KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV"

Transkript

1 NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program for Kværndrupugen er indlagt SIDE 13: Kværndrup IF s vandrepokal uddelt SIDE 16: Børnehuset Oasen - en landsbyordning SIDE 22: Ejendommen Bøjdenvej 4 - De Gamles Hjem RIV UD OG HÆNG OP KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

2 FRA REDAKTIONEN Holdet bag Redaktion Anders Thorup, redaktør: tlf Mette Schiel: tlf Peter Nielsen: tlf Lars Skov Sørensen: tlf Tekst og billeder til bladet (billeder skal fylde mindst 1 MB.) Layout Anne Sloth Kaare Paludan Tryk Spar Tryk Økonomi og annoncetegning Tove Svendsen Olav Engholm, Tove Jørgensen Uddeling Bodil Engholm Om indlæg, artikler og andet indleveret materiale Ansvar for indlæg, artikler m.m. påhviler alene forfatteren/indsenderen. Det kan være nødvendigt at redigere, beskære eller udelade dele af det indleverede materiale, men såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil det selvfølgelig være efter aftale med indsender. Redaktionen forbeholder sig desuden ret til helt at fravælge indsendt tekst og billeder, hvis der er pladsmangel i bladet. 5 blade om året Der er planlagt 5 udgivelser på et år: uge 9, 16, 26, 38 og 48. Deadline til næste nr. er den 15. maj Fra redaktionen Af Anders Thorup Det er altid spændende at skrive lederen, fordi man får set tilbage på de sidste par måneder, og også gerne lidt fremad. De kommende måneder, ser det ud til, at der sker rigtig meget i Kværndrup. Lige nu står Kværndrupugen for døren denne er efterhånden blevet en institution og har opbakning fra alle grene af livet her i Kværndrup. Programmet for ugen er som bekendt indlagt i bladet og er lige til at rive ud og hænge op. Men uden at forklejne Kværndrupugen er der mere permanente og vigtige projekter på vej. Store spadestik er lige op over. Der tages spadestik til 3 forskellige byggerier, som alle vil have indflydelse på fremtidens Kværndrup. En af vores bys livsnerver, hallen, bliver udvidet med bedre faciliteter for fitness og et bedre depot, så endnu flere aktiviteter i dette - byens samlingspunkt - kan tilbydes. Et stort behov og ønske opfyldes hermed for de mange unge og ældre, som har deres gang her. Hallen og dens aktiviteter er en vigtig forudsætning for byens Priser for annoncer ⅟₈ side: kr. ex. moms, ¼ side kr. ex. moms, ½ side kr. ex. moms, ⅟₁ side kr. ex. moms. Priserne er for 5 numre årligt, husstandsomdelt til ca husstande. Ordlyden af annoncen kan ændres fra blad til blad. overlevelse, så denne, trods alt lille, tilbygning bliver et symbol på overlevelse og vil være med til at trække folk hertil. HER VIL VI GERNE BO. Fjernvarmebestyrelsen har vist vejen for byen ved at investere i et stort solvarmeanlæg, som når dette læses, forhåbentlig er godt i gang med at blive bygget. Anlægget vil vække opmærksomhed på hele Fyn, og Kværndrup vil blive kendt for andet end Egeskov eller brandene i Trunderup. Solvarmeanlægget bliver et symbol på sol og energi, optimisme og tro på fremtiden. Her bor fremsynede folk, der er ansvarlige for miljøet og folk, der tør investere: HER VIL VI GERNE BO. Vejdirektoratet har efter flere års overvejelser omsider indset, at der er et behov for en sti fra Kværndrup mod Egeskov Slot og Egeskov Mølle. 1. spadestik er på vej, og hvis alt går glat er 1. etape til slottet allerede færdig i år. Kværndrup har mange og velfungerende stisystemer i forvejen, og denne sti vil åbne Forsidelogo: Rentegnet af NIMA Forsidebillede: Skovhuggerkonkurrence i Kværndruphallen Fotograf: Kjeld B. Hansen

3 FRA REDAKTIONEN bevægemulighederne for de bløde trafikanter i retning mod vest, hvor der er storslåede naturområder. Tilgængeligheden bliver naturligt forbedret for turister til Egeskov Slot, som jo er en magnet for turisterne. Stien er et symbol på, at der tænkes på de bløde trafikanter og børn, der tænkes på natur og mennesker: HER VIL VI GERNE BO. Aktive borgere har gang i forberedelserne til stor fest/festival med indhold af sport, kultur og meget andet - 8. august er datoen. Lokal og Borger og erhvervsforeningen er i gang med arrangementet, der sætter Kværndrup på landkortet, idet festen bl.a. har til formål at integrere udviklingshæmmede. Initiativ, frivilligt arbejde, omsorg for andre mennesker, kultur, - musik, sport er temaer HER VIL VI GERNE BO..og så siger jungletrommerne, at der er bolsjebutik på vej i den gamle biograf: HER VIL VI GERNE BO! 3

4 NYHEDER Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg Af Tage Hansen, formand for Kværndrup Fjernvarme I forbindelse med Kværndrupugen i uge 19, holder Kværndrup Fjernvarme åbent hus, fredag d. 8. maj fra kl til Her er alle interesserede meget velkomne til at aflægge værket et besøg for at følge etableringen af dette spændende projekt, som pt. bliver det første på Fyn. Kværndrup Fjernvarme opstarter uge 11/12 etableringen af dette solvarmeanlæg, som vil reducere værkets halmforbrug med ca. 20%, svarende til 1800 t. halm. Anlægget skal være klar til start i uge 26, - så vi kan få glæde af en forhåbentlig solrig sommer og efterår. Anlægget består af 510 stk. solpaneler, opstillet med 15 i hver række, i alt 34 rækker forbundet via et rørsystem med fjernvarmecentralen. Anlægget placeres umiddelbart vest for nuværende varmecentral. Panelerne er serieforbundet i rækker, således at der bliver pumpet kold glykol ind i den ene side, ca. 42 grader eller lavere. Det er optimalt at værket får så afkølet returvand fra forbrugerne som muligt. Igennem panelerne bliver glykolen opvarmet til max. 100 grader. Fra den varme side kommer glykolen via rørsystemet retur til varmecentralen, hvor varmen via en varmeveksler bliver overført til fjernevarmevandet, 4 som sendes ud i ledningsnettet til værkets forbrugere. Glykolen sendes retur til den kolde side af solpanelerne. Der pumpes i alt ca liter glykol rundt i panelerne. Pumpen, der pumper glykolen rundt i panelerne, er hastighedsreguleret, og jo mere sol des højere hastighed på væsken. Er der kun solskin til at opvarme til f.eks. 50 grader varmt vand i styresystemet, føres det mindre opvarmede vand igennem halmkedlen, for at opnå en udgangstemperatur på 75 grader, som sendes ud i ledningsnettet. Selv efterår/vinter med fuld sol på himlen kan der spares halm til opvarmningen. Kværndrup Fjernvarme vil ligeledes meget gerne gøre alle forbrugerne opmærksomme på hjemmesiden: Her kan værkets forbrugere meget hurtigt via links se deres løbende forbrug og afkøling. Kværndrup Fjernvarme vil frem over om muligt - når alle gamle målere er udskiftet - 3 til 4 gange om året indlæse målere og indsætte disse registreringer under Selvbetjening. Husk, at der skal oplyses forbrugernr., samt webpinkode for adgang. Disse kan ses på udsendte årsopgørelser. Under Firmaprofil kan Værkets vedtægter ses, og der er altid opdaterede nyheder indenfor Dansk Fjernvarme, samt eventuelle kommende/igangværende renoveringer eller evt. driftstop. Dernæst er der altid den seneste vejrudsigt for kommende 5 dage. Finansiering og økonomi i solvarmeanlæg Et væsentligt element i beslutningen om at etablere solvarmeanlægget var anlæggets kapacitet i løbet af året, prisen for anlægget og finansieringen. Solen skinner jo mest om sommeren, hvor vi forbruger mindst varme. Derfor blev anlægget dimensioneret, så dets maksi-

5 NYHEDER male produktion passer til vores varmeforbrug i sommermånederne. For at få den bedste udnyttelse af solpanelerne blev det besluttet samtidig at udvide varmelageret med endnu en tank, så vi i alt får 3 lagertanke. Samlet er der tale om en investering på ca. 13 mio. kr. Ideen om at etablere solvarmeanlægget opstod, da det var planen, at der skulle betales forsyningssikkerhedsafgift også af halm, som er værkets vigtigste energikilde. Indførelsen af denne afgift ville medføre, at der var god økonomi i at etablere solvarmeanlægget til den rente, der var gældende for ca. 2 år siden. Da forsyningssikkerhedsafgiften blev opgivet, ændredes de økonomiske forudsætninger til ugunst for solvarmeanlægget. Men da den rente, som vi forventer at få anlægget finansieret til, er faldet betydeligt, siden vi startede med at arbejde med at etablere solvarmeanlægget, er der stadig god økonomi i at udbygge vores fjernvarmeanlæg med sol som supplerende energikilde. Anlægget forventes at have en teknisk økonomisk levetid på mindst 20 år og vil blive finansieret med et 20 årigt annuitetslån til fast rente. Vi glæder os til at se jer den 8. maj, hvor der er rig lejlighed til at stille alle spørgsmål, også gerne omkring værkets almindelige daglige drift. Er der forbrugere der har problemer med hensyn til afkølingen, kan der ligeledes gives gode råd omkring dette. På gensyn 5

6 NYHEDER Faaborg-Midtfyn Kommune har afholdt Fejring af frivillighed og foreningsliv 2014 i Carl Nielsen Hallen, Nr. Lyndelse. Af Reimer Bærentsen og Frede Rasmussen Gældsrådgivningen (Frede Rasmussen, Trunderup og Reimer Bærentsen, Kværndrup) var dels blevet indstillet og dels blevet nomineret til Årets Frivillige-sociale ildsjæl sammen med 2 andre nominerede. Udvalget bestemte, at Frede og Reimer blev udråbt og kåret som vindere af Årets frivillig-sociale ildsjæl 2014 og fik overrakt diplom, statuette og en præmie på kr ,-. Fra prisoverrækkelsen d. 27/ Fra venstre - Anny Hessellund, Frede Rasmussen, Reimer Bærentsen og Linda Jensen. Behovet for gældsrådgivning til private borgere med dårlig økonomi bliver mere og mere nødvendigt, især efter at stort set alle pengeinstitutter ikke afsætter ressourcer til disse dårlige kunder. Kommunernes socialrådgivere har også begrænset tid til denne slags borgere, og kan heller ikke efterkomme de mange henvendelser herom. Skal samfundets borgere have mulighed for hjælp til at få løst økonomiske problemer, inden de ender i det totale kaos, som kan føre til andre alvorlige problemer på den ene eller andet måde (skilsmisse, arbejdsløshed, tvangsauktion, sygdom), er det meget nødvendigt med nytænkning. Alle, og specielt politikerne både nationalt og lokalt, bør være klar over, at der er opstået en fælles opgave, som der bør være meget mere fokus på. Vi er 2 tidligere bankfolk, Frede og Reimer, som begge har været ansat i den finansielle sektor i over 40 år. Som rådgivere til både private og erhvervsmæssige kunder har vi et særdeles grundigt kendskab til, hvad der kræves for at finde løsninger for borgere, der er kommet i økonomiske problemer. Vi har været tilknyttet en netværksgruppe under Frivilligcentret i Ringe siden juni måned 2013 og har ydet hjælp og rådgivning til ca. 40 borgere, og vi er bevidst om, at der vil komme endnu flere henvendelser, når der sker omtale i pressen. I efteråret 2014 er vor rådgivergruppe blevet udvidet med yderligere 2 rådgivere, Anny og Linda samt en jurist, Finn Thaarup, til ad hoc opgaver, så vi står godt rustet til at modtage yderligere borgere, samt at vore kompetencer dækker et endnu bredere område. Spørgsmålet rettes til politikere her i Faaborg-Midtfyn Kommune, om nødvendigheden af at tage denne opgave op til vurdering, og ikke blot nøjes med en netværksgruppe, der yder frivillig hjælp til rådgivning, men i stedet vil fremme dette gode initiativ til en arbejdsgruppe, som løbende står til rådighed. Nationalt kunne man overveje at foreslå politikerne en finansieringspulje via udlånsvirksomheder, i lighed med stormflodsafgift og bankpakker. 6

7 NYHEDER Pressemeddelelse Hjælp til dig med gæld og bunker af uåbnede rudekuverter! Der findes en Frivillig Gældsrådgivning i Faaborg Midtfyn. Vidste du det? Og ved du, at der i rådgivningen er 6 kompetente frivillige rådgivere, der alle har en faglig baggrund inden for enten økonomi eller jura. De brænder for at hjælpe dig, der er havnet i en økonomisk klemme. Efter at jeg har været i Den Frivillige Gældsrådgivning, har jeg endelig fået et overblik over min økonomi, fortæller en bruger (navn kendt af redaktionen) og fortsætter, bunken af uåbnede rudekuverter på mit bord voksede til en faretruende størrelse. Jeg turde ikke åbne brevene, så jeg mistede fuldstændig overblikket over, hvor mange penge jeg skyldte rundt omkring, siger brugeren og ryster på hovedet. En af mine venner fortalte mig om Den Frivillige Gældsrådgivning. Jeg ringede til dem og fik en aftale i stand. Og det har jeg sandelig ikke fortrudt. De frivillige i rådgivningen er utroligt kompetente, og i Linda Jensen, Frede Rasmussen og Reimer Bærentsen i gang lokalerne i Frivilligcentret, Østre Ringvej 39, Ringe løbet af et par måneder hjalp de mig med at få et overblik over min gæld, og hjalp mig med at få en tilbagebetalingsaftale med mine kreditorer, slutter brugeren. Rådgivningen har et år på bagen. Den frivillige Gældsrådgivning har nu eksisteret i lidt over et år. I 2014 havde vi 33 borgere igennem rådgivningen. Sagerne var meget forskellige, nogen kunne løses relativt hurtigt, andre måtte vi bruge noget mere tid på, fortæller Frede Rasmussen, frivillig rådgiver og fortsætter: Det gælder alle rådgivninger, at vi arbejder sammen med borgeren, finder en løsning, der både kan godkendes af pengeinstituttet og af borgeren. Vi har haft større sager, f.ex. gældssaneringssager, hvor vi har måttet henvise til andre instanser. Men vi bestræber os altid på, at alle, der henvender sig, går herfra med plan for, hvordan de kommer videre, slutter Frede Rasmussen. Den Frivillige Gældsrådgivning er et netværk under Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg Midtfyn, og rådgivningerne foregår i Frivilligcenterets lokaler, Østre Ringvej 39 i Ringe. Rådgivningen dækker hele Faaborg Midtfyn, og kan kontaktes døgnet rundt på tlf eller mail: gmail.com. Der er rådgivning hver torsdag fra eller efter aftale. Du kan også ringe til Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg Midtfyn på tlf , hvis du vil vide mere. 7

8 SOGNEROD Kværndrup på Vægten Af Christina Kørchen Pedersen Konceptet Kværndrup på Vægten virker på mig som en fantastisk idé. På Facebook ser jeg tilfældigvis et indslag fra en veninde i 5772 Kværndrup, om Kværndrup på Vægten. I dag søndag d 15/3 har jeg så været til 3. vejning i Kværndrup Hallen, sammen med en masse andre friske mennesker fra byen. Vi 6 tøser, der har dannet holdet Divas, mødes så vidt det er muligt hver søndag og bliver vejet og sammenligner resultater fra ugen. Jeg vil lige informere om, at jeg ikke var med på råd, da der blev valgt navn og håber meget på navneforandring efter 8 uger til slanke divas. Vi har også valgt at danne en lille Facebookgruppe, hvor vi også deler vores oplevelser ugen igennem og støtter hinanden. Da jeg først så indslaget tænkte jeg, at jeg ikke orkede at melde mig til et program, hvor jeg ikke altid vil kunne deltage grundet mine meget skiftende arbejdstider. Det har dog vist sig slet ikke at være et problem, og det kan vi kun takke den store gruppe af frivillige, der bruger deres fritid i hallen, for at vi kan komme og motionere og blive vejet og konditestet. Alle gangene har jeg benyttet mig af at have ungerne med i hallen. De synes, det er super hyggeligt at mødes med de andre Divas, og de vil meget gerne ind og træne på løbebåndet, romaskinen og stepmaskinen, - selv konditesten har de været med til et par gange. Jeg har endnu ikke nået at benytte mig af det gode tilbud Hallen tilbyder med sund mad lørdag, men det skal nås inden længe! Konceptet Kværndrup på Vægten virker for mig som en fantastisk idé. Det at man gruppevis går på kur, træner sammen eller hver for sig, deler erfaringer og støtter hinanden virker rigtig godt. Der findes jo mange kure, hvor man får en masse professionel støtte, og Kværndrup på Vægten har da også sørget for, at vi kan komme og få kostvejledning, men det, at man skal stå ansigt til ansigt med venner og bekendte, er en super god motivationsfaktor. Hver gang jeg går på kur/ kostomlægning/træning, så går det super de første 2 uger, men så mister jeg lidt af gnisten, og det er bare slet ikke godt nok, når der mindst skal ryge 10 kg. Så jeg glæder mig meget til at se resultaterne efter 8 uger, for alles vedkommende. Det giver så meget overskud at komme på en sund diæt, og motion er bare altid skønt, og ungerne er klar hver gang, mor skal afsted. 8

9 PORTRÆTTER 3E-Butikken skaber energi Af Anders Thorup En, for mange gammelkendt virksomhed i Kværndrup: Kværndrup El, har fået nye indehavere for et par år siden, hvilket måske er gået hen over hovedet på mange borgere her i Kværndrup. Butikken har været under renovering og åbnede i nye klæder 8. november Daglig butiksansvarlig Susanne Eriksen med driftschef Lars Erik Larsen i baggrunden I 3E-butikken er der altid kaffe på kanden til vores kunder fortæller 3E El-firma ApS driftsansvarlige Lars-Erik Larsen Vi vil gerne have, at alle vores kunder føler sig rigtig godt tilpas og vi vil gerne fortælle om, hvad 3E kan tilbyde siger Lars-Erik, idet han fortsætter: 3E er ikke kun den lokale elektriker, vi har også mange andre kompetencer som vores kunder med fordel kan benytte sig af. Den daglige ansvarlige for forretningen i Kværndrup, er Susanne Eriksen, som bor i Aarslev, og således er næsten lokal. Vi har elektrikere og lærlinge bosiddende i og omkring Kværndrup hvor vi udenfor arbejdstiden trives lokalt. Vi glæder os over det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv, forretninger, foreninger og byens borgere, fortæller Susanne. Vi synes også, at vi er kommet godt i gang med stor opbakning til de temaaftener, vi har haft. Til trods for den fysiske samme placering, blev undertegnede i hvert fald klar over, at der er sket meget i den gamle butik, der også har udvidet åbningstiderne. Susanne og Lars-Erik stiller beredvilligt op til interview, og det første naturlige spørgsmål er til navnet: Hvad betyder 3E? De 3 E er står for: El-installation, EDB og Elevator, fortæller Lars-Erik, og vi kunne passende supplere med et fjerde E, nemlig Energi. Baggrunden for de 3 E er er, at firmaets indehaver Ole Lambrecht har faglig erfaring inden for disse områder, og det er da også inden for disse områder, at firmaet har sin primære beskæftigelse men i dag suppleret med Energi. Nu har vi naturligt meget fokus på energioptimering, men det er jo også et meget bredt emne, Et blik ind i den nyindrettede butik fortæller Lars-Erik. Vi har i butikken indrettet et lille hjørne, hvor folk kan se LED-belysning i forskellige opstillinger. Vi har også indrettet en afdeling i butikken med ganske almindelige lamper, for de gamle lampebutikker er jo helt forsvundet ikke engang i Svendborg er der lampeforretning, fortsætter Lars-Erik. Forretningen i øvrigt er stor og rummelig, og det er muligt at se varerne i funktion. Udvalget er stort og hvis en vare ikke haves på lager, kan den skaffes hurtigt, fortæller Lars-Erik. Vi har også fået et nyt produktsortiment i hvidevarer, blandt andet med ekstraordinær forlænget garanti. Jeg spørger Lars-Erik, hvad fremtiden i Butikken og 3E bringer. Det er helt klart vores mål, 9

10 PORTRÆTTER at 3E butikken skal fungere både som en butik, hvor kunderne kan købe deres daglige el-artikler lige fra en lille sikring til hårde hvidevarer eller en varmepumpe, og som et rådgivningscenter inden for vores fagområder svarer Lars-Erik og fortsætter: Vi har de kompetencer der skal til for at løse alle typer el-opgaver. Vi vil løbende holde nogle temaaftener, hvor alle er velkommen til at besøge 3E-Butikken for at få uddybende kendskab til et specifikt produkt eller emne. Lars-Erik fortæller om de seneste temaaftner her først på året, den ene aften handlede om LED -belysning, hvor 3E-Butikken havde inviteret deres LED leverandør ind så kunderne kunne stille konkrete spørgsmål og samtidig kunne få syn for sagen i forhold til, hvor mange penge man kunne spare på elregningen i løbet af et år ved at skifte til LED-pærer. Det var en stor succes og det vil helt sikkert blive et emne igen på en temaaften senere på året. På den næste temaaften, var emnet varmepumper. Her havde 3E samlet et panel af gode fagfolk, som holdt et informationsmøde om varmepumper til opvarmning af huset i stedet for oliefyr. Næste teamaften bliver den 22. april, og det bliver en sikringsaften, hvor vi fortæller lidt om mulighederne for at sikre sin bolig bedst mulig, med både video og alarmer, og det gælder både firmaer og private. På 3E-Butikkens hjemmeside vil man altid kunne se, når der er arrangementer i 3E-Butikken. Hvad er det, der gør 3E og 3E- Butikken unik? spørger jeg Lars- Erik Larsen om. Det unikke ved 3E El-firma ApS er, at vi tager udgangspunkt i kundens behov. F. eks når vi taler om energirådgivning. Her gør vi ekstremt meget ud af at forholde os til kundens situation samt den energiprofil, kunden har. Vi rådgiver ikke kun om produktet, men også om de daglige rutiner, der er med til at skabe en helhed i projektet. Med andre ord, så har vi ikke en hyldevare i forhold til energioptimeringen af en ejendom, men vi skaber den skræddersyede løsning, der giver mest økonomisk værdi for vores kunde det mener vi er seriøs rådgivning, svarer Lars-Erik. Netop det at kunne kombinere forskellige former for energi, ser vi som en af vores forcer. Vores kunder kan nøjes med at have en enkelt eller to leverandører for vi kan skrue en løsning sammen, hvor flere specialer er involveret. Vi kan også lave større opgaver, fx har vi lige lavet Leos Legeland i Odense. Det var en opgave, som krævede flere folk end vi kunne stille med. Men da vi er medlem af brancheforeningen TS-gruppen, kunne vi via dette netværk stille med et større hold og alligevel byde ind på denne store opgave. Men ikke at forglemme, er 3E også et ganske almindelig elektrikerfirma, som man kan kontakte, hvis man har brug for at få monteret en stikkontakt eller sat en lampe op Det er vores styrke, at vi kan levere det, som kunden har brug for - og det uanset størrelsen på opgaven, slutter Lars. Det har været en fornøjelse, at besøge 3E, hvor kompetente medarbejdere tydeligvis brænder for deres produkter. Dejligt at høre, at forretningen og medarbejdere brænder for det lokale liv i Kværndrup og, at de har tænkt sig at være en medspiller i Kværndrup. 10

11 PORTRÆTTER Fødselsdag Af Jens Kring, kasserer Kværndrup IF En af Kværndrups frivillige kræfter og initiativtagere Anne Sloth fyldte den 13. marts år Anne er til daglig miljøkonsulent i landbrugsforeningen Centrovice. Dette er et arbejdsområde, hvor der kræves en stor indsats i at sætte sig ind i mange nye regler og dernæst at vejlede medlemmerne og varetage deres interesse. I Kværndrup har vi fornøjelsen af Annes store og bemærkelsesværdige indsats på rigtig mange områder. Gennem tiden er det blevet til bestyrelsesarbejde i Kværndrup Børnehave, Kværndrup Boldklub, Ryslingehallerne og Kværndrup Idrætsforening. I processen med at samle Kværndrup Tennisklub, Kværndrup Trænings- og Kulturcenter og Kværndrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening i 2010 til en forening, Kværndrup Idrætsforening, gjorde Anne en stor indsats og har siden da varetaget formandshvervet. Ud over deltagelse i ledelse af foreningerne har Anne været aktiv i adskillige arbejdsgrupper mv., hvor hun på bedste vis søger at varetage lokalområdets interesser og dermed markedsføre Kværndrup. Mens Anne var medlem af bestyrelsen i Kværndrup Boldklub var hun redaktør for foreningens blad. Siden 5772.Kværndrup kom på gaden har hun også medvirket her med bl.a. Layout og tryk. Fritiden og ferier bruger Anne sammen med sin mand Kaare til blandt andet have, sejlads og rejser i udlandet. Det førte således til, at 5772.Kværndrup for maj 2014 blev sat op i Australien. 11

12 PORTRÆTTER Jette Holm 60 år tillykke! Af Anders Thorup Fredag den 6. marts rundede Jette Holm 60 år. Jette har sin store andel i og ære for - dette blad, idet hun endnu engang har sat programmet for Kværndrupugen op og dette, så det er blevet yderst overskueligt og let læst. Jette har i sin egenskab af leder for SFO, Slottet, haft plads i styregruppen for Kværndrupugen og været med til at lave mange arrangementer i årenes løb. Dette til trods for at hun i forvejen er travlt beskæftiget med fuldtidsarbejde, rolle som næsten nybagt mormor og ikke mindst travlt i haven, hvor hun bruger meget af sin tid. Således har hun også holdt åben have i Kværndrupugen for et par år siden. Jette og hendes mand, Bo, debuterede i januar som hjælpere ved Bierparty. Jette fejrede den store dag med familie og venner på Trunderup Dongsvej. 12

13 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup Idrætsforenings vandrepokal Af Anne Sloth, formand for Kværndrup Idrætsforening Grete Jørgensen modtog foreningens vandrepokal ved årets gymnastikopvisning. Grete Jørgensen modtager vandrepokalen ved årets gymnastikopvisning En af bestyrelsens vanskelige, men sjove opgaver er at finde ud af, hvem, der skal have årets vandrepokal. Vanskelig fordi der er så mange dejlige, aktive mennesker, som gør en helt særlig indsats for vores forening på mange leder og kanter. Sjov fordi det er en anledning til at tænke på alle jer. Jeg håber det ringede for jeres ører, da vi havde bestyrelsesmøde. Alligevel er der nogle, som springer i øjnene og har gjort det i mange år. Det gælder også dagens modtager af pokalen, Vedkommende er et af disse dybt engagerede mennesker, som sprudler af ideer og følger mange af dem til dørs, så de også bliver en realitet. Utallige mails har jeg modtaget: Har du set.. Kunne det ikke være en ide. Skulle vi ikke også.. Og det er ikke kun først gymnastikforeningen og nu Idrætsforeningen, der har nydt godt af indsatsen. Det har mange andre foreninger også. Og jo: I år går vandrepokalen til Grete Jørgensen. Grete har været aktiv i Kværndrup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening i mange år og formand i 10 år. Da hun stoppede som formand, fortsatte hun aktiviteten i arbejdet med at få etableret Motionscenteret. Det er således dette udvalg, det har nydt godt af hendes indsats de sidste år indtil sidste år som formand. Forud for generalforsamlingen sagde hun, at nu var det slut, så vi tog afsked på behørig vis. Men jeg har bagefter ladet mig fortælle, at hun nu nok synes, det er godt med lidt mere overlap. Desuden er Grete også fortsat med i seniorudvalget Grete er en ildsjæl, der brænder for de ting, hun sætter i gang. Det gælder både omkring ideerne, styring af processerne og opfølgning, ligesom hun bestemt ikke går af vejen for selv at tage fat i alle de forskellige praktiske opgaver, således også i dag. Hun har været med til at sætte adskillige aktiviteter i gang og været en af drivkræfterne i at sikre idrætstilbud til både ung og ældre. Når Grete sætter sig et mål, skal det nås. Tillykke Grete. 13

14 14 FORENINGER OG INSTITUTIONER

15 FORENINGER OG INSTITUTIONER Kværndrup på vægten, vægten på Kværndrup Af Anders Thorup Går du med en drøm at få tabt et par overflødige kilo, så har du nu chancen sammen med andre at få indfriet dit nytårsforsæt om at dyrke motion og få sundere livsstil.gratis! Sådan så invitationen ud til et lille projekt fra Kværndrup Boldklub og KIF, Fitness. Ca. 90 aktive borgere fra byen tog imod det gode tilbud, og hver weekend har der i hallen været aktivitet omkring vægten. Folk har fået dyrket mere motion, der er blevet gået ture og forhåbentlig har den øgede motion også givet sig udslag i bedre livskvalitet nu og på længere sigt. Liselotte vejleder om kost Kostvejleder og meget andet Liselotte Liengaard har stillet sin ekspertise til rådighed for projektet, og har givet megen god inspiration til projektets deltagere. Det at tabe sig handler i høj grad om livsstil. Projektet har modtaget stor støtte fra Bierparty, ligesom der er sponseret gaver fra Sporten, 3E, Schous Hvidevareservice og Brugsen. Hvis der er ønske om det, kan projektet sagtens gentages. Den indkøbte Tanitavægt står permanent i Motionscenteret spørg instruktørerne om at låne den, hvis du vil følge op på dine resultater! Deltagerne vejes søndag eftermiddag også mænd er deltagere i projektet 15

16 FORENINGER OG INSTITUTIONER Børnehuset Oasen en Landsbyordning Af Vibeke Jensen, Leder Oasen Som mange af jer nok har læst i dagspressen overgår Børnehuset Oasen til at blive en Landsbyordning d. 1. august Der er mange spørgsmål, om hvad det betyder for Oasen, og jeg vil her prøve at give nogle svar på det jeg faktisk ved lige nu. Hvad betyder det? Det betyder at Børnehuset Oasen bliver en Landsbyordning 24 A under Dagtilbudsloven. Og hvad betyder det så? At Hanne Rygaard skoleleder for Tre Ege skolen Ryslinge og Kværndrup, bliver øverste leder for Børnehuset Oasen. Der skal være en daglig leder som nu i Børnehuset Oasen. Det samme personale som nu fortsætter i Børnehuset Oasen. Skal Børnehuset Oasen flytte op på skolen? NEJ, Børnehuset Oasen bliver på samme matrikel som nu. Hvad betyder det for børnene? Alle børn kan gå i Børnehuset Oasen, uanset hvilken skole de skal gå på efterfølgende. Alle børn kan gå på Kværndrup Skole, uanset hvilken børnehave de kommer fra. Hvordan skal Oasen og Kværndrup Skole samarbejde? Vi skal fortsætte det gode samarbejde vi har i dag, det vil hen ad vejen blive styrket i forhold til at arbejde ud fra fælles værdier. Der er sikkert mange andre spørgsmål, og mange flere vil dukke op hen ad vejen. Jeg vil i de kommende numre af 5772.Kværndrup bladet informere jer om, når og hvis der er nyt om Børnehuset Oasen. MEN en ting er helt sikkert: Vi glæder os meget og ser frem til det kommende samarbejde med Tre Ege Skolen. Jeg er helt sikker på at denne nye struktur vil være til gavn og glæde for både børnehave og skolen i fremtiden. Vi vil gensidigt gøre hinanden stærkere 16

17 FORENINGER OG INSTITUTIONER I denne dejlige forårstid tager Storegruppen til svømmehallen i Svendborg 8 gange, vi har 18 børn som skal i skole til sommer. De øver sig i, hvordan man sidder stille i toget og snakker stille med hinanden under togturen til Svendborg. I svømmehallen bliver der øvet i at tage tøjet af selv, vaske sig selv under bruseren og deltage i de planlagte aktiviteter, der bliver lavet i vandet. Formålet er at øve børnene i at færdes i det offentlige rum, øve dem i at være selvhjulpne med at tage tøj af og på og sidst men ikke mindst øve alle børnene i at blive glade og trygge med at lave forskellige aktiviteter i vandet. Jeg vil også her gerne sige jer alle 118 tilmeldte borgere, som var til fællesspisning i forsamlingshuset torsdag d. 5. marts tak for en hyggelig aften. Vi personaler fra Børnehuset Oasen hyggede os i køkkenet med at lave med til jer sammen med Nikolaj Rudolf. Dejligt at være en del af et stærkt lokalsamfund, som møder op til og er en del af de forskellige arrangementer i Kværndrup. Jeg vil ønske jer alle et dejligt forår, I er altid meget velkomne til at bruge vores legeplads. Vi har været så heldige at få en ny stor hængekøje af Egeskov Markedsforening, den bliver allerede brugt flittigt. I er meget velkomne til at komme og prøve at ligge i den, både børn og voksne, ligge og kigge op, og nyde foråret. I er altid meget velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål eller andet Bedste hilsner Vibeke Daglig leder Børnehuset Oasen. (mail: ) 17

18 FORENINGER OG INSTITUTIONER Spændende udvikling for Tre Ege Skolen i Kværndrup Af Hanne Rygaard, skoleleder Tre Ege Skolen Det er nu besluttet, at der fra 1.august etableres landsbyordning mellem Tre Ege Skolen og Børnehuset Oasen. Det glæder vi os meget til bliver en realitet, da det er i god forlængelse af det gode samarbejde, som finder sted mellem skolen og byens institutioner. Det er vigtigt at understrege, at vores samarbejde stadig indbefatter de børn, som kommer fra Kværndrup Børnehave. De vil sammen med børnene fra Oasen blive inviteret ind på skolen, så det bliver en god skolestart for alle børn, når de til august starter sammen i 0. klasse på Tre Ege Skolen. Udover at Oasen og Tre Ege Skolen bliver en landsbyordning i 2015, glæder jeg mig over, at renoveringen af afdeling Kværndrup er på det kommunale budget. Selve renoveringen vil gå i gang i 2016, men forarbejdet starter i år. Med tanke på at vi sidste år stod i en situation, hvor man overvejede skolens fremtid i Kværndrup, må jeg konstatere, at situationen nu er ganske anderledes med alle de spændende ting, som er sat i værk. Den kommende skolehave trænger til en kærlig hånd. Haven ses her med Kildegården i baggrunden I skolehaven står 3 bærbuske så der er lidt at starte på. Skolehave i Kværndrup Signe Nelleberg Rasmussen, Underviser i Skole i Naturen De første spæde tegn på foråret er begyndt at vise sig, og inden længe er det sæson for alt det der spirer og gror. Vi i 1. klasse på Tre Ege Skolen, Kværndrup Afdeling vil også være med. Vi er så heldige at have fået adgang til et stykke jord, i kolonihaverne ved Kløvervej. Gennem foråret og sommeren skal vi ned og arbejde i vores haver. Vi skal lære at så, dyrke, høste og tilberede mad med egne afgrøder. 18 Men vi har brug for hjælp. Kan nogen hjælpe os med at skaffe et skur til haveredskaber, ikke større end 5 m², enten gratis eller til en fornuftig pris? Det samme gælder haveredskaber (river, hakkejern, kultivator, gravegreb). Hvis I har noget stående, som I ikke bruger så er der 20 haveglade elever der gladeligt tager imod. Hvis I kan hjælpe, kontakt skolen evt. på tlf På forhånd tak. Vi glæder os meget til at komme i gang og til at så de første frø i et projekt som forhåbentligt vil bidrage med en masse sammenhængsforståelse og oplevelseslæring. PS. Vi regner med at være i fuld gang når det bliver Kværndrupuge, hvor der vil være åben skolehave. I er meget velkomne til at kigge forbi haven, hvis I er nysgerrige og har lyst til at se vores have.

19 FORENINGER OG INSTITUTIONER Emneugen på Tre Ege Skolen Skrevet af 6. kl. Tre Ege Skolen havde emneuge i uge 10. Imens 5. kl. arbejdede med at øve skolekomedie og lave kulisser, skulle vi i 6. kl. lave vægavis. De yngste lærte om skolen i gamle dage. Hver dag skulle kl. stille op ude i skolegården, hvor de skulle stå klassevis i lange rækker, indtil de fik lov af deres lærer til at gå indenfor i aulaen, hvor der var morgensang. Mandag kom Poul Toudal, som havde været lærer for 9 år siden på Skolen. Poul startede ud med at vise en gammeldags blækpind, som han selv brugte, da han var dreng. Han fortalte, at det svinede forfærdelig meget i bøgerne. Han viste og fortalte om de lege, han legede, dengang han var lille. Fx flagstangslegen: Her fik man en hel masse elever til at holde fast i hinanden. Den første elev skulle holde fast i flagstangen og gå rundt om den, den sidste elev i rækken skulle løbe hurtigt rundt, fordi han var den yderste. Han fortalte også om Skammekrogen: Hvis en elev havde været irriterende i timen eller havde snakket, når han ikke måtte, blev han sendt i skammekrogen. Der skulle han stå med hovedet ind mod muren og hænderne på ryggen i resten af timen. Han fortalte også, at man i meget gamle dage kun gik i skole 200 dage om året. Børn skulle også arbejde, når de ikke skulle i skole. Eleverne kom i skole om mandagen, onsdagen og om fredagen. Efter Pouls foredrag gik vi med i 1. kl. Her så vi, at eleverne skulle rejse sig op, når de skulle sige noget, og når læreren kom ind i klassen. Helt ligesom i gamle dage. I pausen talte vi med nogle af eleverne, og de var alle enige i, at det var bedre at gå i skole hele ugen end at arbejde 2 af dagene. Mandag efter den store pause gik vi op i hallen for at danse gamle danse. Anne Rye og Tommys orkester spillede til. Det var rigtig hyggeligt og sjovt. 19

20 BØRN OG UNGE Kartoffeltryk Af Jeppe Dinesen Onsdag i emneugen, gik jeg et lille smut ned i 0.kl. for at se, hvad de lavede. Da jeg kom derned, skulle de lige til at gå i gang med at lave kartoffeltryk. Læreren skar en kartoffel ud og dyppede den i maling. Børnene glædede sig, til de måtte gå i gang. Efter at læren var færdig med at vise, hvordan man gjorde, fik de en kartoffel hver. Derefter gik de i gang med at skære i den. Jeg prøvede det også, men det var svært, fordi at der var en, der ville have en mand med punkerhår. Jeg prøvede så godt jeg kunne, selv om jeg syntes, at de var lige så gode selv, som jeg var. Tovfletning i SFO Af Tobias Buch Goldenberg Jeppe hjælper de yngste bagerst i billedet. Noah ses i forgrunden. Det er godt at være fire, når der skal laves tov. Torsdag var 0.-4.kl. blevet delt op i 4 grupper. Grupperne var fordelt ud på skolen. En gruppe var i skolekøkkenet og lavede mad, en anden gruppe var i SFOens have og lege, den tredje gruppe var i 3.kl, hvor der blev fortalt om skolen i gamle dage. Den sidste gruppe var i SFO`en og flettede tov, som man gjorde i gamle dage. Jeg var et smut inde i SFOen for at se, hvad de lavede. Tovfletning: Man har 4 personer, som står med 4 snore. Personerne står som i et kryds, sådan at der er to der står over for hinanden. Snoren er bundet oppe på fx en lampe, hvor der går fire snore ned. En person får en snor. De to der står over for hinanden svinger snoren over til hinanden, og bagefter gør de to andre det samme. Her er Karl og Lærke i fuld gang med at skære en kartoffel ud. 20

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Rødkærsbro Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening Fmd. Kurt Madsen Bjerrevej 77 8840 Rødkærsbro Tlf. 20 33

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse

Invitation til forældremøde Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk. Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING Spørgeskemaundersøgelse Nyhedsbrev uge 35-2013 Side 1 Billedskole Musikskole Side 11 Børnehaven Invitation til forældremøde Side 3 Undervisningsplaner og lektier på www.vvfri.dk Side 14 Gymnastik-opstart de yngste + EFTERLYSNING

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016.

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede haver, dette skrev Douglas Jerrold. En sætning som jeg synes står meget godt for det arbejde der

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August 2009 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Kalender : Opslagstavlen: Redaktion: Poul Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere