Rikke Østergaard Asmussen, Centerchef for CBV Flemming Sommer, Chef for Jobcentret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rikke Østergaard Asmussen, Centerchef for CBV Flemming Sommer, Chef for Jobcentret"

Transkript

1 Referat Forum: Handicaprådsmøde Tid: 22. oktober kl Sted: Deltagere: Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse Dorthe Stieper, DH Karin Beyer, DH Rasmus Frimodt, DH Sine Holm, DH Bettina Ugelvig Møller, Byrådet Carsten Svensson, Byrådet Matilde Powers, Byrådet Rikke Østergaard Asmussen, Centerchef for CBV Flemming Sommer, Chef for Jobcentret Henriette Hede Kaas, sekretariatsbistand Afbud Bilag: Helle Vallentin, Byrådet Annelia Fähnrich Jensen, Centerchef for CSS Opsamling på HRs Punkt_Beslutning - fyraftensmøde den 27 Styrket indsats i bo- o Gæster til Dagens tema: Borgerrådgiver Bettina Post fra Høje Tåstrup Kommune Kommunaldirektør Christine Brochdorf Arne Ziegler og Mogens Dalboe fra Seniorrådet Suppleanter fra Handicaprådet

2 Dagens temaoplæg - Kl v. Borgerrådgiver Bettina Post, fra Høje Tåstrup Kommune (1 t. 15 min). AFLYST Dagsorden for Handicaprådets møde: 1. Evaluering af Dagens temaoplæg v. fra Bettina Post (15 min) - UDGÅR 2. Opsamling og aktionsplan efter veloverstået Fyraftensmødet 27. september (45 min) - Evaluering af mødeformen, herunder indholdet - Hvordan arbejder vi videre med de forskellige input 3. Forberedelse af borgmestermødet den 29. november 2018 (15 min) 4. Botilbuddet Lerstedet (15 min) 5. Kort fra DH erne: (10 min) 6. Kort fra politikerne (10 min.) 7. Kort fra forvaltningen (5 min.) 8. Evt. (5 min.) Ad. 1. Punktet er udgået grundet afbud fra oplægsholder Ad. 2 Opsamling og aktionsplan efter veloverstået Fyraftensmødet 27. september (45 min) - Evaluering af mødeformen, herunder indholdet Dorthe: Velbesøgt og det var en god form, at man mødes. Det var ca. 50/50 fordelt af borger/hr og forvaltningen. Det var meget frustrerede deltagere, men deres oplevelse var, at det var dejligt at blive hørt. En enkelt deltager var skepsis om fyraftensmødet ville rykke ved noget. Det er vigtigt, at det ikke bare er ord der er sagt, men at ordene også bliver til handling. Bettina: Det var en god mødeform. Godt som politiker og godt for borgerne at deltage, så de kunne sparre med hinanden. En socialrådgiver sad med ved bordet og måtte stå til mål for en del. Frustrationen fra forældrene dukkede op flere gange, men der blev også talt om handling. Matilde: God mødeform og god oplevelse af mødet. En socialrådgiver sad med ved bordet. Er lidt ærgerlig over, at jeg (Matilde) ikke fik hørt hende mere, men måske var det ikke det rette forum. Der var god tone ved bordet. Det har for nogle forældre været ren terapi at deltage. Og det er godt med denne form for møder, hvor forældrene bliver hørt. Der Side 2 af 7

3 er helt konkrete tiltag som kan arbejdes med og som ikke behøver være dyre løsninger. Måske vi kan arbejde med punkterne enkeltvis. Carsten: Ved vores bord handlede det meget om dialog den manglende dialog gør at borger/forvaltning ender i konflikter. Jeg er blevet bekræftet i at, den dialog der er med sagsbehandling opfattes som en form for forhør. Det skal vi have gjort noget ved. Mødeformen behøver ikke være på denne måde. Det er vigtigt at vi som politikere får disse input, til bedre at arbejde som politikere. Sine: Det var en god mødeform. Og det er vigtigt for borgerne at blive set og hørt. Flere forældre var imponerede over at så mange fra forvaltningen deltog. Der var god dynamik i rummet, og det er fortjent at vi gennemgår oplægget fra Anne Jøker. Også fordi vi har brugt en del ressourcer på fyraftensmødet. Rasmus: Det var en broget skare ved bordet. Et par stykker havde set det i avisen, men som ikke var tilmeldt. Først holdt de sig lidt tilbage og var lyttende, men rykkede tættere på og deltog i dialogen. Det vil være godt at have et forum, hvor man kan komme af med sin frustration. Det er bl.a. frustrerende at tænke på om familien igen skal igennem alt ved overgangen fra barn til voksen. Tiden var rigtig fin og vi kom rundt om emnerne. Gode ledetråde og godt oplæg fra Anne. Alle er enige om, at vi ikke kunne have gjort det uden Annes oplæg. Karin: Godt tilfreds med mødet og der var flere ting vi fik indsigt i. Godt at det var forskellige grupper der deltog. Medarbejderne fra forvaltningen bed forældrenes frustrationer i sig, og var saglige og faglige i deres svar. Endvidere tog de kritikken til sig. Nogle familier, hvor deres børn har meget brug for hjælp, kræver meget sagsbehandling, i forskel til et relativt velfungerende barn, måske drukner lidt i sagsbehandlingen. Rikke: Som medlem af arbejdsgruppen der arrangerede fyraftensmødet, levede vi op til det vil ville. Behovet har været at sætte en ramme og det virkede godt, at en person faciliterede mødet for os. Fordelingen af borgere/forvaltning var som forventet. Vi forventede at de borgere som deltog, var dem som har noget på hjertet. Det har givet konstruktivt feedback på noget at det der er svært. Vi skulle skabe et sted for dem der har noget at sige. Det var ikke forvaltningen der skulle have en rolle på mødet, men forældrene. Medarbejderne synes det var lidt overvældende, men arbejdet med sagsbehandling kan være overvældende. De medarbejdere der deltog, ville gerne deltage. De havde en mere lyttende rolle på mødet og det var lidt svært at agere i. Vi kan måske tage lære ved formen at formen skal være mere tydelig. Bettina: Det er en god pointe, at vi ikke inviterede til at komme og fortælle sin historie. Det kan vi gøre på et andet tidspunkt. Den sagsbehandler der deltog ved det bord jeg sad ved, fik forklaret fint hvordan regelsættet i sagsbehandlingen er. Side 3 af 7

4 Rasmus: Jeg har ikke tænkt over at vi alle har en rolle på mødet, og måske skal vi være mere tydelig i, hvad vores roller er ved næste møde. Det skal ligge mere i præsentationen ved bordet. Matilde: Kunne godt have tænkt sig, at vide på forhånd, hvilke pjecer der findes i forvejen. Jeg ville gerne være mere klædt på til at kunne svare på spørgsmålene. Sine: Invitationen var kom og giv dit bud på hvordan overgangen skal foregå. Vi skal tage imod og bagefter skal vi arbejde med de input der er modtaget. Dorthe: Der var fællesnævnere uanset diagnoser. Vi havde ved mit bord den gode historie qua at en familie havde en sagsbehandler til bords, som har følt sig tryg gennem tiden. Vi har skabt noget synlighed omkring HR det er et plus. Rikke: Arrangementet gik som vi havde aftalt. Matilde: Godt at vi diskuterer formen. Men vigtigt, at vi får det hørt fra nogle af medarbejderne for at høre hvordan vi kan arbejde videre. Carsten: Vi havde relative åbne rammer for hvad vi skulle tale om. Flere tilbagemeldinger fra forældrene var, at de fik luft og gamle konflikter blev løst omkring bordet. Måske kan vi få lokalavisen til at bringe en artikel om den succes det var. Enighed om at vi skal invitere lokalavisen til næste gang. Rikke: Hvilke konkrete procedurer arbejder vi med der kunne være flere emner vi kan tage med til næste gang. - Hvordan arbejder vi videre med de forskellige input Sine: Det er vigtigt at borgerne ved hvordan vi arbejder med overgangen, ellers hjælper det ikke noget. Der er mange gode ting vi arbejder med, men det hjælper ikke hvis borgerne ikke kan mærke at vi arbejder med det. Her i HR vil vi alle det samme: nemlig at hjælpe borgerne og være effektiv og have nogle rutiner. Rasmus: Fællesnævnere gode historier blev fortalt ved bordet, men de blev fortalt med en gru i forhold til, at der måske var blevet tilknyttet en ny sagsbehandler, hvilket sker lidt for ofte. At sagsbehandlerne måske er uenige i afgørelser opfattes som i orden, men skift af sagsbehandler er svært. Matilde: Måske kan vi finde det frem, som var gengangere. Og måske er det så det vi skal arbejde med. Det er vigtigt at medarbejderne også ved hvad der skal arbejdes med. Der ønskes også en feedback fra arbejdsgruppen omkring procedurer altså at der er nedsættes en arbejdsgruppe, som giver feedback til HR/forvaltningsgruppen. Gode procedurer, som også gør borgerne trygge. Rikke: Måske kan det blive svært at arbejde med én til én kobling. Måske er det HR som skal vælge det ud som er særligt vigtigt og der så efterfølgende arbejdes i forvaltningen med hvordan der arbejdes videre med det særlige vigtige. Det at HR og forvaltningen har en proces Side 4 af 7

5 sammen, er vigtigt. Rasmus: For mig handler det om at borgeren føler sig tryg og at det er utrygt med udskiftning af sagsbehandlere. At komme tidligt i gang, er at vi ved at gøre de uventede skift af sagsbehandlere tydelige, forståelige og trygge fra starten af et livslangt forløb i systemet, vil vi også gøre de større ventede skift tryggere og forståelige for borgerne og deres pårørende. Rikke: Når den unge fylder 18 år, flyttes sagsbehandlingen til en anden forvaltning. Her afgiver den unge samtykke til at indhente sagsakter fra tidligere område. Der er enighed om, at forvaltningen skal læse opsamlingsnoterne igennem og efterfølgende fortælle til HR, hvordan der arbejdes med overgangen fra barn til voksen. Rikke tager opsamlingsnoterne med, og tager et møde med dem som har været i arbejdsgruppen. Det skal med på mødet i januar. Ad. 3. Forberedelse af borgmestermødet den 29. november 2018 (15 min) Der var enighed om at Bettina Post ikke skal deltage ved borgmestermødet. Det blev aftalt, at hver HR medlem, kan sende emner og spørgsmål til Sine. De sendes derefter til borgmesteren som kan forberede sig til mødet. Vi talte om, at mødet skal indeholde en god præsentation af hvert medlem, samt hvad vi har arbejdet med gennem året og hvad vi vil arbejde med næste år. Bl.a borgerrådgiverfunktionen og tilgængelighed, skal nævnes. Ad. 4. Botilbuddet Lerstedet (15 min) Rikke: Udkast til sagsfremstilling skal til HR, før den skal på politisk dagsorden. Der er ikke etableret et lokale for medarbejderne på Lerstedet. Det er også et lokale som kan bruges af beboerne. Det betyder, at hvis det godkendes, bliver der en bolig mindre. Men vi foreslår det, da vi mener vi kan løfte opgaven bedre. Takster: vi er forpligtet til at holde udgifterne nede, men hvis vi inddrager en af boligerne til et lokale, stiger taksten for hver beboer. Spørgsmål: Er botilbuddet kun for hjemløse: Svar: En del af målgruppen er for hjemløse. Botilbuddet kan bruges til at forebygge at borgerne ikke kommer på herberg. Det er et midlertidig botilbud. Et 107 tilbud har egenbetaling som bliver sat ud fra borgerens økonomi. Resten betaler forvaltningen. Spørgsmål: Hvor er Lerstedet? Og hvorfor er der ikke lavet en Side 5 af 7

6 tilbygning på den eksisterende adresse? Det kunne være en udestue, eller på en anden matrikel. Svar: Det er undersøgt og det er forsøgt at finde alternativer, uden held. At lave en tilbygning på den eksisterende adresse, ville være en for dyr løsning. De valgte boliger er oprindelig flygtningeboliger, og er derfor vurderet egnet. HR er enige om, at det er ærgerligt at opgive en bolig. Men det giver god mening i forhold til de medarbejdere og beboere der skal være tilknyttet botilbuddet. HR ønsker at Rikke retter udkastet til. Ad. 5. Kort fra DH erne: (10 min) Karin: - Kultur- fritidsforvaltningen arbejder på, at det skal være lettere at komme ind i de steder, hvor der er fritidsaktiviteter. - Naturstyrelsen arbejder på at lave aktiviteter på flyvestationen. Rasmus: Den nye servicelov gør at man ikke nødvendigvis er ligeværdige parter, samt at der er et stigende behov for skriftlige afgørelser og ankesager. Borgerne rettigheder finder borgerne ikke i afgørelserne, men andre steder. Dorthe: Det er nævnt på DH og i andre regi, at vi er kede af at Rikke stopper. Desværre opleves det som, at der stor udskiftning af personalet. Er arbejdsmiljøet ikke godt? I DH regi, der sker en stor stigning af børn der bliver diagnosticeret. Det vil vi tage op som emne. Endvidere er der god politisk fokus på psykiatrien landspolitisk. Ad. 6. Kort fra politikerne (10 min.) Bettina: UDF: de nye dagtilbud begynder at tage form. Der arbejdes bl.a. med Bifrost, hvor der bl.a. spurgt ind til tilgængeligheden og hvordan man ellers kommer rundt i dagtilbuddet. Generelt skal vi være mere fokuseret på tilgængelighed. Det er borgerne også. Matilde: Budgettet er vedtaget siden sidst. Fra social og sundhedsudvalgets side, er der taget hensyn at der skal tænkes langsigtet. Det afspejler budgettet. Bl.a. de to nye botilbud gør, at vi ikke skal tænke flere botilbud ind de næste par år. Carsten: Enig med Mathilde. Vil påstå at budgettet ikke var et spare budget. Carsten opfordrer til, at HR tager fat i andre politikere i kommunen. Side 6 af 7

7 Ad. 7. Kort fra forvaltningen (5 min.) Flemming Sommer: - Lige nu kører den årlige CSR kampagne (Corporate Social Responsibility), hvilket indebærer uddeling af CSR Prisen. Kampagnen slutter i uge 43. Fem til seks virksomheder skal nomineres. Der gives en pris til en lokal virksomhed og en til en ekstern virksomhed. - Ledigheden er faldende i Furesø og i regionen generelt. Furesø ligger nummer fire i hovedstadsregionen med 2,4% i august måned. - Vi samarbejder med DH om vi kan får små og mellemstore virksomheder til at ansætte handicappede. For at flere ud på arbejdsmarkedet. Rikke: Tak for et godt samarbejde, det har været en fornøjelse. Ad. 8. Evt. (5 min.) Workshoppen omkring Værdighedpolitikken deltager Mathilde og Bettina og Karin i. Vedr. hjemmesiden: Karin vil gerne deltage for HR. Karin fortæller Poul Lüneborg er interesseret og yderst kvalificeret. Henriette giver besked, om at HR anbefaler at Poul tager Karins borgerplads og at Karin bliver HR s repræsentant. Sundhedspolitikken: Det blev besluttet at Sine og Dorthe hører oplæg i starten af november om Sundhedspolitikken. Henriette skriver til oplægsholderen med datoen den (og alternativt 6.11,18) og vender tilbage til Sine og Dorthe, når det er på plads. Eventuel deltager Rasmus og Karin også, hvis de kan på givne tidspunkt. Side 7 af 7

Bryllupssalen på Furesø Rådhus, Stigager 2, Værløse

Bryllupssalen på Furesø Rådhus, Stigager 2, Værløse Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 16. august 2018 kl. 16-19 Sted: Bryllupssalen på Furesø Rådhus, Stigager 2, Værløse Deltagere: Sine Holm (DH), formand Karin Beyer (DH) Marianne Rosenvold, suppl.

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Tid 14. marts 2019 kl Byrådssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse. Deltagere. Sekretær Afbud.

Referat. Handicaprådsmøde. Tid 14. marts 2019 kl Byrådssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse. Deltagere. Sekretær Afbud. Referat Forum Handicaprådsmøde Tid 14. marts 2019 kl. 17.00-19.30 Sted Deltagere Sekretær Afbud Byrådssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse Dorthe Stieper, DH Karin Beyer, DH Rasmus Frimodt, DH Sine

Læs mere

Fleming Sommer, Chef for jobcenteret, stedfortræder Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV

Fleming Sommer, Chef for jobcenteret, stedfortræder Charlotte Kruse Lange, Centerchef for CBV Referat Forum Handicaprådsmøde Tid 24. januar 17-19.30 Sted Bryllupssalen, Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere Dorthe Stieper, DH Karin Beyer, DH Marianne Rosenvold, DH, stedfortræder Sine Holm,

Læs mere

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse

Deltagere: Fra Furesø Kommune: Annelia Jensen, Per Udesen, Pia Laub. Møde slut: Referat. Indholdsfortegnelse Forum: Furesø Handicapråd Tid: Torsdag den 28. februar kl. 17-19 Sted: Bryllupssalen, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere: Susanne Mortensen (C) Sabine Dedlow (A) Lone Christensen (A) Kurt Bork Christensen

Læs mere

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Møde i Udvalg for dagtilbud og familier Åben Referat Dato: Tirsdag den 5. februar 2019 Tidspunkt: 18:30 Sted: Afbud: Rådhuset Bryllupssalen Berit Torm (Venstre) Furesø Kommune Møde i Udvalg for dagtilbud

Læs mere

Referat 5. Rådsmøde 2017

Referat 5. Rådsmøde 2017 Referat 5. Rådsmøde 2017 Forum: Furesø Handicapråd Tid: Torsdag den 2. november 2017 kl. 17.00-19.00 Sted: Mødelokale 1 Stiager 2 Deltagere: Freddy Nielsen (DH), Formand Sabine Dedlow (Byrådet, A), Næstformand

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Notat om borgerinddragelse

Notat om borgerinddragelse 13. maj Sagsbeh.:PS J.nr.: 00.15.10-G01-11-17 Vej Park og Miljø Notat om borgerinddragelse Som en del af arbejdet med at udforme en handlingsplan for, hvordan Frederiksberg skal integrere FNs verdensmål

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

Ungeråd KBH - Forretningsorden. 1 - Kontakt og dialog mellem møder

Ungeråd KBH - Forretningsorden. 1 - Kontakt og dialog mellem møder Ungeråd KBH - Forretningsorden 1 - Kontakt og dialog mellem møder 1.0 Kommunikation i Ungerådets arbejdsgrupper 1.1 Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter fra arbejdsgrupperne, Talspersonerne

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober

Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober Deltagere: Sakarine, Karl, Ivalo, Gerth, Bent og David (Fra sekretariat Nancy og Tobias) Ordstyrer: Nancy Referent: Tobias

Læs mere

Hvad kræves af dig som samordner:

Hvad kræves af dig som samordner: Hvad kræves af dig som samordner: Kunne beherske neutralitet i forhold til familien og forvaltningen Holde dig fri af familiens konflikter og alliancer Kunne afholde sig fra at give personlige mening til

Læs mere

REFERAT. Møde nr Torsdag den 22. februar 2018 kl , Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset.

REFERAT. Møde nr Torsdag den 22. februar 2018 kl , Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset. REFERAT Møde nr. 02-2018 Torsdag den 22. februar 2018 kl. 17.00 18.30, Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden nr. 02-2018 den 22.02.2018. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Pårørenderåd 6. juni 2019

Referat Pårørenderåd 6. juni 2019 Referat Pårørenderåd 6. juni 2019 Mødelokale 2, Huset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning kl 17-19.30 Deltagere: Jenny Jensen, (Syrenvænget) Tena Lybkær Nielsen (Rørkjærvej) Annelise Jørgensen, Suppleant Mikael

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. marts 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Tina Mørk.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 13. marts 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Flemming Pihl og Tina Mørk. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård.

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård. Forum: Seniorrådsmøde Tid: Mandag den 3.3 2014 kl. 9-12 Sted: Rådhuset Værløse, Bryllupssalen Deltagere: Arne Ziegler, Lis Dybkjær, Uffe Østergård, Annie Klug, Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.30 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund. Indhold Sag nr.116 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 117 Meddelelse fra formand og øvrige

Læs mere

Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd

Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd Referat fra møde Den 1. april 2019 kl. 17.00-19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Social- og Sundhedsudvalget Handicaprådet

Læs mere

Deltagere: Afbud: Sabine Dedlow Fraværende: Kurt Bork Christensen Mødet slut: kl Referat. Indholdsfortegnelse

Deltagere: Afbud: Sabine Dedlow Fraværende: Kurt Bork Christensen Mødet slut: kl Referat. Indholdsfortegnelse Forum: Furesø Handicapråd Tid: Tirsdag den 18. juni kl. 17-19 Sted: Bryllupssalen, Stiager 2, 3500 Værløse Deltagere: Susanne Mortensen (C) Sabine Dedlow (A) Lone Christensen (A) Kurt Bork Christensen

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Dagsorden: Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. februar 2016 kl. 17.00-19.00 Medlemmer: Carsten Helles Rasmussen (formand) Udvalget for Børn & Ungdom Leif V. Nielsen Udvalget for Social, Sundhed

Læs mere

Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe

Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe Bestyrelsesmøde på Lyngåskolen, personalestuen Onsdag den 20. maj 2015 kl. 17.00-19.00 Referat: Til stede: Mette, Anni, Marianne B., Zarah, Lonnie, Marianne C, Birgit, Uffe Referent: Dorthe Afbud: Astrid,

Læs mere

Opsamlingsreferat fra samtalerne ved bordene

Opsamlingsreferat fra samtalerne ved bordene Kaffemøde Opsamlingsreferat fra samtalerne ved bordene På de følgende sider kan du læse en kort opsamling fra de samtaler, der var ved bordene ved kaffemødet om handicappolitikken onsdag d. 4. september

Læs mere

Møde i Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord

Møde i Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord Referat Emne: Møde i Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord Mødet starter med rundvisning i Naturbørnehaven Hejlskovgaard, Skravad Møllevej 1, Roum, 9632 Møldrup. Derefter rundvisning i Møldrup børnehus,

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer Referat Mødelokale 7, Kl. 16:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Tina Mørk Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning Urban Dam

Læs mere

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent)

Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Udviklingskonsulent HR Afdelingen Freja Andersen (referent) REFERAT Møde i: Forum for Ledelse og Uddannelse Dato: 5. september 2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Lokale 009, Kristineberg 3 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz, formand Centerchef PC Ballerup Rene Priess,

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 1. november 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen, Lizzi Edlich Referent:

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Hvornår man evt. i pressen udtaler sig om uenigheder i rådet

Hvornår man evt. i pressen udtaler sig om uenigheder i rådet REFERAT MØDE DEN 4. DECEMBER 2014 UDSATTERÅD Klik her for at angive tekst. Sekretariat og Udvikling 4. december 2014 2012-26484-67 Deltagere Navn Formand Lissie Kirk Anja Wickelgreen Carsten Jepsen Birgitte

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 28. august 2019 Kl. 10:00. Medlemmer

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 28. august 2019 Kl. 10:00. Medlemmer Referat Mødelokale 2, Rådhuset, Kl. 10:00 Medlemmer Helen Sørensen (A) Jacob Panton Kristiansen (V) Rikke Ackermann Majbritt Bjerke Per B. Jensen Peder A. Larsen Jacob Buch-Andersen Tinamaria Götz Anja

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 22. august 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale S1

Åbent møde for Handicapråds møde den 22. august 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale S1 Åbent møde for Handicapråds møde den 22. august 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale S1 Indholdsfortegnelse 026. Orientering til Handicaprådets møde den 22. august 2012 69 027. Årsberetning

Læs mere

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen, Morten S.

Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen, Morten S. Referat Lokaludvalget 's møde Onsdag den 13-03-2019 Kl. 16:00 Munkestræde, Klosterplads 8a Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Pia Dam, Mette Kristensen, Jens Erik Laulund Skotte, Palle Fischer, Bruno Hansen,

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD SANO CENTER, SKÆLSKØR BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) BIRTHE FRIIS (REPRÆSENTANT FRA DH) LAILA GROTH (REPRÆSENTANT FRA DH)

REFERAT HANDICAPRÅD SANO CENTER, SKÆLSKØR BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) BIRTHE FRIIS (REPRÆSENTANT FRA DH) LAILA GROTH (REPRÆSENTANT FRA DH) REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 26. APRIL 2018 STED: SANO CENTER, SKÆLSKØR TIDSPUNKT: KL. 13.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH BIRTHE FRIIS LAILA GROTH

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 21. september :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00)

Skolebestyrelsesmøde Amagerskolen 21. september :30-20:30 (Spisning 17:30-18:00) (Spisning 17:30-18:00) Deltagere: Forældrerepræsentanter: John Myrup, Mette von Meyeren G. Hersbøll, Anne Marie Obbekær Thomsen, Dan Jelling Petersen, Lars Lerke, Bettina Lysgaard og Henriette Iversen

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag

Læs mere

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012

Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Referat af borgermødet om handicappolitikken i Gentofte kommune 18.9.2012 Den 18. september inviterede borgmester Hans Toft og Handicaprådet til borgermøde på Gentofte Rådhus, hvor temaet var evalueringen

Læs mere

Notat Handicaprådets årlige møde med Borgmesteren 6. juni 2017

Notat Handicaprådets årlige møde med Borgmesteren 6. juni 2017 Notat Handicaprådets årlige møde med Borgmesteren 6. juni 2017 Forum: Furesø Handicapråd + Borgmester Ole Bondo Christensen Tid: Tirsdag den 6. juni 2017, kl. 16.00-18.00 Sted: Mødelokale F-S-53 Hørmarken

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet. Torsdag, den 23. marts 2017 kl Rådhuset, mødelokale 1, 2. etage. Deltagere:

Referat fra møde i Handicaprådet. Torsdag, den 23. marts 2017 kl Rådhuset, mødelokale 1, 2. etage. Deltagere: Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. marts 2017 Sagsbehandler Birgit Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 Sags id. 17/567 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den 23. marts 2017 kl. 15.00-17.00 Rådhuset,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael

Skolebestyrelsesmøde Valg af ordstyrer Michael Skolebestyrelsesmøde Mødedato 06.03.2019 Mødested/lokale SIM - Mødet påbegyndt kl. 17.00 Mødet afsluttet senest kl. 19.00 Deltagere Skolebestyrelsen Afbud: Rikke Markmann, Amalie Engelbrecht Emne (ansvarlig)

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t a f m ø d e i H a n d i c a p r å d e t Torsdag den 31. januar 2018 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 273 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 28. maj Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: - 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 44 sprotokol fra sidste møde 3 45

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Rammeaftalen Budget 2016/

1. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Rammeaftalen Budget 2016/ Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 25. august 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Erik Klindt Andersen. Afbud fra Kirsten Grove i stedet deltog Ingemann Jensen. Afbud fra Rie Nielsen.

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage

Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har mulighed for at deltage Referat Handicaprådet Tid torsdag den 11. september 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 på Assens Rådhus Afbud Bodil Boesgaard i stedet indkaldt Poul Poulsen. Betina Signe Stick. Der er ikke andre der har

Læs mere

Stop-op-dag Norddjurs Kommunes Handicapråd

Stop-op-dag Norddjurs Kommunes Handicapråd Stop-op-dag Norddjurs Kommunes Handicapråd Notater Dronningens Ferieby 14. januar 2016 Hvad virker i forbindelse med afsendelse af handicaprådets budskab? At have en god, løbende dialog At udarbejde kvalificerede

Læs mere

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team

Videndeling i praksis. Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team Videndeling i praksis Praksiscenter 2015 Et format til videndeling i afdeling og team At dele viden i praksis Selvom vi til dagligt omgås med hinanden så har vi det med at holde vores egne små praksisser

Læs mere

Evaluering af udviklingsudvalg: Fremtidens handicap- og senioregnede boliger medlemmer af udviklingsudvalget

Evaluering af udviklingsudvalg: Fremtidens handicap- og senioregnede boliger medlemmer af udviklingsudvalget Evaluering af udviklingsudvalg: Fremtidens handicap- og senioregnede boliger medlemmer af udviklingsudvalget Der var 14 medlemmer af udvalget: 9 borgere og 5 politikere. 11 medlemmer har deltaget i evalueringen:

Læs mere

Referat af Handicaprådets 2. ordinære møde. 9. april Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Therese Nygaard Lauridsen

Referat af Handicaprådets 2. ordinære møde. 9. april Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Therese Nygaard Lauridsen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik REFERAT Referat af Handicaprådets 2. ordinære møde Dato: Den 5. april Tid: 19.15-21.30 Sted: Bostedet Grøndalsvænge Mødedeltagere: Mia Nyegaard

Læs mere

Referat. A. Temadrøftelser. Forum: Udsatterådet Tid: 14. juni 2018 kl Sted: Mødelokale 129, Blok A, stueetagen

Referat. A. Temadrøftelser. Forum: Udsatterådet Tid: 14. juni 2018 kl Sted: Mødelokale 129, Blok A, stueetagen Referat Forum: Udsatterådet Tid: 14. juni 2018 kl. 16.00 18.00 Sted: Mødelokale 129, Blok A, stueetagen Deltagere: Jette Nyboe, Nina Gustavussen, Søren Mogensen, Kirsten Mogensen, Matthias Lemvig Petersen,

Læs mere

Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde

Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde Afrapportering Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde April 2019 Dokumentnummer: 2018-015569-55 Side 1 / 29 Indhold Baggrund... 2 Udvalgets opgave og sammensætning... 2 Referencegruppe...

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af Lev Randers bestyrelsesmøde nr

Referat af Lev Randers bestyrelsesmøde nr Referat af Lev Randers bestyrelsesmøde nr. 75 1. Torsdag den 22. juni 2017 kl. 19.00-21.30 Klub 85, Stenaltvej DAC. Deltagere : Arne, Bent L., Vitus, Hans, Bent O. og Mai. Afbud fra Jørgen og Ole. Nr.

Læs mere

Referat. Fælles Pårørenderådsmøde. Bostøtte og Botilbud Handicap/ Aktivitet, Uddannelse og Job. Favrskov Kommune. 8. september 2015.

Referat. Fælles Pårørenderådsmøde. Bostøtte og Botilbud Handicap/ Aktivitet, Uddannelse og Job. Favrskov Kommune. 8. september 2015. Referat Fælles Pårørenderådsmøde Bostøtte og Botilbud Handicap/ Aktivitet, Uddannelse og Job Favrskov Kommune 8. september 2015 Til stede: Jytte B. Sørensen Henny Rasmussen Anders Munk Nielsen Lisy Munk

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Der er stadig vi kan bruge der arrangeres derfor yderligere for sektionens medlemmer i forbindelse med julefrokost-bestyrelsesmødet.

Der er stadig vi kan bruge der arrangeres derfor yderligere for sektionens medlemmer i forbindelse med julefrokost-bestyrelsesmødet. Referat af bestyrelsesmøde i Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Afholdt fredag d. 26.oktober 2018 fra kl. 9 15 på Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Afbud: Tommy Dagsorden 1. Tjek ind (Bordet rundt)

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 11. september Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 11. september Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Mødedato: Til: Referat af møde i Handicaprådet 11. september Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 1B 2017 Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Kvalitativ evaluering af pilotfasen for indsatserne - Forløb med koordinerende indsatsplan - RoSa s akutteam

Kvalitativ evaluering af pilotfasen for indsatserne - Forløb med koordinerende indsatsplan - RoSa s akutteam Kvalitativ evaluering af pilotfasen for indsatserne - Forløb med koordinerende indsatsplan - RoSa s akutteam Præsentation anvendt til styregruppemødet den 28/2 2019 Evaluering af forløb med koordinerende

Læs mere

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 20. juni 2019 Kl. 14:00. Medlemmer. Bemærkning:

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 20. juni 2019 Kl. 14:00. Medlemmer. Bemærkning: Referat Mødelokale 2, Rådhuset, Kl. 14:00 Medlemmer Helen Sørensen (A) Jacob Panton Kristiansen (V) Rikke Ackermann Majbritt Bjerke Per B. Jensen Peder A. Larsen Jacob Buch-Andersen Tinamaria Götz Anja

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

REFERAT. Møde nr Torsdag den 14. marts 2019 kl , Lokale 187, 1. sal Rådhuset, 7500 Holstebro

REFERAT. Møde nr Torsdag den 14. marts 2019 kl , Lokale 187, 1. sal Rådhuset, 7500 Holstebro REFERAT Møde nr. 02-2019 Torsdag den 14. marts 2019 kl. 17.00 19.30, Lokale 187, 1. sal Rådhuset, 7500 Holstebro Medlemmer: Jørgen Ahler, Vita Hagelskjær, Jan Schmidt Nielsen, Mona Engmark, Ellen Margrethe

Læs mere

Referat Handicapråd Medlemmer Bemærkning:

Referat Handicapråd Medlemmer Bemærkning: Referat Mødelokale 7, Kl. 16:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning Urban Dam Nielsen (A)

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 17. november 2016 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Administrationsbygningen Ebeltoft, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph

Læs mere

teknikker til videndeling & networking

teknikker til videndeling & networking teknikker til videndeling & networking et succesfuldt netværksmøde... er et faciliteret netværksmøde I Danmark har vi ikke kultur for at kaste os ud i at tale med fremmede, så selvom mødedeltagere bekræfter

Læs mere

Afbud: Ole Rasmussen (Dansk Blindesamfund), Ejvind J. Wilms (LEV), Dorthe Rasmussen (Børnegruppen), Frederik Grønlund Clausen (Ungegruppen).

Afbud: Ole Rasmussen (Dansk Blindesamfund), Ejvind J. Wilms (LEV), Dorthe Rasmussen (Børnegruppen), Frederik Grønlund Clausen (Ungegruppen). Socialforvaltningen REFERAT Den 09.12.2016 /BEK Centerrådsmøde i Dato: Torsdag den 24. november, kl. 13.15 15.45 Sted:, Visionsalen Deltagere: Hans Jørgen Møller (DHF, formand) Vibeke Ries (Borgercenterchef),

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Referat Medlemmer Øvrige indkaldte Fraværende

Referat Medlemmer Øvrige indkaldte Fraværende Referat Gentænk borgerinddragelse Gentænk borgerinddragelse Tirsdag den 28. marts 2017 Kl. 12:00 Ebeltoft Vandrerhjem Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Medlemmer Christian Haubuf (A) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 22. JANUAR 2018 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP.

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 22. JANUAR 2018 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 22. JANUAR 2018 STED: MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 12.30 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH BIRTHE FRIIS

Læs mere

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere.

Referat af Møllepigernes generalforsamling. den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. Referat af Møllepigernes generalforsamling den 9. oktober 2018, hvor der var 35 deltagere. (Før generalforsamlingen var vi 21 der spiste sammen, det var utroligt hyggeligt.) Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bemærk: Punkt 3.4: Inkl. årshjul temadrøftelser/dialogmøde med magistraten m.fl.

Bemærk: Punkt 3.4: Inkl. årshjul temadrøftelser/dialogmøde med magistraten m.fl. Råd og Nævn HR og Jura HR og Organisation Referat Handicaprådet 30-01-2018 17:00 30-01-2018 19:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 30. januar 2018 17:00-19:00 Rådhuset, lok. 390 Per Jensen Jan Sejersdahl

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund Indhold Sag nr. 35 Godkendelse af dagsorden (godkendes pr. mail) Sag nr. 36 Besøg af KLAP-konsulent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Dagsorden. Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal

Dagsorden. Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal Dagsorden Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl. 17.00 19.00 Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Hediye Temiz, Hanne Fleinert, Poul Hansen,

Læs mere

FORÆLDREBESTYRELSESMØDE Dagsorden version 2 og referat

FORÆLDREBESTYRELSESMØDE Dagsorden version 2 og referat FORÆLDREBESTYRELSESMØDE Dagsorden version 2 og referat Tilstedeværende: Mette Nystrup (CN), Jesper Hjerrild (CN), Christian Sørensen (CN), Jesper Andreasen (CN), Heidi-Kis Jørgensen (CN), Liselotte Sjøgren

Læs mere

Oplæg til procesplan. Senior- og Værdighedspolitik

Oplæg til procesplan. Senior- og Værdighedspolitik Oplæg til procesplan. Værdighedspolitik 2018-2022. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Igangsættelse af proces Kvalificering af viden Kick-off Dialogmøde Opsamling og udarbejdelse af udkast

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET BENT MUNCH (REPRÆSENTANT FRA DH) PER STEEN LAILA GROTH BJARNE HANSEN REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 31. AUGUST 2016 STED: MØDELOKALE SYDFALSTER, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 9.00 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Administrationsbygningen i Terndrup, Skørpingvej 7, 9575 Terndrup - mødelokale 1 Møde slut: 18:30 Fraværende: Ingen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet 21.maj 2019 R e f e r a t f r a m ø d e i H a n d i c a p r å d e t Tirsdag den kl. 17.00 Mødet bliver afholdt på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 273 Indhold 1. Godkendelse af dagsorden....

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 2. marts 2015 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 2. marts 2015 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 2. marts 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 18. DECEMBER 2017 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET

REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 18. DECEMBER 2017 MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET REFERAT HANDICAPRÅD DATO: 18. DECEMBER 2017 STED: MØDELOKALE SAKSKØBING, RÅDHUSET TIDSPUNKT: KL. 9 DELTAGERE: AFBUD: FREMMØDT SUPPLEANT KENNETH NIELSEN (REP. FRA DH, FORMAND) BENT MUNCH PER STEEN LAILA

Læs mere

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager?

Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Børneinddragelse - hvorfor og hvordan inddrager vi børn i sociale sager? Oplæg i Nuuk november 2016 Helle Tilburg Johnsen, vicedirektør i Børns Vilkår Program» Hvorfor inddrage børn?» Hvad er børneinddragelse?»

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 23. februar 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 23. februar 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 23. februar 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten

BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM. Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten BIKUBENFONDENS SAMARBEJDE MED UNGEFORUM Evaluerende opsamling på arbejdet med erfaringspanel ifm. Unge på kanten INDLEDNING Som en del af videreudviklingsfasen i ansøgningsrunden Unge på kanten har Bikubenfonden

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Opsamling på åbent hus arrangement den 7.november Dialog med borgerne forbedrer visitationen og hjemmeplejen gode idéer til visitationen

Opsamling på åbent hus arrangement den 7.november Dialog med borgerne forbedrer visitationen og hjemmeplejen gode idéer til visitationen Dialog med borgerne forbedrer visitationen og hjemmeplejen - 38 gode idéer til visitationen Formål I Furesø Kommune arbejder vi hele tiden med at gøre vores borgerservice så nærværende og imødekommende

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den kl

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den kl Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15.06.2017 kl. 17.00-21.00 Deltagere: Maria, Lotte T., Lotte H., Mette, Anne, Helle, Lise, Casper Fraværende: Lea og Maria Gæster: Børnerådet: Anna fra Mørkeblå Andromeda,

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal

Referat. Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 18.00 19.30 Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal Deltagere: Steen Christiansen, Carsten Wilken for Bjarke Juul, Hanne Fleinert, Poul Hansen, Eric

Læs mere

Referat. Handicaprådet 2. november 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 2. november 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 2. november 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15 00-17 00 Deltagere: Palle Bjerregaard, Tonny Bengtsson, Morten Dreyer (O), Flemming Andersen, Henrik Aagaard, Anne Søgaard (kun

Læs mere

God skriftlig kommunikation

God skriftlig kommunikation God skriftlig kommunikation 2 Åbenhed Ligeværdighed Dialog Kære medarbejder Norddjurs Kommune har i længere tid haft fokus på, hvordan vi kan forbedre vores især skriftlige kommunikation med borgerne.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmødet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmødet TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmødet Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 16:00 18:00. Sted: Tårnby Rådhus, mødelokale 209 Deltagere: Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Jørgen Maibom,

Læs mere