Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning... 3 v/lene Friedrichsen. Forord... 4 v/ formand Mogens Kjærgaard Møller. Tak til fonde, legater og andre..."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indledning v/lene Friedrichsen Forord v/ formand Mogens Kjærgaard Møller Tak til fonde, legater og andre PUK s feriekoloni Vangegården Årsberetning PUK Gokart Årsberetning PUK Motocross Årsberetning PUK Sjælør Boulevard Årsberetning PUK Svømning Nørrebro Årsberetning PUK Svømning Valby Årsberetning PUK Selvforsvar Årsberetning PUK Vesterbro Årsberetning PUK Vægttræning PUK s bestyrelse PUK s sekretariat UDGIVET AF: ANSVARLIG: REDAKTION: LAYOUT OG TRYK: OPLAG: REKVIRERING: HJEMMESIDE: Politiets Ungdoms Klub Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør PUK Sekretariatet Slagelsetryk Marketing ApS 300 eksemplarer PUK Sekretariatet Puggaardsgade 2., 3., 1573 København V Telefon / PUK s instruktører

3 Indledning Politiets Ungdoms Klub fylder i år 60 år. PUK har som et af sine hovedformål at gennemføre kriminalitetsforebyggende foranstaltninger overfor børn og unge som ikke umiddelbart er tilbøjelige til at deltage i almindeligt klub- og foreningssamvær. PUK er forankret i Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns politi, hvor 2 medarbejdere i PUK sekretariatet sørger for de bedste betingelser for de næsten 30 instruktører, som sørger for at PUK s forskellige aktiviteter fungerer som et fristed og læringsmiljø for unge. Alle instruktørerne er politiansatte og uden deres store engagement og vedholdenhed i PUK ville det fornemme resultat med kontinuerligt at fastholde over 90 unge i de forskellige aktiviteter ikke være nået. Effekten af det forebyggende arbejde med unge, hvor sport og samvær med rollemodeller i form af instruktørerne er, som med alt præventivt arbejde, vanskeligt at måle effekten af. Men den begejstring og vedholdenhed de unge giver udtryk for, når de enten skruer på motocross maskinerne, er til svømning eller styrketræning og det fællesskab der opstår imellem grupperne og instruktørerne, er et resultat i sig selv. Det er netop denne type resultater, der er mere brug for end nogensinde. En forening som har eksisteret i 60 år, kan med rette sige, at den har en berettigelse. Der ligger dog også en udfordring i at fylde rundt. Udfordringen hedder fornyelse vil være året, hvor PUK vil have fokus på løbende at tilpasse sig den virkelighed, som møder dens unge brugere, for herigennem til stadighed at være relevant og nærværende som ungdomsklub. Det har både selve klubben, dens instruktører, bidragsydere og de unge fortjent. En stor tak til de mange velvillige bidragsydere i form af fonde, legater og øvrige bidrag. Uden disse bidrag ville det vigtige og nødvendige arbejde ikke kunne gennemføres. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør 3

4 Forord I 2012 kan PUK fejre at have eksisteret i 60 år. 60 år, hvor ihærdige instruktører vedvarende i Københavns-området har arbejdet med at gribe fat i unge, der er på vej ud på et sidespor. Mange af de frivillige politiansatte, der i dag er knyttet til Politiets Ungdoms Klub, har stædigt holdt ved i adskillige år. Også selv om at det til tider kan opleves som om, at der bare kommer nye unge til, og at det derfor kan opfattes som en sisyfos-opgave endnu en gang at skulle forsøge at rette op nogle unge, der er på vej ind på en helt forkert afkørsel på livets vej. Denne insisterende tilgang til arbejdet kan imidlertid kun tages som udtryk for, at instruktørerne fi nder arbejdet både interessant, meningsfyldt og vigtigt. Altid friske og med et stort gåpå mod har instruktørerne også i det forløbne år ydet en fantastisk indsats i bestræbelserne på at fange nogle af de unge, der så åbenlyst er i risiko for at ryge ud i noget skidt. Uden disse medarbejderes prisværdige engagement og evne til at motivere ville PUK ikke kunne have eksisteret i så mange år, og medarbejdernes store, krævende og uegennyttige indsats kan ikke værdsættes nok. Det skal de have stor tak for. Og hvad er det så for opgaver, som instruktørerne står overfor. Ja, der er rigtig mange udfordringer, fristelser og bekymringer forbundet med at være ung i dagens Danmark, og ikke alle unge er i stand til at håndtere dette. Al for mange unge ser således kriminalitet som en mulig vej til penge, status, selvværd, social accept, eller hvad det end måtte være for motiver, der er drivkraften. Det er her, at instruktørerne gerne som rollemodeller og vejledere skulle anvise andre veje. Gennem PUK iværksættes en række forskellige kriminalitetsforebyggende initiativer. I de seneste mange år har der således i gennemsnit til PUK været knyttet unge medlemmer. Gennem spændende og nærværende aktiviteter forsøges de unge bibragt en forståelse af betydningen af at udvise en acceptabel social adfærd, ligesom der hos de unge skabes en oplevelse af selvværd og anerkendelse. Alt sammen forudsætninger for at de kan indgå i den etablerede samfundsstruktur med de muligheder og forpligtelser, der knytter sig hertil, men også langt hen ad vejen en forudsætning for at samfundet, herunder arbejdsgivere mv. er villige til at give dem de fornødne muligheder. Det er en stor udfordring at løse opgaven med at skabe interesse for PUK s aktiviteter og at fastholde denne interesse. Verden i dag byder på masser af nye tilbud og teknologiske muligheder, hvorfor traditionelle idrætsorienterede aktiviteter mv. ikke længere har den samme appel hos børn og unge som tidligere. Dette udgør en ny og ganske særlig udfordring for PUK s instruktører. Alternative supplerende aktivitetstilbud, nye kommunikationsformer mv. må nu langt hen ad vejen indgå i bestræbelserne på at motivere og fastholde de unge. 4

5 Uden de mange bidrag, som PUK modtager fra private bidragsydere, ville PUK slet ikke bestå. Der skal derfor lyde en ganske særlig tak til alle de, der med deres velvillige økonomiske støtte har gjort det muligt for Politiets Ungdoms Klub at tilbyde en stor gruppe børn og unge nogle rigtig gode aktiviteter. Trods de problemer, som fi nanskrisen har skabt for fonde, virksomheder mv. i relation til faldende indtægter, er det lykkedes at begrænse nedgangen i PUK s indtægter, og det har således været muligt i al væsentlighed at opretholde det hidtidige aktivitetsniveau. Også et godt samarbejde med Københavns Kommune er en uafviselig forudsætning for PUK s succes, idet der herigennem sikres adgang til idrætsfaciliteter mv. Og samarbejdet er enestående godt, hvorfor der også skal lyde en stor tak til kommunen. I den forbindelse bør særlig fremhæves den gode og fornuftige løsning, der er opnået i relation til miljøgodkendelse og andre udfordringer i forhold til motocrossbanen ved Sjællandsbroen. En yderst populær aktivitet, der gennem et godt og konstruktivt samarbejde nu kan videreføres. Vi vil i regi af PUK også i de næste mange år gøre vores til at sikre, at de unge, der nok er risikotruede, men som dog har viljen til at tage imod PUK s tilbud og muligheder, forhåbentlig til stadighed kan holdes væk fra afkørslen til forbrydervejen og motiveres til at være gode samfundsborgere. Det er i alles interesse, og vi har jo brug for det! Mogens Kjærgaard Møller, vicepolitidirektør 5

6 Tak Politiets Ungdoms Klub vil hermed rette en varm tak til nedenstående fonde, legater og andre, der med deres støtte har gjort PUK `s arbejde blandt børn og unge muligt i år 2011: Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Augustinusfonden Carl August og Jenny Andersens Fond Carl F.J. Carlsons og Hustru Camilla Carlsons Fond De Spannjerske Legater Den A.P. Møllerske Støttefond Den Raben- Levetzauske Fond Det Arnstedtske Familiefond Det Warburgske Legat Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge`s Legat Direktør, kaptajn J.J. Bahnson og Hustrus Legat Elna Vilstrups Legat til glæde for gamle og til støtte for unge Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers Fond Familiefonden af den 1. Oktober 1975 Familien Hede Nielsens Fond FLS Industries A/S`s Gavefond Fonden af 1982 Fonden af 8. Juli 1983 Frantz Hoffmanns Mindelegat Frederik og Emma Kraghs Mindefond Generalkonsul Einar Høyvalds Fond Generalkonsul Jens Olsens Fond Grosserer Andreas Collstrops og Søn Rudolf Collstrops Mindelegat Hannibal Sanders Fond Illum Fondet Kaptajn J. Chr. Jensen og Hustru Magdalene født Schou`s Fond Københavns Kommunes Fællesfond til fordel for børn og unge Laurits Andersens Fond Lemvigh-Müller Fonden Louis Petersens Legat Palsbøll-fonden Politiken-Fonden Simon Spies Fonden Snedkermester Axel Wichmann og fru Else Wichmann`s Fond Tryg Fonden Tuborgfondet Tømmerhandler Johannes Fogs Fond William og Hugo Evers Fond 6

7 7

8 PUK s feriekoloni Vangegården Huset på lyngen er bygget i 1845 af Niels Nielsen fra Ordrup, som en lang lerklinet lenge som allevegne - med lo og stald i den ene ende. Saa byggede hans Søn, Niels Karl Nielsen, 3 fag Stald imod Nord, og saa forpagtedes Ejendommen ud på 10 Aar for en pris af 150 kr. pr. Aar for bygninger, 12 tønder Land og 2 Køer og en Kvie. Senere blev der bygget 2 Fag til Stalden, det kostede vist 375 kr. dengang. Saa var jeg, Niels Karl Nielsens Søn, jo i America og var paa Hønseri. Og vidste forpagtningen var ude, saa kom jeg hjem og købte det og begyndte Hønseri der. Og det er saa mig, der har bygget 2 smaa Fag til Stalden igen og alt det andet. Jeg boede der i 40 Aar. Det staar altsaa paa et Spær hvornaar der er bygget til Stalden. Det gamle Skøde fra vist 1850 er paa Høve Musæum. Saa der kan De faa nærmere oplysninger... Sådan står der ordret i en gammel skrivelse, som PUK har fundet på Vangegården som Huset på Lyngen nu hedder. Det er selvfølgelig historie nu, for i dag er Vangegården moderniseret og ombygget, så den opfylder de krav, man må kunne stille til en koloni. Som man kan læse, har Vangegården fra sin opførsel været brugt som bl.a. hønseri og senere øldepot. I dag er øllerne udskiftet ud med kolde sodavand og hønsene med glade PUK unge, som nyder turene til Vangegården. 8

9 9

10 Årsberetning 2011 for PUK Gokart Der er nu gået endnu et år og det er blevet tid til at samle op på, hvorledes året er gået. I vores aktivitet PUK Gokart mødes vi hver onsdag. Dog holder vi modvilligt fri et par dage i juleferien og 3 uger i sommerperioden. Stod det til de unge i aktiviteten, blev alt ferie inddraget til fordel for ræs på gokartbanen. Vi starter næsten vanen tro i Kapellet, som vi har indrettet til værksted. Kapellet lyder så dramatisk, men faktisk er det et tidligere kapel på et nedlagt hospital. Kapellet er venligst stillet til rådighed af Københavns kommune. Både de unge og instruktørerne i vores aktivitet bliver i de første 3 måneder af året opdateret i teori ved kørsel på gokartbane samt motorlære. I år har vi igen godt kunne mærke, at vi har en homogen gruppe af unge, der er rigtig dygtige og har forstået at hjælpe hinanden. Alle har fundet ud af, at hvis man hjælper hinanden, er det meget nemmere at reparere alle gokarts og man bliver langt hurtigere færdig. Med en god omgang knofedt blandet med ihærdighed og ikke mindst tålmodighed, var vi allerede i april måned stort set klar til og rykke alt vores udstyr og gokarts ud til Københavns gokartbane på Amager. Det er den tid alle i vores aktivitet ser frem til og med et pennestrøg er alle vinterens strabadser er glemt. Øjne og tanker er kun rettet et sted hen gokartbane og ræs. Den kolde tid har dog også budt på andre ting end klargøring af gokarts og vedligeholdelse. Der har været biografture og enkelte sociale arrangementer, hvor vi har kunnet ryste ungerne mere sammen. Det er godt for moralen, hvis vi enkelte gange, bruger tid på andre aktiviteter end skruer, møtrikker, tændrør og olie op til albuerne. April måned - ja det er den bedste måned for ungerne i vores aktivitet, de skal nu ud og køre gokart. Udendørssæsonen starter og det er nu, hvor fårene skilles fra bukkene, hvor praleri bliver til handling og hvor unge bliver til kommende Formel 1 kørere måske! Det er igen tid til at køre gokart - nu starter gokart for alvor. Alt arbejdet, vedligeholdelsen, teorien og motorlæren i de kolde måneder skal nu omsættes til fart, spænding og en masse sjov med hyggelige timer på Københavns gokart bane. Det er altid en stor udfordring for alle instruktørerne, når de unge skal køre de første omgange. Det er her der bliver holdt ekstra øje med, om de nu kan huske, hvad de har lært i vintermånederne. 10

11 Traditionen tro viser det sig, at selvfølgelig har de hørt efter, men tro og overbevisning om egne evner, stemmer ikke altid overens med realiteterne, når man suser rundt på banen. Af samme sikkerhedsmæssige årsager, er der anlagt sandkasser på strategiske steder omkring banen og i starten bliver der leget rigtig meget i sandkassen. Hver onsdag arrangerer Københavns gokartbane de såkaldte onsdagsløb, hvor der køres race mod andre. Onsdagsløbene er rigtige løb, hvor der blive brugt rigtige dommere, offi cials, fl ag og rigtige løbsregler. Vi har i de tidligere år ikke rigtig blandet os i toppen, men i år har én af vores ældste medlemmer vist super gode takter og har haft fl ere gode placeringer. Hvem ved - en af dagene er det måske ham, der står øverst på skamlen, når der uddeles pokaler og champagne på Le Mans. Generelt må vi sige, at vores unge bliver bedre og bedre. Der er dog plads til forbedringer, men øvelse gør som bekendt mester og vi håber, at 2012 bliver året, hvor vi får lidt fl ere med i den øverste halvdel af resultatlisterne. Skulle der komme en enkelt pokal i pokalskabet, skal det nok blive fejret på behørig vis. Tryk på speederen, drej på rattet og så der ud af... PUK Gokart har i sommerferieperioden og været en tur på gokartbanen i Roskilde, da Københavns gokartbane holder lukket i en periode på 3 uger. I Roskilde er banen dobbelt så stor og alene dét giver nye store udfordringer for de unge. Det har været en stor succes, at vi har gjort brug af denne bane de sidste par år har været et år med et fast hold af unge som stort set er mødt i aktiviteten hver gang. Ud over deres iver efter at møde frem, har de været rigtig gode til at tage imod nye, hvor de med stor hjælpsomhed har sat dem ind i arbejdsgange, aftaler og regler. Både instruktører, de unge og PUK har haft godt af hinandens selskab. Kulturen i vores aktivitet er nok præget af en vis form for bassementalitet. Dog er det bassementalitet på en positiv måde. Det er helt klart instruktørernes indtryk, at det modner vores unge såvel socialt som arbejdsmæssigt og har stor betydning for trivslen i vores aktivitet. De nye og de yngste i vores aktivitet fi nder hurtigt ud af, at hvis man lytter og retter lidt ind efter de gamle i aktiviteten, kvitterer de med stor hjælpsomhed, når der skal arbejdes i pitten. Mindre tid i pitten betyder mere tid på banen enkelt og ligetil. Det er en god lærdom at få med sig, når man skal videre i livet. Den 26., 27. og 28. august gik turen til Puk s feriekoloni Vangegården i Vig ved Sejrøbugten. Det er en tur både de unge og instruktørerne med stor glæde ser frem til hele året. Alle er glade for at komme lidt væk fra storbylivet og vores vanlige opgivelser. Turen byder på koncentreret samvær og det er en kærkommen lejlighed til at komme meget 11

12 mere ind på livet af hinanden og dermed gør sammenholdet i vores aktivitet meget stærkere. Denne tur har alle årene været en super god tur og turen i 2011 var da heller ingen undtagelse. I år havde vi bl.a. arrangeret en kanotur. Det blev uheldigvis en meget våd fornøjelse, da det regnede på næsten hele turen. Og som om regnen ikke var nok, så var der selvfølgelig nogen der væltede i vandet og blev endnu mere våde fra yderst til inderst. Trods regn og vandgang blev fanen holdt højt og alle var positive og glade og gik til sagen med krum hals. På turen til Vangegården er de unge ansvarlige for madlavning og rengøring. Det skaber altid en masse sjove indslag. Rengøringen er naturligvis ikke det mest populære. Her er de unge altid meget lidt aktive og de skal næsten hele tiden have af vide, hvad de skal lave. De skal holdes til ilden for ellers er de i stand til at blive næsten usynlige på bedste Harry Potter manér. Undskyldninger og bortforklaringer er der nok af, men vi instruktører har dog hørt dem alle før. På den ene eller anden måde lykkes det heldigvis altid, at få ryddet op og gjort ordentlig rent, så Vangegården fremstår skinnende klar til næste hold. Vi håber at kunne få mulighed for at arrangere en tur til Vangegården i Det er en rigtig god måde at komme hinanden mere ved og komme lidt væk fra alting. Plageriet fra de unge er allerede startet!!! I starten af november måtte vi afslutte udendørssæsonen, da det efterhånden var blevet for mørkt, til at køre på banen. Det blev igen tid til at pakke gokarterne sammen og fl ytte til vinterhiet i kapellet. Værktøjet, manualerne og kedeldragterne skulle fi ndes frem og både viden, teori, de unge og instruktørerne skulle endnu engang opgraderes til den kommende sæson. Året blev afsluttet med en juleafslutning på politistationen på Frederiksberg, hvor vi venligst havde fået lov til at låne et lokale. Det vil vi selvfølgelig gerne takke for. Til alle vores dejlige unge i PUK Gokart vil vi gerne takke for endnu et godt år. Vi glæder os rigtig meget til Jakob Olsson Anders Jensen Martin Gregersen Niels Thaarup Rasmussen Jon Tue Andersen 12

13 Årsberetning 2010 for PUK Motocross Da motocross er en lidt sæsonbetonet aktivitet og eftersom hele Amager Motocross bane var stivfrossen startede vi år 2011 med masser af fysisk aktivitet i en gymnastiksal på Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro. Hver træningsseance startede med en syntes nogle meget hård opvarmning efter de gode gamle højskoleprincipper med englehop, armbøjninger og sprællemand. Bedst som alle troede, vi var færdige med opvarmningen, brugte vi ca. 10 minutter på, at opstille en jorden er giftig bane, hvor samtlige træningsredskaber i salen blev taget i brug. Og sikke et tempo der nu blev skruet op. Det var vildt sjovt for alle. Ingen af de unge ville fanges af instruktørerne og vi noget ældre politifolk måtte sande, at de unges kroppe er noget mere elastiske og eksplosive end vores gamle skeletter. Herefter spillede vi fodbold og til sidst hockey og hver gang var en stor succes. Det blev også til et par enkelte biografture i vinterhalvåret, men det er tydeligt, at de unge hellere vil lave noget mere action præget. En biograftur i år 2011 er bestemt ikke noget, der kan imponere en dreng på 13 år mere. I slutningen af marts måned begyndte vi at få klargjort alt vores motocross materiel. De to trailere vi har, blev serviceret og alle vores motocross maskiner skulle støjtestes for at se, om de overholdte støjkravene til banen. Tøj, hjelme, støvler, handsker, brynjer, knæbeskyttere og briller blev renset og klargjort. Endelig oprandt dagen, hvor både de unge og instruktørerne igen skulle slippes løs på Amager motocross bane. I forbindelse med hver sæsonstart går der tit nogle gange, før alle ligesom er inde i rytmen. Der har i vinterhalvåret været en naturlig udskiftning i medlemmerne og de nye skal ind i alt det praktiske og de gamle medlemmer skal lige mindes om regler og aftaler. En typisk træning starter med at instruktørerne afhenter vores to trailere på Politigården. Herefter går turen til crossbanen på Amager, hvor de unge selv møder direkte. Ligeså snart trailerne er bakket på plads på parkeringsarealet, begynder de unge selv, at læsse samtlige cross maskiner og alt udstyr ned fra trailerne. Mens dette sker vander vi typisk banen, for at vi ikke støver for meget, når vi kører rundt. Så skal alle iklædes fuld mundering og specielt hjelm, halskrave og beskyttelsesbrynjen skal sidde rigtigt. Crosserne skal have benzin på og herefter er der så kontrol af kæde og bremser. Hver maskine skal påmonteres en transponder, der tæller antal omgange, da banen er underlagt nogle krav om, hvor meget det må køres på banen og dermed larmes. Og først herefter kan vi starte med at køre cross! 13

14 Når der er kørt i et par timer, starter vi i modsatte rækkefølge med at få ryddet op, vasket cykler og læsset trailere osv. osv. Indimellem det hele bliver der hyggesnakket om hverdagen og dens udfordringer. Trailerne skal igen retur til Politigården og tøjet tages med ud til færdselsafdelingen i Valby, hvor alt tøj bliver vasket og luftfi ltrene renset og klargjort til næste tirsdag. Det er mildest talt et kæmpe arbejde for alle, men det at kunne køre intensivt i nogle timer gør det det hele værd. En 13-årig dreng der lærer at køre en KTM 125 ccm motocross cykel på en mudret jordbane med vilde hop, dybe render og løse store sten er ikke til at skyde igennem og hans selvtillid stiger til historiske dimensioner hvis det lykkes! Og det gør det i 99 % af tilfældene. En typisk ung knægt vil første gang, han møder på cross banen give udtryk for, at han sagtens kan køre cross og har prøvet det mange gange før. Han iklædes alt udstyret og får tildelt en 85 ccm begynder crosser. Her knækker fi lmen og de fl este kommer til kort. Næsten alle har prøvet lidt knallert kørsel, men har som regel aldrig kørt på en med gear. Blot det at skulle kickstarte en motorcykel og sætte den fra frigear og til første gear, plejer at tage mindst 2 træninger. Det gør det bestemt heller ikke nemmere for de nye medlemmer, at se at de øvrige unge i aktiviteten, farer forbi med fuld fart og videre over hop osv. Det er her, vi som instruktører skal være på og gøre alt for at forklare, at det er helt normalt, at man i starten kæmper med gearskift og i gangsætning. Vi har i årets løb haft et par medlemmer, der var parat til at melde fra pga. de syntes det var for svært i det hele taget af få maskinen til at køre et par meter, men heldigvis kører alle vore medlemmer ved egen hjælp fi nt og sikkert rundt på banen. Vi kører kun træningskørsel og aldrig løb, ligesom aktivitetens hovedvægt ligger på sikkerheden frem for bedst tid. På trods af at de fl este civile motocrosskørere, stort set alle har haft mere eller mindre alvorlige skader, så har vi i aktiviteten i hele år 2011 ikke haft en eneste skade. Et par styrt kan vi ikke undgå, men vi gør meget ud af, at cross skal være sjovt og at der altid køres 100 procent sikkert. Alle de unge har individuelle grænser, som hele tiden kan fl yttes og det er op til den enkelte selv at udfordre sig med det næste hop og sving. Sidst på året fi k vi lov til at købe en 20 fods container til banen. Containeren er isoleret og forsynet med trykluft og elektricitet. Vi brugte en del tid på at indrette container og forsyne den med alarm anordning og sikre den mod indbrud. Indkøbet af containeren er det bedste, som er sket for aktiviteten og har medført, at de unge nu får langt mere køretid på banen, da crosserne ikke længere skal hentes på Politigården. 14

15 I aktiviteten har vi få regler, som alle skal overholde: 1. Man møder hver tirsdag og ellers skal man melde afbud. 2. Ingen mobiltelefon tændt og ingen kasket på hovedet. 3. Alle deltager aktivt under hele træningen. 4. Begår man kriminalitet som PUK medlem, er man ikke længere medlem. Det at gå i PUK medfører også, at man i sin fritid opfører sig ordentligt! Kan man overholde disse simple regler, er vi parate til at give børnene en fantastisk oplevelse! I årets løb valgte et enkelt medlem ikke at overholde pkt. 4 og det er vi kede af, men han er nu ude! Generelt har vi konsekvens pædagogik i PUK Motocross. Dvs. laver man noget skidt, skal man f.eks. rydde ekstra op eller må sidde en træning over som kører og i stedet kun hjælpe til. Gør man derimod noget godt, får man ros og en mindre gulerod f.eks. sin personlige crosser en hel træning eller køre et par ekstra runder, mens de øvrige går i gang med vask og oprydning blev det år, hvor vi fi k kørt mest cross i hele aktivitetens levetid. Tit var der 10 unge drenge, som stod klar kl på crossbanen sultne efter at komme i gang. Det har været et super godt år for vores aktivitet og vi vil afslutte med et stort tak til PUKs ledelse for den store opbakning. Endelig skal der lyde en endnu større tak til de unge i aktiviteten. Vi er stolte af jer og I kan være stolte af jer selv! Kim Wallbridge Ove Hansen Kenneth H. Svendsen Jesper Mathiasen Glenn Christensen 15

16 Årsberetning 2011 for PUK Sjælør Boulevard PUK Sjælør Boulevard består pt. af seks drenge i alderen år, hvor størstedelen af drengene kommer fra området omkring Vigerslev Alle s skole og Valby skole. Vi er to instruktører tilknyttet aktiviteten: Steffen Damtoft Madsen, som er i Københavns Politis efterforskingssektion på st. city, og Bent Haagensen, som er ansat i Den Kriminalpræventive Afdeling i Københavns Politi med Valby og Sydhavnen som sine arbejdsområder. Vi har aktivitet hver torsdag i tidsrummet , og vi mødes med drengene på Lokalpolitistationen i Valby. Året 2011 har ligesom mange af de andre år budt på udskiftning af medlemmer i vores PUK aktivitet. De medlemmer som er stoppet i aktiviteten, er heldigvis stoppet pga., at de har fået fritidsjobs, ligesom fl ere af drengene er begyndt at spille fodbold, hvilket er meget positivt. Samtidig med at nogle af vore drenge er stoppet i aktiviteten, har vi heldigvis fået tilgang af nogle nye medlemmer, som alle er blevet godt integreret sammen med vores gamle medlemmer. De første måneder af 2011 har vi benyttet gymnastiksalen på Vigerslev Alle s skole, hvor vi blandt andet spiller fodbold, hockey, basket og bordtennis. To gange om måneden benytter vi os af PUK s klublokaler i Anker Heegårds Gade. De unge er meget glade for at komme ind i PUK klubben. Vi hygger os tit med en gang bordtennis, hvor vi spiller rundt om bordet. Her bliver instruktørernes dårlige kondition i dén grad udstillet! Airhockey og bordfodbold hitter også hvis altså drengene ikke bare, hænger ud i sofaerne omkring husalteret. Hvad er så nummer et på hitlisten i PUK klubben??? Det er selvfølgelig fællesspisningen! Når vi er i Klubben, kommer vi aldrig uden om, at vi skal lave mad sammen med drengene. Hvis nogle af drengene har tid, mødes de med Bent Price Haagensen og sammen bliver der handlet ind til den store guldmedalje. Som udgangspunkt får drengene selv lov til at sammensætte menuen, men ind imellem sker det dog, at instruktørerne forsøger at påvirke processen, så menuen ikke altid ender med at blive spaghetti kødsovs eller burgers!!! Det sidste halvår har vi faktisk lavet mange forskellige retter, hvilket er med til at gøre madlavningen interessant og spændende for drengene. Indrømmet, mange af retterne indeholder ikke megen salat, ligesom grøntsager ikke står øverst på prioriteringslisten! Bent Price Haagensen står for madlavningen sammen med drengene og efter at vi har indtaget de kulinariske og dejlige retter er det den benhårde Steffen som organiserer afrydning og opvask sammen med de drenge, som ikke deltog i madlavningen. 16

17 PUK klubben giver også instruktørerne rig mulighed for at tale med drengene om mange forskellige emner. Øverst på samtaleemnelisten i år står der med store bogstaver PIGER. Ingen skal være i tvivl om, at drenge på år tænker meget på piger og hvad det indebærer!!! Vi instruktører prøver, med den erfaring vi har med i bagagen, at guide drengene igennem den jungle, der hedder piger, og give drengene gode råd og måske også afhjælpe misforståelser og andet i forhold til det modsatte køn. Om det lykkes, tja - vi håber da, at nogle af vores betragtninger er med til, at vores drenge bliver mere oplyste, og at de kan bruge nogle af vores råd og erfaringer i deres ungdomsliv. Udover at bruge PUK klubben både sommer og vinter, bruger vi også en del aktivitetsdage om vinteren på at tage i svømmehaller rundt omkring i Storkøbenhavn. I sommerperioden (der var jo desværre ikke meget sommer i 2011) var vi enkelte gange i de udendørs svømmebassiner og enkelte gange på Hellerup strand. Ved Hellerup Strand er det også kongeisen Lydolph der trækker, ligesom drengene fører sig frem som konger med deres vaskebrædt, når det nu er varmt nok til at smide overtøjet. Vores aktivitet er hjemmehørende i Valby og heldigvis har vi en dejlig stor Valbypark, hvor vi, hvis vejret tillader det, tit tager til og spiller diverse boldspil. Det kræver jo sin mand, at tonse rundt efter en bold og når drengene har svedt, så det løber af dem, så har instruktørerne handlet ind til, at vi kan grille pølser og læske vores ganer med kolde drikke. Der er heldigvis gode faciliteter i parken og bold og grill i Parken er noget der hitter! Igen i år tog vi drengene med til Lynge, hvor der er en Drive Inn bio. Vi var super heldige med vejret. Vi kørte af sted i god tid, da en del af oplevelsen er, at gå rundt i Danmarks vildeste grusgrav, som fl yder med syge biler og lækre damer. Vi havde medbragt klapstole hjemmefra og vi linede dem op på første parket, hvor vi spiste højt belagt smørrebrød og drak dejlig kolde sodavand. Vi havde også medbragt petanque, så vi lige kunne nå at brænde fedtet af, inden vi skulle se fi lm sammen. Det var en virkelig cool actionfi lm og selvom der var brandvarme dæk og kvinder, måtte vi i pausen sætte os ind i bilerne, da det blev ret køligt sent på aftenen. I bilerne kunne vi så indtage de medbragte slikposer. Da vi kørte hjem ved 12 tiden om aftenen, var der dømt snorketræ på bagsædet hos samtlige drenge! Ligesom vi har gjort andre år, har vi også lejet en speedbåd ved Fisketorvet og sejlet rundt i Københavns havn. Miami Vice har ikke levet forgæves og drengene fører sig frem ved rattet og styrer for vildt! Det er hyggeligt med en sådan tur og det er en kærkommen lejlighed til få lidt københavnsk kultur og historie puttet ind i hovederne på de unge. Den lille havfrue og børsen kan stadig vække beundring og forundring. I årets løb har vi også haft drengene med på diverse restaurationer. Vi synes, det er hyggeligt og udviklende for os og drengene at komme ud og spise med kniv og gaffel. Det er jo altid hyggeligt at komme i biografen ung som gammel. I år er vi nok mest gået efter fi lm, som er sjove og hvor vi alle kan følge med på et eller andet plan. Det er jo altid hyggeligt, 17

18 at vi efterfølgende kan tale om, hvad fi lmen handlede om. Det kan godt være svært, hvis fi lmen kun drejer sig om at slå fl est ihjel på kortest tid! I år er det desværre kun blevet til en enkelt ekskursionstur til Uggeløse skov, hvor Skov og Naturstyrelsen har faciliteter til fri afbenyttelse. Vi benyttede os af den militære forhindringsbane og efterfølgende blev der grillet pøller en mas! Når vejret er koldt, og det er det jo ikke kun om vinteren, hænder det at vi besøger det lokale bowlingcenter Big Bowl, som ligger i Valby. Det kan godt være, at vi ikke er verdensmestre i bowling, men vi har det edderhakkeme sjovt! Når vi har bowlet, går vi ofte tilbage til lokalpolitistationen i Valby og nyder lidt kage og sodavand og gennemgår dagens score. Hvis vores aktivitet havde ligget i Jylland, havde vi nok ind imellem deltaget i fjernbanko, hvor man sidder i en bil og spiller banko ude på en fodboldbane. Men da det er København, må vi nøjes med Krumtappen som lokalpolitistationen i Valby hedder. Her bliver der nok spillet den svedigste form for banko, man kan forestille sig. Banko med indlagte armstrækninger!!! Det kunne nok være, at vi ville få klager fra Ældre Sagen, hvis de en dag kom forbi. I de indlagte pauser er der lækkerier fra køkkenet og præmierne er ikke en halv abe eller en stribe fl æsk, men lidt til den søde tand. Weekendtur til PUK s feriekoloni Vangegården i Vig har vi altid prioriteret højt i vores aktivitet, men da instruktørerne i år kunne få planlægningen til at gå op i en højere enhed, besluttede vi os til at tage til Vangegården et par hverdage i drengenes skolesommerferie. Det skulle vise sig at være et velvalgt tidspunkt, da solen skinnede fra en skyfri himmel og vi kunne bade alle dage Første aften stod menuen på stegt fl æsk og persillesovs. Sovsen var så lækker og fed, at den dårligt nok kunne komme ud af gryden. Vejret var så lækkert, at vi kunne sidde udendørs på bænkene og indtage dette dejlige danske måltid. Efterfølgende gik vi til stranden, hvor vi var i vandet i lang tid. Udover at instruktørerne er sande strandløver, viste drengene sig som konger af Høve strand, selv om der ikke var piger som de kunne imponere Sent på aftenen stod den på hyggefi lm med store slikposer og kølende læskedrikke. Som traditionen byder, stod morgenmenuen på løb i det smukke Vestsjællandske landskab. Konditionen hos unge mennesker er ikke hvad den har været, men det kan også være svært at løbe fi re kilometer, når man til opvarmning skal have to Prince!!! Ud af seks drenge kunne én løbe 6 kilometer, én løbe 4 kilometer og resten løb fra en halv- til to kilometer med pauser!!! Det er ikke her Dansk Atletik Forbund skal hverve nye medlemmer! Efter den fysiske tortur af vores drenge var det tid til morgenmadsbrunch, hvor der virkelig blev gået til makronerne. Efterfølgende satte vi GPS en i retningen af Højby. 18

19 Drengene havde ønsket, at vi skulle tage til Sommerland Sjælland, og med solen højt på himlen var der udsigt til en fremragende dag i forlystelsescenteret. Favoritaktiviteten var klart gokart tæt forfulgt af vandlandet, hvor vi virkelig gav den gas! Om eftermiddagen meldte sulten sig igen, og instruktørerne havde været snu, idet vi havde bestilt en stor grill, som stod klar til brug kl. 17. Vi havde forberedt den helt store middag hjemmefra. Vi havde købt store røde bøffer, frankfurtere og lækker kartoffelsalat, som vi kunne indtage ved grillen. Det var et fantastisk grillgourmet arrangement, som drengene virkelig nød. Godt trætte vendte vi næsen hjem imod Vangegården, og aftenen stod på afslapning og fi lm med chips og cola. Og så var der dømt bjørnen sover - troede instruktørerne! Men næh - drengene var først i putkassen kl. tre om natten, og det var en fl ok slukørede drenge, som blev kaldt til morgenløb søndag morgen. Tre kom ikke ud af fi seposen, hvilket medførte at de blev vinderne af toiletterne, da der skulle gøres rent! Efter morgenmaden og oprydningen, som vores drenge absolut ikke er verdensmestre i, drog vi hjem til Valby. Efter fem minutters kørsel havde vi seks gange trække torsk i land på bagsæderne. Sikke søde de lømler er, når de sover. Juleafslutningen i år var igen henlagt til Gokartbanen på Carlsberg. Sidste år havde vi en superoplevelse på banen og i år var ingen undtagelse. Steffen gav os desværre endnu engang baghjul - utroligt at man med en vægt på næsten 100 kilo kan køre så stærkt!!! Efter strabadserne på banen var vi på en lækker dansk restauration, hvor menuen var steaks, som selv skar ud. Tilbehøret var fi re forskellige slags kartofl er og tre sauce og selvfølgelig kunne vi også fi nde plads til en lille isdessert. Efterfølgende havde vi alle brug for en morfar en stor en af slagsen. Efter juleafslutningen ønskede vi alle hinanden en god jul og et godt nytår, samtidigt med at vi lovede, at passe ekstra godt på med nytårskrudtet, så vi kunne mødes igen med alle fem fi ngre på hver hånd!!! 2011 har været et rigtigt godt år, hvor vi har haft en glidende udskiftning af vores medlemmer. Fremmødet har også været godt, selvom at vi ind imellem skulle hive de unge lidt i ørerne. Vi har et rigtigt godt og tillidsfuldt forhold til drengene, hvilket vi er meget glade for. Vi ser frem til samarbejdet, udfordringerne og glæderne med drengene i det nye år. Steffen Madsen Bent Haagensen 19

20 20

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

INDHOLD POLITIETS UNGSDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012. Indledning side 5 v. Lene Friedrichsen. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør

INDHOLD POLITIETS UNGSDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012. Indledning side 5 v. Lene Friedrichsen. Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør POLITIETS UNGDOMS KLUB ÅRSSKRIFT 2012 INDHOLD 3 UDGIVET AF: ANSVARLIG: REDAKTION: LAYOUT: OPLAG: REKVIRERING: HJEMMESIDE: FORSIDE: BAGSIDE: Politiets Ungdoms Klub Lene Friedrichsen, vicepolitiinspektør

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2015 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Dette dokument er en hjælp til alle jer der ønsker at være i så god en form som mulig, når vi mødes igen

Læs mere

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen)

PLUTO. Info- & Forældremøde. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på 1. sal i sløjdbygningen ved skolen) Info- & Forældremøde Ungdomsklubben PLUTO indbyder hermed nye som gamle forældre til opstarts Info- & Forældremøde for sæsonen 2012/2013. Tirsdag den 18. september 2012 kl. 19:30 i PLUTO s lokaler (på

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

GLARMESTERVEJ 6-12 6710 ESBJERG V TLF. 7546 8400 WWW.FUNWORLD.DK

GLARMESTERVEJ 6-12 6710 ESBJERG V TLF. 7546 8400 WWW.FUNWORLD.DK Velkommen GLARMESTERVEJ 6-12 6710 ESBJERG V TLF. 7546 8400 WWW.FUNWORLD.DK Laserskydning Laserskydning er vores helt nye aktivitet og det er sjovt. Laserskydning er for alle aldre, og absolut helt ufarligt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012

FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 FYSSISK TRÆNING I SOMMERFERIEN 2012 Der er mange gode grunde til at dyrke sport i ens sommerferie. Det er forskelligt hvor meget sport man vi kunne dyrke og derfor vil det for nogen handle om at holde

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud.

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud. KÆLDEREN På vej I et virvar af venskaber, hormoner og mobiltelefoner, møder vi dem. Kælderbørnene. På vej. Mellem skole og hjem, mellem stor og endnu større, mellem leg og alvor, mellem gode venner og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV

VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV SÆSON AVISEN 2012 VEMMEDRUP SFO2/UK VEMMEDRUPVEJ 235 4632 BJÆVERSKOV Artikler Jonas stopper Jonas stopper i morgen Og på mandag kommer Martin Jensen herover Og er fast hver dag. Mad uger Der er mad uger

Læs mere