Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? VinterService"

Transkript

1 Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon Fax Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB NR. 1 MARTS 2013 medlemsblad for horsens sejlklub Få en helhedsorienteret rådgivning for dig og din virksomhed Pluspartner Revision + rådgivning Indehaver Kurt Beck Pedersen, godkendt revisor Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon HORSENS YACHTVÆRFT APS Gammel Havn Horsens Tlf. : Fax: VinterService Vi udfører VinterService med opbevaring i isolerede haller af sejl,- og motorbåde op til 25 tons. Få fast pris og reserver VinterService så er du sikker på plads. Kontakt os eller læs mere på Endnu ser det sådan ud; men hvorlænge? Midt på året er det gamle klubhus væk. Havneplanerne, som du kan læse om inde i bladet, tager nok længere tid. Vinterservice_annonce 128x89mm.indd , 14:49

2 INDHOLD Skumsprøjt fra formanden 5 Det mener formanden 9 KLubhus-NYT 10 Hvad mener du? 14 Standerhejsning 17 Horsens Kommunes Idrætspris 18 Talentcenter 19 Nyt fra Horsens Havn 21 Vil du sejle Match Race? 23 Snaptun-Ballen 24 Den bedste tørlejr nogensinde 25 Sejlskolen og kapsejladser 26 OnBoard 28 Orientering om havneplanen 30 I550 sportsbåds projekt 32 Foredrag om tur til Svalbard 34 Referat generalforsamlingen 35 Med ALOA til Shetland og Færøerne 36 Deadline næste blad: Bjarne Claus MOTORER RESERVEDELE SERVICE VOGNE VI KØRER/SENDER OVER ALT Bestyrelse Navn Telefon Formand Bjarne Hansen Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard Kasserer Carl-Erik Carlsen Kapsejlads Knud Erik Feldt Sponsor Henrik Frederiksen Ungdom Kiki Visby Sejlerskolen Ole Harby Suppleant Ole Glerup Tursejlerne Jens Troense Sejlklubbens Venner Formand Carl Gerstrøm Kasserer Birger Iversen Udnævnt af bestyrelsen Erik Nørgaard Udvalg mm. Materiel- og bygningsudvalg Svend Smedegaard Matchrace Lena Weihrauch Sponsorudvalg Henrik Frederiksen Kapsejlads Knud Erik Feldt Ungdom Anne Skjerning Sejlerskolen Hans Chr. Koch Kapsejladsskolen Nils Buhl Tursejlerne Søren Refsgaard Pigesejlerne Lena Schroll Web Tue. S. Andersen Klubblad Hanne Jeppesen Carl Gerstrøm Ole Glerup Ole Harby Klubmåler Claus Bjørnhart Pladsmænd østplads Oluf Holm Knud Hjersing Pladsmænd vestplads Knud Erik Feldt Verner Jensen Havnefoged Steen Andersen Lystbådehavnens hjemmeside Restaurant Mads Valentin-Hjort Horsens Sejlklub Pengeinstitut Sparbank reg. nr konto nr Jens Hjernøesvej Horsens Tlf

3 Gå på oplevelsesjagt og få inspiration hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens Hos os får du ægte oplevelser med Bang & Olufsen og Apple! - Vi sikrer de optimale løsninger - Streaming fra Smartphones og Tablets - Kameraovervågning af dit hjem eller mindre virksomhed - Skærme i alle størrelser til ethvert formål Hansted Tømrer- & Snedkerforretning A/S Langmarksvej Horsens Tlf Fax Mobil: Hansted Tømrer- & Snedkerforretning Hansted Tømrer- & A/S Snedkerforretning - vi gør dit byggeri til en god oplevelse. A/S Langmarksvej 41 Langmarksvej 8700 Horsens Horsens Tlf Tlf. Fax Fax (Kontakt Vagn Christensen på ) Mobil: Mobil: Bang & Olufsen Horsens v/vagns Radio H O R S E N S S E J K L U B Beretning 2012 til generalforsamling 2013 Generelt Jeg vil gerne starte beretningen med, at præsentere og takke alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt samarbejde i Tak til Morten Fjerbæk, som har været bindeled til Sponsorafdeling og kapsejladsafdeling. Svend Smedegaard, som har materiel og som har været uundværlig i processen om nyt klubhus. Jens Troense, vores altid aktive skribent og bindeled til kommunikationsafdelingen. Carl-Erik Carlsen, vores kasserer, som har regnet og regnet på nyt klubhus og som har styr på medlemskartoteket, med meget mere. Kiki Visby, bindeled til ungdomsafdelingen. Ole Harby, som er forbindelsen til sejlerskolen og turafdelingen. Jørgen Rasmussen, som bl.a. har sørget for en del af møblering af Mongo. Ole Glerup, foreningens fotograf og bindeled til kommunikationsafdelingen. Året 2012 har været et år, der har stået i klubhusets tegn, men der har samtidig været gang i alle andre hjørner af denne klub. Der har været stævner, ture, arrangementer, aftensejladser, og meget andet. Der har været travlhed i alle afdelinger og i diverse udvalg. Generelt er Horsens Sejlklub en klub, hvor overlæggeren sættes højt, og det giver respekt i andre klubber. Vi arbejder godt med mange ting i alle afdelinger. Jeg vil også gerne takke sponsorer, kommunen, og andre samarbejdspartnere for godt samarbejde i 2012, og en stor tak til alle de frivillige der gør det muligt for HSH at have så højt et aktivitetsniveau. Sidst men ikke mindst vil jeg desuden gerne takke alle de medlemmer og andre interesserede, der har givet tilsagn om donationer til det nye klubhus. Vi har i 2012 fået megen god omtale, dels på grund af gode resultater, men også fordi vi som klub har taget fat i nogle af de begivenheder, der sker i byen, vi var bl.a. værter for EU sejlads, i forbindelse med EU møderne, hvor flere af sejlerne i klubben havde afrikanere med ude at sejle på fjorden. En god oplevelse for både gæster og sejlere, og som da også gav fin omtale i avisen. Som allerede sagt har projektering af nyt klubhus fyldt rigtigt meget i det forgangne år. Vi er nået langt; grunden på 1800 m2 er nu købt for den nette sum af 1800 kroner. Bygning af huset har været sendt i udbud. Vi har modtaget 3 tilbud, der betragtes som konditionsmæssige, og forhandlingerne med disse 3 er startet. Det er Dansk Halentreprise; STB-Byg/Casa og Base erhverv. Vi er sikre på, at det hænger sammen. Vi har allerede nu modtaget de 2 mio. kr. fra Hede Nielsens Fond i kontanter. Og mange tak til Hede Nielsens Fond for den hjælp, som nu sikkert er på en bank- Skumsprøjt fra formanden konto. Det var da lige ved at gå galt, da jeg på vej ud af døren den opdagede, at jeg havde glemt at tage postkassen ind. Jeg overvejede et kort øjeblik at lade den hænge, men fruen sagde, at det var dumt. Så ned kom den, og der lå et brev i postkassen, fra Hede Nielsens Fond, og sammen med det en check på 2 mio. Ja den kunne jo teknisk set være blevet sprunget i luften med min postkasse. Vi skal have debatten om lånoptagning senere under punkt 4. Ungdomsafdeling Anne Skjerning overtog ved årets begyndelse formandsposten i ungdomsafdelingen og det er gået rigtigt flot, hun fik da også 3. pladsen ved kåringen af Nykredit Sailor of the Year. Hun har en styregruppe bag sig, som tegner profilen i ungdomsafdelingen. Vi har fået fornyet ledsagefartøjsflåden, dette med bl.a. midler fra Sydbank og Insero, og den erstatning vi fik for tyveriet fra Tuborg, og så havde Ungdomsafdelingen selv et overskud fra EM for europajoller, der blev investeret her. Dette har betydet, at vi i dag har en flot flåde af ledsagerfartøjer. Der har i år været opstart af en del nye optimister, i alt 21 nye, så der nu er 41 optimist sejlere, der er desuden 4 besætninger i Hobi-klassen, hvoraf de 3 er på udviklingslandsholdet. Der er 15 E-jolle sejlere og 8 405/Feva sejlere. Borre Knob Lejren blev afholdt med deltagelse af 40 sejlere og med rigtig god forældreopbakning. 4 af optimist sejlerne deltog i NM, et lærerigt mesterskab. Afholdelse af SYD bank cup med deltagelse af 60 sejlere, et flot stort stævne. Dette stævne vil i fremtiden komme til at hedde Horsens Fjord Cup. Secher Automation Aps 4 5

4 H O R S E N S S E J K L U B a n n o H O R S E N S S E J K L U B a n n o Vores Hobie sejlere Rasmus Antoft og Martin Hjortlund vandt en flot DM titel. OL: Vi havde i foråret et arrangement i klubben for Anne Marie og Maiken, der kæmpede om en OL plads. Senere havde vi sammen med Horsens Kommune et arrangement i Kuben på Søndergade. Anne Marie vandt jo som bekendt pladsen og fik en flot 13. plads ved OL, desuden vandt hun NM og DM i Laser Radial. En tak til pigerne for en flot indsats. Begge pigerne er nu i fuld sving med at forberede sig til næste OL. Nu i hver deres bådtype, Maiken sammen med Lillesøster Anne Julie i 49ér, og Anne Marie fortsat i Laser Radial. Ved Stander nedhal, blev Anne Marie hædret, da hun af klubben medlemmer blev kåret som vinder af Nykredit Sailor of The Year. Klubmesterskabet i ungdomsafdelingen havde deltagelse af 50 sejlere, og der var afslutning i Klubhuset med spisning for 84 deltagere. En super flot forældreopbakning. Fra Dansk Sejlunion får vores ungdomsafdeling stor ros og specielt vores trænere - især Jacob Nikolajsen. De er imponeret over den måde, arbejdet foregår på. Dansk sejlunion vil gerne lære og Jan Christiansen vil gerne have ord på, hvad det er vi gør rigtigt. Aftalen med DS om talentcenter har kørt i hele Alt tyder på, at de fortsætter i Aftalen betyder samtidig et tilskud på kroner. I 2013 starter forhandlingerne med DS om fortsat at have status af ungdomsvenlig Sejlklub, disse forhandlinger starter i morgen med udviklingskonsulent fra Dansk Sejlunion Allan Borch Madsen. Aftalen med Horsens Kommune kører også 2013, og vi er som eliteidrætsklub stadig på det kommunale budget, hvor vi modtager ca kroner. Vi har et godt samarbejde med eliteidrætskoordinator Nikolaj Brostrøm. Lige nu er der vintertræning på programmet, gymnastik, styrketræning, svømning og lidt vintersejlads. Tursejlerne Pinse Tur gik i år til Rosenvold havn, med Rosenvold Gods, som det kulturelle indslag. Flere af Horsens sejlerne fik forlænget weekenden, da de blev fanget af tidevandet. Høstturen gik som vanligt til Snaptun. En dejlig traditionsrig tur, hvor vi denne gang spillede viking spil og blev underholdt af Leif Arndahl. Banko blev afviklet med knap så mange deltagere som ellers, men en fornøjelig aften. Hold jer opdateret om arrangementer i klubbladet, og hjemmesiden. Der er arrangementer den 24. januar om Svalbard, den 7. marts om Horsens Rusland med Vasa, og så har vi et arrangement med X-Yacht, der er blevet flyttet til den 21. marts på grund af sammenfald af arrangementer. Klubbladet bliver båret igennem af trofaste frivillige, der 4 gange om året får dette fine blad sat sammen og trykt. Det er i årets løb blevet forsøgt, at der i hver afdeling er en, der har ansvaret for at sende materiale til bladet. Det ser ud til, at det går den rigtige vej. Det vil være en hjælp til bladøkonomien, at flere bliver selvhentere, så hermed en opfordring til det. Kapsejlads afdelingen Afdelingen har nu kørt en forårssæson og en efterårssæson med forskellige nye tiltag, hvor man bl.a. om tirsdagen har haft 2 starter, og om torsdagen også kunne sejle med spiler og med respit tid. Det har været godt med lidt fornyelse. Det er besluttet, at der stilles krav om redningsvest, mens der kapsejles, og dette er blevet vel modtaget. På kapsejladsbanerne har båden Swegon med skipper Søren Junker og besætning gjort sig fint bemærket med bl.a. en 2. plads ved EM i Norge og en 1. plads ved Volkswagen cup i Malmø. Meget flot. Ved EM i Norge var Thomas Iversen desuden ombord på vinderbåden. BB10 meter stævnet, var uden Horsensiansk deltagelse, men det forløb flot, og Kapsejladsafdelingen fik stor ros for afviklingen af både sejladser og for de sociale aktiviteter i land. Endelave Rundt var en god og flot sejlads. 2-star sejladsen fik en vinder, men mange både kom ikke i mål på grund af manglende vind. På en halv kold og halv blæsende dag i oktober blev bymesterskabet for kølbåde afviklet og feltets absolut mindste båd satte de andre til vægs i årets sidste sejlads. Torben har i juniorbåden haft en fantastisk sæson. I forhold til Match race bådene så arbejdes der på, at der kan sejles mere i bådene, og at flere får muligheden for at prøve denne form for sejlads. Der er allerede nu fundet en pige besætning, som har mod på dette om onsdagen, det ser også ud til, at de kommer ud at sejle tirsdag og torsdag. Der bliver afholdt en informationsaften den 22. januar 2013 i Mongo fra klokken 19.00, af Lena Weihrauch. I den kommende weekend den januar afholdes regelkursus i Mongo. Der har været stor interesse, og kurset har en venteliste. Sponsorafdelingen Vi vil gerne fra bestyrelsen sige tak for det arbejde, der er leveret i sponsorafdelingen, og der arbejdes på fremadrettet at lave en sponsorstrategi for HSH. Sponsorafdelingen består p.t. af Maibritt Thomsen, Jørgen Jensen, Søren Refsgaard og Søren Klint og i den forbindelse skal der lyde en tak til Morten Fjerbæk for det arbejde, han har præsteret i de sidste 2 år. Han ønsker at træde ud af både Sponsorafdelingen og bestyrelsen. Bestyrelsen håber naturligvis på, at vi i dag ved nyvalg til bestyrelsen får valgt en person, der ønsker at være linket mellem sponsorafdelingen og bestyrelsen. Picca Automation Business Cup var et superarrangement, hvor der efterfølgende også var en hyggelig afslutning i klubhuset. Direktøren for Picca Automation, Henrik Jensen vandt Stævnet med en besætning af udvalgte kunder. Vi glæder os til igen, at være en del af dette i Mongo Det var godt at vi investerede i Mongo, og en tak skal lyde til alle, der har været i gang med diverse reparationer og installationer, fornyelser og vedligehold. Montering af varmepumper er på plads, da varmeanlægget var meget ustabilt. Vi har fået huset indrettet i stueplan med køkken sejlerstue og det store rum, der anvendes til undervisning og møder m.m.m. Der er investeret i nøglebrik system til kroner. Nøglebrik kan købes ved Svend Smedegaard. Vi forventer, at dette nøglebrik system også kommer i anvendelse i det nye klubhus. I vinterens løb vil en gruppe af frivillige få lavet noget på 1. sal. Jeg har til dato modtaget 4 navne: Ole Harby, Frede Nørgaard, Knud Erik Feldt, Erik Andersen og undertegnede. Jeg så gerne, at flere gav en hånd med, så sig til eller send mig en mail, så samles vi til planlægningsmøde. Det bliver dejligt at få et mødelokale og et teorilokale deroppe, da huset jo skal fungere som klubhus i den periode, hvor vi bygger nyt. I 2012 er det blevet besluttet, at Spar Konge Legatet på kroner skal gå primært til varmepumpeinstallation og reparation af 1. salen i Mongo. Det betyder meget, at vi ikke skal spekulere alt for meget i, hvor pengene skal komme fra til dette, og jeg siger derfor endnu engang tak for hjælpen. Sejlerskolen Fungerer upåklageligt, Formand Hans Koch har en engageret styregruppe og engagerede instruktører bag sig. De yder år efter år et stort stykke arbejde. De blev ved årets kåring af Nykredit Sailor of the Year hædret med en flot 2. plads. Dansk Sejlunion barsler med standard krav til sejlerskoler, og her er HSH blevet fremhævet som en klub, der netop havde styr på dette. Også set i lyset af at Hans Koch var primus motor i udarbejdelsen af den håndbog for HSH s sejlerskolen, der blev lavet for 2 år siden. Han er i den forbindelse blevet spurgt, om han vil have en konsulentrolle i forhold til det arbejde, der nu skal foregå i DS. Hans er desuden i gang med et tjek af sikkerheden på skolebådene, dette set i lyset af Præstø sagen,, og reelt ser det ud til blot at dreje sig om godt sømandsskab. Igen i år er der udklækket nye sejlere via sejlerskolen, 16 elever har bestået, og alle har fået ros af censor. Pladsmændene: De har fået styr på vinterpladserne, Flot arbejde. Den nye mini gummiged er blevet taget godt imod og er et køretøj, der er meget anvendelig. En god investering af Samarbejdsudvalget. Referaterne fra disse møder er at finde på lystbådehavnens hjemmeside. Pladsmændene har et godt samarbejde med Steen havnefoged. Søsportscenter Der er stadig gang i idéer og tanker omkring et søsportscenter i Horsens, og Horsens kommune arbejder i øjeblikket på en udviklingsplan for Lystbådehavnen og har engageret planlægningsfirmaet Hasløv og Kjærgaard til at hjælpe med dette. Klubberne bliver inviteret til en præsentation og drøftelse af oplægget i de nye år. Sejlklubbens Venner De har i året der er gået doneret hele deres egenkapital til det nye klubhus, de har desuden arbejdet på og er blevet godkendt til at modtage fradragsberettigede donationer til klubhuset. De har i årets løb stået som arrangør af Snaptun-Ballen sejladsen, som på grund af vejret gik til Juelsminde, men en god tur trods vejret. Vennerne har ordinær generalforsamling tirsdag den Afrunding Vi er i efteråret blevet begavet med en IF er. Henny Schrijver forærede klubben sin velholdte IF er, med alt udstyr samt påhængsmotor. Bådgaven kom meget belejligt, da sejlerskolens H-båd Tega i efteråret blev meget syg. På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi, at lade IF eren erstatte H-båden, og få forsikringssummen for H-båden udbetalt. Vi har desuden solgt 2 stk. ynglinge for henholdsvis kroner og kroner. Dette er sket efter de i 2 år eller mere ikke har været brugt, pengene kunne bruges fornuftigt andet sted i klubben. Den sidste yngling vil blive lavet sejlklar, så den kan bruges blandt andet af tidligere sejlerskoleelever. Jesper Lysgaard vil stå for planlægningen. Jeg vil gerne her, inden jeg helt slutter af, sige tak til de frivillige, der holder klubhuset åbent for medlemmerne her i vinteren. Erik Nørgård, Birger Iversen og Svend Løvschall, har holdt åbent mandag, tirsdag onsdag og Nils Buhl har holdt åbent om søndagen her efter jul. Måske skulle vi her prøve kun at holde åben eks. Onsdag og Søndag Vi arbejder på en afklaring i forhold til forpagtning af restauranten, der er forhandlinger i gang. I august 2012 talte vi med Mads og hans advokat, og en kontrakt blev skrevet, hvori vi imødekom Mads ønske om at rykke byggeriet, så han kunne få foråret med, til afvikling af f.eks. konfirmationer. Den kontrakt vi har med Mads løber til , vi har lavet udkast til ny kontrakt. Da finansieringen af det nye klubhus er afhængig af en forpagtningskontrakt, der er på plads, havde Mads også en deadline der sagde 10. januar 2013, herefter ville bestyrelsen ikke være forpligtet til, at forhandle kun med ham bliver et spændende år. Der bliver forskelligt, der skal repareres under tømning af klub lokalerne. Der er nok nogle ting, der skal males, pudses, lakeres, der er planlægning af udsmykning i det nye klubhus og meget andet. Håber at de frivillige, der melder sig er en blanding af gamle kendinger og nye hoveder, da det er vigtigt at få sjælen fra det gamle med, men også få friske øjne på vores nye klubhus

5 H O R S E N S S E J K L U B a n n o Det mener formanden! Et kort supplement til Skumsprøjt der er helliget generalforsamlingsberetningen. De næste par år bliver markante i klubbens historie?! Det tør siges. Hyggelig spisning efter generalforsamlingen. Rigtig god stemning. SALG OG UDLEJNING ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER Ring og få et godt tilbud! Horsens: Roskilde: se mere på eller scan koden Under overskriften: 1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse. Det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første gang og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste klubblad, så vidt det vides. Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun i sort Alle tryk, former og selv for specialløsninger om det ikke var stort i rustfrit så dækkede stål til det din behovet båd. for information. Med årene er bladet blevet større og har fået flere sider. Smede Og farver og maskinfabrik er kommet til. med speciale i forarbejdning af Horsens rustfri stål, Sejlklubs samt venner alt i bygningsstål vil gerne samle til private klubbladene og erhverv, tilbage fra 1971, formidle herunder dem trapper, indbundet altaner,, så det værn kan og være gelændere. kærnen i klubbens bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage til vennerne Kontakt så kontakt os Carl for uforpligtende Gerstrøm på telefon tilbud eller mail: BRIMAS På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til sejlklubbens bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et elektronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive Brødrene Iversen maskinfabrik A/S styr på det. Igen ta fat i Carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket. Satellitvej Horsens Tlf (CG) Klubhus med de udfordringer det giver på mange fronter. Tak for det massive ja på generalforsamlingen. Som man kan se andetsteds i bladet skal vi flytte ud til sommer og her bliver brug for hænder!! Vigtigt at vi får sjælen flyttet med. En stor del af vore gamle klenodier passende suppleret med nyt. Havneplaner med søsportscenter og udfordringer omkring vinteropbevaring og vaskeplads. 100 året for ungdomsafdelingen i 2014, - landets første selvstændige ungdomsafdeling. Færdiggørelsen af MONGO, hvor et kompagni af tordenskjolds soldater arbejder på første salen. Styregruppen har lavet en plan, der indeholder møderum, depot, kontor og teorilokale. Efter en indledende oprydning, er man godt på vej. Knud Erik Feldt koordinerer arbejdet, og til standerhejsningen bliver der lejlighed til at besigtige resultatet. Stor tak til hele holdet! Ved standerhejsningen skal vi døbe 3 nye sponserede optimistjoller. Vi præsenterer en trailer til Hobie 16 katamaranerne og IF eren, der er blevet malet. Husk at standerhejsning 2013 er sidste gang i det nuværende klubhus, så kom og være med! Er din kvinde kun til pynt? Er du frisk til at svømme 30 sømil ind til land, hvis du falder overbord? Eller har din hustru/veninde lært at tumle jeres båd og fiske dig op? Sidder hun forskræmt i cockpittet, når stormen kommer brølende, og du giver storsejlet den femte rebning, eller griber hun beslutsomt pinden og kyler svinet op i vinden? Med andre ord: er det kun DIG, der kan sejle jeres båd? I får begge to mindst ti gange mere udbytte af jeres sejlads, hvis I er ligeværdige partnere under sejladsen, og din hustru/ veninde er ligeså skrap til at tumle jeres båd som dig. Det kan hun lære i Sejlerskolen. Vi har deltagere fra næsten alle aldersgrupper, og vi mødes den 9. marts for at hilse på hinanden, før vi den 22. april står Økonomisk set bliver det et par år, hvor vi kommer til at mangle nogle indtægter. Økonomien bliver stram og under konstant overvågning. Aktiviteter skal være selvfinansieret, - pengene være der inden aktiviteter iværksættes. Fokus på udgifter, men også indtægterne. Opkrævning af de lovede donationer er i gang, og jeg opfordrer til, at de betales. Horsens til OL i Ja naturligvis! - med Anne-Marie Rindom og søstrene Schütt. Der arbejdes på flere fronter med at skaffe midler til deres satsning. Forsikringsafgiften blev sat op trumfet igennem - trods protester. Via Dansk Sejlunion arbejdes der med den problematik. Der er stort aktivitetsniveau, mange udfordringer og rigtig mange engagerede frivillige til at arbejde med tingene i vor hæderkronede klub. Det bliver spændende! (CG) til søs med de første både for at øve alle de ting, man skal kunne for at færdes sikkert på havet. Var det mon ikke værd at få en snak med Hans Koch på eller med tlf Det er ham, der står for tilmeldingen af nye deltagere i Sejlerskolen. Vi vil med fornøjelse gøre din hustru/veninde til en bedre sejler end dig bare lad det komme an på en prøve! Eller tør du ikke? Er hun virkelig kun til pynt, eller skal hun være en makker, du trygt kan stole på, hvis der skulle ske dig noget? Med tankevækkende hilsen Sejlerskolen 8 9

6 H O R S E N S S E J K L U B a n n o H O R S E N S S E J K L U B a n n o Én klub én kasse Horsens Idrætsarkiv 100 år Vi vil gerne en gang for alle slå fast, at det nye klubhusbyggeri ikke kommer til at belaste klubbens daglige økonomi problemet er den anden vej rundt: Klubhuset bidrager i en periode ikke til klubbens drift og derfor er der færre penge end tidligere! Fakta er, at klubben i 2013 og 2014 vil komme til at mangle forpagtningsafgift, hvilket ikke kan komme som nogen overraskelse, da vi jo ganske enkelt ikke har noget hus at forpagte ud fra 15. juli 2013 til 1. april 2014, samtidig med, at vi bl.a. på grund af det gamle hus tilstand har måttet acceptere en reduceret forpagtningsafgift i denne vinter. Samlet over de 2 år kommer vi til at mangle ca kroner, som vi ellers ville havde haft til at lege med. Vi har pt. 123 medlemmer, som endnu ikke har betalt det forfaldne kontingent, hvad enten dette så skyldes sløseri, glemsomhed eller manglende indbetalingskort, så mangler de penge også i kassen. Nyt klubhus I fortsættelse af generalforsamlingsbeslutningen om, at iværksætte byggeriet af det nye klubhus, har vi afholdt møder med de 3 bydende firmaer, som afgav konditionsmæssige bud: Base Erhverv, STB/Casa og Dansk Halentreprise. På den baggrund besluttedes det, at indgå kontraktforhandling med sidstnævnte, som vurderedes at have givet det samlet set bedste tilbud, og vi har den 6. februar skrevet kontrakt med Dansk Halentreprise. De er allerede i fuld gang med detailprojektering med kontakter til brandmyndigheder, bygningsinspektorat m.fl. Tidsplanen er som tidligere oplyst, at nedrivning af det gamle klubhus påbegyndes 1. august i år og med aflevering af det færdige hus 1. marts 2014, hvorefter der er 1 måned til indretning af køkken mv. inden åbning den 1. april Klubbens købstilbud på grunden blev jo godkendt af Byrådet i efteråret, og i løbet af et par måneder får vi det praktiske på plads med skøde mv. Lokalplanen blev ligeledes udarbejdet i efteråret og herefter fremsendt i offentlig høring. I høringsfasen indkom kun én indsigelse, og den er fra vores nabo HBH, som mener, at det nye klubhus ville komme til at genere deres udsigt! Historien melder ikke noget om, hvad HBH så forestiller sig, at vi Vi er derfor som klub nødt til at sikre os, at alle tiltag, uanset hvor geniale de er, er selv- finansierede, idet pengene jo ellers vil mangle et andet sted. Derudover vil vi understrege, at det ikke hjælper isoleret at kigge på indtægter og udgifter i den enkelte afdeling, da der jo også er generalomkostninger i form af drift af huse, følge både, forsikringer, benzin, kontingent DS m.v., som skal betales. Vi har heldigvis en klub med stort aktivitetsniveau og med mange frivillige som lægger en stor indsats i klubben, men der er tale om én klub og én kasse, hvori alle indtægter indgår og tilsvarende alle udgifter hæves. Med venlig hilsen Forretningsudvalget Carl Erik Carlsen, Kasserer Svend Smedegaard, Næstformand Bjarne Hansen, Formand status undlader at bygge eller flytter huset væk fra den placering, det har haft i de sidste 82 år! Gulvhøjden er dikteret af klimahensyn (min kote 2,50 m) og vi bygger kun i én etage, og ikke som HBH s eget klubhus i 2 etager og med tagryg på tværs af fjorden. /svs glemt olympisk HSH sejler. Ved receptionen i Kuben for OL pigerne - Anne Marie og Maiken - mødte jeg Gunner Lindbæk Knudsen fra Horsens Idrætsarkiv. Vi fik en længere snak og aftalte, at jeg efter sommerferien skulle besøge idrætsarkivet. Dels for at aflevere nogle effekter efter Poul Ohff og dels for at tale om Jens Juul Wolhardt der var reserve ved OL i Arkivet er et spændende sted, der bestemt er værd at besøge Adressen er Horsens Idrætsarkiv Gasvej Horsens Der er åbent tirsdag fra 9 til 12 og søndag fra 13 til 16. På Kultur og natur Museer og arkiver kan man se lidt om arkivet. Jens Juul Wolhardt er fætter til Peter Wolhardt, som stadig kommer i klubben. Jens bor i dag i Taiwan. I 60erne sejlede Jens Snipe med sin lillebroder Klaus. Jens var med som gast ved Ole Berntsen i Drage ved for OL i 63, hvor de vandt. Til selve OL var Jens med som reserve og kom ikke i kamp. Horsens Sejlklub har altså 6 OL deltagere - Poul Ohff med besætning, Steen Secher, Anne Marie Rindom og Jens Juul Wolhardt. Carl Gerstrøm Gode traditioner Godt 30 var mødt op i klubhuset til glögg og æbleskiver juleaftens dag. Hyggeligt samvær en times tid og så hjem til familien. Tilsvarende nytårsaftensdag, - her stod den på sildebord. Tak til forpagteren for begge dele. Formanden tog ordet og nævnte kort hovedpunkterne fra et begivenhedsrigt år i Horsens Sejlklub. Ørerne stod på stilke, da formanden kom med det seneste nye omkring klubhuset. Formanden slog fast, at projektet bliver til noget. Gode tilbud er modtaget på at udføre arbejdet. Der forhandles nu med tilbudsgiverne, og på generalforsamlingen vil man høre mere. Her fulgte en kraftig opfordring til at møde op. Formanden sluttede med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår samt takke for samarbejdet i det forgangne år. (CG) Dansk Sejlunion kan den 13. juni 2013 fejre 100 års jubilæum. Det skal fejres! Mange arrangementer rundt i landet ofte hægtet på andre arrangementer f.eks. Tall Ship Race i Århus, Fyn Rundt og Limfjorden Rundt for de gamle træskibe, i forbindelse med en række internationale kapsejladsstævner og meget andet. I anledning af jubilæet udgives en jubilæumsbog, der præsenteres på unionens generalforsamling. Se nærmere i Sejler og på Unionen lægger op til, at de 271 medlemsklubber slutter op om at fejre begivenheden på dagen. Klubberne vil få tilsendt materiale, men her er en skitse til idékataloget. Flage i flagtiden i egen klub og i alle klubber på havnen Sørge for omtale i lokalpressen. Vi flager i dag, fordi. Sælge DS jubilæumsbog Uddele jubilæumsfolder Arrangere flotillesejlads o I ungdomsafdelingen o For klubbens kølbåde Klubaften med grill af medbragt mad Tale af formanden Ta et klubbillede af hele klubben Gi en moleøl / sodavand til ungdommen, - udbringe en skål. Skyde salut Nærmere detaljer følger på hjemmesiden og på opslagstavlen. (CG) 100 ÅR DANSK SEJLUNION

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 29.1.2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.januar 2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Jens Troense, Bjarne Hansen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Økonomisk overblik. Nyt klubhus... HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik. Nyt klubhus... HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009

Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Optimist Sailing Team Denmark Årsberetning 2009 og budget 2010 Udarbejdet af bestyrelsen for Optimist Sailing Team Denmark, Dec 2009 Side 1 Optimist status 2009 Endnu en sejlersæson er overstået og vi

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen.

Laser Association Denmark. Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub. Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Laser Association Denmark Generalforsamling fredag den 28. september 2012, Egå Sejlklub Formand Flemming Rost byder forsamlingen velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår som dirigent

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere