Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning v/lene Friedrichsen Forord v/ formand Mogens Kjærgaard Møller Tak til fonde, legater og andre PUK s feriekoloni Vangegården Årsberetning PUK Gokart Årsberetning PUK Motocross Årsberetning PUK Sjælør Boulevard Årsberetning PUK Svømning Nørrebro Årsberetning PUK Svømning Valby Årsberetning PUK Selvforsvar Årsberetning PUK Vesterbro Årsberetning PUK Vægttræning PUK s bestyrelse PUK s sekretariat UDGIVET AF: ANSVARLIG: REDAKTION: LAYOUT OG TRYK: OPLAG: REKVIRERING: HJEMMESIDE: Politiets Ungdoms Klub Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør PUK Sekretariatet Slagelsetryk Marketing ApS 300 eksemplarer PUK Sekretariatet Puggaardsgade 2., 3., 1573 København V Telefon / PUK s instruktører

3 Indledning Politiets Ungdoms Klub fylder i år 60 år. PUK har som et af sine hovedformål at gennemføre kriminalitetsforebyggende foranstaltninger overfor børn og unge som ikke umiddelbart er tilbøjelige til at deltage i almindeligt klub- og foreningssamvær. PUK er forankret i Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns politi, hvor 2 medarbejdere i PUK sekretariatet sørger for de bedste betingelser for de næsten 30 instruktører, som sørger for at PUK s forskellige aktiviteter fungerer som et fristed og læringsmiljø for unge. Alle instruktørerne er politiansatte og uden deres store engagement og vedholdenhed i PUK ville det fornemme resultat med kontinuerligt at fastholde over 90 unge i de forskellige aktiviteter ikke være nået. Effekten af det forebyggende arbejde med unge, hvor sport og samvær med rollemodeller i form af instruktørerne er, som med alt præventivt arbejde, vanskeligt at måle effekten af. Men den begejstring og vedholdenhed de unge giver udtryk for, når de enten skruer på motocross maskinerne, er til svømning eller styrketræning og det fællesskab der opstår imellem grupperne og instruktørerne, er et resultat i sig selv. Det er netop denne type resultater, der er mere brug for end nogensinde. En forening som har eksisteret i 60 år, kan med rette sige, at den har en berettigelse. Der ligger dog også en udfordring i at fylde rundt. Udfordringen hedder fornyelse vil være året, hvor PUK vil have fokus på løbende at tilpasse sig den virkelighed, som møder dens unge brugere, for herigennem til stadighed at være relevant og nærværende som ungdomsklub. Det har både selve klubben, dens instruktører, bidragsydere og de unge fortjent. En stor tak til de mange velvillige bidragsydere i form af fonde, legater og øvrige bidrag. Uden disse bidrag ville det vigtige og nødvendige arbejde ikke kunne gennemføres. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør 3

4 Forord I 2012 kan PUK fejre at have eksisteret i 60 år. 60 år, hvor ihærdige instruktører vedvarende i Københavns-området har arbejdet med at gribe fat i unge, der er på vej ud på et sidespor. Mange af de frivillige politiansatte, der i dag er knyttet til Politiets Ungdoms Klub, har stædigt holdt ved i adskillige år. Også selv om at det til tider kan opleves som om, at der bare kommer nye unge til, og at det derfor kan opfattes som en sisyfos-opgave endnu en gang at skulle forsøge at rette op nogle unge, der er på vej ind på en helt forkert afkørsel på livets vej. Denne insisterende tilgang til arbejdet kan imidlertid kun tages som udtryk for, at instruktørerne fi nder arbejdet både interessant, meningsfyldt og vigtigt. Altid friske og med et stort gåpå mod har instruktørerne også i det forløbne år ydet en fantastisk indsats i bestræbelserne på at fange nogle af de unge, der så åbenlyst er i risiko for at ryge ud i noget skidt. Uden disse medarbejderes prisværdige engagement og evne til at motivere ville PUK ikke kunne have eksisteret i så mange år, og medarbejdernes store, krævende og uegennyttige indsats kan ikke værdsættes nok. Det skal de have stor tak for. Og hvad er det så for opgaver, som instruktørerne står overfor. Ja, der er rigtig mange udfordringer, fristelser og bekymringer forbundet med at være ung i dagens Danmark, og ikke alle unge er i stand til at håndtere dette. Al for mange unge ser således kriminalitet som en mulig vej til penge, status, selvværd, social accept, eller hvad det end måtte være for motiver, der er drivkraften. Det er her, at instruktørerne gerne som rollemodeller og vejledere skulle anvise andre veje. Gennem PUK iværksættes en række forskellige kriminalitetsforebyggende initiativer. I de seneste mange år har der således i gennemsnit til PUK været knyttet unge medlemmer. Gennem spændende og nærværende aktiviteter forsøges de unge bibragt en forståelse af betydningen af at udvise en acceptabel social adfærd, ligesom der hos de unge skabes en oplevelse af selvværd og anerkendelse. Alt sammen forudsætninger for at de kan indgå i den etablerede samfundsstruktur med de muligheder og forpligtelser, der knytter sig hertil, men også langt hen ad vejen en forudsætning for at samfundet, herunder arbejdsgivere mv. er villige til at give dem de fornødne muligheder. Det er en stor udfordring at løse opgaven med at skabe interesse for PUK s aktiviteter og at fastholde denne interesse. Verden i dag byder på masser af nye tilbud og teknologiske muligheder, hvorfor traditionelle idrætsorienterede aktiviteter mv. ikke længere har den samme appel hos børn og unge som tidligere. Dette udgør en ny og ganske særlig udfordring for PUK s instruktører. Alternative supplerende aktivitetstilbud, nye kommunikationsformer mv. må nu langt hen ad vejen indgå i bestræbelserne på at motivere og fastholde de unge. 4

5 Uden de mange bidrag, som PUK modtager fra private bidragsydere, ville PUK slet ikke bestå. Der skal derfor lyde en ganske særlig tak til alle de, der med deres velvillige økonomiske støtte har gjort det muligt for Politiets Ungdoms Klub at tilbyde en stor gruppe børn og unge nogle rigtig gode aktiviteter. Trods de problemer, som fi nanskrisen har skabt for fonde, virksomheder mv. i relation til faldende indtægter, er det lykkedes at begrænse nedgangen i PUK s indtægter, og det har således været muligt i al væsentlighed at opretholde det hidtidige aktivitetsniveau. Også et godt samarbejde med Københavns Kommune er en uafviselig forudsætning for PUK s succes, idet der herigennem sikres adgang til idrætsfaciliteter mv. Og samarbejdet er enestående godt, hvorfor der også skal lyde en stor tak til kommunen. I den forbindelse bør særlig fremhæves den gode og fornuftige løsning, der er opnået i relation til miljøgodkendelse og andre udfordringer i forhold til motocrossbanen ved Sjællandsbroen. En yderst populær aktivitet, der gennem et godt og konstruktivt samarbejde nu kan videreføres. Vi vil i regi af PUK også i de næste mange år gøre vores til at sikre, at de unge, der nok er risikotruede, men som dog har viljen til at tage imod PUK s tilbud og muligheder, forhåbentlig til stadighed kan holdes væk fra afkørslen til forbrydervejen og motiveres til at være gode samfundsborgere. Det er i alles interesse, og vi har jo brug for det! Mogens Kjærgaard Møller, vicepolitidirektør 5

6 Tak Politiets Ungdoms Klub vil hermed rette en varm tak til nedenstående fonde, legater og andre, der med deres støtte har gjort PUK `s arbejde blandt børn og unge muligt i år 2011: Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Augustinusfonden Carl August og Jenny Andersens Fond Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Fond De Spannjerske Legater Den A.P. Møllerske Støttefond Den Raben- Levetzauske Fond Det Arnstedtske Familiefond Det Warburgske Legat Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge`s Legat Direktør, kaptajn J.J. Bahnson og Hustrus Legat Elna Vilstrups Legat til glæde for gamle og til støtte for unge Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond Familiefonden af den 1. Oktober 1975 Familien Hede Nielsens Fond FLS Industries A/S`s Gavefond Fonden af 1982 Fonden af 8. Juli 1983 Frantz Hoffmanns Mindelegat Frederik og Emma Kraghs Mindefond Generalkonsul Einar Høyvalds Fond Generalkonsul Jens Olsens Fond Grosserer Andreas Collstrops og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat Hannibal Sanders Fond Illum Fondet Kaptajn J. Chr. Jensen og Hustru Magdalene født Schou`s Fond Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for børn og unge Laurits Andersens Fond Lemvigh-Müller Fonden Louis Petersens Legat Palsbøll-fonden Politiken-Fonden Simon Spies Fonden Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmann`s Fond Tryg Fonden Tuborgfondet Tømmerhandler Johannes Fogs Fond William og Hugo Evers Fond 6

7 7

8 PUK s feriekoloni Vangegården Huset på lyngen er bygget i 1845 af Niels Nielsen fra Ordrup, som en lang lerklinet lenge som allevegne - med lo og stald i den ene ende. Saa byggede hans Søn, Niels Karl Nielsen, 3 fag Stald imod Nord, og saa forpagtedes Ejendommen ud på 10 Aar for en pris af 150 kr. pr. Aar for bygninger, 12 tønder Land og 2 Køer og en Kvie. Senere blev der bygget 2 Fag til Stalden, det kostede vist 375 kr. dengang. Saa var jeg, Niels Karl Nielsens Søn, jo i America og var paa Hønseri. Og vidste forpagtningen var ude, saa kom jeg hjem og købte det og begyndte Hønseri der. Og det er saa mig, der har bygget 2 smaa Fag til Stalden igen og alt det andet. Jeg boede der i 40 Aar. Det staar altsaa paa et Spær hvornaar der er bygget til Stalden. Det gamle Skøde fra vist 1850 er paa Høve Musæum. Saa der kan De faa nærmere oplysninger... Sådan står der ordret i en gammel skrivelse, som PUK har fundet på Vangegården som Huset på Lyngen nu hedder. Det er selvfølgelig historie nu, for i dag er Vangegården moderniseret og ombygget, så den opfylder de krav, man må kunne stille til en koloni. Som man kan læse, har Vangegården fra sin opførsel været brugt som bl.a. hønseri og senere øldepot. I dag er øllerne udskiftet ud med kolde sodavand og hønsene med glade PUK unge, som nyder turene til Vangegården. 8

9 9

10 Årsberetning 2011 for PUK Gokart Der er nu gået endnu et år og det er blevet tid til at samle op på, hvorledes året er gået. I vores aktivitet PUK Gokart mødes vi hver onsdag. Dog holder vi modvilligt fri et par dage i juleferien og 3 uger i sommerperioden. Stod det til de unge i aktiviteten, blev alt ferie inddraget til fordel for ræs på gokartbanen. Vi starter næsten vanen tro i Kapellet, som vi har indrettet til værksted. Kapellet lyder så dramatisk, men faktisk er det et tidligere kapel på et nedlagt hospital. Kapellet er venligst stillet til rådighed af Københavns kommune. Både de unge og instruktørerne i vores aktivitet bliver i de første 3 måneder af året opdateret i teori ved kørsel på gokartbane samt motorlære. I år har vi igen godt kunne mærke, at vi har en homogen gruppe af unge, der er rigtig dygtige og har forstået at hjælpe hinanden. Alle har fundet ud af, at hvis man hjælper hinanden, er det meget nemmere at reparere alle gokarts og man bliver langt hurtigere færdig. Med en god omgang knofedt blandet med ihærdighed og ikke mindst tålmodighed, var vi allerede i april måned stort set klar til og rykke alt vores udstyr og gokarts ud til Københavns gokartbane på Amager. Det er den tid alle i vores aktivitet ser frem til og med et pennestrøg er alle vinterens strabadser er glemt. Øjne og tanker er kun rettet et sted hen gokartbane og ræs. Den kolde tid har dog også budt på andre ting end klargøring af gokarts og vedligeholdelse. Der har været biografture og enkelte sociale arrangementer, hvor vi har kunnet ryste ungerne mere sammen. Det er godt for moralen, hvis vi enkelte gange, bruger tid på andre aktiviteter end skruer, møtrikker, tændrør og olie op til albuerne. April måned - ja det er den bedste måned for ungerne i vores aktivitet, de skal nu ud og køre gokart. Udendørssæsonen starter og det er nu, hvor fårene skilles fra bukkene, hvor praleri bliver til handling og hvor unge bliver til kommende Formel 1 kørere måske! Det er igen tid til at køre gokart - nu starter gokart for alvor. Alt arbejdet, vedligeholdelsen, teorien og motorlæren i de kolde måneder skal nu omsættes til fart, spænding og en masse sjov med hyggelige timer på Københavns gokart bane. Det er altid en stor udfordring for alle instruktørerne, når de unge skal køre de første omgange. Det er her der bliver holdt ekstra øje med, om de nu kan huske, hvad de har lært i vintermånederne. 10

11 Traditionen tro viser det sig, at selvfølgelig har de hørt efter, men tro og overbevisning om egne evner, stemmer ikke altid overens med realiteterne, når man suser rundt på banen. Af samme sikkerhedsmæssige årsager, er der anlagt sandkasser på strategiske steder omkring banen og i starten bliver der leget rigtig meget i sandkassen. Hver onsdag arrangerer Københavns gokartbane de såkaldte onsdagsløb, hvor der køres race mod andre. Onsdagsløbene er rigtige løb, hvor der blive brugt rigtige dommere, offi cials, fl ag og rigtige løbsregler. Vi har i de tidligere år ikke rigtig blandet os i toppen, men i år har én af vores ældste medlemmer vist super gode takter og har haft fl ere gode placeringer. Hvem ved - en af dagene er det måske ham, der står øverst på skamlen, når der uddeles pokaler og champagne på Le Mans. Generelt må vi sige, at vores unge bliver bedre og bedre. Der er dog plads til forbedringer, men øvelse gør som bekendt mester og vi håber, at 2012 bliver året, hvor vi får lidt fl ere med i den øverste halvdel af resultatlisterne. Skulle der komme en enkelt pokal i pokalskabet, skal det nok blive fejret på behørig vis. Tryk på speederen, drej på rattet og så der ud af... PUK Gokart har i sommerferieperioden og været en tur på gokartbanen i Roskilde, da Københavns gokartbane holder lukket i en periode på 3 uger. I Roskilde er banen dobbelt så stor og alene dét giver nye store udfordringer for de unge. Det har været en stor succes, at vi har gjort brug af denne bane de sidste par år har været et år med et fast hold af unge som stort set er mødt i aktiviteten hver gang. Ud over deres iver efter at møde frem, har de været rigtig gode til at tage imod nye, hvor de med stor hjælpsomhed har sat dem ind i arbejdsgange, aftaler og regler. Både instruktører, de unge og PUK har haft godt af hinandens selskab. Kulturen i vores aktivitet er nok præget af en vis form for bassementalitet. Dog er det bassementalitet på en positiv måde. Det er helt klart instruktørernes indtryk, at det modner vores unge såvel socialt som arbejdsmæssigt og har stor betydning for trivslen i vores aktivitet. De nye og de yngste i vores aktivitet fi nder hurtigt ud af, at hvis man lytter og retter lidt ind efter de gamle i aktiviteten, kvitterer de med stor hjælpsomhed, når der skal arbejdes i pitten. Mindre tid i pitten betyder mere tid på banen enkelt og ligetil. Det er en god lærdom at få med sig, når man skal videre i livet. Den 26., 27. og 28. august gik turen til Puk s feriekoloni Vangegården i Vig ved Sejrøbugten. Det er en tur både de unge og instruktørerne med stor glæde ser frem til hele året. Alle er glade for at komme lidt væk fra storbylivet og vores vanlige opgivelser. Turen byder på koncentreret samvær og det er en kærkommen lejlighed til at komme meget 11

12 mere ind på livet af hinanden og dermed gør sammenholdet i vores aktivitet meget stærkere. Denne tur har alle årene været en super god tur og turen i 2011 var da heller ingen undtagelse. I år havde vi bl.a. arrangeret en kanotur. Det blev uheldigvis en meget våd fornøjelse, da det regnede på næsten hele turen. Og som om regnen ikke var nok, så var der selvfølgelig nogen der væltede i vandet og blev endnu mere våde fra yderst til inderst. Trods regn og vandgang blev fanen holdt højt og alle var positive og glade og gik til sagen med krum hals. På turen til Vangegården er de unge ansvarlige for madlavning og rengøring. Det skaber altid en masse sjove indslag. Rengøringen er naturligvis ikke det mest populære. Her er de unge altid meget lidt aktive og de skal næsten hele tiden have af vide, hvad de skal lave. De skal holdes til ilden for ellers er de i stand til at blive næsten usynlige på bedste Harry Potter manér. Undskyldninger og bortforklaringer er der nok af, men vi instruktører har dog hørt dem alle før. På den ene eller anden måde lykkes det heldigvis altid, at få ryddet op og gjort ordentlig rent, så Vangegården fremstår skinnende klar til næste hold. Vi håber at kunne få mulighed for at arrangere en tur til Vangegården i Det er en rigtig god måde at komme hinanden mere ved og komme lidt væk fra alting. Plageriet fra de unge er allerede startet!!! I starten af november måtte vi afslutte udendørssæsonen, da det efterhånden var blevet for mørkt, til at køre på banen. Det blev igen tid til at pakke gokarterne sammen og fl ytte til vinterhiet i kapellet. Værktøjet, manualerne og kedeldragterne skulle fi ndes frem og både viden, teori, de unge og instruktørerne skulle endnu engang opgraderes til den kommende sæson. Året blev afsluttet med en juleafslutning på politistationen på Frederiksberg, hvor vi venligst havde fået lov til at låne et lokale. Det vil vi selvfølgelig gerne takke for. Til alle vores dejlige unge i PUK Gokart vil vi gerne takke for endnu et godt år. Vi glæder os rigtig meget til Jakob Olsson Anders Jensen Martin Gregersen Niels Thaarup Rasmussen Jon Tue Andersen 12

13 Årsberetning 2010 for PUK Motocross Da motocross er en lidt sæsonbetonet aktivitet og eftersom hele Amager Motocross bane var stivfrossen startede vi år 2011 med masser af fysisk aktivitet i en gymnastiksal på Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro. Hver træningsseance startede med en syntes nogle meget hård opvarmning efter de gode gamle højskoleprincipper med englehop, armbøjninger og sprællemand. Bedst som alle troede, vi var færdige med opvarmningen, brugte vi ca. 10 minutter på, at opstille en jorden er giftig bane, hvor samtlige træningsredskaber i salen blev taget i brug. Og sikke et tempo der nu blev skruet op. Det var vildt sjovt for alle. Ingen af de unge ville fanges af instruktørerne og vi noget ældre politifolk måtte sande, at de unges kroppe er noget mere elastiske og eksplosive end vores gamle skeletter. Herefter spillede vi fodbold og til sidst hockey og hver gang var en stor succes. Det blev også til et par enkelte biografture i vinterhalvåret, men det er tydeligt, at de unge hellere vil lave noget mere action præget. En biograftur i år 2011 er bestemt ikke noget, der kan imponere en dreng på 13 år mere. I slutningen af marts måned begyndte vi at få klargjort alt vores motocross materiel. De to trailere vi har, blev serviceret og alle vores motocross maskiner skulle støjtestes for at se, om de overholdte støjkravene til banen. Tøj, hjelme, støvler, handsker, brynjer, knæbeskyttere og briller blev renset og klargjort. Endelig oprandt dagen, hvor både de unge og instruktørerne igen skulle slippes løs på Amager motocross bane. I forbindelse med hver sæsonstart går der tit nogle gange, før alle ligesom er inde i rytmen. Der har i vinterhalvåret været en naturlig udskiftning i medlemmerne og de nye skal ind i alt det praktiske og de gamle medlemmer skal lige mindes om regler og aftaler. En typisk træning starter med at instruktørerne afhenter vores to trailere på Politigården. Herefter går turen til crossbanen på Amager, hvor de unge selv møder direkte. Ligeså snart trailerne er bakket på plads på parkeringsarealet, begynder de unge selv, at læsse samtlige cross maskiner og alt udstyr ned fra trailerne. Mens dette sker vander vi typisk banen, for at vi ikke støver for meget, når vi kører rundt. Så skal alle iklædes fuld mundering og specielt hjelm, halskrave og beskyttelsesbrynjen skal sidde rigtigt. Crosserne skal have benzin på og herefter er der så kontrol af kæde og bremser. Hver maskine skal påmonteres en transponder, der tæller antal omgange, da banen er underlagt nogle krav om, hvor meget det må køres på banen og dermed larmes. Og først herefter kan vi starte med at køre cross! 13

14 Når der er kørt i et par timer, starter vi i modsatte rækkefølge med at få ryddet op, vasket cykler og læsset trailere osv. osv. Indimellem det hele bliver der hyggesnakket om hverdagen og dens udfordringer. Trailerne skal igen retur til Politigården og tøjet tages med ud til færdselsafdelingen i Valby, hvor alt tøj bliver vasket og luftfi ltrene renset og klargjort til næste tirsdag. Det er mildest talt et kæmpe arbejde for alle, men det at kunne køre intensivt i nogle timer gør det det hele værd. En 13-årig dreng der lærer at køre en KTM 125 ccm motocross cykel på en mudret jordbane med vilde hop, dybe render og løse store sten er ikke til at skyde igennem og hans selvtillid stiger til historiske dimensioner hvis det lykkes! Og det gør det i 99 % af tilfældene. En typisk ung knægt vil første gang, han møder på cross banen give udtryk for, at han sagtens kan køre cross og har prøvet det mange gange før. Han iklædes alt udstyret og får tildelt en 85 ccm begynder crosser. Her knækker fi lmen og de fl este kommer til kort. Næsten alle har prøvet lidt knallert kørsel, men har som regel aldrig kørt på en med gear. Blot det at skulle kickstarte en motorcykel og sætte den fra frigear og til første gear, plejer at tage mindst 2 træninger. Det gør det bestemt heller ikke nemmere for de nye medlemmer, at se at de øvrige unge i aktiviteten, farer forbi med fuld fart og videre over hop osv. Det er her, vi som instruktører skal være på og gøre alt for at forklare, at det er helt normalt, at man i starten kæmper med gearskift og i gangsætning. Vi har i årets løb haft et par medlemmer, der var parat til at melde fra pga. de syntes det var for svært i det hele taget af få maskinen til at køre et par meter, men heldigvis kører alle vore medlemmer ved egen hjælp fi nt og sikkert rundt på banen. Vi kører kun træningskørsel og aldrig løb, ligesom aktivitetens hovedvægt ligger på sikkerheden frem for bedst tid. På trods af at de fl este civile motocrosskørere, stort set alle har haft mere eller mindre alvorlige skader, så har vi i aktiviteten i hele år 2011 ikke haft en eneste skade. Et par styrt kan vi ikke undgå, men vi gør meget ud af, at cross skal være sjovt og at der altid køres 100 procent sikkert. Alle de unge har individuelle grænser, som hele tiden kan fl yttes og det er op til den enkelte selv at udfordre sig med det næste hop og sving. Sidst på året fi k vi lov til at købe en 20 fods container til banen. Containeren er isoleret og forsynet med trykluft og elektricitet. Vi brugte en del tid på at indrette container og forsyne den med alarm anordning og sikre den mod indbrud. Indkøbet af containeren er det bedste, som er sket for aktiviteten og har medført, at de unge nu får langt mere køretid på banen, da crosserne ikke længere skal hentes på Politigården. 14

15 I aktiviteten har vi få regler, som alle skal overholde: 1. Man møder hver tirsdag og ellers skal man melde afbud. 2. Ingen mobiltelefon tændt og ingen kasket på hovedet. 3. Alle deltager aktivt under hele træningen. 4. Begår man kriminalitet som PUK medlem, er man ikke længere medlem. Det at gå i PUK medfører også, at man i sin fritid opfører sig ordentligt! Kan man overholde disse simple regler, er vi parate til at give børnene en fantastisk oplevelse! I årets løb valgte et enkelt medlem ikke at overholde pkt. 4 og det er vi kede af, men han er nu ude! Generelt har vi konsekvens pædagogik i PUK Motocross. Dvs. laver man noget skidt, skal man f.eks. rydde ekstra op eller må sidde en træning over som kører og i stedet kun hjælpe til. Gør man derimod noget godt, får man ros og en mindre gulerod f.eks. sin personlige crosser en hel træning eller køre et par ekstra runder, mens de øvrige går i gang med vask og oprydning blev det år, hvor vi fi k kørt mest cross i hele aktivitetens levetid. Tit var der 10 unge drenge, som stod klar kl på crossbanen sultne efter at komme i gang. Det har været et super godt år for vores aktivitet og vi vil afslutte med et stort tak til PUKs ledelse for den store opbakning. Endelig skal der lyde en endnu større tak til de unge i aktiviteten. Vi er stolte af jer og I kan være stolte af jer selv! Kim Wallbridge Ove Hansen Kenneth H. Svendsen Jesper Mathiasen Glenn Christensen 15

16 Årsberetning 2011 for PUK Sjælør Boulevard PUK Sjælør Boulevard består pt. af seks drenge i alderen år, hvor størstedelen af drengene kommer fra området omkring Vigerslev Alle s skole og Valby skole. Vi er to instruktører tilknyttet aktiviteten: Steffen Damtoft Madsen, som er i Københavns Politis efterforskingssektion på st. city, og Bent Haagensen, som er ansat i Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns Politi med Valby og Sydhavnen som sine arbejdsområder. Vi har aktivitet hver torsdag i tidsrummet , og vi mødes med drengene på Lokalpolitistationen i Valby. Året 2011 har ligesom mange af de andre år budt på udskiftning af medlemmer i vores PUK aktivitet. De medlemmer som er stoppet i aktiviteten, er heldigvis stoppet pga., at de har fået fritidsjobs, ligesom fl ere af drengene er begyndt at spille fodbold, hvilket er meget positivt. Samtidig med at nogle af vore drenge er stoppet i aktiviteten, har vi heldigvis fået tilgang af nogle nye medlemmer, som alle er blevet godt integreret sammen med vores gamle medlemmer. De første måneder af 2011 har vi benyttet gymnastiksalen på Vigerslev Alle s skole, hvor vi blandt andet spiller fodbold, hockey, basket og bordtennis. To gange om måneden benytter vi os af PUK s klublokaler i Anker Heegårds Gade. De unge er meget glade for at komme ind i PUK klubben. Vi hygger os tit med en gang bordtennis, hvor vi spiller rundt om bordet. Her bliver instruktørernes dårlige kondition i dén grad udstillet! Airhockey og bordfodbold hitter også hvis altså drengene ikke bare, hænger ud i sofaerne omkring husalteret. Hvad er så nummer et på hitlisten i PUK klubben??? Det er selvfølgelig fællesspisningen! Når vi er i Klubben, kommer vi aldrig uden om, at vi skal lave mad sammen med drengene. Hvis nogle af drengene har tid, mødes de med Bent Price Haagensen og sammen bliver der handlet ind til den store guldmedalje. Som udgangspunkt får drengene selv lov til at sammensætte menuen, men ind imellem sker det dog, at instruktørerne forsøger at påvirke processen, så menuen ikke altid ender med at blive spaghetti kødsovs eller burgers!!! Det sidste halvår har vi faktisk lavet mange forskellige retter, hvilket er med til at gøre madlavningen interessant og spændende for drengene. Indrømmet, mange af retterne indeholder ikke megen salat, ligesom grøntsager ikke står øverst på prioriteringslisten! Bent Price Haagensen står for madlavningen sammen med drengene og efter at vi har indtaget de kulinariske og dejlige retter er det den benhårde Steffen som organiserer afrydning og opvask sammen med de drenge, som ikke deltog i madlavningen. 16

17 PUK klubben giver også instruktørerne rig mulighed for at tale med drengene om mange forskellige emner. Øverst på samtaleemnelisten i år står der med store bogstaver PIGER. Ingen skal være i tvivl om, at drenge på år tænker meget på piger og hvad det indebærer!!! Vi instruktører prøver, med den erfaring vi har med i bagagen, at guide drengene igennem den jungle, der hedder piger, og give drengene gode råd og måske også afhjælpe misforståelser og andet i forhold til det modsatte køn. Om det lykkes, tja - vi håber da, at nogle af vores betragtninger er med til, at vores drenge bliver mere oplyste, og at de kan bruge nogle af vores råd og erfaringer i deres ungdomsliv. Udover at bruge PUK klubben både sommer og vinter, bruger vi også en del aktivitetsdage om vinteren på at tage i svømmehaller rundt omkring i Storkøbenhavn. I sommerperioden (der var jo desværre ikke meget sommer i 2011) var vi enkelte gange i de udendørs svømmebassiner og enkelte gange på Hellerup strand. Ved Hellerup Strand er det også kongeisen Lydolph der trækker, ligesom drengene fører sig frem som konger med deres vaskebrædt, når det nu er varmt nok til at smide overtøjet. Vores aktivitet er hjemmehørende i Valby og heldigvis har vi en dejlig stor Valbypark, hvor vi, hvis vejret tillader det, tit tager til og spiller diverse boldspil. Det kræver jo sin mand, at tonse rundt efter en bold og når drengene har svedt, så det løber af dem, så har instruktørerne handlet ind til, at vi kan grille pølser og læske vores ganer med kolde drikke. Der er heldigvis gode faciliteter i parken og bold og grill i Parken er noget der hitter! Igen i år tog vi drengene med til Lynge, hvor der er en Drive Inn bio. Vi var super heldige med vejret. Vi kørte af sted i god tid, da en del af oplevelsen er, at gå rundt i Danmarks vildeste grusgrav, som fl yder med syge biler og lækre damer. Vi havde medbragt klapstole hjemmefra og vi linede dem op på første parket, hvor vi spiste højt belagt smørrebrød og drak dejlig kolde sodavand. Vi havde også medbragt petanque, så vi lige kunne nå at brænde fedtet af, inden vi skulle se fi lm sammen. Det var en virkelig cool actionfi lm og selvom der var brandvarme dæk og kvinder, måtte vi i pausen sætte os ind i bilerne, da det blev ret køligt sent på aftenen. I bilerne kunne vi så indtage de medbragte slikposer. Da vi kørte hjem ved 12 tiden om aftenen, var der dømt snorketræ på bagsædet hos samtlige drenge! Ligesom vi har gjort andre år, har vi også lejet en speedbåd ved Fisketorvet og sejlet rundt i Københavns havn. Miami Vice har ikke levet forgæves og drengene fører sig frem ved rattet og styrer for vildt! Det er hyggeligt med en sådan tur og det er en kærkommen lejlighed til få lidt københavnsk kultur og historie puttet ind i hovederne på de unge. Den lille havfrue og børsen kan stadig vække beundring og forundring. I årets løb har vi også haft drengene med på diverse restaurationer. Vi synes, det er hyggeligt og udviklende for os og drengene at komme ud og spise med kniv og gaffel. Det er jo altid hyggeligt at komme i biografen ung som gammel. I år er vi nok mest gået efter fi lm, som er sjove og hvor vi alle kan følge med på et eller andet plan. Det er jo altid hyggeligt, 17

18 at vi efterfølgende kan tale om, hvad fi lmen handlede om. Det kan godt være svært, hvis fi lmen kun drejer sig om at slå fl est ihjel på kortest tid! I år er det desværre kun blevet til en enkelt ekskursionstur til Uggeløse skov, hvor Skov og Naturstyrelsen har faciliteter til fri afbenyttelse. Vi benyttede os af den militære forhindringsbane og efterfølgende blev der grillet pøller en mas! Når vejret er koldt, og det er det jo ikke kun om vinteren, hænder det at vi besøger det lokale bowlingcenter Big Bowl, som ligger i Valby. Det kan godt være, at vi ikke er verdensmestre i bowling, men vi har det edderhakkeme sjovt! Når vi har bowlet, går vi ofte tilbage til lokalpolitistationen i Valby og nyder lidt kage og sodavand og gennemgår dagens score. Hvis vores aktivitet havde ligget i Jylland, havde vi nok ind imellem deltaget i fjernbanko, hvor man sidder i en bil og spiller banko ude på en fodboldbane. Men da det er København, må vi nøjes med Krumtappen som lokalpolitistationen i Valby hedder. Her bliver der nok spillet den svedigste form for banko, man kan forestille sig. Banko med indlagte armstrækninger!!! Det kunne nok være, at vi ville få klager fra Ældre Sagen, hvis de en dag kom forbi. I de indlagte pauser er der lækkerier fra køkkenet og præmierne er ikke en halv abe eller en stribe fl æsk, men lidt til den søde tand. Weekendtur til PUK s feriekoloni Vangegården i Vig har vi altid prioriteret højt i vores aktivitet, men da instruktørerne i år kunne få planlægningen til at gå op i en højere enhed, besluttede vi os til at tage til Vangegården et par hverdage i drengenes skolesommerferie. Det skulle vise sig at være et velvalgt tidspunkt, da solen skinnede fra en skyfri himmel og vi kunne bade alle dage Første aften stod menuen på stegt fl æsk og persillesovs. Sovsen var så lækker og fed, at den dårligt nok kunne komme ud af gryden. Vejret var så lækkert, at vi kunne sidde udendørs på bænkene og indtage dette dejlige danske måltid. Efterfølgende gik vi til stranden, hvor vi var i vandet i lang tid. Udover at instruktørerne er sande strandløver, viste drengene sig som konger af Høve strand, selv om der ikke var piger som de kunne imponere Sent på aftenen stod den på hyggefi lm med store slikposer og kølende læskedrikke. Som traditionen byder, stod morgenmenuen på løb i det smukke Vestsjællandske landskab. Konditionen hos unge mennesker er ikke hvad den har været, men det kan også være svært at løbe fi re kilometer, når man til opvarmning skal have to Prince!!! Ud af seks drenge kunne én løbe 6 kilometer, én løbe 4 kilometer og resten løb fra en halv- til to kilometer med pauser!!! Det er ikke her Dansk Atletik Forbund skal hverve nye medlemmer! Efter den fysiske tortur af vores drenge var det tid til morgenmadsbrunch, hvor der virkelig blev gået til makronerne. Efterfølgende satte vi GPS en i retningen af Højby. 18

19 Drengene havde ønsket, at vi skulle tage til Sommerland Sjælland, og med solen højt på himlen var der udsigt til en fremragende dag i forlystelsescenteret. Favoritaktiviteten var klart gokart tæt forfulgt af vandlandet, hvor vi virkelig gav den gas! Om eftermiddagen meldte sulten sig igen, og instruktørerne havde været snu, idet vi havde bestilt en stor grill, som stod klar til brug kl. 17. Vi havde forberedt den helt store middag hjemmefra. Vi havde købt store røde bøffer, frankfurtere og lækker kartoffelsalat, som vi kunne indtage ved grillen. Det var et fantastisk grillgourmet arrangement, som drengene virkelig nød. Godt trætte vendte vi næsen hjem imod Vangegården, og aftenen stod på afslapning og fi lm med chips og cola. Og så var der dømt bjørnen sover - troede instruktørerne! Men næh - drengene var først i putkassen kl. tre om natten, og det var en fl ok slukørede drenge, som blev kaldt til morgenløb søndag morgen. Tre kom ikke ud af fi seposen, hvilket medførte at de blev vinderne af toiletterne, da der skulle gøres rent! Efter morgenmaden og oprydningen, som vores drenge absolut ikke er verdensmestre i, drog vi hjem til Valby. Efter fem minutters kørsel havde vi seks gange trække torsk i land på bagsæderne. Sikke søde de lømler er, når de sover. Juleafslutningen i år var igen henlagt til Gokartbanen på Carlsberg. Sidste år havde vi en superoplevelse på banen og i år var ingen undtagelse. Steffen gav os desværre endnu engang baghjul - utroligt at man med en vægt på næsten 100 kilo kan køre så stærkt!!! Efter strabadserne på banen var vi på en lækker dansk restauration, hvor menuen var steaks, som selv skar ud. Tilbehøret var fi re forskellige slags kartofl er og tre sauce og selvfølgelig kunne vi også fi nde plads til en lille isdessert. Efterfølgende havde vi alle brug for en morfar en stor en af slagsen. Efter juleafslutningen ønskede vi alle hinanden en god jul og et godt nytår, samtidigt med at vi lovede, at passe ekstra godt på med nytårskrudtet, så vi kunne mødes igen med alle fem fi ngre på hver hånd!!! 2011 har været et rigtigt godt år, hvor vi har haft en glidende udskiftning af vores medlemmer. Fremmødet har også været godt, selvom at vi ind imellem skulle hive de unge lidt i ørerne. Vi har et rigtigt godt og tillidsfuldt forhold til drengene, hvilket vi er meget glade for. Vi ser frem til samarbejdet, udfordringerne og glæderne med drengene i det nye år. Steffen Madsen Bent Haagensen 19

20 20

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 7 // marts 2013. At rejse er at leve. LÆS BLA. OM xxxxxx

Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær. Nr. 7 // marts 2013. At rejse er at leve. LÆS BLA. OM xxxxxx Online magasin om livet på efterskole, sport, læring og samvær Nr. 7 // marts 2013 At rejse er at leve LÆS BLA. OM xxxxxx Dette nummer 04/ Badminton på SINE 4 06/ Skitur med SINE 6 08/ At rejse er at opleve

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 ÅRSSKRIFT UDGIVET AF ELEVFORENINGEN Nordjyllands Landbrugsskole LUNDBÆK 2013 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Uddannelse giver millioner Når en lille ring er mere end guld Frikadeller til folket Ikast har antennerne ude Bankospil - nu for ikke-rygere

Uddannelse giver millioner Når en lille ring er mere end guld Frikadeller til folket Ikast har antennerne ude Bankospil - nu for ikke-rygere Kugler i kassen Temamagasin udgivet af: Jydsk Boldspil-Union og Sjællands Boldspil-Union NR. 1. 2009 1. årgang Uddannelse giver millioner Når en lille ring er mere end guld Frikadeller til folket Ikast

Læs mere

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby.

KANO & KAJAK. Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette Barfod fra henholdsvis Gladsaxe og Lyngby. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N O K T O B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Et stort tilykke til de nykårede verdensmestre i K2 marathon, Anne Lolk og Mette

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere