Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund"

Transkript

1 Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl De 7 faser af en interviewundersøgelse jf. Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2012). 1. fase: Tematisering Formålet med selve interviewet er, at få afklaret og uddybet nogle af de emner, som Tønder Kommune har beskrevet i deres projektopslag. Som repræsentant for Tønder Kommune udføres interviewet med Christina Brøns Sund, som er kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Målet med interviewet er at få indblik i Tønder Kommune, at få defineret socialt frivilligt arbejde og at få belyst de problemer, som Tønder Kommune beskriver i projektopslaget. 2. fase: Design Interviewet er semistruktureret fordi det er et indledende interview, som skal afdække nogle helt basale emner (Kvale og Brinkmann 2012: 151). Der er ikke nogen følelser i klemme eller ubehagelige emner, som skal afdækkes i interviewet. Derfor er det også en relativt løs interviewguide, som er lavet nedenfor, så det er muligt at følge et andet emne i interviewet uden at det strider imod interviewguiden. Derudover er dette interview også et åbent interview (ibid.). Christina Brøns Sund har på forhånd fået at vide, hvad interviewet i grove træk handler om. Hun kender altså formålet med interviewet og de emner, som interviewet skal afdække. Derudover er hun også blevet informeret om, at interviewet optages på bånd. 3. fase: Interview Spørgsmål til Tønder Kommune: Begrebsafklaring Hvilken type socialt frivilligt arbejde skal brandes? Er det som besøgsven ved ældre, rengøring ved ældre, eller er det noget andet? Mål og målgruppe Hvilken målgruppe har I tænkt på kunne være relevant? Er der noget lovgivningsmæssigt, der gør, at unge under 18 ikke må være frivillig og udføre nogle bestemte sociale opgaver, fx med ældre?

2 Er problemet om for lav kendskab til frivilligt socialt arbejde noget, I gerne vil have løst med det samme, eller forestiller I jer det er et problem, der skal løses på sigt? Det er nemlig i høj grad relevant for, hvilken målgruppe der vælges. Tidligere tiltag Hvilke tiltag har I selv taget i forhold til at skabe bedre kendskab til frivilligt arbejde i kommunen? Har I lavet tidligere kampagner for socialt frivilligt arbejde? Hvorfor/hvorfor ikke? Med hvilken målgruppe, med hvilket formål? Havde den succes? Generelt om kommunen Hvilke holdninger er der generelt til frivilligt socialt arbejde i kommunen? 4. fase: Transskription Efter interviewet transskriberes det og vedlægges som bilag. 5. fase: Analyse Interviewet vil efterfølgende blive analyseret i forhold til en meningsanalyse (op.cit. 230). Der vil altså blive fortolket på det, som Christina Brøns Sund har fortalt i interviewet. 6. fase: Verifikation Interviewet skal verificeres i forhold til validitet og informantens objektivitet (op.cit. 268). 7. fase: Rapportering Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres i opgavens analysedel. Enkelte passager kan anvendes i citatform eller kan gengives med reference til transskriptionen.

3 Bilag 13: Interviewguide til interview med Kirsten G. Nissen Telefoninterview med Kirsten G. Nissen, frivilligkoordinator ved Sekretariat for Social, Arbejdsmarked og Sundhed i Tønder. Mandag den 11. marts kl De 7 faser af en interviewundersøgelse jf. Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2012). 1. fase: Tematisering Formålet med interviewet er at få yderligere informationer om de frivilliges arbejde i Tønder Kommune. Fokus ligger på, hvordan Tønder tidligere har forsøgt at hverve flere frivillige samt om der har været udført kampagner for at tiltrække frivillige. Interviewet udføres med Kirsten G. Nissen, som er frivilligkoordinator ved Tønder Kommune og derfor må formodes at have indgående viden om de frivilliges opgaver i kommunen. 2. fase: Design Interviewet er semistruktureret fordi det er et interview, som skal afdække nogle helt basale emner (Kvale og Brinkmann 2012: 151). Der er ikke nogen følelser i klemme eller ubehagelige emner, som skal afdækkes i interviewet, eftersom Kirsten ikke selv er direkte involveret i det frivilligt arbejde, men i stedet koordinator for det. Derfor må det formodes, at hun også ønsker at hjælpe til at få hvervet flere frivillige og derfor ikke vil holde informationer tilbage. Interviewet er struktureret opbygget og guiden skal derfor følges mere slavisk end interviewet med Christina Brøns Sund. 3. fase: Interview Spørgsmål til Kirsten: Indledende spørgsmål Hvad er din opgave som frivilligkoordinator? Hvor længe har du været ansat ved Tønder Kommune? Arbejder du sammen med andre frivillige institutioner i Tønder Kommune? Hvilke? Hvorfor? Om hvad? Spørgsmål omhandlende frivilligt arbejde i Tønder Hvilke former for frivilligt arbejde udføres i kommunen? Hvilke mennesker udfører typisk frivilligt arbejde? Hvorfor? Har der været en stigning eller et fald i antallet af frivillige? Inden for hvilke områder? Hvorfor tror du, at netop den gruppe af folk er steget/faldet?

4 Hvad gør I aktivt for at tiltrække flere frivillige? Er der nogen områder, som I har særligt fokus på at tiltrække folk til? Hvorfor? Er der nogen områder, hvor I oplever, at folk ikke ønsker at være frivillig indenfor? Hvorfor? Hvilke holdninger er der generelt til frivilligt arbejde i kommunen? Er det velset at være frivillig? Eller tages det for givet? Kampagnetiltag Har I tidligere foretaget nogen kampagnemæssige tiltag for at tiltrække flere frivillige? Hvilke? Er det muligt at se eksempler på dem? Hvis ikke: Hvorfor har I ikke foretaget nogen? Hvilken målgruppe? Hvorfor? Havde kampagnen succes? Hvis ja hvordan? Min opgave med Tønder Jeg har fået stillet til opgave at forsøge at hverve flere til de sociale opgaver i Tønder Kommune. Hvilke opgaver tænker du umiddelbart I har mest brug for? Hvorfor? De sociale frivillige opgaver er blevet defineret som socialt samvær med de ældre kærlighed. Hvad er din umiddelbare reaktion til det er du enig i, at det er det, de ældre har brug for? Hvilke muligheder ser du i de unge som frivillige? Hvilke svagheder? Er der nogle lovgivninger, som gør, at der er nogen former for frivilligt arbejde som fx unge under 18 ikke må udføre? Eller må alle udføre frivilligt socialt arbejde fx med ældre? 4. fase: Transskription Efter interviewet transskriberes det og vedlægges som bilag. 5. fase: Analyse Interviewet vil efterfølgende blive analyseret i forhold til en meningsanalyse (op.cit. 230). Der vil altså blive fortolket på det, som Kirsten G. Nissen har fortalt i interviewet.

5 6. fase: Verifikation Interviewet skal verificeres i forhold til validitet og informantens objektivitet (op.cit. 268). 7. fase: Rapportering Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres i opgavens analysedel. Enkelte passager kan anvendes i citatform eller kan gengives med reference til transskriptionen.

6 Bilag 14: Interviewguide til interview med Lene Floor Kousgaard Telefoninterview med Lene Floor Kousgaard, Centerleder i et plejehjem i Tønder Kommune. Mandag den 25. marts kl De 7 faser af en interviewundersøgelse jf. Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2012). 1. fase: Tematisering Formålet med interviewet er at få yderligere informationer om de frivilliges arbejde i Tønder Kommune. Fokus ligger på, hvordan et plejecenter bruger frivilligt socialt arbejde i hverdagen, hvilke muligheder Lene ser i de unge og hvordan hun ser fremtiden. Kort sagt er formålet med interviewet at høre om frivilligt socialt arbejde fra et perspektiv, hvor det bruges i hverdagen. 2. fase: Design Interviewet er semistruktureret fordi det er et interview, som skal afdække nogle helt basale emner (Kvale og Brinkmann 2012: 151). Der er ikke nogen følelser i klemme eller ubehagelige emner, som skal afdækkes i interviewet, selvom det dog må siges, at Lene må forventes at være en smule farvet i forhold til brugen af frivilligt socialt arbejde. Omvendt kan hun dog også byde ind med nogle relevante og virkelighedsnære erfaringer med frivilligt socialt arbejde og er derfor en interessant person at interviewe i den forbindelse. Derfor må det formodes, at hun også ønsker at hjælpe til at få hvervet flere frivillige og derfor ikke vil holde informationer tilbage. Interviewet er struktureret opbygget og guiden skal derfor følges mere slavisk end interviewet med Christina Brøns Sund og ligner derfor i højere grad interviewet med Kirsten G. Nissen. Dette interview er mere fokuseret omkring de egentlige arbejdsopgaver, som de frivillige udfører på plejecentret. Der er nogle spørgsmål, som går igen fra Kirstens interview, men det er fuldt overlagt formålet er at beskue situationen henholdsvis fra kommunens og fra plejecenterlederens synsvinkel. 3. fase: Interview Spørgsmål til Lene: Indledende spørgsmål Hvad er navnet på det plejecenter, som du er leder af? Fortæl lidt om dig selv hvor længe har du været leder der? Hvilke opgaver varetager du som plejecenterleder er det mere på et strategisk niveau eller er du også i kontakt med de ældre?

7 Spørgsmål omhandlende frivilligt arbejde i Tønder Hvordan bruger I frivilligt socialt arbejde på plejehjemmet? Fungerer det hvorfor/hvorfor ikke? Styrker/svagheder? Mangler I frivillige på nuværende tidspunkt? Hvis du skal beskrive de frivillige ud fra alder og beskæftigelse, hvem er de så? Styrker/svagheder? Hvordan oplever du tilslutningen af frivillige på dit plejecenter er det stigende eller faldende? Opgaver, som de frivillige skal udføre Hvilke opgaver udfører de frivillige på dit plejecenter? Er der nogle bestemte opgaver, som du føler, at I mangler frivillige til? Hvorfor? Hvad gør I aktivt for at tiltrække flere frivillige? Er der nogen områder, hvor du oplever, at folk ikke ønsker at være frivillig indenfor? Afholder I nogle arrangementer for de ældre? Hvilke? Er der stor opbakning til disse arrangementer? Oplever I, at de ældre synes godt om arrangementerne? Kunne der bruges flere arrangementer eller skal de ekstra kræfter bruges på de eksisterende arrangementer? Kampagnetiltag Har I tidligere foretaget nogen kampagnemæssige tiltag for at tiltrække flere frivillige, eller er I indbefattet under de reklametiltag som kommunen har? Hvilke? Hvilken målgruppe? Hvorfor? Min opgave med Tønder Jeg har fået stillet til opgave at forsøge at hverve flere til de sociale opgaver i Tønder Kommune. Hvilke opgaver tænker du umiddelbart I har mest brug for? Hvorfor?

8 De sociale frivillige opgaver er blevet defineret som socialt samvær med de ældre kærlighed. Hvad er din umiddelbare reaktion til det er du enig i, at det er det, de ældre har brug for? Hvilke muligheder ser du i de unge som frivillige? Svagheder? Hvilke opgaver kunne du forestille dig, at de unge er gode til? Hvorfor? Er der omvendt nogle opgaver, som du bestemt ikke kan se de unge deltage i? Hvorfor? 4. fase: Transskription Efter interviewet transskriberes det og vedlægges som bilag. 5. fase: Analyse Interviewet vil efterfølgende blive analyseret i forhold til en meningsanalyse (op.cit. 230). Der vil altså blive fortolket på det, som Lene Floor Kousgaard har fortalt i interviewet. 6. fase: Verifikation Interviewet skal verificeres i forhold til validitet og informantens objektivitet (op.cit. 268). 7. fase: Rapportering Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres i opgavens analysedel. Enkelte passager kan anvendes i citatform eller kan gengives med reference til transskriptionen.

9 Bilag 15: Interviewguide til interview med Amalie Vindbæk Vodder Nissen Onsdag den 3. april kl Interviewet indledes med nogle korte spørgsmål om den interviewede. Derudover fortælles kort om opgavens fokus og hvorfor deltageren medvirker i interviewet. Dette er både for at få en god start på interviewet, men også for at berolige deltageren, som befinder sig i alderen år og derfor kan risikere at være en smule nervøs og usikker ved et sådant interview som dette. De 7 faser af en interviewundersøgelse jf. Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2012). 1. fase: Tematisering Temaet i telefoninterviewet er igen frivilligt socialt arbejde, denne gang ses det blot fra målgruppens perspektiv. Formålet er at få dybere indsigt i, hvordan målgruppen tænker om frivilligt socialt arbejde. Spørgsmålene omhandler derfor deltagerens egne holdninger til frivilligt socialt arbejde, hvorfor vedkommende er/ikke er frivillig, hvilke barrierer der opleves, hvad der kunne motivere til at vedkommende ville melde sig som frivillig. Kort sagt er fokus det samme som ved spørgeskemaundersøgelsen, her er der blot mulighed for at den interviewede kan uddybe sine svar. 2. fase: Design Interviewet er semistruktureret fordi det er et interview, som skal afdække nogle helt basale emner (Kvale og Brinkmann 2012: 151). Der må formodes ikke at være nogle følelser i klemme ved den interviewede, dog skal der tages højde for, at normen i interviewet opfattes som alle bør være frivillige hvilket kan betyde, at den interviewede kan føle sig en smule beklemt, hvis ikke vedkommende er frivillig på nuværende tidspunkt eller ikke ønsker at blive det i fremtiden. Dette faktum skal der derfor tages højde for i selve eksekveringen af interviewet, hvor det er vigtigt, at det understreges, at den interviewede skal sige sin mening selvom den måske er negativ overfor frivilligt socialt arbejde. 3. fase: Interview Spørgsmål: Indledende spørgsmål Hvad laver du til dagligt? Hvad laver du i din fritid? Hvor gammel er du?

10 Spørgsmål om frivilligt arbejde Hvad synes du om frivilligt arbejde? - opfatter du det positivt/negativt? Ved du, hvad frivilligt socialt arbejde dækker over? Hvor forestiller du dig, at man kan udføre frivilligt socialt arbejde henne? - hvorfor netop der? (Evt.) Er du selv frivillig? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvor henne? Har du nogensinde overvejet at blive frivillig? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvornår? Har du tidligere været frivillig? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvor udførte du frivilligt arbejde henne? Hvad fik dig til at stoppe? Hvorfor har du aldrig været frivillig? Hvad afholder dig fra at blive frivillig? - hvorfor? Hvad kunne omvendt motivere dig til at blive frivillig? - hvorfor? Hvordan skulle et reklamemateriale se ud som ville kunne overtale dig til at blive frivillig? - Facebook, annonce, stand i din by? 4. fase: Transskription Efter interviewet transskriberes det og vedlægges som bilag. 5. fase: Analyse Interviewet vil efterfølgende blive analyseret i forhold til en meningsanalyse (op.cit. 230). Der vil altså blive fortolket på det, som den interviewede har fortalt i interviewet. 6. fase: Verifikation Interviewet skal verificeres i forhold til validitet og informantens objektivitet (op.cit. 268). 7. fase: Rapportering

11 Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres i opgavens analysedel. Enkelte passager kan anvendes i citatform eller kan gengives med reference til transskriptionen.

12 Bilag 16: Interviewguide til interview med Sanne Lundgår Møller Onsdag den 10. april kl Interviewet indledes med nogle korte spørgsmål om den interviewede. Derudover fortælles kort om opgavens fokus og hvorfor deltageren medvirker i interviewet. Dette er både for at få en god start på interviewet, men også for at berolige deltageren, som befinder sig i alderen år og derfor kan risikere at være en smule nervøs og usikker ved et sådant interview som dette. De 7 faser af en interviewundersøgelse jf. Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2012). 1. fase: Tematisering Temaet i telefoninterviewet er igen frivilligt socialt arbejde, denne gang ses det blot fra målgruppens perspektiv. Formålet er at få dybere indsigt i, hvordan målgruppen tænker om frivilligt socialt arbejde. Spørgsmålene omhandler derfor deltagerens egne holdninger til frivilligt socialt arbejde, hvorfor vedkommende er/ikke er frivillig, hvilke barrierer der opleves, hvad der kunne motivere til at vedkommende ville melde sig som frivillig. Kort sagt er fokus det samme som ved spørgeskemaundersøgelsen, her er der blot mulighed for at den interviewede kan uddybe sine svar. 2. fase: Design Interviewet er semistruktureret fordi det er et interview, som skal afdække nogle helt basale emner (Kvale og Brinkmann 2012: 151). Der må formodes ikke at være nogle følelser i klemme ved den interviewede, dog skal der tages højde for, at normen i interviewet opfattes som alle bør være frivillige hvilket kan betyde, at den interviewede kan føle sig en smule beklemt, hvis ikke vedkommende er frivillig på nuværende tidspunkt eller ikke ønsker at blive det i fremtiden. Dette faktum skal der derfor tages højde for i selve eksekveringen af interviewet, hvor det er vigtigt, at det understreges, at den interviewede skal sige sin mening selvom den måske er negativ overfor frivilligt socialt arbejde. 3. fase: Interview Spørgsmål: Indledende spørgsmål Hvad laver du til dagligt? Hvad laver du i din fritid? Hvor gammel er du?

13 Spørgsmål om frivilligt arbejde Hvad synes du om frivilligt arbejde? - opfatter du det positivt/negativt? Ved du, hvad frivilligt socialt arbejde dækker over? Hvor forestiller du dig, at man kan udføre frivilligt socialt arbejde henne? - hvorfor netop der? (Evt.) Er du selv frivillig? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvor henne? Har du nogensinde overvejet at blive frivillig? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvornår? Har du tidligere været frivillig? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvor udførte du frivilligt arbejde henne? Hvad fik dig til at stoppe? Hvorfor har du aldrig været frivillig? Hvad afholder dig fra at blive frivillig? - hvorfor? Hvad kunne omvendt motivere dig til at blive frivillig? - hvorfor? Frivilligt socialt arbejde i Tønder Kommune hvad tænker du om det? - hvilke muligheder tænker du, at der er? Positivt/negativt? Kunne du forestille dig at være frivillig i Tønder? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvordan skulle et reklamemateriale se ud som ville kunne overtale dig til at blive frivillig? - Facebook, annonce, stand i din by? 4. fase: Transskription Efter interviewet transskriberes det og vedlægges som bilag. 5. fase: Analyse Interviewet vil efterfølgende blive analyseret i forhold til en meningsanalyse (op.cit. 230). Der vil altså blive fortolket på det, som den interviewede har fortalt i interviewet. 6. fase: Verifikation

14 Interviewet skal verificeres i forhold til validitet og informantens objektivitet (op.cit. 268). 7. fase: Rapportering Resultaterne af undersøgelsen afrapporteres i opgavens analysedel. Enkelte passager kan anvendes i citatform eller kan gengives med reference til transskriptionen.

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

Bilag 5: Interviewguides

Bilag 5: Interviewguides Bilag 5: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguide til interviews med udvalgte venligboere samt interviewguide til interview med stifter af Venligboerne, Merete Bonde Pilgaard. Interviewguide

Læs mere

Tillykke til Lützensvej Plejecenter

Tillykke til Lützensvej Plejecenter Tillykke til Lützensvej Plejecenter Mandag 7. december 2015 modtog Lützensvej Plejecenter i Korsør Virksomhedsprisen 2015 fra det lokale arbejdsmarkedsråd. Talen ved prisoverrækkelsen kan læses nedenfor.

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo,

Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Evaluering: Tryghed Under Tag-projekt Fritidsjob i Boligselskabet Fruehøjgaard i Brændgårdsparken, på Fruehøj eller i Fællesbo, Lyngbyen Forfattere: Stinne Højer Mathiasen, Udviklingskonsulent Maria Arup,

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Mini guides til eksamen

Mini guides til eksamen Mini guides til eksamen Indhold PRÆSENTATIONSTEKNIK FORBEREDELSE NERVØSITET KONCENTRATION MINDSET KOMMUNIKATION 5 6 Præsentationsteknik Husk følgende 7 gode råd om Præsentationsteknik under eksamen: Fødder:

Læs mere

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen

Konstantin Alex Ottas, Perfusionist, M.Sc, EBCP. Rigshospitalet, University of Copenhagen August 2014 Kritik af SFI rapport vedr. Døvfødte børn og deres livsbetingelser Denne kommentar til rapporten Døvfødte børn og deres livsbetingelser udgivet af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Fedme i et antropologisk perspektiv

Fedme i et antropologisk perspektiv Fedme i et antropologisk perspektiv Anders Lindelof, Anders.lindelof@stab.rm.dk Aarhus Universitet, phd stud 26. oktober 2010 Dagens program 1. Fedmefacts 2. Hvad er antropologi og hvorfor er det interessant

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Antal i husholdningen: 2 Alder: Karina 41, Kaj 46 Aalborg, Nordjylland BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Har I et madbudget? Nej Har du et skøn på hvor meget I bruger om måneden? Jeg tror

Læs mere

Ugebrev uge 33 gruppe 2

Ugebrev uge 33 gruppe 2 Ugebrev uge 33 gruppe 2 Vi er kommet godt i gang med den første uge. Vi har fået 2 nye elever i gruppe 2. Det er Simone, der er kommet tilbage til 2. klasse og Mikkel, der er kommet i 2. klasse, da Simested

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret KOMMENTARRAPPORT Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning Vesthimmerlands Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

En feltstudierapport over hvilke virkemidler der er observeret i kvægbruget

En feltstudierapport over hvilke virkemidler der er observeret i kvægbruget En feltstudierapport over hvilke virkemidler der er observeret i kvægbruget 7480 Ledelseskompetence til drift og forretningsudvikling Arbejdspakke 5 Forandringsledelse JOURNALNR.:14-0546959 SEGES P/S Agro

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv

Notat. Brug personas til at leve dig ind i brugernes liv Notat SEGES P/S Koncern Digital Datadreven informationsformidling, personas og personalisering Ansvarlig JUPO Oprettet 17-03-2016 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson:

Bilag A Spørgeskema. Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark. På forhånd tak for hjælpen. Telefonnummer på kontaktperson: Bilag A Spørgeskema Undersøgelse af 2 minus 1 veje i Danmark Vejdirektoratet ønsker at samle erfaringer om brugen af 2 minus 1 veje i Danmark. Vi er derfor interesserede i oplysninger om eventuelle 2 minus

Læs mere

Interviewguide, skoleleder

Interviewguide, skoleleder Bilag 1 Interviewguides Interviewguide, skoleleder Forskningsspørgsmål Tema 1: Rammesætning Interviewspørgsmål Introduktion: Interviewet vil handle om Understøttende undervisning her på Bavnehøj skole

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 21. juni 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet Tjørnegade 6 Tilbudstype og form Socialpædagogisk

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Uge 18: Familie og arbejde. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 18 Familie og arbejde side 1 HIPPY

Uge 18: Familie og arbejde. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 18 Familie og arbejde side 1 HIPPY Kursusmappe Uge 18: Familie og arbejde Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 18 Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp uge_18_guidevejl_familie_og_arbejde.indd 1 06/07/10

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 2-2015 Juni Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.2, juni

Læs mere

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse Evaluering af aktiviteter under initiativet Player Social Responsibility, Spillerforeningen Baggrund Spillerforeningen i Danmark har i fem år gennemført kampagner

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Bilag 3: Møde med PapuaKids den 11/4-2013 Tilstedeværende: Bestyrelsesmedlemmerne Gertrud & Charlotte. Sussie, Kristine, Josephine og Malene.

Bilag 3: Møde med PapuaKids den 11/4-2013 Tilstedeværende: Bestyrelsesmedlemmerne Gertrud & Charlotte. Sussie, Kristine, Josephine og Malene. Bilag 3: Møde med PapuaKids den 11/4-2013 Tilstedeværende: Bestyrelsesmedlemmerne Gertrud & Charlotte. Sussie, Kristine, Josephine og Malene. Referatet er uformelt overfladisk og til tider skrevet i stikordsform,

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Problemfelt... 5. 1.3 Problemformulering... 7. 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring...

Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Problemfelt... 5. 1.3 Problemformulering... 7. 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring... Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 - PROBLEM... 5 1.1 Indledning... 5 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Arbejdsspørgsmål & forklaring... 7 1.5 Begrebsafklaring... 8 Kapitel 2.0 - METODE...

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

MARTE MEO - VED EGEN KRAFT -

MARTE MEO - VED EGEN KRAFT - MARTE MEO - VED EGEN KRAFT - Kære forældre / dagplejer I er blevet tilbudt et Marte Meo forløb, denne lille folder vil informere jer om, hvad det går ud på. Lidt historie Marte Meo er en næsten 25 år

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

14. OVERSIGT OVER BILAG

14. OVERSIGT OVER BILAG 14. OVERSIGT OVER BILAG Bilag 1: Spørgeskema... 2 Bilag 2: Resultat af spørgeskemaet... 5 Bilag 3: Sekundæe data... 10 Bilag 4: Syv stadier i det kvalitative interview... 14 Bilag 5: Interviewguide...

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal

Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden. Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Metodekursus for ansatte i Region Hovedstaden Konsulenter Karen Skjødt Hansen, Rikke Gut og Brian Rimdal Præsentation af Enheden for Brugerundersøgelser Hvem er vi Hvad laver vi 1 chefkonsulent 3 specialkonsulenter

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET

Danske Malermestre. Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET Danske Malermestre Værd at vide om... Den første elevsamtale MALERFAGETS ARBEJDSRET 2 Ansættelsessamtalen Tekst: Niels Håkonsen Layout: Henrik Terney Forsidefoto: Kirsten Bille 1. udgave, 1. oplag Danske

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Ulighed til det sidste

Ulighed til det sidste Ulighed til det sidste A k a d e m i U d d a n n e l s e n i S u n d h e d s p r a k s i s. M o d u l : S u n d h e d s p r a k s i s H o l d n u m m e r : 9 9 1 8 1 2 s p f 3 0 h K ø b e n h a v n s E

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid

Evaluering af. projekt Aktiv Fritid. Evaluering af. projekt Aktiv Fritid Evaluering af Evaluering af projekt Aktiv Fritid projekt Aktiv Fritid Opfølgning på børn fra de to første - Opfølgning på børn fra de to første projektår projektår Lilhauge Lilhauge Svarrer Svarrer 01-08-2014

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet

Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Fleksible udbudsmodeller på ældreområdet Ofte får udbudslovgivning skyld for at være rigid og ufleksibel og gøre det svært for kommunerne at lave gode udbudsforløb. På ældreområdet er mulighederne for

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Iværksætter noget for dig? Elevopgaver langt forløb

Iværksætter noget for dig? Elevopgaver langt forløb Indledning Hvis du har et job i din fritid, er du sikkert lønmodtager. Du kommer på en arbejdsplads et antal gange om ugen og får løn for arbejdet. Hvis du derimod starter din egen virksomhed, er du iværksætter.

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Fodring - Nej tak Et receptionsanalytisk projekt om modtageres opfattelse af en kommunikationsfaglig kampagne Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Anslag: 71.449 Gruppemedlemmer: 53091 Emilie

Læs mere

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45

Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne - UgebrevetA4.dk 03-05-2016 22:00:45 PRESTIGE Rangliste: Varme hænder har fået højere prestige blandt danskerne Af Mathias Svane Kraft

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

1.OM AT TAGE STILLING

1.OM AT TAGE STILLING 1.OM AT TAGE STILLING Læringsmål Beskrivelse Underviseren introducerer klassen til arbejdsformen. Underviseren gør eleverne opmærksom på; Det handler om at tage stilling Der ikke er noget korrekt svar

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE

STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE KAPITEL 8 STRATEGISK LEDELSE AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE En af de største vanskeligheder for ledere af selvledende medarbejdere er, hvordan de skal kunne hjælpe medarbejderne med at prioritere og afgrænse

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Bilag 1 Interviewguide 1

Bilag 1 Interviewguide 1 Bilag 1 Interviewguide 1 Intro Vi kommer fra RUC og er ved at lave et kommunikationsprojekt om madfællesskaber for børnefamilier på Nørrebro. Vores fokus er, hvordan man kan styrke eksisterende netværk

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere