gået så galt på mange fartøjer, skyldes formentligt flere faktorer. Blandt andet er nutidens bådebyggere ikke så velfunderede med henblik på udvælgelse af det rette tømmer, som en bådebygger var for 100 år siden. Desuden er dagens brug af fartøjerne en helt anden, end den var for 100 år eller bare for 50 år siden, da vore fartøjer stadig var i aktiv brug. Vi ser desværre alt for ofte, at skibene er garnerede og apterede på en sådan måde, at frisk luft ikke finder vej til skibets indre konstruktioner. Centralvarme og utilstrækkelig ventilation er formodentlig hovedingredienserne i den cocktail, der efter få år kommer til syne som svamp. Selv meget erfarne bådejere oplever svampeangreb, selvom de troede, at de havde luftet godt nok ud. Men det er klart at en ændret brug af skibene, fra at være på havet dagligt med god luftgennemstrømning under dæk og overpøsning af saltvand på dækket, til at være anvendt til weekendog feriefartøjer, hvor der som regel er skalket så tæt som muligt for at undgå indbrud, er en stigende trussel mod fartøjerne. Desuden er trækvaliteten desværre heller ikke i dag som ønsket, idet det tømmer, der kan fås, sjældent er tørret og kvalitetssorteret, så det egner sig til skibsbygningsformål. Der ses også eksempler på, at savværkerne har fået billigt syd- og østeuropæisk tømmer hjem, som i virkeligheden er uegnet til at bygge skibe af. Skibsbevaringsfonden har valgt, at tage denne udfordring op, og planlægger derfor et seminar om træ og svamp. Seminaret vil blive afholdt hurtigst muligt, og hvis det er muligt, allerede i år. Sejl En anden problemstilling, som Skibsbevaringsfonden har været involveret i, er sejl på bevaringsværdige skibe. De seneste år har flere skibe fået leveret sejl af enten tvivlsom kvalitet, eller i dårlig pasform. Skibsbevaringsfonden har i forbindelse med flere projekter foretaget forsøg med indkøb af sejl fra forskellige sejlmagere, af forskellige materialer og i forskellige udførelser. Senest har Fonden været involveret i et sejlprojekt i forbindelse med snurrevodskutteren W. Klitgaard i Frederikshavn, hvor der er syet et helt stel sejl efter traditionelle metoder og efter anvisninger fra Skibsbevaringsfonden. I forbindelse med udførelsen af sejlene, der er udført af Studsgårds Sejlmageri i Frederikshavn, er der foretaget en intensiv dokumentation af den håndværksmæssige udførelse af arbejdet. Denne dokumentation er nu under bearbejdelse og vil på et senere tidspunkt blive tilgængeliggjort for skibsejerne. En plan har længe været, at lave et seminar omkring sejl, og dette seminar, der har afventet syningen og afprøvning af sejlene til W. Klitgaard, er nu planlagt til foråret Meddelelse herom vil blive formidlet senere. Skonnert Mira Skonnerten Mira, der er et af Skibsbevaringsfondens store projekter i samarbejde med Arbejds-markedets Feriefond, gik i 2002 konkurs. Skibet henlå herefter ubenyttet i Nyhavn, og Skibs-bevaringsfonden har i den forbindelse følt sig foranlediget til at føre tilsyn med fartøjet, således at skibets værdi ikke forringedes. Af samme grund blev det besluttet, at Mira i 14 SME november 2003.indd 14

15 sommeren 2003 skulle udlejes og det blev besluttet, at skibet skulle udlejes på en korttidskontrakt, indtil en fremtidig løsning kunne findes. Skibet blev udlejet til advokat Jesper Anhøj og skibsfører Henrik Hersom, som i sommer har sejlet med skibet i Limfjorden ud fra Lemvig. Denne kontrakt er pr ophørt, og der er ikke fundet nogen endelig løsning på det fremtidige ejerforhold. Havgassen Som det er mange bekendt, er Havgassen sejlet til varmere himmelstrøg. Den oprindelige plan var, at Havgassen skulle til Karibien, men skibet er senere blevet omdirigeret og ligger nu i Grækenland. Ifølge ejerne er det meningen, at skibet skal ligge i Grækenland vinteren over, for så forhåbentligt, at returnere til Danmark næste år. Der har været mange rygter i sagen, og mange har undret sig over, at Skibsbevaringsfonden kan acceptere, at et fartøj, der er statsstøttet, kan tillades at sejle ud af landet på denne måde. Det er naturligvis en sag, som har været diskuteret i Skibsbevaringsfondens bestyrelse flere gange, men på baggrund af de regler, der allerede ligger på området, har der ikke været mulighed for, at nedlægge forbud mod denne sejlads. Sagen får dog konsekvenser, idet problemstillingen om skibenes forsejling til fjerne himmelstrøg, atter vil blive taget op i Fondens bestyrelse. Det er således ikke ukompliceret at lade et fartøj sejle af sted, idet klimatiske forhold vil være med til at nedbryde skibet hurtigere end normalt, og andre juridiske problemer kan opstå i forbindelse med en rejse. Det værste eksempel er skonnerten Elinor, som blev solgt på en tvangsauktion i USA, og nu ligger på bunden af havnen i Fort Lauderdale. Dette er ikke en situation som Fonden kan acceptere, og det vil derfor blive diskuteret, om man skal lægge begrænsninger på skibenes sejlads. SME - dit talerør SME tilbyder sine medlemsskibe: - Mulighed for deltagelse i fordelagtig forsikringsordning. - Mulighed for deltagelse i telefonisk passagermeldesystem (godkendt af Søfartsstyrelsen) - Assistance til udarbejdelse af sikkerhedsstyringssystem (ISM-koden) - Assistance til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbeskrivelse (APV og APB) Endvidere er det SME s formål - at repræsentere medlemmernes fælles interesser over for statslige og andre myndigheder, - at virke for sikker skibsdrift med rimelig hensyntagen til de mindre erhvervsfartøjers arbejdsbetingelser og -forudsætninger, samt - at virke for sammenhold og samarbejde medlemmerne imellem. Meld dig ind! Ring Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Brancheorganisation for skibe i passagerfart 15 SME november 2003.indd 15

16 TIG-svejs på»g e o r g S t a g e «Første august sidste år blev undervisningskravene til grunduddannelsen ændret, sådan at 40% af undervisningen - svarende til 296 ud af i alt 740 timer - skal være håndværksmæssig uddannelse. Altså værkstedsskole, arbejdssikkerhed, tegningslæsning og vedligeholdelse. Ledelsen for skoleskibet Danmark valgte at gøre togtet otte uger kortere til fordel for værkstedsskole i land. På Georg Stage»læste man teksten«anderledes. Der står blandt andet i formålsbeskrivelsen, at eleverne skal lave små reparationer på et skibunder vejledning, forklarer overstyrmand Helle Barner Jespersen. Så i stedet for at gøre togterne kortere, ændrede Georg Stage organiseringen om bord og indkøbte mere værktøj - blandt andet et TIG-svejseanlæg. Nyt på dækket Den største forandring, der er sket, er for vagtskiftet på dæk. På dækket er undervisningen differentieret: Der undervises i vagthold med vagthavende styrmand, kabysgasterne er i kabyssen med hovmesteren, resten af skiftet har henholdsvis praktisk sømandsskab og håndværksmæssig uddannelse. -Det giver selvfølgelig mere administration at kontrollere den enkelte elev med hensyn til at opfylde undervisningsprogrammet. Men samtidig får eleven også et større ansvar for egen indlæring, og det er en vigtig pædagogisk sidegevinst. -Opgaverne består i, at eleverne laver f.eks. beslag til Neptun-dunkene under bakken, surringsbeslag i forpeaken og andre fine forbedringer på skibet. Gode opgaver De starter med at skrive en arbejdsseddel, hvor de skal beskrive arbejdsgangene, hvilket værktøj de får brug for, og hvordan de vil udføre arbejdet. Derefter udfører de opgaven. Og faktisk tager det ofte meget lang tid, fordi de skal finde ud af tingene selv. De skal finde alt det, de skal bruge, sørge for korrekt arbejdssikkerhed og selv løse problemerne. -Mens man på en skole normalt får en opgave, hvor alle materialer og værktøj ligger til»højre ret«- får vores elever indtryk af, hvor vigtigt det er at rydde op efter sig, således at den næste vagt ikke skal bruge uforholdsmæssig meget tid på at finde værktøj. Værkstedsskole i land -Før hen var programmet meget styret; hele vagtskiftet sad og arbejdede med samme wiresplejs. Nu har den enkelte elev selv ansvar for, at han/ hun har gennemgået alle dele af programmet, fortæller overstyrmanden. Ud over det håndværksmæssige arbejde om bord, får eleverne i alt ti dages intensiv værkstedsundervisning med 4 instruktører til 30 elever. Seks dage før togtet og fire dages afpudsning, når de kommer hjem. Værktedsskole om bord. Ekstra beslag, kroge og ophæng. Foto udlånt af Georg Stage 16 SME november 2003.indd 16

17 Aalborg og Århus får sejlskibsbesøg Sail Training International har udpeget Århus som en af fire værtshavne for Tall Ships Race i Et arrangement, der traditionelt nyder stor publikumsbevågenhed i Danmark. Ifølge Danish Sail Training Association (DSTA) er baggrunden for at vælge Århus, at byen er fundet idéel til et sådant arrangement; dels på grund af beliggenheden, dels på grund af byens havneområde og nærheden mellem by og havn. Endelig er der set på de særdeles værdifulde erfaringer, som Århus har høstet i forbindelse med arrangementet Ship Ahoy i sommer. Flåden, der må forventes at omfatte 70 til 80 skole- og øvelsesskibe, ankommer til Århus i juli 2007, hvorfra der efter fire dage i land sejles kapsejlads til Kotka i Finland. Herfra er der venskabssejlads til den svenske hovedstad Stockholm, mens den anden og sidste kapsejlads har Szczecini Polen som mål. Århus, der er DSTA s nyeste bymedlem, har ikke tidligere haft - eller søgt om at få et tall ships race, men som bekendt har Danmark stolte traditioner som vært. Allerede til næste sommer kommer arrangementet endnu en gang til Aalborg, og det har tidligere gæstet såvel København som Esbjerg og Frederikshavn. Da Aalborg senest var vært for et tall ships race (1999) samlede arrangementet tæt ved 80 skibe, omkring gaster og besøgende. Forsikring med fordele Dansk System Assurance formidler fordelagtig sø-kasko, ansvars- samt passageransvarsforsikring for medlemmer af Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME). Forsikringen etableres med en konkurrencedygtig præmie samt en meget attraktiv bonusordning med op til 50% tilbagebetaling af kaskopræmien. Ansvarsforsikring samt passageransvarsforsikring indgår ligeledes som en del af den samlede forsikring. Forsikring for besætning skal tegnes særskilt og er ikke en del af forsikringsordningen. Dansk System Assurance er uafhængig af forsikringsselskaberne og fremstår derfor alene som vore klienters personlige forsikringsrådgiver. Vi varetager vore klienters interesser over for forsikringsselskaberne, herunder forsikringsaftaler, præmieaftaler samt bistand ved opståede skader. Ved at behytte Dansk System Assurance som forsikringsmægler, opnår vore klienter tidsbesparelser, således at egne ressourcer kan udnyttes bedst muligt. Dansk System Assurance Forsikringsmæglere A/S Allégade 14, 2000 Frederiksberg Tel: Fax: SME november 2003.indd 17

18 Nyd Danmarks bedste udsigt fra toppen af et fyr De fleste af os kender kun fyrtårnene fra søkortet og fra den skarpe lyskegle, der fejer hen over havet som tryg vejledning i sorte nætter. Men faktisk er der en god gammel tradition for, at besøgende er velkomne i en lang række af de danske fyrtårne - en oplagt mulighed, hvis man alligevel ligger i nærheden, og gæsterne trænger til en maritim vandrertur. I alt 16 fyr fordelt over hele Danmark, fra Christiansø Fyr i øst til Blåvandshug i vest har officielle åbningstider, hvor besøgende kan se de spændende bygningsværker. Skønt fyrene i dag er automatiserede med fotoceller og elektricitet, kan man i en del af fyrene se de oprindelige urværker, der benyttedes til at drive fyrene, før de blev automatiseret. Man kan se de fantastiske linser i fyrets top, maskinerierne til nødstrømsanlægget og man kan nyde nogle af Danmarks bedste udsigter; både ud over havet og ind over land. Nogle af fyrene ligger så tæt på en havn, at de passer til en rask gåtur andre kræver en cykel eller en bus. Historiske vingesus De danske fyr udgør hver i sær et lille stykke danmarkshistorie. De er bygget omkring 1900-tallet, enkelte helt tilbage omkring og de fortæller historien om fantastiske bygningsværker og lysteknik og linser i stadig udvikling. En af de sjove ting ved fyrene er, at selv om alle jo har samme funktion er de ikke bygget ud fra nogen standardudformning - hvert enkelt fyrtårn er tegnet og bygget lokalt. Endelig hører det med til historien, at fyrene har været rigtig store arbejdspladser mange er bygget med et omliggende bygningskompleks med plads til flere familier, der har haft deres udkomme ved fyret. Mange steder har 5 10 mand arbejdet i døgndrift for at holde fyr og tågesignal i gang, indberette is- og vejrmeldinger og holde kystudkig. Se mere på farvandsvæsenets hjemmeside: viewer.htm Vesborg Fyr Position N , E Adresse: 8305 Tranebjerg, Samsø Åbent: daglig 9-17 i perioden maj til september. Nærmeste havn: Kolbykås på Samsø. Fyret ligger ca. 5 km fra havnen. Vesborg fyr er oprettet i 1858 og står på den sydvestlige pynt af Vesborg bakker. I 1894 blev her yderligere bygget en tågesignalstation til brug for dampskibsforbindelsen mellem København og Århus, tågesignalet blev dog nedlagt i Det 19 meter høje tårn er bygget i mursten og har en flammehøjde på 36 meter over havoverfladen. Mod vest er der på tårnet anbragt årstallet 1858 og herover Frederik den VII s navnetræk. Selve lanternen er bygget af bronze med kobbertag. Der var kystudkik på stationen frem til slutningen af I forbindelse med nedlæggelse af kystudkiggen blev fyret tekniske udstyr moderniseret med bl.a. automatisk start på fotocelle, lampeveksler til indkobling af reservelampe, samt nyt nødgeneratoranlæg. Foto udlånt af Farvandsvæsenst 18 SME november 2003.indd 18

19 PASSAGERFART NÅ UD TIL ALLE DANMARKS SMÅSKIBE - OG STORE DELE AF DEN MARITIME VERDEN De får bladet Bladet vil blive distribueret til cirka modtagere indenfor følgende grupper: SME s medlemsrederier (ca. 85 rederier repræsenterende omkring 125 skibe) Småskibsrederier i passagerfart, der ikke er medlem af SME. Danske fjord- og øfærgerederier Turistkontorer i havnebyer Danske erhvervshavne Dagspressen Nøglepersoner i ministerier (Erhvervsministeriet, Fødevareministeriet, Kulturministeriet) Nøglepersoner i myndigheder (Søfartsstyrelsen, Fiskeridirektoratet, Told&Skat) Maritime skoler Danske småskibsværfter Relevante folketingspolitikere Endvidere vil der blive mulighed for at modtage bladet i abonnement. Det koster en annonce Annonceinformation Annoncetype Landskabsformat Højformat Pris (bredde x højde) (bredde x højde) 1/1 side 185 x 265 mm 185 x 265 mm kr. 1/2 side 185 x 130 mm 90 x 265 mm kr. 1/3 side 185 x 85 mm 58 x 265 mm kr. 1/4 side 185 x 60 mm 90 x 130 mm 990 kr. 4-farvetillæg 500 kr. Bagsiden (altid + farvetillæg) kr Ved bestilling af et helt år (4 numre) gives 10% rabat. Supportannoncer 90 x 40 mm kr. Der gives ikke genbestillingsrabat på supportannoncer. Alle annoncepriser er ex. moms. Annoncer kan sættes op i samarbejde med bladet efter levering af tekst, logo og evt. fotos, eller de kan leveres som færdige filer. Filformat efter nærmere aftale. Annoncebestilling: Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Allégade Helsingør SME november 2003.indd 19

20 SME november 2003.indd 20

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision

13 døgns. brandslukning. Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen. Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Generalforsamling Fuld opbakning til DIS-sagen Kompetencer i verdensklasse Søfartens Lederes nye vision Tema: Havvindmøller Giver jobs til søs og på havne 13 døgns brandslukning charlotte mærsk læs overstyrmandens

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow

Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635. Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow Februar 2009 Årgang 38 nr. 1 ISSN 0905-1635 Beddingsvogn i Rudkøbing. Foto: Sven Bülow REDAKTIONEN: (pr. 15.01.09) Redaktører: Andrea Gotved, Esrumvej 17a,II., 3000 Helsingør 2275 5135 andrea@ts-skib.dk

Læs mere

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby

Redaktør Bent Kofoed-Hansen Mail: redaktionen@flidhavne.dk Telefon 5149 0542 FLID Idrættens Hus 2605 Brøndby FL D & FAKTA MARTS 2013 ÅRGANG 14, NR. 1 MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF LYSTBÅDEHAVNE I DANMARK Lav en strategiplan Ministeren ønsker ikke at hjælpe havnene Revision af standardreglement Bedste havnegrill

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag DIS og sømandsskattefradrag Kan du få begge dele? Søfartens Ledere nr. 1 2014 OLIEKATASTROFE Den 29. marts 2001 gik det for alvor galt syd for Møn TEMA: Lodsvæsen under forandring truer miljøet En foreslået

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635

Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Februar 2014 Årgang 43 nr. 1 ISSN 0905-1635 Skibsdagene på Fejø trækker flere og flere TS-medlemmer, heldigvis også unge og endnu yngre. Læs om det spændende program i år, der netop har mange tilbud til

Læs mere

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen TEMA: Isen Bestyrelsesvalg Mød kandidaterne her i bladet smelter hvad med sikkerheden Skrækscenariet på Arktis er et krydstogtskib med

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen

Fl d & Fakta. Tilmelding til Marinabooking.dk. Få et Sikker Havn certifikat. reddet af hjertestarter. Tema-nummer miljø på vinterpladsen Fl d & Fakta december 2012 Årgang 13, nr. 4 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Tema-nummer miljø på vinterpladsen Tilmelding til Marinabooking.dk Få et Sikker Havn certifikat reddet

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22

forsikringer Sådan bruger du hjemmesiden Tema Skarpe kompetencer i bestyrelserne side 20 Har du tjek på lønforhandlingen? Side 22 Nr. 5 - August 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Ekstreme forsikringer Forsikring mod et kikset bryllup? Læs om ekstreme forsikringer Tema side 4-14 Skarpe kompetencer

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2007

Kastrup Nr. 3 September 2007 Kastrup Nr. 3 September 2007 Hverdagen i Geodis Wilson, det tidligere TNT, spænder lige fra det helt afslappende til et voldsomt hæsblæsende tempo. Side 5 Ny topchef i CPH, Brian Petersen, giver sit bud

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

PIRATKURVEN ER KNÆKKET

PIRATKURVEN ER KNÆKKET PIRATKURVEN ER KNÆKKET antallet AF KAPRINGER ER HALVERET Generalforsamling Indkaldelse og årsberetning Torm Gertrud Vi var om bord i Zhuhai Fuldt hus på SIMAC 42 er tilmeldt dualen Nr. 1 2012 LEDER Udsigt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere