Outlook integration via Exchange server

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Outlook integration via Exchange server"

Transkript

1 Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil skemaet kunne ses med det samme i alle Exchange-klienter, fx mobiltelefoner, Outlook, Apples ical mv. Når skemaerne er lagt i Untis, kan de enkelt og hurtigt uploades til WebUntis. Herfra kommer skemaerne automatisk videre til Outlook-kalenderen. Ca. 10 minutter efter, at en skemaændring uploades til WebUntis, vil ændringerne kunne ses i Outlook-kalenderen. Synkroniseringen understøtter skemaer for lærere, studerende/elever og lokaler, når der er oprettet samme adresser til stamdataelementerne i såvel Untis som på Exchange serveren. I det næste finder du: 1. Teknisk beskrivelse og forudsætninger. 2. Hvordan kommer du i gang? 1. Teknisk beskrivelse og forudsætninger Skemaet for lærere eller studerende/elever hentes fra WebUntis. Synkroniseringen sørger i en kompliceret proces for at formatere skemaet til et format, som kan indlæses i Exchange. Når formateringen er udført, hentes de eksisterende kalenderbegivenheder i Exchange via webservicen Exchange Web Services (EWS), som er en del af Exchange 2007, 2010 og Kalenderbegivenhederne sammenlignes med skemaet fra WebUntis, og ændringerne indlæses. Kun kalenderbegivenheder oprettet af WebUntis berøres, og brugeren kan således stadig have egne aftaler i kalenderen. Synkroniseringen starter så snart skemaet i WebUntis ændres, fx når der sker en skemaflytning eller en overførsel fra Untis. Under normale omstændigheder vil ændringer blive overført til Exchange indenfor 10 minutter. Den allerførste gang, hvor alle stamdata og skemaer skal overføres fra WebUntis til brugernes Outlook-kalendere, kan det afhængigt af skolens størrelse tage nogle timer. Outlook integration via Exchange server - 1

2 Kommunikationen mellem WebUntis og Exchange foregår over en krypteret forbindelse. Synkroniseringen anvender en systembruger på Exchange serveren, og lærerne skal derfor ikke selv foretage nogen opsætning i WebUntis eller Outlook. Ændringer til skemaet i Exchange bliver ikke læst tilbage i WebUntis, men vil blive overskrevet ved næste synkronisering. Der kører en total synkronisering en gang pr. nat. For at benytte synkroniseringen kræves en Exchange 2007, 2010 eller 2013 server. På Exchange serveren skal Exchange Web Service (EWS) være aktiveret. Synkroniseringen har desuden brug for en systemkonto på Exchange, som har skriverettigheder til alle lærernes kalendere. Dette kan være en vilkårlig konto, og behøver ikke at være skolens sædvanlige administratorkonto. På vores hjemmeside Untis.dk under Support --> FAQ --> WebUntis ligger vejledningen: Hvorfor bliver lærernes skema ikke overført til Outlook? Klik her 2. Hvordan kommer vi i gang? Der skal oprettes en bruger på jeres Exchange server. Der skal laves tilpasninger i WebUntis, hvis I ikke tidligere har benyttet WebUntis. I skal sørge for, at betegnelserne i stamdata i Untis er på max. 20 tegn, da WebUntis kun tillader 20 tegn. Exchange server For at komme i gang med at synkronisere skemaer fra WebUntis til Exchange skal Erik Cederstrand ( fra Affect IT bruge følgende oplysninger: Adressen til Exchange Web Services (EWS)webservicen på en Exchange 2007, 2010 eller 2013 mailserver, hvor EWS er aktiveret. En bruger på Exchange serveren, som har skriveadgang til alle læreres kalendere (også elevers og lokalers, hvis de skemaer skal vises i Outlook). Et kodeord til ovennævnte bruger. Et eksempel på en EWS-adresse er https://outlook.sfp-net.com/ews/exchange.asmx. Skolens Exchange-administrator kan være behjælpelig med at oplyse EWS-adressen og oprette en bruger med de nødvendige rettigheder. Oplysningerne kan testes ved at indtaste EWS-adressen i en browser og forsøge at logge ind med ovennævnte brugers brugernavn og kodeord. Hvis der ikke kommer et loginvindue som Outlook integration via Exchange server - 2

3 på næste skærmdump, skal oplysningerne testes fra en computer, som ikke er koblet på skolens interne netværk. WebUntis Skoler/uddannelsesinstitutioner, der allerede benytter WebUntis, behøver ikke forholde sig til de næste afsnit. De skal blot uploade deres skemaer i Untis til WebUntis, som de plejer at gøre. Hvis I aktuelt ikke benytter WebUntis, er der nogle ting, der skal oprettes/indstilles for at overførslen fra jeres selvstændige skemalægningsenheder (skoler/afdeligner) i Untis kan overføre stamdata og skemaer til WebUntis. Først skal du vide hvilken af følgende kategorier, du tilhører: A. Vi har kun én skemalægningsenhed (skole/afdeling), der skemalægger med Untis. Hvis det er tilfældet, skal du læse de punkter, der begynder med A (side 4-6). B. Vi er flere skemalægningsenheder (skoler/afdelinger), der skemalægger med Untis. Vi har ALLE den samme start- og slutdato på skoleårene i Untis. Hvis det er tilfældet, skal du læse de punkter, der begynder med B (side 7-10). C. Vi er flere skemalægningsenheder (skoler/afdelinger), der skemalægger med Untis. Skolerne/afdelingerne har IKKE den samme start- og slutdato på skoleårene i Untis. Hvis det er tilfældet, skal du læse de punkter, der begynder med C (side 11-16). Outlook integration via Exchange server - 3

4 A. Vi har kun en skemalægningsenhed (side 4-6) Har du kun én skemalægningsenhed, er det enkelt at komme i gang. Når dine skemaer er færdige i Untis, skal du uploade skemaerne til WebUntis. A. Upload fra Untis til WebUntis Inden du overfører stamdata til WebUntis første gang, skal du sikre dig, at der er knyttet en adresse til alle lærere i Stamdata --> Lærere i Untis. Kun hvis lærerne har en adresse, kan deres skemaer blive vist i Outlook. Tilsvarende skal du oprette adresser i stamdata for studerende(elever) og/eller lokaler, hvis deres skemaer skal overføres til Outlook. I stamdata --> Elever skriver du adresserne i kolonnen adresser ligesom for lærerne. I Stamdata --> Lokaler er der ikke en kolonne til adresser. Du skal i stedet indtaste adresserne i kolonnen Tekst. Outlook integration via Exchange server - 4

5 A. Eksport fra Untis til WebUntis I menuen filer Filer --> Import/Eksport klikker du på WebUntis. Nu ser du dette vindue: 1. Allerførste gang skal du klikke på indstillinger og indsætte de oplysninger, som er beskrevet i næste skærmdump. Efterfølgende skal du ikke ændre eller gøre mere ved indstillinger. 2. Når du er klar til at overføre stamdata fra Untis til WebUntis, klikker du på knappen "Stamdata". Du skal ikke gøre noget i forhold til startdato, da Untis automatisk overfører hele skoleåret (det du har indtastet i menuen Indstilllinger --> Skoledata i Untis). Stamdata skal overføres første gang, at du uploader til WebUntis. Fremover skal stamdata kun overføres, hvis du har lavet ændringer i dine stamdata. 3. Klik på knappen "Undervisning". Nu overføres skemaerne til WebUntis, hvorfra de føres videre til Outlook. Outlook integration via Exchange server - 5

6 Obs. Vedr. punkt 2. Hvis din uddannelsesinstitution automatisk synkroniserer stamdata med fx SIS eller EASY-A, må du IKKE uploade stamdata fra Untis til WebUntis! Spring i så fald punkt 2. og fortsæt med punkt 3. A. Sådan udfyldes eksport-indstillingerne 1. Webserver: WebUntis.dk 2. Port: 443 og flueben ved https 3. Skolenavn: Det navn, der står/eller skrives i feltet "Skolenavn", når du logger på WebUntis 4. Brugernavn: Untis og 5. Adgangskode: Untis Outlook integration via Exchange server - 6

7 B. Vi er flere skemalægningsenheder (skoler/afdelinger), der skemalægger med Untis. Vi har ALLE den samme start- og slutdato på skoleårene i Untis (side 7-10) Det er meget vigtigt, at I kontrollerer i Untis i menuen Indstillinger --> Skoledata, at alle selvstændige skemalægningsenheder (skoler/afdelinger) har skevet den samme start- og slutdato, INDEN i begynder at uploade fra Untis til WebUntis. I eksemplet er det et helt skoleår, men I kunne lige så godt have aftalt at skoleåret skulle være et semester fx fra forårssemesteret fra 1/ til 30/ blot ALLE skriver det samme. En anden ting, der er vigtig INDEN i uploader til WebUntis er, at I tjekker i menuen Indstillinger --> Skoledata i Untis, om der står det rigtige i felterne "Nr." og "ID" (gul ramme i ovenstående skærmdump), da I ellers vil overskrive hinandens skemaer. Hvis I er logget på skole/afdeling nummer 2, skal der stå 2 i både feltet ID og feltet Nr. Er I logget på skole/afdeling 3, skal der stå 3 i både feltet ID og feltet Nr, hvis I er logget på skole/afdeling 4, skal der stå 4 i begge feltet og så fremdeles. Har den enkelte skole/afdeling mere end et skoleår, skal I tjekke om det står korrekt i hvert enkelt skoleår for henholdsvis skole 2, 3, 4 osv. Husk at klikke på knappen OK eller Anvend. Outlook integration via Exchange server - 7

8 B. Skolerne/afdelingerne skal oprettes i WebUntis I WebUntis --> Stamdata --> Afdelinger skal du oprette de samme skoler/afdelinger, som du har i MultiUser. Når du opretter dine afdelinger, er det vigtigt, at du skriver det UntisID, der svarer til det nr. skolen/afdelingen logger på Untis MultiUser med. B. Upload fra Untis til WebUntis Inden du overfører stamdata til WebUntis første gang, skal du sikre dig, at der er knyttet en adresse til alle lærere i Stamdata --> Lærere i Untis. Kun hvis lærerne har en adresse, kan deres skemaer blive vist i Outlook. Outlook integration via Exchange server - 8

9 Tilsvarende skal du oprette adresser i stamdata for studerende(elever) og/eller lokaler, hvis deres skemaer skal overføres til Outlook. I stamdata --> Elever skriver du adresserne i kolonnen adresser ligesom for lærerne. I Stamdata --> Lokaler er der ikke en kolonne til adresser. Du skal i stedet indtaste adresserne i kolonnen Tekst. B. Eksport fra Untis til WebUntis I menuen filer Filer --> Import/Eksport klikker du på WebUntis. Nu ser du dette vindue: 1. Allerførste gang skal du klikke på indstillinger og indsætte de oplysninger, som er beskrevet i næste skærmdump. Efterfølgende skal du ikke ændre eller gøre mere ved indstillinger. Outlook integration via Exchange server - 9

10 2. Når du er klar til at overføre stamdata fra Untis til WebUntis, klikker du på knappen "Stamdata". Du skal ikke gøre noget i forhold til startdato, da Untis automatisk overfører hele skoleåret (det du har indtastet i menuen Indstilllinger --> Skoledata i Untis). Stamdata skal overføres første gang, at du uploader til WebUntis. Fremover skal stamdata kun overføres, hvis du har lavet ændringer i dine stamdata. 3. Klik på knappen "Undervisning". Nu overføres skemaerne til WebUntis, hvorfra de føres videre til Outlook. Obs. Vedr. punkt 2. Hvis din uddannelsesinstitution automatisk synkroniserer stamdata med fx SIS eller EASY-A, må du IKKE uploade stamdata fra Untis til WebUntis! Spring i så fald punkt 2. og fortsæt med punkt 3. B. Sådan udfyldes eksport-indstillingerne 1. Webserver: WebUntis.dk 2. Port: 443 og flueben ved https 3. Skolenavn: Det navn, der står/eller skrives i feltet "Skolenavn", når du logger på WebUntis 4. Brugernavn: Untis og 5. Adgangskode: Untis Outlook integration via Exchange server - 10

11 C. Vi er flere skemalægningsenheder (skoler/afdelinger), der skemalægger med Untis. Skolerne/afdelingerne har IKKE den samme start- og slutdato på skoleårene i Untis (side 11-16). Skoleårets længde i henholdsvis Untis og WebUntis I Untis kan et skoleår være min. 14 dage og max. 365 dage. I WebUntis kan et skoleår godt være forskelligt fra Untis skoleår. Det forudsætter dog: at WebUntis' skoleår altid er større eller lig med Untis' skoleår. at der laves nogle tilføjelser i Untis ini-filen for hver enkelt bruger af Untis. I vejledningen, der ligger på vores hjemmeside untis.dk --> Support --> FAQ --> WebUntis, "Skoleåret i WebUntis forskelligt fra skoleåret i Untis?", kan du se, hvad der skal tilføjes i ini-filen. Skoleåret i WebUntis forskelligt fra skoleåret i Untis? Klik her En tilpasning/ændring i untis.ini-filen kræver, at man er meget omhyggelig, da untis.ini-filen indeholder helt grundlæggende oplysninger, der har stor indflydelse på funktionerne i Untis. Outlook integration via Exchange server - 11

12 Tal evt. med en IT-kyndig person. Hvis jeres skemalægningsenheder (skoler/afdelinger) har forskellige start- og slutdatoer i Untis, skal de(t) skoleår, der oprettes i WebUntis have en start- og slutdato, der gør, at alle skoleår fra jeres Untis skoler/afdelinger ligger inden for intervallet i et WebUntis skoleår. For at sikre dette skal I logge ind på hver enkel skole/afdeling i Untis samt alle skoleår, hvor skemaet ønskes overført til WebUntis/Outlook, og tjekke start- og slutdatoerne. Vi anbefaler, at alle jeres Untis skoler/afdelinger har en start- og en slutdato, der IKKE rækker henover natten mellem 31. juli og 1. august. Inden der oploades til WebUntis, skal der være oprettet et skoleår i WebUntis, der er større eller lig med de Untis skoleår, der uploades fra (se næste skærmdump). Det kan være: 1. august 2013 og slutter 31. juli august 2014 og slutter 31. juli august 2015 og slutter 31. juli 2016 osv. Vigtigt med korrekt ID Når I alligevel skal logge på hver enkel skole/afdeling OG på samtlige oprettede skoleår for hver skole/afdeling, bør I med det samme tjekke, om der står det korrekte i felterne Nr. og ID. Hvis I er logget på skole/afdeling nummer 2, skal der stå 2 i både feltet ID og feltet Nr (gul ramme i ovenstående skærmdump). Er I logget på skole/afdeling 3, skal der stå 3 i både feltet ID og feltet Nr, hvis I er logget på skole/afdeling 4, skal der stå 4 i begge feltet og så fremdeles. Men som sagt, skal det tjekkes for hvert enkelt skoleår for hver af jeres skoler/afdelinger! Husk at klikke på knappen OK eller Anvend, hvis I tilføjer/ændrer. Outlook integration via Exchange server - 12

13 C. Opret et skoleår i WebUntis Du opretter et skoleår i WebUntis i menuen Stamdata --> Skoleår. C. Skolerne/afdelingerne skal oprettes i WebUntis I WebUntis --> Stamdata --> Afdelinger skal du oprette de samme skoler/afdelinger, som du har i MultiUser. Når du opretter dine afdelinger, er det vigtigt, at du skriver det UntisID, der svarer til det nr. skolen/afdelingen logger på Untis MultiUser med. Outlook integration via Exchange server - 13

14 C. Upload fra Untis til WebUntis Inden du overfører stamdata til WebUntis første gang, skal du sikre dig, at der er knyttet en adresse til alle lærere i Stamdata --> Lærere i Untis. Kun hvis lærerne har en adresse, kan deres skemaer blive vist i Outlook. Tilsvarende skal du oprette adresser i stamdata for studerende(elever) og/eller lokaler, hvis deres skemaer skal overføres til Outlook. I stamdata --> Elever skriver du adresserne i kolonnen adresser ligesom for lærerne. I Stamdata --> Lokaler er der ikke en kolonne til adresser. Du skal i stedet indtaste adresserne i kolonnen Tekst. Outlook integration via Exchange server - 14

15 C. Eksport fra Untis til WebUntis I menuen filer Filer klikker du på Import/Eksport -> Untis -> WebUntis. Nu ser du dette vindue: 1. Allerførste gang skal du klikke på indstillinger og indsætte de oplysninger, som er beskrevet i næste skærmdump. Efterfølgende skal du ikke ændre eller gøre mere ved indstillinger. 2. Når du er klar til at overføre stamdata fra Untis til WebUntis, klikker du på knappen "Stamdata". Du skal ikke gøre noget i forhold til startdato, da Untis automatisk overfører hele skoleåret (det du har indtastet i menuen Indstilllinger --> Skoledata i Untis). Stamdata skal overføres første gang, at du uploader til WebUntis. Fremover skal stamdata kun Outlook integration via Exchange server - 15

16 overføres, hvis du har lavet ændringer i dine stamdata. 3. Klik på knappen "Undervisning". Nu overføres skemaerne til WebUntis, hvorfra de føres videre til Outlook. Obs. Vedr. punkt 2. Hvis din uddannelsesinstitution automatisk synkroniserer stamdata med fx SIS eller EASY-A, må du IKKE uploade stamdata fra Untis til WebUntis! Spring i så fald punkt 2. og fortsæt med punkt 3. C. Sådan udfyldes eksport-indstillingerne 1. Webserver: WebUntis.dk 2. Port: 443 og flueben ved https 3. Skolenavn: Det navn, der står/eller skrives i feltet "Skolenavn", når du logger på WebUntis 4. Brugernavn: Untis og 5. Adgangskode: Untis Outlook integration via Exchange server - 16

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook?

Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook? Hvorfor kan jeg ikke se mit skema i Outlook? Eksporten fra WebUntis til Outlook er en snitflade, der kan tilkøbes hos Frey Software. Årsager til, at skemaet ikke eksporteres fra WebUntis til Outlook, kan

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere