Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden"

Transkript

1 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen (S) Peter Davidsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer... 4 Ingen Forespørgsler... 5 Ingen Beslutninger... 6 Ingen Sager til Kommunalbestyrelsen A Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for Lukkede punkter Ingen Eventuelt Godkendelse af referat... 14

3 Side 3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

4 Side 4 3. Orienteringer Ingen.

5 Side 5 4. Forespørgsler Ingen.

6 Side 6 5. Beslutninger Ingen.

7 Side 7 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for 2017 Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Børn, Familie og Skole Direktør Søren Valbak / SVAL Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Direktør Grethe Nielsen / GRNI Forvaltning for Fælles Service Direktør Marie Fleischer / MFLE Forvaltning for Anlæg og Miljø Direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Økonomisk Sekretariat Direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé I forbindelse med Selvstyrets udarbejdelse af forslag til finanslov for 2017 skal kommunerne fremsende deres anlægsønsker senest 1. april Ønskerne indgår i det overordnede grundlag for Naalakkersuisuts udarbejdelse af forslag til finanslov. Til dette formål har Forvaltning for Anlæg og Miljø i samråd med de øvrige fagforvaltninger udarbejdet forslag til anlægsønsker til politisk drøftelse i hvert fagudvalg og endelig godkendelse i og i Kommunalbestyrelsen. Indstilling De stående udvalg indstiller overfor : - at godkender de samlede udvalgsspecifikke forslag til anlægsønsker - at de af fagudvalgene og godkendte anlægsønsker sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse - at de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker fremsendes til Selvstyret - at fagforvaltningerne bemyndiges til at udfærdige egentlige ansøgninger om støtte og tilskud til de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker - at fagforvaltningerne bemyndiges til at igangsætte forhandlinger med Selvstyrets departementer om tilskud og støtte fra Selvstyret til de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker Sagsfremstilling Med henblik på Naalakkersuisuts udarbejdelse af forslag til finanslov for 2017, skal kommunerne fremsende ønsker om nye anlægsopgaver, der ønskes indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for de kommende år. Ønskerne skal fremsendes til Naalakkersuisut senest den 1. april Anlægsønskerne omfatter både anlægsopgaver, hvor Naalakkersuisut anmodes om at finansiere hele opgaven, og anlægsønsker hvor Naalakkersuisut anmodes om at være medfinansierende. For en del af de anlægsopgaver, der forudsætter finansiering fra både kommunen og Naalakkersuisut, har kommunen for flere af projekterne allerede afsat midler i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og efterfølgende år.

8 Side 8 For andre anlægsprojekter vil det være nødvendigt, at kommunen afsætter yderligere bevillinger i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017, hvis Inatsisartut afsætter bevillinger til opgaven. Faglig vurdering og løsningsforslag For så vidt angår anlægsprojekterne er der til hvert stående udvalg udarbejdet en udvalgsspecifik anlægsliste med justeret budget. I oplistningen af forslag nedenfor er angivet hvorvidt der søges om delvis støtte eller om anlægsforslaget er af en sådan karakter at der søges om 100 % selvstyre finansiering og Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til om følgende anlægsprojekter skal fremsendes til Selvstyre: a) Boligbyggeri i Nuuk Projekteringsmidler til boligbyggeri 2. mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø Kommuneqarfik Sermersooq er i øjeblikket ved at opføre 126 kommunale udlejningsboliger i Tuujuk. Disse boliger bliver opført i hestesko á 42 enheder til 105 mio. kr. pr. boligblok. De 126 boliger er dog langt fra nok til at dække behovet i byen, og Kommunalbestyrelsen har da også i årene 2018 til 2020 afsat yderligere midler til boligbyggeri i Nuuk. Kommunalbestyrelsen har ligeledes afsat midler i 2017 til at projektere disse boliger. b) Renovering og sanering af boligmassen i bygder og yderdistrikter Anlægsmidler 3,1 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø En del af boligerne i Ittoqqortoormiit samt i bygderne i Kommuneqarfik Sermersooq er gamle og i dårlig stand. Kommunen har sammen med Iserit gennemført en kortlægning af boligerne, og det kan konstateres, at der er et væsentligt behov for at gennemføre sanering og renovering for at forbedre boligstandarden. Kommunen har allerede afsat 3,1 mio. kr. årligt i sit anlægsbudget til formålet, hvorfor det virker naturligt at søge om medfinansiering fra Selvstyret til formålet. c) Sammenbygning af fjernvarmenettet mellem Nuuk og Nuussuaq Anlægsmidler 14 mio. kr. (100 procent selvstyrefinansiering forhandling om enten 50/50 eller kommunalt udlæg) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø Mulighederne for at udnytte restvarme fra forbrændingsanlægget til opvarmning er et væsentlig element i fjernvarmeforsyningen i Nuuk, og det vil fremadrettet skulle indgå i varmeforsyningsstrategien i Nuuk. Fjernvarmenettet i Nuuk og Nuussuaq bør sammenbygges således afsætningsgrundlaget bliver størst muligt. d) Lufthavnsudvidelse i Nuuk Projekterings og Anlægsmidler (100 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø I Transportkommissionens endelige betænkning fra 2011 peges der på betydelige positive beskæftigelses- og indkomsteffekter ved en flytning af landets centrale atlantlufthavn fra Kangerlussuaq til Nuuk. Det er derfor magtpåliggende for Kommuneqarfik Sermersooq, at den nuværende landingsbane i Nuuk udvides fra 950 m. til m.. En udvidelse af landingsbanen vil muliggøre helårsflyruter med små jetfly mellem Nuuk og omverdenen, ligesom de pay-load restriktioner på ruter til og fra Nuuk med propelfly kan ophæves. Udvidelsen blev vedtaget ved efterårssamlingen 2015.

9 Side 9 e) Lufthavnsanlæggelse i Tasiilaq Projekterings og Anlægsmidler (100 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø Transportkommissionen har undersøgt om det samfundsøkonomisk kan svare sig at flytte lufthavnen fra Kulusuk til en bynær placering ved Tasiilaq. Transportkommissionens analyse viser, at selvom det stadigvæk vil være nødvendigt at opretholde helikopter service, også efter en eventuel flytning af lufthavnen fra Kulusuk til Tasiilaq, så vil besparelserne til drift af lufthavne og helistops, reducerede omkostninger for operatørerne samt tidsgevinster for brugerne opveje omkostningerne til at anlægge en ny lufthavn nær Tasiilaq. På baggrund af udmeldingerne fra Transportkommissionen, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq, at arbejdet med at planlægge for og anlægge en bynær regional lufthavn ved Tasiilaq igangsættes. Anlæggelsen blev vedtaget ved efterårssamlingen f) Lufthavnsanlæggelse i Ittoqqortoormiit Projekterings and Anlægsmidler (100 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø En flytning af lufthavnen fra Nerlerit Inaat til en placering tættere på Ittoqqortoormiit vil kunne eliminere behovet for helikopter flyvninger mellem Nerlerit Inaat og Ittoqqortoormiit, med mærkbare driftsbesparelser til følge, ligesom en flytning af lufthavnen vil forbedre servicen for rejsende til og fra Ittoqqortoormiit by. Anlæggelsen blev vedtaget ved efterårssamlingen g) Tunnel/Forbindelse til Siorarsiorfik Projektering 3 mio. kr. (100 procent selvstyrefinansiering) samt Anlæggelse 160 mio. kr. Godkendt af Udvalg for Anlæg og Miljø I henhold til aftalen af 1. januar 1998 mellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre om opgave- og byrdefordeling for byggemodningen skal ekstraordinært store byggemodningsopgaver i forbindelse med inddragelse af nye landområder til byudvikling finansieres af Grønlands Selvstyre. Det forventes at Qinngorput er fuldt udbygget i Kommuneqarfik Sermersooqs Kommunalbestyrelse har besluttet at inddrage Siorarsiorfik, som det næste område for byggemodning/byudvikling, idet Kommuneqarfik Sermersooq stadig vil mangle arealer til boliger/virksomheder mm. Det kræver vejadgang at inddrage det nye land enten ved tunnelforbindelse eller etablering af kystvej. Der søges i første omgang om 3 mio. kr. til projektering. h) Alderdomshjem i Tasiilaq: Projekteringsmidler samt anlægsmidler til nybyggeri 27,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv I Tasiilaq som alle andre steder er der en stigning i antallet af ældre borgere der har behov for pleje og omsorg, som ikke er muligt at varetage i eget hjem. På det eksisterende ældrekollektiv er der plads til 10 beboere samt 2 på aflastning, men belægningsprocenten for faste beboere på ældrekollektivet er ofte på mere end 150 procent. Det betyder, at det ikke længere er muligt at tilbyde aflastning, da alle senge er belagt med faste beboere. Der er derfor behov for at bygge et nyt Alderdomshjem med plads til 24 faste beboere samt 2-3 aflastningspladser, med mulighed for udbygning. Kommuneqarfik Sermersooq har i det kommunale anlægsbudget afsat 1 mio. kr. i 2017 til projektering af alderdomshjemmet og i 2018 og mio. kr. til selve anlæggelsen af alderdomshjemmet. Selvstyret ansøges om at medfinansiere alderdomshjemmet med 27,5 mio. kr.

10 Side 10 i) Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Antallet af ældre i Ittoqqortoormiit er i lighed med kommunens øvrige byer stærkt stigende. Ældrekollektivet er meget gammelt og nedslidt og præget af mange års manglende vedligehold. Ældrekollektivet er oprindeligt normeret til 6 beboere, men har konstant minimum 7 fastboende samt venteliste, hvor der fra tid til anden er ekstra pres for aflastning for færdigbehandlede borgere, hvor flytning til alderdomshjem grundet geografi er umuligt. Bygningens indretning lever langt fra op til kravene til et moderne ældrekollektiv, ligesom institutionen konstant lider under overbelægning. Med baggrund i ovennævnte ønsker Kommunen en renovering, udvidelse af pladserne med 3 almindelige pladser samt 1 aflastningsplads, og der er i det kommunale anlægsbudget afsat 500 tusinde kr. til projektering. Selvstyret ansøges om et tilsvarende beløb. j) Udvidelse af Alderdomshjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk: Projekterings samt anlægsmidler til udvidelse 5,6 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv På plejehjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk er der venteliste på såvel permanente plejehjemspladser og aflastningspladser for færdigbehandlede patienter fra SANA. I forbindelse med Kommunes udvidelse af byens andet plejehjem flyttes en skærmet enhed. Det betyder at der frigøres en bygning på Utoqqaat Illuat. Ved at sammenbygge den frigjorte bygning med plejehjemmet kan der laves en regulær kapacitetsudvidelse med døgnplejeafsnit med 4 aflastningspladser og 2 permanente pladser. Der er i det kommunale anlægsbudget afsat knap 11,3 mio. kr. til formålet og Selvstyret søges derfor om 5,6 mio. kr. i en 50 procents finansiering. k) Nyt Job, vejlednings- og opkvalificeringscenter i Tasiilaq: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Selvstyret ansøges om 0,5 mio. kr. til at projektere et nyt Job, vejlednings- og opkvalificeringscenter i Tasiilaq. Centeret har til formål dels at opkvalificere de boglige kompetencer for unge til udslusning til videreuddannelser, dels at sikre de håndværksmæssige og personlige opkvalificeringer af unge til udslusning til arbejdsmarkedet eller faglige opkvalificering til udslusning til videreuddannelser. Kommuneqarfik Sermersooq har i budgettet for tilsvarende afsat 0,5 mio. kr. til formålet. l) Udvidelse af Piareersarfik i Nuuk: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Selvstyret ansøges om 0,5 mio. kr. til at projektere en udvidelse af Piareersarfik i Nuuk. Udvidelsen skal muliggøre skabelsen af et Job-, vejlednings- og opkvalificeringscenter, der har til formål, at opkvalificere de boglige kompetencer af 100 unge til udslusning til videreuddannelser. Kommuneqarfik Sermersooq har i budgettet for afsat tilsvarende 0,5 mio. kr. til formålet. m) Rehabiliteringscenter i Nuuk: Projekteringsmidler 0,5 mio. kr. (50 procent eller 100 procent Selvstyrefinansiering) Godkendt af Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Selvstyret ansøges om projekteringsmidler til projektering af et rehabiliteringscenter til Nuuk med 6 døgnpladser og 20 ambulante pladser. Der ansøges om 0,5 mio. kr.. Med det baggrundstæppe at der bliver flere og flere ældre borgere, ønsker kommunen at etablere et

11 Side 11 rehabiliteringscenter. Det overordnede formål for centeret er, at borgere kan visiteres til rehabiliteringsforløb ud fra individuelle mål og behov, så de får mulighed for at leve et aktivt liv og blive boende i eget hjem længst muligt. Døgnrehabilitering er et tilbud til de borgere, der kan få udbytte af et mere tværfagligt og intensivt træningstilbud 24 timer i døgnet. De flytter ind på afdelingen i en kortere periode, hvor de sammen med det sundhedsfaglige personale træner i samvær med andre borgere. Andre borgere kan visiteres til et afgrænset ambulant forløb enten individuelt eller på hold. Det er forventningen at et rehabiliteringscenter kan være med til at aflaste byens plejehjem, idet borgeren i højere grad vil kunne blive boende i eget hjem. n) Skoler: Nybyggeri i Nuuk og skolerenovering i alle byer og bosteder Projekteringsmidler til nybyggeri samt anlægsmidler til nybyggeri samt renovering. (100 procent selvstyrefinansiering) - Godkendt af Udvalg for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq har udarbejdet en ambitiøs Skolesektorplan, der markant forventes at løfte hele skoleområdet. Planen kalder på en omfattende og tiltrængt renoverings- og ombygningsindsats på Nuuks 5 skoler. En indsats der gerne skulle sikre et godt, tidssvarende og sundt læringsmiljø for byens skoleelever. Samlet søges der om 352,7 mio. kr. til at ombygge og renovere skolerne i Nuuk. Alle beløb er angivet i prisniveau Skolesektorplanen er vedtaget ultimo januar o) Fritidscenter i Qinngorput Anlægsmidler 16,5 mio. kr..(50 procent selvstyrefinansiering) - Godkendt af Udvalg for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq skal være et børnevenligt samfund. Holdningen er, at alle børn og unge har ret til et godt liv præget af tryghed - økonomisk og socialt. Sundhed og uddannelse skal være en naturlig del af opvæksten, og alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv. Der er behov for at der bygges et fritidscenter i Qinngorput til at huse et sted for skolepasning for børn fra 1 3 klasser samt juniorer og seniorer. I dag bruges skolens lokaler, hvilket ikke er optimalt for hverken børn eller ansatte, da skolen også har hårdt brug for lokalerne. Kommuneqarfik Sermersooq har i det kommunale anlægsbudget for afsat 33 mio. kr. til at opføre fritidshjemmet, og der søges om 16,5 mio. kr. i selvstyrefinansiering. Samlet har de stående udvalg videresendt 15 anlægsønsker til politisk behandling i og Kommunalbestyrelse fordelt på 7 anlægsønsker fra Udvalg for Anlæg og Miljø, 2 anlægsønsker fra Udvalg for Børn, Familie og Skole samt 6 anlægsønsker fra Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering En del af anlægsønskerne forudsætter som nævnt ovenfor, at Kommuneqarfik Sermersooq afsætter yderligere midler til det pågældende anlægsprojekt i forbindelse med behandlingen af budget Behovet for merfinansiering og omprioritering af det kommunale anlægsbudget vil dog afhænge af fagforvaltningernes forhandlinger med Selvstyret og dets departementer samt af den endelige udformning af Finanslov 2017 og de deraf følgende tilsagnsskrivelser om tilskud. Selve fremsendelsen af anlægsønsker binder derfor ikke kommunen til at afsætte yderligere bevillinger, og fremsendelsen har derfor ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen.

12 Side 12 Det videre forløb Efter at de stående udvalg har foretaget deres prioriteringer, vil først og derefter Kommunalbestyrelsen tage stilling til en samlet fremsendelse af anlægsønsker til forslag til finanslov Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil derefter fremsende anlægsønskerne til Selvstyret i slutningen af marts Fagforvaltningerne vil i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø samtidigt udfærdige egentlige ansøgninger om tilskud til anlægsaktiviteter i 2017 og frem med henblik på at starte forhandlinger med Selvstyret. Det er forventningen at disse forhandlinger vil løbe henover foråret 2016, således at kommunens ønsker kan indarbejdes i Selvstyrets forslag til finanslov 2017 og frem. Eventuelle tilsagn fra selvstyret vil ligeledes blive indarbejdet i det kommunale budgetarbejde til budget Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Tidligere beslutning Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs beslutning tirsdag den 1. marts 2016: Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv godkender indstillingerne. Udvalg for Børn, Familie og Skoles beslutning fredag den 26. februar 2016: Udvalg for Børn, Familie og Skole godkender indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016: Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne. Bilag Ingen

13 Side Lukkede punkter Ingen.

14 Side Eventuelt 9. Godkendelse af referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 19. jan. 2016 Forside Referat Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. video Tim Serritslev (S) pr. video Vittus

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Ekstraordinært møde i Referat Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00

VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 BOLIGBYGGERI I NUUK 1 VELKOMMEN Informationsmøde 31. Marts 2015 Kl. 16.30 til 18.00 Kl. 16.30 16.35 Kl. 16.35 16.45 Kl. 16.45 17.05 Kl. 17.05 17.20 Kl. 17.20 17.30 Kl. 17.30 17.55 Kl. 17.55 18.00 Præsentation

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 2. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 274 Referat Møde onsdag den 21. oktober 2015, kl. 09.00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev (S) Vittus

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside s 3. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 19. april 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 3. ordinære møde Dagsorden Mandag den 28. april 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) suppleant Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Fredag den 30. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat 2015no Forside Referat Mandag den 23. maj 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Fredag den 13. maj 2016 kl. 09:00 (Itt.tid 11:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) (via telefon) Ingvar

Læs mere

Møde i Lokaludvalget. Referat

Møde i Lokaludvalget. Referat Lokaludvalget,Paamiut Forside Møde i Lokaludvalget Referat Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Medlemmer: Peter A. Petersen Inequ Guldager, deltog ikke Lucia Møller-Grønvold Frederik Petersen Hermann

Læs mere

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit.

Oplægsholdere: Vivi Christiansen, børn og familie afdelingen, Flemming Enequist og Susanne Møller fra Piareersarfiit. Referat af handicaprådsmødet 15.november 2013. Deltagende: Karin Pedersen Thorsen, forkvinde, Nuuk Helene Josefsen, Nuuk Miijuk Miunnge, Tasiilaq (tidl. Ittoqqortoormiut) Jørgen Jeremiassen, Paamiut. Eli

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 30. juni 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Per Berthelsen (S) Afbud Peter Davidsen (S) Ado Holm (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 6. oktober 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 12. oktober 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 312 Dagsorden Møde onsdag den 25. november 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Uju Petersen (suppleant for Justus Hansen

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Referat Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Referat Fredag 19. juni 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA), næstformand Naja Lund (IA) Peter Davidsen(S)

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard,

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37-spørgsmål nr. 2015-207 om Projekt Newport. Kære Jens Erik Kirkegaard, Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 10. september 2015 Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Onsdag den 16. september 2015 kl. 14.00 Byrådssalen Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) næstformand

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere