HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )"

Transkript

1 HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på, når man eksempelvis har beskæftiget medarbejdere ansat som gastronomer (kokke, smørrebrødsjomfruer, konditorer m.v.), medhjælpere (stuepiger, opvaskere m.v.), serveringspersonale, receptionister, administrativt personale m.v. Fælles for en stor del af disse ansættelsesforhold, der typisk etableres på virksomheder, der er medlem af Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening er, at vilkårene i stor udstrækning er bestemt af de overenskomster, HORESTA Arbejdsgiver eller Dansk Erhverv Arbejdsgiver har indgået med de faglige organisationer i Danmark. HORESTA Arbejdsgiver har tillige indgået overenskomsten med HK/Privat for medarbejdere beskæftiget med service-, handels-, salgs- og kontorarbejde og overenskomsten med 3F Den Private Servicegruppe (tidligere SiD-fagområder) for medarbejdere beskæftiget med forfaldent arbejde for eksempel pasning af grønne områder, renholdelse og vedligeholdelse af ydere faciliteter, egentlig pedelarbejde m.v. Yderligere har HORESTA Arbejdsgiver overenskomst med Dansk Metal/ Dansk El-Forbund for faglært metal- og elarbejde. I disse overenskomster er der i korte træk redegjort for i det følgende. Eksempelvis kan nævnes ansættelsesvilkår såsom løn, pension, arbejdstid etc., hvor det ikke alene er overladt til virksomheden og den enkelte ansatte at aftale vilkår for ansættelsesforholdet, men hvor de enkelte overenskomster bestemmer vilkårene for det enkelte ansættelsesforhold. I det følgende er der i korte træk redegjort for de væsentligste forhold, man skal være opmærksom på i henhold til de overenskomster HORESTA Arbejdsgiver har indgået. Den hyppigste anvendte overenskomst er hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Den Private Servicegruppe. Den omfatter gastronomarbejde, serveringsarbejde, medhjælperarbejde mv. Den er der i det følgende derfor lagt særlig vægt på. Endvidere er der redegjort for parternes elevoverenskomst. Derudover har HORESTA Arbejdsgiver indgået en række andre overenskomster: Caféoverenskomsten med 3F. Diskoteksoverenskomsten med 3F. Færgeoverenskomsten med 3F. Bageroverenskomsten med NNF. Off-Shoreoverenskomsten med 3F. Kasinooverenskomsten med HK, 3F og VSL. Overenskomst for omrejsende tivolier med 3F. For mere information om alle de nævnte overenskomster kan henvendelse ske til Dansk Erhverv Arbejdsgiver telefon Alle overenskomster er i øvrigt tilgængelige på

2 Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Den Private Servicegruppe Som medlem af Dansk Erhverv/Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ HORESTA Arbejdsgiver omfattes man automatisk af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Den Private Servicegruppe. Faggrupper HORESTA Arbejdsgiver og 3F- Den Private Servicegruppe overenskomsten er delt op i tre faggrupper: 1) Gastronomgruppen, eksempelvis kokke, smørrebrødsjomfruer etc. 2) Hotel- og Restaurantmedhjælperne, eksempelvis stuepiger, opvaskere, rengøringsassistenter etc. Oldfrueassistenter, vagtmestre Faglærte cafeteriaassistenter Receptionspersonale Hotel- og fritidsassistenter 3) Serveringspersonalet Denne fagopdeling betyder, at medarbejderen som udgangspunkt ikke må arbejde på tværs af fagopdelingen. Således må f.eks. en medarbejder, der er beskæftiget som gastronom ikke udføre arbejde, som henhører under serveringspersonalet. Ved lokalaftale er det muligt at aftale fagfleksibilitet. Men det betyder eksempelvis også, at en receptionist som udgangspunkt ikke må udføre andet end receptionsarbejde. Endelig har opdelingen i faggrupperne betydning for visse lønog ansættelsesvilkår. Overenskomstens gyldighedsområde og gældende minimallønssatser HORESTA Arbejdsgiver og 3F Den Private Servicegruppe overenskomsten omfatter følgende arbejde og minimallønnen for de enkelte faggrupper udgør pr. 1. marts 2008: Faglærte gastronomer: Ufaglærte gastronomer: kr ,73 pr. måned. kr ,28 pr. måned. Hotel- og Restaurantmedhjælpere: kr ,77 pr. måned. Vagtmestre og oldfrueassistenter: kr ,77 pr. måned. Faglærte receptionister: Ufaglærte receptionister: Faglærte hotel- og fritidsass.: Fastlønnede tjenere: Provisionslønnede tjenere: kr ,74 pr. måned. kr ,13 pr. måned. kr ,50 pr. måned. kr ,93 pr. måned. kr ,78 pr. måned. Medarbejderne er månedslønnede. De angivne lønsatser er minimallønninger. Dette betyder, at man i kraft af overenskomstens løfteparagraf efter nogen tid er forpligtet til at løfte medarbejderen i løn. Dette gælder dog ikke provisionslønnet serveringspersonale. Medarbejderen kan således ikke alene aflønnes med overenskomstens minimalløn. Særligt løntillæg Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige medarbejdere (herunder reserver) 1% af den ferieberettigede løn. Beløbet indbetales til Feriefonden. For receptionister, der holder ferie med løn, kan beløbet dog udbetales til medarbejderen sammen med ferietillægget i forbindelse med afholdelse af ferie

3 i det efterfølgende ferieår. Løntillæg Hvis medarbejderen arbejder på forskudte tider om aftenen og i weekenden, er medarbejderen berettiget til et forskudttidstillæg, som tillægges medarbejderens almindelige timeløn. Forskudttidstillæg udgør pr. 1. marts 2008: Voksne Unge u/18 år pr. time pr. time Hverdage kl kr. 15,25 kr.10,68 Lørdage kl kr. 15,25 kr.10,68 Søndage kl til efterfølgende døgn kl kr. 21,17 kr. 17,43 Helligdagskompensation Ved arbejde på helligdage ydes medarbejderen tillige kompensation. For gastronomer og fastlønnet serveringspersonale: 1½ fridag pr. arbejdet helligdag, med fuld personlig løn, eller 1 fridag pr. arbejdet helligdag, med fuld personlig løn plus et tillæg på 50% af den oppebårne timeløn. (særlig ordning for gastronomer beskæftiget i Københavns Amt) For provisionslønnet serveringspersonale: forhøjelse af dagsnormen på kr. 29,36 pr. påbegyndt time For hotel- og restaurantmedhjælpere: tillæg på 100% af den gældende timeløn Anciennitetstillæg Gastronomer, faglærte cafeteriaassistenter eller fastlønnede tjenere, som har arbejdet flere år i branchen, er berettiget til et brancheanciennitetstillæg. Brancheanciennitetstillæg udgør pr. måned: 3. og 4. brancheår kr. 245,30 5. og 6. brancheår kr. 295,50 7. og 8. år brancheår kr. 427,86 9. og 10. brancheår kr. 599, og 14. brancheår kr. 713, til 20. brancheår kr. 818, brancheår og derefter kr. 951,58 Hotel- og Restaurantmedhjælpere, receptionister og hotel- og fritidsassistenter, som har været beskæftiget flere år i samme virksomhed, er berettiget til et virksomhedsanciennitetstillæg. Virksomhedsanciennitetstillæg udgør pr. måned: 3. og 4. ansættelsesår kr. 96,98 5. og 6. ansættelsesår kr. 159,71 7. og 8. ansættelsesår kr. 228,20 9. og 10. ansættelsesår kr. 342, ansættelsesår og derefter kr. 359,41 Kost I overenskomsten er der aftalt en særlig kostordning, som angiver, at medarbejderen har ret til kost. Hvis arbejdsgiver opkræver medarbejderen betaling for kosten, skal medarbejderen betale kr. 12,00 til arbejdsgiver pr. arbejdsdag, og arbejdsgiver betaler medarbejderen et tillæg på kr. 1,00 pr. præsteret arbejdstime.

4 Hvis medarbejderen ikke opkræves betaling for kost, vil det få skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Pension En medarbejder omfattet af overenskomsten har ret til pension, hvis et af følgende to kriterier er opfyldt: Medarbejderen er fyldt 20 år, og har inden for de forudgående 5 år arbejdet sammenlagt 12 måneder i branchen, eller Medarbejderen er ved ansættelsen omfattet af en arbejds markedspension baseret på en kollektiv overenskomst. Hvis pensionskriterierne ikke er opfyldt ved ansættelsen, indtræder medarbejderen i pensionsordningen på det tidspunkt, hvor anciennitetskravet opfyldes. Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Pensionsordningen etableres i Pension Danmark under PensionDanmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Pensionsbidraget udgør pr. 1 juli ,1%, hvoraf arbejdsgivers bidrag udgør 7,4% og medarbejders bidrag udgør 3,7%. Ansættelsesbevis Ved ansættelsen skal medarbejderen have et ansættelsesbevis i overensstemmelse med gældende lovgivning, det vil sige senest 1 måned efter tiltrædelsesdagen. Dog skal medarbejderen skriftligt have oplysninger om løn, arbejdstid og stillingskategori senest på tiltrædelsesdagen. Det ansættelsesbevis, der skal anvendes, skal være det af organisationerne godkendte HORESTA Arbejdsgiver og 3F Den Private Servicegruppe ansættelsesbevis. Ansættelsesbeviset er tilgængeligt elektronisk på HORESTAs hjemmeside www. horesta.dk. Vagtplansregler For medarbejdere beskæftiget under HORESTA Arbejdsgiver og 3F Den Private Servicegruppe overenskomsten gælder der særlige vagtplaneringsregler. Arbejdsgiver har ansvaret for udarbejdelse af en vagtplan, som opfylder følgende: Skal som minimum omfatte mindst 4 uger.* Skal angive arbejdstidens begyndelse og ophør for den enkelte medarbejder. Spisepausens placering skal fremgå*. 2 fridage pr. uge, hvoraf fridagene som min. skal gives i sam menhæng hver anden uge*. En fridag udgør 24 timer + 11 timers hvile. Min. 5 friweekender på 3 måneder (minimum 1 pr. måned). En friweekend udgør fri i tidsrummet lør. kl søn. kl timers hvile. Særligt for fuldtidsansatte: Max. 148 timer (effektiv arbejdstid) over 4 uger*. Max. 60 timer pr. uge*. Max. 96 timer 2 uger i træk*. Fast natarbejde 140 timer over en 4-ugers turnus. ½ time spisepause pr. vagt udover den effektive arbejdstid. Max. 13 timers arbejde pr. dag inkl. ½ times spisepause.

5 Max. 6 dages arbejde i træk. Min. 11 timers hvile mellem vagterne*. Arbejdstiden kan ikke deles*. Funktionæransatte omfattet af overenskomsten modtager løn under ferie. Særligt for deltidsansatte: Min. 40 timer over 4 uger*. Max. 148 timer over 4 uger*. Max. 60 timer pr. uge*. Max. 96 timer 2 uger i træk*. Min. 4 timer pr. dag*. Max. 13 timers arbejde pr. dag inkl. ½ times spisepause. Max. 6 dages arbejde i træk. Min. 11 timers hvile mellem vagterne*. Min. 1 arbejdsdag pr. uge, hvis den ansatte ønsker det. ½ time spisepause pr. vagt udover den effektive arbejdstid. arbejdstiden kan ikke deles. 1) Weekendarbejde (fre. kl man. kl ) eller (fre. kl man. kl ). Kun medhjælpere og natportier. Minimum 4 timers arbejde og max.104 timers arbejde på en 4-ugers turnus. 2) Unge under 18 år. Min. 30 timer over en 4-ugers turnus. * Kan fraviges ved lokalaftale. Nærmere herom følger nedenfor. Feriepenge For alle medarbejdere beskæftiget under overenskomsten, som ikke er ansat på funktionærvilkår, er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale 12,5% feriegodtgørelse til Feriefonden for Hotel- og Restauranterhvervet. Indbetalingen sker kvartalsvis. Feriepenge skal indsættes på en separat konto i Den Danske Bank A/S, Flakhaven 1, 5000 Odense. Såfremt der er spørgsmål til indbetaling af feriepenge, kan disse rettes til Feriefonden, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg, telefon: Overarbejde Hvis en fuldtidsansat medarbejder arbejder mere end 148 timer på 4 uger, skal der ydes overarbejdskompensation enten i form af afspadsering eller ved udbetaling af overarbejdstillæg. Dette vil også gøre sig gældende, hvis en deltidsansat medarbejder bliver beordret arbejde ud over det garanterede timetal. For deltidsansatte er der dog mulighed for frivilligt merarbejde til almindelig timetakst. Der skal tillige ydes overarbejdskompensation, hvis en medarbejder efter krav fra arbejdsgiver påbegynder arbejdet før det vagtplanerede tidspunkt, eller hvis medarbejderen bliver bedt om at arbejde efter vagtens sluttidspunkt iht. vagtplanen. Overarbejdstillæg udgør: De to første timer - 50% tillæg ved udbetaling / afspadsering med 1,5 time pr. overarbejdstime. Derefter - 100% tillæg ved udbetaling/afspadsering med 2 timer pr. overarbejdstime. For overarbejde efter kl altid 100%. Feriefridage Fastansatte medarbejdere under HORESTA Arbejdsgiver og 3F

6 Den Private Servicegruppe overenskomsten har ret til feriefridage. Retten til feriefridage optjenes gradvis. Efter 3 måneders ansættelse 1 feriefridag. Efter 6 måneders ansættelse 4 feriefridage. Efter 9 måneders ansættelse 5 feriefridage. Sygdom Ved fastansatte medarbejderes sygdom er arbejdsgiver forpligtet til at udbetale løn under sygdom, såfremt Sygedagpengelovens beskæftigelseskrav er opfyldt. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger Betaling i resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen Pension under barsel Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Pr. 1. juli 2008: Børns sygdom/hospitals indlæggelse: Medarbejdere der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder har ret til frihed med løn i sammenlagt 1 uge i forbindelse med indlæggelse på hospital sammen med børn under 14 år. Barselsorlov m.v. I overenskomsten er der en betalingsforpligtelse for arbejdsgiver, hvis en fastansat kvindelig medarbejder, som opfylder anciennitetskravet i bestemmelsen, afholder: Graviditetsorlov 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Barselsorlov 14 uger efter fødslen. Arbejdsgiverbidrag Arbejdstagerbidrag Samlet bidrag pr. måned pr. måned pr. måned kr. 820,00 kr. 410,00 kr ,00 Reserver I overenskomsten findes særlige regler for beskæftigelse af reserver (løsarbejdere). Lokalaftaler En række af overenskomstens bestemmelser kan fraviges ved lokalaftale. Det fremgår af de enkelte bestemmelser, om disse kan fraviges og i givet fald i hvilket omfang. For mandlige ansatte er der under samme betingelse ret til betaling under: Fædreorlov 2 uger i tilknytning til fødslen. Såfremt virksomheden ønsker at indgå lokalaftale anbefales det at tage kontakt til Dansk Erhverv/Dansk Erhverv Arbejdsgiver med henblik på nærmere rådgivning. For mandlige og kvindelige ansatte er der endvidere ret til betaling under forældreorlov: Forældreorlov fra og med uge 15 til uge 23 efter fødslen Kompetenceudvikling Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet kan årligt gives op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse, forudsat at

7 det er relevant i forhold til beskæftigelse inden for overenskomstens område. Virksomhederne indbetaler i den forbindelse kr. 200,00 pr. 1. april 2008 pr. fuldtidsmedarbejder pr. år. For deltidsansatte afregnes forholdsmæssigt Uddannelses- og Samarbejdsfond (DA/LO-uddannelsesfond) Virksomheden skal betale henholdsvis 15 øre samt 20 øre pr. præsteret arbejdstime til Uddannelses- og Samarbejdsfonden mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. Herudover betales der bidrag på 16 øre pr. præsteret arbejdstime til DA/LO-uddannelsesfond. Elevoverenskomsten er gældende for elevforhold indenfor hotel- og restaurationsbranchen, dvs. kokkeelever, smørrebrødselever, tjenerelever, receptionistelever, cafeteria- og kantineassistent-

8 Elevoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F - Den Private Servicegruppe - elever og hotel- og fritidsassistenter. Overenskomstens gældende minimallønssatser Minimallønnen udgør pr. 1. marts Elever under 18 år aflønnes det 1. læreår: Pr. måned: kr ,77 Elever over 18 år aflønnes efter følgende satser: 1-12 måneder: kr ,54 pr. måned måneder: kr ,31 pr. måned måneder: kr ,89 pr. måned måneder: kr ,65 pr. måned. Pensionsordningen etableres i PensionDanmark under Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring. Pensionsbidraget udgør p.t. 11,1%, hvoraf arbejdsgivers bidrag udgør 7,4% og medarbejders bidrag udgør 3,7%. Løn under sygdom, barselsorlov, feriefridage m.v. Der henvises til overenskomsten. EGU-elever over 18 år aflønnes efter følgende satser: Pr. måned: kr ,54 Herudover kommer yderligere løntillæg som forskudttidstillæg, helligdagstillæg mm. Pension En elev omfattet af overenskomsten har ret til pension, hvis et af følgende to kriterier er opfyldt: Eleven er fyldt 20 år, og har inden for de forudgående 5 år arbejdet sammenlagt 12 måneder i branchen, eller Eleven er ved ansættelsen omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på en kollektiv overenskomst. Hvis pensionskriterierne ikke er opfyldt ved ansættelsen, indtræder medarbejderen i pensionsordningen på det tidspunkt, hvor anciennitetskravet opfyldes. HK-overenskomsten er en tiltrædelsesoverenskomst. Overenskomsten kan tiltrædes efter ønske fra arbejdsgiver, hvis man ønsker HK-overenskomsten gældende for sine medarbejdere beskæftiget med service-, handels-, salgs- og kontorarbejde.

9 Checkliste til vagtplanering Vagternes starttidspunkt, sluttidspunkt og spisepauser* anføres Arbejdstid - Fuldtidsansatte Max. 148 timer (effektiv arbejdstid) over 4 uger* Max. 60 timer pr. uge* Max. 96 timer 2 uger i træk* Fast natarbejde timer over en 4-ugers turnus ½ time spisepause pr. vagt udover den effektive arbejdstid Max. 13 timers arbejde pr. dag inkl. ½ times spisepause Max. 6 dages arbejde i træk Min. 11 timers hvile mellem vagterne* Arbejdstiden kan ikke deles* Arbejdstid - Deltidsansatte Min. 40 timer over 4 uger* Max. 148 timer over 4 uger** Max. 60 timer pr. uge* Max. 96 timer 2 uger i træk* Min. 4 timer pr. dag* Max. 13 timers arbejde pr. dag inkl. ½ times spisepause Max. 6 dages arbejde i træk Min. 11 timers hvile mellem vagterne* Min. 1 arbejdsdag pr. uge, hvis den ansatte ønsker det ½ time spisepause pr. vagt udover den effektive arbejdstid Arbejdstiden kan ikke deles 1) Weekendarbejde (fre. kl man. kl kun medhjælpere + natportierer) Intet minimum timekrav i overenskomsten - aftales individuelt Arbejdstiden max. 104 timer på en 4-ugers turnus. 2) Unge under 18 år Min. 30 timer over en 4 ugers turnus*

10 Arbejdstid elever Den effektive arbejdstid udgør 148 timer over en 4-ugers turnus* Skoletiden er at regne som arbejdstid Den effektive daglige arbejdstid tillægges ½ times spisepause max. 50 timer pr. uge max. 86 timer pr. 2 uger max. 10 timers arbejde pr. dag inkl. ½ times spisepause (under 18 år) max. 11 timers arbejde pr. dag inkl. ½ times spisepause (over 18 år) min. 12 timers hvile hvis under 18 min. 11 timers hvile hvis over 18* Fridage En fridag udgør 24 timer + 11(12) timers hvile 2 fridage pr. uge, hvoraf fridagene min. skal gives i sammenhæng hver anden uge* Friweekend - min. 1 friweekend pr. måned ( lør. kl søn. kl (12) timers hvile), dog min. 5 friweekends på 3 måneder* Feriefridage Efter 3 måneders ansættelse 1 feriefridag Efter 6 måneders ansættelse 4 feriefridage Efter 9 måneders ansættelse 5 feriefridage Fastlægges på samme måde som restferie * Kan fraviges ved lokalaftale med tillidsrepræsentanten eller 3F s lokalafdeling. Se overenskomstens regler herom. **Gastronomer og faglærte cafeteriaassistenter kan kun deltage i merarbejde, hvis det skriftligt aftales lokalt på virksomheden. Arbejdstid udover det i ansættelses-beviset angivne betales som overarbejde.

11 Overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat Overenskomsten kan yderligere kræves tiltrådt af HK/privat, såfremt HK/privat på tidspunktet for kravets fremsættelse har mindst 50% medlemmer blandt de på virksomheden beskæftigede medarbejdere indenfor overenskomstens område. Det betyder, at man som medlem af HORESTA Arbejdsgiver ikke automatisk er omfattet af overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og HK/Privat. Overenskomstens gældende minimallønssatser Minimallønnen udgør pr. 1. marts 2008: Løngruppe 1 (medarbejdere ansat til sæsonarbejde samt studerende): Kr ,68 pr. måned. Evt. funktionstillæg kr. 975,79 pr. måned. Løngruppe 2 (medarbejdere uden faglig uddannelse, der i det væsentlige udfører arbejde, der ikke forudsætter en sådan): kr ,68 pr. måned. Evt. funktionstillæg kr ,27 pr. måned. Unge under 18 år (minimalløn) Ikke faglært arbejde kr ,74 pr. måned. Faglært arbejde kr ,74 pr. måned. Evt. funktionstillæg kr. 780,64 pr. måned. Medarbejderne er månedslønnede. De angivne lønsatser er minimallønninger. Dette betyder, at man i kraft af overenskomstens løfteparagraf efter nogen tid er forpligtet til at løfte medarbejderen i løn. Medarbejderen kan således ikke alene aflønnes med overenskomstens minimalløn. Særligt løntillæg Som et særligt løntillæg indbetales for samtlige medarbejdere (herunder reserver) 0,75% af den ferieberettigede løn. Pension En medarbejder omfattet af overenskomsten har ret til pension, hvis et af følgende to kriterier er opfyldt: Evt. funktionstillæg kr ,27 pr. måned. Løngruppe 3 (faglærte medarbejdere, eller medarbejdere, der er kvalificeret på tilsvarende niveau, tillige med medmedarbejdere med efteruddannelse inden for HE/merkonom, korrespon dent eller eksamen fra Turistakademiet samt medarbejdere, der i det væsentlige er beskæftiget med mere selvstændigt eller kvalificeret arbejde): kr ,68 pr. måned. Medarbejderen er fyldt 20 år, og har uden afbrydelse været ansat i 9 måneder hos én eller flere virksomheder omfattet af overenskomsten. Medarbejderen er ved ansættelsen omfattet af en arbejds markedspension baseret på en kollektiv overenskomst. Hvis pensionskriterierne ikke er opfyldt ved ansættelsen, indtræder medarbejderen i pensionsordningen på det tidspunkt, hvor anciennitetskravet opfyldes.

12 Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Pensionsordningen etableres i Funktionærpension. Pensionsbidraget udgør 11,1%, hvoraf arbejdsgivers bidrag udgør 7,4% og medarbejders bidrag udgør 3,7%. Elever Overenskomstens mindstebetalingssatser for elever: Pr. 1. marts år 9.047,- 2. år ,- 3. år ,- 4. år ,- det er relevant i forhold til beskæftigelse inden for overenskomstens område. Virksomhederne indbetaler i den forbindelse kr. 225,00 pr. 1. april 2008 pr. fuldtidsmedarbejder pr. år. For deltidsansatte afregnes forholdsmæssigt. Sundhedsordning Medarbejdere som gennemsnitlig er beskæftiget mere end 8 timer ugentligt er omfattet af en forebyggende sundhedsordning fra 1. januar 2008 som omfatter tværfaglig behandling kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut og massør af arbejdsrelaterede skader. Medarbejdere ansat efter den 31. december 2007 er først omfattet af ordningen når disse har 9 måneders uafbrudt lønnet beskæftigelse i virksomheden. Forskudttidstillæg, funktionstillæg og andre særlige tillæg Der henvises til overenskomsten. Pension elever For elevforhold indgået efter den 1. juli 2009, og hvor eleven er fyldt 20 år og har været ansat i uafbrudt 9 måneder ydes et samlet pensionsbidrag på 7,2%, hvoraf arbejdsgivers bidrag udgør 4,8% og elevens bidrag udgør 2,4%. Uddannelse Til medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet kan årligt gives op til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse, forudsat at Virksomheden betaler et bidrag på op til kr. 400,- pr. år pr. medarbejder, der er indtrådt i ordningen. Løn under sygdom, barselsorlov, feriefridage m.v. Der henvises til overenskomsten. Overenskomsten er tillige en tiltrædelsesoverenskomst. Overenskomsten kan tiltrædes efter ønske fra arbejdsgivers side. Det betyder, at man som medlem af HORESTA Arbejdsgiver ikke

13 Overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Den Private Servicegruppe (tidligere SiD-fagområde) automatisk bliver omfattet af overenskomsten. Overenskomsten omfatter alt arbejde indenfor 3F Den Private Servicegruppes faglige område. Overenskomstens gældende minimallønssatser Minimallønnen udgør pr. 1. marts 2008: Kr ,90 pr måned, svarende til kr. 105,75 pr. time. Minimallønnen for ungarbejdere udgør: Kr. 70,90 pr. time. Hvis pensionskriterierne ikke er opfyldt ved ansættelsen, indtræder medarbejderen i pensionsordningen på det tidspunkt, hvor anciennitetskravet opfyldes. Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved ansættelsen er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Pensionsordningen etableres i Pension Danmark under Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring. Medarbejderne er månedslønnede. De angivne lønsatser er minimallønninger. Dette betyder, at man i kraft af overenskomstens løfteparagraf efter nogen tid er forpligtet til at løfte medarbejderen i løn. Medarbejderen kan således ikke alene aflønnes med overenskomstens minimalløn. Herudover kommer yderligere løntillæg som forskudttidstillæg, helligdagstillæg mm. Pensionsbidraget udgør 12%, hvoraf arbejdsgivers bidrag udgør 8% og medarbejders bidrag udgør 4%. Løn under sygdom, barselsorlov, feriefridage m.v. Der henvises til overenskomsten. En medarbejder omfattet af overenskomsten har ret til pension, hvis et af følgende to kriterier er opfyldt: Medarbejderen er fyldt 20 år, og har inden for de forudgående 5 år arbejdet sammenlagt 12 måneder indenfor overenskomstens faglige område. Medarbejderen er ved ansættelsen omfattet af en arbejds markedspension baseret på en kollektiv overenskomst.

14 Overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og Dansk Metal/Dansk El-Forbund Som medlem af Dansk Erhverv/ Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ HORESTA Arbejdsgiver omfattes man automatisk af overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og Dansk Metal/Dansk El-forbund gældende for faglærte. Overenskomsten omfatter alt fagligt arbejde, der efter praksis eller forholdets natur bestrides af forbundenes medlemmer. Overenskomstens gældende normallønssatser Normaltimelønnen udgør pr. 1. marts 2008: Kr. 102,85 Hertil kommer yderligere løntillæg som forskudstidstillæg mm. En medarbejder omfattet af overenskomsten har ret til pension, hvis et af følgende kriterier er opfyldt: Medarbejderen er fyldt 20 år og er i forvejen optaget i PensionDanmark eller anden tilsvarende arbejdsmarkedspension fra tidligere ansættelsesforhold, eller Medarbejderen er fyldt 20 år og har i mindst to måneder inden for de sidste to år arbejdet under denne overenskomst. Hvis pensionskriterierne ikke er opfyldt ved ansættelsen, indtræder medarbejderen i pensionsordningen på det tidspunkt, hvor anciennitetskravet opfyldes. Løn under sygdom, barselsorlov, feriefridage m.v. Der henvises til overenskomsten.

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder

HOTELOVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for hoteller og. øvrige overnatningsvirksomheder HOTELOVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hoteller og øvrige overnatningsvirksomheder Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1 marts 2014 blev parterne enige om en ny forenklet overens- komst, som træder

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom

Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom Vejledning i forbindelse med udbetaling af løn eller sygedagpenge under sygdom I det følgende redegøres for reglerne for betaling af løn under sygdom til medarbejdere. Vejledningen er opdelt således, at

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige

INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4 1 - Overenskomstens faglige gyldighedsområde 4 2 - Overenskomstens faglige arbejdsområde 4 AFSNIT 2 - ORGANISATIONSFORHOLD 6 3 - Organisationsforhold

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

OVERENSKOMST. Mellem. HH Ferries Helsingør ApS. Dansk Metals Maritime Afdeling. Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) OVERENSKOMST Mellem HH Ferries Helsingør ApS og Dansk Metals Maritime Afdeling Passagerskibe (Færger) i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 2015-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 - Overenskomstens

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for konceptrestauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

KONCEPT- OVERENSKOMST

KONCEPT- OVERENSKOMST KONCEPT- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for konceptrestauranter Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017 for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST CAFÉ- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉ- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og turisterhvervet CAFÉOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2014-2017. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2014-2017 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

OVERENSKOMST FOR OMREJSENDE TIVOLIER. Overenskomst 2014-2017. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR OMREJSENDE TIVOLIER. Overenskomst 2014-2017. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet OVERENSKOMST FOR OMREJSENDE TIVOLIER Overenskomst 2014-2017 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst 2012-2015

Overenskomst 2012-2015 Overenskomst 2012-2015 Indhold KAPITEL 1 Generelt... 3 1 Overenskomstens gyldighedsområde og varighed... 3 2 Organisationsaftale... 3 KAPITEL 2 Ansættelsesforhold... 3 3 Skriftligt ansættelsesbevis...

Læs mere

CAFE- OVERENSKOMST. Overenskomst for hotel, restaurant & turisterhvervet

CAFE- OVERENSKOMST. Overenskomst for hotel, restaurant & turisterhvervet CAFE- OVERENSKOMST Overenskomst 2017-2020 for hotel, restaurant & turisterhvervet 2 AFSNIT 1 Overenskomstens gyldighedsområde 4 Overenskomstens gyldighedsområde AFSNIT 1 3 OVERENSKOMST 2017 2020 2017 2020

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende Virksomhedens navn: Adresse:

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Wellness-overenskomst 2014

Wellness-overenskomst 2014 Wellness-overenskomst 2014 mellem Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere der omfatter sektionerne København, Sjælland, Fyn og Jylland og Landssammenslutningen Dansk Frisør & Kosmetiker

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening

Overenskomst 2012-2015. mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Overenskomst 2012-2015 mellem Kristelig Fagforening og Nyhavns Restauratør- og Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Overenskomsten 1 Overenskomstens gyldighedsområde 1 2 Organisationsaftale

Læs mere

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst for restauranter

RESTAURANT- OVERENSKOMST. Overenskomst for restauranter RESTAURANT- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening) og 3F Privat

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

41 sygedage ikke nok til opsigelse

41 sygedage ikke nok til opsigelse 41 sygedage ikke nok til opsigelse 41 sygedage på 14 måneder var ikke nok til at opsige en medarbejder. Det afgjorde Afskedigelsesnævnet i en sag, hvor virksomheden påstod, at sygefraværet satte produktionen

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel

Landsoverenskomst for Rutebilkørsel Landsoverenskomst for Rutebilkørsel mellem AKT Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik og JA Jernbanernes Arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2007 2010 3F-varenummer 3030 Forord AKT s

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 HOVEDOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår 1. Indledning En del af HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder holder lukket i en periode i forbindelse med jul og nytår. I det følgende

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Overenskomst - HK/PRIVAT. For hotel-, restaurant- og turisterhvervet Overenskomst - HK/PRIVAT 012 2 2014 For hotel-, restaurant- og turisterhvervet OVERENSKOMST 2012 2014 2012 2014 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014

DONG ENERGY Offshore. DI Overenskomst I. CO-industri. Overenskomst 2012-2014 DONG ENERGY Offshore Overenskomst 2012-2014 DI Overenskomst I og CO-industri vedrørende arbejde på platforme på dansk kontinentalsokkelområde for DONG ENERGY ansatte offshore-medarbejdere DI nr. 850278

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening Overenskomstforhandlinger 2010 Fagligt Fælles Forbund Budoverenskomsten for Provinsen. Protokollat Ved afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionens regi har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund og

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem

TILLÆGSOVERENSKOMST. DI Overenskomst I (JA) Dansk Jernbaneforbund. for banearbejde og banevedligeholdelse. Indgået mellem TILLÆGSOVERENSKOMST 2010 2012 for banearbejde og banevedligeholdelse Indgået mellem DI Overenskomst I (JA) og Dansk Jernbaneforbund 2010 2012 Tillægsoverenskomst til overenskomst 1.3.2010 1.3.2012 mellem

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør:

1. oktober 2016 0,7% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser. Der afregnes mindst pr. halve time. Timeløn udgør: Protokollatet 1 Satser: Provisionsløn: Indkøringsprocent/afregningsprocent stiger med: 1. oktober 2015 0,6% 1. oktober 2016 0,7% 1. oktober 2017 0,8% Timelønnen: Arbejdstiden udgør 37 timer eksklusiv pauser.

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn

Serviceoverenskomsten 2007-2010 Protokollat om løn Nr. 1 Protokollat om løn 4 stk. 1. Grundlønnen udgør (Pr. 15. marts 2006 kr. 86,54) Pr. 15. marts 2007 kr. 89,24 Pr. 15. marts 2008 kr. 91,55 Pr. 15. marts 2009 kr. 93,85 5 stk. 1. Den normale timeløn

Læs mere

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v.

Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. Landsoverenskomst Bager- og konditorsvende i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for bager- og konditorsvende beskæftiget i blandede forretninger (supermarkeder m.v.) 2012-2014 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten

LANDSOVERENSKOMST. Butiksoverenskomsten 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Butiksoverenskomsten L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 2010 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL INDHOLD 1 Arbejdstid... 5 1. Arbejdstid, fuldtidsansatte...

Læs mere