UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET"

Transkript

1 UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 22 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Damager Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th Aarhus C Damagervej 12A - N 8000 Aarhus C tlf Viby J. tlf Ibrugtagningsår: 1999 Vær.-enheder 228 stk. Bruttoetageareal: 5600 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen 148 stk... 1 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 40 stk... 2 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 188 stk. lejemål Udarbejdet den : Revideret den : Vedtaget af bestyrelsen den : Forelagt på beboermødet den : Bemækninger : Budgetgrundlag: Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr. 30 DAM budget xlsx Side: 1 Dato:

2 Driftsbudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til gældende budget Kapitaludgifter: Nettoprioritetsydelser ,3% Ydelser vedr. afviklede prioriteter Offentlige og andre faste udgifter: Vand- og kloakudgifter ,3% Renovation ,4% Forsikringer ,6% Varme ,9% Målerpasning Elektricitet ,9% Administration mv: Administration ,0% Indstillingsgebyr ,0% Revision ,0% Dispositionsfond ,0% Variable udgifter: Ejendomsfunktionærer ,7% Rengøring (indvendig) ,2% Almindelig vedligeholdelse ,0% Planlagt vedligeholdelse: PPV: Afholdte udgifter PPV: Dækket af henlæggelser Diverse udgifter: Betalingsvaskeri ,2% Diverse udgifter ,0% Beboerfaciliteter ,0% Henlæggelser: Henlagt til PPV ,7% Hensættelser til tab på debitorer Ekstraordinære udgifter: Ydelse på forbedringslån Afskrivninger Tab på debitorer Renteudgifter Korrektion vedr. tidligere år Afvikl. af underskud Udgifter i alt ,9% Indtægter: Leje af ungdomsboliger ,1% Renteindtægter ,8% Korrektion vedr. tidligere år Betalingsvaskeri og fællestelefoner ,0% Afvikl. af overskud ,2% Indtægter i alt ,9% Årets resultat DAM budget xlsx Side: 2 Dato:

3 It- og antennebudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til gældende budget Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus It, Bolignet-Aarhus Henlæggelse, udskiftning af switche Administrations-bidrag Saldo vedr. tidligere år + afrunding Udgifter i alt Indtægter: It- og antennebidrag Indtægter - udgifter It-budget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til gældende budget Udgifter: Abonnement til Bolignet-Aarhus, lejemål Medlemskab Bolignet-Aarhus Henlæggelser, udskiftning switche It-budget sammenlagt med 0 Administrations-bidrag antennebudget Saldo vedr. tidligere år + afrunding Udgifter i alt ,0% Indtægter: Indbetalt it-bidrag ,0% Indtægter - udgifter I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. 30 DAM budget xlsx Side: 3 Dato:

4 Husleje pr. 1. august 2017 Gældende Ny Ændring Antal Boligtype leje/md. Ændring Leje/md. i procent vær. lejlighed Husleje 2.462,32 3, ,82 0,1% excl. el Antenne/it 12,24 138,94 151,18 It 99,52-99,52 0,00-100,0% Husleje i alt 2.574,08 42, ,00 1,7% 40 2 vær. lejlighed Husleje 4.775,32 6, ,82 0,1% excl. el Antenne/it 12,24 138,94 151,18 It 99,52-99,52 0,00-100,0% Husleje i alt 4.887,08 45, ,00 0,9% Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt) Diverse udgifter 3% Henlæggelser 29% Kap.udg/forsikr. 33% Vedligeholdelse Budgetforudsætnigerne 10% indeholder yderligere oplysninger. Adm/revision 8% Forsyning 17% Forsyning indeholder posterne vand, varme, el og renovation. 30 DAM budget xlsx Side: 4 Dato:

5 Budgetforudsætninger Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget. Udgifter: Nettoprioritetsydelser: Konto Kr ,00 Ungdomsboligbidrag ,00 kr. Budgetteret årlig udgift Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) ,00 kr ,00 kr. Posten "nettoprioritetsydelser" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter. Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende. Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån. Ydelser på afviklede lån: Konto Kr. 0,00 Ejendomsskat: Kr. 0,00 Der betales ikke ejendomsskat, idet Aarhus Kommune har givet kollegiet fritagelse. 30 DAM budget xlsx Side: 5 Dato:

6 Vand- og kloakafgift: Konto Kr ,47 Varme: Konto Kr ,44 Elektricitet: Konto Kr ,03 Forbrugsstatistik: Vand Varme El (m3) mwh (kwh) Årsforbrug for 3 år siden Årsforbrug for 2 år siden Årsforbrug i sidste regnskabsår Budget for indeværende år * Budgetteret forbrug nyt budgetår Vand Varme El Budgetteret udgift , , ,03 kr. inkl. moms Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) 48,04 670,95 2,15 kr. inkl. moms Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet: Budget-priser Første del af Anden del, (Ekskl. moms) budgetåret dvs. næste år Vandforbrug 8,47 8,72 kr. pr. m3 Offentlige afgifter 29,14 30,01 kr. pr. m3 Fast afgift 1.310, ,30 kr. pr. år Varmeforbrug 448,00 461,44 kr. pr. mwh Arealafgift 8,80 9,06 kr. pr. m2 Abonnement , ,96 kr. pr. år Elforbrug incl. off. afgifter 1,70 1,70 kr. pr. kwh Fast afgift 1.670, ,10 kr. pr. år Målerpasning, varme Konto Kr. 0,00 Specielt om arealafgiften på varme: Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: m2 Generelt om vand- varme- elbudget: Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren. Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret). Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret. 30 DAM budget xlsx Side: 6 Dato:

7 Renovation: Konto Kr ,34 Indhold Årsudgift 1.halvår Boligbidrag , ,00 Indsamling og behandling , ,58 Budget august - december ,58 Stigning 2.halvår Boligbidrag, januar - juli 2,50% ,25 Indsamling og behandling januar - juli 2,50% ,50 Budget januar - juli ,75 Budgetteret renovation i alt ,34 Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren. Forsikring: Konto Kr ,00 Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele. Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling. Administration: ,00 Administrationshonorar iht. Note 1 Konto ,00 Administration løn ejendomsfunktionærer Konto ,00 (deles af flere afd.) Administration løn afløser Konto ,00 Administration løn rengøringspersonale Konto ,00 Note 1, administrationshonorar: Pris i indeværende budgetår: Budget-pris kr./lejemål/år kr./lejemål/år Budget-pris kr./kollegie/år kr./kollegie/år Antal lejemål 188 stk. Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Der sker ingen regulering af prisen i Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer. 30 DAM budget xlsx Side: 7 Dato:

8 Indstillingsgebyr: Konto Kr ,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 326 kr./lejemål/år 188 stk. 326 kr./lejemål/år Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus. (Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.) Revision: Konto Kr. 0,00 Revisionsopgaven har været i udbud og betales fremover af Kollegiekontoret, derfor betales revision fremover via administrationshonoraret. Dispositionsfond: Konto Kr. 0,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 0 kr./lejemål/år 188 stk. 564 kr./lejemål/år Bidraget er et pligtmæssigt bidrag til opsparing i Boligselskabet. Opsparingen kan bruges til at imødegå økonomiske problemer i selskabet eller i en afdeling. Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er altså et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve. Fra ophører indbetalingen til dispositionsfonden, da fonden har tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen. Ejendomsfunktionærer: Kr ,00 Løn Konto ,00 Løn afløser Konto ,00 Pension Konto ,00 Kørsel Konto ,00 Social sikring (ATP, forsikring m.v.) Konto ,00 Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) Konto ,00 Fordeling af ejendomsfunktionærer er ændret, således der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling. Rengøring: Kr ,00 Rengøringsartikler Konto ,00 Rengøringspersonale Konto ,00 Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma Konto ,00 30 DAM budget xlsx Side: 8 Dato:

9 Almindelig vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel I alt Teknisk betegnelse: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer. Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer. Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse. Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse. Elevatorer, trapper, gange, fællesrum. Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri. Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel. Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår. Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser. Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser: Planlagt vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel I alt Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes. 30 DAM budget xlsx Side: 9 Dato:

10 Diverse udgifter: Kr ,00 Vagt i julen Konto ,00 Omkodning af vaskekort ved fraflytning Konto ,00 Administration kreditkortvaskeri, 32,00 kr. pr. lejemål Konto ,00 BL kontingent Konto ,00 Diverse "små-udgifter" Konto ,00 Beboerfaciliteter: Kr ,00 Avishold Konto ,00 Beboerfaciliteter Konto ,00 Henlæggelser: Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto Kr ,00 Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 10 år frem. Hensættelse til tab på debitorer: Hensat iht. nedenstående Konto Kr ,00 Der hensættes mindst 322 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden. Hvilket udgør Kr. Der er pt. henlagt Kr. Yderligere hensættelse Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i med fremtidige tab. forbindelse med fremtidige tab. Afskrivninger: Konto Kr ,00 Afskrivninger på solcelleanlæg over 10 år, lån kr ,00 Der budgetteres med en forrentning på 0,5% ,00 Ekstraordinære udgifter: Nettokapitaludgifter forbedringer: Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 0,00 kr. Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) 0,00 kr. Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån 0,00 kr. Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto Kr. 0,00 Afvikling af opsamlet underskud: Konto Kr. 0,00 Specifikation vedr. opsamlet underskud: Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. 0 kr. 30 DAM budget xlsx Side: 10 Dato:

11 Indtægter: Husleje: Gældende leje Forhøjelse Ny leje (pr. md) vær. lejlighed 2.462,32 3, , vær. lejlighed 4.775,32 6, ,82 Lejeindtægter for budgetåret: Konto Kr ,92 Renteindtægter: Renteindtægter - bank: Indestående i fællesforvaltning Rente (1/1 år) ,00 Opsparing til prioriteter Rente (1/2 år) 5.655,54 Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk Rente (1/2 år) 5.099,44 Forbrug af henl. næste år Rente (1/2 år) ,50 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a ,00 Renter i øvrigt 266,88 Budgetterede renteindtægter i alt Konto Kr ,36 Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forretning af afdelingernes indestående. En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. Vaskeri-indtægter (netto): Kr ,00 Budgetterede indtægter incl sæbesalg Konto ,00 Budgetterede udgifter til sæbekøb Konto ,00 Nettoindtægt ,00 Afvikling af opsamlet overskud: Konto Kr ,00 Specifikation vedr. opsamlet overskud: Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab ,00 kr. Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr. 30 DAM budget xlsx Side: 11 Dato:

12 It- og antennebudget: Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus, drift Drift af anlæg 5.40 kr./lejemål/md. Kr ,40 Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrum Fuldpakke kr./år Kr ,00 It, Bolignet-Aarhus, lejemål 25/25 Mbit kr./lejemål/år Kr ,00 It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit 199 kr./md. Kr. 0,00 Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme 5 kr./md. Kr. 60,00 Bolignet-Aarhus, support 189 stk. 10 kr./md. Kr ,00 Henlæggelse til udskiftning af switche 170 kr./lejemål/år Kr ,00 Adm. bidrag, 3% af udgifterne Kr ,99 Opsparet saldo pr. 1. august antenne Kr ,00 Opsparet saldo pr. 1. august it Kr ,00 Afrundinger Kr. 18,69 It- og antenneudgifter i alt Kr ,08 Indtægter: Budgetterede it- og antennebidrag: Gældende udg. Forhøjelse Ny udg./md vær. lejlighed 12,24 138,94 151, vær. lejlighed 12,24 138,94 151,18 It- og antenne-bidrag i alt (for hele budgetåret) Kr ,08 Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål. 30 DAM budget xlsx Side: 12 Dato:

13 LANGTIDSPLAN AFD. 22 Damager Kollegiet Budgetperiode: Alle beløb er i dkk Konto Tekst 2017/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /37 TOTAL Terræn konstruktion Terræn tekn. anlæg Terræn inventar Terræn beplantning Bygning fundament Bygning facade Byg. altaner/altang Byg.dør/vindue/port Bolig konstr./invt Bolig installationer Byg. fælles indv Tekn. install.el/lys Tekn. install. vand Tekn. install. varme Tekn. inst. vaskeri Tekn. install. vent Tekn. install. øvrig Materiel andet Årenes totale forbrug Anden finansiering Årets henlæggelse Primosaldo konto Ultimo henlæggelse

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 22 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Damager Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 22 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Damager Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 18 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Nørre Alle Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 24 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skejbyparken Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 24 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skejbyparken Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 18 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Nørre Alle Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 24 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skejbyparken Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 18 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Nørre Alle Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 14 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Vejlby Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 17 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Mindegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 4 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Fredensgade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 14 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Vejlby Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 17 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Mindegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 4 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Fredensgade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 9 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Munkegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 8 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Vestergade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 17 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Mindegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 9 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Munkegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 15 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skejbygård Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 5 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Mejlgade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 8 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Vestergade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 12 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Kirsebærhaven Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 14 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Vejlby Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 26 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Åpark Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 5 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Mejlgade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 20 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Steen Billes Torv Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 5 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Mejlgade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 15 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skejbygård Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 12 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Kirsebærhaven Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 15 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skejbygård Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 20 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Steen Billes Torv Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 11 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Stenaldervej Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 26 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Åpark Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 7 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grenåvej Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 11 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Stenaldervej Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 7 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grenåvej Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 7 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grenåvej Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 26 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Åpark Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 28 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Svanekollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 13 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Nørreport Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 11 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Stenaldervej Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 21 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skelager Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 19 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Dania Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 28 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Svanekollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 13 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Nørreport Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 28 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Svanekollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 3 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grønnegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 21 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Skelager Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 23 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Ladegårdskollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 3 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grønnegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 28 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Svanekollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 16 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Christiansbjerg Kollegiet

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 16 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Christiansbjerg Kollegiet

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 3 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grønnegade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 23 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Ladegårdskollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 19 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Dania Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 25 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Christianshøj Kollegiet

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 23 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Ladegårdskollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 19 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Dania Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 16 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Christiansbjerg Kollegiet

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 10 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Kløvergården Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 10 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Kløvergården Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 25 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Christianshøj Kollegiet

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 25 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Christianshøj Kollegiet

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 8 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Vestergade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 6 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Rosensgade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 6 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Rosensgade Kollegiet Hack

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 10 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Kløvergården Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 2 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grundtvigs Hus Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 2 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grundtvigs Hus Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret Nr. 2 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Grundtvigs Hus Kollegiet Hack Kampmanns

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Ravnsbjerg Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Ravnsbjerg Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Tandlægekollegiet i Århus Hack Kampmanns Plads

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Tandlægekollegiet i Århus Hack Kampmanns Plads

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Ravnsbjerg Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Tandlægekollegiet i Århus Hack Kampmanns Plads

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Vilh. Kiers Kollegium Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Vilh. Kiers Kollegium Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Vilh. Kiers Kollegium Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2019-31.7.2020 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Skjoldhøjkollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Skjoldhøjkollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET

UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2017-31.7.2018 Kollegie: Administrator: Tilsynsførende: Den selvejende institution Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus Kommune Skjoldhøjkollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åbykollegiet afdeling Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2 den 2. april 2019 kl. 8.00 på jeres kollegium Til stede: Anne S. Julie K. M. Anna M. H Kathrine B. L Cecillie

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørre Allé Kollegiet afdeling 18 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 44 den 12. april 2016 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Anne-Louise Moltke Karen Maegaard Madsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 53 den 28. marts 2019 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Mathias S. K. Patricia P. C.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 68 den 15. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Anja Bjerrum Peter Egeløkke Christensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 14. marts 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Martin Bendzel Bundgaard Morten Vestberg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 74 den 19. marts 2019 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Pernille K. M. Mette P. J. Jeppe G. K.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 67 den 29. marts 2017 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. M. Marlene J. S. Peter H.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 47 den 6. april 2016 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Mathias S. Thomsen Mette Vinter

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 46 den 30. marts 2017 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Frederik P. K. Lotte A. H. Anne-Mette

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Svane Kollegiet afdeling 28 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 9 den 31. marts 2017 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Jakob H. Rasmus P. Kirstine G. L. Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vestergade Kollegiet afdeling 8 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 72 den 21. marts 2019 kl. 8.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Line V. S. Jonathan H. Amanda F. L. Fraværende:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 18. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Nicolai A. Haugaard Mie Bartholdy Inge

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Steen Billes Torv Kollegiet afdeling 20 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 51 den 5. april 2018 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Mette W. Fraværende: Mathias

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Åpark Kollegiet afdeling 26 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 26. marts 2019 kl. 13.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Jeppe L. B. E. Frauke C. N. Emil M. I. Martin

Læs mere