Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen"

Transkript

1 Statens rolle i udviklingen af det rurale Sarawak Muligheder og barriere for Dayakbefolkningen Speciale Esben H. Bendixen Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering (ISG) Foråret 2013 Vejleder Johan Fischer, Internationale Udviklingsstudier

2 Abstract This thesis investigates rural development in relations to palm oil plantations in the Malaysian state of Sarawak. The main focus will be on the Malaysian national development strategy Vision 2020 and increased palm oil production as a tool for economic and social development among Sarawak's rural Dayak population. It will be discussed how the Dayak-population is affected by the government interventions and which conflicts that are possible to arise in relation to the implementation of the national development strategy Vision The discussion focuses on the opportunities and barriers to the State rural development strategy and how Sarawak Land Consolidation & Rehabilitation Authority (SALCRA) establishment of palm oil projects is affecting access to land and the livelihood of the Dayak communities. Theoretically, this thesis applies a theoretical framework on state intervention based on Norman Longs deconstruction of planned interventions, and Jesse C. Ribot and Nancy Lee Pelusos theory of access. This theoretical framework is used in a discussion on the underlying interests of the Malaysian State, Sarawak state government and various development agencies in relation to access land in Sarawak. Including how the government intervention target groups and obstacles are identified. The theoretical framework is also used to discuss which access opportunities state development agencies such as SALCRA and recipients (Dayak) have and the access mechanisms used, in the attempt to obtain, verify and maintain access to land. Finally, the framework is used to discuss different dominant power relations in relation to access to land and trends that may influence the development of the rural Sarawak. i

3 Indhold 1. INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING FORKLARING AF PROBLEMFORMULERINGEN METODISKE OVERVEJELSER SPECIALETS OPBYGNING AFGRÆNSNING TEORETISKE GRUNDLAG EMPIRISKE GRUNDLAG TEORETISKE RAMME PLANLAGT STATSINTERVENTION Dekonstruktion af planlagte interventioner Forestillingen om interventioner som et afgrænset projekt Forestillingen af interventioner som tilvejebringelsen af goder Udvikling i landbruget og heterogenitet Aktørstrategier ADGANGSTEORI Adgangsbegrebet Adgangskontrol og adgangsvedligeholdelse Adgangsmekanismerne Rettighedsbaseret adgang De strukturelle adgangsmekanismer DISKUSSIONSSTRATEGI UDVIKLING I MALAYSIA OG SARAWAK MALAYSIA OG LANDETS UDVIKLINGSSTRATEGIER Udviklingsstrategier New Economic Policy PALMEOLIENS BETYDNING FOR MALAYSIA OG UDVIKLING I SARAWAK SARAWAK OG DAYAKBEFOLKNINGENS JORDRETTIGHEDER Jordrettigheder og Native Customary Land SARAWAK LAND CONSOLIDATION AND REHABILITATION AUTHORITY

4 5. STATSINTERVENERENDE UDVIKLING I MALAYSIA OG SARAWAK STRATEGIEN BAG DEN MALAYSISKE STATSINTERVENERENDE UDVIKLING Barriere for- og tilgange til udvikling i Vision Interventionens målgruppe MINISTRY OF LAND DEVELOPMENT SARAWAK SALCRA Udviklingsprojektet SALCRA DELKONKLUSION MULIGHEDER OG BARRIERER FOR DAYAKBEFOLKNINGEN DAYAKBEFOLKNINGENS INCITAMENT FOR DELTAGELSE I SALCRA ADGANGEN TIL KAPITAL, ARBEJDSKRAFT OG BESKÆFTIGELSE Frigivelse af arbejdskraft DELKONKLUSION KONKLUSION LITTERATUR BILAG 1 - UDREGNINGEN AF LANDEFAKTA

5 1. Introduktion Malaysia har ligesom flere andre lande i Sydøstasien de seneste år oplevet en markant økonomisk vækst. En økonomisk politik orienteret mod eksport har været en af hovedårsagerne til denne vækst. (Harding 2007:127,Hill 2012:10). Den malaysiske stat har muliggjort denne økonomiske vækst i tæt samarbejde med det private erhvervsliv og ved at åbne den malaysiske økonomi for udenlandske investeringer i landet. (Gomez 2012:63ff, Hill 2012:3ff) Sammenlignet med andre udviklingslande har Malaysia ført en meget åben økonomisk politik, hvilket har gjort landet attraktivt for investorerne, og mange udenlandske firmaer har etableret sig i landet (Hill 2012:10f). Den økonomiske vækst har primært været baseret på optimeret udnyttelse af rige økosystemer, naturressourcer samt diversificering af produktionen. Tidligere var Malaysia afhængig af eksport af tin og gummi, men med tiden har landet satset på flere forskellige former for råmaterialer. Palmeolie anses som værende den mest betydningsfulde af disse nye former for råmaterialer og udgangspunktet for landets økonomiske fremgang (Simeh & Ahmad 2001:1). Malaysia stræber som en relativ ny industrialiseret nation med en forøget voksende industri stadig frem mod en kontinuerlig modernisering af landbrugssektoren. Dette sker med udgangspunkt i en tankegang om at landets rurale befolknings sociale og økonomiske muligheder styrkes samtidig med, at der sker en styrkelse af nationaløkonomien. Den malaysiske stat fokuserer derfor til stadighed på forøget udvikling og etablering af en landbrugsindustri med fokus på eksportorienterede salgsafgrøder såsom palmeolie og gummi. Denne tilgang har resulteret i, at Malaysia er en af verdens førende producenter og eksportører af palmeolie på det globale marked, og den malaysiske palmolie-industri udgjorde i % af den globale palmeolieproduktion, og 44 % af verdens eksport (MPOC, 2012). Palmolien omtales ofte som Malaysias gyldne afgrøde og har, udover at være med til at forandre den malaysiske økonomi, ligeledes ændret traditionelle landbrugspraksis og tilværelsen for store dele af befolkningen (Simeh & Ahmad 2001:1). Diversificeringen af økonomien er et resultat af den økonomiske strategi The New Economic Policy (NEP) fra 1971 (Airriess 2000:341,Rudner 1994:240). NEP var i sin oprindelige form baseret på to overordnede mål: dels udryddelse af fattigdommen i den malaysiske befolkning, uagtet etnisk tilhørsforhold, og derudover en målsætning om en omstrukturering de socioøkonomiske systemer, så sammenhængen mellem etnicitet, økonomisk funktion samt geografisk placering blev 3

6 reduceret og elimineret i det malaysiske samfund (Vincent et al 1997:11, Airriess 2000:341). Målet var at reducere fattigdommen igennem statslige moderniseringsprojekter med økonomisk udvikling som hovedfokusområde (Gomez 2012:64, Vincent et al 1997:11). NEP resulterer som ønsket i en hastig vækst og økonomisk udvikling af det malaysiske samfund. I 1990 erne blev NEP videreudviklet i National Development Policy (NDP ), hvis formål var lig de målsætninger formuleret i NEP. Men i forbindelse med NDP var der mindre fokus på specifikke mål og direkte regeringsintervention i økonomien (Vincent et al 1997:11, Hill 2012). I dette speciale diskuteres de malaysiske udviklingsmålsætninger i relation til ønsket om øget palmeolieproduktion, med primær fokus på udviklingen af delstaten Sarawaks rurale områder. Den delstatslige udviklingsorganisation Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority (SALCRA) og dets olieplantageprojekter inddrages som et eksempel på, hvorledes de statslige udviklingsmålsætninger implementeres i Sarawak. En udfordring i forbindelse med den øgede udvikling og etablering af palmeolieindustri er at få adgang til større sammenhængende jordområder, hvorpå det er muligt at etablere rentable stordrifts plantager. Det er derfor vigtigt for den malaysiske stat at sikre og opnå kontrol over jord og over adgangen til jord. Delstaten Sarawak er et af de områder, hvor den malaysiske stat og palmeolieindustri ser et stort potentiale for etableringen af oliepalmeplantager (SALCRA, 2012). Sarawak er hovedsagelig en rural og relativ fattig malaysisk delstat (Airriess 2000:362). Sarawak er lokaliseret på den nordvestlige del af øen Borneo og er med sine km 2 Malaysias største delstat, og den udgør cirka 38 % af landet samlede areal. Delstaten er beboet af ca. 2,4 millioner mennesker, hvilket svarer til 8,2 % af Malaysias samlede befolkning (Bilag 1). Befolkningen i Sarawak udgøres af 27 forskellige etniske grupper (Sarawak (1), 2013). Størsteparten af de etniske grupper i Sarawak går under fællesbetegnelsen Dayak, en definition der henviser til alle ikke-muslimske etniske befolkningsgrupper. Dermed adskilles de fra de malayer, der per definition er muslimer. Sarawaks dayakbefolkning har traditionelt boet i langhussamfund, og livsgrundlaget har været og er mange steder stadig baseret på jordbrug fx indsamling fra junglen og mindre svedjebrug som den primære landbrugspraksis (Bulan 2006:46, King 1993:29). 4

7 Sarawaks subtropiske klimatiske forhold, de store uopdyrkede landområder samt den relative lave befolkningstæthed gør delstaten interessant for aktører, der ønsker at etablere plantager til eksempelvis storstilet produktion af palmeolie. Sarawaks regionale delstatsregering har fået til opgave med udgangspunkt de nationale udviklingsmål, at modernisere de rurale områder og transformere landbrugssektoren efter de nationale retningslinjer og udviklingsstrategier. Til det formål har Ministry of Land Development Sarawak (MLDS) fået ansvar og bemyndigelse til at udvikle jord i de rurale områder i delstaten. Fremgangsmåden, som MLDS benytter sig af, er udvikling genereret gennem statsintervention, og den retter sig primært mod dayakbefolkningens jord, der officielt identificeres som Native Customary Rights (NCR) jord (MLDS, 2012). MLDS vision og målsætning er at fremskynde udviklingen af NCR jord og andet uudnyttet jord gennem etableringen af plantager og andre kommercielle orienterede programmer i Sarawak (MLDS, 2012). Historisk set blev jordområder i Sarawak under den britiske koloniperiode fra klassificeret i forskellige jordkodekser. Dette jordklassifikationssystem havde oprindelig til formål at værne om dayakbefolkningens jord imod udefrakommende aktører og andre etniske grupper i Sarawak, som kunne have interesse i at anvende jorden til kommercielle formål eller på anden måde gøre krav på jorden fx ved bosættelse i dayakområder, Desuden blev jordkodekserne indført for at forhindre, at dayakbefolkningen kunne overdrage deres jord til andre aktører (Cooke 2002(1):198). Dette jordklassifikationssystem udgør stadig udgangspunktet for nutidige jordlove og ændringer af regler i Sarawak, og det resulterer i række konsekvenser for dayakbefolkningens adgang til jord og anvendelsen heraf. Sarawak Land Code (SLC), som blev introduceret i 1958, udgør fundamentet i delstatens nuværende jordpolitik. I SLC stadfæstes, at al jord der ikke kan påvises ejerskab af i form af fx skøder, per definition tilkommer staten (Cramb 2007(1):224). I forbindelse med udviklingen af de rurale områder og etableringen af stordrifts oliepalmeplantager, spiller jordklassifikationerne og jordkodekset en central rolle. Dette kommer blandt andet til udtryk i forbindelse med Sarawaks udviklingsorganisationers forsøg på at samle den fornødne mængde anvendelig NCR-jord til store sammenhængende oliepalmeplantager. Begrebet NCR refereres til som en videreudvikling af dayakbefolkningens traditionelle uformelle system af jordbesiddelse baseret på adat. Adat dækker over dayakbefolkningens traditionelle levemåde, 5

8 værdigrundlag, kultur, accepterede adfærdskodeks, konventioner og sædvanlige love (Nativecustoms, 2013). Det er kun muligt for en person som defineres som indfødt (Dayak) eller en person, der følger de traditionelle love og dermed anses for at være indfødt at gøre krav på NCR. Tidligere indbefattede NCR en række adgangsrettigheder til jord, blandt andet retten til at dyrke jorden, rettighed til indsamling fra junglen, til jagt og fiskeri, til brug af jord til begravelse og ceremonielle formål, samt retten til at videregive adgangen til jorden via arv. Skovrydning og opdyrkning af et givent stykke jord har traditionelt gennem adat-systemet og senere NCR givet permanent rettighed over adgangen til denne jord (Bulan 2006:46). Malaysia har, i forlængelse af ønsket om fortsat økonomisk vækst, formuleret en udviklingsmålsætning om at blive [ ] a fully developed country[ ]. inden 2020 (PMO, 2013, Ragayah 2012:232). Dette stadfæstes i Vision 2020, der identificerer en række områder, som vurderes at have betydning for, hvorvidt Malaysia kan imødekomme den overordnede målsætning. Vision 2020 er grundlæggende en stadfæstelse af Malaysias opfattelse af, hvad udvikling frem mod 2020 indebærer, hvilket medfører en identifikation af hindringerne for udvikling, og hvorledes disse barrierer skal håndteres. Vision 2020 strategien italesætter traditionelle landbrugspraksis blandt den rurale befolkning fx hos Sarawaks dayakbefolkning, som værende ineffektiv, gammeldags og en af udviklingshindringerne for Malaysias forsatte vækst (PMO, 2013, Hamid 1993:415f). I en malaysisk kontekst er udviklingsmålsætninger som Vision 2020 ikke et udtryk for et nyt fænomen. Den nationale malaysiske stat samt den regionale delstatsregering i Sarawak har historisk set benyttet forskellige strategier og tilgange til udviklingen af de rurale områder. I erne fokuserede man på genbosættelsesordninger som den primære udviklingsstrategi, i 1970'erne blev det såkaldte in-situ (på stedet) jordudviklingsprogram indført gennem blandt andet organisationen SALCRA, og 1990'erne blev joint venturebegrebet (JVC 1 ) introduceret som udviklingsstrategi i Sarawak for de rurale NCR områder (Ngidang 2002:158). JVC kan langt hen af vejen betragtes som en videreudvikling af de 1 Joint-venture company (JVC) er en tilgang til jordudvikling, som tilsigter at fremstå som et fælles partnerskab mellem den private sektor, jordejerne og statsagenturer. Jordejerne får 30 % af andelen i joint-venture oliepalmeprojektet, mens den private investor får 60 %. De sidste 10 % ejes af det administrerende agentur (Ngidang, 2002:165). 6

9 tilgange in-situ gør brug af. Derfor kan det ofte være svært at adskille de to tilgange og distinktionerne mellem in-situ og JVC tilgangene er med årene blevet mere og mere udvisket. Dette begrundes blandt andet med, at fx SALCRA oprindeligt var 100 % statsstyret, men på baggrund af økonomisk underskud er SALCRA blevet omlagt og private investorer er blevet inddraget i jordudviklingsprogrammerne. Dette har ifølge SALCRA selv resulteret i en forvaltning som tager udgangspunkt i en mere kommerciel orientering, dog stadig med fokus på målsætninger om fattigdomsreduktion og forbedring af levestandard (SALCRA, 2012). SALCRA er i dag en af de væsentligste udviklingsorganisationer og et udtryk for de forskellige statslige udviklingsinitiativer i forbindelse med udviklingen af den rurale NCRjord. SALCRA blev etableret allerede i 1976 og er underlagt Ministry of Land Development Sarawak (MLDS). Formålet med etableringen af denne institution var at skabe socioøkonomisk udvikling i de rurale områder i Sarawak blandt andet gennem kommerciel udvikling af NCR-jord. SALCRA s primære formål er at skabe udvikling af NCR-jord gennem etablering af oliepalmeplantager (SALCRA, 2012). SALCRA gør brug af in-situ tilgangen, hvor projekterne bringes ud til de områder, hvor arbejdskraften er, i stedet for at arbejdskraften skal flytte sig i forhold til arbejdets placering (Ngidang 2002:161). Derudover har SALCRA som målsætning at højne levestandarden, skabe beskæftigelse og sikre formelle adgangsrettigheder for de implicerede jordejere i form af udstedelse af skøder. Denne udviklingstilgang som SALCRA gør brug af fremstår umiddelbart som et program med stort potentiale for udvikling af Sarawaks rurale områder og dayakbefolkningen. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt SALCRA s tilgang virker efter hensigten, blandet andet idet at de økonomiske fordele for de implicerede dayaksamfund, er afhængige af, i hvilket omfang de anlagte olieplantager giver overskud. Derudover ses der en tendens til at folk i de rurale områder ikke i tilstrækkelig grad ønsker at beskæftige sig i SALCRA s olieplantager (Ngidang 2002:163, Andersen et al 2005:45, Banerjee & Bojsen 2003:100). Der kan altså være en forskel i hvilke udviklingsbehov, man fra statslig side mener befolkningen har, og de behov som befolkningen i de rurale område i Sarawak reelt har. Dermed er det muligt, at et statsintervenerende udviklingsprojekt som SALCRA ikke har den tiltænkte effekt, hvormed forbedringerne i livsgrundlaget for befolkningen kan begrænses. Denne balance mellem nationale samt delstatslige udviklingsintentioner og resultater på lokalt niveau, finder jeg det interessant at undersøge. 7

10 1.1 Problemformulering Hvordan påvirker den malaysiske stats satsning på rural udvikling baseret på etablering af oliepalmeplantager dayakbefolkningen i Sarawak? 1.2 Forklaring af problemformuleringen Formålet med nærværende speciale er at diskutere, hvorledes dayakbefolkningen påvirkes af statslige intervention i forbindelise med oliepalmeprojekter. Adgangen til jord bliver ofte baggrunden for interessekonflikter i relation til statens modernisering og udviklingsstrategier for de rurale områder i Sarawak. Interessekonflikterne udspilles i et magtrum, hvor staten, delstaten og dayakbefolkningen forsøger at opnå, kontrollere eller vedligeholde adgangen til jord. I undersøgelsen fokuseres der på, hvilke muligheder og barrigere den statsintervenerede rurale udvikling medfører for dayakbefolkningen. Det primære fokus i specialet er centret omkring, hvilken udviklingsforståelse Vision 2020 er et udtryk for samt hvorledes SALCRA s plantageprojekter påvirker levestandarden for Sarawaks dayakbefolkning. I ovenstående er udgangspunktet for specialet opstillet samt den problemformulering, der afslutningsvis besvares. I det følgende kapitel præsenteres de metodistisk overvejelser der ligger til grund for speciales undersøgelse. 8

11 2. Metodiske overvejelser I det følgende kapitel gives der et overblik over metodiske overvejer i forbindelse med tilrettelæggelsen af nærværende speciale, herunder udvælgelse, indsamling samt bearbejdelse af empiri. Kapitlet indeholder tillige de afgrænsninger, som har haft betydning for specialets diskussion. Endvidere begrundes det teoretiske grundlag som danner rammen for diskussionen af den valgte empiri. 2.1 Specialets opbygning Formålet med specialets introduktion i kapitel 1 er at præsentere og indkredse den undersøgte problemstilling. Denne indkredsning opstiller specialets undersøgelsesfokus samt problemformulering. Det efterfølgende kapitel 2 præsenterer med udgangspunkt i den opstillede problemformulering de metodiske overvejelser, teoretiske valg og det empiriske grundlag, som udgør specialets overordnede ramme. I kapitel 3 introduceres specialets teoretiske ramme med udgangspunkt i Norman Long s teori om statsintervenerende udvikling samt Ribot og Peluso s teori og begrebsapparat vedrørende adgangsmekanismer. Disse teorier danner grundlaget for analyse og efterfølgende diskussion af problemstillingens undersøgelsesfelt. Kapitel 4 er et forklarende kontekst kapitel, der har til formål at give en overordnet baggrundsforståelse af specialets genstandsfelt, hvis kompleksitet vil have indvirkning på specialets to diskussionsdele i kapitel 5 og 6. Kapitlet belyser malaysiske udviklingsstrategier, palmeoliens betydning for Malaysia og Sarawak samt oliepalmeplantagernes rolle. Endvidere vil der blive diskuteret nogle af de bagvedliggende grunde for konflikter i forbindelse med dayakbefolknings jordrettigheder. Slutteligt vil Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority (SALCRA) palmeolieprojekter blive belyst i forhold til mål, struktur samt implementeringspraksis. Den overordnede funktion af diskussionens første del i kapitel 5 er at anskueliggøre, hvilke bagvedliggende interesser de implicerede aktører herunder den malaysiske stat, Sarawaks 9

12 delstatsregering samt forskellige udviklingsorganisationer har i forhold til adgangen til jord i Sarawak. Til dette formål bruges Long s teori om dekonstruktion af planlagte interventioner til at belyse statsintervention i forbindelse med udviklingsstrategien Vision Det diskuteres endvidere hvilke antagelser den malaysiske stat samt delstatsregeringen i Sarawak arbejder ud fra i forhold til, udviklingen af de rurale områder. Denne første del af diskussionen har ligeledes til formål at identificere statsinterventionens målgruppe inklusiv de gældende praksis, der ønskes udviklet. Statens strategier for løsning af fattigdomsproblemer og manglende vækst for den formulerede udviklingshindring undersøges og problematiseres. Dette fokus begrundes i, at det er i spændingsfeltet mellem statsintervention og hidtil herskende praksis, at interessekonflikter over adgangen til jord i Sarawak opstår. Specialets anden diskussionsdel følger i kapitel 6 og her diskuteres der med udgangspunkt i Ribot og Peluso s begrebsapparat, hvilke adgangsmuligheder aktørerne, staten, udviklingsorganisationer samt modtagerne (dayak) af statslige udviklingsprojekter har, samt hvilke adgangsmekanismer der gøres brug af i forsøget på opnå, kontrollere og vedligeholde adgangen til jord. Endvidere vil det blive diskuteret, hvilke muligheder og barrierer dayakbefolkningen i Sarawak har for at opnå fordele og drage nytte af interventionen. Kapitel 6 har også til formål at diskutere forskellige dominerende magtrelationer i relation til adgang til jord, og hvilke tendenser der kan have indflydelse for udviklingen af det rurale Sarawak. Specialet afsluttes med en sammenfattende konklusion i kapitel 7, hvis formål er at besvare den opstillede problemformulering samt at fremdrage nogle af de vigtigste pointer og tendenser, der er fremkommet i forbindelse med analyse og diskussionen af problemstillingen. 2.2 Afgrænsning Da det overordnede undersøgelsesfelt, statsinterveneret udvikling samt forskellige statslige såvel som private aktørers rolle heri, er et kompleks felt, har jeg fundet det nødvendigt at afgrænse og fokusere dette speciale mod en enkelt sektor. Gennem tidligere studier af området og forstudie til dette speciale har jeg erfaret, at problematikker vedrørende malaysisk statsintervention og udvikling overvejende opstår i forbindelse med transformationen af landbrugssektoren frem imod en mere moderne og økonomisk rentabel sektor. Dette gør sig 10

13 især gældende i forbindelse med udviklingen af rurale områder i delstaten Sarawak. Udgangspunktet for specialet er derfor den overordnede målsætning om udvikling og transformation af Native Customary Rights (NCR) jord frem imod en økonomisk indbringende forretning i tråd med Malaysias nationale eksportorienterede økonomiske politik. Det primære fokus på stordrifts palmeolieplantager gør, at statsinterventionen kan og har resulteret i en række forskellige miljømæssige samt socioøkonomiske konsekvenser. Jeg har valgt at afholde mig fra at diskutere de mulige miljømæssige konsekvenser der kan opstå i forbindelse med etableringen af intensivt storproduktionslandbrug, herunder udpining og degradering af jord samt konsekvenser for biodiversiteten i Sarawak. Jeg er dog bevist om, at miljømæssige konsekvenser kan have indflydelse for Sarawaks rurale dayakbefolknings livsvilkår, i forhold til adgangen til jord, men dette aspekt vil ikke blive undersøgt yderligere. Dette skyldes, at fokus i dette speciale er på statsintervention i forbindelse med palmolieproduktion og dermed de muligheder og barrigere det afstedkommer for dayakbefolkningen. Jeg er ligeledes bevidst om, at en eksportorienteret økonomisk politik, som den malaysiske, er funderet i afsætningsmuligheder for palmeolieprodukter på det globale verdensmarked. Diskussion og fokus på globale værdikæder, har jeg har også valgt at afgrænse mig fra, da dette vil flytte fokus over på faktorer, som har betydning for produktion, forarbejdning, distribution og konsumering af palmeolieprodukter og dermed væk fra muligheder og barrigere for dayakbefolkningen. Denne afgrænsning medfører, at potentielle vindere og tabere i selve globaliseringsprocessen heller ikke vil blive, vurderet, inddraget og diskuteret. Jeg har også valgt at afholde mig fra at diskutere, hvorvidt statsinterventionens bagvedliggende udviklingsperspektiv er rigtigt eller forkert. Jeg vil dog løbende gennem specialet forholde mig kritisk til statsinterventioner, men vil ikke fremkomme med en definitiv konklusion på, om denne tilgang er hensigtsmæssig i forbindelse med udvikling og modernisering. Gennem en diskussion af handlinger og de erfaringer, som gør sig gældende for den rurale befolkning i Sarawak, har jeg valgt at sætte spørgsmålstegn ved interventionerne i forbindelse med udvikling. I forbindelse hermed har jeg valgt at afgrænse den inddragede empiri til at omhandle statsinterventionen i forbindelse med SALCRA palmeolieprojekter i en række udvalgte cases fra Sarawak. 11

14 2.3 Teoretiske grundlag Igennem specialet stilles der spørgsmålstegn ved det gennemgående tema vedrørende gældende praksis, både i staten og blandt Sarawaks dayakbefolkning. Dette gøres ud fra et ønske om at anskueliggøre nogle af de grundlæggende sociale dynamikker som statsinterventionen konstitueres ud fra. Formålet med specialet er at belyse de gældende strukturer og opfattelser i interaktionen mellem intervention og dens tiltænkte målgruppe. En teoretisk fremstilling af statsinterventioner og adgangsmekanismer danner som den overordnede ramme for specialets diskussion. I første del af diskussion tager jeg afsæt i Norman Long s teori om dekonstruktion af planlagte interventioner, og jeg vil gennem hans optik forholde mig til og opnå forståelse af opståede problemstillinger i Sarawak med udgangspunkt i intervention i forbindelse med Vision En sådan dekonstruktion vil gøre det muligt at anskueliggøre nogle af de bagvedliggende betragtninger og tilgange for statsinterventionen. Dekonstruktion af statsinterventionerne har til formål at belyse bagvedliggende interesser i forhold til adgangen til jord i Sarawak. Dette ud fra et ønske om at kunne anskueliggøre de hensigter den malaysiske stat og delstatsregeringen i Sarawak har om udvikling i de rurale områder i Sarawak, samt hvilke målgrupper statsinterventionen omfatter. En dekonstruktion muliggør endvidere en identifikation af målgruppen for interventionen og en forståelse af de praksis, som den malaysiske stat gennem intervention ønsker ændret. Endvidere opnår jeg via en sådan dekonstruktion mulighed for at forholde mig til de måder, hvorpå den malaysiske stat forsøger at løse det identificerede problem eller praksis som anses som værende årsag til hindringer for den ønskede udvikling. Dekonstruktion gør det også muligt at identificere forskellige aktørers interesser i forhold til opnåelse, kontrol og vedligeholdelse af adgang til jord i Sarawak set i relation til den af staten igangsatte moderniseringsproces herunder Vision Ribot og Peluso s teori og begreber vedrørende adgangsmekanismer inddrages primært i diskussionens anden del i kapitel 6. For at kunne diskutere dayakbefolkningens muligheder i forhold til at opnåelsen, kontrollen og vedligeholdelsen af deres adgang til jord i forbindelse med statsintervention, inddrages i kapitel 6 Ribot og Peluso s adgangsteori. 12

15 Ribot og Peluso s adgangsteori er i tråd med Long s forankret i en forståelse af intervention som række sociale interaktioner og teorien gør brug af begrebet adgang der beskrives som en række samfundsskabte faktorer, heriblandt gældende virkemidler, processer og relationer i undersøgelsesfeltet (Ribot & Peluso 2003:155). Inddragelsen og valget af denne teori er gjort på baggrund af et ønske om at være i stand til at kunne opnå forståelse af årsagen til at nogle aktører kan drage fordel af ressourcer i visse tilfælde, mens andre aktører ikke kan. Ydermere ønsker jeg med denne teori at kunne belyse hvilke adgangsmekanismer der gør sig gældende i forbindelse med dette. Ribot og Peluso introducerer begrebet mekanismer som inkluderer på hvilken måde aktører kan opnå, kontrollere og vedligeholde adgang (Ribot & Peluso 2003:160). Ribot og Peluso begrebsapparat brugs i anden analysedel til at belyse, hvordan de forskellige aktører i Sarawak kan opnå, kontrollere og vedligeholde adgangen til jord. Desuden bruges begreberne fra adgangsteori til diskussionen af nogle af de muligheder og barrierer den planlagte statsintervention afføder for dayakbefolkningen, En sådan teoretisering er ikke en naturlig opdeling af muligheder, da disse adgangsmekanismer skal anskues som sammenhængende dele i et større perspektiv. Adgangsmekanismerne gennemgås ikke slavisk, men inddrages hvor de enkelte mekanismer kan identificeres i samspil med andre mekanismer. Ribot og Peluso sonderer der mellem rettigheder til en given ressource og det bredere begreb adgang til sådanne ressourcer (Ribot & Peluso ). I opdelingen af disse to begreber muliggøres en undersøgelse af de magtrelationer, der gør sig gældende mellem de implicerede aktører samt de muligheder og barrierer, disse magtrelationer fører med sig. Mekanismerne vil med andre ord blive anvendt som et redskab til at anskueliggøre magtrelationerne mellem statsinterventions aktører og dayakbefolkningen. I diskussionen lægges der dermed ikke lige stor vægt på de enkelte mekanismer. 2.4 Empiriske grundlag I specialet anvendes der empiri fra forskellige kilder, for derigennem at belyse den malaysiske stats intervention og dermed at kunne foretage en dekonstruktion af denne. Specialets empiriske grundlag er opbygget omkring empiri fra malaysiske forbundsstats- og delstats hjemmesider, omhandlende den officielle malaysiske føderale regeringspolitik samt om den statslige moderniseringsproces og de implementerende initiativer. Denne del af det empiriske 13

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Når velfærden flytter

Når velfærden flytter Når velfærden flytter Omfang og konsekvenser af segregationsprocessen i Københavns Kommune Af Adam Roelsgaard Ring Mikkel Tobias Ritzau Kjærulff Nikolaj Nordby Thøgersen Søren Halkier Vejleder: Tue Jagtfeldt

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemstilling... 5 1.3 Problemformulering... 12 1.4 Kapiteloversigt... 13 2. Metode... 15 2.1 Metodisk grundlag... 15 2.2 Empiriovervejelser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet

Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Forsvarsakademiet Institut for Ledelse og Organisation Stabskursus 2012-2013 Kaptajn Kim Kinimond Jensen Forudsætninger for innovation i flyvevåbnet Vejleder: Karina Mayland Antal ord: 14996 Abstract This

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider)

Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Global Compact Et internationalt CSR paradoks Virksomhedsstudier 2014, 6. Semester. Vejleder: Jacob Dahl Rendtorff Anslag: 151.717 (64 normalsider) Nanna- Karina Schleimann stud.nr. 46297 Asbjørn William

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde

Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Danske virksomheders socialt ansvarlige arbejde Udarbejdet af: Anders Kejser Afleveret den: 20. dec. 2012, 3. semesterprojekt Vejleder: Annika Agger Fag: Sociologi og Erhvervsøkonomi Sted: Samfundsvidenskabelig

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208)

Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208) Land grabbing i et udviklingsperspektiv Bachelorprojektets titel: Land grabbing i et udviklingsperspektiv Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art: Modul: Daniel Erik Bitton Mortensen (50208)

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse og Lean som integreret ledelseskoncept

Tillidsbaseret ledelse og Lean som integreret ledelseskoncept Tillidsbaseret ledelse og Lean som integreret ledelseskoncept Projekt: 3. Kandidatmodul (VL3): Virksomhedsledelse Forfatter: Ronnie Christian Hansen Studienummer: 40175 Vejleder: Inger Jensen Afleveringsdato:

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere