#43 Marts Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#43 Marts 2013. Her går det strygende. Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud. Er du klar til tilsyn?"

Transkript

1 #43 Marts 2013 Rudersdal Kommune: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud 8 10 Tangkær: Skar medicinforbrug hos 4 ud af 10 beboere De private tilbud om socialtilsyn: Bare vi bliver vurderet på lige fod Er du klar til tilsyn? 17 Bakkevej efter dag 30: Her går det strygende

2 Velkommen Dette nummer Da lov om social service blev født 1998, var det lovgivernes klare ønske, at alle borgere på det specialiserede socialområde skulle have deres egen individuelle, skriftlige handleplan. Handleplanen skulle udarbejdes på myndighedsniveau og omsættes til en pædagogisk indsatsplan på tilbudsniveau. I dag 15 år senere kan vi så småt se, at lovgivernes ønske er blevet virkelighed. Med udviklingen af voksenudredningsmetoden, VUM, og den tilsvarende udredningsmetode på børn og ungeområdet, ICS, har mange kommuner nu reelt taget opgaven på sig. Fx har rigtig mange kommuner valgt at anvende voksenudredningsmetoden, som er IT-understøttet i vores myndighedssystem, incorp Portal, så de kan foretage oprette og visitere en borger og digitalt sende borgerne videre i systemet til den relevante udfører i Bosted System. I dette nummer har vi derfor besøgt en af de mange kommuner, Rudersdal Kommune for at høre dels om deres erfaringer med at sætte borgeren i centrum i hele sagsforløbet, dels for at høre om deres forventninger til fremtiden, nu hvor de har fået samlet og integrereret alle relevante data om den enkelte borger. Jeg er også selv optaget af en usædvanlig historie fra det socialpsykiatriske tilbud Tangkær, hvor det med enkle midler er lykkedes at forbedre livskvaliteten for beboerne, ja, måske lige frem redde liv. Botilbuddet tog ganske enkelt initiativ til at koordinere samarbejdet mellem egen læge, Lokal Psykiatrien og medarbejderne på bostedet. Beboerne fik et regelmæssigt lægetjek, og indsatsen blev dokumenteret systematisk i Bosted System. Resultatet blev, at fire ud af 10 borgere fik justeret deres medicin og mindst en beboer undgik at få sukkersyge. Det er for mig et fantastisk eksempel på, hvordan systematisk dokumentation kan være midlet til større kvalitet i indsatsen. Vi har også besøgt Dusines Hus, hvor Bosted System er en del af hverdagen, men hvor der stadig langt endnu før alle de udprintede planer og lister er en del af systemet. For digitalisering er også et spørgsmål om arbejdspladsens holdning til it, kultur og ikke mindst tid og resurser til at få tid til at arbejde smartere. Jeg håber derfor, at du vil finde Bosted NYT interessant læsning, og at det vil give dig inspiration til din hverdag. God fornøjelse med læsningen Koncerndirektør Michael Sandal BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Koncerndirektør Michael Sandal Redaktion Per Roholt Lasse F. Mikkelsen Mikkel Christoffersen Tekst Team Online Layout Natalie Staebler Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas BostedNYT udkommer 4 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Web 2 bostednyt #

3 Indhold Marts Dusine HUS: Drukner i papir trods Bosted System 6 Kort nyt 8 Det socialpsykiatriske tilbud Tangkær: Skar medicinforbrug hos 4 ud af 10 beboere 10 De private tilbud om socialtilsyn: Bare vi bliver vurderet på lige fod 10 Susan Møller: Helt ærligt så var det jo ofte det rene Otte Leisners-gætteshow, når vi skulle forsøge at tyde kollegernes håndskrevne notater og finde de oplysninger i kinabøgerne, som der var brug for. 12 Bosted Video-møder: Stærkt værktøj til videndeling om Bosted System 14 DHUV i incorp Portal: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud 16 Forsøg med tale-til-tekst: Du kan tale med dit Bosted System 17 Erfaring med Bosted System: Efter 30 dage på Bakkevej 14 Ole Nørring: Selv om vi naturligvis stadig har ønsker til systemet, har vi fået et godt overblik over sagerne. Vi kan se, hvilke ydelser den enkelte borger har, og hvad de koster. 18 Esbjerg vender bøtten: Masterplan satte gang i udviklingen 20 Pia Olsen Dyhr i USA: Nu digitaliserer New York socialområdet 8 Lars Bording: Vi forhindrede fx, at en beboer udviklede sukkersyge, og en anden fik skåret antallet af piller om morgenen ned fra 17 til 13 Lars Lange: Rent teknisk viser afprøvningen, at Dictus kan anvendes i Bosted System. Der er således ingen problemer med at få tale-til-tekst til at fungere i Delmål og Dagsrapport. 16 3

4 innovation Dusines Hus: Vi drukner i papir Af Per Roholt, Team Online På de to høje hvide køleskab i det fælles opholds-og spisekøkken hænger der små skilte med børnenes faste aftaler, mad- og sove vaner. På administrationens lille men hyggelige kontor hænger der en tavle med de kommende aflastningsophold med plads til børnenes pakkelister. I det aflåste medicinrum hænger der utallige medicinlister i plastikkommer. Ja, selv væggen i badeværelser ved det nyindkøbte elevationsbadekar er klistret til med lister og skemaer med håndskrevne notater med vigtige oplysninger om hygiejne, afføring og vægt. Og sådan er det altså bare lige nu. For selv om man har Bosted System i huset og arbejder professionelt med dokumentation, er det ingen garanti for, at ens tilbud er hverken papirløst eller digitalt. Det erkender afdelingsleder og stedfortræder på Dusines Hus i Horsens, Kim Rose Kobberøe: Helt banalt handler det meget om kulturen her på stedet, hvor vi har været vant til at arbejde på en bestemt måde, som man ikke bare ændrer fra den ene dag til den anden. Og så er det naturligvis også en udfordring, at vi ikke altid har tid til at gå i dybden med systemet og få lagt en strategi for de arbejdsgange, som vi gerne vil have lagt ind i systemet, siger Kim Rose Kobberøe. Har taget de første skridt Men faktisk er der allerede tænkt mange tanker om fx at ophænge trykfølsomme skærme og afskaffe Mailand-kalenderen på kontoret, lige som der er indkøbt ipads, som medarbejderne kan bruge, når de registrerer medicin. Flere medarbejdere har også været på kurser, og der har været afholdt et eftersynskursus, hvor systemet blev gennemgået kritisk for at finde måder at optimere den daglige brug af systemet på. Undervejs fik vi da også afklaret mange af hverdagens små irritationsmomenter. Det var fx fedt, for mange, da de opdagede, at startsiden kan sættes forskelligt op. Nu virker startsiden mere samlet og overskuelige, fordi medarbejderne kun får vist de børn, som de er kontaktpersoner for, medicin, PN, relevante fora og afdelingen, siger Kim Rose Kobberøe, der også blev inspireret til at få lagt medarbejdernes kompetenceskemaer ind i systemet og kvalitetssikre arbejdsgangene omkring medicinhåndtering. Men papir er der altså stadig meget af - overalt. Vi skal udvikle os Spørgsmålet for Kim Rose Kobberøe er derfor ikke, hvorvidt tilbuddet skal benytte Bosted System mere end i dag for at få aflivet de mange skemaer og planer på papir. Spørgsmålet er mere hvordan? Vi står med en af de sværeste grupper multihandicappede børn og unge i landet. Alle 20 børn er syge. Flere har været ude for dramatiske sygdomsforløb eller alvorlige ulykker, og de fleste lever kortere tid end andre. Alle får medicin, ingen har sprog og de har ingen døgnrytme og brug for hjælp til alle de daglige funktioner. Flere kan ikke trække vejret selv eller spise ved egen hjælp, forklarer Kim Kobberøe. Derfor er det meget vigtigt for os at få skabt sammenhæng og overblik imellem den daglige dokumentation af børnene sundhed og 4

5 innovation den pædagogiske indsats. For børnene har fx ofte lungebetændelser på grund af deres problemer med at spise, og så træder den akutte sygepleje i forgrunden for en stund, siger Kim Rose Kobberøe, som derfor ser det som en vigtig udfordring at få tilpasset systemet, så alle faggrupper hurtigt kan få det nødvendige overblik. Det nytter ikke i det lange løb, at dokumentation og planer er spredt ud på papirskemaer i hele huset. Vi skal kun dokumentere et sted, og det skal være digitalt i Bosted System. Så det er en af de opgaver, som står øverst på vores arbejdsseddel. Udfordringen er, at komme videre med udviklingen af systemet. Eftersynskurset gav os som sagt en del, men jeg kan se, at det også handler om at holde et ledelsesmæssigt fokus på opgaven og så er det nok også nødvendigt at købe sig til at få løst opgaverne, hvis man skal komme videre med arbejdet, siger Kim Rose Kobberøe. Kan det svare sig? I sidste ende er det jo også et spørgsmål om, hvorvidt udgiften til at få udviklet og opsat nye rutiner i systemet ikke hurtigt vil kunne tjene sig ind igen, idet god dokumentation jo også er med til at gøre tilbuddet mere attraktivt i forhold til de kommuner, som skal købe deres ydelser af Dusines Hus. Vi er godt nok et af landets eneste tilbud, der kan håndtere denne målgruppe og deres ofte meget tekniske og plejekrævende behov 24 timer i døgnet og samtidig tage børn hurtigt ind i aflastningsforløb. Vi er specialister og løser opgaven meget billigt. Alligevel skal vi sikre os, at vi er i sagsbehandlernes bevidsthed, og vi skal kunne forklare, hvad der gør os så specielle - hvorfor vi er pengene værd. Derfor skal vi kunne dokumentere vores indsats. Hvad vil det sige, at vi arbejder systematisk, og at vi er et socialpædagogisk specialtilbud? Det skal vi kunne svare på uden at mumle, og jeg er sikker på, at vi også vil blive mere attraktive for kommunerne, hvis vi bliver bedre til at dokumentere vores indsats. Det er en spændende udfordring, som vi er nødt til at tage op, og arbejde videre med, siger Kim Rose Kobberøe, Dusines Hus. Om Dusines Hus Dusines Hus i Horsens er et tilbud i UHF, Specialområde Udviklingsforstyrrelser og Fysiske Handicap i Region Midt Jylland. UFH blev etableret ved en sammenlægning af fire specialpædagogiske institutioner for børn og unge den 1. januar 2013: Børn og unge Centret Engvejen i Juelsminde Fenrishus i Århus Møllebækken i Fjellerup - herunder Georgsminde ved Auning Ulriksdal i Viborg - herunder Skovhuset i Ulfborg Dusines Hus er en afdeling under Fenrishus og tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge med multihandicaps i alderen Dusines Hus deler i øvrigt hus med Lundagerskolen, Horsens Kommunes skole- og fritidsordning for børn med særlige behov, hvor en del af børnene fra Dusines Hus går i dagtilbud. Medarbejderne på Dusines Hus er pædagoger og plejepersonale, men der er også tilknyttet en lang række andre faggrupper som sygeplejerske, fysioterapeuter og neuropædiatikere. Læs mere om Dusines Hus på 5

6 Kort NYT Bosted Temadag: Fokus på Livskvalitet & Dokumentation M!C To gange om året holder Team Online Bosted Temadag på Syddansk Universitet i samarbejde med Knowledge Lab. Temaet for foråret temadag den 20.marts var Livskvalitet & Dokumentation. For selv om det kan lyde som om dokumentation udelukkende er et værktøj til effektivisering, så er optimerede arbejdsgange og en mere rationel udnyttelse af tiden i virkeligheden kun et biprodukt af den gode dokumentationspraksis. Dokumentation handler først og fremmest om at få et værktøj til at skabe livskvalitet, som fx på det socialpsykiatriske tilbud Tangkær, hvor det er lykkedes at ændre på 38 % af brugernes medicin ved hjælp af tværfagligt samarbejde og god dokumentation, siger salgs- og marketingchef, Mikkel Christoffersen, Team Online. Næste Bosted Temadag holdes den 17. september september Når beboerne sætter dagsordenen I fællesskab har Kolding og Billund kommuner gennemført projektet, Når beboerne sætter dagsordenen, hvor en gruppe udviklingshæmmede valgte at sætte nye kommunikationsværktøjer øverst på listen. Projektet betød blandt andet, at flere af beboernes digitale ønsker om at kunne bruge fx s, Facebook, Skype og smartphones er gået i opfyldelse. Formålet med projektet var at skabe grundlag for positiv personlig udvikling hos den enkelte borger og give den enkelte mulighed for at forme botilbuddenes praksis og medarbejdernes arbejdsopgaver. Læs mere om projektet på eller se filmen, hvor de udviklingshæmmede og medarbejderne fortæller om, hvad den nye teknologi betyder for beboerne på tinyurl.com/b8lpa9v. Knowledge Labs direktør til UCSJ Direktør Niels Henrik Helms, KnowledgeLab, har fra 1. januar 2013 fået nyt job som chef for afdelingen, Forskning & Innovation på University College Sjælland, UCSJ. Vi er i gang med en transformation af hele velfærdssamfundet, og den udvikling er professionsuddannelserne helt centrale aktører i. Set fra min stol er det interessant at koble forskning på denne transformation, og derfor glæder jeg mig meget til at begynde som chef for afdelingen for Forskning & Innovation på UCSJ, siger Niels Henrik Helms. I sin nye stilling på UCSJ bliver Niels Henrik Helms ansvarlig for at skabe en synlig videnproduktion og innovative samarbejder, især indenfor velfærdsteknologi, social innovation, uddannelsesudvikling og regional vækst. Niels Henrik Helms har spillet en nøglerolle i udviklingen af begrebet Social IT, og blandt andet været et fast indslag på vores Bosted Temadage. Jeg ser derfor frem til at fortsætte det gode samarbejde med Niels Henrik, nu blot i et praksisnært regi, som vi forventer os meget af, udtaler Koncerndirektør Michael Sandal, Team Online. Samtidig glæder vi os naturligvis til at fortsætte samarbejdet med Knowledge Labs nye leder, Heidi Phillipsen, ikke mindst i forbindelse med Bosted Temadag, hvor Knowledge Lab er med til at bygge bro mellem praksis og forskning på det specialiserede socialområde, siger koncerndirektør, Michael Sandal. 6

7 Oppetid er guld værd Danske kommuner spilder årligt millioner på it-systemer, der ikke fungerer. Der går årligt tusindvis af mandetimer til spilde på utilgængelige it-systemer i de danske kommuner, svarende til adskillige fuldtidsstillinger. Hverken kommunerne eller leverandørerne kan leve med systemer, der ikke fungerer. Derfor er det et stort fokuspunkt i en virksomhed som Team Online, siger Salgs- og Marketingschef Mikkel Christoffersen, Team Online. Alle it-leverandører kender til utilgængelige systemer i forbindelse med teknisk vedligehold, opdateringer og lignende. Vi er dog glade for, at vores tiltag på dette område har medført at vores systemer incorp Portal og Bosted System har været tilgængelige i 99,5 % af tiden i perioden fra 1. november 2012 til 1. februar Vi bruger mange penge og energi på netop vores servere, der hostes hos TDC, fordi vi godt ved, hvor belastende det er for vores brugere, når de ikke har adgang til systemerne, siger Mikkel Christoffersen. Misbrugsnetværk mødes for 3. gang Misbrugseksperter fra hele Danmark mødes, når Team Online inviterer til det 3. møde i det landsdækkende misbrugsnetværk i Ringsted den 24.april. Netværksmødet holdes i Rådgivningscentret Ringsted Kommune og Reinhold Schæfer, der er leder af Socialpsykiatrien i kommunen, er dagens vært for kollegerne. Formålet med netværket er at danne netværk imellem misbrugscentrene og skabe tættere relationer mellem Team Online og Bosted-brugere på misbrugsområdet. Team Online er tovholder for møderne, hvor alle misbrugscentre inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet, som anvender Bosted System og incorp Portal repræsenteret ved en centerleder samt en til tre nøglepersoner fra hvert misbrugscenter kan deltage.. Handicapservice vigtigere end jobskabelse Få måneder før kommunalvalget er ældre- og handicapområdet øverst på listen for, hvad der afgør vælgernes kryds, viser ny måling. Det skriver altinget.dk I en måling fra A&B Analyse, der er foretaget for Altinget.dk, peger 46,7 procent af danskerne på ældre- og handicapområdet som afgørende for, hvor de placerer deres stemme til kommunalvalget i slutningen af Ældre og- handicapområdet lægger dermed forholdsvis stor afstand til jobskabelse, der ligger på en andenplads med 34 procent. Læs mere på 7

8 Det socialpsykiatriske tilbud Tangkær: Skar medicinforbrug hos 4 ud af 10 beboere Af Per Roholt, Team Online Med enkle midler er det lykkedes det socialpsykiatriske botilbud Tangkær at reducere medicinforbruget hos 38 % af beboerne, mens endnu flere fik ændret og justeret deres medicin samt forbedret deres almene helbredstilstand. Det opsigtsvækkende resultat er effekten af et simpelt samarbejdsprojekt, projekt Sundhed på tværs, hvor botilbuddet tog initiativ til at koordinere samarbejdet mellem egen læge, Lokal Psykiatrien og medarbejderne på bostedet. Ved hjælp af en fælles strategi lykkedes det at få sat fokus på den enkelte borgers generelle sundhedstilstand og medicinforbrug samt løbende justere den enkeltes medicin. Vi taler på ingen måde om raketteknologi, snarere en helt almindelig forebyggende indsats, dokumenteret i vores Bosted System. Men den positive effekt af indsatsen er alligevel større end vi havde turdet håbe. Vi forhindrede fx, at en beboer udviklede sukkersyge, og en anden fik skåret antallet af piller om morgenen ned fra 17 til 13, forklarer leder af Tangkær, Bomiljø HS, Lars Bording. Baggrunden Baggrunden for projekt Sundhed på tværs var den ubehagelig kendsgerning, at overdødelighed og en generelt dårlig sundhedstilstand med fx dårlige tænder og overvægt er meget udpræget blandt psykiatriske patienter. Med indtagelse af medicin følger også risikoen for bivirkninger, hvilket alene gør, at vi bør kigge på om der kan reduceres i den medicinske behandling, men vi ønskede også at sikre en bedre koordinering mellem den lægelige behandling og den socialpsykiatriske indsats. At dømme ud fra det vi hører rundt i landet, er der ikke tradition for denne koordinering, siger Lars Bording. Vi ville gerne gøre det bedre, for vi havde på baggrund af de erfaringer, man havde gjort sig andre steder i landet, en mistanke om, at også vores beboere måske fik for meget medicin, spredt på for mange medikamenter. Problemet blev drøftet med vores psykiater og et af de privatpraktiserende lægehuse. I fællesskab blev der herefter taget initiativ til at invitere samtlige lægehuse, som betjener borgere, der bor på Tangkær. Og der var lige fra starten stor opbakning til at gå ind i projektet fra alle sider, forklarer Lars Bording. Årligt helbredstjek Løsningen var enkel. Normalt kommer en beboer på et socialpsykiatrisk botilbud ikke til lægen uden god grund. Botilbud, psykiater og læger blev dog enige om forsøgsvis at tilbyde borgerne på Tangkær samme helbredsundersøgelse, som lægerne tilbyder folk med kroniske lidelser. Beboerne får blandt andet tjekket: Blodtryk Højde og vægt EKG Blodprøver - rødt og hvidt blodbillede, levertal, væsketal, lipider, blodsukker mv Serummåling af alle psykofarmaka Urinprøver for blod, protein og sukker Forbrug af kaffe, alkohol og tobak Oplysninger om psykiatrisk og somatiske diagnoser bliver indsamlet fra beboernes journaler og kardex, og personalet udfylder et spørgeskema i Bosted System om voldelig adfærd, hygiejne og tandstatus, og psykiateren udfylder et skema vedrørende patienternes funktionsniveau (F-GAF) Desuden holder de tre parter nu hyppige netværksmøder med systematisk opfølgning på indsatsen over for den enkelte beboer med fagligt input fra hver deres speciale. Lægen ser på den somatiske helbredstilstand, psykiateren på den borgerens psykiske tilstand, mens botilbud kan fokusere på borgerens sociale behov og funktionsevne. Tre uger efter helbredsundersøgelsen holder læge, psykiater, botilbud og borger et statusmøde, hvor borgeren får svar tilbage på undersøgelserne: På mødet fremlægger læge, psykiater, botilbud og borger den relevante information. Herefter aftaler vi, om der skal ske noget i den kommende periode. Det dokumenterer vi så i Bosted System, hvor vi i forvejen har alle relevante data om borgerne, forklarer Lars Bording, der mener at den koordinerede indsats har været med til at ændre syn på borgeren: Tidligere var der en tendens til, at det i sig selv var godt, hvis fx den antidepressive medicin stabiliserede borgerens tilstand. Men nu ser vi i højere grad på, om det fx er muligt at ændre medicinen og opnå stabilitet med mindre medicin og øge beboerens generelle helbredstilstand, forklarer Lars Bording: Det handler om ikke at stille sig tilfreds med, at en tilstand er stabil, men turde udfordre den. Vi er naturligvis ikke interesserede i at skabe ustabile forløb, men ønsker at udfordre hvor lidt medicin, der er brug for, og hvilke tiltag der i øvrigt kan gøres for at sikre det gode liv herunder det sunde liv. Projektet har endvidere medvirket til, at der er kommet øget fokus på om eksempelvis motion kan bruges helt eller delvist som et supplement 8

9 dokumentation og livskvalitet til den medicinske behandling. Vi har blandt andet arbejdet for og med, at motion skal være et ligeså naturligt tilbud som PN medicin, når en beboer oplever at være særlig præget af fx. tvangstanker. Vi har på den måde fået lavet rigtig mange nedtrapningsplaner for borgerne. Samlet set havde vi slet ikke turdet håbe på, at ændringerne ville være så markante, siger Lars Bording. Væk med dyr medicin De ca. 40 beboerne på Tangkær har typisk svære psykiatriske diagnoser og en række somatiske sygdomme, og de er derfor også storforbrugere af forskellige former for medicin. Samtidig har en række af medikamenterne bivirkninger, der fx får beboerne til at overspise eller lignende. Derfor har nedtrapning af den enkelte borgers medicinforbrug stor betydning, ikke alene for den enkelte borger, men også samfundsøkonomisk set. Faktisk har vi aldrig tænkt på økonomien, men det er klart, at meget af den medicin, som vores borgere bruger, er meget kompleks og dyr. Så alene der, kan der være penge at spare. Men nok så vigtigt er det stadig, at vi har fået set på borgerens samlede sundhedstilstand. Vi fandt fx en borger, som var i færd med at udvikle diabetes. Og det fund fik psykiateren til at overveje, om den valgte medicin for den psykiske lidelse var forenelig med diabetes, og på bostedet gik vi i gang med kost- og motionsplaner. På den måde fik vi koordineret tre handleplaner til en, undgik at beboeren udviklede en livsstilssygdom og øgede beboerens sundhedstilstand, siger Lars Bording, og kalder resultatet for en win-win-situation. Let at gøre kunsten efter For ham er det også værd at bemærke, at modellen er så enkel, at alle kan kopiere ideen uden den store indsats, blot man går systematisk til opgave. Vi har naturligvis udviklet standarder og metoder, så vores projekt gennemføres systematisk, og de metoder deler vi gerne med andre. Ved at udvikle et skema i Bosted System har vi fx udviklet en praksis, hvor vi systematisk dokumentere vores sociale indsatser, resultater der udspringer af helbredsundersøgelserne samt beslutninger, der vedtages på statusmødet, siger Lars Bording, der er stolt af projektet: Jeg synes, vi har bevist, at det er muligt at skabe koordination mellem de sundhedsfaglige aktører med en relativt beskeden indsats. Og den menneskelige og økonomiske gevinst er ganske enkelt for stor til at lade være med at komme i gang, siger Lars Bording. Om Tangkær Tangkær er en regional socialpsykiatrisk boform efter Servicelovens 107 og 108. Tangkær er normeret til 36 borgere, og der er ca. 70 ansatte. Fysisk er organisationen beliggende i Ørsted i Norddjurs Kommune. Læs mere på Vi taler på ingen måde om raketteknologi, snarere en helt almindelig forebyggende indsats, dokumenteret i vores Bosted System Udvalgte resultater Medicinforbruget for 38 % af borgerne er nedsat i år 2011 og 38 % af borgerne i år % af borgerne i år 2011 og 8 % i år 2012 er blevet ordineret vitamintilskud som jern, b12 og D-vitamin. Bivirkninger er blevet en fast del af medicingennemgangen på statusmøderne. Diagnosen er blevet revurderet for 7 % af borgere i år 2011 To borgere har fået ændret deres psykiatriske diagnose. I 2011 var 5 % af borgerne var meget tæt på at udvikle diabetes. En af disse borgere udviklede ikke diabetes på baggrund af den tidlig forebyggende indsats. Der er lavet sundhedstiltag i køkkenet, hvor der er fokus på at det sunde valg skal være let at vælge. Motion er nu medtænkt i dagligdagen, også for de borgere der er kørestolsbrugere. 55 % af borgerne modtager forskellige former for indsatser for at styrke og bevare deres tandstatus. 9

10 sociale tilsyn Bo- og beskæftigelsestilbud Knagegården De private tilbud om socialtilsyn: Bare vi bliver vurderet på lige fod Af Per Roholt, Team Online Efter planen træder den nye lov om sociale tilsyn i kraft pr. 1. november 2013, og debatten om lovforslaget er derfor i fuld gang, ikke mindst blandt de mange private tilbud, som fremover skal underkastes langt skrappere tilsynskrav end hidtil. Det nye tilsyn skal sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. Dårlige sager En af årsagerne til, at tilsynet med især de private dag- og døgntilbud skærpes er blandt en række meget uheldige sager, der er endt i medierne: Jeg ved, at der findes mange gode bosteder derude i det ganske land. Vi har tilbud, der er fantastiske, og hvor dygtige og engagerede ildsjæle lægger hjerteblod i at gøre en forskel. Desværre har vi også set eksempler på tilbud, som modtager borgere, som de ikke har kompetencerne til at hjælpe, eller som opkræver en betaling, som viser sig ikke at stå i rimeligt Det nye tilsyn skal sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service. forhold til den indsats, som tilbuddet kan levere, udtaler integrations- og socialminister Karen Hækkerup. Bredt flertal Bag det nye tilsyn står et bredt flertal i folketinget bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, der i oktober 2012 indgik en aftale om Et Nyt Socialtilsyn. Også i vejledningen til lovforslaget begrundes det nye tilsyn med, at der har været for mange eksempler på sociale døgntilbud, som modtager borgere, som tilbuddene ikke har kompetencerne til at hjælpe, eller som opkræver en betaling, som viser sig ikke at stå i rimeligt forhold til den indsats, som tilbuddet kan levere. Der har ifølge forligsparterne også været eksempler på gode tilbud, som er groet fast i en forældet pædagogik, fordi de ikke er blevet udfordret på deres pædagogiske tilgang og dermed ikke har udviklet sig. Det har kunnet lade sig gøre, fordi godkendelsen af og tilsynet med de sociale døgntilbud ikke altid har haft det fornødne høje faglige niveau og den systematik, som er en forudsætning. 10

11 sociale tilsyn Centraliseret tilsyn Tilsynet bliver derfor professionaliseret og centraliseret i fem tilsynskommuner, lige som langt flere tilbud skal godkendes. Fx skal alle anbringelsessteder for børn med få undtagelser godkendes af de nye socialtilsyn. På voksenområdet skal alle længerevarende og midlertidige botilbud til voksne, krisecentre, forsorgshjem og ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere godkendes. Med i tilsynspakken hører også, at de private tilbud fremover skal godkendes efter en række kriterier, der understøttes af målbare indikatorer. Forståelse for tilsynsreform Ønsket om kvalitetsmåling er nyt for nogle private tilbud, men ikke for alle. På tilbud, som Højskolen Elverhøj i Klippinge vælger man fx at ruste sig yderligere ved at investere i et effektivt dokumentationsværktøj: Vi vil gerne være klar til at møde de krav, vi risikerer at møde fremover. Derfor vælger vi nu et dokumentationssystem, så vi er forberedt på det nye socialtilsyn, siger leder Sanne Pedersen, Højskolen Elverhøj. Krav styrker fagligheden Vi startede på Knagegården som alle andre steder i landet med kinabøger. Men helt ærligt så var det jo ofte den rene Otte Leisners-gætteshow, når vi skulle forsøge at tyde kollegernes håndskrevne notater og finde de oplysninger, som der var brug for, forklarer Susan Møller, som derfor er helt enig i, at der er behov for at styrke arbejdet med dokumentation og effektmåling på det sociale område: Derfor har vi aldrig fortrudt, at vi valgte Bosted System, for der er moduler og funktioner i systemet, der understøtter de ting, som vi som private tilbud vil være bedst tjent med at have fokus på i de kommende år, hvor vi skal godkendes på ny og få de nye tilsyn til at fungere. Systemet gør os jo som sådan ikke bedre til at skrive. Men der er tænkt de rigtige tanker i forbindelse med udviklingen af det her system i forhold til hverdagen i den pædagogiske verden, og så er det til at gå til, siger Susan Møller. Slut med hovedløse høner Netop tilgængeligheden er vigtig, mener Susan Møller, for pædagoger er ikke de fødte IT-nørder. - Mange pædagoger er historisk set ikke meget De nye skærpede krav til tilsyn bliver modtaget for at blive bedt om at dokumentere systematisk. positivt af Susan Møller, der er leder af det private bo- og beskæftigelsestilbud Knagegården arbejde og kontrol. Systematisk dokumentation Men dokumentation er meget andet end ekstra- i Fangel på Fyn og medlem af LOS bestyrelse; frigiver også tid til andre opgaver. Man behøver På Knagegården arbejder vi allerede lige fx ikke løbe rundt som en hovedløs høne, når der som mange LOS-tilbud professionelt med skal laves opsamling til de halvårlige statusmøder for at huske, hvad der er relevant at få med akkreditering. Jeg forventer, at de kvalitetsindikatorer, som Socialstyrelsen ender med at i udviklingsplanen, når man har dokumenteret lægge til grund for godkendelse af tilbuddene, indsatsen i hverdagen systematisk. Og det kan vil lægge sig tæt op ad vores akkrediteringsmodel, der arbejder fint sammen med vores vores tilfælde arbejder med en borgergruppe, faktisk være svært at huske, når man som i dokumentationssystem Bosted System. Derfor hvor den ene dag meget ligner den anden, og ser jeg ikke, at de krav, som følger med tilsynsreformen, vil være uoverstigelige, siger Susan end progression. Her er det en stor fordel at fokus er mere på vedligehold af færdigheder Møller, der ser mange fordele ved systematisk have et dokumentationsværktøj, hvor man kan dokumentation: dokumentere løbende, mens man husker det og bagefter trække de relevante oplysninger ud Fem nye tilsynskommuner af et system, siger Susan Fremover skal fem tilsynskommer føre tilsyn i hver sin region: Møller og peger på medicinhåndtering, som et Frederiksberg Kommune i Region Hovedstaden. andet vigtigt område: Holbæk Kommune i Region Sjælland. Faaborg-Midtfyn Kommune i Region Syddanmark. Silkeborg Kommune i Region Midtjylland. Hjørring Kommune i Region Nordjylland. Det er klart, at det nye socialtilsyn også skal vurdere os på vores evne til at håndtere medicin. Her på Susan Møller Knagegården er det fx seks ud af 10 beboere, der får medicin hver dag, og vi ved jo, at der hvert eneste år sker dødsfald i Danmark på grund af forkert eller uhensigtsmæssig medicingivning. Så det er afgjort et område, hvor der bare skal være styr på tingene, siger Susan Møller, Knagegården. I øvrigt har vi i mange år levet med, at der ikke altid er fulgt en handleplan med borgeren fra kommunen. Det har faktisk været en ulempe for os, da handleplanen jo reelt er en arbejdsbeskrivelse for os i forhold til den betalende kommune. Det forventer jeg da vil ændre sig nu, siger Susan Møller. Ønske om fair vurdering Susan Møllers største bekymring er faktisk, om indførelsen af de nye socialtilsyn vil lægge en dæmper på udviklingen på hele det private område her og nu: I værste fald kan vi ende med at stå i en slags undtagelsestilstand i de næste par år, hvor tilbuddene venter på at blive godkendt og nye ansøgninger og projekter derfor står i stampe. Desuden er jeg spændt på, om vi i forbindelse med de nye tilsyn vil blive sidestillet med de offentlige tilbud og ikke bare blive betragtet som de frække drenge i klassen. Jeg håber virkelig, at vi vil blive vurderet og godkendt på lige fod med de offentlige tilbud, så det bliver et reelt, fagligt valg, når man beslutter, hvor Søren skal bo og ikke blot et spørgsmål om, hvad der ser billigst ud, siger forstander Susan Møller, Knagegården. 11

12 administratorer Forsøg med videomøder: Stærkt værktøj til videndeling om Bosted System Af Per Roholt, Team Online Videomøder er et stærkt værktøj, når Bosted System-administratorer fra geografisk spredte tilbud skal mødes for at udveksle viden og holdninger. Det viser et videoforsøg, som Region Midt påbegyndte i 2010, Projekt Bosted System - Anvendelse af videokonference i Psykiatri og Social, Region Midtjylland i samarbejde med MedCom. Projektet skulle bidrage til vidensdeling mellem administratorerne, fx med det formål at nye opdateringer af Bosted systemet og nye tiltag fra IT-styregruppen hurtigere bliver kendt, samt gøre videokonference til et naturligt medie at bruge for den enkelte administrator, samtidig med at der blev sparet tid og kørsel. Succeskriterierne På forhånd var det store forventninger til effekten af videokonferencer, ikke mindst fordi Bosted-administratorerne i regionen anvendte meget tid på landevejen, når de skal mødes. Der bliver fx holdt ét møde vedrørende Bosted Systemet en gang i kvar- Botilbud km minutter Hinnerup Kollegiet 118,8 110 Tangkær 135,4 126 Engvejen 208,6 196 Oluf Palmes Alle, Århus 130,4 122 Pilebakken 94,4 90 Gudenåkollegiet Fogedvænget 196,4 170 i alt Ovenstående skema viser afstanden og tidsforbruget tur/retur talet, hvor administratorerne kører til og fra mødet. Der er stor geografisk afstand mellem de enkelte institutioner, og medarbejderne bruger op til 4 timer på transporten. Mødernes varighed er 4 timer, fra Og der skal for nogle deltagere sættes en hel arbejdsdag af til mødet. Møderne har været afholdt på forskellige institutioner. Det betyder med andre ord, at alene kvartalsmødet koster Region Midt næsten 16 timer i transporttid og kr i kørselsgodtgørelse lige som miljøet belastes med 129 kg CO2. På forhånd var succeskriterierne derfor: Der skal afholdes, og være behov for et videokonferencemøde mindst 1 gang om måneden af 1½ times varighed Deltager antallet skal være mindst 10 administratorer på hvert møde Reduktion af Co2 udledning, kørsel til møderne, tidsbesparelse af køretid. Visning af funktioner i Bosted System skal nedsætte tiden, der bruges til at ringe til Team Online support Resultatet Generelt har projektdeltagerne hver især deltaget i et eller få videomøder. Der været en til tre deltagere fra institutionerne ved hver videoenhed. Nogle institutioner har deltaget med flere personer set i forhold til møder med fysisk fremmøde, mens andre har valgt samme antal som tidligere. Det er oplevelsen, at det giver tryghed for deltagerne at være flere om at betjene udstyret, og samtidig får flere viden om Bosted Systemet. Vi har mulighed for at få flere med på en lytter i stedet for at man skal hjem og viderebringe det man har fået med derfra Type og størrelse af møde er afgørende for, om det kan erstattes af videoudstyr Der er dog ikke enighed omkring, hvorvidt møder med fysisk tilstedeværelse helt kan erstattes af videomøder. Flere fremhæver, at det er afhængigt af antal deltagere. Der kan være for mange med til et videomøde. 12

13 Vi var alt i alt stk. i videomødet. Det var for mange, synes jeg. Der gik for lang tid inden man egentlig selv var med i det og alle skulle have lov at sige noget jo. Det bliver så dræbende Anvendelse af videoudstyr kan stort set erstatte møder med fysisk tilstedeværelse Meget enig Enig Hverken/eller Uenig administratorer Meget uenig Ved ikke Samarbejde via videoudstyr styrker den faglige sparring Meget enig Det er vanskeligt at vurdere om videomøderne har taget længere eller kortere tid ud fra de gennemførte videomøder, hvor der hver gang har været nye deltagere med. Det er opfattelsen, at der skal tilvænning til for at bruge videoudstyret. Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Det skal prøves mange gange inden det bliver nemt tror, det er teknikken, der afskrækker mange Alle er enige om, at anvendelse af videokonference i forbindelse med projektet giver en tidsbesparelse på transport, som derved frigør tid til andet arbejde. Anvendelse af videokonference i forbindelse med projektet, frigør tid til andet arbejde Meget enig Møder med fysisk fremmøde har tidligere taget 4 timer og været afholdt hver 3. måned, og videomøderne har max. taget 1½ time og der har været afholdt 4 møder på 6 måneder. Sammenholdt har tidsbesparelsen været 1 time, når møderne afholdes via video. Møderne via video har været kortere i forhold til møder med fysisk fremmøde, men afholdt hyppigere, hvilket fremmer hurtigere vidensdeling. Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig Ved ikke Læs hele rapporten på 13

14 Voksenudredningsmetode DHUV i incorp Portal: Den korteste vej mellem sagsbehandler og de enkelte tilbud Af Per Roholt, Team Online For bare et par år siden var der langt imellem Ole og Allan, et godt stykke nordsjællandsk vej, brolagt med administration mellem bestiller og udfører i Rudersdal Kommune. I dag er vejen imidlertid blevet meget kortere og dialogen bedre og tættere, mener både sagsbehandler og faglig koordinator Ole Nørring, Psykiatri og Handicap, og Allan Steen Vilhelmsen, der er faglig pædagogisk leder på Rudersdal Støtte og Aktivitetscenter, RAS. En god del af forklaringen er, at kommunen i efteråret 2012 begyndte at anvende Voksenudredningsmetoden i Team Onlines myndighedssystem, incorp Portal. Løsningen, der hedder DHUV, er udviklet specielt for at sikre en sammenhæng mellem udredningen af den enkelte borger på sagsbehandler-niveau og hverdagens konkrete socialpædagogiske indsats på tilbuds-niveau. Med fra starten Voksenudredningsmetoden er resultatet af en omfattende udvikling og afprøvning, som har involveret både kommunale sagsbehandlere og ledere samt faglige og juridiske eksperter. Det overordnede sigte med voksenudredningsmetoden har været at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Metoden er udviklet af Socialministeriet og KL i tæt samarbejde med ni pilotkommuner, hvoraf Rudersdal var den ene: Vi har fra starten været med til at udvikle voksenudredningsmetoden, VUM, forklarer Ole Nørring, der er sagsbehandler og faglig koordinator i Psykiatri & Handicap i Rudersdal Kommune: Da pilotprojektet var afsluttet, og løsningen skulle IT-understøttes, faldt valget for vores vedkommende på Team Onlines løsning, DHUV, der er en del af incorp Portal, siger Ole Nørring. Alle aktive sager lagt ind I løbet af efter 2012 blev forvaltningen sat i gang med arbejdet med VUM i incorp med en undervisningsdag for alle de involverede sagsbehandler, fulgt op af to floorwalkingdage, hvor en konsulent fra Team Online var til stede og hjalp den enkelte medarbejder. Nu er alle sager med indsatser og ydelser på det specialiserede socialområde lagt ind i incorp Portal og vi er 10 sagsbehandlere, der bruger systemet dagligt. Vi valgte fra starten at lægge alle sager ind, da vi samtidig bruger incorp Portal til økonomiopfølgning, siger Ole Nørring, der ikke lægger skjul på, at det var noget af en mundfuld at få lagt de sager ind i systemet på en gang. Det var en stor operation at lægge de gamle sager ind, fordi den enkelte borger ofte får flere indsatser og ydelser, og det var ikke altid, at beskrivelserne passede sammen i de eksisterende regneark og de oplysninger, som fremgår af Tilbudsportalen. Så det var tidskrævende at få de enkelte sager rettet til, så termerne passede sammen, siger Ole Nørring, som dog mener, at kommunen er kommet godt i gang: Selv om vi naturligvis stadig har ønsker til systemet, har vi fået et godt overblik over sagerne. Vi kan se, hvilke ydelser den enkelte borger har, og hvad de koster, siger Ole Nørring. incorp Portal og Bosted System Når sagsbehandlerne i Psykiatri & Handicap har udredt den enkelte borger, sendes sagen videre til det tilbud, som skal løfte den socialpædagogiske indsats i hverdagen. Det er Sagsbehandler og faglig koordinator Ole Nørring Allan Steen Vilhelmsen, fagligt pædagogisk leder 14

15 Voksenudredningsmetode fx Ruderdal Aktivitets- og Støttecenter, RAS, som driver bostøtteordning, aktivitets- og væresteder, bofællesskaber med og uden døgndækning samt en botilbud for sindslidende. Vi modtager nu en bestilling og en bevilling fra sagsbehandleren, der er udarbejdet på baggrund af voksenudredningsmetoden i incorp portal, og jeg kan godt se potentialet i sammenhængen mellem incorp Portal og Bosted System i forhold til bevillingsdelen, forklarer Allan Steen Vilhelmsen, der blot ser en udfordring i at sikre, at borgerens sag bliver beskrevet godt fra start, når sagsbehandleren visiterer borgeren. Men allerede nu er jeg ikke i tvivl om, at kvaliteten af bestillingerne er blevet bedre, end de var lige i starten. Dokumentationen er blevet bedre og mere struktureret efter indførelsen af voksenudredningsmetoden og incorp Portal, mener Allan Steen Vilhelmsen. Fælles værktøjskasse med muligheder Både Ole Nørring og Allan Steen Vilhelmsen ser frem til at udnytte mulighederne yderligere i deres nye fælles værktøjskasse, så visitation og indsats bliver knyttet tættere sammen, ikke mindst i forhold til effektmåling. Hele effektmålingsdelen i voksenudredningsmetoden, Faglige Kvalitetsoplysninger, er yderst relevant for os. Vi står faktisk og tripper for at komme i gang med effektmåling. Men det skal være let og enkelt, for vi har ansat pædagoger og ikke IT-nørder! Samtidig Allan Steen Vilhelmsen og Ole Nørring skal det understøtte dialogen med forvaltningen, mener Allan Steen Vilhelmsen: og den enkelte borger: omkostninger til gavn for både kommunekasse Jeg synes allerede, at vi sidder mere sammen, og den skarpe adskillelse, som der Som tilbud har vi en interesse i at kunne dokumentere, at vi rent faktisk laver en god tidligere var mellem bestiller og udfører, er allerede væk. Jeg oplever i hvert fald, at vi oftere indsats. Til det formål skal vi have udviklet et fælles sprog mellem forvaltning og tilbud, så er sammen med tilbuddet til de første møder vi er enige om, hvad vi mener, når vi siger, at om borgeren og har en konstruktiv dialog om noget virker eller ikke virker, siger Allan Steen indsatsen i forhold til den konkrete borger, Vilhelmsen. siger Ole Nørring, der bakkes op af Allan Steen Klar til nye skridt For Ole Nørring er Voksenudredningsmetoden og implementeringen af incorp Portal i Ruderdal Kommune derfor kun et første vigtigt skridt i retning af en tættere dialog om indsatser og Vilhelmsen, der tilføjer: Og netop dialogen er vigtig. Hvis vi fra starten er enige om målet, og hvordan vi måler progressionen, kan vi lettere afprøve om en indsats virker og hurtigere korrigere indsatsen, hvis det er nødvendigt. Hele det specialiserede socialområde er jo under pres, ikke mindst på udgiftssiden, og vi vil gerne kunne levere vores del af den nødvendige dokumentation for, at pengene bliver brugt relevant! Om RAS Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter varetager driften af fem bofællesskaber, to væresteder samt bostøtte og ledsagelse til ca 300 borgere i Rudersdal Kommune. Målgruppen er borgere med behov for særlig støtte på grund af blandt andet psykisk sårbarhed, sindslidelse, udviklingshæmning og senhjerneskader. Læs mere om RAS på 15

16 tale-til-tekst Forsøg med talegenkendelse i både Svendborg I Esbjerg Kommune har Dictus derfor været Tale Forsøg med tale-til-tekst: Du kan tale med dit Bosted System Af Per Roholt, Team Online og Esbjerg Kommune viser, at to af de mest testet i forhold til medarbejdere med læse/ udbredte talegenkendelsesprogrammer på skrive-vanskeligheder: markedet kan anvendes i Bosted System. Vi forventer simpelthen, at flere medarbejdere vil blive udfordret på deres skrive- og Rent teknisk viser afprøvningen, at Dictus kan anvendes i Bosted System. Der er således ingen problemer med at få tale til tekst til at fungere i Delmål og Dagsrapport. Og man kan sagtens klikke rundt i programmerne og tekstboksene i Bosted System og vælge det sted, hvor der skal skrives og derefter starte Dictus, der så skriver den tekst, der indtales, læsekompetencer, når Bosted System bliver fuldstændig implementeret Esbjerg Kommune, mener Lars Lange, som derfor har afprøvet Dictus i Bosted System i samarbejde med Fanø Soft. I Svendborg Kommune skyldes interessen siger udviklingskonsulent Lars Lange, der muligheden sammen med sin kollega, Annette Bertelsen, Af fordele peger Dictus Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter, Social & Tilbud Esbjerg Kommune, har Dictus er et dansk selv på, at systemet giver: udarbejdet en rapport om talegenkendelse og øget effektivitet, da det er hurtigere udviklet tale til Bosted System. at tale end at taste tekst program fuld aflastning i hænder og arme ved brug Også i Svendborg Kommune er de foreløbige af stemmen resultater af et seks måneders pilotprojekt til personer, der kompetenceløft til folk med skrivemed 33 medarbejdere, der anvender KMD vanskeligheder Talegenkendelse positivt: af den ene eller Dictus er et program på dansk, som kan omdanne daglig tale til tekst. Foruden hverdags- Systemet virker fint. I starten kunne systemet anden årsag har kun genkende almindelige ord. Men det er kun sprog kan Dictus også lære at forstå specielle svært ved at skrive et spørgsmål om tid og indsats. Vi indleder projektet med at læse en masse ord ind i systemet, ord og udtryk inden for alle fagområder. Man eller skriver meget. kan med programmet diktere tekst ind i stort set så det lærer vores fagsprog at kende. Herefter træner hver enkelt bruger, så den grammatiske/ alle MS-Windows programmer uden forudgående tekniske tilpasninger. fonetiske profil bliver kendt af systemet, og det derfor kan gætte meget præcist hvilke ord, der bliver sagt og dermed omsætte det talte ord til skrift, fortæller Jesper Due Pytlick, Socialafdelingen, Svendborg Kommune. Støtte og effektivitet Når kommunerne for tiden er så interesseret i talegenkendelse, har det flere årsager. Blandt betyder digitaliseringen af det specialiserede socialområde, at flere og flere ikke-skrivevante medarbejdere skal til at dokumentere. for at opnå en rationaliseringsgevinst: Vi forventer, at projektet vil give os langt mere tid til vores borgerkontakt, men vi har ikke lagt effektiviseringsgevinster/besparelser ind i projektet, da det er pilotprojektet, der skal vise, hvor meget tid vi reelt sparer, siger Jesper Due Pytlick. Om tale-til-tekst Dictus er et dansk udviklet tale til tekst program til personer, der af den ene eller anden årsag har svært ved at skrive eller skriver meget. Se hvordan man kan anvende Dictus på html, eller læs mere om Dictus til smartphones på Du kan læse mere om KMD Talegenkendelse på TIL 16 ks

17 Efter 30 dage med Bosted på Bakkevej: Det går strygende! Af Per Roholt, Team Online t Faktisk går det strygende. Jeg er imponeret over, hvor flinke medarbejderne er til at hjælpe hinanden, og hvordan de går til opgaven. Vi er kommet rigtigt godt i gang, og jeg kan se, at der bliver skrevet hver dag i systemet. Sådan lyder tilbagemeldingen fra forstander Vibeke Holm, på døgntilbuddet Bakkevej, der for en måned siden gik i gang med at bruge Bosted System. Klar til tilsyn Når Bakkevejen har valgt at indføre Bosted System skyldes det ikke mindst den kommende tilsynsreform: Som privat tilbud mærker vi jo hele tiden et stigende pres i forhold til tilsyn. Samtidig havde det også stor betydning, at medarbejderne selv interesseret i, at vi prøvede at gå i gang med Bosted System, forklarer Vibeke Holm. Vant til dokumentation, men... Lige siden starten i 1999 har tilbuddet arbejdet systematisk med dokumentation på deres computere: Vi har syslet med selv at udvikle et program til systematisk indberetning, og vi har skrevet dagbog i Word. Men i praksis har det givet os nogle udfordringer, fordi oplysningerne endte med både at ligge på den enkelte medarbejders pc og printet ud på papir i ringbind. Ind imellem kunne vi derfor blive i tvivl om, hvilke oplysninger, vi kunne regne med. Og så var den helt afgørende grund til, at vi valgte Bosted System, vores angst for, at vigtige data skulle forsvinde, fordi en pc brød sammen, som man jo oplever det ind imellem. Vi har været nervøse, hver gang vi skulle opdatere programmerne på den enkelte pc, og der er i tidens løb lavet backup på USB-sticks osv. Det slipper vi fuldstændig for nu, siger Vibeke Holm. Stille start I første omgang er Bakkevej startet med de grundlæggende funktioner som dagbog, men målet er helt klart at få overflødiggjort så mange af de fysiske mapper, som muligt. Vi skal have tømt mapperne og scannet alle dokumenter på den enkelte borger og lagt dem ind i Bosted System, og jeg tænker også, at vi skal lagt dele af administrationen ind i systemet, det vil sige fx referat af personalemøder, information om bestyrelsens arbejde og vagtplaner, siger Vibeke Holm: Vi skal nu selv i gang med at evaluere, hvordan opstarten er gået, og hvad de næste skridt skal være. Men det hele skal gerne ende med at være så enkelt og simpelt som muligt. Alle skal have let adgang til de informationer, som de har brug for, og målet er naturligvis, at kvaliteten af dokumentationen skal blive bedre, så vi også kan højne standarden af vores indsat, siger forstander Vibeke Holm, Bakkevej. Om Bakkevej Bakkevej i Birkerød er en selvejende virksomhed organiseret som en fond, der tilbyder seks voksne personer med autisme et varigt hjem. Tilbuddet blev oprettet i 1999 af en forælder, der købte en villa i Birkerød og fik overtalt Sofiefonden til at overtage og renovere huset med små moderne lejligheder til beboerne. Læs mere om Bakkevej på 17

18 effektmåling Masterplan satte gang i udviklingen: Nu bliver bøtten vendt i Esbjerg: Af Per Roholt, Team Online Michael Henriksen, Team Online Tidligere havde Esbjerg Kommune - lige som mange andre kommuner - en kultur på socialområdet, hvor det var udførerne, altså medarbejderne på det enkelte tilbud, der definerede ydelsens art, karakter og omfang ud fra deres personlige erfaring og kendskabet til den konkrete borger. Men nu er medarbejderne på kommunens tilbud og sagsbehandlerne i forvaltningen i fælleskab godt og grundigt i gang med at vende bøtten på det sociale område: Kommunen har sat gang i en unik proces, hvor både den mentale tilgang, men også kommunens it-systemer kommer til at understøtte et samarbejde med borgeren i centrum, og hvor det er myndigheden, der definerer og bestiller ydelsen hos de enkelte tilbud, forklarer projektleder Michael Henriksen, Team Online. Masterplanen definerer rammerne Det er Esbjerg Kommunes egen Masterplan, der sætter rammer for udviklingen af det specialiserede socialområde blandt andet ved at sætte fokus på resultatbaseret styring, individuelle borgervurderinger og fokus på funktionsevne frem for diagnose: Masterplanen betyder, at vi har fået et fælles fokus, så vi nu i endnu højere grad ser på udviklingspotentialet hos den enkelte borger, forklarer udviklingskonsulent, Vivian Krarup, Udviklingscenter Ribe: Tidligere var der en tendens til, at en borger blev indskrevet på et tilbud for livstid. Udvikling var noget, der fandt sted inden for de rammer, det aktuelle botilbud kunne tilbyde. Vi havde ikke altid fokus på at borgeren, qua sin udvikling, kunne profitere af et andet tilbud eks. et tilbud med mindre støtte. Med et udviklingsstøttende fokus, sigter vi nu mere målrettet mod, at den enkelte borgers funktionsevne løbende udvikles og dermed skal vi hele tiden tilpasse graden af pædagogisk støtte til borgerens aktuelle behov og have for øje, at den enkelte borger ikke nødvendigvis skal bo i vores tilbud for livstid. Projektleder Michael Henriksen, der selv har mange års erfaring som socialpædagog og leder erkender, at det for mange socialpædagoger kan lyde skræmmende, at det nu er masterplaner og sagsbehandlere, der skal fastsætte rammerne for deres arbejde: Mange socialpædagoger har været vant til, at de har et afgørende ord at skulle have sagt qua deres uddannelse, empati og ikke mindst kendskabet til den enkelte borger. Til dem vil jeg bare sige, at den proces, som jeg har mulighed for at følge tæt i Esbjerg giver fagfolkene på de enkelte tilbud meget stor medindflydelse, og de vil også fremover få stor betydning for de beslutninger, der træffes om den enkelte borger. Forklaringen er samarbejdet mellem udfører og bestiller om definition af et fælles indikatorkatalog, som sætter ord på de forventninger og krav, som bestiller har til udfører, forklarer Michael Henriksen, Team Online. Voksenudredningsmetoden Indikatorkataloget tager udgangspunkt i Voksen udredningsmetoden, VUM, og lægger en standard for kvaliteten af myndighedens udredning til bestilling af ydelsen og den efterfølgende status og opfølgning fra udførerne. Med andre ord vil det fælles indikatorkatalog betyde, at det bliver lettere for de enkelte tilbud at forstå, hvad det er for en arbejdsopgave, som myndigheden gerne vil have tilbuddet til at løse, lige som det bliver klart, hvordan man gerne vil have en tilbagemelding på, hvordan opgaven er løst. Alt i alt tror jeg derfor, at mange socialpædagoger og andre primære omsorgspersoner i sidste ende vil opleve, at de stadig har den samme indflydelse på opgavens løsning, men at de får et fælles sprog med sagsbehandlerne, der gør det lettere at nå til enighed om, hvad det er for en opgave, der skal løses og i hvilken kvalitet, siger Michael Henriksen, Team Online. Projekt Indikator 2.0 I forlængelse af implementeringen af Bosted System i Esbjerg Kommune er Team Online gået i samarbejde med kommunen i Projekt Indikator 2.0. Formålet er dels at udvikle Indikator-modulet, dels at understøtte kommunens arbejde 18

19 effektmåling med effektmåling og ResultatBaseret Styring. Vi arbejder hen i mod at skabe en sammenhæng mellem hverdagens effektmåling i Indikator-modulet på de enkelte tilbud, og den effektmålingsmetode, Faglige KvalitetsOplysninger, der er knyttet til selve voksenudredningsmetoden, siger Michael Henriksen, Team Online, der leder projektet, der blandt andet har omfattet tre workshops i foråret, hvor deltagerne blev positivt overraskede: Alle havde jo i månedsvis hørt om vores Indikator-modul, der skal IT-understøtte det fælles indikatorkatalog. Men ingen havde i praksis prøvet det selv. Så da medarbejderne så, hvor let det var at bruge, blev mange af dem faktisk lettede, siger projektleder Michael Henriksen, Team Online. Bosted System i hele kommunen Da Esbjerg Kommune i 2011 besluttede sig for at digitalisere det specialiserede socialområde, valgte man at indføre Bosted System på hele det sociale område, det vil sige både Social & Tilbud og Børn & Unge. Samtidig besluttede kommunen at implementere incorp Portal med DHUV-understøttelse af voksenudredningsmetoden til forvaltningen på Voksenhandicapområdet og DUBU på Børn- og Unge-området. Som leverandør var det selvfølgelig fantastisk at få så stor og kompleks opgave, og så var det også spændende, fordi kommunen pludselig meldte sig ind i jagten på den gule førertrøje i feltet af udviklingsorienterede kommuner, siger projektleder Lars Sjøblom, Team Online, der har stået for den vellykkede implementering af Bosted System i kommunen. Esbjerg Kommunes projektleder Steffan Skøde Kristensen er da også optimist: Vi afsluttede uddannelsen af vores medarbejdere i brugen af Bosted System i december Selv om det har været - og stadig er - en stor udfordring at vænne sig til et nyt IT system og en ny arbejdsgang, er Bosted System blevet mødt med meget positiv respons. Når alle har lært at bruge systemet effektivt, forventer vi at spare en del administrative timer og styrke kommunikationen og samarbejdet imellem tilbuddene, borgeren og myndigheden, siger Steffan Skøde Kristensen, Esbjerg Kommune. Det kan Kenneth Schmidt, der er socialrådgiver og superbruger på incorp Portal i Esbjerg Kommune godt bekræfte: Vi er i gang med en større omorganisering i hele kommunen. I den forbindelse skal alle sager nyfordeles blandt medarbejderne, og vi har fået lagt 1562 sager på borgere, der opholder sig i kommunen, ind i systemet. Lige nu er alle stadig optaget af de mange forandringer, men Kenneth Schmidt aner lys forude: Selvfølgelig er der kolleger, som oplever det hele som kaos, men sådan er det jo som regel i forbindelse med store ændringer som her i Esbjerg Kommune, siger Kenneth Schmidt. Citat Siden 2009 har vi været i gang med at udvikle arbejdet på det specialiserede socialområde, og blandt andet arbejdet tæt sammen med Rambøll Management med udgangspunkt i David Hunters forandringsteori. Vi skal blandt andet have gjort op med, at det kun handler om at skabe god livskvalitet for den enkelte borger. Lars Sjøblom, Team Online Det handler nemlig også om, at vi skal gøre os selv overflødige. Derfor handler det for os både om den udvikling hos den enkelte borger, som vi kan opnå ved at effektmåle, men også om den læring, vi kan opnå. Så da Team Online spurgte, om vi ville samarbejde om at få IT-understøttet vores arbejde med effektmåling og resultatbaseret styring, gik alt op i en højere enhed. Britta Martinsen, Social & Tilbudschef i Esbjerg Kommune 19

20 I forbindelse med underskrivelse af samarbejdsaftalen fik handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr mulighed for at hilse på nogle af brugerne på Wellington Hall, AABR s dagcenter i Jamaica, Queens, der er en bydel i New York. Den administrerende direktør for AABR, Tom McAlvanah, underskrev samarbejdsftalen med Team Onlines amerikanske topchef, Michael Jensen i overværelse af den danske handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og koncerndirektør Michael Sandal, Team Online Nu digitaliserer New York socialområdet En af New Yorks største leverandører af sociale ydelser, AABR Inc. har indgået en vigtig samarbejdsaftale med Team Online. Aftalen blev underskrevet ved en ceremoni i New York med deltagelse af den danske handels-og investeringsminister, Pia Olsen Dyhr, og aftalen har stor betydning for Team Onlines satsning i USA. Lige nu er hele det specialiserede socialområde for udviklingshæmmede i New York nemlig ved at blive omlagt, hvilket blandt andet medfører, at alt dokumentationsarbejdet skal digitaliseres. Hele området bevæger sig i retning af et papirløst system, forklarer administrerende direktør Thomas McAlvanah, AABR: Ved at gå i samarbejde med TeamOnline vil vi søge at være på forkant med den forandring, siger Tom McAlvanah. AABR servicerer dagligt ca borgere med udviklingshæmning, og fremover skal medarbejderne nu anvende Bosted System i deres daglige arbejde med dokumentation og videndeling. Med aftalen har vi fået et afgørende gennembrud i New York, og generelt rider vi på en bølge lige nu, hvor vi indgår flere og flere aftaler, siger direktør Michael Jensen, Team Online Inc. Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 4. februar 2013 ved en ceremoni i Wellington Hall, der er et af AABRs dagtilbud, i New Yorker-bydelen Jamaica Queens. På kan du høre Tom McAlvanah selv fortælle om AABRs baggrund og aktiviteter. LOS Landsmøde April Sæt kryds i kalenderen KL's sociale temamøde Maj Sæt kryds i kalenderen Bosted Opdatering Juni 12. Sæt kryds i kalenderen

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis 23-03-13 Effektmåling i praksis Effektmåling I praksis Tid Emne Bemærkninger.00 Introduktion til workshop Mikkel Christoffersen Program.1 Case 1: Esbjerg Kommune Projekt Indikator 2.0/FKO Kommuneløsning

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013 3. September 2013 Effektkonference Hårde data om bløde indsatser ODENSE Effektkonference - 3. september 2013, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Om effektmåling og resultatbaseret styring

Læs mere

Velkommen til. Center for Senhjerneskade

Velkommen til. Center for Senhjerneskade Velkommen til Center for Senhjerneskade Præsentation af Center for Senhjerneskade Center for Senhjerneskade tilbyder bo- og dagtilbud til mennesker med hjerneskader. Målgruppen er voksne mennesker over

Læs mere

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune

Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO. Ringkøbing-Skjern Kommune Voksenudredningsmetoden VUM & faglige kvalitetsoplysninger FKO Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Ændret syn på borgeren Voksenudredningsmetoden Faglige

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104

Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Udarbejdelse Kvalitetsstandard Aktivitets- og samværstilbud Servicelovens 104 Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats

Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver bedre indsats Tidlig indsats Sammenhængende tilbud Højt fagligt niveau Døgnåbent Målrettet indsats Borgeren i centrum Høj livskvalitet Sundhed og motion Samarbejde på tværs Psykiatriens Hus i Silkeborg Samarbejde giver

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf

Sent: 20 Feb :27: Signe Pedersen. Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf From: Signe Pedersen Sent: 20 Feb 2017 11:27:31 +0100 To: Signe Pedersen Subject: Sender: Politiske_ma l_for_voksenservice Attachments: Politiske_ma l_for_voksenservice.pdf Din meddelelse er klar til at

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Fælles faglig retning

Fælles faglig retning SOCIALPÆDAGOGEN 21 DOBBELTDIAGNOSE Det er altså ikke nok, at enten psykiatrien eller kommunen byder ind begge instanser er nødt til at komme på banen og indgå i et koordineret samarbejde med og omkring

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Job - og Personprofil Kommunikations- og udviklingskonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden

Job - og Personprofil Kommunikations- og udviklingskonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden Job - og Personprofil Kommunikations- og udviklingskonsulent i Socialtilsyn Hovedstaden Juli 2017 Kort om formålet med Lov om Socialtilsyn Formålet med lov om social tilsyn er, at bidrage til at sikre,

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 4 Juni 2013 Borgeren skal med! Ellers kan vi ligeså godt lade være I Vejle Kommune arbejder myndighed og drift med det fælles mål at styrke

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen

Socialtilsyn. KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Socialtilsyn KABS konference Tirsdag den 19.marts 2013 Janne Schacke, Socialstyrelsen Den politiske aftale af 25. oktober 2012 Hovedtemaer: 1. Højne kvaliteten af de sociale tilsyn 2. Et mere professionel

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Effektmåling i praksis

Effektmåling i praksis Effektmåling i praksis Erfaringer fra bo- og behandlingsstedet OK- Centret Enghaven OK-Centret Enghaven 206 OK- Centret Enghaven Selvejende institution, En del af non- profit organisationen OK- Fonden.

Læs mere

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016

Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet. E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Analyse af anvendelse og udbredelse af FMK på bosteder og misbrugsområdet E-sundhedsobservatoriet 12. oktober 2016 Indhold Analyse af FMK på bosteder og misbrugsområdet 1. Baggrund, formål og status 2.

Læs mere

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet

Afrapporteringsskema. - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet - Til afrapportering af pårørendeoplevet kvalitet Læsevejledning: Nærværende afrapporteringsskema anvendes som skabelon for skriftlig tilbagemelding til botilbud i forbindelse med Pårørendeundersøgelse

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter

Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Hvilke regler skal overholdes i forbindelse med udførslen af opgaver af sundhedsfaglig karakter Baggrund Opgavetyper I mange af Socialforvaltningens tilbud udføres en række opgaver, som har sundhedsfaglig

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte

At gøre den unge i stand til på sigt at klare sig i eget hjem og eventuelt med støtte 107-botilbud på Munkegården, Avernakø Baggrund for 107-tilbud: Unge med særlige behov som følge af nedsat funktionsniveau eller særlige sociale problemer kan henvises til et midlertidigt botilbud gennem

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

samarbejde øger lighed i sundhed

samarbejde øger lighed i sundhed Borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde øger lighed i sundhed Når sundhed og socialfaglige indsatser mødes Lars Bording, Afdelingsleder Kvalitet og udvikling Blåkærgård og Tangkær Specialområdet Socialpsykiatri

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet september 2015 1 Ydelseskatalog

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Marielund Tilbudstype: 108 dag-og døgntilbud, til voksne mennesker med en psykiatrisk lidelse. Der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger

Grundelementerne i forvaltningens fremadrettede anbefalinger Vedrørende: Notat - Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnavn: Kvalitetsudvikling, dokumentation og effektmåling på socialområdet Sagsnummer: 27.12.00-K09-1-14 Skrevet

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION 4 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 Gevinsttræ. Fra business case til

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere