Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning v/lene Friedrichsen Forord v/ formand Mogens Kjærgaard Møller Tak til fonde, legater og andre PUK s feriekoloni Vangegården Årsberetning PUK Gokart Årsberetning PUK Motocross Årsberetning PUK Sjælør Boulevard Årsberetning PUK Svømning Nørrebro Årsberetning PUK Svømning Valby Årsberetning PUK Selvforsvar Årsberetning PUK Vesterbro Årsberetning PUK Vægttræning PUK s bestyrelse PUK s sekretariat UDGIVET AF: ANSVARLIG: REDAKTION: LAYOUT OG TRYK: OPLAG: REKVIRERING: HJEMMESIDE: Politiets Ungdoms Klub Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør PUK Sekretariatet Slagelsetryk Marketing ApS 300 eksemplarer PUK Sekretariatet Puggaardsgade 2., 3., 1573 København V Telefon / PUK s instruktører

3 Indledning Politiets Ungdoms Klub fylder i år 60 år. PUK har som et af sine hovedformål at gennemføre kriminalitetsforebyggende foranstaltninger overfor børn og unge som ikke umiddelbart er tilbøjelige til at deltage i almindeligt klub- og foreningssamvær. PUK er forankret i Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns politi, hvor 2 medarbejdere i PUK sekretariatet sørger for de bedste betingelser for de næsten 30 instruktører, som sørger for at PUK s forskellige aktiviteter fungerer som et fristed og læringsmiljø for unge. Alle instruktørerne er politiansatte og uden deres store engagement og vedholdenhed i PUK ville det fornemme resultat med kontinuerligt at fastholde over 90 unge i de forskellige aktiviteter ikke være nået. Effekten af det forebyggende arbejde med unge, hvor sport og samvær med rollemodeller i form af instruktørerne er, som med alt præventivt arbejde, vanskeligt at måle effekten af. Men den begejstring og vedholdenhed de unge giver udtryk for, når de enten skruer på motocross maskinerne, er til svømning eller styrketræning og det fællesskab der opstår imellem grupperne og instruktørerne, er et resultat i sig selv. Det er netop denne type resultater, der er mere brug for end nogensinde. En forening som har eksisteret i 60 år, kan med rette sige, at den har en berettigelse. Der ligger dog også en udfordring i at fylde rundt. Udfordringen hedder fornyelse vil være året, hvor PUK vil have fokus på løbende at tilpasse sig den virkelighed, som møder dens unge brugere, for herigennem til stadighed at være relevant og nærværende som ungdomsklub. Det har både selve klubben, dens instruktører, bidragsydere og de unge fortjent. En stor tak til de mange velvillige bidragsydere i form af fonde, legater og øvrige bidrag. Uden disse bidrag ville det vigtige og nødvendige arbejde ikke kunne gennemføres. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør 3

4 Forord I 2012 kan PUK fejre at have eksisteret i 60 år. 60 år, hvor ihærdige instruktører vedvarende i Københavns-området har arbejdet med at gribe fat i unge, der er på vej ud på et sidespor. Mange af de frivillige politiansatte, der i dag er knyttet til Politiets Ungdoms Klub, har stædigt holdt ved i adskillige år. Også selv om at det til tider kan opleves som om, at der bare kommer nye unge til, og at det derfor kan opfattes som en sisyfos-opgave endnu en gang at skulle forsøge at rette op nogle unge, der er på vej ind på en helt forkert afkørsel på livets vej. Denne insisterende tilgang til arbejdet kan imidlertid kun tages som udtryk for, at instruktørerne fi nder arbejdet både interessant, meningsfyldt og vigtigt. Altid friske og med et stort gåpå mod har instruktørerne også i det forløbne år ydet en fantastisk indsats i bestræbelserne på at fange nogle af de unge, der så åbenlyst er i risiko for at ryge ud i noget skidt. Uden disse medarbejderes prisværdige engagement og evne til at motivere ville PUK ikke kunne have eksisteret i så mange år, og medarbejdernes store, krævende og uegennyttige indsats kan ikke værdsættes nok. Det skal de have stor tak for. Og hvad er det så for opgaver, som instruktørerne står overfor. Ja, der er rigtig mange udfordringer, fristelser og bekymringer forbundet med at være ung i dagens Danmark, og ikke alle unge er i stand til at håndtere dette. Al for mange unge ser således kriminalitet som en mulig vej til penge, status, selvværd, social accept, eller hvad det end måtte være for motiver, der er drivkraften. Det er her, at instruktørerne gerne som rollemodeller og vejledere skulle anvise andre veje. Gennem PUK iværksættes en række forskellige kriminalitetsforebyggende initiativer. I de seneste mange år har der således i gennemsnit til PUK været knyttet unge medlemmer. Gennem spændende og nærværende aktiviteter forsøges de unge bibragt en forståelse af betydningen af at udvise en acceptabel social adfærd, ligesom der hos de unge skabes en oplevelse af selvværd og anerkendelse. Alt sammen forudsætninger for at de kan indgå i den etablerede samfundsstruktur med de muligheder og forpligtelser, der knytter sig hertil, men også langt hen ad vejen en forudsætning for at samfundet, herunder arbejdsgivere mv. er villige til at give dem de fornødne muligheder. Det er en stor udfordring at løse opgaven med at skabe interesse for PUK s aktiviteter og at fastholde denne interesse. Verden i dag byder på masser af nye tilbud og teknologiske muligheder, hvorfor traditionelle idrætsorienterede aktiviteter mv. ikke længere har den samme appel hos børn og unge som tidligere. Dette udgør en ny og ganske særlig udfordring for PUK s instruktører. Alternative supplerende aktivitetstilbud, nye kommunikationsformer mv. må nu langt hen ad vejen indgå i bestræbelserne på at motivere og fastholde de unge. 4

5 Uden de mange bidrag, som PUK modtager fra private bidragsydere, ville PUK slet ikke bestå. Der skal derfor lyde en ganske særlig tak til alle de, der med deres velvillige økonomiske støtte har gjort det muligt for Politiets Ungdoms Klub at tilbyde en stor gruppe børn og unge nogle rigtig gode aktiviteter. Trods de problemer, som fi nanskrisen har skabt for fonde, virksomheder mv. i relation til faldende indtægter, er det lykkedes at begrænse nedgangen i PUK s indtægter, og det har således været muligt i al væsentlighed at opretholde det hidtidige aktivitetsniveau. Også et godt samarbejde med Københavns Kommune er en uafviselig forudsætning for PUK s succes, idet der herigennem sikres adgang til idrætsfaciliteter mv. Og samarbejdet er enestående godt, hvorfor der også skal lyde en stor tak til kommunen. I den forbindelse bør særlig fremhæves den gode og fornuftige løsning, der er opnået i relation til miljøgodkendelse og andre udfordringer i forhold til motocrossbanen ved Sjællandsbroen. En yderst populær aktivitet, der gennem et godt og konstruktivt samarbejde nu kan videreføres. Vi vil i regi af PUK også i de næste mange år gøre vores til at sikre, at de unge, der nok er risikotruede, men som dog har viljen til at tage imod PUK s tilbud og muligheder, forhåbentlig til stadighed kan holdes væk fra afkørslen til forbrydervejen og motiveres til at være gode samfundsborgere. Det er i alles interesse, og vi har jo brug for det! Mogens Kjærgaard Møller, vicepolitidirektør 5

6 Tak Politiets Ungdoms Klub vil hermed rette en varm tak til nedenstående fonde, legater og andre, der med deres støtte har gjort PUK `s arbejde blandt børn og unge muligt i år 2011: Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Augustinusfonden Carl August og Jenny Andersens Fond Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Fond De Spannjerske Legater Den A.P. Møllerske Støttefond Den Raben- Levetzauske Fond Det Arnstedtske Familiefond Det Warburgske Legat Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge`s Legat Direktør, kaptajn J.J. Bahnson og Hustrus Legat Elna Vilstrups Legat til glæde for gamle og til støtte for unge Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond Familiefonden af den 1. Oktober 1975 Familien Hede Nielsens Fond FLS Industries A/S`s Gavefond Fonden af 1982 Fonden af 8. Juli 1983 Frantz Hoffmanns Mindelegat Frederik og Emma Kraghs Mindefond Generalkonsul Einar Høyvalds Fond Generalkonsul Jens Olsens Fond Grosserer Andreas Collstrops og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat Hannibal Sanders Fond Illum Fondet Kaptajn J. Chr. Jensen og Hustru Magdalene født Schou`s Fond Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for børn og unge Laurits Andersens Fond Lemvigh-Müller Fonden Louis Petersens Legat Palsbøll-fonden Politiken-Fonden Simon Spies Fonden Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmann`s Fond Tryg Fonden Tuborgfondet Tømmerhandler Johannes Fogs Fond William og Hugo Evers Fond 6

7 7

8 PUK s feriekoloni Vangegården Huset på lyngen er bygget i 1845 af Niels Nielsen fra Ordrup, som en lang lerklinet lenge som allevegne - med lo og stald i den ene ende. Saa byggede hans Søn, Niels Karl Nielsen, 3 fag Stald imod Nord, og saa forpagtedes Ejendommen ud på 10 Aar for en pris af 150 kr. pr. Aar for bygninger, 12 tønder Land og 2 Køer og en Kvie. Senere blev der bygget 2 Fag til Stalden, det kostede vist 375 kr. dengang. Saa var jeg, Niels Karl Nielsens Søn, jo i America og var paa Hønseri. Og vidste forpagtningen var ude, saa kom jeg hjem og købte det og begyndte Hønseri der. Og det er saa mig, der har bygget 2 smaa Fag til Stalden igen og alt det andet. Jeg boede der i 40 Aar. Det staar altsaa paa et Spær hvornaar der er bygget til Stalden. Det gamle Skøde fra vist 1850 er paa Høve Musæum. Saa der kan De faa nærmere oplysninger... Sådan står der ordret i en gammel skrivelse, som PUK har fundet på Vangegården som Huset på Lyngen nu hedder. Det er selvfølgelig historie nu, for i dag er Vangegården moderniseret og ombygget, så den opfylder de krav, man må kunne stille til en koloni. Som man kan læse, har Vangegården fra sin opførsel været brugt som bl.a. hønseri og senere øldepot. I dag er øllerne udskiftet ud med kolde sodavand og hønsene med glade PUK unge, som nyder turene til Vangegården. 8

9 9

10 Årsberetning 2011 for PUK Gokart Der er nu gået endnu et år og det er blevet tid til at samle op på, hvorledes året er gået. I vores aktivitet PUK Gokart mødes vi hver onsdag. Dog holder vi modvilligt fri et par dage i juleferien og 3 uger i sommerperioden. Stod det til de unge i aktiviteten, blev alt ferie inddraget til fordel for ræs på gokartbanen. Vi starter næsten vanen tro i Kapellet, som vi har indrettet til værksted. Kapellet lyder så dramatisk, men faktisk er det et tidligere kapel på et nedlagt hospital. Kapellet er venligst stillet til rådighed af Københavns kommune. Både de unge og instruktørerne i vores aktivitet bliver i de første 3 måneder af året opdateret i teori ved kørsel på gokartbane samt motorlære. I år har vi igen godt kunne mærke, at vi har en homogen gruppe af unge, der er rigtig dygtige og har forstået at hjælpe hinanden. Alle har fundet ud af, at hvis man hjælper hinanden, er det meget nemmere at reparere alle gokarts og man bliver langt hurtigere færdig. Med en god omgang knofedt blandet med ihærdighed og ikke mindst tålmodighed, var vi allerede i april måned stort set klar til og rykke alt vores udstyr og gokarts ud til Københavns gokartbane på Amager. Det er den tid alle i vores aktivitet ser frem til og med et pennestrøg er alle vinterens strabadser er glemt. Øjne og tanker er kun rettet et sted hen gokartbane og ræs. Den kolde tid har dog også budt på andre ting end klargøring af gokarts og vedligeholdelse. Der har været biografture og enkelte sociale arrangementer, hvor vi har kunnet ryste ungerne mere sammen. Det er godt for moralen, hvis vi enkelte gange, bruger tid på andre aktiviteter end skruer, møtrikker, tændrør og olie op til albuerne. April måned - ja det er den bedste måned for ungerne i vores aktivitet, de skal nu ud og køre gokart. Udendørssæsonen starter og det er nu, hvor fårene skilles fra bukkene, hvor praleri bliver til handling og hvor unge bliver til kommende Formel 1 kørere måske! Det er igen tid til at køre gokart - nu starter gokart for alvor. Alt arbejdet, vedligeholdelsen, teorien og motorlæren i de kolde måneder skal nu omsættes til fart, spænding og en masse sjov med hyggelige timer på Københavns gokart bane. Det er altid en stor udfordring for alle instruktørerne, når de unge skal køre de første omgange. Det er her der bliver holdt ekstra øje med, om de nu kan huske, hvad de har lært i vintermånederne. 10

11 Traditionen tro viser det sig, at selvfølgelig har de hørt efter, men tro og overbevisning om egne evner, stemmer ikke altid overens med realiteterne, når man suser rundt på banen. Af samme sikkerhedsmæssige årsager, er der anlagt sandkasser på strategiske steder omkring banen og i starten bliver der leget rigtig meget i sandkassen. Hver onsdag arrangerer Københavns gokartbane de såkaldte onsdagsløb, hvor der køres race mod andre. Onsdagsløbene er rigtige løb, hvor der blive brugt rigtige dommere, offi cials, fl ag og rigtige løbsregler. Vi har i de tidligere år ikke rigtig blandet os i toppen, men i år har én af vores ældste medlemmer vist super gode takter og har haft fl ere gode placeringer. Hvem ved - en af dagene er det måske ham, der står øverst på skamlen, når der uddeles pokaler og champagne på Le Mans. Generelt må vi sige, at vores unge bliver bedre og bedre. Der er dog plads til forbedringer, men øvelse gør som bekendt mester og vi håber, at 2012 bliver året, hvor vi får lidt fl ere med i den øverste halvdel af resultatlisterne. Skulle der komme en enkelt pokal i pokalskabet, skal det nok blive fejret på behørig vis. Tryk på speederen, drej på rattet og så der ud af... PUK Gokart har i sommerferieperioden og været en tur på gokartbanen i Roskilde, da Københavns gokartbane holder lukket i en periode på 3 uger. I Roskilde er banen dobbelt så stor og alene dét giver nye store udfordringer for de unge. Det har været en stor succes, at vi har gjort brug af denne bane de sidste par år har været et år med et fast hold af unge som stort set er mødt i aktiviteten hver gang. Ud over deres iver efter at møde frem, har de været rigtig gode til at tage imod nye, hvor de med stor hjælpsomhed har sat dem ind i arbejdsgange, aftaler og regler. Både instruktører, de unge og PUK har haft godt af hinandens selskab. Kulturen i vores aktivitet er nok præget af en vis form for bassementalitet. Dog er det bassementalitet på en positiv måde. Det er helt klart instruktørernes indtryk, at det modner vores unge såvel socialt som arbejdsmæssigt og har stor betydning for trivslen i vores aktivitet. De nye og de yngste i vores aktivitet fi nder hurtigt ud af, at hvis man lytter og retter lidt ind efter de gamle i aktiviteten, kvitterer de med stor hjælpsomhed, når der skal arbejdes i pitten. Mindre tid i pitten betyder mere tid på banen enkelt og ligetil. Det er en god lærdom at få med sig, når man skal videre i livet. Den 26., 27. og 28. august gik turen til Puk s feriekoloni Vangegården i Vig ved Sejrøbugten. Det er en tur både de unge og instruktørerne med stor glæde ser frem til hele året. Alle er glade for at komme lidt væk fra storbylivet og vores vanlige opgivelser. Turen byder på koncentreret samvær og det er en kærkommen lejlighed til at komme meget 11

12 mere ind på livet af hinanden og dermed gør sammenholdet i vores aktivitet meget stærkere. Denne tur har alle årene været en super god tur og turen i 2011 var da heller ingen undtagelse. I år havde vi bl.a. arrangeret en kanotur. Det blev uheldigvis en meget våd fornøjelse, da det regnede på næsten hele turen. Og som om regnen ikke var nok, så var der selvfølgelig nogen der væltede i vandet og blev endnu mere våde fra yderst til inderst. Trods regn og vandgang blev fanen holdt højt og alle var positive og glade og gik til sagen med krum hals. På turen til Vangegården er de unge ansvarlige for madlavning og rengøring. Det skaber altid en masse sjove indslag. Rengøringen er naturligvis ikke det mest populære. Her er de unge altid meget lidt aktive og de skal næsten hele tiden have af vide, hvad de skal lave. De skal holdes til ilden for ellers er de i stand til at blive næsten usynlige på bedste Harry Potter manér. Undskyldninger og bortforklaringer er der nok af, men vi instruktører har dog hørt dem alle før. På den ene eller anden måde lykkes det heldigvis altid, at få ryddet op og gjort ordentlig rent, så Vangegården fremstår skinnende klar til næste hold. Vi håber at kunne få mulighed for at arrangere en tur til Vangegården i Det er en rigtig god måde at komme hinanden mere ved og komme lidt væk fra alting. Plageriet fra de unge er allerede startet!!! I starten af november måtte vi afslutte udendørssæsonen, da det efterhånden var blevet for mørkt, til at køre på banen. Det blev igen tid til at pakke gokarterne sammen og fl ytte til vinterhiet i kapellet. Værktøjet, manualerne og kedeldragterne skulle fi ndes frem og både viden, teori, de unge og instruktørerne skulle endnu engang opgraderes til den kommende sæson. Året blev afsluttet med en juleafslutning på politistationen på Frederiksberg, hvor vi venligst havde fået lov til at låne et lokale. Det vil vi selvfølgelig gerne takke for. Til alle vores dejlige unge i PUK Gokart vil vi gerne takke for endnu et godt år. Vi glæder os rigtig meget til Jakob Olsson Anders Jensen Martin Gregersen Niels Thaarup Rasmussen Jon Tue Andersen 12

13 Årsberetning 2010 for PUK Motocross Da motocross er en lidt sæsonbetonet aktivitet og eftersom hele Amager Motocross bane var stivfrossen startede vi år 2011 med masser af fysisk aktivitet i en gymnastiksal på Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro. Hver træningsseance startede med en syntes nogle meget hård opvarmning efter de gode gamle højskoleprincipper med englehop, armbøjninger og sprællemand. Bedst som alle troede, vi var færdige med opvarmningen, brugte vi ca. 10 minutter på, at opstille en jorden er giftig bane, hvor samtlige træningsredskaber i salen blev taget i brug. Og sikke et tempo der nu blev skruet op. Det var vildt sjovt for alle. Ingen af de unge ville fanges af instruktørerne og vi noget ældre politifolk måtte sande, at de unges kroppe er noget mere elastiske og eksplosive end vores gamle skeletter. Herefter spillede vi fodbold og til sidst hockey og hver gang var en stor succes. Det blev også til et par enkelte biografture i vinterhalvåret, men det er tydeligt, at de unge hellere vil lave noget mere action præget. En biograftur i år 2011 er bestemt ikke noget, der kan imponere en dreng på 13 år mere. I slutningen af marts måned begyndte vi at få klargjort alt vores motocross materiel. De to trailere vi har, blev serviceret og alle vores motocross maskiner skulle støjtestes for at se, om de overholdte støjkravene til banen. Tøj, hjelme, støvler, handsker, brynjer, knæbeskyttere og briller blev renset og klargjort. Endelig oprandt dagen, hvor både de unge og instruktørerne igen skulle slippes løs på Amager motocross bane. I forbindelse med hver sæsonstart går der tit nogle gange, før alle ligesom er inde i rytmen. Der har i vinterhalvåret været en naturlig udskiftning i medlemmerne og de nye skal ind i alt det praktiske og de gamle medlemmer skal lige mindes om regler og aftaler. En typisk træning starter med at instruktørerne afhenter vores to trailere på Politigården. Herefter går turen til crossbanen på Amager, hvor de unge selv møder direkte. Ligeså snart trailerne er bakket på plads på parkeringsarealet, begynder de unge selv, at læsse samtlige cross maskiner og alt udstyr ned fra trailerne. Mens dette sker vander vi typisk banen, for at vi ikke støver for meget, når vi kører rundt. Så skal alle iklædes fuld mundering og specielt hjelm, halskrave og beskyttelsesbrynjen skal sidde rigtigt. Crosserne skal have benzin på og herefter er der så kontrol af kæde og bremser. Hver maskine skal påmonteres en transponder, der tæller antal omgange, da banen er underlagt nogle krav om, hvor meget det må køres på banen og dermed larmes. Og først herefter kan vi starte med at køre cross! 13

14 Når der er kørt i et par timer, starter vi i modsatte rækkefølge med at få ryddet op, vasket cykler og læsset trailere osv. osv. Indimellem det hele bliver der hyggesnakket om hverdagen og dens udfordringer. Trailerne skal igen retur til Politigården og tøjet tages med ud til færdselsafdelingen i Valby, hvor alt tøj bliver vasket og luftfi ltrene renset og klargjort til næste tirsdag. Det er mildest talt et kæmpe arbejde for alle, men det at kunne køre intensivt i nogle timer gør det det hele værd. En 13-årig dreng der lærer at køre en KTM 125 ccm motocross cykel på en mudret jordbane med vilde hop, dybe render og løse store sten er ikke til at skyde igennem og hans selvtillid stiger til historiske dimensioner hvis det lykkes! Og det gør det i 99 % af tilfældene. En typisk ung knægt vil første gang, han møder på cross banen give udtryk for, at han sagtens kan køre cross og har prøvet det mange gange før. Han iklædes alt udstyret og får tildelt en 85 ccm begynder crosser. Her knækker fi lmen og de fl este kommer til kort. Næsten alle har prøvet lidt knallert kørsel, men har som regel aldrig kørt på en med gear. Blot det at skulle kickstarte en motorcykel og sætte den fra frigear og til første gear, plejer at tage mindst 2 træninger. Det gør det bestemt heller ikke nemmere for de nye medlemmer, at se at de øvrige unge i aktiviteten, farer forbi med fuld fart og videre over hop osv. Det er her, vi som instruktører skal være på og gøre alt for at forklare, at det er helt normalt, at man i starten kæmper med gearskift og i gangsætning. Vi har i årets løb haft et par medlemmer, der var parat til at melde fra pga. de syntes det var for svært i det hele taget af få maskinen til at køre et par meter, men heldigvis kører alle vore medlemmer ved egen hjælp fi nt og sikkert rundt på banen. Vi kører kun træningskørsel og aldrig løb, ligesom aktivitetens hovedvægt ligger på sikkerheden frem for bedst tid. På trods af at de fl este civile motocrosskørere, stort set alle har haft mere eller mindre alvorlige skader, så har vi i aktiviteten i hele år 2011 ikke haft en eneste skade. Et par styrt kan vi ikke undgå, men vi gør meget ud af, at cross skal være sjovt og at der altid køres 100 procent sikkert. Alle de unge har individuelle grænser, som hele tiden kan fl yttes og det er op til den enkelte selv at udfordre sig med det næste hop og sving. Sidst på året fi k vi lov til at købe en 20 fods container til banen. Containeren er isoleret og forsynet med trykluft og elektricitet. Vi brugte en del tid på at indrette container og forsyne den med alarm anordning og sikre den mod indbrud. Indkøbet af containeren er det bedste, som er sket for aktiviteten og har medført, at de unge nu får langt mere køretid på banen, da crosserne ikke længere skal hentes på Politigården. 14

15 I aktiviteten har vi få regler, som alle skal overholde: 1. Man møder hver tirsdag og ellers skal man melde afbud. 2. Ingen mobiltelefon tændt og ingen kasket på hovedet. 3. Alle deltager aktivt under hele træningen. 4. Begår man kriminalitet som PUK medlem, er man ikke længere medlem. Det at gå i PUK medfører også, at man i sin fritid opfører sig ordentligt! Kan man overholde disse simple regler, er vi parate til at give børnene en fantastisk oplevelse! I årets løb valgte et enkelt medlem ikke at overholde pkt. 4 og det er vi kede af, men han er nu ude! Generelt har vi konsekvens pædagogik i PUK Motocross. Dvs. laver man noget skidt, skal man f.eks. rydde ekstra op eller må sidde en træning over som kører og i stedet kun hjælpe til. Gør man derimod noget godt, får man ros og en mindre gulerod f.eks. sin personlige crosser en hel træning eller køre et par ekstra runder, mens de øvrige går i gang med vask og oprydning blev det år, hvor vi fi k kørt mest cross i hele aktivitetens levetid. Tit var der 10 unge drenge, som stod klar kl på crossbanen sultne efter at komme i gang. Det har været et super godt år for vores aktivitet og vi vil afslutte med et stort tak til PUKs ledelse for den store opbakning. Endelig skal der lyde en endnu større tak til de unge i aktiviteten. Vi er stolte af jer og I kan være stolte af jer selv! Kim Wallbridge Ove Hansen Kenneth H. Svendsen Jesper Mathiasen Glenn Christensen 15

16 Årsberetning 2011 for PUK Sjælør Boulevard PUK Sjælør Boulevard består pt. af seks drenge i alderen år, hvor størstedelen af drengene kommer fra området omkring Vigerslev Alle s skole og Valby skole. Vi er to instruktører tilknyttet aktiviteten: Steffen Damtoft Madsen, som er i Københavns Politis efterforskingssektion på st. city, og Bent Haagensen, som er ansat i Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns Politi med Valby og Sydhavnen som sine arbejdsområder. Vi har aktivitet hver torsdag i tidsrummet , og vi mødes med drengene på Lokalpolitistationen i Valby. Året 2011 har ligesom mange af de andre år budt på udskiftning af medlemmer i vores PUK aktivitet. De medlemmer som er stoppet i aktiviteten, er heldigvis stoppet pga., at de har fået fritidsjobs, ligesom fl ere af drengene er begyndt at spille fodbold, hvilket er meget positivt. Samtidig med at nogle af vore drenge er stoppet i aktiviteten, har vi heldigvis fået tilgang af nogle nye medlemmer, som alle er blevet godt integreret sammen med vores gamle medlemmer. De første måneder af 2011 har vi benyttet gymnastiksalen på Vigerslev Alle s skole, hvor vi blandt andet spiller fodbold, hockey, basket og bordtennis. To gange om måneden benytter vi os af PUK s klublokaler i Anker Heegårds Gade. De unge er meget glade for at komme ind i PUK klubben. Vi hygger os tit med en gang bordtennis, hvor vi spiller rundt om bordet. Her bliver instruktørernes dårlige kondition i dén grad udstillet! Airhockey og bordfodbold hitter også hvis altså drengene ikke bare, hænger ud i sofaerne omkring husalteret. Hvad er så nummer et på hitlisten i PUK klubben??? Det er selvfølgelig fællesspisningen! Når vi er i Klubben, kommer vi aldrig uden om, at vi skal lave mad sammen med drengene. Hvis nogle af drengene har tid, mødes de med Bent Price Haagensen og sammen bliver der handlet ind til den store guldmedalje. Som udgangspunkt får drengene selv lov til at sammensætte menuen, men ind imellem sker det dog, at instruktørerne forsøger at påvirke processen, så menuen ikke altid ender med at blive spaghetti kødsovs eller burgers!!! Det sidste halvår har vi faktisk lavet mange forskellige retter, hvilket er med til at gøre madlavningen interessant og spændende for drengene. Indrømmet, mange af retterne indeholder ikke megen salat, ligesom grøntsager ikke står øverst på prioriteringslisten! Bent Price Haagensen står for madlavningen sammen med drengene og efter at vi har indtaget de kulinariske og dejlige retter er det den benhårde Steffen som organiserer afrydning og opvask sammen med de drenge, som ikke deltog i madlavningen. 16

17 PUK klubben giver også instruktørerne rig mulighed for at tale med drengene om mange forskellige emner. Øverst på samtaleemnelisten i år står der med store bogstaver PIGER. Ingen skal være i tvivl om, at drenge på år tænker meget på piger og hvad det indebærer!!! Vi instruktører prøver, med den erfaring vi har med i bagagen, at guide drengene igennem den jungle, der hedder piger, og give drengene gode råd og måske også afhjælpe misforståelser og andet i forhold til det modsatte køn. Om det lykkes, tja - vi håber da, at nogle af vores betragtninger er med til, at vores drenge bliver mere oplyste, og at de kan bruge nogle af vores råd og erfaringer i deres ungdomsliv. Udover at bruge PUK klubben både sommer og vinter, bruger vi også en del aktivitetsdage om vinteren på at tage i svømmehaller rundt omkring i Storkøbenhavn. I sommerperioden (der var jo desværre ikke meget sommer i 2011) var vi enkelte gange i de udendørs svømmebassiner og enkelte gange på Hellerup strand. Ved Hellerup Strand er det også kongeisen Lydolph der trækker, ligesom drengene fører sig frem som konger med deres vaskebrædt, når det nu er varmt nok til at smide overtøjet. Vores aktivitet er hjemmehørende i Valby og heldigvis har vi en dejlig stor Valbypark, hvor vi, hvis vejret tillader det, tit tager til og spiller diverse boldspil. Det kræver jo sin mand, at tonse rundt efter en bold og når drengene har svedt, så det løber af dem, så har instruktørerne handlet ind til, at vi kan grille pølser og læske vores ganer med kolde drikke. Der er heldigvis gode faciliteter i parken og bold og grill i Parken er noget der hitter! Igen i år tog vi drengene med til Lynge, hvor der er en Drive Inn bio. Vi var super heldige med vejret. Vi kørte af sted i god tid, da en del af oplevelsen er, at gå rundt i Danmarks vildeste grusgrav, som fl yder med syge biler og lækre damer. Vi havde medbragt klapstole hjemmefra og vi linede dem op på første parket, hvor vi spiste højt belagt smørrebrød og drak dejlig kolde sodavand. Vi havde også medbragt petanque, så vi lige kunne nå at brænde fedtet af, inden vi skulle se fi lm sammen. Det var en virkelig cool actionfi lm og selvom der var brandvarme dæk og kvinder, måtte vi i pausen sætte os ind i bilerne, da det blev ret køligt sent på aftenen. I bilerne kunne vi så indtage de medbragte slikposer. Da vi kørte hjem ved 12 tiden om aftenen, var der dømt snorketræ på bagsædet hos samtlige drenge! Ligesom vi har gjort andre år, har vi også lejet en speedbåd ved Fisketorvet og sejlet rundt i Københavns havn. Miami Vice har ikke levet forgæves og drengene fører sig frem ved rattet og styrer for vildt! Det er hyggeligt med en sådan tur og det er en kærkommen lejlighed til få lidt københavnsk kultur og historie puttet ind i hovederne på de unge. Den lille havfrue og børsen kan stadig vække beundring og forundring. I årets løb har vi også haft drengene med på diverse restaurationer. Vi synes, det er hyggeligt og udviklende for os og drengene at komme ud og spise med kniv og gaffel. Det er jo altid hyggeligt at komme i biografen ung som gammel. I år er vi nok mest gået efter fi lm, som er sjove og hvor vi alle kan følge med på et eller andet plan. Det er jo altid hyggeligt, 17

18 at vi efterfølgende kan tale om, hvad fi lmen handlede om. Det kan godt være svært, hvis fi lmen kun drejer sig om at slå fl est ihjel på kortest tid! I år er det desværre kun blevet til en enkelt ekskursionstur til Uggeløse skov, hvor Skov og Naturstyrelsen har faciliteter til fri afbenyttelse. Vi benyttede os af den militære forhindringsbane og efterfølgende blev der grillet pøller en mas! Når vejret er koldt, og det er det jo ikke kun om vinteren, hænder det at vi besøger det lokale bowlingcenter Big Bowl, som ligger i Valby. Det kan godt være, at vi ikke er verdensmestre i bowling, men vi har det edderhakkeme sjovt! Når vi har bowlet, går vi ofte tilbage til lokalpolitistationen i Valby og nyder lidt kage og sodavand og gennemgår dagens score. Hvis vores aktivitet havde ligget i Jylland, havde vi nok ind imellem deltaget i fjernbanko, hvor man sidder i en bil og spiller banko ude på en fodboldbane. Men da det er København, må vi nøjes med Krumtappen som lokalpolitistationen i Valby hedder. Her bliver der nok spillet den svedigste form for banko, man kan forestille sig. Banko med indlagte armstrækninger!!! Det kunne nok være, at vi ville få klager fra Ældre Sagen, hvis de en dag kom forbi. I de indlagte pauser er der lækkerier fra køkkenet og præmierne er ikke en halv abe eller en stribe fl æsk, men lidt til den søde tand. Weekendtur til PUK s feriekoloni Vangegården i Vig har vi altid prioriteret højt i vores aktivitet, men da instruktørerne i år kunne få planlægningen til at gå op i en højere enhed, besluttede vi os til at tage til Vangegården et par hverdage i drengenes skolesommerferie. Det skulle vise sig at være et velvalgt tidspunkt, da solen skinnede fra en skyfri himmel og vi kunne bade alle dage Første aften stod menuen på stegt fl æsk og persillesovs. Sovsen var så lækker og fed, at den dårligt nok kunne komme ud af gryden. Vejret var så lækkert, at vi kunne sidde udendørs på bænkene og indtage dette dejlige danske måltid. Efterfølgende gik vi til stranden, hvor vi var i vandet i lang tid. Udover at instruktørerne er sande strandløver, viste drengene sig som konger af Høve strand, selv om der ikke var piger som de kunne imponere Sent på aftenen stod den på hyggefi lm med store slikposer og kølende læskedrikke. Som traditionen byder, stod morgenmenuen på løb i det smukke Vestsjællandske landskab. Konditionen hos unge mennesker er ikke hvad den har været, men det kan også være svært at løbe fi re kilometer, når man til opvarmning skal have to Prince!!! Ud af seks drenge kunne én løbe 6 kilometer, én løbe 4 kilometer og resten løb fra en halv- til to kilometer med pauser!!! Det er ikke her Dansk Atletik Forbund skal hverve nye medlemmer! Efter den fysiske tortur af vores drenge var det tid til morgenmadsbrunch, hvor der virkelig blev gået til makronerne. Efterfølgende satte vi GPS en i retningen af Højby. 18

19 Drengene havde ønsket, at vi skulle tage til Sommerland Sjælland, og med solen højt på himlen var der udsigt til en fremragende dag i forlystelsescenteret. Favoritaktiviteten var klart gokart tæt forfulgt af vandlandet, hvor vi virkelig gav den gas! Om eftermiddagen meldte sulten sig igen, og instruktørerne havde været snu, idet vi havde bestilt en stor grill, som stod klar til brug kl. 17. Vi havde forberedt den helt store middag hjemmefra. Vi havde købt store røde bøffer, frankfurtere og lækker kartoffelsalat, som vi kunne indtage ved grillen. Det var et fantastisk grillgourmet arrangement, som drengene virkelig nød. Godt trætte vendte vi næsen hjem imod Vangegården, og aftenen stod på afslapning og fi lm med chips og cola. Og så var der dømt bjørnen sover - troede instruktørerne! Men næh - drengene var først i putkassen kl. tre om natten, og det var en fl ok slukørede drenge, som blev kaldt til morgenløb søndag morgen. Tre kom ikke ud af fi seposen, hvilket medførte at de blev vinderne af toiletterne, da der skulle gøres rent! Efter morgenmaden og oprydningen, som vores drenge absolut ikke er verdensmestre i, drog vi hjem til Valby. Efter fem minutters kørsel havde vi seks gange trække torsk i land på bagsæderne. Sikke søde de lømler er, når de sover. Juleafslutningen i år var igen henlagt til Gokartbanen på Carlsberg. Sidste år havde vi en superoplevelse på banen og i år var ingen undtagelse. Steffen gav os desværre endnu engang baghjul - utroligt at man med en vægt på næsten 100 kilo kan køre så stærkt!!! Efter strabadserne på banen var vi på en lækker dansk restauration, hvor menuen var steaks, som selv skar ud. Tilbehøret var fi re forskellige slags kartofl er og tre sauce og selvfølgelig kunne vi også fi nde plads til en lille isdessert. Efterfølgende havde vi alle brug for en morfar en stor en af slagsen. Efter juleafslutningen ønskede vi alle hinanden en god jul og et godt nytår, samtidigt med at vi lovede, at passe ekstra godt på med nytårskrudtet, så vi kunne mødes igen med alle fem fi ngre på hver hånd!!! 2011 har været et rigtigt godt år, hvor vi har haft en glidende udskiftning af vores medlemmer. Fremmødet har også været godt, selvom at vi ind imellem skulle hive de unge lidt i ørerne. Vi har et rigtigt godt og tillidsfuldt forhold til drengene, hvilket vi er meget glade for. Vi ser frem til samarbejdet, udfordringerne og glæderne med drengene i det nye år. Steffen Madsen Bent Haagensen 19

20 20

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

INDHOLD POLITIETS UNGSDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012. Indledning side 5 v. Lene Friedrichsen. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør

INDHOLD POLITIETS UNGSDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012. Indledning side 5 v. Lene Friedrichsen. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør POLITIETS UNGDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012 INDHOLD 3 UDGIVET AF: ANSVARLIG: REDAKTION: LAYOUT: OPLAG: REKVIRERING: HJEMMESIDE: FORSIDE: BAGSIDE: Politiets Ungdoms Klub Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Sæson Februar. Marts. Denne måned havde vi fokus på aktiviteter til vores medlemsaftener. Vi spillede blandt andet cross boule.

Sæson Februar. Marts. Denne måned havde vi fokus på aktiviteter til vores medlemsaftener. Vi spillede blandt andet cross boule. Sæson 2016 Januar Et nyt år startede med flere nye ting! Blandt andet opstart af faste medlemsaftener med spisning og hygge hver anden tirsdag. Stor succes hele året med stor tilslutning og dejlig stemning.

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage)

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage) Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Vi starter ny aktivitetsplan i uge 3. Herunder kan du læse hvad der sker hvornår. Vi har desværre sagt farvel til Lisbeth, da hun skal hellige sig sit studie, og

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme]

Børn og Pligter. (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Børn og Pligter (1 19 år) [Aldersinddelt guide over hvad du kan forvente dit barn kan derhjemme] Pligter er vigtige for dit barn Opdragelse et ord der sætter mange tanker i gang, både negative og positive.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Forspil. Sofiero den første dag.

Forspil. Sofiero den første dag. SOFIERO 2005. - iinntteerrnnaattiioonnaall hhuunnddeeddeebbuutt. Forspil. Ikke fordi det har meget med skønhedskonkurrence at gøre men altså, vi var lige til hyrdehundekursus hos Ditte og Christian ugen

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

Mølleavisen. Januar Godt Nytår til alle, så er vi i gang igen her i Mølledag.

Mølleavisen. Januar Godt Nytår til alle, så er vi i gang igen her i Mølledag. Mølleavisen Januar 2016 Godt Nytår til alle, så er vi i gang igen her i Mølledag. Vi er alle vendt tilbage efter en dejlig lang juleferie hjemme. Og vi har fået en snak om hvordan det er gået, har I fået

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere