Datadokumentation for Grundskolen Undervisningsministeriets Datavarehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datadokumentation for Grundskolen Undervisningsministeriets Datavarehus"

Transkript

1 Datadokumentation for Grundskolen Undervisningsministeriets Datavarehus Indhold 1 Nationale test Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Karakterer Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Resultater socioøkonomisk reference Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Uddannelsesparathedsvurdering Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Tilmelding til ungdomsuddannelser Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Overgange status 9 mdr Beskrivelse af statistikken... 14

2 6.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Elevtal Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Trivsel samlet indikator Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Trivsel differentierede indikatorer Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Trivsel spørgsmål/svar-fordelinger Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Elevfravær Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Kompetencedækning Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens... 25

3 13 Personale og ressourcetal Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens Planlagte timer Beskrivelse af statistikken Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Bemærkninger til statistikken Opdateringsfrekvens... 29

4 1 Nationale test 1.1 Beskrivelse af statistikken Data beskriver elevdygtigheden på henholdsvis Rasch-skalaen (logit) og Standardfejl (SEM), Percentil skalaen, Femtrins-skalaen (Pointskalaen), samt Den kriteriebaserede skala (kun for dansk og matematik). Testresultaterne er underlagt fortrolighed, hvorfor der ikke må laves offentliggørelser hvor elever, klasser, skoler, kommuner kan identificeres. Data findes fra skoleåret 2009/10 for Folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud. Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL). Testene tages på følgende klassetrin: Test 1) 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. Dansk, læsning x x x x Matematik x x x Engelsk x x Fysik/kemi x Biologi x 2) Geografi x 2) 1) Hver test består af tre profilområder. 2) Testene i biologi og geografi i 8. klasse er fra og med skoleåret 2017/2018 udelukkende frivillige test og udleveres derfor ikke. 1.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Andel allerdygtigste - landstal Andel dårligste - landstal Andel - gode - landstal Andel kriteriekategori - landstal Antal allerdygtigste - landstal Andel elever der har opnået et resultat karakteriseret som fremragende på den kriteriebaserede skala på landsplan Andel elever der har opnået et resultat karakteriseret som mangelfuld eller ikke tilstrækkelig på den kriteriebaserede skala på landsplan Andel elever der har opnået et resultat karakteriseret som godt, rigtigt godt eller fremragende på den kriteriebaserede skala på landsplan Andel elever fordelt på de forskellige trin på den kriteriebaserede skala på landsplan Antal elever der har opnået et resultat karakteriseret som fremragende på den kriteriebaserede skala på landsplan

5 Antal dårligste - landstal Antal gode - landstal Antal prøver - landstal Antal elever der har opnået et resultat karakteriseret som mangelfuld eller ikke tilstrækkelig på den kriteriebaserede skala på landsplan Antal elever der har opnået et resultat karakteriseret som godt, rigtigt godt eller fremragende på den kriteriebaserede skala på landsplan Antal prøver aflagt i alt på landsplan Dimensioner (Variable) Herkomst Angiver elevernes herkomst i forhold til dansk/udenlandsk og dansk/indvandrer/efterkommer Herkomstland Angiver elevernes herkomst i forhold til EU ikke-eu, verdensdel samt vestlig ikke-vestlig Insttype Klassetrin Kriterie kategori Køn Nationale Test Fag Profilområde Skoleår Institutionstypen er her ikke en del af institutionshierarkiet den ligger i stedet for sig selv. Elevens klassetrin Viser kriteriekategorierne på den kriteriebaserede skala, samt hvorvidt der er tale om prøvetal eller ej Elevens køn dreng/pige Angiver om der vises tal for dansk, læsningsog/eller matematiktest Angiver om tallene dækker Samlet vurdering, Sprogforståelse, Afkodning, Tekstforståelse, Tal og algebra, geometri, Matematik i anvendelse og/eller Statistik og sandsynlighed Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. 1.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Bemærk, at ikke alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper. Dette fremgår af nedenstående tabel:

6 Dimensioner Nøgletal (values) Herkomst Andel allerdygti gste - Andel dårligste - landstal Andel - gode - landstal Andel kriterieka tegori - Antal allerdygti gste - Antal dårligste - landstal Antal gode - landstal Antal prøver - landstal landstal landstal landstal Herkomstland x x x x x x x X Insttype x x x x x x x x Klassetrin x x x x x x x x Kriterie kategori x x x x Køn x x x x x x x x Nationale Test Fag x x x x x x x x Profilområde x x x x x x x x Skoleår x x x x x x x x 1.4 Opdateringsfrekvens De obligatoriske nationale tests gennemføres i perioden marts til april, samt i fraværsperioden i maj til og juni og data kan udleveres til statistiske formål i efteråret efter offentliggørelse af landsresultaterne, også kaldet den nationale præstationsprofil, på UVM.dk. 2 Karakterer 2.1 Beskrivelse af statistikken Data omfatter elevernes prøveresultater og prøvefritagelser for alle fag i grundskolen i 9. og 10. klasse samt de sidste standpunktskarakterer i alle fag. Derudover beregnes elevernes resultat ved folkeskolens afgangseksamen, som består af 5 bundne prøver og to prøver til udtræk. Endelig beregnes nogle indikatorer, der angiver, om eleverne har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik, og en indikator, der angiver om eleven har aflagt alle afgangsprøver. Data findes fra skoleåret 2001/02 for alle typer af grundskoler. Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL). 2.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Antal elever med karakter Antal elever med og uden karakter Antal elever, der har aflagt mindst én prøve. Dette nøgletal medtager også de elever, for hvem Ingen karakter er angivet og angiver hermed det antal elever, der kendes fra karakterindberetningen dvs. både elever, der

7 har aflagt mindst én prøve, og elever, der er sygemeldt/udeblevet/fritaget fra alle prøver. Antal resultater Beståede elever/andel elever med 2 eller derover i dansk og matematik Vægtede elev gns. Antal karakterer. Antal elever, der har aflagt alle prøver i dansk og matematik, og som har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i hvert af fagene i forhold til antal elever, der kendes fra karakterindberetningen. Elevgennemsnittet beregnes som et gennemsnit af de enkelte elevers gennemsnit, sådan at hver elev vægter lige højt i beregningerne uanset hvor mange prøver, de har aflagt. Dimensioner (Variable) Fag Fagdisciplin Fag indeholder fagene fx dansk, matematik Fagdisciplin indeholder fx mundtlig, skriftlig Fuld Afgangsprøve Institution Insttype Ja-nej variabel, der angiver om eleven har aflagt alle otte bundne prøver + to udtræksprøver. Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune), skolenavn og hovedinstitution Institutionstypen er her ikke en del af institutionshierarkiet den ligger i stedet for sig selv. Karakter Karakter indeholder de enkelte karakterer 00, 02, 4, 7, 10, 12. Karakter 3 grupper indeholder tre grupperinger af karaktererne: Under 4, 4-6,99, 7 og derover Karakter 5 grupper indeholder fem grupperinger af karaktererne; Under 2, 2-4, , , og derover Karakterårsag Klassetrin Beskrivelse indeholder en tekst for, om der findes en karakter, fritaget, sygemeldt, udeblevet. Elevens klassetrin fra karakterindberetningen

8 Klassetype Køn Mindst 2 Dan Mat Mindst 4 Bundne Prøver Elevens klassetype hhv. normalklasser, specialklasser, klasser for ældre tosprogede elever og privatister. Privatister er elever, der har aflagt prøve på den pågældende skole, men som ikke har modtaget undervisning på skolen. Elevens køn dreng/pige Ja-nej variabel, der angiver om eleven har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik. For hver elev beregnes et karaktergennemsnit af prøverne i dansk og et karaktergennemsnit i matematik. Elever, der har aflagt alle prøver i både dansk og matematik og som mindst har opnået et karaktergennemsnit på 2 i begge fag opfylder kriteriet. Elever, der ikke har aflagt alle prøver i dansk og matematik, opfylder ikke kriteriet. Ja-nej variabel, der angiver om eleven har aflagt mindst fire af de otte bundne prøver. I beregningen af karaktergennemsnittet for de bundne prøver indgår kun elever, der har aflagt mindst fire bundne prøver. Prøveform Skoleår Prøveform angiver hvilken slags prøve der er tale om, fx bundne prøvefag, frivillige prøvefag, standpunktskarakter Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. 2.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Bemærk, at ikke alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper. Dette fremgår af nedenstående tabel: Dimensioner Nøgletal (values) Antal elever Antal elever Antal resultater Andel elever med 2 eller Vægtede elev gns. med og uden karakter med karakter derover i dansk og matematik Fag Fagdisciplin x x x - x Fuld Afgangsprøve x x x - x Institution x x x x x Karakter x x x - x

9 Karakterårsag x x x - x Klassetrin x x x x x Klassetype x x x x x Køn x x x x x Mindst 2 Dan Mat x x x - x Mindst 4 Bundne Prøver x x x - x Prøveform x x x - x Skoleår x x x x x 2.4 Opdateringsfrekvens Data indsamles ultimo juni - august og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. oktober i det efterfølgende skoleår. 3 Resultater socioøkonomisk reference 3.1 Beskrivelse af statistikken Data indeholder oplysninger vedrørende karaktergennemsnit, den forventede karakter (socioøkonomisk reference), forskellen mellem den faktiske og den forventede karakter (forskel) og hvorvidt forskellen er signifikant. Rapporterne indeholder både de 1-årige beregninger og de 3-årige beregninger. Data er tilgængelig fra skoleåret 2009/2010 på individniveau. Datakilde: Danmarks Statistik (DST) og Styrelsen for It og Læring (STIL) 3.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Forskel Karakter Signifikant Soc_ref Forskel 3-årig Karakter 3-årig Forskellen mellem det faktisk opnåede karaktergennemsnit og det forventede karaktergennemsnit Det faktisk opnåede karaktergennemsnit pr. fag og fagdisciplin og som et samlet gennemsnit for de bundne prøvefag. I beregningerne indgår ikke elever i specialklasser og privatister. Angiver hvorvidt forskellen er signifikant forskellig fra nul. Dvs. om forskellen mellem det faktiske gennemsnit og det forventede er større, end at det kan bero på en ren tilfældighed. Det forventede karaktergennemsnit givet elevernes baggrundsforhold. Der beregnes kun referencer for skoler, hvor mindst 5 elever har aflagt prøver. Som Forskel Som Karakter. Blot indgår 3 års data for at

10 Signifikant 3-årig Soc_ref 3-årig gøre resultatet mere robust. Som Signifikant Som Soc_ref. Blot indgår 3 års data for at gøre resultatet mere robust. Der beregnes kun referencer for skoler, hvor mindst 5 elever har aflagt prøver i 2 år. Dimensioner (Variable) Fag Fagdisciplin Institution Prøveform Skoleår Fag angiver fagene fx dansk, matematik Fagdisciplin angiver fx mundtlig, skriftlig Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune) Prøveform angiver hvilken slags prøve der er tale om. For de socioøkonomiske referencer indgår kun bundne prøvefag og prøvefag til udtræk. Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. 3.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. De socioøkonomiske referencer kan ikke summeres eller lignende. De giver kun mening, når de er opdelt i forhold til fag og fagdisciplin for den enkelte skole. Dimensioner Nøgletal (values) Karakter / Karakter 3- årig Soc_ref / Soc_ref 3- årig Forskel / Forskel 3- årig Signifikant / Signifikant 3- årig Fag x x x x Fagdisciplin x x x x Institution x x x x Prøveform x x x x Skoleår x x x x 3.4 Opdateringsfrekvens Data er tilgængelig på uddannelsesstatistik.dk november i det efterfølgende skoleår.

11 4 Uddannelsesparathedsvurdering 4.1 Beskrivelse af statistikken Data stammer fra optagelse.dk. Det omfatter oplysninger om hvilke ungdomsuddannelser, eleverne regner med at søge ind på efter 9. eller 10. klasse. Ud fra disse interessetilkendegivelser har skolen foretaget en vurdering af, om eleverne er parate til at vælge og gennemføre den ønskede uddannelse. Skolen vurderer elevernes faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Fra 2019 vurderer skolerne også elevernes praksisfaglige forudsætninger. Der vil ligeledes være mulighed for at få oplysninger om elever i 9. og 10. klasse fra Data findes fra marts 2015 for alle typer af grundskoler. Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL). 4.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Antal ansøgere Antallet af unikke CPR-nr., der har søgt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Dimensioner (Variable) Afgivende institution Alder Ansøgning Ansøgning dato Bopælskommune Herkomst Ansøgerens grundskole, herunder beliggenhed. Ansøgers alder på ansøgningstidspunktet. Detaljeoplysninger om ansøgeren. Afgangstrin, ansøgers klassetrin på ansøgningstidspunkt. EUX, angiver om en ansøger har ønsket en erhvervsuddannelse tilrettelagt som en EUX. Prioritet, en ansøgning består af fem prioriteret institutionsvalg. Parathedsvurderinger, kommer ansøgeren direkte fra 9. eller 10. klasse, er de blevet vurderet parat/ikke parat til GYM/EUD. Udenfor skole, markering på ansøgningerne om ansøgeren søger direkte efter 9. eller 10. klasse. Ansøgningstidspunktet. Ansøgerens bopælskommune på ansøgningstidspunktet. Angiver ansøgerens herkomst. Herkomstland Angiver elevernes herkomst i forhold til EU ikke-eu, verdensdel samt vestlig ikke-vestlig Køn Angiver ansøgerens køn.

12 Modtagende institution Vurderingsområde Den institution der modtager ansøgningen, herunder beliggenhed. Uddannelsesområde eleven er vurderet parat til. 4.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Det er kun elever, der ønsker at starte på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, der bliver parathedsvurderet. 4.4 Opdateringsfrekvens Data trækkes fra optagelse.dk medio marts og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. april/maj samme år. 5 Tilmelding til ungdomsuddannelser 5.1 Beskrivelse af statistikken Data omfatter oplysninger om elevernes søgning til ungdomsuddannelse og 10. klasse. Eleverne angiver op til 5 prioriterede uddannelser / ønskede uddannelsesinstitutioner. Data indeholder kun fuldt dækkende oplysninger om de elever, der søger ungdomsuddannelse og lignende direkte fra grundskolen. Det betyder, at elever, der søger senere fx i august, ikke indlæses i data. Data dækker fra marts 2009 for alle grundskoletyper. Datakilde: Optagelse.dk, UVM. 5.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Antal ansøgere Antal ansøgninger Antal ansøgninger - Uddannelsesgruppering - uden 10 Andel ansøgninger - Uddannelsesgruppering - uden 10 Antal udbud Antallet af unikke CPR-nr., der har søgt en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Antallet af ansøgninger til alle ungdomsuddannelser og andre aktiviteter, der bliver ansøgt via optagelse.dk. Antallet af ansøgninger til ungdomsuddannelserne: EUD, GYM, STU og øvrigt, hvor man ser bort fra det antal, der søger 10. klasse. Andelen af ansøgninger til ungdomsuddannelserne: EUD, GYM, STU og øvrigt, hvor man ser bort fra den andel, der søger 10. klasse. Optælling af antallet af udbudte uddannelser/uddannelsesretninger.

13 Dimensioner (Variable) Afgivende institution Alder Ansøgning Ansøgning dato Bopælskommune Herkomst Ansøgerens grundskole, herunder beliggenhed. Ansøgers alder på ansøgningstidspunktet. Detaljeoplysninger om ansøgeren. Afgangstrin, ansøgers klassetrin på ansøgningstidspunkt. EUX, angiver om en ansøger har ønsket en erhvervsuddannelse tilrettelagt som en EUX. Prioritet, en ansøgning består af fem prioriteret institutionsvalg. Parathedsvurderinger, kommer ansøgeren direkte fra 9. eller 10. klasse, er de blevet vurderet parat/ikke parat til GYM/EUD. Udenfor skole, markering på ansøgningerne om ansøgeren søger direkte efter 9. eller 10. klasse. Ansøgningstidspunktet. Ansøgerens bopælskommune på ansøgningstidspunktet. Angiver ansøgerens herkomst. Herkomstland Angiver elevernes herkomst i forhold til EU ikke-eu, verdensdel samt vestlig ikke-vestlig Køn Modtagende institution Skoleår Studieretningsprofil Tilrettelæggelse Udbud Uddannelse Angiver ansøgerens køn. Den institution der modtager ansøgningen, herunder beliggenhed. Det skoleår der ansøges om optagelse til. Ved ansøgning til en gymnasial uddannelse angiver ansøgeren en studieretning (retning) samt op til fire studieretningsfag (fagkombination). Kan bruges i forhold til udtræk på ansøgere til 10. klasse, hvor den belyser klasseformen, altså om det eksempelvis er en 20/20-ordning eller en erhvervsrettet. Oplysninger om en institutions udbud. Uddannelsen som der bliver søgt om optagelse til. Uddannelsesgruppe, GYM, EUD eller øvrigt. Uddannelsesundergruppe, Erhvervsgymnasiale eller almengymnasiale

14 uddannelser. Uddannelser, eksempelvis stx og hhx på det gymnasiale område og eksempelvis de fire hovedområder på EUD. Uddannelsesforløb - EUD UU Center På EUD er uddannelsen opdelt i forskellige forløb, herunder Grundforløb og Hovedforløb. Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Centeret, som ansøgeren er tilknyttet i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse. 5.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Antal ansøgninger Uddannelsesgruppering Uden 10 kan ikke opdeles på tilrettelæggelse, fordi denne dimension omhandler, hvordan 10. klasses forløbet er tilrettelagt (fx som Efterskole eller 20/20-ordning) Når data skal sammenlignes med rapporterne, er det vigtigt, at der fra dimensionen Ansøgning sættes filter på følgende attributter: Udenfor skole = Direkte fra skole Afgangstrin = 9 og 10 Prioritet = Opdateringsfrekvens Data trækkes fra optagelse.dk medio marts og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. ultimo marts samme år. 6 Overgange status 9 mdr 6.1 Beskrivelse af statistikken Data indeholder oplysninger om andelen og antallet af unge, der er i gang med, har afbrudt eller ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse 9 måneder efter de har afsluttet grundskolen (9. eller 10. klasse). Der er her tale om gymnasiale og erhvervsfaglige fuldtidsuddannelser, samt STU. Enkelte der er i gang med en videregående uddannelse tæller her også med under ungdomsuddannelse, mens forberedende aktiviteter og enkeltfags hf ikke tæller med. Data dækker fra skoleåret 2006/2007 for folkeskoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud. 6.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Institution Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune) samt

15 (hoved)institutionsnummer og navn. Klassetrin Køn Status Skoleår Elevens klassetrin Angiver elevens køn Angiver de forskellige kategorier: I gang, Afbrudt, Ikke påbegyndt. Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. 6.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Elever, som har fuldført et grundforløb på erhvervsuddannelserne, tæller som værende i gang med en erhvervsuddannelse selvom de ikke er i gang med et hovedforløb 9 mdr. efter afgang fra 9. klasse. Bemærk, at ikke alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper. Dette fremgår af nedenstående tabel: Dimensioner Nøgletal (values) Karakter / Karakter 3- årig Soc_ref / Soc_ref 3- årig Forskel / Forskel 3- årig Signifikant / Signifikant 3- årig Fag x x x x Fagdisciplin x x x x Institution x x x x Prøveform x x x x Skoleår x x x x 6.4 Opdateringsfrekvens Data opgøres 9 måneder efter afsluttet 9. eller 10. klasse. 7 Elevtal 7.1 Beskrivelse af statistikken Data beskriver antal elever på grundskoleområdet, samt inklusion og specialundervisningsområdet. Data dækker fra skoleåret 2010/2011 på alle grundskoletyper. Datakilde: Danmarks Statistik (DST) 7.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Antal elever Elevtallet i Datavarehuset er en kombination af DST s samlede elevregister og det særlige elevregister for grundskolen, der bl.a. indeholder oplysninger om

16 klassetype. Elever, der ikke findes i det samlede elevregister, men som tidligere fandtes i det særlige elevregister for grundskolen og modtager specialundervisning, er bevaret i datasættet. Andel der modtager seg specialundervisning Elever der modtager seg specialundervisning Angiver antallet af elever, der modtager specialundervisning i et segregeret tilbud (specialklasse/specialskole/dagbehandlingstilbud) i forhold til det samlede elevtal. Angiver antallet af elever, der modtager specialundervisning i et segregeret tilbud (specialklasse/specialskole/dagbehandlingstilbud) Bor i institutionskommune Dansk som andetsprog Elev bopælskommune Institution Klassetrin Klassetype Køn Modtager specialundervisning Skoleår Ja-nej variabel, der angiver om eleven bor i skolens beliggenhedskommune. Ja-nej variabel, der angiver om eleven har modtaget undervisning i dansk som andetsprog Kommunenummer og -navn, samt region på den kommune, som eleven bor i. Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune), skolenavn, skoletype, hovedinstitution Elevens klassetrin Elevens klassetype hhv. normalklasser, specialklasser og privatister. Privatister er elever, der har aflagt prøve på den pågældende skole, men som ikke har modtaget undervisning på skolen. Elevens køn dreng/pige Ja-nej variabel, der angiver om eleven modtager specialundervisning. Fra skoleåret 2012/13 blev specialundervisningsbegrebet ændret, sådan at specialundervisning fra 2012/13 er undervisning i specialskoler, dagbehandlingstilbud og specialklasser og undervisning i den almindelige klasse, hvor eleven får støtte i mindst 9 ugentlige klokketimer. Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. 7.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres.

17 Nøgletallene Elever, der modtager seg. specialundervisning og Andel der modtager seg. specialundervisning har indlejret betingelsen klassetype = specialklasser, og kan derfor ikke krydses med dimensionen klassetype. Bemærk, at ikke alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper. Dette fremgår af nedenstående tabel: Dimensioner Nøgletal (values) Antal elever Andel der modtager seg. Elever der modtager seg. Andel elever med 2 eller derover i Vægtede elev gns. specialundervi sning specialundervi sning dansk og matematik Bor i institutionskommune x x x - x Dansk som andetsprog x x x - x Elev bopælskommune x x x x x Institution x x x - x Klassetrin x x x - x Klassetype x - - x x Køn x x x x x Modtager specialundervisning x x x x x Skoleår x x x - x 7.4 Opdateringsfrekvens Data indhentes ultimo periode af skoleåret og offentliggøres efterfølgende august. 8 Trivsel samlet indikator 8.1 Beskrivelse af statistikken Data omfatter hhv. 40 og 20 spørgsmål om elevernes trivsel. Eleverne i klasse besvarer 40 spørgsmål med 4-5 svarkategorier, mens eleverne i klasse svarer på 20 spørgsmål med 3 svarkategorier. Data for Trivsel samlet indikator indeholder oplysninger om den samlede indikator for trivsel. Data dækker fra skoleåret 2014/15 for folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud. Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL) 8.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Andel Samlet Indikatorsvar Antal Samlet indikatorsvar Andel svar bør altid opdeles på Indikatorsvar Antal svar bør altid opdeles på Indikatorsvar

18 Samlet indikatorsvar Angiver den gennemsnitlige trivsel Herkomst Angiver elevernes herkomst i forhold til dansk/udenlandsk og dansk/indvandrer/efterkommer Indikatorsvar Angiver de fire forskellige svarkategorier, 1-2, 2.1-3, 3.1-4, Højt tal svarer til høj trivsel Institution Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune og kommunenummer). OBS: Der er ikke nogen dimension angående den enkelte afdeling/institution i denne rapport. Insttype Klassetrin Køn Skoleår Institutionstypen er her ikke en del af institutionshierarkiet, men ligger for sig selv Elevens klassetrin og skoletrin Elevens køn dreng/pige Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. Skema Angiver om tabellen vises for eller klassetrin 8.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Nøgletallene Andel samlet indikatorsvar og Antal samlet indikatorsvar bør altid opdeles på dimensionen Indikatorsvar. Dimensioner Nøgletal (values) Andel samlet indikatorsvar Antal samlet indikatorsvar Samlet indikatorsvar Herkomst x x x Indikatorsvar x x Institution x x x Insttype x x x Klassetrin x x x Køn x x x

19 Skoleår x x x 8.4 Opdateringsfrekvens Trivselsmålingen gennemføres i 1. kvartal, og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. maj i samme skoleår. I 2019 er målingen dog udsat indtil medio maj, og data er derfor først tilgængeligt ca. september. 9 Trivsel differentierede indikatorer 9.1 Beskrivelse af statistikken Data omfatter hhv. 40 og 20 spørgsmål om elevernes trivsel. Eleverne i klasse besvarer 40 spørgsmål med 4-5 svarkategorier, mens eleverne i klasse svarer på 20 spørgsmål med 3 svarkategorier. Data for Trivsel differentierede indikatorer indeholder oplysninger om de fire forskellige indikatorer for trivsel: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration i undervisningen og ro og orden. Data dækker fra skoleåret 2014/15 for folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud. Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL) 9.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Andel indikatorsvar Antal indikatorsvar Indikatorsvar Andel svar bør altid opdeles på Indikatorsvar Antal svar bør altid opdeles på Indikatorsvar Angiver den gennemsnitlige trivsel for hver enkelt indikator Herkomst Angiver elevernes herkomst i forhold til dansk/udenlandsk og dansk/indvandrer/efterkommer Indikatorsvar Angiver de fire forskellige svarkategorier, 1-2, 2.1-3, 3.1-4, Har nok svar Ja-nej variabel, der angiver om den enkelte person har besvaret nok spørgsmål i hver kategori til, at de indgår i beregningen af den enkelte indikator. I beregningen indgår kun elever, der har afgivet svar (1-5) på mindst halvdelen af spørgsmålene. Spørgsmål hvor eleven har svaret Ønsker ikke at svare sættes til missing.

20 Institution Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region, kommune og kommunenummer) OBS: Der er ikke nogen dimension angående den enkelte afdeling/institution i denne rapport. Insttype Klassetrin Køn Skoleår Indikator Institutionstypen er her ikke en del af institutionshierarkiet den ligger i stedet for sig selv. Elevens klassetrin Elevens køn dreng/pige Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. Angiver de fire indikatorer: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden. Skema Angiver om det er skemaet for 0.-3., klasse eller klasse. 9.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Nøgletal Andel indikatorsvar og Antal indikatorsvar bør altid opdeles på dimensionen Indikatorsvar. Man bør altid opdele eller filtrere i forhold til dimensionen Skema, så resultaterne for de to forskellige klassetrin ikke betragtes samlet. I de offentliggjorte opgørelser vedrørende de differentierede trivselsindikatorer indgår kun besvarelser fra elever, der har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene til den enkelte indikator. Derfor anbefales det, at filtrere i forhold til dimensionen Indikatorsvar har nok svar = ja. Dimensioner Nøgletal (values) Andel indikatorsvar Antal indikatorsvar Indikatorsvar Herkomst x x x Indikatorsvar x x Indikatorsvar har nok svar x x x Institution x x x Insttype x x x Klassetrin x x x Køn x x x Skoleår x x x

21 Indikator x x x Skema x x x 9.4 Opdateringsfrekvens Trivselsmålingen gennemføres i 1. kvartal, og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. maj i samme skoleår. I 2019 er målingen dog udsat indtil medio maj, og data er derfor først tilgængeligt ca. september. 10 Trivsel spørgsmål/svar-fordelinger 10.1 Beskrivelse af statistikken Data omfatter hhv. 40 og 20 spørgsmål om elevernes trivsel. Eleverne i klasse besvarer 40 spørgsmål med 4-5 svarkategorier, mens eleverne i klasse svarer på 20 spørgsmål med 3 svarkategorier. Data indeholder oplysninger om de enkelte spørgsmål og svar i spørgeskemaerne vedrørende trivsel. Data dækker fra skoleåret 2014/15 for folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud. Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL) 10.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Antal elever Antal svar Svarfordeling Antal elever fra trivselsmålingen Antal svar Andel svar pr. svarkategori Medtag Ønsker ikke at svare Herkomst Institution Ja-nej variabel der angiver, om svarkategorien Ønsker ikke at svare skal indgå i fordelingen eller ej. Angiver elevernes herkomst i forhold til dansk/udenlandsk og dansk/indvandrer/efterkommer Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region, kommune og kommunenummer). OBS: Der er ikke nogen dimension angående den enkelte afdeling/institution i denne rapport. Insttype Institutionstypen er her ikke en del af institutionshierarkiet den ligger i stedet for sig selv.

22 Klassetrin Køn Skoleår Spørgsmål og svar Elevens klassetrin Elevens køn dreng/pige Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker. Indikator angiver de fire indikatorer; faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration, ro og orden. Skema angiver om det er skemaet for 0.-3., klasse eller klasse. Spørgsmål angiver de enkelte spørgsmål i hvert skema Spørgsmålsnummer angiver de enkelte spørgsmåls numre i hvert skema Svar angiver de enkelte svarkategorier for hvert spørgsmål Svarnummer angiver nummeret på de enkelte svarkategorier. Ønsker ikke at svare har nummer Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Nøgletallet Svarfordeling bør altid opdeles på dimensionerne Spørgsmål og Svar på samme tid. Dimensioner Nøgletal (values) Antal elever Antal svar Svarfordeling Medtag Ønsker ikke at svare x x x Herkomst x x x Institution x x x Insttype x x x Klassetrin x x x Køn x x x Skoleår x x x Spørgsmål og Svar x x x 10.4 Opdateringsfrekvens Trivselsmålingen gennemføres i 1. kvartal, og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. maj i samme skoleår. I 2019 er målingen dog udsat indtil medio maj, og data er derfor først tilgængeligt ca. september.

23 11 Elevfravær 11.1 Beskrivelse af statistikken Data omfatter elevfravær pr. måned på individniveau. Fravær opgøres som dagsfravær. For hver elev er der oplysninger om antal aktive dage og antal dage med fravær (sygefravær, lovligt fravær, ulovligt fravær) pr. måned. Derudover oplysninger om elevens klassetrin og skole, ligesom der fra skoleåret 2017/18 er oplysninger om elevens klassetype. Data dækker fra skoleåret 2010/11 for folkeskoler og specialskoler Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL) 11.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Fravær pct. Vægtede Andel elever Antal elever Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers fraværsprocent pr. år. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen. Hvis en elev skifter skole i løbet af skoleåret, indgår elevens fraværsoplysninger for begge skoler. Andel elever bør altid opdeles i forhold til Fraværstype Antal elever, der kendes fra elevfraværsindberetningen Fraværsintervaller Herkomst Institution Insttype Klassetrin Køn Skoleår Angiver to forskellige intervaller for fravær 1. interval: 0 pct., 0,01-2 pct., 2,01-5 pct., 5,01-10 pct., over 10 pct. 2. interval: 0 pct., 0,01-1 pct., 1,01-2 pct.,, 9,01-10 pct., over 10 pct. Angiver elevernes herkomst i forhold til dansk/udenlandsk og dansk/indvandrer/efterkommer Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune), skolenavn, hovedinstitution Institutionstypen er her ikke en del af institutionshierarkiet den ligger i stedet for sig selv. Elevens skoletrin (indskoling, mellemtrin, udskoling) Elevens køn dreng/pige Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker.

24 Undervisning Fraværstype Angiver hvilken slags fravær, der er tale om (sygefravær, fravær med tilladelse, ulovligt fravær) 11.3 Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Dimensioner Nøgletal (values) Fravær pct vægtede Antal elever Andel elever Fraværsintervaller x x x Herkomst x x x Institution x x x Insttype x x x Klassetrin x x x Køn x x x Skoleår x x x Undervisning Fraværstype x x x 11.4 Opdateringsfrekvens Trivselsmålingen gennemføres i 1. kvartal, og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. maj i samme skoleår. I 2019 er målingen dog udsat indtil medio maj, og data er derfor først tilgængeligt ca. september. 12 Kompetencedækning 12.1 Beskrivelse af statistikken Data omfatter oplysninger om undervisere i folkeskolen deres linjefagskompetencer, tilsvarende kompetencer og undervisning i klasser/hold. Data dækker fra skoleåret 2015/2016 for folkeskoler Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Med kompetence andel Uden kompetence andel Angiver andelen af undervisningstimer, som varetages af lærere med enten undervisningskompetence i faget eller kompetencer svarende til undervisningskompetence. Angiver andelen af undervisningstimer, som varetages af lærere uden undervisningskompetence i

25 faget. Fag Institution Insttype Klassetrin Skoleår Angiver faget Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune), skolenavn, skoletype, hovedinstitution Angiver skoletypen er også en del af institutionsdimensionen Angiver klassetrinnet Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Dimensioner Nøgletal (values) Med kompetence andel Uden kompetence andel Fag x X Institution x X Insttype x X Klassetrin x X Skoleår x X 12.4 Opdateringsfrekvens Data indsamles fra januar - marts og er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. april / maj samme år. 13 Personale og ressourcetal 13.1 Beskrivelse af statistikken Data viser personalets arbejdstid og en række beregnede ressourceindikatorer for personaletal. Data dækker fra skoleåret 2007/2008 for folkeskoler, frie skoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL) 13.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner

26 Antal Undervisningsressourcer pr. elev Bruttoandel undervisning i alt Nettoandel undervisning i alt Elever pr lærerårsværk Angiver antal personale Angiver antallet af klokketimer hver elev har sammen med pædagogisk personale på et skoleår. Børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere indgår som undervisningsressource i opgørelsen med udgangspunkt i det antal klokketimer denne gruppe underviser i normalklasser. Angiver personalets tid med eleverne i forhold til den samlede arbejdstid. Tid med eleverne dækker både over fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og øvrig tid med eleverne. Angiver personalets tid med eleverne i forhold til (den samlede arbejdstid minus ferie og søgnehelligdage). Tid med eleverne dækker både over fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og øvrig tid med eleverne. Angiver hvor mange elever der er pr. fuldtidslærer. I beregningen indgår kun personalekategorierne lærer og leder. På folkeskoler og frie grundskoler er elevtallet, som indgår i tælleren, opgjort på baggrund af normalklasseelever og elever i klasser for ældre tosprogede elever fra 1. til 10. klasse. I nævneren indgår lærernes arbejdstid i normalklasser + lederens tid med eleverne i normalklasser. På specialskoler, kommunale ungdomsskoler og dagbehandlingshjem indgår alle elever fra 1. til 10. klasse uanset klasetype i tælleren. I nævneren indgår lærernes samlede arbejdstid + ledernes undervisningstid i specialklasser. Elever pr årsværk Årsværk Elever i børnehaveklasse indgår ikke i beregningen. Angiver hvor mange elever der er pr. fuldtidsansat medarbejder. Alle elever uanset klassetrin indgår i beregningen. Alle personalekategorier indgår. Beregnes på samme måde som Elever pr lærerårsværk. Antal årsværk er beregnet som den samlede arbejdstid divideret med 1924 timer, som svarer til et standardårsværk.

27 Dimensioner (Variable) Aftale Alder Institution Køn Personalekategori Skoleår Angiver arbejdstidsaftalen Angiver forskellige aldersgrupperinger for personalet Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune) Angiver personalets køn Angiver hvilken personalekategori, der er tale om: Lærer, leder, børnehaveklasseleder, pædagog, konsulenter Angiver hvilket skoleår oplysningerne dækker Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Der har været væsentlige ændringer til skolernes indberetning i 2009/10, 2014/15 og 2015/16. Det medfører, at ikke alle arbejdstidskategorier er gennemgående for alle år: I 2007/08 og 2008/09 indberettede alle skoler på arbejdstidsaftale Fra 2009/10 til og med 2013/14 indberettede nogle skoler på arbejdstidsaftale 2005 mens andre indberettede på arbejdstidsaftale Fra 2014/15 indberettede alle skoler på arbejdstidsaftale I 2015/16 var der væsentlige ændringer til indberetningsskemaet selvom arbejdstidsaftalen fortsat er Alle nøgletal vedrørende undervisningsandel bør altid opdeles på dimensionen Aftale. Bemærk, at ikke alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper. Dette fremgår af nedenstående tabel: Dimensioner Nøgletal (values) Antal Undervisni Bruttoande Nettoandel Elever Elever Årsværk ngsressour cer pr elev l undervisni ng i alt undervisning i alt pr lærerårs værk pr årsværk Aftale - x x x - - x Alder x Institution x x x x x x x Køn x Personalekategori x x x x x x x

28 Skoleår x x x x X x x 13.4 Opdateringsfrekvens Data indsamles hvert år fra ultimo september december. Data er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. maj samme skoleår. 14 Planlagte timer 14.1 Beskrivelse af statistikken Data om folkeskolerne omfatter oplysninger om planlagte timetal fordelt på klassetrin og fag. Data om øvrige skoletyper omfatter oplysninger om planlagte timetal fordelt på klassetrin og enkelte fag samt grupperinger af fag. Data afspejler skolernes planlægning i starten af skoleåret. Data dækker fra skoleåret 2010/11 på folkeskoler, frie skoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud Datakilde: Styrelsen for It og Læring (STIL) 14.2 Beskrivelse af nøgletal og dimensioner Antal Obl. Fagopdelt undervisning, vægtet gns. Antal skoler med 16B-godkendelse Skoleårets længde, vægtet gennemsnit Timetal, vægtet gennemsnit Angiver antal personale Angiver det samlede timetal til fagopdelt undervisning. Der vægtes i forhold til elevtallet. Angiver om kommunalbestyrelsen har godkendt, at skolen afkorter skoledagens samlede længde ved at have flere voksne i klassen Angiver det samlede timetal til fagopdelt undervisning og understøttende undervisning inkl. alle pauser. Der vægtes i forhold til elevtallet. Angiver det gennemsnitlige timetal. Der vægtes i forhold til elevtallet. Dimensioner (Variable) Fag Institution Insttype Klassetrin Angiver faget Indeholder institutionsdimensionen med beliggenhed (region/kommune) Angiver institutionstypen. Den indgår også i dimensionen Institution Angiver klassetrinnet

29 Klassetype Skoleår Tolærerordning Angiver klassetypen Angiver hvilket skoleår, oplysningerne vedrører Ja-nej variabel, der angiver om skolen af lov til at forkorte skoledagen Bemærkninger til statistikken Celler med færre end 3 observationer diskretioneres. Bemærk, at ikke alle dimensioner kan knyttes med alle nøgletalsgrupper. Dette fremgår af nedenstående tabel: Dimensioner Nøgletal (values) Obl. Fagopdelt undervisning Antal skoler med 16Bgodkendelse Skoleårets længde, vægtet Timetal, vægtet gennemsnit, vægtet gns. gennemsnit Fag x Institution x x x x Insttype x x x x Klassetrin x x x x Klassetype x x x x Skoleår x x x x To lærer-ordning x - x Opdateringsfrekvens Data indsamles hvert år fra ultimo september december. Data er tilgængelig i UVMs datavarehus ca. maj samme skoleår.

Excel-adgang til DVH Grundskolen. Vejledning

Excel-adgang til DVH Grundskolen. Vejledning Excel-adgang til DVH Grundskolen Vejledning Excel-adgang til DVH Grundskolen Vejledning Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, maj 2018 Indhold Hvad

Læs mere

Excel-adgang til DVH GYM. Vejledning

Excel-adgang til DVH GYM. Vejledning Excel-adgang til DVH GYM Vejledning Excel-adgang til DVH GYM Vejledning Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Hvad er Datavarehuset?...

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1. Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring TÅRNBY KOMMUNE Kvalitetsrapport 16/17 Bilag 1 Obligatoriske indikatorer Datakilde: Styrelsen for It og Læring Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning.

9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater. Dansk, læsning. 9_SamletRapport_ObligatoriskeIndikatorer.rdl Nationale måltal Hele landet, tre år, elever m. gode resultater Dansk, læsning Matematik Hele landet, tre år, allerdygtigste elever Dansk, læsning Matematik

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser. Vejledning

Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser. Vejledning Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser Vejledning Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser Vejledning Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, juli

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2017/18. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 20 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 3 2. RESULTATER... 4 2.1. Karakterer ved afslutningen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

BILAG Afrapportering 2015/2016

BILAG Afrapportering 2015/2016 BILAG Afrapportering 2015/2016 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 9 Kompetencedækning. Side 23 Karaktergennemsnit..

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80

Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver. Kommune, gennemsnit 7,8 80 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole,, Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 8,0 14 Kommune, gennemsnit 7,8 80 Land, gennemsnit

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Langeland Kommune KVALITETSRAPPORT Langeland Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 Formål med kvalitetsrapporten... 3 Rapportens opbygning... 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET... 5 Politiske visioner

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016

Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Glostrup Kommune Januar 2016 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2014/15 Kommune Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014

Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 Bilag 1 til Kvalitetsrapport 2014 BØRNE- OG SKOLEFORVALTNINGEN BILAG1 KARAKTERGENNEMSNIT Indhold Karaktergennemsnit Formål... 4 Om data... 4 Bundne prøvefag... 5 Dansk... 5 Matematik... 6 Karaktergennemsnit

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune

KVALITETSRAPPORT 2.0. Hjørring Kommune KVALITETSRAPPORT 2.0 2015 Hjørring Kommune 0 Indholdsfortegnelse Forord Del 1 1.1 Sammenfattende resultatvurdering (s. 3-6) Resultater af nationale test i læsning og matematik. Resultater fra 9. klasses

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin

Virksomhedsplan Aakjærskolen klassetrin Virksomhedsplan 2017 Aakjærskolen 0.- 9. klassetrin Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Side 3 Kommunale indsatsområder Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere.. Side 4 Praksisnær vejledning. Side 5

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2015 Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Mål og resultatmål... 2 2.1 Nationalt fastsatte mål

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser. Vejledning

Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser. Vejledning Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser Vejledning Excel-adgange til datavarehus for gymnasiale uddannelser Vejledning Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17

KVALITETSRAPPORT for. Balleskolen 2016/17 KVALITETSRAPPORT for Balleskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

De nationale test foråret National præstationsprofil

De nationale test foråret National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil De nationale test foråret 2016 National præstationsprofil Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, oktober 2016 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 20 FORORD Denne kvalitetsrapport er udarbejdet under stort tidspres, da fristerne for aflevering har været meget kort. Bl.a. af denne årsag er kvalitetsrapporten forlagt

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15

KVALITETSRAPPORT 2014/15 KVALITETSRAPPORT Svendborg Kommunale Skolevæsen Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 2 2 LÆSEVEJLEDNING... 3 2.1 Formål med kvalitetsrapporten... 3 2.2 Rapportens opbygning... 3 3 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...

Læs mere

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019

Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Karakterer fra folkeskolens prøver i 9. klasse 2018/2019 Resume Det samlede karaktergennemsnit i Folkeskolens afgangseksamen er i skoleåret 2018/2019 på. 15,8 pct. af eleverne opnåede et gennemsnit på

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017?

Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Socioøkonomisk reference: I hvilke prøver og på hvilke skoletyper klarer eleverne sig bedre end forventet i 9. klasse i 2016/2017? Mange undersøgelser viser, at elevernes karakterer hænger sammen med deres

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold Figuroversigt...3 Tabeloversigt...3 Indledning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017

Kvalitetsrapport. Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 Kvalitetsrapport Skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Nationalt tilsyn med faglig kvalitet... 5 Kvalitetssikring i Skoler & Uddannelse... 5 Vurdering af

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet

Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Baggrundsnotat om nøgletalskonceptet på skoleområdet Om nøgletalskonceptet Nøgletalsoversigten viser centrale nøgletal for udviklingen på folkeskoleområdet målrettet den politiske og administrative ledelse

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016

Kvalitetsrapport 2016 Kvalitetsrapport 2016 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen januar 2016 INDLEDNING 5 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 6 KOMMUNEDEL 9 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE ELEVER, SÅ DE BLIVER SÅ DYGTIGE, DE KAN 9

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014

KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014 KVALITETSRAPPORT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2013-2014 GULDBORGSUND KOMMUNE Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen februar 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 3 INDLEDNING 7 STATUS KOMMUNALE INDSATSER 9 KOMMUNEDEL 11 FOLKESKOLEN SKAL UDFORDRE ALLE

Læs mere

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune

Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Status / evaluering på arbejdet med folkeskolereformen i Rebild kommune Center Børn og Unge Journalnr: 17.01.00-A00-3-16 Ref.: Helle Grynderup Dato: 03-11-2016 Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget godkendte

Læs mere

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Kvalitetsrapport for Hillerød Skolevæsen Marts 2015 Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forandringsteori for implementering af læringsreformen i Hillerød Kommune... 5 1.2. Om data...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere