ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013"

Transkript

1 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013 TEMA: FYSISK TRÆNING OG SCLEROSE. Side 18 Næsehornet fra Danmark, Jens Holst, finder styrken i kørestolsrugby PRISEN PÅ SCLEROSE: KRONER OM ÅRET. side 6 Forskere har sat en samfundsøkonomisk pris på, hvad sclerose koster pr. person PÅ REJSE MED SCLEROSEFORENINGEN. Side 28 Tre spændende rejsetilbud vil du med?

2 Leder Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen Gearet til fremtiden Scleroseforeningen er gearet til fremtiden. På et kon struktivt og positivt delegeretmøde den 17. og 18. november fik vi på en række punkter sat yderligere gang i udviklingen af vores forening. Efter grundigt forarbejde i en arbejdsgruppe, som gennem et år har evalueret foreningens struktur, vedtog vi en række vedtægtsændringer. Blandt de væsentligste ændringer er: Udvidelse af formandskabet, så formanden assisteres af to næstformænd i stedet for én Fornyelse af foreningens ungdomsarbejde. Med to næstformand vil vi gerne øge indsatsen og kompetencerne fra den frivillige ledelse. Det gælder såvel det organisatoriske arbejde, den politiske indsats og vores arbejde i danske og internationale paraplyorganisationer. Behovet for, at vi med stor kompetence og indsigt kan slås for vores sag, er større end nogensinde. Vi oplever for eksempel, at vores samfund ikke ønsker at afsætte flere ressourcer, selv om antallet af mennesker med sclerose øges markant. Tværtimod skærer kommunerne ned med hård hånd, førtidspension og fleksjobordning forringes for mennesker med handicap, og ventelisterne til sclerosehospitalerne vokser. I Scleroseforeningen vil vi ikke acceptere en sådan udvikling. Vi vil ikke sænke niveauet på vores patientstøtte til den enkelte, selv om der bliver flere medlemmer med sclerose. Og når vi som det nu sker konstaterer, at flere børn får sclerose, vil vi ikke undlade at sætte fokus på hjælp og støtte til børn med sclerose og deres pårørende. Sådanne udfordringer kræver en stor og kompetent indsats både af den valgte og den ansatte ledelse. Derfor var det en god beslutning at udvide formandskabet til to næstformænd, så flere opgaver kan løses med størst mulig indsigt i sclerosearbejdet og vores organisation. Med opdelingen i en organisatorisk og en politisk næstformand signaleres også klart, at vi ønsker endnu bedre sammenhæng mellem organisationens forskellige led lige fra hovedbestyrelse til lokalafdeling. Der er også fint perspektiv i at ændre vort ungdomsarbejde. Vi får et ungepanel, hvor de unge kan deltage i forhold til deres interesser og den tid, de kan afse til det. Vi kan på den måde åbent og fleksibelt tilbyde aktiviteter og involvering på de unges egne præmisser. Med vedtægtsændringen fastholder vi de unges plads i organisationen. Samtidig tager vi dog højde for, at unge i dag involverer sig på anden vis end gennem de traditionelle foreningsformer og at de kommunikerer på nye måder. Gennem arbejdet med at kigge vores struktur efter i sømmene er der også sat fokus på de mange medlemmer af foreningen, der støtter vores arbejde, men som ikke er aktive i vores lokalafdelinger. Det er en stor og vigtig gruppe, som foreningen gerne vil i dialog med, når det gælder ønsker til de ting, foreningen arbejder med. Det hører også med til de nye udfordringer, foreningen nu er klar til at tage fat på. 2

3 Indhold 4 kort nyt 6 SCLEROSE KOSTER DYRT Der burde lægges langt flere ressourcer i forskning af sclerose, mener forskere 8 ÅRSMØDER 11 NYHEDER Kort nyt 12 SCLEROSEFORENINGENS NYE LEDELSE 18 TEMA FYSISK TRÆNING OG SCLEROSE Ni sider med eksperter, ideer og mennesker 28 SCLEROSEFORENINGENS REJSETILBUD JULESTØTTELOGO 2012 Redaktion og ekspedition Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Telefon Telefax Gironummer Hjemmeside Chat Kodeord til chatten er»sclerose«. Redaktion Mette Bryde Lind (ansv.), Peter Palitzsch Christensen, (red.), Erik Jensen, Gitte Rudbeck, Lotte Bach Hansen, Kitt Kragelund, til redaktionen Layout og grafisk produktion Datagraf Oplag Tryk Stibo Graphic, Miljøcertificeret efter ISO MagaSinet Næste nummer udkommer medio februar Forside Søren Østerlund. Annoncesalg Preben Schlichting, tlf / Deadline for annoncer i næste blad: 15. januar Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen har ca medlemmer og bidragydere samt omkring frivillige. Protektor Hendes Majestæt Dronningen. Medlemskab af Scleroseforeningen Personligt medlemskab 265 kr. årligt. Familiemedlemskab 400 kr. årligt. Hovedbestyrelse Formand Christian L. Bardenfleth, tlf , Politisk næstformand Jette Bay og Organisatorisk næstformand Jens Holst Direktør Mette Bryde Lind. Sclerosehospital Ry, tlf , og Haslev, tlf , Direktør Brita Løvendahl Dronningens Ferieby Leder Birgitte Kragelund, tlf , 3

4 Kort Nyt Scleroseforeningen holder lukket mellem jul og nytår, men Socialrådgiverne har en telefonvagt mellem jul og nytår Får du et akut socialt problem mellem jul og nytår, kan du bruge vores vagtordning. Uanset hvor i landet du bor, vil der være mulighed for, i akutte situationer, at kontakte en socialrådgiver. Du kan ringe: Torsdag d. 27. december kl , Janni Jensen på tlf Fredag d. 28. december kl , Suzanne Bæk Holland på tlf Scleroselinjen Har du behov for at tale med enten mennesker med sclerose eller pårørende, der selv kender det at leve med sclerose, kan du ringe på alle dage mellem kl , undtagen juleaften og nytårsaften. Julevagtordning vedrørende netrådgivningen Du kan 24 timer i døgnet skrive til os, og vi vil svare dig hurtigst muligt. Nogle af rådgiverne holder dog fri mellem jul og nytår, medens andre har mulighed for at svare ind imellem. Netrådgivningen Findes på under hjælp og rådgivning. Scleroseforeningen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår På gensyn d. 2. januar børn og 88 voksne på efterårsferie i Feriebyen Dronningens Ferieby i Grenå var rammerne om en efterårsferie for familier med sclerose i uge 42, hvor fællesskab, forståelse og hygge var i højsæde. 94 børn og 88 voksne var tilmeldt arrangementet. Det planlagte program bød på mange forskellige tilbud og ture. Der blev talt livligt ved kaffebordet torsdag eftermiddag, hvor syv familier var samlet.»generelt har pro grammet det helt perfekte indhold af mange forskellige aktiviteter, men det bedste er, at man kan deltage i det omfang, man har lyst til,«fortæller Jannik fra Horsens, der var en af deltagerne. FULD VALUTA FOR PENGENE Udnyt dit skattefradrag Du kan trække bidrag til foreninger fra på din selvangivelse op til kr. SKAT betinger sig, at det er foreningerne, der indberetter beløbene. Scleroseforeningen indberetter automatisk de bidrag, som vi har modtaget fra dig i år. Hvad skal du gøre Hvis du de sidste par år har fået fradrag eller aktivt har frabedt dig denne mulighed, skal du intet foretage dig. Hvis du ikke tidligere har fået fradrag for din gave til Scleroseforeningen, skal du sikre dig, at vi har dit CPR-nummer. Ring til os på Du kan også selv registrere det på Klik på»for medlemmer og frivillige«øverst til højre og derefter»log ind på min profil«. Brug dit medlemsnummer, som du finder i adressefeltet på den post, du modtager fra foreningen. På»Min profil«kan du også se, hvor meget du har indbetalt i årets løb. Sidste frist for indbetaling Det er kun bidrag, der er registreret hos Scleroseforeningen til og med den 31.12, der bliver indberettet. Da der ikke er mange bankdage mellem jul og nytår i år, bør du indbetale senest torsdag den , hvis du vil være sikker på, at bidraget bliver registreret. Skatteregler Fradraget på kr. gælder for hver person i husstanden, og bidragene kan inden for denne ramme fordeles til flere foreninger. Der er ikke noget krav om, hvordan gaverne skal indbetales. Månedlige bidrag er også fradragsberettigede. Kontingent kan ikke indberettes som en gave. Læs mere på SKAT.dk, søg på»gaver til foreninger«. Kontingenttakster for 2013 Personligt medlemskab 265 kr. Familiemedlemskab 400 kr. 4

5

6 Af Louise Wendt Jensen, forskningsformidler Sclerose koster dyrt Der burde lægges langt flere ressourcer i forskning af sclerose og på kvalitetsudvikling af patientbehandling. Det mener forskere, der har undersøgt, hvad det egentlig koster at være sclerosepatient For første gang er det nu lykkedes danske forskere at sætte en helt konkret pris på, hvad en sclerosepatient egentlig koster rent samfundsøkonomisk på årsbasis, nemlig kroner. Beløbet indeholder både såkaldte direkte og indirekte omkostninger og udgifter. Direkte omkostninger er de sundhedsrelaterede omkostninger. Altså omkostninger relateret til diagnostik, behandling og opfølgning af patienterne og omkostninger som for eksempel kiropraktik og fysioterapi. De indirekte udgifter er relateret til tab af arbejdsmarkedsindkomst, det vil sige, at man ikke kan opretholde sin arbejdsevne og derved udløser udgifter til pension og overførselsindkomster.»begge dele vejer tungt ved sclerose. De direkte omkostninger er store, fordi de immunmodulerende behandlinger er dyre. Men den virkelig tunge post er de indirekte omkostninger, fordi sygdommen for langt de flestes vedkommende rammer i de erhvervsaktive år,«siger Poul Jennum, professor i neurologi på Glostrup Hospital. Han har lavet den sundhedsøkonomiske analyse i samarbejde med sine kolleger Jette Frederiksen, professor i synsnervebetændelse og sclerose, Benedikte Wanscher, ph.d. i sclerose samt sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Dansk Sygehus Institut. En af de dyreste sygdomme Undersøgelsen, der er en af de mest præcise og unikke af sin slags nogensinde, har kunnet lade sig gøre at lave, fordi vi i Danmark har en lang række registre. Det betyder, at forskerne har kunnet sammenkøre en masse oplysninger og sammenligne udfaldet med en kontrolgruppe af baggrundsbefolkningen. Forskerne har sammenholdt omkostninger og udgifter for sclerosepatienter fra årene med kontrolpersoner fra baggrundsbefolkningen, der blev matchet på køn, alder og social profil. Det viste sig, at en kontrolperson på årsbasis koster samfundet kroner. Altså kroner mindre om året. Poul Jennum har også undersøgt andre neurologiske sygdomme og kan konstatere, at sclerose er en af de dyreste.»sygdomme, der rammer sent i livet som Parkinson og demens, medfører på trods af deres alvor mindre tab af erhvervsevne i forhold til sclerose. Ved sclerose ser vi mange tabte arbejdsår, og det er derfor en af de dyreste hjernesygdomme per patient, vi kender,«siger Poul Jennum. En sygdom som kræft kan meget vel også ramme i de erhvervsaktive år. Men her påvirkes man som regel i en periode og kommer oftest tilbage på arbejdsmarkedet. Det sker ikke ved sclerose. Berøres tidligt Mennesker med sclerose berøres faktisk allerede otte år før de reelt står med diagnosen.»mange går og småskranter inden. De har uspecifikke symptomer som svimmelhed og træthed, som påvirker deres arbejdsevne. Den typiske patient er en kvinde i års alderen som måske i stedet for at arbejde 37 timer går på nedsat tid. Børnene bruges som dække, men i virkeligheden er det fordi, mor ikke kan klare det,«forklarer Jette Frederiksen. 6

7 Det koster dyrt for familien, for den dag kvinden så overgår i et fleksjob, beregnes det ud fra en nedsat arbejdstid i stedet for ud fra en fuld arbejdsuge. Udover sclerose har forskerne også undersøgt omkostningerne for personer med synsnervebetændelse. Det er interessant, fordi tyve procent af alle sclerosepatienter starter med at få synsnervebetændelse. Og den sygdomsgruppe var også berørt allerede otte år før deres diagnose.»det underbygger, at sclerosepatienter berøres i de allertidligste stadier,«konkluderer Jette Frederiksen. Større fokus på sclerose Resultaterne af undersøgelsen betyder, at der burdes kanaliseres langt flere offentlige penge til sclerose, mener forskerne.»der er et kæmpe videnshul omkring byrden af neurologiske sygdomme. Vi har nu dokumenteret, at de er rystende dyre, og sclerose er en af de dyreste. Det betyder noget samfundsøkonomisk. Derfor er vi nødt til at sætte mere fokus på det,«siger Poul Jennum. Mange dygtige forskere sidder og bruger meget tid og dermed penge på at indhente penge fra forskningsfonde og forskellige andre steder. Med varierende held.»når vi kigger på den om kostning, der er ved sygdommen og sammenholder den med den økonomi, der afsættes indenfor området til forskning og forebyggelse, så er der en meget stor skævvridning. Set ud fra den samfundsøkonomiske byrde, så er sclerose jo fuldt ud»konkurrencedygtig«med hjertesygdomme og kræftsygdomme, som der er et helt andet fokus på,«siger Jette Frederiksen.Hos Scleroseforeningen byder direktør Mette Bryde Lind tanken om mere forskning og mere fokus velkommen kroner Er Den rent samfundsøkonomiske Pris på en sclerosepatient på årsbasis»denne undersøgelse er meget relevant i en tid, hvor de samfundsøkonomiske ressourcer er til politisk debat. Den dokumenterer, hvor vigtigt det er, at der forskes i sclerose, og at der er fokus på området. Undersøgelsen er et lille hjørne af det socioøkonomiske felt, og den viser, at det er helt centralt, at mennesker med sclerose sikres den rette behandling og hjælp til for eksempel at blive længere på arbejdsmarkedet, fordi det er en sygdom, der rammer tidligt i livet, og fordi den er kronisk og progredierende,«siger hun. Tema om kost skaber debat Det seneste nummer af MagaSinet fokuserede på kost. Og det har skabt debat. Debatten lever videre på Her skriver forfatter Anne-Kirsten Brønserud blandt andet:» Det er glædeligt, at Scleroseforeningens medlemsblad Magasinet nu har opfanget og reageret på medlemmernes voksende interesse for kost ved at bringe en artikelserie om»kost & MS«. Dog føler jeg mig forpligtet til at kommentere nogle enkelte punkter. Læserne mødes først af denne overskrift:»ingen videnskabelige beviser for kostens effekt«.«og læge Gunda R. Jensen skriver blandt andet:» Skal jeg smide mine uldsokker ud, fordi det ikke er videnskabeligt bevist, at de varmer? Så kan jeg købe nogle nye sokker, hvor det er videnskabeligt bevist, at kunststoffibrene varmer og samtidig er det videnskabeligt bevist, at materialet ånder næsten så godt som ægte uld, der er helt uvidenskabelig.«og sundhedsudvalget i Scleroseforeningen skriver med på debatten. Du kan også skrive med på debatten. Find debatindlæg og skriv med her:

8 årsmøder 2013 VÆR OPMÆRKSOM PÅ: flere lokalafdelinger tilbyder spisning, men kun hvis man tilmelder sig flere steder er der foredrag m.m. udover den obligatoriske dagsorden Hovedstaden: Nordsjælland Vest Torsdag d. 7/ kl Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund Nordsjælland Øst Torsdag d. 21/ kl. 18 Lindehuset, Jernbanegade 28 b, 3480 Fredensborg Frederiksberg & København Torsdag d. 24/ kl Cafeen i Scleroseforeningen Mosedalvej 15, 2500 Valby Storkøbenhavn Nord Tirsdag d. 29/ kl Administrationscentret i Birkerød Stationsvej 36, 3460 Birkerød Storkøbenhavn Syd Torsdag d.21/ kl. 19 Kulturhuset Brønden lokale 3. Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby strand. (Indkørsel fra Brøndbyvester Boulevard) Storkøbenhavn Vest Onsdag d. 6/ kl Taastrup Kulturcenter, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup Dragør & Tårnby Mandag d. 18/ kl Skelgårdskirken, Sindingvej 9, 2770 Kastrup. (Parkering og indgang ved Vestamager Centret) Bornholm Tirsdag d. 19/ kl Aakirkeby Hallerne, 3720 Aakirkeby Sjælland: Holbæk, Kalundborg og Odsherred Nyt navn pr. 1/1-13 Nordvestsjælland. Tirsdag d. 5 februar kl Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig Ringsted og Lejre Onsdag d. 6 februar kl Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted Guldborgsund og Lolland Tirsdag d. 19 februar kl. 19 Bangs Have Centret, Bangs Have Parken 11, 4930 Maribo Faxe og Stevns Torsdag d. 21 februar kl. 18 Plejecenter Stevnshøj, Stevnshøjvej 50, 4660 St. Heddinge Greve og Solrød Torsdag d. 7 marts kl. 18 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Køge og Roskilde Mandag d. 11 marts kl. 19 Frivilligcenter Roskildes mødelokaler på Frederiksborgvej 2, 4000 Roskilde. Næstved og Vordingborg Tirsdag d. 21 marts kl Birkebjergcenteret, Birkebjerg Allé 9, 4700 Næstved. Slagelse og Sorø Tirsdag d. 5 marts kl Slagelse bibliotek, Stenstuegade 3, 4220 Slagelse Nordjylland: Aalborg-Jammerbugt kl Trekanten, Sebbersundvej 2, Aalborg øst Himmerland kl Aars aktivitetscenter, Bymidten 15, Aars Thisted-Mors 7.3. kl Hotel Vildsund Strand, ved stranden 2, Thisted Frederikshavn Læsø kl Dagcenteret Ingeborgvej, Frederikshavn Hjørring-Brønderslev 5.3. kl Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå. MiDTjylland: Favrskov Kommune Tirsdag d. 19. februar kl Favrskov sundhedscenter (den store sal) Hovvej 76, 8370 Hadsten Hedensted Kommune Tirsdag d. 19. marts kl Barrit kulturhus Kirkebro 4 A, 7150 Barrit Herning Kommune Torsdag d. 7. marts kl Hammerum Hallen Palle Fløesvej 28, Hammerum 7400 Herning Holstebro, Lemvig og Struer kommuner Onsdag d. 27. februar kl Laden, Brogårdsvej 4, 7500 Holstebro Horsens Kommune Torsdag d. 28. februar kl Sønderbro kulturhus, Kulturcafeen, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens Ikast- Brande Kommune Onsdag d. 20. februar kl Frisenborgcentret Frisenborgparken 26, Ikast Norddjurs og Syddjurs kommuner Tirsdag d. 19. marts kl Dronningens ferieby Kystvejen, 8500 Grenå Odder og Samsø Kommuner Tirsdag d. 12. marts kl Cafeen på Ålykkecentret Ålykkecentret 5, 8300 Odder Randers Kommune Torsdag d. 21. marts kl Hos Annemarie, Messingvej 74, 8940 Randers sv. Ringkøbing - Skjern Kommune Torsdag d. 21. februar kl Medborgerhuset i Ringkøbing Brogårdsvej 2, Ringkøbing Silkeborg Kommune Onsdag d. 13. marts kl Rosengårdscentret Tulipanvej 12, 8600 Silkeborg Skanderborg Kommune Skive og Viborg kommuner Torsdag d. 14. marts kl Aktivitetscentret, Ny Skivehus Odgårdsvej 15A, 7800 Skive Viborg kommune Tirsdag d. 26. februar kl Regionshospitalet Viborg Lokale 21, Heibergs Alle Viborg Århus Kommune Tirsdag d. 5. marts kl Syddanmark: Vejle 5. februar kl Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle Sønderborg 19. februar kl Knøs Gård, Vestervej 1-3, 6470 Sydals Fredericia og Kolding 21. februar kl Munkesdam, Tøndervej 102, 6000 Kolding Sydfyn 25. februar kl Multihuset, Gl. Skårupvej 3, 5700 Svendborg Sønderjylland 27. februar kl Møllemærsk, Møllemærsk 24, 6200 Aabenraa Vestfyn 5. marts kl Ældrecenter Fænøsund, Vestre Hougvej Middelfart Varde 6. marts kl Frivillighuset Varde, Storegade 25, 6800 Varde Nordfyn 12. marts kl Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense Midtfyn 13. marts kl Tingager Ældrecenter, Østre Ringvej 7-9, 5750 Ringe Vejen 18. marts kl Esbjerg og Fanø 20. marts kl Esbjerg hovedbibliotek Storm P salen, Nørregade Esbjerg Billund 20. marts kl Lindegården, Lindevej 1, 7190 Billund KIG PÅ DEN LOKALE HJEMMESIDE ELLER KONTAKT FORMANDEN FOR YDERLIGERE INFORMATION OG TILMELDING 8

9 Forsker og udvikler behandlinger til Multipel Sclerose Nordic DK 9

10 For dig som lever med MS-magasinet henvender sig til dig, der har MS eller har nogen med MS i din omgangskreds. Nr FORSKNING OG BEHANDLING Myter og fakta om at følge sin behandling FAKTA OM MS Hvorfor tager det tid at stille en diagnose? For dig som lever med sklerose Bestil et gratis MS Magasin på På finder du mange informationer og fakta om MS, reportager om andre mennesker med MS samt interview med MS specialister. Du kan også stille et spørgsmål til MS eksperten og følge bloggernes hverdag på MS-Bloggen. Eventyr på elknallert for at mindske fordomme Pia-Nina skaber positiv opmærksomhed Hvilke rettigheder har jeg? Spørgsmål og svar om ens rettigheder som MS-patient Motivation sætter livet i bevægelse Hvad er motivation, og hvordan kan man øge den? side 6 side 22 Other-DEN Flexbrace Effektiv hjælp ved dropfod En lille flexibel ankel og dropfodsskinne, til daglig brug Flexbrace fremstilles i forskellige materialer, alt efter dit individuelle behov. Nyhed: Vi bruger nu et nyt superlet og stærkt materiale Ortodexin Du kan afprøve den patenterede Flexbrace skinne og sammenligne den med andre skinner uden forpligtelse. Flexbrace skinnen fremstilles ud fra en afstøbning af din fod, der gør at skinnen får en unik pasform og funktion. Det unikke ved Flexbrace : Den er meget fleksibel og støtter din gang naturligt Den styrer og løfter din fod i ankelledet, på en biomekanisk korrekt måde Skinnen er en meget lille dropfodsskinne, hvilket gør at du i de fleste tilfælde, kan bruge de fleste standard skotyper. Flexbrace fremstilles også til decideret bade- og strandskinne. Flexbrace er meget velegnet til børn med dropfod, den pascificerer ikke ankelledet. Vi kommer rundt i hele Danmark, hjemmebesøg efter aftale. Se udsendelsen fra Lægens bord på Efter serviceloven kan der søges tilskud til dropfodskinner. Der bevilges normalt tilskud til dropfodsskinner fra kommunerne. Du er velkommen til at kontakte os i dag, for at afprøve "et lille mirakel" Flexbrace Danmark Amagerfælledvej 56 A 2300 København S Tlf: Fax: Mobil:

11 Læs alle historierne på scleroseforeningen.dk Nyheder til dig hver dag! På Scleroseforeningens hjemmeside kan du læse ca. 20 nyheder hver eneste måned. Fik du læst de her? Dansk støttet forskning giver håb for patienter med progressiv sclerose Der er endnu en gang positivt nyt til patienter med progressiv sclerose. Professor Lars Fugger fra Oxford Universitet har set gode resultater med et allerede kendt lægemiddel. Forskningen har blandt andet været støttet af Scleroseforeningens 25 øre-kampagne. Patienter med progressiv sclerose har længe været en overset EU-parlamentet støtter sclerosesagen gruppe, men interessen for feltet er begyndt at vokse, at flere og flere positive forskningsresultater på området tikker ind. Denne gang er det den danske professor Lars Fugger, der leder en international forskergruppe på Oxford Universitet, der kan rapportere nyheder på området. Læs hele historien på scleroseforeningen.dk/fugger Et flertal af Europa-parlamentarikerne har vedtaget en erklæring, som opfordrer EU's medlemslande til at øge samarbejdet om scleroseforskning, et internationalt sclerose-register og lige behandling for alle europæiske sclerosepatienter. Læs hele historien på scleroseforeningen.dk/eu»mange tak, Anders Matthesen«Da Jesper Mosbæk som 28-årig fik diagnosen sclerose, sank han ned i selvmedlidenhed, bitterhed og depression. Et stand-up show med Anders Matthesen i 2003 ændrede hans syn på tilværelsen, han fik ryddet op og prioriteret i livet. I oktober var Jesper tilbage som publikum denne gang ved Anders Matthesens nye show, hvor han fik lov at møde Anders Matthesen efter showet. Læs hele historien på scleroseforeningen.dk/matthesen 20 nyheder hver måned. Besøg scleroseforeningen.dk Nye brochurer fra Scleroseforeningen Scleroseforeningen har lavet om på sine brochurer. Formatet er nyt, billederne er nye og teksten er ny. De to første brochurer er:»sclerose kort fortalt«og»tæt på et menneske med sclerose«de kan bestilles på scleroseforeningen.dk/ pjecer 11

12 nye Scleroseforeningens ledelse Delegeretmøde i Scleroseforeningen betyder en række ændringer i orga nisationen Scleroseforeningen har fået to næstformænd. Efter at have ændret foreningens vedtægter valgte de delegerede Jette Bay til politisk næstformand, mens Jens Holst valgtes til organisatorisk næstformand. Det skete ved foreningens delegeretforsamling i Grenaa 17. og 18. november. De to nye næstformænd afløser Ulla Wæber, som hidtil har været eneste næstformand. Hun ønskede ikke at genopstille. Vedtægtsændringerne skete på baggrund af et omfattende arbejde med at evaluere foreningens struktur og organisation. En anden ændring betød, at de delegerede skulle vælge formænd til de faste udvalg. Tidligere har udvalgene selv konstitueret sig. Udvalgsformændene er nu Susanne D. Nyegaard, Sundhedspolitisk udvalg, Tharben Hansen, Info- og PR-udvalget, Jacob Monies, Socialog handicappolitisk udvalg, Jan Deebmann, Netværksudvalget, og Finn Sellebjerg, Forskningsudvalget. Ud over formandskabet med den genvalgte Christian L. Bardenfleth og de to nye næstformænd, består Hovedbestyrelsen herefter af de fem udvalgsformænd, Rene Guldbrand, som repræsenterer de unge i ATTAK, samt fem regionsrepræsentanter, nemlig Eva Brokholm, 12 For anden gang uddeltes også foreningens frivillig - pris, som gik til Mette Cadovius, Havdrup Region Syddanmark, Eddie Sørensen, Region Midt, Poul-Erik Mogensen, Region Nord, Irene Jensen, Region Sjælland, og Hans Oliver Højgaard, Region Hovedstaden. Prisuddeling til de frivillige Ved delegeretmødet i Dronningens Ferieby blev tre lokalafdelinger hædret for gode initiativer i det lokale arbejde. Der var en check på kroner samt en stor buket blomster til de tre formænd. Eva Brokholm, formand for Kolding-Fredericia, og Else Harboe, Brønderslev-Hjørring, fik begge initiativprisen med hjem til deres lokalafdelinger som en påskønnelse for det store arbejde, der udføres for at skabe spændende arrangementer i afdelingen. Laila Rohde Mortensen, formand for lokalafdelingen Fredens- borg, Gribskov, Helsingør og Hillerød, fik initiativprisen for at have skabt lokalt samarbejde med den kreds af mennesker, som til sommer arrangerer cykelturen Helsingør-Paris. I kraft af samarbejdet vil overskuddet tilfalde Scleroseforeningen. Ideen er at gøre cykelarrangementet til et årligt tilbagevendende arrangement, men med forskellige målbyer. For anden gang uddeltes også foreningens frivilligpris, som gik til Mette Cadovius, Havdrup. De nye udvalg De delegerede i Grenaa brugte stemmesedlerne flittigt. Der var kampvalg til tre af de faste udvalg. Udvalgene består af fire medlemmer, som vælges på delegeretmødet. De fire foreslår herefter ekstra medlemmer, der hensigtsmæssigt Jette Bay er ny politisk næstformand, og er Jens Holst ny organisatorisk næstformand kan supplere udvalget og som Hovedbestyrelsen godkender. Valgene til de fire udvalg endte således Sundhedspolitisk udvalg: Susanne D. Nyegaard (formand), Malene Kappen Krüger, Silja Harboe og Bente Fogh. Social- og handicappolitisk udvalg: Jacob Monies (formand), Poul-Erik Mogensen, Lisbeth Hansen og Vivi Bjørnmose. Netværksudvalget: Jan Deebmann (formand), Gitte Drejer, Elsebeth Holm Pedersen og Eddie Sørensen. Info- og PR-udvalget: Tharben Hansen (formand), Katrine Waldorff, Angela Brink og Nina D. Nyegaard.

13 Teva har udviklet Min MS App til smartphones. Min MS kan hjælpe dig til at få styr på dine daglige injektioner. Du kan få udleveret information om Min MS samt adgangskode hos din MS-sygeplejerske på din lokale klinik. live your life TEVA DENMARK A/S PARALLELVEJ KGS. LYNGBY TELEFON: MAIL: 13

14 Ferie uden forhindringer Dronningens Ferieby s 44 feriehuse og fælleshus er kåret som et af Danmarks mest tilgængelige ferietilbud. Alt er indrettet så det letter opholdet for hele familien. Feriehusene danner de perfekte rammer for ferien med mange aktivitetsmuligheder for børn og voksne. I bor tæt på skov og by lige ved en af Danmarks bedste badestrande og i et charmerende område med masser af oplevelser og aktivitetstilbud. For børn og voksne Lør-lør uge Ferieuger for familier, hvor børn og voksne holder aktiv ferie med seje aktiviteter i den attraktive natur. Temaer: Med krop og sjæl i højsædet (uge 27 og 32). Fokus på strand og vand (uge 28 og 30). I eventyret og fantasiens verden (uge 29 og 31). Pris pr. hus op til 5 personer kr ,- / 3.385,-* Påskeferie marts En hyggelig uge krydret med leg, skæg og ballade, med både traditionelle påskeaktiviteter og nye spændende indslag. For børnefamilier eller bedsteforældre med børnebørn. Pris pr. hus op til 5 personer kr ,- / 1.890,-* For voksne Sommerhøjskole uge 25 Kunst, bondeliv og møller! Med smukke Djursland som base supplerer og udfordrer vi hinandens viden ved besøg og foredrag. Derudover holder vi traditionerne i hævd, bl.a. med vores store sunde morgenbord, solskins øl på badebroen og hyggemiddag med gode vine. Pris pr. hus pr. uge op til 5 personer kr ,- / 2.695,-* *) 1/2 pris for medlemmer som har sclerose Medlemmer af Scleroseforeningen, som har MS, kan få et legat til uge- og miniferieophold i Feriebyen. Legatet er ikke afhængig af indtægts- og formueforhold og dækker halvdelen af prisen for et hus på det tidspunkt af året ferien afholdes. En af deltagerne på ferieopholdet skal have sclerose. NB! Feriebylegatet gives indtil legatbevillingens maksimum er nået. Vent derfor ikke for længe med at bestille din ferie! Kontakt os Ring på telefon efter udførlige programmer for de enkelte perioder eller se mere på Priser 2013 Sæson Periode 1. nat Flg. døgn Ugeferie Ydersæson: Uge Kr. 985,- Kr. 330,- Kr ,- / 1.435,-* Lavsæson: Uge Kr. 985,- Kr. 470,- Kr ,- / 1.890,-* Mellemsæson: Uge Kr. 985,- Kr. 740,- Kr ,- / 2.695,-* Højsæson: Uge Kr ,- / 3.385,-* Generelt Priserne er angivet pr. hus op til 5 personer. Energiforbrug betales efter måler. Ring og hør nærmere om muligheder for hjælpemidler, spisning, lokaleleje, specialtilbud og arrangementer. Ugeferie året rundt lørdag til lørdag. Pris fra kr ,- / 1.435,-* Miniferie i ydersæsonen mandag til torsdag eller torsdag til søndag. Pris kr ,- / 756,-* Enkeltovernatninger i yder-, lav- og mellem sæsonerne er der mulighed for enkeltover natning/flg. døgn. Pris fra kr. 330,- Dronningens Ferieby Kystvej 8500 Grenaa Telefon

15 UNIKKE tilbud For medlemmer med sclerose og pårørende FERIEFUNd december - MARtS 5 feriedage for 745,- pr. hus! Ekstraordinært tilbud til medlemmer med sclerose. Riv fem dage ud af kalenderen og nyd livet i Dronningens Ferieby også uden for sæsonen. Der er mange muligheder for en indholdsrig ferie: Besøg f.eks. Kattegatcentret * ), Museum Østjylland, Glasmuseet Ebeltoft, Fregatten Jylland * ), Graceland Randers eller Aros Aarhus Kunstmuseum. Hurtig booking tilrådes! Pris pr. hus op til 5 personer kr. 745,-**) Forlæng opholdet til lørdag + kr. 150,-**) Det med småt: Én af deltagerne på ferieopholdet skal have sclerose. Prisen er pr. hus op til 5 personer fra mandag til fredag i ugerne uge 1-12, Energiforbrug betales efter måler. Slutrengøring kr. 325,- * ) Ikke åbent alle uger. **) Pris efter feriebylegat. Kunstner for en uge Uge 4, lør-lør 19/1-26/ Har du lyst til at finde eller udvikle din kreative side så kom og vær med her hos os i Dronningens Ferieby. Tag et billede med dig eller få masser af inspiration her så poparter vi det i bedste Andy Warhol stil. Du bliver overrasket over, hvad du kan lave på kort tid. Pop Art er en retning inden for moderne kunst, som opstod i USA i 50`erne. Meget kendt er Andy Warhol s portræt af Marilyn Monroe. Pris pr. hus op til 5 personer kr ,- **) inkl. deltagelse i temaprogram for én person Det med småt: Én af deltagerne på ferieopholdet skal have sclerose. Merpris pr. ekstra deltager i temaprogram: 995 kr. Ophold er inkl. hus, undervisning, og nogle måltider, excl. materialer. **) Pris efter feriebylegat. Weekendophold marts sep. Forkæl jer selv og nyd naturen og hinanden. Kaffe/kage ved ankomst, 2 retters menu og kaffe fredag aften. Morgenbuffet lørdag og søndag. 3 retters menu, kaffe og underholdning lørdag aften. Pris pr. person v/2 pers. i ét hus kr ,- / 788,-* Pris pr. ekstra person i huset kr. 995,- / 498,-* Ferie uden forhindringer

16 HJEMMESIDE - ALT OM SCLEROSE På finder du information om multipel sclerose, interferonbehandling, selv-injektion, kost og meget mere. Du kan søge råd og vejledning om livet med multipel sclerose, ligesom dine nærmeste kan læse om hvordan sygdommen påvirker din dagligdag. Klik ind på og og få mere at vide Sclrosebehandling annonce 186x128.indd :13:23 Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab BPA-Leverandør - SPS-Leverandør Ledsagelse - Leverandør af helhedsløsninger til den offentlige sektor Vi står bag dig Vi står til rådighed med: Støtte, Råd & Vejledning Vikardækning Løn & Regnskab Arbejdspladsvurdering(APV.) og hjælp til medarbejderudviklingssamtaler(mus.) Formidling og rekruttering af hjælpere Døgnåbent ved akut opståede situationer Det gamle firma i branchen: Siden år 2000 Ønsker du et uforpligtende møde står vi naturligvis altid til rådighed. Vi er din samarbejdspartner Revision og rådgivning er vores speciale Gribskovvej København Ø Tlf PP Handicapservice ApS - Tlf Kontortider: Mandag til torsdag / Fredag et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere REVISIONSPARTNERSELSKAB

17 KØB DE SIDSTE JULEGAVER ELLER START DIT NYTÅRSFORTSÆT MED EN NY KOGEBOG til mennesker med sklerose og alle andre, der har lyst til at blive inspireret til en sundere livsstil. Bogen er skrevet af Lisbet og Kasper. Kasper fik sklerose som 19 årig og en livsstilsomlægning blev vejen frem. Over 80 inspirerende opskrifter på hverdagsmad fra supper til salater. Gennemillustreret med lækre fotos. Bogen indledes med Lisbet og Kaspers historie og deres råd til at tackle MS på en appetitlig måde. Lakeret omslag / 148 sider. Overskuddet fra salget går til forskning. Pris: 249 kr. ekskl. fragt og ekspedition Bestil på Find også andre julegaver: smykker, brugskunst, bøger, tasker m.m. Alle ordrer behandles inden for 3-5 dage. Varer købt i december kan byttes frem til d , eller pengene kan føres retur til køberen. Der udsendes ikke varer fra d til d

18 tema Fysisk træning og sclerose På de næste ni sider kan du blive klogere på konventionel fysisk træning og sclerose. Noget virker for nogen og ikke for andre. Mød en masse mennesker med sclerose og hør, hvad fysisk træning betyder for dem og mød endnu flere på scleroseforeningen.dk Træning giver styrke på flere måder Der var en gang, man mente, det var dårligt for sclerosepatienter at træne og dyrke motion, men i dag er opfattelsen modsat. Det er dog vigtigt at lytte til sin krop og sine lyster, siger idrætsfysiolog, Ulrik Dalgas Af Louise Wendt Jensen 18 Læs mere om fysisk træning og sclerose og mød flere mennesker med sclerose, der træner på forskellige måder på: traening I mange år frarådede man faktisk mennesker med sclerose at dyrke konventionel fysisk træning, fordi opfattelsen var, at træning kunne forværre sygdommen. Men i dag har man den stik modsatte opfattelse.»gennem de sidste 15 år er der kommet rigtigt mange undersøgelser inden for det her felt, og nu ved vi, at mennesker med sclerose faktisk får det bedre af at træne. De føler selv, at de bliver mindre trætte efter et stykke tid, men målinger viser også, at deres styrkeniveau bliver bedre efter visse former for træning,«siger Ulrik Dalgas, der er specialiseret i træning for mennesker med sclerose og idrætsfysiolog på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Grunden til, at man tidligere troede, at fysisk træning kunne være skadeligt, er, at mange kan opleve symptomforværringer, når de træner, som for eksempel synsforstyrrelser, balanceproblemer og nedsat styrke. I dag ved man imidlertid, at den slags symptomforværrelser er forbigående og ikke skadelige.

19 »Undersøgelser viser, at symptomforværrelser forsvinder cirka en halv time efter endt træning. Det er altså et midlertidigt fænomen, og meget tyder samtidig på, at symptomforværrelserne aftager, når man har vænnet sig til at træne, og i takt med at man kommer i bedre form. Det er altså ikke noget, der på nogen måde er farligt,«siger Ulrik Dalgas. Mange fordele Til gengæld er der mange fordele ved at træne og styrke sin fysik som sclerosepatient. Det hjælper til at dæmpe spasticiteten hos mange, styrker gangfunktionen, evnen til at komme op fra en stol og bestige trapper. Og så er der de generelle helbredsfordele ved at bedre sin fysik.»motion har en positiv effekt på livsstilssygdomme som diabetes og hjerte/karsygdomme, og det er så sandelig også interessant for mennesker med sclerose,«siger Ulrik Dalgas. Overordnet set mener man altså nu, at fysisk træning er godt for alle. Men som med alt andet er det sådan, at træning er mest optimal, hvis den skræddersys til den enkelte, siger Ulrik Dalgas.»Man kan sagtens komme til at lave noget træning, som skader mere, end det gavner. Men langt de fleste kan lave noget, som vil gavne. I øjeblikket er vi ved at lave en undersøgelse på Sclerosehospitalet i Ry, hvor vi træner nogle af de allerhårdest ramte sclerosepatienter for at se, om de også har glæde af træning. For selv hos den gruppe tyder det på, at der er et træningspotentiale, der kan udnyttes,«siger Ulrik Dalgas. Hans råd er, at man som sclerosepatient allierer sig med en fysioterapeut, hvis man har svært ved at komme i gang med at træne og finde den mest optimale træningsform. Helst en fysioterapeut, der har kendskab til sclerose. De vil som regel også gerne tage med ned i et træningscenter, hvis det er den form for træning, man vil i gang med.»instruktører i et fitnesscenter laver generelle programmer til raske mennesker, men har ikke en særlig viden om at tilpasse træningen til folk med særlige problemer,«siger Ulrik Dalgas. For eksempel har en del mennesker med sclerose svært ved at komme af med varme og kan blive overophedede, når de træner. Her vil en fysioterapeut kunne hjælpe med tips og råd om, hvordan det kan afhjælpes, og hvilken træningsform, der i så fald er mest optimal. Drop præstationsræset Ulrik Dalgas understreger, at fysisk træning ikke kun er noget, der foregår i et motionscenter. Det vigtigste er, at man finder på noget at lave, som man finder motiverende.»hvis man synes, det er sjovere at gå til håndbold eller tage en tur i skoven, så er det også fint. Det vigtigste er, at man lever et aktivt liv, og at man ikke afskærer sig fra at røre sig, fordi man ikke bryder sig om at komme i et træningscenter, og synes det er dødssygt at styrketræne. Træning er jo en vane, man helst skal opretholde hele livet, så man skal synes, det er sjovt at røre sig.«derfor er der heller ikke nogen, der siger, at man behøver dyrke ekstreme sportsgrene eller udfordringer.»for nogen er det en fantastisk udfordring, og er man velfungerende, kan man godt sætte sig ambitiøse mål. Men for langt de fleste uanset om man har sclerose eller ej er det en alt for voldsom belastning med for eksempel daglige maratonløb, så den kategori af udfordringer vil jeg som idrætsfysiolog ikke råde nogen til at give sig i kast med og slet ikke sclerosepatienter,«siger Ulrik Dalgas. Pres dig selv Det betyder dog ikke, at man ikke skal presse sig selv. For kroppen tilpasser sig træningen, så selvom man starter stille og roligt, kan man sagtens bygge på og blive stærkere og stærkere hele tiden.»vi har for eksempel haft en kvinde med i en undersøgelse, som i årevis havde løftet 50 kilo i en benøvelse. Næsten hver gang hun trænede, lagde vi en lille smule ekstra vægt på, og efter tolv uger løftede hun 150 kilo. Så det kan godt være, at man kun kan holde til at træne i fem til ti minutter i begyndelsen, men bliver man ved og øger med få minutter hele tiden, kan man lige pludselig træne i en halv time. Det kræver dog, at man udfordrer og presser sig selv lidt hele tiden, uanset hvordan ens niveau er til at starte med,«siger Ulrik Dalgas, der understreger, at man under ingen omstændigheder kan træne sig ud af sin sclerose.»men de fleste kan formentligt få et bedre syg- doms forløb og en bedre hverdag. Vi kender ikke rigtigt langtidseffekterne af træning, men på den korte bane er der helt klart noget at hente.«god psykisk effekt Derfor skal man ikke lade sig slå ud af, at man bliver mere træt og øm i musklerne til at starte med. Ulrik Dalgas og hans kolleger oplever gang på gang, at folk der klager over, hvor stor en belastning træningen er i starten, og hvor trætte de føler sig, allerede efter et par uger er så tilvænnede, at de ikke længere oplever øget træthed i forbindelse med træningen. Tværtimod siger de så, at de får mere overskud i hverdagen.»derfor gælder det om at komme over den første forhindring og ikke være bange for at presse sig selv lidt i starten. Men det er klart, at man kan komme til at overtræne. Hvis man er fuldstændig ødelagt i to-tre dage efter en træning, så har man overgjort det. Det kan vi alle sammen komme til, og så må man skrue lidt ned for blusset næste gang,«siger Ulrik Dalgas, der også fremhæver den psykiske fordel i at træne som sclerosepatient.»træning er en af de ting, hvor man som patient selv kan gøre noget behandlingsmæssigt, og det gør mange mennesker godt selv at tage et ansvar for noget, der gavner en. Den effekt skal man heller ikke undervurdere.«19

20 » man burde få hjælp til et aktivt liv«at være fysisk aktiv er meget mere end sport og motion. Det er vigtigt socialt, men også mentalt, mener Jens Holst, der selv har fundet styrken i at kunne sætte sig mål inden for sportens verden Af Kitt Kragelund»Hvis man tager udgangspunkt i sådan en patient som mig, så er der rigtig mange, der bekymrer sig om mine hjælpemidler, om jeg får personlig hjælp, mad og hygiejne. Men der er ingen, der bekymrer sig om, hvorvidt jeg kommer i gang med at leve et aktivt liv med idræt. Ingen er ansvarlige for at hjælpe mig tilbage til en sport eller med at starte noget op. Det er en stor fejl,«mener Jens Holst. Han sidder i kørestol på grund af den sclerose, han fik konstateret i Han har spillet på det danske landshold i kørestolsrugby og rejst verden rundt til internationale stævner og mesterskaber. Sporten har dog ikke altid faldet ham naturligt.»jeg kan finde på tusind undskyldninger for ikke at lave det, jeg gør. Og det kan mange andre også. Når man kommer til at sidde i kørestol, så er sport ikke det første, man tænker på. Det giver god mening, hvis der er nogle, der hjælper og skubber, for at man kan få et aktivt liv. Det er naivt at tro, at alle selv finder overskud og styrke til det,«siger 42-årige Holst, der i rugbykredse er kendt som»næsehornet fra Danmark«. Ikke altid en sportsmand Jens Holst begyndte først at dyrke sport, efter han fik sclerose. Han fortæller:»den eneste sport, jeg dyrkede inden, var Ritter Sport på sofaen. Jeg var mit arbejde, og mit arbejde var mig. Sådan var det siden 10. klasse, hvor jeg hverken havde sygedage eller holdt ferie. Da jeg fik sclerose, styrtede mit liv i grus. Jeg blev virkelig en sortseer, for jeg kunne ikke arbejde som tidligere.«han følte, at han mistede sin identitet, da firmabilen, arbejdstelefonen og visitkortene blev hentet, og han sad tilbage i indkørslen i en kørestol. I to år var han indebrændt og negativ, inden han blev opfordret til at prøve kørestolsrugby. Jens var i stand til at opbygge en ny identitet ved blandt andet at overføre sine egenskaber fra arbejdslivet til idrætten.»dét, jeg var god til i mit arbejde, kunne jeg bruge i min idræt. Jeg var vant til at skulle sætte mål og forfølge dem benhårdt. Jeg fandt ud af, at selvom der var ting, jeg ikke kunne mere, så kunne jeg noget andet til gengæld. Skide være med det du ikke kan. Sådan lærte jeg at tænke blandt andet gennem sporten,«forklarer Jens Holst. Mindre er ikke nødvendigvis dårligere»hvis idrætten er en bølge, så har jeg været på toppen. Det betyder ikke, at jeg er på vej ned, men at jeg er ved at finde et andet niveau, der passer til der, hvor jeg er i dag,«siger Jens Holst, der er på førtidspension og bruger meget tid på frivilligt arbejde. Kørestolsrugby har været en stor del af Jens' liv siden Og selvom han har bevæget sig fra internationalt topniveau til motionssport, så er gnisten langt fra slukket.»det er amerikansk fodbold i en kørestol. Det er handicapidrættens svar på kampsport. Alt er tilladt på nær kropskontakt. Man må bruge alt den vold, man vil med stolen. Det var en ventil til at få luft for alle de aggressioner, jeg havde. Alle sidder i kørestol, men der er ikke noget, der er synd for nogen af os. Det er befriende,«fortæller Jens Holst. Udover rugby spiller han også kørestolstennis og dyrker cykling med håndcykel på kørestolen. Selvom idrætten kan justeres, har han ingen planer om at stoppe:»det giver mig meget i form af selvtillid, fysisk styrke, så jeg ikke falder hen, og mulighed for at forbedre mig selv hele tiden. Det er lige meget, hvad man gør, bare man gør noget. Idræt er dét, der holder mig i gang. Der er ikke noget, der kan få mig til at stoppe med at dyrke sport, så længe jeg er i stand til det.«scleroseramt læge mener, at det kan være bedre at hvile end at træne Træning er ikke nødvendigvis en god idé for alle sclerosepatienter. Det mener den svenske læge Birgitta Brunes, der selv fik en sclerose- 20 diagnose i Siden har hun udviklet sin egen behandlingsmetode af sygdommen, og i dag er hun ikke mærket af sin sclerose. Behandlingsmetoden indebærer blandt andet en filosofi om, at mange sclerosepatienter har bedre af at hvile end at træne og dyrke motion. Læs et interview med Birgitta Brunes på scleroseforeningen.dk/brunes

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost

Et eksempel på hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at skabe sammenhængende forløb for hjertekarpatienterne. Frokost VELKOMMEN Fredag d. 7. marts 10:30 11:00 Ankomst - kaffe, te og brød 11:00 11:30 Velkommen - status på Hjertemotion v/ projektleder Lise Sjelberg 11:30 12:15 Hvorfor er rehabilitering vigtig? v/ rådgivningsleder

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Sclerosecentrene i Haslev og Ry

Sclerosecentrene i Haslev og Ry Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 36 46 36 46 info@scleroseforeningen.dk www.scleroseforeningen.dk Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende forening, som arbejder for indsamlede midler. Aktiviteterne

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere